You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

07-19-2015
07-26-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Doprawdy czowiekowi potrzebny jest nie tylko sen
albo praca, ale te odpoczynek. Odejcie od
zaangaowania fizycznego lub intelektualnego
i oddalenie si w stref duchow. Bg nakaza
czowiekowi szabat, a Jezus mwi do apostow,
aby poszli samotnie i osobno na pustkowie dla
odpoczynku. Mylilibymy si jednak, gdybymy
sobie pomyleli, e wysa ich na urlop. Na pustyni
dokonuje si co prawda kuszenie, ale te
objawienie Boga. Pustynia to przestrze zblienia
duchowego do Boga, a take zblienie do siebie
samego mylenia nie tyle O SOBIE co raczej
NAD SOB. Zblienie si do Boga i do siebie
niezwykle przydaje si w budowaniu relacji z
innymi. Tylko taki czowiek stwarza gbokie wizi
z innymi, ktry potrafi nabra co jaki czas
dystansu do innych i zbliy si do Boga oraz
siebie. Wikszo ludzi nie potrafi si jednak
zatrzyma, bo to znaczy narazi si na ujawnienie
pytania o cel ycia, sens wysiku, ocen moraln
czynw, to dostrzeenie sprzecznoci
i wtpliwoci, jakie si w nas kotuj. Ucieczka od
siebie na dusz met nikomu si nie uda.
W kocu nadaktywnego czowieka dopadn
nierozwizane problemy i moe si okaza, e ju
nie da si niczego pogodzi, zintegrowa,
zrozumie. Kt z nas nie chciaby by
szczliwy? Wystarczy tylko odpocz w Bogu,
wycofa si na chwil ze wszystkiego i wszelkie
troski powierzy Jemu. Bg potrafi przej nasze
problemy i wietnie sobie z tym radzi, lepiej ni my!
Dlaczego wic ludzie w wikszoci unikaj
szczcia, ktre jest odpoczywaniem w Bogu?
Augustyn Pelanowski OSPPE

Jezu s poam a ch leb y, odmwi ws zy


dzikczynienie. Rozerwany chleb jest obrazem
zamanego ycia. Czy mona dzikowa za
poamane ycie? Dzikujc, przeistaczamy
wszystko co bolesne w cudowne. Zawsze mnie
wzrusza, gdy czytam, jak Jezus nakazuje uczniom
zebra uomki. Swego czasu pomylaem, e jest
to obraz Kocioa, gdy uomkw byo dwanacie
koszy, a wic tyle, ilu byo apostow. Tajemniczo
brzmi sowa: ABY NIC NIE ZGINO. Skd taka
troska o resztki jedzenia? Zbywajce uomki po
chlebie wydaj si obrazem odrzuconych
i niepotrzebnych nikomu ludzi, odnajdujcych
jednak swoje miejsce we wsplnotach Kocioa
symbolicznie zilustrowanych w owych koszach.
Apostoowie zbieraj je troskliwie i umieszczaj
w koszach. Kady, kto czuje si niepotrzebny,
rozdarty, odrzucony, bez wartoci, ma miejsce
w Kociele Chrystusa. Jeli czymkolwiek Bg
gardzi, to wydaje si, e nade wszystko
wyniosoci. Widzc, e ludzie chcieli Go obwoa
krlem, usun si na gr. To, co jedynie pozwala
naprawd wzbi si ku grze, to unikanie
wywyszania si. Bg nie gardzi wzgardzonymi,
lecz ich wyrnia.

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


RODA - 29 LIPCA

9:00 + Ryszard Pindera w 3 rocz. mierci - ona


SOBOTA - 18 LIPCA

9:00 + Henia Tondera - Krystyna Mieczkowski


4:00 + Aleksander Bielak - dzieci
5:30 + Jzef, Andrzej, Stanisawa, Irena
XVI NIEDZIELA ZWYKA - 19 LIPCA

8:00 + Za zmarych z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Konstancja Macek, Teofil - crka
11:15 + Zofia, Stanisaw Saata
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - O szczliwe rozwizanie i ask zdrowia dla Diany Sukrowski
1:00 - O ask zdrowia dla Krzysztofa Wszdybya
1:00 + Grzegorz Duchnowski w 5 rocz. mierci
1:00 + Antonina, Stanisaw Midura
1:00 + Stefania Gogowska
7:00 + Kazimierz Godlewski - rodzina
PONIEDZIAEK - 20 LIPCA

9:00 + Jzef Krlczyk w 9 rocz. mierci


WTOREK - 21 LIPCA

9:00 + Jzef, Rozalia, Bronisaw, Katarzyna, Roman Chryczyk


RODA - 22 LIPCA

9:00 + Janusz Karpowicz w 7 rocz. mierci - ona, dzieci


CZWARTEK - 23 LIPCA

9:00 + Antonina Szabla w 1 rocz. mierci


PITEK - 24 LIPCA

7:00 + Czesaw, Zofia Dobkowski

CZWARTEK - 30 LIPCA

9:00 - O Boe b. dla ks. Tomasza z okazji urodzin


PITEK - 31 LIPCA

7:00 - W intencjach pielgrzymw z naszej parafii


SOBOTA - 1 SIERPNIA

9:00 + Halina Mlcka


4:00 + Tadeusz Krzyowski
5:30 - O Boe bogosawiestwo
XVIII NIEDZIELA ZWYKA - 2 SIERPNIA

8:00 - Msza w. dzikczynna w 40 rocz. lubu Lucyny i Stanisaw


Dutkw i z prob o dalsze b.
9:30 - O Boe b. dla rodziny Magorzaty i Zygmunta Sepkw i ich
dzieci
11:15 - O Boe b. i potrzebne aski dla Stasi i Jzefa z okazji rocz.
lubu
1:00 - Msza w. dzikczynna i z prob o Boe b. dla ks.
Proboszcza - grupa modlitewna
1:00 - Msza w. dzikczynna i z prob o Boe b. dla ks.
Proboszcza - Margaretka
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego Raca
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - O miosierdzie Boe dla Polski i rodziny Berent
1:00 - O Boe b. dla Daniela
1:00 + Celina, Czesawa, Stanisaw Drek
7:00 - Msza w. dzikczynna w rocz. lubu Anny i Krzysztofa i z
prob o dalsze b.

SOBOTA - 25 LIPCA

9:00 - Za parafian
4:00 - O Boe b. dla Claudii z okazji 1 urodzin
5:30 - Msz w. dzikczynna w 45 rocz. lubu Alberta i Elbiety i o
Boe b. dla synw z rodzinami
XVII NIEDZIELA ZWYKA - 26 LIPCA

8:00 + Maria, Jarosaw Kolasa


9:30 + Stanisaw, Sawomir Chrobak
11:15 + Stanisaw Chrobak
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - Za Andrzeja, Ew i Iwon w intecji Bogu wiadomej
1:00 + Genowefa Grys w 15 rocz. mierci
1:00 + Anna Dec
1:00 + Rudolf Patkolo w 3 rocz. mierci
7:00 - O Boe b. dla Anny i jej rodziny
PONIEDZIAEK - 27 LIPCA

9:00 + Henia Tondera - H. Michnal


WTOREK - 28 LIPCA

9:00 - Za parafian

CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 19 LIPCA 2015
PONIEDZIAEK - Wj 14,5-9a.10-18 Wj 15 Mt 12,38-42
WTOREK - Wj 14,21-15,1 Wj 15 Mt 12,46-50
RODA -Wj 16,1-5.9-15 Ps 78 J 29, 1-2, 11-16
CZWARTEK- Wj 19,1-2.9-11.16-20b Dn 3 Mt 13,10-17
PITEK - Wj 19,17;20,1-17 Ps 19 Mt 13,18-23
SOBOTA - Wj 24,3-8 Ps 50 Mt 13,24-30
NIEDZIELA - 2 Krl 4,42-44 Ps 145 Ef 4,1-6 J 6,1-15
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 26 LIPCA 2015
PONIEDZIAEK - Wj 32,15-24.30-34 Ps 106 Mt 13,31-35
WTOREK - Wj 33,7-11;34,5-9.28 Ps 103 Mt 13,36-43
RODA - Wj 34,29-35 Ps 99 Mt 13,44-46
CZWARTEK - Wj 40,16-21.34-38 Ps 84 Mt 13,47-53
PITEK - Kp 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 81 Mt 13,54-58
SOBOTA - Kp 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 67 Mt 14,1-12
NIEDZIELA - Wj 16,2-4.12-15 Ps 78 Ef 4,17.20-24 J 6,24-35

