1.

Leesoefening

Gespook in Noors Museum
Suppoosten en bewakers van het Noorse Bergen Museum hebben angst om 's nachts te werken. Ze vertrouwen de Egyptische stenen grafbeelden niet meer. De shabti, zoals de figuren heten, zouden in hun vitrinekast bewegen. Sinds mei 2001 pronkt het museum van Bergen met zijn Egyptische collectie. Maar de shabti zorgen voor onrust onder het personeel, bericht de Bergens Tidende, een lokale krant. Volgens het personeel bewegen de stenen grafbeelden. Shabti zijn kleine beeldjes die in de graven van de overleden ouden Egyptenaren werden gelegd. De beeldjes stellen werklieden voor. Egyptenaren geloofden in een leven na de dood. Hun graven zaten tjokvol goederen die de dode tijdens zijn tocht naar en in het hiernamaals van pas zouden kunnen komen. "Sinds de shabti uit de kelder zijn, gedragen ze zich vreemd", erkent Richard Saure, een suppoost. Hij was de eerste die opmerkte dat met de beelden iets scheelde. "Toen we de shabti naar de museumzalen brachten, waren ze netjes verpakt. Toen we ze de volgende dag in de vitrinekast wilden plaatsen, vonden we de shabti overal op de grond terug, met uitzondering van twee beeldjes. De twee beelden waren valse shabti." Die nare gebeurtenis is niet alles . "Sinds de opening van de tentoonstelling bewegen de beeldjes", zegt Saure in alle ernst. Sommige figuren hebben al een hoek van negentig graden gemaakt. De beelden staan achter glas en de vitrines zijn verzegeld. maar je ziet hun bewegingen in het stof." Het personeel van het museum houdt sindsdien niet meer van de nachtwacht. Een verklaring voor de bewegende shabti is nog niet gevonden. "Sommigen wijten het aan vibraties in de vloer, maar waarom staan alle andere beelden dan nog op hun plaats?", vraagt Saure zich af. Een professor voegde nog wat extra mist aan het verhaal toe. "Iemand heeft de shabti gemaakt en ze in een graf gelegd. Nu zijn ze uit het donkere graf gehaald", stelt von Aachen vast. "Wat brengen ze ons? Als we het vragen, zullen ze misschien antwoorden. Dat is net de magie van het museum."

1

Bron: Metro 19/12/03 (http://www.freemetro.be)

2

Woordenschat: Gespook in Noors Museum

• • • • • • • • •

gespook > spo·ken (onp. ww.) : door spoken bezocht worden sup·poost (de ~ (m.), ~en) : beambte die toezicht moet houden in voor het publiek pron·ken (onov.ww.) : zich opvallend opgeschikt in het openbaar vertonen tjok·vol (bn.) : propvol, overvol van pas komen : nuttig zijn sche·len (onov. ww.) : vreemd zijn in alle ernst : serieus ver·ze·ge·len (ov. ww.) : met een zegel sluiten => sceller, placer sous scellés wij·ten aan (ww.) : ten laste leggen van, toeschrijven aan

toegankelijke plaatsen als musea, stadions e.d. => ordebewaarder, zaalwachter

Woordenschatoefening : Zin in een spelletje?
Lees opnieuw de tekst aandachtig en let op de nieuwe woorden. Probeer dan dit kruiswoordraadsel op te lossen aan de hand van woorden uit de tekst. Probeer zo weinig mogelijk naar de tekst of naar de woordenschatlijst te kijken…

1. Hij is echt serieus door dat te zeggen, hij zegt dat in alle … 2. De bewakers van het museum zijn bang voor de Egyptische stenen ………. 3. Volgens sommigen hebben die verschijnselen te maken met ……. 4. Het personeel is bang om ’s nachts te werken: ze willen de ….. niet meer verrichten 5. Plaats waar de ziel na de dood terechtkomt 6. Plaats waar een lijk begraven wordt 7. Overvol 8. Ordebewaarder 9. Adjectief, synoniem met dood 10. Toeschrijven, als oorzaak beschouwen

2. Spreekoefening : Wat is je ervaring met het paranormaal ?

Antwoord op die vragen met z’n drieën gedurende tien minuten. Voor elke vraag zeg eens wat je ervaring is, wat je mening erover is, wat je ervan denkt.

1. Ben je ooit getuige geweest van een paranormaal verschijnsel ?  Ja ? Welk soort verschijnsel ? Ben je geschrokken ?  Nee ? Zou je graag zoiets meemaken ? Hoe zou je reageren ?

2. Geloof je in spoken en geesten ? Denk je dat het mogelijk is dat sommige mensen die dood zijn, terugkomen om een taak te vervullen ?

3. Wat denk je van die zin : “Ik geloof dat de dood het definitieve eindpunt is van ons leven. Dood is dood. Na de dood komt er niets meer”. Ga je ermee akkoord ? Wat is je mening hierover ?

4. Zie je graag een griezelfilm ? Ben je soms bang naar bed te gaan na zo’n film ? Waarom ?

5. Zou je ’s nachts naar een begraafplaats durven gaan ? Waarom niet ?

6. Heb je ooit over spookhuizen in je buurt gehoord ? Geloof je zulke verhalen ?

3. Luisteroefening : Mijn Lieve Opa

Luister naar de getuigenis van die man. Hij vertelt dat hij een bovennatuurlijke ontmoeting heeft meegemaakt. Probeer dan op de volgende vragen te antwoorden.

1. Waarom voelde die jongen zich verdrietig toen hij 15 was ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Waar en wanneer gebeurde die vreemde ontmoeting ? ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 3. Wat heeft ‘opa’ aan de jongen verteld ? ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 4. Wat heeft ‘opa’ over zichzelf gezegd ? ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 5. Hoe voelde de jongen zich toen hij wakker werd ? ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Oefening : Hoe inventief ben jij?
Hier is het begin van een vreemd verhaal. Probeer een zo origineel mogelijk einde te vinden. Dan zullen sommigen vóór de klas komen om hun verhaal aan de anderen te vertellen. Wees creatief !

Twee jaar geleden was ik bij mijn opa gaan slapen om Halloween met mijn neven te vieren. Mij opa leefde in een zeer oud huis naast een begraafplaats. Wij hadden de hele avond gespeeld en om 10 uur besloot mijn opa dat wij moesten gaan slapen. Terwijl ik even later lag te slapen, hoorde ik een afschuwelijke schreeuw die mij wakker maakte. Ik keek naar mijn neven maar die waren allen rustig blijven slapen. Ik vroeg mij af waar die schreeuw vandaan kon komen. Na een paar minuten hoorde ik een tweede schreeuw die vanuit de begraafplaats scheen te komen… Ik stond op en liep tot het raam. Plots zag ik … …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Hieronder vinden jullie een reeks woorden, die bij het opstellen van de tekst van pas kunnen komen.

Naamwoorden • • • • • • • • • • • • • Ombre: de schaduw Hallucination : de hallucinatie Apparition : de verschijning Illusion : de illusie Obscurité : de duisternis Mystère : het geheim, de mysterie Murmure : de suizeling Craquement : de krak Grincement : het gepiep (van een deur bvb) Sursaut : plotselinge schok Squelette : de skelet Revenant : de geest, de spook Aura : de aura Adjectieven • • • • • • • • • Mystérieux : geheimzinnig, mysterieus Fascinant : betoverend, boeiend Inexplicable : onverklaarbaar Obscur : donker, duister Irréel : onwezenlijk, irreëel Magique : magisch, wonderbaarlijk Stupéfiant: verbluffend Lumineux : lichtgevend Surnaturel: bovennatuurlijk

Werkwoorden • • • • • • • • • Effrayer / être effrayé : afschrikken / afgeschrikt worden, geschrokken Stupéfaire / être stupéfait : verbazen, verbluffen / verbaasd, verbluft zijn Terroriser / être terrorisé : terroriseren / geterroriseerd zijn Epouvanter / être épouvanté : verschrikken, bang maken / verschrikt zijn Horrifier / être horrifié : doen ijzen / geschokt, ontsteld zijn Sursauter : opspringen Craquer : kraken Murmurer : suizen Grincer : piepen Uitdrukkingen • • • • • Etre blanc comme un linge : zo wit als een doek zijn Donner le frisson : doen huiveren Avoir la chair de poule : kippevel hebben Faire froid dans le dos : koude rillingen bezorgen Tomber dans les pommes : in katzwijm vallen