You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

CZYTAJ OBOWIZKOWO

Seniorzy
na piknikach

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 14 (191)

22 LIPCA 2015

ISSN: 2080-3664

Klub Seniora Komes oraz Klub Seniora Pogorzelec


dziaajcy przy Zarzdzie Rejonowym Polskiego Zwizku
Emerytw Rencistw i Inwalidw w Kdzierzynie-Kolu
zorganizoway piknik biesiadny na ranczo w Czarnocinie.

Wicej na: GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole rozrywka

kdzierzyn-kole - INWESTYCJE

Suchajmy ludzi,
czyli kontrowersje wok Dni Miasta

Wahadowo
na Krzywoustego
Fot. Janusz Nowak

katarzyna solarz

Tegoroczne Dni Miasta


miay by szczeglne. 17 padziernika Kdzierzyn-Kole
obchodzi bowiem 40. urodziny. To w 1975 roku Kdzierzyn, Kole, Sawicice i
Kodnica poczyy si w jedn cao. Jubileuszowe uroczystoci rozpoczy si w
czerwcu. Gwiazd dwudniowej imprezy by zesp Electric Light Orchestra Classic.
Niestety ten zesp, ktrego
nazwa wywouje przyspieszone bicie serca u fanw, ktrzy
suchali go na przeomie lat
70. i 80. nie ma nic wsplnego z legendarnym ELO i z jego frontmanem Jeffem Lynne. Brytyjscy muzycy, ktrzy
wystpili na jubileuszu Kdzierzyna-Kola, to tylko coverband wykonujcy przeboje po dawnej legendzie. Rok
temu wystpowali w Raciborzu, a w tym, oprcz Kdzierzyna, odwiedzili te Oaw
na tamtejszych Dniach Koguta. Dobr gwiazd na jubileusz
miasta (oprcz ELO wystpi
Jamal) by niepochlebnie komentowany na portalach spoecznociowych i forach internetowych, a niezadowolenie
mieszkacw najlepiej oddaa
saba frekwencja na imprezie.
Niektrzy wybrali imprezy w
ssiednich Strzelcach Opolskich czy Gogwku, gdzie repertuar by bogatszy. Warto
wspomnie, e w poprzednich
edycjach Dni Miasta w Kdzierzynie-Kolu obfitoway
m.in. w takie sawy rodzimej
sceny muzycznej jak Zakopower, Patrycja Markowska,
Budka Suflera, Dem, Maryla
Rodowicz, Lady Pank. Wtedy
frekwencja bya imponujca.
Dlatego zasadne jest pytanie, jakie do wadz miasta
skierowaa na ostatniej sesji
Rady Miasta, Ewa Czubek:
Wedug jakiego klucza, byli dobierani wykonawcy na
R E K L A M A

Fot. Starostwo w Kdzierzynie-Kolu

Rusza remont ulicy Krzywoustego


w Kdzierzynie-Kolu.

Radni bez skrupuw skrytykowali tegoroczn imprez.

Po remoncie na ulicy Krzywoustego


pojawi si m.in. cieka rowerowa.

Mieszkacy i niektrzy radni uwaaj, e Electric Light Orchestra Classic


nie powinna wystpowa na Dniach Miasta.
40-lecie miasta i dlaczego
gwd programu to gwiazda, ktra wykonuje covery?
Uczestniczyam w tegorocznym wydarzeniu i musz z
przykroci stwierdzi, e nigdy dotd nie widziaam tak
maej frekwencji. W Polsce
mamy wielu atrakcyjniejszych
wykonawcw, ktrzy z pewnoci zgromadziliby liczniejsz publiczno dodaa. Ze
spostrzeeniami Ewy Czubek
zgodzi si rwnie radny Micha Nowak, ktry lata wstecz
(nie bdc wwczas radnym) osobicie zwraca uwag kierownictwu Miejskiego
Orodka Kultury, e winno si
orientowa w obowizujcych
trendach muzycznych i zaprasza formacje, ktre zaspokoj gusta zarwno dojrzaych
odbiorcw, jak i modziey.
Dziaa
kierownictwa
Miejskiego Orodka Kultury,
przed zarzutami radnych bronia prezydent, Sabina Nowosielska, argumentujc, e jeli
kto nie umie si bawi, to zawsze bdzie krytykowa wybr jakiego dokonali organi-

zatorzy, a opinii wyraanych


na forach publicznych naley czyta jak najmniej, bo nie
oddaj rzeczywistoci. Na
wieczornym koncercie, kiedy
wystpowaa ELO, byy tumy
i wszyscy wietnie si bawili,
wcznie ze mn stwierdzia prezydent. Dokonalimy
takiego wyboru, uwaam, e
bardzo ciekawego i oryginalnego. By moe cz mieszkacw miasta ma na to inny,
pogld ale trudno zadowoli
wszystkich doda wiceprezydent Wojciech Jagieo.
Burzliw dyskusj dobrze
podsumowaa
wspomniana na pocztku radna, Ewa
Czubek: Wszyscy, jak jeden
m, jestemy tu, by sucha
mieszkacw, a nie gaska
si wzajemnie, a skoro s wtpliwoci, to w przyszym roku
zrbmy ankiet, np. wsplnie ze szkoami, dziki ktrej poznamy gusta muzyczne wszystkich. Zastrzeenia
radnych wzbudzi te fakt, e
wynagrodzenie dla ELO Classic, ktra pocztkowo widniaa na plakatach jako orygina,

byo tajemnic handlow.


Takow zasoni si kierownik MOK-u, Piotr Gabrysz,
odmawiajc udzielenia telefonicznej informacji dziennikarzowi Dobrej Gazety, o
gay wykonawcw. Dopiero
na pisemn prob Fundacji
Wiedzie Wicej, ktra poprosia o udostpnienie listy kosztw do informacji
publicznej, dyrekcja przekazaa dokument.Wtpliwoci
wyjani te mecenas Maciej
Pajk, radca prawny urzdu
miasta. Wynagrodzenie nalene wykonawcy, realizowane na zlecenie sektora finansw publicznych, a tak jest
m.in. instytucja kultury, winno by jawne wyjani. Pod
koniec sesji, przewodniczcy
Rady Miasta, Andrzej Kope
zoy wniosek, aby do rejestru umw ktre widniej na
stronach magistratu, podpi
te takie, ktre urzd zawiera
z artystami. Wniosek zosta
przegosowany wikszoci
gosw, ku zaskoczeniu samej prezydent, Sabiny Nowosielskiej.

960 tys. z kosztowa


bdzie remont ul. Bolesawa Krzywoustego w Kdzierzynie-Kolu. Do przetargu
ogoszonego przez Powiatowy Zarzd Drg przystpio
8 firm. Zwyciskie przedsibiorstwo z Jaryszowa dao
omioletni gwarancj na
inwestycj. Dyrekcja PZD
podpisaa ju umow z wykonawc, ktry rozpocz
prace. Ulica Krzywoustego
prowadzi przez osiedle Piastw, jedno z najwikszych
miejskich osiedli.

Ulica zostanie gruntownie przebudowana, pojawi si


zupenie nowy asfalt, bdzie
te siatka wzmacniajca, zaplanowano rwnie poszerzenie
chodnika ze ciek rowerow,
a tamtejsza zatoka autobusowa ulegnie modernizacji mwi Arkadiusz Kry, dyrektor
Powiatowego Zarzdu Drg i
dodaje, e podczas remontu
bdzie obowizywa ruch wahadowy. Modernizacja powinna zakoczy si we wrzeniu.
p

REGION - POLICJA

Proponowa
dzieciom seks
Mieszkaniec Rybnika zamieci w internecie informacj o tym, e chtnie
spotka si z dziemi.
14 lipca z dyurnym rybnickiej komendy skontaktowa si
mieszkaniec Wrocawia. Mczyzna przekaza funkcjonariuszom informacj o tym, e
w internecie natrafi na ogoszenie, z ktrego wynikao, i
jeden z mieszkacw Rybnika
prbuje umawia si z dziemi.
Spotkania, jak wynikao z treci
ogoszenia, miay mie charakter intymny. Ogoszenia skierowane byy do dzieci w wielu
od 10 do 12 lat. Zgaszajcy poinformowa policjantw o tym,
gdzie moe przebywa mczyzna. Przypuszczenia potwierdzi-

y si. To 29-letni mieszkaniec


Rybnika. Mczyzna czciowo
przyzna si do winy. Mundurowi ustalili, e mczyzna za
porednictwem tego samego
portalu chcia sprzeda dokument, ktry nie zalea do niego.
29-latek usysza ju zarzuty za
skadanie osobom maoletnim
propozycji seksualnych oraz za
prb sprzeday cudzego dokumentu stwierdzajcego tosamo. Wobec podejrzanego
zosta zastosowany rodek zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego oraz porczenia majtkowego. Za popenione przestpstwa mczynie grozi kara
pozbawienia wolnoci do 2 lat.
p