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 25/26 lipca
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Agnieszka Bryczkowski, Anna Szklarska
9:30 - Eugenia Czaja, Zbigniew Purzycki, Teresa
liwicka
11:15 - Jolanta Gmurowska, Magorzata Mikoajczyk
1:00 - Stanisaw Bis, Monika, Jzef Majcher
7:00 - Nastassja Mirowska
Sobota/Niedziela 1/2 sierpnia
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Celina Basta, Elzbieta Wolski
9:30 - Alicja Karlic, Weronika Kraska, Alina Zielonka
11:15 - Alina Koodziej, Dorota Gutowska
1:00 - Olga Oko, Zofia Duniec-Dmuchowska, Renata
Lisiak
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 25/26 lipca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, A. Ciesielski, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
Sobota/Niedziela 1/2 sierpnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, J. Chryczyk
9:30 - Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - A. Ciesielski, T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
OFIARY Z NIEDZIELI - 5 LIPCA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,132.00
Ofiary bez kopert - $ 1,038.00
CSA - $720.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
BOGOSAWIESTWO POJAZDW
25 lipca, obchodzimy wito w. Jakuba Apostoa.
Spord Apostow jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim mczennikiem Kocioa. Ju w 44 roku na
rozkaz Heroda zosta city mieczem (Dz 12,1-2). Jego
krtkie ycie nie jest porak, a raczej wiadczy o tym,
e tylko mio i pokorna suba s drog do prawdziwej
wielkoci. W niedziel 26 lipca po kadej Mszy w
z racji wspomnienia witego Krzysztofa - patrona kierowcw,
pobogosawimy kierowcw oraz samochody i pojazdy mechaniczne
i bdziemy si modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta
modlitwa nie ogranicza si do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy
nie zabraknie rozsdku i wyobrani na drodze.

Oglna: Aby odpowiedzialno polityczna bya przeywana


na wszystkich poziomach jako wzniosa forma miosierdzia.
Misyjna: Aby chrzecijanie w Ameryce aciskiej w obliczu
nierwnoci spoecznych mogli dawa wiadectwo mioci
do ubogich i wnosi swj wkad, by spoeczestwo stawao
si bardziej braterskie.

WAKACYJNE ZMIANY
Od 17 maja do 21 wrzenia
MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie.
ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu dzieci na lekcje
religii na nastpny rok. Przypominamy rodzicom, e
kadego roku na nowo naley wypeni kwestionariusz.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostanie wczona Lilliana Modzelewski. Nowo
ochrzczonej, rodzicom i rodzicom chrzestnym gratulujemy
i yczymy Boego bogosawiestwa oraz opieki
Jasnogrskiej Pani.
WYJAZD NA SPOTKANIE Z PAPIEEM W FILADELFII
Zapraszamy do wzicia udziau we Mszy w. sprawowanej przez
Papiea Franciszka w Filadelfii w dniu 27 wrzenia z okazji
wiatowych Dni Rodziny. Proponujemy 2 moliwoci - wyjazd krtki
w sobot 26 wrzenia o 10:00pm, nocny przejazd do Filadelfii,
czuwanie oraz udzia we Mszy w. a nastpnie powrt autokarem do
Detroit. Wyjazd duszy w dniach 25 - 28 wrzenia ze zwiedzaniem
Waszyngtonu, Sanktuarium w. Jana Pawa II oraz Katedry
Narodowej a nastpnie przejazd do Filadelfii na Msze w.
Minimalna ilo uczestnikw obu wyjazdw - 40 osb. Decyzja w
sprawie wyjazdu tylko do 28 lipca z racji pozwole wystawianych
przez organizatorw. Zapisy: 248 7070577 lub 248 7079077
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
20 VII b. Czesaw, prezbiter, dominikanin.
22 VII w. Maria Magdalena,
24 VII w. Kinga, dziewica,
29 VII w. Marta, siostra azarza i Marii
31 VII w. Ignacy z Loyoli, prezbiter, zaoyciel zakonu jezuitw
1 VIII w. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kocioa, zaoyciel
Zgromadzenia Najwitszego Odkupiciela, nazywanego te
Zgromadzeniem Redemptorystw

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

VII PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA


Trwaj zapisy na VII Polonijn Pielgrzymk Maryjn pod hasem
BOGOSAWIENI CZYSTEGO SERCA w dniach 31 LIPCA-2
SIERPNIA 2015. Zapisu mona dokona w zakrystii lub w biurze
parafialnym. Koszt od osoby dorosej $30.00, a od dziecka $20.00.
Konieczny jest wczeniejszy zapis, poniewa bd zakupione koszulki
i musimy zna rozmiary. ZAPRASZAMY

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski,
Julia Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko,
Maria Roek, Mirosaw Wilk, Helena Salbut,
Izabella Kuniec, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Janina
Lojko, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

