TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ HOLMATRO

A guide to equipment handling and techniques for use in emergency shoring and lifting operations

© Copyright 01-2008 Holmatro Rescue Equipment B.V., the Netherlands Toate drepturile rezervate 980.000.197

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ HOLMATRO

Consultation & Training Manager Holmatro Rescue Equipment Traducere: Alexandra Ion și Teodor Munteanu

De : Brendon Morris

Editată de

Cu sprijinul

Anunț important

Acest manual conține informații despre echipamentele și tehnicile de salvare care pot fi folosite în diferite situații de urgență. Aspectele prezentate poartă titlu de exemplu și au doar scopul de a-l ajuta pe cititor să înțeleagă tehnicile fundamentale de susținere și ridicare de urgență și echipamentele disponibile.

Fiecare situație de urgență este unică. Factori variabili cum ar fi tipul și starea de fapt a vehiculelor, structura sau șanțul prăbușit, numărul de victime și starea în care se află acestea precum și alți factori externi, joacă un rol important în stabilirea celei mai potrivite acțiuni și desfășurarea ei. Trebuie să fiți convinși că este necesar să citiți și să înțelegeți manualele de operare a echipamentelor folosite, să aplicați procedurile de operare standard și să urmați instrucțiunile autorităților și ordinele conducătorului dumneavoastră care se află la locul incidentului. Scena descarcerării este, prin natura sa, periculoasă. Siguranța dvs. personală depinde de instruirea oferită de instituția dumneavoastră, de modul în care utilizați echipamentul de protecție adecvat și de întelegerea echipamentelor de salvare pe care dumneavoastră și instituția dumneavoastră le folosiți. Cade în responsabilitatea DUMNEAVOASTRĂ să citiți și să înțelegeți toate manualele de operare ale echipamentelor de salvare, să vă însușiți instructajul adecvat pentru utilizarea lor și să vă asigurați că echipamentul este bine întreținut. Dacă nu urmați toți acești pași, riscați moartea sau rănirea gravă a victimelor, a dumneavoastră sau a oricărei alte persoane care se află la locul descarcerării. Holmatro își declină orice responsabilitate pentru orice fel de daune sau răniri, directe sau indirecte, chiar daca acestea sunt menționate sau nu într-un contract, garanție sau orice alt document, și produse ca rezultat al folosirii tehnicilor și/sau echipamentelor de salvare descrise în acest manual sau ca rezultat al folosirii oricăror alte tehnici și/sau echipamente de salvare utilizate într-o situație de urgență reală, cu excepția/limitată la termenii garanției oferite de Holmatro pentru echipamentele proprii.

Cuvântul autorului
Salvarea persoanelor încarcerate este, prin natura sa, o muncă periculoasă. Cei care se dedică acestei activitați trebuie și merită să primească cele mai bune cunoștințe și echipamente necesare îndeplinirii sigure și eficiente a misiunii asumate. Această carte iși propune să prezinte cunostințele de bază în domeniul operațiunilor de susținere și ridicare necesar a fi executate de urgență în diferite situații de salvare. Multe persoane consideră, pe bună dreptate, că operațiunile de susținere și ridicare sunt foarte complexe. Scopul meu, cu această carte, este să ofer regulile fundamentale care trebuie aplicate în executarea operațiunilor de susținere și ridicare de urgență, astfel încât persoanele încarcerate să fie salvate în condiții cât mai sigure. Principiile susținerii și ridicării de urgență se întrepătrund cu cele ale altor discipline care se aplică în domeniul descarcerării. Subliniind acest lucru, nu trebuie să vă așteptați ca în carte să gasiți și detalierea acestor discipline, ci mai degrabă reprezentarea acestora în principiile fundamentale ale operațiunilor de ridicare și susținere de urgență. De aceea cartea de față poate fi considerată și ca un material suplimentar pentru aprofundarea teoretica și practică a diverselor discipline descrise în paginile sale. Este imposibil să fie prevazute toate aspectele ce pot apărea în cursul unei operațiuni de salvare. De aceea, tehnicile prezentate în această carte trebuie adaptate în mod creativ la varietatea de situații care se intamplă în realitate. În a doua jumătate, o parte importantă a acestei cărti este dedicată aplicării principiilor enunțate și folosirii în condiții de deplină siguranță a echipamentelor special destinate operațiunilor de susținere și ridicare de urgență. Este de la sine înţeles că unele dintre tehnicile şi strategiile descrise în această carte pot conţine elemente de noutate pentru dumneavoastră şi/sau pentru organizaţia dumneavoastră. În această carte nu veţi găsi toate tehnicile necesare pe teren. Totuşi, nu consideraţi că tehnicile şi ideile prezentate în acest manual sunt «a priori» cele mai bune soluţii pentru situaţiile concrete pe care le întâlniţi în practică. De aceea, atunci când constataţi neconcordanţe între conţinutul acestei cărţi şi ordinul pe care îl primiţi, executaţi întotdeauna ceea ce vi se transmite din partea autorităţii care conduce operaţiunile de salvare. Totodată, vă recomandăm cu insistenţă ca, în cazul tehnicilor noi pentru dumneavoastră, să nu le aplicaţi în practică, înainte de a vă fi familiarizat pe deplin cu ele, în condiţii de antrenament. Am încredere că veţi considera această carte utilă în programele de instruire, tehnică şi practică, indiferent de nivelul dumneavoastră de expertiză. * Una dintre disciplinele de salvare menţionate în acesta carte este descarcerarea din vehicule. Pentru aprofundarea acestei discipline, vă recomand să studiaţi cartea «Tehnici de descarcerare din vehicule» editată de Holmatro. Brendon Morris Consultation & Training Manager Holmatro Rescue Equipment

TEHNICI DE Susținere Si RIDICARE DE Urgență
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Cuprins
SIGURANȚA
- Siguranța personală - Mânuirea echipamentelor

p.8
p.9 p.12

SISTEME DE SUSȚINERE
- Terminologie - Popi de sprijin - Aplicații ale popilor - Extensii - Capete - Construirea unui sistem de susținere

p.16
p.17 p.18 p.26 p.28 p.29 p.30

ECHIPAMENTE DE RIDICARE
- Introducere - Perne de ridicare - Cricul hidraulic pană - Cricuri de ridicare

p.32
p.33 p.34 p.36 p.37

ECHIPAMENTE HIDRAULICE DE ASISTENȚA
- Introducere - Depărtatoare - Foarfece - Cilindri depărtători - Unelte combinate - Unelte hidraulice autonome - Pompe hidraulice
6

p.38
p.39 p.40 p.41 p.42 p.43 p.44 p.45

ÎNGRIJIREA SI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR
- Introducere - Îngrijire și întreținere

p.46
p.47 p.48

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Cuprins
PRINCIPII DE MANAGEMENT A GREUTĂȚII
- Triunghiul stabilizării - Centrul de greutate

p.50
p.51 p.53

SALVĂRI DIN VEHICULE
- Introducere - Vehicul răsturnat pe o parte - Vehicul răsturnat cu roțile in sus - Stabilizarea vehiculelor grele - Ridicarea vehiculelor grele

p.54
p.55 p.56 p.59 p.62 p.66

SALVĂRI DIN CONSTRUCȚII PRĂBUȘITE
- Introducere - Măsuri de siguranța la construcția prăbușită - Principiile susținerii de urgență - Sisteme de susținere pentru uși și ferestre - Susținere în formă de “T” - Ridicarea în trepte

p.70
p.71 p.72 p.74 p.75 p.78 p.81

SALVAREA DIN ȘANȚURI SURPATE
- Introducere - Măsuri de siguranță pentru lucrul in șanțuri și terminologie - Salvarea dintr-un șanț surpat - Crearea rapidă a unei zone sigure

p.84
p.85 p.86 p.88 p.91

MULȚUMIRI NOTE

p.96 p.97
7

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

SIGURANȚA

8

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Siguranța personală
Echipamentele enumerate în continuare fac parte dintr-un complet minim necesar pentru siguranţa personală a salvatorilor, valabil pentru o gamă largă de operaţiuni de salvare printre care şi cele de susţinere şi ridicare. Totuşi, aceste echipamente nu au cum să asigure protecţie deplină, deoarece, în cazul operaţiunilor de salvare, pot apărea oricând situaţii neprevăzute şi periculoase. De aceea, în anumite împrejurări, trebuie folosite chiar echipamente suplimentare de protecţie faţă de cele enumerate în continuare: • Cască : este obligatoriu a fi purtată în absolut toate situaţiile; • Protecţie pentru ochi : pentru eficienţă maximă, aceasta trebuie să fie aleasă în funcţie de condiţiile de mediu în care se acţionează; • Mănuşi : pentru protecţia mâinilor; acestea trebuie purtate tot timpul; • Îmbrăcăminte de protecţie : ca măsură minimă de siguranţă, trebuie să îmbrăcaţi echipament rezistent cu mâneci lungi; dacă situaţia este de aşa natură, peste acest echipament trebuie să purtaţi un altul suplimentar; pentru a fi cât mai vizibil, se recomandă şi purtarea unui echipament reflectorizant; • Bocanci : pentru protecţie maximă aceştia trebuie să acopere glezna şi să protejeze degetele de la picioare.

În unele situații sunt necesare elemente de protecție suplimentară, care trebuie să fie la indemâna fiecărui salvator. • Căști pentru urechi; • Genunchiere și cotiere; • Măști de protecție împotriva prafului sau alt mod de protecție a căilor respiratorii.

9

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Siguranța Personală
Deşi există întotdeauna un şef de echipă la locul descarcerării, în ultimă instanţă fiecare salvator este responsabil de siguranţa sa personală. În acest sens, salvatorii trebuie să fie atenţi la mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi la modul în care folosesc echipamentul de salvare. În orice situaţie, trebuie avute în vedere câteva aspecte generale: · Respectați întotdeauna instrucțiunile de operare indicate de producătorul echipamentului. · Fiți atenți mereu la mișcarea obiectelor la care sau lângă care lucrați, inclusiv la deplasarea greutăților suspendate;

· Supravegheați întotdeauna vibrațiile sau miscările care pot afecta mediul în care lucrați.

· Feriți-vă mâinile și picioarele de eventualele puncte de agățare/prindere.

· Aduceți întotdeauna echipamentele pe care nu le mai folosiți la locul unde ați plasat prelata pentru așezat uneltele și lăsați-le într-o poziție sigură.

10

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Siguranța Personală
· Protejați-vă împotriva efectelor expunerii prelungite dacă mediul în care lucrați este dificil cum ar fi: cu zgomot puternic, lumină puternică ori temperaturi extreme. · Nu trebuie depașită niciodată capacitatea maximă permisă pentru utilizarea echipamentelor cu care lucrați.

· Echipamentele trebuie utilizate doar pentru scopul pentru care au fost proiectate. Este vital, de asemenea, să citiți și să înțelegeți instrucțiunile descrise de producător în manualele de utilizare a echipamentelor. · Protejați cu cea mai mare grijă furtunurile, întrucât acestea sunt cel mai mult expuse deteriorării (tăieturi, abraziuni, răsuciri, arsuri, contaminări chimice, etc.). Nu trebuie folosite niciodată furtunuri defecte. Acestea trebuie scoase din serviciu.

· Verificați întotdeauna dacă echipamentele dumneavoastră prezintă deteriorări și nu le folosiți dacă nu se prezintă în condiții bune de utilizare. Întreținerea echipamentelor trebuie facută urmând instrucțiunile și recomandările producătorului. · Fiți atenți la potențialele miscări și reacții ale echipamentelor. Acestea pot cauza răni, lovituri sau pot conduce la imobilizarea salvatorilor sau a victimelor.

