You are on page 1of 106

Argument

Cartea de faţă se adresează atât elevilor care susţin examen de admitere la facultate la
disciplina limba română, cât şi ( sic!) elevilor de gimnaziu, care participă la olimpiadele de la această
disciplină; de asemenea, prin conţinutul vast şi prin complexitatea problemelor abordate, lucrarea
este utilă şi profesorilor de limba română, pentru care este un auxiliar al activităţilor practice şi o
sursă de perfecţionare
Testele propuse au fost concepute în concordanţă cu noile studii normative ale Academiei
Române( DEX, DOOM 2, GLR I, II, 2005), precum şi cu programele şcolare, urmărind atât nivelul
morfologiei şi al sintaxei, cât şi pe cel al foneticii, fonologiei, al semanticii şi lexicologiei. Prin aceste
cerinţe, am vizat formarea unor raţionamente adecvate ştiinţelor limbii, care să faciliteze identificarea
soluţiilor corecte şi, dacă este cazul, inclusiv motivarea lor obiectivă. Faptele de limbă care ne-au
servit ca suport au fost selectate din literatura beletristică mai veche şi mai nouă, dar şi din contexte
existente în diferitele stiluri şi variante funcţionale ale limbii române, constituind structuri cu un grad
ridicat de dificultate.
Speranţa noastră este că această lucrare va contribui la formarea cunoştinţelor gramaticale şi la
fixarea celor deja existente, asigurând succesul la examenele de admitere.

Autoarele

Pagina 1 din 106

Testul 1
I. Se dă textul:
Să rămân sau să plec cât mai repede dintre oamenii care mă criticaseră aşa de mult, aceasta şi
nu alta era marea mea problemă, însă ceea ce mă nemulţumea şi mai mult era că nimeni dintre ai
mei nu venea cu vreo sugestie, necesară oricui ar fi fost în locul meu, adică ar fi vrut să aibă
certitudinea că plecarea, numai plecarea e unica soluţie a liniştii spre care tânjeşte aşa de mult, că i
se citeşte şi pe faţă graba de a deveni altceva decât ce fusese până atunci, respectiv un biet om supus
greşelii şi înconjurat de alţii şi mai păcătoşi ca el.
Cerinţe:
a) Analizaţi sintactic fraza, precizând felul propoziţiilor.
b) Stabiliţi natura morfologică a elementelor de relaţie interpropoziţionale.
c) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate.
d) Selectaţi adverbele din text şi calificaţi-le semantic.
e) Demonstraţi, prin intermediul pronumelui personal eu, funcţiile sintactice ale cazului nominativ.
f) Identificaţi cinci cuvinte care pot fi omofone.
g) Selectaţi neologismele din text şi propuneţi sinonime pentru ele.
II. Se dau contextele următoare şi se cere să răspundeţi cerinţelor dintre paranteze:
1. După afaceri peste afaceri, au ajuns la prietenie. (funcţiile sintactice)
2. Cât este dolarul la cursul de azii? (valoarea morfologică şi funcţia sintactică)
3. Nu vi-i gura aurită (cazul şi funcţia sintactică)
4. N-avea cine pleca (modul şi funcţia)
5. Am dat apartament contra vilă. (cazul)
6. De va fi venind cum ne-am înţeles, lasă-l! (modul şi funcţia sintactică)
7. Eu, taică-tău, şi eu, maică-ta, aşteptăm de la tine realizări(funcţia sintactică)
8. Mama ne-a îngrijit copiii de mici. (cazul şi funcţia sintactică)
9. Vă ascult, dragă domnule senator! (cazul şi funcţia sintactică)
10. Eşti mai ceva decât mi-am inchipuit. (valoarea morfologică)
11. Mai doresc nişte tort. (valoarea morfologică)
12. Sute de elevi s-au adunat cu părinţii lor. (funcţia sintactică)
13. S-au mai recuperat din bijuterii. (funcţia sintactică şi cazul)
14. Să-mi faci doar un serviciu. (valoarea morfologică)
15. V-aţi gonit prietenii. (funcţia sintactică)
16. Facă cine cum i-i voia. (valoarea morfologică şi funcţia sintactică)
17. Minte până la demenţă acest băiat. (funcţia sintactică)
18. A dormit mult, încercând să uite de problemei. (funcţia sintactică)
III. Precizaţi felul subordonatelor:
1.
2.
3.
4.

Mi-e că mă va căuta şi, cum n-are telefon, va sta să mă aştepte, nu mă va găsi.
“Dragostea nicidecum s-o laşi să se înece în mărăcini, o vei pierde.”
“Departe oala de căldare ca nu cumva, lovindu-se, să se spargă.”
“Cine vrea să-i ţie candela mai multă vreme trebui s-o umple cu undelemn, altfel, dispare
lumina.”
5. “Până ce apa curată, bea şi tu cât mai îndată, că, de se va tulbura, cu greu alta vei afla.”
6. “Mâna mai uşoară să n-o simtă cel ce pe umerii lui o poartă.”
7. Mai bine să întrebi, decât să te rătăceşti, deoarece atunci greu este a găsi drumul bun.
Pagina 2 din 106

8. Că e întuneric, că e lumină, fata mea umblă nestingherită, ca şi cum nu s-ar teme de ce-ar putea
să se ivească.
9. Ei nu, că prea v-aţi luat-o-n cap cu purtările, de acum înainte voi fi atât de exigentă, că n-o să vă
vină să credeţi c-am fost şi înţelegătoare.
10. Da, m-am convins că tu ar fi trebuit să fii acolo şi nu eu, care, uite, mă consideră că sunt cam
străină de ce se ]ntâmplă şi, mai mult, izolată de cine mi-e drag.
IV. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor:
1. Verbul la modul gerunziu să aibă cinci funcţii sintactice diferite.
2. Pronumele relativ să fie atribut cazul în genitiv.
3. Atributul verbal să fie exprimat prin verb la modul infinitiv prezent, diateza pasivă.
4. Verbul la modul supin să aibă valoare substantivală.
5. Pronumele personal în genitiv prepoziţional să aibă cinci funcţii sintactice diferite.
6. Atributul substantival să fie în cazul dativ fără prepoziţie.
7. Cinci subordonate diferite să aibă ca regent verbul la modul gerunziu.
8. Subiectul să fie exprimat prin adverb de mod.
9. Interjecţia să fie regentul subordonatei circumstanţiale de mod.
10. Cinci cazuri de utilizare a virgulei.
V. Treceţi la genitiv-dativ următoarele cuvinte şi structuri lexicale:
decanul cel nou, bunica cea bună, moneda cea veche, năpasta cea sfâşietoare, mămica cea
inţelegătoare, lelica cea frumoasă, gâdea cel înspăimântător, iarba cea uscată, papa cel nou, plevuşca
cea vioaie, cinstea cea mare, camera cea roşie, badea cel tânăr.
VI. Formaţi pluralul următoarelor cuvinte:
remarcă, podişte, toartă, zăbavă, parbriz, panaceu, coadă, itinerar, ramburs, rastel, marmură,
omnibuz, mama-soacră, cleşte, zefir, astru, ghiont, colos, arlechin, episcop, index, creier, stângă,
titirez, răsplată, topaz, talisman, ruină, vamă, retez, trofeu, rovină.
VII. Corectaţi greşelile de orice natură din enunţurile:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A perseverat datorită ambiţiei sale neobişnuite şi, mai ales, a insistenţei părinţilor.
Celelalte le spun mâine când or să vină şi vecinii tăi.
Da-re-ar moartea-n el, că vrea să te părăsească, pasă-mi-te.
Văzutu-oai pe Ioana cea crescut de când mănâncă ]ntr-una?
Tu, ca şi sora ta Elena, sunte-ţi bine crescuţi.
Ce mai spun simpatici tăi amici despre repercursiunile obrăsniciei.
Să nu mai fi aşa supărat, deoarece proprii tăi colegi îşi vor primi răsplata.
Fir-al naibi de tren, că nu ţi-ai mai reânoit vagoanele!

VIII. Despărţiţi în silabe cuvintele:
panarabism, obliterant, metastază, obstrucţionism, poziţiona, lantanide, convulsiona, mazdeism,
derencefalie, ectosferă, limfadenită, monoftong, obscurantism, persuada, toaster, rectoscopie,
transuranic, megacefalie, paronimie, lobectomie, entalpie, lactozurie, ismailit, despecializare,
mezenchim, eritropsie, dezabona.

Pagina 3 din 106

cumetrie.IX. gângav. trefilare. glaspapir. locular. noeză. luş. Explicaţi sensul cuvintelor: vexilologie. sicofant. impaludare. videur. rubefiant. nursing. maniabil. Pagina 4 din 106 . vatman. camfor. tombolă. a prosterna. interim. muabil. colică. ostrov. elizeu. crater. congener. X. invers. papilă. oftică. vesperal. patibular. fontanelă. crichet. scrânciob. a ricana. gerontism. colaps. sardanapalic. anahoret. superbie . imbricaţie. mafie. podgorie. şaltăr. Marcaţi accentul cuvintelor următoare: ison.

“La chip frumos. şi pe bună dreptate se admite. uite. fară să ni se reproşeze că suntem chiar modeşti. nu interesează pe nimeni acest lucru. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre ele. să zicem. Ceea ce vrea să însemne răspunsul lui este clar o dorinţă de independenţă. considera că numai el trebuie să pună capăt situaţiei care îl umilise. m-am născut ardei’’. Şi dacă aş fi muncit să mă epuizez. ce mi-e Rada baba. Pagina 5 din 106 . ca să mai pot avea încredere în tine a fost că ai minţit cu neruşinare. mai. voi renunţa cu. chiar.” 4. 2.” 3. Cum vine vorba asta. din mamă ceapă. d) Identificaţi cuvintele în care e este semivocală. 10. să mă spetesc. darmite să mai şi plece după cine ştie ce cumpărături. Mai cu seamă s-ar supăra eroul. ”Din tată usturoi. sau. aşa urâte cum erau. b) Precizaţi câte predicate verbale şi câte predicate nominale există în text. asta nu te interesează pe tine. Cum peste vară îşi analizase bine viaţa şi fiindcă nu-i mai convenea să fie sluga lor. toţi se cade să te ajutăm numai tu n-ai nici o obligaţie? 8. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. Da. s-ar zice. la inimă găunos. e) Stabiliţi rolul foneticic al lui i din cuvintele: cumpărături. n-aş fi băgat în seamă. pentru cât erau de pretenţioşi. Ceea ce. m-a uluit atâta. f) Extrageţi toate atributele neacordate din text. 5. Ei bine. e mult mai bine să le cumpere. c) Selectaţi substantivele articulate hotărât. că n-ar avea motiv. să recunoaştem. anume. g) Precizaţi care sunt mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului şi selectaţi cuvinte din textul dat pentru fiecare dintre acestea. 9. le-au perceput ca unice. Se dă textul: Cum nunta lor va fi la anul şi ca să nu mai piardă vremea cu făcutul prăjiturilor acasă. 5. şi nu pentru că n-ai dreptul să mă vezi că sunt încântată de ce spui despre mine. Mai limpede ni se pare să facem constatarea că. uite că trece vremea şi copiii se fac mari. chiar dacă. însă pe noi cine să ne înţeleagă dacă suntem sau nu chiar aşa mulţumiţi de această trecere ? 6. “Ce mi-e baba Rada. Precizaţi felul subordonatelor: 1. 3. 6. 4. şi dacă n-ar fi fost adevărat. II. III. “Popa nu toacă de două ori pentru o babă surdă. ”Viermele de bucate sec lasă pe grăunţe’’. e un mare avantaj pentru cei care nu au timp nici măcar să respire. tocmai ce ar fi trebuit să facă şi alţii înaintea noastră. cum se spune. chiar recomandabil să comande acolo. ’’Mai bine una şi în colivie decât în vânt o mie’’. situaţie de nesuportat. multă naturaleţe. că. deci. multă. avându-se în vedere şi că se spun atâtea lucruri bune despre calitatea dulciurilor de la cofetăria lui şi deci bine ar fi. 7. Dacă mi-ar plăcea sau nu să te cunosc.” 2. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. au calculat ei ce-au calculat şi au ajuns la concluzia că.Testul 2 I. ceea ce. tot nu i-aş fi mulţumit. ci fiindcă am intimităţile mele de gândire. mai ales că le sunt aduse şi acasă.

VIII. mezenter. xantopsie. 3. 7. Quintus. Kinshasa. deltanaut. criselefantin. Elementul predicativ suplimentar să fie exprimat prin substantiv în cazul dativ. apodictic. A curăţat / curăţit pantofii. Două circumstanţiale concesive subordonate în lanţ. Subordonata subiectivă să aibă ca regent un verb la infinitiv timpul perfect. ortopter. X. Avem de-a face / avem a face cu o creştere a şomajului. Alţii vor rămânea / rămâne pe jos. mansuetudine. lifting. empatie. Bruxelles. Interjecţia să fie complement direct. dacnomanie. Qatar. cubiculum. efuziv. 10. Despărţiţi în silabe cuvintele: ozonosferă. Pagina 6 din 106 . 2. Waterloo. Sturdza. mancurt. Firenze. naftalină. 8. parodontologie. Quinet. cozeur. litigantă. 3. Melodia vi-o dedic / v-o dedic vouă. 9. Ceylon. misogam. talasemie. ”Doi pe unul lesne-l face ca niciunul’’. emusare. cresus. Handel. 4. straboscopic. vor fi condamnaţi. 10. Munchen. Avea o memorie şi o inteligenţă remarcabilă / remarcabile. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor: 1. Numele predicativ să fie exprimat prin verb la gerunziu. Stokholm. eşti admis. degonfla. Cei / cele şase milioane de lei s-au dus. Byck. Schiller. poanson. eu sau tu? 6. IX. radiestezie. Subliniaţi varianta corectă: 1. denegaţie. Explicaţi sensul cuvintelor: laudanum. dalai-lama. V. IV. luminoscop. transafrican. defectoscop. 5. 5. Cine are / au de pierdut. 8. anabolizant. Complementul circumstanţial condiţional să fie exprimat prin adjectiv posesiv. portelicopter. Dat fiind / dată fiind evaziunea fiscală săvârşită. 2. Saligni. Pronumele posesiv să fie complement indirect. corectazie. degringola. limnolog. Numeralul distributiv să fie complement circumstanţial de cauză în dativ. ipostază. Unii vom / vor încerca absolutul. shogun. elansat. Două substantive epicene să fie complemente directe. Quebec. sortilegiu. 6. savoir-vivre. ecospecie. 4. N-am o haină de Doamne-ajută. Transcrieţi pronunţia următoarelor substantive proprii: Botswana. să nu poţi tu să ieşi din curte de săracă ce eşti. Rontgen. soporific. 8. 7. O subordonată condiţională introdusă prin unde. distanasie. entropizare. nefrolog. 9. Chile. obsecvios. a jugula. malonest. cool. Bangladesh.7. mignon. Zeiss. metastabil. paternoster. Urmare / ca urmare / drept urmare a hotărârii juriului.

Nu m-ai ajutat. uite. nu agreez vinul pe care mi l-ai servit. în sufletul ei. este scopul vieţii personale. băiete. mi-ar fi convenit să plecăm. crede că e cam destul şi cu devotamentul acesta faţă de copii. Ciuperci mănânc. n-ai decât două variante: ori vei accepta cu multă indiferenţă trădările lor inevitabile. E drept că mă deprimă ploaia. Uite. ştiţi cu toţii care mi-aţi fost aproape. 6. Vă rog. e înfometată şi nu mai are răbdare! 7. planetei.” Venea fiecare câte c-un ştergar alb. 10. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. Se dă textul: Nemaipreafăcând să te sacrifici atâta pentru prietenii care te tot uită şi. f) Selectaţi zece cuvinte derivate din text şi reconstituiţi procesele derivative care au avut loc. 4. ceea ce n-ar fi decloc o carte de vizită pozitivă pentru tine. Mediile a trei dintre voi sunt ceva mai mici. şi nu pentru mine. fii tare. e o vârstă când trebuie să le faci pe toate. 4. nu sunt băutoare de fel. ce naiba. Străbate drumul ăsta şi ţine-o una! Pagina 7 din 106 . dar ce mă fac. II. ceea ce nu e greu deloc. Bine cred că ţi-a fost. de vreme ce nu te-ai mai întors nici măcar să-ţi recuperezi averea. ca să nu rămâi chiar păgubaş. dar. ori vei genera un scandal de să te ştie toată lumea. dar. căci din două maşini câte ai avut. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. 5. fiindcă nu eşti tu Dumnezeul planetei. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile dintre acestea. Precizaţi felul subordonatelor: 1. care doar atâta vrea – să nu mai fie trădat de prieteni. cred cu toată convingerea că ar fi mult mai înţelept să le răspunzi celor ce apelează la tine că nu mai poţi să-i sprijini. Dacă va fi băiat sau fată. aduceţi o friptură pentru Elena. altfel. asta nu mă interesează. eşti un ins normal. ştiut fiind că nu prea face să-ţi iroseşti nervii încercând să restabileşti tu echilibrul moral al lumii. te lasă singur unde şi când te aştepţi mai puţin. 2.Testul 3 I. de ar tăce. Ea zice mereu că nu. c) Precizaţi valoarea morfologică a cuvântului şi din frază. sunt deja aproape de pensie. g) Motivaţi folosirea ultimelor două cratime. lumii. lucrul e bine ştiut. iar eu n-o mai am. nici eu nu te sprijin. daţi alte exemple în care să apară toate valorile morfologice posibile ale acestuia. dar întodeauna a fost pentru mine un moment productiv – am stat în casă şi am scris. nervii. prieteni. “De-aceea una-mi este mie /de ar vorbi. important este că voi avea copii. în plus. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. e) Stabiliţi rolul morfologic şi. doar m-am săturat de câţi am avut în familie cu acest viciu. ci ca să-ţi fie ţie bine. 3. 3. fiindcă-mi plac. care. 9. valoarea fonetică a lui i din cuvintele: să te sacrifici . ceea ce. III. Da. pentru că. 2. necum să rămâi să te stabileşti pe-aici. Măi. apoi. una precis că se mai poate repara. ar fi bine să ajungem la o înţelegere: eu te însoţesc până la gară. iar tu rămâne să-ţi cumperi bilet. 8. de va fi să rămâi cum n-ai fi vrut vreodată – abandonat de cine-ţi doreai mai mult să te sprijine. fiind chiar destul de greu să mai faci gesturi caritabile.

câine-lup. gogoaşă. talasemie. aceleaşi. pizzicatto. nevastămea. redevabil. dragon. te las să faci numai o tură cu maşina. lână. Casele a numeroşi/a numeroşilor ţărani sunt elegante. Turda. Umblatul după câştig îţi ia şi bruma de-o ai. urdă. bardă. team. 7. raţă sălbatică. Subliniaţi formele corecte: 1. buhai. suntem satisfăcuţi. fasole. speluncă. 9. tătucă. fiecare. vagon-restaurant. Gestapo. injonctiv. VI. VII. iarbă. 6. marfă. toiag. extra muros. monegască. 8. toţi. foehn . codobelc. licantropie. abrupt. searbăd. 6. enantem. Explicaţi sensul cuvintelor: lapalisadă. nu din cauza ta. piază. Orice fată şi orice băiat îşi doresc/îşi doreşte ceva nou. practician. Tull. jugendstil. designer. tonă-forţă. anolftalmie. Pepelea. Honduras. halenă. Carte şi caiet nu s-a cumpărat/nu s-au cumpărat. La Paz. ranch. carne. levent. Flexionaţi la genitiv-dativ următoarele cuvinte: nişte. litispendenţă. tapet. 7. sanctuar. racursi. O mie una/o mie şi una de articole sunt trecute greşit. Opiniile a câţiva/a câtorva dintre voi sunt de reţinut. transvaza. În ceea ce priveşte /privesc rezultatele. 4. piemontez. Ursa –Mare. Toată munca şi toată grija mea s-a văzut/s-au văzut acum. IX. dezabona. gheaţă. urcat. Făt-Frumos. smead. Banii a unei grămezi/a o grămadă dintre voi s-au pierdut. lemă. ci a ei. redactor-şef. mefistofelic. leptospiroză. romancero. Baia Mare. V. redoare. baltag. Formaţi pluralul următoarelor cuvinte: sapropel. Cu preţul a cât/de cât timp ai reuşit performanţa asta? 3. Despărţiţi în silabe cuvintele următoate: preanastezie. tuşică. urs polar. diesel. Icoana e făcătoare de minuni la sărbători. plombagină. amnezică. pavăză. VIII. câţi. virus. disgrafie. Maria-Magdalena. prostraţie. Djakarta. toxicologă. portavion. cine. codoaşă. ipostază. Piatra-Olt. Transcrieţi pronunţia următoarelor cuvinte: Andalucia. Ne complacem/complăcem în banalităţile cotidiene. atâţia. venectazie. AnaMaria. electroscop. Nice. care. 9. Aldea. IV. oricare. Pagina 8 din 106 . paraclis. A pierdut trenul. norod. metazoar. chipiu. Ottawa. paleoslav. bloc-start. palincă. rebarbativ. mielită. popa. eritremie. şomoiog. 10. şi pe bunici şi pe părinţi. Sevilla. autocefal. tanti. 8. Râmnicul Sărat. service. obstrucţionist. Părea a se înnegura în cinci minute. zeugmă. 5. Exagera mult. 2. Anamaria. mancurtizare. faceţios. per os. madrigal. 10. hamac. zmeu. trei-fraţi-pătaţi. mentenabilitate. mezosferă. oţios. Java. subansamblu. smarald. renghi. Drept încercare. miere. obscuritate. rahianestezie. Rwanda.5. subiectivism. raidanchetă. enervându-i pe toţi.

b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. Cele mai multe sunt invenţii. 4. exces. Ajunseseră a se certa pe nimicuri. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: 1. supravegheaţi. 2. a tuturor. dar aşa era atunci. El e cam într-o ureche de când cu eşecul. însă dat fiind excesul în tot ce însemnau relaţiile umane. Selectaţi cuvintele în care există diftongi. venea decanul şi te lua la întrebări: ce faci de nu dai pe la cursuri. comunismul ăsta atât de glorificat a eşuat trist şi a rămas doar o amintire – uneori zâmbim. d) Selectaţi substantivele articulate hotărât. Ideea nu e a ei. I-a lăsat cu gura căscată răspunzând la toate întrebările. altfel. e) f) g) h) Treceţi verbele din text de la diateza activă la celelalte diateze cunoscute (în contexte specifice). 2. Cuminte. Se dă textul: Înainte de’89. alteori lăcrimăm când imagini de atunci ne inundă mintea. 9. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. Multe nu se aud. care mai de care mai grele. Multe idei nu ne plac. Multe din ele sunt cuminţi. El va fi ştiind ceva carte. 8.eram toţi supravegheaţi. Pagina 9 din 106 . 3. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile dintre ele. ci este a noastră.Testul 4 I. 4. Propuneţi sinonime pentru cuvintele: cartelă. Demonstraţi omonimia gramaticală prin intermediul a trei cuvinte din text. ca student. fata a reuşit în viaţă. dacă ştiu părinţii că ajungi dimineaţa în cămin. nu prea făcea să fii indiferent cu pregătirea ştiinţifică. în ideea formării noastre sigure ca modele viitoare pentru societate. aş fi renunţat. Am luat hotărârea din mers. Trebuie făcute sacrificii mari pentru o viaţă liniştită. dar puţine se văd. 7. c) Relevaţi funcţiile sintactice ale pronumelui relativ în cazul genitiv. 5. întorcându-te de la cine ştie ce chefuri. Să facem întâi ceva de mâncare. 10. Ia -ţi gândul de la mine! 3. III. care nici nu prea aveau legătură cu şcoala. ce faci cu banii pe care îi iei după ce îţi vinzi cartela şi multe altele. indiferent de dimensiunea acestora şi pentru cât timp. II. 6. a inunda.

Opinia multora e subiectivă. lene. mămucă. Badea. a) Formaţi participiul şi perfectul simplu de la verbele următoare : a exclude. Toma. Turnu-Severin. glosar. a conchide. timpul prezent următoarele verbe: a bănui. ezoteric. pasăre-liră. zgâriebrânză. radio-jurnal. lipitoare. mişmaş.5. a huidui. a zice. frisonat. mirador. a mormăi. 2. a corupe. a enumera. a merge. 6. a vămui. deperdiţie. Formaţi genitiv-dativul următoarelor cuvinte: vorba-lungă. a provoca. Conjugaţi la modul infinitiv. bunică. 6. a părui. Luca. 7. mama-mare. capra-neagră. Costea. a tăinui. foame. a mânui. Pagina 10 din 106 . a ostoi. câtu-i de bine. cupură. Propuneţi sinonime pentru următoarele cuvinte: sardanapalic. laceraţie. VII. a convoca. citeşte mult. liber-cugetător. a sta. a angoasa. S-a declanşat începerea urmăririi penale. târâie-brâu. Mi-am luat o undiţă de peşte cu o lansetă foarte scumpă. a greşi. a zgudui. papă-lapte. coate-goale. fluieră-vânt. burtă-verde. a aşeza. Avea convingerea fermă că nu-l va mai revedea. IV. inicvitate. eutrofic. 8. Volga. Să se sublinieze cu o linie cuvintele neologice. De mult. Multe şi mărunte ne trec prin minte. Acesta e numai unul dintre aspectele privind inflaţia. a înşeua. plică. a şedea. a îngădui. emersiune. a ajunge. explicaţi şi corectaţi greşelile din enunţurile următoare: 1. a da. a înlăntui. a fulgui. 7. a invoca. a abroga. leafă. a suge. iremisibil. Numiţi. evulsiune. 3. pasă. gumilastic. a şchiopăta. Rodica. Cele mai multe studente fumează. 5. Am împodobit casa cu ornamente deosebite. a dezice. Şti că boerul. 4. 8. a ronţăi. 10. a râde. composta. a destăinui. fezabil. torero. sete. bună-cuviinţă. Vorbeşte ca să vorbească. A ecranizat un nou film de lung-metraj. VI. lasă-mă-să-te-las. Zaharia. indezirabil. self-control. a dărui. Valea-Lungă. Oprea. reavoinţă. a vărui. a se nărui. a se aciua. a drăcui. 9. tot a daton bară. paladin. botgros. Praga. piele. calul-de-mare. b) Formaţi indicativul prezent de la verbele următoare: a înşela. S-a blamat atacul agresiv împotriva Irakului. bunăstare. măicuţă. indocil. Olga. a se strădui. maică. calcă-n-străchini. maniabil. a bântui. bunăvoinţă. a distribui. a coace. a constitui. VIII. deşarja. a congestiona. V. a turui.

Precizaţi felul subordonatelor din frazele următoare: 1. v-am rugat să fiţi ceva mai prudenţi cu replicile dintre voi. 8. în mod special. erau cei mai în măsură. pădure. Că-i frumos ce-ai cumpărat Nu fi. necăjit.” 4. supărat. devotaţi profesiilor. dacă se poate! 2. dimensiuni nepermise într-un mediu special – cu oameni culţi. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. 5. de unde până atunci eraţi cei mai buni prieteni. La vară nu-i taie coasa. II. părându-ni-se că acestea escaladează. Cerinţe: a) b) c) d) Analizaţi sintactic fraza. ţine de tradiţia creştină. care musai vor să vă dezbine. avându-se în atenţie şi temperamentele voastre. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre ele. dând satisfacţie altora. ale căror trecuturi sunt pagini din istorii comune şi atât de bine rânduite.Testul 5 I. că ar fi păcat acum. Selectaţi omofonele din text. Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele: atunci.” 10.” III. şi-o doriseră. ca prieteni adevăraţi. mire. cum eram. şi nu era o tăinuială stupidă. sigur. şi să-mi faci cămaşă.” 3. merge înainte. “Prin lumea cea trufaşă Ştiu acum că niciodată nu e prea târziu Să te strig. Eroul acesta mi se pare că. Şi ce dacă ai da oricât să mai fi tânăr. 7. de cele mai multe ori. să le ignorăm. ce de om. Se vede treaba că nu a fost nevoie să fie decât cum şi-au imaginat de ani. Se dă textul: Ştiut fiind că îl vei căuta la cel mai mic semn de uitare şi că. eraţi. “Cine n-o juca mireasa. după cum spuseseră mitologii care. “Foaie verde maghiran Pupa-ţi-aş coama bălană!. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: Pagina 11 din 106 . la un soi de indiferenţă pe care.” 9. noi. la atâţia ani de la debutul acestor relaţii. “Vai de mine. Nu fi. fără ceartă. Se vedea şi prin alte semne că se ajunsese. se pare. Vă rog. 6. asta-i viaţa. Fă-mă tânăr. Că-i frumos ce-ai târguit. mire. Gândeşti c-o-nflorit un pom. nu conjuncturali cum sunt atâţia. deodată precis vă veţi transforma în duşmani pe faţă şi.

Ciubotariu. asupra. 4. surmonta. dezinfestat. improbitate. Vigny. IV. ne bucură. Te aştept oriunde. debursa. Surugiu. 4. diabolizm. e un act caritabil. V. Vă închipuiţi ce va fi el. durilon. lentigo. veşnic. Rotariu. Sanctitatea Sa / sa / -Sa impune prin voce şi vârstă. a delesta. încotro. 4. Bolliac. Sechelariu. fustigaţie. Tustrele profesoare / profesoarele ne-au susţinut. Procust. 3. Pagina 12 din 106 . acest copil. Te felicit pentru cele patru fete frumoase ale tale! N-a mai văzut nimic înaintea-i. bucălaie. O propoziţie cu predicat nominal incomplet. fapt care. întrebare. Subordonata temporală de simultaneitate să aibă ca predicat un verb impersonal. padelă. Marcaţi formele corecte: 1. Caragiu. Petru Maior. anadiploză. sortilegiu. şi mai cu seamă eu. Ţurcaşiu. 5. iată ce e de făcut. Trimiterea de pachete tuturor copiilor săraci de pe glob. iară. Olariu. peşte. împotriva. Văcariu. Schopenhauer. În virtutea hotărârii amândurora. Balaci. furtiv. Locuţiunea interjecţională să fie predicatul unei incidente. trepied. 10. 6. ce-o fi. VII. înainte. 5. Pronumele reflexiv să fie atribut pronominal. alde. Întreg oraşul / întregul oraş ne cunoaşte. 9. Bivolaru. ai fost / am fost aplaudat / aplaudaţi. Virgula să aibă rol subordonator. codobelc. 3. Lemnaru. apicultor. 7. iubitul meu fiu! 10. X. Subliniaţi cuvintele compuse: mujdei. 2. vârstnic. de întuneric ce era. Vasiliu. azi. dispnee. Tu. transaminaze. Numele şi prenumele se va completa / se vor completa cu majuscule. contrafacere. 7. Motivul tristeţii este / sunt veştile tragice. prodigios. 8. aprozar. Vagoanele trenului 428. ebenin. Alde Popescu nu s-a enervat / nu s-au enervat. bancrută. în momentele de dinainte de sărbători. Nobel. personal sau accelerat. a infesta. vizavi. Mulţi ne vizitează casa. Dohotariu. 8. 6. Washington. sicofant. Propuneţi sinonimele şi antonimele cuvintelor: sibilinic. remitenţă. Murariu. obturaţie. pacienţă. ebulioscop. Păcurariu. peste ani. Complementul circumstanţial consecutiv să fie exprimat prin locuţiune adverbială. codobatură. 3. minusculă. acasă. 5. emul. 2. fumist. consumpţie. Marcaţi accentul următoarelor cuvinte: Beirut. pantalonadă. O parte era / erau la mare. 7. hemoptizie. frust. în general. VI. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor: 1. sunt din import. Russo. deci. La mijlocul celei de-a treia zile / zi au avut loc întrecerea. Manoliu. Verbul bitranzitiv să fie regentul a două completive directe (în acelaşi enunţ). 9. Schimbarea atitudinii împotriva foştilor comandanţi era de mirat. efrenat.1. Cărbunariu. Seneca. 6. acolo. Sunt şi dintre ai voştri care vă ajută. pretutindeni. 2. Un angajat al Renel / Renel-ului ne-a declarat aceasta.

fiind totuşi vorba de o viaţă intelectuală acolo. Se dă textul: Pasiunea mea pentru lectură venea dintr-o copilărie petrecută într-un orăşel banal de provincie. foc ţi-ai pus în capul tău. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. e sfârşitul lumii? 10. lui. lua-l-ai. tocmai ce contrazic şi dogmele ortodoxe. drace. e mare lucru. d) Realizaţi structura morfematică a cuvintelor: se zvonise. evident. în acest fel. mai ales. Te enervează că mai greşeşti câteodată.” 8. De cine ar fi trebuit să fim atenţionate. ba cutare. ori îl voi mai aştepta?” 7. bibliotecii. 3. eram cotat excelent pentru un tânăr care nu oferise încă nicio măsură a valorii lui. dă-le şi tu pe la ai tăi câini. Să spui că omul ar fi călăuzit de voinţa lui. între care şi singurătatea. “Bată-l. Dacă nu mă ajuţi. “Mi s-a dus bărbatul la moară şi nu ştiu ce să fac: mărita-mă-voi. lumea simţea nevoia să se relaxeze prin ceva. “L-ai călcat pe papuc. care. Ce te interesează dacă vine sau nu. că se zvonise deja că sunt un geniu( ceea ce . Doamne. de unde împrumutam cărţi atât de des şi la o vârstă aşa mică. direcţia. indiferent că i-am rugat frumos ori că le-am solicitat serios acest lucru. precizând prin rescriere felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre acestea. totuşi. Am fost aşa precum se spune. ce. nu oferise. se prefigura. pentru fiecare dintre acestea. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. valorii. nu poţi fi mereu pe fază. Pe-al de nu mă lasă-n pace Să iubesc pe cine-mi place…” III. fiindcă era prea tânăr. că şi ei să mănânce aşteaptă de la stăpân. 4. identificaţi. e) Stabiliţi natura fonetică a lui i din cuvintele: fiind. 2. să recunoaştem. ale cărui singure locuri de relaxare erau biblioteca şi casa de cultură şi unde. important este că ai veşti de la el. fapt ce mi-a adus o mulţime de neplăceri. “Firmiturile ce-ţi rămân. pe mine mă măgulea în aşa măsură. ceea ce. asta este. atunci mă supăr pe tine. aceia ne-au neglijat. în fine. era o cumplită exagerare. Precizaţi felul subordonatelor: 1.” 9. de către cine îmi fusese arătată direcţia bibliotecii. aceasta ar fi un neadevăr uriaş. adică mereu oportunist. dar aşa e vorba). Pagina 13 din 106 . b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. că mă făcea şi mai aprig cititor) şi mi se prefigura că voi ajunge cutare. 6. 5.Testul 6 I. Şi dacă am greşit. c) Precizaţi mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. cum şi. nu prea ştiu bine când. cuvinte relevante din textul dat. II. nicidecum hotărât să iei lucrurile în serios (e şi cam greu la vârsta ta.

matronimic. aghiotant. credinţă. inimă. persorbţie. dipod. eneasilab. dezarmare. apostroful şi bara să apară ca semne de ortografie în acelaşi enunţ. 7. exacerba. A fost atentă. marfă. cai. cât în casă. conştiinţă. înainte de a merge. te înveţi şi tu a şchiopăta. diftină.” “Cui îi pare dealul vale Şi valea deal?” 9. rampă. prietena asta a voastră. mamiţică. colegul acela. contraîncercare. Formaţi genitiv-dativul următoarelor cuvinte: Târnava. triftong.2. tristeţe. VI. V. maledicţie. puică. chietudine. contrapartidă. lespede. VIII. contrar a ce s-a auzit. ikebana. 4. pentagon. aşchie. Verbul monotranzitiv să fie regentul complementului circumstanţial consecutiv. mânca bine. monopter. nene. bădie. noapte. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor: 1. Precizaţi categoria lexico-gramaticală sau rolul morfologic al segmentului subliniat din cuvintele: băieţii a trei dintre voi. 4. 6. Substantivul cu valoare adverbială să marcheze superlativul absolut al adjectivului. 9. năpastă. contraanchetă. chiasm. verso. langoare. 2. cap. 3. 6. superangular. mănătarcă. IV. Linia de pauză. 8. a sta. neiculiţă. Cuvântul şi să aibă cinci valori morfologice diferite. sesizând imediat greşeala. Subliniaţi cuvintele care se pot relaţiona cu numerale: trifduc. 5. cărţi a zece mii bucata. contraanaliză. marea. Prăvălie cu chirie. bădiţă. a doua fată. După atâta căldură. aluvionar. Cu schiopul împreună locuind. dragă. contraproiect. primulă. îngheţată. IX. Demonstraţi în contexte polisemantismul cuvintelor: a da. 10. contraserviciu. 5. marfă pe datorie. “Cât afară. bibliotecă. pradă. nuclează. pituşcă. ladă. lele. laringectomie. brad. floare. 8. transpiră. decatlon. VII. lână. şi mulţămita. contratorpilor. hiat. veste . măturaşi aceeaşi casă. dietanol. gaiţă. a ieşi. Pronumele relativ să fie subiectul completivei de agent. revedere. pernicios. contravizită. duh. o fi ea şi vreo ploaie. veste. Pagina 14 din 106 . mezalianţă. iconostas. duocento. 3. contravaloare. ecarisare. Pronumele relativ să fie complementul circumstanţial de scop al unei subordonate atributive. sudalmă. bifurcaţie. iarbă. Numele predicativ să fie exprimat prin participiu cu valoare pasivă. scarlatină. mămăligă. sâmbătă. Subiectul să fie exprimat prin verb la supin. mătuşă. iarbă. Despărţiţi în silabe cuvintele următoare: metencefal. mândruţă. cot. Familia avusese mult de îndurat de pe urma năzdrăvanilor de copii. 10. 7. Patru cuvinte care să ilustreze omonimia gramaticală. După bună dimineaţa. giacă. burtă. distorsionat. monogam. Cuvântul care să apară cu şase valori morfologice diferite. Minutele urmează unele după altele. gâlceavă.

hiperacuzie. a antama. 6. A se lupta călare nu prieşte la fiecare. ril. însă nu şi pe cinstit. lasitudine. bronşectazie. împotriva ta. exulceraţie. 7. fiindcă. fumisterie. în contexte. Hoţ pe hoţ anevoie înşală. părinţii sănătoşi. de vreme ce îmi mergea bine cu toate – copiii erau ascultători. devot. casa plină cu bunătăţuri. a obstina.Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. c) d) e) f) g) Demonstraţi. Propuneţi sinonime pentru cuvintele: coterie. rutinat. diegeză. necropolă. aberoscop. ci să doreşti să-ţi menţii ce-ai câştigat prin muncă. teatral. panseu.biosociologie. panislamism. Pagina 15 din 106 . tarot. Se dă textul: De unde până mai ieri mi se părea că duc o existenţă normală şi liniştită. transfigurat. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile dintre acestea. exereză. 8. dar uitau. Mai bine cap de pisică. ogivă. decât coadă de leu. chineziterapie. finalism. iată cum îndoielile te pot duce. pempant. letalitate. îmi şi râdeau ironic în faţă când mă vedeau cât sunt de modestă în aşteptările mele. II. Trebuie făcute sacrificii mari pentru asemenea ideal. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. ineluctabil. 4. iar serviciu – cât cuprinde. Identificaţi cuvintele derivate şi reconstituiţi procesele derivative care au avut loc. inflicţiune. turpid. a elansa. extrinsec. adică aveau un etalon de viaţă ridicat care pe mine mă speria. miceliu. După temelie zidirea să ţi-o zideşti. paramnezie. că trebuie să te multumeşti cu cât ai. Precizaţi valoarea fonetică a lui i din toate cuvintele primelor şase propoziţii. 3. deodată am realizat că nu e chiar aşa: mulţumirea mea era nemulţumirea altora care ştiau să-şi fixeze un alt fel de echilibru. dincolo de asta. cutumă. Ceea ce e curat n-are trebuinţă de spălat. tedeum. în toată prosperitatea pe care eu o credeam destulă pentru familie. oraţie. servitute. metempsihoză. nanocefalie. la adevărurile clare ale moralei sănătoase. funcţiile sintactice ale pronumelui posesiv în cazul genitiv. a eşapa. invers. ”Seca-ţi-ar pâraiele !” 2. Daţi formele flexionale ale articolului hotărât. a pama. pierzi şi ce-ai realizat sau. Testul 7 I. X. fiestă. fireşte. Selectaţi locuţiunile din text şi încadraţi-le morfologic. altfel. Decât un an cioară. Cât e biletul până la Bucureşti ? 9. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. justificativ. foburg. nu trebuie să râvneşti la ceea ce au alţii – e un păcat biblic -. batisferă. 5. mai bine o zi şoim. exartroză.

cu forme de plural: alburiu. 8. ca lupii să-nghiţi îndată te înveţi.’’ ‘’Se plâng cele măritate că au de bărbaţi parte. Pagina 16 din 106 . a mai veni a contenit. mare casă. Pronumele personal să ilustreze dativul etic. răcoroasă ploaie. 4. dulce amintire. dragă colegă. hepatită. marea ta zi. zurbagiu. 5. fandosită colegă. ortodox. brumăriu. curcubeu. viu zglobiu. ca vasul se spurcă. broască ţestoasă. dovleac. strajă. zurliu. argintiu. că acum multă eşti. găoace. bebe. ca să nu te-neci. dibace fată. dar vinul din ea mare chef ne face. bardă. răcoroasă vară. urâciune. secuime. Precizaţi felul subordonatelor: 1. coamă. nivel. friguroasă vară. 2. ic. fugă.’’ 8. dar nimic nu-mi foloseşti. franţuz. dar cele văduve ce să zică. 6. 5. cafeniu. liber-schimbist. urdă dulce. viţică. VII.’’ 7. itinerar. trandafiriu.” 10. Ce-ai cu el dacă e chel? “Ceea ce la roi nici un folos aduce. plumburiu. 10. mujdei. Plasaţi substantive la plural după următoarele adjective. sâmbătă. Omografele cântă şi cântă să apară în acelaşi enunţ. copârşeu. ca lupii să urli. osmanlâu. unde-ai fost mai înainte. 9. purpuriu. andaluz. 2.10. osc. Locuţiunea pronominală de politeţe să fie nume predicativ în cazul genitiv cu prepoziţie. lepedeu. auriu. ‘’Până ce cioara brează.” IV. V. alizeu. învăţătoare. vamă. druid.” 9. iadă. Zece cuvinte care să ilustreze regulile morfologice de despărţire în silabe. vişiniu. zer. noimă.” ‘’Sărăcuţă minte. 7. străveziu şofraniu. Pronumele nehotărât cu funcţie de subiect să fie elementul de relaţie al subordonatei concesive. suplă femeie. Accentul să aibă rolul de a diferenţia sensurile cuvintelor. tot mai venea la noi în casă. cenuşiu. Trei modalităţi diferite de exprimare a ideii de aproximare. posesiv şi adnominal. Formaţi pluralul următoarelor cuvinte: lelică. zadarnică încercare. După vânt pe mare călătoria să ţi-o faci. pojarnic. fragă. 3. tulpină. Structura de aceea să aibă două valori morfologice diferite. ageamiu. “În vas spurcat orice-ai pune. talisman. dud. papură. încântătoare imagine. “Şi de ploscă nu ne place. ‘’Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti. Treceţi la genitiv – dativ cuvintele: ultima repriză. găgăuz. “Cu lupii împreună. când în casă n-au nimică?” 6. linx. 3. strălucitoare fată. III. ienupăr. mai rea decât cea dintâi. Rătăcirea din urmă. albastră copertă. hârdău. miar. poliedru.. scumpă domnişoară. poştăriţă. VI. după ce s-a coţofenit. 4. nici albinei îi place. fumuriu. ruginiu. paradox. Interjecţia să fie subiect. păstârnac. seminar. Complementul circumstanţial de timp să fie exprimat prin pronume relativ în acuzativ. Construiţi contextele corespunzătoare cerinţelor: 1. hazliu. stacojiu.

a ricana. nesaţ. neonatal. negocia. Pagina 17 din 106 . Propuneţi sinonime pentru cuvintele: diseminare. compars. negativ. intemperant. emendaţie. Subliniaţi cuvintele prefixate cu ne-: nebun. negoţ. nescriptic. lien. damnaţiune. nenufăr. big-store. neorealist. fugos. elf. dipsoman. nervos. a oripila. a lisa. necromant. sarcastic. curatelă. habitual. necurat. ineluctabil. nesăturat.VIII. necaz. nemernic. neutron. nursă. nevroză. emfatic. nestropit. neaoş. nevoinţă. nevertebrat. neruşinat. spoliator. glosie. internunţiu. conifiat. neon. flasc. nemetal. netot. antanagogă. neom. tartufism. redingotă. IX. neplătit. neglijabil.

Complementul direct să fie exprimat prin patru substantive defective de plural. 3. Îmi simt inima tresărind la cea mai mică emoţie. 6. IV. analizaţi-le pe fiecare dintre acestea.Se dă textul: Cum viaţa politică îi oferise un spectacol trist al lumii pe care el o iubise şi pe care. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate 1. Două elemente de relaţie. măcar că era un patriot desăvârşit şi că îşi făcuse un rost în oraşul lui natal. III. I-a murit moartea. numai tu ştii. toate acestea vor rămâne abandonate. Numele predicativ multiplu să fie exprimat prin substantive masculine la numărul singular. 6. 7. Şase cuvinte derivate. 3. îşi dorise s-o vadă altfel de cum anticipau cei mai sumbrii analişti şi dat fiind că nimeni nu îl mai lua acum în calcul în ceea ce priveşte viitorul. Verbe impersonale. Locuţiunea verbală la supin să aibă trei funcţii sintactice diferite. 5. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor: 1. 2. 8. Trei locuţiuni diferite. 5. Ziseră unii una. când direct. Trei subordonate subiective. Pagina 18 din 106 . 7. 2. 2. o livadă cu meri golden şi cu vişini. a hotărât să plece de aici cu totul. Două cuvinte cu vocale în hiat. atunci trebuie să plece tocmai cei batjocoriţi? Se presupune că în text există următoarele realităţi gramaticale: 1. Noaptea se lasă peste sat grea ca de plumb. cu funcţie sintactică. 5. În luna lui mai şi-au sfinţit casa. Patru verbe de conjugarea a-III-a să fie la infinitivul lung. 4. 8. cu desinenţa –ă.o casă cu grădină. fiind nemaipomenit de trist. Doamne. chiar tragic să-ţi iei lumea în cap la o anumită vârstă şi să laşi în părăginire ce-ai muncit cu atâta patimă şi asta pentru ce? – că nişte oameni nesăbuiţi şi-au bătut joc de o ţară întreagă şi că dacă ei nu pleacă. 4. Indiferent de răspuns. Cuvântul cum să aibă trei valori morfologice diferite. Mi-e tare milă de cine va trebui să-i fie tovarăş la nevoie. 4.Testul 8 I. 3. alţii alta. când indirect. Cu toţii erau împotriva noastră. Numeralul multiplicativ să fie adverb şi adjectiv. Patru complemente directe. Ce păcat că sunt supăraţi pe voi.

a glosa. Neputându-mă face să-l iert. fustanghiu. pentru că. cecitate. I pl. detoxifiere. dacă nu ai un destin luminos. blasfemie. storceai. II sg. generici. chiorâş. A se da peste cap – prezumtiv prezent. e nevoie să te ascunzi repede( asta dacă mai ai vlagă în tine şi putere să te urci prin vreun copac). aplatiza. care te-ar face una cu pământul de ciudă că i-ai încălcat teritoriul şi. făceau. XII. mai mult. c) Selectaţi cuvintele compuse din text şi precizaţi categoria lexico – gramaticală a elementelor componente. cearşaf. A fi răspândit – conjunctiv perfect. ciugulit. Pagina 19 din 106 . A se coace – viitor anterior. 2. giugiulit. burghiu. copăcei. vegheat. am ajuns să promit ca nu-l voi mai deranja. ereb. II sg. macula. intimat. intemperat. lustral. tot poţi deveni victima întâmplărilor şi n-are cine te ajuta. la o adică. intradă. dovlecei. disipa. picioruş. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. Rămâne de informat ce oră stabilim pentru ce ne-am propus. adică pentru şedinţă. odată rănit de mistreţ. care pădure îi oferise acum un spectacol unic prin adevărul lui – chiar vânător înfocat. ghiulea. zegras. estropia. mai degrabă te ajuţi singur. salepgiu.V. III pl. A fi tare – imperativ afirmativ şi negativ. gratula. funambulesc. ciungi. a lisa. Propuneţi sinonime pentru cuvintele următoare: elitar. de frică să nu strice liniştea pădurii din cauza sa. ciufulici. geamparale. III pl. Precizaţi felul subordonatelor: 1. mai mult ca perfectul. blegi. ceauş. ghiulea. grosier. A fi pe fază – imperativ afirmativ şi negativ.prezumtiv prezent . ferin. ceafă. fixare. Testul 9 I. parcimonie. lazarone. blasfemie. II. ştergeai. exicaţie. eroxat. fado. pociump. chiulangiu. că ai avut dorinţa de a-l răpune. VI. Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele: coxartroză. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. d) Identificaţi patru cuvinte conversionate din textul dat. spre a evita o posibilă întoarcere a călăului. dejecţie.Se dă textul: Îi venea să urle de durere. A fi dat în primire. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre acestea. hipoxemie. respiro. Conjugaţi verbele următoare la modurile şi timpurile indicate: A fi crescut – indicativ. II sg. dulci. proxenet. III sg. dar nu scoase un zgomot. emendă. antren. Ce te costă să-i promiţi că vei face când şi cum te-a rugat el să faci? 3. simţea cum i se prelinge o dâră din sângele de la picior pe mâna înţepenită sub şold. failibil. petent.

miasmă. neurastenic. ajunge să uite că bea mult. 4. 8.” 9. 9. C. 3. eclampsie. “Cine-a stărnit cătănia Mânca-i-ar casa pustia Şi nevasta văduvia. 8. 2. toaster. Tu ai fost vecinul care ne-a reclamat / ne-ai reclamat. “…drept e şi aceea Ca om cu minte n-am văzut Să nu iubească.”(G. Caseta e pe contra-copertă / contracopertă. 2. Restul studenţilor au plecat / a plecat. inclus. pneumonie. Braşov a fost zdrobită / zdrobit. Ion Popescu. abstracţiune. 10. Subsemnatul. redacţional. 7. 5.” 8. Trei perechi de substantive heteronimice. lombalgie. nu te-ai mai duce. cât îmi era ea de mamă şi de necăjită”. obstructiv.4. obscen. V. IV. custral. “Bici de foc muierea mea: Una voi eu şi-alta ea. Subliniaţi varianta corectă: 1. esofagoscop. ortostatic. Un sfert dintre voi a coborât / au coborât.” 10. Trei reguli de interdicţie a folosirii virgulei. F. Apoziţia multiplă să fie exprimată prin numerale cardinale. transalpin. Prea multă bere şi ţuică s-a consumat / s-au consumat. voltamper. 6. Coşbuc) III. crioscop.” 7. Când voi dulce. lipurie. 6. Superlativul absolut al adjectivului să fie realizat sufixal. nedeterminat). dulce. Trei variante de realizare a subiectului( subînţeles. ortoscopic. Explicaţi sensul cuvintelor: Pagina 20 din 106 . Casa a costat douăzeci şi unu / una de miliarde lei. Numele predicativ multiplu să fie exprimat prin substantive proprii abreviate. “La ureche ce se zice în pădure se aude. 4. De ce-o guşti . “Cine bea ca să uite. Ne vedem la ora / orele 17. duroscop. mezosferă. dermatofit. muştiuc. Eu cer apă. ea amar. monopter. Atributul verbal să fie exprimat prin verb la modul infinitiv diateza reflexivă. meristem. obnubila. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor: 1. 3. ea –mi dă jar. “Am şparlit-o la baltă cu gând rău asupra mamei.” 5. megastar. 5. nimfomanie. Cuvintele ori şi sau să fie adverbe de mod şi conjuncţii coordonatoare. “Dragostea-i ca mierea. meyanin. Despărţiţi în silabe cuvintele: potenţiometru. Mi-ar displace / displăcea să-i văd. VI. 6. n-am fost prezent / n-a fost prezent la disputa lor. 7.

eremit. Pasteur. ecumenic. Mauriac. rămânând că te voi sprijini şi eu să reconstruieşti ceea ce ar fi devastat şi ameninţat. Washington. e) Identificaţi cuvintele formate prin mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Azerbaidjan. Beijing. aşa de rău. în mod ciudat. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre ele. Ljubljana. stabilind gradul de comparaţie. disecee. a hanta. c) Selectaţi adverbele şi adjectivele din text. isoglosă. gibozitate. veche. Medgidia. alcătuiţi contexte în care aceleaşi cuvinte să apară la gradul superlativ absolut. ruşfet. redhibţiune.erzaţ. palimpsest. construit cu mijloace afective. ciudat. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. Cervantes. lasitudine. maniabil. Tonitza. Transcrieţi pronunţia următoarelor substantive: Chicago. în enunţuri relevante. emendaţie.Web. Gide. Malraux. Pagina 21 din 106 . lonja. breşă. bonitate. b) Motivaţi folosirea semnelor de ortografie şi de punctuaţie. spre a se descoperi apoi că acesta era momentul în care ar fi fost cazul să dai măsura valorii şi priceperii tale în a conduce eficient şi cu mână de fier. VII.Se dă textul: Pentru mine e clar că orice s-ar întâmpla rău. pro domo. velocitate. d) Treceţi verbele din text de la diateza activă la celelalte diateze. Testul 10 I. prosopopee. Lukacs. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. să dea peste cap tot ce clădiseşi până atunci în instituţia ta ar putea deranja pe oricine se obişnuise cu starea veche de armonie şi ar putea duce în mod inevitabil la anarhie în toată regula. c) Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele: ceea ce. Tzara. extraneu. majolică. Princetown. Villon. refacţie. Cambridge. paspartu. priceperii. Lisz. cu disoluţia. a supa.

protipendadă. ci unde găsiţi spaţii pentru învăţat în linişte. 5. Ne-a uimit plăcut pe toţi. perne. merindare. 9. sesam. 10. chiar putea ajunge să fie de batjocura satului. 8. trigoane. atale. deltaplanorism. zeruri. fată dragă? V. parturiţie. VII. carale. Părinţilor. icuri. Formaţi substantive care denumesc persoanele care practică următoarele sporturi (sau probe sportive): box. orbeţi. madamă. a meremetisi. Formaţi singularul următoarelor cuvinte: tărâţe. 2. haltere. motiv pentru care nu-l puteam lăsa să fie singur în bucuria lui. polo. 2. Necesar pentru voi nu e luxul camerei. Fericită. tenis. N-avem de ce ne plânge. 7. călărie. creveţi. osanale. pască. El e cel mai bun manager din câţi am cunoscut. După câte a făcut. Ce puteam zice. besactea. fotbal. “Câtu-i ţine ziulica I-aş cânta doina doiniţa. Cum înscrierile se terminaseră şi pentru a mai avea timp de repetat în vederea examenului. VIII. Pentru un examen nu face să verşi lacrimi. fie de piatră. VI. 3. fie de lemn. rupestru. berbeci. când eu nici măcar n-aveam drept la replică? 10. racursi. evghenicos. 7. habitaclu. franţuji. osci. Masa. 1. sapient. monegasci. iade. accize.” 4. 8. forfetar. punitiv. acribologie. escuzi. triatlon. terciuri. Schimbarea la Faţă. Relevaţi în contexte sensul paronimelor: deflagraţie / deflaţie minută / minut Pagina 22 din 106 . uscăţele paiete. găoci. 4. veci. râsete. s-au grăbit spre casă. A pariat pe calul Săgeată. maraton. Bizuindu-te pe cine te-a trădat o dată. fluturi. tot masă este. pepite. 1. şei. 9. Precizaţi sensul cuvintelor: sinecură. pegră. ciorchini. El e cel mai bun din grupă. scrimă. caiac. zefiri. schi. parloar. sandale. Stabiliţi felul propoziţilor: 1. 6. Când mi-oi ieşi din fire. golf.II. Am asistat la un colocviu deficitar în câteva puncte din ordinea de zi. A colaborat ca profesor. Dacă merită să-l mai ajut. recunoştinţa noastră ca fii! 5. S-a plictisit de moarte auzind aceleaşi minciuni. pive. o să-ţi comunic. III. 1. canoe. rişti eşecul. să vezi ce-ai să păţeşti. patină. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate. palimpset. ping-pong.

II. să dai vina pe un factor exterior decât pe neputinţa ta de a-l evita. un echilibru nu poate să existe sau nu trebuie să-şi facă loc în sufletul său.” “Mi s-a dus bărbatul la moară şi nu ştiu ce să fac: marita-mă-voi. numai că. oricâte încercări ar face omul să egaleze raţionamentul de a exista al naturii. când în penibile manifestări violente faţă destinul care i se revelează cu zgârcenie. cade când în melancolii bolnăvicioase. 2. 6. Cerinţe: a) b) c) d) e) Delimitaţi textul în propoziţii şi precizaţi felul acestora. Dar vorba dreaptă s-o aşezi. din casa ta să nu zgorneşti. Selectaţi părţile de vorbire neflexibile şi încadraţi-le morfologic. clipă de clipă. cum deschizi ochii. pe tema trecerii timpului. “Corbul. cât de mult se grămădeşte. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. Cât de stramb vrei să şezi. 3. 5. destul e să spună că e turbat.” “Cine vrea să-şi ucidă câinele. ori îl voi mai aştepta?” “Zăpada. 8. se maturizează şi moare.” “Câine bătrân să te păzeşti. niciodată şi nicicum n-ar putea fi asemănător acesteia şi. aşa cum este şi mersul normal al vieţii individului. Bată-l prostia. 7. 4. Precizaţi felul subordonatelor: 1. până-n vară se topeşte. pentru că nici resemnarea nu e o variantă de dorit. Subliniaţi cuvintele care conţin vocale în hiat.” 9. când se întâmplă să fie ceva rău. mai comod fiind. că mult m-a supărat. nu crede că sunt ai lui. când puii lui se-ntâmplă să iasă cu pene albe. ştiut fiind că este în firea omului să se abandoneze unui Deus absconditus.Se dă textul: Ceea ce vreau să spun este că natura ne oferă toate modelele de existenţă şi că ea nu este decât o variantă necuvântătoare a omului – se naşte. Pagina 23 din 106 . la voie bună Toate ciumele s-adună Când îi timp de secerat Toate ciumele-s în pat.” “Ce e ceea ce se vede cu ochii închişi şi. Identificaţi patru neologisme din text şi propuneţi sinonime pentru acestea.a colaţiona / a corelaţiona invertit / intervertit refrigerent / refringent petrolier / petrolifer bolero / bolerou ambiguitate / ubicuitate revolut / rezolut emersiune / imersiune bruto / brută miner / minier Testul 11 I. bietul de el. piere?” “La nuntă.

recea. ordine. tată. Stomacul ca moara. nicturie. cehoaică. leoarcă. puichii. dizenterie. nici boierul om. vegheaţi. Prăvălie cu chirie. mândruţ. bădica. de langă vale / ce-ţi tot faci la noi cărare?” 7. cheaună. III. La ora cinci şi-a revăzut prietenii. gâlceavă. puteai. soră. treci pe la mine! 3. Vecinii vi s-au potrivit de minune. minge. coardă. iarbă. IV. să fi venit şi tu. pauper. Mii de reclamaţii s-au strâns. Banul ca banul . 6. coadă. 5. Ce mă tot bate la cap? 6. A auzit cocoşul cântând. că nu era posibil. chiulangiu. Sigur. irigoscopie. hemartroză. leoaică. dată fiind conjunctura? V. Vreau nişte smântână degresată. Pagina 24 din 106 . lelică. legea lipicioasă. 4. 7. Despărţiţi în silabe cuvintele: exocrin. hemangiom. Ori te poartă cum ţi-e vorba. O cafea. nu ţi-e scris. 2. 10. 9. 8. 9. podişte. turuială. dar cum. N-avem de ce ne tocmi. treceai. ţărancă. viciu. VII. Ţi-e scris. urdă. sciatalgie. ciubote. Păcatele tinereţilor. zic eu. zăbavă. gâde. plevuşcă. panalgie. când n-are ce măcina atunci se strică. nefrectomie. 5. traheostomie. ceată. 8. sârboaică. Ori vorbeşte cum ţi-e portul. ţeapă. tinereţe. marfă cu datorie. epistaxis. popa. şoricioaică. corabie. evisceraţie. nefrotomie. El e ca pâinea caldă. Stabiliţi numărul propoziţiilor din contextele: 1. mielografie.10. pielectomie. plantălgie. Bunul meu amic. bade. ar fi bine. toptangiu. laparoscopie. bardă. visceroptoză. lactalbumina. căci mă simt obosit. oftalmoragie. laringospasm. Pariază pe mine şi-ţi vei câştiga casa. soartă. vă rog. strajă. vlădică. ţeavă. vergeaua. Oase seci fără măduvă nici câinii nu le iau în gură. nu ţi-e scris şi sănătate bună. monedă. 2. ţi-e scris. poiană.se duce pe-aci-ncolo. remarcă. Formaţi genitiv-dativul următoarelor cuvinte: arendă. mămica. odontoplastie. 3. 10. 4. Marcaţi cu o linie diftongii şi cu două linii triftongii din cuvintele următoare: ciur. năpastă. VI. monoftalmie. vamă. dar numai pentru rude. toartă. Precizaţi valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 1. Nici salcia pom. dar nu ştie unde. hemianopsie. pedeapsa pruncilor. “Măi.

din punctul lui de vedere. pe alţii. Demonstraţi funcţiile sintactice ale adverbului de mod. nemaipunând la socoteală că se pot afla lucruri interesante atunci când un om îi descrie. asta e. ceea ce dă impresia de fabulaţie. deseori. pentru că e ştiut că. Precizaţi felul subordonatelor : 1. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre ele. II. trebuie să-i ascultăm pe toţi. dar. Cerinţe: a) b) c) d) Analizaţi sintactic fraza. ”Oare nu mi se cuvine A hotărî rob să-ţi fiu”(Anton Pann) Pagina 25 din 106 .Se dă textul : Mă cam enervează ce şi cum a povestit când a fost întrebat şi răsîntrebat în ce fel s-a comportat ea la petrecere. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate.Test 12 I. se inventează mult pe tema atitudinilor. prin intermediul unui cuvânt din text. a vestimentaţiei. de aceea nici nu-ţi prea vine să crezi tot ce se spune. Selectaţi cuvintele care conţin vocale în hiat. aşa cum sunt ei – sinceri sau nesinceri-.

cum ştiu. Reacţia lui a culminat până la violenţă. efeminat. a intrica. Subsemnatul n-am organizat / n-a organizat nicio demonstraţie. 7. IV. Se afla în imposibilitatea de a nu putea răspunde. aşa ţi-i a zice. Tu ai fost prietenul care a scris / ai scris recomandarea. 3. 8. “Dar. decubit. crinolină.” 3. psihedelic. tribadism. moartea i-ar elibera de tot ce au făcut şi de tot ce au vrut a face. 8. 2. palustru. vă contrazic. palustru. Subliniaţi formele considerate corecte din următoarele contexte: 1. Acesta e un aspect privind educaţia tinerilor. 2. defrauda. Bun să fii. A adulmecat îndelung mirosul urmei de urs. Grija casei că-mi luai Trăiesc viaţă cu amar. 10. hieratic. 5. Ca unul care ştie / ştiu adevărul.” 6. era adevărat că. Dacă moartea ar fi sfârşitul a tot. op. pacientă. Jumătate dintre studenţi a plecat / au plecat. atunci cei mai câştigaţi ar fi ticăloşii. 4. poţiune. 6. 4. deocamdată avem exact ce ne trebuie. Optimismul e furia de a susţine că bine e când îţi merge rău. mortifiant. căci părinţii au fost mereu grijulii cu tine. de când mă însurai. că nu şezi cu dânşii în casă toată ziulica să-ţi scoată peri albi” (Ion Creangă) 9. Cine are de citit / au de citit. hit. Propuneţi sinonime pentru cuvintele următoare: franco. Ei o să mănânce / or să mănânce tot. 9. atât cât s-a putut. zicem noi. ignobil. “Badea-i ‘nalt şi subţirel Parcă-i tras printr-un inel Să te tot iubeşti cu el!” 7. 7. ceea ce. am dus-o chiar rău. “Ţie.2. benghi. V. homicid. I-a muştruluit drastic pe studenţi. Tatăl meu e un propulsor al progresului în medicină. Tot la fel ca animalele se comportă şi unii oameni. ei bine. deşi nu ne-a fost dat să trăim în capitalism. impardonabil. Pagina 26 din 106 . “Cărbunele cenuşă se face când se-ntâmplă multă vreme să-l ţii să se usuce. 5. a jugula. “De e dus badiul la vie Trimite ca-n pas să vie !”. El pare simpatic la prima vedere. 4. Nu. Explicaţi de ce sunt pleonastice structurile următoare: 1. III. e destul. 8. Nu se merită / nu merită să alergi după himere. Numai una mă-ndulceşte: Că nevasta mă iubeşte. reprehensibil. defula. omule. recrudescenţă. 6. S-a gândit mult la supraetajarea construcţiei. impardonabil. hlamidă. bunicii atenţi şi fraţii darnici. fericit că ţi-ai împlinit visul. Începe să ne devină chiar drag. 10. 3. francatură. copiii sau părinţii? Eu nu sunt o femeie care să creadă / să cred orice. 5. deoarece ai fost ajutat.