PROBA O POMOC PODCZAS PIELGRZYMKI


Potrzebujemy ochotnikw, ktrzy w czasie pielgrzymki bd mogli
pomaga pielgrzymom. Prosimy o zgoszenia do sistr.
DUCHOWA PIELGRZYMKA
Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osb starszych, chorych i
tych, ktrzy z rnych wzgldw nie mog uczestniczy w Pielgrzymce
fizycznie. Przeznaczona jest take dla osb, ktre w sposb duchowy
chc czy si z pielgrzymami na trasie.
W Duchowej Pielgrzymce moe uczestniczy kady, kto
w dniach pielgrzymki:
1. Bdzie w miar moliwoci codziennie uczestniczy we Mszy
w. i przystpi do Komunii w.
2. Codziennie odmwi cz Raca witego, modlitw poudniow
Anio Paski i Apel Jasnogrski.
3. Kady dzie przeyje z konkretn intencj wynagradzajc, pokutn
lub bagaln.
4. Przekae swoj intencj wkadajc do skrzynki w holu Kocioa
UWAGA PIELGRZYMI
Spotykamy si przy naszym kociele o godz. 12:00pm, gdzie
autokarami dojedziemy do punktu wyjcia. Osoby, ktre bd chciay
doczy w pozostae dni do pielgrzymki mog znale mapki drogi
i postojw na naszej stronie internetowej. Ostatni postj przed
wejciem do kocioa bdzie w Jaycee Park. Tam mog si doczy
chorzy na wzkach i ci, ktrzy nie mogli i w pielgrzymce z powodw
zdrowotnych. W niedziel 2 sierpnia dojdziemy na naszego kocioa
na Msz w. o godz. 1:00pm.
POEGNALNE OGNISKO KS. PROBOSZCZA
W sobot 1 sierpnia o godz. 7:00pm zapraszamy na poegnalne
ognisko ks. Proboszcza Sawomira Murawk na naszym szkolnym
boisku.
MSZE POGRZEBOWE
W ostatnim czasie do Pana odeszli: .p. Andrew Lopatowski,
Zbigniew Frcz i Sophie Chrobak. Promy o rado wieczn dla
zmarych: Wieczny odpoczynek racz im da Panie....
PIELGRZYMKA Z CHICAGO DO MERRILLVILLE
Zapraszamy na Pielgrzymk z Chicago do Merrillville w dniach 8-9
sierpnia. Wyjazd w pitek 8 sierpnia o godz. 12:00 w nocy. Zgoszenia
prosimy kierowa do p. Elbiety Bieciuk - tel. (586) 677 - 9385.

07.19 07.26
rodzina
Cekala

07.22 08.02
rodzina
Lis

WYJAZD NA SPOTKANIE Z PAPIEEM W FILADELFII


Informacje i zapisy: tel 248 7070577 lub 248 707-9077
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA PANA JEZUSA I MATKI
BOEJ BOLESNEJ,
Dziki skadkom wikszoci czonkw zostay zamwione Msze w. na
kady miesic tego roku. We wrzeniu zostan zamwione Msze na
nastpny rok. Prosimy pozostaych czonkw o wpat $20.00. Cz z
tej skadki zostaje przeznaczona na chorgiew od Arcybractwa, ktr
zamawiamy do wyhaftowania w Polsce. Oto daty zamwionych Mszy
w. w intencji konajcych i cierpicych oraz w intencji czonkw
naszego Arcybractwa. Bardzo prosz o uczestnictwo w tych Mszach
w. 07-13-2015 - 9am; 08- 15-2015 - 4pm; 09-15-2015 - 9am; 10-102015 - 9am; 11- 22-2015 - 1pm; 12-25-2015 - 9:30am w intencji
czonkw Arcybractwa.
Obowizki czonkw
Do obowizkw czonkw Arcybractwa naley codzienne odmawianie
modlitwy "O Najaskawszy Jezu" albo 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowa Maryjo
oraz ofiarowanie za konajcych i cierpicych modlitw, pobonych
praktyk i spenianych obowizkw jednego, dobrowolnie obranego dnia
w miesicu. Zaleca si, by w tym dniu uczestniczy we Mszy w.
i przystpi do Komunii w. Czonkiem Arcybractwa moe by kady
katolik prowadzcy ycie zgodne z nauk Kocioa w. Zapisywa si
mona osobicie w Klasztorze SS. Wizytek w Jale, ul. Klasztorna 12
lub za porednictwem zelatorw dziaajcych w parafiach. W naszej
parafii prosz dzwoni 586/781-2861 do pani Elbiety.
Czonkowie Arcybractwa maj udzia w odpustach i innych duchowych
przywilejach nadanych Arcybractwu Konajcego Serca Jezusa i Matki
Boej Bolesnej.
"Co da czowiek w zamian za swoj dusz?"(Mt 16, 26). W wietle sw
Chrystusa dusza ludzka ma cen najwysz.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Jarosaw Rumin
Mariusz Szrek
Agnieszka Wrbel
Nina Orlik
Urszula Czachor

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Nastassja Mirowska

GRUPY NIE PARAFIALNE

Marcin Zajc

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Pawe Rakowiecki

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.