11

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Mânuirea echipamentelor
A - Susținerea
Atunci când lucrați cu echipamente pentru susținerea de urgență, trebuie să aveți în vedere următoarele instrucțiuni generale de sigurantă, care privesc operarea lor în condiții optime: · Acolo unde este posibil, puneți flanșa-suport pe o baza stabilă, fixă, plană, fără denivelări sau materiale care se desprind din ea. Dacă acest lucru nu este posibil, alegeți capetele și accesoriile potrivite în așa fel încât capetele plate și chingile de fixare să contracareze efectele situației instabile.

· Salvatorul nu trebuie să se afle niciodată dedesubtul sau în calea unei mase care nu a fost asigurată prin popi de susținere sau alte mijloace blocate mecanic.

· Greutatea pe popi nu trebuie niciodată fixată pe extremități. Popii ar trebui fixați în așa fel încât greutatea să acționeze doar pe mijloc.

12

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Mânuirea echipamentelor
B – Echipamente de ridicare
Sunt câteva lucruri care trebuie luate în considerare întotdeauna pentru a lucra in siguranță, indiferent ce echipament de ridicare folosiți:

· Orice spațiu creat prin ridicare trebuie asigurat imediat cu o cală sau cu popi blocați mecanic.

Nu vă băgați degetele sub o masă ridicată! Introduceți întotdeauna cu atenție suportul!

· Mentineți sub observație continuă efectele procesului de ridicare pentru a vă asigura că sistemul își menține stabilitatea.

· Întotdeauna începeți ridicarea folosind cea mai adecvată unealtă la deschiderea inițială. Acest lucru vă asigură utilizarea eficientă a capacității disponibile și a cursei de depărtare ale uneltei.

13

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Mânuirea echipamentelor
· Niciodată nu folosiți mai mult de două perne de ridicare de presiune înaltă una peste cealaltă. Când acest lucru este neapărat necesar, această practică, de ridicare cu perne suprapuse, ar trebui să fie considerată ca o ultimă opțiune. Totuși, dacă suprapuneți două perne de ridicare de presiune înaltă, așezați-o pe cea mai mare dedesubt. De asemenea, asigurați-vă că ele sunt perfect centrate una deasupra celeilalte.

Niciodată nu suprapuneți două perne de ridicare de joasă presiune și volum mare!
· Deși pernele de ridicare sunt proiectate să reziste eventualelor deteriorări, asigurați-vă că suprafața pe care doriți să o ridicați nu are margini ascuțite sau denivelări care ar putea deteriora perna. În anumite situații, când acest lucru nu este posibil, perna de ridicare trebuie protejată cu folie corespunzătoare, moale și flexibilă.

· Evitați încărcările necentrate.

14

Trebuie evitată folosirea unor suporți nesiguri deasupra echipamentului de ridicare pentru că există riscul ca aceștia să fie dislocați.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Mânuirea echipamentelor
C – Echipamentele hidraulice
Echipamentele hidraulice ca depărtătoarele, foarfecele, cilindrii depărtători și cricurile joacă un rol important în diversele situații de salvare. Următoarele reguli generale ar trebui luate în considerare întotdeauna, indiferent care sunt categoriile de operațiuni de salvare pentru care se folosesc.

· Uneltele trebuie transportate și acționate folosindu-se mânerele și dispozitivele cu care sunt dotate special pentru aceste operațiuni.

· Nu puneți niciodată mâna pe lamele, brațele sau capetele vreuneia din aceste unelte.

· Nu folosiți furtunurile pentru a transporta, a împinge sau pentru a muta unealta sau pompa.
15

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

ECHIPAMENTELE DE RIDICARE

16

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Terminologie
Pentru a asigura o bună comunicare în timpul operaţiilor de susţinere şi ridicare, toţi salvatorii de la faţa locului trebuie să folosească aceeaşi terminologie standard pentru echipamentele folosite. Poza de mai jos prezintă terminologia ce va fi utilizată în această carte, atunci când vom discuta despre operaţiunile de susţinere.

ho

lm

at

ro

capete

extensie

ho

lm

at

ro

pop de sprijin

Folosirea terminologiei standard, ca aceea de mai sus, va creşte considerabil eficienţa echipei şi va ajuta la evitarea eventualelor neînţelegeri ce ar putea duce la acţiuni periculoase. Folosind ca exemplu sistemele Holmatro Power Shore Emergency Shoring System, vom putea examina mai îndeaproape aceste componente şi vom stabili care dintre ele sunt potrivite în diferite situaţii în care este necesară susţinerea. Nu vă îngrijoraţi dacă, până la sfârşitul acestui capitol, nu înţelegeţi complet destinaţia fiecărei piese de echipament. Capitolele care urmează vă vor explica pas cu pas cum se utilizează fiecare dintre ele. Bineînţeles, puteţi reveni oricând la acest capitol în timp ce citiţi exemplele despre utilizarea lor ca să vă lămuriţi care este cel mai potrivit sistem pentru o anumită situaţie.

17

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
Diferitele tipuri de popi se datorează combinaţiilor diferite de sisteme de blocare şi operare. Există 3 tipuri diferite de sisteme de operare pentru popii de sprijin: hidraulice, pneumatice şi manuale. De asemenea, există şi 2 tipuri de blocare pentru popii de sprijin: cu blocare automată şi cu piuliţă de blocare. pneumatic hidraulic

manual

holmatro

holmatro

Sistem de popi

Sistem cu închidere automată

holmatro

Sistem cu piuliță de blocare

Aceste 3 sisteme de operare combinate cu 2 tipuri de blocare dau posibilitatea existenței a 5 tipuri de popi. Hidraulic (ulei) Blocare automată Blocare cu piuliță de blocare
18

Pneumatic (Aer)

Manual

Pop hidraulic cu blocare automată

Pop pneumatic cu bloNu există care automată

Pop hidraulic cu piuliță Pop pneumatic cu Pop manual cu piuliță de blocare piuliță de blocare de blocare

Toţi popii pot fi folosiţi cu oricare dintre extensii sau capete. Întregul sistem, de la popi până la capete şi extensii este universal compatibil. Aceasta înseamnă că toate aceste combinaţii pot fi folosite pentru a construi un sistem perfect adaptat situaţiei care cere operaţiuni de susţinere.

holmatro

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
A - Popi manuali (popi cu acționare manuală) Deşi are aceeaşi putere ca şi celelalte tipuri de popi, acesta este cel mai simplu dintre ei. Diferenţa dintre acest tip de pop şi celelalte tipuri este că se poate extinde şi retracta manual. Avantajul este că nu aveţi nevoie de aer comprimat sau de presiune hidraulică pentru a extinde acest tip de pop. Dezavantajul este că popul cu acţionare manuală nu poate fi deschis de la distanţă (susţinerea de la distanţă). Din acest motiv, acest tip de pop nu este furnizat în varianta cu închidere automată.

Susținere simplă prin popi cu acționare manuală
Utilizarea popilor cu acționare manuală este de obicei limitată la situațiile în care se intervine în cazul prăbușirii unei structuri sau în cazul simplei ridicări a unui vehicul, situații în care nu se cere susținerea de la distanță.

19

Pop manual susținând o fereastră

Pop manual fixat într-un cadru de usă

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
Tip manual cu filet : pop de mică lungime ideal pentru susținerea în spații mici sau în orice altă situație unde există o deschidere mică de inserție. Tip manual cu piuliță de blocare : acest pop are același sistem cu filet și aceeași cursă de extindere ca popii hidraulici și pneumatici.

Marele avantaj al popului manual este acela că nu are nevoie de aer comprimat sau pompă hidraulică pentru a funcţiona. Acest lucru înseamnă că poate fi folosit în orice zonă îndepărtată sau spaţiu restrâns fără a fi nevoit să vă folosiţi de pompe sau de furtunuri. Pentru a fixa popul, puteţi folosi o cheie cu cârlig, după cum puteţi observa în poza de mai jos.

20

Pentru a fixa un pop manual, nu este nevoie nici de aer comprimat și nici de sisteme hidraulice

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
B - Popi pneumatici (popi cu acționare pneumatică) Acești popi pot fi folosiți cu ajutorul aerului comprimat atunci când situația impune susținerea de la distanță sau susținerea consecutivă.

Susținerea de la distanță utilizată în salvarea din șanțuri
Susținerea de la distanță : procesul prin care popul este poziționat într-o zonă nesigură și apoi este extins cu ajutorul aerului comprimat sau al presiunii hidraulice, salvatorii aflându-se la distanță, într-o poziție sigură.

Susţinerea consecutivă: este procesul prin care popul se extinde automat datorită aerului comprimat, urmând deplasarea structurii realizată de altă unealtă, cum ar fi pernele de ridicare, de exemplu. În acelaşi timp, sistemul de blocare automată asigură popul în poziţia cursei de extindere în care s-a indexat. Aceasta are scopul de a susţine încărcătura în eventualitatea în care sistemul cu perne de ridicare cedează. Este important să vă amintiţi că susţinerea este sigură numai atunci când mecanismul de blocare s-a indexat.

21

Susținere consecutivă folosită ca sistem de siguranță pentru o pernă de ridicare.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
Tip pneumatic cu blocare automată Sistemul automat de blocare al acestui pop îl face util pentru susținerea de la distanță. Totuși, nu este potrivit pentru utilizarea în spații rigide cum sunt marea majoritate a situațiilor de susținere în cazul construcțiilor prabușite. În acest gen de mediu, forța necesară pentru a indexa sistemul automat de blocare ar putea perturba echilibrul forțelor deja în acțiune.

Acest tip de pop este util in situațiile în care se impune susținerea consecutivă, ca de exemplu în cazul operațiunilor de ridicare a încărcăturilor mari sau cele de salvare din șanțuri, unde este necesară susținerea de la distanță. Tip pneumatic cu piuliță de blocare Utilizează piuliță de blocare pentru asigurarea mecanică a popului extins. Acest sistem de blocare este identic cu cel folosit la popii acționați hidraulic sau manual.

22

Acesta este un pop universal pentru că poate fi utilizat în mai multe situații: susținerea vehiculelor, a șanțurilor și a structurilor prăbușite. Acest pop poate fi folosit și pentru susținerea consecutivă în timpul operațiunilor de ridicare a unor structuri grele, dar nu permite susținerea de la distanță (pentru că nu se inchide automat). Cu alte cuvinte, salvatorii vor trebui să rotească manual piulița de blocare pe masură ce popul se extinde.

Salvator rotind piulița de blocare

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
C – Popi hidraulici (popi cu acționare hidraulică) Popii hidraulici sunt cei mai versatili dintre toate tipurile de popi. Motivul este combinaţia unui sistem de susţinere cu abilitatea de a face operaţii de ridicare. Aceşti popi sunt puţin mai grei decât cei cu acţionare pneumatică şi decât cei cu acţionare manuală, dar au avantaje variate în ceea ce priveşte aplicaţiile lor multiple.

Pop cu acționare hidraulică folosit în cazul unei situații de salvare care implică o greutate mare

Capacitatea hidraulică de ridicare a acestor popi permite folosirea într-o gamă mare de operaţii de ridicare, de la salvarea din vehicule de mare tonaj până la ridicarea de plăci de beton sau ale unei structuri prăbuşite. Dacă aveţi pregătirea potrivită, puteţi utiliza popul hidraulic cu piuliţă de blocare pentru susţinerea obiectelor fixe sau inflexibile cum ar fi praguri de uşi sau rame de ferestre. În aceste situaţii, este vital ca salvatorii să înţeleagă importanţa de a nu crea forţe de ridicare care să destabilizeze clădirea.
23

Susținere prin popi hidraulici într-o situație inflexibilă precum o clădire prăbusită

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
Tip hidraulic cu blocare automată
Sistemul automat de blocare al acestui pop face posibilă efectuarea unei susțineri de la distanță. Totuși, nu recomand folosirea acestui pop în spații inflexibile (vezi pag. 23), cum ar fi o clădire prăbușita. În acest caz, forța utilizată pentru a indexa sistemul automat de blocare ar putea perturba echilibrul forțelor deja implicate.

Acest pop este foarte folositor în situații în care este necesară susținerea consecutivă, de exemplu, în cazul ridicării unor structuri foarte grele. Atunci când este folosit împreună cu un al doilea pop hidraulic care acționează ca un sistem de asigurare, are capacitatea de a realiza simultan atât susținerea cât și ridicarea.

Pop hidraulic cu blocare automată folosit într-o operație combinată de susținere și ridicare.
24

Pot fi folosiți și în operațiunile de salvare din șanțuri, atunci când este necesară susținerea de la distanță. Totuși, acești popi sunt puțin mai grei decât cei pneumatici.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Popi de sprijin
Tip hidraulic cu piuliță de blocare
Sistemul cu piuliță de blocare al acestui pop hidraulic este la fel cu cel folosit pentru popii pneumatici și manuali. Totuși, acest pop poate fi extins folosind pompa hidraulică, spre deosebire de popii pneumatici care pot fi extinși manual sau printr-un sistem de aer comprimat.

Acesta este un pop universal, putând fi folosit și în stabilizarea vehiculelor și în susținerea șanțurilor sau clădirilor prăbușite. Folosit împreună cu un al doilea pop hidraulic, acesta are capacitatea de a susține și de a ridica simultan. În salvarea din șanțuri, unde este necesară susținerea de la distanță, acești popi sunt, de asemenea, de ajutor. Este însă singurul tip care poate fi folosit la retragerea de la distanță. Retragerea de la distanţă a susţinerii: procesul prin care un pop care realizează o susţinere şi este poziţionat într-o zonă nesigură poate fi retras de către salvatorii aflaţi într-o poziţie mai îndepărtată, dar sigură. Acest lucru se poate face prin retragerea în mod controlat a pistonului folosind pompa hidraulică. Pentru ca acest procedeu să funcţioneze trebuie ca piuliţa de blocare să fie slăbită în prealabil. Ambele tipuri de popi hidraulici au nevoie de o pompă hidraulică manuală pentru a se extinde. Acest lucru poate apărea ca o sursă de probleme, dar aduceţi-vă aminte că tocmai această presiune hidraulică face posibilă ridicarea unei structuri de 10 tone. Fiecare pompă are un indicator care permite operatorului să ştie exact mărimea forţei de ridicare şi care sunt limitele dacă se lucrează pe o anumită distanţă de susţinere. Acest subiect, al capacităţii de ridicare în legătură cu lungimea susţinerii, este detaliat în pagină 28.

25

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Aplicații ale popilor
Următorul tabel va arăta ce tipuri de popi se folosesc pentru fiecare situație Pop manual cu piuliță de blocare Pop pneumatic cu piuliță de blocare

Stabilizarea vehiculelor grele cu operații de ridicare

Poate fi utilizat pentru stabilizare când ridicarea se face cu perne de ridicare sau cricuri. Acest pop nu are capacitate de ridicare, fapt care limitează utilizarea sa în această aplicație.

Poate fi utilizat pentru stabilizare atunci când ridicarea se face cu perne de ridicare sau cricuri. Poate fi folosit pentru susținerea consecutivă manuală. Acest tip de pop are o capacitate limitată de ridicare.

Stabilizarea vehicule- Este un pop potrivit pentru Este un pop potrivit pentru această aplicație. lor ușoare/susținerea această aplicație. de siguranță
Este un pop potrivit pentru această aplicație. Mai ales atunci când se lucrează în șanțuri înguste și când este folosit ca susținere secundara/de înlocuire. Poate fi utilizat pentru stabilizare când ridicarea se face cu perne de ridicare sau cricuri pentru ridicare. Acest pop nu are capacitate de ridicare, fapt care limitează utilizarea sa în această aplicație. Este un pop potrivit pentru Este un pop potrivit pentru această aplicație. Acest pop poate fi folosit cu succes ca susținere secundară/de înlocuire.
Poate fi utilizat pentru stabilizare când ridicarea se face cu perne de ridicare sau cricuri. Poate fi folosit pentru susținerea consecutivă manuală. Acest tip de pop are o capacitate limitată de ridicare.

Susținerea pentru salvarea din sanțuri

Operațiuni de ridicare a structurilor prăbușite

26

Operațiuni de această aplicație. Mai ales susținere a structuri- când se lucrează în spații înguste, închise. lor prăbușite

Este un pop potrivit pentru această aplicație atunci când este folosit fără aer (ca pop manual).

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Pop pneumatic cu blocare automată

Pop hidraulic cu piuliță de blocare

Pop hidraulic cu blocare automată

Poate fi utilizat pentru stabilizare atunci când ridicarea se face cu perne de ridicare sau cricuri. Poate fi folosit pentru susținerea consecutivă manuală. Acest tip de pop are o capacitate limitată de ridicare.

Este un pop potrivit pentru această aplicație. Poate fi folosit pentru ridicare și stabilizare în același timp.

Un pop potrivit pentru această aplicație. Poate fi folosit pentru ridicare și stabilizare în același timp. Acest tip de pop poate fi folosit și pentru susținerea de la distanță și pentru ridicare.

Poate fi folosit la această aplicație.

Este un pop potrivit pentru această aplicație. Poate fi folosit pentru ridicare și stabilizare în același timp. Este un pop potrivit pentru această aplicație. Acest pop poate fi folosit la susținerea de la distanță. Este un pop potrivit pentru această aplicație. Poate fi folosit pentru ridicare și stabilizare în același timp.

Un pop potrivit pentru această aplicație. Poate fi folosit pentru ridicare și stabilizare în același timp. Acest tip de pop poate fi folosit și pentru susținerea de la distanță și pentru ridicare.

Este un pop potrivit pentru această aplicație. Acest pop poate fi folosit la susținerea de la distanță.

Este un pop potrivit pentru această aplicație. Acest pop poate fi folosit la susținerea de la distanță.

Poate fi utilizat pentru stabilizare când ridicarea se face cu perne de ridicare sau cricuri. Poate fi folosit pentru susținerea consecutivă manuală. Acest tip de pop are o capacitate limitată de ridicare.

Un pop potrivit pentru această aplicație. Poate fi folosit pentru ridicare și stabilizare în același timp. Acest tip de pop poate fi folosit și pentru susținerea de la distanță și pentru ridicare.

Este un pop potrivit pentru această aplicație. Nu este potrivit pen- Trebuie ca salvatorul să tru această aplicație. fie documentat cu privire la capacitatea de ridicare.

Nu este potrivit pentru această aplicație.

27

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Extensii
Pentru sistemul Power ShoreTM, piesele de extensie sunt folosite pentru a adapta lungimea popului astfel creat. Oricare dintre aceste piese de extensie poate fi folosită cu oricare dintre popi şi capete. Piesele de extensie sunt codificate prin culori în aşa fel încât să poată fi uşor identificate. Odată fixat, rigiditatea generală a sistemului creat este dependenţa de lungimea sa totală. Graficul de mai jos arată cum, până la 1,325 m, rigiditatea sistemului suportă o încărcare de maximum 100 kN sau 10t. Dincolo de această lungime, capacitatea de susţinere va începe să scadă treptat, pe măsură ce sistemul este lungit, având limita de 4.5m după cum se vede în grafic. Sistemul de popi construit în baza acestui grafic va furniza un factor de siguranţă de 4:1.

28

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Capete
Există mai multe tipuri de capete, care pot fi folosite pentru a construi sistemul adecvat de susţinere. Acestea se aleg în funcţie de mediu şi de tipul de sistem care trebuie creat. Tabelul următor prezintă diferitele tipuri de capete şi aplicaţiile lor.

Cap înclinat:
Acesta este probabil cel mai des utilizat dintre toate tipurile de capete. El poate fi folosit la unghiuri diferite într-o varietate de direcţii. Capetele înclinate sunt prevăzute cu găuri pentru cuie în aşa fel încât să poată să fie fixate cu ajutorul acestora.

Cap articulat:
Acest cap are mecanism de interconectare pentru a-i permite să fie folosit împreună cu unul sau mai multe capete de acelaşi fel, pentru diferite sisteme de susţinere ce pot redirecţiona forţele la diferite unghiuri. Aceste capete sunt în general folosite în combinaţie cu o bază plată.

Cap în cruce:
Acest cap se fixează sub caroserie și este adesea folosit în sisteme construite pentru stabilizarea vehiculelor răsturnate pe o parte.

Capete suport grinda
Aceste tipuri de capete sunt utilizate cel mai des in susținerea structurilor prăbușite. În mod normal, aceste capete sprijină grinzi de grosime 10x10mm sau 10x15mm și au găuri pentru cuie. În anumite cazuri, aceste capete pot fi folosite în operațiunile de ridicare a greutăților mari unde grinda este folosită pentru a suporta forța de ridicare a popului.

Cap în formă de “V”
Acest cap este folosit în general pentru descarcerarea din vehicule, fixându-se foarte bine de marginile ferestrelor. Mai poate fi folosit și în alte situații, cum ar fi sprijinirea unor componente de instalații, ca, de exemplu, țevile.
29

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Construirea unui sistem de susținere
A - Metoda MAPS Pentru realizarea unui sistem de susținere sigur, trebuie sa folosiți metoda MAPS. M (măsurare) - Măsurați, fie prin măsurarea efectivă, fie prin apreciere, lungimea sistemului de popi de care aveți nevoie.

A (asamblare) - Construiți-vă sistemul de popi într-o locație sigură, departe de eventuale pericole. P (poziționare) - Mutați apoi sistemul creat în zona de lucru.

30

S (securizare) - Extindeți, cu grijă, popii. Deschideți sistemul de susținere treptat, până se potrivesc perfect locului pentru care a fost creat.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Construirea unui sistem de susținere
B - Asamblarea susținerii Atunci când asamblați un sistem de susținere, primul lucru pe care trebuie să vi-l amintiți este legat de respectarea terminologiei despre care am vorbit mai devreme (pag. 17). Putem să considerăm un sistem de susținere complet, doar atunci când acesta a fost corect asamblat prin folosirea popului potrivit, a capetelor potrivite și, dacă este cazul, a țevilor de extensie potrivite. În ceea ce privește asamblarea propriu-zisă a sistemului de susținere, trebuie să se țina cont de următoarele etape: 1. Alegeți popii potriviți aplicației pentru care construiți susținerea (vezi paginile 26-27 - Aplicații ale popilor) 2. Selectați capetele de care aveți nevoie pentru respectiva situație (vezi pagina 29)
holmatro

3. Alegeți lungimea extensiei de care aveți nevoie astfel încât să puteți utiliza cursa de extindere a popului pentru o eventuală ajustare sau ridicare.

holmatro

holmatro

holmatro

Pentru a crea lungimea dorită, rețineți că trebuie să folosiți un număr cât mai mic de piese de extensie. Acest lucru conferă sistemului o rigiditate mare și o greutate mică.
holmatro holmatro holmatro

holmatro

holmatro

Poziționați piesele de extensie mai scurte la extremitațile sistemului, nu la mijloc. Astfel, veți putea ajusta mai ușor lungimea sistemului și veți micșora riscul ca acesta să cedeze pe lateral.

holmatro

holmatro

holmatro

31

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

ECHIPAMENTE DE RIDICARE

32

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Introducere
Există mai multe tipuri de echipamente de salvare ce pot fi folosite în operațiunile de ridicare. În acest capitol vom limita discuția la acele piese de echipament care sunt proiectate numai pentru a ridica încarcaturi grele. Acestea sunt:
• Perne de ridicare - de presiune inaltă și volum mic - de presiune joasă și volum mare • Cricuri hidraulice pană • Cricuri de salvare • Popi hidraulici

Popii hidraulici pot fi folosiți pentru a ridica încărcături și au avantajul că pot fi in același timp folosiți și pentru susținere. Acestea au fost discutate în capitolul anterior. Ar trebui menționat că mai există și alte tipuri de echipamente, cum ar fi depărtătoarele, care pot fi folosite și pentru ridicarea de greutăti mari. Despre acestea se va discuta în capitolul «Echipamentul Hidraulic Auxiliar».

