You are on page 1of 32

Stefan Cvajg Kamomili Fëmijët

Duke “Ilaçi” i vjetër, Brezi me


peshkuar antistres i shëndet
në Senë shkëlqyer të hekurt
NE FAQET 14-15 NE FAQEN 19 NE FAQEN 18

Adresa e redaksisë:
Rr. Sami Frashëri,
Pallatet e Aviacionit, Nr. 4
Tel: 04 2 272 565 • 069 20 35 300
Drejtor BESNIK MYFTARI E-mail: info@gazeta-shqip.com

Kryeredaktor ALEKSANDËR ÇIPA


Viti V - Nr. 45 (1418) E enjte, 18 shkurt 2010 E përditshme e pavarur Çmimi 50 lekë, 1.5 euro www.gazeta-shqip.com

Presidenti Topi, i pakënaqur nga “helmimi” i klimës. Berisha dhe Rama janë betuar ta vazhdojnë dialogun Arrestohet roja e sigurisë
Grabitësit e

Hetimi, ligj të ri për kutitë BKT-së, pa


armë në kamera
PS sqaron bazën ligjore. Ambasadorët e BE-së: Të mbyllet kriza javën e ardhshme
H
apja e pjesshme apo e plotë e kutive të votimit të zgjedhjeve
RASTI GREK DHE të qershorit shtron nevojën e një baze ligjore të posaçme. Në Ligji i ri
çdo rast, pavarësisht se cila do jetë formula e zgjidhjes që
KËSHILLA PËR mund të sjellë marrëveshja Berisha-Rama, paraprakisht do të jetë

“MJESHTRAT” Kuvendi ai që duhet të veprojë duke përgatitur një ligj të posaçëm,


Si i merret toka
G
ose një vendim të konkret që i jep të drejtë komisionit hetimor të rabitet filiali i Bankës Kom-
hedhë gjithë hapat e nevojshëm.... bëtare Tregtare në mes
E FINANCAVE
SHKËLQIM CANI
Vendim i qeverisë
NE FAQET 2-3

atij që nuk e punon të Tiranës. Dy persona të


armatosur kanë hyrë në bankë
dhe dyshohet se kanë arritur të
marrin rreth 10 milionë lekë.
Krerët e administratës, me mastera
Ç
farë ndodhi me financat Megjithatë, asnjë shifër zyrtare
greke? Shkurt, deficiti bux- nuk është bërë publike as nga
hetor rezulton më shumë

Q
everia mori dje një vendim, i cili detyron nëpunësit e nivelit ana e policisë dhe as nga stafi i
nga sa ishte raportuar (12.7% e të lartë të administratës të pajisen me diplomë të nivelit bankës. Gjatë grabitjes, dy rojet e
PBB), borxhi publik mbi 113.4%. të dytë, ose master të këtij niveli. Kështu, Këshilli i Mini- bankës, të cilët janë të armatosur
Qeverisë tashmë i duhet që në një strave mori vendimin për të bërë një ndryshim në udhëzimin “Për me automatikë nuk ndodheshin
periudhë të shpejtë të sforcohet strukturën e renditjes së punëve në shërbimin civil, metodologjinë në vendin e ngjarjes...
dhe të ulë në mënyrë drastike përkatëse dhe përshkrimin përgjithësues të rolit të Sekretarit të NE FAQEN 5
shpenzimet, të rrisë taksat, të Përgjithshëm në këtë shërbim”...
ngrejë pagat, të rrisë moshën e NE FAQEN 4 Afatet për formularët A1 dhe A2
pensionit, të marrë borxh me
kosto më të lartë...
NE FAQEN 8
Antikrimi arreston dy persona të tjerë, një me shtetësi turke MASH: Ja
rregullat e
SHQIPJA NË
DHÉ TË HUAJ
Pranga “pasanikes” Maturës Shtetërore
MITRO ÇELA
Brika, për trafik droge M
inistria e Arsimit dhe
Shkencës ka publikuar

M
ë t h o t ë Fi l i p i ! “D o
një haber me yndyrë në faqen zyrtare të saj

T
shumë? Na kanë ftuar re persona të dënuar për në internet rregulloren për zhvil-
në Athinë. Të gjitha xhaba! Bëj
Opinion trafik droge, mes të cilëve limin e provimeve të Maturës
gati valixhen!”…Si kaur, nuk edhe një femër, janë arres- Shtetërore 2010, me afrimin e
jam aq trim sa t’ia prish shefit!...
Zumë vend në aeroplan. Në një
Një politikë në tuar gjatë një operacioni në Ti-
ranë. Të arrestuarit janë dënuar
katër provimeve që do të mbyl-
lin shkollën e mesme dhe do të
krah Filipi. Në anën tjetër një
djalë. M’u duk fytyrë e njohur…
moshën e djepit në Gjermani, Itali dhe Shqipëri,
për trafik droge dhe pjesëmarrje
hapin garën për në universitet.
Kjo rregullore përcakton rregullat
Nga je?...M’u përgjigj anglisht… në organizata kriminale. Sipas e zhvillimit të provimeve të Ma-
DAUT GUMENI të dhënave, një prej tyre është turës Shtetërore, institucionet
Ishte grek. Kishte dy vjet që pu-
turk, i cili jetonte në Shqipëri dhe

T
nonte në fabrikën e çimentos në ë ndiqje konferencën shtetërore dhe strukturat arsi-
Fushë-Krujë… e përbashkët të shtypit kërkohej në Gjermani, ndërsa more përgjegjëse për këtë pro-
- Ke mësuar të flasësh shqip? midis Kryeministrit italian më e veçanta është një grua, e ces. Në rregullore janë përfshirë
-Një mik më dha tri këshilla... dhe atij shqiptar në mbyllje... cila është dënuar me 14 vjet... udhëzimet e MASH-it...
NE FAQEN 9 NE FAQEN 9 NE FAQEN 21 NE FAQEN 12 NE FAQEN 25

Procesi i monstrës “Big Brother” Futboll


Autoritetet dyshohet se e kanë toleruar vrasësin serial, Haki Miska Ndeshje në Prishtinë, Shqipëria “B” fiton përballë Kosovës

Librazhd, hetohen prokurorët Shqipëri-Kosovë, 3-2 në


dhe policët e viteve ‘94-‘96 miqësoren e vëllezërve NE FAQEN 30

H
Biznesmeni Ilir Sulo akuzohet etimet rreth vrasjeve të
55-vjeçarit Haki Miska në Flet për “Shqip” solisti i
për mitdhënie në ministri fshatin Prevallë të Libra-
zhdit implikojnë edhe zyrtarë të grupit “La fame di Camilla”
Arrestohet në policisë dhe prokurorisë. Burime
konfidenciale nga policia dhe Ermal Meta:
Bullgari i kërkuari prokuroria e Qarkut të Elbasanit

për tenderin e bëjnë të ditur se kanë nisur heti- Në “Sanremo”


met rreth ish-kolegëve të tyre në
policinë dhe prokurorinë e rrethit
Banorët festojnë do sjell një
uniformave të të Librazhdit. Mësohet gjithashtu,

policisë se kohë pas kohe nga fshati Pre-


vallë janë dërguar...
pavarësinë e Kosovës copë Shqipërie
NE FAQEN 29
NE FAQEN 5 NE FAQEN 22 NE FAQEN 28

GAZETA SHQIP PER REKLAMA KONTAKTONI NE NUMRAT: 069 20 50 420 • FAX 04 2 272 567 • 069 20 50 458 marketing@gazeta-shqip.com
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
2
POLITIKE www.gazeta-shqip.com

Hetimi, hapja e kutive mund Detaje

të kërkojë ligj të posaçëm ROLI

Gjiknuri sqaron bazën ligjore. Takimi i OSBE-së, Rama niset drejt Vjenës Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve nuk ka
asnjë rol, gjithçka
AURORA THOMOLLARI kush do hetojë, si do bëhet hetimi, duhet t’i paraprijë një procesi cilën filloi të mbledhë edhe firmat e hetimit thuhet se synohet hetimi është në duart e
cilët janë njerëzit që kanë të drejtë të ndryshimesh ligjore”, tha Gjiknuri. për ta dorëzuar në Kuvend. Nisma i çdo shkeljeje që lidhet me proce-
Kuvendit, të vendimit

H
apja e pjesshme apo e marrin pjesë në hapjen e kutive dhe Ndërsa janë zhvilluar dy takime në legjislative ka për qëllim hetimin e sin zgjedhor në tërësi. Konkretisht
plotë e kutive të votimit procesit të numërimit etj. “Gjetjet e presidencë për zgjidhjen e krizës shkeljeve të ligjit dhe pretendimeve socialistët duan të hetojnë akuzat të tij
të zgjedhjeve të qershorit hetimit do të qartësojnë tipologjinë politike, në media dhe në kor- publike për shkelje, nga ana e insti- për presione për largim ose ulje
shtron nevojën e një baze ligjore të dhe thellësinë e shkeljeve, duke ridoret e politikës po flitet rreth tucioneve shtetërore apo personave në detyrë për shkaqe që lidhen me LIGJI
posaçme. Në çdo rast, pavarësisht krijuar një bazë të mirë për të dhënë disa formulave që mund të sjellin të përfshirë zyrtarisht në adminis- fushatën zgjedhore, të punonjësve Hapja e pjesshme
se cila do jetë formula e zgjidhjes rekomandimet e duhura, si dhe për zgjidhje, siç është hapja e kutive tratën zgjedhore, si dhe krijimin e të administratës qendrore, lokale
apo e plotë e kutive të
që mund të sjellë marrëveshja të identifikuar personat përgjegjës sipas kërkesës së PS-së, hapje e institucioneve të përkohshme që apo të çdo enti publik. Një tjetër
Berisha-Rama, paraprakisht do të për shkeljet e ligjit, nëse ka, e më pjesshme e kutive të dyshuara ose ngarkohen për drejtimin dhe ad- objekt ka të bëjë me hetimin e pre- votimit të zgjedhjeve
jetë Kuvendi ai që duhet të veprojë pas organet e ndjekjes penale të hapje e atyre kutive që nuk lidhen ministrimin e këtij procesi. Drafti tendimeve dhe akuzave për proces të qershorit shtron
duke përgatitur një ligj të posaçëm, bëjnë punën e tyre. Eksperienca e me asnjë vendim gjykate. Partia i hartuar nga ekspertët e Partisë të parregullt votimi në disa qendra nevojën e një baze
ose një vendim të konkret që i jep të vendeve të tjera na mëson se hetimi Socialiste parapriu disa muaj më Socialiste përmban në total shtatë konkrete votimi, pjesë të disa zo- ligjore të posaçme
drejtë komisionit hetimor të hedhë parlamentar, domosdoshmërish parë me një nismë ligjore për të nene. Në nenin që flet për objektin nave të administrimit zgjedhor.
gjithë hapat e nevojshëm. Deputeti
i selisë rozë, Damian Gjiknuri, në RAMA
një prononcim për gazetën “Shqip”, Kryetari
tha se hetimit të zgjedhjeve duhet i Partisë
t’i paraprijë përgatitja e një baze Socialiste,
ligjore. Pra, sipas tij, procesi i hapjes Edi Rama, u
së kutive që nënkupton këqyrje të nis dje pas
materialit që ndodhet brenda tyre dreke për në
dhe rinumërim të votave duhet të Vjenë, për të
bëhet përmes një ligji të posaçëm marrë pjesë
ose një vendim të Kuvendit. Ajo
në punimet
që duhet theksuar është se tanimë
e Asamblesë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Parlamentare
nuk ka asnjë rol, gjithçka është në
të OSBE-së
duart e Kuvendit, të vendimit të tij.
Ai mund të parashikojë gjithë hapat,

Topi, i pakënaqur nga “helmimi” i klimës

Presidenca: Berisha
dhe Rama janë betuar
të vazhdojnë dialogun
YLLI PATA apo skenarëve dhe deklaratat sishme për vazhdimin e negociat- trondiste ekuilibrat brenda opoz- Berisha dhe liderin e opozitës, Edi NDËRKOMBËTARËT
politike, që nuk bëjnë gjë tjetër ave. Ndërkaq, javën e ardhshme itës. Por komuniteti ndërkombëtar Rama, dhe nëse këto bisedime do Ambasadorët e

K
reu i shtetit, Bamir Topi, ka veçse “helmojnë” klimën e ne- mbërrin në Tiranë delegacioni i do ta mbyllë gjithçka javën e ardh- të jenë të suksesshme, atëherë në Bashkimit Europian
bërë të ditur se negociatat gociatave. Në fakt, nga dy selitë zgjeruar i Asamblesë Parlamentare prani të tyre do të firmoset mar-
në Tiranë u mblodhën
mes Berishës dhe Ramës jo përkatëse po lëshohen deklarata i Këshillit të Europës, i cili sipas të rëveshja. Nëse nuk ndodh, gjasat
vetëm nuk kanë ngecur, por palët të egra që minojnë mundësinë e gjitha gjasave do të dalë me një Palët janë shprehur janë për një deklaratë të ashpër që dje për të diskutuar
janë angazhuar publikisht dhe do një marrëveshjeje. Ndërkaq, pritet deklaratë të përbashkët me Presi- dukshëm të vendosura do të ndëshkonte rëndë kryesisht në lidhje me situatën
të ecin përpara drejt zgjidhjes. Në që në këto ditë të ketë një zhvillim dentin e Republikës, që bisedimet qeverinë, por edhe palën tjetër në politike në vend
një deklaratë të zyrës së shtypit të të ri pas takimeve që Presidenti mes Berishës dhe Ramës do të
të ndjekin rrugën e proces, Partinë Socialiste. “Është
Presidencës, edhe pse nuk bëhet i Republikës, Bamir Topi, do të vazhdojnë apo kanë dështuar. dialogut të iniciuar nga e vërtetë që secila kërkon të marrë
e ditur se është arritur ndonjë zhvillojë në Zagreb me komis- Një burim diplomatik theksoi për optimumin nga maksimumi, por VIZAT
marrëveshje apo është afër një e
Presidenti Kërcënimi i parë i
ionerin europian për Zgjerimin, “Shqip” se kreu i mazhorancës po durimi i shqiptarëve po tretet
tillë, bëhet e ditur se bisedimet Stefan Fule, dhe nënsekretarin e bën të gjitha përpjekjet që ta shtyjë bashkë me atë të komunitetit Brukselit për klasën
ende janë në fillimin e tyre. Duke Shtetit të SHBA-së, Xhekob Lju. situatën deri më 4 mars, kur pritet shme. Sipas axhendës së përcak- ndërkombëtar”, theksoi dje një politike shqiptare ka
marrë shkas nga komentet e me- Mesazhet që do të dalin nga këto që disa deputetë të PS-së të hyjnë tuar, delegacioni i KiE-së do të ketë diplomat i rëndësishëm i akredi-
të bëjë me vendimin
dias, zyra për shtyp e Presidentit takime do të jenë shumë të rëndë- në Kuvend, situatë që mund të takime të ndara me Kryeministrin tuar në Tiranë.
thekson se “konsultimet po zhvil- mbi liberalizimin e
lohen në një linjë mjaft korrekte. vizave
Kryetari i shtetit ka dëgjuar palët Vizita Kryediplomatja e BE-së
për konvergimin e qëndrimeve të
tyre, sikurse është vendosur në
tryezën e ditës së shtunë. Nuk ka Ministrja Bregu në Spanjë, Eshton: Ballkani ta tregojë me
pasur asnjë lloj propozimi konkret
merr garanci për vizat vepra se e lufton korrupsionin
Nga dy selitë përkatëse
po lëshohen deklarata L iberalizimi i vizave për qytetarët shqiptarë mund
të hyjë në fuqi brenda majit të këtij viti. Ky qëndrim
erdhi nga presidenca spanjolle e Bashkimit Europian,
K ryediplomatja e BE-së, Ketrin Eshton, ka bërë
të ditur mjaft qartë se nëse vendet e Ballkanit
Perëndimor do të integrohen në Bashkimin Europian,
të egra që minojnë gjatë takimit që ministrja e Integrimit, Majlinda Bregu, atëherë ata duhet të tregojnë me prova konkrete se
mundësinë e një zhvilloi në Madrid. Gjatë takimit me Sekretarin e Shtetit janë të gatshëm të luftojnë krimin e organizuar dhe
për Bashkimin Europian, Diego Lopez Garrido, Bregut korrupsionin. Nga Sarajeva, britanikja që ka zëvendë-
marrëveshjeje
gjithashtu iu konfirmua se presidenca spanjolle e ka lib- suar Havier Solanën, tha se Ballkani Perëndimor është
eralizimin e vizave me Ballkanin Perëndimor një çështje prioritet i lartë në politikën e jashtme të Bashkimit
të rëndësishme në axhendën e saj. “Ne presim raportin Europian dhe se Brukseli mbetet i përkushtuar për
në takime, e për këtë arsye nuk ka
e Komisionit Europian, në mënyrë që ta vendosim për perspektivën europiane të gjithë rajonit. "Në Kosovë STATUSI
pasur as kontestime.
Palët janë shprehur dukshëm aprovim në muajin maj, në axhendën e Këshillit Europian, jam veçanërisht e interesuar për të diskutuar mbi
Ambasadorët
të vendosura të ndjekin rrugën e çka do të mundësojë hyrjen e menjëhershme në fuqi të përparimin e bërë në sundimin e ligjit, luftën kundër
liberalizimit të vizave për Shqipërinë”, theksoi Garrido. korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar, si dhe për deklaruan se kriza
dialogut të iniciuar nga Presidenti i
Republikës, i cili nga ana e tij është Sipas tij, gjithashtu mund të ketë mes dy vendeve një udhëheqjen", tha Eshton. Ajo e filloi turneun në Ball- politike mund të
i angazhuar institucionalisht e bashkëpunim shumë dimensional për të ndihmuar Shq- kan dje me vizitën në Sarajevë. “Bosnjë-Hercegovina ndikojë direkt në
personalisht të kërkojë e të gjejë ipërinë në përshpejtimin e anëtarësimit të saj në BE. “Ne ndodhet në një udhëkryq të rëndësishëm të zhvillimit opinionin e KE-së
pikëtakimet mes mazhorancës e do të bashkëpunojmë edhe për menaxhimin e fondeve politik, prandaj dua të theksoj se është me rëndësi për statusin e vendit
opozitës”. Nga burime rilevante europiane për përmirësimin e shtetit të së drejtës, luftës që Bosnje Hercegovina ta vazhdojë rrugën e vet drejt
kandidat
bëhet e ditur se Presidenti Topi kundër korrupsionit e çështjeve të tjera të lidhura me BE-së”, thuhet në njoftimin nga Brukseli. Eshton do të
ka shprehur pakënaqësinë e tij vlerat e demokracisë europiane”, u shpreh zyrtari i lartë takohet me udhëheqësit politikë dhe përfaqësuesit e
me qëndrimin e krerëve të PD-së i BE-së në Spanjë. F.Mejdini shoqërisë civile dhe të misioneve të BE-së në rajon.
dhe PS-së në ofrimin e lajmeve
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
@ PER ME SHUME
www.gazeta-shqip.com
3

Diplomacia Montobio: Të bien dakord për modalitetet e komisionit hetimor Paralajmërimi

Ambasadorët e BE-së: Berisha dhe


Rama të mbyllin krizën javën e ardhshme
YLLI PATA meve nuk duhet të jetë një lojë që ishëm fjalën “rrezikon seriozisht
mund të zgjasë pafund, që lodh integrimin”, duke bërë të ditur se

A
mbasadorët e Bashkimit edhe më shumë popullin shqiptar, kërcënimi i Europës është drama-
Europian i kanë lëshuar por edhe krijon një klimë të paqa- tik. Nga ana tjetër, Montobio ka
një ultimatum të fuqishëm rtë te komuniteti ndërkombëtar. bërë të ditur se zgjidhja e krizës
Kryeministrit Sali Berisha dhe Mbledhja e djeshme ka zgjatur më duhet të vijë përpara datës 6
liderit të opozitës, Edi Rama, shumë se 90 minuta dhe në fund mars, kur mbyllet afati kushtetues
që të arrijnë marrëveshjen për nuk është hartuar një deklaratë për përfundimin e mandatit të
mbylljen e krizës brenda javës së e përbashkët, por është lënë që deputetëve të PS-së. “Palët duhet
ardhshme. Diplomatët e vendeve
të BE-së të akredituar në Tiranë,
janë mbledhur dje në një takim
të flasin për mediat ambasadori
spanjoll, i cili përfaqëson presi-
dencën e radhës së BE-së, Manuel
të bien dakord lidhur me moda-
litetin e komisionit hetimor për
zgjedhjet”, tha Montobio. Pas dy
Komisioneri Fule:
jo shumë të zakonshëm në zyrat
e Delegacionit të Komisionit
Europian. Nga burime diploma-
Montobio dhe kreu i delegacionit
të Komisionit Europian në Shq-
ipëri, Helmut Lohan. Ambasa-
raunde bisedimesh pa një rezultat
konkret, ambasadorët kanë bërë
të ditur se dy liderët politikë duhet
Anëtarësimi në BE.
tike mësohet se përfaqësuesit e dori Montobio deklaroi që “partitë të dalin më në fund nga negociatat
vendeve të fuqishme të Europës,
si Gjermania, Britania e Madhe,
të mos vonojnë zgjidhjen. Çdo
vonesë rrezikon seriozisht integri-
me një rezultat konkret. Ndërkaq,
kreu i delegacionit të Komisionit
Nuk do t’u tolerojmë!
por edhe ambasadori Lohan, kanë min e Shqipërisë”. Kryediplomati Europian, Helmut Lohan, tha se
ARTA TOZAJ, “TOP CHANNEL”
bërë të ditur se raundi i bisedi- i Madridit zyrtar ka theksuar fuq- “ndërkombëtarët nuk do të japin
asnjë propozim konkret lidhur
“Do të bëj çfarë
me situatën aktuale dhe se pro-
Z yrtari i parë shqiptar që do
të takohet me komisionerin
është e mundur për
pozimet e zgjidhja duhet të vijnë
nga faktorët e brendshëm nën e ri europian për Zgjerimin dhe t’ua bërë të qartë
drejtimin e Presidentit të Repub- Fqinjësinë, është Presidenti i
likës, Bamir Topi”. Republikës, Bamir Topi. Kriza bashkëbiseduesve të
Gjatë një interviste të dhënë politike në vend dhe ndikimi
për radion “Deustche Welle”, i saj në procesin integrues do mi se çfarë është e
të jenë temë diskutimi në këtë
ambasadori Helmut Lohan ka
qenë edhe më i qartë: “Në fakt, takim, në momentin kur kreu i
rëndësishme për mua.
nga këndvështrimi i KE-së, py- shtetit ka marrë përsipër rolin
e negociatorit mes dy forcave
Së pari janë kriteret
etja për të cilën duhet të marrë
kryesore. Pjesëmarrja e Komis- e Kopenhagës.
ionerit Fule dhe Presidentit Topi
“Palët duhet të në ceremoninë e inaugurimit të Këto kritere janë
bien dakord lidhur Presidentit të ri kroat, është bërë
shkak për këtë takim. ekstremisht të
me modalitetin e Një ditë përpara vizitës së
tij në Kroaci, komisioneri Fule
rëndësishme dhe të
komisionit hetimor
për zgjedhjet”, tha
theksoi se plotësimi i kritereve
të Kopenhagës janë rruga e
panegociueshme”
Montobio vetme drejt Bashkimit Euro-
pian. “Do të bëj çfarë është e vendit pritës, kroaten Jadranka
mundur për t’ua bërë të qartë Kosor. “Nevojitet që procesi in-
një përgjigje është: A e plotëson bashkëbiseduesve të mi se çfarë tegrues të jetë i besueshëm dhe
Shqipëria kriterin politik për është e rëndësishme për mua. besimi duhet të jetë një princip
anëtarësim në BE? Dhe është Së pari janë kriteret e Kopen- udhëheqës për të dyja palët,
shumë e qartë që nëse Parla- hagës. Këto kritere janë eks- si për Bashkimin Europian,
menti i Shqipërisë vazhdon të mos tremisht të rëndësishme dhe të ashtu dhe nga ana e vendeve
funksionojë si duhet edhe për një panegociueshme. Ato përbëjnë kandidate apo që aspirojnë këtë
periudhë tjetër kohore, atëherë të vetmen rrugë që një vend të kandidaturë”, ka shtuar Fule.
Shqipëria ndodhet përballë një përparojë drejt anëtarësimit të Bisedimet Fule-Topi në Zagreb,
rreziku të madh që komisioni plotë në BE. Nuk ekziston as mbi krizën politike në vend,
të mos ketë mundësi të reko- shkurtimi i rrugës dhe as ndonjë vijnë pas deklaratës së komis-
mandojë hapjen e negociatave shmangie e mundshme e saj. ionerit për Zgjerimin, se zgjatja
Negociatat për pranimin e statusit të vendit Duhen përmbushur të gjitha e mëtejshme e kësaj krize do
kandidat për anëtarësim në BE. kriteret dhe detyrimet e përcak- të kishte ndikim negativ për
tuara për anëtarësimin”, theksoi kandidaturën e Shqipërisë, por

PS-PD anashkalojnë Prandaj është e rëndësishme që


për hir të interesit të integrimit
europian të Shqipërisë, drejtuesit
politikë të Shqipërisë të mos lenë të
kalojë rastin e tryezës së rrumbul-
ai. Takimi me Presidentin Topi
në Zagreb, i cili zhvillohet në
orën 09:00 të datës 18 shkurt,
në axhendën e komisionerit
edhe pas tryezës së të shtunës,
kur kabineti i tij shprehu qën-
drimin se komisioneri dëshiron
shumë të shohë progres nga

dialogun, nisin replikat lakët presidenciale për të hedhur


hapa konkretë drejt gjetjes së një
zgjidhjeje”. Diplomati gjerman, që
drejton zyrën e Brukselit zyrtar në
Fule është renditur përpara
takimit të tij me Kryeministren e
negociatat PD-PS, të drejtuara
nga Presidenti Bamir Topi.

Tiranë, e ka bërë të qartë se “nuk ka Qëndrimi


P artia Demokratike dhe Partia
Socialiste replikuan dje në asnjë arsye për të duartrokitur apo
distancë për sa u përket qëllimeve
të këtyre forcave politike në kohën
kur vendi është në krizë. Zëdhë-
lavdëruar ndonjë hap të veçantë
në këtë proces. Dialogu politik
mes palëve nuk është si në një lojë
Deklarata e Berluskonit,
nësja e PD-së, Erla Mëhilli, dekla-
roi se është kryetari i PS-së, Edi
Rama, ai që po kërcënon dialogun
tenisi, ku çdo set komentohet nga
dikush. Besoj se ky proces do të
çojë në një zgjidhje të suksesshme
“Mjaft!” ironizon Berishën
mes mazhorancës dhe opozitës.
Sipas Mëhillit, në kohën kur
brenda kohës së duhur”. Diplo-
matët e vendeve të Bashkimit
Europian kanë përcjellë mesazhet
L ëvizja “Mjaft!” organizoi dje përpara godinës së Këshillit të
Ministrave një aksion, ku në formë simbolike i kërkuan Kry-
eministrit Berisha t’i dorëzonte homologut të tij italian një kukull
palët janë ulur për dialog, Rama
zgjedh të kërcënojë qeverinë dhe e kancelarive të tyre drejt politikës si dhuratë. Aktivistët e “Mjaft!”-it theksuan se kjo dhuratë shkon për
vendin me protesta dhe madje shqiptare, por ndryshe nga taki- Kryeministrin e Italisë, Silvio Berluskonin, në përgjigje të dëshirës së
me skenarë famëzinj të vitit 1997. met me krerët e mazhorancës dhe shprehur të këtij të fundit për “vajza të bukura” shqiptare. Në duar,
opozitës, kanë zgjedhur qëndri- aktivistët mbanin një baner ku shkruhej: “Dhuratë për ‘forcimin’
“Edvin Kristaq Rama dhe pinjollët
min e përbashkët drejtpërsëdrejti e marrëdhënieve Sali-Silvio, duke ekspozuar para tij një kukull që
e Bllokut zgjodhën për shpal-
për publikun shqiptar. Qëndrim fryhet, nga ato të disponueshmet
ljen e platformës së rebelimit
që ka qenë një ultimatum i qartë, në dyqanet e seksit”. Përfaqësuesi
komunist të vitit ‘97 ndrikullën e
kryesisht drejtuar qeverisë. Këtë i “Mjaft!”, Aldo Merkoçi, deklaroi
organizatës terroriste ‘Hakmarrja
e shpreh edhe ambasadori Lohan se Shqipëria nuk ka vajza të bukura
për Drejtësi’, për të cilën u pub- për t’i dhënë Berluskonit. “Ndaj i
në intervistën e tij, ku thekson
likuan para 2 javësh dokumente kërkojmë Kryeministrit tonë, që
jonë është e thjeshtë: Hetim dhe se “të gjithë drejtuesit politikë të
që provojnë anëtarësinë famil- bashkë me homologun e tij ital-
transparencë e plotë e zgjedhjeve Shqipërisë kanë shpallur gjithmo-
jare të saj në këtë organizatë”, ian, ta ndajnë bashkë këtë dhuratë
të 28 qershorit. Askush nuk ka pse në integrimin europian të vendit si
theksoi Mëhilli. Sipas saj, Partia një nga objektivat e tyre parësore, domethënëse, e cila u shkon më
Demokratike rikonfirmon edhe të habitet nga kjo kërkesë që është
më të rëndësishme. Dhe vërtet ky së miri për shtat shijeve të Kry-
një herë garancinë se do të jenë e drejtë dhe parimore, në respekt eministrit fqinj”, u shpreh aktivisti i
objektiv ka qenë dhe mbetet forca
ata dhe lidhjet e tyre kriminale që të ligjit dhe të Kushtetutës”, dekla- “Mjaft!”-it. Ai u shpreh se këto ditë,
e madhe lëvizëse që ka qëndruar
do të përballen me vendosmërinë roi Gaçi. Sipas tij, Sali Berisha bën të gjithë shqiptarët dëshmuan
dhe qëndron pas politikave të tyre.
dhe forcën e ligjit për çdo dhunim E menjëhershme mirë të hapë kutitë, duke respe-
Prandaj mendoj se baza e ecjes poshtërimin publik që iu bë këtij
të tij. E menjëhershme ishte ktuar kështu të drejtën legjitime drejt konvergimit të qëndrimeve të vendi nga përulësia ekstreme e
edhe përgjigjja e ardhur nga ishte edhe përgjigjja të popullit opozitar për transpar- tyre të kundërta deri më tani është Berishës përballë talljeve fyese të homologut të tij italian. Po kështu,
Partia Socialiste në lidhje me encë. Deputeti i PS-së theksoi se perspektiva e integrimit europian Merkoçi theksoi se paaftësia dhe servilizmi i kreut të qeverisë shq-
këtë deklaratë. Deputeti i PS-së, e ardhur nga Partia frikës së Saliut nga transparenca të Shqipërisë. Kjo perspektivë iptare për të reaguar përballë kësaj arrogance ishte shokuese dhe
Artan Gaçi, theksoi se kërkesa e i qëndron kërkesa e një populli të përtej çdo parashikimi. Po kështu, Makoçi theksoi se mbrojtja që
socialistëve është e thjeshtë dhe
Socialiste në lidhje tërë për të zbardhur të vërtetën e
është në mendjen e tyre gjatë
gjithë kohës dhe sidomos në këtë Kryeministri Berisha i bëri këtij incidenti që ndodhi në Romë, ishte
plotësisht legjitime. “Kërkesa me këtë deklaratë 28 qershorit. situatë të veçantë”. e turpshme dhe përbën një dështim moral.
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
4
POLITIKE

Kushti i ri, krerët e administratës me mastera


Q
everia mori dje një vendim, e Përgjithshëm sipas udhëzimit të ri drejtues që u përkasin shkallëve 16 e paktën një ‘Diplomë të nivelit të parë’
i cili detyron nëpunësit e duhet të pajisen me DND ose master të 18, duhet të kenë të paktën një ‘Di- (DNP), ose diploma të barasvlershme
nivelit të lartë të administra- nivelit të dytë. “Nëpunësit e emëruar plomë të nivelit të dytë’ (DND), ose me këtë diplomë, sipas legjislacionit
tës të pajisen me diplomë të në pozicionet që u përkasin shkallëve ‘Diplomë të integruar të nivelit të dytë’ të arsimit të lartë, së bashku me një
nivelit të dytë, ose master të këtij ni- 19, 21 e 22, duhet të kenë të paktën një (DIND), ose diploma të barasvlershme diplomë ‘Master të nivelit të parë’”,
veli. Kështu, Këshilli i Ministrave mori ‘Diplomë të nivelit të dytë’ (DND), ose me to, sipas legjislacionit të arsimit të sanksionon udhëzimi i Këshillit të Mi-
vendimin për të bërë një ndryshim në ‘Diplomë të integruar të nivelit të dytë’ lartë”, theksohet gjithashtu në vendim. nistrave. Por kërkesat e shtuara të qeve-
udhëzimin “Për strukturën e renditjes (DIND), ose diploma të barasvlershme Nga ana tjetër, specialistët të çdo lloj risë për sa i përket arsimit të nëpunësve
së punëve në shërbimin civil, meto- me to, sipas legjislacionit të arsimit të niveli duhet të jenë patjetër të pajisur janë kompensuar edhe me një rritje të
dologjinë përkatëse dhe përshkrimin lartë”, theksohet në udhëzimin e mira- me një diplomë të Nivelit të Parë ose pagës për të gjithë ata punonjës të cilët
përgjithësues të rolit të Sekretarit të tuar dje. Por nga ana tjetër, ky udhëzim me një Master të Nivelit të Parë, në kanë një Master të Nivelit të Dytë. Në
Përgjithshëm në këtë shërbim”, duke detyron edhe drejtorët e drejtorive dhe mënyrë që të arrijnë të jenë pjesë e ad- mënyrë të herëpashershme, qeveria ka
shtuar vitet e shkollimit për nëpunë- shefat e sektorit që të kenë të njëjtin ministratës sonë publike. “Nëpunësit marrë masa për të rritur edhe kërkesat
sit. Sekretarët e Përgjithshëm të çdo nivel arsimi. e emëruar në pozicionet, që i përkasin ndaj arsimit të administratës publike.
institucioni shtetëror dhe drejtorët “Nëpunës civilë të nivelit të mesëm shkallës 12, 10 dhe 8, duhet të kenë të F.Mejdini

KQZ: Problem, numërimi dhe komisionerët


Në analizën vjetore nuk përmendet “ngërçi” me dy anëtarët që kërkuan rinumërim
AURORA THOMOLLARI votimit. Ndaj, për të mos krijuar
probleme në logjistikën zgjedho- Diskutimi i draftit