2 Wiadomoci

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samarzd

komentarz na gorco

Absolutoryjne nie
dla Sabiny Nowosielskiej
katarzyna solarz

Jednym z istotnych elementw zarzdzania finansami w jednostkach samorzdu


terytorialnego jest konfrontacja zaoe w planie finansowym z ich realizacj, ktrej
odzwierciedleniem ma by
prawidowe wykonanie przez
wadz wykonawcz, czyli
prezydenta, uchway budetowej. Ze wzgldu na charakter
samorzdu, to uchwaodawca,
czyli rada miasta, ktra dziaa w imieniu mieszkacw,
ma w rku narzdzie kontroli, jakim jest absolutorium.
W Kdzierzynie Kolu tegoroczna sesja absolutoryjna
bya specyficzna w praktyce
za wykonanie ubiegorocznego budetu oceniany by Tomasz Wantua, ktry w 2014
roku piastowa urzd przez 11
miesicy. Sabina Nowosielska
zaja jego miejsce dopiero 8
grudnia tego roku, jednak
formalnie, to ona nie otrzymaa absolutorium. Taka sytuacja, w jakiej postawiona
zostaa Nowosielska wynika
z uomnoci przepisw prawnych, dotyczcych udzielania
absolutorium. Trudno, ebym podsumowywaa budet
i jego realizacj w kadencji,
w ktrej nie byam prezydentem zauwaya Nowosielska. Jak zaznaczy przewodniczcy Rady Miasta, Andrzej
Kope, Nowosielska miaa
bardzo ograniczony wpyw

na ksztat ubiegorocznego
budetu, a na jego wykonanie minimalny. W zwizku
z powyszym, decyzja o nieudzieleniu absolutorium nie
rodzi adnych konsekwencji prawnych wobec obecnej
prezydent, jest jedynie manifestacj, symbolicznym wyrazem niezgody rady na sposb
gospodarowania rodkami
publicznymi przez Tomasza
Wantu. Mimo, e ubiegoroczny budet zosta wykonany praktycznie bez zarzutw, a komisje problemowe,
w tym rewizyjna, ktrej ocena jest decydujca, zaopinioway go pozytywnie, to radni
w gosowaniu nad uchwa i
tak nie udzielili prezydentowi absolutorium. Za byo
jedynie piciu radnych, jeden
przeciw i a szesnastu wstrzymao si od gosu. Dlaczego?
Taka decyzja radnych bya
spowodowana zastrzeeniami co do sposobu wydawania
pienidzy publicznych, cz
z nich bowiem, jak stwierdzili niektrzy radni zostaa rozdysponowana na niekorzy
miasta. Tak byo m.in w przypadku nadmiernego wydatkowania rodkw na dziaalno
MOK-u, tu przed wyborami.
Wydatki, ktre co roku plasoway si na poziomie 2,5 mln.
zotych, w 2014 roku przekroczyy kwot 3 mln. Szacujemy, e okoo 300 450 tys.
byo wydatkowanych wicej
ni dotychczas zaznaczya

Fot. Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu

Obecna prezydent KdzierzynaKola nie otrzymaa absolutorium,


de facto nie dostago byy wodarz, Tomasz Wantua.

Prezydent Sabina Nowosielska (na zdj.) miaa bardzo ograniczony wpyw na ksztat ubiegorocznego budetu, a na jego
wykonanie minimalny.
Katarzyna Dysarz, przewodniczca komisji ds. Owiaty,
Kultury i Kultury fizycznej.
Takich wydatkw na kultur czy promocj byo wicej, m.in. dyskutowany na
ostatniej sesji spot reklamowy, w ktry poprzednia ekipa
zainkasowaa z puli publicznych pienidzy prawie 9 tys.
zotych. Jednak absolutorium
musi cile odnosi si do wykonywania budetu, nawet jeli polityka finansowa byego
wodarza budzi wrd radych
zastrzeenia. Przedstawione
przez Tomasza Wantu sprawozdanie z wykonania bude-

tu miasta za 2014 rok sprawdzaa komisja rewizyjna.


Zarwno pod wzgldem formalnym jak ksigowym budet zosta wykonany zgodnie
z ustaw, co potwierdzia Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu. Jeli chodzi o realizacj budetu, to dochody
zrealizowano w wysokoci 210
246 000, co stanowi 97 proc.
planu budetowego poinformowaa skarbnik miasta,
Joanna Hariasz. Z kolei wydatki wyniosy 220 598 000
z. czyli prawie 93 proc. planu. Zaduenie gminy z tytuu kredytw i poyczek dugo-

Andrzej Kope
przewodniczcy Rady Miasta Kdzierzyn-Kole
W literaturze dotyczcej
procedury udzielenia absolutorium od duszego czasu
zwraca si uwag, na pewne uomnoci jej uomnoci.
Regionalne Izby Obrachunkowe skupiaj si zwykle na
ocenie wykonania wydatkw
gminy przy czym problemem
staje si dopiero wydatkowanie rodkw powyej wartoci zaplanowanych w budecie czyli zamanie dyscypliny
budetowej. Realizacja dochodw ma dla RIO w kontekcie oceny wykonania budetu mniejsze znaczenie.
Jak pokazuje praktyka przy
uchwaach wnioskujcych o
nieudzielenie absolutorium
RIO rzadko przyjmuje rwnie argumenty dotyczce legalnoci, celowoci czy
te gospodarnoci. Jaskrawym tego przykadem byo
wydanie negatywnej opinii
przez RIO w Opolu na temat
uchway Komisji Rewizyjnej
z 2013r. o nieudzielenie absolutorium w sytuacji uchylenia przez wojewod uchwa
o likwidacji szk w 2015 r.
Proces likwidacji szk pocign wtedy za sob szereg wydatkw realizowanych pomimo uniewanienia
uchwa. To pokazuje jak
uomna jest procedura absolutoryjna i jak trudno jest
podj uchwa o nieudzielenie absolutorium mimo
e wydaje si czasem, e s

ku temu obiektywnie suszne przesanki. Nie podjcie


uchway o udzielenie absolutorium nie jest rwnoznaczne z podjciem uchway o
nie udzieleniu absolutorium
i nie rodzi dalszych skutkw
prawnych. Radni zaznaczali
podczas dyskusji, e absolutorium z wykonania budetu za rok 2014 udzielane jest
nie urzdujcej prezydent ale
poprzedniemu prezydentowi
Tomaszowi Wantule poniewa to poprzedni prezydent
wykonywa
zdecydowan
wikszo ubiegorocznego
budetu. Przepisy prawa mwi, e rady gmin kontroluj
dziaalno prezydenta m.in.
pod ktem zasadnoci, celowoci i legalnoci podejmowanych dziaa i realizowanych wydatkw. W trakcie
dyskusji na sesji absolutoryjnej paday przykady podjtych w minionym roku zada, ktre byy oceniane jako
niegospodarne. Przypomniano te sytuacj wydatkowania przez prezydenta Wantu rodkw publicznych
na cele prywatne, za ktry
to czyn aktualnie toczy si
przeciwko niemu postpowanie przed sdem rejonowym. Skonio to wikszo
radnych w tym take i mnie
do nie poparcia uchway o
udzieleniu absolutorium pomimo tego, e Regionalna
Izba Obrachunkowa w Opolu wydaa pozytywn opini
na temat realizacji budetu
roku 2014.

terminowych na koniec 2014


roku wynosio 79 mln co stanowi 38 proc. dochodw. Zacignite przez gmin kredyty byy spacane terminowo.

W 2014 roku podobnie jak


w latach poprzednich, gmina
terminowo realizowaa swoje
zobowizania podsumowaa
skarbnik miasta.

kdzierzyn-kole - zdrowie

Krok milowy w stron hospicjum


katarzyna solarz

Usprawnienie dziaalnoci hospicjw domowych i


otwarcie poradni paliatywnej
w Kdzierzynie-Kolu oznacza
krok milowy w stron opieki
nad pacjentami onkologicznymi, chorymi dugotrwale i terminalnie. Teraz opiek
specjalistw zostan otoczone
rwnie rodziny osb nieuleczalnie chorych, ktre nie bd
osamotnione w zmaganiu si z
chorob i mierci bliskich,

otrzymaj pomoc psychologa. Z kolei hospicja domowe,


ktre ju dziaaj, dostan dodatkowe wsparcie. Niedawno w sprawie powoania poradni paliatywnej i hospicjum
domowego prezydent, Sabina Nowosielska rozmawiaa
z ks. Arnoldem Drechslerem,
dyrektorem Caritas Diecezji
Opolskiej. Wynikiem tych rozmw jest podpisanie umowy,
dziki ktrej wspomniane instytucje dostan wikszy zastrzyk pienidzy Umowa zoZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

staa podpisana do koca tego


roku i bdzie te obowizywa
w przyszym, 2016 roku mwi Jarosaw Jurkowski, rzecznik kozielskiego magistratu.
Koszty podzielia gmina na
p z NFZ-tem co razem dao
kwot 140 tys. z. Poradnia paliatywna bdzie na razie dziaaa dwa razy w miesicu. Natomiast hospicjum domowe
bdzie funkcjonowao tak, jak
do tej pory, z tym, e zwikszy
si liczba zatrudnianego personelu. Najliczniejsza grupa

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu

W miecie bdzie dziaa poradnia paliatywna i hospicjum domowe.

Gmina zawara ju umow z organizaj Caritas i przekazaa 140 tys. zotych na funkcjonowanie poradni paliatywnej i hospicjum domowego w Kdzierzynie-Kolu. Na zdjciu od lewej ks.
Arnold Drechsler z Caritas Diecezji Opolskiej, wiceprezydent Artur Maruszczak, SN, wiceprezydent Wojciech Jagieo podczas konferencji prasowej powiconej utworzeniu hospicjum.
osb wymagajcych pielgnacji
znajduje si w domach i to wanie o nich mwi si najmniej
uwaa ks. Arnold Drechsler.
Nie mwi si take o tym, e to
najbardziej wymagajca grupa
chorych, bo czsto s to osoby
niedone, samotne i porzucone. Brak odpowiedniego sprztu oznacza, e to opiekun sam
podnosi, przewija i myje pacjenta. Teraz, dziki wsparciu
finansowemu gminy, zwikszy
si ilo wiadczonych przez
Caritas usug, ich jako, a co
za tym idzie komfort pacjenta i pracy opiekuna wiadczo-

nej na terenie miasta i gminy.


Wsppraca ktr miasto podjo z Caritas Diecezji Opolskiej
wynika z potrzeby skorzystania
z dowiadcze tej organizacji, jej profesjonalizmu i etyki
pracy nad pacjentami onkologicznymi, chorymi dugotrwale i terminalnie. Dodatkowym
powodem tej wsppracy jest
doprowadzenie do powstania
dugo i bez skutku obiecywanego przez poprzednich wodarzy hospicjum stacjonarnego. Po poradni paliatywnej i
hospicjum domowym, to trzeci planowany etap wsppracy

pomidzy gmin a Caritasem


Diecezji Opolskiej. Hospicjum stacjonarne jest ju w
planach, teraz strony zastanawiaj si nad waciw lokalizacj informuje Jarosaw
Jurkowski. Miejsce ktre typowano do tej pory, czyli cz
szpitala na ul. Judyma, prezydent, Sabina Nowosielska wraz
z ks. Arnoldem Dreschlerem,
uznali za niewaciw. Decyzj
w tej sprawie strony podejm
w cigu najbliszych miesicy,
do koca trzeciego kwartau
2015 roku zapadnie te decyzja
w sprawie otwarcia placwki.

GazetaInformator.pl >>

na Kowalska, rzecznik policji w


Kdzierzynie-Kolu. - Mczyzna jest rwnie podejrzany o
usiowanie wamania do sklepu spoywczego, ktre miao miejsce w poowie czerwca
oraz o rozbj, ktry mia miejsce pod koniec czerwca. Wwczas groc noem mia skra
49-latkowi portfel. Wamywacz
z Kdzierzyna Kola usysza
od prokuratora 12 zarzutw.
Decyzj sdu zosta tymczasowo aresztowany na 3 miesice,
a poniewa by ju wczeniej
karany za podobne przestpstwa, bdzie odpowiada przed
sdem w warunkach recydywy.
Grozi mu do 15 lat pozbawienia
wolnoci. Podczas wakacji,
kiedy chtniej spdzamy czas
poza domem, wychodzc pamitajmy o prawidowym zabezpieczeniu swojego mieszkania przestrzega podkomisarz
Magdalena Kowalska. - Upewnijmy si, e wszystkie okna i
drzwi s dobrze zamknite, a
jeeli wyjedamy na duej,
warto poprosi zaufanego ssiada, eby zwrci uwag na
mieszkanie pod nasz nieobecno.
ks

kdzierzyn-kole - policja

Poar na zlecenie
Policjanci z Kdzierzyna-Kola zatrzymali trzech
mczyzn podejrzanych
o udzia w podpaleniu lokalu.
W wakacje ubiegego roku
policjanci z Kdzierzyna-Kola
odebrali zgoszenie o poarze
jednego z lokali w powiecie kdzierzysko-kozielskim. Skierowana na miejsce zdarzenia
grupa ledcza ustalia, e mogo
tam doj do podpalenia. Straty
oszacowano wwczas na blisko
60 tys. zotych. Na miejscu
przestpstwa funkcjonariusze
zabezpieczyli lady, a take zebrali i poczyli wszystkie fakty,
ktre mogyby prowadzi na
trop podpalacza mwi rzecznik policji w Kdzierzynie-Kolu, Magdalena Kowalska.
Wyjanianiem sprawy zajmowali si policjanci z Wydziau do Walki z Przestpczoci przeciwko Mieniu, ktrzy
pracowali pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kdzierzynie-Kolu. Wielomiesiczna
praca policjantw przyniosa

oczekiwane efekty, a zabezpieczony materia dowodowy oraz


praca operacyjna przyczynia si do ustalenia tosamoci
osoby podejrzanej o podpalenie lokalu.
Okaza si nim 26-letni
mieszkaniec Gliwic relacjonuje rzecznik policji, Magdalena Kowalska. Jak ustalono mczyzna mia dziaa na
zlecenie 39-letniego dzierawcy lokalu, ktry w ten sposb
chcia wyudzi od ubezpieczyciela ponad 100 tys. zotych
odszkodowania. Za porednictwem swojego znajomego dotar do 26-latka, a ten za 2 tys.
zotych zgodzi si podoy
ogie w obiekcie. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali
trzech mieszkacw Gliwic, a
ledztwo zostao zakoczone.
Mczyni usyszeli ju prokuratorskie zarzuty, a teraz za
swoje czyny bd odpowiadali
przed sdem dodaje Kowalska.
ks

kdzierzyn-kole - BEZPIECZESTWO

Oznakuj swojego psa


W
Kdzierzynie-Kolu
mona bezpatnie wszczepi swojemu psu mikroczip.
Wydzia Ochrony rodowiska i Rolnictwa Urzdu Miasta
Kdzierzyn-Kole przypomina,
e nadal jest prowadzona nieodpatna identyfikacja psw,
polegajca na wszczepieniu pod
skr zwierzcia elektronicznego mikroczipa. Zaczipowane psy
podlegaj rejestracji w elektronicznej bazie danych psw. Aby
oznakowa zwierz naley zgo-

si si do jednej z trzech lecznic


na ul. Piastowskiej 44/2, ul.
Korfantego 19, ul. Gazowej 1.
Waciciele psw mog dokona
bezpatnego oznakowania zwierzcia w lecznicy zwierzt po
okazaniu dowodu tosamoci.
Identyfikacja i rejestracja psw
jest prowadzona we wsppracy
z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierzt w
Gdasku. Akcja potrwa do 30 listopada 2015 r.
p

MOSIR inwestuje w rdmieciu

w skrcie

Po remoncie krytej pywalni kolej na Hal sportow.


Fot. Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu

Okrada mieszkania
na parterze

region

kdzierzyn-kole inwestycje

Kryty basen zyska nowy wygld. Teraz planowane s kolejne inwestycje w tej czci miasta.
katarzyna solarz

Modernizacja krytego basenu w rdmieciu trwaa


przeszo rok. Budynek zosta
dostosowany do obowizujcych przepisw przeciwpoarowych, przebudowano
klatki schodowe oraz zastosowano udogodnienia dla
potrzeb osb niepenosprawnych. Troch skromniej bdzie przebiega remont Ha-

li rdmiecie. - Zostan
wymienione wszystkie instalacje i wyremontowane
pomieszczenia sanitarne informuje Jarosaw Jurkowski, rzecznik Urzdu Miasta.
Wygodniej i nowoczeniej
ni dotychczas bd wyglday te szatnie, ale rwnie
pomieszczenia dla sdziw i
pracownikw. - Prace skupi si gwnie na zapleczu
hali, a ich koszt wyniesie 1,6

mln z - dodaje Jurkowski.