33

Echipament pregătit pentru ridicare

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Perne de ridicare
Există mai multe tipuri de perne. Cele mai răspândite tipuri sunt cele cu presiune inaltă și volum mic și cele cu presiune mică și volum mare. Ambele sunt foarte utile în diferite situații de salvare. A – Perne cu presiune înaltă și volum mic Pernele de ridicare cu presiune înaltă şi volum mic, numite pe scurt perne cu presiune înaltă, lucrează pe baza unui sistem pneumatic cu o presiune de 8 bari/116psi. Aceste perne, disponibile în diverse mărimi, sunt deosebit de versatile şi au o construcţie foarte robustă. Ele sunt utilizate în special în situaţiile în care este necesară ridicarea unei greutăţi mari, având la dispoziţie un spaţiu iniţial de inserţie foarte strâmt. Sunt de asemenea utile în situaţiile în care spaţiul mic de lucru nu permite utilizarea uneltelor mari de ridicare sau a altor echipamente pentru ridicare.

34

Pernă de ridicare folosită în spațiul strâmt creat de un cric hidraulic pană

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Perne de ridicare
B – Perne de ridicare cu presiune joasă și volum mare Pernele de ridicare cu presiune joasă și volum mare, cunoscute sub numele de perne de joasă presiune, utilizează o cantitate mai mare de aer pentru a efectua o ridicare. Aceste perne lucrează pe baza unui sistem pneumatic cu o presiune de 0,5 Bari/7,25 psi și dispun de o suprafața mare pentru a efectua ridicarea. Ele sunt utile in acele situații în care este necesară ridicarea și susținerea unei greutați cu suprafața mare. Sunt utilizate cel mai des pe teren moale și denivelat. Ele se folosesc și în situațiile de salvare din șanțuri. Disponibile în diferite mărimi, aceste perne sunt folosite de obicei două câte două, una lângă alta, pentru a spori gradul de stabilitate.

35

Pernă cu presiune joasă folosită pe o suprafată mare (laterala unei autocisterne)

Perne cu presiune joasă folosite pe un teren moale

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Cricul hidraulic pană
Cricul hidraulic pana este o unealta auxiliara extraordinar de utila.

Capacitatea acestui cric de a crea o deschidere de 50mm dintr-un spațiu de inserție de numai 6mm, creează oportunitatea de a folosi perne de ridicare cu presiune înaltă, într-un spațiu unde acest lucru nu ar fi posibil în mod obișnuit. Cricul hidraulic pană poate fi folosit și pentru a deschide forțat anumite tipuri de uși.

Cric hidraulic creând spațiu pentru inserția unei perne cu presiune inaltă

Cric hidraulic folosit pentru a forța o ușa de garaj

Acest cric funcționează prin împingerea unei pene între două plăci fixe. Astfel se creează o forță de ridicare de 20 tone între plăcile fixe.

36

Modul de acțiune a cricului hidraulic pană

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Cricuri de ridicare
Cricurile de ridicare au fost folosite foarte mulţi ani în aplicaţii industriale. În ciuda construcţiei simple, cricurile de ridicare sunt nişte unelte foarte utile în operaţiunile de salvare. Aceste cricuri au fost optimizate pentru a fi folosite de către salvatorii profesionişti.

Cricurile sunt folosite de obicei în seturi de câte două, unul mai mare şi altul mai mic. Acest lucru permite ridicarea treptată de la un cric la celălalt. O altă categorie de cricuri folosite de echipele de salvare sunt cricurile cu deget. Acestea au fost create iniţial pentru tramvaie, dar degetul le conferă versatilitatea de a ridica structuri aflate atât la înălţimi mici cât şi la înălţimi mari faţă de sol.

Două cricuri de mărimi proporționale folosite pentru ridicare progresivă

37

Cric folosit pentru ridicare atunci când există o distanță mare față de sol

Cric folosit pentru ridicare atunci când distanța față de sol este mică

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

ECHIPAMENTE HIDRAULICE AUXILIARE

38

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Introducere
Atunci când desfăşoară operaţiuni de susţinere şi de ridicare, salvatorul are la dispoziţie o mare varietate de unelte hidraulice de salvare. Uneltele variază de la cricuri cu acţiune simplă, până la unelte proiectate pentru tăierea caroseriilor vehiculelor moderne. Scopul acestei cărţi este de a discuta doar despre uneltele de bază care ajută în procesul de susţinere şi ridicare. Pentru o detaliere mai complexă a echipamentului hidraulic utilizat în operaţiunile de descarcerare vă recomand să studiaţi manualul «Tehnici de descarcerare din vehicule» editat de Holmatro.

Sisteme de furtunuri hidraulice: deasupra - CORETM, dedesubt - tradițional.

Marea majoritate a sistemelor hidraulice de salvare au dublă acţiune. Aceasta înseamnă că realizează atât o forţă de închidere cât şi una de deschidere. Uneltele cu acţiune dublă sunt de obicei acţionate cu ajutorul unei pompe portabile conectată la unealtă printr-un sistem de furtunuri. Privit din exterior, sistemul cu furtunuri coaxiale, cum este CORETM de la Holmatro, pare a se constitui dintr-un singur furtun. În realitate, sunt două furtunuri: un furtun, care transportă ulei de înaltă presiune de la pompă către unealtă, este plasat în interiorul furtunului aflat la vedere, care transportă uleiul cu presiune joasă de la unealtă, înapoi, la pompă.

39

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Depărtătoare
Depărtătoarele sunt utile în foarte multe situaţii în care este necesară descarcerarea, datorită multiplelor funcţii pe care le execută: depărtare, strângere şi tragere. Deşi sunt folosite cel mai des în operaţiuni de descarcerare, depărtătoarele cu capacitate mare sunt utilizate şi în aplicaţii generale de salvare. Prin folosirea diferitelor vârfuri, un depărtător poate fi transformat într-o unealtă pentru strângere, tragere, tăiere sau ridicare.

Vârf pentru tăiere montat pe un depărtător

Depărtător folosit pentru crearea de spațiu
40

Trebuie sa fiți atenți atunci când folosiți depărtătorul ca unealtă de ridicare, prin prisma faptului că punctele limitate de sprijin pot cauza instabilitate. O încărcătură ridicată cu ajutorul unui depărtător trebuie întotdeauna asigurată cu cale.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Foarfece
Foarfecele hidraulice sunt disponibile în diferite mărimi și forme. Foarfecele cu putere mare sunt utilizate pentru a tăia componente dure și mari ale vehiculelor. Tocmai din acest motiv, foarfecele hidraulic este considerat o componentă esențială a unui set complet de echipamente de salvare.

În operațiunile de susținere și de ridicare, foarfecele de dimeniuni mai mici sunt, de asemenea, foarte utile pentru că pot taia lacăte sau bare groase de ranforsare care se află în locații greu de accesat, cu spațiu limitat. Popularitatea acestui tip de foarfece crește printre membrii echipelor de salvare datorită versatilitații sale.

Mini foarfece tăind o armătura de fier beton

Foarfece pentru materiale speciale tăind un lanț dur

41

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Cilindri depărtători
Cilindrii hidraulici sunt utilizaţi în principal în situaţii în care este necesară descarcerarea din vehicule, aceştia împingând componentele vehiculelor din jurul victimelor încarcerate. De asemenea, cilindrii hidraulici pot fi folosiţi şi în situaţiile când este nevoie de o forţă de împingere pe o distanţă mare. Dacă le montaţi capetele potrivite, unii cilindrii (întrebaţi furnizorul dumneavoastră), pot fi folosiţi împreună cu lanţuri pentru a deveni unelte de tragere.

În general, cilindrul hidraulic nu este considerat o unealtă de ridicare. Din acest motiv, nu este recomandată folosirea cilindrilor hidraulici pentru operaţiuni de ridicare, întrucât orice destabilizare a încărcăturii poate îndoi pistonul, fapt care ar deteriora sever cilindrul hidraulic. Trebuie să ştiţi că cilindrii hidraulici nu au blocare mecanică, ei depinzând întotdeauna de menţinerea presiunii hidraulice pentru a susţine încărcătura.

Cilindru cu cap de tragere atasat (nu toti cilindri au si functia de tragere) Cilindru folosit la crearea unui spatiu

42

Dacă se impune ridicarea încărcăturii cu ajutorul unui cilindru hidraulic, asigurați-vă întotdeauna că greutatea este sprijinită prin pene.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Unelte combinate
Uneltele combinate adună mai multe funcții într-un singur echipament.

Cel mai mare avantaj al unei asemenea unelte este că puteţi depărta, ridica, strânge şi tăia fără a fi nevoiţi să schimbaţi uneltele în timpul intervenţiei. Totuşi, ar trebui menţionat că uneltele combinate au o capacitate mai mică decât depărtătoarele şi foarfecele construite special pentru depărtare, respectiv tăiere. În anumite cazuri s-ar putea să aveţi nevoie, deci, de un foarfece sau de un depărtător clasic. Puteţi folosi această unealtă şi pentru tragere, împreună cu accesoriile corespunzătoare.

Unealtă combinată folosită pentru ridicare

Unealtă combinată cu baterie folosită pentru tăiere
43

Trebuie să aveţi extrem de mare grijă atunci când ridicaţi o încărcătură cu ajutorul unei unelte combinate, pentru că punctele limitate de sprijin pot cauza instabilitate. O încărcătură ridicată cu ajutorul unei unelte combinate trebuie întotdeauna sprijinită prin pene.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Unelte hidraulice autonome
Uneltele hidraulice autonome au devenit foarte populare în ultimii ani. Aceste unelte funcţionează de obicei ori cu ajutorul pompelor manuale încorporate ori cu ajutorul bateriilor. Tehnologia bateriilor a avansat semnificativ în ultimii ani, acest lucru inseamnand că folosirea uneltelor hidraulice cu motoare electrice alimentate de baterii este mai eficientă decât era înainte. Folosirea uneltelor alimentate de baterii a fost întotdeauna posibilă, însă până acum era necesară o baterie cu volum mare, mai puţin practică la locul descarcerării.

Uneltele hidraulice autonome (fie cu baterie, fie cu acțiune manuală) sunt foarte utile pentru operațiunile care se desfăsoară în locuri greu de accesat. Ele au devenit piese obișnuite de echipament pentru echipele care se ocupă de operațiunile de căutare și salvare urbană.

Unealtă hidraulică autonomă folosită în operațiunile de căutare și salvare urbană

44

Unealtă hidraulică autonomă transportată pe o suprafață accidentată

Unealtă combinată autonomă folosită pentru tăiere

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Pompe hidraulice
Pompele hidraulice sunt disponibile într-o mare varietate de tipuri. Pompele pe bază de benzină sunt, totuşi, cele mai populare. Noile tehnologii folosite în construcţia lor face aceste pompe mai uşoare, mai uşor portabile şi mai silenţioase decât modelele anterioare. Pompele de mână sau cele de picior sunt sisteme de rezervă foarte bune, având avantajul că pot fi folosite şi în acele situaţii în care folosirea unui alt tip de pompă nu este posibilă. Pentru operaţiunile de susţinere hidraulică se folosesc doar pompe de mână, din cauza faptului că susţinerea hidraulică necesită un control precis care nu poate fi obţinut cu ajutorul unei pompe convenţionale cu motor.

