Harmoni - Pakke 4

I
denne pakke skal du selv lægge pap til blok 20. Dette stykke skal være 24 cmi bredden og 25 cm i højden. Blokken er en lækker applikationsblok med stitchery. Start med at stryge alle applikationsdelene på dit stof og tegn derefter stitcherymønsteret op.

Vær opmærksom pil, atnogle optegningspenne bliver fikseret, hvis de bliver strøget.

I blok 30, som bestar af 3 identiske blokke, kan du med fordel lave bunden i en farve oe lave stjernerne i 3 forskellige stoffer.

Blok 1l er en ret sjov blok, der skifter udtryk alt after hvilke og hvor mange farver/stoffer der puttes i den. Af samme grund far du en kopi med 6 blokke, hvilket giver dig mulighed
for at lege med farveblyanter, inden du beslutter dig for, hvordan din blok skal l'-r". Husk; vores bloktegninger er kun med for at give dig en id6 om, hvordan det kan syes...

Blok 2

Blok 30

Blok

11

,/+71

+111 t'*j

iry
Blok
5

Blok 20
Denne gang er der kun en blok der kan sys sarnmen med andre blokke. Det er blok 5 som kan syes ovenpå blok 33 - visdom.

God fomøjelse
Karina Sloth og Maria Harrits

KerMs euitt

O ln

a. e, a,
0

d.-,
,@

I

f

L

lJ)

I

u

cr{
r-{

fr
o

.l{

fq

I

2
P.

o

{

e

O.

J

t v

H +

\i 6
o c(
JT

U

Ft

-9

La. SLot<

Sftår-v€^)oT

\05t

aQO

I
I I

'I

|

I I

I

_l

I

Blok 11 - Pakke 4

Pattem

for "Blok

11 - Pakke

4" ås 8.00

by 8.00 (cefltimeters) block, printed from EQ6!