You are on page 1of 18

PSIKOAKTEL EITIM VE PSIKOLOJIK HIZMETLER

www.psikoaktuel.com

KUANTUM HPNOZ
DERN TRANS ETM

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

NDEKLER
Kuantum Hipnoz..............................................................................................................3
Stephen Wolinskynin 7 bilin dzeyi............................................................................3
Dzey 1 Gzlemci/tank ...............................................................................................3
Dzey 2 Enerji..............................................................................................................4
Dzey 3 Yaratc ..........................................................................................................5
Gemi Yaamlara Dndrme ndksiyonu.....................................................................7
Derin Transta zdeleme............................................................................................18

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

KUANTUM HPNOZ
Trans ile birlikte Steven Wolinskynin ilke ve yntemlerinin kullanlarak insanlarn kuantum
doasnn aratrlmasdr. (Steven Wolinsky nsanlarn Deneyimledii Translar kitabnn
yazardr).
Wolinskynin teknikleri mterilerin dnya haritalarn geniletmek, olumsuz duygu ve
inanlarla ba etmek ve bilin konusunda grlerimizi daha kapsaml klmak zere
tasarlanmtr. Bu teknikler bizi felsefe alanna tar.
Stephen Wolinskynin 7 bilin dzeyi
1. Gzlemci/tank
Zihnimin iindekilerin (dnceler, duygular, hisler ve armlar) gzlemcisi olarak,
zihnimin iindeki bu ierikten daha fazlasym.
2. Enerji
Herey (dnceler, duygular, hisler ve armlar) enerjiden oluur.
3. Yaratc
Gzlemlediklerimin yaratcsym.
4. Zaman
Fiziksel evren Enerji, Yer, Ktle ve Zamandan oluur.
5. Yer
Fiziksel evren Enerji, Yer, Ktle ve Zamandan oluur. Snr yoktur.
6. Birbiri ile balantl olma
Herey birbiri ile iie gemitir.
7. Hilik/Boluk
Herey boluktan meydana gelir ve biim de younlam boluktur (Einstein). Bir baka
deyile, herey ayn maddeden oluur.
Dzey 1 Gzlemci/tank
Zihnimin iindekilerin (dnceler, duygular, hisler ve armlarn) gzlemcisi olarak
zihnimin iindeki bu ierikten daha fazlasym.
Buradaki ama, mterinin, kendi zihinsel srelerinin gzlemcisi veya tan olmay
renerek, dnce ve duygularn dardan deneyimlemesini mmkn klmaktr.
Seviye 1 Altrma A
Anahtar Kavram Dardan Deneyimlemeyi Kolaylatrmak
1. Mterinin olumsuz bir durum balatmakszn girebilecei bir olay bulun.
2. Hafif transa girmesini salayn.
3. Balangta deneyimlediiniz btn duygu ve dnceleri yeniden yaratarak olay kendi
gznzden grecek ekilde canlandrn.
4. imdi bak anz deitirerek canlandrmaya devam edin, bu sefer kendinizi
(dardan) gzlemleyin. imdi bir yannz olayn iinde kalarak btn duygu ve dnceleri
deneyimliyor, bir yannz da olayn dnda kalarak olay (dardan) gzlemliyor. ki
canlandrma arasnda gidip gelin.
5. ki deneyim arasndaki fark grn.
6. Mteri dardan gzlemleme durumuna kolayca gemeyi baarana kadar, ieriden
gzlem ve dardan gzlem durumlar arasnda gidip gelmesine yardm edin.

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

Dzey 1 Altrma B
Anahtar Kavram - Bu dnce kime geliyor?
1. Rahat bir ekilde yz yze oturun; mutlaka uyum iinde olmalsnz.
2. A Kiisi, bir dnceyi aktararak balar.
rnein Bunu yaparken tuhaf hissediyorum veya Bakalarnn ne yaptn merak
ediyorum
3. B Kiisi, Bu dnce kime geliyor? diye karlk verir.
4. Ann doal yant Bana olur.
5. B, Bu ben kim? diye eine sorar. Soruyu tekrarlayn.
6. Rolleri deitirin
Bu altrma Dnceler nereden geliyor ve daha sonrada Bu dnceleri kim
gzlemliyor sorular ile uzatlabilinir. Ama, zihinden hangi dnceler geerse gesin,
orada her zaman temelde siz olduunuzla ilgili farkndalk gelitirmektir.
Dzey 2 Enerji
Herey (dnceler, duygular, hisler ve armlar) enerjiden oluur
Wolinsky emotion yani duygu szcn, dar doru anlamna gelen E ile hareket
anlamna gelen motion szcnn birleimi olarak, dolaysyla da da doru hareket
eden enerji olarak dnebileceimizi sylyor.
Dzey 2, mterinin kendi duygularn (da doru hareketlerini) enerji olarak deneyimledii,
etiketi kaldrma ve snrlar ama ilemini gzlemledii srece ekleme yapar ve bu sayede
bir dnmn gereklemesi salanr. Duygu deiir ve genellikle bir sorun olmaktan kar.
Daha ncede olduu gibi, byk meselelere girmeden nce, mterinin daha basit duygular
zerinde biraz eitim grmesi gerekmektedir.
Dzey 2 Altrma A
Anahtar Kavram Herey enerjiden oluur. Anahtar SoruDuygular nelerden oluur?
fke ve korku gibi duygularn iinde enerji olmasayd, sorun olurlar myd?
Korku zerinde almak
1. Byk bir olumsuz durum yaratlmadan mterinin girebilecei bir olay bulun. Mterinin
duygular zerinde alma altrmas yapmas gerekir.
2. Hafif veya orta dereceli transa girmesini salayn ve aadakileri yavaa okuyun. Hz
mteriye gre ayarlayn:Korkuyla ilgili gemite olmu veya gelecekte olacan hayal ettiiniz bir olay hatrlayarak
balayn. Bu olay geen hafta, geen ay veya geen yl olmu olabilir. Korktuunuz her
hangi bir eyle ilgili bir annn zihninize bir hikaye gibi gelmesine izin verin. Hikayede
zerinizde olan giysileri fark edin, giysilerin renklerini fark edin. Anda yada gznzde
canlandrdnz filmin iinde baka insanlar olup olmadn fark edin. Filmde duyduunuz
sesleri deneyimleyin. Tadnz korku duygusunu ve bu duygunun vcudunuzdaki yerini
gzlemleyin. Film veya hikayenin gerekten ilerlemesine izin verin te
byle.
imdi, bu duygu youn bir duygu dzeyine ularken, dikkatinizi yavaa filmden
uzaklatrn ve korku veya duygunun kendisine yneltin. Korku duygusunun vcudunuzun
neresinde olduunu fark edin. Dikkatinizi vcudunuzdaki korku zerine odaklayn. Nerede
bu korku? Dikkatiniz korku duymanza neden olan hikaye veya filme gitmek istediinde, onu
nazike korku duygusuna yneltin. O korkuyu sadece enerji olarak grmeye balayn.
Korkuyu enerji olarak grmeye devam edin. Unutmayn, yapmanz gereken onu olduu gibi
grmek, deitirmek, hareket ettirmek deil. Sadece onu enerji olarak grmek.
3. Tamamland zaman dar karn ve deneyimi onaylayn.
4. Mteri duygularn dnmn salamay rendikten sonra daha gl duygular ele
alnabilir.
4