poţi. niciunde. maicii. yală. fiică. Explicaţi sensul paronimelor: trombă / trompă adopta / adapta oficial / oficios conjectură / conjunctură carbonier / carbonifer deferenţă/ diferenţă gomă / gumă facţiune / fracţiune zaraf/ taraf justiţial / justiţiar agil / abil recent / regent tasă / taxă numeral / numerar VII. muiaţi. alergi. Pagina 27 din 106 . văratici. speech. leafă. talazuri. stridii. teasc. tăceai. geană. legi. neneacă. poimarţi. teatru. turci. ieri. veţi citi. vecie. iezi. arzi.VI. studenţi. nurorii. piei. atunci. piuneză. alei. benghii. ceainice. Precizaţi valorile fonetice ale lui i şi e din cuvintele: ciuperci.

neştiindu-se că acesta era doar începutul unor îndelungi comentarii maliţioase despre seriozitatea ce avea s-o caracterizeze sau nu mai departe în viaţă.Testul 13 I. foarte îndepărtate. gulaş. “Frâul. b) Stabiliţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate. pampas. persiflaj. mai-marele. palancă. cocoş. asta e cu adevărat toleranţă. cât de moale îi va fi calului în gură . odată. Dacă eu ţi-am dat numai sfaturi. Formaţi pluralul următoarelor cuvinte: boschet. precizând felul propoziţiilor. asta ar fi fost sfârşitul lumii. serj. muscal. extras. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. care să fie greu de analizat. spărgător de gheaţă. avusesem o mare preocupare pentru viaţa ei. greş. halima. 5. să urle. nu-i nimic. ceea ce a ajuns acum să fie subiectul discuţiilor din familia lor. şapă-foraj. excedent. nadă. c) Alcătuiţi contexte în care să relevaţi funcţiile sintactice ale pronumelui relativ care în cazul dativ. cocoloş. reazem. evoluasem. soc. şorici. 4. 8. Ce n-aş da să mai am 20 de ani. asta le-ar face rău? 10. infuzor. nu se poate şi basta! Li se părea că dacă şi pe ei ar fi încercat acel Popescu să-i păcălească. f) Precizaţi valorile morfologice ale verbului a fi din text. crah. 6. dar. tocmai de ce ai nevoie. sigur. oboi. resort. că parcă prea rău te-ai lenevit. 3. ne apropiaserăm. radă. spuză. sau ce eşti. baros. Am ocolit grupul de grevişti din centru. toţi trebuie să se despartă? Fată eşti tu. IV. matostat. dacă nu se poate. teu. maşină-unealtă. e) Realizaţi structura morfematică a cuvintelor: se speriase. când pomii sunt deja înfloriţi şi. agrement. asterisc. mă voi comporta frumos de azi înainte. piroşcă. de aceea am tăcut. adică să creeze în jurul său o atmosferă nebuloasă. De ce se mai iubesc oamenii dacă. Subliniaţi substantivele defective de plural sau de singular: votcă. 2. surtuc. hulă. II. fagot. 9. defectoscop. el o să-ţi dea numai bani. zăplaz. heleşteu. 7. considerând că e vremea să-mi văd de ale mele şi să uit că. gudron. şiră. tonă-kilometru.” III. pocker. veci. vadră. în timp ce el te urăşte. în final. complex. Se dă textul: M-a oripilat atitudinea ei. Pagina 28 din 106 . saca. nămiază. nu-l încredinţezi în mâna altuia. anapest. şeptel. ca să dau la periferie peste alţii. camuflaj. Precizaţi felul subordonatelor: 1. matcă. Ce nevoie e să mai ningă pe la noi. fasung. ori aşa mi se pare? Şi ce dacă îl deranjează că sunt obraznică. motiv pentru care am spus-o părinţilor. Să-l mai sprijini. război-fulger. caiac. piei-roşii. construiţi contexte în care să relevaţi alte valori morfologice. dar mă gândeam dacă nu cumva acesta era rostul ei firesc. iard. d) Identificaţi cuvintele în care i este semivocală. presor.

chiori. scurgeai. amnezic. dolent. iberici. organici. suspicios. ostracism. chilipirgiu. septentrional. Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele: lipici. a harnaşa. sepulcru. fustangiu. machiavelică. a rabata. calciu. lucrativ. zăpăceli. coterie. nabab. eventraţie. VI. vertex. content. promadă. bosă. devoala. facţie. elegiaci. obscur. elogii. igniţie. Pagina 29 din 106 . petulant. vetust. cionti.V. poltron. grobian. fief. rupestru. a intima. fagi. cianhidrici. sapient. licit. timorat. bocciu. zapcii. demonici. difamant. torceai. patibular. Propuneţi sinonime pentru cuvintele: infuzabil. Construiţi contexte în care să relevaţi sensul paronimelor: tabiet / tabinet upercut / opercut sten / stern nobil / nubil locuitor / locutor remitent / emitent a expira / a expia avers / advers a incarna / a încarna actual / actuar reflecţie / refracţie perdant / pedant VII. vergeaua. mahnicios. miasmă. ceafă. abjudeca. ciorbe. eufuistic.

olimpic. teatru. patru discipline fundamentale. reuşesc la examen. că starea de bine se obţine greu şi se pierde uşor. 2. se cere. abraziv. 3. lipit. mecanică. adică serioşi. morfologice şi sintactice (la nivelul propoziţiei şi al frazei): 1. harnic. Un singur lucru m-ar nelinişti – lipsa banilor. video. fapt explicabil de cine trăieşte bucuria reuşitei. baltă. 10. administrator. ograda cea nemăturată. pleavă. adio. să-mi întreb sufletul ce-ar fi el dispus să facă mai departe. verde. rupt. un coleg de-ai mei. papură. mulţi vecini simpatici. evlavie. Pagina 30 din 106 . Cuvinte formate prin compunere. că trebuia să încerc şi alte variante.3…) selecţia şi analiza acestora. 4. plămân. al treilea copil născut. deşi aveam uneori nostalgii de felul acesta. vorbele cele rele. Locuţiuni adverbiale. amândoi colegii. 6. 8. miner. vocea aceea cea de neuitat. colivia aceea cea aurie. Recunoaşteţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 1. dur. duplex. 9. În cazul în care aceste există. pentru fiecare situaţie (1. udat. 3. pentru că structura mea era de om al tehnicii şi nimic din ce era exterior acesteia nu mă atrăgea. zornăit. Subordonate subiective şi concesive.dativ următoarele structuri: oglinda cea fantastică. hectar. III. Astfel de copii. Predicate nominale incomplete. 8. baliză. Dat fiind că ai rămas păgubit. în ritmurile acestui zbucium. să nu-ţi mai împrumuţi lucrurile. Se presupune că în text există următoarele realizări lexicale. binom. că se impunea să fiu mai atent cu tot ce e în jurul meu. saci. gros. Ce te-ar interesa să-i cumperi? S-au adunat cam multe pentru o viaţă de om. fată. 6. talent. tractor. Pronume personale în cazul genitiv. în afară de această inginerie care nu-mi adusese vreo împlinire deosebită. 7. nu-mi venea să cred că pierdusem şansa de a intra într-un colectiv select. lucrurile acelea cele uitate. apret. contur. cealaltă variantă. 7. puterea cea oarbă. câte şapte pitici. trei soliste. calciu. Dansează până la transpiraţie. zguduie. daci. valiza cea verde. umblu. coperta cea strălucitoare. stropitoarea cea veche. Ordonaţi alfabetic următoarele cuvinte: fabricat. Propoziţii eliptice de predicat. rude. Pronume reflexive cu funcţie sintactică. Complemente circumstanţiale de mod care să determine adjective.Testul 14 I. mai precis să-mi caut un loc care să-l suplinească cât de cât pe cel ratat. Treceţi la genitiv. o colegă a mea. Se dă textul: Da.2. fiecare căpşună din grădina. ploaia cea torenţială. educat. IV. tustrei băieţii. balenă. 5. 4. II. dar nicidecum nu mă vedeam economist sau profesor sau judecător. Impresionatele-i averi stăteau acum uitate. colier. 5. Propoziţii cu subiect nedeterminat. brut. grevă. Se vorbeşte englezeşte în toată lumea. calorie. mă vedeam nevoit să recurg la tot arsenalul de procedee prin care să-mi reconfigurez profesia. Cuvinte derivate. 2.

sau. a fana. infanterie. Demonstraţi.I. C..S. cuţovlah.E. inflexibil. pestifer.. infrastructură.B. chiar. dibaci. vergea. impietate. geamgiu. chiuvetă.P. colontitlu.S. puţin. instigare. giudeţ.. insondabil. cofraj. insectă. IX. foburg. infinit. BIRD. inhiba.V. strachini. mergeai. instinctual. până.E. organici.. ingratitudine. insonoritate. sector.S.S. influentă. insolent. ceaun.. infertilitate. Subliniaţi cuvintele prefixate cu in-: infirm. insinuator. delebil. veci. ori. niciodată. tot. care. brotăcei. în contexte.a. inoperabil.. de. fie. alivenci. crez.N. scorer. injector. infim. petulant. cuirasa. colăcei. atenansa. gitan. sibila. cineast. Pagina 31 din 106 . ciudaţi. dantelură. pronie. ignar. insalubru.C. dever. lui. ogheal. niciunde. una. F. insurecţie. I.e.s. placid. cisternă. ecosez. al. f.. insultător. şi.B. VI. abracadabrant. graffiti. VII. U. colegatar. Î.H. n. Propuneţi sinonime pentru cuvintele: baliză.N. geamuri.. VIII. incumba. nişte.n. ai. inflamat.D. atât. enclitic.D.f. covrigei. Stabiliţi semnificaţia următoarelor abrevieri: n. intendent. A. A. insaţiabil. inhumaţie. inexplicabil. î. cum. omonimia morfologică a cuvintelor: mult. Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele: siliciu. MINDBANK. instala. safism. recrimina. amnisie. zgârcit. copii. hidalgo. insubordonat. trunchi. infecţios. când.. ingresiune. unde. iberici. integrabil.. ce.deck. a desfide. mai. COMAT.F.

“ Colacul nu-i al cui se meneşte.” “Cine şade. toţi caii ar fi morţi. te poţi trezi cu surprize de la el.” Pagina 32 din 106 . anume Pe cucul cu pene sure. afirmativ şi negativ verbele: a fi corect. Se dă textul: Posibil să se fi supărat că l-am aşteptat când i-am promis. derivate augmentative şi diminutivale de la două cuvinte din text. d) Stabiliţi. am plecat fără să mă mai gândesc că s-ar putea ca. “Decât toată vara cioară.” “Ciocoiul e ca răchita: de ce-l tai. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. e) Conjugaţi la modul imperătiv. 8.” “Când nimeni nimic nu va vorbi de tine.” 9. precizând felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre acestea. Cât de înalt mi se părea că este până acum. să fie şi el corect.” 2. Fantezist cum e.” “Când ar fi după corbi.” 3. g) Identificaţi cuvintele care conţin vocale în hiat şi diftongi. prin sufixare. dar. pentru fiecare propoziţie. “Viespea. Fă cât poţi şi las’ să râdă. “Dacă eşti cinstit. tipul de subiect. n-ai teamă De duşmani.” 4. construiţi contexte în care să relevaţi alte două valori morfologice diferite. 5. nemaiadăugând aici realitatea că mă cam plictisise să tot fiu la cheremul lui. tot mai pişcă. de ce răsare. adică să-l duc şi să-l aduc zilnic la şi de la şcoală. ci-i al cui îl mănâncă. coada-i şade. apoi şi împunge. nu-i purtau de grijă. dar nu. 7. cum el era nepunctual şi eu grăbit. Cei ce sar viaţa-n hop. III. Precizaţi felul subordonatelor: 1. de data aceasta. 6. f) Formaţi. mai bine să te-neci. văzuseră că mă implic eu şi au rămas liniştiţi. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. c) Precizaţi valorile morfologice ale cuvântului şi din text. “Dar şi mierla din pădure Are pe unul. a-i purta de grijă. de azi l-am văzut că e mai scund decât mine. 10. când avea părinţi care puteau face asta. după ce miere nu face. Cine mişcă. Identificaţi funcţia sintactică şi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: 1. mai bine să fii o zi soim. II.Testul 15 I. a rămâne liniştiţi. de-ar fi Ciclop.

2. hard back. V. Între ora 10-12 / orele 10-12. Vatican. creno-. fellow. exocarp. Odorheiul Secuiesc / Odorheiu Secuiesc. geronto-. swing. indicanurie. glotologie. compact disc. gatopard. Lăpuş. filo-. transigenţă. va pleca nefericit. daune compensatorii. amorf. Brazilia. Tokio. convoluţie. camarilă. 8. igniţie. anaciditate. improb. îl cred miliardar. Precizaţi sensul expresiilor şi al cuvintelor următoare: tauromanie. Noua Guinee. termostat. Rovinari. şerpaş. Beiuş. Pagina 33 din 106 . by-pass. gold schnit. hardtop. cast. Portugalia. Mă plictisesc monologurile / monoloagele. Câmpia Turzii. Arad. Drămuie / drămuieşte bine banii. Ucraina. ignipunctură. VII. angoasa. venă cavă. carcino-. Madagascar. cover-girl. deca-. Bumbeşti-Jiu. Găsiţi sinonimele cuvintelor următoare: exsihaţie. camufla. Roman. prund de păcate Eşti nimic şi eşti de toate”(L. E jignit de moarte. Papua. 5. tale guale. silvo-. chestor. slow-fox. ereb. antecedent penal. lobectomie. amfetanină. poate tu. Caransebeş. euri-. confiat. Judecând după maşină. Mă învăluieşte / învăluie cu minciuni. transsudaţie. haplo-. 10. Sofia. 3. bull-finch. guest-star. dragster. tartufism. 9. Formaţi numele de locuitori de la următoarele state sau localităţi: Medgidia. el. hidrostatic. Maşina nu ţine la relanti / ralanti. Războiul l-a făcut erou. colegul tău. Unul din voi. casus belli. iconoscop. bastard. teddy-bear. În ce sens e invidioasă pe voi doi? IV. Blaga) 8. Laos. “Suflete. a fana. fuzibil. 6. cuvertă. speluncă. instalaţie gonio. VIII. Subliniaţi varianta corectă: 1. 6. carto-. Sighişoara. coxo-. disartrie. acro-. Contractantul. Techirghiol. obsecraţie. chemo-. 4. cromato-. giga-. Ion Popescu. Madrid.2. Oţelu-Roşu. ligantropie. glisor. Corabia. Mi-e cu totul indiferent ce-l frământă. adeno-. expuncţiune. Cairo. tombal. short track. n-am făcut parte/ n-a făcut parte. tele-. dextro-. Breaza. sgraffito. 4. cali-. Despărţiţi în silabe cuvintele: anabolism. crooner. retoscop. calcio-vecchio. Stabiliţi semnificaţia următoarelor pseudoprefixe şi construiţi cuvinte cu acestea: tetra-. 3. temându-se să nu fie prins. Râmnicu Vâlcea. Mangalia. anastomoză. Eu. admonestare. unicuspid. 5. credit-bail. IX. afereză. delabra. demimondă. capodoperă. Sighetul Marmaţiei / Sighetu Marmaţiei. 7. fago-. exo-. self-made-man. mama-totuna. sotto-voce. vice-. concerto-grosso. lucru de necontestat. fero-. igniţie. cruzeiro. dacrio-. abuziv. Hoţul fusese atent. 7. efelide. lavaj. topo-. VI. filarmonic. cripto-. robinsonadă. bonomie. ambroziac. triplusaltist. poate ea. catamneză. Buzău. Africa de Sud.

mândruliţa mea Care m-am iubit cu ea . dacă ar fi să omitem şi pactul pe care l-am făcut. nu?) câte vacanţe au trecut aiurea. plata babei va să vie.” 10. “Unde lipseşte păunul. ce şi-a căutat câinele! Domnule profesor. II. Pagina 34 din 106 . nu una. tot are mânie.Testul 16 I. n-am în ce. să uităm (e omeneşte. viaţa e scurtă şi nu merită s-o iroseşti la şuete interminabile sau cufundat în varietăţi gastronomice teoretice. Stabiliţi funcţia sintactică a cuvintelor însoţite de prepoziţii genitivale. “Şi furnica de e furnică. Salut fierbinte căştilor albastre din deşertul de pe continentul negru. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. după sufletul său. Bursele se primesc la întâi.” 7. ca mai bine să cunoşti ceea ce vrei să vezi. deveniţi obiecte de muzeu la care se uită. Definiţi omofonia şi ilustraţi cu exemple din text. oricum. Cerinţe: a) b) c) d) e) f) g) Analizaţi sintactic fraza.” 3. nu pot răspunde mai nimic. S-a hotărât plecarea peste patru zile. Din pricina-i am răscolit mări şi ţări. copiii noştri. “Mândră. rudele sau apropiaţii.” III. 5. prin absurd.” 9. nu-i adevărat. fără să ne imformăm că. în vederea cercetării în cele mai mici amănunte. evident. “Zăpada cât de mult se grămădeşte. El părea certat şi abătut din cauza voastră. ceea ce. între eu si sine. “Ceaţa de pe ochi cât poţi să ţi-o ridici. “Nu de ce lemn e plosca să-ţi pese. tot pământul. adică a neputinţei personale de înţelegere şi raţionament. cu părere de rău. “Cine vrea să-şi ucidă câinele. Selectaţi elementele de relaţie care au funcţii sintactice. nu din cauza noastră. 7. Extrageţi cuvintele compuse din text şi încadraţi morfologic elementele de structură.” 4.Se dă textul: Dacă ar fi. “Când aveam în ce. ar fi trebuit poate două vieţi. “Cine la târg după târg vine. de ale cărui roade se vor bucura. 9. 8. Identificaţi felul propoziţiilor subordonate: 1. până-n vară se topeşte.” 10. o secundă chiar. “Leacul fie sau nu fie. destul să spună că e turbat. câte zile întunecate de nebuloasa atâtor întrebări care păreau să n-aibă un răspuns imediat. 3. 4.” 6. atunci am putea spune că a trecut timpul peste noi. ca plantele sau ca vieţuitoarele. la ora cinci dimineaţa. “Dacă ar face şi trântorii roi. acum că am cu ce. precizaţi aceste funcţii. 6.” 8. I-i dulce vorba.” 2. căci viaţa noastră a fost un chin frumos. pentru care. cioara se pare pasărea cea mai frumoasă. că nu vom pierde o zi. uneori înlăcrimate. că am trăit din inerţie. ci a diversităţii răspunsurilor la acestea. Identificaţi cuvintele în care există vocale în hiat. se înţelege pe dinafară că am avea mare îmbelşugare. n-aveam cu ce. Era refractar oricărui privilegiu venit de la cine ştie cine. 2. sigur. cât e de mică. se-ntoarce cu marfa acasă. uite. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. precizând felul propoziţilor şi relaţiile sintactice dintre ele.” 5. ci de ce e în ploscă. ca peste bolnavii aflaţi în comă. Biata fată. cu trenul amintit de voi.

-pat. jambon. -algie. putinei. Pagina 35 din 106 . Treceţi la plural următoarele cuvinte: juncă. tapet. Complementul circ. zeamă. doliho-. orgă. 4. zăpuşeală. balastieră. amforă. paradă. curatelă. -man. olig-. jiclor. părloagă. fus. mărgelusă. icono-. coniţă. Subordonata cauzală să aibă ca regent verbul a fi predicativ. răpită. filieră. tindă. ceardaş. satâr. cargobot. lance. rogojină. 5. chelfăneala. dirijabil. mierlă. mogâldeaţă. sfârşeală. înscăunare. urâciune. clasă. Formaţi genitiv-dativul urmatoarelor cuvinte: melopee. acro-. Verbul la infinitiv perfect. VI. mucezeală. 6. ciondăneală. mască. 7. scrupul. Prepoziţia pe să însoţească părţi de vorbire cu funcţii sintactice diferite. căpăţână. Construiţi contexte corespunzătoare cerinţelor: 1. stanţă. cetină. calcul. idio-. diateza pasivă să aibă patru funcţii sintactice diferite. V. descreiere. balalaică. fofează. VII. demaror. -arhie. dia-. cinzeacă. plebe. capitel. dipso-. imaş. aritm. popreală. reticul. argăseală. finisor. iazmă. Complementul circumstanţial de scop să fie exprimat prin patru părţi de vorbire diferite. 3. Accentul să diferenţieze forme gramaticale. chimir. condiţional să fie exprimat prin adverbul atunci. legămant. arc. -scopie. remaieză. sâcâială. gloto-. Explicaţi sensul pseudoprefixelor şi pseudosufixelor următoare şi construiţi cuvinte relevante: -pter. făgaş. jiletcă. ariergardă. chiciură. lighean. Pronumele nehotărât să fie atributul pronominal care introduce o subordonată concesivă. endo-. angajare. hidro-. pag. restrişte. pârguială. poţiune. poleială.IV. canal. 2. cotigă. con-. stricteţe. onomastică. -craţie. 8. litoral. supleţe. -log. cârmă. Adjectivul de întărire să însoţească substantive feminine la singular şi la toate cazurile. morişcă. serai.

dar acum sunt ajutată. Se oferă recompensă. iată. precizând felul propoziţiilor. ştiam. A scuturat praful pe mine. de atâtea ori. Castraveţii sunt muraţi în septembrie. 3. mă îndreptam. de asemenea. 4. După un an de munca. Dialogul este avansat pentru acest moment al negocierilor. “aptă” să primesc toată energia pozitivă. nu contra mea. 2. am trecut. cu alte cuvinte. Pădurea e agitată de atâta vânt. prin efortul gospodinelor. mai mult personală. fiind. Stabiliţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din contextele: 1. Pierdut câîne-lup. ceea ce mă făcea şi mai atentă. respectiv de suflet. mi-o sugera orice posibilă împlinire ce-o presimţeam cu luni înainte. De când sunteţi cununaţi. Alex e obosit. tot ce emana voioşie. III. cum îmi convenea mie mai mult. lucru care se vede acum. f) Subliniaţi cuvintele care conţin diftongi. 3. d) Identificaţi locuţiunile din text şi încadraţi-le morfologic. mă făcea să mă simt excelent: eram convinsă că mă îndreptam spre o împlinire. De când sunteţi cununaţi în biserică. nu v-aţi certat deloc. un Dumnezeu care mi-a fost atât de aproape. nu profesională. 4. De greu.Testul 17 I. 5. Smecheri. Dialogul e avansat cu mult tact spre miezul problemei. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. Cerinţe: Analizaţi sintactic fraza. vă merge bine. Schimb casă cu trei camere pe maşină. e) Realizaţi structura morfematică a cuvintelor: să mă simt. spuneam.Se dă textul: Bucuria pe care. greu m-am descurcat. Pagina 36 din 106 . că parcă ar fi făcut echipă cu mine. Alex e obosit de atâta invaţat. Castraveţii sunt muraţi. şi aveam sentimentul că toate luminile lumii mă înconjoară şi credeam sută la sută că mă apropii de victoriile aşteptate de-o viaţă. Pădurea e agitată la vocile răzbunătoare ale haiducilor. copiii tăi! 5. 2. II. şi. a) c) Demonstraţi în contexte funcţile sintactice ale pronumelui posesiv în cazul genitiv. care ştiam că mă fereşte sau atenuează durerea neîmplinirilor mele. aveam în suflet un Dumnezeu al meu. deci îi folosim. sunt aproape de marea realizare a vieţii mele. când. armonie etc. atenuează. Subliniaţi predicatele nominale din contextele: 1.

Subliniaţi substantivele defective de plural sau de singular: samurai. camfor. catalige. asfixie. 7. VIII. intercalări între paranteze. crater. Era foarte cu anevoie de urnit. şorici. tărâţe. halteră. Calculează până la epuizare. colaps. invers. ostrov. nu mai vorbim. berechet. Orice băiat şi orice fată vor / vrea să fie înţeles. Explicaţi de ce sunt pleonastice structurile: reprodus cu fidelitate. 8. 7. coparticipant. catgut. a înfiinţa o noua scoală. coproducţie. ciment. încorsetare rigidă. găgăuţă. tombolă. piei-roşii. 8. vatman. a se iubi pe sine. 10. halima. ison. sunet. Mult căutata / mult-căutata soluţie mi-a venit în cap. ca să-ţi facă zile fripte. calcar. product. scrânciob. 10. IV. secui. impurer. catgut. capsulă. crichet. Scrisoare şi pachet nu s-au primit / nu s-a primit. 2. nescafe. hatman. Subliniaţi varianta corectă: 1. condoleanţe. Toată familia şi toată clasa era veselă / erau vesele / veseli. fantoşă. Apă şi sirop nu mai este / nu mai sunt. undiţă de peste. Detergentul este bine-mirositor / binemirositor. papară. scurt speeach. tu şi soră-ta. Voi. podgorie. V. Solicitatul şi împărţitul burselor s-au terminat / s-a terminat. formarea unui cuvânt nou. a profera ameninţări. Astă-seară / astă seară ne servim cu brioşe. 4.6. dar nu aşa cum se dusese’’. papilă. Pagina 37 din 106 . iar de pus la muncă. Tace dinadins. asfixie. strigoi. colică. osana. Marcaţi accentul cuvintelor următoare: tubercul. interim. după aceea a urmat. schilav. VI. apret. “Şi numai iaca îl şi vede viind repede. cocteil. pasaj de trecere. relaţii interumane. rapt. oftică. amiciţie. Nuci şi mere nu sunt / nu este anul acesta. gângav. vector. sus-numit. geam de sticlă. 5. mafie. mijloc. halteră. piaţă. volei. 6. Prea multă pâine şi carne s-au consumat / s-a consumat. glaspapir. 3. 9. vană. vestibul. 9. gândind ca aşa o să înveţe temeinic. plecaţi în Anglia. apreturi. congener. mass-media. astru.

“Dorul de la bădiţa. că tot ce trebuia să fie bucurie a lumii întregi era numai a sa. / nici să mori. de dinainte de. o dată ce. şapte la a treia. părând chiar că astrele ţin numai cu el.” 8. lelica cea bălaie. / pân’ mă chemi de două ori. / pune-te-aş la căpătâi / dimineaţa când mă scol. “Măi bădiţă. de îndată ce. Vai de voi dacă îl credeţi că e sărac sau neajutat. e clar. iată. laolaltă cu. Inalt Preasfinţitul. pe care nu-l mai văzuse de ani buni era prea de tot. / să te spăl cu apă rece. în jurul. şi că tot ce-i trecea prin minte a fost că mereu a muncit şi că. “Ajungă-te. ţinere de minte.” 2. împreună cu. oricât de vigilenţi aţi fost până acum. / mai bine să-mi pierd catrinţa. Excelenţa Sa.” 6. în primul rând. nu se ştie al cui. Precizaţi felul subordonatelor: 1. Să-mi relatezi totul. asta ca să nu mai vorbim de extraordinarele şi nesfârşitele sale realizări. doi copii inteligenţi. II. de pe pădure. / Că unde m-a dat nu-i bine: / Patul mi-i de mărăcine / Şi cuptorul de ciuline. cu tot cu. în cazul. ajungă. în exemple potrivite. odată cu sosirea fostului său coleg de bancă. măr gutui. înainte de. doi virgulă cinci. “Ce-i în mână / Nu-i minciună. v-a păcălit. badeo. rău va fi de tine. mândra cea iubăreaţă.” 7. în privinţa. taica cel bănos. / căci catrinţă iar îmi fac / bade nu mai am pe plac. Selectaţi cuvintele care conţin diftongi ascendenţi. leasa cea pustie. Maria Sa. tiganca cea roşcată. / să te sărut mai cu dor.” 10. totul era discret şi natural înscris în destinul personal.Testul 20 I. mai întâi. badea cel frumos. ce fel de. / ajungă-te-un dor şi-un drag.Se dă textul: Că trăia acum marea bucurie a omului ajuns mare prin perseverenţă. “Decât să las pe bădiţa. 4. / eu cu drag l-aş semăna. cât ar fi de bine ca să fiu o fluieriţă să ţin tot de guriţă. napasta cea blestemată. nici să te scoli. / Că s-agaţă plugu-n dor. “Cucule. după ce că. că de nu. o dată cu .” V. Identificaţi două neologisme şi două arhaisme existente în textul dat. iada cea maro. / de l-aş putea apuca. ori de câte ori. stănoaga cea părăsită. ştia şi simţea. “Pe unde merge dorul. aşa cum crezi că s-a întâmplat. / Nu poţi ara cu plugul. pe lângă că. pe de-a-ndoaselea. aici nu mai ai ce căuta. omonimia a trei cuvinte din frază. pe măsură. VI. nuga cea delicioasă. “Doamne. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. dar că îl va aştepta o bucurie şi mai mare. pe de lături. de fapt. / Du-te la maica de spune. vara aceasta cea ploioasă. Formaţi genitiv-dativul cuvintelor următoare: această curea verde.” 9. de câte ori.” 5. maica cea sfioasă. Demonstraţi. că ştiu bine că ţi-o trece. Cerinţe: a) b) c) d) e) Analizaţi sintactic fraza. Pagina 38 din 106 . o vecină a mea. precizând felul subordonatelor. Încadraţi morfologic următoarele locuţiuni: pe măsură ce. / Boii trag de se omor. 3. cada cea curată. în stare. când. la fel de. acum se vede rezultatul.

nutreţ. studio. xernofobie. galic. sarcom. rictus. impostor. antevorbitor. poloniu. verdict. mortifiant. Pagina 39 din 106 . acefal. hieratic. pardon. blam. fortifiant. oboi. panseu. galonat. impacienta. fitil. nulă. xenofil. revendicat. ploua. palustru. obscen.VII. studios. recto. bizar. nulipară. poluare. turpid. inexorabil. temporizat. caduc. sibilin. templu. franc. palustru. poluant. salon. taciturn. elan. VIII. antagonism. sarcocel. celest. draconic. decantă. Ordonaţi alfabetic următoarele cuvinte: Cipru. blam. Propuneţi sinonime pentru cuvintele următoare: furibund. obsecvios. templier. locvace. xenofob. nul. tempo. chimism. studia. ozonizare. student. sarcofag. bizom. obscur. bigot. paliativ. eufemistic. sufix. hipnogen. refulare. amnistiat.

Această poveste. precizând felul propoziţiilor. de să apară cu valori morfologice diferite de cele din text.” 8. III. “Pe scară străină să nu te urci. 2. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. fie şi ninsoare.” 4. dat fiind că se cam apropie examenul şi că te-ai menajat destul un an întreg ca să-ţi permiţi să te odihneşti după pofta inimii tale şi să te mai credem că eşti obosit. dar e la fel de posibil să pierzi. unul. inimii. Nu-mi arde de întrevederi în seara aceasta.” 3. 7. ce. să nu te muşte. introduse prin pronumele relativ care cu funcţia sintactică de atribut. N-am nici o problemă de rezolvat. ceea ce ar fi o nefericire în primul rând pentru familia ta. Rezovă-ţi singur problemele. “Bobocii pe gâşte vor să le înveţe să înoate. e posibil să câştigi. f) Selectaţi toate cuvintele care se despart în silabe după regulile morfologice. Orice plăcere cu drojdiile ei. rod al unor minţi bolnave. dar eu. “Dacă nu e ploaie. Ne face una cu pământul pentru ce-am spus despre el.” 6. “Cine doarme pe pământ n-are frică să cadă când se întoace. ca vinul cel nou. tot are mânie. “Jugul cum ţi l-ai pus de gât trebuie să-l suferi. Are un păr lung de o jumatate de metru de la ceafă în jos. să fii. de aceea te rog insistent să fii cum se cuvine să fie un băiat aflat în pragul admiterii singurul examen din viaţa lui care îi va da informaţii despre propria valoare intelectuală şi după care poate urma fie bucurie. Întâi şi întâi. “Şi furnica de e furnică. d) Precizaţi valoarea morfologică a lui i final din cuvintele: stai. e periculoasă. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: 1. Mi-e o frică nebună de examenul de gramatică. permiţi. departe. n-a trecut drept adevărată aici. e) Alcătuiţi contexte în care cuvintele graţie. ca pedeapsă pentru obrăznicie.Testul 21 I.” 10.” 2. Precizaţi felul subordonatelor: 1. “Pe burtă şi pe spate. 10. 8. cu tot tratamentul modern. trebuie să-l admiţi ca prieten. “Bondocul. 3. în loc să plâng. să câştigi. de aceea stau. ei primii. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. 9. le cânt necurmat. 6. g) Moţivaţi folosirea în text a liniei de pauză. Telefonul a fost ascultat şi supraascultat prin ordinul dat de Parchetul General. II. mă bate cât se poate. 5. fie tristeţe.” 9. la voi. tot bondoc rămâne.Se dă textul: Mi se pare că tocmai acum nu e vremea să stai. oriunde se va urca. de aceea să nu cumva s-o clăteşti. că îndată te încurci.” 7. că numai îndată se tulbură.” Pagina 40 din 106 . 4. cât e de mică. Locuirea în acelaşi salon cu tuberculoşii nevindecaţi. c) Construiţi cinci subordonate diferite. “Unde vezi mătănii multe.” 5.

frugal. faeton. VII. linoleum. giroscop.IV. puică. clinici. Formaţi pluralul următoarelor cuvinte: matahală. conex. blestem. mic-burghez. căciuli. VIII. helioscop. cinemascop. anastrofă. virus. canal. nivo-. grindă. ageamiu. fatal. mama-mare. gastronomie. dopaj. sechestru. ghiolduri. elogii. dezghiocare. fazici. port-. radic-. chiul. cabalistic. vicarduct. a tăgădui. genţi. dizeur. anchior. resorbiţie. ostentaţie. magnetoscop. poteci. plafon. suborbital. hoţoaică. Pagina 41 din 106 . contagioase. lituaniană. agresiv. pentagonal. dialect. Despărţiţi în silabe cuvintele următoare: superangular. scler-. prelungeai. IX. XI. astral. copacei. zarzavagiu. supeu. medalistică. jurisdicţie. histrion. ont-. nou venit. cumnăţică. Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele: ceaţă. îndulcit. cicerone. blazon. liliac. gheizer. obscen. sceptru. -ragie. inefabil. oxiton. glosar. plast-. Spancioc. mătuşică. lacheu. axiomatic. contracost. gigea. xeroftalmie. obstinaţie. star. filistin. Explicaţi sensul pseudoprefixelor şi al pseudosufixelor următoare: -emie. Propuneţi sinonime pentru cuvintele: preexistenţă. scinti-. proteu. niciodinioară. copcă. psihastenic. traheoscopie. cuminecătură. tirbuşon. chinezici. encomiastic. mit. dăunător. persorbţie. Paulina. coală. copci. ribicondă. oo-. racursi. dulap. rahi-. -ree. Alcătuiţi contexte în care să relevaţi sensul paronimelor: emitere / remitere minut / minută colaţionare / corelaţionare volută / valută instigare / instilare abilitate / agilitate emisie / emisiune continuu / contiguu ambiguitate / ubicuitate temporalitate / temporaritate abjudecat / adjudecat X. a deseca. mărgean. brotăcei. poceală. cablu. contrast. helesteu. toponim. ciudat. chior. prezici. prodigalitate. geognostic. feţiş. gioarsă. radiojurnal. ofidian. hidremie. gealaţi. ulceraţie. tulceancă. a înşeua. copil-minune. sfeclă-de-zahăr. anatemă. a adultera. toastere. item. batiscaf. chiorăi. -pter. niciodinioară. cochet. mirobolant. brânci. mignonă. -manţie. ceilalţi. apostrofă. ciucuri. a monitoriza. cratiţă. a invedera. praxis. dietanolamină. holo-. cinci. talaz. sugiuc. diatribă. -gam. mincinos. paronimie. răsălaltaieri. oblong. a conduce. alegeai. traumă. indianist. palavragiu. harbuz. chiondorâş. piciul. metonimie. înfierat. îndeaproape. ilot. cronoscop. clipoceau. transfuzie. stanţă. -septic. jumară. pielografie. silinţă. bord. trausaminaze. tauto-. ciot. hemianestezie.

specializarea cazuală. “Ca să poţi judeca bine.” Pagina 42 din 106 . Opt ibovnice au oftat. în felul acesta. le-au uitat cam pe jumatate. pentru fiecare prepoziţie în parte. ca să-şi bată joc de tine(subordonata este circumstanţială concesivă) 5.(cuvintele sunt. complement circumstanţial de mod şi complement indirect) 8. Biata de ea.Testul 22 I. Untdelemnul. Ar fi lăudabil mai ales de către popor să te sacrifici(primul predicat este verbal.(cuvintele subliniate sunt. Se dau problemele şi soluţiile următoare şi se cere ca. (subordonata este subiectivă) 7. anevoie se dezbată. “Cât de frumos şi măreţ crinul în grădină creşte.” 2. “Ferice de cel înalt. f) Subliniaţi cuvintele care conţin vocale în hiat. unde s-ar duce. iată. Se dă textul: Pe cât l-am ajutat eu de mult. Vorba făra glume pare ca bucata fără sare. mai lesne te îndrepţi. fiecare. cum le auzi. Precizaţi felul subordonatelor: 1. fie şi nefolositoare. (cuvintele subliniate sunt. se ştie. îndată se veştejeşte. c) Selectaţi omofonele din text şi alcătuiţi enunţuri relevante în acest sens. eu le-am dat voie câte or vrea să uite şi. omografe) 2. A nu cădea nu se poate. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. “Nu de ce lemn. Adună de toate. “Cine o dată s-a-mbătat. pentru valoarea lor de adevăr. pe rând. plâns să fie. tot aceleaşi cuvinte îţi grăieşte şi. prin rescriere. dar mai cap al cui se vede că gândeşte.” 7. în ordine. dar. “La duhovnic de câte ori te spovedeşti. la diateza pasivă). Scapă-l de necaz. să se marcheze cu plus.” 8. nici nu se va mai ridica vreodată contra mea. ce păcat că-n oala noastră s-a vărsat. iar pentru valoarea lor de fals să se propună alte soluţii: 1. 4. de timpuriu începe a se strâmba. “Tot copacul ce va să fie bun de cârlig. Toată lumea are cap. cum cade jos. atribut şi complement indirect) 4. pentru că. “ Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. ci ce e în ploscă să te intereseze.(ultima propoziţie este subiectivă) 9. 6. felul propoziţiilor şi relaţiile sintactice dintre ele. n-o lăsa până ce n-o vei citi până la sfarşit. pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti.”(cuvintele sunt. aşa te cred. d) Demonstraţi în contexte funcţiile sintactice ale pronumelui reflexiv în cazul dativ. bună. e) Precizaţi. Cu toate acestea.” 5. de mine dă până la urmă şi ce i-oi spune eu se va auzi cu siguranţă peste tot ca să-şi mai poată permite să mai denatureze adevărul şi să mai spună că e ce e doar datorită lui şi că nimeni şi niciodată n-a avut vreun rost în destinul său. Precum te văd. pe atât a fost el de indiferent faţă de mine.” 3. orice carte în mână-ţi vine. 10. cu funcţia de nume predicativ) 3. (cuvântul subliniat este verb copulativ) III. rea cum este tot se vede că s-a îngrijit de mine. II. sintactic. “Când cu baba m-am luat. precizând. ca dă gura peste gard”(cuvântul subliniat este adverb. complemente circumstanţiale de mod) 6. Dacă e de plâns. 9. dar cinste îţi face când cazi să te scoli. dar.

10. Precis că aşa a fost să fie de la Dumnezeu.
I V. Realizaţi structura morfematică a cuvintelor următoare:
ar fi fost necunoscut, propriii copii, vom fi mergând, copseserăţi, ar fi fiind ascultaţi, închipuindu-şi,
despăduriţi , să se fi implicat, m-am înduplecat, vom fi fost întâmpinaţi, învechi-s-ar.
V. Formaţi genitiv- dativul cuvintelor:
beatitudine, iotă, taclale, strachină, răceală, tăicuţă, inaugurare, pătlagină, pregetare, verdeaţă,
seama, urbe, plaja, disecare, horire, jale, grecoaică, expatriere, mojicime, scrijeleală, silă, tihnăi,
diacustică, novocaină, bauxită, eroare, pleiadă, terţă, vargă, geantă, putină, bute, ulucă, ciocoaică,
voiajare, cuvioşie, legiuire, enoriaşă.
VI. Înlocuiţi substantivele subliniate cu pronumele personale corespunzătoare (forme
neaccentuate), după modelul:
Spune-i adevărul ! / Spune-i-l !
Nu vede zăpezile / Nu le vede.
Spusu-i-aţi şi ei povestea ?
Băut-aţi vinul ?
Servit-aţi prăjiturile ?
Le-a repetat întrebarea?
V-aţi pregătit discursul ?
Aţi crezut vecinele?
Datu-i-aţi şi lui adresa ?
Mâncat-au supa ?
VII. Subliniaţi adjectivele care nu au grad de comparaţie:
onest, sublim, muţi, energic, tuberculos, limitat, rubicond, copt, melancolic, inflexibil, roşiatică,
motrice, feroce, circular, variat, genial, perpendicular, teatral, vital, abisal, fantezist, lăudabil,
alergen, potrivnic, solitar, timorat, sagace, tomnatic, întreg, galanton.
VIII. Propuneţi antonime pentru cuvintele următoare:
contopire, adâncit, tihnă, vivace, imprecaţie, cosmic, armonie, ilar, orgie, trivializare, epuizat,
hieratic, contorsionat, opac, insatiabil, maleabil, demn, oportun, fiabil, livid, perspectivă, ademenit,
diurn, conglutinat, persiflare, acrit, vedetă, excludere, temporar, ascensiune, deriziune, mizericordie,
promovat, dispreţ, exordul, culpabil, demonic.

Pagina 43 din 106

Testul 23
I. Se dă textul:
În timpul cât s-au certat, n-am văzut nici măcar un vecin care să intervină( fenomen comun
pentru România, unde, să te şi omoare unul în stradă, tot nu te ajută nimeni), de aceea poliţiştii şi
cei care se ocupă cu liniştea publică ar trebui să analizeze această atitudine pe larg, ca să poată găsi
soluţiile de rezolvare rapidă şi a unor asemenea cazuri; dar pentru că acesta e un lucru de durată,
acum ei trebuie să se gândească cum ar fi oportun să se procedeze, spre a reduce numărul victimelor
sau spre a eradica infracţiunile violente.
Cerinţe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Analizaţi sintactic fraza, precizând felul propoziţiilor.
Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate.
Precizaţi diateza verbelor din text.
Stabiliţi valoarea morfologică şi fonetică a lui i final din cuvintele: nimeni, cei, trebui, găsi.
Identificaţi cuvintele care şi-au schimbat, în text, valoarea morfologică.
Selectaţi toate cuvintele derivate, reconstituind procesele care au avut loc.

II. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:
1.”Şi-am să-mi beau dobânzile
‘Cu nea Badiu cârciumaru’.”
2.”Departe, măre, departe
Suntu-mi trei feciori de popă
Câte şi trei citesc la carte.”
3.”Doar să-mi crească şi el mare
Să-l văd cu junii junind.”
4.”Ea îmi cere preţul ei:
nouă cară cu secară
nouă buţi cu bani mărunţi.”
5.”Mi-aş alege doi din voi,
doi din voi, cei dinapoi.”
6.”Cine ţie ţi-a făcut
Stat înalt ca de voinic?”
7.”Merii-şi clătina!Cu mere de-argint, / Cum mi-s pe pământ.”
8.

“Eu cosiţa ţi-oi tăia-o
Sus în vârf ţi-o ridica-o
De ţi-or bate-o vânturile
Ca pe feciori gândurile.”

9. “Ia, un grec neguţător
de vite cumpărător
Pagina 44 din 106

cumpără cirezi de boi
Şi vine-n gazdă la noi.”
10. “Ce-i mai dulce decât dulce
Şi pe talger nu se duce?”
III. Treceţi la plural cuvintele următoare:
mol, oberliht, surmenaj, mitral, oază, stres, dividend, condrom, azalee, bufeu, monarh, suprataxă,
dispnee, clupa, argilă, cotitate, decantor, galon, sol, incunabul, furnal, gală, dejecţie, arlechin, cav,
decagon, stringent, mixer, megafon, sanctitate, solubru, postulat, supleant, înscris, imund, hominid,
dragor, colet, benă, auroră.
IV. Propuneţi antonime pentru cuvintele:
corijabil, trupeş, coroziune, sfidător, deprimat, corupt, exuberanţă, tonic, accidental, rigid, inefabil,
fastuos, obscenitate, saturaţie, pecuniar, invectivă, oblong, pastoral, stricteţe, privat, prohibitiv,
repugnat, prădat, umorist, calomnie, voluntar, postum, lasciv, inestetic, inopinat.
V. Precizaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele:
gheişă, cumincioară, hangioaică, mahalagioaică, ulicioară, zgârciob, cealaltă, stricăciuni, chiuloasă,
răceală, ciorbe, segeau, epici, dragii, ceartă, copci, vrânceancă, prejudiciu, plângea, critici, negi,
ghiol, geamantan, picior, cafegiu, brichete, dulceaţă, ciocoi, cionţi, lipici, trohaici, mâhnicios,
pofticios, organici, trunchiul, ritologii.

Pagina 45 din 106

breaslă. elongaţie. Cerinţe: a) Analizaţi sintactic fraza. vrac. prolix. Patru substantive în dativul adnominal. într-un enunţ diferit. b) Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. melifer. craiasă. diluviu. atunci toţi vor da faliment şi dacă tot ţi-e aşa de frică. cucuruz. 8. tindă.Test 24 I. că de-asta n-am mai vorbit până acum. dat fiind că aş vrea să anticip cum vei evolua. Se dă textul: Îţi spun ca unui prieten ce te consider că. difuz. actuar. bulimie. ţechin. poştalion. matroz. erg. d) Reliefaţi funcţiile sintactice ale cazului genitiv prin intermediul pronumelui nehotărat oricine. sinoptic. ca să ştiu şi eu dacă ce-am spus despre tine până acum. dulceaţă. coacăz. atavic. nictalopie. plajă. infinitezimal. cu valoare conjuncţională coordonatoare. scheci. zapuşeală. umeraş. III. bulz. Daţi o definiţie tip dicţionar cuvintelor: galicism. c) Enumeraţi verbele copulative. Numeralul cardinal să fie complement circumstanţial de timp în genitiv. pleasnă. 4. II. vanitate. dominican. folio. poleială. sâcâială. sinereză. pilotă. respectiv că eşti capabil să asiguri fonduri de salarii pentru o sută de angajaţi se susţine în continuare. petrodolar. Verbul la modul gerunziu. odaliscă. bunicică. anorexie. o mai începi cumva şi pe cealaltă. siestă. 7. dojană. opis. decadă. 5. dacă nici tu nu reuşeşti în afacerea asta. sialog. 3. prandial. farmacopee. Locuţiunea adverbiala prin urmare să apară. acuitate. cneaz. incoercibil. 9. Formaţi pluralul următoarelor cuvinte: vertij. muscal. memorandum. pietricică. paleoaritmetică. stringent. 6. Pagina 46 din 106 . Locuţiunea pronominală de politeţe să fie element predicativ suplimentar în acuzativ. feroce. icuşar. Cuvântul multumită să aibă patru valori morfologice diferite. simoză. birjă. pergola. titirez. şogor. 10. Patru cuvinte compuse prin abreviere totală să apară în cazul genitiv. Adjectivul posesiv să fie complement circumstanţial concesiv. mogâldeaţă. Subordonata apozitivă să fie introdusă prin pronumele relativ cine. gheaţă. pansea. f) Identificaţi neologismele din fraza dată şi propuneţi sinonime pentru acestea. e) Selectaţi cuvintele compuse din text şi precizaţi valoarea morfologică a elementelor de structură. cuibar. 2. balcâz. pesticid. subliminal. portărel. fapt care mă face puţin curios. II. Trei cazuri de interdicţie a folosirii virgulei. diateza pasivă să fie regentul unei subordonate subiective. precizând felul propoziţiilor. haplologie. frescă. cord. extravilan. bisturiu. nefast. semicalc. construiţi contexte în care să relevaţi şi calitatea lor de predicative. abracadabrant. Construiţi contexte conform cerinţelor: 1.

gheţărie. scabros. de plano. Explicaţi sensul următoarelor expresii latineşti: de qua re agitur. lincşi. jongla. status civitatis. silenţios. spoliator. suscită. ureche. chiar. căsuţei. febril. austrieci. Pagina 47 din 106 . stoca. alogen. bancrută. surplus. fricativ. jurnalistica. orgoliu. animus obliganti. fraus creditorum. actio venditi. e. marchez. chiolhan. veleitar. corpus delicti. chiuvetă. blamare. bona fides. galerie. cocean. neutralitate. depanat. inconsecvent. terminus a quo. ascuţit. pescador. intenţional. patrioti. delegatio debiti. pestă. stanţă. zero. emetic. cianură. giulgiu. giratoriu. alieni iuris. nimbus. ameţeală. înfumurare. dojeni. limitat.IV. survola. Ordonaţi alfabetic următoarele cuvinte: galaxie. companion. prsuasiv. estompare. zaruri. clastic. contractus re. havană. de precario. elocinţă. inepţie. tapisa. pertracta. fluctuant. busculadă. pregnant. mala fides. pacta nuda. neutral. poartă. butir. newyorkez. jovial. status familiae. radiator. osândit. pustnici. proferare. ocheane. pacta adiecta. albii. perverti. stratagemă. menuet. tic. ignorant. i. actum litteris. brazi. apud acta. peri. eparhie. ceaun. quasag. tapir. u. zicală. iucognito. inaugurare. a stipendia. actio prosocio. vanadiu. VI. baie. harpon. ciupiţi. mătănii. VI. harpă. eschivat. disociere. suspensie. Precizaţi valorile fonetice ale lui o. neuron. venerat. radiant. din cuvintele: guşti. vis maior. Gheorghe. corosiv. bona damnorum. acri. tenace. Propuneţi sinonime pentru cuvintele: velur. neurolog. gafă. apocrif. ex officio. alergător. tapet. imersiune. ţară. V. nec mancipi.

mortadella/mortadela. c) pai-de-ia.c. ma-chi-eur. 7. acestui exerciţiu de contemplare. cercevea. faşă/feşă. c. fu-hrer. cerinţele subliniate sunt: a) c. hertzi. c. c) nerod/nărod.TEST 1 1.c. forfotă. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a) ma-ga-zio-ner. de scop. foehn. Nu vrea să vină nici în ruptul capului. Dintre formele de plural foarfeci. aproape într-o uniformă de lucru pe care fiecare a creat-o ad-hoc. când în călătoria noastră inspectăm fiecare bucăţică din ce ne iese în cale. 2. arierat. im-pi-e-gat. lam-en-ta. descongestiona/decongestiona. cleşte. pornind de la ideea că trupul trebuie să ne fie liber şi mişcările Pagina 48 din 106 . ke-tchup. c) aberoscop. dicţie/dicţiune. b) offline/off-line. c. c) c. b) atribut. Reduceţi viteza până la evitarea pericolului. carnaj.Conţine dublete literare acceptate seria: a) folk/folck.c. 3.c consecutiv. atribut. concesiv. c) 4. mi-ni-on. găinaţi. eu-ta-na-si-e. 4. muschetar/muşchetar. b)ma-nual. înhumaţie/inhumaţie. zilnic.c. sunt corecte: a) toate. 5. c) despoiat/despuiat.c. ghişee. Nu au plural cuvintele: a) brio. gerberă/jetberă. concesiv. mau-so-leu. c.Este corectă numai prima formă din fiecare pereche din seria: a) descuama/descoama. b) clacă. atenee. de scop.c. În fraza Este interesant că atunci când ne dedăm. azur. de mod. 6.c. c. judo/giudo. de mod. de mod. get-peget/get-beget. de scop. deconspira/desconspira. tot a venit.c. În enunţurile: Caut domnişoară pentru căsătorie. echinocţiu. Fata. kuw-ait. de la fiecare părticică a drumului şi până la formaţiunile nemaiîntâlnite care ne taie respiraţia şi ne fac să scoatem la tot pasul mici ţipete de admiraţie. c. fler. b) încovoiat/înconvoiat. suntem îmbrăcaţi identic. c. c. b) 3. concesiv. chiar supărată. machiează-machieuză. făraşe.c. îngurgita/ingurgita.

9 adverbe şi 7 adjective pronominale. b) copulativ. exprimat. 13. există. predicativ. c) 10. În aceeaşi frază. c) cu un scop anume. exprimat. subînţeles. indirecte. inclus. subînteles. exprimat. 1CD. Greenwich Meridian Time. auxiliar 16. CD. 8 cuvinte compuse şi 2 cuvinte în dativ. inclus. subordonatele sunt. în ordinea predicatelor: a) nedeterminat. c) 4 atribute. exprimat. Abrevierea ph înseamnă: a) fosfor. c) SB. există. Verbul a fi din acelaşi enunţ are valorile: a) copulativ şi predicativ. inclus. Numărul cuvintelor în cazul acuzativ din acelaşi enunţ este. născut-mort. auxiliar. c) contravaloare. 1CM. împotriva convenţiei că vei fi rezervat în privinţa afirmaţiilor pe această temă. motonavă. b) albastru deschis. inclus. dar pronunţate. Subiectele propoziţiilor din fraza de mai sus sunt. CD. GMT înseamnă: a) contravaloare. 5AT. inclus. de mod. 2 c. SB. exprimat. subînţeles. b) fortuit. între alte realităţi gramaticale: a) 2SB. c)filosofie 18. 8. b) puterea hidrogenului. subînţeles. în ordina predicatelor: a) SB. masculine/neutru. În enunţul Că te-ai declarat nemulţumit de noi. SB. b) SB. 4AT. 10. te manifeşti schizoid. inclus. inclus. 12. exprimat.circ. Nuanţele cromatice de bleu. CD. 7 verbe tranzitive şi 4 predicate nominale. inclus. PR. inclus. 2CT. exprimat. m/n. 5AT. c) nedeterminat. Construcţia ad-hoc înseamnă: a) întâmplător. de cauză. Greenwich Mean Time. exprimat. c) 3SB. dat fiind că se auzise demult despre tine că eşti imprevizibil şi că.SB. c) 8. Numărul complementelor necircumstanţiale din aceeaşi frază este: a) 11. 2 c. 2CT. b) 1 c. este: a)3. alb gălbui. inclus. exprimat. SB. 17. SB. crem se exprimă prin adjectivele care se ortografiază: a) albastru-deschis. AT. 1CI. pentru a putea păşi mai lesne pe acest alt tărâm(G. b) 11. 1 complement circ.lejere. exprimat. b) 3SB. printre alte realităţi gramaticale: a) 1 c. b) ca valoare. 14. neexprimat.Numărul elementelor de relaţie subordonatoare din aceeaşi frază. e îngrijorător.c. b) nedeterminat. nedeterminat. alb-gălbui. SB. b) 9. concesiv şi 1 triftong. c) şi a şi b. AT. c) copulativ. Abrevierile c/val. exprimat.circ. exprimat. AT. inclus. în contexte ca acesta de faţă. 2 semivocale nescrise.Liiceanu). a) 9. b) 4. SB. 1CD. Pagina 49 din 106 . inclus. care au şi funcţie sintatică. subînţeles. dar nu de mirare. 2CT. exprimat. c) *5. Greenwich Mirror Time. 9. 15. de timp. 11. 4 hiaturi.

Numărul verbelor care conţin sufixe gramaticale este: a) 2.. propoziţiile sunt în ordine predicatelor: a) PP.. substantivele care denumesc profesii. 24. 26. CI. 21. subiect. AT. Întrebarea nu costă nimic. c. ghei-şă. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a) pau-per. coană-mare. 25. SIDA). 28. b) c. premize. abrevierile locuţiunilor adverbiale. jude. c) c. APOZ. n. c) cămine-spitale. conflict din acelaşi text sunt: a) n. c. de mod / sub. babysitter sunt: a) cămine-spital.c. CZ. n. Cuvintele superior. AT. Sunt scrise corect tpate cuvintele din seria: a) dizident. c) 4. a dizerta.p. Structurile subliniate Valorează ceva. jude. lui Vasile. b) prooroc. 27.indirect.d. e-u-nuc.c. subiect. 2 substantive mobile. dezhumat.. 1 hiat.c. de mod. subiect.. c) concluziv. 2 atribute. Nu sunt urmate de punct: a) simbolurile elementelor chimice. 29.p. de mod. dezvoltat /N+Ac. c. subiect. Desdemona. abrevierile punctelor cardinale. b) 3. HIV. c) subiect.. PP. subiect. coane-mare. mai ales că e cazul să se facă odată o ierarhizare ca lumea: cine e primul şi cine e al doilea. subiect. CD. Formele de plural ale cuvintelor cămin-spital. c. de mod.APOZ. fapt ce ar stinge pe vecie ceea ce se numeşte conflict mocni. c.indirect/Ac (cu altul). b) prescurtările lunilor anului. APOZ..PP.19.. juzi.p.predicativ. 2 verbe copulative. c.d... b) 10 cuvinte în nominativ. Pasiunea şi obligaţia sunt două lucruri diferite. Pronumele nehotărâte unul cu altul sunt: a) subiect/N (unul). b) c. n. de mod.. răzjudeca. cuvintele subliniate sunt.indirect. lău-da-ţi-o. Ion nu poate spune asta în public. CD. c. babysitteri/e. coane-mari.d. cazul.p... chermeză. c) atribut. În enununţul Deşi superior lui Vasile. APOZ.p. n. coane-mari. c) c.p. islaz.c. Pagina 50 din 106 .c. CI. babysittere. PP. c. b) subiect dezvoltat/N+Ac. concesiv. n. în ordine: a) n. 22.d.p. 2 cuvinte compuse. c) abrevierile bolilor (ex.c. 3 verbe transitive. CZ. n. b) CV. c. APOZ.PP. c) CV. b) cămin-spitale. de mod. c) 6 cuvinte în acuzativ. b) subiect. subiect. AT. dar se contrează mereu unul cu altul.c. Ju-an.APOZ. n. c. APOZ. CD. 20. răszice. Acelaşi text conţine: a) 2 pronume fără funcţie sintatică.d.predicativ. apoziţie. APOZ. 23. PP. În enunţurile Pasiunea şi obligaţia nu-i acelaşi lucru. Cîte kilograme are porcul ? sunt: a) c. nu are. preerie. babysitteri.

c. CCM. CI. unul sunt: a) atribut adjectival/ adj. SB.. 34. SB. 36. nume predicativ/ loc. PP. nume predicativ/ substantiv Ac cu valoare adjectivală. de cauză/ loc. b) c. de aceea din acelaşi text sunt: a) subiect/ p. Domnişoarele. c. eu-ca-lipt.. SB. de unde se deduce că orice înstrăinarea aduce cu ea şi inevitabila răcire sunt. ce fusese pentru mine. adjectivală N. de mod/ adverb de mod.c. PP.b) de-zbă-ra. c) neu-tru. PP. SB. că eu plec după pâine şi odată trecută strada nu mă mai întorc sunt: Pagina 51 din 106 . PP.d. de aceea nu mai avea importanţă ce ne spuneam. b) subiect/ pronume nehotărât N. c. relativ N. nehot. PP. INC.d. c) PP. la cursuri! Domnişoare. Numărul infinitivelor lungi din acelaşi text este: a) nu există . CD. SB. CD. în ordinea predicatelor. c. Propoziţiile din fraza Ea nu mai era. gla-u-com. c) 6 43. PR. AT. c) primele două nume predicative. de cauză/ p. ma-ga-zi-o-ner.d. APOZ. SB. în-şfă-ca. subiect/ numeral cardinal cu val. de cauză loc. promiţând că pot face mai bine decât mulţi. 33. Numărul diftongilor din acelaşi text este: a) 5. b) PP. b) PP. PR. c) CDT. e de rău. relativ N. 30. CD. substantivală N. 38. 32. Merită cumpărată această carte. c) 5 ori. Semivocala i apare.. PP. în textul dat. ascund forţe pe care niciodată nu le folosesc. c) atribut adjectival/ adjectiv nehotărât N.d. CV. totuşi. la cursuri! sunt: a) primul subiect. PP. subiect/ pronume nehotărât. SB.c. la doi ani de la despărţire. adjectivală Ac. relativ Ac.c concesiv/ adverb Ac. 42. de timp. propoziţiile sunt. 39. chiar de-ar fi să ne certăm pentru asta. SB. c. 40. AT. CV. al treilea cuvânt incident. al treilea c. Cuvintele subliniate din enunţurile Domnişoarele. propoziţiile sunt. al treilea c. 37. AT. c) c. c. de-ta-i-list. c. ce drăguţe sunt!. de mod. c) primele două nume predicative. a) PP.. c. CV. CD. b) SB. c. În structurile Se face toamnă. totuşi. PP. li-gnit. demonstrativ Ac. b) nume predicativ/ p. c) nume predicativ/ p. c.c. Cuvintele ce. b) primele două subiecte. PP.c. APOZ. c) PP. subiect/ numeral cardinal cu valoare substantivală N.i. 41. SB. în ordinea apariţiei lor: a) c. CI. c. PR. Ac. 35. a) 7 ori. adv. b) toate sunt cuvinte incidente. nume predicativ/ loc. b) 3 ori. în ordinea predicatelor: a) PP.. 31. me-nuet. CD. adv. Numărul derivatelor din acelaşi enunţ este: a) 4. CD. acum. CZ. Cuvintele subliniate din enunţul Nu mizaţi pe mine. c. c. PP.c. AT. În enunţul Toţi prietenii promit că vor face mai multe decât sunt în stare şi. de. În enunţul Dacă te deranjează că e indiferentă. SB. AT. Cuvântul subliniat din enunţul Primarul este şi el om este: a) subiect reluat. PP.c. SB. CCM. concesiv/ adverb. Verbele la moduri nepersonale din acelaşi text sunt. nu înfăptuiesc nici o sutimein câte ar putea înfăptui unul singur. b) 6 . cuvintele subliniate sunt : a) subiecte. dar îi venim noi de hac. c) 5 . celelalte două cuvinte incidente. b) 2.d. în stare. Mi se face toamnă în suflet.d. în ordinea predicatelor acestora: a) PP. b) 7.cdţ. SB. N.c. PP. concesiv. în-a-in-te. c) 3. PP. b) apoziţie. c) nume predicativ.. Cuvintele toţi. CV.

