You are on page 1of 3

Starostov v konflikte zujmov ubda

transparency.sk /sk/starostov-v-konflikte-zaujmov-ubuda/

Poet starostov v konflikte zujmov po naom minuloronom prieskume klesol na tretinu pvodnho
potu. V tabuke niie priname zoznam starostov, ktor poas sasnho volebnho obdobia
psobili vo funkcii starostu obce a zrove v riadiacej funkcii skromnej firmy. Starostov v konflikte
zujmov stle zostva 45. Vyzvame mestskch poslancov, aktivistov, aj vetkch obanov, aby
navtvili zasadnutia obecnch zastupitestiev v tchto obciach a ptali sa starostov v konflikte na
dvody tohto stavu. Kto nm pole video zo zastupitestva, s otzkou na pozciu starostu vo firme,
dostane od ns krsnu bonboniru, ktor bola vytvoren na zkazku. Poponhajte sa, bonbonir
mme ete 15.

Obvod

Meno

Ardovo

Dtum
skonenia
konfliktu
zujmov

Starostom prv
raz(po vobch v
novembri 2014)

Firma

Daniel
Fbin

nie

S.E.P., s.r.o.

Babin

Jana
Greguov

nie

IMBIS, verejn obchodn


spolonos

Balog nad
Ipom

Peter
Blint

no

ALLIUM Odbytov
drustvo producentov
zeleniny a ovocia

Balo

Frigyes
Matus

nie

Medziilizie, a.s.

Bodrual

Duan
Zelizk

nie

RESTAV-SLOVAKIA, spol.
s r.o.

Bokovce

Peter
Kamensk

no

FILAGRO plus, spol. s r.o.

Bratislava
Devn

ubica
Kolkov

nie

ALPE ADRIA, s.r.o.

Brezovka

Peter
Buko

no

MHR stav

Brutovce

Jozef
Komara

nie

Pozemkov drustvo
Brutovce

10

Buclovany

Miroslav
Sabol

no

Roncko-obchodn
drustvo uro

11

Bzenov

tefan
Rafajlovi

no

Rafstav

23.4.2015

12

Debra

Adriana
Pappov

13

Doany

14

7.5.2015

nie

ProfiSlov s.r.o.

tefan
Kamenick

nie

K.I.S., s.r.o. Levoa

Doln Bar

Oskr
Bereczk

nie

KISA s.r.o.

15

Drienica

Igor Birk

nie

PATROLA, spol. s r.o.

16

Dubnica nad Jozef


Vhom
Gapark

nie

ZTS Motory Traktory,


a.s.

17

urkov

Jn Kuruc

nie

ROMAN JK, s.r.o.

18

Havranec

Milan
erba

nie

IRBIS CORPORATION
s.r.o.

19

Chras nad
Horndom

Marin
Melega

nie

Drustvo Koariky

20

Kalameny

Jlius
esk

nie

LKY, drustvo

21

Korytn

Peter
Palenr

no

Dozoring SK

22

Kouchov

Gejza
Kver

nie

AGRO GE-DO-RO s.r.o.

23

Kouchovce

Ivan Zajac

nie

Podielnick drustvo
Bukovce

24

Liptovsk
Mikul

Jn Blch

no

Tranoscius

25

Lukovitia

Alena
Segedyov

no

Malohont

26

Majere

Rudolf
Velika

nie

Zdruenie pltnkov
Dunajec, s.r.o.

27

Matovce

Jn
Referovi

nie

Agroref, s.r.o.

28

Medvedie

Juraj
ervk

nie

DALNK, s.r.o.

29

Milhos

tefan
Nagy

no

PP 3, s.r.o.

30

Mlynrovce

Peter
Kidala

nie

DADEX SKR, s.r.o.

31

Mokovec

Anna
Staov

nie

ZOT a.s.

32

Nin
Repae

Marta
Vrabov

nie

Zdruenie vlastnkov lesa,


drustvo Nin Repae

33

Nin Orlk

Juraj Petn

nie

AGROPET, s. r. o.

11.3.2015

34

Oravsk
Lesn

Marek
Majdi

no

Apatit, Biopas,

35

Ovie

Jn Farka

nie

JANTER, s.r.o.

36

Reica

Frantiek
Bodnr

nie

AGRO EDEMI s.r.o.

37

Rovn

Jaroslava
urove

nie

UROVEX KMA, s.r.o.

38

Roztoky

Martin
Jurkovi

nie

KAMENSTAV s.r.o.

39

Silica

Tom
Vrady

no

Mellifera s.r.o.

40

Slavoovce

tefan
Batk

nie

Stavebn bytov drustvo,


Roava

41

tefanov

Rudolf
Polk

nie

SONALLI, a.s.

42

Turk

Stanislav
Krakovsk

no

SOVAM

43

Uhlisk

Ferdinand
urdk

no

Rubickon

44

Vagrinec

Peter Klim

nie

INVEST PRO SK, spol.


s r.o.

45

Valkovce

Jn
Chrzan

nie

NEZAN, s.r.o.

46

Vek
Krteany

Vladimr
Kopl

no

KOME

47

Viniky

Michal
Tak

nie

ALTAK s.r.o. Slovakia

48

Vyn
Valice

Jn
Zhorsk

no

Group plus

49

Zemiansky
Vrbovok

Jozef Holl

no

HASTOK

50

arnovica

Kamil
Danko

nie

arnovick energetick, s.
r. o.

51

emberovce

Jn
Kalman

nie

Oviarske vrobnoobchodn drustvo

14.5.2015

25.2.2015

4.5.2015