MINUTES OF THE 2009/2010 AIESEC SINGAPORE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Date: Time: Venue: Chairperson: Secretary: 16th January 2010 1100 to 2115 LT 17, NUS School of Business Ms. Natasha Dalmia Mr. Ong Liang Kiat Adrian

Number of Ordinary Voting Members Present: Roll Call A = 90 Roll Call B1 = 37 Roll Call B2 = 23 Roll Call B3 = 19 Roll Call C = 66

1. Opening of Extra-ordinary General Meeting 2009/2010 Procedural Motion: That the Extra-ordinary General Meeting 2009/2010 be opened. Proposer: Mr. Tan Kaijie Elroy Seconder: Ms. Genevieve Marett There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

2. Election of Chairperson Procedural Motion: That Ms. Natasha Dalmia be elected as chairperson for the Extra-ordinary General Meeting 2009/2010. Proposer: Ms. Ong Kang Rui Seconder: Mr. Yves Yombi Gildas There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

3. Election of Secretary Procedural Motion: That Mr. Ong Liang Kiat Adrian be elected as Secretary for the Extraordinary General Meeting 2009/2010. Proposer: Mr. Li Jun Seconder: Mr. Rohit Luthra There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

4. Election of Returning Officers and Timekeeper 4.1 Procedural Motion: That Ms. Zafirah Mohamed be elected as Chief Returning Officer for the Extra-ordinary General Meeting 2009/2010. Proposer: Ms. Low Wan Xin Seconder: Ms. Genevieve Marett There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. 4.2 Procedural Motion: That Ms. Agnestin Wongso, Ms. Michelle Nguoi, Ms. Cao Silu and Mr. Han Jing‟En Frances be elected as Returning Officers for the Extraordinary General Meeting 2009/2010. Proposer: Ms. Chan Yan Keet Rachel Seconder: Ms. Joanne Ko There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. 4.3 Procedural Motion: That Ms. Koh Kai Ting and Ms. Sarah Tan Shu Mei be elected as Timekeepers for the Extra-ordinary General Meeting 2009/2010. Proposer: Ms. Ong Chah Yiin Seconder: Ms. Teo Yuan Zhi There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

5. Roll Call A The Chairperson conducted a roll call at 1205 hrs. There were 73 ordinary members present and 17 proxies. Total number of voters was 90.

The Chairperson declared that the number of people present as sufficient to meet the quorum as required by Art 12(e) of the constitution

6. Guest present to have speaking rights but no voting rights Procedural Motion: That Mr. Yashas Mitta, Mr. Pramoda Dei Sudarmo, have speaking rights but no voting rights. Proposer: Ms. Song Qiusi Seconder: Ms. Crystal Joyee Lee There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

7. Passing of the Minutes of the 37th Annual General Meeting Motion: That the minutes for the 37th Annual General Meeting be passed. Proposer: Mr. Tay Kai Yuan Ivan Seconder: Mr. Jasdeep Singh There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

8. Compendium Changes Please refer to Appendix E for the changes and voting outcomes around compendium changes.

9. Appointment of Honorary Auditor 9.1 Motion: That Mr. Terence Seah Choon Kiat be appointed as Honorary Auditor for the External Audit of Management Finances for the Financial Year 2009-2010. Proposer: Mr. Li Jun Seconder: Mr. Tan Boon Ler Kenny There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

10. Election of Member Committee President 2010/2011 10.1 Motion: That Ms. Victoria Chen be elected as Member Committee President 2010/2011. Proposer: Ms. Tran Thu Trang Seconder: Ms. Genevieve Marett Votes „FOR‟: 09 Votes „AGAINST‟: 37 Votes „ABSTAINED‟: 44 Votes Voided: 0 10.2 Motion: That Ms. Low Wan Xin be elected as Member Committee President 2010/2011. Proposer: Ms. Han Ling Seconder: Mr. Tay Kai Yuan Ivan Votes „FOR‟: 16 Votes „AGAINST‟: 34 Votes „ABSTAINED‟: 40 Votes Voided: 0

10.3 Motion: That Ms. Yuan Tian be elected as Member Committee President 2010/2011. Proposer: Ms. Chen Jingya Grace Seconder: Mr. Sheng Yunzhou Votes „FOR‟: 64 Votes „AGAINST‟: 12 Votes „ABSTAINED‟: 14 Votes Voided: 0