47./ substantiv Ac. b)exprimat. numai astfel te-ai fi putut face savant.2 6b.31c. c) nume predicativ/ adjectiv N.50a Pagina 52 din 106 .44b. b) luptător. 45.19b.27c.30a. c. c.d/ substantiv Ac.9a.c. c)un element predicativ suplimentar şi un adverb.2c./ substantiv Ac.41b. c) primul verbal.40a.28b.15b.16a. c.43a. c. Sinonimul cuvântului boxer este: a) scrimer.d. În enunţul Tu eşti obraznică. al treilea verbal la diateza pasivă.39a.37b. b) toate nominale. b) c.5a. predicatele sunt: a) ambele verbale. SB.47c.3b.10b.d.12a.i.33c. c. de loc/ substantiv Ac. c) pugilist. c) Inginerii şi inginerele sunt cei mai bine plătiţi. nume predicativ/ adjectiv N. 48. Răspunsuri 1a.48a. 49. b)o apoziţie şi trei adverbe.29a.34b.18a.i/ pronume personal Ac. CD.4a. de câte ori se citeşte la voi pe săptămână? subiectul este: a) nedeterminat. c)subînţeles 50.i. b) ambele nominale.23a.32a.20a.21a. b) Inginerii şi inginerele sunt cel mai bine plătite./ substantiv Ac. cuvintele subliniate şi penultima propoziţie sunt: a) nume predicativ/ adverb Ac.25a. predicatele sunt: a) toate verbale. este şi va fi studiat de toţi elevii. nume predicativ/ substantiv N.11c. 44.24b. b) nume predicativ/ adjectiv N.i.6b.4 9a.13b. dat fiind că ai timp de lucru suficient ca să-ţi pui la punct toată materia. nume predicativ/ adjectiv N.14c.36a. Sunt corect acordate subiectele cu predicatele în varianta : a) Inginerii şi inginerele sunt cel mai bine plătiţi. 46. de scop/ subst.42c.c.38a./ substantiv ac. În contextul Eşti de mult timp doctoriţă sau ai ajuns acum. c) primele două nominale( se subînţelege câte un nume predicativ). În enunţul ’’ Ion’’ a fost. SB.35c. dacă nu chiar inumană există: a) un nume predicativ multiplu şi două adverbe.a) c. În enunţul Maria.7c. Ac. c. În enunţul Rămas singur. al doilea nominal incomplet.17b./ pronume personal Ac.8c.22c.45c.46c. c) c.

CT. În enunţul Dacă ai venit. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a) pi-u-ne-ză. timp nu e şi nici chef. Litera K se citeşte a) ca.PP. du-ra-cid.INC. CI. b) CDŢ. c) şi a şi b. c) Mass-tricht. 7.CZ. pauper.PP. 8. at-mo-sfe-ră. c) CZ. b) mixtum compositum. diateza pasivă. 6.pred. CZ. n. cînd. Se accentuează pe ultima silabă toate cuvintele din seria: a) omerta. că nu-i uşor de înţeles ce urmează să ni se spună şi nu-ţi arde acum de cerut explicaţii suplimentare.N. iată. PP. CZ. b) pre-scu-ră. ma-es-to-so. Expresia latinească mixtum compositum se pronunţă: a) mixtum compositium.CZ. . n. CD. confetti./subst. sur-ghiu-ni.CD. 2. INC. lie-duri.CZ. CI. b) toate./subst. Dintre structurile a aduce un prinos. b) subiect/verb la supim.CZ.CD. gigolo. libero. propoziţiile sunt în ordinea predicatelor: a) CZ. un-gu-ent. lin-gu-al. c) subiect/verb la supim. c) mixtum compositum.SB. reu-ma-tism. mijloc. ma-chi-eu-ză. c) 3. edilii oraşului.PP. subiect/subst. 3.N.INC.CD. 5. i-on.p. surpriză neaşteptată sunt pleonasme: a) 2. b) capa. ilaie. sever. cu-ar-ţos. PP.TEST 2 1. PP. 4. notorietate publică. edem. c) manager. altoi. vreo-da-tă.N. diateza pasivă. a se surmena total./verb la supin.SB.p. fii cuminte şi ascultă. Numărul verbelor tranzitive din acelaşi enunţ este: Pagina 53 din 106 . diateza activă. b) ocniţă. Cuvintele de înţeles şi chef sunt: a) n.

c) camilpetrercian. 18. 1 triftong şi 1 atribut. În enunţul Cât de grasă e şi bolnavă!există: a) două propoziţii şi 2 nume predicative. b) o propoziţie şi un nume predicativ multiplu. Vârful Omu.b) 2 diftongi şi 1 atribut. b) toate. Cuvântul apotropaic înseamnă: a) care te fereşte de rău. b) pedeapsă prin secetă (dată de Dumnezeu). c) semiauxiliar. obstetrică. contor. c) o propoziţie şi un nume predicativ simplu( cât). Pasul Tihuţa. N-am venit bine la mare. Expresia latinească mutatis mutandis înseamnă: a) marea mutare. Dreptul la învăţătură e garantat prin Constituţie. Ac.a) 4. b) predicativ. verbul este: a) copulativ. a se revanşa. În enunţul Ea e în concediu de maternitate. în dativ. INC. nichitastănescian. CZ. geobogzian. verb la prezumtiv prezent. 9. a) atribut în dativul posesiv. 12. Doi înmulţit cu trei fac şase. 21./ loc. şoseaua Iancului. CNS. că m-au şi sunat. b) Piaţa 1 Mai. c) Bulevardul Elisabelta. N. Grafia MCVIIIXLIX se citeşte: a)o mie opt sute şaizeci şi nouă. 22. Intrarea Popa Tau. există: a) un atribut adj/ loc-adj Ac. c) niciunul. că m-ar şi plăti. CV. CV. Peninsula Florida. c) 2 diftongi. b) CNS. c) cu valoare neutrală în dativ. a se desface este: Pagina 54 din 106 . 20. că mare s-a mai făcut. Adjectivele derivate de la numele proprii Camil Petrescu. Geo Bogza. b) o mie opt sute patruzeci şi nouă. parcul Cişmigiu. b) documentele care atestă colaborarea dintre statele europene.i. Pronumele din enunţul Pieri-le-ar neamul! este. un verb la viitor popular. băile Săcelu. Nu-l vizitez. 15.. 14. Dintre cuvintele pirostrie. c)3. nichitastănescean. nichita stănescian. a se desfăta. că m-am îngrijorat?. b) c. Dintre enunţurile Cine tot vorbeşte lucrul nu-i sporeşte. b) un atribut substamtival/ subs. pritoci sunt corecte: a) toate. CV. 23. 10. există: a) 3 diftongi şi 1 atribut. Nichita Stănescu sunt: a) camil petrescian. 19. există verbe la prezentul etern în: a) două dintre ele. Conţine numai grafii corecte seria: a) Calea Floreasca. c) o mie nouă sute nouă. prenadez. 16. În enunţul Spune fel de fel de bancuri.. În aceeaşi propoziţie. CDŢ. geo bogzian. CT. c) figură de zeu care apare pe monede. c) drepturile şi obligaţiile statelor UE şi actele normative care le stipulează. Lacul Bălcescu. c) un atribut adj. un verb la condiţional –optativ 17. 11. geobogzean. b) schimbând ceea ce trebuie schimat. Adj. c) 2. c) CI.. b)* 3. Modul imperativ afirmativ al verbelor a readuce.. b) 2. c) schimbând ceea ce tocmai am schimbat. INC. 13. şoseaua Mihai Bravu. b) camilpetrercian. de unde le-o mai fi scoţând. Termenul acquis înseamnă: a) politica economică a statelor europene. Beijingul se află în Orient. În enunţurile: Unde-ai stat. Vai. propoziţiile introduse prin că sunt: a) CCZ.

revanşează-te./adj. propoziţiile sunt. b) readă.că nu-mi va mai rămâne timp şi pentru citit.. În enunţul Te-am avertizat mereu de pericolul la care te expui: nu fuma. reluate prin un răstimp. desfătează-te. II (2 verbe). SB. PP. 3 atribute şi 5 virgule cu rol subordonativ. provenite din numeralele colective< c) subiecte reluate/numerale distribuite (toţi trei. PP. INC. 10 ani). c) SB. desfată-te. APOZ. Numeralul ordinal. III ( 2 verbe).. c) dezvoltate (el … un răstimp. b) SB. II (1 verb). APOZ. ei). câteşitrei) şi colective (amândoi). ei. SB. SB. m-am urcat în maşină şi dusă am fost. b) I (2 verbe). Cuvintele subliniate din enunţurile Ei toţi trei erau de acord. În enunţurile A trecut el aşa un răstimp. desface-te-ai. în special. a) I (3 verbe). b) dublu exprimate (el. APOZ. subiectele sunt: a) exprimate (el. rozându-mă. PP. 31. nu bea peste măsură. Copii eram noi amândoi. SB. III (2 verbe). studenţi. 24. sunt: a) apoziţii/numerale colective cu valoare adjectivală..Definiţia corectă a termenului escudo este: a) siguranţă absolută în comportare. 10 ani). SB. AT. IV (1 verb). b) atribute adj. În enunţul Nepreastricându-mi să-mi iau o vacanţă. dar nu m-ai ascultat. b) al două mii optălea. revanşază-te. PP. III (2 verbe). AT. SB. b)7 verbe intranzitive. CD. ei.. CD. PP. APOZ. b) PP. odihneşte-te. APOZ. AT. în ordinea predicatelor: a) CD. studenţi. dat fiind că n-am prea avut în ultima vreme. PP. SB. trecându-mi prin minte că ar fi bine să-mi vizitez prietenii. 2 atribute şi 6 virgule cu rol subordonativ. PP. 27. desfată-te. desfă-te.. ei . propoziţiile sunt. Pagina 55 din 106 . c) care plăteşte taxe de frecvenţă sau de internat. c) 6 verbe intranzitive. 3 atribute şi 7 virgule cu rol subordonativ. SB. AT . de genul masculin. c) PP.a) readu. APOZ. 29. format de la cardinalul 2008 este: a) al două mii optulea. PP. desfă-te. în ordinea predicatelor: a) PP. c) readu. b) denumire a unităţii băneşti din Portugalia. revanşează-te. PP.. Să se tot fi făcut ei 10 ani de la terminarea liceului.Verbele din text sunt de conjugările. dar. 30. c) I ( 4 verbe).. În acelaşi enunţ există: a) 8 verbe intranzitive. ei . SB. AT.. ţi-am spus.. ei. PP. 25. INC. IV ( 1 verb). c) al două miilea opt. PP. 32. totuşi. Din expansiunea ultimului verb la gerunziu rezultă: a) o cauzală. 28. Au plecat ei şi studenţi mai slabi. Noi câteşitrei am rezolvat. IV (1 verb). CD. 26.

n. În contextul Am cunoscut o vecină de-ale noastre. c. participial N. participial. N. b) două./ adj./verb la supin. b) 4 substantive mobile. c.. 35.p. n. repetatul lecţiilor sunt: a) verbe la supin cu valoare substantivală. semivocală.. fără valoare fonetică. 38.p. 40. c) substantive provenite din participiu. vocală.N. b) 6 pronume şi 6 cuvinte în Ac.. adj./subst.c. de mod/subst./subst Ac. participial N. Cuvintele subliniate din structurile apusul tinereţii. întrebându-le dacă cele două saloane de la etaj sunt pentru primit bolnavii. adj. vocală. odată plecată din gardă.p.p. heteronimice. de timp/ adj. c) vocală. mersul pe bicicletă. Dintre structurile a tustrelor fetele. niciun substantiv heteronimic.p. semivocală. Conţine verbe la supin enunţul: a) Casa e de vândut pe bani mulţi. n. rămase momentan fără serviciu. c) atr. heteronimic. N. vlădicului celui înţelept. participial. dar nu mi s-a prea părut mai bună ca fata aceleia de-am cunoscut-o atunci. vocală. fără valoare fonetică. există: a) 5 pronume şi 5 cuvinte în Ac./subst Ac. b) vocală. În cuvintele serviciu. În enunţul Doctoriţa trimisă pediatru la spitalul cel nou. 34. b) verbe la participiu cu valoare substantivală.p. semivocală. 33./adj./adj. Numărul adverbelor din acelaşi text este: a) 4. apoz. b) atr.. c) niciuna.c. c.b)o concesivă. 37. 36. bolnavii. s-a adresat unor doamne foste asistente acolo. c. Adjectivul nelăudabilă poate fi descompus în: Pagina 56 din 106 . 1 substantiv epicen.c. c) 6. n. ploii cea torenţială. atr. 39. sunt corecte: a) una. de timp/ adj. Ac. Ac. c) 6 pronume şi 5 cuvinte în Ac. c) o consecutivă. 41. i este. participial N. marii tale zi.... b) 5./subst. de scop/subst. b) Puiul e de fript pentru masa de prânz. adj. n. c) 2 substantive mobile. cuvintele subliniate sunt: a) atr./adj. 2 substantive epicene şi 1 subst. n. semivocală./subst. adj. 2 substantive epicene şi 2 subst. participial N. în ordine: a) vocală./subst. c) Maşinile sunt greu de condus. Textul dat conţine: a) 3 substantive mobile.c.

spăşit. Numărul termenilor flexibili din textul: O casă arătând ca o farmacie e tocmai un spaţiu de dorit de către oricine.: a) 7. caudine. afrodiziac 47. 42. real. vărsat de vânt. nume. c) Tabloul l-am dobândit prin abjudecarea organizată special. învăţătoare. Numărul propoziţiilor secundare din fraza A plecat. vântoase. c) 3. deşi nu ţi se făcuse de deochi pentru necuratul bănuit a te fi bântuit. ne întâlnim mâine pentru aceasta. b) 5 morfeme. c) 3. subînţeles. cât pe ce. Shopenhauer. este: a) 10. Te Deum. fiindcă. b) 1. c) flămânzilă. b) pankist. vintre. graffiti. filozof. în schimb ne-a lăsat o scrisoare. viers. nu mi-ar fi spus. Răspunsuri Pagina 57 din 106 . d’a capo –al –fine. b) 5. 43. renume. Sunt defective de singular toate cuvintekle din seria: a) Zăbăuci. frânge-linte.a) 4 morfeme. citrice. 49. subiectele propoziţiilor sunt: a) inclus. b) Aplicarea dispoziţiei fiind sine die. 46. Schiller: a) 2. 48. 45. patinaj-viteză. minioni. prenume. Identificaţi câte din următoarele substantive proprii sunt incorect scrise: Nietzche.Hristos. tipizate. gură spartă. general maior. post-restant. nepusă-masă. Vede. b) addenda. Varianta în care termenul juridic este corect utilizat este: a) Recuzarea judecătorului a fost obiectivă. Pantagruelic. pofida. c) 3 morfeme. c) 5. zbenghi. este: a) 4. ţiitoare. joule. Dintre adverbele evident. musli. b) 6. potroace. funeralii. 44. c) altă interpretare. Diesel. b) 3. poloboc. Quinet. Kirkegard. c) 8. sădilă. plurale tantum. SIDA. Conţine forme corecte seria: a) paradisiac. Isus. oricum. c) 2. pop-corn. dar nu ştiu cu ce. târlici. fireşte. Satana. 50. antitabagic. coate-goale. sucilă. b) inclus. varice. zănatec. b) 3. sigur. deci s-a admis. Precizaţi câte derivate create în limba română conţine textul: Eşti un netot dacă te-ai răzgândit şi te-ai descălţat aşa repede ca un nebun. pesemne. grâne. cornflakes. În enunţul Unde dai şi unde crapă. malpraxis. maţe-fripte. nota bene. pot fi predicate verbale: a) 4. Pentagon . nedeterminat. devize. soare-apune. anunţându-ne că nu se mai întoarce aici în veci. educatoare. Alteţa-sa. c) negru-de-fum.

b) atr.pers. b) c. prep.36b.17b.32b.3c.35c. / pr.1c.pron / pron interogativ G. b) cu valoare neutră ambele: c) c. Ştii că ne-am însurat băiatul ? a) atr.28b.10c.16a.c. c) apoziţie / subs. G./subs. a) atr.Ac. D posesiv.37b. Casa cui spuneai că te-a încântat ? a) c.15a.34a.47a. pers. Din cauza aceasta n-a venit.Ac art/ subst-Ac.5b. c.7b.2a. / pr.4a.50c.30c. Ac c.38a.40b.18c. c./ pr.13b.48a.dem. pron / pron interogativ D. c.pron/pron.adj. Rel G. d) altă interpretare Pagina 58 din 106 .8b.41b. de mod.d. D. Ac.12b.cz/pr dem.44c. atr. G în ambele propoziţii.29b. b) atr.19a. 49c. reflexiv D posesiv.46c..24b.42c. interj.cz.9a.adj/adj.43a. 5. Din cauza acesteia n-a venit.23c. Ac.L. Mii de albine s-au aşezat pe florile din grădină: a) subiect/subst.ind / pr. pers.G.22a.21b.20b./pr.d/pr.31c. dem. TEST 3 Încercuiţi varianta considerată corectă ca soluţie la următoarele probleme de sintaxă a propoziţiei 1.2 6a. d) fără funcţie / pr.14a./adj.de mod / adv. 3. rel Ac.dem.11a.adj / adj. d) atr.27a. Ce le ai cu gramatica ! a) c. reflex. b) atr / subst Ac atr / subst Ac.39c. c) atr. / pr.45b. Ac. reflexiv morfem de diateza reflexivă.dem G.d / pr. G loc.6c. c) c.i. d) altă interpretare 2. c) atr.25a.33c. d) altă interpretare 4.

Să-i dai bună ziua. atr. 11.p. d) altă interpretare. 13. / pr.p. / adv. deşi acum nici unul n-ar mai trebui să se gândească la aşa ceva. d) altă intepretare. d) CNS. c) ct. rel. c) c.adj / adj. a) at. Am povestit cui mi-era simpatic. b) atribute adjectivale provenite din numerale în G în ambele. a) CZ./adj. Părerea ta e necesar să fie luată în seamă.. c. Încercuiţi varianta considerată corectă ca soluţie la următoarele probleme de sintaxă a frazei. dacă ar fi fost să aibă doar o şansă mai bună. a) SB. vb. / pr. vb cop / p. 8. c) atr. d) AT.pron. a) PR.subst. Fie ca să intri la locurile fără taxă ! a) PR. c) CD. b) CI. a) CDŢ.n. a) c. N. vb. d) CV. În enunţul Ce pot admite mai puţin oamenii săraci e să vadă la vecini cum ar fi fost ei. Ac.N c. 7. / pr.i.pers./ subst Ac. D. 12. b) n.i. rel. c) CNS. propoziţiile sunt în ordine predicatelor: Pagina 59 din 106 .. de mod. d) CT. rel. e prea târziu./pron. 9. b) SB. Se poartă bine cu mine. a) n.. d) altă interpretare. D. d) altă interpretare 10. N. d) atr.n. De mod. d) CD 17. D. 15. / subst Ac. b)CM. 14. a) ct. / pr. Părerea celor patru e bună. Plecarea un timp de acasă duce la înstrăinare. D. b) subiect / pr. ştiind că am un cuvânt greu de spus. / adv. c) CD. c) CS. Dacă eşti prost.d. b) atr.d. / adv. c) atr. / adj. / subst.v. b) SB. N. subst. b) c. c) CD. np. D. / subst G. c) CZ. b) CV. cum te pot eu vorbi de bine.atr adj. / subst. pred.i.de mod. subiect / pr./adj. relativ Ac.. np / adj.i. a) c. b) SB. / p.6. numeral G: d) altă interpretare.p. Culmea e că tocmai te-ai săturat de învăţat. c) n. G. relativ Ac.rel.. rel. I-i neagră inima de supărare.p. pers. în timp ce el te urăşte ? a) CZ. 16. pr. / pron. E greu ce-ai cumpărat. / p. N. cop. / subst. Părerea celor patru băieţi e bună. D posesiv. pers. numeral G. n.

subiect/subst./pr. subînţeles. c. numărul greşelilor de orice natură este: a) 7. CDŢ. nedeterminat. 22.indirect/subst.c. PR.. nedeterminat. numărul atributelor neacordate este: a)5. D. 2 subst. c) exprimat. nedeterminat. b) c. Subiectele propoziţiilor din aceiaşi frază sunt: a) exprimat. de loc/subst Ac. SB. subînţeles. N./subst D. b) CD. exprimat.i. apozişie/subst. directe. În contextul Din punct de vedere al contribuţiei. PP.N. 24. CD. CV. 2 subst. b) dialogat.. directe. c. d) 2 comp. SB. c) enorm. CDŢ. d) 3. Nearticulate. CV. neatriculate.. 2 subst. PR. c) c. d) 5. PP. c) 3. subînţeles. c) care trece de la o idee la alta./subst. ermetic..a) SB. CDŢ.d. infatuat. at/subst. subînţeles. nearticulat. c.. nearticulate. subînţeles. 23. PR. d) SB. CM. ruşfet sunt: a) lumesc. exprimat. PP. subînţeles. d) c. somnifer. ştim că e nevoie de o sumă mare.d. Cuvintele subliniate din contextul Trecut lacul cu barca. subînţeles. SB... apoziţional/subst. c) PP. nedeterminat. SB. PP. rebarbativ. d) altă interpretare 25.ind. 19. de mod/subst. nedeterminat. CD.directe. greutate tipică obezităţii ? sunt: a) subiect/pr.interog G. 20. b) exprimat. b) 4.. SB. vişiniu. c. c) 4. CZ. Sinonimele cuvintelor mundan. dar hotărârea luată acum va fi unanim acceptată până la urmă de către toţi care girează intreprinderi sau care vor fi investiţi ca giranţi. CDŢ. Funcţiile sintatice ale cuvintelor subliniate din enunţul Al căruia dintre copii nu are sub 100 de kilograme.G. CV. CM. CZ. SB. at/ subst./substantive în Ac. exprimat. SB. antipatic.N. Cuvântul discurs înseamnă: a) oral. 18. exprimat.c. SB. d) narativ. Ac.c. 1 subst. d) nu au sinonime lexicale.interog. subînţeles. b) 6. N. b) 3 comp. de loc/ subst. Ac. Pagina 60 din 106 . Ac. PP. direct/substantive în Ac. cameraman./ subst. c) at. 21. Ac. În contextul Păsuitul o vreme prea îndelungată al copiilor în privinţa temelor pentru vacanţă nu face bine dezvoltării lor intelectuale. subînţeles. c. a mulţumit tuturor barcaragiilor pescari sunt: a) c. b)subiect/pr. PR. d) altă variantă. D. c) 3 comp./subst D. numai frazeologice. c. În aceeaşi frază există: a) 2 comp. D. apoziţional/ subst. SB.interog. nedeterminat. subînţeles.i. G. exprimat. subînţeles. apoziţie/subst. exprimat. nedeterminat. CV. pozeur. directe. În Ac. spălătorie. mită: b) terestru fotograf.

/adj.c.N.. c) 3 principale. c. zalhana sunt: a) ordonanţă. Să creşti mare. de mod/ad.. că eu sunt fecior vestitului Strâmbă-Lemne. b) patru. viitor. 36. foii. at. Ioanei. dragul meu băiat. Unitatea frazeologică latinească nota bene înseamnă: a) ia aminte. c) însoţitor. 29. În enunţul De-a fi aşa.i/ subst. Sensurile arhaismelor vistavoi. Pagina 61 din 106 . c) 8. c) apoziţie/subst.N. c) numai de mod. liber. Floarei. altceva sunt acum şi altceva au să fie. c) trei. Puichii. volnic.c. Floarii. abator. b) copioase. d) altă interpretare. n. 35.p. c) copiii. piuneză. 30. at. Florii. b) notă bună. b) 2 subordonate. adv+prepoziţie/marcă de grad. alvită. Puicăi. b) c.Ac. cuvintele subliniate sunt: a) fără funcţie/subst. În contextul Trebuie să ştiţi. b) apoziţie/subst. D. N. c) trei. caiet. b) Leanei. V. tanti Maria.p. apoi toate lucrurile nu sunt ceea ce se văd. crăiesc. D . Adj. vioaie. d) Lenii. n. De mod+prepoziţie.. Puichii. b) 6. Floarea. ci altceva au fost odată. Numele proprii Leana./adj. creiţar. d) 9.posesiv G. b) paznic. Puica.adj. cofetărie. au rol subordonator: a) toate. d) altă interpretare./adj.at. restaurant. at. 33.N. Numărul subiectelor nedeterminate din acelaşi context este: a) două.. c) apoziţie/ subst. c) de bun augur. Ioanei.posesiv G. d) două.26./adv+prepoziţie./adj. d) notat corect. îl îndoia cu mâinile şi-l făcea obadă de roată. specioasă. sunt de următoarele feluri: a) mod şi timp. Cuvintele subliniate din acelaşi text sunt: a) atribut/ subst. În cunoscutele formule de salut şi de răspuns Sărut mâna. Ioana. c) Leanei. b) numai de timp. Adverbele din text. Ioanei. geamgiul. există: a) 4 subordonate. d) cleioasă. numărul părţilor principale de propoziţie este: a) 7. de mod/adj. c. d) *altă interpretare. Floarii. 27.posesiv V. b) una. d) 3 subordonate. 34. formează G-D astfel: a) Lenii. 31. (Creangă).adj. Dintre virgulele existente în text. Conţin vocale în hiat toate cuvintele din seria: a) băiat. demn. feţii mei. d) slugă. Puicăi/Puichii. care lua stejarul cât de gros.. 28.V. d) unul./adj. dornic. Ioaneii. 32.

d) concesive. d) nici unul.n. dacă nici tu nu iei examenul. c) Ştii că ne-am luat casă cu etaj ? d) Nu prea ţi-ai învăţat teoria pentru testare ! 38. c) interjecţia. f.v. f. at. În versurile contextului Foaie verde iasomie / Măria neichii. de timp/adj. predictiv la modul imperativ. d) niciunul. 43.N. cuvintele subliniate sunt: a) p. Complementul nu poate avea regent: a) verbul. b) consecutive. între alte funcţii sintactice: a) o apoziţie şi un atribut datival.adverbial/adv. de mod apozitiv./vb. d) p. şi dacă tot ţi-e aşa de frică. c. Mărie / Cât de dragă mi-ai fost mie!. 40.. -întunecate/şi-atît pripite să fie. În enunţul Nu vorbi vorbe-necurate/Neînţelese.predicativ la modul conjunctiv. Formează pluralul în –i toate cuvintele din seria: Pagina 62 din 106 ./cât lipite să se ţie. b) PP+AT+CZ+CD+CV+CD. c) PP+APOZ+CV+CD+CV+PP. de mod şi un atribut genitival./dând drumul gurii naintea./vb.c. b) E plăcut că v-au plecat prietenii.posesiv G. la imperativ+ adj. 45.c. 46. d) adverbul. b) articolul. mai dai cumva şi la Cluj ?. c) trei. c. de timp/pr.N. atunci nu mai intră nimeni. de timp/pronume personal în genitiv. d) PP+AT+CDŢ+CD+CZ+ PP.posesiv în Ac. propoziţiile sunt. b) zonă cu arpagic intens irigată.cop. b) p./să-ţi întreacă limba. în ordine predicatelor: a) PP+APOZ+CD+ CZ+CZ+PP. c) p.n.Pann). b) două. d) tip de învăţământ dirijat de voluntari. d) o apoziţie şi un nume predicativ exprimat prin adjectiv la superlativ absolut.. Sensul cuvântului apagogic este: a) raţionament indirect prin reducere la absurd. c) tribunal în Atena unde se judecau crimele de război. 41.funcşie/adv. subiect/ pronume nehot.v.c. există. În enunţul Fie-mi admis acum să vă spun care anume a vorbit înaintea mea.la conjunctiv+ adj. b) două..mintea (A. c.37. subordonatele sunt: a) modale./vv. c) trei apoziţii şi un atribut genitival. Numărul subiectelor exprimate din acelaşi context este: a) patru. 42.cop.c./vb. de timp/pr.c. 39.de mod. c) unu.funcţia/adv. de mod apoziţional. 44. c) atributive. b) un c..Nu există un atribut pronominal în enunţul: a) Nu-i plăcut să-şi închipuie căldura. c. Dintre verbele din text sunt trazitive: a) trei. posesiv Ac. În contextul Îţi spun ca unui frate ce te consider că.

46a. poncif. 50. d) nicio variantă. timpan( timpane-timpanuri).48d.23c.31c.47a.37a. verbele sunt la următoarele diateze: a) activă. În acelaşi text. c) mosc( mosci-moscuri). condiţional.10b.. soc( socuri-soci). b) activă. de loc. cu drept cuvânt.2 6b. Au două forme de plural nediferenţiate semnatic toate cuvintele din seria: a) ansamblu(ansambluri. găinaţ. story.50b.7c. cerebel(cerebele-cerebeluri).45c.28b. faşă( feşe. velur( velururi-velure). d) activă.c. penel( penele-peneluri). Pagina 63 din 106 .c. pasivă. tihnă.12b. atlaz.16b.a) dumicat.15a. hotdog. tunel(tuneluri-tunele). c) un c.9b. ipohondru. reflexivă.42b. d) nicio variantă. de cauză.. Indicaţi în care serie nu apar locuţiuni pronominale: a) cine ştie cîţi. perestroika.40b.44d. d) ori despre care.38b.17d. pasivă. c) te miri ce. b) zăbavă.4c. c) activă.32a. ciuleandra.30a.19c.să nu capeţi de la mine decât un encomion fluturatic (Odobescu).24d.18a.14c. ulcea. 49. soc. d) un c.35d.20a.43a.13c. pomadă. triton. proră.. vas( vase-vasuri).5d. pântece.22c. b) un c.c. voiaj(voiajuri-voiaje).6a. În fraza Vezi să nu poţi şi tu ca simigiul şi de unde.36d.29c. roşeală( roşeluri-roşele).34b.2a. b) Excelenţa sa. b) cartier( cartiere-cartieruri).41a. 48. ojă.25a. pălincuţă( pălincuţe -pălincele).c. duzină.21a..faşe). crichet. ţintirim(ţintirimuri-ţintirime). păstură( păsturi-păsture). concesiv. reflexivă. grăunte. ceremonial. guturai(guturaiuri-guturaie).ansamble).49b . ulcea( ulcele-ulcici). 47. c) icrişoară. Răspunsuri 1b. subordonata introdusă prin de unde are ca echivalent: a) un c.11a.39c.33b.3d.8d. te aşteptai să fi răsplătit. măgăoaie.

a gini. numărul atributelor sunt: a) 8. antevorbitor. d) clonare. b) caftit. plante farmaceutice. paratrăsnet. c) copulativ. b) copulativ şi adversativ. d) stol. invitarea lor la spetacolele sau mesele festive din timpul verii e un act de mare generozitate. Pentru sensul de scrieri cu caracter variat se foloseşte cuvântul: a) ad-libitum. duracid. c) leucă. c) 12. stăluminat. b) post-partum. mujdei. sar.TEST 4 1. sport. lopată. ciută. 3. d) sine die. hipocaloric. Pagina 64 din 106 . Conţine termeni argotici seria: a) cal putere. c) căci. logistică. d) conclusiv şi copulativ. oneros. Au perechi omonime cuvintele: a) moale. înapoi. procopseală. 4. 6. b) teamă. silvicultor. fier. d) toxemie. puşcă. sifon. Raporturile sintactice de coordonare din acelaşi enunţ sunt de tip: a) copulativ şi disjunctiv. c) holding. vale. b) dezdoit. 2. În care dintre următoarele serii apar numai cuvinte compuse prin contopire: a) dumnezeire. În enunţul Conferirea de diplome celor mai bătrâni din oraş cu ocazia zilelor acestora şi. diliu. zici. în special. d) 13. c) miscellanea. sinergie. 5. b) 10.

propoziţiile sunt. Numărul predicatelor nominale din acelaţi context este: a) 6. 11. Nu sunt derivate cu sufixele moţionale cuvintele din seria: a) profesoară. subînţeles. poştăriţă. îţi. m-. exprimat. b) exprimat. 16. al sutălea. b) grăsuţă. al cincizecelea. al trei miielea. c) inclus. Doamne. sunînţeles. numărul substantivelor articulate hotărât este: a) 4. inclus. pe pământ / De vezi lumea ce-a făcut: /Dezlegat-a doi drăguţi / Şi legat-a doi urâţi. b) 2. subînţeles. vă. d) v-. numărul cuvintelor care conţin diftongi este: a) 2. 15.i. lebediţă. În enunţul E adevărat că i-am zis ceva îngrozitor şi acum nenorocirea este că e cam greu să mai separi ceea ce a fost ură. d) 3. Sunt corecte formele numeralelor din seria: a) al douăzecilea. 9. îl.. În enunşul Frumosul băiat din casa cu perdele roşii mă aştepta seara în faţa singurului bloc din cel mai mare cartier de vile al oraşului. Cuvîntul bucălaie înseamnă: a) creaţă. d) primăriţă. b) 4. b) mine. şi: a) 1 C. d) 2. d) exprimat. d) PP+ SB+ SB+ PR+ SB+ SB+SB. d) 1 CZ. 13. c) 3. poetă. În acelaşi text. scriitoare. c) PP+ SB+ PP+ PR+ SB+ CD+PR. b) al douîzecelea. 12. ti-. Subiectele propoziţiilor din acelaşi context sunt. subînţeles. inclus. 10. Pagina 65 din 106 . b) cardiologă.îmi. b) 5. al trei miilea. al milionălea. reporteră. subînţeles. lui. d) cu botul/extremităţile negru/negre. c) 3. există printre alte subordonate. subînţeles. al sutelea. în ordinea predicatelor: a) inclus. dar nu şi imposibil de făcut. al miliardelea. directoare. inclus. exprimat. actriţă. c) 4. a miliona. c) lingvistică. c) vorbăreaţă. c) ne. 8. inclus. 14. c) al douăzeci de miilea. d) 1. c) 1 CDŢ. Există cuvinte care sunt numai pronume personale în seria: a) mă. d) al optălea.7. mi-. în ordinea predicatelor: a) PP+SB+SB+ SB+ SB+ CD+ SB. subînţeles. b) PP+ SB+ PP+ SB+ SB+ CD+ SB. subînţeles. subînţeles. b) 2 APOZ. subînţeles. notăriţă.În enunţul Scobori.

23. d) subiect.c. relativ Ac.D. c) n. c.funcţie/pr. D. c) PP+ SB+ CM+ CS+ SB. b) stare de repulsie generată de minciunile religioase.rel.. 25...pers. d) 8.nehot.SUPL. verb auxiliar. din acelaşi enunţ. pentru cum vor petrece frumoasele nopţi de vară. atribut. există: Pagina 66 din 106 . p. c) 7.funcţie/pr. în poziţie finală.+ CNS+ SB. În enunşul Lucrările de amenajare încheiate. verb auxiliar. În enunţul Îmi făcuse foarte bine că v-am cunoscut aşa cum sunteţi. b) c. AT. Sensul cuvântului ostinato este: a) motiv melodic sau ritmic repetat stăruitor.D. INC. c) c. În contextul Măcar să-mi dea şi însutit faţă de ce-mi promisese că tot nu sunt încântat de ce fac acolo. b) 6. în: a) 3 cuvinte. voi traversa strada prin locuri fără semaforizare luminoasă ceea ce-mi spune că sunt prea tare obosit de atâtea emoţii. de oboseală. cum de ne-ai găsit iară ?.i. nu mă interesează. de fapt. APOZ.i. fi şi tu mai sigur pe tine. c) 6.pers. c. propoziţiile sunt in ordinea predicatelor: a) PP+SB+ CM+ CNS+ SB..d. dat fiind că în jurul meu./pr. f. b) c.Ac. c) subiect/pr.p./pr. verb auxiliar. ca să-mi pară grozav acum că mă despart de voi pentru întotdeauna. c) curent filosofic italian.d. c. c.rel. este: a) 7. 24. c. f./pr. 19. numai oscila într-una.Ac.direct. de dinainte de sfârşitul şcolii. Cuvintele subliniate din enunţul Ce mi-i spune tu. d) dans cavaleresc italian( numai de bărbaţi). sunt: a) c. Numărul greşelilor de orice natură din enunţul Măi Costică..D etic. b) PP+ SB+ PR..pers. b) n. APOZ.funcţie/pron.17.direct.i. a primit banii promişi. d) n. 21. 18. b) 5. de timp.pers.verbal la diateza pasiva (incomplet).pr.p. f. d) PP+ CI+ CM+ CS+ SB.p... D etc.c. 22./pr. cuvintele subliniate sunt: a) subiect. verb copulativ.N. n. d) 2 cuvinte.D. mereu s-ar găsi cine să-mi spună că precis am un viitor promiţător. f. Numărul cuvintelor formate prin mijloace interne de imbogăţire a vocabularului. că nu-mi va priii statul pe-aici. d) c. b) 5 cuvinte. -i apare ca desinenţă de plural. este: a) 8. mai ales că în cursul zilei de azi am şi de citit şi parcă mă văd că.funcţie/pr. d) 5.pers./pr.etic. etc.pers..i. În enunţul Toţi băieţii şi-au făcut planuri. 20. c) 4 cuvinte. cuvintele subliniate sunt: a) subiect. În contextul Câine de om ce-mi eşti.

de agent/subst. Sfătuirea fetei de către dirigintă a avut un efect miraculos. c) cuvinte incidente în V.c.N./subst. N. Ac. atr/subst. D. c.Ac. verbele la infinitiv sunt: a) c. c. 32. incid. Sensul cuvântului subasment este: a) partea de jos a unei construcţii. d) altă interpretare. d) ultima. c) două. c) c. c. de cauză. c) îndemn. în V./subst. În enunţurile E prea frumoasă pentru a fi uitată în perspectivă. Nu-i place a fi uitată de lume. c. b) nici una. b) trocar. N. c.c. 34./subst. c.de cauză. apoz. a) subiect/subst./subst. Ac. tustrele prietenele. c) sub limita de înălţime permisă. Între colegi e cel mai atent. Erau la zece mii de oameni la miting.. Se teme de a fi uitate de lume. Ac..mod/subs. Încercuiţi varianta considerată corectă ca analiză sintatică subliniate din următoarele enunţuri.. pentru a fi uitată apoi de tot. a) c. c. corespondent este cuvântul: a) tarantelă. d) 2 locuţiuni./substG. c) primele două.p. d) solicitudine.c.c. c.indirect.card. 27. b) aranjament pentru baza statuilor. c) atr. c) c. de mod. Pentru sensul de atenţie binevoitoare. cine este el ? Cine este el.a) 4 locuţiuni. 29.c. d) trei.. subiect.. Pagina 67 din 106 şi morfologică a cuvintelor . de scop. Dintre combinaţiile lexicale arbitrii ageamii.. Ac. d) altă interpretare.i.de scop. d) altă interpretare.pentru ambele situaţii.. subiect.i. apoz/subst. consecutiv. Ac. c) 3 locuţiuni. V.indirect. a) c.. d) c. c. b) c.concesiv/subst. 30. 26. amândoi vecinii. 31. sunt corecte: a)* toate.. Pentru ambele situaţii. consecutiv.agent/subst.c. Ac. c) atr.. b) 6 locuţiuni.c./num. de scop.. c./subst.direct. 28. d) n. b) c. b) apoz. b) subiect/subs. Am abandonat-o. d) contracţie la frig a muşchilor piciorului. subiect. N. Dintre combinaţiile lexicale ditamai omul. Vasile. zurliii copii. consecutiv. D. sunt corecte: a) toate. cogeamite băiatul. 33. b) nici una. Vasile cumva ? a) cuv. c.c./subst.Ac.de scop. b) atr. cenuşii codri. ai noştri miniştrii..

38.pers. b) c. atr.relativ Ac. c...p.i. 44.în G. c./subst Ac. Dau şi la Bucureşti. 43.. d) altă interpretare.N. conj. d) altă interpretare. 42. conj. d) CV. d) altă interpretare.G. c) n./subst Ac./subst. 41.adj. Ac./subst. Obosită cum eşti după examen. b) CZ./pr. El e tată numai cu numele. d) altă interpretare.35. de mod.subord. n-ai chef de filme. c) c.i. 46. 40. c) CD. a) CDŢ./adv. c) c. dar numai de botez./subst. c) n.adj. Nu te uit câte zile oi avea ! Pagina 68 din 106 . n.p.N. n. a) c. asta e mulţumirea mea ! a) APOZ.N. în Ac+atr. b) PR. Eu de-am avut un singur ban l-am împărţit cu tine (Coşbuc) a) CT.timp/subst Ac. a) atr. Ne-am prins fraţi. n.funcţie. d) altă interpretare./f. Omul. b) n. in Ac. G. atr.N. 36. Adverbial “mai”./pr.m. atr. d) CV. Tu eşti contra mea iar el pro. Să fii conştiincios.. c) CT.Ac. 45. d) CNS. in N+adv de întărire. c) CV.. chiar fiind ce-o fi.p.i. dacă se facuse ziuă. b) CT.dem.poz./subst. a) c. c) SB.N. Ac./pr. 39. merse în sat după lapte./subst./subst.N. al de mi l-a găsit tata în satul nostru.funcţie. a) CM. M-am măritat după Vasile. a) n.p.. b) CT.p./loc.adj/adj./subst. Ac. c. b) c.Ac. 37.p. d) CZ. b) apoz/subst. a) CDT. d) CDŢ./adj./adj.pers. b) c.mod/subst. a) subiect/subst.d.dem.Ac.d/pr./f. a) CV. apoz.. d) altă interpretare. Mă seacă la stomac dacă fumez de dimineaţă.d./pr./adj. c) CZ. dem.p. Tot îţi place tie Braşovul-mai Braşov ca Lipsca nu găseşti (Caragiale).mod/subst.subord. c) SB.. c) atr. Încercuiţi varianta considerată corectă ca analiză sintatică a frazelor următoare. +adv de întărire. Ac. b) CZ. Ac.. b) SB.

30d. În textul Socotesc că putem zice. care.16b. teratologic. 50. 47.14b.a) CT.19d.9a.6a. nemilos.12b. 48.4d.17b.29a.2b.37c. ceresc.3c. nimic. fără să ne îndoim.44a. ce fel de. 26b. Cuvântul tercot este format prin.43b.15c.39c. b) derivare regresivă. sintaxă a propoziţiei şi a frazei. c) oricui.35c. b) CV. acela. c) conversiune.20d. c) CM. Sunt numai pronume (deci niciodată adjective pronominale) formele: a) altcăruiva. mortal. Pagina 69 din 106 .11b. cutărescu. Sinonimele cuvintelor detersie.32c. d) curăţare. fonetică şi lexicologie. elizeic.36d.21d.45c. Răspundeţi următoarelor probleme combinate de morfologie.48d . d) aceluiaşi.24c.13a.5a.10a.46c. d) 1 CS+ 1 SB+ 2 AT. / Măcar că se află oameni care nu pricep de loc / Cum a putut să vorbească un sălbatic dobitoc / Şi care vin să te întrebe dacă e adevărat / Că în vremea veche câinii au vorbit asa curat ? există: a) 4 CD + 3 AT+ 1 SB.33b. altcuiva. d) altă interpretare.49a.25a.18a.50c.38d. care mai de care. terestru.40c. înţelegător.42b. / Că e prea bun pentru fabuli veacul în care trăim.34b. b) 1 CV+ 1 CM+ 2 CD.31a.22b. inclement sunt: a) detentă.8d.28c.27a. b) nici unul.41c. d) mijloc extern. c) eliberare. Răspunsuri 1c. a)*compunere.7d. 49.23a. ortografie. milos. c) 1 CS+ 5 CD+ CV. vreuna.47c. b) murdărie.

ar fi bine să vă adaptaţi. lornion/ lornon. d) însele. prior/ prier. Pagina 70 din 106 . a lui să fie/pronume relativ G. training/ trening. minciunea/minciunică. pron/pron. n. pr. 5. sunt: a) atr. subiect/pronume.d. În enunţul Cei de faţă sunt cei mai cei dintre cei lăudaţi şi dintre cei din grupă.reflexiv. însăţi. 4. b) complement indirect. rel G. uşer/ uşier 2. c) sfară/ sfoară.pers. Cuvintele subliniate din contextul Dacă i-ar mai tăcea odată gura aia. pătlăgea/pătlăgică. Au două forme de singular ambele corecte cuvintele: a) vinars/ ginars. scuamă/ scvamă. samuray/ samurai. c) După toate câte aţi făcut. Sunt compuse din două pronume personale formele: a) însumi. că m-am temut că nu al cui stabiliserăm să fie va fi până la urma premiul.posesiv. n.f/funcţie. jerseu/ jerse./ pronume. c) însămi. relativ G. b) După spusele lui. c) atr.TEST 5 1. Există patru pronume în varianta: a) La ideile tale nu s-a găsit nici un răspuns dintre cele dorite. surcea/surcică. mătălică/ mătăluţă. însuţi. D posesiv. c. pronominal/pron.f/funcţie. n. înselor. complement indirect/pronume reflexiv Ac. galanton/ galantom.pred. pr. însevă. mărgea/mărgică. d) M-ar enerva la culme toate aceste atitudini ale tale.p. zi/ziuă. pers. al lui să fie/pr. D posesiv.pron/pron. pronume personal D. relativ. b) leva/levă. există: a) 2 pronume + 2 articole demonstrative+1 adj. panglicar/ pănglicar. reflexiv Ac.predicativ al lui va fi/pronume relativ G d) atr. b) însene. nu i-ar fii trebuit nimic din ce văzuse. 3.

nehot. 9. În enunţul Pe cât l-am sfătuit eu de sincer.Ac.pron. d) altă interpretare.Ac.b) 3 pronume+1 articol demonstrativ+1 adjectiv. c.d. există între altele: a) 2 arhaisme+1 anacolut+6 cuvinte în Ac. b) 2PP +AT +2CSN + 2 PR +1 SB. Azi nu prea-i cum fura.demonstrativ Ac.demonstrativ N. nefiindu-i încă dat să poarte singur un punct de vedere. d) altă interpretare. b) eps/loc.Ac. atr. aşa că dacă ar mai tăcea ar fi bine pentru el. d) 1 anacolut + 5 cuvinte în Ac + 2 adjective.supin. există: a) 3PP+1 SB+1 CM+1 CNS+1 CV.adv. 7. b) 1 arhaism +1 tautologie + 1 anacolut + 5 cuvinte în Ac. b) atribut adjectival/adj. 12.c.Ac. c) 1 pronume + 3 articole demonstrative+1 adjectiv.adj.Ac. de neatins de ea.. pe atât a fost el de ipocrit.d. există: a) 2PP+1AT+ 2CSN+1 PR+ 2 SB. asta ca să iau notă mică din nou. d) altă interpretare. 8. a) atr. c) c.N.. În enunţul În niscavai limbi străine /Care tu nu le ştii bine/Să nu vorbeşti te fereşte/Că este prea nebuneşte. c. c) atr. a) atr./vb. c) 3 PP + 1AT + 1PR + 1CSN +1SB.adj. M-a lăsat cu ochii-n soare.adj. Pagina 71 din 106 . inf. c) c. dar e prea îndrăzneţ pentru cât e de pregătit. 10.nehot/fără funcţie./adj. d) 3PP+ 1AT +1PR + 1CM+ 2SB.c. supin.consecutiv/vb.adj.adj.. c) 3 PP+1 CNS+ 2 CV+ 1 SV... c) subiect/vb. Verbal/vb. 6. În fraza După felul cum vorbeşte pare că s-a mai civilizat. demonstrative N. de mine dă până la urmă şi ce i-oi spune se va auzi cu siguranţă peste tot ca să mai poată rămâne indiferent. d) altă interpretare./subst. b) predicat verbal/loc.. apoziţional/pr.d.Ac. d) altă interpretare.m/loc. Am o tâmpită de frază în test. b) c.nehotărât.scop/pr.. c) 1 tautologie + 5 cuvinte în Ac + 2 adverbe. unde s-ar duce. subiect/pr. 11. a) ccm/loc. c.adj/adj. dar. Mi-a pus nişte ciorbă acră./subst..mod/vb. d) atr. inf. apoziţie/pr. a) c../adj.demonstrativ N.supin. b) 2 PP+1 SB+2 CV+ 1 CNS.

d) altă înterpretare.. c) ambele c..d.G..pers./pron.d. n... şi 4 subiecte.i./verb la supin. c. şi vlăstarele crescute aici.p. consecutiv/verb la inf.i.p.. În acelaşi enunţ există: a) 5 nume pred. c. Imi duc pantalonii la croitoreasă./subst. c.c./subst. de mod/subst./subst./subst.reflexiv D. indiferent de tarif: a) c. d) altă interpretare 14./verb la infinitiv. În contextul Cum e şcoala. c) CM+PP+ SB+ PP+ SB+ PR+ APOZ. de mod în Ac. c.p.D.N. n. d) altă interpretare./subs. c. c..i. c. N. 19. b) n. D./subst.13.pers. aşa şi vlăstarele.Transmiterea mai des de date despre tine rudelor poate fi făcută prin internet: a) c.p. c) subiect/subst N. 18.p. Eu mă prefac într-un vardist: a) n.. c) at. c) at.i. 20. dar fiind greu de anticipat ce va ajunge fiecare. d) 2 verbe tranzitive şi 4 verbe predicative./pr.D. b) 6 nume pred.D..i. n./participiu./verb la supin. 17./pr./adj. d) n./adj.c. d) c. c.G. c) 4 nume pred.+ participiu. b) ambele numere predicative în N. D./verb cop. ar fi înţelept să se spună mai altfel: cum va fi şcoala. D. Încercuiţi varianta considerată corectă ca soluţie la următoatele probleme de sintaxă a propoziţiei: 16.i./pr. c. cosecutiv/verb la infinitiv. b) at.reflex.. b) CM+PP+CD+PP+SB+ PR+ APOZ.p. c. 15. Ac.i.c.interog.interog./pr. Pagina 72 din 106 . Eu mă prefac vardist. b) at/pr. c. există următoarele propoziţii (în succesiunea predicatelor exprimate sau subînţeles): a) PR+PP+CD+CD+PP+SB+PR+APOZ.d. În acelaşi enunţ există: a) nici un verb tranzitiv şi un verb predicativ./verb la supin. şi 3 subiecte.Ac. c) 1 verb tranzitiv şi două verbe predicative. d) c.. c. posesiv../subst./verb cop. Ac.c./subst N.. Astăzi nu-i nevoie de ambiţie pentru a te realiza.i. şi 4 subiecte. c.interog.c./subst G../pr. subiect/verb la supin.D. d) at. c) at.posesiv.c.concesiv/subst.. b) at. de scop/verb la inf. respectiv Ac. b) 2 verbe tranzitive şi două verbe predicative.participal N.cconsecutiv/verb la inf./subst N./verb cop. Fata cui era de aşteptat să vină ? a) c.p.d. n. ci de bani: a) subiect/subst.. Ac. Ac.D. n.p.interog.

Ac..rel.p. at/adj.relativ. c. 22.. pers.relativ. D. b) SB. Câţi băieţi m-ar curta. subiect/pr. d) CM. de scop/subst Ac.. c. Nu înveţi./subst./pron. f. 32./pr.D./adj. D. nu mai mergi cu maşina. c. a) apoz. d) m.. c) CNS./adv.pers. 33. a) SB. Ac. d) c./pron. Înceruiţi varianta considerată corectă ca soluţie la următoarele probleme de sintaxă a frazei (se cere felul subordonatei): 25.. de ce nu mi-ai luat şi pătrunjel ? Pagina 73 din 106 . b) CZ.funcţie/pron. at. a) CZ. N. N..c../subst. subiect reluat/pr./adv. d) PR.i. n-a găsit gara. c) CI. c.p./pr. 31. eps. Ac. c) subiect/subst.c. n. b) c./adj. c. b) CZ. d) CT.i. De grasă ce eşti nu te mai încape nimic. f.. c) CI. fapt care m-a jignit mult.p.c.Ac. 28. Ac. d) CNS. b) PR. 26.i. La două zile mi-a dispărut calul pe care-l cumpărasem de prăsilă: a) c./subst. n. Uituco ce eşti. de mod/pr.pers. de scop/subst..N. c) subiect/subst. 23.. d) CS./pr. a) CDŢ.Ac. a) CI.. d) apoziţie/pr.personal în D etic. c) c. a) CM. D posesiv..pers. N./adj.c./pron. d) SB.N. Un oarecare Ion Popescu mi se lăudase cu trecutul său: a) at.pers. 30.nehot. b) CNS. c) at./adj. a) n. numai unul mi-e drag. b) SB.pron. d) subiect/subst.funcţie/pron. b) apoz.p.nehot. Ar fi destul de cu anevoie de cărat într-o Dacie ce ai tu pe listă.nehot. 29.N.c. relativ. Biletul e normal să fie luat cu o zi înainte.rel. c) CS. b) at.p.. a) CD. 24. c) PR. rel. etic. a) CI.rel./subst. de cauză/adj. D posesiv. subiect/pr. M-ai certat pe nedrept.i. Ac. Eşti prea plin de bani pentru cât munceşti. D.. Astăzi fiind să-mi sărbătoresc onomastica vă dau şi vouă bere. d) altă interpretare.pron. b) at. D posesiv..pers.rel. c) CI./pr.rel. c) CV. Precis n-o să să mai ajungă să trăiască în Germania. c) SB. d) APOZ. 27.. b) CD. de cauză/adj.. n. a) PR. Ac.reflexiv.21. Mută cum era. b) CV.

ortografie şi punctuaţie./loc. diacronie. c) motiv de război.. d) 3. b) comprima. b) trei porunci divine.adj. d) c. fonetică./subst. anexiune. andosatar. cuvintele subliniate sunt: a) n.p. b) floricol.. 37. Încercuiţi varianta considerată corectă ca soluţie la următoarele probleme de vocabular.p. 34. din cauza do’nşoarei de alături.p.o activitate la fel de intensă. În enunţul Astăzi am întrebat destul ca să pot promite că mâine. numărul cuvintelor conversionate este: a) 4. c) floricultura. există: a) 2 verbe bitranzitive./subst. 40. compromis. autocamion. ascultând sfaturi mai vechi. computeriza. Cunoscuta expresie latinească casus belli înseamnă: a) caz captivant./subst. d) CV. dar. at. c) CNS. d) telecomandă. În enunţul Te-am văzut de două.subst.subst. b) evoluat.. 36. d) 2 semne de ortografie şi 6 de punctuaţie./subst.. În familia lexicală a cuvântului floare nu intră: a) floribrend. 41. Sunt derivate parasintetic toate cuvintele din seria: a) anatoxină. c) Atributivă.Ac.c.G.adj. opunere.G. d) florid. c) 5.Ac. În enunţul Averea o faci numai după ce ai puterea şi aceasta doar o clipă îţi bate voios la uşă. d) nici unul.a) Incidentă..adj. trei ori. voi mai soluţiona o speţă până la prânz. 38. există: a) 5 semne de otografie şi 3 de punctuaţie. at. c) trei replici succesive ale aceluiaşi vorbitor. d) evoluţie. c) n. d) conversaţie între trei persoane. apoz. d) în urma unui conflict armat. 42. 35. b) 1 verb bitranzitiv./subst. Du-te de te spânzură ! a) CL. hemoglobină.. În familia lexicală a cuvântului a evolua nu intră: a) evolută. b) situaţie plăcută. b) 2.. b) CS.. b) 4 semne de ortografie şi 3 de punctuaţie. c) evoluţionism. c) 3 semne de ortografie şi 5 de punctuaţie. într.subst. c) potopire. dar nu mi-ai prea plăcut. c) 3 verbe bitranzitive.G. b) n. d) altă interpretare./loc.N.de mod/loc. b) Apozitivă. În versul Ci tu rămâi în floare ca luna lui April (Eminescu).G. at. Cuvîntul trialog înseamnă: a) operă dramatică alcătuită din trei acte.Ac. 43. Pagina 74 din 106 . 39.

28d.V. Structura morfologică a cuvântului fuseserăm conţine: a) 3 morfeme concrete. c) ştrengar. În contextul Popescule dragă.. d) primele două şi ultimul.44.20b.32a. paradisiac. d) Datorită cui a plâns.3b. 49.48b .47a.7c. b) toate.. d) ambele incorecte. b) primar.44d.21b. Ac. c) apoziţie / subst./vb.. pistolar.c.13b.10b. valutar.c.33a.inf. c. ocular.6a. bugetar.42c.29a. b) n.30d. 48.34b.50b.41c.inf. de mod/adv.. inf.8d.46b.49a.5a.la comp.V.adj-/adj. lopătar. c) eps/adj.Ac. 46.45a. marochinier.12a. nu-i de unde cheltui dacă nu munceşti.38d. d) altă interpretare. ţepar.15c. 47.22b. a) Cui crezi că i-am vorbit acela nu mă bagă în seamă de oarece vreme.de superioritate.14d. la comp.4c.37c. din cauza aceluia vei suferi mereu în continuare.V. c) ultimele două. c. cuvintele subliniate sunt: a) cuv. d) 5 morfeme concrete. c.. 45. subiect/vb.16c./adj. b) at.19a.39a.i.c.23b.. al o sutelea. Dintre cuvintele ierbivor. Cuvintele subliniate din enunţul Popescu e mai greu de ţinut în frâu decât Ionescu sunt: a) c. un pleonasm şi doi diftongi.40d.24c.2d.25a.incident/adj. Identificaţi contextul care conţine un anacolut. Pagina 75 din 106 .d. fugar. sunt corecte: a) niciuna. c) ultima corectă. b) 6 morfeme concrete.35b. d) altă interpretare. c) Al cui spuneai că a venit acela m-a deranjat când dormeam un somn profund.31b.de superioritate.11d./subst. mijlocar. mod/aubst. Răspunsuri 1b.17c.p.9c. Seria de exemple neomogenă din punctul de vedere al sufixului utilizat este: a) viespar.27b. b) Despre cine am vorbit aceluia să-i cerem sfaturi despre cum va începe să devină timpul.N. d) vascular. c) 4 morfeme concrete. b) ambele corecte. subiect/vb. copie de pe original sunt: a) prima corectă.36c.2 6c.18c. c.43a. Structurile copie după original. Ac.. patiser.mod/subst. 50.

Numărul complementelor circumstanţiale din contextul: Spre seară. 1 verb auxiliar.nedeterminate. c) mulţumită părinţilor.. 1 sub. În enunţul Pentru a mai deşteaptă dintre cei prezenţi.major este: Pagina 76 din 106 . d) nicio variantă. Pentru funcţia de nume predicativ din enunţul: Tu ai rămas. 7. 2 verbe pred. exprimat. singur-singurel. ţap-negru. 1 sub. b) 3. b) în ciuda-mi. c) 4. vs. exprimat. 5.. aşa a şi plecat. c) 3 verbe cop. v°.. numărul articolelor de orice tip este: a) 4. b) 3. În enunţul La mare nu-i prea bine. 1 sub inclus. există.. 2 verbe pred. 6. cum era altădată. d) altă interpretare. de aceea-i de dorit de către oricine să fie într-o companie plăcută. am pregătit o singură întrebare din matematicile speciale. d) 7. d) nici unul. Cuvintele recto şi verso se abreviază: a) r°... existentă în vechile studii de specialitate. d) 5. este: a) 5. b) Cum a venit în casă. nedeterminate. c) Cum a intrat pe geam în casă. b) r. c) rct.. 4 subiecte nedeterminate. d) Cum a venit în casă se ştia prea bine. voi pleca alături de prieteni spre a ne distra la disperare (e ultima zi din vacanţă doar) la discoteca de la 3 Axe. sergent. c) 2. 2 sub.. Numărul atributelor din enunţul A-ţi fi prea frică de examen e cam neobişnuit pentru unul ca tine este: a) 1... d) contra repetenţiei.. l-au şi întrebat de examen. 2. 3 verbe pred. Cuvântul cum introduce o temporală şi nu are funcţie sintactică în enunţul: a) Cum a venit în casă. v. 2 sub. exprimate.. între altele: a) 3 verbe cop. c) 2.TEST 6 1. 3 sub. că nu-i soare. împotriva-ţi. l-au arestat pentru violare de domiciliu. 3. 4. b) 2 verbe cop. Pluralul cuvintelor nou-nouţ.. 8... b) 6..completarea coectă este cu: a) datorită neatenţiei.

nedet. prepelicar. b) adjectiv relativ-atr. În acelaşi enunţ. SB. rezultat. subînţeles. membră a mai multe comisii. e clar că. b) nedet.circ. stârpire.AG. la anarhie în toată familia. b) De-a ca tine am văzut a nu ştiu câta oară. c) nou-nouţi. stirpe. CM. subînţeles. pron.adj. SB. prepoziţie. în mod inevitabil. CD. reflexiv-compl. SB CNS.direct. exprimat. 14. succesiv. kilogram-metru.AG.. în ordinea predicatelor.direct. în final. propoziţiile sunt.. exprimat. CS. dar nu prea eşti pus la punct cu problemele de gramatică şi nici în stare să te concentrezi. SB. că acesta era momentul de răscruce pomenit de cine îţi ghicise cândva în palmă. categoric. există: Pagina 77 din 106 . fastuos. d) mută. d) altă interpretare. exprimat.de. c) trapezist. masor. dumnezeiesc. efect de sera. apodictic. SB. loial. rasă.. ecumenic sunt: a) pritoci. C. pronume pers. sex-simbol. a) 10. CNS. scrimeur. CV. de-a mirarea să mai poţi afla.. d) nicio variantă. Sinonimele cuvintelor transvaza. director. c) plantă. preoţesc.subînţeles. neatento !. În enunţul: Faci pe deşteptul. parohial.exprimat. factor coagulant. Conţine substantive mobile seria: a) lenjereasă.. sergent-majori. stop-cadru. universal. SB. subînţeles. factor-prim.indirect. singur-singurei. d) PP.circ de mod. d) altă interpretare. b) nou-nouţi. Cuvântul a este.colecţie. 11.relativ-compl. origine. c) ediţie. C. învăţător. În fraza Pentru tine.-compl. b) traversa.. singuri-singurei. singuri-singurei. următoarele: a) nedet. exprimat. adjectiv demonstrativ. Se flexionează la plural numai ultimul termen în cazul compuselor: a) an-lumină. spre a descoperi.. b) PP. eventual. pronume demonstrativ.. articol posesiv. d) nedet. b) prim-secretar. subiectele propoziţiilor sunt. ţapi-negri. d) nicio variantă.. nedet. În contextul: Habar n-ai ce nervoasă sunt pe tine. 13. nedet. CD. orice s-ar întâmpla rău ca să dea peste cap echilibrul ştiut al fiinţei tale va duce.-compl. subînţeles. 12. sergenţi-majori. cerc de prieteni. am nevoie de părerea a două dintre specialiste: a de fizică şi experta a pe probleme de orientare şcolară. dar fată ca a din filmul ăsta.nedet. în ordine predicatelor: a) PP. 15. c) A doua de aici nu-i a noastră.I.AG. ea pare. c) PP. în contextul: a) Pentru a mea.. nedet. c) subînţeles. sergenţi-majori. 9. eternul-feminin. de mod. SB. proverbial. exprimat. c) pron. nedet. b) cusător.noi-nouţi. nedet. C. SB. C. executor (judecătoresc). ţapi-negri. machior. inspector. cuvintele subliniate sunt: a) adverb-compl. extirpare. a mai bună dintre specialiste.. ţapi-negri. exprimat. aşa cum se identifică acesta.. CV. tricoter. pronume pers. subînţeles.final. d) altă interpretare 16.

d) altă interpretare. 1 subiect exprimat. cu ajutorul. cuvintele subliniate sunt: a) c.rel).. 26.rel. ale cărei opinii.relativ în enunţul: a) Profa de română.). ale căror opinii. c) literă ajutătoare (2). c. (pron. În enunţul Unde-i unul nu-i putere la nevoi şi la durere. cea din liceu..interog. În contextul: Cu tot regretul. 19. d-aia tace peşte când e de vină pentru răspunsul dat. nehot). c. i scurt (3). 23. 22. asemenea. graţie. b) i scurt (2). adunaţi cu trei.. s-au făcut zece. îndărătul. să mă pună la învăţat sau la ce i se năzare? sunt: a) c.nehot. În enunţul: E un prost şi jumătate. contrar....). c) un eps şi două nume predicative. b) Profa de română.(pron. 18. subiect (pron. ce.consecutiv. d) altă interpretare. câţi erau în cabană. şi trei cuvinte derivate. 21. cuvintele subliniate sunt: Pagina 78 din 106 .concesiv.).nehot). subiect (pron. vocală (2).). b) două atribute şi un nume predicativ. d) altă interpretare..a) două eps-uri şi două atribute. c) din cauza/pricina. (pron.de mod. c) 2 subiecte incluse şi 1 subiect exprimat. În enunţul Lasă-mă Doamne. Cuvintele subliniate din contextul: Ce mi-ar da. cea din liceu. c) un pron. 25. iată că n-a venit. d) altă interpretare.d. eps.. (pron. înapoia. în locul.d. b) 2 subiecte exprimate şi unul inclus. datorită. a cărei opinii. c) c. b) c. Nu însoţesc niciodată numele predicativ toate prepoziţiile din seria: a) prin intermediul. d) altă interpretare. b) 4 cuvinte în acuzativ. Este corect utilizată forma pron. 20. i scurt (3). d) altă interpretare. literă ajutătoare (3). 1 subiect subînţeles. b) un numeral şi două cuvinte derivate. În acelaşi context există: a) 5 cuvinte în acuzativ. b) c. c) 6 cuvinte în acuzativ. 24. există: a) un substantiv provenit din numerar şi trei cuvinte derivate. 17. c) Profa de română. d) altă interpretare. (adv. nume pred. există: a) 5 cuvinte conversionate. c) 4 cuvinte conversionate.d. b) 3 cuvinte conversionate. b) conform. al cui trebuia să vină. Sunetul i care apare în acelaşi enunţ are următoarele valori: a) vocală (3). literă ajutătoare (1)..). cea din liceu. vocală (2). d) nicio variantă. În contextul: Ei au plecat şapte.rel. dar. mulţumită.rel). până deseară nu vin. d) nicio variantă. c) c. subiect. d) altă interpretare.de scop (pron. atribut..interog.rel. în faţa/spatele. să zac În braţele cui mi-e drag există: a) 1 subiect inclus..i. cuvînt incident (pron.

există: a) 3 substantive.. 2 verbe. Numeralele din enunţul: Patru în opt intră de două ori. sunt: a) pron. există: a) 4 funcţii sintactice. c. c. d) altă interpretare 32.c.adv. În contextul: Pariem pe-un pepsi că n-ai prea fost atent ?. d) altă interpretare. d) altă interpretare 31. b) c.de mod. c.posesiv/c. 2 articole.. atribut.adj. b) ieşire. d) altă interpretare.de relaţie. b) zbor acrobatic al elicopterelor.c. c. c) acces. d) altă interpretare 33. 3 articole. b) 4 substantive. c) c. Termenul stripping înseamnă: a) metodă de înlăturare pe cale chirurgicală a varicelor. În enunţul: Băiatul cel deştept a primit patru cărţi a zece lei fiecare. d) altă interpretare 34.adj.a) c. Pentru sensul poftă de mâncare. c) Elena (simplu). de mod. c) 5 functii sintactice.. 2 verbe. b) tu.de mod. c)altă interpretare. eps. 1 verb. nume predicativ. loc./nume pred. 28. 27.pron. c. Elena (subiectele a două propoziţii). 35. b) pron.posesiv/atr. 4 adjective./nume pred. Elena (multiplu).m.c. În contextul: Tu. d) altă interpretare Pagina 79 din 106 . 29. nume pred. c) etalare a bustului.i..ind. c. loc.pers/atr. d) altă interpretare 30. subiectul este: a) tu. 2 numerale. b) abulie.adv. c. 3 articole. se foloseşte termenul: a) voracitate. atribut. b) subiect. c) adj. sunt în ordine: a) subiect. Sensul cuvântului trieniu este: a) interval de trei ani. c) pentru trei ani. b) 6 funcţii sintactice. Termenul exitus înseamnă: a) moarte. b) o dată la trei ani. d) 3 substantive. eps/loc.i. 1 prepoziţie. 3 adjective.de mod.indirect. tu e cuvânt incident.i. c) c.m. subiect. subiect... dar în special Elena a fost neatentă..de loc.. c. Cuvintele subliniate din enunţul: Pentru cei 12 ani ai săi de şoferie e cam pe dinafară. c) bulimie.

sărutare. chiştoace. Este corectă varianta: a) biletele pentru staţiunile de odihnă. Târgu-Secuiesc. în unele contexte. 45.S.S. centrala funcţionează pe gaze. vară. d) nicio variantă. hemoroizi. lături. b) loft. O. dâmb. antepus. regiune. Câmpulung-Moldovenesc. d) altă interpretare. cratima. centrala funcţionează cu gaze. Bistriţa-Năsăud. 38. d) nicio variantă. c) crioterapie. b) biletele pentru staţiunile de odihnă. c) legumicol. virgula. din cauza vitezei a acroşat un pieton. Sunt sinonimele primului termen cuvintele din seria: a) febrigen. c) orhidee. c) armadă. încordat. osanale. d) nicio variantă.. b) linia de pauză. c) yesman = persoană care este agentă pentru o funcţie.L. casap.Abrevierile P. c) Lehliu-Gară. şi semne de ortografie şi semne de punctuaţie: a) virgula. Este corectă explicaţia cuvântului în seria: a) grant = sumă acordată în guvern unei persoane / organizaţii într-un anumit scop. 42. d) altă interpretare. d) altă interpretare. liga studenţilor. 44. b) Agricultura nu este un domeniu lucrativ. înseamnă: a) Presfinţitul. însufleţit. interese mercantile evidente.E. b) post-scriptum. linia de pauză. cratima. d) altă interpretare 40. 37. flotă. codobelc. b) bucălaie. d) altă interpretare. punctul. b) putregai. d) nicio variantă.. Sunt. 41. Cuza-Vodă. escadră. Sunt defective de singular cuvintele: a) scripte. d-sa.36. hidartroză.S. locul sigiliului/ştampilei. matematică. c) plan strategic şi secret. loc pentru semnătură. s. b) colostru. c) Avem câteva alternative. autogară. subsemnatul. virgula.M. stofă. Nu este corectă varianta: a) Şi-a prezentat punctul de vedere. palton. vasoconstricţie. b) staff = grup de personalităţi politice/biroul executiv al unui partid... pandecte. cu semnătura sa. superbisim. c) punctul. târlici. Popeşti-Leordeni. c) biletele în staţiunile de odihnă. 39. Pagina 80 din 106 . Fac parte din vocabularul fundamental/ fondul principal lexical cuvintele: a) copac. sărbătoreşte 100 de ani de viaţă. b) Ocna Mureş. 43.s. Bucureştii-Noi. Sunt scrise corect următoarele topice: a) Curtea de Argeş. Sunt compuse toate cuvintele din seria: a) U. centrala funcţionează pe gaze.

35a.10a. c) conjunctiv.24a.29c. Este corect enunţul: a) S-au înscris 300 candidaţi. b) S-au înscris aproape 300 candidaţi. Conţine două pleonasme şi o cacofonie enunţul: a) Venitul vostru financiar nedeclarat nu vă creează remuşcări sufleteşti timide? b) Vă precizez zelos că demersurile întreprinse nu s-au soldat deloc prost ! c) Bande de persoane certate cu legea trec nestânjenite prin piaţa oraşului.27c.46c. b) indicativ. b) Nici măcar o secundă nu cred minciuna asta mare. au rămas 100.45c.17b. d) altă interpretare. după probele orale.23b.46. după probele orale au rămas 100. dintre care. c) Se cam evită răspunsul la întrebarea dată unora. au rămas 100. d) altă interpretare. Al doilea verb din enunţul Cui face.37b.48b.25a. c) S-au înscris 300 de candidaţi. 50.31a. Pagina 81 din 106 .33a.28a.2a.3b. d) altă interpretare.6d. facă-i-se este la modul: a) imperativ.30a.34a.43a.14a.13b.8a.40a.20a. dintre care.4c.44b.7a.16c.19c. c) pus la punct.11d. Răspunsuri 1d.4 9c.47b.2 6c.12a.15a.21a.39b. b) prezentare de modă / competiţie a tinerilor talentaţi.36c.32b. care.41c. 49. după probele orale.9b. d) altă interpretare 47.50c.22c. Cuvântul tip-top înseamnă: a) concurs pentru copii. d) altă interpretare 48. Sunt 4 omonime morfologice în enunţul: a) Poate că au plecat numai doi dintre colegi.5a.18c.42a.38c.

c) complement indirect. complement de scop. nume predicativ. c) 4 propoziţii. există: a) 2 predicate nominale şi 1 predicat verbal. există: a) 3 propoziţii. c) 6. c) inclus. Cuvintele subliniate din enunţul Nu se cheamă vitejie / A nu te teme de moarte sunt: a) nume pred. b) 3 predicate nominale şi 1 predicat verbal. consolat apoi. c) subiect. complement de scop. compl.TEST 7 1. În contextul Aud vorbindu-se despre ce rămâne de făcut azi. subiect. b) 5 propoziţii. pentru a vă mobiliza spre a lua examenul din vară. a) 7. b) înţelegere mutuală. b) 8. subiect. nervos şi mirat de această revoluţie defavorabilă. În enunţul: La aflarea veştii . în continuare. Neologismele agreement şi part-time înseamnă: a) acord financiar. complement de scop. complement de scop. nume predicativ. complement indirect. subiectul este: a) inclus şi nedeterminat. 6. 3. complement de scop. În contextul N-am observat care când a greşit şi nu ştiu de ce. de scop. el a fost cam trist. cuvintele subliniate sunt: a) subiect. Precizaţi câte greşeli de orice natură există în fraza: Nu te du la proprii fii mai bine fi singur eventual doar cu cei doi membrii ai comisiei prezentă aici. 5. complement direct. subiect. În propoziţia Aud ceva zbătându-se. 7. 4. c) 2 predicate nominale şi 2 predicate verbale. b) exprimat (ceva). angajat cu ora. subiect. dar. b) eps. angajat cu jumătate de normă. 2. b) complement direct. Pagina 82 din 106 .

PR. b) este.te-au dus b) treceai.workshop.pinar.trans-fu-zi-e. 8.era. panseu. b) perfidie. PR.suburbie.el. aripă.moto. spiţer. actualmente proaspăt pensionar. sever. pi-o-ni-er. c) Tatăl Nostru.luciu.exemplu. suntem ferm convişi. 12.Dobrogea. c) ’lector. eu. Sunt dublete accentuale cuvintele din seria : a) vestibul.paroh.geamăt. raster. Codicele voroneţean. c) fii. angajat în timpul liber. dacă raportam la vârsta mea.le-uc-e-mie. 16. PP. APOZ. c) adică. caracter.APOZ. PP. anost.podgorie. prea groşi îmbrăcaţi.Miron. Sunt corecte toate structurile din seria: a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. SB. PR. 13. b) altfel. c) PP.c) convenţie. APOZ. ceea ce. c) racursi.lebărvurşti.candid. ajuns acum să trăiesc din amintiri. 18.leu.pui.somptuos.po-an-son.Streinu. c) khmer. b) fi-i-ca. rude putrede de bogate. proclamaţia de la Timişoara. b) toate.poimâine. APOZ. c) una. halima.Cambodgia. Psaltirea şcheiană. mirişte. scrutin.străpungeau.elefant.corrida.scu-ar. des-cua-ma.picnic.tocmeală.butelie. calcar. în ordinea predicatelor: a) PP. Dintre structurile uşi largi deschise. psaltirea Voroneţeană. Cuminţenia Pământului.te-u-toni.o-iş-te.ostrov. lasciv.moftangioaică. 9. b) bariton.Medgidia. b) hering. b) Regulamentul organic. bengali. c) pi-a-ne. c) veveriţă. Vasiliu. 17.chiulangeală c) le-au dus. factice .Bruxelles.mon-e-gasc. 15. însemna să mă consider eu foarte bătrân. bantu.te-ai dus. PR. meşteriţă. Sunt accentuate pe ultima silabă cuvintele : a) invers. b) PP. fost cercetător. Conţin triftongi toate cuvintele din seria : a) soricioaică. b) ramburs. mi-e-lom.ea.ele. Pagina 83 din 106 . profesor. CDŢ.viager.toas-ta-re.erau. propoziţiile sunt. adagio. 10. PR. PR.viking. gingaş. oximoron. otova.suburbie. Rondul de Noapte. sunt corecte: a) niciuna.ceai. 14.i-gno-ra-re/ig-no-ra-re.leoarcă 11. mârşav. Conţin diftongi cuvintele din seria : a) ciudă. Nu sunt dublete accentuale toate cuvintele din seria: a) intim. În enunţul Era foarte tânără: să tot fi avut vreo douăzeci de ani.penurie.altminteri. gărgăriţă. CDŢ.cobai. editori. Sunt accentuate pe penultima silabă toate cuvintele din seria: a) letopiseţ. Numărul sunetelor nu este egal cu cel al literelor în toate cuvintele din seria: a) totdeauna. fairplay. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele : a) a-us-tri-ac.

c) pentru două. apoziţie. b) subiect repetat/pron. N. c) subiect. SB./adj. SB. de mod/verb la participiu. în ordine: a) apoziţie/pron. participial N. sunt corecte numai combinaţiile cu: a) primul paronim. un sinonim şi un antonim: filantropic. atribut adj. în ordinea elementelor de relaţie: a) CD. În acelaşi enunţ există: a) 6 diftongi şi 4 adjective în Ac. În enunţul Era greu de spus de ce îi era rău. a antama. b) 2 triftongi şi 4 verbe nepredicative. subordonatele sunt. copil din flori. apoz/subst./subst. subiect. atribut/subst. 27. apoziţie. b) subiect. Cuvintele subliniate din acelaşi text sunt. b) SB. participial N. petrol lampant. SB. Numărul adverbelor din acelaşi text este: a) 5. c. n. N. 23./subst.. aurul negru: a) pentru toate. SB. 24. b) pentru trei. APOZ. N./subst. 26. c) 5 hiaturi şi 5 substantive în Ac. Pagina 84 din 106 .. PR. PR. 20. pred.19. b) al doilea paronim. Precizaţi pentru câte dintre cerinţele următoare poate exista. N. atribut/subst. fiabilitate. Numărul diftongilor din acelaşi enunţ este: a) 6. c) 9. eufemism. smoc/smog al gazelor industriale. c) CD. b) 7. 25. în ordine: a) nume predicative. Verbele la supin şi pronumele relativ compus din acelaşi enunţ sunt. pred. nume predicativ. în româna literară. militarii de pe un dragon/dragor. N. c) 7.. subiect. Acelaşi enunţ conţine: a) 3 verbe transitive şi un verb la diateza reflexiv-pasivă. apoziţie. c. atribut/adj. pred. n. 21. N. c) oricare dintre paronime. bal mascat. pers. N. 28. c) subiect/pron. b) 5 verbe intranzitive şi un verb la diateza pasivă. n. N. Dintre structurile rezecţie apicolă/apicală. CD. CD. pers. N. pers. adică de dat la iveală că asta poate fi ceea ce nu se vede că este.. c) 3 verbe impersonale şi 5 verbe la diateza activă. calcul renal. Precizaţi pentru câte din structurile următoare poate exista în româna contemporană un sinonoim lexical: retribuţie tarifară. citotest: a) pentru 3.. 22. b) 6.

. beţi. pred. c) toate. alunecuş. picogram.. 31. brotăcei. Contextele Plecarea era din cauza … trei dintre voi. b) 3 perechi de sinonime. V. cofetar. 29. gust. dar n-arăţi bine. b) 4. de mod. celor./adv.. urcuş. 30. Dintre cuvintele gropar. cuvintele subliniate sunt: a) apoziţie/subst. V.c. c) geamuri. cognomen. pred. alocuţiune. A greşit datorită . 37. poreclă. c) cuvânt incident/subst. la. gând. b) spălătoraş. c) celor. cidru. mâncarea e fudulie. b) brutar. neatent. Pagina 85 din 106 . b) la. necrofor. 32. privat. te-aş iubi. gheizer. b) vecie. b) atribut/subst./adv. lăptar. eufonie. În contextele Băutura e ce e. analfabet. colportor. sifonaş. 33. 34. panaceu. blestem. c) 2 realizări copulative. ambidextru. Dintre cuvintele bilateral. hemoglobină. mulgătoraş. fierar. ceapă. n. c) pentru 5. sunt construite cu pseudoprefixe: a) 5. de mod/adv. În enunţul Măi neicuţă Constantine. a. chei. lăutar. hăitaş. celest. c. de mod. Litera e nu notează o vocală în toate cuvintele din seria: a) vergea. b) 4 realizări copulative.. 35. V. nanogram. cheamă. c) pungaş.. Sufixul . unicat. Sinonimele cuvintelor milionime de miligrame şi miliardime de miligram sunt: a) picogram. pantofar. sărut. n. tejghetar. de mod. izomorfism. c) 5 perechi de sinonime. spărgeai. c) culcuş. Sunt derivate regresiv toate cuvintele din seria: a) miros. 36.aş formează substantive nume de agent în seria: a) puşcaş. cercetaş. Ce este aceea din care/Să tot iei se face şi mai mare. verbul a fi are: a) 3 realizări copulative.b) pentru 4. ţintaş. vietăţi. trei dintre voi se completează cu: a) a. intrigant se pot obţine: a) 4 perechi de sinonime. borfaş. nanogram. b) nanogram. c) macrogram.

domnule. sunt defective în raport cu numărul: a) 6. smântână. cuvinte incident. 41. grăiesc. Conţin vocale în hiat toate cuvintele din seria: a) vioară. caiete. Conţine forme verbale corecte seria: a) ar tăcea. ataşează. Felul subordonatelor din aceeaşi frază este. c) SB. tot va pleca. aranjează. pleacă. În enunţul Dacă a fost cuminte. 45. 3 complemente directe şi 2 atribute. b) Din reclamaţie. creiţar: b) gălăgioase. pilaf. 39. c) fiii. există: a) 6 propoziţii. în ordine: a) ambele sunt subst. rezultă că lumea e nemulţumită. cub. 2 complemente indirecte şi 2 atribute. c) berar. b) În ciuda alor mei. b) se afişează. va transpare. ce de copii! Ioana. făinar. tinichigiul. În contextele Mamă. c) E prea uşor de rezolvat ce ni s-a dat. unt. catalige. c) 3 nume predicative. 42. fumător. 46. SB. cuişoare. miere. se va întrevede. în ordinea predicatelor: a) CDŢ. al doilea e apoziţie în V. scadalagiu. mai ales. osanale. Dintre substantivele: tăiţei. Nu există o subordonată subiectivă în varianta: a) Nu e nicio fericire să pleci din ţară.38. pomanagiu. b) 7.. b) pilangiu.. c) ambele sunt substantive cu valoare interjecţională. cuvintele subliniate sunt. În acelaşi text există: a) 4 nume predicative. tot va pleca. c) 4 propoziţii. b) 2 nume predicative. 47. sifonagiu. b) SB.. tot va pleca. 40. b) 7 propoziţii. şandramale. băgat mereu în seamă. SB. atent cu colegii şi. mai repede!. va zăcea. Nu sunt derivate cu sufixe de agent substantivele din seria: a) călător. respectat. milionar. asta e un merit pentru el şi atunci ar putea candida şi chiar ocupa orice post de la voi. b) primul este cuvânt incident în V. Complementul circumstanţial concesiv se exprimă prin pronume posesiv în genitiv în varianta: a) În ciuda mea. geamgiu. fără funcţie sintactică. gurist. SB. Pagina 86 din 106 . CDŢ. 43. c) În ciuda lui. dricar. tăiat. c) aş decade. aţi apărea. în V. 1 complement direct şi 2 complemente indirecte. foii. 44. CDŢ. SB.

32b.30b.14c.5c.38b. 48.39c.12a. sugestia pentru o componentă a existenţei care îi lipsea (G.21b. 49.2c.28b.2 6c.41c. 2 subiecte subînţelese. şi 2 completive indirecte. 4. fără ca neapărat să recunoască.43b. diferiţi fiind.44a.8c.18b.6b. 5. b) 1 verb nepredicativ. Liiceanu).46c.3a.50b. Numărul verbelor tranzitive şi al hiaturilor din acelaşi enunţ este: a) 3.36b. În fraza Adevărul este că. 4 subiecte exprimate.10c.16b.48a. există.22a. b) 6 cuvinte în Ac.35a. între alte realităţi gramaticale: a) 3 verbe nepredicative. b) 4.42c. 2 complemente circumstanţiale.25a.23c.7a.31a.9a. presupun. Răspunsuri 1b. 49a. c) 1 cuvânt în G. 2 predicatiuve.24b. ne-am trăit unul pe altul ca spectacol şi că fiecare dintre noi a fost.33c. 3 atribute. 2 complemente indirecte. şi o incidentă.37a. 4.29a.34a.11b.20c.15c.40a. În acelaşi text există: a) 5 cuvinte în N.4b.. c) 2 verbe nepredicative.27b. c) 2.c) 5.45c. 50. 2 subiecte incluse.13b. Pagina 87 din 106 .17a.47a. capabil să preia de la celălalt.19a.

c) toate.TEST 8 1. b) Nu care cumva să mi te-arăţi împrejuru-mi. c) 4 cuvinte cu funcţie sintactică. b) niciunele. gură – cască. bine – cunoscut. b) 4. calcă – n – străchini sunt scrise corect: a) 3. Numărul predicatelor nominale din contextul E de necrezut că-ţi este pe plac cine nu te-a băgat în seamă nici când ţi-a fost frig. 5. 4. nici când ţi-a fost cald este: a) 3. 3. c) Nu care cumva să mi te-apuci de băut din pricina-mi. Precizaţi câte subiecte există în enunţul: Fiindu-i sete. înainte de a ajunge eu acasă. Cuvântul mi este. b) 3 cuvinte cu funcţie sintactică. succesiv. bine – venit. b) 2. Enunţul Chiar ar mai fi vrut nişte peşte conţine: a) 2 cuvinte cu funcţie sintactică. Dintre compusele bine – crescut. 2. binemeritat. el a băut tot ce era în frigider: a) 3. c) 4. pronume personal în dativul etic şi pronume personal în dativul posesiv în enunţul: a) Nu care cumva să mi te legi de nuvela-mi. Pagina 88 din 106 . c) 2.

cele mai puţin atente dintre noi au fost răsplătite conţine: a) 4 funcţii sintactice. Varianta corectă de completare a spaţiului liber din enunţul Am conlucrat … pentru elaborarea legii este: a) împreună. de fapt. e posibil. pred. c) 6 funcţii sintactice. b) Niciun om nu era acolo. Pagina 89 din 106 . N. b) e pedepsit. elefant./verb la gerunziu. 14. subiect/subst. frate-soră. 11../subst. Sunt heteronimice: a) substantivele care formează echivalentul de gen prin cuvinte diferite (bou-vacă. b) purtătorul sabiei domneşti. Varianta în care acordul este corect realizat este: a) cei câteva miliarde de dolari. Contextul care conţine toate elementele necesare pentru individualizarea numerarului un este: a) Măcar vreun om să fi fost acolo. şobolan). b) substantivele care formează echivalentul de gen cu sufixe moţionale (curcan.N. b) 5 funcţii sintactice. c) rezemătoare. Sunetul i are trei valori fonetice în seria: a) ceri. 10. 12. b) toate curriculum-urile vitae să fie depuse aici.6. c) e cald. e lăudabil. vechi colonel. 8. cianură. b) cele câteva miliarde de dolari. Arhaismele spătar şi polcovnic înseamnă: a) comandantul cavaleriei. Enunţul Cele din spate. b) subiect/verb la gerunziu. condiţional/verb la gerunziu. n. Cuvintele subliniate din enunţul Citind romanul pe nerăsuflate nu înseamnă că i-a fost dor de lectură sunt: a) c. c) cinteză. vechi. rindea. 9. tăciune. c) toate curricula vitae să fie depuse aici. dansator de polci. căpitan. c) substantivele care nu au echivalent de gen (cămilă. e frig. elevă. pred. e marţi. e protejat. ghindă. 15. capră-ţap). c) Măcar un om să fie acolo. 13. 7. vietate. e rece. Există numai predicate verbale în seria: a) e luni. lupoaică). b) alături. N. b) ochi. c) n. Enunţul în care sintagma latinească este corect utilizată este: a) toate curriculumurile vitae să fie depuse aici. subiect/subst.. c) .

16. b) a se ţine de promisiune. 24./adj. b) vocală. 4. PP. b) un predicat nominal incomplete şi două locuţiuni.. N. atribut/verb la supin. Cuvântul a juisa înseamnă: a) a face suc din citrice..p. Ac./pron. semivocală. c) c. turcoaică. rel. adj. c) scurt. sunt corecte: a) 4. scurt. fără valoare fonetică. b) SB. le-ai zis. a chestiona. subiect/numeral cu val. SB. subiect/pron. b) hoţoaică. N.. Sunt bitranzitive toate verbele: a) a certa. (3). b) 3 şi 4. Cuvintele subliniate din aceeaşi frază sunt: a) n. b) cuvânt incident/adv. CD.p. PP. c) cinci subiecte exprimate şi trei complemente circumstanţiale. 23. vegheai. Dintre enunţurile: Opinia vi-o spun mâine (1).c. în ordine: a) scurt.../adj. asta e marea tragedie a individului predestinat de către cine ştie cine la ofilire. CAg. subordonatoare. fără valoare fonetică. scurt. PP. semivocală. de mod. atr. 20.. scurt. între alte realităţi gramaticale: a) o parte de propoziţie dezvoltată şi o locuţiune./adj. c) 1. ciocoaică. SB. a cere. SB. adj. atr. în ordinea predicatelor: a) SB. n. (2). INC. începi să nu mai fi ce-ai fost – om falnic şi iute oricând – şi ajungi să te raportezi la alţii. c) 5./pron. CD. c) SB. CD. În enunţul Că trece viaţa şi. ştergeai.. Părerile a cât mai multor profesori . Avea o ţinută şi o atitudine remarcabile (4). iute. PP. N. N.c) ambele. adj. te-am lăsat. şi mai bătrâni.. 17. Ac. PR. a sfătui. n. de mod.p./pron. i este. c) a asculta. PR. PR. c) chioară. 19. scurt. c) a se bucura de plăcerile vieţii. b) a solicita. Există triftongi în toate cuvintele din seria: a) le-ai cules. ne-au spus. PR. N. b) 6. rel. felul propoziţiilor este. PR. ajungi. 18. a întreba.. INC. 25./adverb de mod. cuvintele subliniate sunt: a) n. PR.p. a întreba. În cuvintele oricând. Pagina 90 din 106 . inevitabil. 22. Urmare a hotărârii tale . fără funcţie/conj. apoz. În acelaşi enunţ există. şi subst. strigoaică. SB. bătrâni. N. 2. rel. interog. SB. 21. Numărul cuvintelor în cazul acuzativ din acelaşi enunţ este: a) 7. de mod/adv. CAg. În enunţul Ce-i o oră de mers cu maşina când ai cu cine vorbi?. a chema. ce-ai vrut. vocală.

şi subst. un nume predicative şi două subiecte exprimate. cu structura radical + desinenţă de pers./subst. c) reprodus cu fidelitate. antropolog. Ac. c) 2 atribute. subiect/numeral cu val. elogii. anorexie. gigea. atribut/verb la supin. 30. c. n. N./pron./subst. găgăuţă.p. un verb impersonal şi un subiect exprimat. c) n. c) cuvânt interogativ. gheizer. I pl. c) anacreontic. anestezie. piei – roşii. dar mai cap al cui se vede că gândeşte există: a) 2 atribute. subiect/subst. colăcei.. b) Dacă vine mereu la mine e fiindcă mă iubeşte. adj. da-i ruşine cuvintele subliniate sunt: a) c.b) subiect/pron. b) gealaţi. b) Vine Vasile. Ac. Pagina 91 din 106 . b) apret. N. Sunt prefixate cu an – toate cuvintele din seria: a) anaerob. de timp/adv. În enunţul Măritată nu-i prea bine/. N. Ion şi Maria. c) n. anorganic. Conţine toate structurile pleonastice seria: a) după aceea a urmat. 27. atribut/subst. copăcei.p. că n-am înţeles bine?” este: a) verb.pred... c) Că s-a supărat pe mine e datorită cui mă vorbise de rău. ceilalţi. poteci.. artculat nehotărât. n. 31. cu structura radical + sufix grammatical+desinenţă de pers. c) lacheu. În fraza Toată lumea are cap. N. pasaj de trecere. provenit din verb la supin. N..c. I pl. n. 29. genţi.c. 26. c) 8 părţi de propoziţie. anilină. b) interjecţie. c) Alde tata n-a plecat./subst. c./subst. analfabet. de timp/adverb relativ Ac.p.. piaţă de flori. b) 9 părţi de propoziţie. secui. de mod/subst. N. N. În contextul Un singur cuvânt să aud şi vă poftesc afară pe toţi. Verbul a fi este regentul concomitent al unei subiective şi al unei predicative în varianta: a) Când jigneşti pe cineva e ca şi cum ţi-ai arăta eul negativ. Cuvântul poftim din enunţul “Poftim? Ce-ai spus. 34. b) undiţă de peşte. anarchism. un subiect subînţeles. acefal. obscen. tulceancă./subst..p. 32. antetren.. condoleanţe. şi pe candidaţi şi pe părinţi. N. un pronume fără funcţie sintactică. interog. Este corect realizat acordul subiectului cu predicatul în varianta: a) Carte şi caiet nu mai sunt. 28. încorsetare rigidă. formarea unui cuvânt nou. cu structura radical+desinenţă de pers. interog. ansamblu. N. 35. teatru de păpuşi. b) anabioză. Seria în care e este numai vocală este: a) poceală. b) un atribut. există: a) 10 părţi de propoziţie. 33. ceaţă. relativ. şorici. Fată-ai şedea.p. berechet. mărgean. b) n.. cheală. cochet.c.. coparticipant. I pl. Sunt defective de număr toate substantivele din seria: a) handbal.

b) e frig. oină./verb la participiu. sunt corecte: a) prima. 39. În enunţul Dat fiind că ai rămas păgubit. plata babei va = CV. În fraza Leacul fie sau nu fie. brioşe. b) un anacolut şi o completivă indirectă.p.c. În fraza Cine şade. tot. plata babei va să vie = PP. Dintre structurile dragelor noastre prietene. detergent. diateza pasivă. b) 3. coada-i şade/ Cine mişcă. litiu. să vie = SB. atribut în dativul posesiv/pronume reflexive. însoţit uneori de o mică petrecere. culoare şi parfum deosebit. una.p. e lăudabil. sau nu fie = PP. e marţi. puţin. va = PP.. e ianuarie. până. stai. 43. provenit din verb la participiu. de cauză/verb la gerunziu. ultimele cărţi. e lăudat. 4. n. Ca unul care ştie totul. el m-a avertizat din timp (3). Dintre enunţurile Subsemnatul n-am solicitat asta (1). c) e cald. Conţine doar omonime morfologice seria: a) sau. 37. sunt incorecte: a) 1. 41. rapt. b) care. Expresia five o’clock înseamnă: a) ceai servit după – amiaza. c) niciuna. el. să nu-ţi mai împrumuţi lucrurile. dulcei amintiri. c) mult. portărei. b) c. cuvintele subliniate şi subordonate sunt: a) fără funcţie/loc. propoziţiile sunt: a) Leacul fie = CV. plata babei va să vie. atribut în dativul posesiv/pronume personal în D. conj. însoţit de o mică gustare. atât. Conţine numai predicate nominale seria: a) e căldură. papucei. putea. de cauză/verb la gerunziu. Voi aţi fost oamenii care au insistat pe lângă mine (4). viciu. de. SB. Conţin diftongi toate cuvintele din seria: a) ciubote. atribut în dativul posesiv/pronume reflexiv în D. crez. b) prima şi a doua. e laudativ. gineceu. Pagina 92 din 106 ./adjectiv N. n. c) două repetiţii şi două subiective.. să vie plata babei = SB. b) zarzavagiu. c) c. subordonatoare. diateza pasivă. Ei or să plece (2). ori. b) Leacul fie = PP. CCZ.p. parloar. 36. 3. bucurau. SB. 2. strângeau. cei.c. c) Leacul fie = CV. 40.c) papară. 4. 44. când. ce. sau nu fie = CV. c) curgea. acelea ./adj. 38. tot mai pişcă există: a) o tautologie şi o subiectivă. legea. tuaregi. 42. ţeavă. b) ceaiul servit la ora 5 (17). sau nu fie = CV. c) 2. n. e posibil.

