You are on page 1of 2

DETERMINAREA DURITĂŢII DE CALCIU, dCa

1. Generalităţi

Duritatea de calciu, dCa, reprezintă conţinutul total de ioni de


calciu dintr-un litru de apă, corespunzător tuturor anionilor prezenţi în
apă (conţinutul total de săruri de calciu dintr-un litru de apă).
Duritatea de calciu se determină prin dozarea ionilor de calciu
2+
(Ca ) cu acid etilen-diamino-tetra-acetic (EDTA) în prezenţa
indicatorului murexid.
Ca unităţi de măsură, se folosesc:
- milimval/l (mval/l);
- grade de duritate;
- părţi per milion (ppm) – sub formă de carbonat de calciu

2. Aparatură şi reactivi

Aparatură: - biuretă;
- pipetă;
- cilindru gradat;
- pahare Erlenmeyer (pahare de titrare)

Reactivi: - soluţie EDTA 0,01N (R4);


- indicator murexid (R7);
- soluţie de hidroxid de sodiu, NaOH 2N (R8)

3. Mod de lucru
- se spală vasele de titrare şi se clătesc cu apă distilată;
- se măsoară cu cilindrul gradat sau cu pipeta 10ml apă de
analizat şi se introduc în vasul de titrare;
- se adaugă cu pipeta 0,5ml soluţie soluţie NaOH 2N;
- se adaugă cca. 0,1g pulbere indicator murexid;
- se aduce biureta cu soluţie de EDTA 0,01N la semn;
- se titrează cu soluţie de EDTA 0,01N până la virajul culorii
de la roşu la violet;
- se citeşte pe biuretă volumul de EDTA 0,01N folosit la titrare.
4. Exprimarea rezultatelor

DCa = V x F

în care:
dCa = duritatea de calciu, în mval/l;
V = volumul de EDTA 0,01N folosit la titrare, în ml;
F = factorul soluţiei de EDTA 0,01N

Pentru exprimarea durităţii în părţi per milion, se folosesc relaţiile:

1 mval/l = 20 ppm Ca2+


1 mval/l = 50 ppm CaCO3
Tabel cu rezultate:

Nr. Vprobă VEDTA dCa


Produs FEDTA
det. (mL) (mL) mval/L o
g ppm Ca2+

1. Apă potabilă 10ml

2. Apă de mare 10ml