You are on page 1of 11

Nava mineralier de 55000 tdw. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast.

Stabilirea procesului
tehnologic de execuție al axului rotorului. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie.

CAPITOLUL 2. CALCULUL REZISTENŢEI LA ÎNAINTARE ŞI ALEGEREA
MOTORULUI DE PROPULSIE
2.1. Date iniţiale

-

Lungimea de calcul:

LWL = 220 [m];

-

Lăţimea de calcul:

BWL = 31.2 [m];

-

Pescaj de calcul:

TWL = 12.4 [m];

-

Deplasament volumetric:

V = 67530 [m3];

-

Aria suprafeţei udate a carenei:

S =9319,85 [m2];

-

Coeficientul de fineţe bloc al carenei:

CB=0,79;

-

Raportul dintre lungimea şi lăţimea de calcul a navei:

LWL/BWL =7.05;

-

Densitatea apei:

ρ = 1,025 [t/m3];

-

Vâscozitatea cinematică a apei:

υ=1,358*10-6 [m2/s];

-

Acceleraţia gravitaţională:

g = 9,81 [m/s].

2.2. Calculul rezistenţei la înaintare principale
2.2.1. Consideraţii teoretice. Una dintre problemele de bază ale proiectării, construcţiei şi
exploatării navei se referă la asigurarea calităţilor de marş.
Calităţile de marş sunt acele însuşiri care conferă navei posibilitatea de a se deplasa cu
viteze cât mai mari la consumuri de putere cât mai mici.
Calităţile de marş ale navei depind în mare măsură de forţele hidrodinamice şi
aerodinamice care acţionează asupra corpului şi care se opun deplasării sale. Interacţiunea dintre
corpul navei şi apă respectiv aer este un fenomen complex şi dificil de descris matematic.
Soluţionarea practică a problemelor referitoare la studiul acestui fenomen se face, în majoritatea
cazurilor, prin metode experimental - analitice.
Rezistenţa la înaintare a navei este influenţată de o serie de factori dintre care cei mai
importanţi sunt:

15

Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. În studiul teoretico . asietei şi poziţiei transversale.climatici ai zonei de navigaţie (caracteristicile apei. permit determinarea valorilor aproximative ale componentelor rezistenţei la înaintare principale. Rezistenţa la înaintare principală se poate determina prin mai multe metode. care influenţează asupra pescajului mediu şi asietei.adâncimea la care are loc mişcarea (poziţia de navigaţie: la suprafaţă. Determinarea rezisteţei la înaintare principale prin metoda utilizării softurilor specializate Metoda este o compilaţie între metoda analitică.caracteristicile şenalului navigabil utilizat (adâncime.experimental al rezistenţei la înaintare se face următoarea ipoteză: componentele rezistenţei la înaintare se studiază separat şi se neglijează interacţiunile dintre acestea. la mică sau la mare adâncime): . care este determinat de viteza navei şi starea suprafeţei udate (rugozitate. metoda experimentării pe model în bazinele de încercări şi tehnica de calcul din ce în ce mai performantă. rezultate din date statistice sau în urma experimentărilor efectuate pentru diverse tipuri de nave. vânturilor. cu implicaţiile pe care aceasta le are asupra pescajului. Cu anumite corecţii. Metoda aleasă este cea a formulelor aproximative şi a diagramelor. Având în vedere cele menţionate mai sus se poate spune că rezistenţa la înaintare este formată din mai multe componente. Programele disponibile acoperă o largă plajă de posibile aplicaţii. determinate de cauze diverse şi care interacţionează între ele într-un mod complicat. . aceste formule şi diagrame.Nava mineralier de 55000 tdw.2.). Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului.2. Gradul de precizie al metodei depinde de asemănarea geometrică dintre nava de proiectat şi cea pentru care au fost stabilite formulele sau diagramele. lăţime etc.).factorii fizico .viteza de deplasare a navei. 2. . . valurilor etc.regimul de curgere al apei în jurul carenei (laminar sau turbulent). Această metodă se foloseşte frecvent în stadiul preliminar de proiectare şi are la bază formule aproximative şi diagrame. grad de coroziune.situaţia de încărcare a navei. de la estimări preliminare rapide la determinarea 16 . . . depunerile de alge şi vieţuitoarele marine). / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie.

Figura 2.1). semi-deplasament şi glisare prin utilizarea a diferite metode teoretico – experimentale elaborate de comunitatea ştiinţifico – academică internaţională. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. Programul AUTOPOWER Programul oferă posibilitatea calculului rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare precum şi optimizarea caracteristicilor agregatului propulsiv pentru regimurile de deplasament. programul nefuncţionând în aceste situaţii. recomandările de aplicabilitate precum şi limitele de utilizare fiind clar specificate şi în unele cazuri chiar de netrecut.1. De notat de asemenea că în alte cazuri programul rulează cu date iniţiale ce depăşesc limitele de utilizare recomandate însă rezultatele sunt incerte. Metodele disponibile sunt eficace numai pentru anumite tipuri de forme sau dimensiuni ale carenei precum şi pentru game de viteză specifice. 2. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie. 17 . mărimilor necesare prin calculul spectrului hidrodinamic şi evidenţierea liniilor de curent în jurul carenei navei.Nava mineralier de 55000 tdw. program oferit de Autoship Systems din Vancouver – Canada (Fig. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. uneori chiar aberante. Un astfel de program specializat este programul AUTOPOWER.

/ Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie. 18 . Figura 2. Selectarea regimului de navigaţie şi introducerea datelor iniţiale Urmează selectarea metodei de calcul a rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare (Fig. 2.2. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului.Nava mineralier de 55000 tdw. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. 2.3). semi-deplasament sau glisare) şi introducerea datelor iniţiale (Fig. Calculul rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare debutează cu selectarea regimului de navigaţie (deplasament.2).

2.4). generând de asemenea şi un raport cu rezultatele obţinute. Cu datele astfel introduse programul calculează apoi rezistenţa la înaintare şi puterea de remorcare. Selectarea metodei de calcul a rezistenţei la înaintare La selectarea metodei programul afişează concomitent atât limitele metodei cât şi recomandări succinte ale domeniului de aplicabilitate.Nava mineralier de 55000 tdw. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. Figura 2.3. 19 . Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. Urmează calculul de către program prin mai multe metode a suprafeţei udate şi apoi selectarea gamei de viteze (Fig. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie.

Nava mineralier de 55000 tdw. Estimarea efectivă a rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare Datele iniţiale ale navei introduse în program sunt prezentate în Figura 2.00 Nd. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului.00 ÷ 20. 2. 2. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. Gama de viteze adoptată a fost de 10. metodă aplicabilă navelor de transport de viteză medie. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie.4. Pentru aceste valori programul a calculat rezistenţa la înaintare (Fig.6) şi puterea de remorcare (Fig.7) 20 .5. Metoda de calcul a rezistenţei la înaintare a fost metoda Holtrop.3. Selectarea gamei de viteze 2.00 Nd cu incrementul de 1. Figura 2.

Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. Figura 2.Nava mineralier de 55000 tdw.5. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. Datele de intrare ale programului de calcul 21 .

6. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. Calculul rezistenţei la înaintare 22 . / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie.Nava mineralier de 55000 tdw. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. Determinarea rezistenţei la înaintare totale şi a puterii de remorcare Figura 2. 2.4.

Calculul puterii de remorcare 23 . Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. Figura 2. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast.Nava mineralier de 55000 tdw. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie.7.

consumul specific efectiv. diminuarea pericolului de apariţie a incendiilor şi de producere a exploziilor. . Siguranţa mare în funcţionare În funcţie de condiţiile naturale. .puterea efectivă maximă. cheltuieli relativ reduse pentru reparaţii şi reviziile generale periodice. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. În prezent. . S=3150 [mm].). n=76 [rot/min] .presiunea medie efectivă la R1 pe=18. cât şi cu ajutorul unor sisteme de semnalizare-avertizare a posibilităţilor de apariţie şi producere a avariilor. Alegerea motorului de propulsie Tinând cont de condiţiile tehnico-economice şi de puterea efectivă necesară de minimă de 20995..cursa pistonului. ce= 195 g/kWh Instalaţiile navale de propulsie cu motoare cu ardere internă au cea mai largă răspândire (peste 80% din totalul navelor maritime şi fluviale au asemenea sisteme de propulsie).5. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast. datorită avantajelor tehnice şi economice pe care le asigură: consum specific de combustibil scăzut. .54 [bar]. care asigură 24 . . 2. D=840 [mm].30 min. sistemele de propulsie navală trebuie să asigure posibilitatea controlului atât prin observaţie directă. pe mare agitată. În asemenea situaţii. departe de orice port.Nava mineralier de 55000 tdw. nava poate fi surprinsă în împrejurări foarte grele.turaţia motorului. durată relativ redusă pentru punerea în funcţiune (10. τ=2. Accesibilitatea controlului pe timpul funcţionării Pentru evitarea unor defecţiuni care pot apărea în timpul funcţionării. pentru a asigura posibilitatea de guvernare a navei. .39 [kW ]. vom opta pentru un motor de ultimă generaţie în doi timpi de tip Wärtsilä RTA84T-D care antrenează elice cu pas fix prin intermediul unei linii de arbori.. rezultând astfel cea mai mare economicitate în exploatare. . / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie. navele moderne dispun de sisteme computerizate de comandă şi control. sistemul de propulsie al navei funcţionează în condiţii de siguranţă.diametru cilindru (alezaj). Pe= 21588 [kW] .numărul de cilindrii. Caracteristicile constructiv-funcţionale ale motorului ales sunt : . i=7 în linie.numărul de timpi ai ciclului de funcţionare. supusă unor oscilaţii foarte mari de ruliu şi tangaj.

cu cheltuieli cât mai reduse (în special pentru navele comerciale). nava realizează parametrii pentru care a fost proiectată şi construită. • consumul specific de combustibil al maşinilor auxiliare. • consumul specific de lubrifiant al maşinilor principale şi auxiliare. • costurile specifice ale combustibililor şi lubrifianţilor utilizaţi. Factorii care influenţează acest cost specific sunt: • consumul specific de combustibil al maşinii (maşinilor) sistemului de propulsie. îndeplinind astfel condiţiile de competitivitate sub aspect tehnic şi economic. primul parametru este substituit de cel referitor la îndeplinirea misiunii (misiunilor) pentru care au fost proiectate. materiale de întreţinere etc). astfel încât costul specific al transportului este mic. Realizarea parametrilor de proiectare În exploatare. • cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor de viaţă pentru membrii echipajului. în condiţiile unui nivel redus al emisiilor poluante. Economicitatea maximă Sistemul de propulsie funcţionează în deplină siguranţă. cât şi asigurarea unei economicităţi maxime. în cazul navelor militare. Pentru navele comerciale. Stabilirea procesului tehnologic de execuție al axului rotorului. 25 . atât creşterea siguranţei în funcţionare a sistemelor de propulsie. Determinarea caracteristicilor principale ale pompei de balast.Nava mineralier de 55000 tdw. • costul propriu-zis al sistemului de propulsie. / Calculul rezistenţei la înaintare şi alegerea motorului de propulsie. • costul operaţiilor de exploatare (piese de schimb. • numărul membrilor şi nivelul de retribuire al echipajului. principalii parametri de proiectare sunt încărcătura utilă şi viteza.