You are on page 1of 5

PRZEGLDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014

I.
59. OGLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja piewana, teatr jednego
aktora, wywiedzione ze sowa skierowany do modziey szk rednich i dorosych)
Eliminacje powiatowe:
Nowogardzki Dom Kultury
obeski Dom Kultury
Gryfiski Dom Kultury
Gryficki Dom Kultury
Pyrzycki Dom Kultury
Modzieowy Dom Kultury w Stargardzie Szczeciskim
Modzieowy Dom Kultury w winoujciu
Miejski Orodek Kultury w Policach
Waeckie Centrum Kultury
Dbnowski Orodek Kultury
Choszczeski Dom Kultury
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Regionalne Centrum Kultury w Koobrzegu
widwiski Orodek Kultury
Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury
Centrum Kultury i Spotka Europejskich w Biaogardzie
Kamieski Dom Kultury
Zocieniecki Orodek Kultury
Centrum Kultury w Chojnie
Eliminacje miejskie:
Zamek Ksit Pomorskich w Szczecinie
Eliminacje wojewdzkie:
MOK DELTA w Szczecinie-Dbiu

14.03.2014
11.02.2014
8.02.2014
15.03.2014
10.03.2014
15.03.2014
7.03.2014
4.03.2014
20.03.2014
21.03.2014
14.03.2014
16.03.2014
28.03.2014
11.03.2014
10.03.2014
14.03.2014
8.03.2014
26.03.2014
7.03.2014
8.03.2014
25-26.04.2014

II.
MAY KONKURS RECYTATORSKI
(skierowany do dzieci szk podstawowych i gimnazjalnych)
Przegldy dzielnicowe:
Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie
Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie
Szkoa Podstawowa Nr 5 w Szczecinie
Szkoa Podstawowa Nr 51 w Szczecinie
Paac Modziey PCE w Szczecinie (dla szk niepublicznych)

7.02.2014
8.02.2014
13.02.2014
4.02.2014 (kl. I-III)
5.02.2014 (kl. IV-VI)
18.01.2014

Przegldy powiatowe:
Miejski Orodek Kultury Police
widwiski Orodek Kultury
Centrum Kultury 105 Koszalin
Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury
Zocieniecki Orodek Kultury
Kamieski Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim
Myliborski Orodek Kultury
Centrum Kultury i Spotka Europejskich w Biaogardzie
Goleniowski Dom Kultury
Centrum Kultury w Chojnie
Choszczeski Dom Kultury
obeski Dom Kultury
Modzieowy Dom Kultury w Stargardzie Szczeciskim

4.03.2014
11.03.2014
9.03.2014
10.03.2014
26.03.2014
8.03.2014
11.03.2014
14.03.2014
10.02.2014
7.03.2014
14.03.2014
11.02.2014
15.03.2014

Gryficki Dom Kultury


Gryfiski Dom Kultury
Pyrzycki Dom Kultury
Waeckie Centrum Kultury
MDK winoujcie

15.03.2014
8.02.2014
10.03.2014
20.03.2014
7.03.2014

Przegld miejski:
Paac Modziey PCE w Szczecinie

15.03.2014

Przegld wojewdzki:
MOK DELTA w Szczecinie-Dbiu

28-29.03.2014

III.
WOJEWDZKI PRZEGLD SOLISTW I MUZYCZNYCH ZESPOW ESTRADOWYCH
Przegldy powiatowe:
obeski Dom Kultury
Miejski Orodek Kultury w Policach
Myliborski Orodek Kultury
Choszczeski Dom Kultury
Centrum Kultury Poczyn Zdrj
Orodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Gryficki Dom Kultury
Kamieski Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim
Nowogardzki Dom Kultury
Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury
Centrum Kultury w Chojnie
Centrum Kultury i Spotka Europejskich w Biaogardzie
Gryfiski Dom Kultury
MDK winoujcie
Orodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Pyrzycki Dom Kultury

29.04.2014
15.03.2014
16.05.2014
16.05.2014
12.04.2014
12.04.2014
6.04.2014
3.05.2014
12.04.2014
11.04.2014
16.04.2014
15.03.2014
24.04.2014
16.05.2014
4.04.2014
19.04.2014
1.05.2014

Przegld miejski:
Zamek Ksit Pomorskich w Szczecinie

10.05.2014

Przegld wojewdzki:
Pyrzycki Dom Kultury

7.06.2014

IV.
WOJEWDZKI PRZEGLD ZESPOW TANECZNYCH
Przegldy powiatowe:
Centrum Kultury i Spotka Europejskich w Biaogardzie
Miejski Orodek Kultury w Policach
Gryfiski Dom Kultury
Gryficki Dom Kultury
Choszczeski Dom Kultury
Nowogardzki Dom Kultury
widwiski Orodek Kultury
Waeckie Centrum Kultury
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Orodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Dbnowski Orodek Kultury
Stargardzkie Centrum Kultury
MDK winoujcie
obeski Dom Kultury (Resko)

28.05.2014
10.05.2014
30.05.2014
2.05.2014
30.05.2014
4.04.2014
26.04.2014
22.03.2014
11.05.2014
2.05.2014
17.05.2014
10.05.2014
4.04.2014
7.05.2014