11. Closing of Plenary Procedural Motion: That the plenary be adjourned after the announcement of the results of the Election of Member Committee President 2010/2011 and that a new plenary shall open after the LCP Elections at 1515 hrs Proposer: Ms. Victoria Chen Seconder: Mr. Tay Kai Yuan Ivan There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

12. Opening of Plenary Procedural Motion: That the plenary be opened. Proposer: Mr. Wong Soon Kit Seconder: Ms. Regina Ng There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

13. Roll Call C The Chairperson conducted a roll call at 1815 hrs. There were 52 ordinary members present and 14 proxies. Total number of voters was 66. The Chairperson declared that the number of members present as sufficient to meet the quorum as required by Art 12(e) of the constitution

14. Guest present to have speaking rights but no voting rights Procedural Motion: That Mr. Alvin Hong Fun Hua has speaking rights but no voting rights. Proposer: Mr. Yves Gildas Yombi Seconder: Ms. Teo Yuan Zhi There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

15. Election of other members of the Member Committee 2010/2011 15.1 Motion: That Mr. Tay Kai Yuan Ivan be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Proposer: Mr. Sheng Yunzhou Seconder: Ms. Chen Jingya Grace Votes „FOR‟: 46 Votes „AGAINST‟: 6 Votes „ABSTAINED‟: 14 Votes Voided: 0 15.2 Motion: That Ms. Chan Yan Keet Rachel be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Proposer: Ms. Han Ling Seconder: Ms. Ong Chah Yiin Votes „FOR‟: 61 Votes „AGAINST‟: 1 Votes „ABSTAINED‟: 4 Votes Voided: 0 15.3 Motion: That Mr. Wong Soon Kit be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Proposer: Mr. Cafrey Ma Seconder: Ms. Mahaletchumi Paramjothy Votes „FOR‟: 40 Votes „AGAINST‟: 4 Votes „ABSTAINED‟: 22 Votes Voided: 0 15.4 Motion: That Mr. Lingesh Thayala be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Proposer: Mr. Junaid Rafique Seconder: Mr. Theo Talpasanu Votes „FOR‟: 54 Votes „AGAINST‟: 3 Votes „ABSTAINED‟: 9 Votes Voided: 0

15.5 Motion: That Ms. Mercy Suryasin be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Proposer: Ms. Amanda Ong Jie-Mei Seconder: Ms. Joanne Ko Votes „FOR‟: 56 Votes „AGAINST‟: 1 Votes „ABSTAINED‟: 9 Votes Voided: 0 15.6 Motion: That Ms. Victoria Chen be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Exercise of Step Down Option Votes „FOR‟: 52 Votes „AGAINST‟: 2 Votes „ABSTAINED‟: 12 Votes Voided: 0 15.7 Motion: That Ms. Low Wan Xin be given the vote of confidence for Member Committee 2010/2011. Exercise of Step Down Option Votes „FOR‟: 56 Votes „AGAINST‟: 1 Votes „ABSTAINED‟: 9 Votes Voided: 0

16. Any other Business 16.1 Procedural Motion: That an appreciation be shown to the Chairperson, Secretary, Chief Returning Officer, Returning Officers and Timekeepers. Proposer: Ms. Chen Jingya Grace Seconder: Ms. Ong Chah Yiin There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

16.2 Procedural Motion: That the Chairperson, the Secretary, the Chief Returning Officer, the Returning Officers and the Timekeepers be discharged from their duties in the Extra-ordinary General Meeting 2009/2010. Proposer: Mr. Han Jing‟ En Frances Seconder: Ms. Mercy Suryasin There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

17. Close of Extra-ordinary General Meeting 2009/2010 Procedural Motion: That the Extra-ordinary General Meeting 2009/2010 be closed Proposer: Ms. Han Ling Seconder: Ms. Teo Yuan Zhi There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. There being no other business, the Chairperson closed the meeting at 2115 hrs.

Appendix A – Roll Calls Roll Call A Member Committee 2009/2010 Name Chen Mingfang Cheryl Ong Liang Kiat Adrian Tran Thu Trang Ong Chah Yiin Han Ling Low Wan Xin Chan Yan Keet Rachel Gildas Yves Yombi Victoria Chen Mei Chen Genevieve Marett Proxying For Wee Hongyuan Huynh Nha My Kirsty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tan Boon Ler Kenny

LC NTU Name Adnan Abdullah Al Azad Aravinda Karunaratne Arpit Malik Bharti Goel Carmen Lai Chen Jingya Grace Chua Kheng Hwee Crystal Lee Joyee Dhruv Datta Eshita Gupta Jasdeep Bajaj Joanne Ko Kanika Agarwal Li Tong Lin Shi Jun Nitin Garg Regina Ng Hooi Mun Ren Yi Rohit Luthra Shao Yu Sheng Yunzhou Song Qiusi Tao Chen Tay Kai Yuan Wu Ran Wu Xin Xie Xiao Hui Xing Fang Xu Yiming You Dongchen Yuvraj Singh Gulati Proxying For

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Joyce Chua Wen Qi Ritika Jain

Ong Soon Hoe

Yu Fang

32

Zhou Qin

Cao Zhuo Qun

LC NUS Name Amanda Ong Jie-Mei Amilyn Quah Hong Lulu Anushka Aurora Lim XinXuan Bernice Charmain Tan Chua Ying Shean Deng Xijia Duong Huyen Trang Feng Ying Krutika Menon Lin Meiyao Liu Rui Ong Kang Rui Pushpaleela Prabakar Saranya Seetharaman Tan Kaijie Elroy Tan Qi Tran Le Thanh Nhu Wenny Natalia Tango Wu Lingxue Zhang Bochao Zhu Ni Carol Yang Yan Proxying For Sam Suet Chian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Natalie Monica Kartikasari

LC SMU Name Jittida Haputpong Leslie Chia Wei Shih Mercy Suryasin Nur Farzana Bte Hairudin Tan Ee Teng Teo Yuan Zhi Vo Thi Huynh Hoa Yuan Tian Proxying For Sanva Saephan Ryan So Guan Hong Nguyen Thi Tam Yuvan s/o Mohan Ho Chuen Full Chia Xingyan Magdalene Lim

1 2 3 4 5 6 7 8

Roll Call B1 LC NTU Name Adnan Abdullah Al Azad Anastasya Yolanda Aravinda Karunaratne Arpit Malik Bharti Goel Carmen Lai Chen Jiao Chen Jingya Grace Crystal Lee Joyee Dhruv Datta Eshita Gupta Goh Yue Chien Jonathan Guo Meng Joanne Ko Kanika Agarwal Lin Shi Jun Nitin Garg Pham Quynh Loan Ng Hooi Mun Regina Rohit Luthra Sheng Yunzhou Song Qiusi Sufiartie Sudyono Sun Gong Shi Tay Kai Yuan Vu Khue Vu Minh Tam Woo Xin Rong Jasmine Xu Yiming You Dongchen Yuvraj Singh Gulati Zhou Qin Proxying For

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Chua Wen Qi Joyce Ritika Jain

Ong Soon Hoe

Yu Fang Cao Zhuo Qun

Roll Call B2 LC NUS Name Amanda Ong Jie-Mei Amilyn Quah Hong Lulu Anushka Aurora Lim XinXuan Bernice Charmain Tan Chua Ying Shean Duong Huyen Trang Feng Ying Krutika Menon Lin Meiyao Liu Rui Ong Kang Rui Pushpaleela Prabakar Saranya Seetharaman Tan Kaijie Elroy Tan Qi Tran Le Thanh Nhu Wenny Natalia Tango Wu Lingxue Zhang Bochao Zhu Ni Proxying For Sam Suet Chian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Natalie Monica Kartikasari

Roll Call B3 LC SMU Name Jittida Haputpong Leslie Chia Wei Shih Mercy Suryasin Nur Farzana Bte Hairudin Tan Ee Teng Teo Yuan Zhi Vo Thi Huynh Hoa Chang Zhi Nuo Chan Ru Yu Joyce Proxying For Sanva Saephan Ryan So Guan Hong Nguyen Thi Tam Yuvan s/o Mohan Ho Chuen Full Chia Xingyan Magdalene Lim Lee Heng Pei

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Roll Call C Member Committee 2009/2010 Name Chen Mingfang Cheryl Ong Liang Kiat Adrian Tran Thu Trang Ong Chah Yiin Han Ling Low Wan Xin Chan Yan Keet Rachel Gildas Yves Yombi Victoria Chen Mei Chen Genevieve Marett Proxying For Wee Hongyuan Huynh Nha My Kirsty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tan Boon Ler Kenny

LC NTU Name Adnan Abdullah Al Azad Aravinda Karunaratne Arpit Malik Anastasya Yolanda Carmen Lai Chen Jingya Grace Crystal Lee Joyee Dhruv Datta Guo Meng Joanne Ko Kanika Agarwal Lin Shi Jun Nitin Garg Regina Ng Hooi Mun Pham Quynh Loan Rohit Luthra Sheng Yunzhou Vu Khue Vu Minh Tam Tay Kai Yuan Woo Xin Rong Jasmine Xu Yiming Yuvraj Singh Gulati Zhou Qin Proxying For

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Joyce Chua Wen Qi Ritika Jain

Cao Zhuo Qun

LC NUS Name Amanda Ong Jie-Mei Amilyn Quah Chua Ying Shean Duong Huyen Trang Sahil Gupta Ong Kang Rui Pushpaleela Prabakar Saranya Seetharaman Tan Kaijie Elroy Tran Le Thanh Nhu Wenny Natalia Tango Proxying For Sam Suet Chian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Natalie Monica Kartikasari

LC SMU Name Jittida Haputpong Leslie Chia Wei Shih Mercy Suryasin Nur Farzana Bte Hairudin Teo Yuan Zhi Vo Thi Huynh Hoa Yuan Tian Proxying For Sanva Saephan Ryan So Guan Hong Nguyen Thi Tam Yuvan s/o Mohan Chia Xingyan Magdalene Lim

1 2 3 4 5 6 7

APPENDIX B MINUTES OF THE 2009/2010 AIESEC IN NTU LOCAL COMMITTEE PRESIDENT 2010/2011 ELECTIONS
Date: Time: Venue: Chairperson: Secretary: 16th January 2010 1515 to 1755 LT 17, NUS School of Business Mr. Ong Liang Kiat Adrian Ms. Song Qiusi

Number of Ordinary Voting Members Present: Roll Call B1 = 37

1. Opening of Plenary Procedural Motion: That the plenary be opened. Proposer: Mr. Li Jun Seconder: Ms. Rachel Chan There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

2. Election of Chairperson Procedural Motion: That Mr. Ong Liang Kiat Adrian be elected as chairperson for the AIESEC in NTU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Mr. Ivan Tay Seconder: Ms. Joanne Ko There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

3. Election of Secretary Procedural Motion: That Ms. Song Qiusi be elected as Secretary for the AIESEC in NTU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Mr. You Dongchen Seconder: Ms. Zhou Qin There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

APPENDIX B
4. Election of Returning Officers and Timekeeper

4.1 Procedural Motion: That Ms. Agnestin Wongso and Ms. Cao Silu be elected as Returning Officers for the AIESEC in NTU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Regina Ng Seconder: Ms. Eshita Gupta There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. 4.2 Procedural Motion: That Mr. Yves Gildas Yombi be elected as Timekeeper for the AIESEC in NTU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Mr. Aravinda Karunaratne Seconder: Mr. Sheng Yunzhou There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

5. Roll Call B1 Only members of AIESEC in NTU who are eligible voting members can vote for motions in this plenary. The Chairperson conducted a roll call at 1650 hrs. There were 32 ordinary members present and 5 proxies. Total number of voters was 37.

6. Guest present to have speaking rights but no voting rights Procedural Motion: That Mr. Siddhant Gupta, Mr. Lingesh Thayala and Mr. Wong Soon Kit have speaking rights but no voting rights. Proposer: Mr. Adnan Abdullah Al Azad Seconder: Ms. Crystal Lee Joyee There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

APPENDIX B
7. Election of Local Committee President 2010/2011 7.1 Motion: That Ms. Lai Carmen be elected as Local Committee President 2010/2011 of AIESEC in NTU. Proposer: Ms. Joanne Ko Seconder: Ms. Chan Yan Keet Rachel Votes ‘FOR’: 24 Votes ‘AGAINST’: 05 Votes ‘ABSTAINED’: 07 Votes Voided: 01

8. Any other Business 8.1 Procedural Motion: That an appreciation be shown to the Chairperson, Secretary, Returning Officers and Timekeepers. Proposer: Mr. Aravinda Karunaratne Seconder: Mr. Nitin Garg There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. 8.2 Procedural Motion: That the Chairperson, the Secretary, the Returning Officers and the Timekeeper be discharged from their duties in the AIESEC in NTU Local Committee President 2010/2011 Election Proposer: Ms. Regina Ng Seconder: Mr. Ivan Tay There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

9. Closing of Plenary Procedural Motion: That the plenary be closed and members released for a five (5) minute break before the new plenary which shall start at 1800 hrs at LT 17. Proposer: Mr. Adnan Abdullah Al Azad Seconder: Ms. Guo Meng There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. There being no other business, the Chairperson closed the meeting at 1755 hrs.