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

Dzey 2 Altrma B
Anahtar kavram Duygularn zerindeki etiketin kaldrlmas, 1 veya 2 duygu zerinde
aln.
1. B, Adan unu ister: Eskiden sizi rahatsz eden bir duyguyu fark edin (fke, znt,
Korku, ncinme veya Sululuk).
2. Transa girmesini salayn.
3. Duyguyu enerji olarak fark edin, imdi onu kt veya istenmeyen bir duygu olarak
etiketleyin. B, i deneyiminizin nasl deitiini fark edin.
4. Etiketi kaldrn, duyguyu enerji olarak grn ve neler olduunu gzlemleyin.
5. aba gstermenize gerek yok, sadece brakn enerji kendi dar doru hareketine
devam etsin. te byle. Doal ilemin kendiliinden devreye girmesine izin
verin, da doru hareket iinizden geebilir.... siz sadece aradan ekilin ve enerjinin
kendiliinden akmasna izin verin te byle iinizden geip gidinceye kadar
enerjiyi sadece gzlemleyin. Bu ilem 5 veya 6 saniye yada 3 veya 4 dakika srebilir.
Aceleye gerek yok, bir hedefde yok, yapmanz gereken tek ey duyguyu enerji olarak
izlemek. te byle.
6. Rolleri deitirin.
DZEY 2 ALITIRMA C
Anahtar Kavram steklerin zerindeki etiketin kaldrlmas,
1 veya 2 istek zerinde aln.
Bu format, belli yiyeceklerin ar tketilmesi veya sigara nedeniyle ortaya kan kilo
sorunlar ile mcadele ederken ok yararldr. Ayn zamanda belirli bir davran veya
maddeye kar duyulan gl bir istek veya zorunluluk eklinde kklenen saplantl
davranlar konusunda yardmc olmak zere adapte edilebilir.
1. B, Adan unu ister: Eskiden sizi rahatsz eden bir istek sein.
2. Transa girmesini salayn.
3. Belirli bir istek, yiyecek veya maddeyle ilgili dncenin bilincinize gelmesine izin verin.
te byle.. stek veya keyifli duyguyu vcudunuzun neresinde hissettiinizi fark edin.
Daha sonra bu duygular enerji olarak gzlemleyin.
4. Duyguyu enerji olarak fark edin. imdi onu kt veya istenmeyen duygu olarak yeniden
etiketleyin. deneyiminizin nasl deitiini fark edin.
5. Etiketi kaldrn, duyguyu enerji olarak grn ve neler olduunu gzlemleyin.
6. te byle Doal ilemin kendiliinden devreye girmesine izin verin. Enerjinin da
doru hareketi iinizden geebilir. .. sadece aradan ekilin ve enerjinin kendiliinden
akmasna izin verin te byle Sizden kp gidinceye kadar enerjiyi sadece
gzlemleyin. Bu ilem 5-6 saniye veya 3-4 dakika srebilir. Aceleye gerek yok, bir
hedefde yok. Yapmanz gereken tek ey duyguyu hareket eden enerji olarak izlemek.
te byle.
7. Deiiklikleri onaylayn ve rolleri deitirin.
DZEY 3 Yaratc
Gzlemlediim eylerin yaratcym.
Gzlemci evrenin ktle ksmnn yaratcsdr.
Gzlemci gzlem yaparak kendi znel i tepki kalbn, yani deneyimi yaratr.
Deneyimlerimizin gzlemcisi olarak bir deneyimin nasl deneyimleneceini kendimiz
seeriz. rnein ben Sizi seviyorum dersem aadakiler gibi baz tepkiler yaratabilirsiniz:
a. ok ho.
b. Gerekten bunu kastetmedi.
5

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

c. Gerekte nasl biri olduumu bilseydi asla byle hissetmezdi.


