You are on page 1of 3

Cui i-e frică de manipulare?

Cine ne manipulează
la nivel personal?

Pe cine manipulăm?

Sfera de manipulare personală este compusă atât din
persoane din imediata proximitate (prieteni/cunoscuţi,
membri ai familiei și șefi/superiori ierarhici), dar și din
indivizi care provin dintr-un spaţiu de referinţă asociat
cu fenomenul manipulării – partide politice și politicieni.

Cercul intim - familia și prietenii – este cel
mai expus manipulării auto-asumate. Cu cât
relaţiile dintre indivizi devin mai îndepărtate,
cu atât recunoașterea manipulării este mai
scăzută.

16%

Şefii / Superiorii ierarhici
de la locul de muncă

16%

Prieteni / Cunoscuţi

71%

28%

cunosc termenul
de manipulare

declară că nu cunosc
termenul de manipulare

Autoevaluare

6

10

din
respondenţi recunosc
că s-au simţit cel puţin
o dată manipulaţi

susţin că
nu le este frică
de manipulare

85%
cred că manipularea
este un lucru rău

Mass media

5%

Colegii de muncă
Oamenii manipulează în
general

Trei sferturi dintre
respondenţi spun că există
în viaţa lor o persoană în
care au încredere atunci
când le dă sfaturi
Auto-evaluare

Auto-evaluare

44%

Mai puţin de jumătate
dintre participanţii
la studiu cred că au
manipulat, conştient
sau inconştient,
pe cineva

Un coleg de muncă

7%

6%

Alt răspuns

74%

15%

10%

Membri ai familiei

Conducătorii ţării

Între bine şi rău

Un membru al familiei/
Un prieten

14%

Politicienii /
Partidele politice

Frica de manipulare

75%

53%

Nu ştiu

Nu răspund

3%

5%
4%

1%
2%

Cunoştinţe /
Alte persoane
Un angajat /
Un subaltern
Un client
Alt răspuns

4%

14%

12%

6%

7%

Întrebare filtrată –respondenţi care cunosc sensul
termenului „manipulare” –71% şi care au simţit că
au fost manipulaţi -60%

Nu ştiu

Nu răspund

Întrebare filtrată –respondenţi care
cunosc sensul termenului „manipulare”
–71% şi care au manipulat pe cineva –44%

* Datele fac parte din studiul Percepţiile românilor cu privire la manipulare, realizat de Institutul Român pentru
Evaluare şi Strategie – IRES, în perioada 9-11 iunie 2015, pe un eşantion de 820 de indivizi, reprezentativ pentru
populaţia adultă din România. Marjă de eroare ±3,5%.

12 SINTEZA # 17, iunie 2015

13 SINTEZA # 17, iunie 2015

Cercul de influenţă

73%

Cercul de influenţă = FAMILIA
Familia reprezintă pilonul de încredere
declarată a românilor. În acest cerc al
încrederii își fac loc cu greu prietenii
sau preotul. Explicaţia rezidă în cultura
colectivistă în care au trăit românii până în
1989 care, a cultivat neîncrederea în ceilalţi.

Aproape trei sferturi dintre
participanţii la studiu cred că
sunt entităţi care încearcă să îi
manipuleze pe români.

Cine îi manipulează pe români
Care sunt entităţile care îi manipulează pe români ?
Întrebare filtrată – respondenţi care sunt de părere că există
entităţi care îi manipulează pe români –73%

DA

-23%

Clasa politică din România

77%

UE

-63%

37%

Corporaţiile

-63%

37%

Serviciile secrete

Cine este, persoana din viața dumneavoastră
în care aveți cea mai mare încredere
când vă dă sfaturi?

NU

32%

-68%
-72%

NATO
Altele

28%
5%

-95%

Soţul / Soţia / lubitul / lubita
Unul dintre părinţi

39%

Politica manipulează, dar nu pe mine!

84% Vs. 30%

26%

Mai bine de 8 din 10 dintre participanţii la studiu cred că politicienii /
partidele politice îi manipulează pe români. Însă numai o treime dintre ei
se simt manipulaţi de politicieni sau de partide.

Clasa politică este în vârful topului
Credeţi că politicienii / partidele politice
îi manipulează pe români?

13%
5%

4% 5%

Dumneavoastră vă simțiți manipulat
de politicieni / partide politice?

4% Nu răspund

2% Nu răspund

5%
12% Nu

Nu răspund

30% Da

Fiul / Fiica

1% Alt răspuns

Fratele / Sora

84% Da

Un prieten / O prietenă

1% Un unchi / O mătuşă

68% Nu

Membri ai familiei

1%

Preotul / Pastorul

Întrebare filtrată – respondenţi care spun că există o
persoană în care au încredere când le dă sfaturi – 74%

14 SINTEZA # 17, iunie 2015

* Datele fac parte din studiul Percepţiile românilor cu privire la manipulare, realizat de Institutul Român pentru
Evaluare şi Strategie – IRES, în perioada 9-11 iunie 2015, pe un eşantion de 820 de indivizi, reprezentativ pentru populaţia
adultă din România. Marjă de eroare ±3,5%.

15 SINTEZA # 17, iunie 2015

Starea economiei
Competiţii sportive
Evenimente culturale
Noutăţi legislative
Viaţă politică
Informaţii din viaţa vedetelor

12%
13%
25%
28%
18%
25%
53%

Cât de informat vă simțiți cu privire la ce se întâmplă,
în prezent, în România?

Deloc informat

30%

4% Nu ştiu / Nu răspund

7%
Foarte bine
informat

12%

47%

Starea economiei 

68% TV Vs. 18% Internet

Noutăţi legislative

61% TV Vs. 24% Internet
58% TV Vs. 22% Internet

Evenimente culturale
Incidente şi fenomene naturale

69% TV Vs. 21% Internet

Competiţii sportive

67% TV Vs. 16% Internet

Informaţii despre viaţa vedetelor

59% TV Vs. 16% Internet

Instituţii centrale

Votul are foarte și destul
de multă influenţă

Televizorul
Maşina de spălat
Frigiderul
Computerul personal/Laptopul
Telefonul
Aragazul
Alte aparate electrocasnice
Centrala termică
Autoturismul
Routerul / Modemul
Radioul
Instalaţia electrică
Tablourile/lcoanele
Alt răspuns
Nu există
Nu ştiu
Nu răspund

30%
14%
14%
8%
8%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
2%
9%
2%

Foarte des

16 SINTEZA # 17, iunie 2015

Votul are foarte și destul
de multă influenţă

$

3%

Destul de des
$

$

17%
37%

Destul de rar

42%

Foarte rar / Niciodată

Cât credeți că ați rezista fără
să vă uitați la televizor?
2% Nu răspund
2% Nici acum nu mă uit

26%
Aş rezista
oricât

23%
Nici o zi

26%
Câteva zile

8%
Câteva luni

1%

Publicitate vs. achiziţie

70%

vs.

Cât de mult credeți că influențează publicitatea care i se
face unui anumit produs cumpărarea produsului respectiv?

39%

Foarte mult

13%

Câteva săptămâni
Aproape un sfert dintre respondenţi cred că
nu ar rezista nicio zi fără televizor

17 SINTEZA # 17, iunie 2015

20%

7 din 10 dintre participanţii la studiu cred că publicitatea
influenţează mult și foarte mult achiziţia unui produs.
Numai o cincime dintre respondenţi recunosc că reclamele îi
determină să cumpere des și foarte des unele produse.

37%

Destul de mult

11%

Destul de puţin

10%

Foarte puţin
* Datele fac parte din studiul Percepţiile românilor cu privire la manipulare, realizat de Institutul Român pentru
Evaluare şi Strategie – IRES, în perioada 9-11 iunie 2015, pe un eşantion de 820 de indivizi, reprezentativ pentru populaţia
adultă din România. Marjă de eroare ±3,5%.

55%

Doar jumătate dintre respondenţi
cred că votul oamenilor influenţează
funcţionarea instituţiilor din România.
Optimismul este mai crescut când
vine vorba de instituţiile locale
faţă de cele centrale.

Nu ştiu

Care este obiectul din casă care v-ar lipsi
cel mai mult dacă s-ar defecta?

vs.

Dumneavoastră personal, cât de des cumpărați produse
după ce vedeți reclame la aceste produse?

dintre participanţii
la studiu indică televizorul
ca fiind obiectul care
le-ar lipsi cel mai mult
dacă s-ar defecta

Magia cutiei negre

Instituţii locale

50%

Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în
privinţa actualităţii din România, cu cea mai mare pondere
în ceea ce privește viaţa politică.

$

33%

70% TV Vs. 16% Internet

$

Mai degrabă
slab informat

Destul de bine
informat

Viaţa politică 

$

32%
30%
29%
22%
21%
21%
11%

Incidente şi fenomene naturale

$

O treime dintre români
se simt mai degrabă
slabi informaţi cu privire
la ce se întâmplă,
în prezent, în ţară

$

„foarte interesat” „deloc interesat”

Puterea votului asupra
funcţionării instituţiilor
din românia

Care este principala sursă de unde vă
luaţi informaţiile cu privire la...?

$

33%

Interesul faţă de actualitate

$

Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „deloc interesat”,
iar 5 „foarte interesat”, cum ați spune că su nteți față de
ce se întâmplă în România sub următoarele aspecte?

Nu ştiu

3%