APPENDIX B
Prepared by: Ms. Song Qiusi

_________________________ Mr. Ong Liang Kiat Adrian Chairperson AIESEC in NTU LCP 2010/2011 Elections

_________________________ Ms. Song Qiusi Secretary AIESEC in NUS LCP 2010/2011 Elections

_________________________ Mr. Sheng Yunzhou President AIESEC in NTU

_________________________ Ms. Song Qiusi Honorary General Secretary AIESEC in NTU

APPENDIX C MINUTES OF THE 2009/2010 AIESEC IN NUS LOCAL COMMITTEE PRESIDENT 2010/2011 ELECTIONS
Date: Time: Venue: Chairperson: Secretary: 16th January 2010 1630 to 1740 LT 18, NUS School of Business Ms. Han Ling Ms. Wenny Natalia Tango Roll Call B2 = 23

Number of Ordinary Voting Members Present:

1. Opening of Plenary Procedural Motion: That the plenary be opened. Proposer: Mr. Liu Rui Seconder: Mr. Thomas Jurgensen There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

2. Election of Chairperson Procedural Motion: That Ms. Han Ling be elected as chairperson for the AIESEC in NUS Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Mr. Chang Siew Yik Seconder: Mr. Elroy Tan Kaijie There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

3. Election of Secretary Procedural Motion: That Ms. Wenny Natalia Tango be elected as Secretary for the AIESEC in NUS Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Feng Ying Seconder: Ms. Bernice Lim Xin Xuan There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

APPENDIX C
4. Election of Returning Officers and Timekeeper 4.2 Procedural Motion: That Mr. Han Jing’En Frances be elected as Returning Officer for the AIESEC in NUS Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Ong Kang Rui Seconder: Ms. Amilyn Quah There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

4.3 Procedural Motion: That Mr. Chang Siew Yik be elected as Timekeeper for the AIESEC in NUS Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Feng Ying Seconder: Ms. Amanda Ong Jie-Mei There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

5. Roll Call B2 Only members of AIESEC in NUS who are eligible voting members can vote for motions in this plenary. The Chairperson conducted a roll call at 1640 hrs. There were 22 ordinary members present and 1 proxy. Total number of voters was 23.

6. Guest present to have speaking rights but no voting rights Procedural Motion: That Ms. Cathy Cheng, Mr. Chang Siew Yik and Ms. Yuan Tian have speaking rights but no voting rights. Proposer: Ms Bernice Lim Xinxuan Seconder: Mr Elroy Tan Kaijie There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

APPENDIX C
7. Election of Local Committee President 2010/2011 7.1 Motion: That Ms. Amanda Ong Jie-Mei be elected as Local Committee President 2010/2011 of AIESEC in NUS. Proposer: Ms. Yuan Tian Seconder: Ms. Lim Xinxuan Bernice Votes ‘FOR’: 20 Votes ‘AGAINST’: 01 Votes ‘ABSTAINED’: 01 Votes Voided: 01

8. Any other Business 8.1 Procedural Motion: That an appreciation be shown to the Chairperson, Secretary, Returning Officer and Timekeeper. Proposer: Ms. Saranya Seetharaman Seconder: Ms. Amanda Ong Jie-Mei There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. 8.2 Procedural Motion: That the Chairperson, the Secretary, the Returning Officers and the Timekeeper be discharged from their duties in the AIESEC in NUS Local Committee President 2010/2011 Election. Proposer: Mr. Liu Rui Seconder: Ms. Amilyn Quah There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

9. Closing of Plenary Procedural Motion: That the plenary be closed and members released for a five (5) minute break before the new plenary which shall start at 1740 hrs at LT 17. Proposer: Mr. Chang Siew Yik Seconder: Ms. Feng Ying There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. There being no other business, the Chairperson closed the meeting at 1740 hrs.

APPENDIX C
Prepared by: Ms. Wenny Natalia Tango

_________________________ Ms. Han Ling Chairperson AIESEC in NUS LCP 2010/2011 Elections

_________________________ Ms. Wenny Natalia Tango Secretary AIESEC in NUS LCP 2010/2011 Elections

_________________________ Ms. Wenny Natalia Tango President AIESEC in NUS

_________________________ Ms. Amanda Ong Jie-Mei Honorary General Secretary AIESEC in NUS

APPENDIX D MINUTES OF THE 2009/2010 AIESEC IN SMU LOCAL COMMITTEE PRESIDENT 2010/2011 ELECTIONS
Date: Time: Venue: Chairperson: Secretary: 16th January 2010 1630 to 1745 BIZ 2, 02-28, NUS School of Business Ms. Genevieve Marett Ms. Chia Xing Yan

Number of Ordinary Voting Members Present: Roll Call B3 = 19

1. Opening of Plenary Procedural Motion: That plenary be opened. Proposer: Ms. Mercy Suryasin Seconder: Ms. Jittida Haputpong There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

2. Election of Chairperson Procedural Motion: That Ms. Genevieve Marett be elected as chairperson for the AIESEC in SMU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Nur Farzana Seconder: Mr. Leslie Chia Wei Shih There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

3. Election of Secretary Procedural Motion: That Ms. Chia Xing Yan be elected as Secretary for the AIESEC in SMU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Mercy Suryasin Seconder: Mr. Tan Ee Teng There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

APPENDIX D
4. Election of Returning Officers and Timekeeper

4.2 Procedural Motion: That Michelle Nguoi Chun Min be elected as Returning Officer for the AIESEC in SMU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Vo Thi Huynh Hoa Seconder: Ms. Victoria Chen There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

4.3 Procedural Motion: That Ms. Victoria Chen be elected as Timekeeper for the AIESEC in SMU Local Committee President 2010/2011 Elections. Proposer: Ms. Teo Yuan Zhi Seconder: Ms. Joyce Chan There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

5. Roll Call B3 Only members of AIESEC in SMU who are eligible voting members can vote for motions in this plenary. The Chairperson conducted a roll call at 1641 hrs. There were 9 ordinary members present and 10 proxies. Total number of voters was 19.

6. Guest(s) present to have speaking rights but no voting rights Procedural Motion: That Ms. Tran Thu Trang has speaking rights but no voting rights. Proposer: Ms. Victoria Chen Seconder: Ms. Nur Farzana There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

APPENDIX D
7. Election of Local Committee President 2010/2011 6.1 Motion: That Ms. Ong Chah Yiin be elected as Local Committee President 2010/2011 of AIESEC in SMU. Proposer: Ms. Chen Mingfang Cheryl Seconder: Ms. Tran Thu Trang Votes ‘FOR’: 15 Votes ‘AGAINST’: 02 Votes ‘ABSTAINED’: 02 Votes Voided: 0

8. Any other Business 14.1 Procedural Motion: That an appreciation be shown to the Chairperson, Secretary, Returning Officers and Timekeepers. Proposer: Ms. Jittida Haputpong Seconder: Mr. Tan Ee Teng There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

14.2 Procedural Motion: That the Chairperson, the Secretary, the Returning Officer and the Timekeeper be discharged from their duties in the AIESEC in SMU Local Committee President 2010/2011 Proposer: Ms. Mercy Suryasin Seconder: Ms. Nur Farzana Bte Hairudin There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.

9. Closing of Plenary Procedural Motion: That the plenary be closed and members released for a five (5) minute break before the new plenary which shall start at 1750 hrs at LT 17. Proposer: Ms Victoria Chen Mei Chen Seconder: Ms. Teo Yuan Zhi There was no objection and the Motion was adopted by acclamation. There being no other business, the Chairperson closed the meeting at 1745 hrs.

APPENDIX D
Prepared by: Ms. Chia Xingyan

_________________________ Ms. Genevieve Marett Chairperson AIESEC in SMU LCP 2010/2011 Elections

_________________________ Ms. Chia Xingyan Secretary AIESEC in SMU LCP 2010/2011 Elections

_________________________ Ms. Teo Yuan Zhi President AIESEC in SMU

_________________________ Ms. Chia Xingyan Honorary General Secretary AIESEC in SMU

Appendix E – Compendium Changes

1:

That Chapter 4, Section 4 on “MC Budget Time” Meetings be amended to read: Proposed: 4. MEMBERSHIP FEE 4.1 The Membership Fee shall be $35.00 per member (applicable only to people in their 1st year in AIESEC) and paid within 2 weeks of being recruited into AIESEC Singapore. Original: 4. MC BUDGET TIME 4.1 The LC Fee shall be $15.00 per member (applicable only to people in their 1st year in AIESEC) and paid by 30 September of each year.

Text:

Reason for proposal

Amended to ensure that our membership fee remains current to our cost structure.

Motion: That the amendment proposed in Appendix E be passed. Proposer: Ms Tran Thu Trang Seconder: Ms. Han Ling There was no objection and the Motion was adopted by acclamation.