You are on page 1of 3

Numele și prenumele.............................................

Clasa .......................................................................
TEST INIȚIAL, cl a VI-a

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I. Completează spațiile punctate cu răspunsul corect (45 puncte)
1. Rezultatul calculului

21  21: 3

este egal cu ....................................................................................................

56a
2. Cifra a pentru care numărul

este divizibil cu 10 este egală cu..................................................................

12
18
3. Fracția ireductibilă obținută prin simplificarea fracției

este egală cu..........................................................

11774 : 58
4. Rezultatul calculului

este egal cu....................................................................................................

27,5
5. Transformând

ari în metri pătrați obținem................................................................................................

1, 2
6. Media aritmetică a numerelor

5, 4
și

este egală cu...................................................................................

7. Rezultatul calculului 4,5 – 3, 75 este egal cu ..................................................................................................

 2,3,5,6   1,3,4,5
8. Efectuând

obținem mulțimea ......................................................................................

9. Lungimea laturii unui pătrat care are perimetrul de 28 m este egală cu.............................................................

PARTEA a II-a. La următoarele probleme se cer rezolvări complete (45 puncte)
10. Calculați:

știind că viteza sa este constantă? 14.a)  4.5 : 3  1. un kilogram de ro șii se vinde cu 0. știind că. iar de pe un fir se adună în medie. Un biciclist parcurge 24 km în trei ore. Pe fiecare metru pătrat de teren sunt plantate 5 fire de ro șii. Ce sumă va obține fermierul din vânzarea roșiilor recoltate.25 : 100  b) 5 2  3 2  4 3  7 0  123 0. ecuația: 12. în mulțimea numerelor naturale.4  6 11.3 x  2. Câți metri ar parcurge el în jumătate de oră. Maria a rezolvat într-o săptămână 75 de exerciții. 8 lei? de . Câte exerci ții a rezolvat ea în săptămâna următoare dacă numărul lor reprezintă 40% din numărul celor rezolvate în prima săptămână? 13. Un fermier recoltează roșiile plantate pe un teren în formă de dreptunghi cu lungimea de 25 m și lă țimea 20 m . Rezolvați. 3 kg de roșii.2  1.

7p. 13p . 6p. 14.Barem : Partea I. 9 exerciții x 5p = 45p Partea a II-a. 5p. 10b. 11. 8p. 10a. 6p. 12. 13.