Clasa a V- a Timp de lucru: 50 minute TEST DE EVALUARE

„ Într-o zi, tata a cerut trăsura şi s-a dus la gară. S-a întors cu un fel de cucoană foarte brună, cu un neg mare, negru, pe obraz şi mirosind a tutun. Vorbea perfect româneşte şi îşi răsucea necontenit ţigări deasupra unei tabachere, pe jumătate plină cu tutun auriu. Am simţit chiar în seara aceea că părinţii, şi mai ales mama, erau dezamăgiţi. Guvernanta era prea bătrână, fuma prea mult şi nici măcar nu vorbea bine franţuzeşte. A rămas doar câteva săptămâni. Cred că pretextul despărţirii l-am procurat, fără să vreau, eu. Guvernanta hotărâse că nu mai am dreptul să beau apă când mă întorceam de la şcoală, pe motivul că eram transpirat. Nu mai aveam voie să mă apropii de cişmea, nici să intru în bucătărie sau în sufragerie. Până la masă, trebuia să rămân în odaia noastră, a băieţilor, care era totodată şi odaia guvernantei. Sufeream îngrozitor de sete. Într-o zi, profitând că rămăsesem singur în odaie, am început să cotrobăiesc în dulap, am dat peste o sticlă pe care era scris „Acid boric". Ştiam că soluţia asta se întrebuinţează ca dezinfectant, dar mi-era prea sete. Am băut aproape jumătate de sticlă. Nu m-am simţit rău decât mai târziu, şi atunci i-am spus mamei întins pe pat, prefăcându-mă mai bolnav decât eram, ascultam, ca o mângâiere, dialogul amar, repede înăsprit între guvernantă şi mama.” ( Mircea Eliade, „Memorii”)

I. Verificarea noţiunilor de literatură 1. Precizează care este autorul fragmentului de text dat. 0,50 p 2. La ce persoană se realizează naraţiunea în acest text? Cum explicaţi acest lucru? 1p 3. Identifică personajele din acest fragment. 0,50 p 4. Care este modul de expunere predominant? 0.50 p 5. Extrage din text elementele de portret fizic. 0,50 p 6. Numeşte un alt text pe care l-ai studiat la clasă şi în care naraţiunea se

face la aceeaşi persoană cu cea din fragmentul de mai sus. Există vreo asemănare între cele două texte? Care este aceasta? 1p 7. Rezumă fragmentul de mai sus în cel mult trei rânduri. 0,50p

II. Verificarea noţiunilor de limbă 1. Stabileşte cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din text. 1 p 2. Găseşte în text un substantiv însoţit de un articol nehotărât, unul precedat de o prepoziţie compusă şi unul însoţit de un articol genitival. 1p 3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul „ guvernanta” să îndeplinească altă funcţie sintactică decât cea din text. 1p 4. Pune următoarele substantive la numărul şi cazul cerut între paranteze: „ obraz” ( numărul plural, caz genitiv), „ sufragerie” ( numărul plural, cazul dativ), „ ţigari” ( numărul singular, cazul acuzativ cu prepoziţie). 1p 5. Identifică în fragmentul dat trei substantive aflate la genuri diferite, apoi articulează- le cu articol hotărât. 0,50 p 1 p din oficiu

SUCCES! Prof. Teodora Candrea