Na czas remontu sportowcy
trenujcy w hali, bd musieli skorzysta z innej lokalizacji. Bokserzy przenios
si na treningi do salki na
ssiadujca z hal, kryt pywalni, a grupy siatkarskie
i badmintonowe bd najprawdopodobniej wiczy w
hali Azoty. Prace remontowe w obiekcie potrwaj do 15
listopada 2015 roku.

kdzierzyn-kole - inwestycje

Szkoy zaoszczdz
na ogrzewaniu
W CKPiU na Azotach zostan
przeprowadzone
prace zwizane z termomodernizacj budynku.
W budynku usytuowanym
na ul. Mostowej na Azotach,
gdzie ksztac si przyszli technicy, znajduje si m.in. klasa o
profilu nauczania: energia odnawialna. To klasy wyposaone
w najnowoczeniejszy w wojewdztwie opolskim sprzt. Teraz powiat zainwestuje w termomodernizacj obiektu 120
tys. z. Przyniesie to jednostce znaczne oszczdnoci w
kosztach zwizanych z ogrzewaniem. - Prace zostay podzielone na dwa etapy - mwi
Ireneusz Winiewski, dyrektor
placwki. - Obecnie ocieplamy
pierwsz cz budynku, przy
okazji wymienimy te okna i
pomalujemy budynek. Potem
naley spodziewa si drugiego
etapu robt - dodaje Winiewski. Poprawi si te wygld i estetyka samego obiektu. To nie
jedyna inwestycja powiatu w
tym zakresie. Termomodernizacj starostwo zaplanowao

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

kdzierzyn-kole - policja

W zeszym miesicu
policjanci wpadli na trop
wamywacza, ktry wchodzi do mieszka przez
uchylone okna.
Spraw wama wyjaniali
kryminalni z Wydziau do Walki z Przestpczoci przeciwko
Mieniu, ktrzy pracowali pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kdzierzynie-Kolu. Na
miejscu przestpstwa funkcjonariusze zabezpieczyli lady, a
take zebrali i poczyli ze sob
wszelkie informacje, ktre doprowadziy ich na trop wamywacza. Okaza si nim 42letni
mieszkaniec Kdzierzyna-Kola. Mczyzna wykorzystujc
uchylone okna rabowa znajdujce si na parterze mieszkania. W ten sposb okrad
wacicieli 8 mieszka oraz domu jednorodzinnego. upem
wamywacza paday m.in. pienidze, dokumenty, biuteria,
aparaty fotograficzne i laptopy.
Poszkodowani wycenili straty
cznie na blisko 13 tysicy zotych. Policjanci odzyskali cz
skradzionego mienia i oddali
wacicielom. To nie jedyne
przestpstwa, z ktrymi mg
mie zwizek zatrzymany
mwi podkomisarz Magdale-

Wiadomoci 3

22 lipca 2015, nr 14 (191)

Prace zwizane z remontem budynku podzielono na dwa


etapy. Obecnie jest on ocieplany.
te w Zespole Szk Specjalnych w Kodnicy, gdzie planowany jest kompleksowy remont dachu. Wczeniej takie
prace prowadzono w Zespole
Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu, gdzie za 323 tys. z. ocieplono du sal gimnastyczn
wraz z cznikiem. Podobne
remonty przeprowadzono w
szkoach ponadgimnazjalnych
- Jaki czas temu ukoczono
roboty w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych

na os. Azoty oraz Zespole Szk


nr 3 w Sawicicach - informuje Adam Lecybil, rzecznik
Starostwa powiatowego w Kedzierzynie - Kolu. Wczeniej
podobna modernizacj przesza te kozielska egluga. Prace zwizane z ociepleniem
budynkw powoduj nawet
25- procentowe oszczdnoci
w puli wydatkw na ogrzewanie - dodaje Lecybil.
ks

kdzierzyn-kole - zdrowie

Grony Barszcz Sosnowskiego


Rolin mona spotka
take w Kdzierzynie-Kolu.
Czsto mylony z koprem,
wydziela opary, ktre bardzo
le wpywaj na nasz ukad
oddechowy, a co gorsza po zetkniciu z rolin objawy nie
pojawiaj si natychmiast, ale
zwykle kilkadziesit minut po

zdarzeniu. To powoduje, e to
jedna z najbardziej zdradliwych
rolin, ktra ronie take w Kdzierzynie-Kolu. Wdkarze
zwracaj uwag, e mona j
spotka nad Odr. Po zetkniciu z ni pojawiaj si pcherze
oraz pieczenie. Kontakt z rolin moe powodowa poparzenia II i III stopnia. Wymagana

jest wwczas wizyta u lekarza.


Jeli wybieramy si w miejsce,
gdzie moemy spotka rolin,
dobrze, aby zaoy na siebie
odpowiedni strj. Niech bd
to syntetyczne tkaniny, tak by
nie przedosta si przez nie toksyczny sok.
ks

Nowi policjanci
Do garnizonu opolskiego przyjto 16 nowych policjantw.
Funkcjonariusze ju lubowali. lubowanie miao miejsce
w Komendzie Wojewdzkiej
Polski w Opolu. Teraz czeka ich
p roku szkolenia. Po tym czasie nowi policjanci bd mogli
peni sub. Trzech z nich ma
zosta zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w
Kdzierzynie-Kolu.
Prezes z Opola
Do tej pory Gminny Orodek
Sportu i Rekreazji w Zakrzowie nie mia prezesa. Od lipca
pokieruje nim Zenon Charszczuk. Prezes orodka pochodzi
z Opola.
Podwyki dla
nauczycieli
Pracownicy szk podstawowych i gimnazjw w Kdzierzynie-Kolu od nowego roku
szkolnego mog liczy na podwyki. Zwizek Nauczycielstwa
Polskiego Oddzia w Kdzierzynie-Kolu wynegocjowa wysze
stawki. Dodatek za wychowawstwo od wrzenia ma wynosi
120 zotych. Od padziernika
o 5 procent wzronie pensja
pracownikw administracji w
szkoach.
Szkolenia
dla bezrobotnych
Powiatowy Urzd Pracy w
Kdzierzynie-Kolu zaprasza
osoby bezrobotne na kursy i
szkolenia. Szkolenia skierowane s do osb w wieku od 15 do
30 lat. Na pocztek organizowany jest kurs kerlnerski, ktry
potrwa 44 godziny. PUP oferuje
bardzo atrakcyjne stypendia.
Dopalacze
w Kdzierzynie
Ostatnio znw gona staa si
sprawa dopalaczy. W cigu
zaledwie kilku dni z powodu
zaycia narkotyku o nazwie
Mocarz do szpitali trafio ponad 300 osb. Okazuje si, e
problem pojawi si take w wojewdztwie opolskim. Tylko w
cigu ostatnich trzech miesicy
opolski sanepid odnotowa 14
przypadkw zatrucia dopalaczami. Najmodsza osoba, ktra
zatrua si dopalaczem miaa
15 lat.
Grony wypadek
Na ulicy Jana Brzechwy w
Kdzierzynie-Kolu doszo do
gronego wypadku. Samochd
marki volkswagen polo z nieznanych przyczyn zjecha do
rowu i uderzy w drzewo. Pojazdem kierowaa moda kobieta.
W wyniku wypadku doznaa
oglnych obrae ciaa. Zostaa
przewieziona do szpitala.
Rusza remont
Wkrtce ruszy remont ulicy
Bolesawa Krzywoustego w
Kdzierzynie-Kolu. Ulica ta
jest drog dojazdow do osiedli Piastw oraz Powstacw
lskich. Do przetargu przystpio osiem firm. Wybrano
najbardziej atrakcyjn ofert,
ktr zoya firma z Jaryszowa.
Inwestycja bdzie kosztowaa
milion zotych.
Powstaje mapa wypadkw
Specjalna mapa miertelnych
wypadkw z udziaem pieszych,
jest jednym z elementw opracowanego przez policjantw z
Wydziau Ruchu Drogowego
Komendy Wojewdzkiej Policji
w Opolu Programu poprawy
bezpieczestwa pieszych na
lata 2015-2016. Wszytko po to,
aby zdarze z niechronionymi
uczestnikami ruchu drogowego
bya jak najmniej.

4 Edukacja

22 lipca 2015, nr 14 (191)

kdzierzyn-kole edukacja

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole - konkursy

(Nie)utracone dziedzictwo powiatu

Uczniowie I LO bd mogli bra udzia


w zajciach na Uniwersytecie Opolskim.

Zabytki powiatu tematem


konkursu fotograficznego.
Lubisz robi zdjcia? Interesuj ci zabytki? W twojej
okolicy znajduj si zapomniane pereki architektury? To dla
ciebie jest konkurs fotograficzny organizowany w ramach
obchodw Europejskich Dni
Dziedzictwa. Zarwno gmina
Kdzierzyn-Kole jak i powiat
kdzierzysko-kozielski obfituj w pikne zabytki. Cz z
nich jest odnowiona i stanowi
dum regionu, a cz jest ju
nieco zapomniana, ale wci
pena dawnego pikna. Chcemy udokumentowa nasze
dziedzictwo kulturowe i poprzez to zachci do lokalnej
turystyki czytamy na stronie internetowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kdzierzynie-Kolu. Rozpoczte
niedawno wakacje mona spdzi na pieszych lub rowerowych wdrwkach po okolicy
z aparatem w rku. To wiet-

Fot. I LO w Kdzierzynie-Kolu

Uniwerek w oglniaku
katarzyna solorz

Wykady, warsztaty, seminaria i indywidualna pomoc dla przyszych studentw to efekt najnowszej
umowy o wsppracy, ktr kierownictwo I LO w Kdzierzynie-Kolu podpisao 9
lipca z Uniwersytetem Opolskim. Ze strony uniwersytetu umow sygnowa prof. dr
hab. Marek Masnyk, Prorektor Uniwersytetu Opolskiego
do spraw ksztacenia i studentw, z kolei kozielskie liceum
reprezentowaa wicedyrektor
mgr Magorzata Targosz.
Zajcia Bd organizowane
zarwno w Opolu na uniwersytecie, jak i na miejscu, w liceum. Zostan zaplanowane
zgodnie z realizacj zakresu
materiau, tak by uczniowie
mogli aktywnie bra udzia w
zajciach. Szczeglny nacisk
bdzie pooony na poszerzenie wiedzy i umiejtnoci
uczniw z zakresu przedmiotw wiodcych w wybranych
profilach mwi wicedyrektorka. Przykadowo uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym bd mogli
uczestniczy w zajciach laboratoryjnych z chemii, biologii i biotechnologii organizowanych na uniwersytecie,
gdzie pod opiek pracownikw naukowych zdobd wiedz opart na najnowszych

Wicedyrektor szkoy mgr Magorzata Targosz


i prorektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk
podpisali umow o wsppracy.
badaniach oraz dowiadczenia, ktre w przyszoci pozwol im na podjcie decyzji
o kierunku studiw. Zaley
nam na rozwijaniu talentw
uczniowskich, pomaganiu w
realizacji pasji i marze, zwizanych z dan dziedzin wiedzy, jak i na ksztaceniu oraz
rozwijaniu umiejtnoci komunikacyjnych i badawczych
uczniw. Modzie bdzie
moga uczestniczy m.in. w

ks

Biblioteka wychodzi w plener

warsztatach radiowych, prasowych, fotograficznych, czy


te wsppracowa z Akademickim Centrum Karier
dodaje Magorzata Targosz.
I Liceum Oglnoksztacce
w Kdzierzynie-Kolu to nie
jedyna placwka, ktra cile wsppracuje z Uniwersytetem Opolskim. Oficjalnym
partnerem wyszej uczelni jest
od pewnego czasu rwnie Zesp Szk nr 3 ze Sawicic.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Jazowiecka zachca do nauki


jzykw obcych

Danuta Jazowiecka nie po raz pierwszy organizuje


w Kdzierzynie-Kole zajcia z jzyka angielskiego.
Poprowadz je wykwalifikowani lektorzy.
wiecie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjciu decyduje
kolejno zgosze informuje
Lecybil. Warsztaty adresowane s zarwno do osb, ktre
rozpoczynaj swoj przygod z jzykiem, jak i tych nieco bardziej zaawansowanych.
Kursanci do wyboru maj zajcia z jzyka angielskiego, a
take nauk jzyka woskiego

pl do 28 sierpnia 2015. Do wygrania s: nagroda finansowa i


prezentacja prac na wystawie
w gwnym gmachu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kolu przy ul. Rynek 3. Regulamin konkursu dostpny jest
na stronie: https://mbpkk.pl/
kontakt.html.

kdzierzyn-kole - rozrywka

kdzierzyn-kole - edukacja

Europosanka zaprasza na
bezpatne zajcia z jzyka
angielskiego.
Bd si one odbyway
przez cay sierpie w budynku
kdzierzyskiego starostwa, we
wtorki i czwartki, w godzinach
popoudniowo-wieczornych, a
prowadz je wykwalifikowani
lektorzy. Zainteresowanie
warsztatami jest bardzo due
cieszy si Danuta Jazowiecka. Z biegiem lat utworzya
si przesympatyczna, nieformalna grupa kursantw, ktrzy ju kilka miesicy przed
wakacjami dopytuj o moliwo zapisu. To cieszy i pokazuje, jak inicjatywy takie jak
ta, s w regionie potrzebne
dodaje. Warsztaty jzykowe to
element caorocznego projektu, realizowanego przez Danut Jazowieck. Jego celem jest
popularyzacja nauki jzykw
obcych wrd rnych grup
spoecznych i wiekowych. W
wakacyjnych warsztatach jzykowych dotychczas uczestniczyo blisko tysic osb z caego wojewdztwa przekonuje
Adam Lecybil, rzecznik Starostwa Powiatowego. Zajcia bd rwnoczenie odbyway si
w Opolu, Kdzierzynie-Kolu,
Nysie, Prudniku oraz Brzegu.
Aby wzi w nich udzia wystarczy zadzwoni pod numer
telefonu 77 453 10 38 i zgosi
si na zajcia w wybranym po-

na okazja do uchwycenia lokalnej architektury zachcaj organizatorzy konkursu.


Najpikniejsze i najciekawsze prace, zostan nagrodzone oraz zaprezentowane na
wystawie w gwnym gmachu
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kdzierzynie-Kolu. Prace prosimy nadsya na adres
mailowy promocja@mbpkk.

i francuskiego w trybie online. Wszyscy, ktrzy wybior t


drug form zaj, na skrzynki
mailowe otrzymaj specjalnie
przygotowane lekcje. Osoby
zainteresowane mog si na
nie zapisa wysyajc maila na
adres biuro.opole@jazlowiecka.pl.

Letnia akcja Biblioteka rozdajemy ksiki w Kdzierzynie-Kole.


Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu zaprasza do skorzystania z
Plenerowej Biblioteki akcji,
w ramach ktrej mieszkacy
oraz czytelnicy mog bezpatnie zabiera ze sob specjalnie
przygotowane wydawnictwa.
Na regale tu przy kozielskiej bibliotece (ul. Rynek 3),
pod przysowiow chmurk
wystawimy kilkadziesit ciekawych tytuw, a wrd nich:
Bractwo, Wej midzy
lwy, Tosamo Bournea,
Gorcy ld czy Poegnanie z
Afryk. Nie zabraknie te klasyki oraz powieci m.in. takich
autorw jak Leon Kruczkowski, Franz Kafka, Eliza Orzeszkowa czy Wiktor Hugo. Do wy-

boru bd rwnie kryminay,


sensacje i romanse (Ludlum,
King, Follet, Grisham, Nora
Roberts) powieci m.in. tych
oraz innych autorw, mona
bdzie zwyczajnie zabra ze sob do domu, bez koniecznoci
zwracania ich. Akcja nie dotyczy ksiek przeznaczonych na
kiermasz, ktre znajduj si

na I pitrze biblioteki gwnej


w wypoyczalni te wydawnictwa dostpne s w cenie 1
z za sztuk. Akcja ma na celu promocj czytelnictwa oraz
uatwianie dostpu do ksiek,
tym wszystkim, ktrzy nie mog pozwoli sobie na ich zakup.
p

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

ks

R E K L A M A

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

22 lipca 2015, nr 14 (191)

WODZISAW LSKI kultura

Muzeum na kkach
Historia i kultura ydw w telegraficznym skrcie.
miay m.in. moliwo wasnorcznego wykonania masek purimowych i wzicia
udziau w grze miejskiej pod
haslem Czy wiesz po czyich
ladach chodzisz?. Doroli
wysucha mogli prelekcji na

temat historii ydw i zgebi wiedz na tematycznym


wieczorze filmowym. Byy
rwnie warsztaty kuchni
ydowskiej poczone z degustacj, gdzie chtni najpierw uczyli si przygotowy-

wa ydowskie przysmaki, a
nastpnie je smakowali. W
sumie wystaw zobaczy 47
miast w Polsce. Kolejnym
przystanekiem Muzeum na
kkach po Wodzisawiu laskim by Cieszyn.
Fot. Dominika Szczyrba

odwiedzajcym
wystaw.
Inicjatywa przygotowana zostaa z myl o odbiorcach w
rnym wieku. W programie
znalazy si liczne warsztaty, wykady i spotkania ze
wiadkami historii. Dzieci

Fot. Dominika Szczyrba

Przez kilka dni na wodzisawskim rynku stacjonowao mobilne Muzeum na


kkach. Inicjatywa ma na
celu przyblienie wiedzy o

niemal 1000-letnim wspistnieniu kultur polskiej i


ydowskiej. Ciekawa oraz
nowoczesna ekspozycja poczona z bogatym programem edukacyjnym spodobaa si mieszkacom chtnie

Fot. Dominika Szczyrba

dominika szczyrba

godw - rozrywka

WODZISAW LSKI - rozrywka

Mroczny Zlot Motocyklowy

Vladislavia na Balkan
Folk Festival
Wodzisawski Zesp Pieni i Taca Vladislavia reprezentowa miasto w Varnie podczas Balkan Folk
Festival.
Tancerze reprezentowali w
Bugarii nie tylko Wodzisaw
lski, ale take kraj. Na festiwalu, oprcz zespow z Polski
pojawiy si rwnie formacje
z Serbii, Gruzji, Boni i Hercegowiny. Tancerze Vladislavii wrcili z bagaem niezapomnianych wspomnie, bogatsi

o nowe dowiadczenia i peni


twrczych inspiracji. Podczas
ponad tygodniowego pobytu w
Varnie, kad woln chwil wypeniay zajcia. Czas upywa
nie tylko na prbach. Znalaza
si chwila na kpiele w morzu,
zabawy i rnorodne konkurencje. Nasi tancerze mieli te
okazj nauczy si krokw do
tacw serbskich. Wieczory za
miay charakter integracyjny.
d

Fot. Natalia Jarzbek

Fot. ZPiT Vladislavia

Fot. Natalia Jarzbek

11 lipca przy Urzdzie Gminy Godw


zgromadzili si wielbiciele jednoladw.

