Sekolah Menengah Kebangsaan Meru, Batu 7, Pekan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan

Tema : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia Tajuk : Permainan Warisan Nama : Muhammad Naif bin Mohd Yusof Tingkatan : 2 Amanah No. Kad Pengenalan : 961030-10-5253 Nama Guru Penilai : Puan Norhayati binti Mohd. Bajuri Tandatangan Guru Penilai : ……………....

Terlebih dahulu, saya Muhammad Naif bin Mohd Yusof ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya memberi kesihatan kepada saya untuk menyiapkan folio ini dengan sempurna dalam jangka masa yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Norhayati binti Mohd Bajuri selaku guru mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan kerana telah memberi penjelasan mengenai cara-cara membuat folio ini. Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya yang sudi melapangkan masa memberi tunjuk ajar dan panduan kepada saya untuk menyiapkan folio ini.

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perkara-Perkara Penghargaan Senarai Isi Kandungan Objektif Kajian Pendahuluan Isi Penutup Rujukan Lampiran

Mukasurat