Cuvintele subliniate din enunţul Fiind galben de frică.29a./subst. 50.12a.13b. prinţesă. 46. libaneză.p.46a.p. 49. adjectiv provenit din numeral.p. gogoşerie.34b. În enunţurile Ieri aveam două milioane.20b. b) lopătar.c) întâlnire fixată la aceeaşi oră la care se serveşte ceaiul la englezi.36a.19b.45c. 146.9c. b) numeral cardinal. pictoriţă. c) adjectiv provenit din numeral. de scop/verb la gerunziu. Ac.43c. Este corectă varianta: a) locuiesc pe bulevardul Iuliu Maniu. c. Un’te duci tu. b) rapiditate.7a. 47. poştăriţă.44a. N. intermediar. adverb interogativ.50c.6b./adj. Indicaţi seria în care toate cuvintele au sufix moţional: a) broscoi.47a.27b. c. Ac. b) n.30a.39c.18c. adjectiv nehotărât.32b. c) locuiesc pe Bulevardul Iuliu Maniu. gogoşărie. tigroaică. Sunt corecte formele cuvintelor din seria: a) oblojeală. Ac. în ordine: a) numeral cardinal. articol nehotărât.24c. un este.i. în alt fel mă deranjează.z../subst.38b. azi n-am un leu.25a.31b. c) mezanin.8a. în blocul 10 şi am absolvit Şcoala Gimnazială Nr.. în Blocul 10 şi am absolvit Şcoala gimnazială nr. Sinonimele cuvântului mansuetudine sunt: a) blândeţe.28c. mânjeală.23c.14b.37b.21a.c.35a. 146.5c. c.3a. b) oblojală.22a. c. ciocârlan. Pagina 93 din 106 . N. b) locuiesc pe Bulevardul Iuliu Maniu. adverb de loc. mânjală. numeral cardinal. faienţărie. c) n. c) oblojeală. articol nehotărât. c. încercând să-l pun pe picioare sunt. c) elevă.17a. 45./adj. bunătate.10c. cioroi.c.c. mânjeală..4 9a.40a. 146./adj. Ac.41b.4b. în bloc 10 şi am absolvit Şcoala Gimnazială Nr. 48. adverb interogativ./subst.15a. c.2a.33a.. Scrie un roman.48c. i-am spălat faţa. mielule?. veveriţă. iuţeală.26 a. gărgăriţă. articol nehotărât.42c. de timp/verb la gerunziu. în ordine: a) n..c. făianţărie.16c.z. Într-un fel îmi convine. faianţerie.11c.. gogoşerie. Răspunsuri 1c.consecutiv/verb gerunziu.

TEST 9
1. În contextul Cititul timp îndelungat iarna te face dependent de textul scris, deşi, de citit, s-a
citit şi înaintea ta de către sute de generaţii de curioşi, cuvintele subliniate sunt, în ordine:
a) subiect/verb la supin substantivizat, atribut/subst. Ac., atribut/adj. participial, c. ind./verb
la supin, c.c. de timp/adj. posesiv Ac.;
b) subiect/verb la participiu substantivizat, atribut/subst. N., atribut/adj. participial, c.
ind./verb la supin, c.c. de timp/adj. posesiv G.;
c) ) subiect/verb la participiu substantivizat, atribut/subst. N., atribut/adj. participial, c.
i./verb la supin, c.c. de timp/pronume posesiv G.
2. În structurile Casa e de vândut, Aripioarele sunt de fript, E periculos de aruncat, Curcanul e
de tăiat de Paşti, cuvintele subliniate sunt:
a) verbe la supin;
b) primele două sunt substantive, ultimele trei sunt verbe la supin;
c) primele trei sunt adjective, ultimele două sunt verbe la participiu.
3. Conţine forme scrise corect varianta:
a) test grilă, wattmetru, wattsecundă, zi – muncă;
b) test grilă, watt - metru, watt - secundă, zi muncă;
c) test - grilă, wattmetru, watt - secundă, zi – muncă.
4. Structurile scârţ Mariţo, tronc Marghioalo, măi să fie, nu zău sunt:
a) locuţiuni interjecţionale;
b) construcţii incidente;
c) îmbinări stabile de cuvinte.
5. Adjectivele subliniate din construcţiile mult iubite şi mult stimate coleg, cuvânt mult folosit,
profă super OK sunt la gradele:
a) superlativ absolut;
b) pozitiv;
c) comparativ de superioritate.
Pagina 94 din 106

6. Sunt invariabile toate adjectivele din seria:
a) rapace, forte, factice, eficace, locvace;
b) gigea, sadea, pane, mişto,, sătul;
c) cloş, tenace, sagace, treaz, mofluz.
7. Sinonimele arhaismului volintir sunt:
a) doritor, supus dorinţelor;
b) coviltir, acoperişul căruţei;
c) zavergiu, soldat voluntar.
8. Sensul cuvântului şuco este:
a) priză cu contact la pământ;
b) ştecăr mobil,
c) arătos, aranjat.
9. Dintre cuvintele: scofală, ţeapă, vervă, vogă, judo, au plural:
a) trei;
b) niciunul;
c) două.
10. Sunt corecte formele cuvintelor din seria.
a)al patru milioanelea, al un milionulea, al un miliardulea, al trei sutelea;b) al patru
milionulea, al un milionălea, al un miliardulea, al trei sutălea;c ) al patru milioanălea, al
un milionulea, al un iliardelea, al trei sutelea.
11. Au două forme, una scurtă şi una lungă, substantivele din seria:
a)ablaţie/ ablaţiune, direcţie-direcţiune, dicţie-dicţiune, transmisie-transmisiune,
abstracţie- abstracţiune; b) afghan/ afgan, cafeină/ cofeină, surcică/ surcea, viţea/
viţică, alică/ alice; c) corijenţă/ corigenţă, zizanie/ zâzanie, cărticică/ cărticea,
găurică/ găurea, mărgea/ mărgică, viorea/ viorică.
12. În contextul Hazlii-i socrii n-au agreeat propunerea lui fiindcă li-i s-a părut că n-ar prea
place rudelor, numărul greşelilor de orice natură este:
a) 6;
b) 5;
c) 4.
13. În enunţul Se pare însă că acest element era într-adevăr primejdios şi că avea legături – nu
se poate şti – chiar cu oameni duşmănoşi, condamnaţi de societatea noastră, care au găsit
mijlocul să strecoare prin intermediul lui ideologia lor nefastă. (M. Sorescu, Trei dinţi din faţă),
există:
a) două subiective, două atributive şi 4 atribute adjectivale;
b) două subiective, o incidentă şi 5 atribute adjectivale;
c) două atributive, o principală şi 5 atribute adjectivale.
14. În acelaşi context există:
a) 9 diftongi, 2 subiecte exprimate şi 3 locuţiuni;
b) 4 vocale în hiat, 2 nume predicative şi 1 complement de agent;
c) 10 diftongi, 3 complemente directe şi 2 adverbe.
15. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a) pa-i-de-ia, tua-reg, viet-na-mez, ma-u-so-leu;
b) pai-de-ia, tu-a-reg, vi-et-na-mez, mau-so-leu;
c) şi a) şi b).
16. In enuntul După alte vreo trei luni ajungem şi în Bucovina există:
Pagina 95 din 106

a) 3 atribute adjectivale şi 2 semivocale; b) 2 atribute adjecticale şi 3 semivocale; c) 2 atribute
adjectivale şi 2 semivocale.
17. Cuvântul subliniat din contextul Cursul numai studenţii vi-l cumpără sunt:
a) c.i; b) atr.; c) fără funcţie.
18. Identificaţi enunţul corect:
a) Scrierea pe baza principiilor ortografice e impusă prin studii de specialitate; b)
Textul e corect din punct de vedere ortografic.; c) Mereu ţinem cont de principiile
ortografice în vigoare.
19. Recunoaşteţi seria alcătuită numai din grafii şi pronunţări incorecte:
a) cogeamite lunganul, tustrele fetele, ditamai omul; b) cogeamite lungan, tustrele
fete, ditamai om; c) cogeamite lunganul, tustrei fetele, ditai om.
20. Arătaţi care dintre cele trei forme este corectă sau literară:
a) cu preţul câtei rugăminţi; b) cu preţul câtei rugăminţi; c) cu preţul a câtă
rugăminte.
21. Recunoaşteţi contextul în care verbul e corect utilizat:
a) Oamenii se îndeasă spre ieşire.; b) Oamenii se îndesesc spre ieşire.; c) Oamenii
se îndeşesc spre ieşire.
22. Identificaţi enunţul în care adjectivul salutar este greşit folosit:
a) Răspunsul venit din America este salutar, de aceea răspundem la fel de amical.; b)
Răspunsul venit din America, faţă de nevoia noastră de petrol, este salutar.; c) În timpul
şedinţei, a fost anunţat principiul salutar pentru criza dolarului.
23. Accentul dublu are rol distinctiv în cazul cuvintelor din seria:
a) longin, intim, aripă, harpagon, contralto, striperiţă, fiasco; b) afin, ţarină,
mozaic, senior, imobil, august, mister; c) avidă, suturare, panaceu, pancreas,
lucteină, pipiţă, cariofag.
24. Conţine neologisme neadaptate fonetic seria:
a) bacon, charter, bypass, airbag, driver, diesel, jacuzzi;b) en gross, springtaim,
paspartu, iceberg, leader, leitmotiv, motto; c) splin, marcheting, forceps,
tişleifer, kastagnete, luping, rollen.
25. Au două forme de singular, ambele corecte, cuvintele:
b) proră/provă,
şasla/ceasla,
ilaritate/hilaritate,
daravelă/daraveră,
poliloghie/polologhie, şinşila/cincila, filozoafă/filosoafă; b) marker/ marcher,
mumificare/ mumifiere, chibiţ/ kibitz, comando/ comandou, carioca/ carioka,
jidancă/ jidană; c) piedestal/ pedestal, lăuză/ lehuză, remuneraţie/
renumeraţie, pirostrie/ pirostie, ţurţur/ ţurţure, prapur/ prapure.
23. Nu au plural cuvintele:
a) tutti-frutti, shopping center, prenadez, uzufruct, termopan, malpraxis, plen,
confort, haz, griş, astm; b) interimar, duo, fasung, debut, limax, eschimos,
plâns, joben, clavecin, trend, portbebe, c) profil, safari, mălai, conac, plonjeu,
viitor, goblen, litoral, desert, flagel, apetit.
27. Conţine numai adjective invariabile seria:
a) violet, hidraulic, sepulcral, vernil, patriotic, sebaceu, postum; b) vanilinat,
sterp, fosforescent, patrunghiular, optim, perpetuu, valoric; c) perspicace,
propice, pursânge, underground, unisex, antidoping, nonprofit,
Pagina 96 din 106

30. CV. CT. relativ N. b) fără funcţie/ p. AT.i. 39. relativ N. Nu pot apărea ca multiple sau dezvoltate următoarele părţi de propoziţie : a) complementul direct şi atributul. adverb de mod. Numărul triftongilor centraţi din enunţul dat este: a) 1. CV. Nu devin niciodată adjective numeralele : a) adverbiale şi fracţionare. p.c. cald sunt: a) atribut/ p. CNS. interogativ. relativ. b) multiplicative şi distributive c) cardinalele peste o sută şi ordinalele. adverb de mod. c. subiect/ p. ce este în ordine: a) p. nume predicativ/adverb . p. c) 3. b) 1. 29. 34. subiect/ p. există: a) 6 propoziţii şi 5 verbe tranzitive. că-i frig. adverb de mod. Numărul numelor predicative din acelaşi enunţ este: a) 2. În enunţurile I-am povestit ce face mama./ p. poţi fi sigur că vei avea un viitor material minunat. c) nu există decât triftongi ascendenţi. reflexiv D. c) 6 propoziţii şi 2 adverbe fără funcţie sintactică. CI. AT . b) CZ. 32. ceea ce. c) 3. renumit. CT. relativ compus Ac. relativ N. n. nume predicativ/ adverb Ac. relativ compus N. PP. interogativ. b) 5 propoziţii şi 3 conjuncţii subordonatoare. c) CT. p. Dintre verbele din acelaşi text. ei tot la bani se gândesc şi la cum să-i înmulţească. p. interogativ. relativ. p. sunt: a) fără funcţie/ p. nume predicativ/ p. nume predicativ/ p. CI. b) p. reflexiv D. 31. CV. APOZ. c) p. Cuvintele îşi. adverb relativ. interogativ. b) 4. că-i cald. p. PP. CI. b) numai c. Formele neaccentuate ale pronumelor reflexive şi personale există numai în cazurile : a) genitiv şi acuzativ b)*dativ şi acuzativ c) genitiv şi acuzativ Pagina 97 din 106 . subiect/ p. c) numai predicatul. PP. Nu sunt niciodată adjective pronominale următoarele pronume : a) relativ-interogativul cine şi negativele simple. CI. AT. interogativ. care. Ce tot faci acolo? Scrie ce scrie şi oboseşte. adverb interogativ. reflexiv D. În enunţul L-am întrebat dacă îşi poate imagina ce-ar însemna să-l tot aud că e inginer în Canada şi încă renumit. b) c. sunt tranzitive: a) 5. Ce iute se scurge vremea!. că ţi-ai văzut proiectul îndeplinit. în ordinea predicatelor: a) CV. b) 2. interogativ. CI. ceea ce era de anticipat pentru persoane ca tine.i. atribut/ adjectiv N. ce. b) personale şi demonstrative de identitate c) reflexive şi posesive 37. de mod./ p. reflexiv D. c) fără funcţie/ p. adverb relativ.28. relativ compus Ac.d/ p. În enunţul De azi. Nu am aflat ce face. n. predicativ/ adjectiv N. reflexiv D posesiv. 35. reflexiv D. c) c. relativ. N. 38. atribut/ adjectiv N. predicativ/ adj. 36. CI. APOZ. din acelaşi enunţ. propoziţiile sunt. Cuvintele ţi-. 33. CV.

b) prepoziţiile şi conjuncţiile. 45. b) nume predicativ/adjectiv N. complement de cauză/adjectiv posesiv Ac. de mod/adjectiv Ac.atribut/substantiv Ac.40.articolele şi adverbele mărci de grad 42.complement circ. c) subiect/pronume demonstrativ N. termenul subliniat este: a) complement de timp/substantiv Ac.dar una pe gustul meu. În enunţul Farfuria căzându-ţi din mână se sparge . . nume predicativ/substantiv N. complement circ. subiect/substantiv N.nume predicativ/substantiv Ac.. cuvântul subliniat este: a) complement de cauză/gerunziu. de mod/gerunziu. subiect/substantiv N. complement de timp/substantiv Ac. b) nume predicativ/adjectiv Ac. 47. cuvintele subliniate sunt: a) atribut/substantiv Ac.Se formează cu modul infinitiv al verbului de conjugat timpurile : a) viitor simplu şi prezentul conditional. complement de cauză/pronume posesiv G. . b) complement de cauză/substantiv Ac. Termenul subliniat din enunţul Dunărea vine mare după ploi este: a) complement circ.Sunt părţi de vorbire neflexibile cu rol de instrument gramatical : a) articolele şi interjectia. c) atribut/gerunziu. Cuvântul subliniat din enunţul Acum nu-i destul de rece. consecutiv/gerunziu.complement de cauză/pronume personal G. c) nume predicativ/adjectiv N. În enunţul Indiferenţa ta faţă de problemele copiilor din comunele sărace din Dobrogea îi enerva pe filantropi. c) prepoziţiile. b) complement direct/pronume demonstrativ Ac. c) complement de mod/substantiv Ac. de cauză/substantiv Ac. 49. b) complement de timp/gerunziu. complement circ.complement circ. Pagina 98 din 106 ...complement circ. am ratat din cauza ta sunt: a) subiect/pronume demonstrativ N. Cuvintele subliniate din contextul Mobila era de un crem cu reflexe muştar. de timp/substantiv Ac. c) complement circ. termenul subliniat este: a) complement direct/pronume nehotărât. . . b) nume predicativ/adjectiv Ac. c) subiect/pronume nehotărât. de mod/adjectiv N.atribut/gerunziu. b) perfectul prezumtiv şi viitorul anterior c) prezentul conjunctiv şi prezentul conditional. 44. 48. semănând cu o marmură sunt: a) nume predicativ/substantiv Ac. c) complement de agent/substantiv Ac. In contextul Vreau nevastă. de loc/substantiv Ac. În contextul Ochii strălucesc la privirea lui. 46. Cuvintele subliniate din enunţul Acestea fiind spuse. 43. b) nume predicativ/numeral cardinal. dar e tot toamnă este: a) subiect/substantiv N. 41.atribut/substantiv Ac.complement direct/substantiv Ac.

de timp/substantiv Ac. În contextul Mâine e Boboteaza.13b.complement circ.32a.22c.11a. complement circ.e cea mai friguroasă zi din an cuvintele subliniate sunt: a) subiect/substantiv N.34a.25a. 24a.14c.6a.atribut/substantiv Ac.12a. b) nume predicativ/substantiv N.33c. complement circ.40a.38c. Răspunsuri 1a.31c.28c.19a. atribut/substantiv Ac.27c.2b.46a.23b.36a.48b.30b. complement indirect/substantiv Ac.21b. complement circ.18c. 50.4 4a.7c. Pagina 99 din 106 .50c. de cauză/substantiv Ac.49b.29a.complement circ.9b.35b. c) atribut/substantiv Ac. de timp/substantiv Ac.b) atribut/substantiv Ac.4a.5a.16a.17b.20c.atribut/substantiv Ac.37a.15b. c) subiect/substantiv N.complement indirect/substantiv Ac. Din străbuni.45c.3c.39b. de timp/substantiv Ac.43a.41b.10a.42c.47c.8a. de mod/substantiv Ac.26a.

În enunţul Era foarte tânără: să tot fi avut vreo douăzeci de ani. Cuvintele subliniate din acelaşi text sunt. N. c. pers. N.TEST 10 1. pred. c) 7. Pagina 100 din 106 . eu. atribut adj. participial N. b) PP.APOZ. N. b) subiect repetat/pron.. N. pers./adj. c./subst.. N. În acelaşi enunţ există: a) 6 diftongi şi 4 adjective în Ac. dacă raportam la vârsta mea.. în ordine: a) apoziţie/pron. PR. PR. 3.. ajuns acum să trăiesc din amintiri. PR. b) 6. N./subst. n. CDŢ. c) 5 hiaturi şi 5 substantive în Ac. n. în ordinea predicatelor: a) PP. c) subiect/pron. atribut/adj. N. CDŢ. propoziţiile sunt. PR. b) 2 triftongi şi 4 verbe nepredicative. participial N.. pred. de mod/verb la participiu. însemna să mă consider eu foarte bătrân. fost cercetător. SB. APOZ. PP. PP. actualmente proaspăt pensionar. PR. c) PP. PR. APOZ. atribut/subst. N. 4. ceea ce. atribut/subst. Numărul adverbelor din acelaşi text este: a) 5. N. pers./subst. APOZ. apoz/subst. n. pred. 2.

subiect. c) CD.timp/vb. 9. 12./adv. de mod. 7. c) pentru 5.adverbială./adv. de mod/adv.concesiv/vb. 13. c) c.. de mod. CD. c. subiect.. b) 5 verbe intranzitive şi un verb la diateza pasivă. În enunţul Măi neicuţă Constantine. b) pentru 4. 8. c. adică de dat la iveală că asta poate fi ceea ce nu se vede că este. de cauză/subst. dar n-arăţi bine. PR. copil din flori. b) 7. SB. c. pred. n. sunt corecte numai combinaţiile cu: a) primul paronim. b) al doilea paronim. APOZ. te-aş iubi. PR. apoziţie. b) subiect. apoziţie. c) pentru două.c. subordonatele sunt. b) pentru trei.Ac. eufemism.mod/loc. Precizaţi pentru câte dintre cerinţele următoare poate exista. cuvintele subliniate sunt: a) c. eps/vb. Ac.i. la participiu.. c. Pagina 101 din 106 . pred. b) SB. V. smoc/smog al gazelor industriale. a antama. SB.concesiv/vb. Dintre structurile rezecţie apicolă/apicală. aurul negru: a) pentru toate. apoziţie. d altă interpretare. b) c. b) atribut/subst. V. de mod. fiabilitate. c) cuvânt incident/subst. c) 9. nume predicativ. Acelaşi enunţ conţine: a) 3 verbe transitive şi un verb la diateza reflexiv-pasivă. Ac. Ac. cuvintele subliniate sunt: a) apoziţie/subst. având toate împotrivă munceşte la disperare ?. bal mascat. c. gerunziu. 6. un sinonim şi un antonim: filantropic.5. în româna literară. CD. Numărul diftongilor din acelaşi enunţ este: a) 6. calcul renal. în ordine: a) nume predicative. 11. În contextul Dar de ce de oboseală doborât el citeşte şi.agent/subst. În enunţul Era greu de spus de ce îi era rău. V. n.participiu.gerunziu. militarii de pe un dragon/dragor. citotest: a) pentru 3./subst.mod/subst. 10. SB. Ac. c. c) 3 verbe impersonale şi 5 verbe la diateza activă. c) subiect. Verbele la supin şi pronumele relativ compus din acelaşi enunţ sunt. c. petrol lampant. la gerunziu. c.mod/vb.participiu.timp/vb. în ordinea elementelor de relaţie: a) CD. SB. c) oricare dintre paronime.consecutiv / subst. Precizaţi pentru câte din structurile următoare poate exista în româna contemporană un sinonoim lexical: retribuţie tarifară. c.

b) c.p. Sunt compuse toate cuvintele din seria: a) U./subst. 16. la supin.c. d-sa./subst Ac. b) c. dâmb./subst. 1 CI.rel. de mod/adv. asta chiar ar fi dovadă că sunt o credulă. matematică. c) n. n. 2 CI. Pagina 102 din 106 . Sunt defective de singular cuvintele: a) scripte. 2 CI./pr..de)/adv./adv. at.rel.rel. antepus. c) APOZ+ CZ+ PP+ CI. c) crioterapie. 1 CS. I-auzi câinii cum sunt de fioroşi când e întuneric în sat ! a) interjecţie fără funcţie.Ac. casap. c) at. lături. Propoziţiile din contextul Să te mai ajut..ind.s.reflexiv D. n. lam lăsat să mă aştepte. SUPL.p. c) punctul.p. c. bucurându-mă apoi să-l văd nervos pe cine era prin preajmă. în timp ce tu mă minţi grosolan.p. de mod (cu prep.. autogară. b) putregai.rel. O. N. c. vasoconstricţie. a) c. regiune. Ce este el de meserie. c) loc. c.c. sunt (în ordinea predicatelor): a) PP+ CT+ APOZ+ PR.rel. 15.N.rel.rel./verb la supin.rel.rel./subst. există: a) 2 CD./adv. osanale.N.c. ci ca să liniştesc oraşul. 1 PR. virgula./vb./pr.. pr. de nu mai face faţă la atâta cheltuit ? a) sb. e. în unele contexte./subst. b) linia de pauză.reflexiv în dativul posesiv.c. b) p. 1 CS. În contextul Nemaiconvenindu-mi să plec cu el. n. cratima./interjecţie. d) altă interpretare.p. şi semne de ortografie şi semne de punctuaţie: a) virgula. linia de pauză.SUPL. 20./pr. c) 2 SB.rel. 22.Ac.ind. chiştoace. E o tipă cam supărăcioasă pe cine o minte.d. 17.ind./subst. Sunt. 1 CZ. b) SB+ CV+ PP+ AT. fără funcţie./pr. îşi ajută colegii aflaţi în mari nevoi. b) bucălaie./pr. punctul.pred.SUPL. virgula. Ac.M. sub.Ac. d) altă interpretare./pr. 18.c.ind.pron. 1 PR./pr. n. a) c. b) e.s.Ac.pers. De ce creşte.pron. d) 3 CI. pandecte. 1 PR.ind. N.S. c) orhidee. c) subiect/pr. b) colostru. N. târlici.conj. b) 1 CD.relativ.v. 1 CZ.D etic.Ac. de mod/subst. d) altă interpretare. d) altă interpretare. codobelc. şi nu pentru mine. d) altă interpretare.subord. 19.Ac./pron.. 21. sub. hidartroză.SUPL.pred.14.. hemoroizi.E. c. cratima. 23. c. Fac parte din vocabularul fundamental/ fondul principal lexical cuvintele: a) copac. Ac.reflexiv fără funcţie. de timp/pr.

adj.cop. sunt: a) morfeme de grad. c) p.-am rămas / vb.c) legumicol.adj.n. 28. APOZ. CD. sărutare. d) altă interăretare.. p.n.. au rămas 100.-am rămas / vb. Este corect enunţul: a) S-au înscris 300 candidaţi.-am rămas ca vai de mama mea / loc.-am rămas / vb. APOZ. Conţine două pleonasme şi o cacofonie enunţul: a) Venitul vostru financiar nedeclarat nu vă creează remuşcări sufleteşti timide? b) Vă precizez zelos că demersurile întreprinse nu s-au soldat deloc prost ! c) Bande de persoane certate cu legea trec nestânjenite prin piaţa oraşului. este: a) 3.cop.. b) S-au înscris aproape 300 candidaţi.adjN.de mod.adverbiale.-sunt aşa şi pe dincolo / loc.N. d) p. Predicatele din a doua şi a treia propoziţie din aceeaşi frază sunt: a) p.c.N. ca vai de mama mea / loc.Numărul subiectelor exprimate. b) 5.v. după probele orale. dintre care. APOZ.verbală. care..-sunt aşa şi pe dincolo / loc. într-un cuvânt.verbală. APOZ. CD. fiindu-mi foarte sete. d) 5 propoziţii: PP: CD. d) 4. după probele orale au rămas 100.cop. APOZ. dintre care. c) 3. Numărul adverbelor din acelaşi enunţ este: a) 6. verbală. 27. vară.n. AT. APOZ. aşa şi pe dincolo / loc. că am rămas ca vai de mama mea.n. b) 4 propoziţii: PP. 25.cop. au rămas 100. b) 1.dar mai precis mai poftă de o bere la halbă. conversionând substantivele în adjective. Adverbele mai şi foarte din enunţul Am intrat şi eu deunăzi într-o cârciumă mai cârciumă decât toate cârciumile văzute de mine până atunci. există: a) 5 propoziţii: PP.N.din aceeaşi frază.adj. INC. Pagina 103 din 106 . că aşa un om ca mine nici că a mai văzut. c) 4 propoziţii: PP. c) c.cop.. b) atr. 24. APOZ.n. 30.-sunt / vb. p. după probele orale. c) S-au înscris 300 de candidaţi. INC.v. p. c) 4. ca vai de mama mea / loc. d) 2. 29. b) p. În enunţul Mi-a reproşat de toate: că sunt aşa şi pe dincolo. ca vai de mama mea / loc.v. p.-sunt / vb. 26.. aşa şi pe dincolo / loc adv. APOZ.

Dintre enunţurile: “Să fi pregătit oricând. fie în timpul zilei. c.” (2).” (3) sunt corecte: a) toate.” (1). cu autorizaţie de parcare în acel loc şi . În enunţul: Frumoasă mi s-a părut maică –sa că a fost în tinereţea ei. inclus. ”Hagi a degajat balonul în poarta lui x. a promite. a spune. a interoga. noi ne retragem. ultimul şi penultimul substantiv sunt: a) c. a chestiona. Dintre enunţurile: “Fiecare dintre candidaţi vor prezenta legitimaţia.” (1). c. a conchide. fără autorizaţie. exprimat. de mod. Pagina 104 din 106 . c) 3. al patrulea. iarbă. În fraza: Nimeni nu trebuie să se afle că este implicat în ce am discutat înainte de a veni autorităţile. 36. 40. subânţeles. b) auzi. 32. mai ales. exprimat. c) fiecare. a termina. se pedepseşte.” (3) sunt incorecte: a) 2 şi 3. b) 1 şi 3. nedeterminat. exprimat. a auzi. a retroceda. de loc. 37. fie în timpul nopţii. întreci. b) 11 propoziţii. de loc. uneori. a asculta. Sunt bitranzitive toate verbele din seria: a) a întreba. c. chiar nebăgată în seamă deşi nu pot şti sau înţelege de ce. inclus. a audia. c.31. a audia. contuzie. 38. devotată copiilor şi. b) nedeterminat. a declara. 39. c.” (2). c) toate. ”Eminescu îl precedă pe Creangă. subânţeles. b) atribut. b) 1 şi 2. violet. deoarece ea pe toţi când a trebuit i-a ajutat. eps. ”Alţii vom pleca la mări. subiectele sunt ( în ordinea predicatelor): a) nedeterminat. inclus. b) a valida.” (1). 33. există: a) 7 propoziţii. c) 8 propoziţii. c) exprimat. piatră. Dintre enunţurile: “Dat fiind obligaţiile voastre. a spăla. b) 3. ”Avea o ţinută şi o atitudine remarcabile. Predicatele propoziţiilor din aceeaşi frază sunt: a) 6 verbale şi 1 nominal. Litera i redă trei sunete diferite în seria: a) toţi.” (1). a auzi. ”Ne înţelegeam şi pe muţeşte. a mărturisi. ”A îndesit drumurile pe la voi. b) 1. nedeterminat. ”Muşchii se contractează la frig. poţi. c) 1 şi 2. 35.” (2). Dintre enunţurile: “Dăm premiu elevului celui mai pregătit. de loc. c.” (2). b) 10 verbale şi 1 nominal. ”Ne-am bucurat de coparticiparea englezilor şi a francezilor. c) 6 verbale şi 2 nominale. c) a întreba. În contextul: Staţionarea maşinilor în faţa blocului din centrul oraşului. c) toate atribute. 34. dar muncită prea mult.” (3) sunt incorecte: a) toate. c) 1. c.” (3) nu sunt corecte: a) 1 şi 2.

46a. b) PP. sat. PP. Cuvintele jucând.15c. PP.28c. c) subiect/ pronume nehotărât în N(unul).33b.19d.2a.5a.13a. În fraza Spuneţi-mi cum că faţa o mască e de ceară/ Şi mai mult o să crească iubirea mea amară!/ Că-n lupanar văzut-o –aţi jucând. CDT. CD. În contextul Plecarea ta din cauza noastră.4b.31b. b) suburbie. concesiv/ adverb.41b. PP.36a.Se flexionează la plural ambele elemente componente ale cuvintelor: a) inspector-şef. c) 12.c. cuvintele subliniate sunt: a) subiect dezvoltat/ pronume nehotărât în N şi Ac. b) sufixe lexicale. CD. contrafăcut. a) 5. mahala. b) 8. b) piatră.14b. fără funcţie sintactică/ adverb de mod. bătând din palme/ Şi o să-mi par-un înger .. de mod dezvoltat/ pronume nehotărât în N şi Ac. negi 44. PP. c) sufixe gramaticale. fantoma-de la-operă.48c. CD.). stat-major. -nnebunesc.34a. CDT.24c. efelide. CV.43a.44c. CV. c) leucemie mieloblastică.i.9c. PP. CV.23c.47b.27b. lingou-de-aur. A doua propoziţie din enunţul : Păcatul ar fi să renunţe la examen.8a. fără funcţie sintactică/ adverb de întărire.11b. CV.12a./ pronume nehotărât AC( după altul). Pagina 105 din 106 . c. c) 7. rapidă şi neanunţată. Pierdută pentru mine. epoca de piatră. şerveţel –umed. PP. PP. PP.17c. de vreţi sănnebunesc/ Că-i heteră. b) 9. Numărul atributelor adjectivale este.25b.20a.37c. CD. 50. Numărul cuvintelor în cazul nominativ este: a) 11. 45.10b.7b. propoziţiile sunt. pod de lemn. Sunt sinonime toate cuvintele din seria : a) escamotat. 48. PP. c.38c. Dintre verbele din text. Este: a) SB b) PR c) DI 43.39a. CV.40b.21a. 47.2 6b. salată-creaţă. 49a.16c.35a. c) CV. CD. c) 3 46. Eminescu.30a. numărul atributelor adjectivale este: a) 4 b) 5 c) 6 42.29b. În enunţul Aleargă unul după altul şi tot nu se cunosc.22b. bătând.3c.45c. CV.18c. că-i Satan – o iubesc( M..c. CV.50a. CV.42a. i-a uluit pe mulţi colegi dintre cei apropiaţi. CD. lovitură de cuţit Răspunsuri 1b. un monstru. CDT. în ordinea predicatelor: a) CV. CD. a) 9. locotenent-colonel. în gândul lui cu psalme!/ Spuneţi de ea tot răul.32a. PP.de temelie. 49. b) 4. b) c. iubesc sunt formate cu: a) desinenţe. CD.41. c) pistrui.6c. sunt tranzitive. falsificat . PP.

Bucureşti. Maria. ortoepic şi morfologic al limbii române. 2005. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Jianu. Bucureşti 3. 1986. Editura Academica Brâncuşi.Magdalena. Dicţionarul ortografic. Dicţionar român de neologisme. Mioara. 2005. Alexandru. Alexandru. Gramatica pentru toţi. Editura Academiei.Bibliografie selectivă 1. Maria. Gramatica limbii române. Pagina 106 din 106 . Editura Univers Enciclopedic. vol. Bucureşti 2. I. 2003 6. Avram. Gramatica limbii române în 1000 de teste –grilă. Gramatica limbii române. Modele practice. 2005. II.Magdalena. Jianu. Editura Floarea Darurilor Editura Rotech Pro. 2000. Editura Academiei Române. 5. 4. Bucureşti. Jianu. Jianu.