7.3.

1 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Proses Kerja Bil 1 2 3 4 5 Proses Kerja Terima surat/permohonan dari guru persatuan Bincang/kenal pasti masalah Pilih guru yang boleh membantu Beri bantuan kepakaran Terima laporan Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang Seksyen Undangundang/Peraturan

Carta Aliran Terima surat/permohonan dari guru persatuan

Bincang/kenal pasti masalah

Pilih guru yang boleh membantu

Beri bantuan kepakaran

Terima laporan

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Terima surat/permohonan dari guru persatuan Bincang/kenal pasti masalah Pilih guru yang boleh membantu Beri bantuan kepakaran Terima laporan Tandakan / Catatan

7.3.2 sekolah Proses Kerja Bil 1 2 3 4 5 Proses Kerja

Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan HEM

Seksyen Undangundang/Peraturan

Mendapatkan maklumat/ jadual aktiviti persatuan – persatuan lain Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh dibantu Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat persatuan berkenaan Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan Mengkaji keberkesanan

Penolong Kanan HEM

Carta Aliran Mendapatkan maklumat/ jadual aktiviti persatuan – persatuan lain

Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh dibantu

Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat persatuan berkenaan

Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan

Mengkaji keberkesanan

Senarai Semak Bil 1 2 3 Tindakan Mendapatkan maklumat/ jadual aktiviti persatuan – persatuan lain Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh dibantu Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat persatuan berkenaan Tandakan / Catatan

4 5

Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan Mengkaji keberkesanan

7.4 7.4.1

TUGAS-TUGAS LAIN Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan BTPN

Proses Kerja Bil Proses Kerja Menerusi mesyuarat Panitia, kenal pasti maklumat, bahan dan bantuan yang tidak boleh didapati di sekolah. Menghubungi PKG, PPD dan PSPN untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan seperti : 2.1 Koleksi bahan BBM dalam bentuk kaset dan video 2.2 Mendapatkan peluang-peluang berkursus bagi guru-guru, khusus dalam bidang pengendalian peralatan 2.3 Mendapatkan bantuan kepada guru-guru untuk menyediakan BBM (di PKG/PSPN). Bantuan diperolehi dalam bentuk alat atur bimbingan dan tunjuk ajar Mendapatkan bantuan daripada PKG, PPD dan PSPN seperti : 2.1 Menghantar guru-guru berkursus di PSPN/PKG 2.2 Membuat salinan kaset/video 2.3 Menghantar guru-guru membina BBM di PKG/PSPN dengan bantuan dan bimbingan PKG/PSPN 2.4 Menjemput pegawai-pegawai dari PPD/PKG/PSPN untuk memberi ceramah/bimbingan dalam menyediakan BBm di sekolah Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Seksyen Undangundang/Peraturan

1

2

Pengetua

3

Penolong Kanan HEM

4 5

Mengumpulkan bahan-bahan BBM yang dihasilkan/diperolehi Menggunakan bahan-bahan tersebut di dalam pengajaran guru-guru Ketua panitia

Carta Aliran Mengesan keperluan bahan

Membuat senarai keperluan

Menghubungi PPD/PKG/PSPN

Menghantar guru berkursus di PSPN

Guru membina ABM di PKG

Guru membina ABM di sekolah/PKG/PSPN

Ceramah oleh Pegawai PPD/PKG

Mengumpulkan bahan di PSS

Menggunakan bahan

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Mengesahkan keperluan PSS yang belum diperolehi Menghubungi PPD, PKG dan PSPN Dapatkan Bantuan PKG, PPD dan PSPN Mengumpulkan bahan yang dibina/diperolehi Menggunakan bahan Tandakan / Catatan

7.4.2 lain Proses Kerja

Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen Undangundang/Peraturan

1

Berhubung dengan sekolah yang telah dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat kepakaran berhubung dengan panitia.

Pengetua

2

Berbincang untuk bertukar ganti kepakaran dan maklumat dengan sekolah tersebut

Guru Kanan Mata Pelajaran

3

Menetapkan tarikh atau penjadualan kerjasama antara sekolah

4

Membuat penilaian akan keberkesanan hasil kerjasama tersebut

Carta Aliran Mendapatkan maklumat sekolah yang ada kepakaran

Menghubungi sekolah yang ada kepakaran

Berbincang dengan Ketua Panitia sekolah berkenaan

Menerima bantuan kepakaran

Memberi bantuan kepakaran dan bahan

Mengumpulkan bahan/maklumat

Menggunakan bahan/maklumat

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Mendapatkan maklumat sekolah yang ada kepakaran Menghubungi sekolah yang ada kepakaran Berbincang dengan Ketua Panitia sekolah berkenaan Menerima dan memberi maklumat/kepakaran dan bahan Menggunakan bahan dan maklumat Tandakan / Catatan

7.4.3 Proses Kerja Bil Proses Kerja

Mengemaskini data bilik gerakan sekolah

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan

Seksyen Undangundang/Peraturan

1

Berbincang dengan guru dalam panitia untuk menentukan jenis maklumat yang akan diletakkan dalam bilik gerakan

2 3 4

Mengagihkan tugas untuk menyiapkan bahan Meletakkan maklumat yang telah dipersetujui oleh panitia di dalam bilik gerakan Mengemukakan maklumat dari masa ke semasa

Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran

Carta Aliran Perbincangan dengan guru

Mengagihkan tugas

Mengumpulkan bahan

Melengkapkan Bilik Gerakan

Menggunakan bahan

Menilai/mengemaskini

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Perbincangan dengan guru Mengagihkan tugas Mengumpulkan bahan Melengkapkan/mengemaskini Bilik Gerakan Menilai dan mengemaskini dari semasa ke semasa Tandakan / Catatan

7.4.4 Bil

Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Jenis Kerja Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru dan kemaskini (/) Ya (X) Belum Catatan

1

Bil

Jenis Kerja Penyediaan rancangan pengajaran untuk satu tahun Memilih dan mencadangkan buku teks, buku rujukan tambahan guru dan buku kerja untuk pelajar Menyelaras soalan ujian bulanan

(/) Ya

(X) Belum

Catatan

2

3

4

5

Menyelaras soalan peperiksaan penggal Mengkaji dan menganalisa keputusan semua peperiksaan dan mengambil langkah-langkah mengatasi kelemahan Mengadakan pencerapan dari masa ke semasa

6

7

8

Menyemak buku latihan pelajar Mengadakan pelbagai program pengkayaan dan pemulihan untuk memastikan pencapaian murid mencapai target Mengadakan perbincangan untuk mempertingkatkan dan mempelbagaikan teknik mengajar Mengadakan mesyuarat panitia sekurang -kurangnya sebulan sekali Memberi kursus dalaman untuk ahli-ahli dalam panitia Mempelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran Mengalakkan penggunaan bahan pusat sumber dalam pengajaran dan pembelajaran Mengadakan aktiviti – aktiviti yang melibatkan pelajar dalam penyediaan dan penggunaan ABM

9

10

11

12

13

14

15

Bil

Jenis Kerja Mengadakan aktiviti persatuan/kelab akademik yang berkaitan dengan kandungan sukatan pelajaran Mengambil bahagian dalam pertandingan berkaitan dengan panitia Menganjurkan lawatan sambil belajar Membantu persatuan dari segi kepakaran ikhtisas Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru selepas mengikuti kursus atau seminar Bekerjasama dengan persatuan-persatuan di sekolah Mewujudkan team teaching

(/) Ya

(X) Belum

Catatan

16

17

18

19

20

21

22

23

Pencerapan rakan sejawat Berkongsi menyediakan rancangan pengajaran secara bersama Menyelaras soalan ujian bulanan/peperiksaan Boleh bertukar ganti mengajar jika berlaku kekosongan guru matapelajaran panitia Mengadakan kursus dalaman

24

25

26

27

28

Melaksanakan jadual guru ganti inter-panitia

29

Mengadakan in-house training dalam panitia

Bil

Jenis Kerja Meningkatkan koleksi BBM bagi matapelajaran dengan membuatnya sendiri untuk tujuan kegunaan guru panitia Memperbanyakkan BBM bagi kegunaan guru matapelajaran dengan cara membeli Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya Pencerapan oleh ketua panitia untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang berjalan dengan sempurna Mengadalan mesyuarat berkala untuk melihat keberkesanan rancangan dan “post-mortem” permasalahan yang diberi

(/) Ya

(X) Belum

Catatan

30

31

32

33

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful