You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 1

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày những tiêu chuẩn mà học sinh trung học cần đạt để
được xếp loại hạnh kiểm tốt theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.
Câu 2: Anh, chị hãy trình bày những giải pháp để tăng cường quản lý đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
Câu 3: Anh, chị hãy trình bày công tác phối hợp giữa phòng Giáo dục Trung học
và Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục & Đào tạo.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
Câu 1:
Đáp án:
a) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy
định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với
các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;
b) Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ
các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;
c) Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị,
khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;
d) Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong
cuộc sống, trong học tập;
đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;
e) Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ
chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
g) Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo
nội dung môn Giáo dục công dân.
Câu 2:
Đáp án:
Mỗi đơn vị, nhà trường đều phải có kế hoạch cụ thể về việc thực hiện đổi
mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
Hiệu trưởng mỗi nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ việc
thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ
thông tin và các hoạt động liên quan (xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở
vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên, dự giờ trao đổi kinh nghiệm ở các
tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường ....).
- Đối với những nơi có điều kiện triển khai thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh
học trong kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12; đánh giá các chỉ số trí tuệ trong tuyển
sinh trường THPT chuyên.

Câu 3:
Đáp án:
Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các
văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất
lượng giáo dục trung học trình Giám đốc ban hành;
Chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi
quốc gia, khu vực và quốc tế và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học;
việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục trung học.
Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trung học
của các địa phương.