d. Acaba benden ne istiyor?
(Wolinsky1991)
Gzlemci olarak, d dnyadaki eylemlerimizin dayand i gerekliimizi yaratr ve ina
ederiz. NLP bu durumu yle ifade eder: Harita arazinin kendisi deildir. Bu gr
Korzybskinin Bilim ve Aklllk isimli kitabndaki almalarndan gelmektedir.
gerekliimizi srekli olarak nasl yarattmz anlamak, gzlemci olarak yaratlan
gereklii deitirmek gerektii zaman kiisel ynlerimizi anlamamza ve zmemize
yardmc olur. Bu durum zellikle kstlayc inanlar ve istenmeyen davranlar yaratan
ynlerimize kar ok yararldr.
Seviye 3 Altrma A
1. Odann n tarafnda bir geyik imaj yaratn.
2. Baka bir yere bakn ve onu gzlemlemeyi durdurun. Kaybolmasna izin verin.
3. Hala orada olup olmadn kontrol edin.
znel deneyimimize yaptrdmz etiketler sonuta snrlar yaratr ve NLPde biz bundan
paralar olarak bahsediyoruz. Bir duygu veya deneyimi etiketleme eklimiz isel znel
deneyimimizi etkiler. Bir dnce, duygu, inan veya deneyimi etiketledikten sonra deneyimi
bir para(ck) halinde younlatrrz. Bu, younlam enerjidir ve sabitlenme eilimi
gsterir. Bu para(ck), deneyimleri etiketleme ve pekitirme yoluyla glendike daha
youn ve kat bir hale gelir. Yeni ve farkl bilgiler paracktan parann iine yada dna
akmaz ve sonuta bilin akkanln giderek kaybeder. Seimlerimiz daralarak
deneyimlenir. Sonuta parac bir inan olarak alglama yeteneini kaybederiz ve
kendimizi o inanla zdeletirmeye balarz. Gzlemci inanla kaynar ve deneyimin
gzlemcisi ve yaratcs olduunu unutur.
Dzey 3 Altrma B
Anahtar Kavram Paracklar halindeki inanlar yeni bilgi giriini engeller ve
sabitleir
Bu format, kstlayc inanlar, elien inanlar ve olumsuz anlar sz konusu olduunda ok
yararldr. Ayrca kararszlk veya eylemleri organize edememe sorunlarna kar yardmc
olmak zere adapte edilebilinir.
1. B, Adan unu ister: Kendinizle ilgili incelemek istediiniz inan veya inanlar sein.
2. Transa girmesini salayn.
3. nanlar akp giderken onlar gzlemleyin. te byle. Akp gidiyorlar yle deil mi?
Onlar sertlemi enerji paracklar olarak grn.
4. imdi bir tanesini sein, iine girin ve onunla birlein. Dnyann ne kadar daha kstl ve
younlam grndn fark edin.
5. imdi paracktan ayrln ve deneyimin nasl deitiini fark edin.
6. Paracn snrlarnn kaybolmasna izin verin. Bu srada enerji kendiliinden hareket
eder.
7. te byle Doal ilemin kendiliinden devreye girmesine izin verin. Enerjinin da
doru hareketi iinizden geebilir. .. Aradan ekilin ve enerjinin kendiliinden akmasna
izin verin te byle Sizden kp gidinceye kadar enerjiyi gzlemleyin. Bu
ilem 5-6 saniye veya 3-4 dakika srebilir. Aceleye gerek yok, bir hedefe de gerek yok.
Yapmanz gereken tek ey inanc hareket eden enerji olarak izlemek. te byle.
8. Deiiklikleri onaylayn.

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

GEM Yaama DNDRME


Standart yntemler
n kapda deien mevsimler
Geri dnen takvim yapraklar
Canlandrma yaratmak iin zaman kodlar
Yaam izgisi zerinde szlme
Yaam izgisinin yannda yrme
Yaam izgisinin kopyasn yaratma
Klinik Metodoloji
Aama 1 Giri ve kurgu
Tam bir fiziksel rahatlama
itsel rahatlama apas belirleyin. Rahatla.
Acil durumda transtan k belirleyin.
Tamam szcyle iletiim kurulacan belirleyin ve rahatlam durumu bozmadan
konuma ortam yaratn.
Her tepkinin mteriyi daha derine gtreceini telkin edin.
Aama 2 vcut farkndaln ortadan kaldrn
Aama 3
Ulaldn belirtmek iin imdi szcnn kullanlmas.
Gemie dndrme metafor altrmalarn balatn.
Gemi yaama doru sayma.
Gerekirse mterinin net olarak gznde canlandrmasna yardm edin.
Aama 4
Aratrma sorular.
Gemite belirli bir an zerinde deiiklik almas.
Dier yaamlara doru ilerleme.
Aama 5 - (istee bal)
O yaamda lmden nceki gne gidin.
Aratrn.
Aama 6
Hipnoz sonras telkinler.
Gemi yaama dn durdurun.
u andaki yer, zaman ve tarihi belirterek ynlendirin.
GEM YAAMA DNDRME NDKSYONU
Giri
Ltfen gzlerinizi kapatn ve ltfen seans sonuna kadar kapal tutun. (Gzlerin kapal
olmasnn nedenleri! Konsantrasyon, vs.)
Bu seans srasnda her eyi duyacak ve hereyin bilincinde olacaksnz ve bazen bilinli
zihin ama ounlukla bilin-alt zihin araclyla srekli olarak kendinizi kontrol edeceksiniz.
Bu rehberli indksiyon srasnda srecin her hangi bir aamasnda istediiniz sorular
yantlamayabilirsiniz. Tamam m?
Bugnk amacmz bilin-altn aratrmak, mmknse korku/nefret/fobi/alerji, vs.nin
kkenini bulmak ve sonra da o olayla ilgili duygusal enerjiyi serbest brakmaktr. Bylece
artk korku/nefret, vs. hissetmeyecek ve yaamnza devam edeceksiniz. Tamam m?