K
omisioni Qendror i Zgje- re, KQZ propozon ndryshimin
dhjeve shtron nevojën e afateve për përgatitjen e listës
e ndryshimeve të reja zgjedhore. Konkretisht propozo- Dosjet sekrete të
ligjore për lehtësimin e het që lista përfundimtare duhet
procesit të numërimit të votave. të jetë miratuar jo më vonë se 35 komunizmit nuk hapen
Faza më e kontestuar e procesit ditë para datës së zgjedhjeve dhe
zgjedhor, ai i numërimit të vo-
tave, konsiderohet problematik
edhe nga vetë institucioni që
jo më vonë se 30 ditë nga data e
zgjedhjeve kjo listë të dërgohet në
KQZ. Komisioni Qendror vëren
D osjet sekrete të komunizmit
do të mbeten ende nëpër
arkivat e institucioneve të klasi-
menaxhon zgjedhjet, ku prano- edhe problemet që janë hasur në fikuara, ndërkohë që do të hapen
het se shkak për këtë mbeten vetë konstituimin e KZAZ, KQV, VNV dosjet e tjera që nuk konsidero-
subjektet zgjedhore. KQZ insiston për shkak të vonesa që u krijuan hen “Top sekret”. Kanë qenë de-
në punën e saj profesionale, çka nga partitë. Ndër të tjera thek- putetët e Komisionit parlamentar
është pranuar edhe në raportin sohet se ka abuzime të mëdha të Ligjeve që e kanë bërë të ditur
e OSBE-ODIHR-it, por qysh në me zëvendësimin e anëtarëve. këtë gjë, gjatë diskutimit mbi
faqet e para të raportit vjetor të Sipas KQZ janë zëvendësuar 150 projektligjin që rregullon ngritjen
këtij institucioni, sërish thek- komisionerë nga 528 që ishte e institutit për krimet e komu-
sohet mungesa e besimit. “Janë totali, ose 30% e tyre, ku numrin nizmit. Në mbledhjen e djeshme
përmendur sigurisht problema- më të lartë e zë PS me 76 komi- është debatuar gjatë mbi datën e
tikat që kemi pasur në numërim, sionerë të zëvendësuar. Po kaq
mbylljes së diktaturës komuniste
bllokimi që është bërë, ndërhyrjet problematik mbetet edhe procesi
në vend, që në fakt përbën një
e komisionit për t’i mbajtur nën i trajnimit të komisionerëve që
kontroll dhe për të përfunduar vjen si pasojë e zëvendësimit të debat të vjetër në politikën shqip-
me sukses numërimet”, theksoi tyre. Kjo ka vështirësuar punën e tare. Disa deputetë të Partisë
kreu i KQZ-së, Arben Ristani. këtij institucioni, ku pranohet se Demokratike kanë propozuar si
Raporti bën një rezyme të ve- trajnimi është bërë një ditë para ditë të mbylljes së komunizmit
primeve që ka ndjekur KQZ në ose në ditën e zgjedhjeve. në Shqipëri datën 22 mars të vitit
përgatitjen e procesit zgjedhor, 1992, kur Partia Demokratike
ditën e votimit, numërimit të fitoi dy të tretat e vendeve në
votave, si dhe ankimimet deri
në shpalljen e rezultatit, ndërsa
Procesi Minoriteti grek mbështet nismën e qeverisë, por shoqatat dhe qytetarët deklarohen kundër Parlamentin shqiptar. Por depu-
teti i LSI-së, Nasip Naço, theksoi
bën vërejtje për subjektet politike se dita e përshtatshme për t’u
dhe propozime për ndryshime
të ligjit të paktën në dy pika të
rëndësishme, që shpesh janë
bërë objekt i debateve politike,
listat e zgjedhësve dhe procesin
Regjistrimi i popullsisë, caktuar si mbyllje e diktaturës
është 8 dhjetori, kur është zhvil-
luar demonstrata e studentëve që
i dha fund sundimit të pushtetit
të një partie në Shqipëri. Y.P.
e numërimit të votave. Në raport
theksohet se problemet krye-
sore që u shfaqën gjatë procesit
të numërimit të votave në disa
VNV mund të klasifikohen në
publiku mbetet i dyzuar Braçe:
tre kategori dhe më konkretisht:
Energjia, OSSH
M
mospërfshirja në rezultat pa inoriteti grek mbështet bësinë time. Do shkojmë drejt
shkaqe të ligjshme e disa qendra- nismën e qeverisë Europës e nuk jemi në diktaturë.
ve të votimit pasi ishin numëruar,
mosnumërimi pa shkaqe ligjore
shqiptare për regjistri-
min e popullsisë mbi bazën e
Jam shumë pro regjistrimit të
popullsisë sipas dëshirës”. po vjedh qytetarët
i disa qendrave të votimit, si dhe vetëdeklarimit. Por kundër kësaj Engjëll Serjani mendon se
vonesat e bllokimet e punës gjatë
procesit të numërimit. Për këtë,
nisme janë ngritur mjaft shoqata
e qytetarë, që e perceptojnë pro-
“nëse ky regjistrim nuk instru-
mentalizohet politikisht, apo nga P artia Socialiste akuzoi dje
OSSH-në se ka vjedhur qyte-
tarët shqiptarë, duke u faturuar
KQZ jep shembuj konkretë si cesin si të parakohshëm. Procesi anë të ndryshme, atëherë ky është
rasti i Fierit, Lezhës apo Beratit, i shpallur nga qeveria shqiptare një regjistrim tepër normal. Por çmimin e ri të energjisë qysh
Korçës, Tiranës etj. Por edhe pse për regjistrimin e popullsisë mbi nëse brenda tij do të ekzistojnë në muajin dhjetor, pavarësisht
pranon se reduktimi i VNV me bazën e vetëdeklarimit të fesë, prapaqëllime, sidomos me çështje se duhet të fillonte nga 1 janari.
katër anëtarë ishte mjaft poziti- që lidhen me etninë e përkatësinë Referuar faturave të energjisë
ve, nga ana tjetër ky institucion fetare, atëherë ky regjistrim do të elektrike të muajit janar, aty
Kundër kësaj ni- ishte i parakohshëm”. Kryetari i vërehet se matja është bërë nga
propozon që “mendojmë se në të
ardhmen në ndarjen e zonave të sme janë ngritur PBDNJ-së, Vangjel Dule, në takim data 20 dhjetor deri në 21 janar
administrimit zgjedhor duhet të mjaft shoqata e me strukturat e partisë në Gjiro- dhe përllogaritja është bërë me
bëhen ndryshime në funksion të kastër, e quan procesin si “instru- çmimin e ri. Kjo ka sjellë si pasojë
lehtësimit të procesit të numëri- qytetarë, që e per- mentin më modern, më adekuat fatura të fryra për familjet shqip-
mit të përqendruar të votave”. Një ceptojnë procesin për të aplikuar politika të sakta për tare. Deputeti socialist, Erjon
tjetër çështje ku KQZ kërkon nd- respektimin e të drejtave”. Qytetari Braçe, tha se në mes të krizës më
ryshime ligjore është ajo e afateve si të parakohshëm Njazi Kotoni thotë se “deklarimi i të rëndë ekonomike që po kalon
për listat zgjedhore. Duke vënë re fesë, kombësisë etj., më duken të çdo familje në Shqipëri, Sali
se shumë QV vonuan informacio- kombësisë e gjuhës, ka ngjallur shkollën 9–vjeçare, Adelina Asl- nxjerr në pah vështirësi në regji- shpejtuara, sepse vetë popullsia
Berisha vendosi rritjen e çmimit
nin e listës përfundimtare. Kjo debate të ashpra, sidomos në lani, mendon se me kombësinë strim, “për arsye se vetëdeklarimi është e varfër”. Studentja Elona
të energjisë elektrike që nga 1
solli vonesa të të gjithë procesit, jug të vendit, ku jeton një pjesë mund të abuzohet. “Nuk mund të i fesë është pak i vështirë, sepse Shehaj mendon se “kjo situatë më
janari. “Faturimi për muajin janar
duke rrezikuar edhe prodhimin e madhe komuniteteve joshqip- vetëdeklarohet kombësia. Kom- ka shumë njerëz (40, 50, 60%) që duket shumë absurde. Nuk mund
tare, por dhe minoriteti grek. të bëhet regjistrimi i popullsisë në i referohet periudhës 20 dhjetor
e fletëve të votimit. Duke bërë bësia është në bashki. Nëse duan nuk i praktikojnë fetë, ose dhe
ballafaqimin mes të dhënave që 74-vjeçari Hodo Lico thotë se statistika, të venë në bashki t’i nu- ata që janë fetarë, e ndryshojnë këtë lloj mënyre. Kjo gjë mund 2009-21 janar 2010. Çmimi i
vinin nga DPGJC dhe disa KZAZ është kundër këtij lloj regjistrimi mërojnë sa janë grekë, serbë, ma- fenë për arsye ekonomike. Në të bëhet, por në një moment energjisë së faturuar është ai i
nga njësitë e qeverisjes vendore, të popullatës në Shqipëri. Ndërsa lazezë etj”, shton ajo. Përfaqësue- fillim Shqipëria të pranohet në tjetër, kur të liberalizohen vizat riu, në fuqi që nga 1 janari; 7.70
doli se ishin mbyllur 71 QV për një zonjë minoritare, Katerina si i minoritetit grek, ish-kryetar i Europë, pastaj rregullat të bëhen e Shqipëria të jetë pranuar në lekë për fashën 300 kw, 13.5 lekë
shkak të numrit të vogël të zgje- Vllaho, thotë: “Të regjistrohet, “Omonia”-s, Jani Jani, vlerëson siç janë në Europë”. Emigrante e Bashkimin Europian”. Procesi i për sasinë mbi këtë limit. Çmimi
dhësve dhe ishin shtuar 12 QV për pse mos të regjistrohet. Është e se bëhet një regjistrim i saktë, i sapokthyer nga Greqia, Leonora regjistrimit pritet të fillojë shumë i energjisë së faturuar për am-
shkak të numrit të madh të zgje- drejtë e njeriut. Atë besim që ka, plotë dhe zyrtar i minoriteteve Lloha vlerëson: “Ç’është ky kun- shpejt, ndërkohë që perceptimi i bientet e përbashkëta është i riu,
dhësve. Kjo solli edhe ndryshimin atë le të regjistrojë. Jemi të lirë etnike. Pedagog në universitetin dërshtim? Unë do shprehem për publikut shqiptar mbetet i dyzuar i rritur në 8.00 lekë për kilovat”,
e vendimit për sasinë e fletëve të apo jo? Mësuese e historisë në “Eqerem Çabej”, Bektash Mema besimin tim, gjuhën time, kom- rreth dobisë së procesit. “Dwelle” tha Braçe.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
AKTUALITET www.gazeta-shqip.com

Policia e Tiranës: Rojet e sigurisë nuk ishin në vendshërbim dhe dy të rinjtë nuk përdorën maska. Arrestohet roja i sigurisë

Grabitësit e BKT-së, pa armë në kamera


BLEDI GILAJ Banka

G “Klientët dhe stafi ynë nuk kanë pësuar dëme”


rabitet filiali i Bankës
Kombëtare Tregtare
në mes të Tiranës. Dy
persona të armatosur
kanë hyrë në bankë dhe dyshohet
M enjëherë pas grabitjes së djeshme
ka reaguar edhe stafi i Bankës
Kombëtare Tregtare. Nëpërmjet një njof-
sigurisë dhe shërbim ruajtje dhe sigurie
nga punonjës të pajisur me armë. E
gjithë ngjarja është e filmuar nga ka-
se kanë arritur të marrin rreth 10 timi për shtyp u deklarua se; “Sot (dje), merat tona të sigurisë dhe materialet
milionë lekë. Megjithatë, asnjë në orën 8.34 të mëngjesit, dy persona të filmike, bashkë me të gjitha materialet
shifër zyrtare nuk është bërë pu- maskuar dhe të armatosur janë futur dhe dhe informacionet e tjera të nevojshme
blike as nga ana e policisë dhe as kanë grabitur agjencinë tonë në rrugën u janë vënë në dispozicion Forcave të
nga stafi i bankës. Gjatë grabitjes, ‘Myslym Shyri’. Për shkak të masave Rendit Publik për zbardhjen dhe hetimin
dy rojet e bankës, të cilët janë të të larta të sigurisë që aplikohen në të e kësaj ngjarjeje, si dhe për identifikimin
armatosur me automatikë nuk gjitha degët dhe agjencitë tona, gjatë e autorëve”, deklarohet në njoftim. “Ju
ndodheshin në vendin e ngjarjes. kësaj ngjarjeje nuk ka pasur të dëmtuar bëjmë me dije se ne do të marrim masa
Policia nis hetimin dhe ofron 10 qoftë nga klientët, qoftë nga punonjësit akoma më të forta për rritjen e sigurisë së
mijë USD për personin që mund e bankës. Njëkohësisht, nuk ka pasur degëve dhe agjencive tona për të paran-
të japë informacion në lidhje asnjë dëm material të shkaktuar. Të daluar ngjarje të këtij lloji në të ardhmen”,
me këtë grabitje. Nga ana tjetër, gjitha degët dhe agjencitë tona janë të deklarohet Departamenti i Komunikimit
policia ka vënë në pranga rojën mbikëqyrura me anë të kamerave të të Korporatës.
e sigurisë private, Asllan Spahia,
i cili dyshohet për bashkëpunim
në grabitje dhe gjatë deklarimeve durale. Nga hetimet paraprake kave të nivelit të dytë, me qëllim e regjistruara ka rezultuar se dy me vete. Kjo ka sjellë dyshime saj ngjarjeje, Drejtoria e Policisë
të tij, ka qenë konfuz, duke dhënë të grupit hetimor rezultoi se au- garantimin e zhvillimit normal të grabitësit janë të moshës së re. të forta për grupin hetimor, që së Qarkut Tiranë ofron shpër-
disa variante. Policia deklaroi torët e kësaj vjedhjeje kanë qenë aktivitetit bankar. Nga ana tjetër, Ata, të veshur me rroba spor- ka marrë në pyetje disa herë blimin prej 10 milionë lekësh të
se po punon intensivisht për të maskuar dhe duke përfituar gjithë forcat policore kanë kaluar tive dhe me xhupa me kapuça, punonjësit e bankës, por edhe vjetra, duke garantuar ruajtjen
zbardhjen e kësaj ngjarje, që nga pakujdesia e punonjësve të në shërbim të përforcuar, si dhe kanë hyrë brenda. Ata nuk kanë të policisë private, e cila ishte për e anonimatin. Ky informacion
dyshohet se erdhi si pasojë e sigurimit të bankës, të cilët në janë marrë masat për ruajtjen e mbajtur maska, veçse kanë vënë sigurimin e saj. mund të jepet në numrat zyrtarë
neglizhencës së punonjësve të momentin e vjedhjes nuk kanë të gjitha bankave të kryeqytetit. kapuçat në kokë. Gjithashtu, as Sipas të dhënave, dy personat të policisë 129 (pa pagesë) dhe
sigurisë në bankë. qenë në vendin e planizuar me Nga ana tjetër, grupi hetimor syze nuk kanë pasur. Të dy kanë e sigurisë kanë deklaruar se nuk 069 41 04 111. Nga ana tjetër,
Sipas policisë, rreth orës 8:34’, shërbim, kanë mundur të mar- ka nisur verifikimet për doku- shkuar pranë banakut, kur spor- kishin vënë re asgjë, kur dy grabi- hetimet kanë vijuar, deri në orët
në rrugën “Myslym Shyri” në rin paratë. Drejtoria e Policisë mentimin e plotë të ngjarjes telistja është tmerruar dhe kanë tësit kanë hyrë brenda dhe kanë e vona të natës, duke shoqëruar
Tiranë, është vjedhur filiali i së Qarkut Tiranë, duke marrë kriminale. Sipas të dhënave, filli- marrë paratë, duke u larguar dalë jashtë. Deri në orët e vona edhe persona të dyshuar, por nuk
Bankës Kombëtare Tregtare. shkas nga kjo vjedhje, ka marrë misht janë shoqëruar punonjësit me vrap. Më pas, në bazë të një të mbrëmjes, ata janë mbajtur ka pasur asnjë konfirmim zyrtar
Menjëherë në vendin e ngjarjes menjëherë një sërë masash or- e bankës, si dhe policët privatë, dëshmie, rezulton se ata janë të shoqëruar dhe policia deklaroi për ndonjë të arrestuar. Ky është
shkoi grupi i posaçëm hetimor, i ganizative në bashkëpunim me që duhej të ishin në vendin e larguar me një motor pa targa. që nëse ka dyshime të forta se rasti i parë për këtë vit që grabitet
cili nën drejtimin e Prokurorisë Shoqëritë e Ruajtjes dhe Sigurisë punës. Gjithashtu, policia ka Por, e rëndësishme për policinë ata kanë bashkëpunuar me gra- një bankë në kryeqytet, ndërkohë
së Rrethit Gjyqësor Tiranë, filloi Fizike, si dhe me punonjësit e sekuestruar edhe kasetat nga është se në të gjitha filmimet nuk bitësit, atëherë do të arrestohen. që jo më larg se në Greqi për këtë
veprimet hetimore dhe proce- sigurimit të brendshëm të ban- kamerat e sigurisë. Nga pamjet rezulton se ata kanë pasur armë Ndërkaq, për zbardhjen e kë- vit janë grabitur mbi 150 banka.

Prangosja Ilir Sulo është prangosur pas kërkesës së drejtësisë shqiptare. Akuzohet për mitëdhënie ndaj punonjësve të Ministrisë së Brendshme

Arrestohet në Bullgari biznesmeni


i akuzuar për tenderin e uniformave
SOKOL ÇOBO me shpejtësi dhe do t’i dërgohet
Të akuzuarit këto ditë Ministrisë së Drejtësisë,
1. Bujar Murati, drejtor i 4. Artan Berberi, pronar i

A
rrestohet në Bullgari e cila do të nisë urgjentisht në
biznesmeni i akuzuar Përgjithshëm i Zhvillimit Kompanisë MALBERTEX Sofje kërkesën për ekstradim.
për mitëdhënie në ten- të procedurave të për- sh.p.k. (arrest shtëpie) Mësohet se biznesmeni Sulo
derin e uniformave në qendruara të prokurimit 5. Jani Gjergjefi, pronar i ka qenë personi që i ka dhënë
Ministrinë e Brendshme. Ilir Sulo, pranë Ministrisë së Bren- ryshfet njërit prej zyrtarëve të
37 vjeç, ishte shpallur në kër- Kompanisë GJERGJEFI
dshme (arrest me burg) ministrisë. Në datën 25 nëntor
kim ndërkombëtar nga drejtësia sh.p.k. të vitit të kaluar, pranë bulevardit
2. Redi Popescu, specialist
shqiptare, ndërsa të dhënat e tij 6. Agur Sadiku, “arrest “Zogu I” ai është filmuar teksa
në Ministrinë e Integrimit,
janë publikuar në faqen zyrtare të shtëpie”, pronar i Kom- ka hapur bagazhin e makinës
(arrest me burg)
Interpolit. Burime nga Prokuroria panisë SADIKU sh.p.k dhe ka nxjerrë prej andej një
e Përgjithshme thanë për gazetën 3. Tahir Imami, shef i Pro-
(arrest shtëpie) thes të zi të cilin e ka futur në
“Shqip” se Sulo është arrestuar gramimit të Prokurimeve
7. Ilir Sulo, biznesmen, i një çantë plastike të bardhë me
dy ditë më parë në kryeqytetin në Gardën e Republikës,
fjongo të kuqe. Disa minuta më
bullgar, Sofje, pasi është ndaluar (arrest me burg) arrestuar në Bullgari
pas në vendin që ishte Sulo ka
nga policia vendase për verifikim. shkuar një ish-zyrtar i Gardës
Pas krahasimit të gjurmëve të
nitë e tyre të shpalleshin fituese dalë në dritë nga bashkëpunimi i nga një biznesmen, ka rezultuar ratë B.M. dhe se në rast se nuk do duke i marrë çantën e zezë dhe
gishtave, ai ka rezultuar person
të tenderit dhjetëra milionësh. biznesmenëve dhe nga vëzhgimi i se gjatë zhvillimit të tenderit të shpalleshin fitues, do ia merrnin së bashku kanë biseduar për pesë
i shpallur në kërkim ndërkom-
Akuza deklaron se shkëmbimi i personave në terren nga struktura uniformave në Ministrinë e Bren- mbrapsht. minuta. Krahas këtyre vëzhgi-
bëtar. Autoritetet bullgare kanë
njoftuar zyrën e Interpol Tiranës parave është bërë në bulevardin të specializuara që kanë bërë fil- dshme ka pasur shkelje në formën Vëzhgimi meve, akuza thotë se disponon
dhe më pas Prokurorinë e Përgji- “Zogu I” në Tiranë. Nga të dhë- mimin e marrjes dhe dhënies së e veprave penale. Një nga zyrtarët Prokuroria thotë se do të dër- edhe përgjime, ku biznesmeni
thshme Shqiptare për procedurat nat rezulton se biznesmeni Ilir ryshfetit. Për tre muaj me radhë e ministrisë, tashmë i arrestuar, gojë në shtetin bullgar të gjitha i arrestuar në Bullgari pret një
e ekstradimit. Menjëherë, akuza Sulo, i arrestuar dy ditë më parë Prokuroria e Tiranës ka kryer të do të merrte 150 milionë lekë, materialet e dosjes që akuzohet telefonatë nga një koleg i tij. Aty
shqiptare ka përgatitur kërkesën në Bullgari, i ka dorëzuar paratë gjitha veprimet e duhura pro- ndërsa ndërmjetës ishte pikërisht biznesmeni Ilir Sulo. Sipas tyre, bisedojnë për mënyrën e dhënies
për ekstradim, pasi 37-vjeçari ish-zyrtarit të Gardës. Faktet kanë cedurale dhe duke u ndihmuar Ilir Sulo, i cili ia kishte dhënë pa- një raport i plotë është përgatitur së ryshfetit personave përgjegjës.
konsiderohet si i akuzuari kryesor
për abuzimet e tenderit të unifor-
mave në Ministrinë e Brendshme, Kreu i Bandës së Lushnjës tenton t’i shpëtojë dënimit të përjetshëm, pranon aktet në dosje, por jo akuzat
ku u arrestuan disa zyrtarë dhe
biznesmenë.
Dosja
Sipas akuzës, skandali për
tenderin e Ministrisë së Bren-
dshme për blerjen e uniformave
“Pendohet” Aldo Bare, kërkon gjykim të shkurtuar
A
është zbuluar nga përgjimi dhe ldo Bare mund t’i shpëtojë dënimit atëherë ai pranon automatikisht të gjitha dhe ndërprerjen e saj. Seanca e radhës si- mundur dhe ekstradimi i tij për t’u gjykuar
vëzhgimi. Ka rezultuar se një me burgim të përjetshëm. Gjatë akuzat, por dhe përfiton uljen e një të tretës pas trupit gjykues do të zhvillohet më datë nga gjykatat shqiptare. Me të gjithë këto
nga zyrtarët e akuzuar, shef në seancës së djeshme avokati i tij, së dënimit. Në këtë mënyrë Aldo Bare i 24 shkurt ora 10:00. Aldo Bare ose i njohur akuza të cilat rëndojnë mbi të Aldo Bare
Gardë, ka marrë një çantë me Vladimir Meçi, i ka kërkuar trupit gjykues shpëton “masës burgim të përjetshëm”. ndryshe si Alfred Shkurti njihet si ish- rrezikon masën burg të përjetshëm. Para
para nga një biznesmen i një i drejtuar nga Fatmira Hajdari që klienti i tij Ndërkaq, organi i akuzës i kërkoi kohë drejtuesi i Bandës së Lushnjës. Ai akuzohet dy seancash, me anë të avokatit të tij, ai
shoqërie të njohur pjesëmarrëse të ketë një gjykim të shkurtuar, duke pra- gjykatës për të shqyrtuar kërkesën e të nga drejtësia shqiptare për “organizim të kërkoi ndërprerje të procesit për shkak të
në tender. Ilir Sulo, në marrëve- nuar aktet e dosjes, por jo akuzat. Nëse gjy- pandehurit dhe ligjet e tjera që kanë lidhje grupeve kriminale”, ”vrasjeve”, ”dhunimit kalimit të afateve procedurale. Kërkesa e
shje me tre biznesmenët, Agur kata pranon këtë kërkesë të tij Bare mund me të. Vendimi për kërkesën e të pande- të varreve dhe armbajtës pa leje. Prej disa tij u hodh poshtë nga Gjykata e Krimeve të
Sadiku, Jani Gjergjefi dhe Artan t’i shpëtojë burgimit të përjetshëm. Sipas hurit pritet të jepet në seancën e radhës. kohësh ai ishte arratisur nga Shqipëria dhe Rënda e Rrethit Tiranë, ndërkohë që sot ai
Berberi, kanë paguar shumën ligjeve të shtetit shqiptar në qoftë se një i Ndërkaq, vetë Bare nuk ishte prezent në u kap nga Interpoli në Turqi. Pas kërkesave i drejtoi kërkesën për gjykim të shkurtuar
e majme, me qëllim që kompa- pandehur kërkon një gjykim të shkurtuar, seancën e djesh me, mungesë e cila solli të vazhdueshme të shtetit shqiptar u bë i për të gjitha akuzat që rëndojnë mbi të.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
6
EKONOMI www.gazeta-shqip.com

Berisha pranon krizën dhe uljen e shpenzimeve


“Kjo është e domosdoshme për të pasur një stabilitet makroekonomik”, thotë Kryeministri
GJERGJ EREBARA “...Shpenzimet do të rrudhen, sepse ne na duhet Analiza

P të adoptojmë një politikë agresive në uljen e


as disa muajsh negociatash,
ekspertët e Ministrisë së Fi-
nancave duket se e bindën
Kryeministrin Sali Berisha të pranojë borxhit publik të vendit. Kjo sjell, në mënyrë të
Si i ndihmuan bankat
realitetin ekonomik të vendit dhe të
pranojë uljen e shpenzimeve buxhe-
tore të programuara për vitin 2010.
vetvetishme, inkurajim më të madh të investitorëve Italinë dhe Greqinë të linin
Ulja e miratuar nga qeveria është
të huaj dhe përmirësim të sigurt të rating-ut”
vetëm sa gjysma e asaj të kërkuar nga
ekspertët. Kryeministri mbështeti për
peng të ardhurat nga taksat
herë të parë publikisht kërkesën e
ekspertëve për shlyer kredinë e marrë “FINANCIAL TIMES” eshëm, janë në thelb të thjeshta.
vitin e kaluar para kohe, me qëllim Njëra prej tyre quhet “sekurizim

D
që të shpëtohet vendi nga vështirësi isa javë më parë, një i të ardhurave”. Kjo do të thotë se
të mëdha financiare, që mund të delegacion i veçantë u qeveria shet në treg ndërkombëtar
krijohen në vitin 2012. Berisha tentoi vu re nga publiku ndërsa të ardhurat e parashikuara nga një
gjithashtu të minimizojë problemet vizitonte lagjen financiare të taksë apo nga një monopol publik.
e krijuara në buxhetin e shtetit, duke Athinës. Bankierë nga “Gold- Në të vërtetë ky është një borxh që
premtuar projekte të reja infra- man Sachs” po shoqëronin një merret përkundrejt një pengu. Por
strukturore, si dhe duke urdhëruar skuadër njerëzish të fuqishëm, në librat e qeverisë nuk klasifikohet
ministrin e Transporteve për “rrugët mes të cilëve qe edhe superinves- si borxh.
që duhet të ndërtojë”. titori John Paulson, një menaxher Në këtë mënyrë, disa qeveri
“Ky vendim kërkon që shpenzi- asetesh nga Shtetet e Bashkuara. rajonale italiane shitën të ard-
met të zvogëlohen me 20 për qind. Bankat e investimeve të tilla si hurat që pritej të krijoheshin në
Kjo është e domosdoshme për të “Goldman” zakonisht shoqërojnë të ardhme nga agjencia e menax-
pasur një stabilitet makroekonomik klientët e vet nga fondet e menax- himit të pronave publike. Belgjika
të garantuar, por edhe për të pasur himit të aseteve në udhëtimet shiti një produkt financiar që
një reputacion europian e botëror të për mbledhjen e të dhënave garantohej nga të ardhurat nga
domosdoshëm për besimin e inves- statistikore. Por grupi “Paulson” taksat që nuk qenë paguar, por që
titorëve nga mbarë bota”, deklaroi është i veçantë, për shkak se gjatë do të paguhen në dekadën e ar-
Kryeministri dje, ndërsa qeveria mi- dy viteve të fundit ka realizuar dhshme. Greqia shiti të ardhurat
ratoi një program që “ngrin” rreth 25 fitime të stërmëdha, duke vënë që do të krijohen në të ardhmen
miliardë lekë shpenzime nga buxheti bast mbi asetet e vendeve në nga tarifat aeroportuale të vendit,
i vitit 2010. Ekspertët e Ministrisë së vështirësi. Për më tepër, për si dhe të ardhurat nga monopoli
shkak të klimës së tensionuar fi- në llogarinë kombëtare. Njerëzit
Financave patën këshilluar uljen e Likuiditeti nanciare në Athinë, kjo vizitë solli që i ndihmuan të krijonin këto
shpenzimeve me 40 miliardë lekë,
duke argumentuar se edhe ulja me Mungojnë pagesat e punimeve nga qeveria. Probleme edhe në bashki një valë të gjerë thashethemesh produkte financiare, jetojnë në
40 miliardë bazohej në supozimin se në shumë kryeqytete europiane. Nju Jork. Punojnë në Wall Street.
ekonomia do të rimëkëmbet.
“...Shpenzimet do të rrudhen,
sepse ne na duhet të adoptojmë një
Ndërtuesit pezullojnë ndërtimin e rrugëve “Shumë njerëz po vrasin
mendjen se çfarë po bënin banki-
erët amerikanë në një kohë të
Janë superbankierë. Skema të tilla
u kanë lejuar qeverive të fusin në

politikë agresive në uljen e borxhit


publik të vendit. Kjo sjell, në mënyrë
P jesa dërrmuese e kompanive ndërtuese që
kanë fituar në të shkuarën tenderë për pun-
ime publike në rrugët kombëtare apo projekte
dega e Thesarit të qeverisë. Disa prej kompanive
vijuan të punojnë me fondet e veta, por u përbal-
lën me vështirësi kur paraqitën kërkesa për kredi
tillë në Athinë”, thotë drejtori i
një banke të madhe europiane.
Disa qeveri rajo-
nale italiane shitën
të vetvetishme, inkurajim më të Ndërsa kriza e financave pub-
të tjera infrastrukturore, i kanë pezulluar punimet pranë bankave dhe bankat nguruan të financo- like greke u thellua gjatë javëve
madh të investitorëve të huaj dhe tërësisht, apo i kanë ngadalësuar ato në pritje të jnë kompanitë bazuar në kontratat e punimeve.
të ardhurat që pritej
përmirësim të sigurt të rating-ut. të fundit, zyrtarë grekë apo të
zhbllokimit të pagesave, bëhet e Qeveria shqiptare filloi punime me Bashkimit Europian kanë treguar të krijoheshin në të
Ndonëse fatkeqësia është se ata që ditur nga burime pranë Shoqa- vlerë të përgjithshme prej 1 miliard
vlerësojnë janë vetë për t’u vlerë- shenja nervozizmi apo zemëratë ardhme nga agjencia
tës së Ndërtuesve të Shqipërisë. dollarësh gjatë vitit 2009, bazuar në të hapur mbi rolin që kanë luajtur
suar, por kjo është jashtë mundësisë Shoqata pati njoftuar dhjetorin besimin se ekonomia do të vijojë të e menaxhimit të pro-
së kësaj qeverie. Kështu që sër- bankat perëndimore në krizën
e kaluar se qeveria ka akumuluar rritet. Qeveria shpresonte gjithashtu greke. Zemërata është shkaktuar nave publike
ish gjykatësi mbetet po ai. Mirëpo detyrime të përgjithshme prej 70 se do t’i kishte dyert e hapura në
rating-u i tyre ka shumë rëndësi. pjesërisht nga perceptimi që Eu-
milionë eurosh ndaj kompanive tregun ndërkombëtar për të marrë ropa ka mbi bankierët ameri- arkë të ardhurat që mund t’u vi-
Në vlerësimin e performancës ata të ndërtimit të rrugëve, për shkak kredi. Të dy faktorët ku bazohej
e kanë borxhin publik një nga krit- kanë, të cilët akuzohen shpesh jnë në të ardhmen, por këto para
të problemeve me likuiditetin që suksesi i investimeve publike dolën se po vendosin baste kundër janë shpenzuar ndërkohë, ndërsa
eret më të rëndësishme për vende kanë zaptuar financat publike. zhgënjyes. Të ardhurat e buxhetit të
si ne”, tha Kryeministri. Në muajin euros, apo se po synojnë të rrisin borxhet rezultojnë realisht më të
Shoqata pati paralajmëruar se do shtetit u rritën me vetëm 2 për qind fitimet e veta nga vendet e vogla larta nga sa duhej të ishin. Ita-
mars në Shqipëri pritet të mbërri- të fillojë grevë të përgjithshme në gjatë vitit të kaluar, ndërkohë që qe-
jnë ekspertët e agjencisë ndërkom- si Greqia, përmes përdorimit të lia ka qenë prej kohësh një nga
janar, por e shtyu vendimin për veria pati shpresuar për rritje 10-12 instrumenteve financiare gjysmë “sekurizuesit” më entuziastë në
bëtare të vlerësimit, “Moody’s”. Si- më vonë, me shpresë se situata do të normalizo- për qind. Tregu ndërkombëtar i kredisë u ngushtua,
pas ekspertëve të financave, ka mashtruese. Por zemërimi vjen Europë. Ky vend duket se ka shi-
hej. “Në të gjitha projektet publike të inspektuara ndërsa tregu i bankave vendëse nuk qe në gjendje të gjithashtu edhe nga roli që tita- tur në bursë përkundrejt parasë
pak shpresë që agjencia të japë një nga shoqata, nuk dallohet më asnjë punëtor plotësonte urinë e qeverisë për borxh. Në muajt
vlerësim pozitiv për qeverinë shqip- nët si “Goldman” kanë luajtur në kesh, të ardhurat e së ardhmes
apo makineri në punë”, bëjnë të ditur zyrtarët e tetor-dhjetor qeveria nuk qe më në gjendje të sh- përpjekjet e Greqisë e vendeve të nga pronat publike, si dhe në një
tare. Vlerësimi i “Moody’s” do të jetë shoqatës. Në shumë projekte infrastrukturore, të lyente detyrimet e veta të zakonshme. Ajo mbylli
përcaktues në suksesin apo dështi- tjera për fshehjen e të dhënave re- rast tentoi të shesë edhe të ardhu-
punësuarit tregojnë se kanë muaj që nuk marrin efektivisht shërbimin e Thesarit në javën e fundit ale mbi borxhet publike përgjatë rat e sigurimeve shoqërore pub-
min e emetimit të eurobondeve me pagat e veta apo i marrin ato me vonesë, ndërkohë të dhjetorit. Situata vijoi të përkeqësohej në janar.
vlerë 300 milionë euro që qeveria gjithë dekadës së fundit. like, sigurimeve shëndetësore
që kompanitë e ndërtimit i kanë varur shpresat te Gj. Erebara Skemat e manipulimit, megji- apo biletave të lotarive. Bankat që
shqiptare beson se do t’i emetojë në
muajin maj. thëse mbajnë emra të pakuptu- e ndihmuan në një proces të tillë
Buxheti, në gjendje qenë “USB” dhe ish-“Lehman
Nuk ka para, por Brothers”. Belgjika në një rast
të mjerë ka projekte
Nuk është më sekret për askënd që shiti në bursë portofolin e vet
Ndërsa pranoi pjesërisht re- të taksave të pambledhura apo
financat publike në Shqipëri janë në alitetin fiskal të krijuar në Shqipëri
gjendje të mjerë dhe se situata vijon të të prapambetura. Në këtë rast,
gjatë muajve të fundit, Kryeministri investitorët vunë bast mbi faktin
përkeqësohet. Qeveria shqiptare gjatë Berisha u përpoq ta minimizojë
muajve të fundit nuk ka qenë në gjen- nëse inspektorët tatimorë belgë
problemin. “Do të vijojmë të in- do ta bënin apo jo punën e vet.
dje të mbledhë të ardhura të mjaf- vestojmë, ky është viti i projekteve
tueshme nga taksat për të mbuluar Shumë bankierë këmbëngulin
të mëdha”, deklaroi Berisha, duke se marrëveshje të tilla mbartin
shpenzimet e veta të domosdoshme premtuar për të disatën herë rrugën
për paga, pensione e shërbim borxhi vlerë reale. Sipas tyre, në fund të
Tiranë-Elbasan me tunel, rrugën fundit, investitorët i analizojnë
publik. Gjatë muajit janar, qeveria Tiranë-Dibër me tunel, apo rrugën
iu drejtua Bankës së Shqipërisë për me hollësi bondet që blejnë dhe
Berat-Tepelenë. Sipas qeverisë, për- agjencitë që i vlerësojnë ato ush-
kredi direkte, gjë që do të thotë se gatitja e projekteve për këto rrugë
buxheti po financohet me para të trojnë presion mbi emetuesit. Në
“është duke përfunduar”. fund të fundit, taksambledhësit
prera rishtas. Banka e Shqipërisë A është vonë
mund ta financojë në një masë të e Belgjikës do të kenë presionin
Qeveria shqiptare u përball me më të madh të mundshëm për
kufizuar qeverinë në mënyrë direkte pasojat e krizës botërore për herë të
dhe gjatë vitit të fundit i ka thënë disa mbledhjen e taksave të pap-
parë në tetor të vitit 2008, kur të ard-
herë “jo” qeverisë për huadhënie të aguara pasi investitorët e bondit
hurat nga doganat ranë për arsyen e
mëtejshme. Tani qeveria shpreson që të taksave të pambledhura do të
thjeshtë se çmimet e mallrave në treg
ekonomia do të përmirësohet shpejt kërkojnë paratë e veta.
ndërkombëtar u ulën. Që nga fillimi i
dhe të ardhurat fiskale do të rikthehen Pavarësisht justifikimeve, një
krizës e deri tani kanë kaluar pesëm-
te rritja, por një situatë e tillë ka pak gjë është e qartë: shumë shtete
bëdhjetë muaj. Qeveria ka hedhur
gjasa të japë vlerësim pozitiv nga europiane kanë jetuar gjatë viteve
disa hapa të parëndësishëm në
“Moody’s”. “Do të ketë shkurtim të të fundit duke marrë hua kohë,
rritjen e të ardhurave përmes rritjes
shpenzimeve pa prekur fushat priori- në kuptimin që kanë arkëtuar
së taksave, ndërsa është përpjekur
tare”, deklaroi Berisha dje. “Zoti Nezir vazhdimisht të punojë fshehtas para të thata bazuar në taksat
(Nezir Haldeta, zëvendësministër i qytetarëve të vet. Ndërhyrja konkrete që do të duhet të mbledhin në të
Financave dhe ish-drejtor i Thesarit), në uljen e shpenzimeve vjen në një ardhmen. Por në fund të fundit,
e kam lexuar materialin që keni sjellë kohë kur e gjithë mundësia për të të gjitha këto bonde janë dety-
ju. Unë bisedova me ministrin dhe marrë hua është ezauruar, ndërsa rime dhe duket se politikëbërësit
ajo politikë është e paprekshme. ulja e shpenzimeve sërish bëhet gati kanë besuar se ndonjë magji do
Shpenzimet do të ulen në masën e dy herë më pak nga sa kishin shpre- t’i zhdukë këto detyrime në të
parashikuar”, shtoi Berisha. suar ekspertët e financave. ardhmen.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
7
AKTUALITET www.gazeta-shqip.com

Fatura e përmbytjes, 4,2 milionë euro


Këshilli i Qarkut të Shkodrës bën llogaritë pas verifikimit të dëmeve në terren
P
ërmbytjet në zonën e Nënsh- u përmbyt ditët e para të janarit të
kodrës kanë një faturë finan- këtij viti. Për pasojë rreth 11400 ha
Rreziku
ciare prej 4 milionë e 213 mijë tokë, mbi 2500 shtëpi u përmbytën,
eurosh. Ka përfunduar kështu veri- ndërkohë që mbi pesëmijë persona Kuota ka kaluar 11 centimetra nga pika kritike
fikimi dhe përllogaritja e dëmeve të u detyruan të evakuohen dhe të
shkaktuara nga përmbytja e fillimit
të këtij vitit. Në një komunikim me
mediat, kryetari i Qarkut Shkodër,
largohen nga shtëpitë e tyre për
t’u vendosur në qendrat e ngritura
nga pushteti lokal. Në Qarkun e
Alarm për nivelin
Gjovalin Kolombi, ka bërë të ditur
se nga përmbytja janë dëmtuar 4213
familje dhe dëmi për çdo familje
Shkodrës u prekën tetë komuna
dhe Bashkia e Shkodrës, por zonat
më të dëmtuara kanë qenë Komuna
e liqenit të Ohrit
është mesatarisht rreth 1 mijë euro. e Dajçit dhe Gurit të Zi. Tri javë më
Ndërkohë, sipas të dhënave që jepen
nga Qarku i Shkodrës kanë mbetur
parë grupet e ekspertëve nisën
punën në terren për verifikimin e
N iveli i Liqenit të Ohrit ka tejkaluar kuotën maksimale.
Matjet e fundit, tregojnë se niveli i ujit është 11 cm mbi
kuotën maksimale. Ndërkaq, situata paraqitet shqetësuese
ende pa u verifikuar disa toka bujqë- dëmeve të shkaktuara në tetë ko- për shkak të reshjeve të pandërprera të ditëve të fundit,
sore në zonën e Luarzit dhe Pentarit, munat dhe lagjet periferike të qytetit që ka shtyrë ekspertët dhe kompetentët që në vazhdimësi
ku banojnë rreth 718 familje, për të të Shkodrës. Ekspertët regjistruan të përcjellin gjendjen me nivelin e ujit, për t’iu shmangur
cilat ende nuk ka mbaruar plotësisht çdo dëm të deklaruar nga familjet e dhe për të evituar përmbytjet e mundshme në Strugë
dokumentacioni dhe përllogaritja e prekura nga përmbytjet dhe më pas dhe Ohër. Megjithatë, Drejtoria Hidrometeorologjike,
dëmeve. Gjatë publikimit të të dhë- bënë verifikimet e tyre në terren. Pas ka sqaruar se nuk
nave ishte i pranishëm dhe ministri përfundimit të kësaj faze që zgjati ka vend për panik,
i Bujqësisë, Genc Ruli, i cili theksoi për gati 2 javë, u bë përllogaritja e sepse situata po
faktin se duhen marrë në konsider- dëmit financiar të shkaktuara nga mbahet nën kontroll
atë banorët e dëmtuar dhe nëse në dalja nga shtrati i lumenjve Bunë të vazhdueshëm.
ndonjë rast ka pakënaqësi në lidhje dhe Drini i Zi dhe hapja e detyruar Ndërkaq, autoritetet
me verifikimin. e portave të hidrocentraleve. l o ka l e p o h o j n ë s e
Ndërsa duke folur për mediat, Ardi Hoti janë vazhdimisht
kryetari i qarkut është shprehur në kontakte me
institucionet përkatëse
se: “Fatura financiare që kanë Përkimi lidhur me nivelin e ujit
nxjerrë grupet e verifikimit dhe
në Liqenin e Ohrit.
listat e familjeve do i dërgohen
qeverisë dhe me një vendim të
posaçëm të Këshillit të Ministrave
Dëmi, i barabartë Nga Drejtoria për
Menaxhimin e Krizave
bëjnë të ditur se nuk
do të bëhet dhe dëmshpërblimi
për çdo familje. Në të njëjtën kohë,
Qarku i Shkodrës është i hapur për
me fitimet e KESH-it ka derdhje dhe shkarkime të pakontrolluara nga Liqeni
i Ohrit. Ndërkaq, portat e shkarkimit në lumin Drini i Zi e
Duke marrë parasysh faktin Elektroenergjetike Shqiptare kontrollon dhe e menaxhon “Elektro Makedonija” (ELEM),
banorët e dëmtuar për të pritur se janë ende pa u verifikuar siguroi nga vënia në punë me respektivisht hidrocentrali Glloboçica. Ekspertët pohojnë
çdo ankesë apo paqartësi në lidhje dëmet për 718 familje dhe kapacitet të plotë e të gjitha se nuk ka vend për panik dhe alarm për shkak se vetë
me mënyrën e përllogaritjes apo se mesatarja e dëmeve për hidrocentraleve të kaskadës qytetet Strugë e Ohër dhe vendbanimet e tyre, janë së
dëmshpërblimit. Ne përllogaritëm çdo familje është rreth 1000 së Drinit. Kryeministri Berisha paku një metër mbi nivelin maksimal të Liqenit të Ohrit.
dëmin, tani është radha e qeverisë euro, fatura finale e dëmeve premtoi gjatë ditëve të Ndërkaq, mësohet se portat e shkarkimit në Liqenit
për të mbajtur premtimin ku me në Nënshkodër do të arrijë përmbytjes se dëmet do të të Ohrit në lumin Drin, janë të hapura për të ndihmuar
mijëra familje presin të marrin lekët vlerën e afro 5 milionë eurove. mbulohen nga fitimet e KESH- shkarkimin dhe uljen e nivelit të ujit në Liqenin e Ohrit,
për dëmet që u janë bërë nga fat- Kjo shifër është e barabartë it dhe rezulton se kjo mund të ose së paku për të mbajtur situatën e tanishme, sipas
keqësia natyrore”, ka thënë prefekti. me fitimet që Korporata realizohet. marrëveshjes bilaterale ndërmjet Maqedonisë dhe
Kujtojmë se zona e Nënshkodrës Shqipërisë.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
8
OPINION www.gazeta-shqip.com

