SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT JALAN CHAMBERLAIN HULU 30250 IPOH PERAK DARUL RIDZUAN

ABB 2085 TEL: 05-2410032 FAX: 05-2432782

ANGGARAN PERBELANJAAN PEND. MUZIK 2010 PENDAPATAN 1. Baki 2009 2. Terimaan wang 2010 3. Perbelanjaan 2010 RM 1525.50 RM 24 91. 00 RM 2166.50 PERBELANJAAN 1. Beli radio 3 buah 2. Carta lagu 3. Alat tulis 4. Cd DVD 100 keping 5. Cd kosong 100 Keping RM 1200.00 RM 300.00 RM 200.00 RM 100.00 RM 50.00

Perbelanjaan Jumlah Baki RM 4016.50 RM 2166.50 Baki

RM 1850.00

RM 2166.50

Disediakan oleh,

( Noor Aziza Binti Ibrahim )