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

Bu korku/nefret, vs. bir zamanlar yararl bir ama tayordu. Ama zamanla bu gereksiz
veya ar durumdaki duygu belirli bir olaya veya olaylara yapt. Ancak, uzun zamandr
gml bu duygular serbest braktktan sonra korku/nefret/fobi/vs. kalmayacak. Tamam m?
imdi gzleriniz kapal olarak nefes alp verilerinizin farkna varmak iin tam bir dakika
bekleyin. Nefes alp veriinizi deitirmenize gerek yok. Sadece farkna varn. (Bir dakika
DURAKLAMA).
(deomotor tepkiler kullanmay unutmayn!!)
Her hangi bir anda hareket etme, kanma veya ksrme ihtiyac duyarsanz hi
ekinmeyin. Btn aamalarda kontroln siz de olduunu unutmayn. Ben sadece rehberim.
Anlald m?
1. Aama
Ltfen gzlerinizi kapatn. ncelikle bilinli dikkatinizi GZ KAPAKLARINIZA ynlendirin. (34 saniye DURAKLAMA!). Oradaki gergin kaslar fark edin. (DURAKLAMA!). GZ
KAPAKLARINIZIN gerekten rahatlamasn salayn. GZ KAPAKLARINIZIN tamamen
rahatlamas iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi BAINIZA ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Banzdaki gergin
kaslar fark edin. (DURAKLAMA!). zellikle ban kenarlar ve evresindeki kk kaslar
fark edin. BAINIZIN tamamen rahatlamas iin btn kaslar bilinli bir ekilde gevetin.
(DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi YZNZE ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Yznzdeki gergin
kaslar fark edin. (DURAKLAMA!). YZ ve yanaklarnzn tamamen rahatlamas iin btn
kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi ENENZE ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). enenizi kontrol eden
kaslar fark edin. (DURAKLAMA!). Oradaki gergin kaslar fark edin. (DURAKLAMA!).
ENENZN rahatlamasna izin verin. Azn iindeki dileri hafife aralayn. ENENZN
tamamen rahatlamas iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi ENSENZE ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Ensenizi kontrol eden
kaslar fark edin. Boaz blgesini, ensenin arkasn fark edin. Gerekirse ban hafife
sallanmasna izin verin. ENSENZ tamamen gevetin. ENSENZN tamamen rahatlamas
iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi OMUZLARINIZA ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Omuzlardaki ar
kaslar fark edin. Oradaki btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Kollarnzdaki
ar kaslar ... ve kemikleri fark edin. (DURAKLAMA!). KOLLARIN arln fark edin.
Vcudunuzun yannda serbeste durmalarn fark edin. KOLLARDAK btn kas, sinir ve
hcrelerin tamamen rahatlamas iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi ELLERNZE ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Ellerdeki kk kas,
kemik ve kordonlar fark edin. (DURAKLAMA!). Elleri tamamen gevetin. Avulardaki ve
ellerinizin arkasndaki hisleri fark edin. Ellerdeki btn kas, sinir ve hcrelerin tamamen
rahatlamas iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi eller ve kollarn rahata durmasna izin verin ve aldnz her nefesle daha da
rahatlatmaya devam edin.
imdi dikkatinizi GSNZE, pek ok kas, organ, bez ve sinir ieren vcut blgesine
ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Btn kas, sinir ve bezleri gevetin. Karndaki
8

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

gergin kaslar fark edin. (DURAKLAMA!). KARNINIZIN tamamen gevemesine izin verin.
Tamamen rahatlamas iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi BACAKLARINIZA ynlendirin. (DURAKLAMA! 3-4 saniye). Gergin kaslar,
zellikle de kala veya baldr kaslarn fark edin. (DURAKLAMA!). BACAKLARI tamamen
gevetin. BACAKLARIN tamamen rahatlamas iin btn kaslar gevetin. (DURAKLAMA!).
imdi dikkatinizi AYAKLARINIZA, pek ok kas ve kemik ieren vcut blgesine ynlendirin.
(DURAKLAMA! 3-4 saniye). Oradaki gergin kaslar fark edin. Onlar tamamen gevetin.
Ayaklarnz ve hatta ayak parmaklarnz tamamen gevetin. (DURAKLAMA!).
Rahatlamann ne kadar harika, doal ve salkl bir duygu olduunu fark etmek iin birka
dakika bekleyin. (DURAKLAMA). Rahata sandalyenin derinliklerine doru yerleirken
hissettiiniz ekilde vcut arlnz fark edin.
Unutmayn, her hangi bir anda bu rahatlama durumuna dnmek istediiniz zaman gzlerinizi
kapamanz, derin bir nefes almanz ve sonra da yavaa nefesinizi dar verirken zihninizde
yumuak bir ekilde kez RAHATLA szcn tekrarlamanz yeterlidir. O zaman
tamamen rahatlayacaksnz.
imdi bir yandan u andaki rahatlama dzeyinizin farkna varrken bir yandan da yavaa
zihninizde kez rahatla szcn tekrarlayn ve bitirdiiniz zaman bana yumuak bir
ekilde tamam diyerek haber verin.
imdi zihninizin her dzeyinde kontrol tamamen sizde. Rahat ama zihinsel olarak
uyanksnz ve hereyin farkndasnz. Seansa devam etmek istemediiniz zaman uzun ar
derin bir nefes aln ve tamamen rahatlam hissederek gzlerinizi an.
Acil bir durumda tamamen uyanacak ve imdiki zamana ve yere dneceksiniz.
Birden bee kadar sayarak ve kez herhangi bir omzunuza dokunarak bu seans ben de
durdurabilirim. Bee vardmda veya elimin nc kez omzunuza dokunuunu
hissettiinizde gzleriniz alacak, tamamen uyanm, rahatlam ve dinlenmi olacaksnz.
Bu geriye gidi deneyimi ile beraber size herhangi bir ekilde yararl olacak eyleri yannzda
getireceksiniz.
Sizin iin herhangi bir ekilde zararl olabilecek eyleri geride brakacaksnz. Tamam m?
Vcudunuz rahatlam durumda ve imdi btn anlarnza kolayca eriebilirsiniz.
imdi sizi baz zihinsel altrmalardan geirmek iin rehberlik edeceim. Her altrmay
tamamladnz zaman bana haber vermenizi isteyeceim. Altrmalar ok ksa srelidir
ama acele etmenize hi gerek yok.
Bu seans srasnda bazen sorular soracam. Rahatlam durumunuzu hinir eklilde
bozmadan benimle konuabileceinizi greceksiniz. Aslnda vereceiniz her yant biraz
daha derine inmenize neden olacak. Hazrsanz imdi yumuak bir ekilde TAMAM diyerek
haber verin.

