You are on page 1of 11

12/12/13

Lesson Plan sa Filipino

Lesson Plan sa Filipi…

hanapin

7th March 2012

[file:///C:/DOCUME~1/pc2/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg]

Masusing Banghay Aralin sa Pagtuturo
ng Panitikang Filipino III
I.

II.

III.

Layunin:
Sa loob ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay
inaasahang:
1. Nasusuri ang sanaysay ayon sa mga sangkap nito,
2. Nakabubuo ng mga hinuha ukol sa mga pangyayari sa
sanaysay,
3.
Naiuugnay ang mgta konsepto’t diwang nakapaloob
sa paksa.
Paksang-Aralin:
A.
Paksa: Panitikan; Nagbabagong Daigdig, Luho vs.
Pagpapakasakit ni Fr. Ben Correon,OMI
B. Kagamitan: Kopya ng Aralin at larawan
C.
Sanggunian: Avena, Lorenza et.al. Wika at Panitikan,
Batayang Aklat sa Filipino III. Pahina 315-316.
Pamamaraan:
Gawaing Guro

Gawaing Mag-aaral

A.Pagganyak:
Ø
Pagpapakita ng
larawan
at
magtatanong tungkol
·
sa:

Ito ay nagpapakita ng
kaibahan ng dalawang magaaral na ang isa ay
1.
Ano angMagpadala
ng feedback
·
Depende
po, dahil may
pagkakaiba
ng

splendor289.blogspot.com

1/11

Pakikihimok 2.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino larawan? kanya-kanya tayong hilig sa pag-aaral. Nagpakataas 4. Pagninilay C.Paglalahad: § Pagbabalik Aral § Pag-aalis ng Sagabal. Tinurang makipagtagi s sa pagsub ok ang magkakapati d na Kennedy ng kanilang magulang. ang nagpakataas sa pagtrato ng mga guro ay bababa at ang nagpakabundat ay siyang · Lahat tayo aya pantay· splendor289. Nagpakabusog 3. Ang nagpakasasa ay bababa. Hanapin sa Kahon ang mga salitang Kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit.Pagtalakay: Ø Pagtatanong sa mga sumusunod: Tulad ng halos ng langit ang “Tulad ng Batas langit ang pag-aaral dahil ang lahat ng pag-aaral.blogspot. Nakapatinga sa bangko. Sa bait at muni. Nagpapakatusak Maghasa Makipagtalad Pananalasa Nagpakataas Deposito Nagpakabusog Pagninilay Pakikihamok Pagbubulay Nag-iisip Makikibaka Paunang-Bayad Sagana Pagkukuro 1.com 2/11 . Ang nagkabundat ay siyang gugutumin. 2. sa hatol ay salat. ang nagpaunay mag-aaral ay pantay-pantay mahuhuli. alin ang gagayahin mo? B. Kung kayo ang nasa larawan. Deposito 5.

Layunin ng may akda na mapabatid na dapat nating pahalalagahan ang pagaaral na kabilang banda tayo rin naman ang makikinabang sa bagay na ito. hanggat maaari na sagana ang buhay natin ay huwag tayong titigil sa pagtatrabaho. Ano ang aral o mensahing dapat maisapuso ng isang mag-aaral · tungkol sa magkakapatid na Kennedy? Saan Pamumuhay sila nabibilang? 3. 1. Ipinapakita rito ang kaibahan ng dalawang magaaral na sadyang salungat sa kanilang tungkuling ginagampanan. Paghahanap ng problema sa ating buhay. Ano ang layunin ng may akda sa · pagsulat ng sanasay na iti? · 4. nito Dahil sa gumamit ang may akda ng pagpapakahulugan na mga salita ay nagiging Ø Mga sangkap ng mga mabisa ang paglalahad at Sanaysay at pagtatanong nag-iiwan ng kakakintalan tungkol sa: sa mambabasa. Ang magkapatid ay nabibilang sa mayamang lipunan. Bakit sa pagaaral ay walang · gintong kutsara sa pagsusubuan ng karunungan? 2. Mabisa ba ang ginawang · Mabisa ang paglalahad ng paglalahad?Maayos ba ang sanaysay na ito sapagkat splendor289. Piling-pili ang mga salitang ginamit . mahusay ang ba pagkakalahad ng sanaysay.blogspot. mahirap ka ma o mayaman ay pantay tayo sa pagharap sa karunungan. Akma lamang ang pamagat sa nilalaman ng Akda. Ano ang mensahe ang nais iwan ng may akda sa mambabasa? 5.com 3/11 . Ano kaugnayan pamagat nilalaman akda? Akma ang konsepto sa bawat isa? pantay. ang ng sa ng · Oo.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino gugutumin” 1. Hanggat maari ay pagbutihin natin ang pagaaral at huwag tayong aasa sa kung anong mayron tayo.

Masining ba o karaniwan ang ginawang paglalahad? Basahin ang masining na pahayag. Ipakita ang pahayag sa pamamagitan ng paghahabi. 2. Opo! Gumamit ba ang may akda ng mga kasabihan at mahahalagang kaisipan na nakatulong sa pagpapakahulugan sa paksang tinalakay? D. luha at pawis ang daranasin sa pakikibaka sa pag-aaral. Nasa Akda ang tatlong sangkap ng sanaysay sapagkat maayos at piling-pili ang salitang ginagamit.com 4/11 .Paglalahat: Ø Patunayan ang katotohanang sinabi ni Churchill na “Dugo. maayos ang pagkakabuo at may matalinongpagpapakahulugan. may maayos na pagsasalaysay.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino balangkas na nakatutulong sa lohikal na paglalahad ng kaisipan?Pili ba ang mga salitang ginamit? · Ang magandang sanaysay ay may kaisahan sa tono. splendor289. 4. · Nasa akda ba ang pagkakaugnay ng tatlong sangkap na ito? Patunayan.blogspot. Masining at masusi ang ginawang paglalahad dahil itoy naglalarawan ng natural na pagyayari sa buhay ng tao. 3.

Ebalwasyon: Sumulat ng ilang pahayag kung paano ka nagpapakasakit sa pag-aaral at kung bakit mo ito isinasagawa. 1. 5/11 . V.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino E. splendor289. At ipaliwanag kung bakit mahalaga ang karunungan sa isang bansang maunlad.blogspot. Delas Alas. sa hatol ay salat.Paglalapat: § Bumuo ng 2 grupo upang talakayin ang mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng pagguhit ng simbolismo. Ang laki sa layaw karaniwang hubad sa bait at muni. Ilagay sa buong papel ang pagpapaliwanag. IV. Walang gintong kutsara sa pagsusubuan ng karunungan 2.com Takdang Aralin: Basahin at siyasatin ang Akdang “Tatlong mukha ng kasamaan” ni Salvacion M.

3. Nagbabagong Daigdig. Nasusuri ang sanaysay ayon sa mga sangkap nito.al. Naiuugnay ang mgta konsepto’t diwang nakapaloob sa paksa. Pahina 315-316. Flojo BSEd 3A Pinost 7th March 2012 ni Emmar Flojo 7th March 2012 Pinost 7th March 2012 ni Emmar Flojo 7th March 2012 Masusing Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Panitikang Filipino III [file:///C:/DOCUME~1/pc2/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002. Layunin: Sa loob ng isang oras na talakayan.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino Inihanda ni : Emmar C.blogspot. Paksa: Panitikan. splendor289. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. II. Batayang Aklat sa Filipino III. Ben Correon. Lorenza et.jpg] I. Paksang-Aralin: A. 2.com 6/11 . Pagpapakasakit ni Fr. Kagamitan: Kopya ng Aralin C. Luho vs. Sanggunian: Avena. Wika at Panitikan.OMI B. Nakabubuo ng mga hinuha ukol sa mga pangyayari sa sanaysay.

Pamamaraan: Gawaing Guro A. alin ang gagayahin mo? B.blogspot. III.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino D. Tinurang makipagtagi s sa pagsub ok ang magkakapati d na Kennedy ng kanilang magulang. Kung kayo ang nasa larawan. 2. Ano ang aaral na ang isa ay · Depende po. Pagpapahalaga: Nabibigyang pansin ang mga kaugaliang Pilipino. Hanapin sa Kahon ang mga salitang Kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit.Pagganyak: Ø Pagpapakita ng larawan at magtatanong tungkol · sa: Gawaing Mag-aaral Ito ay nagpapakita ng kaibahan ng dalawang mag1. Nagpakabusog 3. Nagpakataas splendor289. Ang nagkabundat ay siyang gugutumin. Nagpapakatusak Maghasa Makipagtalad Pananalasa Nagpakataas Deposito Nagpakabusog Pagninilay Pakikihamok Pagbubulay Nag-iisip Makikibaka Paunang-Bayad Sagana Pagkukuro 1. Pakikihimok 2.Paghahanda: § Pag-aalis ng Sagabal. Ang nagpakasasa ay bababa.com 7/11 . dahil may pagkakaiba ng kanya-kanya tayong hilig sa larawan? pag-aaral.

“Tulad ng Batas langit ang · Tulad ng halos ng langit ang pag-aaral. Nakapatinga sa bangko. Bakit sa pagaaral ay walang gintong kutsara sa · pagsusubuan ng karunungan? 2. mahirap ka ma o mayaman ay pantay tayo sa pagharap sa karunungan. Ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng sanasay na iti? · · 4. Pagpapakasakit” ni Fr. sa hatol ay salat.com Lahat tayo aya pantaypantay. Pagninilay C.Pagtalakay: Ø Sanaysay na “Nagbabagong Daigdig. Ipinapakita rito ang kaibahan ng dalawang magaaral na sadyang salungat 8/11 . Paghahanap ng problema sa ating buhay. Ben Correon.blogspot.OMI. hanggat maaari na sagana ang buhay natin ay huwag tayong titigil sa pagtatrabaho. Ano ang aral o mensahing dapat maisapuso ng isang mag-aaral tungkol sa · magkakapatid na Kennedy? Saan Pamumuhay sila nabibilang? 3. Deposito Sa bait at muni. ang nagpaunay pag-aaral dahil ang lahat ng mahuhuli. Ano ang mensahe ang nais splendor289. Layunin ng may akda na mapabatid na dapat nating pahalalagahan ang pagaaral na kabilang banda tayo rin naman ang makikinabang sa bagay na ito. Luho vs. Ang magkapatid ay nabibilang sa mayamang lipunan. Hanggat maari ay pagbutihin natin ang pagaaral at huwag tayong aasa sa kung anong mayron tayo.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino 4. 5. ang nagpakataas mag-aaral ay pantay-pantay ay bababa at ang sa pagtrato ng mga guro nagpakabundat ay siyang gugutumin” Ø Pagtatanong sa mga sumusunod: · 1.

com iwan ng may akda sa kanilang tungkuling sa mambabasa? ginagampanan. 4. 2. tao. Dahil sa gumamit ang may sa bawat isa? akda ng pagpapakahulugan Mga sangkap ng mga na mga salita ay nagiging Sanaysay at pagtatanong mabisa ang paglalahad at nag-iiwan ng kakakintalan tungkol sa: sa mambabasa. Akma lamang ang pamagat sa 5. paglalahad?Maayos ba ang · Mabisa ang paglalahad ng balangkas na nakatutulong sa lohikal na paglalahad ng sanaysay na ito sapagkat maayos na kaisipan?Pili ba ang mga may pagsasalaysay. Masining ba o karaniwan ang ginawang paglalahad? Basahin ang masining na pahayag.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino Ø 1. Piling-pili Mabisa ba ang ginawang ang mga salitang ginamit . splendor289. Ang magandang sanaysay ay · Masining at masusi ang may kaisahan sa tono. Nasa Akda salitang ginamit? ang tatlong sangkap ng sanaysay sapagkat maayos at piling-pili ang salitang ginagamit.blogspot. ginawang paglalahad dahil maayos ang pagkakabuo at itoy naglalarawan ng natural may na pagyayari sa buhay ng matalinongpagpapakahulugan. 3. mahusay ang akda? Akma ba ang konsepto nito pagkakalahad ng sanaysay. kaugnayan ng pamagat sa nilalaman ng · Oo. Ano ang nilalaman ng Akda. Nasa akda ba ang · Opo! pagkakaugnay ng tatlong sangkap na ito? Patunayan. Gumamit ba ang may akda ng mga kasabihan at mahahalagang kaisipan na nakatulong sa 9/11 .

blogspot.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino pagpapakahulugan paksang tinalakay? sa D. luha at pawis ang daranasin sa pakikibaka sa pag-aaral.Paglalapat: splendor289.Paglalahat: Ø Patunayan ang katotohanang sinabi ni Churchill na “Dugo.com 10/11 . Ipakita ang pahayag sa pamamagitan ng paghahabi. E.

Flojo BSEd 3A [] Pinost 7th March 2012 ni Emmar Flojo splendor289. 1. IV.blogspot. Ilagay sa buong papel ang pagpapaliwanag. Ebalwasyon: Sumulat ng ilang pahayag kung paano ka nagpapakasakit sa pag-aaral at kung bakit mo ito isinasagawa.12/12/13 Lesson Plan sa Filipino § Bumuo ng 2 grupo upang talakayin ang mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng pagguhit ng simbolismo. Takdang Aralin: Basahin at siyasatin ang Akdang “Tatlong mukha ng kasamaan” ni Salvacion M. At ipaliwanag kung bakit mahalaga ang karunungan sa isang bansang maunlad. Delas Alas. Inihanda ni : Emmar C. V. sa hatol ay salat. Ang laki sa layaw karaniwang hubad sa bait at muni. Walang gintong kutsara sa pagsusubuan ng karunungan 2.com 11/11 .