Talumpati Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsalita sa entablado.

Katuturan ng Talumpati Ito ay isang masining na pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang mahalagaat napapanahong paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Layunin ng Talumpati Layunin nitong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Uri ng talumpati
1. Nagbibigay aliw 2. Nagdaragdag kaalaman 3. Nagbibigay sigla

4. Nanghihikayat
5. Nagbibigay galang 6. Nagbibigay papuri 7. Nagbibigay impormasyon

Hakbangin sa paggawa ng talumpati
1. Pagpili ng paksa- kailangang suriin ang sarili kung ang paksang napili

ay saklaw ang kaalaman, karanasan at interes.

2. Pagtitipon ng mga materyales- kapag tiyak na ang paksa ng talumpati

ay paghahanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na gagamitin sa isusulat na talumpati. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karansan na may kinalaman sa paksa, mga babasahing kaugnay ng paksa, mga awtoridad sa paksang napili.
3. Pagbabalangkas ng mga ideya- ang talumpati ay nahahati sa tatlong

bahagi panimula, katawan at pangwakas.

4. Paglinang

ng mga kaisipan- dito nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangakas.

Mga bahagi ng talumpati
1. Panimula - inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay na ang

istatehiya upang kunin ang atensyon ng madla.

2. Katawan - pinagsunud-sunod sa bahaging ito ang mga makabuluhang

puntos o patotoo.

3. Konklusyon - bahaging nagbubuod o nalalagon sa talumpati.

Paraan ng pagtatalumpati
1. Binasa - inihanda at iniayos ang pagsulat upang basahin nang malakas

sa harap ng mga tagapakinig.

2. Sinaulo

- inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. kanyang sasabihin. Nakahanda ang panimula at wakas lamang.

3. Binalangkas - ang mananalumpati ay naghanda ng balangkas ng

Katangian ng magaling na mananalumpati 1. Kaalaman 2. Kasanayan
3. Tiwala sa sarili

Mga Dapat Tandaan sa Pagbigkas ng Talumpati 1. Tinig 2. Tindig 3. Pagbigkas
4. Pagtutuuan ng Pansin

5. Pagkumpas

A. KAHULUGAN NG PAMANAHONG PAPEL Isang uri ng papel–pananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang akademiko. Ito ay nagsisilbing kulminasyon ng mga pasulat na gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa sa isang kurso o asignatura sa loob ng isang panahon o term B. BAHAGI NG PAMANAHONG PAPEL


Pambungad Pamagating Pahina– nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papelkanino iniharap o ipinasa ang papel; kung saang asignatura ito kailangan; kung sino ang gumawa at panahon ng kumplesyon. Dahon ng Pagpapatibay – tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamahong- papel. Lagom – binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensibong tinatalakay sa Kabanata III. Kongklusyon – mga inferences, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon at impormasyong nakalap ng mananaliksik. Rekomendasyon – mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik. Listahan ng Sanggunin– isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong papel. Apendiks / Dahong-Dagdag – maaaring ilagay o ipaloob dito ang liham, pormularyo ng ebalwasyon, transkripsyon ng interbyu,sampol ng sarbey-kwesyoneyr, bio-data, ng mananaliksik, mga larawan, kliping at kung anu-ano pa.

• • • •