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

2. Aama
imdi AYAKLARINIZIN farkna varmay brakn ve sanki vcudunuza ait deillermi,
vcudunuzun bir paras deillermi gibi hissedin. Hi acele etmeyin ama bitirdiiniz zaman
tamam diyerek haber verin. ok ksa srecek. (DURAKLAMA!).
(Not: Mteri her altrmay tamamladktan sonra szl olarak yant vermelidir. Bu
altrmaya taklp kalmasna izin vermeyin. Zorlukla karlatn gsterirse, rol yapmasn
veya ayaklarnn vcuduna ait olmadn hayal etmesini syleyin. Szl yant geldikten
sonra devam edin.)
Gzel. imdi ayaklarnz vcudunuza ait deilmi gibi hissediyorsunuz.
imdi BACAKLARINIZIN farkna varmay brakn ve sanki vcudunuza ait deillermi gibi
hissedin. ok ksa srecek. Bitirdiiniz zaman tamam diyerek haber verin. (Yant iin
DURAKLAMA!).
Gzel. imdi ayaklarnz ve bacaklarnz vcudunuza ait deillermi gibi hissediyorsunuz.
imdi KARNINIZIN farkna varmay brakn ve sanki vcudunuza ait deilmi gibi hissedin.
ok ksa srecek. Bitirdiiniz zaman tamam diyerek haber verin. (Yant iin
DURAKLAMA!).
ok gzel. imdi ayaklarnz, bacaklarnz ve karnnz sanki vcudunuza ait deilmi gibi
hissediyorsunuz.
Tamamen rahatlam olmak harika, doal ve salkl bir duygudur.
imdi kol ve ellerinizin farkna varmay brakn ve sanki vcudunuza ait deilmi gibi
hissedin. ok ksa srecek. Bitirdiiniz zaman tamam diyerek haber verin. (Yant iin
DURAKLAMA!).
Mkemmel. imdi ayaklarnz, bacaklarnz, gsnz, kollarnz ve elleriniz sanki
vcudunuza ait deilmi gibi hissediyorsunuz.
** Fiziksel olarak burada olduunuzu hatrlayn. Bu sadece basit bir hatrlama altrmasdr.

10

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

3. Aama
imdi de abuk bir ekilde yaadnz binann nnde ayakta durduunuzu hayal edin.
Yazn balarnda bir gn. (O srada hangi mevsim iindeyseniz onu kullann). ok ksa
srecek. Kendinizi orada hayal ettikten sonra haber verin. (Yant iin DURAKLAMA!)
Gzel. imdi binann n tarafn ve evreyi bana ksaca anlatn. imdi fiziksel olarak binann
nnde duruyor olsaydnz ne grrdnz, anlatn. (Yant iin DURAKLAMA!)
(Not: Yln hangi mevsimi iindesiniz? imdiki mevsimi syleyerek balayn. Aadaki
altrmada doru srayla dzeltin.)
Mevsim yaz m? Gzel. imdi sonbahar olduunu hayal edin. ok ksa srecek.
imdi binann ve evrenin grnnn sonbaharda nasl deitiini anlatn. (Ksa bir yant
iin DURAKLAMA!)
Gzel. imdi k mevsimi olduunu hayal edin. Grnmn kn nasl deitiini anlatn.
(Ksa bir yant iin DURAKLAMA!)
Gzel. imdi ilkbahar mevsimi olduunu hayal edin. Grnmn baharda nasl deitiini
anlatn. (Ksa bir yant iin DURAKLAMA!)
imdi tekrar yaz mevsimi olduunu hayal edin ve zihninizde net olarak grn. TAMAM m?
(Not: lk geriye gtrme srasnda bu balang altrmalar tamamlandktan sonra, ayn
altrmalar takip eden geri gtrmelerde tekrarlamak genellikle gereksizdir. Kiiye sadece
derin bir nefes alarak rahatlamasn ve nefesini dar verirken zihinsel olarak kez
RAHATLA szcn tekrarlamasn syleyin. Sonra bu noktadan balayn.)
imdi evinizin kapsnn nnde ayakta durduunuzu hayal edin. (Duraklama). imdi kapy
atnz hayal edin. Kapnn ok uzun bir tnele (eer mteri tnellerden korkuyorsa bir
koridora) aldn hayal edin. inde temiz hava olduu duygusu veren tnel ho ve lk
grnyor. Tnelin sonunda gerekten parlak bir k grdnz hayal edin.
Biraz sonra 20den 1e doru geri saymaya balayacam. Geriye doru giden her rakamla
birlikte zamann iinde, bundan nceki hayatnza doru ilerlediinizi hayal edin. 1 rakamna
ulanca tnelde kacaksnz, parlak a, bundan bir nceki hayatnzn iine gireceksiniz.
20 (DURAKLAMA!), 19 (DURAKLAMA!), 18, a doru zamann iinde ilerleyerek bundan
nceki hayatnza gidiyorsunuz. 17, (DURAKLAMA!), 16 (DURAKLAMA!) zamanda geriye
giderken tnel duvarlarnn dokusunu ve yapsn merak ierisinde fark ediyorsunuz, 15,
zamanda geriye giderken parlak a doru ilerliyorsunuz, 14, (DURAKLAMA!),
hareketleriniz yrmekten ziyade szlme duygusunu andryor, 13, (DURAKLAMA!), 12, bir
rakamna ulanca bir nceki hayatnza gireceinizi hatrlyorsunuz, 11, (DURAKLAMA!), 10
(DURAKLAMA!), 9, tnelde a, bir nceki hayatnza doru ilerliyorsunuz, 8,
(DURAKLAMA!), zamanda geriye szlyorsunuz, 7 (DURAKLAMA!), 6, zamanda geri
gidiyorsunuz, 5, (DURAKLAMA!), 4 (DURAKLAMA!), 3, birazdan 1 rakamna ulanca
tnelde kacaksnz, parlak a, bundan nce yaadnz hayatnza gireceksiniz, 2,
(DURAKLAMA!),
1, imdi baka bir zamanda, baka bir vcutta ve yaamnzda deitirmek istediiniz eyle
(sorununuzla) dorudan balantl baka bir hayattasnz. imdi deneyimleyeceiniz
grntler ve izlenimler canl ve ok net olacak.

