JUBI-lejr 2010

side 8 - 9

: Klima TEMAe 6-7
sid

LEG og VIRKE
Medlemsblad for medlemmerne i DUI-LEG og VIRKE

NR. 1 2010

Det bliver et spændende år
Og det bliver en særlig lejr. Prøv bare at forestille dig et kæmpe liverollespil med 1000 cowboys og inI DUI-LEG og VIRKE er familieak- dianere til kæphest, eller måske tiviteterne en central del af aktiv- skal du være DUI-Nørd for en dag iteterne, og vi arbejder hele tiden eller to! Vi skal også sættte en ny hårdt på at gøre det endnu bedre. Guinnes rekord – hvilken forbliver 2010 vil blive et år præget af mange en hemmelighed! spændende ting for hele familien, og vi især ser frem til aktivitetsfes”Forestil dig et kæmpe live tivalen og ikke mindst JUBI-lejren. rollespil med 1000 cowAf Camilla Emig Næstformand

som regionsdysten vel efterhånden er :0) Midtvejskursus 2010 er også året midtvejs i landsmødeperioden. Derfor mødes alle vi frivillige medarbejdere til Midtvejskursus den 24.-25. april i Horsens. Der er lagt et spændende og inspirerende program med eksterne oplægsholdere og underholdning ud fra temaet ”Et større og bedre DUI med plads til alle”. Midtvejskurset giver medarbejderne et hyggeligt socialt fællesskab, indflydelse på hvilken vej DUI skal, hvilke vigtige børnepolitiske temaer vi skal sætte på dagsordenen og ikke mindst mulighed for at komme direkte i tale med DUIs ledelse. Ud over de landsdækkende familieaktiviteter holder vi også børneog ungdomstræf, ungdoms- og medarbejderkurser og sidst, men ikke mindst, er der alle de spændende familierelaterede aktiviteter i de enkelte afdelinger. Vel mødt til et spændende 2010 i DUI!

JUBI-lejr Hvert femte år holder vi JUBI-lejr hvilket er en af DUIs vigtigste traditioner. Der er mange DUIere som ser særligt frem til somre med vores JUBI-lejr – og det er jo i 2010. Traditioner skaber fællesskab og identitet, og giver os medlemmer noget at se frem til.

boys og indianere.”

Vi HAR bestilt solskin, så der bliver også mulighed for en badetur til stranden, bålhygge om aftenen, udflugter, børnediskotek og ungdomscafe. Jo flere vi bliver, desto sjovere bliver det.

Aktivitetsfestival Apropos traditioner, så afholder Årets Aktivitetsfestival afholdes af vi lejren ved vores efterskole Bi- Region Nord. Datoen er flyttet, så snapgård i Hals ved Limfjordens ud- noter endelig at aktivitetsfestivalen munding. Vi forventer at mere end fremover bliver afholdt den første 1000 deltagere fra ind- og udland weekend i oktober – i 2010 er det vil strømme ind på lejren den 10. den 1.–3. oktober. Familien er i cenjuli med høje for- trum og mange får både nye ideer ventninger om med hjem, gode oplevelser med en fantastisk børn og voksne og måske endda skabt nye venskaber. Vi glæder os til lejr. en inspirerende weekend med både nye aktiviteter og gamle traditioner
Leg og Virke udgives af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22, 2650 Hvidovre Telefon 36 17 72 00 - Telefax 36 44 27 76 E-mail: dui@dui.dk - Hjemmeside: www.dui.dk Redaktion: Camilla Emig (ansv.) Jakob Horn Jensen Joachim Lærke Lyager Kristoffer Okholm-Naut Rasmus Horn Langhoff Tryk: Oplag: Prinfoaarhus Telefon: 87 43 21 21 3500

Deadline for stof til Leg og Virke: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 3. maj 2010. Artikler til bladet må fylde max. 400 ord. Små notitser og billedforklaringer 2040 ord. Dette nummer af Leg og Virke er afleveret til postomdeling den 22. februar.

Forbundskontoret har åbent Mandag kl. 9.00 - 16.00 Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 Onsdag kl. 9.00 - 17.00 Torsdag kl. 9.00 - 16.00 Fredag kl. 9.00 - 12.00

Kristoffer Okholm-Naut
Forbundssekretær

Jette Gjerulff
Kontorassistent

Organisationskonsulent

Ann Urbrand

Allan Sten Svendsen
Regnskabskonsulent

Rasmus Horn Langhoff
Organisationskonsulent

Joachim Lærke Lyager
Webmaster og Grafiker

Jakob Horn Jensen
Informationskonsulent

Allan Sten Svendsen
Regnskabskonsulent

Side 2 - LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010

OBS

Ny dato for Aktivitetsfestivalen

NY MAND PÅ FORBUNDET

Hovedbestyrelsen har besluttet, at Aktivitetsfestivalen fra og med i år flyttes til første weekend i oktober. Det betyder, at årets Aktivitetsfestival vil finde sted fra den 1. til den 3. oktober 2010.

Fra 1. februar er Jakob Horn Jensen begyndt som ny informationskonsulent på forbundskontoret. Jakob er 31 år, journalist med en kandidat i samtidshistorie, har skrevet en del politisk stof og har et godt kendskab til pressearbejde. Han har desuden skrevet undervisningsmateriale til børn og har også selv erfaring som underviser. Jakob skal især arbejde med vores medlemsblad ”LEG og VIRKE”, hjemmeside og intranet, understøtte afdelingernes arbejde med kampagner og PR-materiale og følge det børne- og familiepolitiske område. Jakob er også ansvarlig for at udvikle og organisere landsdækkende arrangementer. Vi håber, at I vil tage godt imod ham.

Vi søger børn til ny redaktion
- Har du lyst til at være med til at bestemme hvad LEG og VIRKE skal skrive om i fremtiden? - Kunne du tænke dig at blive børnereporter på JUBI-lejren og andre landsdækkende lejre? - Vil du gerne gøre en indsats sammen med andre børn, som er interesserede i at skrive og lave aviser? - Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, skal du læse videre her. Vi søger nemlig børn til en ny børneredaktion, som skal skrive artikler til LEG og VIRKE og særlige blade på landsdækkende lejre. Skriv en mail til Jakob Horn Jensen på jakob@dui.dk hvis det lyder som noget for dig.

LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

3

LANDET RUNDT
DUI Høng får 10.000 kroner DUI Høng har fået en gave på 10.000 kroner. Giveren er Brian Larsen, som har fået pengene gennem Lion-prisen for sit virke som SSP-medarbejder i området. Der er tradition for at pengene gives videre, og Brian Larsen har altså valgt at give dem til DUI. “Jeres aktiviteter giver mange glade børn og unge, og jeres forening gør en forskel i lokalområdet. Derfor har jeg valgt jer”, lyder begrundelsen fra Brian Larsen.

DUI er perfekt so
DUI-LEG og VIRKE er perfekt som det er, og derfor har LBUformand Sebastian Nielsen ikke nogen ønsker om at skulle ændre noget grundlæggende ved den. Han vil i stedet koncentrere sig om at fortsætte med de gode arrangementer.
Af Jakob Horn Jensen Informationskonsulent

På sidste års Aktivitetsfestival, blev 13-årige Sebastian Nielsen valgt som formand for LandsBørneUdvalget. Det skete efter, at han havde været medlem af udvalget i to år, og også havde fået smag for udvalgsarbejde gennem Hovedbestyrelsen. - Jeg har været i LBU i to år, og så tænkte jeg, at jeg kunne prøve at se hvad det var for noget. Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen før, og det var jo meg-

Fastelavnsfest i Region Nord Odder Højskole lagde hus til, da Region Nord søndag den 13. februar hold fastelavnsfest for DUI’erne i regionen samt deres familier. For de 30 kroner, det kostede at være med, fik deltagerne diskotek og lidt mad og drikke, men selvfølgelig først og fremmest hyggeligt samvær, konkurrencer og tøndeslagning med de andre DUI’ere. DUI Odder fejrede 90 års fødselsdag Det blev markeret med manér, da DUI Odder i december fejrede deres 90 års fødselsdag. Maleren Ole Grøn havde ladet sig inspirere af stikord og tegninger fra DUI’erne, som var blevet bedt om at beskrive hvorfor de kunne lide at være med i DUI. Maleriet blev afsløret under juleafslutningen den 16. december, hvor 170 medlemmer var mødt frem, og er i øvrigt også blevet trykt som plakat. Den formelle fejring fandt sted på selve 90-årsdagen, den 19. december, hvor DUI Odder blandt andre fik besøg af borgmesteren, fagforeningsfolk og naboer til en stor og flot reception.
Side 4 - LEG og VIRKE nr.
1. - feb. 2010

De unge skal høres
DUI-LEG og VIRKE er en børne- og ungdomsorganisation, og derfor skal de unge høres mere, end de gør i dag. Så enkelt lyder budskabet fra LUU-formanden Niklas Halkjær, som også vil forsøge at få noget mere politik på benene.
Efter at have været medlem af DUI i hele sit liv, tog Niklas Halkjær i slutningen af sidste år springet og blev formand for LandsUngdomsUdvalget. Det skete ud fra et ønske om at gøre en forskel for de unge i organisationen, og han er ikke i tvivl om, hvor der kan tages fat. Af en børne- og ungdomsorganisation at være, lytter DUI nemlig for lidt til de unge, mener han. - En ting er, at jeg vil være med til at lave nogle bedre træf for de unge, men jeg vil også være med til at få de unges holdninger mere frem i DUI. Vi skal have de unges meninger mere frem, så vi ikke kun hører de voksne hele tiden, siger Niklas Halkjær. Fangerne på fortet På det seneste er det meste af LUUs tid gået med at arrangere Ungdomstræffet i uge 9, hvor deltagerne kan se frem til at være med i deres egen version af det populære TVshow, Fangerne på Fortet. - Vi kommer til at holde temaet med Fangerne på fortet og dele os op i hold og lave konkurrencer. Der kommer en vismand, som man også har i TV, og der kommer nogle

om det er
et sjovt, så jeg syntes, at det kunne være interessant at prøve, fortæller Sebastian Nielsen. Der er en god grund til, at det var ønsket om at prøve noget nyt, og ikke et håb om at kunne ændre på udvalget, der trak for Sebastian. Børnetræf om DUI gennem tiderne Han mener nemlig ikke, at der er Når LBU kalder til Børnetræf, vil det komme til at handle om DUIs histogrund til at lave om på noget. rie, fortæller Sebastian. - Nej, det synes jeg faktisk ikke. De forrige formænd har gjort et godt - Vi får besøg af en gammel DUI’er, stykke arbejde, så jeg synes ikke der har været med gennem tiderne rigtig, der er noget at lave om på. til at komme og fortælle om Jeg synes DUI er perfekt, siger han. hvordan DUI var i gamle dage. Der Han koncentrerer sig i stedet om, kommer også nogle og fortæller sammen med resten af udvalget, at om DUI i dag. Og så kommer der lave nogle gode arrangementer for også en hemmelighed, men det vil de øvrige DUI’er. I øjeblikket er det jeg ikke fortælle om her, siger han. børnetræffet i uge 10 og årets JUBIlejr, der arbejdes på.

LandsBørneUdvalget (LBU)
Formand Sebastian Nielsen, Munkebo Region Nord Sascha Jensen, Aalborg Nanna V. Olsen, Århus Midtby Christopher Basse, Odder Region Syd Anne Louise Jørgensen, Horsens Mia Jul, Kolding Signe Nissen, Munkebo Region Øst Sune Halkjær, Hvidovre Johanne Mortensen, Hvidovre Rebekka Bredahl, Skovlunde Suppleanter Astrid K. Andersen, Galten Cecilie Emig, Hvidovre Lukas Fly Olesen, Rødovre

udfordringer, som både kan være fysiske og mentalt udfordrende, fortæller Niklas Halkjær. Når der efter træffet kommer lidt ro på igen, vil formanden også gerne forsøge at starte noget politisk op. - Lige nu fokuserer vi mest på vores træf, men vi har tænkt os at starte noget politisk op. Det er ikke alle, der er med på den, men vi har sagt, at for dem, der har lyst vil vi begynde at lave nogle debatter og den slags, siger han og fortæller at man også overvejer muligheden for at invitere politikere ud til arrangementer.

LandsUngdomsUdvalget (LUU)
Formand Niklas Halkjær, Hvidovre Region Nord Erik Thesbjerg, Struer Dina H. Larsen, Århus Midtby Iben Kvist, Randers Region Syd Morten Mortensen, Horsens Bent Bjerrup Hansen, Korsløkke Louise Nielsen, Munkebo Region Øst Robin Fly Olesen, Rødovre Christian Larsen, Skovlunde Mathias Larsen, Skovlunde Suppleanter Kimmie Jul, Kolding Tanja Thomsen, Århus Midtby

LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

5

ABN-børn kræver
Af Jakob Horn Jensen Informationskonsulent

belønne de rigtige miljøvalg og fratage virksomheder muligheden for at betale sig fra udslip. Samtidig understreger udtalelsen, at børn og voksne også selv har et ansvar for at træffe de rigtige valg, og for eksempel at tage cyklen i stedet for bilen.

Og det blev der. I weekenden den 10. – 13. december var 20 børn i alderen 10-12 år fra Framfylkingen i Norge, Unga Örnar i Sverige, Nuoret Kotkat i Finland og DUI–LEG og VIRKE i Danmark forsamlet i København, hvor de diskuterede klima og indimellem var ude og opleve alt det, som foregik i København i forbindelse med Klimatopmødet. Børnene kræver handling ’Børn har ret til at leve i en verden Det hele mundede ud i en ududen katastrofale klimaproblem- talelse, hvor børnene krævede, at er’. Den sætning har ABN forpligtet politikerne skulle holde op med at sig til at arbejde for i handling- planlægge krige og i stedet begsplanen for 2008 – 2011, og derfor ynde at tage sig af miljøet. De skal var det oplagt, at der skulle laves blandt andet sørge for at fremme aktiviteter, når nu det store klima- den kollektive trafik, satse på vedtopmøde blev holdt i København. varende energi, plante flere træer,

Ni Bisnapgård-elever til demonstration
Under Klimatopmødet i København i december, tog ni DUI’er fra efterskolen Bisnapgård sammen med en voksen over for at deltage i en demonstration. Her følger deres beretning: for at være socialistisk og opmærksom på verden. Vi kunne ikke holde ud bare at sidde og se til mens politikere fra hele verden gør vores fremtid mere og mere usikker, og med hjælp fra vores egen DUI-pulje arrangerede vi en tur til København i weekenden omkring den 12. december, hvor der skulle være en stor demonstration.

Det voksende problem med miljø og klima hænger over vores hoveder og kræver handling. Desværre sker der ikke noget og op til decembers klimatopmøde i Køben- Our future, our decision havn blev tomsnakken stadigt mere Da vi vågnede lørdag morgen, trak vi alle i vores specialdesignede kliintensiveret. ma-T-shirts med vores slogan our Det blev for meget for en gruppe på future, our decision og et DUI-logo ni elever på efterskolen Bisnapgård, på. Vi fik pakket de ting vi skulle som hører under DUI og er kendt bruge, og fandt vores hjemmelavet
Side 6 - LEG og VIRKE nr.
1. - feb. 2010

handling
Forelagt på Christiansborg På den sidste dag tog børnene ind på Christiansborg, hvor udtalelsen med kravene blev fremlagt for Socialdemokraternes miljø- og klimaordfører Mette Gjerskov, som tog tid ud af et ellers travlt program til at lytte til børnene og besvare deres mange spørgsmål.

Efterårskampagne om klimaet
Efterårskampagnen 2009 handlede om, hvordan venner hjælper hinanden, når hele verden bliver påvirket af klimaproblemer. Alle børn har ret til en fremtid, uanset hvor de er født. Derfor satte DUIafdelinger rundt om i landet fokus på, hvordan børn kan hjælpe hinanden. Rammen for efterårskampagnen var et kapløb på løbehjul, hvor børn kunne dyste mod hinanden. Efter kapløbet på løbehjulet, var en medarbejder klar med spørgsmål om klimaet. Formålet var at give børnene en viden om klimaet, en viden, der handler om de forskellige klimaproblemer, børn er udsat for – uanset hvor der bor i verden.

banner frem, med vores klare budskab 85 % reduction of CO2 – our future, our decision. Derefter satte vi kursen mod København, hvor vi havde god tid til at gå rundt og se de forskellige klimarelaterede udstillinger der var blevet opsat i forbindelse med Klimatopmødet.

mennesker med bannere, og det var ikke for sjov, at København var blevet omdøbt til Hopenhagen under topmødet; mange mennesker havde høje forventninger. Da vi ankom til Christiansborg Slotsplads, hvor demonstrationerne startede, mødte vi en person, der spurgte hvor vi var fra. Da vi svarede DUI brød han ud i sang: ”DUI, DUI, det er noget vi ka’ li” … vi blev filmet af NBC og CNN, og kom faktisk også i NBCs opdatering næste dag.

ing. Mange af disse taler gjorde stort indtryk, men det var en temmelig kold fornøjelse at stå og lytte, så vi var glade, da selve marchen endelig gik i gang. Det var en meget festlig tur med musik, dans og klare budskaber. Politiet stod mange steder på ruten, og der blev taget rigtig mange billeder af glade aktivister og sure betjente. Vi hørte ikke noget til alle anholdelserne under marchen, og den del af demonstrationen vi så, forløb fredeligt og i højt humør. Da vi nåede frem til BellaCentret, der var endemålet, var det blevet mørkt. Her valgte vi, ligesom mange andre, at vende hjem, men der var også mange der blev, og fortsatte demonstrationen med fakler. Vi tog i stedet tilbage til Svanemølle station og hjem til DUI-huset.
LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

Talerne gjorde indtryk Demonstrationen startede med en masse taler af alle mulige forskellige mennesker, der var berørte af klimaproblemerne på forskellige måder; lige fra Helle ThorningMan kunne tydeligt mærke, at det Schmidt til klimaflygtninge, der ikke var en hvilken som helst lør- havde mistet hele deres fundament dag. Gaderne var fyldt med sjove som følge af den globale opvarmn-

7

Efter fem års ventetid, nærmer vi os endelig en ny JUBI-lejr, hvor alle DUI’er og venner fra vores internationale søsterorganisationer inviteres til ni dages sjov og hygge i Hals i Nordjylland. Og man kan vente sig noget helt særligt af denne JUBI-lejr, som skal byde på endnu mere hygge og socialt samvær, endnu mere tid til aktiviteter og endnu mere tid til hinanden.
Denne gang vil lejren have to temaer, som giver tid til lidt mere fordybelse og leg. Det ene tema bliver cowboy og indianere, hvor vi vil lave en masse aktiviteter, som tager udgangspunkt i byerne, som vil blive delt op i cowboy-byer og indianer-byer. Det andet tema bliver et nørd-tema, hvor vi skal udforske de fire elementer luft, ild, vand og jord.

Hygge, samvær og sjov
Temaerne kommer til at fylde meget, men der bliver naturligvis også tid til en masse andet sjov, samvær og hygge. Vi skal lave et Guinness rekordforsøg, DUI-MGP, på udflugt, til børnediskotek og ungdomscafe, afholde Jubiade, som er JUBI-lejrens egen Olympiade, og en hel masse andet. Gå ikke glip af årets sjoveste begivenhed sammen med omkring 1000 andre børn og unge.

Byernes dag

Det første, der kommer til at ske på JUBI-lejren, er Byernes dag. Her skal jeres by have et navn, en byport, I skal vælge en sherif/ høvding, lave et slogan og en slagsang. Dagen handler frem for alt om, at I lærer jeres byfæller at kende, og derfor handler aktiviteterne meget om at samarbejde. Om eftermiddagen er der Jubiade, hvor den flotteste byport kåres, og aftenen byder på grill i byerne og fælles hygge omkring bålet.

Cowboy og indianer

Alle deltagerne på årets JUBI-lejr vil komme til at bo i en cowboy- eller indianerby, som får deres helt egen rolle i det gigantiske rollespil, som hele lejren skal deltage i. I de to dage, temaet varer, skal vi blandt andet fremstille kæpheste, indianer- og cowboypynt, drømmefangere og ’våben’, ligesom man vil kunne få sit eget indianernavn, bygge en totempæl og kaste med lasso.

DUI-Nørd

På årets JUBI-lejr kommer vi også til at eksperimentere med de fire elementer, luft, ild, vand og jord. Vi skal f.eks. udforske klimaet ved at lave strøm med solfangere, eller vi kan støbe ting i sand, flyve med drager eller lave en luftraket eller en vindmølle. Alle de ting, der produceres fremvises på Kræmmerdagen.