Pompe de mână folosite împreună cu clindrii hidraulici pentru controlul precis al ridicării

45

Pompă de picior folosită împreună cu un cric hidraulic

Pompă cu greutate mică ușor de transportat la locul incidentului

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR

46

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Introducere
Întreţinerea corespunzătoare, conform instrucţiunilor de utilizare, va spori durata de viaţă a echipamentului dumneavoastră şi va asigura funcţionarea lui ireproşabilă atunci când va fi folosit. De aceea, manualele de întreţinere ale echipamentelor trebuie să se regăsească în toate programele de instruire ale personalului care le operează. Întreţinerea şi verificarea regulată efectuată de către utilizator nu elimină necesitatea ca echipamentele dumneavoastră de salvare să fie verificate periodic de către un service autorizat de producător. În general, inspecţia anuală şi eventualele reparaţii trebuie făcute numai de către un tehnician special pregătit şi autorizat în acest sens. Cu acest prilej echipamentele vor fi testate cu aparatură de control specială şi vor fi supuse unor operaţiuni de întreţinere mai pretenţioase, precum schimbarea uleiului, reglarea supapelor, etc. Trebuie avut în vedere faptul că întreţinerea şi îngrijirea echipamentelor de către utilizator nu trebuie să includă şi repararea lor. Echipamentele defecte sau cu probleme de funcţionare trebuie predate, pentru reparaţii, unui service autorizat de către producător.

Echipament verificat într-un atelier mobil de către un un tehnician autorizat de către producător

47

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Îngrijirea și întreținerea echipamentelor
În continuare sunt prezentate informaţii generale cu privire la îngrijirea zilnică a tipurilor de echipamente despre care s-a discutat în această carte. Aceste aspecte, în nici un caz nu trebuie considerate ca instrucţiuni complete de întreţinere echipamentelor. Întotdeauna consultaţi manualul utilizatorului pentru a beneficia de instrucţiuni complete pentru îngrijire şi întreţinere. Oricare producător de echipamente trebuie să vă furnizeze detalii specifice întreţinerii pentru fiecare produs în parte. A - Popi (hidraulici sau pneumatici) · Asigurați-vă că toate piesele, inclusiv cuplele, sunt curate și nu prezintă deteriorări.

· În privinţa popilor cu blocare automată este important să vă asiguraţi că filetele sunt curate şi nu prezintă deteriorări. În cazul sigurantelor cu cui spintecat şi şaibă, asiguraţi-vă că toate componentele sunt fixate. Testaţi mecanismele de blocare, asigurându-vă că acestea funcţionează corespunzător. · Echipamentele auxiliare folosite pentru sistemele de susţinere, cum ar fi pompele hidraulice de mână şi regulatoarele de presiune a aerului, trebuie, de asemenea, inspectate.

48

Pe lângă aceste reguli generale de întreţinere, trebuie să vă asiguraţi că echipamentele dumneavoastră pentru susţinere sunt verificate anual de către un tehnician autorizat de producător.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Îngrijirea și întreținerea echipamentelor
B - Pernele de ridicare · Verificaţi starea generală a pernei: - îndepărtaţi orice ciob de sticlă sau alt rest de material care s-a înfipt în suprafaţa pernei - pernele trebuie curăţate doar cu apa şi săpun Pernele nu trebuie utilizate dacă prezintă semne de deteriorare sau dacă s-au uzat prea tare. Semnele includ, dar nu se limitează la: - suprafaţa de contact este tocită - tăieturi sau ciupituri - armătura de Aramid este la vedere • Verificați starea cuplelor; dacă sunt uzate sau deteriorate pot duce la conexiuni proaste. Pe lângă aceste verificări, pernele dumneavoastră de ridicare trebuie să fie verificate, anual, de către un tehnician autorizat de către producător. C – Echipamentul hidraulic auxiliar Pentru o descriere mai detaliată cu privire la regulile de întreținere și îngrijire a echipamentului hidraulic auxiliar, recomand capitolul «Îngrijirea echipamentelor» din manualul «Tehnici de descarcerare din vehicule». Următoarele măsuri reprezintă un minim absolut de verificări impuse de către producător: • Inspectaţi vizual în mod regulat componentele pentru a detecta deteriorările externe • Verificaţi nivelele lichidelor din pompă • Păstraţi echipamentele curate şi fără deteriorări, inclusiv furtunurile şi cuplele; • Toate uneltele trebuie lăsate cu braţele, lamele sau pistoanele într-o poziţie sigură, adică uşor deschise şi nu sub presiune.
49

Orice furtun uzat sau deteriorat trebuie scos imediat din uz.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

PRINCIPII DE MANAGEMENT A GREUTĂȚII

50

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Triunghiul stabilității
Când echipamentul de susţinere este folosit pentru stabilizarea greutăţilor ridicate, trebuie aplicat principiul triunghiului de stabilitate. Aceasta înseamnă că sistemul de susţinere trebuie astfel asamblat şi poziţionat încât să poată prelua orice forţe potenţial destabilizatoare. În figura alăturată observăm că direcţia de sprijin a greutăţii face un unghi drept cu orizontala. Forţa de ridicare/sprijin dezvoltată de unealtă se transformă în totalitate în forţă de împingere a greutăţii, iar cursa de extindere este transpusă, de asemenea, în deplasare pe verticală. În schimb, observăm că greutatea astfel susţinută nu are nici cea mai mică protecţie faţă de eventualele forţe laterale destabilizatoare, situaţie inadmisibilă în operaţiunile de salvare. Pentru a contracara acest lucru, cea mai simplă soluţie este ca forţele de ridicare/sprijin să acţioneze după 3 direcţii înclinate, la unghiuri cuprinse între 450 şi 600 faţă de verticală (vezi figura de mai jos). În acest fel, cele 3 forţe nu mai sunt la fel de eficiente pentru ridicare (ele pierd o parte din valoare, deoarece acţionează una împotriva alteia, iar cursa de ridicare măsurată pe verticală este mai mică), în schimb generează componente care acţionează împotriva forţelor laterale destabilizatoare.

T

În realitate, cea mai mare parte dintre ridicările, prin împingere, efectuate în cadrul operaţiunilor de salvare, sunt de tipul «înclinație». Cu alte cuvinte, nu se încearcă ridicarea completă a întregii structuri, ci numai a uneia dintre laturile ei. Acesta este un lucru pozitiv, deoarece dacă toată structura ar fi desprinsă de sol, ar apărea probleme mari de echilibru (vezi capitolul următor referitor la centrul de greutate). De aceea, atunci când este nevoie ca structura să fie ridicată complet de la sol, trebuie să se ţină seama, neapărat, de forţele laterale existente sau care pot apărea în momentul respectiv.

51

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Triunghiul stabilității
În cazul unei operaţiuni de tipul «înclinat», fie că este vorba de ridicare, fie de stabilizare, forţele laterale pot fi cel mai bine controlate ancorând cu ajutorul unor chingi baza(ele) popului(ilor) de structură ce urmează a fi ridicată/stabilizată. Crearea acestei reţele de chingi trebuie să anihileze toate forţele destabilizatoare. Acest lucru poate fi realizat cel mai eficient creând un fel de triunghi în interiorul căruia să puteţi acţiona în siguranţă popii de ridicare/sprijin. Folosind, drept exemplu, cele două fotografii de mai jos, vom analiza modul în care conexiunile realizate cu ajutorul chingilor asigură controlul forţelor atât în plan orizontal cât şi lateral.

Forțele orizontale · Chingile folosite pentru a închide triunghiul de forțe nu permit părții de jos a structurii să se îndepărteze. · De asemenea, nu permit bazei popului să se îndepărteze de structură. Forțele laterale · Chingile folosite pentru a închide triunghiul de forțe nu permit structurii să se deplaseze lateral dintr-o parte în alta. · De asemenea, nu permit bazei popului să alunece într-o parte sau în cealaltă.
52

Realizarea și utilizarea corectă a triunghiului de stabilitate este esențială pentru folosirea cu succes a popilor în operațiunile de ridicare și sprijin prin împingere. Acest lucru este mai ales valabil în cazul salvării din vehicule, când roțile sunt încă în contact cu solul și vehiculul se poate mișca cu ușurință într-o direcție sau alta.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Centrul de greutate
Un alt principiu important referitor la managementul greutăţii structurilor este luarea în considerare a centrului de greutate. Acest lucru este şi mai accentuat atunci când se încearcă ridicarea lui. Estimarea corectă a locului în care se află centrul de greutate al unei structuri, permite salvatorului să ia cele mai adecvate măsuri de alegere, amplasare şi folosire a uneltelor de ridicare şi susţinere de care dispune.. Ridicarea unei structuri având punctul de prindere situat deasupra centrului de greutate va asigura cea mai eficientă ridicare. Totuşi, în ceea ce priveşte stabilitatea, această ridicare prin tragere poate duce la mişcări necontrolate, mai ales în momentul în care structura se desprinde de sol. De altfel, în anumite situaţii, o astfel de ridicare nu este posibilă sau practică. În aceste cazuri este necesară ridicarea de dedesubt, prin împingere.

În cazul operaţiunilor de ridicare sau de tipul «înclinare» prin împingere, salvatorul trebuie să încerce să găsească un punct de prindere aflat cât mai sus pe structură. Menţionez din nou că acest lucru s-ar putea să nu fie posibil, iar în aceste situaţii trebuie să aveţi în vedere potenţialele forţe destabilizatoare laterale (discutate anterior) şi să aveţi grijă ca acestea să fie monitorizate şi controlate. Ar trebui, de asemenea, să aveţi în vedere şi faptul că, atunci când susţineţi sau ridicaţi o structură, punctele de prindere trebuie să se afle la acelaşi nivel în ambele părţi. După cum se observă în figura de mai jos, faptul că punctele de prindere nu sunt la acelaşi nivel creează un cuplu de răsturnare în loc de ridicare sau stabilizare.

53

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

SALVAREA DIN VEHICULE

54

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Introducere
În cazul unui accident, vehiculul rămâne adesea într-o poziție neobișnuită. Mișcarea acestuia în timpul operațiunilor de salvare ar putea provoca răni persoanelor încarcerate și de aceea este foarte importantă stabilizarea lui în poziția în care era, înainte de a incepe operațiunea de descarcerare.

Cisterna stabilizată în cazul unui accident Este foarte important să întelegem diferența dintre securizarea unui vehicul și stabilizarea acestuia. Să luăm, ca exemplu, cazul unei mașini răsturnate pe o parte. Dacă legăm vehiculul cu niște funii, acest lucru ar putea securiza vehiculul (nu s-ar mai răsturna), dar nu l-ar stabiliza. Pentru a stabiliza un vehicul trebuie să construim o susținere cu fixare pe sol, asigurându-ne că vehiculul nu se va mișca atunci când vom începe operațiunile de descarcerare. Abia atunci putem considera că vehiculul este stabilizat.

Un vehicul stabilizat este acel vehicul care nu se mișcă în timpul operațiunilor de descarcerare normale.

Câteva din procedurile expuse în acest capitol se găsesc, de asemenea, în cartea «Tehnici de descarcerare din vehicule» editată de Holmatro. Cartea de față se axează mai mult pe stabilizarea care necesită susținere. Dacă vreți să aflați mai multe informații cu privire la procedurile de descarcerare de după stabilizare, citiți cartea «Tehnici de descarcerare din vehicule».