11

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

Bu gemi yaamn detayn hemen fark edebilirsiniz. Ya da detayn ekillenmesi iin biraz
zaman gemesi de gerekebilir. Biraz sislerin dalmasn izlemeye benzer. stediiniz kadar
zamannz var. ok ksa srecek.
(Eer gerekirse, mterinin bir eyler fark etmesi iin on dakika kadar bekleyin. Eer hibir
ey olmadn sylerse, e kadar saydktan sonra orada olacaksnz deyin!)
Gemi yaamn baz detaylarn fark edince yumuak bir ekilde oradaym diyerek bana
haber verin. Eer imdi farkndaysanz, oradaym szcn imdi syleyebilirsiniz.
Arkadanz olduum ve sizinle konuabileceim her zaman aklnzda olsun. Beni
duyabilirsiniz ve ben de sizi duyabilirim ama tpk kr bir insan gibi ben sizin grdklerinizi
gremem. Bu yzden olaylar olduka btn grdklerinizi tarif etmeniz gerekir. Tamam m?
(STEE BALI: imdi resmin netlemesi iin zaman tanmak amacyla beten bire doru
geri sayacam. Kendiniz hakknda her eyi net bir ekilde greceksiniz. Be, drt, , iki,
bir. Resim gittike netleiyor ve nefret/korku/fobi, vs.ye neden olan eyi biliyorsunuz.

12

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

4. Aama
imdi zihinsel olarak kendi gzlerinizle bakn ve kendi kulaklarnzla dinleyin. Zihinsel olarak
aa ayaklarnza bakn. Ne giyiyorsunuz? (Yant iin DURAKLAMA ve sonra sorulara
devam edin).
zerinizde hangi giysiler var?
Yaklak ka yalarndasnz? Erkek mi, yoksa kadn msnz? sminiz ne? Aklnza gelen
ilk isim ne?
Zihinsel olarak kendi gzlerinizle bakn ve kendi kulaklarnzla dinleyin.
Neredesiniz? evrenizi tarif edin.
Dnyann neresindesiniz?
Hangi yl veya zamanda olduunuzu biliyor musunuz? Tahmin edebilir misiniz?
Anneniz nasl biri? Onu baka bir yaamda da tanyor muydunuz? Onun hakknda ne
hissediyorsunuz?
Onunla ilikiniz iyi mi?
Babanz nasl biri? Onu daha nceden tanyor muydunuz? Onun hakknda ne
hissediyorsunuz? Kardeleriniz var m? Yakn arkadalarnz var m? simleri? Nasl insanlar
olduklarn anlatr msnz? Tipleri nasl? Gemi yaamdaki bu insanlarn bazlar imdiki
yaamnzda da var m?
Yaamnzn tipik bir gnn hzla tarayn. ok ksa srecek. Vaktinizi nasl geiriyorsunuz?
Zamanda ilerleyin ve yaklak 5 yl daha yal olduunuz noktaya gelin. _________
yalarna ilerleyin. ok ksa srecek. Zaman kavramnn yan banzdan hava akm gibi
getiini veya takvim yapraklar gibi dndn hissedeceksiniz. Oraya vardnz zaman
haber verin.
Zihinsel olarak kendi gzlerinizle bakn ve kendi kulaklarnzla dinleyin. Neredesiniz ve ne
yapyorsunuz?
Evli misiniz?
ocuklarnz var m?
Yksek bir Gce inanyor musunuz?
Her hangi bir dine ait misiniz?
Ruhsal yaamnz hakknda ne hissediyorsunuz?
Mutlu musunuz?
Sonraki 10, 15 veya 20 yl (veya geriye dn zamannda uygun bir yaa kadar) hzla
tarayn. ok ksa srecek. Paylamak istediiniz nemli olaylar veya baarlar anlatn.
STEE BALI: imdi korku, endie, vs.nin ilk balad zamana gidin. Yavaa 7den 1e
doru sayacam. Ben sayarken siz korku/nefret/fobi/vs.nin balangcna gideceksiniz.
Korku/nefret/fobi/vs.nin balangcna gidebilirsek, ondan tamamen kurtulabiliriz.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
imdi evrenize bakn ve bana neler olduunu anlatn. Ben arkada ve yardmcnzm. Sizi
duyabildiimi ama grdklerinizi gremediimi hatrlayn ltfen. Bu nedenle bana anlatn.
13

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

ARATIRMA
STEE BALI: Tamam! Bir an iin korku/nefret/fobi/vs.yi gerekten hissedin ve sonra
kaybolmasna izin verin nk artk o korku/nefret/fobi/vs. duymak zorunda deilsiniz. Bunlar
uzun bir zaman nce olmutu. imdi hissettiiniz korku/nefret/fobi/vs.yi brakabilirsiniz.
imdi korku/nefret/fobi/vs. hissediyor musunuz?
Eer bu konuda konuursanz kendinizi ok daha iyi hissedeceksiniz!
Bana korkunuzu anlatn. Gitti mi?
Korku gitti mi?
Korku kayboluncaya kadar hikayeyi btn detaylaryla anlatn. Siz anlatrken korku
kaybolacaktr. imdi korku/nefret uzaklayor. Bunun ok uzun bir zaman nce gemite
olduunu hatrlayn.
imdi bir kez daha anlatn ve korku tamamen kaybolmu olacak. . olan
yerden balayn.
imdi hikayeyi anlatrken korkuyu hissediyor musunuz?
Korku tamamen bitti mi?
Ben birden e kadar sayarken siz de deneyimlediiniz duygulardan tamamen kopmu
olarak gzlemci olacaksnz. 1, 2, 3.
imdi btn olayn zerinden bir kez daha geeceiz. Her anlatnzda anlatmann daha
kolay olduunu greceksiniz ve anlattka korku/nefret/fobi, vs. tamamen kaybolmaya
balayacak. imdi tekrar balayn ve hikayenin tamamn btn nemli detaylaryla anlatn.
XXXX zmek iin 5 10 tekrar gerektiini hatrlayn! XXXXXXX
NEML Ziyaret edilen her yaam ile birlikte
NEML: Gemi yaamdaki insan olarak imdi kendinize u soruyu sorun Daha nce
yapamayp imdi yapmak istediiniz zel bir ey var m?
NEML: Daha nce yaptnz ve zellikle gurur duyduunuz bir ey var m?
NEML: Bu gemi yaam srasnda yaptnz ve yapm olmaktan dolay utan
duyduunuz yada ok piman olduunuz nemli bir ey var m?
NEML: Bu gemi yaam gzden geirdiiniz zaman zellikle yanl veya kt
muamele grdnz, suistimal edildiiniz, sulandnz, aldatldnz, vs. olay oldu mu?
NEML: Bu gemi yaama bakarken, acele etmeden dnecek olursanz, imdiki
yaama tamaya altnz tamamlanmam bir i var m?
(Not: Bunlar yardmc olarak kullanlabilecek rnek sorulardr. Hangi durumda hangi
sorularn uygun olaca veya sorularn hangi srada sorulaca konusunda kendi
yarglarnza gre hareket etmelisiniz. Ayn zamanda bu sorular genel bilgi edinme
amaldr. Bazlar karnzdaki kii ve ondan renmek istediiniz bilgiler asndan uygun
olabilir.)
imdi kiiyi baka bir gemi yaama ynlendirin.
Bu sefer gemite bundan nce yaadn bir baka uygun yada ilgili yaama gidin. ok
ksa srecek. Oraya vardnz zaman haber verin. Yaklak 12 yanza varacaksnz.
Bir nceki yaam iin kullanlan ayni tip sorularla devam edin. Eer zaman yeterse ayn
ekilde baka bir yaam da ziyaret edebilirsiniz.
14

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

5. Aama
Gemie dnmeyi durdurmak istediiniz zaman yle deyin:
Uyandnz zaman ................. olmas iin (yani korkunun zlmeye balamas iin)
bilinaltnz gereken eyleri yapacaktr.
Birazdan 1den 5e kadar sayacam. 5e varnca gzlerinizi aacaksnz. Uyank ve
dinlenmi olarak buraya ve imdiki zamana dneceksiniz. Dnerken her dzeyde sizin iin
herhangi bir ekilde yararl olabilecek hereyi de yannzda getireceksiniz. Herhangi bir
ekilde sizin iin zararl olabilecek hereyi arkada brakacaksnz.
Korku/nefret/fobi imdi tamamen bittii iin o olaylar ve olumsuz duygular bir daha
yaamanz gerekmiyor. Biraz sonra btn deneyimi siz ve ben birlikte tartacaz. Olaylarn
birbirleriyle ve imdiki yaamnzla balantlarn bileceksiniz. Pek ok ey hatrladnz bir
deneyim yaadnz ve korkular ortadan kalkncaya kadar eski duygular serbest braktnz.
Yapc olmayan bu duygularn geri gelmesi asla gerekmiyor.
Tamam! imdiki zamana ve buraya dnmeye balayn. Birazdan uzun zamandr
hissetmediiniz kadar kendinizi iyi hissederek uyanacaksnz. Konutuklarmzdan bazlarn
hatrlayabilirsiniz ama bunlar sizi rahatsz veya tedirgin etmeyecek. Sonraki gn boyunca
sorunu zmenize yardmc olacak yeni sezgiler kazanmaya devam edeceksiniz.
1, imdi uyanmaya balyorsunuz, 2, batan ayaa tamamen rahatladnz, 3, fiziksel olarak
ok hafif, duygusal olarak ycelmi ve zihinsel olarak son derece berrak hissediyorsunuz, 4,
herkes ve her eyle mutlusunuz, 5, imdiki yaamnzdasnz -14 Haziran 1992 tarihinde,
_________ olarak, dinlenmi ve uyank hissederek.
VEYA
imdiki zamana dn.
Birazdan 1den 5e kadar sayacam. 5e varnca gzlerinizi aacaksnz, uyank ve
dinlenmi olarak buraya ve imdiki zamana dneceksiniz. Dnerken her dzeyde herhangi
bir ekilde size yararl olabilecek her eyi yannzda getireceksiniz. Herhangi bir ekilde sizin
iin zararl olabilecek hereyi arkada brakacaksnz.
1 2 3, 5e vardmda imdiki yaamnzda olacaksnz ve uyank ve canlanm
hissedeceksiniz.

