You are on page 1of 2

Nullponti energia készülék technológiai kritériumok

Egy erős, biztonságos és nullponti technológián alapuló készülék prototípusának, amely
fejleszthető lenne és világszerte terjeszthetővé válna, javasolt technikai kritériumai, Steven
Greer és munkatársai ilyen készülékek terén szerzett több mint 20 éves tapasztalata alapján.
Ez a dokumetum csupán egy javaslat, hogy az új energia kutatóknak hogyan érdemes
hozzáállnia a kutatás-fejlesztéshez és marketinghez, egy reáliasan világszerte altruista
módon, nyílt forráskódúan bevezethető készülék érdekében.

Technológiai Kritériumok
Egy jól működő nullponti energia készüléknek meg kell felelnie az alábbi
feltételeknek:
1. A feltalálónak lehetővé kell tennie a nyilvánosság számára, hogy hivatásos harmadik
személyek átlátható, független vizsgálatot folytassanak és felülvizsgálhassák a készüléket.
2. A készüléknek önműködőnek és zárt hurkosnak kell lennie. Bármilyen bemenő
áramot a készülék visszajuttat és a futása során legalább 1 kW-tal kell működnie. Különösen
fontos, hogy a készüléknek alkalmasnak kell lennie ellenállásos és hálózati készülékek
üzemeltetésére is – legyen az világítás, ventilátor, vagy más hálózati készülék - legalább 1
kW erejéig.
A készülék nem csatlakoztatható fali konnektorhoz vagy más áramfejlesztő rendszerhez – ha
van ilyen (pl. akkumulátor, vagy kondenzátor) – annak folyamatosan töltődnie kell a kimenő
teljesítményből, mialatt legalább 1 kW-tal fut.
A bemenő teljesítménynek átláthatónak és leellenőrizhetőnek kell lennie. Az
összteljesítménynek meg kell haladnia a bemeneti teljesítményt. A kimeneti
teljesítménynek legalább 12 kW/órával többnek kell lennie a bemenő teljesítménynél.
3. A technológiának ÖNÁLLÓAN, függetlenül is sokszorosíthatónak kell lennie (vagyis
a feltalálón és társain kívül másnak is elő kell tudnia állítani) a nyilvánosság rendelkezésére
bocsátott tervekből, amelyek tartalmazzák a készülék előállításához szükséges összes
részletet.
4. Bárhol működőképesnek kell lennie - a Föld mágneses mezejének változásaitól
függetlenül. Elfogadható, ha a különböző földrajzi hosszúságok, vagy helyszínek estén
bizonyos finomhangolások szükségesek, de a változókat és hangolási paramétereknek
ismertnek kell lennie, hogy ne kelljen minden egyes helyszínen megbecsülni az
alkalmazandó értékeket. (Néhány készülék képes reagálni a Föld mágneses mezejére, és a
1

hangoláson olykor változtatni kell a mágneses mező, illetve a Föld belsejében található
ásványok függvényében).
5. Biztonsági teszt elvégzése kötelező. Nem fordulhatnak elő biológiailag veszélyes
anyagok (radioaktív anyagok, veszélyes kemikáliák, stb...) sem a készülékben, sem pedig a
készülék gyártása során. A készülék üzemelését telekommunikációs eszközök, rádió,
mobiltelefonok nem zavarhatják meg. Működés során nem léphet fel káros sugárzás.
6. A készüléknek problémamentesen és hosszan, legalább 12 órát meghaladóan kell
üzemelnie. Bemeneti teljesítményének kapacitását meghaladóan kell működnie,
képességének a többletenergia előállítására vonatkozóan egyértelműnek kell lennie.
7. A készüléknek kapcsolóval kell rendelkeznie (ki és bekapcsoló), és leállás nélkül,
folyamatosan kell működnie. Szerkezetét tekintve elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy
megfelelő gondossággal mozgatható legyen sérülés, az alkatrészek meglazulása vagy az
egyes alkotóelemek elvesztése nélkül.
8. A készülék nem igényel külön behangolást vagy összeszerelést minden egyes ki és
bekapcsoláskor.
9. A tervrajzok alapján a készülék pontosan reprodukálható kell, hogy legyen. A
tervrajzoknak teljesnek kell lenniük és elég részletesnek ahhoz, hogy harmadik személyek
képesek legyenek sokszorosítani a készüléket a feltaláló segítsége nélkül.
10. A készülék nem függ a napsugárzástól vagy a széltől vagy egyéb más változóktól,
amelyek megzavarnák az üzemelése során.
11. Gazdaságilag alkalmassá tehető tömegtermelésre és elosztásra. Nem tartalmazhat
különösen ritka vagy nagyon drága alapanyagokat. Elosztóhálózata reális keretek
között megvalósítható, így a fejlesztést követően tömeggyártása lehetségessé válik.
12. A feltaláló elfogadja és megérti, hogy a készülék tervrajzai és kialakításának részletei
nyílt forráskódúak lesznek, a bolygón mindenki számára ingyen hozzáférhetőek.
13. A feltaláló garanciát vállal arra, hogy egyetlen harmadik fél szellemi tulajdonát illetve
szabadalmát sem sérti meg. Amennyiben ilyen jellegű csalás bebizonyosodik, a
jelentkezőnek kártalanítania azokat, akik a jóhiszemű reprodukálás miatt jogi, anyagi vagy
más ezzel összefüggő kárt szenvednek.
14. A terveket angol nyelven is kell legépelni, nyílt forráskódúan hozzáférhetővé tenni, és a
terveknek meg kell felelniük az USA-ban, illetve az EU-ban érvényben lévő általános
gyártási és mérnöki követelményeknek.
2