You are on page 1of 3

ĐỀ SỐ 10

Câu hỏi phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày các hành vi học sinh không được làm được quy định
trong Điều lệ trường trung học.
Câu 2: Anh, chị hãy trình bày những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên, cán bộ quản lý.
Câu 3: Anh, chị hãy trình bày hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc các đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10
Câu 1:
Đáp án: Các hành vi học sinh không được làm
Học sinh không được có các hành vi sau đây:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân
viên của nhà trường, người khác và học sinh khác;
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
3. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng;
4. Làm việc khác; nghe, trả lời bằng điện thoại di động; hút thuốc, uống rượu, bia
trong giờ học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
5. Đánh bạc; vận chuyển, mang đến trường, tàng trữ, sử dụng ma tuý, hung
khí, vũ khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ;
tham gia tệ nạn xã hội.
Câu 2:
Đáp án: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động
“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Tổ chức tốt việc tập huấn tại các Phòng GDĐT/trường THPT/PT
DTNT/TTGDTX về các nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên
hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tổ trưởng chuyên môn trường
trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các
hoạt động chuyên môn
3. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông
qua hoạt động nghiên cứu bài học .
Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới;
bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy
học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
4. Các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số
lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, cán bộ tư vấn trường học,
nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

5. Vận động giáo viên tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh
Lâm Đồng được tổ chức hàng năm.
6. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp bậc Trung học.
Câu 3:
Đáp án:
Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ngày 01/11/2010 “về
việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT”, các trường có đủ
điều kiện về phòng học, giáo viên, vận dụng hoặc huy động được kinh phí có thể
bố trí dạy học 2 buổi/ngày hoặc học trên 6 buổi/tuần.
Nội dung dạy học 2 buổi/ngày cần chú trọng các yêu cầu:
+ Phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi;
+ Dãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên;
+ Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú cần tổ chức tốt việc
dạy học 2 buổi/ngày, ngoài các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc
tăng cường dạy tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống... cho học sinh.