R E K L A M A

Do Godowa zjechali motocyklici nie tylko z regionu,


ale rwnie z takich miast jak
Katowice, Kobuck, a nawet
Inowrocaw. Na miejscu pojawio si mnstwo piknych
i potnych maszyn. Parada jednoladw przejechaa przez aziska, Podbucze i
Skrzyszw. Przejazd koczy
siw Godowie. Nastpnie,
na terenie sportowo rekreacyjnym przy Urzdzie Gminy odbyy si konkursy i zabawy, m.in. jazda na nartach
po trawie. Impreza zakoczya si z przytupem. Wieczorem na muzycznej scenie wystpiy kapele: Blend, Roog
oraz Marcin Goka z zespoem. Zarwno frekwencja jak
i pogoda dopisay. Nad bezpieczestwem uczestnikw
zlotu przez cay czas trwania
imprezy czuway patrole Policji, Stray Poarnej oraz Stray Miejskiej. Organizatorami
imprezy byy Mroczne Duchy,
gokowicka Grupa Motocyklowa dziaajca od 2013 roku.
d

18 Ogoszenia
OGOSZENIA

22 lipca 2015, nr 14 (191)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:
moduowe:
20,6
,n
r
w inte
35,10,- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole, tel. 77 482 67 47, 601 46 20 03, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE
Poyczki gotwkowe na dowolny
cel ju od kwoty 800 z. Wysoka
przyznawalno, szybka decyzja,
bez zbdnych formalnoci. Zapraszam do kontaktu: Kdzierzyn-Kole tel. 609 403 344
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych
klientw!!! Tel. 504-085-143
Kdzierzyn-Kole: Poyczka gotwkowa na dowolny cel w kwocie
od 300 z do 2.000 z z wygodn
obsug klienta w domu. Szybko
i bezpiecznie! Minimum formalnoci! Bez sprawdzania baz BIK
- rwnie dla osb z komornikiem. Wnioski na tel. w godz. 9-17
od poniedziaku do pitku 77 887
23 68
Poyczka gotwkowa od rki. Pienidze w 10 min. adnych ukrytych kosztw - wszystko czarno na
biaym! Zadzwo 77 445 81 31. Zapraszamy do oddziaw: Kdzierzyn, al. Jana Pawa II 4 pok.100;
Nysa, ul. Wyzwolenia 1; Opole, ul.
Kotaja 4, I pitro
POYCZKI DLA KADEGO POD
ZASTAW !!! Wystarczy Dowd
Osobisty!!! Pienidze od rki!!!
Kdzierzyn Kole naprzeciwko
Kocioa przy rynku, w okolicy
dworca PKS. Tel.77 472 30 46
Kredyty, poyczki bez BIK, 40
instytucji w jednym miejscu
Krapkowice. Deutsche Bank,
Alior, Meritum, Pocztowy i wiele
innych. Zapraszam do kontaktu
797 618 826

praca
ATERIMA MED Opiekunki
osb starszych w Niemczech
tel. 32 506 55 87
Poszukuje osb do wsppracy
na stanowisko listonosz - dorczyciel do obsugi terenu Zdzieszowice. Mile widziany wasny
samochd. Motywujcy system
wynagrodze, tel. 600-990-532
Zatrudni kierowc kat C. Jazda
wywrotk czteroosiow. Kontakt
533 013 663
Poszukuj kobiety w wieku do 40
lat do sprztania w sklepie meblowym W Urbanowicach. Godziny pracy do uzgodnienia. 53700 19-68
Potrzebujemy osb do roznoszenia gazet na terenie Kdzierzyna-Kola w rody (pracy na 3-6
godzin raz w tygodniu). rednia
paca w skali miesica to 250300 z na rk. Potrzebuj osb
z O. Piasty i Pogorzelec 795 202
909
UWAGA! Przyjm uczennic na
praktyk w zawodzie sprzedawca.
Adres: ul. Harcerska 32, K-Kole,
tel. 607 695 592
Zakady Misne Niebieszczascy
zatrudni osob na stanowisko
sprzedawcy w sklepie firmowym
w Kdzierzynie Kolu ul. Kozielska. Tel. 661 750 009
KONTROLER BILETW - praca
staa lub dodatkowa. Po wicej
informacji oraz w celu zoenia
CV ze zdjciem zapraszamy do
naszego biura w Kdzierzynie-Kolu, ul. Kozielska 2 (zajezdnia
MZK) czynnego w kad rod od
13:00 do 16:00. Tel. 511 329 329

Zatrudni mod dziewczyn do


30 lat chtn do pracy na stanowisku barmanka w Pubie na Pogorzelcu. Tel. 784 783 284.
Studio Urody Beauty Time poszukuje stylistki paznokci. Od
kandydatki oczekujemy pasji,
chci staego rozwoju, umiejtnoci pracy w zespole, kreatywnoci. Tel. 695 131 552.
Zatrudni piekarza/cukiernika z
dowiadczeniem w miejscowoci Polska Cerekiew, moliwo
wynajmu mieszkania. Tel. 602
708 220
Prywatna firma poszukuje pracownika na stanowisko monter
instalator sanitarny, wymagana
umiejtno spawania (gazowe).
Osoby zainteresowane prosz o
nadesanie CV. Kontakt 604 419
069
Zatrudni pracownikw budowlanych, sumiennych i bez naogw. Praca od zaraz na terenie
miasta Kdzierzyn-Kole, kontakt 886 283 352

nieruchomoci
Sprzedam adny dom w
Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry,
posesja ogrodzona. Cena
do negocjacji. Tel.kontaktowy 605 742 269
Wynajm w peni wyposaone i
umeblowane mieszkanie. Centrum miasta, super lokalizacja.
Mieszkanie skada si z trzech
pokoi, azienki, ubikacji, kuchni.
Opaty miesiczne rednio 950z
za rachunki + 900z odstpnego.
Moliwo wynajmu od 1sierpnia
2015. Tel. 665 270 383.
Sprzedam lokal mieszkalny, pooony na 4 pitrze o powierzchni
38m2. Mieszkanie skada si z pokoju, kuchni, azienki i przynalenej piwnicy. Ogrzewanie miejskie.
Cena 105000 z. Wicej informacji
pod nr 885 808 111
Wynajm w peni umeblowan kawalerk typu studio. Po gruntownym remoncie. Zlokalizowan w
centrum Kola. Mieszkanie skada
si z pokoju z aneksem kuchennym oraz azienki. Opaty: czynsz
najmu (620z) + liczniki ( woda i
energia). Tel. 602 689 372
Do wynajcia hala z zapleczem,
kanaem oraz parkingiem. Kdzierzyn-Kole, cena 1000z
plus opaty. Kontakt 512 365 165

Sprzedam 9 ha lasu (jedna dua dziaka) w Kdzierzynie-Kolu


-Cisowa. Las mieszany, przewaga
sosny, dojazd bardzo dobry, wiek
lasu 60-80 lat. Cena 360000z,
tel. 514 285 522.
Sprzedam dwie dziaki o identycznych wymiarach 764 m2 z
przeznaczeniem pod budow w
bardzo atrakcyjnym miejscu pod
lasem w Cisowej na nowym osiedlu. Cena 42000z. Tel. 514 285
522.
Mieszkanie do wynajcia od zaraz, po remoncie. Znajduje si w
centrum dzielnicy NDM na ulicy Gagarina. Mieszkanie widne
soneczne i ciepe, jest czciowo
umeblowane, bez sprztu AGD.
Tel. 510 668 265
Do wynajcia nowy kiosk pooony w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu Azoty w pobliu przystanku
MZK. Powierzchnia uytkowa
20m, wyposaenie media, woda, energia elektryczna posiada
ogrzewanie i klimatyzacj. Moliwa sprzeda. Tel. 602-318-062
Lokal przy rynku w Kolu ulica
Zotnicza. Lokal po remoncie skada si z dwch lokali, ktre oddzielone s lekk ciank z regipsw (mona atwo zdemontowa).
Znakomita lokalizacja! Lokal od
kilku lat ma staego najemc, cena 155000z, tel. 504-085-143
Wynajm przestronne, soneczne
mieszkanie 2 pokojowe z balkonem na II pitrze w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu Lena. Odstpne 700 z + czynsz i media wedug
zuycia. Kontakt 796 970 095
Mieszkanie z balkonem, pooone
jest ok 500 m od dworca kolejowego. Blisko centrum handlowe.
Cena 500z. Tel. 508 574 060
Do wynajcia nowy lokal na parterze o pow. 48m2 w kamienicy
przy rynku w Kdzierzynie Kolu.
Wysoki standard wykoczenia,
klimatyzacja sufitowa z wentylacj. Cena 2000z, tel. 605 200 705

zdrowie
Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

usugi
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121
Oferuje przewoz osob i przesylek
w kraju i za granice samochodem
VW PASSAT KOMBI. Kierowca
zawodowy, wszystkie kategorie,
certyfikat i licencja na przewoz
osob. Dyskoteki, wyjazdy dyskretne-spotkania, szpitale, dworce, hotele, lotniska. Kontakt 24h /
7 dni w tygodniu 505 275 275
Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena
przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470
Usugi BHP, szkolenia, instrukcje,
ocena ryzyka zawodowego, udzia
w kontroli. Kdzierzyn-Kole, tel.
695 704 105.
Pielgnacja ogrodw, terenw zieleni, koszenie trawnikw. Kdzierzyn-Kole. Kontakt: 512 570 512
Remonty mieszka, domw, due i mae. Kdzierzyn, Gliwice i
okolice. Malowanie kafelkowanie, tapetowanie, gadzie, tynki
ozdobne, kompleksowo azienki,
podogi, wylewki, zabudowy karton gips itd. 517 639 725
Oferuj profesjonalne usugi
ogrodnicze i drobne prace murarskie oraz stolarskie. Szybko, tanio
i wygodnie. Satysfakcja gwarantowana. Przyjmuj rwnie zamwienia na tworzenie ogrodw
za granic. Kdzierzyn-Kole, tel.
536 813 792
Usugi remontowe w penym zakresie prac budowlanych oraz wykoczeniowych, woda, CO, kanalizacje. Wyceny oraz opinie przed
zakupem lokalu, domu, mieszkania. Kdzierzyn-Kole. Info pod
tel. 516 301 940

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!
ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

tel. 509 289 833

Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

tel. 508272057

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Oferuj serwis traktorw, cignikw rolniczych, posiadam dugoletnie dowiadczenie w naprawie


cignikw produkcji Polskiej oraz
marki zagraniczne. Konkurencyjne ceny, zapraszam. Reska Wie
tel. 519730020
SPRZEDAM
st do ping-ponga
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

motoryzacja
Sprzedam peugeot 407 SW bezwypadkowy, czysty, zadbany, bez rys i
zadrapa. Pali 5,5l/100km. Pierwszy
waciciel w kraju. Samochd w bardzo dobrym stanie, z maym przebiegiem. Cena 18500z. Tel. 510-810-914

Renault ClioD z 1994roku,


2 tys km po wymianie oleju.
Dodatkowo dorzucam 4 koa
z oponami zimowymi. Elektrycznie otwierane szyby,
wspomaganie kierownicy. Samochd bardzo oszczdny pali
ok. 6l na 100km. Cena 1300z.
W razie jakichkolwiek pyta
tel. 791 569 652
Nawigacja samochodowa Vordon 7". Nawigacja z 42 mapami Europy. Nowa na gwarancji. W skad zestawu wchodzi:
nawigacja, zasilacz samochodowy, uchwyt do zamocowania na szybie, przewd USB,
pokrowiec, dowd zakupu.
Cena 200z, tel. 693 059 018

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

22 lipca 2015, nr 14 (191)

KDZIERZYN-KOLE - BIBLIOTEKA - 27 LIPCA

R E K L A M A

lscy Teksaczycy
Wystawa "lscy Teksaczycy Wczoraj i Dzi" dotyczy
bardzo ciekawej i wanej dla
historii lska i Polski tematyki emigracji ludnoci lskiej
do Ameryki w poowie XIX
wieku. Na zaproszenie Ojca
Leopolda Moczygemby pierwsza grupa rodzin wyjechaa jesieni 1854 roku. Grupa ta zaoya w grudniu tego samego
roku parafi o nazwie Panna
Maria, ktra jest najstarsz
polsk miejscowoci w Ameryce. Dzisiaj okoo 200 tysicy obywateli Stanw Zjednoczonych ma lskie korzenie.
Fenomenem jest, e wielu z

nich posuguje si gwar lsk. Wystawa, ktr od 6 lipca mona oglda w MBP na
kdzierzyskim rynku. zostaa przygotowana przez Towarzystwo Przyjaci Sawicic z
Kdzierzyna-Kola wraz z Muzeum Diecezjalnym w Opolu
we wsppracy z Fundacj im.
Ojca Leopolda Moczygemby z
Panny Marii, USA. Pierwszy
raz Wystaw zaprezentowano 16 marca 2014 roku w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.
27 lipca o godz. 9.00 w MBP
przy ul. Rynek 3 odbdzie si
oficjalne spotkanie z delegacj
lskich Teksaczykw.

wodzisaw - park miejski - 24-25 lipca

KOLE - Park Pojednania - 4-5 WRZENIA

Najcieplejsze Miejsce IV edycja Gitariady


na Ziemi
Jeden z najwikszych w
Polsce festiwali muzyki reggae
zblia si wielkimi krokami. 2425 lipca w Parku Miejskim w
Wodzisawiu lskim odbdzie
si festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Festiwal kadego roku odwiedza kilka tysicy
osb. Do dyspozycji uczestnikw jest strzeone pole namiotowe. - Amfiteatr w centrum
miejskiego parku tworzy niesamowity klimat, a darmowa formua festiwalu ciga do miasta
cae rodziny i tworzy atmosfer jamajskiego festynu! Tu na
prawd da si poczu mio
jak niesie ze sob muzyka reggae! - zapraszaj do udziau organizatorzy. Pierwszego dnia,
tak jak w latach poprzednich,
zabrzmi dwiki soundsystemw. W pitek dla publicznoci wystpi Dr Love, Slaveah,
Grizzlee, Kacezet, Splendid Sound, Blackaut Ja, Dreadsquad,

Pozyton Sound, Yardee Crew,


Foliba & Ablaye Badji. Odbd
si take warsztaty na bbnach
afrykaskich. W sobot wystpi zespoy "na ywo". Na scenie zobaczymy grupy Krzywa
Alternatywa, Sielska, Rootzmans, Tabu, United Flavour,
Damian SyjonFam.

Wielkimi krokami zblia


si kolejna, czwarta ju edycja
"Gitariady 40", muzycznego
spotkania wszystkich gigantw sceny muzycznej, ktrzy
wywodz si z naszego miasta
i naszego regionu. Impreza odbdzie si 4-5 wrzenia w Parku Pojednania w Kdzierzynie-Kolu. Pierwszego dnia na
scenie od godziny 16.00 zaprezentuj si zespoy Morawiec,
Nowak, Dr ILL Stone, Hanker, Streem, Znikajcy Punkt,
Czerwone i Czarne, Agnieszka

Wickiewicz, Waldemar Ziemkowski, Old Kaskada, Stradivarius, Wojciech Korda, 3F`12,


Wojciech Korda, Marek Radula, Wojtek Wjcicki, Quinnes, Dj Ernest. W drugim dniu
koncertu wystpi zesp Inni,
Tomek Tarczyski Band, Archivum, Violetta Barzyk z zespoem. Dodatkowymi atrakcjami Gitariady bdzie gieda
pyt winylowych oraz wystawa
pamitek Karin Stanek, bigbitowej wokalistki zespou Czarno-Czarni.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 LIPCA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
27 lipca o godz. 9.00 w bibliotece przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si spotkanie z delegacj lskich Teksaczykw. Spotkanie bdzie miao zwizek z wystaw lscy
Teksaczycy Wczoraj i Dzi ktr od 6 lipca mona oglda w
biblitotece.
1 SIERPNIA - PARK POJEDNANIA - KOLE
W sobot, 1 sierpnia o godz. 18.00 w Parku Pojednania w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si potacwka. Poprowadzi j Dj
Micha. Impreza potrwa do godz. 22.00.
3 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
3 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd si
zajcia dla dzieci pt. Bezpieczne wakacje. Zajcia poprowadz funkcjonariusze Stray Miejskiej.
6 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
6 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd si
zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci za pomoc farb bd
maloway letnie pejzae.
7 SIERPNIA - PARK POJEDNANIA - KOLE
W sobot, 7 sierpnia o godz. 18.00 w Parku Pojednania w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si potacwka. Poprowadzi j Dj
Micha. Impreza potrwa do godz. 22.00.
10 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
10 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd si
zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci dowiedz si czym jest
origami.
14 SIERPNIA - RYNEK - KOLE
14 sierpnia na rynku w Kolu odbdzie si seans w ramach
kina plenerowego. Pocztek o godz. 21.00.

14 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE


14 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu
odbd si zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci tym razem
bd wykonyway ozdoby z masy papierowej i solnej.
15 SIERPNIA - RYNEK - KOLE
15 sierpnia na rynku w Kolu odbdzie si seans w ramach
kina plenerowego. Pocztek o godz. 21.00.
20 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
20 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu
odbd si zajcia dla dzieci. Tego dnia dzieci bd mogy
zagra w gry planszowe.
23 SIERPNIA - ZAMEK - RACIBRZ
23 sierpnia o godz. 8.30 z dziedzica Zamku Piastowskiego w
Raciborzu wyruszy przejazd z okazji 332. rocznicy odsieczy wiedeskiej. Uczestnicy przemaszeruj do Rud. Trasa
zostaa wytyczona dawnym szlakiem, ktrym podali kupcy.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

28 SIERPNIA - ZAMEK - RACIBRZ


28 sierpnia o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si koncert tenorw zwizanych z
Teatrem Muzycznym w Poznaniu.
30 SIERPNIA - RYNEK - KOLE
W niedziel, 30 sierpnia na rynku w Kolu odbdzie si projekcja filmowa w ramach Objazdowego Kina Allegro.
Pocztek eventu o godz. 20.30. Emisja filmu rozpocznie si o
godz. 21.30.
31 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
31 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu
odbdzie si podsumowanie wakacji. Bdzie losowanie
upominkw dla uczestnikw wakacyjnych zaj.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

22 lipca 2015, nr 14 (191)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole inwestycje

Dodatkowe przejcie pod wiaduktem


gdy poznamy koszty wykonania projektu i bdzie gotowa
dokumentacja z tym zwizana
- zapewnia Artur Maruszczak,
zastpca prezydent do spraw
gospodarki przestrzennej i
inwestycyjno - remontowej.
Na razie zosta zlecony projekt techniczny wykonania
tego odcinka. - Inwestycja
domknaby caa modernizacj przestrzeni wok dworca
kolejowego, dlatego powanie rozwaamy to przedsiwzicie - uwaa Maruszczak.
Obecnie przed wiaduktem
budowlacy zaczynaj budow ronda, to ostatni etap robt na ulicy Kozielskiej. Prace
ktre potrwaj przez co najmniej dwa miesice spowoduj utrudnienia w ruchu zarwno zmotoryzowanych, co
pieszych mieszkacw poruszajcych si przejciem pod
lini kolejow.

kdzierzyn-kole - edukacja

Praktykowali pod
okiem technologw
Uroczyst akademi w
siedzibie grupy Azoty ZAK
S.A., zakoczy si niedawno caoroczny cykl praktyk
zawodowych dla uczniw
klas chemicznych.
Uroczystoci podsumowano caoroczn prac i nauk zaR E K L A M A

wodu modych chemikw. Wyrnieni zostali ci uczniowie,


ktrych doceniono za szczeglnie zaangaowanie w realizacj
zaj praktycznych. Wyrnienia otrzymali: Barbara empicka, Anna Bury i Borys Semczuk. Spka Azoty od wrzenia

2014 - go gocia uczniw klas


chemicznych z Zespou Szk
nr 3 w Sawicicach. Uczniowie realizowali program pod
nazw: Pracownia Technologiczna, ktry odbywa si w
ramach praktycznej nauki zawodu. Zajcia odbyway si w

Mieszkacy od lat domagali si remontu wiaduktu.


Kilka lat temu przygotowali nawet swj wasny projekt przebudowy.

trybie caodziennym, raz w tygodniu, w wyznaczonych miejscach na terenie spki. Praktykanci realizowali program np.
w zakresie laboratorium nawozw saletrzanych, analityki
organicznej, alkoholi, amoniaku i kwasu azotowego. Zajcia
trway do koca roku szkolnego
2014/2015 z podziaem na grupy semestralne.
Zajcia praktykantw odbyway si pod czujnym nadzorem dowiadczonej i profesjonalnej kadry technologicznej
Grupy Azoty Kdzierzyn, w
skadzie: Brygida Kulik-Tomanek, Iwona Kalisz, ukasz
Staczyk, Ewa Wolff, Andrzej
Ledwig, Konrad ak, Andrzej
Stypukowski. Z ramienia szkoy opiekunem praktyk bya Krystyna Glinka Lewandowska.

Fot. Inicjatywa WyremontujmyWiadukt

Dobra wiadomo dla


pieszych, ktrzy czsto pokonuj odcinek drogi midzy
rdmieciem, a Pogorzelcem, ktra jest oddzielona lini kolejow. eby przedosta
si na drug stron musz
pokona przejcie pod wiaduktem. To wziutka cieka na ktrej trudno min si
dwm osobom, a o tym, eby przejechay tamtdy dwa
wzki dziecice lub wzek inwalidzki, w ogle nie ma mowy. Dodatkowo, przechodniw od jezdni dzieli jedynie
obskurna, metalowa barierka,
co jest marnym zabezpieczeniem i nie chroni te pieszych
od haasu przejedajcych
aut i uciliwego smrodu
spalin. Kolej do adnie
wyremontowaa sam wiadukt
ale co z tego, jeli przestrze

pomidzy chodnikiem a jezdni dalej dziel ostre, zardzewiae blachy - zauwaa radny
Grzegorz Peczkis i proponuje,
by wykona chocia prowizoryczne ekrany z poliwglanw. - Kto kto nie ma dzieci
lub nie porusza si na wzku
inwalidzkim, nie zdaje sobie
sprawy, e pokonanie tych
kilkudziesiciu metrw, to
rzeczywisty problem - uwaa
Peczkis. Szpetne przejcie to
jedna z bolczek inwestycyjnych miasta. Projekt modernizacji tego odcinka pojawi
si ju w poprzedniej kadencji
samorzdu. Zakada moliwo zrobienia dodatkowego
przejcia, szerszego i bardziej
estetycznego ni obecne. Jednak dopiero obecne wadze
miasta podejm konkretne
kroki. Nie bagatelizujemy
tego problemu ale dziaania
podejmiemy dopiero wtedy,

Mieszkacy od lat domagali si remontu wiaduktu. Kilka late


temu przygotowali nawet swj wasny projekt przebudowy.
Organizatorzy zauwaaj, e
obok programu stypendialnego, praktyki s podstawowym
elementem patronatu nad klas chemiczn sprawowanym
przez Grup Azoty ZAK S.A.,
ktry jest przykadem odpo-

wiedzialnego podejcia do biznesu, stawiajcym na kierunkow edukacj jako podstaw


pozyskiwania kapitau ludzkiego w firmach.
p

kdzierzyn-kole - zdrowie

Leczenie bez blu


Trzy oddziay ze szpitala
w
Kdzierzynie-Kolu
otrzymay certyfikat Szpital bez blu.
Prestiowy dokument wydawany jest przez specjalistw
z oglnopolskich towarzystw
naukowo-szkoleniowych, zajmujcych si tematyk medyczn w kraju. Otrzymanie
certyfikatu oznacza, e jednostka podniosa standardy w
zakresie umierzania blu pooperacyjnego. Szpitale ubiegajce si o taki certyfikat musz
m.in. wprowadzi procedur
regularnej oceny nasilenia blu pooperacyjnego oraz przej
przez kontrolne sito ekspertw, ktrzy sprawdzaj procedury medyczne stosowane
w jednostkach. W kozielskim
szpitalu certyfikaty przyznano
oddziaom laryngologii, ortopedii oraz oddziaowi ginekologiczno-pooniczemu. -Dziki
ogromnej pracy pielgniarek,
poonych i lekarzy, zdobylimy
certyfikat potwierdzajcy, e w
nasz codzienn prac wkadamy cae serce, dowiadczenie i
umiejtnoci, by oferowa pa-

Fot. Starostwo w Kdzierzynie-Kolu

katarzyna solarz

Fot. Inicjatywa WyremontujmyWiadukt

Wadze miasta bior pod uwag moliwo modernizacji tego odcinka.

Na zdjciu zaoga oddziau urazowo-ortopedycznego,


z lewej ordynator, dr Zbigniew Mocek.
cjentom wysok jako usug
- mwi Danuta Szeliga, naczelna pielgniarka SP-ZOZ w Kdzierzynie-Kolu. Tym samym
pacjenci maj gwarancj, e w
szpitalu umierzanie blu pooperacyjnego prowadzone jest
na najwyszym poziomie, co
przekada si na podniesienie
komfortu i satysfakcji z caego
procesu leczenia. Dla szpitala
dodatkow korzyci jest moliwo ubiegania si w przyszoci o dodatkowe rodki finansowe z NFZ. Certyfikaty bd
obowizyway przez trzy lata,
po tym okresie kontrola zosta-

nie powtrzona. Placwka z


Kdzierzyna-Kola doczya
tym samym do 32 innych szpitali z caego kraju, ktre rwnie podniosy swj standard
w leczeniu blu pooperacyjnego. Certyfikat przyznaj: Towarzystwo Badania Blu, Polskie
Towarzystwo Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgw Polskich,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.
ks