55

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Vehicule răsturnate pe o parte

Obiectiv: Minimizarea mișcării vehicului, mișcare ce ar putea afecta în sens negativ starea victimelor încarcerate sau ar putea cauza rănirea salvatorilor. Evaluarea situației: Trebuie avută în vedere orice sursă de pericol. În acest caz (vehicule răsturnate pe o parte), există riscul ca lichide periculoase să se scurgă din vehicul din cauza poziției acestuia.
PROCEDURA:
ALEGEREA POPULUI: un pop potrivit pentru această aplicație este cel manual (vezi paginile 26-27) Pentru a ne asigura ca vehicului nu se va răsturna cu roțile în sus, începeți prin a-l sprijini sub stâlpii A și C (vezi poza). Gândiți-vă în avans, evitați poziționarea popilor în locuri în care probabil veți avea nevoie să taiați, ulterior, în timpul descarcerării.

56

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Vehicule răsturnate pe o parte

Acum fixați baza popului de cealaltă parte a vehiculului, opusă acoperișului. Poate fi util să pretensionați chingile de legatură dintre baza popului si vehicul.

Amintiți-vă de triunghiul forțelor și aplicați-l în situația dumneavoastră (vezi paginile 51-53 pentru detalii).

Apoi poziționați popul între vehicul și baza sa.

Amintiți-vă că punctul de contact dintre vehicul și pop trebuie să fie stabil. Un cap în cruce este cel mai potrivit pentru a rezolva acest lucru. În final, fixați popul prin tensionarea chingilor. În același timp, verificați înca o data penele de pe cealaltă parte a vehiculului.
57

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Vehicule răsturnate pe o parte
Este foarte important să gasiți pe vehicul puncte cât mai solide, de care să atașați carligele de prindere ale chingilor. Căutați ca acestea să fie plasate cât mai aproape de sol.

În unele cazuri, s-ar putea să fiți nevoiți să stabilizați și partea de sus dinspre acoperiș a vehiculului.

Folosind doi popi hidraulici, puteți ridica vehiculul răsturnat pentru a elibera, de exemplu, mâna unei victime prinsă dedesubt.

58

Indiferent de sistemul de stabilizare folosit, principiul triunghiului forțelor trebuie întotdeauna respectat (vezi pag. 51-53).

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Vehicule răsturnate cu roțile în sus

Obiectiv Minimizarea mișcării vehiculului, mișcare ce ar putea afecta în sens negativ starea victimelor încarcerate sau ar putea cauza rănirea salvatorilor. Evaluarea situației Trebuie să aveți în vedere orice sursă de pericol. În acest caz (vehicule răsturnate), există riscul ca diverse lichide periculoase să se scurgă din vehicul din cauza poziției acestuia.
PROCEDURA:
ALEGEREA POPULUI: un pop potrivit acestei aplicații este cel hidraulic cu inchidere automată (vezi paginile 26-27). Plasați pene în spațiul dintre capota vehiculului și sol. Acest lucru ar putea fi realizat cel mai ușor cu pene în trepte plasate invers.

ho

lm

a tr

o

59

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Vehicule răsturnate cu roțile în sus

În unele cazuri, s-ar putea să fie necesar să adăugați cale între compartimentul motorului și parbriz pentru a spori stabilitatea.

Stâlpii sunt cei care, în majoritatea cazurilor, susțin greutatea unui vehicul în această poziție. Din acest motiv, susținerea care va prelua greutatea vehicului trebuie construită și plasată înainte de a tăia vreunul dintre stâlpi.

Nu uitați de triunghiul forțelor din sistemul dumneavoastră, vezi pag. 51-52 pentru detalii.

Utilizarea chingilor de legatură atașate bazei popilor de sprijin, combinată cu extinderea popilor, asigură securizarea sistemului creat.
60

Nu utilizați întreaga cursă de extindere a popilor pentru că s-ar putea să aveți nevoie mai târziu de înca o extindere pentru crearea de spațiu.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Vehicule răsturnate cu roțile în sus

Acum puteți tăia stâlpii pentru a crea mai mult spațiu.

În cazul în care componente ale vehiculului au fost ridicate cu ajutorul unui cilindru depărtător, schimbarea înalțimii trebuie asigurată prin extinderea popilor.

Atunci când spațiul a fost creat și sistemul de popi este fixat, detașați și îndepărtați toate furtunurile care nu mai sunt necesare ca să nu vă împiedicați de ele.
61

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Stabilizarea vehiculelor grele

OBIECTIV: Să stabilizați vehicule de dimensiuni mari care nu sunt poziționate normal (nu stau pe toate roțile sau încărcătura este dezechilibrată) EVALUAREA SITUAȚIEI : Țineți întodeauna seama de încărcătura care se află în vehicul. De asemenea, gândiți-vă cum ar putea fi afectată încărcătura dacă îl mișcați. În final, gândițivă și la faptul că vehiculele de mare tonaj au de obicei suspensii grele cu curse lungi ce pot complica stabilizarea și ridicarea.
CRITERII DE LUAT IN CONSIDERARE:
ALEGEREA POPULUI: un pop potrivit pentru această aplicație este cel hidraulic cu piuliță de blocare. (vezi pag. 26-27). Aceste tipuri de situații de salvare pot varia considerabil. Din acest motiv, în locul unei proceduri pas cu pas, recomandăm doar o serie de criterii importante.
62

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Stabilizarea vehiculelor grele
Începeți întotdeauna prin evaluarea inițiala a siguranței luând în calcul toate riscurile metodei dumneavoastră de lucru.

Începeți stabilizarea vehiculului așezând pene la roțile care se mai află înca în contact cu solul.

Nu uitați de suspensiile speciale ce echipează acest tip de autovehicule. S-ar putea ca roțile care se află în contact cu solul să nu fie încărcate la maxim, deci pot rula usor.
Este important să fixați cu ajutorul chingilor diverse componente ale mașinii, precum și parți ale incărcăturii care se pot deplasa în timpul operațiunii de salvare. Exemplu: cabina rabatabilă

Înainte să decideți unde plasați sistemul de susținere, este bine să faceți o evaluare generală a situației pentru a aprecia poziția centrului de greutate precum și modul în care s-ar putea deplasa încărcătura.

63

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Stabilizarea vehiculelor grele
O înțelegere cât mai completă a forțelor care interacționează în situația respectivă vă va permite să alegeți cea mai buna variantă de sistem de susținere.

Începeți întotdeauna cu așezarea bazei plate, asigurându-vă, prin folosirea chingilor, ca puteți ține sub control toate forțele posibile ce pot acționa pe orizontală și laterală în triunghiul de stabilitate (vezi pag. 51-52).

Faceți măsurători estimative de lungime înainte de a începe asamblarea sistemului de susținere. Acestea vă pot ajuta să maximizați utilizarea cursei popului, în vederea unei eventuale ajustări a cărei necesitate poate apărea mai târziu.

64

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Stabilizarea vehiculelor grele
Utilizați cel puțin doi popi. Acest lucru vă ajută să echilibrați mai bine susținerea, dar este în același timp un bun sistem de siguranță.
Încercați să gasiți unghiul cel mai potrivit pentru fixarea popilor astfel încât forța de sprijin să acționeze pe axa lor (vezi paginile 51-52). Folosiți capetele de legatură cu bază plată.

Odată poziționați popii, strângeți întotdeauna toate centurile slăbite care sunt conectate la baza susținerii create de dumneavoastră.

Amintiți-vă că întotdeauna trebuie să construiți sistemul de susținere pentru a înlocui parțile structurii vehiculelor (cum ar fi plafoanele), care urmează să fie tăiate în timpul operațiunii de salvare.
65

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea vehiculelor grele

OBIECTIV: Înclinarea sau ridicarea unui vehicul de dimensiuni mari astfel încât să fie posibilă salvarea persoanelor încarcerate. EVALUAREA SITUAȚIEI: Țineți întodeauna seama de încărcătura care se află în vehicul. De asemenea, gândiți-vă cum ar putea fi afectată încărcătura dacă îl mișcați. În final, gândițivă și la faptul că vehiculele de mare tonaj au de obicei suspensii grele cu curse lungi ce pot complica stabilizarea și ridicarea.
CRITERII DE LUAT ÎN CONSIDERARE:
ALEGEREA POPILOR: Un pop potrivit pentru această aplicație este cel hidraulic cu piuliță de blocare . (vezi pag. 26-27) Principiile de ridicare a vehiculelor mari nu se limitează doar la camioane. În timp ce rezolvarea unei situații în care un autoturism a intrat sub un vehicul de mari dimensiuni este descrisă pas-cu-pas mai departe, principiile discutate până acum pot fi folosite în multe alte situații de salvare.

66

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea vehiculelor grele
Începeți întotdeauna prin evaluarea inițială a siguranței luând în calcul toate riscurile metodei dumneavoastră de lucru.

După o evaluare iniţială, începeţi stabilizarea vehiculului prin aşezarea de pene la roţile care se mai află încă în contact cu solul. Această etapă presupune atât stabilizarea vehiculului care trebuie ridicat cât şi a celui care este prins sub acesta.

Următoarea etapă necesită plasarea judicioasă a bazelor susţinerii dumneavoastră. Acestea trebuie să fie fixate cu o reţea de chingi poziţionate între baze şi vehiculul care va fi ridicat.

Pentru a vă asigura că folosiţi eficient cursa popilor, faceţi măsurători estimative înainte de a începe asamblarea sistemului de susţinere.

67

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea vehiculelor grele
După cum am discutat în capitolul despre managementul greutăţii (vezi paginile 51-53), va trebui să găsiţi un compromis între ridicarea ideală şi înclinarea popilor sistemului dumneavoastră de susţinere. Luaţi în calcul rezultatul final al ridicării pe care intenţionaţi să o operaţi, ţinând cont de faptul că unghiurile şi lungimea popilor dumneavoastră se vor modifica în timp ce se face ridicarea.

Utilizați cel puțin doi popi. Acest lucru vă ajută să echilibrați mai bine susținerea, dar este în același timp un bun sistem de siguranță.

Odată popii poziționați la unghiul potrivit, tensionați întotdeauna toate chingile slăbite.

Nu vă deplasați niciodată pe dedesubtul unei încărcături nestabilizate! Când lucrați lângă o încărcătură instabilă, sprijiniți-vă pe un singur genunchi, permițându-i celuilalt genunchi să se miște rapid dacă este nevoie.

68

Înainte de a începe să ridicați vehiculul, verificați din nou penele care blochează roțile aflate în contact cu solul. Este indicat să plasați salvatori în diferite locuri în jurul încărcăturii pentru ca aceștia să anunțe orice miscare anormală din timpul ridicării.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea vehiculelor grele
Coordonarea procesului de ridicare trebuie executată de un salvator desemnat în acest scop. Acesta trebuie să se afle într-un loc din care să poată supraveghea întregul proces de ridicare. Toate structurile ridicate trebuie securizate. Puteţi face acest lucru cu ajutorul penelor şi blocurilor. Totuşi, acestea ar putea fi total nepractice când este vorba despre distanţe mari. Susţinerea este o metodă mai eficientă de securizare pentru acest tip de operaţiune.

Nici o structură sprijinită nu este considerată securizată dacă mijloacele de sprijin nu au fost blocate mecanic.

Blocarea mecanică a popilor trebuie facută simultan pe ambele parți. Acest lucru vă ajută să evitați răsturnarea structurii dacă sistemul creat pentru ridicare cedează. Când rotiți piulița de blocare, țineți-o de partea de jos, pentru a evita prinderea degetelor între marginea de sus a piuliței și pop.

