Mata Pelajaran : Sejarah Tingkatan : 4 Mawar Tarikh : 20 Mac 2009 Masa : 11.00- 11.

40 pagi Bilangan Pelajar : 30 orang Tajuk Umum : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Tajuk Pelajaran : Kerajaan Turki Uthmaniyyah Hasil Pembelajaran : 1. Pelajar dapat mengklafikasikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyyah dari segi politik, ekonomi dan sosial. 2. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyyah menyebarkan Islam ke Eropah. Objektif Pembelajaran Umum: Diakhir bab ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan pembentukan, sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah serta faktor kejayaan penyebaran Islam ke Eropah. Objektif Pembelajaran Khusus: 1. Pelajar dapat menceritakan sejarah pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniyah

1

2. Pelajar dapat menyatakan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyyah dari segi perundangan, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan Kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah. Strategi Pengajaran : Pengajaran Berasaskan ICT ABM : Power Point (gambar peta, pemimpin, bendera dan seni bina), Video, Buku Teks. Rujukan Guru : Buku Teks Sejarah Tingkatan 4. Pengetahuan Sedia Ada Murid : Pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang Kerajaan Turki Uthmaniyah. Nilai Murni 1. Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara. 2. Menghargai sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah 3. Mencontohi kebijaksanaan serta kepimpinan pemerintah Kerajaan Turki Uthmaniyah.

2

Langkah Set Induksi ( 5 Minit )

Isi Pelajaran Paparan video mengenai Kerajaan Turki Uthmaniyah. -Bendera -Peta -Pemimpim -Seni bina

Aktiviti Guru 1. Memaparkan mengenai 2. Menyoal kerajaan murid sedia Uthmaniyyah

video Turki tentang ada

Aktiviti Murid 1. Murid menonton video yang ditayangkan oleh guru. 2. Murid menceritakan tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai kerajaan Turki Uthmaniyah

Catatan Strategi- Guru bersoal jawab dengan pelajar. ABM - Paparan Video KBKK - Menjana Idea

pengetahuan

murid. Contohnya, adakah murid pernah mengetahui atau melihat kewujudan kerajaan Turki Uthmaniyyah sama ada melalui media massa atau media elektronik.

Langkah 1 ( 5 minit )

Latar belakang kerajaan Turki Uthmaniyyah

1. Guru memberikan penerangan tentang latar belakang kerajaan Turki Uthmaniyah. 2. Guru meminta beberapa orang pelajar menceritakan kembali serba sedikit mengenai latar belakang

1. Mendengar arahan guru Starategitentang latar belakang penerangan,bercerita kerajaan dan mencatat dan soal jawab nota. 2. Beberapa orang murid ABM- tayangan menerangkan kembali ‘power point’ KBKK-memberi latar belakang kerajaan Turki Uthmaniyah.

3

Langkah 2 ( 15 minit )

Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyyah dari segi perundangan, ekonomi, pendidikan,ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

kerajaan Turki Uthmaniyah. 1. Guru memberikan penerangan kepada pelajar tentang sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam aspek perundangan, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.. 2. Guru meminta pelajar membuat perbincangan tentang sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dengan lebih terperinci. 1. Guru meminta menghuraikan

1. Mendengar penerangan guru tentang sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyyah dari segi perundangan, ekonomi, pendidikan,ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 2. Pelajar kumpulan. 1. Pelajar memberikan pandangan mereka berdasarkan faktor yang difikirkan berkaitan dengan perkembangan Islam ke Eropah oleh kerajaan melakukan perbincangan di dalam

pendapat Strategi- penerangan dan perbincangan ABM- tayangan ’power point’ KBKK-berfikiran kritis dan memberi pendapat

Langkah 3 ( 10 minit )

Faktor- faktor yang membolehkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah menyebarkan Islam ke

pelajar tentang

Strategi- soal jawab, dan penerangan. ABM- tayangan ‘power point’ KBKK- berfikiran

faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah.

4

Eropah. 2. Guru menunjukkan faktor yang membolehkan kerajaan Turki menyebarkan Eropah. Uthmaniyah Islam ke

Turki Uthmaniyah. 2. Pelajar mendengar jawapan dari guru mengenai faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah. 1. Pelajar rumusan mengenai tersebut 2. Pelajar menjawab kuiz uji minda yang diberikan oleh guru dalam tayangan ’power point’

kritis dan memberi pendapat

Penutup (5 minit)

Rumusan kesimpulan

dan

1. Guru membuat rumusan tentang topik pembelajaran iaitu pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah dan sumbangannya. 2. Guru memberikan soalan kuiz uji minda kepada pelajar

mendengar Strategi-penerangan dari guru dari guru topik jawab ‘power point’ untuk menjawab soalan kuiz uji minda KBKK- berfikiran kritis dan soal

pembelajaran pada hari ABM- tayangan

5