You are on page 1of 2

WINCENTYSKA MODZIE MARYJNA

Sekretariat Midzynarodowy
Madryt Hiszpania
18 lipca 2015
Drodzy czonkowie Stowarzyszenia Wincentyskiej Modziey Maryjnej:

Zewangelizowani, ewangelizujemy!
W tym roku, podczas gdy WMM na caym wiecie wituje rocznic pierwszego objawienia
Matki Boej witej Katarzynie Labour my przygotowujemy si do wsplnego zebrania na IV
Zgromadzeniu Generalnym w Salamance (24-28 lipca 2015).
Zbliajc si do otwarcia naszego Zgromadzenia jestemy wezwani to zatrzymania si i
rozpoznania (pod bacznym okiem Boga i Maryi) nowych kierunkw dla Stowarzyszenia. Motto
naszego Zgromadzenia to Zewangelizowani, ewangelizujemy i dlatego jestemy zaproszeni do
refleksji nad rzeczywistoci, w ktrej my, modzi kobiety i mczyni, zostalimy powoani i
umiowani a nastpnie posani w wiat, aby gosi Bo mio i Boy plan mioci dla ludzkoci.
Dlatego, w tym ostatnim licie jaki pisz do czonkw Stowarzyszenia jako Przewodniczca,
chciaabym powiedzie, e jestem pena wdzicznoci za to, e miaam moliwo suy i dzieli
si z Wami przez te wszystkie dziesi lat. Dzikuj za Wasz przyja i mio, za wspieranie mnie
w trudnych chwilach, za sowa otuchy, za uprzejmo, za zaangaowanie za tyle rnych rzeczy,
ktrych prawdopodobnie nie zdoaabym tutaj wymieni.
W tym czasie odkryam, e pierwszy obowizek misjonarza to modlitwa (papie Benedykt).
Zrozumiaam znaczenie sw w. Wincentego: dajcie mi czowieka modlitwy, a bdzie zdolny do
wszystkiego. Kady bdzie si modli w inny sposb. W naszym yciu duchowym bdziemy
dowiadcza chwile uniesie i saboci lecz decyzja o wytrwaniu w tym codziennym spotkaniu z
Bogiem jest kluczem do odnalezienia szczcia i pokoju. Wydarzenia, ktrych dowiadczamy w
naszym yciu oraz spotkania z tymi, ktrzy w naszym spoeczestwie s mniej szczliwi nabieraj
znaczenia jeli trwamy na modlitwie. Modlitwa powinna kierowa i inspirowa nasze ycie, nasze
relacje i nasze zaangaowanie w imieniu Krlestwa.
Wspominajc objawienie Matki Boej w. Katarzynie pamitam o sowach Maryi: podejd
do stopni otarza! Powracajc do stopni otarza w kadej sytuacji, gdy jest spokojnie i cicho, w
czasie poszukiwania i zmartwie, w czasie buntu powroty do stp otarza s w moim yciu
rdem wielkiej siy. Pan Bg pozwoli mi czsto modli si u stp otarza przy Rue du Bac, ale
przy kadym otarzu na wiecie Chrystus oferuje nam swoj mio, dziki ktrej moemy
ostatecznie odkry sens ycia i odnale si do postawienia kolejnych krokw w naszej podry
przez ycie. Tam, u stp otarza moemy take odnale mio, ktra leczy i ponagla nas, odwag,
ktra pozwala nam dalej i w towarzystwie Ubogich. Tutaj te moemy odnale rado z
przebywania we wsplnocie witych i grzesznikw. Wiem, e nie zawsze moemy zrozumie co
dzieje si u stp otarza. Ale wiem rwnie, e nigdy nie jestemy tacy sami spdziwszy czas u stp
otarza. Dlatego modl si, aby kady z nas otrzyma ask, ktra pozwoli pogbi mio do
Eucharystii bowiem to tu Maryja uczy nas refleksji nad odruchami naszych serc i to tutaj Bg w
tajemniczy sposb dziaa tak, e zostajemy ulepieni i uksztatowani tak, aby sta si coraz bardziej
podobni do naszego miujcego Boga.
Zewangelizowani, ewangelizujemy
C/Jos Abascal, 30. 28003 Madryt, Hiszpania Tel. +34 91 591 2164
email: presijmv@gmail.com / secinterjmv@gmail.com / delinterjmv@gmail.com
WWW: http://secretariadojmv.org

WINCENTYSKA MODZIE MARYJNA


Sekretariat Midzynarodowy
Madryt Hiszpania
W trakcie obecnego Roku ycia Konsekrowanego podzikujmy Bogu za wszystkich ksiy,
braci i siostry zakonne, szczeglni tych, ktrzy s w naszym yciu s narzdziami aski Boej
(mzyni i kobiety, ktrzy towarzysz i dziel z nami ycie).
Przez ostatnie pi lat Midzynarodowa Rada i Sekretariat dziki waszej wsppracy wiele
osigny. Jedn z najwikszych satysfakcji bya konfrontacja z wyzwaniem do samofinansowania
poprzez kampani co wicej od Was! Na dzie 30 czerwca 2015 r. Udao nam si zebra
431.465,35 Czonkowie, grupy i rady krajowe wspary kampani zbierajc 91.254,78 .
Otrzymalimy rwnie dwa dopasowujce granty, a tylko jeden z nich ma odzwierciedlenie w
podanych liczbach. W Roku Wsppracy Wincentyskiej dzikuj za wszystkich (czonkw
WMM i wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej), ktrzy uczestniczyli w tym wsplnym
marzeniu.
W trakcie Zgromadzenia Generalnego bdziemy mogli podzieli si z Wami
ostatecznymi wynikami naszej kampanii i mamy nadziej, e wiele krajw skorzysta z tej okazji,
aby wnie swj wkad do Zgromadzenia. Jak wspomniaam w ubiegorocznym licie, od pocztku
istnienia WMM posiada histori wsppracy z Bogiem i Maryj, oraz ich planem dotyczcym
modziey i dotyczcym tych, ktrzy s ubodzy.
Moi bracia i siostry, w trakcie tych lat posugi ziciy si sowa papiea Benedykta XVI:
pociesza mnie fakt, e Pan Nasz potrafi pracowa i dziaa nawet przy pomocy nieodpowiednich
instrumentw. Dobiega koca czas mojej suby w WMM, a ta posuga skadaa si z wiernoci i
niewiernoci. Wiem, e moja praca nie bya daremna. Mogam zbiera to co inni zasiali. I mogam
posia nowe ziarna, ktre w przyszoci przynios niwo. Jedn z moich nadziei byo spenienie si
wspaniaego Boego planu dla modych i aby dokonao si to przez WMM Misja ukoczona!
Jestem spokojna i ciesz si! Bd tskni za WMM, lecz Stowarzyszenie zawsze bdzie obecne w
moich modlitwach. Wiem, e jestem tak osob jak jestem z powodu tego co przeyam i czego
dowiadczyam w WMM.
Kady z nas przeyje w WMM swoj wasn podr niektrzy podejm si obowizkw
krajowych i/lub midzynarodowych. Inni bd aktywnie uczestniczy na poziomie lokalnym. Bez
wtpienia jest fakt, gdy kto raz staje si czonkiem WMM to jego ycie zmienia si na zawsze.
Dzikuj Bogu za to, e da mi moliwo suy w ten sposb. I ciesz si, e by moe moje
ycie byo instrumentem w realizacji planu Maryi. Prosz Boga i Was o przebaczenie i ask.
egnam si z Wami i ponownie dzikuj Bogu za to dowiadczenie. Pozostaj z Wami w jednoci
jestemy zczeni na zawsze! Tak, jestemy zjednoczeni w tej podry pozwalajc nam samym,
abymy byli zewangelizowani, tak, bymy w zamian mogli ewangelizowa innych, szczeglnie
tych, ktrych Bg uprzywilejowa Uczestniczymy w podry, ktra si nie koczy i dlatego tej
podry nie naley pospiesza, poniewa Bg wzywa nas do witoci. Niech Bg Was bogosawi
teraz i zawsze!
Do Jezusa z Maryj!

Yasmine Cajuste
Przewodniczca Midzynarodowa WMM

Zewangelizowani, ewangelizujemy
C/Jos Abascal, 30. 28003 Madryt, Hiszpania Tel. +34 91 591 2164
email: presijmv@gmail.com / secinterjmv@gmail.com / delinterjmv@gmail.com
WWW: http://secretariadojmv.org

You might also like