Verificați penele pe toată perioada ridicării. Ridicați încărcătura doar atât cât este necesar să vă permită salvarea.
69

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

SALVAREA DIN CONSTRUCȚII PRĂBUȘITE

70

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Introducere
Acest capitol constituie o introducere în aplicațiile de bază ale operațiunilor de susținere și ridicare în situația unei structuri prăbușite. Pentru fiecare tip de aplicație sunt furnizate explicații detaliate ale construirii sistemului Power ShoreTM și ale utilizării lui. Detalii cu privire la susțineri secundare cum ar fi - sisteme de grinzi, popi secundari din cherestea sau susțineri industriale, etc. nu sunt explicate aici pentru că nu acesta este scopul acestei cărti. Această carte se axează pe susținerea de urgență primară. Scopul principal al oricăreia dintre operațiunile de susținere de urgență este acela de a crea rapid o zonă de siguranță pentru operațiunile de salvare. Ținând cont de faptul că la locul accidentului operațiunile de salvare au început deja, echipa care urmează să instaleze susținerea de urgență are misiunea: • Să protejeze rutele de acces și de ieșire la, și de la, pacienții încarcerați; • Să creeze zone de lucru sigure prin susțineri de urgență ce pot mai târziu să fie înlocuite prin susțineri secundare.

Susținere construită pentru a proteja scena unei salvări

Sistem de susținere folosit pentru a proteja ruta de acces spre ieșire

Este important să înţelegem de ce şi unde sunt necesare susţinerile de urgenţă într-un teatru de operaţii. Susţinerea, la standarde industriale, constă în sprijinirea temporară a structurilor în timpul construcţiei şi/sau demolării, pentru a proteja proprietatea, lucrătorii şi alte persoane ce pot intra în contact cu acel loc, în timp ce susţinerea în situaţii de urgenţă este sprijinirea temporară a acelor părţi de structură care constituie un risc major în cadrul operaţiunilor de căutare şi salvare. Susţinerea de urgenţă este construită, în general, cu ajutorul unor sisteme care pot fi asamblate şi demontate foarte uşor, rapid şi sigur.

71

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Măsuri de siguranță la construcția prăbusită
Acționarea în interiorul/jurul structurilor prăbușite este întotdeauna periculoasă. Figura de mai jos scoate în evidență unele dintre numeroasele aspecte ce trebuie luate în considerare când se lucrează într-un asemenea mediu.

Obiecte grele (aparate de aer condiționat sau rezervoare de apă) pot cădea de pe/prin acoperiș.

Porțiuni mari din podele sau ziduri pot atârna agățate doar de bucăți de fier beton și se pot desprinde. La cea mai mica adiere de vânt pot cădea cioburi agățate în ramele ferestrelor.

Explozii secundare sau replici ale cutremurelor pot provoca căderea ulterioară a unor obiecte, dar pot provoca și noi prăbușiri.
72

Țevile de gaz și de apă sparte sau rupte vor constitui potențiale riscuri.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Cablurile care alimentează clădirile cu curent electric pot fi afectate și pot constitui potențiale riscuri electrice.

Diferite panouri agățate precar se pot desprinde.

Coloanele șubrezite constituie un semn că structura este serios afectată.

În efortul concentrat de a controla intrarea și ieșirea dintr-o zonă riscantă, întotdeauna impuneți utilizarea zonelor de lucru. Zona interioară, de acțiune, este zona rezervată salvatorilor implicați activ în activitățile de salvare; zona secundară este rezervată personalului auxiliar. În aceste două zone, accesul trebuie interzis tuturor persoanelor care nu participă activ la salvare.

73

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Principiile susținerii de urgență
Faptul că operațiunea este numită susținere de urgență nu înseamnă că ea poate fi efectuată într-un mod superficial. Toate sistemele de susținere de urgență trebuie construite având la bază aceleași principii ca cele folosite în sistemele de susținere secundară mai extinse. Singura diferență este că susținerea de urgență trebuie să fie repede asamblată și pornită. Un sistem de susținere ar trebui să fie ca o pâlnie dublă sau ca un pahar de vin. El trebuie să concentreze încărcătura în vârful popului, să o redirecționeze prin pop și, în final, să o redistribuie pe o suprafață stabilă dedesubt sau la celălalt capăt al popului.

concentrarea încărcăturii

redirecționarea încărcăturii

redistribuirea încărcăturii
În funcție de natura și mărimea distrugerii clădirii sau a structurii la care operați, va fi nevoie de un număr diferit de popi și de tipuri de popi. “Echipa de salvări din structuri prăbușite” sau echipa “USAR”- echipa de căutare și salvare urbană, trebuie să aibă la dispoziție un specialist structuralist care va calcula numărul de popi de susținere de care este nevoie. De obicei, la partea de sus și/sau la baza sistemului dumneavoastră de susținere se folosesc grinzi de lemn, pentru a concentra și distribui greutatea conform principiului dublei pâlnii. În plus, unii specialiști consideră grinzile de lemn ca fiind foarte importante, întrucât ele pot constitui un sistem de avertizare sonoră sau vizuală atunci când greutatea devine prea mare și ele încep să se deformeze.
74

Acolo unde este posibil, folosiți grinzi de lemn între popi și structura afectata.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Sisteme de susținere pentru uși și ferestre

OBIECTIV: Sprijinirea deschizăturilor din pereți, creând astfel o cale de acces intrare-ieșire sigură pentru salvatori. Popii pot fi înlocuiți ulterior cu o susținere secundară. EVALUAREA SITUAȚIEI: Aceste sisteme pot fi folosite și în clădirile în care pragul de sus al ușilor sau pervazul superior al ferestrelor au fost deteriorate. Popii trebuie preasamblați într-un loc sigur și poziționati apoi la fața locului.
PROCEDURA:
Alegerea popilor : Oricare dintre popii cu piulița de blocare este potrivit pentru această aplicație (vezi pag. 26-27).

Acest sistem de susținere folosește doi popi cu o grindă de lemn (lungimea grinzii este egală cu lățimea deschiderii) la un capăt și o alta la celalalt capăt. Sistemul de susținere trebuie construit într-o locație sigură și apoi adus și montat în locul pentru care a fost construit.

75

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Sisteme de susținere pentru uși și ferestre
Mai întâi măsurați, sau măcar estimați, lățimea deschiderii. Pe baza măsurătorii, tăiați sau alegeți două bucăți de lemn potrivite, pentru a le folosi la baza și în partea de sus a sistemului.

După plasarea acestora una deasupra celeilalte în deschidere, măsurați lungimea popilor de care aveți nevoie.

Acum selectați popii potriviți și extensiile necesare pentru spațiul măsurat și asamblați doi popi cu aceeași lungime.

76

Nu este recomandată folosirea popilor cu închidere automată pentru acest tip de susținere (vezi paginile 26-27).

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Sisteme de susținere pentru uși și ferestre
Popii fiind asamblați, fixați capetele superioare de grinda de lemn, cu ajutorul cuielor. Aveți grijă ca popii să rămână paraleli. În anumite cazuri, s-ar putea să fie nevoie să montați popii mai spre interiorul grinzii astfel încât să rămână loc pentru montarea ulterioară a unor popi de lemn.

Punctele de legatură hidraulice trebuie poziționate întotdeauna în exteriorul ușii sau a ferestrelor.

Sistemul de popi asamblat poate fi acum plasat în locul pentru care a fost construit.

Extindeți popii și asigurați-i utilizând sistemul de blocare a acestora.

Sistem de popi manuali. Sistem de popi hidraulici.

77

Nu folosiți niciodată un sistem de popi pentru operațiuni de ridicare sau împingere în cazul unei structuri prăbușite.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Susținere în formă de “T”

OBIECTIV: Asigurarea unui sprijin inițial în zonele periculoase unde sistemele complexe (cum ar fi cel pe baza de coloane) pot fi construite mai târziu. EVALUAREA SITUAȚIEI : Pentru a obține o zonă stabilă, trebuie să calculați numărul exact de popi de care aveți nevoie pentru sprijin. Specialistul în rezistență din echipa dumneavoastră este cel care vă va ajuta cu aceste calcule.
PROCEDURA:
ALEGEREA POPULUI: Orice pop cu piuliță este potrivit pentru această aplicație (vezi paginile 26-27). Acest sistem de susținere trebuie asamblat într-o zonă sigură și apoi mutat în locul pentru care a fost construit. Se instalează de obicei cu grinzi de lemn sus și jos pentru a redistribui greutatea. În funcție de natura terenului pe care lucrați, ar putea fi cel mai bine să folosiți la bază capete inclinate.

78

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Susținere în formă de “T”
Faceți mai întâi măsurători sau estimări pentru a determina lungimea popului de care veți avea nevoie. Dacă există deja un sistem de popi montat la ușa, puteți măsura doar distanța dintre tocul de sus al ușii și tavan. Adunând această distanță cu lungimea popilor deja instalați, aflați lungimea popilor pe care trebuie să-i construiți. Selectați apoi popii potriviți și extensiile necesare pentru lungimea calculată și asamblați sistemul într-un loc sigur. Fixați prin cuie un cap suport grindă pe mijlocul grinzii de lemn. Dacă este necesar, la baza popului se poate monta, de asemenea, o grindă.

Pentru acest tip de susținere, nu este recomandată folosirea popilor cu blocare automată (vezi paginile 26-27).

Sistemul de popi cu grinzile atașate poate fi acum fixat în locul pentru care a fost construit.
79

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Susținere în formă de “T”

Extindeți popii și asigurați-i utilizând sistemul de blocare al acestora.

Nu folosiți niciodată un sistem de popi pentru operațiuni de ridicare sau împingere în cazul unei structuri prabușite.

Amintiți-vă faptul că pe masură ce lungimea unui pop crește, capacitatea sa de încărcare scade! (vezi pag. 28)

În final, îndepărtați orice furtun sau alte componente care ar putea să vă încurce în timpul operațiunilor de salvare.

80

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea în trepte

OBIECTIV: Ridicarea în trepte a unei structuri grele în condiții sigure, utilizând echipament de ridicare complementar. EVALUAREA SITUAȚIEI : Efectuați ridicarea doar atunci când aveți o perspectivă largă asupra situației. Ridicarea structurii într-o parte poate afecta grav întreaga structură.
PROCEDURA:

Începeți prin a vă asigura că tot echipamentul de ridicare necesar vă este la îndemână. Acest echipament ar trebui, ideal, să fie aranjat în apropiere.
81

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea în trepte
Începeți prin crearea unei deschizături pentru a introduce pernele cu presiune înaltă. În cele mai multe cazuri acest lucru se face cel mai bine cu ajutorul unui cric hidraulic pană. Spațiul creat de acest cric trebuie asigurat prin folosirea unor pene.

Nu introduceți niciodată degetele dedesubtul sau lângă o structură grea care este ridicată.
Introduceți perna de ridicare în spațiul astfel creat. Vă puteți ajuta de o pană pentru a o împinge în așa fel încât degetele dumneavoastră să nu fie în pericol. Introduceți perna de ridicare complet, sub structură (centrul ei trebuie să fie complet acoperit), înainte de a începe umflarea.

Toate structurile astfel ridicate trebuie susținute suplimentar de pene, cale sau cu un sistem de popi cu blocare mecanică.

Pe masură ce perna de ridicare este umplută cu aer, trebuie să pregătiți următoarea unealtă de ridicare. În acest caz, deschiderea creată permite introducerea unui cric de ridicare.
82

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Ridicarea în trepte
Dacă perna de ridicare este menținută sub structură, se recomandă folosirea unui furtun de închidere cu valvă de siguranță.

Structurile ridicate cu perne mai mari pot fi asigurate și cu ajutorul unui pop cu blocare automată (vezi pag. 21-22)

Acordați atenție deosebită ridicării dintr-o parte a unei structuri. Asigurați-vă că ridicarea nu va provoca alunecarea sau mișcarea ei necontrolată. Cea mai simplă măsură de contracarare este folosirea penelor.

83

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

SALVAREA DIN ȘANȚURI SURPATE

84

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Introducere
Peste tot lume sunt săpate şanţuri în diverse scopuri, cum ar fi aşezarea ţevilor şi a cablurilor sau pentru fundaţiile caselor. Numărul de şanţuri surpate variază semnificativ de la o ţară la alta. Cauza este, totuşi, aproape întotdeauna aceeaşi. Şanţurile se surpă din cauza sistemului de susţinere inadecvat, pe care îl folosesc cei responsabili cu săparea lor. Pentru a putea lucra în siguranţă într-un şanţ în vederea salvării persoanelor rănite şi/sau încarcerate, este esenţial ca echipele de salvare să construiască rapid o zonă sigură în jurul locaţiei critice. Acest capitol furnizează informaţii generale cu privire la salvarea din şanţuri surpate, dar acestea nu înlocuiesc pregătirea practică specializată, necesară pentru asemenea operaţiuni. Dacă salvatorii nu sunt conştienţi de riscurile şi Sant surpat de condiţiile de siguranţă necesare în salvarea din şanţuri, acest lucru poate conduce la răniri sau chiar la moartea persoanelor implicate. Este esenţial ca salvatorii să nu acţioneze într-un şanţ care nu este susţinut într-un mod adecvat. Acţionarea întrun şanţ nesecurizat îi va pune pe salvatori în situaţia de a fi răniţi, încarceraţi sau, chiar mai rău, în eventualitatea în care şanţul se surpă din nou.

Șanț susținut corect

Salvatorii nu trebuie să intre în niciun caz într-un sant nesusținut.
Chiar și în timpul antrenamentelor trebuie să aveți extrem de mare grijă când vă aflați înăuntrul sau în jurul șanțurilor. Multe dintre fotografiile din acest capitol sunt făcute într-un șant sigur, de beton, folosit pentru antrenamente.

85

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Măsuri de siguranță pentru lucrul în șanțuri și terminologie
Este vital ca scena unei salvări din şanţuri să fie abordată cu mare precauţie. Într-un asemenea loc pot exista multe riscuri, a căror descriere depașește obiectivul acestei cărţi, orientat mai mult spre consideraţii tehnice. Pentru a dobândi cunoştinţe complete cu privire la acest subiect, este necesară urmărirea unui program de instruire susţinut. Figura de mai jos scoate în evidenţă numai o parte din multitudinea de aspecte ce trebuie luate în considerare când operaţi o salvare din şanţuri. În figură este prezentată, de asemenea, şi terminologia folosită în acest domeniu de-a lungul acestui capitol.

Scara de acces

Monitorizarea aerului și ventilația necesară

Pernă de ridicare de joasă presiune folosită pentru a umple spațiul din spatele structurii de sprijin Zonă cu materiale auxiliare pentru sprijinirea secundară

86

Dulapi de lemn Placi de sprijin

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Zonă cu acces limitat Cap Pământ

Baz
Margine Zonă de lucru

ă

Mal
Baz

Margine
ă

Baz

a

Fund

Zonă interioară de acțiune pentru salvatorii direct implicați

Zonă secundară rezervată pentru personalul de urgență. Toate persoanele neimplicate în salvarea de urgență trebuie ținute în afara acestor două cercuri.
87

Placă de sprijin folosită la consolidarea marginii șanțului

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Salvarea dintr-un șanț surpat

OBIECTIV:
Crearea unui spațiu de lucru sigur în jurul marginilor șanțului, în așa fel încât să se poată face susținerea șanțului, minimizând riscul unei surpări ulterioare.

EVALUAREA SITUAȚIEI: Cel mai mare risc pentru salvatori este surparea secundară ce poate duce la încarcerarea salvatorilor înăuntrul șanțului. Scopul acestei metode este de a minimiza acest risc.
PROCEDURA:
Aceasta procedura reprezintă un minim absolut de pași care trebuie urmați în abordarea unei salvări în siguranță dintr-un șanț surpat. Apropiați-vă de șanț pe la capătul său, cu precauție, folosind placarea pe marginile șanțului pentru a micșora apăsarea creată de greutatea dumneavoastră.
88

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Salvarea dintr-un șanț surpat
După introducerea unei scări la un capăt al șanțului, încurajați-i pe cei care nu sunt încarcerați să urce pe scară pentru a iesi din șanț.

Din acest moment, puteți începe evaluarea necesarului de susțineri.

Odată stabilit contactul cu o victimă conștientă, acesta nu trebuie pierdut.

Între timp, alți membri ai echipei pot începe să placheze de jur împrejur șanțul, pentru a micșora apăsarea creată de greutatea salvatorilor care vor lucra acolo. E posibil să fie necesară plasarea de scări pentru a permite ieșirea celor rămași în șanț, sau ce pot fi utile pentru oricare dintre salvatorii care ar putea cădea accidental în șanț în timpul eforturilor de salvare.

Niciodată să nu vă apropiați de marginea unui șanț fără placarea prealabilă a marginilor lui, indiferent cât de stabil poate să pară.

89

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Salvarea dintr-un șanț surpat
Poate fi necesar să îndepărtați grămada de pământ din apropierea marginilor șanțului pentru a ușura celelalte operațiuni de salvare. După aceasta, întotdeauna așezați dulapi de lemn pentru a micșora apăsarea produsă de greutatea salvatorilor.

Monitorizați permanent nivelul de gaze și asigurați ventilația necesară.

Salvatorii nu trebuie să intre niciodată într-un șanț nesecurizat.

90

Echipamentul de salvare trebuie aranjat într-o ordine precisă pentru a permite accesul rapid și ușor la uneltele necesare.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Crearea rapidă a unei zone sigure

OBIECTIV : Crearea rapidă a unui spațiu sigur de adăpostire de unde salvatorii să poată acorda îngrijire medicală de urgență victimelor încarcerate. EVALUAREA SITUAȚIEI: Se depistează poziția victimelor în funcție de care se trece la crearea rapidă a spațiului sigur de adăpostire.

PROCEDURA:
Alegerea popilor: Oricare dintre popii cu închidere automată este potrivit pentru această aplicație (vezi pag. 26-27). Poziționați un membru al echipei de salvatori în zonă cu acces limitat (unde este de obicei grămada de pământ scos din șanț) și cel puțin doi alți membri în zona de lucru (vezi pag. 87).
91

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Crearea rapidă a unei zone sigure
Din zona de lucru, poziționați primul dulap de lemn cu capătul de jos la baza malului opus al șanțului. Acest dulap de susținere trebuie lăsat să se sprijine oblic pe marginea de sus a malului dinspre zona de lucru.

Acum introduceți ușor prima placă de susținere peste dulapul deja instalat.

Împingeți apoi ambele elemente spre partea cu acces limitat a șanțului. Acestea pot fi ținute de către salvatorul care a fost plasat pe partea respectivă a șanțului.
92

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Crearea rapidă a unei zone sigure
Din zona de lucru poziționați al doilea dulap cu partea de jos la baza malului dinspre dumneavoastră, după care împingeți capătul de sus să se sprijine pe partea opusă, pe celelalte două elemente de sprijin introduse în șanț.

Acum, din zona de lucru, introduceți a doua placă de susținere pe lângă malul șanțului, folosindu-vă de dulapul de lemn pentru a o ghida cu partea de jos la baza malului. Trageți înapoi capătul de sus al dulapului de lemn pentru a-l lipi de placă.

93

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Crearea rapidă a unei zone sigure
Între timp, o altă echipă poate configura popii necesari, ținând seama de lățimea șanțului.

Folosind frânghii, coborâți primul pop până la o înălțime de aproximativ 0,6m față de fundul șanțului. Apoi extindeți popul atât cât este necesar pentru a se fixa în poziția dorită.

Avantajul unui pop cu sistem de blocare automată este că acesta se va asigura fără ca vreun salvator să fie nevoit să coboare în șanț.

Acum verificați dacă a rămas spațiu între spatele plăcilor și mal. Dacă da, umpleți-l cu perne de joasă presiune sau cu pământ. După aceasta, puteți extinde popul pentru fixare definitivă.

94

Niciodată nu intrați într-un șanț care nu este susținut complet cu ajutorul unui sistem cu blocare mecanică.

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Crearea rapidă a unei zone sigure
Aceeași procedură se aplică și pentru popul ce urmează a fi fixat în partea de sus. Acesta nu trebuie poziționat la mai puțin de 0,6 m de marginea de sus a șanțului. Distanța dintre popi nu trebuie să fie mai mare de 1,2 metri. Dacă este necesar, fixați mai mult de două rânduri de popi de sprijin. Popii care nu se blochează automat trebuie blocați manual începând cu cei de deasupra, pe măsură ce salvatorii coboară în zona sigură astfel creată. Furtunurile popilor deja blocați pot fi îndepărtate. În același timp, puteți începe fixarea prin cuie a capetelor pe plăcile de susținere.

Pe măsură ce popii sunt fixați, frânghiile pe care le-ați folosit pentru a-i coborî în șanț trebuie trase la suprafață. În unele cazuri, pentru a-l disponibiliza, s-ar putea să fie necesar să înlocuiți sistemul de susținere de urgență cu o altă susținere, cum ar fi popi din lemn sau popi industriali simpli. Acest lucru este necesar, de obicei, în șanțuri lungi unde trebuie create mai multe zone sigure.

95

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Mulțumiri
Această carte nu ar fi văzut lumina tiparului fără ajutorul și contribuția următoarelor persoane și organizații: Pentru rolul în formularea și dezbaterea multora dintre tehnicile și strategiile descrise în această carte: · Rod Campbell - Central University of Technology, South Africa · Rob Owen – Fishbone Research Limited, United Kingdom · Road Accident Rescue Committee – Queensland Fire and Rescue Service, Australia · Peter Fiset – Holmatro Rescue Equipment, United States · Dave Dalrymple – Roadway Rescue, United States Pentru ajutorul acordat în consultarea conținutului: Ad Rombouts, Fran Dunigan, Giff Swayne, Malcolm Stirk, Tony Barboza Pentru asistență tehnică și fotografii: · Holmatro Rescue Equipment · Piba, Antwerp Provincial Institute of Fire and Ambulance Service Training, Belgium · Anne Arundel County Fire Training Academy, United States · Swedish Rescue Services Agency, Sweden · Wennergren Maskin, Sweden · Durban University of Technology Dept. Emergency Medical Care & Rescue, South Africa În final, un cuvânt de mulțumire salvatorilor din toată lumea, care mi-au împărtășit din experiențele personale. Contribuția lor este profund apreciată.

96

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Note

97

TEHNICI DE SUSȚINERE ȘI RIDICARE DE URGENȚĂ
A Guide to Equipment Handling and Techniques for Use in Emergency Shoring and Lifting Operations

Note

98

Această publicație vă este oferită de:

www.holmatro.com

SC MAGIC VIEW SRL Tel: +40 (0) 31 805 20 80 Fax: +40 (0) 31 805 20 79 Email: office@magicview.ro Web: www.magicview.ro

Str.Gheorghe Marinescu Nr.50 540136 Târgu Mureş Tel/Fax: +40-265-210110 Email: fundatia@smurd.ro

ISBN 978-90-812796-1-1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful