JAWATANKUASA PANITIA BAHASA INGGERIS SJK(T) LADANG SUNGAI BARU.

PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

: PN.L.RANIE (Guru Besar) : CIK.B.DHARMILAH : EN.S.VEERAPUTHIRAN : CIK.YAMUNAH

MATLAMAT

• • •

Menarik

minat

pelajar prestasi

terhadap

matapelajaran Bahasa Inggeris. Meningkatkan Membolehkan pelajar dalam berkomunikasi matapelajaran Bahasa Inggeris. pelajar dengan berkesan dan betul dalam Bahasa Inggeris. • Melahirkan pelajar yang berpotensi tinggi dan kreatif.

/

RASIONAL

Mencapai keputusan yang tinggi dalam

Bahasa Inggeris. • Berusaha gigih untuk mendapatkan markah

yang tinggi. • Menambahkan pengetahun dalam bidang

Bahasa Inggeris.

OBJEKTIF

Menguasai kemahiran asas iaitu membaca Mendengar dan memahami serta menurut Berkomunikasi dengan baik dan berkesan. Membaca dengan teliti dan memahami Bertutur dan mengeluarkan buah fikiran Menghargai Bahasa Inggeris sebagai alat

dan menulis.  arahan yang diberikan dalam Bahasa Inggeris.  

perkataan demi perkataan.  tanpa perasaan takut dalam Bahasa Inggeris.  komunikasi.

SENARAI GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS.

 TAHUN 1  TAHUN 2  TAHUN 3  TAHUN 4  TAHUN 5  TAHUN 6

CIK.B.DHARMILAH EN.S.VEERAPUTHIRAN CIK.YAMUNAH CIK.B.DHARMILAH CIK.B.DHARMILAH CIK.B.DHARMILAH

STRATEGI BAHASA INGGERIS TAHUN SATU/ 2010. • Memberi latihan mudah seperti menggaris,

mewarna , dan padankan. • • • • • Penggunaan flash card dapat

mempertingkatkan kosa kata. Memberi perhatian secara individu. Mempelbagaikan aktiviti. Memberi latihan ejaan. Memberikan kad-kad perkataan bersama

gambar.

STRATEGI BAHASA INGGERIS TAHUN DUA DAN TIGA / 2010.

• • •

Memberi perhatian secara individu. Menambahkan latihan mengikut topik. Menggunakan rujukan tambahan seperti

kamus. •

Memberi latih tubi yang banyak. Memberi latihan membina ayat sekurang-

kurangnya 2 ayat pada setiap waktu bahasa Inggeris.

Memberikan ejaan sekurang-kurangnya 5

perkataan pada setiap waktu bahasa Inggeris.

STRATEGI BAHASA INGGERIS TAHUN EMPAT DAN LIMA / 2010.

Memperbanyakkan aktiviti bacaan dalam

bilik darjah. •

Menulis 2 karangan setiap minggu. Memberi latihan membina ayat. Mengadakan sudut akses kendiri (SAL). Memperbanyakkan penggunaan kamus. Pemberian latihan yang khusus bagi murid


yang lemah dalam pembinaan ayat.

CARTA GANTT TAHAP SATU
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mesyuarat Kelas bacaan pagi Membaca akhbar J F M A M J J O S * * * * * * * * * * * * dan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * O * * *

majalah Latihan ayat pendek Minggu bahasa Inggeris * Sudut akses kendiri Menulis karangan pendek * Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi Ujian dan peperiksaan * *

STRATEGI BAHASA INGGERIS TAHUN ENAM / 2010.

KUMPULAN CEMERLANG. • • • • • • Kem motivasi. Latih tubi Pendedahan teknik menjawab soalan. Kelas pengayaan. Program mento-menti. Kelas tambahan.

KUMPULAN GALUS. • • • • • Adakan aktiviti pemulihan Program bacaan pagi. Kelas tambahan. Latih tubi. Kem motivasi.

CARTA GANTT TAHUN ENAM.
Bil 1 2 Aktiviti J F M A M J J O S O * * * * * Mesyuarat Pengajaran mengikut topik. * * * * * * * * * *

3

Latihan

berdasarkan *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

mengikut kemahiran yang 4 5 6 7 8 9 10 11 diajar. Ceramah motivasi Bengkel bahasa Inggeris Ceramah teknik belajar Ceramah teknik menjawab Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan * Latihan latih tubi Membuat soalan-soalan tahun lepas Kelas tambahan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*

CARTA GANTT TAHAP DUA.
Bil 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Mesyuarat Kelas bacaan pagi Membaca akhbar majalah Memperbanyakan bacaan dalam kelas Minggu bahasa Inggeris Sudut akses kendiri J F M A M J J O S * * * * * * * * * * * * dan * * * * * * * * * kad * * * * * * * * * * * O * * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7 8 9 10

Menulis karangan pendek * Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi Ujian dan peperiksaan * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

KEKUATAN

Guru

mahir

dalam

Pengajaran

dan

Pembelajaran Bahasa Inggeris. • • • Berpengetahuan luas dalam bidang bahasa. Sentiasa peka dalam isu-isu semasa. Bahan bantu mengajar yang mencukupi

untuk membantu pelajar.

KELEMAHAN. • Murid masih kurang fasih dalam pertuturan

dan bacaan dalam bahasa Inggeris. • Murid sukar memahami petikan dalam

menjawab soalan pemahaman.

Murid kurang mahir dalam menulis ayat

yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful