SENARAI KANDUNGAN FAIL PEKA A.

          FAIL KPS Surat Pekeliling Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Surat lantikan Ketua Pentaksir Sekolah/ Pentaksir Sekolah Senarai JK PEKA Minit Mesyuarat PEKA Jadual Peraturan Penskoran mengikut matapelajaran Jadual Kerja Pentaksiran - lengkap mengikut tingkatan (suggested activity) Borang Gred Induk (MSF) – 1 helai Senarai Semak Penyelarasan (BSP) Kertas Minit Borang Maklumat Pentaksiran (BMP)

      

B. FAIL GURU KELAS ( SETIAP KELAS) Senarai nama murid Borang skor Individu (ISF) – 1 salinan/murid Borang Gred Induk (MSF) Borang Maklumat Pentaksiran (BMP) Surat pelantikan Jadual Peraturan Penskoran Suggested activity C.     FAIL/PORTFOLIO MURID Borang Penyerahan Evidens Borang Pergerakan Evidens Borang Skor Individu (ISF) Evidens

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful