PROGRAM BEBAS DENGGI SEKOLAH KEBANGSAAN KAYAN 2010

TARIKH HARI MASA 17 FEBRUARI 2010 RABU 2.00 – 3.30 PETANG

ANJURAN : BIRO PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DAN AEDES SK KAYAN.

1. LATAR BELAKANG 1.1 Demam denggi adalah satu penyakit yang masih menjadi satu masalah kesihatan awam di Malaysia. Bilangan kes-kes denggi dilaporkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Negeri Perak juga mencatat kes denggi yang semakin membimbangkan. Hasil lawatan Kementerian Kesihatan ke SK Kayan juga mendapati terdapat jentik-jentik di kawasan takungan air.
2.

OBJEKTIF 2.1 Objektif Am Untuk mendedahkan kanak-kanak sekolah kepada aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dengan tujuan mengwujudkan satu kumpulan yang menjadikan “Change Agent” kepada masyarakat. 2.2 Objektif Khusus i) Untuk memberi kefahaman, kesedaran dan kemahiran di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah. ii) Untuk melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi.

3. RASIONAL 3.1 Sekolah-sekolah mempunyai organisasi yang lengkap di mana guru kesihatan di sekolah-sekolah berkenaan boleh diharap sebagai co-ordinator pelaksanaan bebas denggi. 3.2 Bagi menyemai pengatahuan dan amalan baik di dalam kawalan denggi kepada peringkat umur yang rendah supaya pengetahuan dan amalan tersebut dapat diteruskan apabila dewasa nanti. Di samping itu diharap murid sekolah dapat menjadi agen perbahan kepada bebas denggi di rumah, kampong/taman dan seterusnya kepada masyarakat umum. 3.3 Kajian daripada negara-negara lain telah menunjukkan bahawa aktiviti kawalan denggi yang ditumpukan kepada golongan kanak-kanak sekolah telah mencapai kejayaan.

4. MATLAMAT 4.1 Mendedahkan kepada murid-murid sekolah tentang aktiviti pencegahan dan kawalan denggi bagi mewujudkan satu kumpulan yang menjadi agen perubahan kepada masyarakat setempat. 4.2 Memberikan kesedaran, kefahaman dan kemahiran bagi menghindari dan mencegah demam denggi. 4.3 Mewujudkan masyarakat sifar denggi. 5. JAWATANKUASA PERLAKSANA PENASIHAT PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 SETIAUSAHA BENDAHARI AJK Pn Rudiah binti Abas (GB) Pn Zalina bt Zakaria (PK Hem) En Mohd Zahid b Zainuddin (PK 1) En Saaidin bin Mahmud (PK Koku) En Mazni bin Othman Pn Noor Irwani binti Ismail Pn Norazlina bt Othman (PRA) Pn Hasnah bt Saad (Tahun 1) Pn Asnony bt Alwi (Tahun 2) En Mohd Salihin bt Ghazali (Tahun 3) En Mohd Zaidi b Rashid (Tahun 4) Pn Hanafiah bt Hussin (Tahun 5) En Haris b Hussin (Tahun 6) Pn Salina bt Ibrahim (Bilik SAL) Pn Juriah bt Adris (Surau) Pn Wan Aisyah bt Wan Yusuf (B Guru) En Mohd Hafiz b Shahimi (Mak. ICT) Cik Rafidah bt Hashim (PSS) En Saaidin b Mahmud (Bilik KH) Pekerja Swasta (Tandas dan Longkang)

6. AKTIVITI 6.1 Aktiviti yang akan dijalankan ialah: 6.1.1 Gotong royong membersihkan bilik darjah. 6.1.2 Gotong royong membersihkan tandas sekolah. 6.1.3 Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. 6.1.4 Ceramah Pencegahan Denggi. 6.1.5 Melukis Poster Denggi. 6.1.6 Pameran Denggi.

7. JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI. Rujuk Lampiran. 8. ANGGARAN PERBELANJAAN. Rujuk Lampiran. 9. SUMBER KEWANGAN. 9.1 Sekolah 9.2 Kedai Buku 9.3 PIBG 10. KESIMPULAN 10.1 Harapan agar Program Bebas Denggi ini dapat memberikan kesedaran kepada semua murid dan warga sekolah betapa perlunya pencegahan awalan melalui amalan penjagaan kebersihan persekitaran sekolah amnya dan kawasan kediaman khususnya. Semoga dengan sokongan dan kerjasama oleh semua pihak, penyakit denggi boleh dikawal.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

(MAZNI BIN OTHMAN) Setiausaha Biro Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aedes SK Kayan Sitiawan 2010 Disahkan oleh:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful