You are on page 1of 4

ALGEBRA

Prof: LUIS CABRERA GARCA

DEFINICIN

2. Cologb N = - logb N

El logaritmo de un nmero N en base b


es el exponente al cual hay que elevar la base
b para obtener el nmero N, esto es:

3. Logaritmos decimales o de Brigg's


Log10N = log N

Log b N = x

bx = N

N +
b +, b 1 y
b
se llama base
logb N
y se lee "logaritmo en
base b de N" "logaritmo de N en base b"
donde:

PROPIEDADES

4. Logaritmos neperianos o naturales


Loge N = ln N
;
donde e =
2,7182 ...
NOTA
Log 2 = 0,30103

PROBLEMAS PROPUESTOS
1.

Sean N, M ,

M L og 16 L og 9 L og
2

1. logb (NM) = logbN + logbM


N

2. logb M

= logbN - logbM

a) 11
d) 13
2.

log

5.

log

7. logb b

logb1 = 0

= r ,

blogb N

a) 8a
d) a16
3.

loga N
loga b

10. Si logb N = logb M N = M


OBSERVACIONES:
1. Antilog bN = bN

c) a8

Si se cumple:
p2 + q2
) = Logp + Logq
2
Calcular : Logq p + Logpq + 20 .

= N

9. Regla de la cadena
logb N . logN b = 1

b) a4
e) a2

Log (

8. Cambio de base
logb N =

Si :

(3a2%2a2)

6. logb b = 1 ,

25

c) 125/12

Calcular : E (5 * 3)

Nr = s logbN ; r , s - {0}

bs

b) 121/12
e) 10

3
5

a%b L og2(a b)

N = s logbN ; s - {0}

bs

27

a * b a2 b2

3. logb Nr = r logbN , r
4.

Hallar :

a, b - {1} ; entonces

Log 3 = 0,47712

a) 22
d) 8
4.

b) 0
e) 4

c) 7

Si : Log2 = a; Log3 = b, hallar el logaritmo


de 5 en base 6 en trminos de "a" y "b".
a) 1
d)

1- a
a+b

a+b
a- b
a- 1
e)
a+b
b)

c)

a+b
ab

1
CEL: 955-901452

11.
5.

Indicar la suma de los 999 primeros


trminos de la sucesin :

1
1
Log (1 + 1); Log (1 + ); Log (1 + );.....
2
3
a) 1/2
d) 5
6.

b) 7
e) 3

b) 1
e) -1/2

c) -5

12. Resolver :
7x

b) -1
e) -1/2

Log4 3

a) 2
d) 5

5(3

Log4x

b) 3
e) 6

) 36

c) 4

13. Dada la ecuacin :

c) 1

xLog4 + Log (Log3) = Log(Log81)

/ 1 a+b >0,
Si : a b = a + b ; ab =
3 3

Logab x

hallar "x", de : (a + b)
a) 1/2
d) 4

b) 2
e) 6

= 64 .

b) 1
e) 4

x + Log (1 + 2x ) = x Log5 + Log6

b) 5
e) 1/10

Ln 25

Ln 3

Hallar :

c) 1/2

b) 1
e) 8

1 log

E Colog6 Antilog3(L og312 1)


b) 2
e) -1/2

c) -2

10. Si :
A ntilogc A ntiloga b ab
a , b , c e R+ - {1} ,
reducir :

1 log

c) 2

1 log

1 log

3
3

2
2

Se obtiene:
b) 1
e) 3

c) 2

16. Calcular el valor:


E=

c)

a) 0
d) 1/2

E Cologc a Cologc b
b) ab
e)

x 1

15. Al reducir:
T=

a) 0
d) -ab

x 1

a) 0
d) 3

Calcular :

a) 1/2
d) 1/4

c) 8

14. Resolver la ecuacin :

Calcular :

a) 2
d) 1/5

El valor de "x" que le verifica es :


a) 6
d) 5

c) 8

1
1

E =

1 - Log45 9
2 + Log35

9.

a) 0,5
d) 2

Efectuar :

a) 2
d) 1/2

8.

1
3Log(2x ) + 2Logx = Log ( )
4

c) 3/2

3
2
1

L og245 3 L og3 40 2 L og572 1

7.

Hallar "x", de :

a) 1/6
d) 6
17. Si

log

64

log

4/9

log

b) 1/5
e) 5

log
b 1;
x 1

log

c) 1/6

x, y + b +
2

CEL: 955-901452

Halle: logb (-cologb (antilogx 1b))


a) 0
d) -1

b) 1
e) -2

a) a + b
d) 2

c) 2

2
25x 36 log

a) -3
d) 1

5x 6 log

b) -5
e) 6

19. Si L Log 1/x2 x

logloglog x 1 log 2

Calcular:

5x 6 4

a)

y M = Log

3
x ,

25. Si

b) 4
e) 6

c) 3

20. Calcular : 2Log45Log24


a) 3
d) Log5

b) 4
e) 8

b =

42 -

42 -

b) -1
e) 2

e)

2
log a
,
x 2 3

10

c)

1
16

determine el valor de:

log x
log 3
3 a x a

0,5

b) 2
e) 6

c) 8

log x
log (x 5 ) 4 ,
5

a) 16
d) 28
27. Si

b) 20
e) 30

c) 25

log 3 a ; log 2 b ,

a) 3a b 1
c) 3a 2b 1
e) 2b a 1

c) 0
28.

= 4; Log3b = - 2

b) 2
e) 2/9

Hallar el valor de:

b)
d)

Al resolver:

c)
e)

c) -2/3

Loga(ax - b) + Logb(bx - a) = a + b
b

log

ab2
a 2b 1

log 27 2 1

- 27x =

0
a) 2

23. Determinar x, si :

e indique la

log(5!)

42 ...

Calcular : 2a - 3b
a) 2/3
d) -2

22. Si : Loga

mayor solucin.

c) 5

calcular el valor de Logba


a) -2
d) 1

26. Resuelva:

35 35 35 ....

log log log x

b)

a) 5
d) -2

21. Sabiendo que :


a = 1 +

10

d)

c) 5

Hallar: L + M
a) 1
d) 5

c) 1

24. Sabiendo que:

18. Hallar la suma de los valores de x que


satisface la ecuacin:
log

b) 2(a + b)
e) 0

b) 3
d) 3 4

29. La suma de las races de la siguiente


5
2
ecuacin: log 5 x x log5 x 1 ; es:

a) 30

b) 31

c) 126/25
3

CEL: 955-901452

d) 151/25

e) 31/5

Calcular:

30. La solucin de la ecuacin:


log 5

x 16 log

E = loga logb a loga logc a

x 4 log 5 3

;
a) 0
d) 2

es:
a) x = -16
b) x = -25
d) x = -16 y x = -25
31. La ecuacin:
solucin a:
a) 1
d) 1 y 2

c) x = -9
e) x = -16 ,
x = -9
,

tiene

b) 2
e) 1 y 4

log 3x - 5
log 3x2 25

I.

por

c) 7

log

III.

1
log 4 5
5
5

Colog antilog x
5
5
log

x -2

a) 1 y 4
d) 2

b) 2 y 4
e) 4

c) 1

34. El valor de "x" que verifica la ecuacin:


1
log3
( x 1) 2 log 3 ( x 1) 1

a) 1
d) 4
35. Calcular

E =

c) 3

a) 9
d) 15

38. Si

b) 3
e) 6

c) 4

log 3
2 4
x 2x

= Colog5

x x

b) 11
e) N.A.

c) 12

log 2 = 0301030
Log 3 = 0,477121

a) 2,30
d) 2,83

log5 72
b) 2,65
e) 2,95

c) 2,71

39. Calcular:
E = Colog4 antilog2 log2 log2 antil0,5 log0,2 625
a)
b)
c)
d)
e)

1
1/2
2
8
4

40. Calcular: E =

2 log 5
log 14
7 5 7
2
log 2
5 7

a) 2
d) 5
36. Si

b) 2
e) 5

=2+

Calcular
33. Al resolver: 1 + 2 logx 2 . log4 (5 x) =
log4-1 x, resulta que "x" es igual a:

18

1
2

Indicar la suma de todas las soluciones


obtenidas.

1
1
1
1

....
log x 40320
log 2 x log 3 x log 4 x
log n x

; es:

II.
c) 4

b) 6
e) 9

c) 1

37. Resolver las ecuaciones:

32. El valor de "n" que satisface la siguiente


relacin:

a) 5
d) 8

b) 1
e) 3

a)
b)
c)
d)
e)

log b antilog 2 4
b

antilog b log 2 4
b

1
1/2
2
8
4

loga loga b - loga loga c = 1.


4

CEL: 955-901452