Rasti grek dhe këshilla për


“mjeshtrit” shqiptarë të financave
SHKËLQIM CANI privatëve etj. Për më tepër, mendimi mëma greke, që janë prezente në në kushtet ku jemi, nuk ka vend për në nivele jo më shumë se 40% e
anon nga negativja për rastin shqiptar, tregun shqiptar, apo dhe efekte nga teorizime për të mirat e deficitit buxhe- PBB-së.
ëllimi i këtij shkrimi nuk pasi te ne mungon transparenca, kon- kërkesat e reja të Bankës se Greqisë tor dhe të trajtojmë pasojat negative që Borxhi dhe deficiti publik në fakt
është që të vlerësojmë eko- sultimi me publikun, debati i hapur i ndaj bankave tregtare greke. Banka presim prej tij: janë më të rritura nga sa na ka ma-
nominë greke dhe aq më qeverisë më taksapaguesit, nuk merret e Shqipërisë duhet të kishte bërë një Deficitet shkaktojnë inflacion, pasi nipuluar qeveria deri më sot, pasi
tepër ta fajësojmë atë, por parasysh asnjë sugjerim (duhet kërkim vlerësim të situatës në marrje të ma- sforcojnë kërkesën për mallra dhe fundviti 2009 do dalë me deficit
të shohim ku gaboi qeveria masiv për të gjetur ndonjë rast kur qe- save për ulje të efekteve të mund- sidomos nëse mbulohen me hedhje mbi 7% dhe borxhi publik mbi 60%,
greke dhe për analogji të bëjmë veria ka deklaruar reflektim për sug- shme në sistemin tonë bankar. paraje të tepërt. ndërkohë që përgjatë gjithë vitit
rregullimet sa më shpejt për eko- jerimet nga komuniteti dhe publiku). Emigrantët mund të marrin një Rrisin normat e interesit, pasi shto- 2009 pretendohej për një deficit
nominë tonë, për të pasur efekte neg- Por cilët janë disa prej efekteve nga tjetër goditje nga kriza e tanishme jnë kërkesën për para, sidomos kur afro 4% dhe borxh publik rreth 54%.
ative sa më minimale. tejkalimi i kufijve dhe keqpërdorimi në ekonominë greke, me efekte në tregu qartësisht ka mungesë likui- Është imperative që të jepet realiteti
Çfarë ndodhi me financat greke? i huamarrjes qeveritare në Shqipëri dërgesa më të pakta, pasi ekono- diteti. dhe të ndërpritet manipulimi i shi-
Shkurt, deficiti buxhetor rezulton më dhe nga stuhia e fundit greke? mia greke mund të ballafaqohet me Ulin mundësinë e kreditimit të bi- frave në çdo nivel.
shumë nga sa ishte raportuar (12.7% Greqia, partneri ynë kryesor në eks- rritje çmimesh, me punëzënie më të znesit privat dhe individëve, pasi Pagesat për interesat dhe shlyerjen
e PBB), borxhi publik mbi 113.4%. Qe- port-importe, në investimet e huaja ulët, taksa më të larta etj. “pjesën e luanit” e merr luani qeve- e borxhit po marrin rritje me shpe-
verisë tashmë i duhet që në një peri- direkte, në numrin e emigrantëve Rasti grek ka shumë të ngjarë që ri, që luan si të dojë me paratë. jtësi të madhe dhe buxheti nga viti
udhë të shpejtë të sforcohet dhe të etj., me mushkëri tashmë të sëmu- për analogji të ndikojë te vlerësimi Shton detyrimin për popullin në në vit duhet të heqë mënjanë afro
ulë në mënyrë drastike shpenzimet, ra, vështirë të na lërë pa teshtima të i vendit tonë nga shoqëritë e spe- vitet në vazhdim ose për brezat e ar- 600-700 milionë euro për të paguar
të rrisë taksat, të ngrejë pagat, të rrisë forta gripi ne shqiptarëve në këto cializuara ndërkombëtare, që deri dhshëm, sepse rritet borxhi. vetëm interesat dhe së bashku me
moshën e pensionit, të marrë borxh drejtime. Mbetet të urojmë shërim më tani kanë qenë në niveli B për Është i pamoralshëm, sepse, si në shlyerjet e kësteve shkojnë mbi 1
me kosto më të lartë, të thërrasë për sa më të shpejtë dhe pasoja sa më të ekonominë shqiptare. Me gjithë një familje, të rrosh më mirë për një mld euro në vit.
këshilla FMN etj. Duket që së fundmi lehta për ne! Kjo gjendje do të tkurrë pompozitetin e qeveritarëve duhet muaj me para borxh, kur nuk ke as- Tashmë që qeveria po huazon dhe
përfaqësues nga Eurozona, nga frika e dhe oreksin e qeverisë greke për pranuar që ky klasifikim edhe po të një perspektivë të qartë për t’i shlyer në valutë kemi edhe një rrezik tjetër
përhapjes së epidemisë greke, i dhanë ndonjë projekt, të themi ambicioz rrijë në vend (ka pak gjasa) është një muajin tjetër, gënjen edhe veten të shtuar në buxhetet shqiptare të
mbështetje solidare Greqisë, deri tani më fonde të veta për Ballkanin, apo vlerësim që, sipas standardeve, tre- edhe huadhënësin. çdo viti, atë të kursit të këmbimit,
jo në para. më ngushtë për Shqipërinë. gon një ekonomi të dyshimtë, me Bën shpenzime elektorale pa py- që nëse leku nënçmohet do të na
Faji i gjithi është lokal, si në Greqi Borxhi i lartë nënçmon monedhën gjasa për t’u përkeqësuar, gjë që rrit etur për dobishmërinë dhe kthyesh- duhet të paguajmë borxh edhe më
dhe për paralelizëm në Shqipëri. Kriza kombëtare, lekun, që për individin interesat e eurobondit, që së shpejti mërinë e shpenzimeve. të madh në vlerë, pasi të ardhurat që
greke ka ardhur nga keqmenaxhimi do të thotë në një kuptim të fitosh pritet të realizohet nga qeveria. Nuk Ku jemi dhe çfarë mund të bëjmë? arkëton qeveria janë në lekë.
dhe falsifikimi i financave, si edhe nga thuajse asgjë nga interesat në in- duhet neglizhuar edhe ndonjë ske- Një borxh i rritur tej normave im- Dalja jashtë shinave e pothuajse të
politikat populiste nga një qeveri jo vestimin që ke bërë te letrat me nar, që rasti grek të mund të prishë ponon shlyerje sa më të shpejtë. gjithë treguesve makro të ekono-
fort e përgjegjshme - po kështu dhe vlerë të qeverisë, edhe pse bonot e tregun e eurobondeve për disa Përmirësimet e sforcuara në sh- misë, ka qenë dhe qëllimi i qartë i
më amplitudë shumë më të lartë edhe thesarit njëvjeçare janë me interes vende të tjera të Ballkanit, përfshi lyerjen e borxhit janë me efekte largimit të FMN-së në vitin elekto-
te ne. Rasti grek do bëjë që komuniteti 9%. Familjet e emigrantëve që në edhe Shqipërinë, pasi mund të pre- në ulje të shpenzimeve ose rritje ral. FMN-ja është e lirë në fondet që
ndërkombëtar të jetë shumë më i vë- fund të vitit 2008 morën 1000 euro supozohet rreziku më i madh dhe të të taksave, me ndikime në ulje në jep, por e shtrënguar në reforma,
mendshëm dhe skeptik për politikat dhe i kthyen në lekë, për t’i blerë ketë rritje të normave të interesit. PBB, nëse nuk i ka shkuar në mend pikërisht ajo që nuk desh të bënte
dhe sidomos statistikat që prodhon bono thesari me kursin 123 lekë = 1 Duke u trembur për pamundësi qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë qeveria jonë, duke pranuar të marrë
Shqipëria. Pavërtetësia e shifrave të euro, në fund të vitit 2009 morën 8% pagese ose vështirësi në shlyerjen e të na prodhojë para pa vlerë, për hua me interesa tejet të larta. Me
servirura, nevoja për riformatime në më shumë lekë nga bonot, por nëse borxhit, shtohet pasiguria për qën- të mbuluar deficitin dhe prodhojë staf të specializuar në zgjidhje të kë-
strukturën e ekonomisë sonë, të bux- do të duhet t’i kthejnë përsëri në drueshmërinë e monedhës kom- inflacion. Skenari i shitjes deri në tyre situatave me sa duket Greqia po
hetit (shpenzime tej mundësive dhe euro me kursin 138 lekë do të kup- bëtare dhe për mbajtjen nën kon- ekstrem, me nxitim dhe në kushtet e fton FMN-në për ndihmë, ndërsa
duke marrë borxhe me kosto më të tojnë që jo vetëm nuk kanë fituar troll të inflacionit, çka rrit të gjitha më të papërshtatshme të pronës qeveria jonë ngul këmbë si mushka
lartë se na e mban kurrizi) etj., janë gjë, por në duar u mbeten gjithsej interesat nominale dhe reale, për së mbetur publike është një tjetër në mostërheqje nga faji.
fakte më të cilat ndeshemi përditë e 950 euro. Por fitimi është i shumë i pasojë rritet kostoja e huamarrjes. gabim fatal i qeverisë aktuale, që Për të ulur borxhin dhe deficitin
më shumë. Greqia e ka për të dytën cunguar edhe për gjithë individët e Normat e interesit real më të rri- shet pasuri fitimprurëse tashmë, duhen reforma dhe guxim politik,
herë manipulimin e shifrave, Shqipëria tjerë që kursyen paratë, pasi kursi i tura ndikojnë në temp më të ulët për të bërë shpenzime korruptive duhen prerë politikat populiste, siç
duket se e ka bërë rrugë, duke spe- këmbimit dhe deficiti buxhetor janë të rritjes ekonomike, sidomos të dhe me dyshim vetëshlyerjeje ose po vazhdon të trumbetojë qeveria.
kuluar me faktin që ne punojmë me shkaktarët kryesorë të rritjes së çmi- biznesit privat, që aktualisht është pa studime. Masat kryesore duhet të synojnë
vlerësime jo llogaritje të sakta. Por, si meve në Shqipëri. mjaft i dërrmuar. Heshtja e Bankës së Shqipërisë rritje të konkurrencës në ekonomi.
në Greqi, tashmë tek ne shifrat në disa Stuhia greke solli ndryshime në Ngrirja e pagave dhe rritja e ndaj deficitit dhe borxhit publik Nëse vijojmë me rrugën e nisur,
drejtime janë krejt kontradiktore mes kursin $/euro, me forcim për mo- moshës së pensionit në Greqi paraprakisht dhe tani më pas është ekonomisë do t’i duhet të lëngojë
tyre dhe nuk kërkojnë më ekspertizë mentin të dollarit amerikan. Efek- duken që do jenë masa të pritshme heshtje vrastare dhe përgjegjësi për vite të tëra.
për të kuptuar manipulimin. tet te ne duhen parë veç të tjerash edhe në Shqipëri. e rëndë e këtij institucioni, që jo Shqetësimi më i madh për ekonomi-
Marrja e një borxhi nga shteti apo dhe nga dy këndvështrime: nga Po rritja e deficitit buxhetor që po vetëm nuk ka parashikueshmëri në e një vendi nuk është lajmi i keq,
individi, është si ai për një familje, ka raporti i borxhit në valuta të ndry- vërtetohet vitet e fundit te ne çfarë normale do ta quaja, por nuk ka as por e panjohura. Lajmi i keq, sapo
të mirat dhe të këqijat e veta dhe va- shme që kemi, si dhe nga përbërja pasojash ka? guximin të kritikojë fort e qartë këtë bëhet publik ose mësohet, përkthe-
ret shumë për çfarë e përdor. Borxhi në rezervat valutore, pasi ka efekte Duhet të bëjmë dallim midis defi- rrugë të mbrapshtë të qeverisë. het në humbje pikësh në bursa, kurs
ka efekte pozitive në ekonomi, nëse në vlerën e tyre. citit të rritur të planifikuar dhe atij të Të rishikohet thelbësisht buxheti, këmbimi të përkeqësuar, inflacion
përdoret me eficensë, sidomos për in- Një tjetër ndikim potencial, por jo i rritur jashtë parashikimit, të ndodhur pasi janë të fryra shifrat si në rritjen më të lartë për atë vend etj., kurse
vestime me leverdi. Por nëse keqpër- ndjeshëm, mund të jetë nga blerjet një herë dhe atij të përsëritur, defi- ekonomike të parashikuar, kursin e e panjohura është më e rëndë, pasi
doret apo merret në kushte jo të për- e bankave tona të bondeve greke, që citit nën kontroll dhe jashtë kontrol- këmbimit, inflacion, në të ardhurat, lë pezull gjithçka në vendimmarrje.
shtatshme dhe në momente sforcimi tashme nuk klasifikohen më me të lit, me një institucion përgjegjës të shpenzimet etj. Ekonomia pa vendimmarrje është
të ekonomisë, ai prish treguesit mak- njëjtin risk, të paktën të perceptuar. përgjegjshëm për pasojat ose jo, defi- Nuk është e vërtetë që ekonomia ekonomi amorfe, ekonomi që ha
roekonomikë, pasi është ndër treg- Po kështu duhen supozuar efektet citit në shifra të vërteta dhe atij të tru- shqiptare është në rregull me një vetveten.
uesit kryesorë me ndikim te treguesit në tkurrje të mundshme në depozi- kuar. Nëse je i përgjegjshëm dhe efek- borxh publik prej 60% të PBB-së, siç Shpresojmë dhe urojmë për kthesë
e tjerë, si klasifikimi i vendit, intere- tat apo huat që kanë marrë bankat tiv, deficiti nuk është doemos i keq, për është keqkuptuar nga disa ekono- të mbarë dhe sa më të shpejtë për eko-
sat bankare, inflacioni, huamarrja e bija në Shqipëri te katër bankat më tepër ka edhe anën e tij të mirë. Por mistë, por kjo shifër është normale nominë tonë.

Riorientimi i politikave drejt tregut tregtare janë në shifra marramendëse, nuk është e sipas ekspertëve mendohet t’i kalojnë 1.5 miliardë Zgjidhja nga një qeverisje që përfaqëson mazho-
ILIR KALEMAJ
nevojshme të jesh ekonomist të marrësh me mend euro (pra të paktën 300-fish me koston fillestare të rancën e djathtë duhet parë te fuqizimi dhe jo te
se ku do i gjejë qeveria paratë. projektuar), bashkë me projektidenë e ndërtimit rrënimi i biznesit vendas, i cili s’ka pse të diskrimi-

N
ë këtë stinë të nxehtë politike, ku mbi-
zotërojnë debatet për demokracinë dhe Prej kohësh kanë munguar debatet e mirëfill- të centraleve bërthamore, si dhe vetëm pagesa e nohet karshi atij të huaj. Mundësitë e punësimit në
demokratizimin, debatet procedurale ta mbi strategjitë e zhvillimit që duhet të përqafojë interesave të borxhit, bëjnë që ose të gjitha këto administratë janë finite dhe në këtë stad adminis-
dhe juridike mbi hapjen ose jo të ku- Shqipëria apo modelet qeverisëse, të cilat duhet projekte të marra së bashku, të duken si ëndrrat e trata është e tejfryrë.
tive, pak vëmendje po i kushtohet kostos që po i normalisht të udhëhiqen nga programe të qarta, një nate vere, ose një kosto e jashtëzakonshme që Vetëm mbështetja e mëtejshme e biznesit
rritet biznesit me ritme eksponenciale, nëpërmjet ku pasqyrohen qartë ideologjitë dhe vizioni reci- u faturohet taksapaguesve shqiptarë. vendas, të madh dhe të vogël, krijimi me shpejtësi
ligjeve të ‘pacertifikuar’ nga opozita, apo urdhrave prok i palëve. A duhet të ndjekë vendi një sistem Nuk është më surprizë që ka krizë likuiditeti i gjykatës administrative, heqja e barrierave fiskale
gojorë, mbiligjorë që shpesh zbatohen me zell të ‘welfare’ të tipit nordik apo kanadez, ‘korporatist’ tashmë, krizë të cilën e ndiejnë ndërtuesit, furni- apo lehtësimi i tyre, stimulimi i atyre bizneseve të
tepruar në këto kohëra krize. Gropat e zeza ekono- sikundër Gjermania apo Sllovenia, apo ‘liberal’ të torët, bizneset e vogla dhe të mëdha. Bankat japin cilat kontribuojnë në fusha jetike apo që eksporto-
mike të krijuara nga shpenzimet e fryra publike, modeluar sipas Estonisë, apo deri diku dhe ai an- vetëm kredi të shtrenjta dhe për të cilat nevojitet jnë (me qëllim që të përballojnë presionet e kon-
kërkohet të mbushen me taksa dhe tatime shtesë, glez, veçanërisht në erën para Blerit. Nëse në admi- një mal me dokumentacion, burimet e parave të kurrencës në vendet destinatare) mund të sjellin
si përfshirja në TVSH e gjithë bizneseve me xhiro nistratën e kaluar u panë disa tentativa përgjithë- trafiqeve, por edhe ato thjesht informale (si të një përmirësim të garantuar qoftë të financave të
mbi 5 milionë lekë të reja në muaj, si dhe gjithë sisht të suksesshme drejt një modeli laissez-faire, e ardhurat e emigrantëve etj.), që shërbejnë si një vendit në terma afatgjatë, qoftë t’i shërbejnë sho-
profesionet e lira, pavarësisht xhiros. Në kushtet manifestuar sidomos te reforma fiskale (përgjithë- lloj lubrifikatori për shoqëritë në tranzicion, janë qërisë, pasi biznesi është dhe do të jetë punëd-
kur likuiditeti është në rënie dhe ligje pas ligjesh sisht e suksesshme), taksa e sheshtë, krijimi i qen- duke u luftuar me akte ligjore apo thjesht urdhra të hënësi më i madh dhe më i sigurt në të tashmen
po miratohen për të legalizuar çdo burim jo-ormal drave one-stop shop për lejet, licencat etj., por edhe pashkruar, ndërkohë që paradoksalisht kemi fryrje dhe të ardhmen. Grupet e interesit janë ende të
(pavarësisht nëse është biznes i pistë apo i pastër), shpenzime dukshëm të rritura publike, me rrugën të administratës, ndërkohë që duhet të ndodhte fragmentarizuara, të dobëta dhe qëllimisht të
ku remitancat janë në rënie të lirë, ku ato pak eks- Durrës-Kukës si epiqendër, duket se në këtë man- bash e kundërta. Punësimi i qindra e mijërave anashkaluara, por një solidaritet më i madh i tyre
porte që kemi nuk arrijnë dot të mbyllin as për- dat të ri, riorientimi është dukshëm drejt punëve punonjësve tatimorë me gjasë vetëm do t’i përke- për të mbrojtur të drejtat e natyrshme, do ishte
gjysmë deficitin tregtar, ku borxhi publik po i afro- publike. Projektideja e hidrocentralit të Skavicës qësojë gjërat, pasi do shtojë fenomenet korruptive dobiprurës si për një oponencë teknike efikase,
het frikshëm limitit 60 përqindësh të PBB (kriter i (me kosto gjysmë miliardi euro), bashkë me ta- dhe ka të ngjarë të jetë një replikë e ligjit antiduhan ashtu dhe për një opozitarizëm konstruktiv dhe
BE-së) dhe ku interesat e borxhit të marrë me kredi rifën përfundimtare të rrugës Durrës-Kukës (që apo ligje të tilla të ngjashme dhe të pazbatueshme. gjithëpërfshirës.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
OPINION www.gazeta-shqip.com

Duhet të marrë fund kjo politikë e moshës së djepit dhe ai takëm politikanësh të
improvizuar nga Partia e Punës për të ruajtur pushtetin me rekuizitë të re, ndoshta
ka ardhur koha të kërkojnë një punë tjetër. Ndoshta ka ardhur koha që dhe ky vend
i varfër të mos qeveriset më nga marrëzia

DAUT GUMENI
NJË POLITIKË NË në rajon për proceset integruese, kur e
ka nisur atë udhë ndër të parat, pushte-

T
ë ndiqje konferencën e për- tarët tanë e kanë përgjigjen të gatshme
bashkët të shtypit midis Krye- dhe të mençur: “Ne gjithmonë të fundit

MOSHËN E DJEPIT
ministrit italian dhe atij shqiptar kemi qenë”... Dhe në qoftë se miqtë e
në mbyllje të vizitës së këtij të huaj të pushtetit i pyesin më tej pushte-
fundit në Romë pak ditë më parë, nuk tarët tanë: “Po atëherë përse gjakoni aq
mund të mos ndiheshe keq. Nuk mund ethshëm për pushtetin duke pranuar
të mos ndiheshe keq kur kryetari i qeve- gjithë gëzim edhe humbjen e asaj faqeje
risë së vendit tënd shkel dhe protokollin që ju ka mbetur përpara elektoratit?” –
zyrtar përkatës dhe mundohet aq shumë ato zyrat e tyre “me hundë në qiell”, nuk shin një ditë dhe miqtë e pushtetit e t’i vetëm për t’u pasuruar ca pushtetarë... pushtetarët tanë aq trima nëpër zyrat e
të flasë në gjuhën e mikpritësit. Dhe nuk ndihen ndopak ngushtë që t’u kërkojnë pyesnin pushtetarët tanë se përse nuk Pa le po t’i pyesnin miqtë e tyre të mediat e tyre dhe aq të përulur përpara
është as hera e parë e as i vetmi zyrtar ndihma për “reformat”, që kthehen aq vihen përpara përgjegjësisë arkitektët e huaj pushtetarët tanë se përse ka dy de- të huajve, do të përgjigjeshin se u mjaf-
shqiptar që shkel rregullat elementare shpejt në deformime të institucioneve mirëfilltë të varrezës së Gërdecit, mbase kada që stabiliteti i karrigeve të pushte- tonte vetëm të bënin pjesë në klasën
të protokollit shtetëror, vetëm për t’i shtetërore e të vet demokracisë?... pushtetarët tanë aq trima me shqiptarët tarëve zullumqarë të pandëshkueshëm e re të kapitalistëve revolucionarë dhe
bërë qejfin zyrtarit të huaj. Për të mos Pse gjithë ajo përulje e pushtetarëve dhe aq të përulur përpara të huajve, nuk nga drejtësia, na ka kthyer në një shoqëri stabiliteti i pushtetit të tyre i siguruar
përmendur pozitën në të cilën bien me tanë të tranzicionit ndaj të huajve, në beson kush se mund t’u përgjigjeshin që të dënuar nga padrejtësia... Këtë pyetje me ato kapitale...
aq dëshirë zyrtarët tanë të lartë kur për- një kohë që në Tiranë na i mbathin dhe vërtet këta pushtetarë të Tiranës nuk e pushtetarët tanë do ta merrnin si një nga Edhe sikur t’i pyesnin miqtë e huaj të
piqen të flasin një gjuhë të huaj, që ka karriget e tyre të punës me ca bishta dinin fare se ku binte Gërdeci e jo më të ato shakatë prej ushaku të “kavalierit”, pushtetit se përse nuk u vjen fare turp
nevojë edhe për një përkthyes të dytë... palloi prej druri, si të qenë koka djepi? kishin dhe gisht në gjëmën që u ra sipër me të cilat pushtetarët tanë shkrihen që për të hequr dorë nga kjo politikë
Dhe përse gjithë ajo përulje e zyr- Pse u meket gjuha pushtetarëve tanë të atyre banorëve të pafajshëm. Ca më pak gazi dhe nuk pyesin fare se bëhen vetë e moshës së djepit i detyrojnë gjithnjë
tarëve tanë të tranzicionit përpara të tranzicionit përballë të huajve, kur këta pushtetarët tanë mund t’u përgjigjeshin e na bëjnë të gjithëve gazin e botës... të huajat, këtu pushtetarët tanë do të
huajve? Pse ai kompleks aq i rëndë miq të pushtetit tallen dhe me mjerimin dhe miqve të tyre të huaj se Gërdeci u Edhe sikur miqtë e huaj të pushte- mbanin një ligjëratë mallëngjenjëse për
inferioriteti ndaj të huajve, kur brenda e vajzave shqiptare?... projektua dhe u ngrit fshehtas edhe nga tit, që nuk janë aq të hollë në shaka sa pafajësinë e kavalierit, që “qe ngatërruar
vendit lëshojnë të tëra rrufetë e Zeusit Mund të vijohej me pyetje të tilla gjysma e institucioneve të këtij shteti, “kavalieri”, të pyesnin një ditë me diell nga bukuria e gazetareve shqiptare” e
ndaj opozitarëve dhe mbarë qytetarëve një natë të tërë dimri, por pushtetarët se kush i pengon vërtet reformat e ne- nuk e kishte fjalën fare për trafikun e
të tyre? Pse gjithë ajo përulje ndaj zyr- tanë të tranzicionit nuk begenisin të DUHET TË MARRË vojshme në Shqipërinë e tranzicionit,
qenieve njerëzore...
tarëve të huaj, kur pushtetarët tanë të përgjigjen, sepse ato pyetje do të merr- pushtetarët tanë do t’u përgjigjeshin
tranzicionit i mbushin zyrat e tyre në nin përgjigje vetëm po t’i bënte një mik FUND KJO POLITIKË hezber: “Opozita që nuk njeh zgjedhjet
Prandaj do të ishte e udhës që dhe
Tiranë me pasqyra e me kolltukë të rën- pushtetarët tanë ta merrnin vesh më në
i huaj i pushtetit. Ja, për shembull, sikur ZEMËRAKE DHE më të lira e më të ndershme të zhvilluara
fund se kjo politikë e tyre, që i ka mbër-
dë, si të qenë jo më zyra të shtetit më të t’i pyesnin miqtë e huaj të pushtetit se në historinë e Shqipërisë”...Kurse po të
varfër të Europës, por berberhane luksi KRIZAT QË PJELL thyer aq keq nëpër kolltukët me koka
përse tremben aq shumë pushtetarët pyeteshin nga miqtë e pushtetit se edhe
dhe sallone panairesh të kolltukëve të tanë nga transparenca e zgjedhjeve aq të lira e të ndershme t’i quajmë ato djepi, duhet të marrë fund. Se duhet
modës së fundit? të 28 qershorit të kaluar, mbase do ta
AJO PËR TË MOS zgjedhje “historike”, si do t’i kryenit të marrë fund kjo politikë zemërake
dhe krizat që pjell ajo për të mos lejuar
Nuk i kanë parë pushtetarët tanë kishin më të vështirë t’u përgjigjeshin LEJUAR FUNDIN reformat e mëdha me 74 deputetë, kur
fundin e tranzicionit dhe zhvillimin e
sa të thjeshta e funksionale janë pa- baballarëve të kushtetutave demo- për ato reforma kërkohet një shumicë
jisjet e zyrave të Amerikës që drejton kratike se “nuk i lejon Kushtetuta”... E TRANZICIONIT e cilësuar, pushtetarët tanë do t’u për- reformave të nevojshme për përparimin
botën, apo të Europës së pasur? Kaq Sikur miqtë e pushtetit të kujtoheshin gjigjeshin përsëri serbes: Atë përgjigje real të vendit. Duhet të marrë fund kjo
të papërshtatshëm për postet që kanë t’i pyesnin pushtetarët tanë se përse
DHE ZHVILLIMIN duhet ta japë opozita “punisto-mafioze” politikë e moshës së djepit dhe ai takëm
ndihen pushtetarët tanë, sa kërkojnë t’i mbyllen si me magji të gjitha proceset E REFORMAVE TË që nuk na bindet as të zgjedhim kryeta- politikanësh të improvizuar nga Partia
plotësojnë mangësitë e tyre si shtetarë penale ndaj pushtetarëve, pushtetarët rin e as të votojë tok me mazhorancën e e Punës për të ruajtur pushtetin me
me pasqyra qesharake e me kolltukë të tanë mbase nuk do t’u përgjigjeshin aq NEVOJSHME PËR dojtë për t’i vënë të gjitha institucionet e rekuizitë të re, ndoshta ka ardhur koha
vetëtitur prej lëkure? Ja dhe na prishin serbes se “u vonuan avokatët në tunelin PËRPARIMIN REAL shtetit në tepsinë e pushtetit... të kërkojnë një punë tjetër. Ndoshta ka
mendjen neve “si shqiptarë të mirë”, po e bllokuar të Kalimashit dhe kaloi afati Po t’i pyesnin miqtë e huaj të pushte- ardhur koha që dhe ky vend i varfër të
kur presin miqtë e huaj të pushtetit në procedural përkatës”...Sikur të kujtohe- TË VENDIT tit se përse Shqipëria ka mbetur e fundit mos qeveriset më nga marrëzia.

Shqipja në dhe të huaj


MITRO ÇELA Bill Klintoni, sa nuk shkoi për dhjamë qeni, sepse e u thinje dhe e lëshon veten, sa sheh biondinën Në fillim u befasua nga aeroporti. Pastaj nga
donte të bënte një klitonçe! (Seks në këmbë, sipas e parë!...Pse nuk bën muhabet edhe me zonjën? Tirana. Një fund jave shkuam në Llogora. Ndërsa

M
ë thotë Filipi! “Do një haber me yn- një fjale që ka pasuruar zhargonin e seksualitetit Apo do maçoku mi të njomë?!”…Duke e vlerësuar ne pinim kafe, Ivani u fut në pyllin me pisha. E
dyrë shumë? Na kanë ftuar në Athinë. gjatë viteve të presidencës së Klintonit!) vërejtjen, nisa muhabet, duke pyetur sipas modelit shoqëronte miku im Fejzi Petroshati. U kthyen pas
Të gjitha xhaba! Bëj gati valixhen!”… - Si shkon djali me shqipen? amerikan: “Nga je? Ku punon? Ke fëmijë” tri orësh. Tha: “O Zot! Mali. Pylli. Deti. Ajri. Pranë e
Si kaur, nuk jam aq trim sa t’ia prish - Nuk ka mësuar asnjë fjalë. Dhe nuk ka për të -Jam nga Fieri. Punoj në Athinë. Burri, është pranë, si në asnjë vend tjetër të Europës. Nuk e kup-
shefit!... Zumë vend në aeroplan. Në një krah Filipi. mësuar kurrë: Këtu të gjithë fëmijët flasin italisht! kthyer në Shqipëri. Kërkon një vizë 100 ditëshe, tova, pse spitali është ndërtuar në hyrje të Vlorës?!
Në anën tjetër një djalë. M’u duk fytyrë e njohur… - Shqipen më mirë e mësojnë gratë e huaja kur për të bërë më kollaj letrat! Ka hapur një biznes Këtu të sëmurët nuk kanë nevojë për ilaçe!...Vitin
Nga je?...M’u përgjigj anglisht…Ishte grek. Kishte shoqërohen me burra të sërës sime, - thashë unë në Lushnjë…Kam dy fëmijë. Vajza në punë. Djali tjetër do të sjell disa familje për pushime nga Çekia.”
dy vjet që punonte në fabrikën e çimentos në në gjuhën e mamasë. në shkollë…
Fushë-Krujë… Zeshkania, duke mos kuptuar tekstin dhe nën- - E kanë harruar shqipen fëmijët? EVA NGA PRAGA
- Ke mësuar të flasësh shqip? teksin, buzëqeshi duke nxjerrë një palë dhëmbë... -15 vjet më parë mbërritëm në Athinë. Me sakri- Eva është në klasën e parë. Flet shqip. Një ditë
-Një mik më dha tri këshilla. Së pari, bli një që isha gati ta pranoja një kafshim nga ku, le të më ficë i futëm fëmijët në shkollë. Na këshillonin në atë i thotë të ëmës: “Do ta lë anglishten. Nuk më hyn
abetare. Së dyti, bashkëjeto me një vajzë shqiptare. rridhte gjak demokrati… Në mungesë të kafshimit mot: “Mos u flisni shqip fëmijëve. Le ta harrojnë. në punë. Po mësoj më mirë shqip. Ndihmoj edhe
Së treti, shoqërohu me shqiptarë!...Abetarja më mallkova perëndinë, që më dha ymër në vitin 1948, Nuk u duhet. Gjuhë e vdekur në dhe të huaj.” Bise- babin. U pa puna. Ai nuk mëson dot shqip!”
mbeti në sirtar!... Vajza dinte anglisht. Në vend kur bëri Kongresin e parë partia e Enverit!... duam burrë e grua. Vendosëm. Në shtëpi, fëmijëve Eva ka një shoqe të ngushtë në Pragë. I thotë:
që të mësoja unë shqip, mësoi ajo greqisht… ...Në Histori e bukur, i tha greku Filipit. “Marrëzira! do t’u flasim vetëm shqip!...Çfarë ngjau?... Mbaroi ”Kam një mendim. E lëmë anglishten? Mësojmë
fabrikë specialistët më flisnin anglisht ose italisht. Nuk më vjen keq që ka rrjedhur Mitrushi! Por duke vajza shkollën si grafiste. Kërkoi punë në firmën shqip. Kur ta mësosh gjuhën, të marr me vete në
Bile, kanë mësuar disa fjalë greqisht, duke pirë kafe ndenjur me Mitron, njerëzia thonë ka rrjedhur “Praktiker”. Mori përgjigje negative. Vitin e kaluar, Shqipëri. Është shumë e bukur… Ka det Çekia?...
me mua?!…Paradoks! edhe Filipi!?” kjo firmë hapi një supermarket në Tiranë. Reklamat, Jo. Në Vlorë ka një det të madh sa qielli!”
Kur greku mbaroi tregimin, më erdhi ndërmend etiketat, broshurat duhen shqip…Pronari i bëri U bind shoqja e Evës. Shkon në shtëpi i tregon
një histori e ngjashme…Ja tregova grekut!...Në katin ANA MARIA NGA TIMOSHUARA kontratë vajzës… E ndihmoi gjuha shqipe për të bisedën të ëmës… “Jo shpirt! Nuk të duhet shqipja.
e parë të shtëpisë sime, ka ardhur të banojë një Ditën e Shën Valentinit u kthyem nga Greqia. filluar punë!... Shqipëria është vend shumë i varfër”. Muhabetin
italian. Gruan e ka nga Kameruni. Nuk është grua, Filipi në një rresht. Unë në tjetrin. Në krah kisha vajza ia thotë Evës. Ajo tund kokën duke thënë:
por top-modele afrikane. Ka një djalë 5 vjeç. As i zi një grua. Më tej një biondinë, nga ato që ta bëjnë IVANI NGA ÇEKIA “Mami jot flet kot! Gjyshi im në Tiranë është i pasur!
e as i bardhë. Një ditë bëra dy-tre marifete për të mishin “koqe-koqe”. Të dyja flisnin greqisht…Di Vëllai im, doktor Polikron Çelo, ka dy vajza. E Ka makinë! Ka klinikë! Ka një shtëpi më të bukur
takuar bukuroshen afrikane. E pyeta për djalin, për anglisht?...Pyeta gruan. Sebep për të shkëmbyer dy madhja, Mirela, është e martuar dhe jeton në Izrael. se shtëpia jote! Nuk do të marr kurrë në Shqipëri!”
të ndenjur sa më gjatë me të ëmën. fjalë me biondinën…Jam shqiptare nga Vlora…Vaj- Burri, Jozefi, është inxhinier. Ka dy fëmijë. Shirlin
- Djali rri natë e ditë me fëmijë shqiptarë. Dua za jote?…Jo. U njohëm në aeroport. Është rumune. dhe Leonin. Vajza tjetër, Enkela është e martuar SHIRLI NGA IZRAELI
që të mësojë shqip. Le ta ketë si kujtim një gjuhë të Punon në Greqi…Flet italisht, pyeta biondinën?... dhe jeton në Pragë. Burri, Ivani është mjek. Merret Shirli është gjimnaziste. Parafytyroni klasën të
dytë. I vogli, thonë, mëson me lehtë gjuhën e huaj. Normale…Jam nga Rumania…Si të quajnë?...Ana me gjenetikë. Ka një vajzë, Evën. mbushur me nxënës. Mësuesja e gjeografisë flet
Unë i dhashë të drejtë, ndërsa me sytë e mendjes Maria… Nga Bukureshti?... Jo. Nga Timoshuara. Dy herë në vit, çekët dhe izraelitët vizitojnë Shqi- për vendin tonë.
parafytyroja se si do të ishte në shtrat zeshkania… Gjyshja hungareze. Gjyshi rumun…Po fol moj e përinë. Përjashtim ka bërë Ivani. Sebepi? Për herë -Shqipëria është një vend i prapambetur. Pa
Kaluan 6 muaj. Një ditë dola në ballkon. Italiani uruar! Vetëm duke kryqëzuar racat, mund të dalë të parë Ivani vizitoi Tiranën në dimrin e vitit 2002. infrastrukturë. Pa industri. Vend i varfër.
luante me disa shokë. Të gjithë i flisnin italisht. Duke një hibrid kaq i bukur!... Aeroportin e vjetër, si stallë. Radha për të vulosur -Mësuese, thotë Shirli,- Shqipëri nuk është vend
pasur sebep djalin, thashë t’i hedh një sy zeshkanes. -Pse vjen në Shqipëri? pasaportën. Gropat në rrugën Rinas-Tiranë. Ishte i varfër!
Zbrita shkallët dhe trokita në derë. Portën e hapi e -Dy vjet më parë nisa punë në Rodos. U njoha me kohë e keqe. Binte shi. Këpucët i bëheshin me baltë. - Unë kam lexuar dhe jam e bindur!
zonja e shtëpisë. Kishte veshur një bluzë të hollë! një djalë nga Shqipëria. U dashurova me shikimin e Netët pa drita, e bënin Tiranën qytet fantazmë… U - Kini qenë në Shqipëri, mësuese?
Ruana Zot! Dallova: Thumbi i cicës si lajthi, do ta pi parë…Por pa fat! Djali, për pesë vjet nuk ka të drejtë trishtua miku dhëndër, që vinte nga Praga e Artë. - Jo!
o me raki!... Më erdhi ndër mend ky avaz i një kënge të shkeli në Greqi. Pas trishtimit erdhi revolta: “Nuk shkel më në Ti- - Unë kam qenë. Tiranë ka supermarkete, resto-
popullore përmetare! -Ke mësuar shqip?... ranë!” Dhe e mbajti fjalën për gjashtë vjet rresht. rante, disko, hotele njësoj si në Izrael. Shqipëria po
Mallkova veten: Si të shkon mendja për mirë, -Jo! I dashuri im flet italisht!...Ka punuar në Në korrik të vitit 2008 e “shkeli” mërinë. Polikroni ndërton autostrada dhe shumë rrugë si në Izrael…
duke qenë politikan nga radhët e demokratëve? Parma!... kishte datëlindjen. Erdhën të gjithë. Nuk mund të Si pyjet me pisha të Llogorasë dhe plazhet e Vlorës,
Gjërat e mira janë për sovranin! Harrove zotrote, që Bisedën ma preu Filipi: ”Pika burrit! U plake mungonte as Ivani. nuk ka në Izrael!
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
11
RAJON www.gazeta-shqip.com

Kuvendi mban seancë solemne për të përkujtuar përvjetorin e pavarësisë


Klinton: SHBA-të, partner i
Sejdiu: Shteti i Kosovës, S
patundur i popullit të Kosovës
ekretarja amerikane e Shtetit,
Hillari Klinton, i ka uruar Kosovës
për përpjekjet e vazhdueshme të saj për
ndërtimin e të ardhmes së sigurt dhe

me institucione të forta
dyvjetorin e pavarësisë. "Në emër të prosperuese për të gjithë qytetarët e
Presidentit Obama dhe popullit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara mbeten
Shteteve të Bashkuara, e uroj popullin partner i patundur i popullit dhe qe-
e Republikës së Kosovës në përvje- verisë së Kosovës, të përkushtuar ndaj
torin e dytë të pavarësisë. Përparimi forcimit të institucioneve të Kosovës
i Kosovës në këto dy vjet e dëshmon dhe zhvillimit të mëtejmë të një shteti

M
e një seancë solemne, Kuvendi i përkushtimin e saj për të qenë anëtare plotësisht funksional, demokratik dhe
Kosovës kremtoi dje dyvjetorin e përgjegjshme në komunitetin e shumetnik, i aftë për t'i arritur synimet
e pavarësisë së Republikës së shteteve dhe ndaj stabilitetit në Ball- euroatlantike të tij", thuhet në urimin
Kosovës në të cilën krerët më të lartë të kan". "Unë e lëvdoj qeverinë e Kosovës e sekretares së Shtetit, Hillari Klinton.
vendit vlerësuan se Kosova e pavarur
është faktor stabiliteti dhe paqeje në ra- Pelegrinazhi te Jasharajt:
jon. Duke folur në këtë seancë solemne,
Presidenti i Republikës, Fatmir Sejdiu,
vlerësoi se shpallja e pavarësisë së Bac, kemi shumë për të bërë!
Kosovës "është rezultat i punës, i sakri-
ficave dhe i flijimeve të gjata të brezave
të shumtë të Kosovës, si dhe i ndihmës
M e homazhe në varrezat e Jasharëve në Prekaz, Polac e gjetiu, si dhe në
Kompleksin Përkujtimor të UÇK-së në Marinë, mandej me vizita nëpër
familjet e dëshmorëve të kësaj komune dhe me një akademi solemne në Shtëpinë
së madhe të miqve tanë ndërkombëtarë, e Kulturës është shënuar sot dyvjetori i shpalljes se pavarësisë së Kosovës në Ko-
vendeve të Aleancës Veriatlantike dhe munën e Skenderajt. Pasi ka bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Prekaz,
vendeve të tjera anekënd botës". Në kryeparlamentari Jakup Krasniqi tha se Jasharët për Kosovën hapen një epokë të
këtë dyvjetor të pavarësisë së shtetit madhe, epokën e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë. “Duke u përulur para këtyre
tonë të lirë, Presidenti Sejdiu tha se burrave e grave, që gjithçka që patën e dhanë për të ardhmen tonë, ne nderojmë
duhet kujtuar "me mburrje ideatori dhe të gjithë dëshmorët dhe ata që në forma të ndryshme ranë për lirinë tonë, edhe
arkitekti i Republikës së Kosovës, prijësi ata që nuk kanë varre, apo nuk kanë as ndonjë gurë te koka, por që për ne kanë
ynë historik dr. Ibrahim Rugova, i cili hapur perspektiva të reja”, ka thënë Krasniqi. Ndërkaq, ministri i FSK-së, Fehmi
përhapi të vërtetën për Kosovën në të Mujota, është zotuar se obligimet e parashtruara do të kryhen me përkushtimin të
gjitha qendrat e mëdha të botës, në Uash- madh. “FSK do të jetë përherë në mbrojtje të qytetarëve dhe të shtetit të Kosovës,
ington, në Bruksel, në Londër, në Paris, rrënjët e të cilit janë në gjakun e derdhur të vajzave dhe djemve më të mirë të
në Berlin, në Romë, në Ankara e gjetiu". kombit”, ka thënë ai. Homazhe në Prekaz ka bërë edhe lideri i AAK-së, Ramush
"Filozofia politike e Ibrahim Rugovës, Haradinaj me bashkëpunëtorë. Duke folur në akademinë solemne të organizuar
fryma krejtësisht e veçantë e human- në Shtëpinë e Kulturës në Skenderaj, Flora Brovina, shtetin e ri të Kosovës e ka
izmit dhe paqes që ai predikonte ishin krahasuar me një foshnje e cila erdhi në jetë para 2 vjetësh nga pellgu i gjakut të
diçka e re për këtë pjesë të Europës e të dëshmorëve dhe sakrificës kombëtare. “Shteti u bë dhe rinia brohoriti gjithandej
botës, në të cilën përherë ka mbisunduar “Bac, u kry!”. Dy vjet pas, këtu në Prekaz përulemi me nderim dhe pëshpëritim
retorika e luftës dhe e urrejtjes. Ndërkaq, “Bac, kemi shumë punë për të bërë!”, ka thënë Brovina.
kryeparlamentari Jakup Krasniqi theksoi
se në dy vitet e shtetndërtimit Kosova i
ka ngritur të gjitha institucionet kush-
tetuese e demokratike të shtetit, si dhe Biznes&politikë Nisma e marrë një vit më parë i ka ecur mirë qytetarit të Prishtinës
ka stabilizuar shoqërinë shumetnike Shefi i zyrës ndërkombëtare
dhe është bërë faktor paqeje në rajon.
Krasniqi, në fjalën e tij, numëroi ligjet e
miratuara për të cilat tha se "rregullojnë
shtetësinë e Kosovës, përcaktojnë stan-
Feith: Jo
strukturave paralele
Dyqani patriotik i Frashërit,
darde të larta të mbrojtjes së të drejtave
të minoriteteve dhe të drejtave e lirive
themelore të njeriut, mundësojnë zhvil-
limin e gjithanshëm të vendit dhe hapin
“N ë veri, strukturat paralele
mund të zëvendësohen me
ndërlidhje të privilegjuara midis
asnjë produkt nga Serbia
perspektivën integruese në Bashkimin Beogradit dhe popullatës në veri,
Europian dhe në institucionet e tjera
euroatlantike". "Pavarësia ishte një nga
për të siguruar ruajtjen e mënyrës
tradicionale të të jetuarit”, thotë
E ndriti dhe e dashura e tij, Blerina, dolën
nga dyqani duke u konsultuar mes vete
këtë të hënë. Ata shfaqën habinë kur në
i ka kthyer mbrapsht. Kjo nismë e Frashërit
nuk po përkrahet edhe nga institucionet
shtetërore. Nga Ministria e Tregtisë dhe
parakushtet e domosdoshme të zhvillimit për “Radio Europa e Lirë”, shefi i njërin prej dyqaneve të lagjes “Dardania” Industrisë është thënë se problemi me
të përgjithshëm të Kosovës. Kosova ka Zyrës Civile Ndërkombëtare, Pi- në Prishtinë nuk gjetën asnjë produkt të bojkotimin e produkteve serbe është më
potenciale të shumta zhvillimi e për- eter Feith. Duke folur për arritjet prodhuar në shtetin serb. Por, ata gjetën atë shumë problem politik sesa tregtar. Në
parimi, por nuk i mungon as mbështetja dhe sfidat njëkohësisht, përballë që kërkuan. Qeset e tyre ishin të mbushura kohën kur timonin e marrëveshjes CEFTA e
e solidariteti ndërkombëtar. Prezenca shtetit më të ri në botë, Feith shfaqi me produkte të cilat ata i blenë, pa vërejtur mban në dorë Serbia, Republika e Kosovës
ndërkombëtare, civile dhe ajo e sigurisë, mendimin se “kemi parë përparim asnjë mangësi në zgjedhje. Atyre nuk u e ka edhe më të vështirë eksportimin e
angazhimi i miqve tanë të shumtë për të mirë, në themelimin e institu- mbeti në hak pronari i dyqanit “Arjeta” në prodhimeve të veta në vendet pjesëmar-
forcimin e vendit tonë dhe konferenca cioneve në Kosovë dhe prandaj, si “Dardani”, Frashër Krasniqi. Në mungesë rëse të kësaj marrëveshjeje. Në këtë mar-
e donatorëve e vitit 2008, e konfirmojnë shef i Zyrës Civile Ndërkombëtare të produkteve serbe këta dy konsumatorë rëveshje Kosova ende është e prezantuar
përkushtimin e bashkësisë ndërkom- (ICR) tani jam mandatuar nga u furnizuan pa pengesë me produkte të si UNMIK, e jo si shtet në vete. Mallrat me
bëtare për Kosovën dhe popullin e saj", Grupi Drejtues Ndërkombëtar vendit dhe produkte të importuara nga vulë të Kosovës nuk lejohen të kalojnë as
tha Krasniqi. Ndërkaq, Kryeministri të lëvizim nga ndërtimi i institu- vendet e tjera të rajonit të përdorura si transit nëpër Serbi e Bosnjë-Hercegovinë,
Hashim Thaçi tha se për të mbërritur deri cioneve te mbikëqyrja e funksion- alternativë dhe zëvendësim i produk- ndërsa prodhuesit kosovarë detyrohen që
në këtë ditë të festës së pavarësisë, është imit të tyre. Ne e shohim këtë si teve me barkodin “860”. Në dyqanin e mallrave të tyre t’u shtojnë etiketa ekstra
punuar dhe sakrifikuar nga gjenerata të shenjë pozitive, sepse nënkupton Frashërit zënë vend mbi 2 mijë artikuj për t’i kaluar nëpër këto shtete apo edhe t’i
tëra. "Vizionin tonë të përbashkët dhe një hap përpara. Qeveria do të ushqimorë, por jo edhe ato nga Serbia. Maqedonia, Turqia, Shqipëria, por edhe kalojnë nëpër rrugë të reja duke rritur kësh-
universal për liri, pavarësi dhe rend de- jetë ajo që do të çojë përpara pro- Të gjitha produktet që nisin me barkodin me prodhime vendore”, thekson Frashëri tu koston e prodhimit të tyre. Ekspertët e
mokratik në atdheun tonë e realizuam gramet që ka për synim dhe që i “860” në hyrje të dyqanit ndalohen me një për “Kohën Ditore”. Ai thotë se klientët e ekonomisë janë të mendimit se nismat për
bashkërisht me unitet të qëndrueshëm ka diskutuar me Kuvendin, duke mbishkrim në të cilin thuhet: “Nuk mbajmë kanë pritur mirë nismën për bojkotimin bojkotimin e produkteve serbe nuk mund
politik dhe qytetar. Pavarësia e Kosovës u përqendruar në prioritetet, mbi produkte të Serbisë”. Qëkur kishte hapur e produkteve të Serbisë dhe se mungesa e të jenë shumë të efektshme të arritjen e
është meritë e çdo qytetari të Republikës të cilat jemi pajtuar bashkërisht. dyqanin tregtar, më 2008, Frashëri ishte i këtyre produkteve nëpër raftet e dyqanit ka kthimit të borxhit ndaj shtetit serb për
së Kosovës dhe secili duhet të ndihet Megjithatë, e shoh rolin e ICR-së mendimit që t’ua kthejë hakun e bllokimit ndikuar pozitivisht në numrin e klientëve. bllokadën e bërë prodhimeve të Kosovës.
krenar kudo që jeton", tha Kryeministri duke u zbehur gradualisht, edhe të produkteve nga Kosova shtetit serb dhe “Ka raste kur konsumatorët vijnë nga qen- Mbishkrimi në dyqanin e Frashërit: “Nuk
i vendit. Sipas Thaçit, shteti i Kosovës pse do ta kem autoritetin që më atij boshnjak. Për të nuk ka vështirësi gjetja drat më të largëta vetëm pasi kanë dëgjuar mbajmë produkte të Serbisë”, nuk është
është më i konsoliduar, me një qeverisje është dhënë në kuadër të Planit dhe rivendosja e prodhimeve serbe me ato se nuk mbaj produkte serbe”, thotë ai. vënë rastësisht. “Këtë moto e kam vënë jo
të mirë dhe sundim të rendit dhe ligjit. Gjithëpërfshirës, nëse është e vendëse dhe nga vendet përreth. Për rreth Frashëri tregon se shpërndarësit e mëdhenj që të kem përparësi ndaj dyqaneve përreth,
Ndërkaq, sfidat e së ardhmes ai tha se nevojshme, edhe në kuptimin 99 për qind të produkteve serbe ai ka gjetur të mallrave shumicën e artikujve i kanë të por që edhe ato të bashkëngjiten në këtë
janë zhvillimi dhe integrimi në strukturat korrektues”. zëvendësimin. importuara nga Serbia. Jo rrallëherë këto nismë”, ka thënë Frashëri.
euroatlantike. “Është e lehtë me gjet zëvendësime nga mallra i janë ofruar edhe atij, por Frashëri Marrë me shkurtime nga “Koha Ditore”
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
12
EKONOMI www.gazeta-shqip.com

Berisha:
Nuk lejoj asnjë tokë të papunuar
K
ryeministri Berisha e kon- ai që nuk i del zot tokës, do ta japë
sideroi projektligjin një hap me të dhjetë. Kjo ka qenë një normë
shumë pozitiv në drejtim të në të gjitha kohërat, e cila edhe në
mbrojtjes së tokës dhe shtimit të librat e shenjtë është konsideruar
prodhimit bujqësor, në kushtet kur si taksa më e ndershme”, tha Krye-
Shqipëria, me terrenin e saj malor, ministri dje në mbledhjen e qeve-
është vend me pak tokë. Sipas tij, risë. Kryeministri, duke shprehur
toka është një pasuri jashtëzako- besimin se projektligji do të gjejë
nisht e çmuar e atyre që e kanë në mirëkuptimin e pronarëve të tokave,
pronësi, por edhe e vendit në tërësi. të cilët për arsye të ndryshme nuk
“Ne kemi pak tokë të kultivueshme, mund ta kultivojnë atë, theksoi se
ndaj nuk kemi asnjë pëllëmbë tokë do të jetë autoritetet vendore, ato që
për ta lënë të papunuar. Ky është do të hartojnë skemën dhe vendosin
edhe morali i këtij ligji, sipas të cilit, marrëdhëniet me pronarin e tokës.

Si i merret toka atij që nuk e punon


Qeveria merr vendimin. Verifikime dy muaj pas hyrjes në fuqi. Taksat dhe procedurat
ARD KOLA Pronari të punojë. Sa i takon qëllimit të ankand, në rastin kur paraqitet taritë e komisionit të evidentimit fshatit, për kundërvajtje admini-
Në vendimin e qeverisë i jepet vendimit, thuhet se komunat do një kërkesë e vetme dhe me an- të tokave të pakultivuara, sipas strative. Gjithashtu, ai i propozon

M
ë në fund, qeveria sërish shans pronarit të tokës, të administrojnë tokat me qira, të kand, në rastin kur paraqitet më përcaktimit të nenit 4, të këtij ligji kryetarit të këshillit të qarkut dhe
merr vendimin për i cili në dy vitet e fundit nuk ka ardhurat e të cilave do t’u ndahen shumë se një kërkesë. dhe mospërmbushja e rregullt drejtorit të DRBUMK–së vendo-
tokat bujqësore të kryer asnjë kultivim. Në rast se pronarëve të ligjshëm, ndërsa për- Gjobat e detyrimeve të përcaktuara në sjen e gjobës nga 10 mijë - 40 mijë
pakultivuara, të ci- pronari kërkon të dalë nga lista doruesit do të paguajnë taksën, Sipas këtij ligji, kur nuk për- nenin 5, të këtij ligji. Në këto lekë ndaj përfaqësuesve të këtyre
lat do t’u kalojnë individëve që e komunës, duhet të paraqesë si dhe 10 për qind të produkteve. bëjnë vepër penale, përbëjnë raste, kryetari i komunës dhe/ institucioneve, në përbërje të ko-
kanë mundësinë t’i punojnë. një kërkesë me argumentet dhe Mënyrat e dhënies me qira tokave kundërvajtje administrative shke- ose bashkisë vendos gjobë nga 10 misionit të evidentimit të tokave
Skema është përcaktuar me anë planin e tokës bujqësore që do bujqësore të pakultivuara janë pa ljet si mospjesëmarrja në veprim- mijë - 40 mijë lekë për kryetarin e të pakultivuara.
të VKM-së, miratuar dje dhe që
sanksionon detyrat e reja të gru-
peve të punës në komuna. Sipas Pjesë nga VKM-ja
Ministrisë së Bujqësisë, janë me
mijëra hektarë toka bujqësore
të lëna djerrë për shkaqe të nd-
ryshme ekonomike apo emigra-
Përdorimi dhe shfrytëzimi i tokave bujqësore të pakultivuara
cioni. Ndarja e tokës do të bëhet NENI 15 NENI 16 a) 80 për qind, në dobi të pronarit apo NENI 18
nga një komision, i cili nis dy muaj Çmimi minimal i dhënies së tokës Pagesa e qirasë poseduesit të ligjshëm të tokës; nga Njoftimi i pronarit ose poseduesit
pas hyrjes në fuqi të vendimit. me qira Qiramarrësi paguan vlerën e qirasë shuma e së cilës komuna dhe/ose të ligjshëm
Pronari që nuk ka mundësi ta pu- Çmimi minimal, për dhënien me qira për çdo vit pranë komunës dhe/ose bashkia mban vlerën e taksës vjetore
nojë tokën do të marrë një pjesë Mbas lidhjes së kontratës ndërmjet qi-
të tokës bujqësore të pakultivuar, bashkisë. Pagesa e parë bëhet me mbi tokën; radhënësit dhe qiramarrësit, komuna
të të ardhurave nga qiraja, përmes
të jetë 30% më i ulët se vlera e qi- nënshkrimin e kontratës, pagesat e b) 20 për qind, në dobi të komunës
komunës, si dhe produkte bujqë- dhe/ose bashkia bën njoftimin zyrtar
sore. Sipas nenit 17, të ardhurat rasë vjetore të tokave bujqësore, të tjera bëhen mbas çdo viti. dhe/ose bashkisë për mbulimin e
të pronarit ose poseduesit të ligjshëm
që do krijohen nga qiradhënia e përcaktuar në pikën 2, të vendimit shpenzimeve administrative që lidhen
të tokës bujqësore të pakultivuar.
tokave të pakultivuara, ndahen, nr.830, datë 28.12.1998, të Këshillit NENI 17 me zbatimin e këtij ligji dhe akteve
të Ministrave, “Për kriteret e lloga- Përdorimi i të ardhurave të krijua- nënligjore në zbatim të tij. Njoftimi përmban identitetin e qira-
80 për qind, në dobi të pronarit
ritjes së vlerës vjetore të qirasë së ra nga qiradhënia Rregullat për administrimin dhe marrësit, llojin e veprimtarisë që ai do
apo poseduesit të ligjshëm të to-
kës; nga shuma e së cilës komuna tokave bujqësore, pyjore, me bimë Të ardhurat, që krijohen nga qiradhë- shpërndarjen e këtyre të ardhurave të kryejë, çmimin e qiradhënies dhe
dhe/ose bashkia mban vlerën pyjore, livadheve dhe kullotave, pasuri nia e tokave të pakultivuara, ndahen, përcaktohen me udhëzim të ministrit kohëzgjatjen e kësaj kontrate.
e taksës vjetore mbi tokën, dhe shtetërore”. si më poshtë vijon: të Financave.
20 për qind, në dobi të komunës
dhe/ose bashkisë për mbulimin e
shpenzimeve administrative që li-
dhen me zbatimin e këtij ligji dhe
akteve nënligjore në zbatim të tij. Reforma Drafti, krijohet drejtori e re që vendos limite Prifti:
Rregullat për administrimin dhe
shpërndarjen e këtyre të ardhu-
Nuk ka projekt
rave përcaktohen me udhëzim të
ministrit të Financave. Projektligji
për “Përdorimin dhe shfrytëzimin
e tokave bujqësore të pakultivua-
Kufizohet me ligj konkret për
bërthamorin
ndërtimi mbi tokat bujqësore
ra” ka për qëllim të përcaktojë
rregullat dhe procedurat për për-
dorimin dhe shfrytëzimin e toka-
ve bujqësore të pakultivuara, për
të garantuar funksionin social të

K
alimi i tokës bujqësore te
pronës, në kuadrin e zhvillimit të
privati nuk solli shfrytëzi-
qëndrueshëm bujqësor dhe rural.
min e duhur për sektorin,
Afatet
dhe për këtë qëllim qeveria ka
Komisioni bën çdo vit, brenda
15 shtatorit, verifikimin e sipër- vendosur limite për objektet që
faqeve të tokave të pakultivuara do të ndërtohen. Aktualisht, 80
për çdo fshat. Verifikimi bëhet për qind e tokave është në dorë
të privatit dhe pjesa e mbetur

M
duke u bazuar në këqyrjen fi- inistri i Ekonomisë,
zike të sipërfaqes së tokës, në administrohet nga shteti, kurse Tregtisë dhe Ener-
të dhënat kadastrale dhe në nga statistikat mesatarja e toka- gjetikes, Dritan Prif-
informacionin e siguruar nga ve për banorë në krahasim me ti, ka deklaruar se qeveria
vetë pronari i saj. Në mungesë vendet e tjera është nën nivelin nuk ka asnjë projekt konkret
të pronarit, komisioni mund të e lejuar, kjo për shkak të shfrytë- për ndërtimin e një centrali
sigurojë informacion nga pro- zimit pa kriter, duke e dëmtuar bërthamor në vendin tonë.
narët kufitarë, të afërm të tij apo atë. Për këtë qëllim qeveria do do të rekrutohen, në të ardhmen, save të njëanshme të bizneseve tonë është 2250 m²/banor ose Ai ka hedhur poshtë zërat
banorë të tjerë të fshatit. Kryetari të krijojë një drejtori të re për në këto pozicione. Për shkak të të ndërtimit etj., fondi i tokës 47.3 për qind më pak(të dhëna për ngritjen e këtij centrali në
i komunës dhe/ose bashkisë Administrimin dhe Mbrojtjen lëvizjeve intensive demografike, bujqësore i është nënshtruar të FAO-s). Veç kësaj, ndërtimet zona të ndryshme të vendit
publikon, brenda datës 15 tetor e Tokave (DAMT). Projektligji të mungesës për një periudhë dëmtimit fizik në sipërfaqe të kaotike kanë shkaktuar një im- dhe në deklaratën e tij ka
të çdo viti, listën emërore të ka mbërritur në Kuvend dhe relativisht të gjatë të një ligji të gjera. Kështu, nga përllogaritje pakt negativ në fragmentarizmin pohuar se ka vetëm përpjekje
pronarëve ose poseduesve të pritet të diskutohet nga grupet mirëfilltë të mbrojtjes të tokës të përafërta evidentohen të e tokës, dëmtimin e peizazhit për të krijuar kuadrin ligjor
ligjshëm me sipërfaqet përkatëse e interesit. bujqësore, të mosangazhimit dëmtuara nga ndërtimet (me leje natyror dhe perspektivën e zh- për agjencinë atomike. “Nuk
të tokave, të evidentuara si të Masa e pjesëmarrjes së qe- dhe mosveprimit të strukturave pa leje) rreth 20 mijë ha tokë, kr- villimit të turizmit në tërësi. Në ka asnjë projekt konkret për
pakultivuara në çdo fshat. Kjo verisjes qendrore në emërimin të qeverisë vendore të ngarkuara yesisht të kategorive më pjellore pikën 1, të këtij neni shtesë, central bërthamor sot në
listë afishohet, për një afat prej dhe vlerësimin e drejtuesve të me ligj për mbrojtjen e tokës, të tokave të vendit tonë. është përcaktuar që të lejohen Shqipëri, as në Shkodër dhe
45 ditësh, në qendër të komunës DAMT-ve bëhet duke respektuar të mos-harmozimit të drejtave Kjo dukuri, për kushtet e ndërtime vetëm për objekte të në asnjë vend tjetër. Ka një
dhe në fshatin përkatës. Brenda gjithnjë përbërjen shumicë të dhe përfitimeve, që rrjedhin nga vendit tonë, kur disponojnë cilësuara, duke shmangur dhe përpjekje të qeverisë shqip-
kësaj periudhe, pronarët, emrat këshillit të qarkut, në numrin pronësia private për tokën me një normë të ulët të tokës për termin e përgjithshëm të paspe- tare për të krijuar kuadrin
e të cilëve përfshihen në listë, e anëtarëve të komiteteve “ad- detyrimet dhe përgjegjësitë për banorë, përbën një shqetësim cifikuar “raste të domosdoshme”, ligjor dhe institucional për
kanë të drejtë të paraqesin an- hoc”. Ky përmirësim do të çojë në mbrojtjen e saj nga poseduesit e real për të tanishmen dhe për të që figuron në nenin 6 të ligjit në Agjencinë Atomike dhe kjo do
kesë, me shkrim, pranë kryetarit qëndrueshmërinë e përbërjes së ligjshëm, të tërheqjes së struktu- ardhmen. fuqi “Për urbanistikën”. Pika 2 të punojë pastaj për kuadrin
të komunës ose bashkisë, për kësaj strukture, në një vlerësim rave kompetente vendimmarrë- Evidentojmë se mesatarja e deri 5, të këtij neni, përcaktimet ligjor për ta bërë të mundur
saktësinë e evidentimit të kryer real të cilësive tekniko-shkenco- se (KKRT-ve të komunave dhe/ normës së tokës bujqësore, në e kufijve të ndryshimit në ligjin zhvillimin e energjisë bër-
nga komisioni, ndërsa përgjigjja re dhe në një rritje të nivelit të ose bashkive, KKRT-ve të qarqe- shkallë Europe rezulton 4269 nr.9385, datë 4.5.2006, “Për pyjet thamore në të ardhmen në
jepet pas 5 ditësh. përgatitjes të specialistëve, që ve etj.) para presionit të intere- m²/banor, ndërsa në vendin dhe shërbim pyjor”. Ard Kola Shqipëri”, tha Prifti.
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
@
13

Mashtrimet

Janë të shumtë meshkujt që gënjejnë në “Facebook”,


“Twitter”, “My Space” etj., por edhe femrat nuk
mbeten pas. Ja gënjeshtrat më të zakonshme
NE FAQEN 20

Është shumë i mirë, veçanërisht kundër çrregullimeve që shkaktojnë ankth dhe frikë Cvajg

Kamomili, mbrojtësi i trupit dhe mendjes


Gjyshet tona kanë pasur të drejtë kur e kanë përdorur shumë shpesh
T
ë gjithë kemi dëgjuar
Foto fakt
për vetitë e shkëlqyera
të kamomilit kundër Duke peshkuar
stresit, pagjumësisë, dhembjeve
të barkut apo sëmundjeve të Një vajzë e me grep buzë
lëkurës. Me sa duket gjyshet
vogël pret
tona nuk e kanë pasur gabim
që na e rekomandonin si ilaç Senës...
kundër shumë sëmundjeve. mamanë, e cila
N
Këtë e konfirmon së fundmi ë një histori të revolucionit
një studim i publikuar në
prestigjiozen “Journal of Clinical
po mban një francez gjeta para disa
vitesh një episod krye-
Psychopharmacology”. Sipas
tij, vërtetohen plotësisht vetitë e
radhë të gjatë sisht të pa vënë re, i cili asokohe
m’u duk krejt i pabesueshëm. Në
kamomilit kundër stresit, ilaçi që
edhe gjyshet tona e përdornin pa
për të blerë atë episod thuhej se, pas katër
vjetësh plot me ngjarje dramatike,
u bazuar në asnjë fakt shkencor. kishte ardhur më në fund dita
Kërkuesit kanadezë të “Faculty 1 kile sheqer kur do të ekzekutohej Luigji XVI.
of 1000 Biology” kanë zhvilluar Herët në mëngjes, me rënie të
një analizë për të zbuluar në dyqanet e mbytura daullesh, nisi udhëtimi
se çfarë qëndronte vërtet pas i fundit i mbretit për në Plas dë
“popullaritetit” të kamomilit. Në zbrazura e të la Konkord. Atje, mes një turme
këtë mënyrë, ata analizuan të të paduruar, ngrihej podiumi i
dhënat e një studimi për vetitë e shtrenjta të ekzekutimit. Mbretin, me duar
të lidhura, e shoqëruan përpjetë
kamomilit kundër shqetësimeve
të lehta dhe të mesme me
ankthin. Në studim u përfshinë
Islamabadit në shkallëve, ndërsa thika e gijotinës
shkëlqente në diell dhe turma
personat që vuanin nga këto
çrregullime, të cilët u ndanë
Pakistan shpërtheu në një thirrje të egër
e të vetme entuziazmi kur koka
në dy grupe. Grupit të parë iu e përgjakur u shkëput nga qafa e
dha kamomil, ndërsa të dytit lyer me krem e mbretit të Francës
qetësues të tjerë bimorë, por jo e u rrokullis në shportë. Republika
ilaçe. Në fund, nga rezultatet festoi triumfin e vet vendimtar:
e studimit u pa se pacientët e Eksperimenti 21-vjeçar që ka monitoruar 100 fëmijë në rrjedhën e viteve kishte marrë fund ngjarja më e
madhe dhe më e bujshme e shek-
trajtuar me kamomil treguan

Brezi i fëmijëve me shëndet të hekurt


ndryshim domethënës sa i përket ullit. Por, sikurse njoftonte paksa
rëndësisë së shqetësimeve, i indinjuar kronisti bashkëkohës,
në krahasim me pacientët që vetëm disa hapa larg Plas dë la
nuk morën kamomil. Mjekët Konkordës dhe gijotinës, njerëz
Michael van Ameringen dhe Beth të shumtë po rrinin brigjeve të

D
o të jetë portreti i një brezi të ri që në momentin e ngjizjes në barkun e përdorimi i alkoolit, duhanit, miqtë që
Pattersonm, të cilët bënë këtë Senës dhe po peshkonin me grep,
ata që do të lindin në muajt e nënës e deri në moshën 21-vjeçare me një frekuentojnë, tendenca ndaj sjelljeve të
analizë, komentuan rezultatet, pikërisht në atë çast të paharruar
parë të 2010-s. Në një studim sërë testesh të studiuara, për të mos lënë dhunshme, aftësia në videolojëra. Për
duke thënë se “kamomili mund historik, po aq shpërfillës sa edhe
gjigant, ku përfshihen 100 mijë fëmijë pas dore asnjë detaj. Gjak, ADN, urinë, më shumë se dy dekada gjithçka do të
të ketë një aktivitet modest kundër në çdo ditë të zakonshme. Me
amerikanë, përfshihen shëndeti, zakonet, pështymë, hormone, shikimi, inteligjenca, analizohet dhe skedohet me pyetësorë,
panikut në pacientët që vuajnë nga shpinën kthyer nga ajo skenë
etapat e zhvillimit fizik dhe psikologjik. kujtesa, emotiviteti, aftësia linguistike, intervista telefonike, e-mail...
ankthi dhe mund të përdoret pa e papërsëritshme, ata e kishin
Vëmendja do të përqendrohet mbi ta aktivitetet fizike, uji që pinë, ajri që thithin, NE FAQEN 18
asnjë problem nga ata që... mendjen vetëm tek tapa e tyre...
NE FAQEN 19 NE FAQET 14-15
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
14
NDRYSHE

(Me rastin e
68-vjetorit të vdekjes)

STEFAN CVAJG

Duke peshkuar me grep


brigjeve të Senës
N
ë një histori të revolucionit
francez gjeta para disa vitesh
një episod kryesisht të pa vënë
re, i cili asokohe m’u duk krejt
i pabesueshëm. Në atë episod thuhej
se, pas katër vjetësh plot me ngjarje
dramatike, kishte ardhur më në fund
dita kur do të ekzekutohej Luigji XVI.
Herët në mëngjes, me rënie të mbytura
daullesh, nisi udhëtimi i fundit i mbretit
për në Plas dë la Konkord. Atje, mes një
turme të paduruar, ngrihej podiumi i
ekzekutimit. Mbretin, me duar të lid-
hura, e shoqëruan përpjetë shkallëve,
ndërsa thika e gijotinës shkëlqente në
diell dhe turma shpërtheu në një thirrje
të egër e të vetme entuziazmi kur koka e
përgjakur u shkëput nga qafa e lyer me
krem e mbretit të Francës e u rrokullis në
shportë. Republika festoi triumfin e vet
vendimtar: kishte marrë fund ngjarja më
e madhe dhe më e bujshme e shekullit.
Por, sikurse njoftonte paksa i indinjuar
kronisti bashkëkohës, vetëm disa hapa
larg Plas dë la Konkordës dhe gijotinës,
njerëz të shumtë po rrinin brigjeve të Se-
nës dhe po peshkonin me grep, pikërisht
në atë çast të paharruar historik, po aq
shpërfillës sa edhe në çdo ditë të zakon- SENA midis dy shekujve, mendoja se në vitet njeri të vetëm që ta kishte mendjen
shme. Me shpinën kthyer nga ajo skenë Por duket se historinë mund ta dramatike të revolucionit francez dhe jo te ngjarja më e madhe e kohës së
e papërsëritshme, ata e kishin mendjen lexojë dhe ta kuptojë ashtu siç të luftërave të Napoleonit të gjithë vet, por te një gjë aq e kotë dhe aspak
vetëm tek tapa e tyre pluskuese. Nuk duhet vetëm ai që e përjeton njerëzit e Europës duhej të kishin e ngutshme siç qe peshkimi me grep.
e kthyen kokën qoftë edhe një herë të historinë edhe vetë. Sot do të jetuar në një lloj ethesh të përhershme. Por duket se historinë mund ta lexojë
vetme kur brohoria e turmës njoftoi se doja që atë episod të vogël të Parisin e asaj dite e përfytyroja kështu: dhe ta kuptojë ashtu siç duhet vetëm
kishte marrë fund ngjarja më e madhe peshkatarëve me grep në brigjet dyqanet të braktisura, punishtet dhe ai që e përjeton historinë edhe vetë.
historike e vendit të tyre. e Senës ta gjeja në çdo libër tavernat të boshatisura, mbarë populli Sot do të doja që atë episod të vogël të
Kur e lexova për herë të parë këtë historie. Në bazë të përvojës sonë duke u dyndur për në udhëtimin mor- peshkatarëve me grep në brigjet e Senës
episod të vogël, isha djalë i ri dhe nuk të sotme, këtë episod e quaj jo tor të mbretit dhe çdo individ me sy të ta gjeja në çdo libër historie. Në bazë të
desha kurrsesi ta besoja. Diçka brenda vetëm të saktë, por madje edhe ngulur te gijotina, secili i entuziazmuar përvojës sonë të sotme, këtë episod e
të domosdoshëm në kuptimin e ose i pikëlluar, sipas pikëpamjeve të quaj jo vetëm të saktë, por madje edhe të
meje e quante të pamundur një shpër-
së vërtetës historike, sepse tani veta politike. Më dukej si diçka plotë- domosdoshëm në kuptimin e së vërtetës
fillje të tillë egoiste në një çast historik.
marrim çdo ditë mësim shembullor
I rritur në atmosferën e qetë, paqësore sisht absurde që asokohe në Plas dë la historike, sepse tani marrim çdo ditë
në histori
dhe aspak dramatike të kapërcyellit Konkord mund të gjeje qoftë edhe një mësim shembullor në histori. Ne jetojmë
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
@ KONTAKT
info@gazeta-shqip.com
www. gazeta-shqip.com
15

në një kohë që është, të paktën, po aq përpiqemi më fort ta harrojmë kohën


dramatike sa edhe koha e revolucionit sesa ta përjetojmë.
francez ose e reformizmit. Edhe për ne, Një konstatim i tillë ngjan fillimisht
çdo javë e çdo ditë është e mbushulluar si i turpshëm për të gjithë ne dhe duket
me ngjarje historike: shemben perandori sikur ia mohon shumicës së njerëzve
qindravjeçare dhe po zhvillohet lufta aftësinë për të marrë pjesë mirëfilli në
më e madhe që është bërë ndonjëherë ngjarjet e kohës dhe t’i ndiejë thellë në
në emër të lirisë njerëzore. Çdo ditë e shpirt tmerret dhe vuajtjet e saj. Por
çdo orë sjell tensione të reja dhe rinia e një fajësim i tillë do të dukej i padre-
brezave të mëvonshëm do të na ketë zili jtë. Shumica dërrmuese e njerëzve ka
tej mase ngaqë kemi qenë dëshmitarë e synimin më të ndershëm për të marrë
pjesëmarrës të tronditjes më të madhe pjesë me gjithë shpirt në çdo ngjarje
botërore. të jashtëzakonshme, ajo frymëzohet
Po ne bashkëkohësit a marrim pjesë prej vullnetit, madje edhe prej dëshirës,
plotësisht dhe vazhdimisht në këto që të shkundet nga plogështia. Por të
ngjarje? Ose më saktë: a e kemi fuqinë gjithë ne i nënshtrohemi njëherazi një
e duhur, a kemi aq ndjenjë solidariteti ligji më të lartë të natyrës, i cili, me një
sa t’i ndjekim ditë për ditë e orë për ndjesi të urtë kursimi, e kufizon aftësinë
orë me shpirt të trazuar të gjitha këto e pjesëmarrjes sonë. Emocione të forta
ngjarje historike që po rrokullisen me e të vazhdueshme sjellin në mënyrë të
vrull? Po ta pyesim veten me çiltërsi, pashmangshme lodhje gjithnjë e më
duhet të vëmë re se të gjithë ne nuk e të madhe, kurse një tendosje e fortë
përballojmë dot një tension kaq të lartë dhe që vazhdon tepër gjatë shndërro-
e të përhershëm dhe vetëm herë pas het në një lloj paralize. Këtë dukuri e
here u hedhim ngjarjeve një vështrim kanë njohur qysh para dy mijë vjetësh
të mekur e të dëshpëruar. Shumica e dramaturgët grekë si ligj të tragjedisë,
miliona e miliona bashkëkohësve nuk ndërsa Sofokliu dhe Eskili e dinin pse
e përjetojnë kurrë historinë, ata për- e kufizonin kohëzgjatjen e dramave
jetojnë vetëm jetën e tyre. Po t’i hed- të tyre në dy ose, më së shumti, në tri
him një sy vetes sonë, atëherë duhet orë. Dhe kjo ndodh ngaqë forcimi tej
të pranojmë se tani, në vitin 1940, mase i tragjikes më tepër e mpak sesa
kur çdo orë sjell tmerre të papërfy- e shton aftësinë tonë për t’u tronditur.
tyrueshme, kur fundosen anije, kur Sot të gjithë ne e ndiejmë këtë për-
bombat bëjnë copë e thërrime fëmijë pjesëtim fatal: sa më shumë që zgjat
të pambrojtur, kur mijëra njerëz drama botërore para syve tanë, sa më të
përndiqen, kur përmbysen perandori llahtarshme bëhen skenat e saj, sa më
dhe shkelet çdo e drejtë e çdo normë emocionuese janë episodet e saj, aq më
e moralit njerëzor, tani, pra, teatrot, tepër mpaket aftësia jonë për t’i ndier
vendet e dëfrimit, plazhet e rrugët thellë në shpirt. Të menduarit e pan-
janë të mbushura plot e përplot me dërprerë për luftën e rrënon aftësinë
njerëz të punësuar e të papunë, njësoj tonë për të menduar dhe sa më shumë
si në një kohë “johistorike”, dhe kjo jo kërkon koha jonë solidaritet prej nesh,
vetëm në vendet neutrale, por madje aq më pak është në gjendje ta ofrojë një
edhe në vendet që zhvillojnë luftë. Mu gjë të tillë shpirti ynë i sfilitur.
në mes ngjarjesh të jashtëzakonshme, Në rast se krijohet përshtypja se në
jeta e përditshme vazhdon pa u mera- fund të vitit të parë të luftës duket sikur
kosur fare dhe asgjë tjetër nuk ma nuk i ndjekim ngjarjet aq sa duhet, kjo
bën më të qartë këtë njëkohshmëri, nuk shpjegohet me faktin se jemi çn-
në fillim të pakuptueshme, sesa një jerëzorë, por përkundrazi, shpjegohet
fotografi e marrë nga aeroplani dhe e me faktin se jemi pikërisht njerëz, secili
botuar në një gazetë, ku, falë epërsisë me një zemër të vetme, me një zemër të
optike, tregohet se si, krahas një sulmi vetme, të vogël e të ngushtë, e cila nuk
vrastar mbi ca llogore, një fshatar në është në gjendje të nxërë më shumë
arën aty afër nget i qetë kalin e vet se një masë të caktuar fatkeqësie. Jo
të mbrehur në plug dhe ia hedh sytë se ne ndiejmë tepër pak, por në tilla
luftës po aq pak sa edhe dikur pesh- “kohëra historike” ndodhin si tepër
katarët në brigjet e Senës ekzekutimit shumë ngjarje, dhe, nëse nganjëherë e
të një mbreti. Pra, përderisa jemi të largojmë mendjen nga këto ngjarje dhe
vendosur të heqim dorë nga të gjitha ndjenja jonë nuk përgjigjet më, atëherë
përfytyrimet romantike të epokave kjo do të thotë se na mungon forca dhe
historike në të mirë të së vërtetës, jo dëshira e mirë.
atëherë duhet të pranojmë se bash E përktheu nga
në një periudhë të mbushur plot e origjinali gjermanisht
përplot me ngjarje, ne bashkëkohësit NAIM KRYEZIU
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
16
PROGRAMI DITOR I DIGITALB ëëë.digitalb.al

DRAMË KRIM ART/KULTURË CINEMA AUTOR

BONES PROVA E PAFAJËSISË NË STUDIO ME AKTORËT MANJOLA


ORA 22:30 ora 21:00 BARBARA STREISAND PJ. 2 ora 21:30
Aktorët: Emily Deschanel, David ora 22:00 Regjia: Paul Thomas Anderson
Boreanaz, Michaela Conlin Është një makth përtej imagjinatës... të Njerëz të famshëm, që krijuan mite, që Aktorët: Tom Cruise, Julianne Moore,
Kur FBI-ja dështon në gjetjen e vrasësit, çështjen shkosh në burg për një krim që s’e ke bënë histori, rrëfejnë historinë e tyre. Alfred Molina etj.
duhet ta marrin në dorë ekspertët. Doktor kryer. Një i pafajshëm do të kalojë dy Aktorë, regjisorë, skenaristë… Yjet e Një mozaik jetësh të ndërthurura me
Temperans Brenan ka një dhunti të veçantë, një dekada në burg, i sigurt që njeh identitetin kinemasë botërore sjellin në kujtesë fatalitet. Një ditë në nëntë jetë njerëzish,
skuadër unike dhe një mënyrë karakteristike për e kriminelit të vërtetë. Kërkimi për drejtësi fëmijërinë, hapat e parë në botën e banorë të San Fransisko Vallei. Të gjithë
t’i trajtuar njerëzit. Këtë sezon të katërt, çështjet do të jetë i gjatë dhe i lodhshëm dhe e show-biznesit, karrierën e hershme dhe kanë një lidhje; emisionin për fëmijë dhe
në Bones do jenë më drithëruese, ngjarjet më vërteta do të sjellë më shumë pyetje, të fshehtat e suksesit...James Lipton do të rritur: “Çfarë dinë fëmijët?” Film fitues
pikante. Buthi dhe Bounsi, të dy së bashku, një sesa përgjigje. depërtojë thellë në zemrën e tyre, ashtu i “Ariut të Artë” në Festivalin e Berlinit, si
skuadër e pamposhtur, në përpjekje për të gjetur siç nuk i kemi njohur kurrë më parë… Këtë dhe kandidat për tre çmime “Oskar”.
vrasësin! javë e ftuar në studio - Barbara Streisand.

TALK SHOW AKSION KOMEDI, DRAMË KOMEDI

(DEBAT POLITIK) “TOP STORY” DIE HARD 4 VITI I QENIT DADOJA MEKFI
ora 21:00 ora 21:00 ora 21:00 ORA 21:35
Negociatat për zgjidhjen e krizës politike në vend, duket Regjia: Len Wiseman Regjia: Mike White Ç’mund të bëjë një baba i vetëm për
se kane ngecur në vend. asnjë nga palët nuk largohet Aktorët: Bruce Willis, Timothy Aktorët: Molly Shannon, Peter të përmbajtur dhe edukuar shtatë
nga pozicionet e saj mbi hapjen e kutive. Por për me Olyphant, Justin Long, Cliff Curtis etj. Sarsgaard, Regina King etj. fëmijë të pabindur, të cilëve iu punon
tepër, askush nuk duket të shqetesohet se cilët janë Problemi i agjentit Xhon Meklen është Peggy është një sekretare 40-vjeçare. mendja vetëm për ngatërresa? E vetmja
skenarët që mund të pasojnë një dështim të tryezës. një grup piratësh informaticienë, të Ajo e dashuron jetën. Është e qeshur, një rrugëzgjidhje për të do të jetë dadoja
Opozita paralajmëron protesta, por shumica duket se cilët po përpiqen të bllokojnë sistemin kolege e përkryer, një shoqe fantastike, një Mekfi, e cila nuk e ka emrin të shënuar në
kërkon tja përcjellë krizën kolegëve të munguar socialiste e mbrojtjes të SHBA-së. Për ta zgjidhur motër e mirë, e cila jeton vetëm me qenin asnjë listë, nuk ka as adresë dhe askush
dhe afrimit të frikshëm të datës 4 mars, skadimit të afatit këtë problem, Xhoni do të kërkojë e saj të dashur që ajo e do jashtë mase… nuk e di nga vjen. Ndiqni historinë plot
për marrjen e mandateve. Sa do të ndikojë ardhja javës ndihmën e të birit, ekspert hacker, i cili Por kur qeni një ditë, krejt papritur ngordh, humor dhe magji të shtatë fëmijëve,
tjetër e delegacionit të këshillit të europës dhe sa shanse do të bëhet vërtet krahu i tij i djathtë në ajo do të nisë udhëtimin e jetës së saj, babait dhe dados Mekfi, e cila iu ndryshoi
kanë mbetur për kompromis? këtë aventurë të re të tij. drejt transformimit personal… jetën një herë e përgjithmonë.

06.20
07.00
Ritr. “Fiks Fare” i se merkures
Premiere TV Show “Wake up”
HOROSKOPI
Hëna kalon sot në shenjën tuaj. Mos u shqetësoni Paraqitet një ditë e pasur me angazhime të shumta,
09.00 Lajme shumë për disa pengesa që do t’ju dalin para. Falë që duhet t’i respektoni. Projektet profesionale që keni
09.20 Moti aftësive dhe inteligjencës që ju karakterizon do të në mendje do të jenë interesante, por duhet t’i koordi-
arrini t’i kaloni këto pengesa me sukses. Gjithashtu noni më së miri, t’i planifikoni me kujdes, në qoftë se E ENJTE 18 SHKURT
09.21 Horoskopi
do të jeni të organizuar si në punë dhe në studim. dëshironi t’i realizoni shpejt dhe mirë. Mundohuni të
09.27
11.25
Top Show Ritr. “Politike”
TN Ritr. “Bukuri e paster” pj.111
DASHI Marrëdhëniet sentimentale do të thellohen më
shumë gjatë këtyre ditëve.
PESHORJA gjeni kohën për të reflektuar mbi shumë gjëra.
Ajax-Juventus
Villarreal-Wolfsburg
19:00
19:00
SS1
HD4
11.58 Programi i dites Brugge-Valencia 19:00 HD5
12.00 Lajme Sot do të jeni më dembel se zakonisht dhe nuk do të Në qoftë se sektori profesional nuk do të jetë dhe aq Golat Direkt 19:00 SS4
jeni në formën e duhur, në qoftë se nuk keni dëshirë i gjallëruar në këtë periudhë mundohuni të merrni në Panathinaikos-Roma 21:05 HD4
12.20 Moti të bëni programe për ditën e sotme kini besim tek konsideratë projekte të reja. Për ata që janë singëll Hamburg-PSV Eindhoven 21:05 HD5
12.25 TN Ritr. “Ku eshte Elisa” pj.33 nismat e miqve ose partnerit tuaj. Kushtojini më do të jetë një ditë me fat për dashurinë e takimet
shumë kohë partnerit që kohët e fundit e keni lënë e reja. Për ata që janë çift, gjërat mund të shkojnë
Liverpool-Unirea Urziceni 21:05 SS3
13.00 Film Serial (Sitcom) “Friends” pj.212
13.25 Film Serial Ritr. “Shtepiake te DEMI pas dore dhe në qoftë se jeni singëll e ju pëlqen
dikush, do të provoni emocione të jashtëzakonshme.
AKREPI ndryshe: do të ndjeheni të tërhequr ndaj një person
që nuk është partneri juaj.
At. Madrid-Galatasaray
Golat Direkt
21:05
21:05
SS4
SS5
Deshperuara” pj.89 (5/2) E PREMTE 19 SHKURT
14.25 Film Serial Shqiptar Ritr. “Komuna Do të shënoni pikë në favorin tuaj, duke mos shtyrë Pozicioni i shkëlqyer i yjeve në qiellin tuaj do t’ju Denver @ Cleveland 02:00 HD5
e Parisit” pj.16 projekte të rëndësishme vetëm për përtaci dhe do dhurojë situata të favorshme. Në qoftë se do t’ju
Skenderbeu-Shkumbini 14:00 SS1
14.58 Programi i dites të ndiqni sugjerimet e intuitës. Hëna do të nxisë duhet t’i propozoni diçka një superiori apo një punëd-
dëshirën për gjëra të reja, kjo gjë mund t’ju çojë në hënësi bëjeni tani: sepse do të arrini atë që dëshironi Hoffenheim-M’gladbach 20:30 HD5
15.00 Lajme aventura sentimentale në tentativë për të kënaqur e ndoshta më shumë se kaq. Ditë ideale për të kaluar Maritimo-Nacional 21:15 SS2
15.30
15.35
Moti
Premiere Top Fest (direct)
BINJAKET si kuriozitetin dhe kënaqësinë tuaj për t’u ndjerë
të admiruar e të vlerësuar. Përfitime të papritura
SHIGJETARI një mbrëmje të veçantë me partnerin ose të bindni një
person të pavendosur t’ju ndjekë në një mbrëmje gala
E SHTUNE 20 SHKURT
Flamurtari-Kastrioti 13:00 SS1
16.30 Premiere TN “Bukuri e paster” pj.112 monetare për shumë nga ju. ose në ndonjë shfaqje. Nuremberg-Bayern 15:30 SS1
17.00 Premiere TF “100 vitrinat” pj.1613 Mundohuni që sot të analizoni me kujdes situatat Kjo ditë do të jetë impenjative sa që nuk do t’ju lërë Hamburg-Frankfurt 15:30 HD5
17.30 Lajme Flash që nuk ju kënaqin. Me Hënën tek shenja Dashit nuk asnjë minutë të lirë dhe në fund do të ndjeheni të Everton-Man Utd 15:45 HD4
17.35 Moti mund të themi që kjo ditë do të jetë e shkëlqyer për lodhur. Do të jetë një ditë mjaft e gjallëruar për sa i Genoa vs Udinese 18:00 SS2
17.40 Premiere TN “Ku eshte Elisa” pj.34 sa i përket sektorit të ndjenjave. Kini kujdes. Një ng- përket sektorit të ndjenjave: edhe pse ndjeheni të Arsenal-Sunderland 18:00 SS3
jarje e papritur do t’ju bëjë të ndryshoni programet, lumtur në lidhjen tuaj do të jetë e pa rezistueshme Portsmouth-Stoke City 18:30 HD4
18.07 Premiere Permbledhje Ditore “Big
Brother Albania 3”
GAFORRJA ndërsa miqtë tuaj do të tregohen të sinqertë me ju. BRICJAPI dëshira për të luajtur me partnerin si macja me miun. St Etienne-Montpellier 19:00 SS4
Barcelona-Santander 20:00 HD5
18.35 Premiere Program TV “Pasdite
Perspektivat për të bërë një udhëtim do të mjaftojnë Sot do të keni një humor të shkëlqyer dhe dozë të Inter vs Sampdoria 20:45 HD4
ne Top Channel”
për të mobilizuar imagjinatën e për të ndërtuar një mirë optimizmi: vëreni në përdorim për çdo gjë që do Paris SG-Toulouse 21:00 SS3
19.28 Programi i dites itinerar unik dhe emocionues. Në qoftë se keni një të bëni. Shfrytëzojeni sa më mirë këtë ditë në qoftë se Mallorca-Sevilla 22:00 HD5
19.30 Lajmet jetë të lumtur në çift, kini besim tek Hëna në favor do t’ju duhet të bëni hapa para në punë ose në qoftë E DIELE 21 SHKURT
20.10 Moti për të kaluar një mbrëmje të këndshme. Në punë se duhet të bëni bashkëpunime të reja. Një vizitë apo
Miami @ Dallas 02:30 SS1
20.15
21.00
Premiere Program TV “Fiks Fare”
Premiere Talk Show «Top Story»
LUANI do të jepni më të mirën e vetes: puna juaj do të
vlerësohet edhe në aspektin ekonomik. UJORI një telefonatë e papritur do ta gjallërojë më shumë
ditën, duke bërë që një keqkuptim me partnerin të
kalojë në plan të dytë.
Apolonia-Dinamo
Roma vs Catania
13:00
15:00
SS3
HD5
22.30 Lajme Bologna vs Juventus 15:00 SS2
23.02 Moti Kur e keni për zemër diçka, dini të tregoheni të Ky do të jetë një moment magjik për ju, sepse të Freiburg-Hertha 15:30 SS3
23.06 Premiere Top Show “Arti Tirane- palodhur dhe punëtor. Në këtë ditë mund të kini gjithë planetët do të bashkohen të gjithë në favorin Fulham-Birmingham 16:00 SS4
besim tek energjitë që do të dyfishohen duke ju tuaj. Do të përballoni me vendosmëri e kthjelltësi
Prishtine” ndihmuar të arrini objektivat që i keni vënë vetes. të gjitha pengesat që do të pengojnë realizimin
Man City-Liverpool 16:00 SS5
01.00 Lajme e Moti Në sektorin e ndjenjave situata sot të jetë e objektivave tuaja. Me aftësi dhe pse jo dhe Wigan-Tottenham 17:15 HD3
01.35
02.15
Program TV Ritr. “Fiks Fare”
Top Fest (rit)
VIRGJERESHA paksa konfuze, por do të përmirësohet
dukshëm në mbrëmje. Nuk do të mungojnë PESHQIT me fatin që do të jetë në anën tuaj do të arrini të
zgjidhni çështje të vështira dhe do të stabilizoni
Werder-Leverkusen
Almeria-At Madrid
17:30
19:00
HD4
HD5
takime të reja emocionuese. llogarinë tuaj bankare. Bari vs Milan 20:45 SS1
03.10 Lajme e moti
03.25 Muzike Real Madrid-Villareal 21:00 HD4
shqip @ KONTAKT
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
18
NDRYSHE info@gazeta-shqip.com
www. gazeta-shqip.com

Të monitoruar që nga ngjizja deri në moshën 21-vjeçare. SHBA


kërkon të rrisë një brez me shëndet të hekurt: nga ADN-ja tek
aftësitë intelektuale, nga patologjitë tek emocionet. “Skaneri”
i një brezi ku 100 mijë fëmijë do të jenë nën kontroll të
vazhdueshëm, nga barku i nënës deri në pjekuri

Brezi i fëmijëve me shëndet të hekurt


D
o të jetë portreti i një brezi mirëpritur”. I mirëpritur, por ndoshta
të ri ata që do të lindin në Shifrat e “National Children’s Study” i pamjaftueshëm, është studimi sipas
muajt e parë të 2010-s. Në një Attilio Maserit, një nga kardiologët më të
studim gjigant, ku përfshihen 100 MIJË 21 6.7 105 15 mëdhenj në Itali që drejton fondacionin
100 mijë fëmijë amerikanë, përfshihen Fëmijë do të Mosha kur do Miliardë dollarë Qendrat mjekësore Numri minimal i vizitave të “Për zemrën tënde”, kushtuar kërkimit
shëndeti, zakonet, etapat e zhvillimit përfshihen në këtë të përfundojë është kostoja e që do të mbledhin një mjeku, nga të cilat 7 të shkaqeve të panjohura të disa
fizik dhe psikologjik. Vëmendja do të studim gjigant “skanimi” parashikuar për të dhënat. 79 në në shtëpi, 7 në spital dhe sëmundjeve kardiovaskulare. “Dimë
përqendrohet mbi ta që në momentin projektin qytet, 26 në fshat një në vendin e lindjes se kolesteroli i lartë shkakton, për
e ngjizjes në barkun e nënës e deri në shembull, 30 për qind rrezikun e
moshën 21-vjeçare me një sërë testesh shpenzuar fonde të mëdha për projekte realitet projektin e autorizuar nga ka nisur në janar dhe do të vazhdojë infarktit. Ky informacion për momentin
të studiuara, për të mos lënë pas dore me spektër kaq të gjerë. Nga ana tjetër, Kongresi në vitin 2000, që ka nisur që për katër vjet me radhë. Të dhënat e nuk është i kënaqshëm për ne. Kjo do
asnjë detaj. Gjak, ADN, urinë, pështymë, gratë shtatzëna, të kontaktuara nga në Presidencën e Bill Klinton-it. Në këto para priten në vitin 2025. Nuk është të thotë se në 100 persona, të gjithë me
hormone, shikimi, inteligjenca, kujtesa, mjekët për të qenë pjesë e studimit ditë rekrutuesit e qeverisë amerikane po rastësi që një nga sponsorët e mëdhenj kolesterol të lartë, 30 preken nga infarkti,
emotiviteti, aftësia linguistike, aktivitetet me fëmijët që mbajnë në bark, po i trokasin në dyert e shtëpive ku ndonjë të kësaj nisme është Francis Collins, 70 të tjerë jo. Përse kjo diferencë? Të
fizike, uji që pinë, ajri që thithin, përgjigjen në mënyrë më skeptike se sa fëmijë sapo është ngjizur, duke përdorur i cili një dhjetëvjeçar më parë drejtoi kërkosh të dhëna statistikore si ajo që
përdorimi i alkoolit, duhanit, miqtë që e kishin parashikuar kërkuesit që janë nëse është e nevojshme, edhe përkthyes, konsorciumin publik të angazhuar amerikanët po kërkojnë të bëjnë do të
frekuentojnë, tendenca ndaj sjelljeve më se të bindur se për herë të parë do të për të përfshirë çdo lloj etnie dhe shtrese për të deshifruar gjenomën njerëzore. na japë informacione të reja shtesë. Por
të dhunshme, aftësia në videolojëra. dizajnojnë hartën më të kompletuar që sociale, duke u përpjekur të bindin Një shkencëtar i mësuar të mendojë do të hapë probleme edhe më të thella.
Për më shumë se dy dekada gjithçka ekziston në ndërthurjen mes gjeneve, prindërit se pjesëmarrja në studim për të bërë gjëra të mëdha. Por nëse Mendoj se të ndalesh në moshën 21 vjeç
do të analizohet dhe skedohet me faktorëve mjedisorë dhe shëndetit mund të jetë e lodhshme, por do ta bëjë “National Children’s Study” është më i nuk do të jetë e mjaftueshme. Pjesa më
pyetësorë, intervista telefonike, e-mail njerëzor. Por pjesët e “pazëllit” në fëmijën pjesë e një projekti historik, që madhi, nuk është i vetmi mes studimeve e madhe e sëmundjeve zhvillohen më
dhe vizitat e kërkuesve në shtëpi si te kokën e mjekëve për momentin nuk do të influencojë në shëndetin e shumë që përpiqen të “fotografojnë” pjesë vonë, jo në fëmijëri. Ka shumë mundësi
fëmijët ashtu edhe te prindërit. Mjekët përputhen. Epidemia e diabetit, bumi brezave amerikanë. Objektivi, në fakt, të popullsisë, për të nxjerrë të dhëna që të lindë nevoja për ta vazhduar më
e ndarë në 105 qendra referimi në gjithë i obezitetit, përhapja e pashpjeguar e është lidhja e shkaqeve mjedisore mbi shëndetin publik. Gjenetistët dhe tej studimin. Pastaj të interpretosh ato
territorin amerikan do të arkivojnë një alergjive, rritja e autizmit janë vetëm (prania e substancave kimike në ujë, kardiologët janë ndoshta më të mësuarit të dhëna do të jetë e vështirë”. Për vlerën
shumë mbresëlënëse të dhënash deri disa nga fenomenet që vërehen te ajër apo sipërfaqen e shtëpisë, shkollë për të gërmuar në bankën e të dhënave. e studimeve shumë të gjata, kardiologët
në vitin 2025, për të nxjerrë portretin fëmijët nga njëra anë. Nga ana tjetër, apo palestër, infeksione, ekspozimi “Problemi është shumë i thjeshtë”, janë të ndërgjegjshëm. Ishte viti 1948
më të plotë dhe më afatgjatë të brezit të testet gjenetike, gjithmonë e më të ndaj pluhurit, shqetësimet në mënyrën shpjegon Guiseppe Novelli, gjenetist në kur nisi “Framingham heart study”,
ri të shekullit të 21. Shumë njerëz, për përhapura, janë në gjendje të paktën se si trupi metabolizon sheqernat, Fakultetin e Mjekësisë në Tor Vergata në ku 5 mijë banorë në Framingham në
shkak të kushteve dhe ambicieve, i kanë në teori, të tregojnë për predispozitën stresin, depresionin, aktivitetin e pakët Romë. “E dimë se duhani, kolesteroli Massachusetts u bënë pjesë e studimit
krahasuar këto studime kombëtare me e çdo individi ndaj sëmundjeve. Të fizik dhe pasionin për videolojërat dhe dhe hipertensioni i bëjnë keq zemrës. për shëndetin e zemrës për tre breza.
fëmijët, me një projekt gjigant të NASA-s ndërtosh një urë mes dy shtyllave të televizionin), ndaj bumit të sëmundjeve Edhe pse 50 për qind e pacientëve që “Nga ky studim mësuam që duhani,
apo atë të shpejtuesit të grimcave të mjekësisë moderne, gjenetikës dhe kronike (diabeti, alergjia, astma, autizmi, vijnë në urgjencë me një atak kardiak pesha e tepërt, kolesteroli i lartë dhe
Cernit, në Gjenevë. Kostoja e fillimit ambientit, që për momentin duken deficiti në të kuptuarit, obeziteti, nuk kishin asnjë nga këta faktorë rreziku. diabeti dëmtojnë shëndetin e zemrës. Të
të studimeve kap shifrën 6.7 miliardë ende shumë larg nga njëra-tjetra, është rritja e lindjeve të parakohshme) që Çfarë e ka provokuar infarktin në një dhënat e atij studimi na mësuan vërtet
dollarë, por deri në përfundimin e tij në të vërtetë një objektiv që e justifikon janë vërejtur te fëmijët amerikanë në nga dy persona? Nuk e dimë. Me siguri gjëra që nuk i dinim. Mendoj se studimi
ajo mund të vijë duke u shtuar. Debatet studimin. Për këtë është krejtësisht i dhjetëvjeçarët e fundit. Por kërkuesit që ADN-ja luan rol të rëndësishëm. Por mbi fëmijët amerikanë do të jetë vetëm
për këtë shifër kanë nisur tashmë në bindur Presidenti Barack Obama dhe e angazhuar në vitet në vazhdim për duhet të shikojmë më mirë raportin mes fillimi i një pune të madhe. Me siguri
Kongres. Në SHBA nuk janë të pakët drejtori i “National Insitutes of Health”, të interpretuar të dhënat do të jenë faktorëve gjenetikë dhe mjedisorë. Në do të ndihet nevoja të shkojmë edhe
ata që e kritikojnë strategjinë për të Francis Collins, të cilët duan të bëjnë me mijëra. Rekrutimi i nënave të reja këtë kuptim, studimi amerikan është i më larg”.
shqip @ KONTAKT
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
NDRYSHE info@gazeta-shqip.com

KAMOMILI
www. gazeta-shqip.com
19

T
ë gjithë kemi dëgjuar për vetitë e e skuqjes së syve. Me sa kemi parë dhe
shkëlqyera të kamomilit kundër dëgjuar, është një bimë që me vetitë e saj
stresit, pagjumësisë, dhembjeve vetëm na shëron.
të barkut apo sëmundjeve të Kujdesi që duhet treguar
lëkurës. Me sa duket gjyshet tona nuk e Askush nuk mund ta mohojë rolin
kanë pasur gabim që na e rekomandonin kyç që shumë bimë mjekësore luajnë
si ilaç kundër shumë sëmundjeve. Këtë për shërimin e sëmundjeve të ndryshme.
e konfirmon së fundmi një studim i Janë të shumta rastet kur përdorimi
publikuar në prestigjiozen “Journal of i tyre ka ndihmuar për të luftuar çdo
Clinical Psychopharmacology”. Sipas tij, sëmundje, duke filluar nga e ftohura e
vërtetohen plotësisht vetitë e kamomilit zakonshme e deri te kanceri. Për këtë
kundër stresit, ilaçi që edhe gjyshet arsye, si dhe për të shmangur efektin
tona e përdornin pa u bazuar në asnjë toksik e shumë herë më të dëmshëm të
fakt shkencor. Kërkuesit kanadezë të ilaçeve farmaceutike, njerëzit e kërkojnë
“Faculty of 1000 Biology” kanë zhvilluar shpëtimin te natyra. Sigurisht që një çaj
një analizë për të zbuluar se çfarë kamomili na qetëson dhe na vë shpesh në
qëndronte vërtet pas “popullaritetit” gjumë më lehtë dhe pa asnjë efekt anësor
të kamomilit. Në këtë mënyrë, ata në krahasim me antidepresivët, ndërsa

KONFIRMIMI REZULTATI
Këtë e konfirmon së fundmi Në fund, nga rezultatet e
një studim i publikuar në studimit u pa se pacientët e
prestigjiozen “Journal of Clinical trajtuar me kamomil treguan
Psychopharmacology”. Sipas ndryshim domethënës
tij, vërtetohen plotësisht vetitë e sa i përket rëndësisë së
kamomilit kundër stresit, ilaçi që shqetësimeve, në krahasim
edhe gjyshet tona e përdornin pa u me pacientët që nuk morën
bazuar në asnjë fakt shkencor kamomil

analizuan të dhënat e një studimi për tamblagjaku, prej kohësh rekomandohet


vetitë e kamomilit kundër shqetësimeve për të luftuar sëmundje të mëlçisë. Sipas
të lehta dhe të mesme me ankthin. Në mjekëve, nuk duhet të nisim asnjëherë
studim u përfshinë personat që vuanin një terapi me bimë mjekësore, nëse nuk
nga këto çrregullime, të cilët u ndanë në jemi konsultuar më parë me mjekët,
dy grupe. Grupit të parë iu dha kamomil, apo nëse jemi duke marrë ilaçe të tjera
ndërsa të dytit qetësues të tjerë bimorë, në të njëjtën kohë, sepse kanë qenë jo
por jo ilaçe. Në fund, nga rezultatet e të rralla rastet kur recetat e gjyshërve
studimit u pa se pacientët e trajtuar me për të na qetësuar barkun, kollën, të
kamomil treguan ndryshim domethënës vjellat apo ftohjen, na kanë bërë dëm. E
sa i përket rëndësisë së shqetësimeve, në të vërtetë, duke i besuar traditës apo
në krahasim me pacientët që nuk këshillave të dhëna nga një brez te tjetri
morën kamomil. Mjekët Michael van për përdorimin e bimëve mjekësore, kjo
Ameringen dhe Beth Pattersonm, të cilët teknikë mund të jetë e rrezikshme nëse
bënë këtë analizë, komentuan rezultatet, bëhet fjalë për përdorimin e bimëve për
duke thënë se “kamomili mund të ketë t’u kuruar. Nga çajrat, infuzët, tinkturat,
një aktivitet modest kundër panikut apo bimët mjekësore, janë dëmtuar
në pacientët që vuajnë nga ankthi dhe mëlçi, mushkëri, janë provokuar
mund të përdoret pa asnjë problem aborte, janë dehur të sapolindurit dhe
nga ata që janë kundër farmakoterapisë janë shumëfishuar pasojat e rënda
tradicionale”. Në këtë mënyrë, ekspertët dhe ndonjëherë të pakthyeshme në
vlerësojnë se kamomili mund të përdoret organizëm. Në botë janë të shumtë
si ilaç qetësues i padëmshëm dhe se ata që i kanë besuar fitoterapisë, duke

Antistres i shkëlqyer
ai arrin të kontrollojë çdo ashpërsi të dëgjuar këshillat e të afërmve ose të
çrregullimeve mendore. “shenjtërorëve”, por jo të paktë edhe ata
Vetitë që kanë përfunduar në spital. Lista e
Zakonisht përdoren lulet e thara bimëve mjekësore të rrezikshme është
të kamomilit, që pasi ziejnë në ujë të e gjatë. Po ashtu, e pafund është edhe
ngrohtë, konsumohen në formën e çajit. lista e atyre mjekimeve alternative që të
Kamomili ka veti qetësuese. Ja përse dhëna në dozën e gabuar, apo të marra
këshillohet të pihet para se të flenë nga të
gjithë ata që vuajnë nga pagjumësia ose
nuk bëjnë gjumë të qetë. Ai ndihmon në
tretjen dhe problemet me zorrët, qetëson
“Ilaçi” i vjetër vlerësohet nga shkenca pa asnjë rekomandim nga mjeku, kanë
shkaktuar dëme. “Kemi kuruar një grua
me tension të lartë dhe me një aritmi
të theksuar e të rëndë, e cila pinte lëng
dhembjet e barkut, është anti-inflamator, portokalli të hidhur për t’u dobësuar. Kjo
lehtëson dhembjet menstruale dhe është një përgatitje aspak e dëmshme, por
problemet me dhembjet e kokës. Një Të gjithë kemi dëgjuar për vetitë e shkëlqyera të kamomilit që në rastin e saj ishte e rrezikshme, sepse
tjetër funksion ka të bëjë me eliminim e shoqërohej me një ilaç për gjëndrat tiroide.
gazrave të tepërt nga zorrët dhe shpesh
u shtohet shampove dhe balsameve
kundër stresit, pagjumësisë apo lodhjes nervore. Me sa duket, Askush nuk e kishte informuar pacienten
për rreziqet e ndërveprimeve mes ilaçeve
për shkak të vetive ushqyese te flokët. dhe produkteve fitoterapeutike”, tregon
Por efektet pozitive janë ndier edhe
te spazmat muskulore dhe problemet
gjyshet tona nuk e kanë pasur gabim. Një studim i fundit presidenti i mjekëve fitoterapeutë dhe
përgjegjës i Qendrës së Mjekësisë Natyrale
reumatizmale. Stabilizon zorrët në rast
diarreje dhe përdoret në rast të irritimeve shkencor ka konfirmuar vetitë e tij kundër çrregullimeve që në Francë, ku vetëm pak kohë më parë u
mbajt një kongres për të vlerësuar rreziqet
apo infeksioneve në rrugët urinare, për e lidhura me mjekësinë alternative.
të mos folur për qetësimin e sistemit
nervor. Për përdorim të jashtëm ai
shkaktojnë ankthin dhe frikën Sipas përfundimeve të nxjerra, disa
bimë mjekësore jo vetëm që nuk janë
rekomandohet kundër problemeve me të efektshme, por shpesh janë edhe të
lëkurën, sidomos ekzemat dhe largimin rrezikshme.
shqip @ KONTAKT
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
20
NDRYSHE info@gazeta-shqip.com
www. gazeta-shqip.com

Janë të shumtë meshkujt që gënjejnë në


“Facebook”, “Twitter”, “My Space” etj., por
edhe femrat nuk mbeten pas. Ja gënjeshtrat
më të zakonshme

Gënjeshtarët e internetit
“M
ë shumë se një i një faqeje të suksesshme interneti
herë kam folur me Përkthimi: Kam hapur një
persona të cilët ulnin aktivitet online, shes kompjuterë
vitet e moshës dhe vinin në profilet të cilët i rregulloj vetë me paratë
e tyre fotografi të personave të tjerë. që më japin prindërit e mi. Pjesën
Pesëdhjetëvjeçarë që hiqeshin më të madhe të kohës e kaloj
sikur ishin tridhjetë, meshkuj që në internet, duke parë faqe të
shtireshin si femra etj.”, shkruan ndryshme pornografike, ose duke
Marisa në një forum. “Një ditë imagjinuar një jetë alternative në
më kërkoi që të takoheshim. Pas “Second Life”.
shumë lutjesh unë pranova, por 5) Jam e ndjeshme, e zgjuar dhe
thjesht për kuriozitet dhe ç’të bëj shumë shaka
shihja. Siç e kisha parashikuar, Përkthimi: Jam shumë e
nuk ishte ai i fotos, madje ishte ndjeshme, madje në një pikë të
shumë më i shëmtuar. Si të mos paimagjinueshme, dhe më pëlqen
mjaftonte kjo, zotëria na ishte ideja që të tjerëve mund t’u dukem
edhe i martuar. Ma tha duke më intelektuale.
kërkuar falje dhe ajo që më çuditi 6) Gjërat më shkojnë mirë, po
më shumë ishte fakti se gjithçka fitoj goxha para
e bënte për t’u argëtuar, sepse e Përkthimi: Këtë herë e ndiej që
dinte që ishte i shëmtuar dhe me kam zgjedhur numrat e duhur, do
atë fotografi arrinte të bënte për të fitoj goxha para.
vete shumë femra”, shkruan ajo. Alternativa: Shumë shpejt
Duke u bazuar te një studim gjërat do të ndryshojnë, kam në
amerikan i publikuar prej pak kokë një ide gjeniale për të fituar
kohësh në revistën “Scientific para online me porno.
American”, më shumë se 90 për 7) Nuk po të vë në lojë
qind e njerëzve që regjistrohen në Përkthimi: Jam shumë ironik,
një sit takimesh online gënjejnë por më pëlqen edhe sarkazma që
kur japin të dhëna rreth profilit jeton në shpirtin tim. Jam krenar
të tyre. Femrat rrëzojnë nga pesha për veten time.
2 deri në 9 kilogramë, ndërsa 8) Dua të të njoh, mos presim
meshkujt nuk tregojnë asnjëherë më që të takohemi
të vërtetën se sa para fitojnë, nëse Përkthimi: Edhe syri dëshiron
janë shkolluar ose jo dhe me çfarë pjesën e tij dhe nëse nuk je siç
merren në jetën e përditshme. thua, unë përse duhet të vazhdoj
Qëllimi është pak a shumë i njëjti: të humbas kohë me ty? Dëshiroj
të jenë më seksi dhe më tërheqës të shoh nëse je po aq e bukur sa në
nga ç’janë në të vërtetë. Ja një listë foton e profilit.
me gënjeshtrat më të zakonshme 9) Sapo kam mbyllur një lidhje
që i tregojnë meshkujt dhe femrat që zgjaste prej vitesh dhe tani po
njëri-tjetrit në internet: kërkoj vetëm të njoh njerëz të rinj
1) Jam e dobët dhe shumë Përkthimi: Sapo i kam dhënë
simpatike fund një historie që zgjaste prej
Përkthimi: Kam qenë e dobët simpatik pak, mund ta quani veten me vitesh. Ndihem i shkatërruar dhe
dhe shumë bukuroshe, por para Duke u bazuar te një studim Përkthimi: Jam një njeri i fat, sepse edhe ajo gënjeshtër tani dua thjesht të shijoj jetën, pa
15 vjetësh. Nuk e kam pranuar zakonshëm, me gjatësi mesatare “e vogël” do të harrohet pas pak ndonjë angazhim. Problemi është
kurrë idenë që mund të ndryshoj amerikan i publikuar prej pak dhe pamje normale. Asgjë më kohësh. se nëse shprehem kështu, nuk do
dhe pavarësisht se në sajtet e pak, asgjë më shumë, pra nuk 3) Jam 29 vjeç të bëj figurë të mirë dhe nuk do të
takimeve online kam lexuar që
gjithmonë duhet të tregoj të
kohësh në revistën “Scientific jam ndonjë tip që bie në sy. Ky
është përkthimi ekzakt. 52,6
Përkthimi: Eh sikur! E di që
jam shumë i vjetër për sajte të
më përgjigjet askush.
10) Mes interesave të mia janë:
vërtetën dhe të prezantohem
ashtu siç jam, mendova të
American”, më shumë se 90 për për qind e meshkujve, ka bërë
të ditur “Medical News Today”,
tilla dhe nëse nuk shkruaj që jam
më pak se 30 vjeç, atëherë nuk
të shkoj nëpër koncerte, të ha mirë
dhe të pi shumë.
hiqesha tjetër njeri. Ndoshta,
pasi të jemi njohur më mirë
qind e njerëzve që regjistrohen gënjejnë në internet kur flasin
për gjatësitë e tyre, njësoj si 39
do të nxjerr asgjë në dritë. E kush
dëshiron të lidhet me një burrë që
Përkthimi: Zakonisht me miqtë
shkojmë në lokalet ku kërcehet,
dhe të kemi filluar ta vlerësojmë për qind e femrave. Kështu, i ka kaluar të 40-at? Shpresoj që na pëlqen të japim shfaqe me
njëri-tjetrin, partnerit as që do t’i në një sit takimesh online nëse brenda vetes nuk jeni ende të arrij të nxjerr ndonjë vajzë në muzikën tekno. Në darkë nuk më
kujtohen 10 kilet e mia të tepërta të sigurt që personi me të cilin takim, sepse atëherë i gjithë mundi pëlqen të gatuaj ose të dal të ha
(sigurisht, i kam shtuar pasi kam gënjejnë kur japin të dhëna rreth keni komunikuar ka thënë ose do të më shkonte dëm. diçka: nëse jam vetëm, blej diçka
dalë në fotografi). jo të vërtetën, ose në krahasim 4) Kam shumë prirje, veç të të gatshme, ndonjë shishe birrë të
2) Jam i gjatë, brun dhe shumë profilit të tyre me të tjerët ka gënjyer shumë tjerash jam drejtor i përgjithshëm ftohtë, televizor dhe pastaj gjumë.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
AKTUALITET www.gazeta-shqip.com

21

Policia arreston tutorin e saj, i cili u kthye nga Greqia për të rrëmbyer sërish 25-vjeçaren

Kërkohej si e zhdukur, shfrytëzohej si prostitutë


M
err fund trafikimi i një vajze të nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në mënyrë të paligjshme për në Greqi, Plaku një qytetar grek për disa ditë dhe më pas
re nga Vlora, e cila kishte rënë Kakavijë. Tashmë ngjarja e rëndë është ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologji- është deportuar në Shqipëri, ku ka bërë
pre e mashtrimit të një djali zbuluar nga forcat e policisë, të cilat ke ndaj vajzës 25-vjeçare, me qëllim që denoncimin. Ndërsa Admir Plaku, pasi
që dashuronte dhe për disa muaj është kanë mundur të prangosin personin që kjo të pranonte të prostituonte dhe që ka mësuar se vajza ishte larguar, është
përdorur si prostitutë në Greqi. Ajo është e realizoi gjithë këtë kurth për vajzën prej muajit shtator të vitit 2009 e deri kthyer në Shqipëri për ta gjetur përsëri.
riatdhesuar pak ditë më parë, ndërkohë 25-vjeçare me inicialet B. M. nga Vlora. në muajin janar të vitit 2010, ajo është Por është prangosur nga forcat e policisë,
që ditën e djeshme, është kthyer edhe Burimet policore tregojnë se i ndaluari shfrytëzuar në një ishull grek. Ndërkaq, ndërsa strehohej në fshatin Tapi te një i
tutori i saj, i cili është arrestuar nga është 34-vjeçari Admir Plaku, lindur të hollat që ajo fitoi gjatë 4 muajve, ia afërm i tij. Materialet i kaluan Prokurorisë
policia. Familja kishte denoncuar për dhe banues në fshatin Tapi të Kuçovës, mori personi i lartpërmendur. Por në së Krimeve të Rënda Tiranë për veprime
zhdukjen e vajzës, por policia nuk kishte i divorcuar më parë. Ndalimi i tij u bë janar 2010, vajza më në fund ka mundur të mëtejshme për veprën penale “trafikim
rënë në gjurmët e saj, derisa u riatdhesua për arsye se pasi e ka kaluar nga mali në të largohet nga tutori dhe u strehua te të femrave me qëllim prostitucionin”.

Antikrimi i organizuar arreston edhe dy persona të tjerë, një prej tyre me shtetësi turke Tiranë
Plagos me thikë dy

Kërkohej për trafik droge, persona, i aksidentuan


me makinë motrën
D
y persona janë plago-
sur rëndë me thikë nga
vëllai i një vajze, të cilën

pranga “pasanikes” shqiptare sapo e kishin përplasur me


makinë. Ngjarja ka ndodhur te
“Zogu i Zi” në Tiranë dy net më
parë, ndërkohë që policia ka
arrestuar autorin e plagosjes.
Sipas të dhënave policore, nga
specialistët e seksionit kundër

Doriana Brika, e dënuar me 14 vjet burg në Itali, u zbulua në Tiranë krimeve ndaj jetës dhe shënde-
tit u realizua arrestimi i Krenar
Zef Palit, 21 vjeç, banues në
Tiranë. Arrestimi i tij u bë, sepse
BLEDI GILAJ momentin që ishte shkatërruar dyshohet se rreth orës 21.15 të
grupi me të cilin bashkëpunonte. së martës, në Rrugën e Durrësit

T
re persona të dënuar Kapja e shkodranit në Tiranë, ka goditur me thikë
për trafik droge, mes të Gjithashtu, veç dy personave 30-vjeçarin Oltion Kola, si edhe
cilëve edhe një femër, të lartpërmendur në prangat e turkun Umit Akaj Biçen, 39 vjeç,
janë arrestuar gjatë një policisë ka përfunduar edhe një të cilët aktualisht ndodhen në
operacioni në Tiranë. Të arre- shkodran i kërkuar për drogë. Nga spital jashtë rrezikut për jetën.
stuarit janë dënuar në Gjermani, sektori i operacioneve speciale Motivi kryesor i kësaj ngjarje
Itali dhe Shqipëri, për trafik droge dhe kërkimit, sektori kundër kri- dyshohet të jetë përplasja me
dhe pjesëmarrje në organizata mit të organizuar, në bashkëpu- automjet e motrës së autorit,
kriminale. Sipas të dhënave, një nim me strukturat e tjera të Komi- nga shtetasi turk Umut Akay-
prej tyre është turk, i cili jetonte sariatit të Policisë Shkodër, rreth bicen, ndaj të cilit ka filluar
në Shqipëri dhe kërkohej në orës 14.00 u bë i mundur arrestimi procedimi penal në gjendje të
Gjermani, ndërsa më e veçanta i shtetasit të shpallur në kërkim, lirë dhe që bashkë me të ndo-
është një grua, e cila është dënuar Sokol Pal Pjollaj, 19 vjeç, lindur dheshin edhe dy të plagosurit.
me 14 vjet burg në Itali. Burimet në fshatin Dajç të Shkodrës dhe Sipas policisë, Akaybicen, duke
zyrtare nga Policia e Shtetit bënë banues në Shkodër. Arrestimi i drejtuar automjetin “Volsvagen
të ditur se dje, nga Drejtoria këtij personi u bë, pasi Gjykata Sharon”, me targa TR 1054
Kundër Krimit të Organizuar në e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me R, me drejtim lëvizje Rruga
Departamentin e Hetimit të Kri- Muhamet Omer GÖK vendimin penal nr. 242, datë 27 e Durrësit, në afërsi të she-
mit, në bashkëpunim me Interpol qershor 2009, e ka dënuar me 6 shit “Rilindja” ka aksidentuar
Tiranën dhe Drejtorinë e Policisë e sigurisë për të, por është pritur që është banesa e saj. Policia tha me ligjin e ri për “Antimafien”, ajo vjet burg për veprën penale “pro- këmbësoren Denisa Zef Pali,
së Qarkut Tiranë, është bërë i realizimi i disa procedurave për se në Shqipëri ajo nuk ka pasur mund të rrezikojë edhe pasurinë dhim dhe shitje të narkotikëve 24 vjeçe, e cila është e motra e
mundur arrestimi i tre personave. kapjen e saj. Burimet policore asnjë precedent penal dhe është e saj, siç është edhe vila luksoze. në bashkëpunim”. Materialet në autorit të dyshuar të plagosjes
Arrestimi i turkut shpjeguan se ajo u kap në një vilë dashur një punë shumë e gjatë Nga të dhënat e policisë italiane, ngarkim të tij i kaluan Prokurorisë dhe aktualisht ndodhet në
Fillimisht është kapur Muha- luksoze në zonën e Tiranës së Re, për identifikimin e saj. Tashmë, ajo ishte larguar nga Italia, që në së Rrethit Gjyqësor. spital jashtë rrezikut për jetën.
met Omer GÖK, 29 vjeç, lindur
në Biberach, Gjermani, me kom-
bësi turke dhe shtetësi gjermane. Përplasja në Greqi/ Emigranti i vrarë, Niko Toti. Avokati deklaron se u qëllua me tetë plumba, por nga policia
Arrestimi i tij është kryer pas

Dy shqiptarët e arrestuar ishin arratisur nga burgu


një bashkëpunimi intensiv me
Interpol Wiesbaden për identifi-
kimin dhe lokalizimin e shtetasit
Muhamet GÖK, të shpallur në
kërkim ndërkombëtar. Sipas po-

Z
licisë, prej pak kohësh ai fshihej b a rd h e t m e k a n i z m i i
në Tiranë, ku është kapur dje. ngjarjes së rëndë në Greqi,
Ky person akuzohet për veprën ku rezulton se personi i
penale të “trafikimit të lëndëve vrarë është emigrant shqiptar.
narkotike”, pasi në periudhën Policia greke ka publikuar emrat
janar 2005-tetor 2005, në 11 raste e dy grabitësve shqiptarë, të cilët
ka transportuar gjithsej 21 kg rezultojnë se janë të arratisur nga
kanabis sativa nga Holanda në burgjet. Madje, media greke e ka
drejtim të Republikës Federale cilësuar operacionin e policisë të
të Gjermanisë. Arrestimi i tij u dështuar dhe ka hedhur kritika
bë në bazë të nenit 495 të Kodit të ashpra mbi policinë. Ndërsa
të Procedurës Penale dhe mate- për viktimën gjatë përplasjes me
rialet në ngarkim të tij iu kaluan armë, emigranti shqiptar Niko
Prokurorisë së Rrethit Tiranë dhe Toti, mediat kanë deklaruar se I arrestuari Materialet e
Ministrisë së Drejtësisë. ishte vrarë nga plumbat e policisë Sandër Pemja sekuestruara Viktima Niko Toti
Femra trafikante greke, kurse dy shqiptarët e arre-
Po ashtu, nga strukturat e stuar mbajnë mbi supe 37 grabitje Grevenasë në Thivë që t’i bëhej që ishte në timon i vunë armën jtën peng punonjësit. Forca të tje- kujdes se ndoshta dy shqiptarët
Drejtorisë së Policisë së Qar- në banka e posta. Siç bëhet e ditur gjyqi. Në mëngjes, pak para se të në kokë. Në këtë kohë u dorëzua ra të policisë shkuan në vend dhe mund të kuptojnë dhe mund të
kut Tiranë është bërë i mundur nga policia e shtetit helen, ata kthehej në burgun e Grevenasë, edhe polici tjetër. Grabitësit, që kërkuan që këta të dorëzohen. Dy ndodhë ajo që ndodhi. “Paaftësia
ekzekutimi i masës së sigurisë janë dy emigrantë Sandër Pemja kërkoi të shkojë në tualet. Pas ishin pikërisht Sandër Pemja dhe shqiptarët hodhën drejt policëve e policisë greke bëri që dy krimi-
“arrest në burg”, e caktuar nga dhe Marian Kola. I pari mori leje disa minutash doli nga banja me Marian Kola, iu morën armët pesë granata, nga të cilat plasën nelët të qëllojnë ndaj policisë, ku
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 8-ditore nga burgu i Larisës në një pistoletë në dorë, që e kishte dhe jelekët antiplumb dhe më katër dhe u plagosën dy policë u plagosën dy efektivë dhe gjeti
për shtetasen Doriana Agim Bri- datën 27 nëntor 2009 dhe nuk fshehur një shoku i tij. Duke pas i lidhën në sediljen e pasme e një qytetar. Ata u shoqëruan vdekjen një 25-vjeçar minoritar, i
ka, 33 vjeçe, lindur dhe banuese u kthye më, pavarësisht se ishte kërcënuar policët, ai arriti të ikë të makinës së policisë. Jelekët për në spital, por 25-vjeçari, i cili martuar dhe me një vajzë 18-mua-
në Tiranë. Masa e sigurisë është dënuar me 26 vjet burg për shumë duke vrapuar. antiplumb u gjetën disa metra rezulton emigranti shqiptar Niko jshe. Një ditë pas kësaj ngjarjeje,
vendosur në kuadër të njohjes grabitje. Ngjarja tjetër ndodhi tre net më poshtë. Disa minuta më vonë, Toti, e që punonte si hidraulik, opinioni grek ndryshon për shqip-
së vendimit penal të Gjykatës së Ndërsa i dyti, Marian Kola, i cili më parë. Rreth orës 23.45 të së dy policë me motoçikleta vunë re vdiq gjatë rrugës. 25-vjeçari ishte tarët. Në një kopsht në zonën e
Apelit në Milano, Itali, datë 14 regjistron edhe fillimin e ngjarje- hënës, dy policë të Komisariatit makinën e dyshuar dhe i dhanë i martuar dhe kishte një fëmijë të Pireut, fëmijët (siç dëgjojnë në
korrik 2004, duke e dënuar Do- ve, ishte arratisur nga Komisariati të Marusit panë një makinë të sinjal për të qëndruar, mirëpo vogël. Ai po shkonte te pronari, shtëpi) nuk bënin shoqëri me
riana Brikën, me 14 vjet burg për i Thivës pak kohë më parë. Në atë dyshimtë që po vinte rreth e rro- njëri nga kriminelët qëlloi ndaj në një banesë aty afër, për të lënë shqiptarë, pasi thoshin se janë
veprën penale të “pjesëmarrjes në kohë u shkarkuan nga puna tre tull lagjes në rrugën Egialias. Ata uniformave blu. disa materiale. vrasës”, deklarojnë mediat greke.
organizatë kriminale, me qëllim policë për arratisjen e tij. Bëhet e ndaluan dhe para se të bënin Një ditë më vonë, pikërisht të Pas përplasjes me armë dhe Sakis Kehagioglu, avokati i dy
trafikimin e lëndëve narkotike”, fjalë për një drejtor plotësues kontrollin, dy personat që gjen- martën, policia shkoi në Virona arrestimit të dy shqiptarëve, në shqiptarëve, që hodhën granatat
si dhe për “trafikim të lëndëve dhe dy oficerë policie, nga të cilët deshin në makinë nxorën armët për të arrestuar dy të dyshuar vendin e ngjarjes u gjet pistoleta në drejtim të policëve, tha se tetë
narkotike”. Sipas të dhënave poli- njëri ishte shef i rojës dhe i dyti dhe u drejtuan te policët. Polici që për vrasje dhe grabitje. Policia e njërit prej policëve të grabitur. plumbat që shpuan trupin e fatke-
core, prej disa ditësh, ajo ishte në një nga transportuesit që kishte gjendej në sediljen e djathtë doli po i priste jashtë banesës së tyre. Mediat greke deklaruan se e gjitha qit Niko Toti nuk janë nga armët
vëzhgim. Pikërisht më 30 janar, shkuar të marrë të burgosurin. nga makina dhe u ul me armën Kriminelët e panë policinë dhe u erdhi nga paaftësia e policisë, që e klientëve të tij, por nga armët e
gjykata kishte vendosur masën Ai ishte transferuar nga burgu i gati për të qëlluar. Ndërsa policit futën në një furrë buke. Aty mba- i priste poshtë pallatit, pa pasur policëve. Ble. Gi.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
22
AKTUALITET www.gazeta-shqip.com

Autoritetet policore dhe hetimore dyshohet se kanë toleruar vrasësin serial, duke pranuar ryshfete nga ai

Librazhd, hetohen policët dhe prokurorët e viteve ’94-’96


H
etimet rreth vrasjeve të 55-vjeça- ruar nga frika e vrasësit Miska, ka nisur polici. Në kohën kur kreu vrasjen e “rënë” 60-vjeçari. Ndërsa për vdekjen
rit Haki Miska në fshatin Pre- të bashkëpunojë me organet policore ish-bashkëshortes, Mimozës, që sapo e mësuesit të fshatit Funarëz, Qamil
vallë të Librazhdit implikojnë dhe historia e krimeve të tij ka nisur kishte mbushur 32 vjeçe, Miska doli pa Lluka, Miska nuk u thirr asnjëherë në
edhe zyrtarë të policisë dhe prokuro- të zbardhet. Jo pak banorë të Prevallës Vjedhjet lagur, pasi prokurori I.B., i cili sot është polici, edhe pse ai ishte shoqëruar me
risë. Burime konfidenciale nga policia bëjnë fajtore Policinë e Librazhdit për Haki Miska kishte bërë dhjetëra punonjës i një fondacioni kredidhë- viktimën ditën e vdekjes. Nga burimet
dhe prokuroria e Qarkut të Elbasanit indiferencë, paaftësi dhe lidhje të dyshi- vjedhje në fshat. Njëra prej nieje në Elbasan, e mbylli dosjen për policore mësohet se edhe vrasja e fundit
bëjnë të ditur se kanë nisur hetimet mta me vrasësin. Akuzat hidhen edhe vjedhjeve më të famshme të tij mungesë provash. Ndërsa për vrasjen e monstrës së Prevallës ka lidhje me tri
rreth ish-kolegëve të tyre në policinë mbi prokurorët e viteve 1994-1996 që është ajo e një lope, të cilës ia e Gani Brukut, në ditën që ai mbushi të parat. Sipas këtyre burimeve, pak ditë
dhe prokurorinë e rrethit të Librazhdit. lejuan mbylljen e dosjeve për tri vrasje. futi këmbët në katër çizme, për 60 vjeç, edhe pse kufoma kishte shenja para krimit, Dije Bruku i kishte thënë
Mësohet gjithashtu, se kohë pas kohe Fshatarët tregojnë se i gjithë fshati e të humbur gjurmët. Ai është vënë dhune, policia mbylli sytë dhe pranoi mbesës së saj se do t’i tregonte një sekret
nga fshati Prevallë janë dërguar në dinte se gruaja e Haki Miskës nuk ishte disa herë nën hetim, por është versionin e rënies nga pema. Tri ditë shumë të rëndësishëm të familjes. Sek-
polici dhe prokurori letra anonime që larguar nga shtëpia, por ishte vrarë. Por dënuar vetëm një herë për vjedhje pas kësaj vrasjeje, Haki Miska është parë reti mendohet të ketë qenë varri i gruas
denonconin krimet e Haki Miskës, por askush nuk guxonte të fliste, përderisa duke drekuar me oficerë të Policisë së së Haki Miskës, por nëna e tij nuk mundi
ato asnjëherë nuk janë marrë seriozisht. pas arrestimit për këtë zhdukje, Miska Librazhdit, të cilët nuk shkuan në fshat të fliste, pasi u masakrua me sëpatë.
Komuniteti i vogël i fshatit Prevallë, i çli- nuk qëndroi më shumë se 72 orë në as për të këqyrur pemën nga ku kishte Besim Dybeli

Erozioni mbyll rrugët, izolohet Korça


Autoritetet e konsiderojnë situatë alarmante, kërkojnë shpalljen e gjendjes së emergjencës
J
uglindja e vendit rrezikon të
mbetet e izoluar nga shem- Durrës
bjet e rrugëve dhe qafave të
maleve. Masiv të mëdhenj
dherash kanë krijuar probleme
Anija turistike
në pothuajse të gjitha akset na-
cionale që lidhin Korçën me rre- ukrainase lëshon
thet e tjera, ndërsa në zonat rurale
situata paraqitet tepër e rënduar,
për shkak se rrugët janë bllokuar
sinjalin SOS
nga rrëshqitja e vazhdueshme
e tokës. Drejtoria e rrugëve ka
kërkuar nga Prefektura e Korçës
të shpallet situatë emergjente,
pasi shembjet e vazhdueshme
dhe të përditshme në Qafën e
Plloçës rrezikojnë që për pak ditë
të izolojnë totalisht komunikimin
rrugor. Kreshnik Zgjani, drejtor i

N
rrugëve të Korçës, ka deklaruar dërsa anija turke ka dhënë
se duhet që nga ana e qeverisë të dy herë radhazi sinjalin
shpallet situata emergjente dhe SOS për shkak të kushte-
të çelet një fond për të devijuar ve të këqija në të cilat ndodhet
rrugën, duke hapur një aks të ri ekuipazhi i saj, një anije turistike
ukrainase ka kërkuar ndihmë.
Duke lundruar, anija e vogël
Avancimi i turistike “Takika” ka përfunduar
mëtejshëm do të në cekëtinë në brigjet e Gjirit të
Lalzit. Era detare dhe një defekt
çojë në shkatërrimin pakalueshme nga rrëzimi i gurëve ku sipas shtabit të emergjencave malore që vazhdojnë të mbeten kuar ndërhyrje për këtë situatë, e kanë çuar drejt bregut anijen
e dheut prej skarpateve anësore, rrezikohen dy banesa, ndërkohë të bllokuara për shkak të dëborës. kanë refuzuar ndihmën pasi, që është vënë në rrezik dhe është
e plotë të këtij ndërkohë që në Moglicë rrëshqi- që në Qafën e Qarrit dhe në Dar- Këto të fundit kanë deklaruar se sipas tyre, rrugët rurale duhet detyruar të kërkojë ndihmë.
segmenti në rrugën tjet vazhdojnë me ritme tepër të dhë është bërë hapja e rrugës nga në zonat e izoluara nga dëbora të hapen nga vetë komunat. Në Sinjali SOS është kapur nga roja
larta dhe çdo ditë, sipas speciali- shkëputjet e masivëve. Prefekti nuk mund të kryejnë hapjen këto kushte ndihma pritet nga bregdetare, e cila ka dërguar drejt
nacionale që stëve, janë evidentuar rrëshqitje i Korçës, Andrea Mano, ka kër- me mjete borëpastruese, pasi pushteti qendror, në rast të kun- anijes në vështirësi rimorkiatorin
lidh Korçën me të tokës me një avancim ditor kuar nga firmat mirëmbajtëse të ato përdoren vetëm për rrugët dërt zona Juglindore rrezikon “Iliria” që e ka tërhequr drejt detit
500 metër kub dhe. Me dëmtime bëjnë hapjen e të gjitha rrugëve nacionale sipas kontratave me të izolohet plotësisht nga pjesa me tre persona në bord dhe e ka
Pogradecin dhe të shumta paraqitet edhe Qafë- dhe në këtë situatë të rënduar të firmat. Ndërkaq, përfaqësuesit tjetër e vendit. orientuar drejt Portit të Durrësit.
Thana dhe zona e Hudënishtit, ndërhyjnë edhe në zonat e thella e firmave nga të cilat është kër- Juliana Dhimitri Va.Qy.
që është e vetmja
rrugë drejt zonës së
Kavajë Maliq
Korçës
në një gjatësi prej 150 metrash.
Situata është konsideruar emer-
gjente për Qafën e Plloçës. Në
një takim urgjent të prefekturës
Shkarja e dheut lë S’ka ujë, banorët shkrijnë
është kërkuar ndërhyrja, për
shkak se një masiv i madh dheu
ka çuar në shembjen e rrugës dhe
sipas të dhënave nga specialistët
pa çati 30 familje dëborën për ta pirë
avancimi i mëtejshëm do të çojë
në shkatërrimin e plotë të këtij
segmenti në rrugën nacionale
që lidh Korçën me Pogradecin
dhe që është e vetmja rrugë
drejt zonës së Korçës. Drejtori
i rrugëve, Kreshnik Zgjani, ka
deklaruar se situata e rënduar
rrezikon të lërë nën izolim ju-
glindjen e vendit, pasi rrëshqitjet

T M
masive vazhdojnë të bllokojnë ridhjetë shtëpi janë bërë të nueshme. “Kemi jetuar çdo ditë ungesa e ujit dhe çarja pa ujë kanë gjetur si zgjidhje
rrugën dhe duhet të kryhet një pabanueshme në një fshat me rrezikun derisa u detyruam e tubacioneve në fsha- përdorimin e dëborës. “Ne do të
devijim për hapjen e një aksi të të Komunës Kryevidh të t’i braktisim, e tani s’kemi ku të tin Maliq të Korçës, ka vdisnim për ujë po të mos kishte
ri. Në këtë situatë, Korça mbetet rrethit të Kavajës. Erozioni po fusim kokën”, thotë e shqetësuar detyruar banorët të përdorin dë- dëborë gjatë këtyre ditëve. E
plotësisht e izoluar, edhe për kthen në të pabanueshëm krejt një grua. Banorët tregojnë se për të borën e shkrirë. Ata kanë dy javë shkrijmë për ta pirë se nuk ka asn-
faktin se kufiri me Greqinë është fshatin, pasi rrëshqitjet e tokës verifikuar situatën kanë mbërritur që po pinë dëborën që shkrin, jë mundësi tjetër”, thotë një nga
i mbyllur, për shkak të grevës së janë shfaqur kudo dhe në rrugë, ku nga Tirana ekspertë të tokave dhe ndërsa në të gjitha shtëpitë e fsha- banorët e fshatit Maliq. Ndërkaq,
doganierëve grekë. Nëse rruga asfalti është çarë. Familjarët janë ata të sizmologjisë, si dhe drejtues tit shikon kova dhe fuçi poshtë kryetari i Bashkisë së Maliqit, Gë-
shembet, e vetmja mundësi detyruar të braktisin shtëpitë dhe të komunës, por ende askush nuk çative për të grumbulluar ujin zim Topçiu, thotë se përgjegjësia
komunikimi rrugor për zonën të strehohen te të afërmit, ndërsa ka bërë vlerësime të dëmeve dhe që derdhet nga ullukët. Reshjet e është e Drejtorisë së Ujësjellësit
mbetet Maqedonia. vuajnë pasojat e një fenomeni t’u japë një zgjidhje për strehimin fundit të dëborës, që kanë shkuar që nuk po menaxhon siç duhet
Krahas Qafës së Plloçës, që gjithnjë e më shumë bëhet i e tyre. Rrëshqitjet e dherave që po deri në 50 cm në këtë zonë, kanë situatën. Por, sipas Drejtorisë së
rrëshqitje dhe shembje të rrugës pranishëm në zona të ndryshme pasojnë njëra-tjetrën në zona të shkaktuar rrëshqitjen e tokës dhe Ujësjellësit, në atë zonë është e
ka pasur në Qafën e Zvezdës nga të Shqipërisë së Mesme. Çdo ditë ndryshme e bëjnë situatën kritike për pasojë edhe çarjen e tubave pamundur të kryhen punime,
rënia e gurëve prej skarpateve pak nga pak erozioni ka shkaktuar dhe nevojën për të ndërhyrë e dhe dëmtimin e krejt rrjetit. Ba- sepse depoja e ujit është ndërtuar
dhe rrëshqitjet e tokës. Rruga plasaritje të banesave dhe rrugëve, kthejnë në emergjencë. norët thonë se defekti ka dy javë në një terren të rrëshqitshëm.
në ndërtim është pothuajse e duke i kthyer shtëpitë në të paba- Va.Qy. që nuk riparohet dhe të mbetur J.Dhimitri
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
AKTUALITET www.gazeta-shqip.com

23

Shullazi pranë lirimit nga burgu Ceremonia

Dënohet me 7.4 vjet burg nga Krimet e Rënda. U arrestua në vitin 2006
SOKOL ÇOBO Të dhëna
I jepet lamtumira
G
jykata e Krimeve të
DROGA
Rënda ka dënuar dje
Sipas vendimit të
me 7 vjet e katër muaj
burg Emiljano Shul- gjykatës, Shullazi dhe
Ferhati dyshohet se
e fundit policit
lazin, i hetuar dhe gjykuar për
veprat penale të shpërndarjes së
lëndës narkotike. Me të njëjtën
kanë transportuar qindra
kilogramë lëndë narkotike
në Durrës
P
masë dënimi është dënuar edhe në Itali ërcillet për në ba-
“ortaku” i tij, Ergys Ferhati. Ata nesën e fundit, pas
kanë përfituar nga gjykimi i EPISODET homazheve, pu-
shkurtuar dhe duke llogaritur Ata akuzohen për gjashtë nonjësi i policisë rrugore
kohën që kanë kaluar në para- episode, duke filluar nga që ra në krye të detyrës.
burgim rezulton se pas një viti e muaji qershor i vitit 2004 e Në homazhet që u zhvil-
gjysmë do të lënë qelinë. Shullazi për të përfunduar në tetor luan në Pallatin e Kulturës
dhe Ferhati janë arrestuar nga të ’04-s morën pjesë zv.ministri i
policia në vitin 2006, me urdhër Brendshëm, Avenir Peka,
të Prokurorisë së Krimeve të drejtori i përgjithshëm
ARRESTIMI
Rënda. Ata akuzoheshin se bënin i Policisë së Shtetit, Hy-
pjesë në një rrjet që e dërgonte Dy të dënuarit janë
arrestuar në vitin 2006. sni Burgaj, prefekti i Qar-
heroinën në një laborator për- kut Durrës, Genci Alizoti,
punimi në Milano gjatë 2004-s Koha që kanë kaluar
pas hekurave u llogaritet drejtues të institucioneve
dhe materialet e dosjes kishin vendore, efektiva të Po-
mbërritur nga Italia. U gjykuan paraburgim dhe jo dënim
licisë së Qarkut Durrës,
dhe u dënuan nga Shkalla e Parë familjarë e qytetarë durr-
e Krimeve të Rënda, por gjykatat
sakë. Në fjalën e mbajtur,
e tjera konstatuan parregullsi
drejtori i Policisë së Qarkut
në formulimin e akuzës, duke veprën penale të “shpërndarjes së kroatë, turq, italianë e gjermanë. deklaruar fajtorë nga kjo gjykatë,
e kthyer çështjen për rigjykim. Ata akuzoheshin se lëndëve narkotike” nga Turqia në Kjo sasi droge është dërguar prej nga një trup tjetër gjykues. Ata
Durrës, Aleks Hajdari, tha
Kësaj here akuza u ndryshua, se Kastriot Aliaj shërbeu
bënin pjesë në një Shqipëri me destinacion Italinë. dy grupeve nga Shqipëria, por janë dënuar me nga 13 vjet secili,
me përkushtim për 28 vjet
duke e gjykuar për shpërndarje Të pandehurit, në bashkëpunim në role të ndryshme dhe që fur- por Gjykata e Apelit për Krime
të lëndëve narkotike. Prokuroria rrjet që e dërgonte me persona të tjerë, siguronin nizoheshin nga i njëjti person në të Rënda këtë dosje e ka kth- në Policinë e Shtetit. Gjatë
kërkoi si masë dënimi 8 vjet e 8 drogën nga Turqia me ndihmën shtetin turk me emrin Mehmet. yer mbrapsht, duke shfuqizuar ceremonisë së varrimit,
muaj burg për dy të pandehurit,
heroinën në një në nderim të tij u mbajt
e një “furnizuesi” turk me emrin Droga lëvizte në itinerarin Turqi- vendimin e dhënë për shkelje
duke llogaritur edhe gjykimin e laborator përpunimi Mehmet dhe më pas nga Shqi- Bullgari-Maqedoni-Shqipëri, procedurale. Nga përllogaritja e 1 minutë heshtje dhe më
shkurtuar, ndërsa gjykata e ka përia e dërgonin atë në labora- e më pas dërgohej në Itali me ditëve të paraburgimit, të pande- pas u qëllua në ajër me
ulur masën e dënimit në 7.4 vjet
në Milano gjatë torin e përzierjes që ndodhej në transportues të ndryshëm. hurve Shullazi e Ferhati u duhet breshëri armësh në shenjë
heqje lirie. 2004-s dhe Milano të Italisë. Brenda një viti, Pavarësisht akuzave, asnjë të kryejnë edhe një vit e gjysmë lamtumire. Pas ceremonisë
Sipas vendimit të djeshëm, autoritetet italiane kanë mundur nga dy të pandehurit nuk ka muaj burg. Megjithatë, ata mund mortore, drejtues të polici-
është provuar se të pandehurit materialet e dosjes të sekuestrojnë rreth 54.4 kg he- pranuar ato, duke i cilësuar si të të përfitojnë edhe nga masat së e të pushtetit lokal kryen
Shullazi dhe Ferhati në bashkëpu- kishin mbërritur roinë dhe 100 kg lëndë e përdorur montuara nga prokuroria italiane alternative të dënimit, siç janë një vizitë në shtëpinë e
nim edhe me personat e tjerë për përzierës droge që transpor- dhe shqiptare. Dy të dënuarit e lirimi me kusht që parashikohen ish-punonjësit të policisë.
tashmë të dënuar, kanë kryer nga Italia tohej nga korrierë shqiptarë, djeshëm, në janar të 2009-s janë nga Shërbimi i Provës. V.Q.
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
24
SOCIALE

Banorët të tmerruar: Ishim bërë gati për evakuim, por na thanë se situata ishte nën kontroll

Zjarr në karburant, plagoset rëndë një punonjës


N
jë pikë karburanti pranë Vaqarit duket nuk ishte vënë re nga punonjësit. dhënat e fundit, pranë vendit të ngjarjes bërë gati për të braktisur shtëpitë dhe për
në Tiranë është përfshirë nga Flakët e zjarrit nuk janë mjaftuar vetëm mësojmë se në pikën e karburantit pranë t’u larguar. “Zjarri na tmerroi jashtëza-
flakët mbrëmë, duke rrezikuar me dëmet materiale, por prej tyre është Vaqarit, ka përfunduar gjithçka. Zjarri konisht, ishim në pritje të një evakuimi.
seriozisht jetën e njerëzve. Nga ky zjarr plagosur edhe një punonjës i karburantit. është mundur të shuhet, ndërsa bilanci Morëm makinën dhe u bëmë gati për tu
ka mbetur i plagosur rëndë një person, Menjëherë në vendngjarje kanë arritur i dëmeve është i rëndë. Shkak për rënien larguar, për të shpëtuar jetën deri sa na
ndërkohë që fatmirësisht pas mbërri- tre zjarrfikëse, që kanë mundur të loka- e tij është bërë një defekt në njërin prej lajmëruan se situata është në kontroll“
tjes së zjarrfikëseve është mundësuar lizojnë flakët dhe forca të shumta policie. tubave që furnizonte autobotin. Funk- u shpreh një banore që kontaktoi me
lokalizimi i flakëve. Zjarri ka rënë rreth Personi i plagosur është dërguar men- sionimi i mjeteve antizjarr në karburant mediat vizive. Ndërkaq, banorët bëjnë
orës 20:00 dhe masat antizjarr men- jëherë në spitalin Ushtarak. Mjekët e spi- ka evituar një tragjedi të mundshme. thirrje për marrjen e masave të sigurisë
dohet se kanë shmangur një tragjedi talit deklarojnë se gjendja e tij shëndetë- Ndërsa banorët e zonës kanë deklaruar në pikat e karburantit, që janë të shumta
të mundshme. Zjarri dyshohet të ketë sore është e rëndë, prej plagëve të marra, se ishin në pritje për evakuim nga frika përgjatë rrugës në këtë zonë të banuar.
rënë nga çarja e tubit të naftës, që mesa por jashtë rrezikut për jetën. Nga të e këtij zjarri. Madje, ata shtojnë se ishin Ble. Gi.

Spitalet marrin nga


qeveria 12.7 miliardë lekë
Miratohet parimisht vendimi, fondi do të përdoret për ilaçe dhe paga
G
arantohen barnat e spi-
taleve, si dhe pagesat e Të dhëna protokolleve të diagnozës dhe
personelit shëndetësor. të trajtimit. Pak kohë më parë,
Dje qeveria ka miratuar qendra spitalore universitare
KOSTO “Nënë Tereza” publikoi shifrën
parimisht vendimin për “Finan- Është propozuar që spitalet dhe
cimin e Shërbimeve Shëndetë- e borxheve të akumuluara gjatë
Instituti i Sigurimeve i Kujdesit Shën-
sore Spitalore për vitin 2010 nga dy viteve të kaluara. Kjo faturë
detësor janë të detyruara të llogarisin
Skema e Sigurimeve të Kujdesit borxhesh vendoste në vështirësi
koston e çdo shërbimi deri në fund të
Shëndetësor. muajit tetor
Qendrën Spitalore për nënshkri-
Kjo do të thotë se vendimi min e kontratave të reja të bar-
është miratuar si koncept i për- nave, me furnizuesit me ilaçe,
FONDI me të cilat janë prishur kushtet e
gjithshëm, ndërkohë që detajet Për vitin 2010, në shërbimin shën-
e shumave që do të ndahen për kontratës. Vendimi i Këshillit të
detësor do të financohen 12.7 mi-
çdo njësi, si dhe hollësira të tjera Ministrave, sipas shëndetësisë
liardë lekë për shpenzimet operative
pritet të miratohen në mbledhjet ose 14% më shumë se shpenzimet e
garanton fondet për ilaçe, si dhe
e ardhshme. Ndërkaq, vendimi i vitit të kaluar. pagesat e personelit shëndetësor
miratuar në parim, i kërkon Mini- për këtë vit. Lorina Mixha
strisë së Shëndetësisë plotësimin
e disa kritereve duke i vendosur Vendimi Qeveria i hap rrugën legalizimit të 5000 familjeve në rrethet kryesore në vend
edhe afate konkrete. Ndërkohë që
sipas ministrit të Shëndetësisë,
Petrit Vasili, ky vendim ndihmon
edhe procesin e reformës në
shëndetësi, hap ky i ndërmarrë
tashmë i cili nuk mund të ketë
Berisha: Legalizimet të përfundojnë brenda 2010-s
asnjë hap mbrapa.
Financimi

K
ryeministri Berisha kërkoi vendim për kalimin në pronësi aprovimin për legalizim 80 par-
Për vitin 2010 në shërbimin dje që procesi i legalizimit të disa parcelave ndërtimore në cela ndërtimore, me sipërfaqe të
shëndetësor do të financohen të mbyllet brenda këtij favor të poseduesve të objekteve përgjithshme trualli 14 604, 92
12.7 miliardë lekë për shpenzimet viti. Në mbledhjen e radhës së informale, vendim i cili prek 5000 m². Në Qarkun Lezhë, 120 parcela
operative ose 14% më shumë se Këshillit të Ministrave, Berisha familje. Sipas këtij vendimi, në ndërtimore, me sipërfaqe të për-
shpenzimet e vitit të kaluar, si i kërkoi ministrit të Transportit Qarkun e Tiranës legalizohen, gjithshme trualli 39 977, 50 m².
dhe 3.2 miliardë lekë investime dhe Telekomunikacionit, Sokol 2307 parcela ndërtimore, me një Nga ana tjetër në Qarkun Berat,
buxhetore do të shkojë kryesisht Olldashi, që procesi i legalizimit sipërfaqe të përgjithshme trualli u legalizua 1 parcelë ndërtimore,
për blerjen e medikamenteve. të të gjitha objekteve mbi të cilat 709 462, 32 m². Në Qarkun e me sipërfaqe të përgjithshme
Nëpërmjet këtij vendimi siguro- janë fotografuar dhe ekziston Durrësit u legalizuan 494 parcela trualli 19, 89 m². Në Qarkun e
het rritja e autonomisë së spita- harta dixhitale e datës së caktuar ndërtimore, me sipërfaqe të për- Fierit, u legalizuan 107 parcela
leve në prokurimin e barnave dhe të përfundojnë brenda 2010-s. gjithshme trualli 183 693, 96 m². ndërtimore, me sipërfaqe të për-
pajisjeve mjekësore, duke rritur Po dje, qeveria miratoi një tjetër Në atë të Shkodrës dje u morën gjithshme trualli 22 405, 27 m².
edhe gamën e tyre për t’iu përgji- Po kështu në Qarkun e Dibrës, u
gjur nevojave të pacientëve. Mi- miratuan 33 parcela ndërtimore,
nistri i Shëndetësisë, Petrit Vasili, me sipërfaqe të përgjithshme
është shprehur se: “ky vendim Pas “restaurimit” të faturës financiare, kërkuar nga Bode, qeveria lë në sirtar projektvendimin trualli 9 726, 58 m². Ndërsa në
Qarkun Elbasan, u miratuan 204
është rikonfirmim i mbështetjes
parcela ndërtimore, me sipërfa-
së qeverisë për përmirësimin
cilësor të shërbimit spitalor.
Objekti kryesor i reformës në
Lista e barnave, ‘peng’ i Këshillit të Ministrave qe të përgjithshme trualli 34 745,
70 m². Po kështu, në Qarkun Gji-
financimin e shërbimit spitalor rokastër, 28 parcela ndërtimore,
me sipërfaqe të përgjithshme

K
është rritja e eficencës së finan- ëshilli i Ministrave nuk e përfshin në me Rimbursim plotësoi kërkesat e financave
cimit dhe pa dyshim përmirësimi axhendën e punës për më shumë se duke gjetur një rrugë të mesme, për të mos trualli 4 304 m². Ndërsa në Qar-
i performancës së këtij sistemi. një muaj projektvendimin e listës së kufizuar listën, por edhe për të shkurtuar kun Vlorë, u legalizuan 320 par-
Reformat e nisura nuk kanë barnave me rimbursim. Dje, në mbledhjen shpenzimet. cela ndërtimore, me sipërfaqe të
kthim mbrapa”. e radhës, ky projektvendim nuk është Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, lista përgjithshme trualli 113 823, 04
Propozimi përfshirë edhe një herë tjetër në detyrat e e re ka arritur të propozojë pothuajse të m². Vendimi ngarkon Agjencinë
Po ashtu në këtë vendim pro- qeverisë. njëjtat ilaçe që ishin pjesë e saj edhe në vitin e Legalizimit, Urbanizimit dhe
pozohet që standardet e spita- Edhe pse iniciativa e Ministrisë së Shën- 2009, ka disa ndryshime të vogla, por nuk Integrimit të Ndërtimeve Infor-
leve dhe treguesit e cilësisë e të detësisë për të liruar grosistët nga humbjet ka kufizime apo shkurtime që do të preknin male për kryerjen e procedurave
performancës të miratohen nga për shkak të çmimit të euros, edhe pse ideja ndjeshëm kategoritë e pacientëve kronik, të kalimit të pronësisë së parce-
Ministria e Shëndetësisë brenda për të nxjerrë në treg listën e re të barnave që janë dhe përfituesit më të mëdhenj nga lave ndërtimore të objekteve in-
tetorit të këtij viti. më 1 janar 2010 u proklamua që në nëntor rimbursimi. formale, nga shteti te poseduesi i
Në vendim Ministrisë së Shën- të vitit të kaluar, përsëri lista e barnave do Në listën e barnave me rimbursim janë ndërtimit pa leje. Prej kohësh Kr-
detësisë i është kërkuar të për- të ndjekë ritualin e përvitshëm. Ajo do të përfshirë rreth 20 ilaçe të reja, të cilat do të yeministri Berisha ka deklaruar
caktojë protokollet e diagnozës hyjë në fuqi në stinën e pranverës dhe jo të shkojnë kryesisht për moshën e tretë, të së- se procesi i legalizimeve po ecën
dhe të trajtimit, për çdo shërbim. dimrit, ashtu siç ishte parashikimi i specia- murët me zemër, tension, diabet, sëmundjet me shpejtësi dhe se ky proces
Kjo procedurë duhet të mbyllet listëve të shëndetësisë. Sipas Ministrisë së nervore, pacientët me sëmundje të gjakut. është prioritar për qeverinë që ai
deri në fund të muajit tetor. Në Shëndetësisë, projektvendimi ka vajtur në Sindikata e Pensionistëve është në pritje Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, drejton. Ky vit pritet që të jetë i
vendim është propozuar gji- Këshillin e Ministrave me ndryshimet dhe të publikimit të kësaj liste, për të bërë më pas lista e re ka arritur të propozojë fundit për sa i përket legalizimit,
thashtu që spitalet dhe Instituti i gjithçka tjetër sipas kritereve dhe kërkesave të gjitha kërkesat dhe ankesat për plotësimin duke qenë se pjesa më e madhe
Sigurimeve Kujdesit Shëndetësor të vendosura nga Ministria e Financave. e mëtejshëm të rimbursimit, apo për të pothuajse të njëjtat ilaçe që ishin e zonave informale tashmë janë
janë të detyruara të llogarisin ko- Ndërkohë që Financat kërkuan që të dhënë si çdo vit, mendimet e tyre lidhur me pjesë e saj edhe në vitin 2009 legalizuar. Të ardhurat nga ky
ston e çdo shërbimi, në përputhje shkurtohej fatura financiare, Komisioni i cilësinë dhe efektivitetin e barnave të kësaj proces qeveria ka deklaruar se
me kriteret e caktuara nga Mini- Hartimit dhe Rishikimit të Listës së Barnave liste. Lorina Mixha do t’i kalojë në fondin e kompen-
stria e Shëndetësisë, brenda 1 viti simit të ish-pronarëve legjitimë
pas miratimit të standardeve dhe të tokave. Fationa Mejdini
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
SOCIALE www.gazeta-shqip.com
25

MASH: Ja rregullat e Maturës Shtetërore


Ndryshimet dhe afatet e plotësimit e të dorëzimit të formularëve A1 dhe A2
M
inistria e Arsimit
dhe Shkencës ka
Ambientet
publikuar në faqen
zyrtare të saj në in- Kushtet gjatë provimit për çdo maturant
ternet rregulloren për zhvillimin e
provimeve të Maturës Shtetërore
2010, me afrimin e katër provi- R regullorja e Maturës Shtetërore konsideron
mjedise të përshtatshme për zhvillimin e
provimeve, ato që plotësojnë kriteret e mëpo-
Në ditën e provimit nuk zhvillohen aktivitete të
tjera që ndërpresin provimin. Mjediset të jenë
të ajrosura dhe të ndriçuara. Në mjediset ku
meve që do të mbyllin shkollën
e mesme dhe do të hapin garën shtme: mjedisi më i vogël, i përshtatshëm për zhvillohet provimi nuk ka postera, tabela ose
zhvillimin e provimeve të detyruara, të jetë për materiale të tjera që kanë lidhje me lëndën që
për në universitet. Kjo rregullore
të paktën 15 maturantë, ndërsa për provimet jepet provim. Maturantët/kandidatë ulen me
përcakton rregullat e zhvillimit të
e lëndëve me zgjedhje të jetë i mjaftueshëm fytyrë në të njëjtin drejtim. Sipërfaqja që matu-
provimeve të Maturës Shtetërore,
për të paktën 25 maturantë. Largësia ndërmjet ranti/kandidat ka në dispozicion për të shkruar
institucionet shtetërore dhe stru- çdo maturanti/kandidat të jetë jo më pak se është të paktën (40 x 60 cm). Çdo mjedis që
kturat arsimore përgjegjëse për 120 cm larg nga njëri maturant/kandidat te përzgjidhet për zhvillimin e provimeve të ketë
këtë proces. Në rregullore janë tjetri, si majtas-djathtas, ashtu dhe para-prapa. komunikim me rrugë automobilistike.
përfshirë udhëzimet e MASH-it
për procedurat e provimit të
maturës dhe përgatitjet e testeve
nga AVA, si edhe aplikimet për
provimet e lëndëve me zgjedhje), plotëson dhe dorëzon Formula- thuhet në mënyrë eksplicite se “të
këto provime. Gjithashtu, në këtë
tabelën e indeksit të profilit/ rin A1 dhe A1Z në KSHMSH të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë
rregullore gjenden edhe udhëzi-
degëve të shkollave të mesme shkollës ku ai caktohet, brenda në detyra që lidhen me zhvillimin
met që përcaktojnë përzgjedhjen
dhe koeficientët e lëndëve me datës 10 mars. e procesit të Maturës Shtetërore,
e mjediseve të zhvillimit të pro-
zgjedhje të propozuara nga IALP- Listat e plota me të dhënat e janë të detyruar të pranojnë, me
vimeve të MSH, procedurat e
të. Brenda kësaj date publikohet maturantëve dërgohen zyrtarisht anë të një deklarate personale,
shpërndarjes e grumbullimit të
edhe udhëzuesi i plotësimit të në AVA, brenda datës 31 mars. që nuk kanë fëmijë, nipër/mbesa
materialeve dhe administrimit
formularit A1, A1z. Dorëzimi i tyre Edhe këtë vit, në rregulloren maturantë/kandidatë që do t’u
të provimeve etj. Të gjithë të
ka afat deri më 19 shkurt. e maturës një vend të veçantë zë nënshtrohen provimeve të ma-
interesuarit mund ta gjejnë rre-
Çdo maturant/kandidat, pa- “betimi” i “menaxherëve” të saj se turës në njësinë ku ushtrojnë fun-
gulloren e Maturës Shtetërore
varësisht nëse jep apo jo pro- nuk kanë konflikt interesi me këtë ksione që lidhen me realizimin e
2010 në adresën elektronike
vimet e lëndëve me zgjedhje, proces. Në nenin 6 të rregullores provimeve të kësaj mature”. A.Rr.
http://www.mash.gov.al/Rregul-
lore_MSH_2010.pdf
Ndryshimet
Një ndër ndryshimet e rea- Vendimi Këshilli i Ministrave ka aprovuar ndryshimet e propozuara nga MASH-i Sindikata:
lizuara këtë vit lidhet me faktin
se provimet me zgjedhje do të
“Largimi i 1300
zhvillohen të përqendruara. Në
shkollat ku numri i maturantëve
është më i vogël ose i barabar-
të me 40, ato do të grupohen
Ndryshojnë kriteret e mësuesve me kontrata nuk
dhe do të caktohet një mjedis i
është pushim nga puna”
përbashkët ku do të zhvillohen
provimet. Po kështu, në nenin
17 thuhet se provimet e detyrua- pranimit për doktoraturat
M
ësuesit e kontraktuar nga Mi-
ra të maturës i jep çdo nxënës nistria e Arsimit, por që nuk u
që ka përfunduar vitin e fundit

P
ër promovimin e për- nga dy referenca/rekomandime është rinovuar kjo kontratë dhe
të shkollës së mesme dhe ka shpejtuar të shkencëtarëve nga profesorë, të vendit ose të aktualisht mbesin të papunë, nuk duhet të
plotësuar formularin përkatës. të rinj të talentuar, Këshilli huaj, që vlerësojnë se vëllimi dhe mbajnë shpresë për ndihmë as te Sindikata
Por çdo maturant mbetës në i Ministrave miratoi dje, disa nd- cilësia e punimeve shkencore të e Arsimtarëve. Në një deklarim për publi-
provimet e detyruara (D1 dhe ryshime për pranimet në shkollat përfunduara me botimet e sipër- kun, kreu i Sindikatës së Arsimit, Xhaferr
D2) ka të drejtën e riprovimit në e doktoraturës në vendin tonë. përmendura, plotësojnë kushtet Dobrusha, e ka konsideruar si diçka krejt
sesionin e dytë (të vjeshtës), por Në vendimin e djeshëm thuhet se për kërkimin e gradës shken- normale përfundimin e kontratave dhe
nuk ka të drejtë të konkurrojë për kandidatët, që kanë diplomë uni- core “Doktor” dhe i propozojnë largimin e këtyre mësuesve nga arsimi.
programet e studimit në IALP. versitare të nivelit të dytë (DND) këshillit të profesorëve e dekanit Kjo nën logjikën e zgjidhjes së një kontrate
Megjithatë rezultatet e secilit ose diplomë universitare të in- ngritjen e jurisë për provimin e me kushte të paracaktuara kohore. Kështu,
provim të maturës nuk kushtë- tegruar të nivelit të dytë (DIND) doktoratës. Dekani i fakultetit ia sindikalistët e arsimit kanë deklaruar se
zojnë hyrjen në provimet e tjera. dhe kanë botuar, si autor i parë, kalon kërkesën menjëherë këshil- 1300 mësuesit e arsimit parauniversitar
Përjashtim nga provimet e lën- së paku tre artikuj shkencorë, në lit të profesorëve, për shqyrtim. nuk po pushohen nga puna, por ligjërisht
dëve me zgjedhje, sikundër edhe revista të huaja, me faktor im- Këshilli i profesorëve shprehet, ata nuk kanë më kontrata të vlefshme.
një vit më parë, bëjnë kandidatët pakti mbi 1.0, kanë të drejtë t’i pa- brenda një muaji nga marrja e Sipas tyre, kjo ka qenë një zgjedhje e tyre
që konkurrojnë në fakultetet e raqesin dekanit të fakultetit dhe, kërkesës, për ngritjen e jurisë për për të nënshkruar kontrata të përkohshme
Akademisë së Arteve të Bukura, për dijeni, rektorit të institucionit provimin e doktoratës dhe dekani punësimi dhe tashmë largimi i tyre nuk
apo Akademisë së Edukimit Fizik të arsimit të lartë, që ofron stu- nxjerr urdhër për ngritjen e saj. duhet të përdoret për qëllime politike. “Në
dhe Sporteve. Ndërsa pesha e dime të doktoratës, një kërkesë Juria, brenda një muaji, vlerëson kuptimin e kritereve ligjore kontraktua-
mesatares dhe numri i lëndëve për mbrojtjen e doktoratës, mbi provimin e doktoratës së kandi- le, këtu nuk kemi të bëjmë me largime
me zgjedhje sërish këtë vit kanë bazën e artikujve shkencorë të datit, sipas vendimit të Këshillit nga puna në fakt, por kemi të bëjmë me
mbetur të pandryshuara. botuar (disertacion kumulativ). të Ministrave nr.864, datë 5. 12. mbarimin e një afati kontraktual, sepse
Afatet Kërkesa duhet të jetë e shoqëruar 2007, “Për hapjen e programeve ashtu secili i është përgjigjur ofertës që
MASH-i miraton deri më datë të studimeve të doktoratës, në i është ofruar për të hyrë në këtë lloj
30 qershor Formularin A2 të marrëdhënie. Dhe kur ky afat mbaron,
personalizuar me kërkesën për Shërbimi Kombëtar i Punësimit marrëdhënia është zgjidhur”, u shpreh
notën mesatare dhe preferen- Në rastet kur dekani dje Xhaferr Dobrusha, kryetar i Sindikatës
cën e programeve të studimit të
shpallura nga IALP, si edhe udhë-
zuesin e plotësimit të Formularit
Kthimi i emigrantëve, dhe këshilli i profe-
sorëve, të fakultetit,
së Arsimit. Për sa i përket çështjes tjetër
tejet të debatuar në radhët e mësuesve,
ngarkesës së re mësimore në sistemin
shprehen negativi-
A2. Kandidatët që dëshirojnë
të vazhdojnë studimet në IALP
duhet të plotësojnë Formularin
shkak për rritjen e papunësisë sht kandidati ka të
parauniversitar, sindikalistët shprehen
dakord me rregulloren e re të MASH-it.
Por ajo, sipas tyre, nuk do të jetë definitive,
A2, brenda datës 30 korrik dhe ta drejtë të ankohet
dorëzojë atë në KSHMSH, pasi të
jenë njohur me të gjitha rezultatet
K riza ekonomike në shkallë globale pritet që të rrisë fluksin e kthimit të emigran-
tëve shqiptarë në atdhe. Ndonëse në pamje të parë mund të tingëllojë si lajm i
gëzueshëm për familjarët e tyre në Shqipëri, në fakt nuk është i tillë për drejtuesit e
pasi do të bëhet një inspektim në të gjitha
shkollat e vendit. “Sindikatat do të mbrojnë
pozicionin e ngarkesës mësimore siç është
institucionet publike të arsimit
e provimeve të maturës. institucionit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Drejtori i këtij institucioni, Thoma të lartë, dhe përcaktimin e ku- sot, në aktet normative dhe kontratën ko-
Nuk lejohet që të plotësojnë Miço, gjatë analizës së djeshme u shpreh se duhet të bëhemi gati për të përballuar këtë shteve, që duhet të plotësojë lektive ekzistuese, e përsëris, vetëm duke
Formularin A2 vetëm maturantët fluks, që pritet të rrisë edhe numrin e të papunëve në shkallë vendi. Kjo, për faktin se studenti, për marrjen e diplomës përjashtuar rastet abuzive”, tha Dobrusha.
që rezultojnë mbetës në një nga edhe ekonomia shqiptare gjendet në krizë e për rrjedhim edhe vendet e punës janë të për gradën shkencore “Doktor”, Megjithatë, në shkollat kryeqytetase shu-
provimet e detyruara ose me kufizuara dhe mjaft të vështira për t’u gjetur. Për vitin 2009 niveli i papunësisë sipas të ndryshuar. Kandidatët, që më mësues e konsiderojnë të tepërt këtë
zgjedhje të maturës. Shpërndarja statistikave të Shërbimit Kombëtar të Punësimit ka qenë 13 për qind. Lidhur me punë- nuk janë në marrëdhënie pune ngarkesë mësimore, ndonëse nuk e kanë
e Formularit A2 në DAR/ZA do të simin e të papunëve të regjistruar në zyrat e punësimit, drejtori Miço u shpreh se një në një institucion të arsimit të kundërshtuar atë hapur, për shkak të fri-
bëhet nga APRIAL-i në datën 20 numër i konsiderueshëm i tyre janë me arsim tetëvjeçar dhe është tepër e vështirë të lartë, i dërgojnë kërkesë dekanit kës se mund të humbasin vendin e punës
korrik. Ai shpërndahet në shkolla gjejnë veten në tregun aktual të punës që kërkon punëtorë të specializuar. Po kështu, të fakultetit të institucionit të ar- dhe askush nuk do t’i mbrojë, madje as
më 21 korrik. Të rinjtë e marrin mungesa e zanateve apo shkollave profesionale prej këtyre punëkërkuesve konside- simit të lartë, që zhvillon studime sindikata e tyre për të cilën paguajnë edhe
formularin A2 më 22 korrik dhe rohet si një tjetër handikap për sistemimin e tyre të shpejtë. Nga ana tjetër, drejtori të doktoratës në fushën ku është kuotat e anëtarësisë. Aktualisht, në vendin
e dorëzojnë atë të plotësuar më Miço ka vlerësuar se edhe kufiri i moshës shpeshherë është një barrierë e fortë për kryer kërkimi shkencor dhe është tonë në arsimin publik parauniversitar
28 korrik. Këta formularë të plo- punëkërkuesit e papunë. Kështu, një pjesë e madhe e tyre janë mbi moshën 45 vjeç, përgatitur teza e disertacionit në japin mësim rreth 36 020 mësues, të cilët
tësuar duhet të dorëzohen më ndaj dhe paraqiten vështirësi në punësimin e tyre, ku preferohen më tepër moshat e formë kumulative. Në rastet kur gëzojnë statusin e mësuesit dhe janë “të
tej në APRIAL, brenda datës 31 reja dhe të arsimuara apo të specializuara në profesione e zanate të ndryshme. dekani dhe këshilli i profesorëve, mbrojtur” nga kontrata kolektive e punës.
korrik 2010. Po kështu, MASH Po kështu, drejtori Miço ka përmendur faktin se ka edhe një kontingjent që rezul- të fakultetit, shprehen negativisht Ata që kanë reaguar ashpër ndaj veprimeve
miraton deri më datë 15 shkurt: tojnë si të papunë në zyrat e punësimit, por, nga ana tjetër, janë të punësuar në të zezë. për kërkesën e kandidatit/es, ai/ të fundit të MASH-it kanë qenë drejtuesit
Formularin A1, A1z, (të dhënat Madje, sipas tij, përfitojnë me pa të drejtë edhe ndihmën ekonomike. ajo ka të drejtë të ankohet, tek e Konfederatës së Sindikatave, të cilët i
e kandidatëve përpara vitit 2010 Në zyrat e punës në regjistrat e punëkërkuesve ka edhe shumë individë që kanë rektori i institucionit të arsimit kanë konsideruar si politike largimet nga
dhe të shtetasve shqiptarë që kanë përfunduar studimet e larta, por që nuk kanë mundur të sistemohen në punë. Numri të lartë dhe tek ministri i Arsimit puna të arsimtarëve dhe pasojë e krizës
mbaruar shkollën e mesme jashtë më i lartë i tyre regjistrohet në Tiranë. A.Rr. dhe Shkencës, dhe të kërkojë një ekonomike që ka përfshirë vendin, por që
vendit, si dhe kërkesën e tij për rivlerësim të kërkesës. A.Rr. refuzohet të pranohet nga qeveria. A.Rr.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
BOTE www.gazeta-shqip.com
27

Timoshenko tregon kutitë: Ja manipulimi


Gjykata ukrainase pezullon zgjedhjet për të shqyrtuar kërkesën e kandidates
N
jë gjykatë ukrainase i cili ka cilësuar Janukoviçin në vijim. Timoshenko nuk e ka humbjen, por Timoshenko ka një pjesë e tyre. Të martën ajo votimeve nuk kishte ndonjë
ka pezulluar rezultatet si fitues të këtyre zgjedhjeve pranuar që në fillim rezultatin e treguar shumë këmbëngulje shkoi në Gjykatën Administra- konstatim për shkelje të rënda.
e zgjedhjeve të fun- presidenciale, raundi i dytë i zgjedhjeve, duke deklaruar që të dhe kjo këmbëngulje ka sjellë tive të Kievit me mbështetësit Sfida dhe vendosmëria e Ti-
dit presidenciale në të cilave u zhvillua të dielën e dielën se ajo nuk do të hiqte dorë frytet e saj. Sipas Timoshenkos, e saj, duke pasur me vete disa moshenkos pritet që të shtojë
vend, pas sfidës së Kryeministres kaluar. Sipas këtij rezultati, Janu- nga e drejta e saj për të apeluar zgjedhjet u karakterizuan nga kuti votimi, në të cilat, sipas saj, destabilitetin në Ukrainën, e cila,
aktuale të vendit, Timoshenko, koviç ka mundur Timoshenkon vendimin e Komisionit Zgjedhor. një fushatë falsifikimi masiv, i ndodheshin provat e falsifikimit ndërkohë, nuk po del dot nga një
që ka qenë edhe kandidatja me 3.48%. Aktualisht gjykata Gjatë gjithë kësaj kohe Janukoviç jashtëligjshëm dhe thelbësor. të votës. Megjithatë monitorët krizë e rëndë ekonomike dhe ka
humbëse e zgjedhjeve, sipas re- duhet që të vendosë edhe mbi i ka kërkuar që edhe për hir të Kërkesa e saj është që të rishiko- ndërkombëtarë të këtyre zgje- vite që ndodhet në një kolaps të
zultatit zyrtar të tyre. Timoshenko apelin e Timoshenkos në ditët interesave kombëtare të pranojë hen të gjitha votat dhe jo vetëm dhjeve thanë se gjatë këtyre rëndë edhe politik.
ka bërë një thirrje
të martën e kaluar,
me anë të së cilës
pretendonte se rezul-
tati i këtyre votimeve
ishte i manipuluar.
Vëzhguesit ndër-
kombëtarë, nga ana
e tyre, kanë deklaruar
se vota ishte e lirë
dhe e ndershme. Por,
ndërkaq, gjykata ka
ndërmarrë vendimin
e pezullimit të re-
zultateve, duke ven-
dosur që më parë të
shqyrtojë edhe kër-
kesën e kandidates
Timoshenko dhe të
dëgjojë provat e saj. Për sa i për- Të martën, Kryeministrja shkoi në
ket fituesit të zgjedhjeve, ai është
Viktor Janukoviç, i cili nëse gjërat Gjykatën Administrative të Kievit
do të shkojnë mirë do të betohet me mbështetësit e saj, duke pasur
më 25 shkurt. me vete disa kuti votimi, në të
Vendimi i Gjykatës Supreme
Administrative ka shqetësuar cilat, sipas saj, ndodheshin provat e
Komisionin Qendrore Zgjedhor, falsifikimit të votës

Luksemburg

U akuzua për influencim nga lobingjet

Eurostat përgënjeshtron:
Jemi të paanshëm Itali
Korrupsioni, me përmasa mbytëse
në punën tonë Përfundimi i auditorit të shtetit
K
orrupsioni po rritet me përmasa korruptive të profilit të lartë gjatë viteve të

A
gjencia Statistikore Euro- transparencën. Më pas, ministri
piane, Eurostat, ka mohuar tha se i vinte keq që kishte pasur dramatike në Itali dhe sanksionet fundit, që variojnë nga biznesi te politika dhe
akuzat që i janë bërë së disa raste kur, sipas tij, të dhënat ligjore nuk janë më të mjaftueshme madje duke përfshirë këtu edhe futbollin e
fundi nga belgët në lidhje me e Eurostatit ishin ndryshe nga për të ndalur një progre- shumë parlamentarë e
disa vendime të marra prej saj që realiteti. Në fakt, agjencia e stati- sion të tillë. Ky lajm është njerëz me imunitet poli-
janë influencuar nga lobingjet e stikave nuk ka qenë imune ndaj bërë i ditur nga auditori tik, që u janë nënshtruar
shteteve të fuqishme të Europës. AKUZAT kundërshtive. Në vitin 2003 tre shtetëror italian, i cili ka hetimeve të ndryshme
“Roli i vetëm i Eurostat është Agjencia e statistikave nuk zyrtarë të lartë u larguan nga det- hedhur kështu benzinë e madje edhe proceseve
që të trajtojë të gjitha vendet ka qenë imune ndaj kun- yra pas zbulimit se ata punonin në zjarrin e debatit në gjyqësore të shumta. Disa
anëtare në mënyrë të njëjtë”, ka dërshtive. Në vitin 2003, tre me standarde të dyfishta. lidhje me moralitetin e edhe janë dënuar për
deklaruar agjencia me bazë në zyrtarë të lartë u larguan nga
Kërkesa e komisionit për dhë- jetës publike. Gjykata e krime. Zhurma e fundit
Luksemburg. Të hënën, Komisio- nien e pushtetit auditues Euro-
detyra pas zbulimit se ata Audicionit me qendër në ka përfshirë agjencinë
ni Europian u ka kërkuar vendeve statit pason dyshimet e fundit në
punonin me standarde të Romë, e cila mbikëqyr civile të mbrojtjes, ku
anëtare që t’i japin Eurostatit një lidhje me besueshmërinë e të dhë-
dyfishta dhe kontrollon parre- prokurorët pezulluan të
pushtet auditues në kundërpër- nave greke që lanë shumë për të
dëshiruar. Greqia nuk kishte qenë gullsitë e mundshme të gjitha kontratat publi-
e sinqertë me partnerët europianë shpenzimeve publike, tha ke, sepse ishin bazuar
për dhënien e të dhënave të sakta se rastet e korrupsionit ose në ryshfete, ose në
dhe reale në lidhje me deficitin janë rritur vitin e kaluar favore seksuale. Shumë
buxhetor. Komisioni e ka bërë një në krahasim me një vit analistë paralajmërojnë
kërkesë të tillë edhe në vitin 2005, më parë. Kryeministri se një situatë e tillë është
por atëherë kjo kërkesë u refuzua Silvio Berluskoni ndodhet e ngjashme me atë të
nga vendet anëtare që nuk donin aktualisht në gjyq për Shumë analistë paralajmërojnë se vitit 1990 para të ashtu-
t’i jepnin një pushtet shumë të akuzat e korrupsionit dhe një situatë e tillë është e ngjashme quajturit “Operacioni i
madh organizatës me bazë në mashtrimit, ndërkohë që me atë të vitit 1990 para të ashtu- duarve të pastra” i nisur
Luksemburg. Eurostat nuk ishte ai i akuzon prokurorët që quajturit “Operacioni i duarve të nga prokurorët e Milanos
në dijeni të fshehjes që Greqia po
janë ngritur kundër tij pastra” i nisur nga prokurorët e që përmbysi klasën poli-
u bënte të dhënave të buxhetit
në materialet që i kishte dërguar të motivuar politikisht. Milanos që përmbysi klasën politike tike italiane, e cila kishte
italiane, e cila kishte dominuar në
dhe sipas vetë agjencisë, ajo nuk “Korrupsioni është pjesë dominuar në vend që nga
vend që nga Lufta e Dytë Botërore
di ende shumë gjëra në lidhje me e kulturës sonë dhe kodi Lufta e Dytë Botërore. Mi-
gjigje të dyshimeve në lidhje me fshehje të tjera të mundshme, si ligjor nuk mjafton për nistri i Industrisë, Klaudio
të dhënat greke. Por, një ditë më KËRKESA marrëdhënia e shtetit grek me t’i vënë fre. Kemi nevojë për një rikthim në Scajola, i pyetur në një intervistë televizive për
pas, ministri belg i Financave Të hënën, Komisioni Euro- “Wall Street” etj. Për sa i përket sjelljet etike nga ana e çdokujt, por unë nuk e paralelizmin e mundshëm, e mohoi një gjë të
deklaroi se çdo ndryshim në dhë- pian u ka kërkuar vendeve Greqisë, ajo ka afat deri më 19 shoh këtë”, ka deklaruar presidenti i gjykatës, tillë. Sipas “Transparency International” në
nien e përgjegjësive të reja duhet anëtare që t’i japin Eurostatit shkurt për t’i dhënë informacion Tullio Lazzaro. vitin 2009, Italia ishte në vendin e 63 të tabelës
të shoqërohej me një ndryshim të një pushtet auditues në kun- Eurostatit në lidhje me faktorët Italia është goditur rëndë nga skandalet së vendeve më të korruptuar.
brendshëm të institucionit për dërpërgjigje të dyshimeve në që ndikuan në krijimin e deficitit
të rritur, pavarësinë e tij, si edhe lidhje me të dhënat greke shumë të madh buxhetor.
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
28
KULTURE www.gazeta-shqip.com

Në një intervistë për “Shqip”, këngëtari shqiptar, Ermal


Restaurimi
Meta, solist i grupit “La fame di Camilla”, tregon sfidën
Zbulohen objekte
drejt “Sanremo”-s, ambiciet e tij dhe të grupit, si dhe në kishën e Nartës
gjithçka që i mungon nga Shqipëria

Ermal Meta: G jatë restaurimit


të kishës “Shën
e Diela” në Nartë të
Vlorës janë gjetur nën
rrënojat e saj kolona
dhe një kapitel që i
takojnë periudhës
bizantine. Nga një zjarr
i rënë para një viti, kisha
e Nartës pothuajse u
dogj totalisht dhe sot
në fazën e parë të
restaurimit zbulohen
objekte në themele.
Sipas specialistit të
institutit të muzeve në
Vlorë, Novruz Bajrami,
këto janë vlera kulturore
monumentale dhe janë
objekte autoktone të
zonës së Nartës. Bëhet
fjalë për një kolonë
me diametër rreth 40
cm, e zbukuruar, dhe
AURORA ALLUSHAJ një kapitel me motive
floreale. Mendohet që

A
i është energjik, i pandalshëm, aty të ketë qenë një
i kujdesshëm të thotë fjalën kishë e vjetër e shekullit
e duhur në kohën e duhur. XII. Sipas specialistit
Ermal Meta, këngëtari 28-vjeçar që Bajrami, kisha e Nartës
nesër do të garojë në “Sanremo”, është restauruar disa
tregon aventurën e tij muzikore. Së herë. Ndërhyrja më
bashku me djemtë e tjerë të grupit e fundit ka qenë në
“La fame di Camilla”, ata kanë kaluar 1808, shenjat e së cilës
dallohen në pamjen
provat skualifikuese për t’u bërë
ballore të kësaj kishe.
pjesë e artistëve të rinj pjesëmarrës
Sipas të dhënave, kjo
në festivalin e “Sanremo”-s. Në një
kishë është ringritur
intervistë për gazetën “Shqip”, Ermal disa herë pas rrënimeve
Meta tregon rrugën drejt suksesit, si të njëpasnjëshme. Po
ka nisur të bëjë muzikë dhe planet ashtu, nën rrënojat e saj
për të ardhmen. Meta shprehet se janë gjetur dhe skelete
disa herë ka qenë pjesë episodesh njerëzish. Për këta
raciste, por tanimë do t'ju tregojë të të fundit specialistët
gjithëve se muzika nuk njeh kufij, shpjegojnë se mund t’u
nuk njeh gjuhë. Muzika komunikon përkasin personave që
midis zemrash. shërbenin në kishë.
Kush është Ermal Meta? M.Marsi
Kam lindur në Fier, në vitin 1982.
Kam emigruar në Itali 18 vite më
parë. Jam diplomuar në lice shken-
cor dhe aktualisht jam student uni-
versitar për gjuhë të huaja. Studimet
i kam lënë pak mënjanë 4-5 vjetët e
fundit për arsye muzikore.
Kur dhe si ka lindur grupi “La
fame di Camilla”?
Në “Sanremo” do sjell një copë Shqipërie
Grupi lindi rastësisht në vitin e keni pritur këtë kualifikim? dhe sigurisht që do të japim maksi- A do të bashkëpunonit me ndon- Politika është shumë larg nga tij? Po për familjen?
2000, nga një takim i papritur midis Nuk kishim shumë shpresa, sepse mumin tonë për të arritur sa më lart. jërin prej tyre? muzika, për momentin preferoj Për miqtë Ermali është një djalë
pjesëtarëve të grupit. Kemi shije në garë morën pjesë 998 artistë të Çfarë hobesh keni? Me të gjithë ata që përmenda muzikën. i besuar dhe krenar. Për familjen
artistike të përbashkëta. rinj. Jemi shumë të kënaqur për këtë Më pëlqen sporti, kinemaja, më sipër. Kush është objektivi, ëndrra juaj? është diçka më shumë. Për Ermalin,
Cili ka qenë suksesi juaj i parë? mundësi të rëndësishme që na është librat. Më pëlqen të lexoj dhe të Çfarë bën Ermali në kohën e lirë? Ne ëndërrojmë të bëjmë muzikë familja është çdo gjë.
Fituam një konkurs dhe morëm dhënë. Unë jam shumë krenar që një shkruaj. Në kohën e lirë studioj muzikë. bashkë për shumë vjet. 30 ndoshta! Jeni ndier ndonjëherë viktimë e
pjesë në një festival të rëndësishëm. pjesë e vogël e Shqipërisë do të jetë Kush janë këngëtarët më të Nuk kam shumë kohë të lirë. A ju mungon Shqipëria? Çfarë ju ndonjë situate raciste?
Kishim vetëm 2 muaj që bënim në atë skenë. preferuar për ju? Sa e ndiqni politikën shqiptare? mungon më shumë? Disa herë. Por janë gjëra që i
muzikë së bashku. Në atë moment Qëllimi juaj është një çmim, Ka shumë grupe dhe artistë Aspak. Nuk jam i interesuar që Shqipëria më mungon, më mun- përkasin të kaluarës. Tashmë do
kuptova se ne ishim bërë për të kri- apo thjesht jeni të kënaqur nga që preferoj. Radiohead, Sigur Rós, ta ndjek. gojnë tingujt, ngjyrat, gjuha shqipe t'u tregoj të gjithëve se muzika nuk
juar muzikë bashkë. pjesëmarrja? Death Cab for Cutie, Kashmir, Muse, A mendon Ermali të merret me në çdo vend. njeh kufij, nuk njeh gjuhë. Muzika
Do të debutoni në “Sanremo”. Si Çmimi për ne është pjesëmarrja Coldplay, Björk etj. politikë? Kush është Ermali për miqtë e komunikon midis zemrash.

Përgatitjet Videoinstalacioni Artisti rievokon kohën e kërkesës për ndryshim kulturor


Këngëtari do të vizitojë qytetin gjatë pranverës
Saranda, në pritje Artan Shabani, një ekspozitë me “Beatles”
të Albano Karizit P ërveç zgjedhjes së një grupi të njohur,
ekspozita personale që Artan Shabani
do të çelë nesër në galerinë italiane të artit,
fillimit të “Beatles”. Në 1958 krijohet bërthama
e parë e atyre që më vonë do të njiheshin si
“Beatles”. Atëkohë quheshin ende “Quarrymen”
B ashkia e Sarandës i thotë “po” vizitës së kërkuar
nga këngëtari i njohur italian, Albano Karizi, i njohur
për shqiptarët edhe për këngën e
“Alexander Alvarez”, “The Beatles Yeah! Yeah!
Yeah”, ka një tjetër të veçantë. Shabani piktor
dhe provonin një muzikë me bazë në xhazin
tradicional dhe ritmet blues. Në po të njëjtat
tij të famshme, “Saranda-Okinava”. prezantohet me një përqasje të tij ndaj foto- vite në Shqipëri ndjehej në ajër era e lirisë
Sipas një kërkese të formuluar e të grafisë dhe instilacionit. Në këtë rast artisti e kulturore, të cilën shumë prej intelektualëve
paraqitur pranë bashkisë nga shoqata ka përdorur muzikën e “Beatles” si simbol i do ta shlyenin me burgime. Për këtë ekspozitë
shqiptare që mban emrin e këngëtarit, shpresës dhe ndryshimit, duke ia kundërvënë Shabani ka punuar me tekste të ndryshme në
Karizi do ta vizitojë qytetin bregdetar cinizmit dhe konformizmit të viteve gri në të gjuhën gjermane dhe shqiptare, duke përdorur
gjatë pranverës së këtij viti, kohë që cilët na takon të jetojmë. Kjo është një pikënisje imazhe nga “Ditët e Hamburgut”, duke evokuar
shënon edhe 67-vjetorin e lindjes. Për nga mund “të lexohet” kjo ekspozitë. Artan sensin romantik të viteve ‘60. Në fakt ka qenë
bashkiakët e Sarandës, kjo vizitë do të Shabani vjen me këtë ekspozitë personale pas simbolik të muzikës së “Beatles”, me të cilët pikërisht në Hamburg një gjermane e quajtur
marrë formën e një aktiviteti për të cilin dy ngjarjeve të rëndësishme në artin pamor, siç Shabani ndjehet i lidhur përmes rrënjëve të Astrid Kirchher, që do të shpikte look-un e
kanë nisur përgatitjet. Shefi i kabinetit të janë pjesëmarrja në Bienalen e Venecias dhe atë proletariatit. Në këtë revokim që piktori i bën “Beatles”, të cilët do të mbeten me muzikën
bashkisë, Edi Hajdini, tha se kjo vizitë po të Pragës. Projekti i menduar nga Shabani për muzikës së “Beatles”, gjen deri diku njëfarë e tyre në histori. “Beatles” në këtë revokim
përgatitet për t’u përjetuar si një event galerinë “Alexander Alvarez” vërtitet rreth një nostalgjie për një epokë shumë të vështirë, mbartin një farë rebelizmi, po jo nga ai militant,
artistik, pjesë e të cilit do të jetë edhe promovimi i librit të filli të dyfishtë kujtese: vështirësitë dhe risqet por të mbushur plot me dëshirë dhe shpresë por paqësor dhe të guximshëm. Një ndjenjë që
Albanos, “Autobiografi, është jeta ime”. Th.Nika e diktaturës dhe ndjenjës së ëmbël të shpresës, për ndryshim. Është pikërisht kjo përpjekje për artisti e sheh të munguar në hapësirën artistike
e cila vjen metaforikisht përmes një revokimi liri kulturore që shfaqej në Shqipëri në kohët e të ditëve të sotme.
PER ME SHUME
shqip
E ENJTE, 18 SHKURT 2010 KULTURE
KULTURE @ PER ME SHUME
ëëë.gazeta-shqip.com
www.gazeta-shqip.com
29

29
29
SPEKTAKEL& TELEVIZION

Parullat kryesore të banorëve të shtëpisë janë: “Një


gjak, një komb. Rroftë Shqipëria e madhe”, “Sa
krenar me qenë shqiptar!”, si edhe “Kosovë, gëzuar
pavarësinë!”. Ata kanë kënduar një këngë patriotike
për Kosovën, si edhe Himnin Kombëtar

Banorët festojnë pavarësinë e Kosovës


P
avarësia e Kosovës ka qenë në i kishte thënë për banorët e rinj që ata sepse ai nuk ka bërë asnjë gabim apo me mënyrën se si sillet me Bertinën, jnë një festë për pavarësinë e Kosovës. Kjo
qendër të vëmendjes për banorët kërkojnë më tepër kohë për të ndenjur veprim të keq. Ajo i ka thënë që Domi ka sepse ajo e vuan më shumë sjelljen e tij. është hedhur si ide fillimisht nga Hakiu.
e shtëpisë së “Big Brother”. Ata me të, por ata thonë që nuk e besojnë një të keqe, që kur i ngel hatri nuk flet, Ajo i ka thënë që ata duhet t’i zgjidhin Më pas banorët kanë filluar të vizatojnë
kanë përgatitur banderola me thënie, këtë gjë. Madje Kika për t’u afruar me por gjithsesi Seldi duhet ta pyesë dhe vetë punët e tyre pa futur askënd tjetër një banderolë. Kështu, pas vizatimit të
ku uronin ditën e pavarësisë dhe kanë Renaton e kishte marrë veç dhe i kishte të këmbëngulë, sepse ata janë të lidhur në mes. Ai i ka thënë që Bertina është tip banderolave, bisedave e thashethemeve,
festuar mes tyre. Ndërkaq, si çdo ditë ata thënë që ai nuk është më i njëjti dhe ka dhe nuk është mirë të krijojnë distanca. i mbyllur, pasi duhet të jetë zhgënjyer nga ka ardhur koha për të festuar. Kështu
kanë vijuar edhe me debatet, zënkat, e ndryshuar në shumë aspekte. Ata kanë Ndërkohë Domi dhe Jetmiri kanë folur shoqëria dhe njeriu sillet ashtu siç e më- ata dalin jashtë dhe fillimisht varin në
lojërat e radhës. diskutuar për banorët e rinj dhe kanë për Oltën. Ata mendojnë se ajo mund të son jeta. Graciela mendon që ai mund ta ballkon banderolat e tyre. Parulla krye-
Klodi: Do të më pëlqente të nxjerrë përfundim që të gjithë janë të pëlqejë Jetmirin. ndihmojë Bertinën që të jetë më e hapur sore e banorëve të shtëpisë së re është:
dashurohesha në BB mirë e pozitivë dhe ata kanë dëshirë që të Jetmiri nuk e mban dhe të sillet ndryshe. Ajo i ka thënë që në “Një gjak, një komb. Rroftë Shqipëria e
Domenika, Eduardi dhe Renato janë bisedojnë së bashku dhe do të donin që premtimin situata të veçanta sjelljet e saj mund të madhe”. Pasi vendosin në mur parullën,
ulur pranë gardhit dhe po bisedojnë me të ishin në shtëpi me ta, pasi te shtëpia e Jetmiri i ka premtuar Oltës se do ta jenë në dukje të pakëndshme, por ajo e djemtë e shtëpisë së re shkojnë në ku-
Klodin që ndodhet në anën tjetër. Ata py- vjetër, sipas tyre, është krijuar një situatë ushqente kur të uleshin për të ngrënë kupton, pasi e ka shumë për zemër. Në zhinë dhe presin gishtat në mënyrë që të
esin banorin e ri për çështje të ndryshme shumë serioze, sepse Kika dhe Graciela dhe ajo shkon ta thërrasë. Ai i thotë se këtë mënyrë duhet ta shikojë dhe Erioni lënë shenja gjaku në banderolë. Më pas
dhe për banorët e tjerë. Klodi fillimisht i bëjnë si mbretërit e shtëpisë. Ata thonë nuk do ta bëjë, por ajo këmbëngul, pasi situatën, sipas Gracielës. ata dalin përsëri dhe varin në mur parul-
pyet banorët se si po u duket jetesa nën që marrëdhënie më të mira kanë me ai i ka premtuar. Më në fund ajo heq dorë Valoni rrëzon Bertinën lën e dytë, e cila shkruan: “Sa krenar me
presionin e nominimit. Renato thotë se banorët e rinj se me ata që kanë ndenjur dhe Jetmiri u thotë miqve të tij që atij i ka Pas lojës banorët në shtëpinë e vjetër qenë shqiptar!”. Pas tyre edhe banorët e
normalisht ka emocione, por është një pothuajse një muaj bashkë. Olta i tregon mbetur qejfi me të, pasi ndonëse gjithë kanë dalë të gjithë në ballkon dhe po shtëpisë së vjetër dalin në oborr dhe fil-
gjë që herët a vonë do të ndodhë. Këtë që ajo është përshëndetur me dy vajzat e natën kanë qëndruar duke biseduar të bisedojnë. Ndër ta mungon Bertina, e lojnë të varin edhe ata parullën e tyre. Në
mendim ndajnë edhe të tjerët. Klodi e reja sot në mëngjes, ndërsa Bertina nuk i dy dhe i ka kënduar edhe serenatë, ajo cila gjatë lojës u lëndua ngaqë Valoni të shkruhet “Kosovë, gëzuar Pavarësinë!”.
pyet Domenikën nëse ndihet me fat që ka folur fare. Domi ka thënë që Kika po u sot gjithë ditën ka flirtuar me banorët e për shaka i tërhoqi karrigen. Përveç saj Në këto momente të gjithë banorët kën-
shtëpia e BB-së i ka sjellë një histori të rri shumë ftohtë, madje sot në mëngjes shtëpisë së vjetër, sipas Jetmirit. Domi i edhe Valoni ndihet mjaft keq për aktin dojnë këngë patriotike për Kosovën. Pasi
re dashurie. Olta i kishte folur dy herë, por ai nuk i thotë që të mos ta shikojë në këtë aspekt, e tij. Ai rri në ballkon i heshtur dhe duke mbarojnë punën me parullat banorët
Ai i thotë Domit që ta shijojë këtë his- kishte kthyer përgjigje, derisa Domi ka pasi ajo nuk e ka bërë me qëllim për ta pirë vazhdimisht cigare. Historia e lojës fillojnë të këndojnë Himnin Kombëtar.
tori deri në maksimum, duke shtuar se në ndërhyrë dhe i ka thënë atij përse nuk ofenduar. Seldi i thotë që ky nuk është në shtëpinë e vjetër, tashmë diskutohet Ata urojnë njëri-tjetrin për festën. Më pas
vërtet ka ndjenjë, shijoje. “Edhe unë do të i flet Oltës. Ai ka thënë që nuk e kishte momenti i duhur për të që të njihet me edhe në shtëpinë e re. Jetmiri u tregon të festimet vazhdojnë me këngë patriotike.
kisha dëshirë që të dashurohesha...”. Kjo dëgjuar, por vajzat nuk e besojnë këtë. Oltën, pasi ata janë të dy në nominim tjerëve historinë e Valonit dhe Bertinës. Klodi: Graciela je zero, e
ka mjaftuar që Domenika të pyesë Klodin Ata kanë komentuar dhe për sjelljen e dhe mund të dalin nga vetja. Ata e kanë Duke qeshur ai ua tregon banorëve të paedukatë
se cila nga vajzat e shtëpisë e tërhiqte më Gracielës dhe Jetmiri ka thënë që nuk po ndërprerë bisedën, pasi ka ardhur dhe shtëpisë së re, duke bërë edhe shaka. Gjatë kohës së festimeve, Klodi i thotë
shumë. Klodi thotë se është ende herët e kupton pse po sillet keq me të. Seldi i Olta dhe nuk kanë dashur ta vazhdojnë “Bertina nuk është se u vra shumë, por Gracielës të mundohet që t’i lërë hapësirë
për të dhënë një përkufizim, por më tepër ka thënë që ajo i duket si adoleshente bisedën në prani të saj. rri shtrirë, që të shkojë ta fërkojë Erioni dhe të mos bëjë si drejtoreshë e shtëpisë.
ai mendon se përshtatet me Adën, por dhe nuk sillet si për moshën që ka. Domi Erioni i shqetësuar pastaj”, ka thënë duke qeshur Jetmiri. Kjo e acaroi Gracielën, e cila pas festime-
edhe Rezarta i duket e zgjuar. ka thënë që nuk duhet ta paragjykojnë, Erioni i ka treguar Gracielës gjërat që Ndërkohë të tjerët hedhin poshtë thëniet ve ndenji e mërzitur. Pas pak Graciela hyn
Kur duhet dashuruar? sepse ajo mund të jetë ndier e lënë pas e shqetësojnë dhe nuk ndihet mirë. Ai i e tij duke pohuar se në raste të tilla njeriu në dhomën e gjumit. Aty vjen edhe Klodi,
Bertina, Erioni, Kika dhe Bledi kanë dore nga Jetmiri dhe nuk ka ditur si të ka thënë që Bertina është e mërzitur me mund të lëndohet vërtet. Ata komentojnë i cili e pyet Gracielën përse është mërzi-
ndenjur në oborrin e shtëpisë së tyre dhe reagojë për të pasur vëmendjen e tij. Jet- të dhe, nga ana tjetër, duhet të përballet Erionin dhe ndjenjat e tij për Bertinën. tur. Në atë moment Graciela nis të flasë
kanë biseduar për lidhjet dhe dashurinë. miri i thotë që ai e do fort Gracielën, por dhe me miqtë e nominuar. Ai i ka thënë Valoni është shumë i mërzitur, sepse me zë të lartë duke i thënë Klodit se përse
Bertina i ka thënë që mendon se nuk këto sjellje të saja po e mërzisin. Olta me që Bertina është mërzitur pa ndonjë arsye ndihet shumë në faj dhe nuk di se si t’i e quajti “drejtoreshë”. Duke u dashur të
duhen krijuar lidhje serioze në moshë Seldin janë distancuar dhe kanë folur për të fortë me të, pasi ai nuk mund ta ndry- kërkojë falje Bertinës. sqarohet, Klodi i shpjegon se ajo shprehje
të vogël, pasi meshkujt deri në moshën Domin, e cila po sillet ftohtë me Seldin. shojë karakterin e tij. Ndërsa Graciela i Pavarësia e Kosovës erdhi ngaqë Graciela e kishte shtyrë dhe
25-vjeçare janë të papjekur. Erioni reagon Ai i thotë që nuk e di se çfarë ka me të, thotë që ai duhet të jetë më i kujdesshëm Banorët kanë menduar që të organizo- për më tepër veprimet e saj nuk i pëlqe-
menjëherë dhe i thotë se nuk ka fare të jnë aspak. “Unë nuk jam kukulla jote që
drejtë, pasi ai është shumë i pjekur, ajo i të shtysh ti si të duash”, vazhdon Klodi
përgjigjet që ai s’ka pse ta marrë perso- i nervozuar. Graciela ngre akoma më
nale, pasi ajo e ka thënë në përgjithësi. shumë zërin dhe shprehet në një mënyrë
Erioni i thotë që ai ka plane të tjera tani që bën që Klodi të ndihet i ofenduar.
për tani dhe nuk do të krijojë lidhje të Kështu debati nis të marrë zjarr. Klodi i
gjata. Më pas Erioni dhe Bertina kanë kërkon që të ulë zërin dhe Graciela i thotë
mbetur vetëm dhe kanë folur me shpoti se nuk e pyet atë se si e përdor zërin e saj.
me njëri-tjetrin. Ai i ka thënë Bertinës se Sjellja agresive e Gracielës e acaron më
po i shtrembërohen sytë duke parë sa tepër Klodin. Ai i kërkon edhe një herë
andej e sa këtej. Gracielës që të diskutojë me zë të ulët dhe
Distancimi midis banorëve Graciela në debat e sipër i thotë Klodit
Seldi ka folur me Jetmirin dhe i ka “mbylle gojën”. Klodi tashmë i acaruar
treguar për sjelljen e Kikës. Kika i kish së tepërmi i thotë: “Mos më thuaj mua
thënë atij që e ka marrë malli për fëmijët ashtu, se nuk je ti as nëna ime, as motra
dhe ka nevojë që t’i shohë. Dy djemtë këtë ime. Ti je zero, je e paedukatë”. Debati i
gjë e komentojë si një mënyrë e Kikës tyre vazhdon më shumë akoma derisa
për t’u bërë protagonist dhe për t’u vik- Klodi e mbyll me një “natën e mirë”, por
timizuar. Seldi i ka thënë më tej që Kika Graciela vazhdon përsëri.
shqip PER ME SHUME
@

SPORT
www.gazeta-shqip.com
E ENJTE, 18 SHKURT 2010

30

Festë dhe gola në miqësoren e vëllezërve


Shqipëria “B” fiton 3-2 përballë Kosovës, por rezultati ishte më pak i rëndësishmi
ERALD KODHELI
Shkurt

A
shtu si pritej, miqësorja
ndërmjet Kosovës dhe Deklarata
Shqipërisë “B” ishte një
ndeshje që i kalonte ku- Kreu i FFK, Vokrri:
fijtë sportivë. Ndeshja e futbollit,
e zhvilluar në stadiumin e Prish- Faleminderit Shqipëri!
tinës, për nder të dyvjetorit të ditës

F
adil Vokrri, presidenti i
së pavarësisë ishte vetëm fasada Federatës Kosovare të Fut-
e një feste mbarëkombëtare. Në bollit ka theksuar edhe një
fund takimi u fitua 3-2 nga kan- herë mirënjohjen për ndihmën e
didatët për një fanellë të përfaqë- ardhur nga Shqipëria gjatë gjithë
sueses kuqezi, këngët patriotike këtyre muajve. Gjatë konferencës
në tribuna, bamirësia për familjet së përbashkët për shtyp në fund
e përmbytura në zonën e Nën- të miqësores së pavarësisë, ai
shkodrës dhe pesë golat e shënuar deklaroi: “Falënderoj Kombëta-
bënë që rezultati final të ishte më ren shqiptare, e cila ishte këtu
pak i rëndësishmi. Yjet e futbollit me ne për të festuar së bashku
shqiptar e kosovar, të ndihmuar ditën e pavarësisë. Bashkëpunimi
edhe nga futbollistët që luajnë e me FSHF-në nuk ka munguar
militojnë në kampionate europia- asnjëherë, dhe kjo u dëshmua
ne, kanë dhuruar një atmosferë edhe me këtë ndeshje miqëso-
mjaft të këndshme, pavarësisht re. Shpresoj dhe besoj se në të
shiut dhe baltës në stadiumin e ardhmen ky bashkëpunim do
kryeqytetit kosovar. Kuqezinjtë të intensifikohet edhe më tej, në
e drejtuar nga Josip Kuzhe zh- mënyrë që edhe futbolli i Kosovës
bllokuan rezultatin vetëm pas 4 të përparojë”, deklaroi ai. FSHF ka
minutave lojë me mbrojtësin Dit- bashkëpunuar ngushtë me FFK-
mar Bicaj, i cili devijoi në rrjetë një në që prej zgjedhjes së Vokrrit në
harkim të Elis Bakajt nga goditje krye të federatës në shkurtin e
këndi. Pak sekonda më parë ishte vitit 2008, duke bërë lobing për
vetë Bakaj ai që kërkoi golin me njohjen ndërkombëtare të për-
një goditje mjaft të rrezikshme në Deklarata faqësueses së Kosovës. e. k.
kufi të zonës. Vendasit barazuan
shifrat në të 20-ën, kur Shpëtim Trajneri i Shqipërisë: “Më vjen mirë që keni shtetin tuaj, më vjen keq që duhet të fitonim” FSHF
Hasani shfrytëzoi maksimalisht
Duka: Privilegj dhe
një harkim nga e djathta e Zabër-
xhës. Por, barazimi 1-1 nuk ka
zgjatur shumë, pasi 11 minuta
Josip Kuzhe: Do të jem tifoz i flaktë i Kosovës nder të jesh këtu

M
më pas, mbrojtësi kosovar Gjeraj ë shumë se një nde-

J
ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar osip Kuzhe, trajneri i Kombëtares kuqezi, nostalgjik në vizitën e i Kosovës, theksoi Kuzhe. Më vjen mirë që tash e keni shtetin shje, miqësorja Kosovë-
brenda zonës ndaj Muzakës. tij të dytë në Prishtinë pas 22 vjetësh, nuk i fshehu emocionet e tuaj”. Tekniku kroat i falënderoi tifozët kosovarë që e përcjellin Shqipëri ishte një event
Ekzekutimi i 11-metërshit është rastit, por vlerësoi gjithashtu edhe pritjen që iu bë delegacionit Kombëtaren shqiptare gjithmonë në Tiranë, për të cilët tha se i madh i festës së 2-vjetorit të
marrë përsipër nga vetë mesfu- shqiptar në Kosovë. Trajneri kroat tha se në gjithmonë e ngjallin atmosferën në stadium. pavarësisë, ndaj edhe deklaratat
shori i Tiranës, i cili nuk ka gabuar. Prishtinë deklaroi që kishte ardhur për fitore “Praktikisht ata mbajnë gjallë atmosferën në ishin në këtë prizëm. Presiden-
Në pjesën e dytë, kosovarët lua- edhe pse e lavdëroi dhe kualitetin e ekipit stadium sa herë që luan Shqipëria. Dëshiroj ti i FSHF-së, Armando Duka,
jtën më mirë dhe barazuan sërish kosovar. “Ndihem i emocionuar që pas 22 t’i falënderoj me gjithë zemër, pasi janë një falënderoi FFK-në për ftesën e
me një “predhë” nga distanca të vjetësh vizitoj Kosovën, nënvizoi Kuzhe në mbështetje shumë e madhe për Kombëta- bërë dhe për mikpritjen: “Ishte
Dukagjin Gashit, në minutën e konferencën për shtyp pas ndeshjes së fituar ren tonë”, bëri të ditur Kuzhe. Me këtë rast kënaqësi që ta ndanim bashkë
75-të. Kur të gjithë të pranishmit 2-3 nga seleksioni i tij. Këtu kam kaluar çaste ai pati mundësinë të ndjekë nga afër disa gëzimin për ditën e pavarësisë së
menduan se miqësorja do të mb- të mira kur isha si trajner, edhe si futbollist. elementë të rëndësishëm të Kombëtares Kosovës. Ndihem i privilegjuar.
yllej në barazim, në sekondat e Ndërsa në aspektin profesional, jam i lumtur kosovare, të cilët mund të jenë të vlefshëm Ju falënderoj dhe e përshëndes
fundit ishte sulmuesi i Vllaznisë, që këtu erdha si trajneri i Shqipërisë, marrë për Shqipërinë, si mesfushori i Halmstadit, nismën e juaj që të ardhurat nga
Bekim Bala, që përfitoi nga një parasysh edhe karakterin humanitar të nde- Anel Raskaj dhe mbrojtësi i Hysit, Fisnik kjo ndeshje të dedikohen për
shjes”. Po ashtu, tekniku kroat i Shqipërisë Papuçi: “Më ranë në sy disa futbollistë, por familjet që vuajtën përmbytjet
pasiguri e mbrojtjes dhe portierit
lëshoi një deklaratë domethënëse në lidhje më pëlqyen në veçanti numri 8 (Raskaj), në Shqipëri”. Po ashtu, numri një
kosovar, duke vulosur shifrat fi-
me simpatinë e tij për të ardhmen për futbollin kosovar, duke u por edhe lojtari me numër 5 (Papuçi). Në të ardhmen, mund t’i i futbollit shqiptar ka folur edhe
nale në 2-3. Një prej futbollistëve
deklaruar si një tifoz ultras i tyre në arenën ndërkombëtare. “Kur vëzhgoj edhe nga afër këta futbollistë, pse jo”. në lidhje me sulmuesin kosovar
më të mirë në fushë për Shqi-
të zhvilloni ndeshje ndërkombëtare, unë do të jem tifoz i flaktë A. Manallari të Nurenbergut, Alber Bunjaku,
përinë ishte Bakaj, i cili në fund
që ka shënuar 10 gola në Bun-
të ndeshjes deklaroi: “Për mua desligë. “Të gjithë ne jemi tifozë
personalisht, por mendoj edhe me të, ashtu sikurse për çdo lojtar
për shokët e mi të skuadrës, ishte shqiptar në kampionatet euro-
një kënaqësi që luajtëm këtu. Ne Axhenda Vizita në kompleksin “Adem Jashari” dhe në varrin e ish-presidentit Rrugova piane. Por fatkeqësisht Bunjaku
jemi të gjithë shqiptarë, jemi një ka luajtur me një përfaqësuese
komb. Në këtë miqësore luajtëm
përballë disa shokëve tanë koso-
varë, me të cilët njihemi. Do të
mundohemi ta ndihmojmë Koso-
vën sa të mundemi. Terreni ishte
FSHF, një fanellë me numrin tjetër dhe është e pamundur që ai
të bëhet pjesë e Shqipërisë”. A. M

Polemika
paksa i papërshtatshëm, por ne
u kënaqëm duke luajtur. Fitorja?
Rezultati nuk kishte aspak rëndësi
në këtë ndeshje”, tha fantazisti
10 për presidentin Sejdiu Smaili: Kuzhe, e pres
ftesën në Kombëtare!

M
iqësorja Kosovë-Shqi-

S
i Dinamos. Në anën tjetër, një apo dera e aeroplanit të 1998. Ajo që binte në sy ishte
linjës Shqipëri-Kosovë tabela e vendosur prej dy vjetësh përi, ka qenë një mun-
prej lojtarëve më të spikatur ishte dësi që trajneri Josip
mesfushori Anel Raskaj, që aktivi- është hapur, një delega- në fshatin e liderit të UÇK-së.
Kuzhe të provojë lojtarët e Su-
zohet në Suedi me Halmshtad. Për cion i Federatës Kosovare Pak fjalë, por që të krijojnë të
periores. Dritan Smaili nuk ka
21-vjeçarin kjo ishte hera e dytë të Futbollit ka shpërndarë buqeta gjithë idenë: “Bac, u kry”, duke iu
nguruar të shfaqë hapur pakëna-
që luante për Kosovën, dhe e para me lule për presidentin e FSHF- referuar sovranitetit të Kosovës.
qësitë e tij për mosgrumbullimin
përpara tifozëve kosovarë. “Ishte së, Armand Duka, ministrin e Pas vizitës në varrezat e familjes
për të qenë pjesë e kësaj skuadre.
nder i madh për mua të luaja për Sporteve, Ferdinand Xhaferi dhe Jashari, delegacioni shqiptar dhe Pasi ka theksuar se është një nga
Kosovën. Erdha këtu me gjithë drejtorin e sporteve, Vasil Bici, ai kosovar u nisën drejt Prishtinës, lojtarët stabël në skuadër në këto
qejf. Edhe pse ishim në fazën për- por edhe presidentët e klubeve të ku janë takuar me presidentin e 2 sezonet e fundit (në 2008-2010
gatitore, klubi nuk më krijoi asnjë Superiores, Hasanbelliu, Fushaj Republikës, Fatmir Sejdiu. Në kontribuoi që Vllaznia të shpallej
problem. Ne merituam ndoshta e Bizhdili. Një pritje modeste, prezencën e ministrit Xhaferi nënkampione e Shqipërisë), ai
një rezultat më të mirë, krijuam por mjaft e ngrohtë, e shoqëruar dhe të ambasadorit shqiptar në nënvizon se e pret prej kohësh një
mjaft raste, por nuk e shoh si pro- me falënderimin për prezencën Kosovë, Islam Lauka, presidenti i ftesë nga Kuzhe për në Kombëta-
blem që humbëm. Rëndësi kishte në festën e dyvjetorit të lindjes FSHF-së, Armand Duka i dhuroi re. Por ajo s’ka ardhur. Të paktën
që loja ishte e mirë dhe u ndjeva së shtetit më të ri në Europë. kreut të shtetit fanellën kuqezi, deri më sot. Ndaj ai ka vendosur
në mënyrë fantastike”, tha numri Sytë e atyre pak kundërshtarëve me emrin e dedikuar dhe numrin tashmë të ngrejë zërin dhe be-
8 i përfaqësueses. Ndërsa trajneri që ndodheshin në aeroportin e 10. Sipas axhendës, më pas të son se do të ketë veshë që do ta
i përfaqësueses kosovare, Albert Prishtinës ndiqnin me kureshtje gjithë kanë vizituar edhe varrin e dëgjojnë: “Luaj prej dy sezonesh
Bunjaku, shtoi: “Kjo ndeshje pati çdo lëvizje të delegacionit të sa- të përzgjedhurit e Josip Kuzhe min për në Prekaz. Një vizitë në ish-presidentit të ndjerë, Ibrahim i padiskutueshëm në formacionin
karakter humanitar dhe sportiv. pombërritur shqiptar. Natyrisht, kanë udhëtuar drejt kryeqytetit, kompleksin përkujtimor “Adem Rugova, kreut të parë të shtetit e parë, pa ua ulur vlerat lojtarëve
Falënderojmë Shqipërinë dhe vëmendja ishte përqendruar te për t’u përgatitur për ndeshjen, Jashari”, komandantit legjendar kosovar dhe një prej figurave më të tjerë, dhe deri tani kam pritur
shpresojmë që t’ua kthejmë nde- skuadra, protagonistja e vër- ndërsa përfaqësuesit e federatës që u masakrua së bashku me të rëndësishme të këtyre viteve një ftesë nga Kuzhe, që nuk ka
rin duke u përballur këtë herë në tetë e miqësores së pavarësisë. dhe MTKRS-së, të shoqëruar nga pjesën më të madhe të familjes të fundit. ardhur. Shpresoj që trajneri të
Tiranë, më 28 nëntor”. Me autobusin që i shoqëronte, gazetarët e shumtë, nisën udhëti- nga ushtria serbe në mars të vitit e. kodheli hedhë një sy edhe nga ne”. A. M
shqip @ PER ME SHUME
E ENJTE, 18 SHKURT 2010
SPORT www.gazeta-shqip.com
31

“Alianz Arena” “Estadio do Dragao”

Bajern ka nevojë për gjyqtarin, Çmenduria e Arsenalit, Porto


që të mundë Fiorentinën falënderon dhe fiton 2-1
B ajern fiton 2-1 me ndihmën e gjyqtarit ndaj Fiorentinës në “Alianz Arena”.
Pjesa e parë u mbyll 1-0 për gjermanët, falë golit të Roben në minutën e 45’
nga pika e penalltisë. Me gjithë dizavantazhin, skuadra e Prandelit ka mundur
A rsenali mposhtet 2-1 nga Porto në “EStadio do Dragao”. Pjesa e parë është
mbyllur 1-1. Është luajtur një ndeshje e bukur, e karakterizuar me raste
në të dy portat. Porto është më e rrezikshme që në fillim, provon me Falkaon.
të shfaqet mirë në fushë, duke limituar inkursionet e Roben e Riberi. Rastet më Por vendasit gjejnë golin e avantazhit pas 10 minutash: gabim i Almunias,
të mira të vararezëve i kanë pasur Gomez e Riberi, por që janë ndalur nga Frey. topi përfundon te Varela, fut një top në zonë, që Fabianski, si një diletant, e
Xhilardino në minutën e 20 ka humbur një rast të mirë vetëm për vetëm me fut në portën e tij. Arsenali jep maksimumin dhe e gjen golin e barazimit në
MOVIOLA portierin But, pasi rrëshqiti brenda zonës. Në minutën e 44 Gomez shënon, por GAFAT minutën e 18’: pas një goditjeje këndi, Sol Kempbell shënon me kokë. Rastet
Një gol në pozicion gjyqtari nuk lejon avantazhin dhe jep 11-metërsh për Bajernin: Roben ekzekuton Topçinjtë paguajnë janë në të dyja portat, por goli i radhës vjen vetëm në pjesën e dytë dhe atë
jashtë loje e Kloses saktë. Pesë minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Fiorentina barazon me Kroldrup. gabimet e pafalshme e bën Porto me Falkaon. Topçinjtë nuk shfrytëzojnë dot golin e Sol Kembëll
në minutën e 89-të u Fiorentina përpiqet të qëndrojë, por përpjekjet e Bajernit shpërblehen me një të portierit Fabianski dhe i paguajnë shtrenjtë dy gabimet e pafalshme të portierit Fabianski, i cili
jep fitoren e mun- gol në pozicion jashtë loje të Kloses në minutën e 89-të dhe bavarezët marrin në dy golat e Varelës dhuron një gol për Varelan dhe më pas është protagonist edhe në golin e dytë
dshme gjermanëve fitoren e mundimshme. dhe Falkaos të shënuar nga Falkao.

CHAMPIONS LEAGUE
Mançesteri shfrytëzoi racionalisht mundësitë që iu dhanë dhe arriti të mposhtte italianët në “San Siro”
TE MARTEN

Ja arsyet e humbjes së Milanit Lion-Real Madrid


Makoun 48’
Milan-Man. Junajtid
1-0

2-3
Ronaldinjo 3’, Sedorf 85’ / Skolls
37’, Runi 66’ e 74’

Kuqezinjtë shënuan një gol dhe humbën shumë raste për t’u ndëshkuar më pas DJE
Bajern-Fiorentina
Roben (p) 45’, Klose 89’ /
2-1

Kroldrup 50’

M
ilan-Mançester
Junajtid ishte një HUMBJA MBROJTJA FERGUSON Porto-Arsenal 2-1
nga ndeshjet më të Anglezët treguan Dalja e Antoninit dëm- Ferguson nuk qëndroi Fabianski (ag) 11’, Falkao 51’ /
ndjekura të 8-shes së pjekurinë dhe ven- toi mbrojtjen. Dyshja kot në “San Siro” për Kembëll 18’
Champions League. Ndërkohë që dosmërinë. Në pah Nesta–Silva funksionoi të ndjekur Milanin në
këto janë përgjigjet e humbjes së u vu gjithashtu dhe për mrekulli në pjesën ndeshjen me Udine- 23 SHKURT
kuqezinjve italianë. strategjia dinake e Sër e parë, kurse në zen dhe atë që ai pa Shtutgart-Barcelona
Pse humbi Milani? - Skuadra Alex Fergusonit. Fati pjesën e dytë dështoi e aplikoi në ndeshjen Olimpiakos-Bordo
angleze tregoi pjekurinë dhe gjithashtu e ndihmoi totalisht, pasi mbuloi e të martës kundër
vendosmërinë për t’u rikthyer. Në Junajtid dot Runin kuqezinjve italianë 24 SHKURT
pah u vu gjithashtu dhe strategjia CSKA Moskë-Sevilja
dinake e Sër Alex Fergusonit. Fati Inter-Çelsi
gjithashtu e ndihmoi Junajtid në
mposhtjen e Milanit, që nga ana
tjetër dështoi të konkretizonte.
Nesta–Silva? RIKARDO KAKA
Dyshja Nesta–Silva funksionoi
për mrekulli në pjesën e parë,
kurse në pjesën e dytë dështoi “Milani
totalisht. Në fakt, kthesa në këtë
takim u bë kur u barazua rezul-
tati me atë gol fatlum të Skolls,
do të arrijë
pas daljes së Antoninit. Kjo ishte
fatale për mbrojtjen e Milanit.
kualifikimin”
Anësorët e Junajtid gjetën mjaft
hapësira për të depërtuar në thel-
lësi të zonës së Milanit, ku dhe u
A si i Real Madrid, Kaka, ka
deklaruar pas ndeshjes Mi-
lan–Mançester Junajtid se ish-
shpartallua mbrojtja e Milanit
klubi i tij ka ende gjasa për t’u
deri në ato momente.
kualifikuar më tej në Cham-
Ku gaboi Leonardo?
pions. Milani u dorëzua në San
Leonardo duket se nuk mësoi
Siro pranë rezultatit 2-3, që ua
asgjë nga disfata ndaj Interit, apo
thënë më mirë gaboi më rëndë. LEONARDO vështirëson punët kuqezinjve
Gabimet e Leonardos për sfidën në Old Traford. Milani
Strategu brazilian gabimin e parë
Leonardo duket se nuk duhet të shënojë fitore me dy
e bëri në fillim të takimit. Pozicio-
mësoi asgjë nga disfa- gola diferencë për t’u kualifikuar
nimi i Devid Bekamit në qendër
ta ndaj Interit, apo thënë më tej, për shkak të tre golave të
të fushës ishte një gabim fatal.
më mirë gaboi më rëndë. Junajtit si mysafir. “Më vjen keq
Leonardo nuk shfrytëzoi sa duhet
Strategu brazilian gaboi në për ish-bashkëlojtarët e mi, por
harkimet e Bekamit, që siç dihet
pozicionin e Bekamit, në nuk ka mbaruar asgjë për Leo-
janë legjendarë. Bashkëpunimet
aktivizimin e Huntelar që nardon. Ndeshja do të vendoset
me Pirlon, që siç u pa të martën,
humbi disa raste, apo dhe në 90 minutat e dyta. E para ka
dështoi. Leonardo, është dashur
futjen me shumë vonesë të përfunduar dhe tani ata do të
thjesht ta vendosë Gatuzon në
Klarens Sedorf, që shënoi duhet të shkojnë në Old Traford
pozicionin e zakonshëm të tij.
një gol spektakolar për të luajtur një ndeshje shumë
Gabimi i dytë i Leonardos ishte
të vështirë, por… Milani do të
Huntelar. Holandezi nuk u pa të
kualifikohet”, tha Kaka.
prekte topin, pos atij rasti ideal të
humbur. Çdo sulmues tjetër do Champions League Europa League
të shënonte. Do të ishte më mirë
që në vend të Huntelar të luante Ferguson: Runi, baras me Mesin dhe Kristiano Ronaldon Ajaks-Juventus pritet të jetë një superndeshje ETO’O
Inzagi që është dhe sulmuesi
më i mirë i të gjitha kohërave në
Champions, apo dhe Klarens Se- Shtypi anglez: Fenomeni Diego: Juve, me Ajaksin “Më mungon
dorf, që u fut me vonesë dhe shë-
noi një gol spektakolar... Gabimi i Uejn Runi, çfarë bishe! do të luajmë për të fituar Barça, por fitoj
tretë dhe më i rëndë i Leonardos
ishte zëvendësimi i Antoninit të tituj me Interin”
dëmtuar me Favalin.
Ferguson M es Milanit dhe Mançester Junajtid ishte Uajn Runi ai
që bëri diferencën: dy gola për të jashtëzakonshëm T ashmë Juve ka rikthyer shijen e fitores dhe nuk dëshiron
ta humbasë. Diego nuk dëshiron të ndalet më, aq më
Ferguson nuk qëndroi kot në
“San Siro” për të ndjekur Milanin
të sulmuesit anglez dhe tashmë Ferguson e kandidon mes
më të mirëve në botë, përkrah Lionel Mesit dhe Kristiano
shumë përballë një sfide tërheqëse në Europa League
kundër Ajaksit. Nuk do të jetë e lehtë të luash në Amster-
S amuel Eto’o ka deklaruar se
atij i mungon Barcelona, por
dëshiron ta përsërisë me Interin
në ndeshjen me Udinezen, por Ronaldos. Të gjitha gazetat angle- dam Arena, por braziliani është i suksesin dhe kënaqësinë që e ki-
për këtë i ndihmoi dhe ndeshja ze janë në një mendje, të paktën në sigurt që Juve mund t’ia dalë. “Do shte në “Kamp Nou”. Kamerunasi
me Interin, sigurisht. Planet e Le- lidhje me paraqitjen e Uejn Runit, të shkojmë atje për të fituar, thotë ka shënuar 10 gola këtë sezon,
onardos dështuan për të mos pë- të cilin e konsiderojnë “Bishën” e Diego. Kemi kaluar një fazë që nuk por ndien se ai mund të bëjë më
suar gol, kur Ferguson ashtu siç San Siros. Talenti nga Liverpuli, ka dhënë rezultatet që dëshironim, shumë për ta çuar Interin më për-
ishte parashikuar, do të kërkonte pas largimit të Kristiano Ronaldos, por hyrja në fushë për një ndeshje të para. “Ishte e vështirë, pasi 13 vjet
qarkullimin e topit dhe vështirësi- është bërë ylli i vërtetë i skuadrës, një kompeticioni të europianit është isha në Spanjë dhe më mungon
min e rikthimit të Milanit në lojë. që duket se nuk ecën dot përpara gjithmonë një motivim i mirë. Do të jeta që e kisha te Barça, deklaroi
Ai largoi nga loja Nanin dhe futi pa golat e tij. Tani është në kuotën jetë një sfidë e vështirë. Ajaksi është Eto’o. Megjithatë, po përpiqem
Valencian, që me një harkim për e 25 golave në 29 ndeshje: është një skuadër e fortë dhe po kalon një të adaptohem me realitetin tek
Runin e kreu punën e tij. Fati ishte golashënuesi më i mirë i Premier periudhë të mirë në kampionatin Inter. Objektivi im është të fitoj
gjithashtu në anën e Fergusonit. League me 21 gola, ndërsa në Champions është zhbllo- holandez. Por do të duhet të kemi besim te vetvetja dhe trofe me Interin, aq sa fitova me
Milani pati rastet e tij në këtë ta- kuar vetëm në mbrëmjen e San Siros, duke u bërë edhe i kemi të gjitha mundësitë për të fituar”. Juventusi është Barcelonën”. Eto’o si duket do të
kim, por nuk i shfrytëzoi. Junajtid lideri i vërtetë i Mançester Junajtid. 122 janë golat e tij në nisur për në Amsterdam me ndeshjen e radhës në Europa rikthehet për Interin në ndeshjen
mbaroi ndeshjen me tri raste dhe karrierën te Junajtid. “Roo just too good”, (“Runi thjesht më League. Ashtu sikurse Diego, entuziast për këtë takim kundër Sampdorias në “San Siro”,
që të tria i konkretizoi. Thjesht, i miri”), titullonte “The Sun”, që sjell fjalët e Aleks Ferguson: është edhe mbrojtësi Legrotalie: “Fitorja kundër Xhenoas të shtunën në mbrëmje. Ai fitoi
Ferguson aplikoi një strategji të “Rubi është i barabartë me Kristiano Ronaldon dhe Mesin. ishte shumë e rëndësishme dhe na ka dhënë besim. Akasi trofeun e Champions dy herë me
përkryer, por lojë jo të mirë. Kjo Ka cilësi të një futbollisti të madh dhe i demonstroi ato. është një skuadër e fortë, por ne kërkojmë vazhdimësinë”. Barçën, duke shënuar në finalen
dëshmoi se ndeshja e djeshme kundër Arsenalit (2006) dhe
ishte ndeshje taktike. Mançester Junajtid (2009).