Przegld miejski:
Hala Opery na Zamku w Szczecinie

26.04.2014

Przegld wojewdzki:
Pyrzycki Dom Kultury

14.06.2014

V.
WOJEWDZKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECICEJ
Przegldy powiatowe:
Barlinecki Orodek Kultury
Nowogardzki Dom Kultury
Modzieowy Dom Kultury w Stargardzie Szczeciskim
Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury
Gryficki Dom Kultury
Miejski Orodek Kultury w Policach
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
obeski Dom Kultury
Orodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Centrum Kultury Poczyn Zdrj
Gryfiski Dom Kultury
Centrum Kultury w Chojnie
Centrum Kultury i Spotka Europejskich w Biaogardzie
Choszczeski Dom Kultury
Kamieski Dom Kultury
Pyrzycki Dom Kultury
MDK winoujcie

11.04.2014
11.04.2014
12.04.2014
16.04.2014
3.05.2014
15.03.2014
6.04.2014
29.04.2014
12.04.2014
12.04.2014
16.05.2014
15.03.2014
24.04.2014
16.05.2014
12.04.2014
1.05.2014
2.04.2014

Przegld miejski:
Zamek Ksit Pomorskich w Szczecinie

10.05.2014

Przegld wojewdzki:
Pyrzycki Dom Kultury

24.05.2014

VI.
WOJEWDZKIE SPOTKANIA ZE WSPCZESN SZTUK LUDOW
Lipiaskie Spotkania z yw kultur Pomorza Zachodniego
- Folklor przywieziony z Kaszub
Przegld wojewdzki:
Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Lipianach

15.06.2014

VII.
WOJEWDZKI PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOW TEATRALNYCH
Przegldy powiatowe:
Dbnowski Orodek Kultury
Regionalne Centrum Kultury w Koobrzegu
Waeckie Centrum Kultury
Miejski Orodek Kultury w Policach
Nowogardzki Dom Kultury
widwiski Orodek Kultury
obeski Dom Kultury (Resko)
Gryfiski Dom Kultury
Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury
Centrum Kultury 105 w Koszalinie

29.03.2014
9.05.2014
27.03.2014
3.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
10.04.2014
27.03.2014
28.04.2014
26.04.2014

Czaplinecki Orodek Kultury


Centrum Kultury i Spotka Europejskich Biaogard
MDK winoujcie
SP Nr 8 w Stargardzie Szczeciskim

9.05.2014
10.04. 2014
3.04.2014
21.03.2014

Przegld miejski:
MOK DELTA w Szczecinie-Dbiu

21-22.03.2014

Przegld wojewdzki:
widwiski Orodek Kultury

16-18.05.2014

VIII.
WOJEWDZKI PRZEGLD ZESPOW LUDOWYCH
Wielkanocne Spotkania z Folklorem Baba Wielkanocna
Przegld wojewdzki:
obeski Dom Kultury

13.04.2014

IX.
WOJEWDZKI PRZEGLD PRAC PLASTYKW NIEPROFESJONALNYCH
Wystawy powiatowe:
Choszczeski Dom Kultury
Waeckie Centrum Kultury
Pyrzycki Dom Kultury
obeski Dom Kultury
Czaplinecki Orodek Kultury
CKiSE Biaogard
Wystawa wojewdzka:
Waeckie Centrum Kultury

2.04.2014
13.04.2014
1-12.09.2014
20.09.2014
14.06.2014
7.08.2014
28.09.2014

X.
WOJEWDZKI PRZEGLD TWRCZOCI ZESPOW PLASTYCZNYCH DZIECI I MODZIEY
Najpikniejsza ba mojego dziecistwa
Przegldy powiatowe:
Miejski Orodek Kultury Police
MDK winoujcie
Centrum Kultury Poczyn Zdrj
Pyrzycki Dom Kultury
Gryfiski Dom Kultury
Kamieski Dom Kultury
Choszczeski Dom Kultury
obeski Dom Kultury
Zocieniecki Dom Kultury
OKiS Maszewo

20.03.2014
3.04.2014
4.04.2014
17.03-28.03.2014
15.04.2014
5.04.2014
2.04.2014
13.05.2014
9.05.2014
31.03-4.04.2014

Przegld miejski:
Miejski Orodek Kultury w Szczecinie, filia Klub Delta

27.04.2014

Przegld wojewdzki:
widwiski Orodek Kultury

24.05.2014

XI.
WOJEWDZKI PRZEGLD CHRW I ZESPOW KAMERALNYCH
Przegld wojewdzki:
Nowogardzki Dom Kultury

11.05.2014

XII.
PREZENTACJE ORKIESTR DTYCH I BIG BANDW
Przegld wojewdzki:
obeski Dom Kultury

22.06.2014

XIII.
WOJEWDZKI PRZEGLD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORW ARS 2014
Eliminacje do 16. Oglnopolskiego Przegldu Artystycznego Ruchu Seniorw w Bydgoszczy
Przegld wojewdzki:
Hala Opery w Szczecinie

2.05.2014

KONCERT GALOWY TALENT ROKU


(koncert laureatw przegldw wojewdzkich ARA)
Zamek Ksit Pomorskich w Szczecinie

20.06.2014