15

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

stee Bal 6. Aama


Zamann iinde lmnzden nceki gne gidin. ok ksa srecek. Oraya varnca bana
haber verin. Bu basit bir hatrlama altrmasdr. Hibir dzeyde korku, ac veya endie
duymanza gerek yok.
Zihinsel olarak kendi gzlerinizle bakn ve kendi kulaklarnzla dinleyin. Neredesiniz ve ne
yapyorsunuz?
Yaklak ka yandasnz? Salk durumunuz nasl?
Gemii dnecek olursanz, daha nceden hatrlamayp imdi hatrladnz ve anlatmak
istediiniz her hangi bir olay var m?
imdi herhangi bir korku, ac veya endie duymakszn lm deneyiminden gein ve
lmden sonraki gne ulan. ok ksa srecek.
Oraya varnca bana haber verin. Bunun basit bir hatrlama altrmas olduunu hatrlayn.
l olduunuzun farknda msnz?
Nasl ldnz?
l olmak nasl bir duygu?
imdi lmnzden alt hafta sonraya gidin. ok ksa srecek. Oraya varnca bana haber
verin.
Neredesiniz ve ne yapyorsunuz?

ARATIRMA
imdi gemi yaamnz deerlendirmeye baladnz dneme gidin.
NEML: Gemi yaamdaki insan olarak imdi u soruyu kendinize sorun Daha nce
yapamayp imdi yapmak istediiniz zel bir ey var m?
NEML: Daha nce yaptnz ve zellikle gurur duyduunuz bir ey var m?
NEML: Bu gemi yaam srasnda yaptnz ve yapm olmaktan dolay utan
duyduunuz yada ok piman olduunuz nemli bir ey var m?
NEML: Bu gemi yaam gzden geirdiiniz zaman zellikle yanl veya kt
muamele grdnz, suistimal edildiiniz, sulandnz, aldatldnz, vs. olay oldu mu?
NEML: Bu gemi yaama bakarken, acele etmeden dnecek olursanz, imdiki
yaama tamaya altnz tamamlanmam bir i var m?
ARATIRMA
Bu yaam tamamladktan sonra ................................... vcudunu terk ettiiniz zamana
dnelim. Gemie bakp ne olduunu bilebilir ve anlatabilirsiniz. lm nedeniniz neydi?
16

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

* Bu vcudu terk ettikten sonra ne oldu?


ARATIRMA
lave Sorular
imdi ltfen zamanda geriye gidin ve . sorununun nedenini bulun.
imdi ne olduunu bana anlatn.
e kadar saynca bir sonraki nemli olaya ilerleyeceksiniz. 1, 2, 3. imdi neyin
farkndasnz?
e kadar saynca yzleri net olarak grebileceksiniz.
Zamanda Benzer-Oryantasyon iin 7 Adml Model

1. Mterinin zerinde almaya hazr olduu mevcut bir sorun saptayn. Sorun iin bir
sembol belirleyin. (stee bal).
2. Transa girmesini salayn. (stee bal).
3. Gelecee yolculuk: Gelecee, bu sorunun (semboln) tatmin edici ekilde
zmlenmesinin de ilerisinde bir zamana yolculuk yapn, yani sorunun artk sizi rahatsz
etmedii bir zamana. Bu zamanda sorunun (semboln) bir zamanlar varolduunu bile
unutmu olabilirsiniz!
4. Gemii dnn. Yaptklarnz gzden geirerek gemiten bugne doru ilerleyin. Bu
teraptik deiimleri anlamaya yeterli olacak detaylar adm adm dnerek imdiki halinize
ilerleyin. imdi yakn bir gelecektesiniz. Bu deiim bilgisini gvenli ve ulalabilir bir yere
koyun.
5. Bu teraptik deiimler ve onlara nasl erieceiniz hakknda imdiki benliinize sknt
vermeyecek fiziksel bir sinyal ve hatrlatc verin.
6. Yaptnz eyi i zihninizde bilerek ve bilinli zihninizde de bilmeniz gerektii kadarn
bilerek imdiki zamana dnn.
7. imdiki zamana yeniden ynlendirin.

17

Psikoaktel Eitim ve Psikolojik Hizmetler

www.psikoaktuel.com

DERN TRANSTA ZDELEME


John Overdorf & Julie Silverthorne yntemi
Bu yntem, UCMnin bilgi ve izlenimleri dzenleyip, yeni becerilere eriim salamasn
mmkn klarak, NLP modelleme srecinin ok daha hzl ve bilind dzeyde daha
derinden almasn salamak amacyla gelitirilmitir.
1. Hakknda bilgi toplamak istediiniz kiiye karar verin.
2. Yaamyla ilgili bilgi sahibi deilseniz, kii hakknda aratrma yapn. Fizyolojisi nasldr?
Hangi etkinliklere katlmaktadr? Etkinlikler nerede yaplmaktadr?
3. Kurgu asndan hafif transa geirin.
4. Oradaym, Tamam, Bitti gibi szel iaretler veya ihtiya duyulabilecek dier iaretler
belirleyin. Komutla birlikte vcuda gvenli bir ekilde dnn nasl yaplacan belirleyin.
5. Orta ile derin arasnda transa geirin.
6. Mterinin vcudunun dna szlmesini salayn. Kolayca geri dnebilmesi iin bir
kordon balamasn isteyin.
7. Mterinin, bilgi toplamak iin uygun olan faaliyeti yapan bireyin yerini bulmasn
salayn.
8. Mterinin bireyin zerine szlmesini, ieri girmesini ve dnyay o adan grmesini,
iitmesini ve hissetmesini salayn.
9. Deneyimi tarif etmelerini isteyin. Bilgi edinme ve beceriler iin telkinler verin ve bunun
iin sre tanyn.
10. Sona erdikten sonra mterinin btn bilgi ve becerilerle beraber dar szlmesini ve
tekrar kendi vcuduna girmesini salayn.
11. Geri getirin. Yer, zaman ve kendi vcuduna girmesi asndan yeniden ynlendirin.
12. Onaylayn ve deiiklikleri kontrol edin.

18