Jaargang 2 nummer 21 10 december 2008

V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

07
Elisabeth Leerplein

09
Menswaardig afscheid

17
Slecht nieuws gesprek

21
Cultuurkoffer

Medisch Centrum Haaglanden zie pagina 19

Klink onderzoekt magneetziekenhuizen

Ook met kater auto laten staan
Dat het niet handig is om na een uit de hand gelopen feestje in de auto te stappen, weet iedereen wel. Maar ook de ochtend daarna kan men beter de auto laten staan, zo melden Britse onderzoekers van Brunel University. De kans dat men een ongeluk veroorzaakt, is met een kater een stuk groter.

Eerste Nederlandse patiënt krijgt MRI-veilige pacemaker
Een jonge vrouw heeft afgelopen week in het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor het eerst in Nederland een MRI-veilige pacemaker ontvangen. De patiënte kampt met hartproblemen en moet jaarlijks een MRI-scan ondergaan. Cardioloog dr. Mathias Meine voerde de operatie uit. Hij verwacht dat zo’n tien procent van de pacemakerdragers in aanmerking komt voor de MRI-veilige variant.

De Britse onderzoekers lieten in een kleinschalig onderzoek elf mensen in een autosimulator rijden, nuchter en met een kater. Ze hadden verwacht dat de studenten die flink hadden doorgehaald langzamer zouden rijden. Maar het tegendeel bleek waar: de studenten reden veel harder en onvoorzichtiger. Ze reden gemiddeld zestien kilometer per uur harder, negeerden twee keer zo vaak rood licht en stoptekens en reden vier keer zo vaak niet netjes binnen de rijstrook.
In Amerika bestaat het concept magneet ziekenhuizen al langer. Het trekt zowel verpleegkundigen als patiënten.

Het is gevaarlijk om met een normale pacemaker een MRI-scan te ondergaan. Dan kunnen hartritmestoornissen optreden, de pacemakerdraden kunnen heet worden en het apparaat kan stuk gaan. De eerste Nederlandse patiënt met een MRI-veilige pacemaker is een vrouw geboren in 1975. Zij leidt aan een bindweefselziekte waarvoor ze jaarlijks een MRI-scan moet ondergaan. Daarnaast heeft ze een pacemaker nodig vanwege hartritmestoornissen. Als ze een traditionele pacemaker had gekregen dan zou het niet meer mogelijk geweest zijn een MRI-scan te verrichten. Dat is nodig om haar bindweefselziekte te controleren. “We hebben bij deze patiënt gewacht tot de nieuwe pacemaker beschikbaar was”, vertelt cardioloog dr. Mathias Meine. “Voor haar is het een uitkomst. De operatie duurde een uur en verliep zonder complicaties. De patiënt maakt het goed. De operatietechniek is bij de nieuwe pacemakers niet anders dan bij gewoadv64x57 8/20/08 11:25 PM Page 1 ne pacemakers.”

Te weinig slaap
Minister Klink (VWS) bekijkt wat in Nederland de meerwaarde en de toepasbaarheid kunnen zijn van magneetziekenhuizen. Hij zei dit in antwoord op kamervragen van verpleegkundige en Tweede Kamerlid Sabine Uitslag (CDA).

Magneetziekenhuizen zijn ziekenhuizen die aan strenge eisen voldoen, waaronder hoogwaardige verpleegkundige zorg. In Amerika, waar dit concept al langer bestaat, willen verpleegkundigen graag in een dergelijk ziekenhuis werken en geven ook patiënten de voorkeur aan een magneetziekenhuis. Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) zijn van mening dat magneetziekenhuizen kunnen bijdragen aan het oplossen

van het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg. Minister Klink heeft de beide initiatiefnemers, V&VN en NPCF, gevraagd hem nader te informeren over de mogelijkheden en toepasbaarheid van dit concept in Nederland. Inmiddels is hij met beide organisaties in overleg. Dat het concept magneetziekenhuizen in Amerika een belangrijke toegevoegde waarde heeft, daarvan is de minister zich bewust. “Mooi aan het concept magneetziekenhuizen vind ik het cultuuraspect, de aandacht die er door het gehele ziekenhuis is voor het streven naar excellente patiëntenzorg. Met verschillende initiatieven, zoals het veiligheidsprogramma ziekenhuizen ‘voorkom schade, werk veilig’ wordt in Nederland ook aan het cultuuraspect gewerkt”, aldus Klink in zijn antwoorden.

Het slechte rijgedrag wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door te weinig slaap, een lage bloedsuiker en uitdroging door de alcohol. De bestuurders bleken de invloed van hun kater te onderschatten.

k i j k o p : z i e ke n h u i s s t o e l e n . n l
Wij hebben een stoel voor elke werkplek . . . . . . en anders maken we hem speciaal voor u

Vraag gratis catalogus aan via info@scoremedi.nl

Computerspel voor kinderen met astma
Met steun van het Astma Fonds ontwikkelden onderzoekers van het UMC St Radboud in Nijmegen een computerspel voor kinderen met astma. Doel van het spel is om inzicht te krijgen in de invloed van astma op het leven van kinderen. Het computerspel is uniek in het inzichtelijk maken van problemen die bij een gewoon consult verborgen kunnen blijven. Het computerspel wordt het komende jaar getest onder 150 kinderen met astma in West-Brabant. Als blijkt dat het een prima hulpmiddel is voor zorgverleners, kan het worden ingezet in de zorg.

k i j k o p : z i e ke n h u i s s t o e l e n . n l

Mmax.nl
Kantoorinrichtingverhuur Laboratoriumstoelen Projektmeubilair

r Gratis bel voo fstoel e pro

Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl

Functionele stoelen en banken www.medifix.nl - tel. 013-5111111

WWW.DOEHETLICHTAAN.NL
E. UNIEK

Moe? Weinig energie? Winterdip?
60

De facilitaire zorgondersteuner
www.isshospitalservices.nl Tel: 030 - 24 24 800

E

-DAGE

N

60
DSGARA

ad130x57-102008.indd 1

H

dagen
EI

Slaap beter Voel je energieker Verbeter je stemming

-T

EVR
EDE

TI

N

N

Mobiele lichttherapie met zonnekracht

A03 1000-20-8000-7885 ziekenhuiskr. 2008#10 dec. Kl: fc 29-10-2008 11:35:32 Adv.CarpeDiem2c.indd 1 20-11-2008 10:37:54

Nummer 21 10 december 2008

2

Actueel

Colofon
Uitgever: Gouda Media Groep B.V. Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda T (0182) 322456 F (0182) 322466 Redactie: Gouda Media Groep B.V. De Ziekenhuiskrant Eindredactie: Marja den Otter Opmaak: Gouda Media Groep B.V. Afdeling vormgeving Fotografie: Gouda Media Groep B.V. Druk: Wegener NieuwsDruk Gelderland Verspreiding: DistriQ Amsterdam Redactie-adres: Crabethstraat 38 D 2801 AN Gouda T (0182) 322456 E redactie@ziekenhuiskrant.nl Advertentieverkoop: Gouda Media Groep B.V. T (0182) 322 451 E info@ziekenhuiskrant.nl Mw. Anneke de Pater Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten.

NKI-AVL voor strikte handhaving rookverbod horeca
Longartsen van Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam zijn groot voorstander van maatregelen die het roken zoveel mogelijk ontmoedigen en steunen de minister van VWS in zijn besluit het rookverbod in de horeca strikt te handhaven.

Prijs voor onderzoek depressie bij diabetici

Dr. Paul Baas, longarts in het NKI-AVL: “Bij dertig procent van alle kankersoorten is roken de oorzaak van het krijgen van deze ziekte. Bij longkanker ligt dat drie keer zo hoog; negentig procent van alle gevallen van longkanker is het gevolg van roken. Per jaar krijgen 20.000 tot 25.000 mensen de diagnose kanker te horen als gevolg van het roken. Maar ook de gevolgen van meeroken mogen niet onderschat worden. Per jaar overlijden tussen de 100 en 200 mensen vanwege het meeroken. Veel mensen weten dat roken het risico op kanker verhoogd, maar zijn vaak onwetend over deze aantallen. Maatregelen die het roken ontmoedigen moeten naar onze mening dan ook zoveel mogelijk genomen worden.” In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 81.000 mensen kanker vastgesteld (Integrale Kanker Centra, 2005) waarvan ongeveer 9000 mensen de diagnose longkanker te horen krijgen.

Winnaar van de Onderzoeksprijs 2008 prof. dr. Frank Snoek ontvangt een bronzen beeld uit handen van Sybilla Dekker voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds en juryvoorzitter Hans Hoogervorst. Daarnaast ontvangt hij een geldbedrag van 50.000 euro voor zijn onderzoek naar psychosociale problemen rond diabetes (foto Frank Bonnet).

Het onderzoek van prof. dr. Frank Snoek naar de behandeling van depressie bij mensen met diabetes, is vorige week bekroond met de eerste Onderzoeksprijs van het Diabetes Fonds. Oud-minister van Volksgezondheid, Hans Hoogervorst (VWS) reikte als juryvoorzitter samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds Sybilla Dekker de Onderzoeksprijs 2008 uit in Corpus in Oegstgeest. Snoeks onderzoek is unaniem gekozen als winnaar door een jury van vooraanstaande experts en ontvangt 50.000 euro.

Lezersservice
Algemene servicevragen: maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; telefoon (0182) 322 456 of mail naar: info@ziekenhuiskrant.nl Abonnementen adres: Crabethstraat 38-D 2801 AN Gouda Tel: (0182) 322 456 info@ziekenhuiskrant.nl Prijzen: per half jaar 42,40 euro per jaar 74,20 euro Redactie/tips: Tips voor de redactie, een redactionele tekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@ziekenhuiskrant.nl De redactie houdt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen of in te korten. Verspreiding: De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hij aan leveranciers en betrokkenen verzonden. De oplage bedraagt 25.000 exemplaren. Webkrant: De webkrant is op de avond vóór het verschijnen van de papieren krant beschikbaar op www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden enkele pagina’s dagelijks ververst. Komende verschijningsdata 2008: Tweewekelijks. Klik op: www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning Bezorging: Bezorgklachten kunt u mailen naar info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456

Negentig procent van alle gevallen van longkanker is het gevolg van roken.

Geheimen maken mensen soms gelukkig
Het hebben van geheimen heeft invloed op hoe iemand zich voelt. Maar die gevoelens hoeven niet altijd negatief te zijn. Geheimen kunnen ook goed zijn voor het welzijn, al hangt dat af van het karakter. Pas als iemand van nature geneigd is negatieve persoonlijke informatie voor anderen verborgen te houden, kan het hebben van een geheim ongelukkig maken, concludeert psycholoog Andreas Wismeijer, die op 9 december promoveerde.

De Onderzoeksprijs 2008 is bedoeld als stimulans voor het onderzoek van Snoek en zijn team. Directeur Bert Kuipers van het Diabetes Fonds: “Snoeks werk is een fantastisch voorbeeld van onderzoek dat heeft geleid tot concrete en toepasbare resultaten voor mensen met diabetes. Hij heeft met zijn werk gezorgd dat er zowel nationaal als internationaal erkenning is gekomen voor het vóórkomen van depressieve klachten bij mensen met diabetes.” Snoek ontwikkelde instrumenten om depressieve klachten tijdig te onderkennen en behandelmethoden en trainingen specifiek voor mensen met diabetes. Kuipers: “Want diabetes is niet zomaar een aandoening, het heeft een domino-effect op de gezondheid van mensen. Om te voorkomen dat diabetes resulteert in andere aandoeningen, zoals depressiviteit, is het belangrijk dat aanvullend onderzoek mogelijk wordt gemaakt.” Frank Snoek is hoogleraar medische psychologie en is sinds de jaren tachtig verbonden aan VU medisch centrum in Amsterdam. Daar speelt hij een actieve rol

in het diabetesteam en is hoofd van de sectie psychosociale diabetologie. “Geweldig dat ik erkenning krijg voor mijn onderzoek naar psychosociale problemen waaronder de behandeling van depressie bij diabetespatiënten”, zei Snoek de uitreiking van de geldprijs. “Uit mijn onderzoeken is gebleken dat de behandeling van psychosociale klachten bij mensen met diabetes een integraal onderdeel van de zorg dient te zijn. Wanneer deze problemen op tijd worden ontdekt, geeft dat een verbetering van de kwaliteit van leven én komt dat bovendien de diabetesinstelling ten goede. Met de subsidie van de Onderzoeksprijs kan ik investeren in infrastructuur voor langlopend onderzoek om de risicofactoren van psychosociale problemen rond diabetes in kaart te brengen. Hier ontbreekt het namelijk nog aan.” Het Diabetes Fonds steunde eerder onderzoeken van Snoek naar depressie bij diabetespatiënten en angststoornissen (zoals spuit- en prikangst) en ‘diabetes burn-out’. Het onderzoek van Snoek richt zich op de psychosociale aspecten van diabetes. Hij heeft baanbrekend werk verricht op dit terrein. Eerder toonde hij aan dat bij mensen met diabetes een depressie vaker voorkomt dan gemiddeld. Een ‘major depression’ blijkt in Nederland maar liefst bij één op de tien diabetespatiënten voor te komen. Nog eens tien tot twintig procent van hen heeft depressieve klachten. Omdat de klachten vaak niet worden opgemerkt door zorgverleners, heeft dit grote invloed op de kwaliteit van leven, op de wijze waarop mensen met hun aandoening omgaan en daardoor ook op de diabetesinstelling.

Slotervaartziekenhuis opent polikliniek voor cannabis- en alcoholgebruik bij jongeren
De polikliniek kindergeneeskunde van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is op 1 december gestart met een nieuwe poli: de Cannabis- en Alcoholpoli (C en A poli). Deze poli is specifiek gericht op jongeren met problematiek rondom cannabis- en alcoholgebruik.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen een geheim hebben. Ze verbergen bewust een feit, omdat zij bang zijn voor sociale afwijzing of uitsluiting. Sommige mensen krijgen psychische en lichamelijke klachten als ze een geheim lang verbergen. Maar recent onderzoek wijst ook uit dat mensen die een geheim hebben, zich juist gelukkiger voelen dan als ze de informatie met anderen delen. Wismeijer ontwikkelde een methode om bij iemand de verschillende aspecten die horen bij het houden van geheimen te meten: de Tilburg Secrecy Scale. Met deze meetmethode kan uiteindelijk bepaald worden of iemand gelukkig of ongelukkig wordt als men iets geheim houdt of het juist met anderen deelt.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse jeugd experimenteert in de puberteit met alcohol en sigaretten, terwijl ruim een derde van de zestien- en zeventienjarigen ook al eens cannabis heeft geprobeerd. De meeste jongeren voegen zich naar de norm van incidenteel of matig gebruik. Een groeiende groep jongeren gebruikt echter te veel, te frequent en loopt daarmee belangrijke gezondheids-

risico’s. De kinderartsen Ines von Rosenstiel en Olivier Weijer maken zich al langere tijd ernstige zorgen over de groep jongeren tussen de twaalf en achttien jaar in Amsterdam die in de problemen komen door cannabis- en alcoholgebruik. Het zijn juist deze jongeren die grote gezondheidsrisico’s lopen, omdat zij nog volledig in ontwikkeling zijn. De kinderartsen bieden met het openen van deze poli in het Slotervaartziekenhuis de jeugd en hun ouders een laagdrempelig mogelijkheid voor zorg. Het uiteindelijke doel van de C en A poli is om door middel van een multidisciplinaire aanpak een gedragsverandering te bewerkstellen. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met lokale hulpinstanties en scholen.

Actueel

3

Nummer 21 10 december 2008

Weinig patiënten over grens voor operatie
Veel Nederlanders zeggen bereid te zijn om naar het buitenland te gaan voor een operatie of behandeling. Maar weinig mensen doen het ook daadwerkelijk, zo blijkt uit een onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Redenen om naar het buitenland te gaan zijn vooral de kortere wachtlijsten en de betere kwaliteit die, zoals men verwacht, buitenlandse ziekenhuizen leveren. Goedkopere zorg lijkt voor mensen minder motiverend om hun heil over de grens te zoeken.

Patiënten GHZ krijgen deze weken kerstgips

meer mensen weten dat ze ook in het buitenland terechtkunnen voor een operatie of behandeling zal de patiëntenmobiliteit wellicht toenemen.”

Grensgevallen
Nederlanders die dicht bij de Duitse of Belgische grens wonen, gaan makkelijker naar het buitenland voor een operatie. Vaak is het buitenlandse ziekenhuis dan ook nog dichterbij. Ook zijn jongeren eerder bereid een ingreep in het buitenland te ondergaan dan ouderen. Mensen met een hoger inkomen zijn eerder bereid voor kwalitatief goede zorg naar het buitenland te gaan. Mensen met een lager inkomen zouden minder snel voor kwalitatief goede zorg naar het buitenland gaan. Zij zien extra kosten als een grotere drempel. Loermans: “De grootste bereidheid is te vinden onder jongeren, mensen die aan de grens wonen en mensen met een hoger inkomen. Zorgverzekeraars kunnen met het inkopen van zorg over de grens rekening houden met deze doelgroepen.” Het onderzoek is uitgevoerd in het VGZ-verzekerdenpanel, dat in 2006 is opgezet door het NIVEL in samenwerking met Zorgverzekeraar VGZ. Het panel bestaat uit 10.500 mensen die verzekerd zijn bij VGZ. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder ruim 1.200 mensen uit het panel. De onderzoekers vroegen de verzekerden naar hun bereidheid om in het buitenland een operatie of behandeling te ondergaan.

Voor een knieoperatie naar Spanje en herstellen in een luxe hotel, of volgende week een comfortabel heupoperatiearrangement in Duitsland of België, het zijn nieuwe mogelijkheden voor de Europese burger. Nog maar weinig mensen maken er werkelijk gebruik van - tussen juni 2006 en juni 2007 slechts negentien van de 1.244 geënquêteerden maar voor veel mensen zijn korte wachtlijsten en kwalitatief goede zorg in het buitenland aantrekkelijk, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Goedkopere zorg lijkt minder motiverend. Al is 35 procent van de ondervraagde Nederlandse zorgverzekerden ook daarvoor wel bereid het paspoort uit de la te halen. Alle Europese burgers hebben het recht op medische zorg in andere Europese lidstaten. De kosten worden vergoed tot hetzelfde bedrag als de kosten voor de ingreep in eigen land. NIVEL-onderzoeker Marloes Loermans: “Als

Op de gipsafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda valt altijd uit heel veel verschillende kleuren gips kiezen. Heel gewild zo vlak voor kerst is het speciale kerstgips. Dinsdag 2 december kreeg de eerste patiënt dit gips, groen met rode kerstmannetjes, om zijn been. Patiënten zijn erg enthousiast over de grote keuze uit gips.

Ziekenhuis St Jansdal opent polikliniek in Dronten
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk opent in maart een buitenpolikliniek in Dronten. Dit doet men om de stroom van patiënten uit Flevoland structureel te kunnen opvangen.

Goed volgen voor groei bij kinderen helpt bij het opsporen van aandoeningen

Volgens het ziekenhuis is de patiëntenstroom met vijftien procent toegenomen sinds de sluiting van de operatiekamers in de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Dat gebeurde in september op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, vanwege de slechte luchtkwaliteit.

onze eigen capaciteit in de komende periode structureel uit te breiden. Wij kunnen niet langer van ons huidige personeelsbestand vragen dit er allemaal maar even bij te doen. Het aantrekken van nieuw gespecialiseerd personeel en nieuwe medisch specialisten doe je niet voor een periode van zes maanden. Dat betekent dat wij de huidige patiëntenomvang, zoals die thans door ons ziekenhuis wordt opgevangen, ook in de toekomst wensen vast te houden”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Inzet
Ziekenhuis St Jansdal heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om de extra patiënten goed op te vangen. Dat heeft de nodige inzet gevraagd van medewerkers en medisch specialisten, zo geeft dit ziekenhuis aan. De directie van St Jansdal verwacht dat de extra toestroom van patiënten nog wel even blijft aanhouden. “Wij hebben daarom besloten

MC Groep
St Jansdal wilde eigenlijk de IJsselmeerziekenhuizen graag overnemen, maar dit ziekenhuis besloot met de MC Groep in zee te gaan. De nieuwe eigenaar wil Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad als basisziekenhuis voor Oostelijk Flevoland behouden en de zorg in Emmeloord verder uitbreiden.

Dokter dankt patiënten met concert
Neuroloog dr. Evert Sanders zette eind november zijn patiënten van het MS Centrum in het zonnetje door hen een concert aan te bieden van het Amsterdams Symfonie Orkest. Sanders is de grondlegger van het MS Centrum dat in 2006 in het Amphia Ziekenhuis in Breda werd geopend.

Christ Daamen is al ruim tien jaar patiënt bij Sanders. Hij bezocht het concert: “Mijn eerste keuze is niet klassieke muziek, maar ik vond het een mooie, rustgevende avond. De muziek werd zeer professioneel gebracht. Kortom een relaxte, geslaagde avond.”

Het monitoren van groei (lengte, gewicht en hoofdomtrek) vormt al meer dan een eeuw onderdeel van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen.

Het goed volgen van groei bij kinderen is een succesvolle methode voor het opsporen van kinderen met aandoeningen zoals het Turner syndroom, coeliakie, taaislijmziekte en hypertone dehydratie. Met nieuw ontwikkelde verwijscriteria, waaronder de Richtlijn Kleine Lengte, is het mogelijk deze kinderen vroegtijdig op te sporen, dit terwijl het aantal onterechte verwijzingen laag blijft. Dat blijkt uit onderzoek van TNO-er Paula van Dommelen, die op 5 december promoveerde bij de Universiteit Utrecht.

Het monitoren van groei (lengte, gewicht en hoofdomtrek) vormt al meer dan een eeuw onderdeel van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen. Tot nu toe was het nog onbekend hoe nuttig dit is. Van Dommelen

heeft met haar onderzoek voor het eerst aangetoond dat het monitoren van groei een effectieve methode is voor het vroegtijdig opsporen van kinderen met een (genetische) aandoening of ziekte. De behandeling van kinderen met een aandoening die aan de hand van groei worden opgespoord kan zo eerder gestart worden. Hierdoor kan de kwaliteit van leven voor het kind en de ouders verbeterd worden en ernstige schade op lange termijn vermeden. Bovendien weten ouders en kind sneller waar ze aan toe zijn. Doordat er minder kinderen onterecht worden doorverwezen kunnen zorgverleners tijd en geld effectiever besteden aan de kinderen die wel aandoeningen hebben. De nieuwe Richtlijn Kleine Lengte zal binnenkort binnen de Jeugdgezondheidszorg ingevoerd worden.

In twee jaar tijd is het aantal patiënten met vijftig procent gegroeid tot 950. “Daarmee hebben we veel meer patiënten dan we op basis van de bevolkingsaantallen in de regio hadden kunnen verwachten. Normaal gesproken zouden we ongeveer vierhonderd MSpatiënten in dit gebied moeten hebben, maar wij zien dus veel meer dan het dubbele daarvan. Ze komen dan ook van heinde en verre”, zegt Sanders. Hij heeft nog meer redenen tot tevredenheid. De samenwerking in het belang van de MS-patiënt met het Bredaas Revalidatiecentrum en met de welzijn- en zorgorganisatie Surplus is geïntensiveerd. En de werking van het veelbelovende middel Tysabri verloopt geheel volgens de verwachtingen en vormt de opmaat voor enkele onderzoeken met andere middelen die in ontwikkeling zijn. Het Amsterdams Symfonie Orkest, een gezelschap van jonge, professionele musici, speelde tijdens het concert ‘Terugblik’ werken van Mozart, Tchaikovsky, Ravel en Haydn.

De patiënten van neuroloog Evert Sanders kregen een klassiek concert aangeboden (foto Amphia Ziekenhuis).

Nummer 21 10 december 2008

4

Advertentie

apotheek - drogist - therapeut; groothandel: www.hollandpharma.nl; internetshops: www.zuurstofwinkel.nl, www.athlete.nl www.bestel.nl, www.goxpower.nl

www.goxpower.eu

Voeding

5

Nummer 21 10 december 2008

Darmbacteriën maken lignanen uit vlas eetbaar

Cranberries net als probiotica goed voor het in stand houden van gezonde spijsvertering
Cranberriesap lijkt even effectief te zijn als probiotische producten bij het in stand houden van een gezonde spijsvertering. Regelmatige consumptie van een glas cranberriesap levert een even grote bijdrage als een probiotisch product bij de onderdrukking van de groei van Helicobacter Pylori. Dit blijkt uit een dubbelblinde test van de Universiteit van Chili.

voor maagkanker en momenteel alleen goed te bestrijden met antibiotica”, aldus dr. Francois, assistent professor in de medische wetenschappen op de Universiteit van New York. “Cranberriesap en de probiotica als groeiremmers voor H. pylori is goed nieuws voor artsen en patiënten die een natuurlijk alternatief voor antibiotica zoeken.”

Lignanen zitten onder meer in brood en koffie.

Door menselijke darmbacteriën los te laten op het kaf van de vlaskorrel, lijnzaad, zijn voedingssupplementen te maken die de effecten van de overgang temperen. Het gaat daarbij om lignanen die in het lichaam worden omgezet in fyto-oestrogenen, stoffen die qua chemische structuur en werking op hormonen lijken. Tot die conclusie komt de Wageningse levensmiddelentechnoloog ir. Karin Struijs in haar proefschrift.

De afgelopen zes jaar verrichtte Struijs fundamenteel onderzoek naar de structuur van lignanen in vlas en de omzetting daarvan in het menselijk lichaam. Van vlaszaad, ook wel lijnzaad genoemd, is uit epidemiologisch onderzoek bekend dat het gezondheidsbevorderende effecten heeft. Naast de vezelrijkdom en de gunstige vetzuursamenstelling nemen de lignanen daarbij een speciale plaats in. Ze staan in de belangstelling als supplement voor vrouwen in de overgang. Lignanen, die ook in brood en koffie zitten, worden in de darmen afgebroken tot enterodiol en enterolactone, Dit zijn zogenaamde fyto-oestrogenen, plantaardige stoffen die een vergelijkbare chemische structuur hebben als van oestrogenen,

het vrouwelijk geslachtshormoon. Deze soort zwakke namaakhormonen gaan waarschijnlijk botontkalking tegen, voorkomen vermoedelijk opvliegers en verminderen wellicht ook de kans op borstkanker. Struijs maakte voor haar onderzoek gebruik van het zeer lignanenrijke kaf van de vlaskorrel, een afvalproduct van de lijnzaadolie-persing dat nu meestal tot veevoer wordt verwerkt. Lignanen in vlaszaad blijken, samen met andere componenten, grote, uiterst complexe moleculen te vormen waar het menselijk lichaam op zich niks aan heeft. Pas in de darmen wordt dat grote molecuul door een aantal speciale bacteriesoorten tot een nuttige, bioactieve vorm als enterodiol omgevormd. Dat proces is afhankelijk van de samenstelling van de darmflora die van persoon tot persoon kan verschillen. Dit maakt de effectiviteit van een vlassupplement onzeker. Daarom dresseerde Struijs de darmbacteriën zo dat ze in het laboratorium al die omzettingsstap maakten. Op deze manier is het mogelijk meteen de werkzame stof in een voedingssupplement te stoppen. “Dat is wel duurder”, aldus Struijs. “En het is nog niet zeker of het lignaan in deze vorm de maag kan passeren.” Meer informatie: www.wageningenuniversiteit.nl

Regelmatige consumptie van 195 ml geconcentreerd (25 procent) cranberriesap levert een even grote bijdrage als een probiotisch product met Lactobacillus Johnsonii bij de onderdrukking van de groei van H. Pylori, bij asymptomatische kinderen. Deze resultaten zijn een nieuwe aanvulling op de grote hoeveelheid klinisch bewijs voor de positieve gezondheidsvoordelen van de Noord-Amerikaanse cranberrie. Geschat wordt dat tot 75 procent van alle mensen ter wereld H. Pylori bij zich draagt. Deze bacterie wordt door probiotische producten met L. Johnsonii en cranberries op natuurlijke wijze geblokkeerd. Ze verlagen daarmee het risico op bijwerkingen door antibiotica en dragen bij aan een goed microbieel evenwicht. “Dit onderzoek is interessant nieuws, omdat H. Pylori, wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van maagzweren is. Bovendien is het een risicofactor

Regelmatig een glas cranberriesap drinken is gezond.

Vezels beschermen het hart
Mannen ouder dan veertig jaar die vezelrijk eten, hebben minder kans op hartziekten. Voor elke tien gram vezels die de mannen extra aten, werd de kans op sterfte aan hartziekten zeventien procent lager. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Wageningen Universiteit en het RIVM. Een volwassene heeft dagelijks dertig tot veertig gram vezels per dag nodig. De meeste mensen halen dit niet. Het gemiddelde ligt tussen de twintig en 25 gram per dag.

bonen en spliterwten bevatten veel vezels. Eet per dag ten minste twee ons groente en twee stuks fruit. Verder volkorenbrood, muesli, volkorenpasta, zilvervliesrijst of andere volkoren graanproducten en regelmatig peulvruchten. Variatie is daarbij belangrijk.

Insecten eten tegen hoge bloeddruk
Insecten bevatten hetzelfde soort eiwit als in medicijnen tegen hoge bloeddruk. Maar het eten van kevers en termieten geeft geen bijwerkingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Gent.

Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. In Westerse landen is dit niet gebruikelijk. Hier lijdt, ook vanwege een andere leefstijl, één op de drie mensen aan hoge bloeddruk.

Vezelrijk eten verlaagt het ‘slechte’ cholesterol (LDL-cholesterolgehalte), waardoor mannen én vrouwen minder kans hebben op harten vaatziekten. Dit geldt vooral voor vezels uit graanproducten en fruit. Vezels zijn bovendien belangrijk voor de stoelgang en ze werken verzadigend, waardoor je minder eet en ook minder snel trek krijgt. Ze helpen op die manier om overgewicht, dat een ander risico voor hart- en vaatziekten is, te voorkomen. Vezels zitten in groente, fruit, volkorenproducten en peulvruchten. Met name linzen,

Een volwassene heeft dagelijks dertig tot veertig gram vezels per dag nodig.

Zout eten gevaarlijker voor dikke mensen
Het eten van veel zout is voor dikke mensen gevaarlijker dan voor slanke mensen. Dit blijkt uit onderzoek van internist in opleiding Folkert Visser die op dit onderwerp is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoekers stellen dat insecten een goede variatie zijn op vlees(producten). In insecten als kevers, mieren en termieten zitten veel voedingsstoffen zoals eiwitten en vitaminen. Bovendien kunnen ze milieuvriendelijk worden geteeld. Er is minder water en voer nodig voor een portie insecten dan voor een portie vlees. Het eten van insecten is een traditie in

Insecten vormen een goede variatie op vleesproducten.

Brochure ‘Gezonde leefstijl & voeding, een andere kijk op gezond gewicht’
Nieuw verschenen
€ 9,90 incl. verzend- en administratiekosten Bestellen door het bedrag over te maken op rekening 10.73.30.253 bij de Rabobank te Gouda t.n.v. de Gouda Media Groep, onder vermelding van uw adres. Bestellen in combinatie met de brochure ‘Gezonde Leefstijl & Voeding, in relatie tot kanker’ kan voor een totaal bedrag van € 14,90.

Al langer was bekend dat dikke mensen meer risico lopen om hart- en vaatziekten te krijgen wanneer hun zoutgebruik toeneemt. Maar waarom dat zo is, daarover is nog weinig bekend. De onderzoeker ontwikkelde een methode om de totale zouthoeveelheid vast te stellen. Niet het zoutgehalte zelf wordt gemeten, maar de vloeistof waarin zout in het lichaam is opgelost. In de geneeskunde wordt dat het extracellulair volume genoemd. Bij dikke mensen stijgt het zoutgehalte meer dan bij slanke mensen als ze dezelfde hoeveelheid zout eten. Dit komt doordat dikke mensen meer vocht vasthouden. Met de methode van Visser kan verder onderzoek gedaan worden naar de invloed van het eten van veel zout.

Bij dikke mensen stijgt het zoutgehalte meer dan bij slanke mensen als ze dezelfde hoeveelheid zout eten.

Nummer 21 10 december 2008

6

Advertentie

Werken in de ZORG
Hèt uitzend- en detacheringbureau voor de zorg.

Zoek een baan die bij je past!

Care2Care: altijd op zoek naar nieuw personeel voor zorg en welzijn Onderzoek wijst uit dat de vraag naar personeel in zorg en welzijn de komende jaren blijft toenemen. Dit komt onder andere door de vergrijzing: steeds meer mensen doen een beroep op zorg en welzijn terwijl de beroepsbevolking krimpt. Care2Care is hét bemiddelingsbureau voor banen in zorg en welzijn in een groot gedeelte van ZuidHolland. Via de website www.care2care.nl kunt u het actuele aanbod aan vacatures bij een groot aantal instellingen in deze regio bekijken en direct reageren. U vindt er een groot aanbod van veel verschillende functies. De vraag naar begeleiders, verzorgenden en verplegenden is groot, maar er zijn ook vacatures voor pedagogisch medewerkers, EVVers, teamleiders, etc. Ondersteunend personeel dat in zorg of welzijn wil werken, kan ook terecht bij Care2Care. Care2Care biedt gediplomeerde kandidaten met hart voor zorg of welzijn dé weg naar een baan die bij hen past!

Dudokplein 214 3315 KH Dordrecht 078 6309292 www.continuecare.nl

Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn.
PlusZend biedt jou: Zinvol, gezellig en verantwoordelijk werk op de dagen die jij wilt.

Er is een ruime keus aan functies.
Denk ook aan: Praktijkervaring opdoen tijdens je studie in de zorg en/of welzijn sector.

Kortom een baan die bij jou past!
www.pluszend.nl Capelle aan den IJssel: 010-4507266 Gouda: 0182-547015 Woerden: 0348-499053 Zoetermeer: 079-3310437

Werken in de Zorg

7

Nummer 21 10 december 2008

Keurmerk voor het Elisabeth Leerplein

Gespecialiseerd verpleegkundigen in Kwaliteitsregister
Alle verpleegkundigen van ZorgBrug zijn sinds deze maand ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. ZorgBrug is ontstaan uit een samenwerking van Vierstroomzorgring en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Mensen in de zorg
Neuroloog dr. Raymond Hupperts is per 1 november door de Stichting Sint Annadal benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Neurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose (MS), aan de Faculty of Health Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Hupperts geeft sinds ruim een jaar leiding aan het Academisch MS Kennis- en Behandelcentrum van het Maaslandziekenhuis in Sittard-Geleen, onderdeel van Orbis Medisch en Zorgconcern. Hij volgde dr. H. Anten op die medio 2008 met pensioen is gegaan. Het azM en het Maaslandziekenhuis besloten enige tijd geleden de krachten op het gebied van de behandeling van MS-patiënten te bundelen en te concentreren in het Maaslandziekenhuis.

Junior CCU verpleegkundige Jelle Cloin volgt een onderwijsmodule via de computer (foto Medische Fotografie St. Elisabeth Ziekenhuis).

Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het keurmerk is toegekend aan het onderwijs van het Elisabeth Leerplein, de elektronische leeromgeving die behalve door verpleegkundigen ook door co-assistenten, arts-assistenten en andere medewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis wordt gebruikt. Het kwaliteitsstempel is drie jaar geldig.

Het ziekenhuis is 1 januari 2007 gestart met ‘E-learning’ via de computer en internet. Inmiddels wordt het Leerplein, een initiatief van het eigen Opleidings- en Onderzoekscentrum (OOC), volop gebruikt binnen diverse disciplines van het ziekenhuis. Dorine Wesseling, manager OOC: “De cursisten kunnen kie(Advertorial)

zen uit maar liefst 108 verschillende modules, die we zelf hebben ontwikkeld. Dit is uniek voor Nederland. Het Leerplein slaat enorm aan: ongeveer 2.000 medewerkers loggen circa 4.000 uur per maand in.” Mede doordat de modules zijn samengesteld door inhoudsdeskundigen en bovendien zijn opgebouwd uit korte lesblokken, is er veel belangstelling voor. Wesseling: “Diverse andere ziekenhuizen en zorginstellingen maken er al gebruik van of gaan dat doen. Voordeel van ons Leerplein is dat cursisten 24 uur per dag thuis of op het werk toegang hebben tot de modules”. Het aanbod is heel divers, de onderwerpen variëren van een training beademing tot een cursus communicatie bij patiëntgericht werken. Ook ontbreekt een rekencursus niet.

Samenwerking Hogeschool Zuyd en Atrium MC
De samenwerking tussen Atrium MC Parkstad in Heerlen/Brunssum/Kerkrade en de Hogeschool Zuyd is al vele jaren een feit. Als een van de grotere topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland (Atrium MC telt 3600 medewerkers) is de opleidingsfunctie voor Atrium MC een van de speerpunten van het ziekenhuis. De Hogeschool Zuyd verzorgt in nauwe samenwerking met Atrium MC een groot aantal opleidingen.

Op het gebied van managementopleidingen heeft Atrium MC een aantal jaren geleden een bijzonder project opgezet. De HSZ verzorgt sinds een aantal jaren de opleiding voor de Management Introducés (MI) van Atrium MC. MI zijn medewerkers die in potentie leidinggevende kunnen worden. Na een uitgebreide selectieprocedure doorlopen de MI onder andere een bachelor opleiding bij de HSZ. Belangrijk in dit opleidingstraject is dat theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld worden waardoor het mogelijk is de transfer van het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te passen. Hiertoe werken de MI onder andere met echte managementopdrachten uit de praktijk en worden zij in hun dagelijkse werk begeleid door een werkveldbegeleider die vaak hun direct leidinggevende is. Om dit vorm te geven is er met regelmaat overleg tussen de HSZ, de werkveldbegeleiders, de MI en de projectleider van het traject MI. Door de relatie die beide instellingen met elkaar hebben en de waardering voor elkaars expertise lukt het om creatief te zijn, te experimenteren en lukt het oplossingen te

bedenken voor de specifieke leervragen die de individuele MI heeft. Mede door het grote succes van deze samenwerking is het Atrium MC gelukt om de inmiddels derde groep MI te laten starten. Marco Ortu is als manager Bedrijfsopleidingen, Management Development en Service Centrum Leerhuis verbonden aan Atrium MC Parkstad. Vanuit deze functie is hij tevens projectleider van het project Management Introducés. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kan men mailen naar: m.ortu@atriummc.nl

In het online registratiesysteem leggen de zorgverleners vast hoe zij hun deskundigheid vergroten en op peil houden. De informatie over wie staat ingeschreven is toegankelijk voor cliënten, zorginstellingen en collega’s. Zorginstellingen die de inhoud willen zien hebben daarvoor toestemming nodig van de verpleegkundige. De verpleegkundigen van ZorgBrug zijn enthousiast over het register, dat de noodzaak van kwaliteitsbewaking in de zorg onderstreept. In het Kwaliteitsregister leggen verpleegkundigen en verzorgenden vast wat zij persoonlijk doen aan hun deskundigheidsbevordering. Voorbeelden hiervan zijn scholing, intervisie, klinische lessen, casusbesprekingen, het bijwonen of organiseren van congressen en het lezen van wetenschappelijke artikelen. Een onafhankelijke commissie van vakmensen uit de sector beoordeelt ook de kwaliteit van opleidingen, bijscholingen en congressen voor de beroepsgroep. Alleen wanneer deze aan alle criteria voldoen volgt opname in het Kwaliteitsregister. Ook ZorgBrug biedt transmurale deskundigheidsbevordering binnen de sector aan. Het gehele aanbod van ZorgBrug is recent goedgekeurd door de Accreditatiecommissie en opgenomen in het Kwaliteitsregister. Directeur van ZorgBrug Wilma Bijsterbosch: “Ik vind het belangrijk dat we als organisatie de gespecialiseerd verpleegkundigen en Nurse Practitioners ondersteunen bij deze vorm van kwaliteitsverbetering. Het register draagt bij aan transparantie van kwaliteit in de zorg, wat in het belang is van onze cliënten, zorginstellingen, artsen en zorgverzekeraars. De verpleegkundige beroepsgroep voldoet zo bovendien aan de opdracht van de overheid om haar eigen kwaliteit en deskundigheid inzichtelijk te maken. Ons vak vraagt immers om levenslang leren.”

Na meer dan een kwart eeuw leiding te hebben gegeven aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, is Wim de Bie op 1 december teruggetreden uit de Raad van Bestuur. Hij wordt opgevolgd door Peter Hoppener die lid was van de Raad van Bestuur van GGZ Altrecht. Met zijn komst neemt Fred Plukker afscheid van de Sint Maartenskliniek. Hij was dit jaar adinterim voorzitter van de Raad van Bestuur. Wim de Bie sluit een intensieve periode van 27 jaar bij de Sint Maartenskliniek af. Hij trad per 1 januari 1982 in dienst als adjunct-directeur algemene zaken. Vanaf 1987 was hij voorzitter van de directie, later Raad van Bestuur genaamd. In verband met zijn gezondheid moest hij begin dit jaar zijn voorzitterschap neerleggen. Op 10 december vindt er een afscheidssymposium plaats waarin marktwerking in de zorg en de invloed van de kredietcrisis daarop centraal staat. Op de foto Wim de Bie (foto Bob Walker).

Boek dermatologen over snellere behandeling jeuk
‘Jeuk: Diagnostiek en behandeling’, geschreven door dermatologen van het Erasmus MC in Rotterdam, beschrijft de meest voorkomende oorzaken van jeuk aan de hand van foto’s. Het boek geeft een bondige uiteenzetting met praktische informatie over de anamnese, diagnostiek, begeleiding en de behandeling van jeuk.

De wereldberoemde Maastrichtse violist André Rieu wordt de ambassadeur van het HFL Kanker Researchfonds. Doel van het HFL Kanker Researchfonds is om in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant geld op te halen voor medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker. Onderzoek waarvan de resultaten, via het Maastricht UMC Oncologiecentrum, toegepast worden bij de behandeling van patiënten. Het fonds wil daarnaast de betrokkenheid van mensen bij het thema kanker in de regio vergroten. De komende weken zal het HFL Kanker Researchfonds zich via donateuracties presenteren aan het grote publiek.

Marco Ortu

Zowel oorzakelijke als symptomatische behandelingen van jeuk worden overzichtelijk besproken in het boek. Daarnaast komen veelvoorkomende vormen van jeuk bij ouderen en anale jeuk aan bod. Het boek bespreekt verder een aantal psychische factoren die het optreden en het verloop van jeuk kunnen beïnvloeden en geeft ook behandeladviezen voor gevallen waarin de exacte diagnose of de oorzaak van de jeuk nog onbekend is. ‘Jeuk’ is samengesteld onder redactie van dermatologen dr. H.B. Thio en dr. E.M. van der Snoek van het Erasmus MC, huisarts E.M. Ronner en verpleegkundig onderzoeker H. van OsMedendorp. ‘Jeuk’ is bedoeld als handboek in de spreekkamer van de huisarts en voor andere geïnteresseerden. ‘Jeuk, Diagnostiek en behandeling’ is verschenen bij Elsevier gezondheidszorg, Maarssen ISBN 978 90 352 2992 1.

Emile Lohman, voorzitter Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud in Nijmegen, is verkozen tot ‘Influencer of the Year 2008’ voor de Nederlandse zorgsector. De verkiezing van Emile Lohman kwam tot stand na uitgebreide interviews en een schriftelijk onderzoek van het StrategiePlatform Gezondheidszorg onder beslissers in de sector. De topmanagers uit de zorg bestempelen Lohman als iemand die in staat is geweest een fundamentele reorganisatie en sfeerverbetering te bewerkstellingen in een universitair medisch centrum. Emile Lohman was een van de drie genomineerden voor deze tweede Influencer of the Year Award. Hij versloeg de andere genomineerden Cees Sterk (Maaslandziekenhuis) en Jan Kremer (UMC St. Radboud).

Nummer 21 10 december 2008

8

Nieuwbouw en Renovatie

Een greep uit ons actuele aanbod van vacatures: Cliëntcoördinator m/v 18 tot 32 uur per week Steunpilaren voor cliënten ‘s-Heeren Loo, Monster Promotie medewerkers m/v 0 tot 15 uur per week ( oproepbasis) Verzorgen van gastlessen en promotie Care2Care, regio Leiden Begeleiders m/v Diverse contract mogelijkheden. Op diverse locaties en regio’s zoeken wij begeleiders voor de geestelijke gezondheidszorg en voor de gehandicaptenzorg. Verpleegkundigen m/v Ook voor gediplomeerd verpleegkundigen hebben wij diverse vacatures. U kunt aan de slag in het ziekenhuis, de ouderenzorg of de thuiszorg. Kijk op onze website voor alle vacatures. Overige vacatures m/v Wij zoeken ook diverse ondersteunende medewerkers, zoals polikliniekassistenten, diverse oproepkrachten, en facilitair medewerkers. Verzorgenden (IG) m/v Wij hebben in de regio diverse functies open staan voor gediplomeerd verzorgenden. Ook hebben wij mogelijkheden voor EVV-ers.

Dé weg naar een baan in zorg en welzijn!
Werken in de zorg is veelzijdig. Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van mensen die voor een belangrijk deel van jou afhankelijk zijn. Je bent coach, begeleider en moet soms levensreddend ingrijpen. Daarnaast zijn eigenschappen als respect, geduld en humor onmisbaar, net als kunnen luisteren en een goed inlevingsvermogen hebben. Care2Care is altijd op zoek naar kandidaten met hart voor de zorg. Oók voor de ondersteunende functies. Ben je op zoek naar een andere baan èn beschik je over relevante diploma’s, laat dan snel je CV achter in onze CV-bank op www.care2care.nl. In onze vacaturebank staan vrijwel alle vacatures van zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. Op www.care2care.nl kun je alle actuele vacatures bekijken en zien hoe je kunt reageren. Via onze site kun je je ook aanmelden voor de e-mailservice. Zodra er een vacature binnenkomt die interessant voor jou kan zijn, ontvang je hierover automatisch een e-mail. Care2Care bemiddelt voor zorg- en welzijnsinstellingen in de omgeving Rotterdam, Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en de Duin- & Bollenstreek.

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is vanaf 2008 in elk ziekenhuis verplicht
Jalaco Consultancy is gespecialiseerd in: • patiënt veiligheid • medicatie veiligheid • proces optimalisatie • systeem oplossingen Neem contact op met:
Jalaco Consultancy Dr. J. M. de Laat 0182 - 32 24 40 jmdelaat@jalaco.nl

Jalaco Consultancy • Blekerssingel 78 • 2806 AD Gouda • www.jalaco.nl

260107ZK

Kijk nu op www.care2care.nl

Gezondheid

9

Nummer 21 10 december 2008

Menswaardig afscheid van de allerkleinsten
Voor een baby die voor 24 zwangerschapsweken overlijdt, is in deze samenleving niet zo veel aandacht. Ook niet voor de ouders die afscheid moeten nemen van hun kindje. Dit feit greep Mari Jonker uit Moerkapelle zo’n twee jaar geleden erg aan. Sindsdien probeert zij met de door haarzelf ontworpen en gemaakte Sterrendekentjes deze allerkleinsten een, zoals zij dat zelf noemt, ‘Mensje-Waardig’ afscheid te bezorgen.

Kinderafdeling overladen met speelgoed

Veel van deze kindjes komen in een ziekenhuis ter wereld. Ouders hebben na de geboorte maar een paar uur de tijd om hun baby nog even te zien en afscheid te nemen. Vaak worden er foto’s gemaakt. Mari Jonker heeft speciaal daarvoor een Sterrenklamboe ontworpen. Dat maakt het mogelijk om een foto tegen een mooie achtergrond te maken. Zoiets, vindt Mari Jonker, markeert het afscheid. Het kindje kan worden opgebaard op een Sterrendekentje, een lief kleedje met mooie details. Als het tijd is geworden om definitief afscheid te nemen van het overleden baby’tje kan men de stof om het kindje heen vouwen. Als laatste rituele handeling mogen de ouders de stoffen met een strik aan elkaar vastdoen. De ouders krijgen een klein Sterrendekentje als herinnering mee naar huis. Daarin kunnen ze een voetafdruk, een naambandje of iets anders bewaren.

De Sterrenklamboe.

Jong Siemens heeft de kinderafdeling van Bronovo in Den Haag overstelpt met speelgoed. Jong Siemens had bij het fonds ‘Siemens helpt!’ geld aangevraagd om een goed doel te kunnen ondersteunen. De kinderafdeling van Bronovo werd de gelukkige. Vooraf was overlegd met de kinderafdeling aan welk speelgoed behoefte was. Dit resulteerde in twee volle winkelwagens met technisch lego, grote dozen knexx, twee playstations met onder ander SIM city, dvd’s, enorme knuffelberen, voorleesboeken, verschillende playmobiel bouwpakketten, hamertjetik, puzzels, mobielen voor boven een wieg en nog veel meer. De vijftienjarige Nils Uiterwijk nam namens de kinderafdeling het speelgoed in ontvangst.

Zorgverbreding
Nog te vaak, vindt Mari Jonker, wordt er niet menswaardig met het overleden kindje omgesprongen. Het wordt bewaard in een handdoek van het ziekenhuis, meegenomen in een schoenendoos of wijnkistje, net wat voor handen is. Het krijgt hiermee niet de aandacht die het waard is, vindt ze. Ook voor de ouders is het belangrijk dat er een echt menswaardig afscheid plaatsvindt, zo heeft ze geleerd uit de vele contacten met hen. Eigenlijk vindt ze dat ziekenhuizen standaard dit soort voorzieningen zouden moeten kunnen leveren. Ze ziet het als een mogelijkheid tot zorgverbreding.

komt?” Daar wil zij zijn. En ze doet dat met passie. Net zoals ze bezig is met het project ‘Afscheid voor de Allerkleinsten’ waarmee ze zorgverzekeraars wil bewegen de zorg bij het overlijden van een baby voor 24 weken zwangerschap op te nemen in de aanvullende ziektekostenverzekering. In 2007 ontving Mari Jonker voor haar visie en haar producten de Yarden Stimulans Prijs. Ze was er gelukkig mee, juist omdat deze prijs de gang van zaken rond het overlijden van een prematuur geboren baby bespreekbaar maakt. En daar zet ze zich graag voor in. Voor meer informatie over de Sterrendekentjes of de eveneens door haar gemaakte afscheidswiegjes kan men kijken op www.sterrenkindje.nl

Lotgenotencontact nieuwe stijl
Lotgenotencontact nieuwe stijl, zo noemt Diabetesvereniging Nederland (DVN) de contacten op Diabetesforum.nl.

Het forum, ontstaan uit een particulier initiatief, sluit goed aan op de bestaande communicatiemiddelen van DVN. Gezien de nieuwe doelstelling van DVN om meer de nadruk te leggen op collectieve belangenbehartiging en strijd voor goede zorg, heeft DVN besloten om Diabetesforum.nl over te nemen en op te

nemen in haar productenlijn. Hoewel er vanuit www.dvn.nl regelmatig naar Diabetesforum. nl zal worden verwezen, verandert het forum verder niet: zo blijft de inhoud hetzelfde en blijven dezelfde mensen het beheer doen. Het forum is toegankelijk voor iedereen met diabetes, ook zonder lidmaatschap van DVN. Op dit moment telt het forum 56.218 berichten in 2.633 topics, waar door 1.291 geregistreerde leden aan is bijgedragen.

Geschiedenis van de gezondheidszorg
De stethoscoop
Eeuwenlang legden dokters hun oor op de rug of de borst van de patiënt om de geluiden van hart en longen te beluisteren, de zogenaamde directe auscultatie. Laënnec, een arts in Parijs, zag eens op zijn spreekuur een jonge vrouw wegens hartklachten. Het feit dat zij nogal zwaar geschapen was, weerhield hem ervan zijn oor tussen haar forse borsten te leggen. Hij dacht toen aan een kinderspel, waarbij één kind met een spijker aan het ene uiteinde over een balk kraste en zijn vriendje heel duidelijk het krassende geluid aan het andere eind kon horen. Laënnec rolde daarop een schrift tot een koker en plaatste deze met gemak tussen de borsten van de vrouw. Toen hij aan het andere uiteinde luisterde hoorde hij de harttonen luid en duidelijk weerklinken, zelfs beter dan via directe auscultatie. Laënnec maakte daarna een verbeterde versie van hout en noemde deze ‘stethoscoop’, dat letterlijk betekent: ‘in de borst kijken’. In 1819 publiceerde hij zijn vinding en verkocht dit boek samen met een houten stethoscoop voor zestien franc. Deze monaurale stethoscoop bleek ook uitstekend geschikt om de harttonen van een ongeboren kind te beluisteren. Later maakte men de cilinder korter en voegde een platte schelp toe om het oor tegen te leggen. De ‘toeter’ is nu nog een vast instrument in de verloskunde. Na de uitvinding van het gevulkaniseerde rubber door Goodyear in 1839, was het mogelijk met flexibele slangen, binaurale stethoscopen te maken. De eerste binaurale stethoscoop was geen succes omdat daarvoor drie handen nodig waren: twee om de slangen in de oren te houden en één voor het borststuk. In 1851 vervaardigde Cammann in New York de eerste praktische stethoscoop: een houten trechter met twee rubber slangen met ivoren oordopjes. In de loop van de laatste eeuw zijn vooral van het borststuk verschillende varianten verschenen.
Door Bob Griffioen Medisch Farmaceutisch Museum Delft

Ziektenkostenverzekering
Mari Jonker is handig met naald en draad en zou even goed bijvoorbeeld bruidsjurken hebben kunnen maken. Toch is dat niet haar keuze. Er zijn genoeg mensen die aan de kant van het leven willen staan, vindt ze. “Maar wie staat er naast je als de dood in je huis

Het Sterrendekentje.

Markt Toekomst na Kanker voorziet in behoefte

De informatiemarkt Toekomst na Kanker die het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) onlangs organiseerde was drukbezocht. Het OLVG organiseerde deze markt in samenwerking met het Integraal Kanker Centrum Amsterdam (IKA). De markt gaf op een positieve en veelzijdige manier informatie aan iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft: patiënten, familieleden en professionele zorgverleners.

Boven de stethoscoop van Laënnec, daaronder de toeter uit de verloskunde.

Nummer 21 10 december 2008

10

Nieuwbouw en Renovatie

PATIENTEN MONITOREN
TMI ZOEKT • verpleegkundigen (A, B en gespecialiseerd) • laboranten • operatie-assistenten • anesthesiemedewerkers • gipsverbandmeesters • doktersassistenten • apothekersassistenten

EN JE EIGEN CARRIÈRE BEWAKEN
TMI BIEDT • vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris • meer ervaring door afwisselend werk • een auto vanaf 28 uur per week

Werken op jouw manier! Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract. Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?

KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN DE ZORG.
www.verpleegkundigen.nl

Congressen en Cursussen

11

Nummer 2 30 januari 2008

Congressen en Cursussen
V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

2009

Nummer 21 10 december 2008

12

Congressen en Cursussen

Congressen en symposia
Vrijdag 12 december
Nursing Event Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs in Utrecht, aanvang 10.00 uur Informatie: www.nursingevent2008.nl

Bartiméuscongres ‘Het blinde brein’
Bartiméus organiseert op donderdag 12 februari 2009 een congres over cerebrale visuele stoornissen; ‘Het blinde brein’. Het congres moet bijdragen aan een betere herkenning van signalen van mensen met een cerebrale visuele stoornis, aan een beter begrip van de complexe problematiek en aan meer kennis over de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding.

‘Vitaal veranderen’
Tijdens het Congres ‘Vitaal Veranderen’, dat op 13 februari 2009 plaatsvindt, presenteert het Platform Vitale Vaten de nieuwe Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Het Congres wordt gehouden in Amersfoort.

Donderdag 18 december
Symposium ‘Vernieuwing en dilemma’s rondom screening sikkelziekte’ Locatie: AMC in Amsterdam Informatie: Nicolaes Tulp Instituut, telefoon (020) 566 85 85

Vrijdag 19 december
Oratie ‘Het zien van het onvoorspelde - Het onvoorspelde van het zien’ Oratie van prof. dr. M. Kamermans vanwege zijn benoeming tot hoogleraar Neurofysiologie Locatie: Aula AMC in Amsterdam, aanvang 14.30 uur Informatie: AMC Wetenschapsvoorlichting, telefoon (020) 566 29 29.

Minstens een derde van het brein houdt zich bezig met de visuele waarneming. Door schade in de visuele gebieden van de hersenen kunnen visuele prikkels niet (goed) worden verwerkt. Cerebrale visuele stoornissen zijn dan het gevolg. In Nederland hebben ongeveer 1.300 kinderen een cerebrale visuele stoornis.

Sprekers
Zowel nationale als internationale sprekers zijn op het congres aanwezig. Prof. dr. G.N. Dutton, MD FRCOphth Consultant Ophthalmologist, uit Schotland geeft een lezing over cerebrale visuele stoornissen in brede zin. Dr. M. van Genderen, oogarts Bartiméus, houdt een lezing over cerebrale visuele stoornissen bij schoolgaande kinderen en prof. dr. W.H. Brouwer, neuropsycholoog Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal een toelichting geven op de visuele en visuospatiële functiebeperkingen bij veroudering en daarmee samenhangende neurodegeneratieve aandoeningen. Naast de lezingen kunnen bezoekers van het congres ook diverse parallelsessies bijwonen.

Ongeveer een miljoen Nederlanders lijden aan hart- en vaatziekten. In 2020 zijn dat er waarschijnlijk 1.3 miljoen. Met 42.522 sterfgevallen per jaar (2006) vormen hart- en vaatziekten nog steeds de grootste doodsoorzaak. Het Platform Vitale Vaten wil ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten terugbrengen door een gestructureerde aanpak van risicofactoren. Met dat doel voor ogen is het Platform in 2006 aan de slag gegaan om een Zorgstandaard voor Vasculair Risicomanagement te ontwikkelen. Op het programma staan sprekers uit zorg, beleid en patiëntenorganisaties.

Ook zijn er presentaties van de praktijkprojecten, die door ZonMw zijn geselecteerd om de zorgstandaard stapsgewijs in te voeren en te evalueren. In de middag kan men kiezen uit twee deelsessies waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijkpresentaties. Er is een ‘Vitaal –Veranderen bazaar’ met zorgaanbieders, organisaties en bedrijven met kennis over ICT, (technische) hulpmiddelen en instrumenten bij (leefstijl)interventies en juridische, financiële en logistieke expertise. Het volledige programma staat op de website van het Platform Vitale Vaten (www.vitalevaten.nl). Ook kan men zich daar aanmelden. Bij aanmelden voor 16 januari 2009 bedragen de deelnamekosten 125 euro (inclusief btw), na 16 januari 2009 150 euro (inclusief btw). Accreditatie wordt aangevraagd.

(Advertorial)

Vrijdag 19 december
Heijermanslezing ‘Beroepsziekten in verschillende levensfases’ Locatie: Collegezaal 4, AMC in Amsterdam, aanvang 13.30 uur Informatie: www.beroepsziekten.nl Aanmelden: heijermans@amc.nl

Bohn Stafleu van Loghum focust op cursussen en congressen
Bohn Stafleu van Loghum, de grootste uitgeverij in de gezondheidszorg, staat al jaren voor betrouwbare vakinformatie. Door het leveren van de juiste informatie , op het juiste moment en in de juiste vorm, worden professionals in de gezondheidszorg ondersteund.

Donderdag 8 januari
Cursus ‘Palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden’ Locatie: Nijmegen Informatie: www.paogheyendael.nl Aanmelden: j.vanwerven-nobel@paog.umcn.nl

Deelname
Het congres is bestemd voor oogartsen, orthoptisten, optometristen, oogmeetkundigen, (kinder)artsen, consultatiebureauartsen, revalidatieartsen, verpleeghuisartsen en (kinder) fysiotherapeuten. Ook is het congres interessant voor professionals uit het onderwijs, MEE-organisaties, Jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra, woonvoorzieningen en dagcentra voor (licht) verstandelijk gehandicapten en algemene instellingen voor gehandicapten. Kosten deelname: 295 euro (inclusief congresmap, koffie/thee, lunch en informele afsluiting). Diverse accreditaties zijn toegekend. Het congres wordt gehouden in het World Forum in Den Haag.

Donderdag 15 januari
Congres ‘Het mentaal vermogen van Nederland’ Locatie: Beurs van Berlage in Amsterdam Informatie: info@m2support.nl

Professionals die optimaal geïnformeerd willen zijn, kunnen niet alleen meer volstaan met het lezen van boeken en vaktijdschriften. Het ontmoeten van opinion leaders, deskundigen uit het veld en collega’s tijdens cursussen en congressen, speelt ook een belangrijke

rol. Naast het bieden van vakinformatie door middel van boeken, tijdschriften en online databanken, focust BSL zich in toenemende mate op Cursussen & Congressen. Door de ontwikkeling van BSL Cursussen & Congressen wordt de focus specifiek gelegd op het aanbieden van nascholingen, zowel in de vorm van fysieke bijeenkomsten als digitaal. De grote missie is dat artsen en verpleegkundigen die aan de cursussen en congressen hebben deelgenomen, de volgende dag met meer kennis en plezier zorg verlenen! Meer informatie is te vinden op www.bsl.nl/cuco.

Woensdag 21 januari
Symposium: ‘CO2mfort’ Locatie: Corpus in Leiden Informatie: www.co2mfort.nl

Voor artsen en verpleegkundigen

Donderdag 22 januari
Symposium ‘Geïntegreerde zorg voor kinderen en jongeren met anorexia nervosa’ Locatie: Nieuwegein, aanvang 9.45 uur Informatie: www.scem.nl

Meer informatie
Via de website www.bartimeus.nl/congres kan men zich aanmelden en het volledige programma bekijken.

Donderdag 22 januari
Landelijk ‘Symposium Verslavingszorg’ Locatie: Aristo in Amsterdam, aanvang 10.00 uur Informatie: www.leidscongresbureau.nl/congres/verslavingszorg

Medische cursussen & congressen
vakinhoudelijk – inspirerend – praktijkgericht

Vrijdag 23 januari
TrendExpeditie ‘Innovatieve Gastvrijheid en Voeding in de Zorg’ Locatie: in en rond Rotterdam Informatie: www.trendexpedition.com

Cursussen & Congressen
Kijk op www.bsl.nl/cuco

Congressen en Cursussen

13

Nummer 21 10 december 2008

Gezondheidsbeurs ‘Gezond leven 2009’
De beurs ‘Gezond leven 2009’ vindt plaats op 23, 24 en 25 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Op dit landelijke evenement is voor elke leeftijd alles te vinden is over gezond(er) leven en langer gezond blijven.

LEVV Congres 2009: ‘Doorbreek de dilemma’s!’
Onderwerp van het congres dat het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV) op 6 februari houdt is dilemma’s in de zorg. Directe aanleiding voor dit onderwerp vormde de storm aan reacties die het LEVV Congres 2008 ‘Doorbreek de rituelen’ opriep.

ken op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 januari van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.denationalegezondheidsbeurs.nl

Bijna iedereen maakt ze traditiegetrouw voor het nieuwe jaar begint: goede voornemens. Afvallen, stoppen met roken, gezonder eten, beter slapen, meer bewegen, minder gestrest zijn, stoppen met nagelbijten, minder alcohol drinken, meer tijd maken voor familie en vrienden. De meeste goede voornemens hebben met een gezonde leefstijl te maken. Op de Nationale Gezondheidsbeurs zijn talloze ideeën te vinden die kunnen helpen de goede voornemens om te zetten in daden.

Naast waardering voor het signaleren van rituelen in de zorg, uitte de beroepsgroep ook de klacht dat het vaak de arts is die de rituelen in stand houdt. Het LEVV heeft het standpunt dat verpleegkundigen en verzorgenden op
(Advertorial)

moeten komen voor hun eigen deskundigheid en met argumenten op basis van evidence hierover de dialoog aan moeten gaan met andere disciplines. Tegelijk wetende dat dit voor verpleegkundigen en verzorgenden niet altijd vanzelfsprekend, of niet zo eenvoudig is om te doen. Tijdens het congres biedt het LEVV nieuwe inspiratie om dit dagelijkse probleem te hanteren. Het congres wordt gehouden in congrescentrum Antropia in Driebergen en begint om 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.levv.nl

Landgoedhotel Vennendal
Aan de rand van het dorpje Nunspeet, op steenworp afstand van de A28 en het NS station Nunspeet, ligt Landgoedhotel Vennendal, omringd door de Veluwse bossen, zandverstuivingen en heidevelden. Dit romantische en zeer comfortabele viersterren hotel is gelegen op een vijf hectare groot landgoed en is omzoomd met grindpaden, fleurige bloemperken, gazonnen, heesters en struiken.

Verschillende paviljoens
Er zijn verschillende paviljoens zoals het Mondzorg,- Oog-, Oor- , Huid- en Voedingspaviljoen. Op de beurs zijn ook vele interactieve stands te vinden waar gezondheid check-ups worden uitgevoerd, zoals gehoortesten, oogtesten, tandvlees controle, bloeddruk meting, huidtest, migrainetest, vetmetingen, kortom een volledige gezondheid check-up.

vergaderruimtes zijn efficiënt ingericht met uitzicht op de bossen en het groen. Tevens vindt men er een businesscorner en zelfs een exclusieve vergadervilla op eigen terrein met studio’s, vergaderruimte en mogelijkheden tot live-cooking. Het landgoed leent zich uitermate goed voor het organiseren van outdooractiviteiten. Landgoedhotel Vennendal Vennenpad 5 8072 PX Nunspeet 03412 61016 info@vennendal.nl Kijk ook eens op de vernieuwde website: www.vennendal.nl

Openingstijden
De Nationale Gezondheidsbeurs is te bezoe-

Op de Gezondheidsbeurs kunnen mensen hun ogen testen.

Onder het Stadhuis van Gouda bevindt zich de mooiste feestlocatie in de regio!

Binnen lijkt het interieur geleend uit een Victoriaanse villa uit het einde van de negentiende eeuw. De grandeur van weleer is voelbaar en zichtbaar in de aankleding. Landgoedhotel Vennendal is een vergaderlocatie pur sang. Rust en ruimte, comfort en luxe met viersterren hotelservice: ideaal voor zakelijke of feestelijke bijeenkomsten. Landgoedhotel Vennendal biedt een grote verscheidenheid aan vergaderruimtes tot een maximum van 550 vierkante meter. Ideaal voor vergaderingen en trainingen of meetings op maat waarbij meerdere kleine vergaderruimtes of één grote vergaderruimte nodig zijn. De veertien

(Advertorial)

Beleef B het landgoedgevoel
Charmant & Stijlvol
Centraal gelegen in het midden van het land
Voor een volledige gezondheid check-up kan men op deze beurs goed terecht.

Voor meetings op maat, bruiloften, partijen of een paar heerlijk romantische dagen
De 27 holes golfbaan “Het Rijk van Nunspeet” is op loopafstand van het hotel, beauty- en saunaresort de Zwaluwhoeve vindt u 1 dorp verder.

ouda bevindt is van G tadhu t S ie in de regio r he estlocat nde ste fe o ooi de m zich
Stadsherberg

Voor meer i n f o r m a t i e

Markt 1, 280 1 J G G o u d a Telefoon (01 8 2 ) 5 8 4 3 0 0

Nunspeet - Tel. 0341-261016 www.vennendal.nl - info@vennendal.nl

Landgoedhotel Vennendal

‘De Burgerhal’

w w w . b u r g e r h a l . n l
1208 Ziekenhuiskrant_130x118_Langoedgevoel.indd 1 02-12-2008 12:11:38

Nummer 21 10 december 2008

14

Congressen en Cursussen

Congressen en symposia
Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 januari
Nationale Gezondheidsbeurs ‘Gezond leven 2009’ Locatie: Jaarbeurs Utrecht, van 10.00 tot 17.00 uur Informatie: www.denationalegezondheidsbeurs.nl

Conferentie ’Een Protonen Kliniek in Nederland’
De Nationale Conferentie Proton Radiotherapie vindt donderdag 29 januari 2009 plaats in de Aula van het Congrescentrum van de Technische Universiteit (TU) in Delft. Deze conferentie, getiteld ‘Een Protonen Kliniek in Nederland’, heeft als doel het geven van wetenschapsvoorlichting aan betrokkenen rond drie thema’s (Het Apparaat, De Behandeling, De Kosten), en indirect via de media aan een breder publiek. Drie consortia zijn bezig om deze nieuwe bestralingstechniek bereikbaar te maken voor kankerpatiënten in Nederland.

(Advertorial)

Zorgt vóór vrouwen, maar ook zorg dóór vrouwen
Menstruatie, zwangerschap, overgang; het zijn allemaal zaken die te maken hebben met vrouw zijn. Zaken waarin het fijn kan zijn geholpen te worden door een deskundige vrouw, juist omdat zij het begrijpt.

Woensdag 28 januari
Tiende dermatologisch verpleegkundig congres Locatie: Congrescentrum De Reehorst in Ede, aanvang 9.30 uur Informatie: www.elseviergezondheidszorg.nl

Donderdag 29 januari
Conferentie ‘Een Protonen Kliniek in Nederland’ Locatie: Aula Congrescentrum van de technische Universiteit Delft Informatie: www.protonenconferentie.nl

Donderdag 29 januari
Congres ‘Sociale relaties en burgerschap in de rehabilitatie’ Locatie: Jaarbeurs in Utrecht Informatie: www.rehabilitatiecongres.nl

Donderdag 29 januari
Jaarcongres ‘Dag van de Zorgverzekeraars’ Locatie: Mammoni in Utrecht Informatie: www.medilex.nl

Maandag 2 februari
Congres ‘Bemoeizorg is geen spel’ Locatie: Congrescentrum De Reehorst in Ede Informatie: www.sympopna.nl

In het plenaire ochtendgedeelte opent prof. dr. Hanne Kooy uit Boston de conferentie met een inleiding over hoe een protonenkliniek in de praktijk werkt. Oud-minister Borst van VWS belicht als voorzitter van de patiëntenfederatie vanuit die optiek de nieuwe therapie. De discussie met gesprekspartners Michel Huybrechts van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit Brussel en mevrouw dr. Gerrie Ligtenberg adviseur bij het College voor Zorgverzekeringen staat onder leiding van dagvoorzitter drs. Rob Oudkerk. Sprekers van de drie consortia sluiten de ochtend af met een presentatie over de totstandkoming van een protonenkliniek in hun regio. ’s Middags zijn er parallelle sessies in drie rondes, waarin de deelnemers zich verder kunnen verdiepen in de drie thema’s van de conferentie. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.protonenconferentie.nl en een keuze maken uit de parallelle sessie in het middaggedeelte.

Care for Women is een netwerk van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de gezondheid van vrouwen. Zij geven op een professionele manier advies, informatie en begeleiding. Bij Care for Women, in samenwerking met het UMC, kan men een specialistische opleiding en bijscholing volgen op het gebied van vrouwen en hormonen, zodat men altijd up-to-date is. Waarom een Care for Women verpleegkundige? Een eigen praktijk, zelfstandigheid en vrijheid. Maar ook weer tijd hebben voor de cliënte, meer verantwoordelijkheid en een nieuwe uitdaging. Als Care for Women Verpleegkundige is men eigen ondernemer, maar dan met ondersteuning van een professionele organisatie. Dan staat iemand er toch niet helemaal alleen voor! Inmiddels hebben de meeste zorgverzekeraars de Care for Women verpleegkundigen erkend en zijn meerdere

diensten opgenomen in de zorgverzekeringspakketten. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@careforwomen.nl en kom naar de vrijblijvende informatiedagen op 16 december en 13 januari. Kijk voor meer informatie op www.careforwomen.nl.

Gezocht: Verpleegkundigen
die begrijpen hoe het is om vrouw te zijn!
Heb jij interesse in: • de gezondheid van vrouwen van 16 jaar tot 65 jaar • een eigen praktijk • het werken als zelfstandig ondernemer • de ondersteuning vanuit een professionele organisatie www.careforwomen.nl

Kom dan eens vrijblijvend langs op een van onze informatiedagen op 16 december en 13 januari.
Neem om je aan te melden contact op met Care for Women via 033 - 2472050 of via info@careforwomen.nl

Donderdag 12 februari
Congres ‘Het blinde brein’ Locatie: World Forum Den Haag Informatie: www.bartimeus.nl/congres

Gastvrijheid en voeding in de zorg
TrendExpedition.com organiseert op vrijdag 23 januari 2009 in en rondom Rotterdam de nieuwe TrendExpeditie ‘Innovatieve Gastvrijheid en Voeding in de zorg’ onder begeleiding van visieontwikkelaar Monique Willemse.

Vrijdag 13 februari
Congres ‘Vitaal veranderen’ Locatie: Amersfoort Informatie: www.vitalevaten.nl

Vooruitblik!

Vrijdag 13 februari
Cursus ‘De (dreigende) pathologische fractuur’ Locatie: Nijmegen Informatie: www.poagheyendael.nl Aanmelden: A.Wolf@paog.umcn.nl

Vrijdag 6 februari
Symposium ‘Bloed-druk’ De bloeddrukregulatie endocrinologisch bekeken Locatie: Carlton President Hotel in Maarssen, aanvang 9.00 uur Informatie: www.nve.nl

Vrijdag 6 februari
Levv Congres 2009: ‘Doorbreek de dilemma’s!’ Locatie: Congrescentrum Antropia in Driebergen, aanvang 12.00 uur Informatie: www.levv.nl

Willemse neemt haar gasten mee langs zintuiglijke belevenissen, prikkelende invalshoeken en inspirerende omgevingen en belicht de belangrijkste trends in cliëntenwensen rondom de maaltijden. De expeditie geeft managers de creatieve impulsen waarmee zij veranderingen tot stand kunnen brengen. Monique Willemse ontwikkelt onder meer zorgconcepten rondom voeding, inrichting en gastvrijheid voor Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen waarmee deze instellingen zich onderscheiden. Willemse is een fervent voorstander van een eigen handschrift per zorginstelling. De geheel verzorgde expeditie is inclusief een verrassend ontbijt, een originele lunch en avontuurlijk vervoer. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.trendexpedition. com voor meer informatie. Er is plaats voor slechts veertien deelnemers. De kosten voor deelname bedragen 645 euro per persoon exclusief btw.

Landelijk HRM Congres Zorg: maak het verschil
Donderdag 19 maart 2009, Jaarbeurs, Utrecht Voor bestuurders, directeuren/hoofden P&O, managers en professionals HRM en HRD, managers in de zorg

Cursussen & Congressen
Meer informatie op www.bsl.nl/hrm

Nummer 21 10 december 2008

14

Nieuwbouw en Renovatie

Nummer 21 10 december 2008

16

Kliniek

Mesos Medisch Centrum en St. Antonius Ziekenhuis gaan samen voor beter
Na jarenlange nauwe samenwerking zijn Mesos Medisch Centrum in Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein samengegaan. In de loop van 2009 gaan Mesos en het Antonius samen verder als één nieuwe ziekenhuisorganisatie met meerdere locaties onder één naam: St Antonius Ziekenhuis.

Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan de integratie van beide organisaties tot één nieuwe ziekenhuisorganisatie: een gastvrij topziekenhuis. Het samengaan van beide ziekenhuizen biedt volgens de nieuwe organisatie een aantal voordelen voor patiën-

ten. Veel medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen gaan door de fusie op meerdere locaties werken. De zorg is 24 uur per dag beschikbaar. Dat geldt ook voor veel subspecialisaties, zoals vaatchirurgie, reumatologie en maag-darm-lever-chirurgie. Door het samengaan is op de locaties in Nieuwegein en Utrecht een uitgebreider en gespecialiseerder zorgpakket aanwezig. Patiënten kunnen zelf kiezen op welke locatie zij de polikliniek willen bezoeken. Er zijn op vijf locaties poliklinieken: in Nieuwegein en Houten en in Utrecht op de locaties Oudenrijn, Overvecht en Leidsche Rijn. Bijna alle specialismen houden op alle locaties polikliniek. De meeste ziekenhuisbezoeken zijn poliklinisch, dus voor de meeste bezoeken kunnen patiënten in de buurt terecht. Als een specifieke ingreep of behandeling nodig is, kan dat betekenen dat dit alleen gebeurt op een locatie die speciaal is toegerust voor deze ingreep of behandeling.

Telebegeleiding van chemopatiënten
In de Zorgregio Zuidwest Friesland zijn de eerste Health Buddies geplaatst bij patiënten, die thuis worden begeleid vanwege hun chemotherapie. Dit proefproject van een jaar, waaraan negentig patiënten deelnemen, is niet alleen nieuw voor de palliatieve zorg in Nederland, maar ook in Europa.

land Zorgverzekeraar.

Kwaliteit van leven
De patiënt beantwoordt de vragen van de verpleegkundig consulent oncologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek door op één van de knoppen te drukken. De Health Buddy reageert daarop met bevestiging, adviezen en boodschappen die kunnen helpen om de kwaliteit van leven zo goed als mogelijk te laten zijn. De verpleegkundig consulent kijkt dagelijks naar de antwoorden van de patiënt en krijgt zo een goed beeld over de situatie van de patiënt. Desgewenst wordt de behandeling tussentijds bijgesteld. Na een jaar wordt bekeken of met deze ondersteuning de kwaliteit van leven door deze voorziening voldoende toeneemt en of de samenwerking en afstemming tussen huisarts en specialist beter is geworden. De proef wordt gevolgd door onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam in het kader EFORTT (Ethical Frameworks for Telecare Technologies), een Europees samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Lancaster, Barcelona, Oslo en Amsterdam. De Health Buddy is een klein kastje met een beeldscherm en vier knoppen. De Buddy is via de telefoonlijn verbonden met het computerscherm op de werkplek van de verpleegkundige. Gedurende een periode van vier maanden stelt de Health Buddy dagelijks enkele vragen aan de patiënt.

Sneller aan de beurt
Een belangrijk voordeel van de fusie is dat patiënten sneller aan de beurt zijn voor een afspraak, behandeling, ingreep of onderzoek. Dit is mogelijk doordat veel medisch specialisten op meerdere locaties gaan werken. Onderzoek heeft een belangrijke plaats in de nieuwe organisatie. Een goed onderzoeksklimaat maakt innovatie mogelijk. De nieuwe ziekenhuisorganisatie streeft continu naar verbetering van de kwaliteit. Door de fusie kan men nog beter beschikken over de nieuwste apparatuur, meer onderzoek doen naar behandelmethoden en nieuwe, verbeterde behandeltechnieken ontwikkelen.

Bij de verbetering van de medische zorg wordt Zorg op Afstand of telebegeleiding met technische hulpmiddelen zoals de Health Buddy steeds belangrijker. In Zuidwest Friesland hebben zorgverleners, vrijwilligers en patiëntenorganisaties zich verenigd in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland. Samen werken zij aan de verbetering van de zorg voor ernstige zieke mensen in hun laatste levensfase. In de palliatieve zorg voor mensen met kanker komt de kwaliteit van het leven op de eerste plaats. De behandeling richt zich op het verminderen van klachten en het afremmen van de ziekte in de laatste levensfase. Zorgverleners werken nauw samen om de patiënt en hun naasten te helpen de resterende tijd zo goed mogelijk door te brengen. Daarbij staan de wensen van de patiënt en zijn familie voorop. In samenwerking met Sananet Care BV heeft het netwerk zowel technisch als organisatorisch de telebegeleiding van patiënten in de palliatieve zorgfase van kanker ingericht. Het project is mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Friesland en De Fries-

‘Besmette slachtoffers’ adequaat opgevangen

azM opent cardiologisch diagnostisch centrum
Het azM opent in januari 2009 een cardiologisch diagnostisch centrum in Heerlen voor de inwoners van Parkstad. Huisartsen uit oostelijk Zuid-Limburg kunnen patiënten met klachten als pijn op de borst, kortademigheid en hartkloppingen doorverwijzen voor diverse cardiologische onderzoeken die binnen één dagdeel plaatsvinden. Daardoor kan direct een diagnose worden gesteld. Meteen aansluitend vindt een gesprek plaats met een cardioloog, die de diagnose bespreekt en een voorstel doet voor verdere behandeling. Momenteel vinden besprekingen plaats over diverse goed bereikbare locaties, waaruit een definitieve keuze wordt gemaakt.

kunnen aanbieden. Het Maastrichtse cardiologische initiatief is uniek te noemen. Het is voor academische centra namelijk vaak lastig om een goede combinatie te vinden tussen het verlenen van top academische zorg en een optimale service. Met dit hybride concept is het azM van mening de juiste combinatie te hebben gevonden.

Missie
Daarnaast past het initiatief bij de ambities die het azM eerder formuleerde om een Euregionale toppositie te willen innemen op het gebied van onder meer hart- en vaatziektes. In dat kader wil de organisatie ook een brug slaan tussen academische zorg en reguliere zorg. In Limburg, en met name oostelijk Zuid-Limburg is de incidentie van hart- en vaatziekten extreem hoog. Het Hart- en Vaatcentrum van het azM ziet het als haar missie om dit aantal terug te dringen. Op dit moment worden besprekingen gevoerd met het Atrium ziekenhuis in Heerlen gericht op participatie in het nieuwe centrum.

Veel van de patiënten van het Hart- en Vaatcentrum van het Maastrichtse ziekenhuis komen uit Parkstad. Het azM ziet dit centrum als een vooruitgeschoven post van het academisch ziekenhuis in Maastricht, van waaruit de academische kennis en ervaring beter bereikbaar wordt voor zijn patiënten in Parkstad om zodoende de service aan deze groep te verbeteren en deze zorg dichtbij huis aan te

Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg heeft eind november een kleine rampenoefening gehouden. De test stond in het teken van het opvangen en ontsmetten van slachtoffers na een denkbeeldige explosie van een drugslaboratorium. De oefening is goed en vlot verlopen en heeft voor het ziekenhuis veel waardevolle informatie opgeleverd (foto Medische Fotografie St. Elisabeth Ziekenhuis).

Amphia begint met preconceptiespreekuur
Overgewicht, nauwelijks groente en fruit eten, roken, alcohol- en drugsgebruik. Ongezond leven is niet goed voor fertiliteit en zwangerschap. Het Amphia Ziekenhuis in Breda start daarom met een preconceptiespreekuur voor vrouwen én mannen met een kinderwens.

Met het preconceptiespreekuur speelt het ziekenhuis in op het vorig jaar uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad. Die stelde dat het ‘wenselijk’ zou zijn dat leefstijladviezen niet tijdens, maar al voor de zwangerschap worden gegeven. Een simpel voorbeeld van zo’n alge-

meen advies is het slikken van foliumzuur en uiteraard stoppen met roken en drinken. Verwijzing naar het preconceptiespreekuur vindt daarom ook plaats direct na het moment dat de vrouw haar kinderwens aangeeft. Het nieuwe spreekuur is er vooral voor vrouwen en mannen die vanwege een bestaande chronische of erfelijke aandoening een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen voor moeder of kind tijdens of na de zwangerschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met diabetes, met een schildklierziekte of medicijngebruik tegen hoge bloedruk.

Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe intensiveren hun samenwerking
Leveste (waarvan het Scheper Ziekenhuis in Emmen deel uitmaakt) en Zorggroep Middenveld Drenthe (met Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen) hebben de afgelopen periode de mogelijkheden onderzocht voor intensievere samenwerking. Uit de quickscan is duidelijk geworden, dat verregaande samenwerking op veel terreinen voordelen zal opleveren.

De Raden van Toezicht, Ondernemingsraden, Medische Staven, Managementteams en Cliëntenraden hebben inmiddels een positief

advies uitgebracht. Dit betekent dat Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe de samenwerking gaan intensiveren. Dit geldt voor de ziekenhuizen - het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda - evenals voor de ‘care’onderdelen. Op korte termijn worden samenwerkingsprojecten opgezet die snel uitgevoerd kunnen worden op bijvoorbeeld medisch ondersteunend en facilitair gebied. Andere samenwerkingsprojecten worden onderzocht en voorzien van een implementatieplan.

Kliniek

17

Nummer 21 10 december 2008

Patiënt onthoudt niet veel van gesprek arts

GHZ ontvangt Topzorg-predikaat
Voor de behandeling van patiënten met borstkanker, liesbreuken, spataderen, staar en meniscus heeft het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda van zorgverzekeraar Menzis het Topzorg-predikaat ontvangen.

Dit betekent dat de behandeling volgens de nieuwste inzichten, met de hoogste kwaliteit geleverd wordt. Sinds 1 oktober 2008 adviseert Menzis haar klanten om voor de gese-

lecteerde behandelingen te kiezen voor een ziekenhuis met het Menzis Topzorg-predikaat. Het Menzis Topzorg-predikaat is toegekend op basis van een uitgebeid onderzoek. In nauw overleg met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) heeft Menzis voor een vijftal behandelingen kwaliteitscriteria benoemd, te weten: de medische kwaliteit, korte wachtlijsten en goede patiënteninformatie.

Ziekenhuis Rijnstate wint Nationale Patiëntveiligheid Award 2008

Patiënten met kanker onthouden lang niet alles uit een eerste gesprek met de oncoloog of radioloog.

Patiënten met kanker onthouden lang niet alles uit een eerste gesprek met de oncoloog of radioloog. Dat ligt niet alleen aan de leeftijd. Hoe meer de arts praat over de prognose en hoe meer informatie hij geeft, hoe minder de patiënten onthouden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, de Symfora Groep en de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Sydney in het Journal of Clinical Oncology.

Dit geldt zowel voor jongere als voor oudere patiënten.

Apart gesprek
NIVEL-onderzoeker Jesse Jansen: “Dit betekent dat artsen en verpleegkundigen zich bewust moeten zijn van de impact van het praten over de prognose voor de patiënt, zelfs als de prognose goed is. En dat ze in de gaten moeten houden of andere belangrijke informatie nog wel overkomt. Belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de behandeling, kunnen beter worden besproken in een apart gesprek, dan in het gesprek waarin de vooruitzichten van de patiënt en de prognose uitgebreid worden besproken.” Bij het onderzoek waren 260 Australische patiënten met verschillende vormen van kanker betrokken. De onderzoekers legden hen vragenlijsten voor over hun behoefte aan informatie. Bovendien werd de patiënten in gestructureerde telefonische interviews gevraagd naar details die de specialist had gegeven over diagnose, prognose en behandeling. Wat de patiënten zich uit de consulten herinnerden werd vergeleken met wat er op audio-opnamen van de consulten te horen was.

Hoeveel informatie patiënten met kanker onthouden uit een eerste gesprek met de radioloog of oncoloog neemt af naarmate patiënten ouder worden. En als de consulten langer duren en er meer informatie wordt gegeven, hebben patiënten meer moeite met het onthouden van informatie. Daarbij wordt de herinnering sterk beïnvloed door de prognose en de tijd die hier in het gesprek aan wordt besteed. Patiënten met een slechtere prognose kunnen zich minder van het gehele gesprek herinneren dan patiënten met een betere prognose. Opvallender is nog, dat hoe meer er gesproken wordt over de prognose, ongeacht of deze goed of slecht is, hoe minder patiënten zich kunnen herinneren van de rest van het gesprek.

Ziekenhuis Rijnstate nam de Award vorige week in ontvangst (© Photo Republic).

Het Arnhemse Ziekenhuis Rijnstate van Alysis Zorggroep is de winnaar van de Nationale Patiëntveiligheid Award 2008. Sinds de oprichting van een Spoed Interventie Team in 1997, heeft het ziekenhuis een daling van 25 procent van het aantal reanimaties gerealiseerd en is daarmee een duidelijk succesvol project. “Het is een erkenning voor het werk dat onze medische en verplegende staf heeft verricht om de patiëntveiligheid te optimaliseren”, aldus Frank Bosch, intensivist van Ziekenhuis Rijnstate.

bestaande uit Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooi Ziekenhuizen en lid van het Zorginnovatieplatform, Pieter Vierhout, lid van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en oudvoorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en Diana Monissen, directeur-generaal Curatieve Zorg Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Genomineerde projecten
Het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag werd genomineerd voor een project gericht op de verbetering van de zorg aan kwetsbare ouderen. Het ziekenhuis slaagde er in het aantal complicaties gerelateerd aan medicatie en voeding zichtbaar te verminderen en boekte resultaten met tijdige signalering en adequate behandeling. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam werd genomineerd voor het project SURPASS: een multidisciplinaire checklist waarmee de patiëntveiligheid - in het operatieve proces - wordt vergroot.

Rijnland Ziekenhuis breekt eigen record

Ziekenhuis Rijnstate mocht de Award in ontvangst nemen omdat het project voldoet aan alle gestelde criteria. Het is origineel, is over te nemen door andere ziekenhuizen, het heeft concrete resultaten en is volledig geborgd in de dagelijkse praktijk. Het weerspiegelt daarnaast de kern van het veiligheidsmanagement in de ziekenhuizen. Door met het Spoed Interventie Team aan de slag te gaan, wordt het kwaliteitsniveau niet alleen op de afdeling maar in het hele ziekenhuis verbeterd omdat verpleegkundigen en artsen worden getraind in het signaleren van vitaal bedreigde patiënten. “We zijn er ontzettend trots op dat ons project is bekroond met de Nationale Patiëntveiligheid Award”, aldus Bosch. “Deze prijs is bovendien een geweldige motivatie voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in, dag uit nauw bij patiënten betrokken zijn.” Het winnende ziekenhuis ontvangt naast de Award en uitnodiging om het veiligheidsprogramma van de Koninklijke Marine te bezoeken.

Veiligheidsprogramma
De Nationale Patiëntveiligheid Award is een initiatief van het Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’. Met de Award wil het Veiligheidsprogramma ziekenhuizen motiveren te streven naar een reductie van vermijdbare onbedoelde schade. Het Veiligheidsprogramma is vanwege de grote deelname van perifere en universitaire ziekenhuizen uniek in haar soort. De vakinhoudelijke kennis wordt tijdens conferenties en via het instrumentenaanbod door en voor ziekenhuizen aangeboden. De combinatie van een in de NTA 8009 geborgd veiligheidsmanagementsysteem én tien grotendeels evidence based medisch inhoudelijke thema’s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

Selectie
Naast Ziekenhuis Rijnstate werden ook het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam genomineerd. Uit de talrijke inzendingen werden zij geselecteerd door de jury

Somia was op 9 november de 1.000ste baby die ter wereld kwam in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. Daarmee brak het Rijnland Ziekenhuis het eigen record op het gebied van medische bevallingen. Vorig jaar vond de 1.000ste medische bevalling hier plaats op 1 december.

Nummer 21 10 december 2008

18

Advertentie

Bouw jij mee aan een nieuw dialysecentrum in Leidschendam?
MCH Antoniushove in Leidschendam opent binnenkort een compleet nieuw dialysecentrum. De bedoeling is dat hier uiteindelijk 17 dialysestations komen.
Daarvoor zoeken we:

Dialyseverpleegkundigen Zorgmanager
Wat maakt werken in dit nieuwe dialysecentrum anders? • Je hoeft geen nachtdiensten te draaien. Er is in het dialysecentrum van MCH Antoniushove geen nachtdialyse. • Je kunt je diensten voor een belangrijk deel afstemmen op je priveleven. In dit nieuwe centrum is het bijvoorbeeld mogelijk om onder schooltijd te werken. • Als enige ziekenhuis in de regio hebben we een senior opleiding. Doorgroeimogelijkheden zijn hier geen loze kreet. • Er zijn afdelingsassistenten die ervoor zorgen dat je als dialyseverpleegkundige nóg meer met je vak bezig kunt zijn.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkenbijhetmch.nl of neem contact op met: Eric Broeijer, zorgmanager 070 330 2235 of Don de Bruin, adviseur HRM: 070 330 2531

Nieuwbouw & Renovatie

19

Nummer 21 10 december 2008

Nieuw dialysecentrum voorziet in groeiende vraag uit de regio
Het nieuwe dialysecentrum in ziekenhuis Antoniushove, onderdeel van Medisch Centrum Haaglanden, is niet alleen functioneel van opzet, maar is ook plezierig om te zien. Doordat de zalen in compartimenten zijn verdeeld, is er veel privacy voor de patiënt, die vanuit zijn luxe stoel kan kijken naar een dvd of luisteren naar de radio. De vriendelijke kleuren en het gebruik van bamboefineer geven de afdeling een natuurlijke aanblik.

Spoedpost Almere: één loket voor acute zorg
Huisartsenpost Almere, apotheek De Brug en de afdeling Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis zijn sinds 1 december Spoedpost Almere. Door deze unieke combinatie ontstaat één Almeers loket voor alle acute zorg. Spoedpost Almere biedt spoedzorg op maat, 24 uur per dag en zeven dagen per week. De Spoedpost is op 1 december officieel geopend door burgemeester Jorritsma.

Koelplafonds voorkomen oververhitting en houden de temperatuur stabiel. Het zonlicht wordt gereguleerd door sensorgestuurde zonwering voor de ramen. De meeste nierpatiënten komen een aantal keren per week voor hun behandeling naar een dialysecentrum. Een aangename omgeving en een kortere reistijd zijn dan ook direct van invloed op de levenskwaliteit. In het nieuwe centrum bieden zeventien dialysestations plaats aan ongeveer zeventig nieuwe patiënten. Door het centrum is het aantal dialyseplekken evenwichtiger verdeeld over de regio.

vacatures open voor dialyseverpleegkundigen met of zonder opleiding. Speciaal voor deze locatie kan gewerkt worden met een contract, dat rekening houdt met jonge moeders die eerst de kinderen naar school willen brengen. Op de afdeling helpen assistenten met de opbouw en het schoonmaken van de machines. Voor dialyseverpleegkundigen zijn er diverse doorgroeimogelijkheden in de vele aandachtsgebieden van de specialisatie. Het MCH beschikt ook over een eigen opleiding tot seniorverpleegkundige. In Antoniushove worden niet alleen hemodialysebehandelingen gegeven, maar er is ook een polikliniek voor pre-dialysepatiënten en voor Peritoneaal Dialyse (buikspoeling).

In de Spoedpost werken doktersassistentes, gespecialiseerde verpleegkundigen, (huis) artsen en specialisten samen om cliënten zo

snel mogelijk de juiste zorg te bieden. Spoedpost Almere is gevestigd in het Flevoziekenhuis, met een eigen ingang aan de kant van parkeerterrein Hennepveld. Met de realisatie van Spoedpost Almere gaat een lang gekoesterde wens van Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere - één loket voor alle acute zorg in Almere - in vervulling. De Spoedpost is een samenwerking van de Zorggroep, het ziekenhuis en de vrijgevestigde huisartsen. Alle informatie over de Spoedpost is terug te vinden op de website www.spoedpostalmere.nl.

Kunstnier
Het aantal patiënten dat is aangewezen op een nierfunctievervangende behandeling neemt al jaren gestaag toe. Dialyse is een behandeling, waarbij het bloed van patiënten met ernstige nierproblemen met behulp van een kunstnier wordt ontdaan van afvalstoffen en waarbij tevens vocht wordt onttrokken. Bij sommige nierpatiënten kan het bloed worden gereinigd door middel van een buikspoeling, dit heet Peritoneaal Dialyse (PD). Hemodialysepatiënten ondergaan hun behandelingen meerdere keren per week in een centrum. PD patiënten spoelen een aantal keren per dag, dit gebeurt vaak thuis.

Vacatures
Begin februari 2009 zal het centrum officieel worden geopend, maar het ligt in de bedoeling om in januari al de eerste hemodialysebehandelingen te geven. Patiënten en personeel uit locatie Westeinde komen daarvoor naar Leidschendam, maar er zijn nog een aantal

Burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere, Bert Groot Roessink (Raad van Bestuur, Zorggroep Almere) en Jeltje Schraverus (voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis) geven met een 'injectie' het startsein voor de Spoedpost Almere.

Vernieuwde kapel Catharina-ziekenhuis biedt een open ruimte voor velen
Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven heeft op 1 december een nieuwe kapel en islamitische gebedsruimte in gebruik genomen. Deze plaats is bedoeld als een plek van rust, stilte en bezinning voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Voor moslims is er een gebedsruimte ingericht met gelegenheid voor rituele wassing. Het ziekenhuis is een plaats waar emoties een grote rol spelen, elke dag en nacht, jaar in en jaar uit. Het is bij uitstek een plek van hoop en vrees, verdriet en blijdschap. Voor veel mensen is het belangrijk om zich even terug te kunnen trekken, om even alleen te zijn met
In het nieuwe centrum bieden zeventien dialysestations plaats aan ongeveer zeventig nieuwe patiënten.

de eigen emoties. De kapel en gebedsruimte zijn precies daarvoor bedoeld: een intieme plek voor rust en bezinning in het centrum van het grote gebouw. “Een ziekenhuis is eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij”, vertelt Koen Jordens, geestelijk verzorger in het Catharina-ziekenhuis. “Bij onze multiculturele samenleving hoort de kleurige waaier aan levensbeschouwelijke overtuigingen. In onze nieuwe kapel en gebedsruimte houden we daar rekening mee.” De ruimte is open en licht, maar ook intiem; ze is herkenbaar als gebedsruimte voor christenen en islamieten, en ook uitnodigend voor wie zich niet verbindt met een van deze religies. De kapel en gebedsruimte zijn dag en nacht open.

Start bouw Geboortecentrum Sophia
Vanaf oktober 2009 kunnen vrouwen in het Geboortecentrum Sophia in een rustige en huiselijke omgeving en onder begeleiding van hun eigen verloskundige bevallen en de kraamtijd doorbrengen. Het Geboortecentrum Sophia is een samenwerking tussen Kraamzorg Rotterdam en omstreken, Verloskundemaatschappen Oost en West en Erasmus MC in Rotterdam.

Het is bedoeld voor vrouwen die niet thuis kunnen of willen bevallen, maar voor wie een opname in het ziekenhuis niet in eerste instantie nodig is. Voetballer Giovanni van Bronckhorst verrichtte op 27 november op virtuele wijze de feestelijke ‘aftrap’ van de bouw. Het Geboortecentrum Sophia wordt gebouwd op het dak van het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis. Geboortecentra in Rotterdam

maken deel uit van het gemeentelijke Aanvalsplan Perinatale Sterfte, waarmee sterfte rond de geboorte – in Rotterdam fors hoger dan elders in het land – moet worden teruggedrongen. Het aanvalsplan is een gemeentelijk interventieplan voor verbeteringen op het gebied van verloskundige uitkomsten door vernieuwende begeleiding vóór en tijdens de zwangerschap, begeleiding tijdens de bevalling en het kraambed en een adequate opvolging van zorg door de jeugdgezondheidszorg. Aan het plan werken mee Erasmus MC, GGD Rotterdam-Rijnmond, Verloskundigen Academie Rotterdam (VAR), Verloskundigenkring Rotterdam, Verloskundigen, Kraamzorg Rotterdam & omstreken, Stichting Zorgimpuls, Consultatiebureau Ouder & Kind, Achmea Zorgverzekeraar en het Maasstad Ziekenhuis.
De kapel biedt een intieme plek voor rust en bezinning.

Nummer 21 10 december 2008

20

Advertentie

Azimed BV biedt opslag- en distributieoplossingen, voor medicatie en medische hulpmiddelen, die bijdragen aan de efciency en de medicatieveiligheid binnen het logistieke proces van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Anesthesie wagens

www.azimed.nl

Patiëntenzorg

21

Nummer 21 10 december 2008

Cultuurkoffer voor hulpverleners

Jeroen Bosch Apotheek ontvangt keurmerk
De Jeroen Bosch Apotheek in Den Bosch heeft het HKZ Keurmerk ontvangen. De apotheek is hiermee de derde poliklinische apotheek - van de circa dertig - in Nederland die voldoet aan de normen van de HKZ. De HKZ de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector - richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

Ziekengasthuis en één in de centrale hal van de locatie Carolus. De Jeroen Bosch Apotheek bedient met name patiënten die het ziekenhuis verlaten na een opname of een polikliniekbezoek. Met een aantal receptleveringen tussen de 80.000 en 100.000 per jaar, kan de Jeroen Bosch Apotheek een gemiddeld grote apotheek worden genoemd.

Het keurmerk wordt voor drie jaar verstrekt. Elk jaar vindt er echter een controle plaats om te beoordelen of de apotheek nog steeds het HKZ-keurmerk waardig is. Met het keurmerk bewijst de Jeroen Bosch Apotheek te voldoen aan de Nederlandse Apothekers Normen. Er is nog een neveneffect aan het behalen van het HKZ keurmerk. Apotheker Hariëtte Poels: “Zo’n certificeringstraject maakt dat je zelf kritisch naar je processen, systemen en werkwijzen kijkt. Je vraagt je af waarom je bepaalde dingen doet zoals je ze doet en je ziet mogelijkheden voor verbeteringen.” De Jeroen Bosch Apotheek bestaat ruim drie jaar. De apotheek heeft twee vestigingen: één in de bezoekershal van de locaties Groot
Prof. dr. Vierhout, lid van de Raad van Bestuur, reikt de eerste Cultuurkoffer uit aan Eelke van der Veen, Tweede Kamerlid van de PvdA.

Apotheker mevrouw H. Poels neemt het HKZ-keurmerk in ontvangst van L. Boon van TUV Nederland (foto Yvonne Lemmens).

Kind en Ziekenhuis deelt weer Smiley’s uit
Het Diaconessenhuis Meppel heeft vorige week haar tweede Smiley ontvangen van de vereniging Kind en Ziekenhuis. Ook de kinderafdeling van het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem/Heemstede kwam in aanmerking voor een Smiley.

Artsen en verpleegkundigen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht hebben sinds vorige week de beschikking over een Cultuurkoffer®. De Cultuurkoffer is een unieke toolkit, gericht op het versterken en verbeteren van de communicatie tussen medisch personeel (artsen, verpleegkundigen) en patiënten uit andere culturen.

Alleen al de stad Dordrecht kent 116 verschillende nationaliteiten. “Met behulp van de koffer zullen patiënt en hulpverlener elkaar niet alleen letterlijk beter verstaan èn begrijpen, maar wordt ook de patiëntveiligheid verbeterd”, stelt prof. dr. Pieter Vierhout, lid van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Doordat de patiënt beter duidelijk kan maken wat zijn medische problemen zijn, kan er sneller op de hulpvraag worden ingespeeld.” De Cultuurkoffer is in eigen beheer ontwikkeld door de afdeling Patiëntenvoorlichting en gebaseerd op vragen en problemen uit de praktijk van de dokters en

verpleegkundigen in het ziekenhuis. De koffer bevat behalve informatie voor hulpverleners en patiënten in vele talen, ook allerlei andere hulpmiddelen, zoals woordenboekjes, brochures met pictogrammen, een folderreeks met veelgestelde vragen aan anderstalige patiënten en informatie over culturele gebruiken en waarden van diverse religies. Dit wordt ondersteund door informatiepagina’s op het intranet van het ziekenhuis. Daarnaast zijn er diverse hulpverleners geschoold in interculturele communicatie. De basisinformatie is vertaald in het Arabisch, Turks, Pools, Spaans, Frans en Chinees. Ter gelegenheid van de introductie van de Cultuurkoffers is een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de eerste drie exemplaren werden uitgereikt aan respectievelijk Eelke van der Veen namens de Tweede Kamerfractie van de PvdA, Hans de Goeij namens de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis en chirurg Marco Hoedt, namens de medische staf van het ziekenhuis en de commissie Patiëntveiligheid.

pre-operatief gezien worden en de pijnbestrijding schriftelijk bekend is bij de ouders.

Spaarne Ziekenhuis
Ook de kinderafdeling van het Spaarne Ziekenhuis heeft vorige week een Smiley gekregen. De kinderafdeling kreeg dit keurmerk omdat zij voldoet aan alle criteria die de Vereniging Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De Smiley is toegekend dankzij de grote inzet van de anesthesiologen en medewerkers van de kinderafdeling van het ziekenhuis. Het Spaarne Ziekenhuis is hiermee het eerste ziekenhuis in de regio’s Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Rijn Duin en Bollenstreek dat een Smiley voor de kinderafdeling heeft.

Het Diaconessenhuis Meppel kreeg de tweede Smiley voor de dagverpleging van kinderen die bijvoorbeeld behandeld worden voor keelamandelen, een operatie aan de ogen of kleine chirurgische ingrepen. Vorig jaar ontving de kinderafdeling al een Smiley voor de kinderafdeling. Bij de Smiley voor de dagverpleging gaat het erom dat de voorlichting en de folders op kinderen zijn gericht, de kinderen
(Advertorial)

Goed ademhalen van levensbelang
Ademhalen doet iedereen min of meer automatisch; zestien keer per minuut. Zonder eten kan men tien dagen, zonder drinken tien uur maar zonder zuurstof nog geen tien minuten. Maar door extra aandacht aan de ademhaling te geven kunnen mensen de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren. Er zijn namelijk maar weinig mensen die goed ademhalen.

Kookworkshop voor nierpatiënten

Speciaal voor nierpatiënten en hun partners was er op 25 november in Tergooiziekenhuizen, locatie Hilversum, een kookworkshop. Zij kregen handige tips aangereikt hoe ze zonder het gebruik van zout toch lekker kunnen eten. In de centrale keuken van Tergooiziekenhuizen werd een Indonesische maaltijd bereid. De negentien deelnemers leerden hoe zij met verschillende verse kruiden toch een smaakvol gerecht op tafel konden zetten. Dat in de Indonesische keuken ook prima zoutarm kan worden gekookt, hadden veel deelnemers niet gedacht. “Ik zou hier zelf nooit voor hebben gekozen, maar dit is wel heel erg lekker zonder zout”, aldus een van hen. Aan mooi gedekte tafels konden de deelnemers vervolgens van hun eigen kookkunsten genieten. Een gezellige manier dus ook om met lotgenoten in contact te komen.

Goed ademhalen doet men zo: twee tellen door de neus inademen, twee tellen vasthouden ( in de buik) en vier tellen flink uitademen. Herhaal dit circa vijf minuten en doe dit twee tot drie keer per dag. Mensen merken dan dat ze zich fitter, gezonder en daardoor gelukkiger gaan voelen. Hoe komt dat? Zuurstofrijk bloed zorgt namelijk voor een betere doorbloeding in het lichaam tot in de kleinste haarvaatjes. Hierdoor werken de organen, werkt de stofwisseling, maar ook de spijsvertering beter. Het weerstandsvermogen neemt toe, dus mensen zijn minder vatbaar voor ziektes. Bovendien worden door zuurstofrijk bloed de slechte lichaamscellen, zoals huidcellen, sneller afgebroken en afgevoerd. Terwijl nieuwe (huid) cellen worden aangemaakt. Met andere woorden, zuurstofrijk bloed helpt mee aan ‘verjonging’! Dat is toch spectaculair......! GoX extra zuurstof in handige blikjes kan daarbij helpen. GoX is zuivere zuurstof in een blikje met een gepatendeerde inhaleerkap, dat wil zeggen de pure zuurstof uit de fles wordt in de kap vermengd met de buitenlucht zodat nooit meer dan circa veertig

procent wordt geïnhaleerd. Dus goX is absoluut veilig... Extra goX zuurstof is handig en kan bij veel kwalen helpen, onder meer bij concentratieverlies, tegen vermoeidheid, beter immuunsysteem=minder ziek, minder stress, minder spierverzuring ( bij lange inspanning). Last but not least: angina pectoris is pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier . Door vijf teugen goX zuurstof te nemen komt er extra zuurstof naar het hart waardoor de pijn veelal verdwijnt....... en u tijd wint om de arts te raadplegen. Kijk voor veel meer info op www.goxpower. eu Nederlandstalige site.

Nummer 21 10 december 2008

22

Advertentie

23, 24, 25 januari 2009
vrijdag

| zaterdag | zondag

openingstijden

all overes gezo je n heid d-

10.00 - 17.00 uur
jaarbeurs utrecht
entreeprijs:

€ 12,50

voor contact organisatie:
info@denationalegezondheidsbeurs.nl

voor reisinformatie: www.jaarbeursutrecht.nl

kijk vooral ook op www.denationalegezondheidsbeurs.nl

aangeboden door Lezersactie men’s health:

€3,50 korting €3,50
korting
op de entreeprijs op de entreeprijs van € 12,50 van € 12,50 voor maximaal 2 personen ((geldigvoor maximaal 2 personen) ) geldig
deze bon inleveren bij de kassa van de jaarbeurs tijdens gezond leven 2009 ••deze bon inleveren bij de kassa van de jaarbeurs niet gezond . even 2009 •tijdensgeldig i.clm. andere acties • niet geldig in combinatie met andere acties

Ziekenhuiskrant

23, 24 en 25 januari 2009 – jaarbeurs utrecht
dé beurs voor iedereen die gezond wil zijn en blijven

• gezondheidspaviljoens • gezondheidstest en andere testen • trends & tips • speciale beursaanbiedingen

€ 3,50

h oofdsponsors
korting

op je toegangsbewijs kijk voor de bon snel achterop!

Vroegtijdige herkenning van ondervoeding is door middel van screening in veel ziekenhuizen prestatie-indicator. De SNAQ-score of de MUST worden veelal als meetinstrument gebruikt. Mensen die onbedoeld afvallen krijgen op basis van deze score diverse tussendoortjes aangeboden die rijk zijn aan energie en eiwit. Het Bouwsteentje, een Unique energie,- en eiwitrijk gebakje, is verkrijgbaar in de smaken banaan en aardbei. Beide smaken zijn “verassend lekker” en een aanvulling op uw assortiment. Het Bouwsteentje is naast energierijk, opgebouwd uit hoogwaardige eiwitten die het herstel bevorderen. Op een gastvrije wijze kunt u dit gebakje presenteren aan uw cliënten door het in de menucyclus op te nemen als nagerecht, of als traktatie bij de koffie of thee!

Ook kinderen die onbedoeld afvallen of in een verminderde voedingstoestand verkeren zullen dit gebakje als lekkernij beschouwen en zich daardoor aangenamer voelen in de ziekenhuisomgeving. Inmiddels is het Bouwsteentje opgenomen in het Compendium en de GPI Database. Het “Bouwsteentje” is bij elke “food” groothandel t.b.v. zorginstellingen verkrijgbaar. Indien u een bemonstering wilt laten plaatsvinden kunt u direct contact opnemen met Patisserie Unique. info@patisserieunique.nl of telefonisch met Huib van Leeuwen 06 22916395 of Jeroen Majoor 06 53153899

‘Koks! Innovatie Trofee 2008’

Inmiddels heeft het Bouwsteentje ook officiële waardering gekregen en is het gebakje door een deskundige vakjury uitgeroepen tot winnaar van de ‘Koks! Innovatie Trofee 2008’. Naast de 1e prijs in de categorie Food & Beverage ontving Patisserie Unique zelfs de Overallprijs uit 33 inzendingen. ‘Het Bouwsteentje is een echte innovatie die voor een grote groep mensen die lijdt aan ondervoeding waarde kan hebben’, zei juryvoorzitter Nelleke Meinders (directeur BGP Opleidingen)

oor de mineerd v tje is geno egorie Food. steen Het bouw ward 2008, Cat A Innovatie

Vrije tijd

23 Midwinter Fair in Archeon

Nummer 21 10 december 2008

Gouda in teken van kaars- en kunstlicht
Gouda staat de komende weken in het teken van kaars- en kunstlicht. Op 16 december gaan de feestelijkheden van start met de traditionele Kaarsjesavond rond het stadhuis op de Markt. De weken daarna staat alles in het teken van kunstlicht. De Franse Lichtkunstenaar Patrice Warrener belicht het stadhuis dit jaar aan alle zijden en verder worden de Goudse Glazen van de Sint-Janskerk weer uitgelicht.

Archeon in Alphen aan den Rijn staat zaterdag 13 en zondag 14 december tijdens de zesde Midwinter Fair in het teken van Fantasy en Gothic.

De Kaarsjesavond is het oudste evenement. Dit jaar wordt het voor de 53ste keer gehouden. De hele dag door zijn er al activiteiten. De avond zelf begint rond 18.30 uur met kerstsamenzang op de Markt voor het stadhuis. Rond 19.00 uur wordt de kerstboom ontstoken door burgemeester Wim Cornelis. Alle vensters van het gotische stadhuis en van de bovenverdiepingen van de winkels rondom de Markt en aangrenzende straten, worden verlicht door duizenden brandende kaarsen. De straat- en winkelverlichting is daarbij gedoofd. Dit De uitgelichte Goudse Glazen zorgen voor een bijzondere sfeer rond spektakel levert elk jaar weer een de Sint-Janskerk. bijzonder schouwspel op. Nadat de burgemeester een kerstverhaal heeft voor- bewonderen. Door de speciale belichting kungelezen wordt er gezongen rond de, door de nen ze deze weken ook van buitenaf worden gemeente Kongsberg in Noorwegen geschon- bekeken. Eén raam vervult dit jaar een bijken, kerstboom. Daarna worden de lichten in zondere functie. Dat is het koningsglas (raam de kerstboom ontstoken. 23). Het ‘sprekende’ raam vertelt het publiek zijn verhaal. In de Sint-Janskerk zelf is op 16, 19 en 20 december een kerstevent. Kijk op ‘Frans kunstlicht’ Het historische stadhuis van Gouda zal dit jaar www.sintjan.com onder het kopje evenemenvoor de derde keer in ‘Frans kunstlicht’ wor- ten voor meer informatie hierover. Een nieuw den gezet. De Franse Lichtkunstenaar Patrice onderdeel is de lichtbrug die de Goudse binWarrener hult met zijn Chromolithe procédé nenstad van de ‘ene kant’ naar de ‘andere het karakteristieke stadhuis van 19 tot en met kant’ verbindt met een lichtstraal die vanaf 28 december dagelijks volledig in een steeds twee kilometer nog te zien is. Als sportieve wisselend palet van kleuren. Verder worden de hekkensluiter is er de Goudse IJsbaan die beroemde Goudse Glazen van de Sint–Jans- van 19 december tot en met 11 januari op kerk uitgelicht. Dat gebeurt op 16 december de Markt ligt. Meer informatie (zoals opeen verder van 19 en met 30 december. Nor- ningstijden en activiteiten) is te vinden op maal zijn de glazen alleen van binnenuit te www.goudabijkunstlicht.nl.

Er zijn 125 stands op een overdekte markt. Op deze markt zijn onder meer te vinden: exclusieve gothic kleding, Keltische sieraden, fantasy beelden en boeken. Op het programma staan diverse shows zoals de Roofvogelshow, Kaikos met een rituele vuurshow en Captain X met een vuurshow. In het middeleeuwse klooster treden zes bands op. Miyu Magic Stones is aanwezig met een ruilbeurs voor magische stenen. Zwanette’s sprookjesbos heeft een speciaal kinderprogramma. Verder zijn er LARP-gezelschappen (Live Action Role Playing) die activiteiten organiseren door het gehele park. In de Yurt-tent zijn verhalenvertellers en een optreden van Kelten zonder Grenzen. In de Romeinse herberg vindt de uitreiking van de Paul Harland prijs plaats. De schrijfwedstrijd voor fantasy-, sciencefiction- of horrorverhalen. Verder worden er lezingen gegeven door Professor Rotherham en worden er demonstraties van sciencefiction

2 8 6 2 5 1 4 9 6 4 7 9 1 5 3 6 7 8 7 5 2 3 9 6 4 3 6 4
games gegeven door onder andere SF Terra, 4 GM en Gras. Op beide dagen worden er vrijkaarten weggegeven aan de best geklede fantasy en gothic bezoeker(ster) voor de Archeon Midzomer Fair die georganiseerd gaat worden op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2009. Voor het volledige programma kan men kijken op: www.archeon.nl Op zaterdag is de Midwinter Fair geopend van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.30 uur.

Timmie Award voor kinderproject St Jansdal
Tijdens het zevende DaDa Diner in Ahoy Rotterdam werd voor het eerst de Timmie Award uitgereikt. Deze prijs wordt voortaan ieder jaar toegekend aan een zorginstelling waar een toonaangevend kinderproject met behulp van financiering door de Stichting DaDa is uitgevoerd. De Stichting werd opgericht in 2000 en zet zich in voor het verbeteren en kindvriendelijk maken van de zorg aan kinderen in Nederland.

Jansdal uit Harderwijk heeft uitgeroepen tot winnaar van de Timmie Award 2008 voor het giraffenproject met de naam ‘Angst verminderen bij kinderen’. Het bronzen beeld werd overhandigd aan de vertegenwoordigers van het Harderwijkse ziekenhuis. Het beeld krijgt een mooie plaats in de centrale hal. Zie voor nadere informatie: www.stichting-dada.nl

Theatervond levert veel geld op voor onderzoek

Tijdens het Dadadiner kregen vijfhonderd gasten een winterdiner aangeboden van Herman den Blijker onder het motto ‘Herman in de Winter’. Er traden verschillende artiesten op in Ahoy, zoals Lois Lane, duo Pharos, Danny Malando, DJ Nathalie, Gospel Boulevard en de Gibson Brothers. Onder de aanwezigen waren onder andere honkbalbondscoach Robert Eenhoorn, Roy Makaaij en Leontien Zijlaard-van Moorsel. Het DaDa Diner werd gepresenteerd door Quinty Trustfull. De veiling en de loterij die op deze avond gehouden werden brachten een bedrag op van netto 400.000 euro. Aan het eind van de avond werd bekend gemaakt dat de Stichting Dada ziekenhuis St

De prijs wordt toegekend aan een toonaangevend kinderproject.

Hang je wens in de kerstboom
Wat zou je de zorg (het ziekenhuis waarin je werkt, je collega’s, de directie, de patiënten of misschien jezelf als zorgverlener) vooral willen toewensen voor 2009? Laat het ons weten! Stuur je wens op naar redactie@ziekenhuiskrant.nl (tot dinsdag 16 december) en wij hangen je wens in de kerstboom die verschijnt in de Ziekenhuiskrant van 24 december.
Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer een onder vrouwen. Van elke honderd vrouwen sterven er 33 aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Bij mannen zijn dat er 32. Specifiek wetenschappelijk onderzoek voor deze doelgroep is noodzakelijk vindt de Nederlandse Hartstichting. Met het doel zoveel mogelijk geld op te halen voor dit onderzoek, organiseerde de Nederlandse Hartstichting onlangs een theateravond in de Cruise Terminal in Rotterdam. Door middel van een silent oction (stille veiling) en de verkoop van een aantal, speciaal voor deze avond vervaardigde, producten is een bedrag van 273.717 euro opgehaald. Karin Bloemen verzorgde de presentatie van deze avond en overhandigde de cheque aan Hans Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting.

V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

Nummer 21 10 december 2008

24

WIJ KREGEN DE DIAGNOSE ... EN U WORDT BETER !
U BENT
werkzaam binnen de Zorg en de daarmee gepaard gaande Dienstverlening. U bent de individuele professional, die zelfstandig of in dienstverband werkzaam is, die op MBO+ of op HBO niveau functioneert en/of een MBO+ of HBO opleiding succesvol afrondde. Door allerlei ontwikkelingen rondom uw persoonlijke werksituatie of werkomstandigheden heeft u scholing, begeleiding of ondersteuning nodig.

U ZOEKT
een partner in advies, in probleemoplossing en in ontwikkeling met het doel nog beter te voldoen aan de eisen die aan u en uw functioneren worden gesteld. Dit betekent dat u op zoek bent naar 1. Bacheloropleiding: werkend leren 2. Post-HBO onderwijs 3. Masteropleiding 4. Professional classes op bachelor- en masterniveau 5. Cursussen/trainingen/workshops 6. Studie- en loopbaanadvies inclusief de officiële erkenning van door u reeds verworven competenties EVC: Erkenning Verworven Competenties

WIJ ZIJN
dè hogeschool in Limburg, die u op deskundige wijze kan ondersteunen in uw functie binnen de Zorg en Dienstverlening. We doen dit vanuit specifieke domeinen. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt. De door ons aangeboden en ook voor functies binnen de Zorg en Dienstverlening van toepassing zijnde deskundigheid omvat Gezondheid & Techniek Gezondheid & Zorg Verloskunde Sociale Studies Life Sciences ICT Facility Management Financieel Management People & Business Management Commercieel Management Hospitality Recht

WIJ KREGEN DE DIAGNOSE ... EN U WORDT BETER!
Hogeschool Zuyd werd uitgeroepen tot beste hogeschool van 2007. Deze diagnose sterkt ons in de overtuiging dat we prima in staat zijn u beter te maken. Daarmee willen wij geenszins beweren dat u momenteel slecht functioneert. Echter, de dynamiek van uw omgeving dwingt u alert, flexibel en aanpassingsbereid te zijn èn te blijven. Dit betekent dat u zich regelmatig afvraagt of en, zo ja, hoe u uw kennis en vaardigheden verbetert, verdiept en/of aanvult. Onder het motto ook als je gezond bent kun je beter worden zijn wij graag bereid een diagnose te stellen inzake de voor uw huidig functioneren binnen de Zorg en Dienstverlening nodige extra kennis en kunde. Uw arbeidsverleden en de daarin verworven competenties worden nadrukkelijk gescand. Afhankelijk van die diagnose en onder toepassing van maatwerk, bieden wij u een onderwijs- en/of coachingprogramma aan dat er op gericht is u beter te maken. We nodigen u van harte uit om met ons contact op te nemen, opdat we u direct van advies kunnen voorzien.

DIRECT ADVIES!

0800 - 1275 WWW.HSZUYD.NL

MET LOCATIES IN HEERLEN, MAASTRICHT EN SITTARD

DIRECTADVIES@HSZUYD.NL
28-11-2008 09:53:11

BA01_1_1_st_AP_264x362.indd 1