UNIVERSITI MALAYA

SUBJEK: FALSAFAH AKHLAK DAN MORAL IAEU 2304

TAJUK: KONSEP EUDAEMONISME MENURUT ARISTOTLE

DISEDIAKAN UNTUK: UST BASRI HUSIN

DISEDIAKAN OLEH: NURHANISAH BINTE SENIN IEJ 070100

JABATAN AQIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM SARJANA MUDA USULUDDIN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI MALAYA ISI KANDUNGAN HALAMAN

DEFINISI EUDAEMONIA KONSEP EUDAEMONIA Eudaemonia Dan Kebaikan Moral (Arete) Pendapat Ahli Falsafah Lain EUDAEMONISME MENURUT ARISTOTLE Eudaemonia Dan Tujuan Utama Eudaemonia Dan Rasio KESIMPULAN BIBLIOGRAFI

3 4 4 6 7 8 10 14 15

2

DEFINISI EUDAEMONIA

Eudaimonia (Greek: εὐδαιμονία) adalah

Perkataan

Greece

klasik

biasanya

diterjemahkan sebagai 'kebahagiaan'. Secara etimologis, ianya terdiri daripada perkataan "eu" ( "baik" atau "kesejahteraan") dan"Daimon" ( "roh" atau "dewa kecil", digunakan oleh peluasan bererti seseorang yang mendapat keberuntungan) yang mengacu pada semacam roh wali. Oleh kerana itu, untuk menjadi orang yang eudaimon adalah untuk hidup dengan baik, terpelihara dan dirawat oleh roh yang baik. Meskipun penggunaan popular istilah kebahagiaan merujuk pada keadaan fikiran, yang berkaitan dengan kegembiraan atau kesenangan, akan tetapi eudaimonia sering ditafsirkan sebagai manusia yang berkembang.1

Istilah ini secara harfiah mengacu kepada . Diterapkan pada semua teori etika yang mengambil kebahagiaan sebagai tujuan utama manusia. Istilah ini dikaitkan terutama dengan etika yang dirumuskan Aristotle.2

Dalam Nicomachean Ethics, (1095a15-22) Aristotle mengatakan bahawa eudaimonia bererti 'melakukan dan hidup dengan baik'. Hal ini penting bahawa eudaimonia adalah sinonim untuk hidup dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam penterjemahan Bahasa Inggeris standard, ini akan mengatakan bahawa 'kebahagiaan adalah melakukan dengan baik dan hidup dengan baik'. Namun, penting untuk menyedari bahawa 'kebahagiaan' tidak sepenuhnya menangkap makna dari perkataan Greece di sini. Salah satu perbezaan penting ialah bahawa kebahagiaan sering berkonotasi sedang atau cenderung berada dalam keadaan yang menyenangkan dan sedar. Sebagai contoh, ketika kita katakan tentang seseorang, bahawa "dia adalah orang yang sangat bahagia," ia biasanya bererti bahawa ia tampaknya (menurut beliau) berpuas hati dengan keadaan yang berlaku dalam hidupnya. Ia bermaksud bahawa ia merasa baik
1

http://translate.google.com.my/translate? hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6APS9WmBA&sa=X& oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl %3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010. 2 Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Kuala Lumpur: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 221

3

tentang keadaannya. Sebaliknya, eudaimonia adalah merangkumi pengertian yang lebih daripada kebahagiaan kerana peristiwa yang tidak menyumbangkan satu pengalaman kebahagiaan boleh mempengaruhi seseorang eudaimonia.3

Kerana perbezaan ini antara makna eudaimonia, dan kebahagiaan, terjemahan alternatif telah dicadangkan. WD Ross menyarankan 'kesejahteraan' dan John Cooper mencadangkan ‘berkembang’. Mungkin alternatif yang paling selamat adalah meninggalkan istilah ini daripada diterjemahkan secara literal sehingga maknanya muncul dengan memahaminya menerusi perbincangan ahli falsafah Greek terdahulu.

KONSEP EUDAEMONIA

"Eudaemonia",

adalah

sebuah

konsep yang

sentral paling

dalam sering

bahasa

Greek

kuno etika (bersama taraf manusia

dengan "arete", dan

diterjemahkan untuk

sebagai "kebajikan"). Beberapa ahli falsafah percaya eudaimonia (tidak arete) adalah tertinggi, prihatin dengan mengkaji bagaimana mencapainya. Eudaimonia sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris sebagai "kebahagiaan". Tapi "kebahagiaan" lebih berkorelasi subjektif mengukur keseluruhan keadaan tersebut sebagai penilaian terhadap kehidupan seseorang, sedangkan eudaimonia merujuk pada sebuah kehidupan yang diinginkan secara objektif. Peristiwa-peristiwa buruk yang tidak menyumbangkan kepada pengalaman kebahagiaan seseorang, mempengaruhi eudaemonia seseorang, jadi eudaemonia tidak sama dengan kebahagiaan dalam pengertian ini.4

Eudaemonia Dan Kebaikan Moral (Arete) Dalam Nicomachean Ethics, Aristotle mengatakan bahawa setiap orang bersetuju bahawa eudaimonia, yang dikenalpasti sebagai "hidup dengan baik dan melakukan kebaikan," adalah "yang tertinggi dari semua sesuatu" bagi manusia, tetapi bahawa ada ketidaksepakatan dalam kehidupan yang dianggap sebagai hidup dan melakukan
3 4

Ibid Ibid

4

dengan baik. Jadi, mengatakan bahawa hidup yang eudaimon adalah kehidupan yang diinginkan secara objektif, dan berarti hidup dan melakukan dengan baik, bukan berarti sangat banyak. Yang benar-benar soalan yang sukar adalah: Apa kegiatan yang membolehkan seseorang untuk hidup dan berbuat baik. Aristotle memaparkan berbagai konsep kehidupan yang terbaik bagi manusia. Di antaranya adalah; pertama, kehidupan kesenangan dan keseronokan. Kedua ialah kehidupan politik, dan ketiga ialah kehidupan yang kontemplatif. J. O. Urmson di dalam bukunya mengatakan bahawa di antara ketiga-tiga konsep ini, Aristotle berpendapat bahawa kehidupan politik dah kehidupan yang kontemplatif sahaja yang boleh dianggap sebagai kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan di mana Aristotle amat menitikberatkan persoalan etika sebagai asas yang amat penting di dalam kehidupan politik. Manakala kehidupan yang kontemplatif pula dianggap sebagai kebahagiaan yang membawa kepada necessary truth iaitu kepada kebenaran yang intuitif di mana ianya membincangkan soal metafizik dengan lebih mendalam untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu langkah asas dalam falsafah Greek dalam menjawab soalan tentang bagaimana untuk mencapai eudaimonia, adalah membawa konsep penting dalam falsafah kuno, iaitu aretê ( kebajikan). Sebagai contoh, Aristotle mengatakan bahawa kehidupan eudaimon adalah kehidupan "kegiatan kebajikan yang seiring dengan rasio." Dan bahkan Epicurus (341-270 SM), yang mempercayai bahawa kehidupan adalah eudaimon adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keseronokan dan kesenangan, menyatakan bahawa kehidupan yang begitu bertentangan dengan kehidupan yang berkebajikan. Maka ahli teori etika kuno cenderung bersetuju bahawa kebajikan adalah berkait rapat dengan kebahagiaan (aretê terikat dengan eudaimonia). Kita meninjau sekarang maksud “kebahagiaan” dalam skim Aristotle. Menurut Aristotle, kebahagiaan bukanlah suatu keadaan mental tetapi merupakan suatu aktiviti; dan aktiviti tersebut dilakukan sepanjang kehidupan kita. Kebahagiaan itu bukan perasaan kepuasan hati atau suatu sikap tertentu. Kebahagiaan tidaklah sama dengan kebaikan moral kerana seseorang yang tidur atau pengsan sepanjang umurnya, atau seseorang yang hidup sebagai tumbuhan tanpa usaha tenaga untuk bercakap atau bertindak kerana dia menghidap penyakit juga boleh mempunyai hati yang baik, tetapi 5

seseorang seperti ini tidak terlibat dalam segala perbuatan dan oleh itu tidak boleh dianggap sebagai orang yang bahagia. Hal ini bererti menjadi orang yang bermoral adalah perlu tetapi tidak mencukupi untuk menunjukkan bahawa seseorang itu bahagia- seseorang itu mesti terlibat dalam perbuatan bermoral untuk bahagia.5 Tetapi penglibatan dalam perbuatan bermoral sahaja juga tidak mencukupi untuk kebahagiaan, kerana seseorang yang bermoral boleh terlibat dalam kecelakaan atau malapetaka dan kita tidak boleh menganggap seseorang yang berada dalam keadaan seperti ini adalah bahagia.6 Oleh yang demikian, orang yang bahagia ialah seorang yang terlibat dalam perbuatan atau tindakan bermoral, tetapi juga tidak menghadapi kecelakaan atau malapetaka dan lain-lain. Menurut takrifan Aristotle, kebahagiaan boleh dianggap sebagai kesejahteraan seseorang itu; ia merupakan suatu kehidupan bagi seseorang menglibatkan diri dalam perbuatan moral dan juga bebas daripada sebarang kemalangan atau malapetaka.7

Pendapat Ahli Falsafah Lain Bermula dengan falsafah Stoic Zeno dari Citium c.300 SM, dan dikembangkan oleh Cleanthes (331-232 SM) dan Chrysippus (c.280-c.206 SM) menjadi kesatuan yang hebat. Etika Stoic adalah versi yang sangat kuat daripada eudaemonisme. Menurut Stoa, kebajikan itu sangat diperlukan dan cukup untuk eudaimonia. (Tesis ini umumnya dianggap sebagai berasal dari Socrates Plato dahulu). Sebelum ini, kita lihat dahulu bahawa konsep arete adalah tidak sama dengan 'kebajikan' kerana arete merangkumi banyak perkara yang tidak bermoral seperti kekuatan fizikal dan keindahan. Namun, konsep arete menurut Stoic adalah lebih dekat dengan konsep kebajikan, yang merujuk pada kebajikan moral. Jadi ketika menulis kebajikan Stoic ertinya keadaan seperti keadilan, moderasi, dan keberanian.8
5

Lok Chong Hoe. 1997. Falsafah Barat Klasik: Plato dan Aristotle. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Hlm 23
6 7

Ibid Ibid 8 http://translate.google.com.my/translate? hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6APS9WmBA&sa=X& oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl %3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010.

6

Kaum Stoa cukup radikal membuat tuntutan bahawa hidup yang eudaimon adalah kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai moral. Kebajikan adalah moral yang baik, dan sebaliknya adalah moral yang buruk, dan segala sesuatu yang lain, seperti kesihatan, kehormatan dan kekayaan, hanyalah 'neutral'. Oleh kerana itu kaum Stoa mengatakan bahawa barang-barang luaran seperti kekayaan dan kecantikan fizikal tidak benar-benar baik sama sekali. Moral kebajikan adalah penting dan cukup untuk eudaimonia. Dalam hal ini mereka menyangkal pentingnya bahagian luaran yang diiktiraf oleh Aristotle, yang menyangka bahawa kemalangan yang teruk (seperti kematian salah satu keluarga dan teman-teman) boleh mencuri kebahagiaan seseorang bahkan seseorang yang paling berbudi luhur.9

Selain daripada itu, terdapat juga pandangan daripada salah seorang ahli falsafah Yunani, Epicurus yang mengidentifikasikan kehidupan dengan eudaimon kehidupan kesenangan. Dia memahami eudaimonia sebagai yang lebih atau kurang pengalaman berterusannya kesenangan, dan juga, kebebasan daripada rasa sakit dan penderitaan. Beliau terkenal dengan teori etika hedonisme di mana menganggap kesenangan sebagai tujuan utama kehidupan. Dengan kudratnya, manusia dapat mencari kesenangan.

EUDAEMONISME MENURUT ARISTOTLE

Menurut Aristotle, terdapat tiga jenis ilmu pengetahuan, iaitu pengetahuan bercorak teori, pengetahuan bercorak praktis dan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu benda. Pengetahuan bercorak teori dibincangkan dalam beberapa karya Aristotle berkenaan bidang logic (seperti Prior analytics dan Posterior analytics yang terkandung dalam suatu koleksi bertajuk Organon), kajian metafizika dan alam semulajadi (termasuk karya yang bertajuk Metaphysics) dan lain-lain. Pengetahuan produktif pula bertujuan menghasilkan sesuatu objek atau benda yang dibincangkan dalam karya yang bertajuk de Poetica (Poetics). Manakala dalam bidang ilmu praktis

9

Ibid

7

pula, ia membincangkan mengenai politik (dalam karya bertajuk Politica) dan etika (dalam karya bertajuk Nicomachean ethics dan Eudaemian ethics).10 Di sini kita dapat lihat bahawa konsep eudaemonisme amat berkait rapat dengan konsep etika dan politik di mana ianya termasuk di dalam ilmu praktis yang menunjukkan bahawa etika dan konsep eudaemonia bukanlah suatu yang teoretikal akan tetapi lebih bersifat aktiviti dan praktis.

Eudaemonia Dan Tujuan Utama Dalam bukunya Ethika Nikhomakheia, Aristotle (384-322SM) mulai dengan menegaskan bahawa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan.11 Menurut Aristotle, kebahagiaan itu ialah tujuan utama dan muktamad di dalam kehidupan kita. Terdapat dua jenis perbuatan yang ditunjukkan oleh Aristotle iaitu; perbuatan yang dilakukan untuk nilai perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan. Aristotle menegaskan perkara tersebut12: Jika sebenarnya, terdapat sesuatu tujuan (end) bagi setiap perbuatan kita, yang kita pentingkan untuk nilainya (for its own sake) dan bukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang lain (dan setiap perbuatan yang kita lakukan adalah untuk tujuan itu) dan jika tidak memilih setiap perbuatan (yang dipilih) untuk sesuatu tujuan yang lain (kerana jika setiap perbuatan yang dipilih itu adalah untuk mencapai sesuatu tujuan, maka proses ini akan berterusan secara tidak berhabisan, dan ini bermaksud keinginan kita tentu tidak akan tercapai), maka ini bererti terdapat sesuatu kebaikan yang merupakan kebaikan utama kita (dan kebaikan utama ini ialah “kebahagiaan”) Dapat dikatakan juga, dalam setiap perbuatan kita ingin mencapai sesuatu yang baik untuk kita. Seringkali kita mencari suatu tujuan untuk mencapai sesuatu tujuan lagi. Misalnya, kita minum ubat untuk dapat tidur dan kita tidur untuk memulihkan kesihatan. Timbul pertanyaan, apakah ada juga tujuan yang dikejar kerana dirinya

10
11

Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 17

K. Bertens. 2003. Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Terj. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Hlm 187 12 Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 18

8

sendiri dan bukan kerana sesuatu yang lain; apakah ada kebaikan terakhir yang tidak dicari demi sesuatu yang lain lagi.13 Jika Aristotle mengatakan bahawa hanya terdapat satu tujuan utama, iaitu kebahagiaan, maka beliau boleh dikatakan tidak konsisten dan beliau telah memberikan dua pendirian yang bertentangan. Di dalam Nicomachean Ethics, Aristotle juga menegaskan bahawa setiap kebaikan seperti keberanian patut dipilih untuk nilai perbuatan itu sendiri dan bukan untuk mencapai tujuan lain. Jika kita tidak mendapat sebarang kesan atau manfaat daripada perbuatan kebaikan moral itu, kita juga patut memilihnya untuk nilainya sendiri. Oleh yang demikian, setiap kebaikan moral juga merupakan suatu tujuan utama.14 Aristotle menegaskan juga bahawa kita memilih kebahagiaan untuk nilainya sendiri dan bukan untuk mencapai sebarang tujuan lain. Di samping itu kemuliaan dan keseronokan dan pentaakulan dan kemurnian (kebaikan) moral dipilih untuk nilai sendiri dan juga untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini jelas menunjukkan Aristotle tidak merujuk kepada satu dan hanya satu tujuan utama (yang dipilih untuk nilai sendiri).15 Jika Aristotle konsisten terhadap pendiriannya, beliau harus menganggap kebahagiaan sekadar sebagai satu tujuan utama dalam kehidupan kita, dan terdapat juga tujuantujuan utama lain (terutamanya perbuatan kebaikan moral). Persoalan yang timbul di sini ialah bagaimanakah kita boleh mempunyai beberapa tujuan utama dalam perbuatan kita? Bukan sahaja kebahagiaan menjadi tujuan utama atau tujuan akhir dalam perbuatan kita, tetapi setiap kebaikan moral juga merupakan tujuan utama dan tujuan akhir kita.16 Menurut Aristotles, semua orang akan menyetujui bahawa tujuan tertinggi ini - dalam terminologi moden kita boleh mengatakan: makna terakhir hidup manusia – adalah kebahagiaan (eudaimonia). Tetapi jika semua orang mudah menyepakati kebahagiaan sebagai tujuan terakhir hidup manusia, itu belum memecahkan semua kesukaran,
13 14

K. Bertens. 2003. Op Cit. Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 19 15 Ibid. Hlm 22 16 Ibid. Hlm 19

9

kerana dengan kebahagiaan mereka memahami banyak hal yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan bahawa kesenangan adalah kebahagiaan, ada yang berpendapat bahawa wang dan kekayaan adalah inti kebahagiaan dan ada pula yang menganggap status sosial atau nama baik sebagai kebahagiaan. Tetapi Aristotles beranggapan semua itu tidak dapat diterima sebagai tujuan terkahir.17 Untuk menjawab persoalan ini, terdapat beberapa ahli falsafah yang mempertahankan tesis “satu tujuan utama” itu dengan caranya yang tersendiri. Misalnya, Williams yang berpendapat bahawa Aristotle merujuk kepada fungsi manusia; dan fungsi manusia ialah untuk melibatkan diri dalam kebahagiaan. Williams berpendapat bahawa (dalam skim Aristotle) terdapat satu tujuan utama dalam semua perbuatan yang dipilih dengan sengaja dan secara sukarela; dan beliau mendapat kesimpulan ini bukan daripada satu pentaakulan praktik tetapi melalui asas fungsi manusia yang disebutkan dalam karya Nicomachean Ethics. Di sini Aristotle telah menegaskan bahawa kita mesti bermula dengan fungsi manusia dalam perbincangan kita tentang kebahagiaan.18 Menurut Aristotles, seseorang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan terakhir pemain muzik adalah bermain dengan baik sebagai contoh. Jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, ia juga mencapai tujuan terkahirnya atau kebahagiaan. Menurut Aristotles, manusia mencapai kebahagiaan dengan akal budi dan rasio. Oleh kerana itu, manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan rasionalnya secara paling baik. Dan tidak cukup ia melakukan demikian beberapa kali sahaja, tetapi harus sebagai suatu sikap yang tetap. Hal itu bererti bahawa kegiatan rasional itu harus dijalankan dengan disertai keutamaan.19

Eudaemonia Dan Rasio Pendapat Aristotle diartikulasikan dalam Etika Nicomachean dan Etika

Eudemian. Menurut Aristotle, eudaimonia melibatkan aktiviti, yang menunjukkan keunggulan (kebajikan, arête) sesuai dengan kerasionalan. Konsep Eudaemonia ini berasal dari pandangan Aristotle bahawa rasionaliti adalah penting bagi manusia
17 18

K. Bertens. 2003. Op Cit. Hlm 188 Lok Chong Hoe. 1997. Op Cit. Hlm 21 19 Ibid

10

sehingga fungsi (ergon) seorang manusia akan melibatkan latihan terhadap rasionalitinya hingga ke peringkat tertinggi. Pada asalnya, kesejahteraan (eudaemonia) akan diperolehi ketika seseorang mengembangkan kapasiti dengan betul dan rasionaliti itu adalah kemampuan manusia yang khas. Oleh itu, eudaemonia bagi manusia melibatkan pencapaian ketinggian (kebajikan) menurut rasional.

Bagi Aristotles terdapat dua bentuk keutamaan; keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Dengan keutamaan moral, rasio menjalankan pilihan yang perlu diadakan dalam hidup seharihari. Khususnya keutamaan moral ini dibincangkan Aristotles dengan panjang lebar. Keutamaan seperti keberanian dan kemurahan hati merupakan pilihan yang dilaksanakan oleh rasio.20 Dalam hal ini rasio menentukan jalan tengah antara dua ekstrem yang berlawanan atau dengan kata lain, keutamaan adalah keseimbangan antara ”kurang” dengan ”terlalu banyak”. Misalnya keberanian adalah keutamaan yang memilih jalan tengah antara sikap gelabah dan sikap pengecut, kemurahan hati adalah keutamaan yang menentukan jalan tengah antara kekikiran dan pemborosan. Keutamaan yang menentukan jalan tengah itu oleh Aristotles disebut sebagai ”kebijaksanaan praktis”. Ianya menentukan apa yang dapat dianggap sebagai berkeutamaan dalam suatu situasi konkrit. Kerana itu keutamaan ini merupakan inti kepada seluruh kehidupan moral.21

Menurut Aristotle, eudaemonia memerlukan kegiatan, tindakan, sehingga tidak cukup bagi seseorang untuk memiliki kedudukan tertentu untuk berperilaku dengan cara tertentu. Beliau juga berpendapat seseorang perlu melatih kecenderungan, iaitu dengan mempamerkan kegiatan aktiviti berdasarkan kapasiti rasional. Eudaimonia memerlukan bukan hanya ciri-ciri karakteristik, akan tetapi aktiviti. Aristotle jelas menyatakan bahawa untuk hidup sesuai dengan alasan bererti mencapai keunggulan dalam penggunaannya. Memang benar bahawa setiap manusia dengan kemampuan yang normal akan menggunakan kemampuan rasional sampai batas tertentu, tetapi hal ini tidak cukup untuk Aristotle.22
20 21

K. Bertens. 2003. Op Cit. Ibid

11

Beliau

mengatakan

bahawa

melaksanakan

fungsi

seseorang

dengan

baik

memerlukannya mempamerkan keunggulan tertentu atau kebajikan yang sesuai dengan fungsi. Contohnya, menjadi pakar psikologi yang baik memerlukan bersikap sangat penuh prihatin, sehingga kita boleh mengatakan bahawa perhatian yang tinggi amat diperlukan bagi seseorang untuk menjadi seorang pakar psikologi yang baik. Dari sini maka eudaimonia, hidup dengan baik, terdiri dalam melaksanakan kegiatan rasional bahagian daripada jiwa sesuai dengan kebaikan atau keunggulan akal [1097b22-1098a20]. Sisanya Nicomachean Ethics dikhaskan untuk mengisi tuntutan bahawa kehidupan terbaik bagi manusia adalah kehidupan keunggulan sesuai dengan akal. Menurut Aristotle, bersikap rasional tidak hanya teori sahaja tetapi juga praktikal, ia menghabiskan cukup banyak waktu untuk membincangkan watak keunggulan yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan alasan praktis (misalnya, alasan yang berkaitan dengan tindakan) berjaya.23

Sekali lagi perlu ditekankan bahawa tidak cukup kita kebetulan atau sekali sahaja mengadakan pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan kita sehari-hari. Baru ada keutamaan jika kita dapat menentukan jalan tengah di antara ekstrem itu dengan suatu sikap tetap. Menurut Aristotles, manusia adalah baik dalam erti moral, jika selalu mengadakan pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektual. Orang seperti itu adalah orang yang bahagia. Kebahagiaan itu akan disertai kesenangan juga walaupun kesenangan bukan merupakan inti utama kebahagiaan.24

Teori etika Aristotle adalah eudaimonis kerana berpendapat bahawa eudaimonia bergantung pada kebajikan. Namun demikian, Aristotle berpandangan bahawa kebajikan itu perlu tetapi tidak cukup untuk eudaemonia. Sementara menekankan pentingnya aspek rasional jiwa, ia tidak sepenuhnya mengabaikan pentingnya lain
22

http://translate.google.com.my/translate? hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6APS9WmBA&sa=X& oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl %3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010. 23 Ibid
24

K. Bertens. 2003. Op Cit. Hlm 188

12

'material' seperti teman-teman, kekayaan, dan kuasa dalam kehidupan yang eudaimon. Beliau berfikir bahawa salah satu tidak mungkin eudaemon jika salah satu aspek luaran tertentu seperti 'baik kelahiran, anak-anak yang baik, dan keindahan' tidak dicapai. Oleh yang demikian, orang yang sangat hodoh, atau telah "kehilangan anak-anak atau teman-teman baik melalui kematian" (1099b5-6), atau yang sendirian, tidak mungkin eudaemon. Eudaemonia bergantung sampai batas tertentu sesuatu di atas dan di atas keunggulan akal, dan keberuntungan dalam hidup dan tubuh.25

KESIMPULAN

25

Ibid

13

Secara kesimpulan, eudaemonia adalah satu keadaan di mana seseorang melakukan sesuatu aktiviti dengan bermatlamatkan memperolehi kebahagiaan sebagai tujuan dalam kehidupannya. Konsep eudaemonisme ini banyak dikaitkan dengan arete iaitu konsep kebaikan moral di mana antara cara untuk mencapai kehidupan yang eudaemon, arete haruslah dilaksanakan terlebih dahulu. Pandangan ini diterajui oleh ahli falsafah kaum Stoa serta Plato dan Socrates di mana mereka berpendapat bahawa kehidupan yang eudaemon adalah kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai moral sahaja. Berbeza pula dengan Epikurus yang berpendapat bahawa kebahagiaan adalah keseronokan dan kesenangan yang dikenali juga sebgai hedonisme.

Di dalam persoalan ini, Aristotle tidak mempersetujui bahawa arete adalah satusatunya cara yang membawa kepada kebahagiaan kerana bagi beliau keadaan material seseorang juga menentukan tahap kebahagiaan dan terdapat juga perkara-perkara lain seperti konsep rasio. Aristotle berpendapat bahawa rasio adalah salah satu aspek yang amat penting bagi seseorang dalam melaksanakan fungsinya sebagai manusia sehingga dapat mencapai eudaemonia. Keutamaan rasio juga akan seiring dengan keutamaan moral di mana kedua-duanya saling menyokong antara satu sama lain di mana rasionaliti akan membawa manusia kepada jalan tengah antara ’kurang’ dan ’terlalu banyak’.

Selain daripada itu, Aristotle juga membincangkan tentang samada kebahagiaan menjadi tujuan utama dan tujuan terakhir dalam kehidupan seseorang di mana terdapat beberapa kontradiksi yang didapati oleh pengkaji-pengkaji falsafah. Mereka mengatakan bahawa Aristotle tidak konsisten dalam kenyataannya di mana beliau juga berpendapat bahawa terdapat juga tujuan utama lain selain daripada kebahagiaan yang bersifat relatif. Di sini kita boleh lihat kepada latarbelakang Aristotle di mana beliau dibesarkan di kalangan aristokrat dan orang-orang atasan. Oleh itu, para pengkaji akhirnya menyimpulkan dengan mengambil pendapat Aristotle yang mengatakan bahawa tujuan utama manusia iaitu kebahagiaan dapat dicapai dengan memenuhi fungsi manusia terlebih dahulu.

BIBLIOGRAFI 14

Idris Zakaria. 2000. Terengganu.

Falsafah Hidup Manusia .Terengganu: Yayasan Islam

J. O. Urmson. 1988. Aristotle’s Ethics. Oxford: Blackwell Publisher.

J. A Smith. 1930. The Nicomachean Ethics Of Aristotle. London: J. M Dent.

K. Bertens. 2003. Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Terj. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Lok Chong Hoe. 1997. Falsafah Barat Klasik: Plato dan Aristotle. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Kuala Lumpur: Gramedia Pustaka Utama.

http://translate.google.com.my/translate? hl=ms&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia&ei=LHtgSjKIKOO6 APS9WmBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwA A&prev=/search%3Fq%3Deudaemonia%26hl%3Dms%26sa%3DG. 22 Januari 2010.

15