Side 8 - LEG og VIRKE nr.

1. - feb. 2010

Hvor

Bisnapgård Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Nordmandshage 45, 9370 Hals

Hvornår

Den 10.-18. juli 2010

Hvor meget
1400,- kroner Hør om prisen i din afdeling flere afdelinger giver nemlig tilskud til lejren

Seneste tilmelding fra afdelingerne:
Den 12. april 2010

Kræmmermarked

Mens temaerne er noget nyt på JUBI-lejren, er kræmmermarkedet en helt fast tradition. De forskellige afdelinger og udenlandske delegationer har hver deres lille bod, hvor de med stor fantasi handler vildt og voldsomt til fordel for “Børn Hjælper Børn-fonden”. Det er også denne dag, at tidligere DUI’ere opfordres til at kigge forbi og mødes til en snakke om gamle dage.

LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

Læs mere på www.dui.dk/jubi
9

LANDET RUNDT
Penge og varelager til DUI Aalborg Da Aalborg Kommune for nyligt arvede en butik, valgte de at sælge varelageret for billige penge og fordele pengene til forskellige organisationer. En af dem er DUI Aalborg, som fik 10.000 kroner fordi de evner at kombinere frivillighed og projekter med kontanthjælpsmodtagere på en god måde.

DUI’erne e
Børneambassadør Mette Frederiksen ser det børnepolitiske område som det vigtigste i socialpolitikken, og mener at DUI’erne leverer et uundværligt stykke arbejde. Både for børnene og for Danmark generelt.
masse tid på børn og deres familier. Et af de samfundsproblemer, som er helt åbenlyst, og som man skal Som Socialdemokraternes social- tage mere hånd om, er de børn, der ordfører på Christiansborg ser vokser op i fattigdom og oplever Mette Frederiksen dagligt de ud- daglige afsavn på grund af deres fordringer, Danmark står overfor forældres dårlige økonomi. Det er på børneområdet. Derfor er hun lige fra børn, som ikke kan gå til orheller ikke i tvivl om, hvor vigtige dentlige fritidsaktiviteter, til børn frivillige organisationer som DUI er der ikke kan komme på ordentlige for børnene i det moderne danske ferier. Den gruppe af børn har et samfund. stort behov for frivillige organisationer som DUI, siger Mette Fred- Jeg tør næsten eriksen. ikke tænke på, hvordan Dan- En anden gruppe af børn, mark ville se som jeg synes er vigtige, ud, hvis ikke er dem som lever i endet var for somhed. Enten føler de DUI og ansig selv ensomme, eller dre frivillige også lever de i familier, organisasom har et sparsomt tioner, som netværk. Jeg tror, at alle bruger en ved, hvor vigtigt det er for børn at have en stabil og god voksenkontakt. Der hvor den ikke
Af Jakob Horn Jensen Informationskonsulent

Udover de 10.000 kroner har DUI Aalborg fået de rester af varelageret, som ikke blev solgt ved kommunens projekt. Det vil nu blive solgt til yderst rimelige priser i afdelingens genbrugsbutik.

Medarbejderfest i Region Øst DUI Region Øst inviterer regionens frivillige medarbejdere til fest. Festen foregår efter regionsårsmødet den 20. marts i Hvidovre fra kl. 18.00. Der vil blive serveret 3-retters mad og arrangeret musik og dans, for den nette sum af 150 kr. Tilmeldingsfrist er den 14. marts og foregår gennem Region Øst, via Jeanette Jørgensen (Ølstykke) eller Ulla Christensen (Skovlunde).

Integration gennem forældrene På sidste Hovedbestyrelsesmøde var integrationspolitikken på dagsordenen. Folketingsmedlem Yildiz Akdogan holdt et oplæg, og Hovedbestyrelsen vedtog en pressemeddelelse, som opfordrer til at de frivillige foreninger skal blive bedre til at inddrage nydanske forældre i foreningsarbejdet. Du kan læse hele pressemeddelelsen på www. dui.dk, hvor du også kan høre DUIs politiske næstformand Connie Stølås i et radiointerview om emnet.
Side 10 - LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010

er uundværlige
kommer på anden måde, spiller frivillige foreninger som DUI en helt afgørende rolle, både i det almindelige børnearbejde, men også i at være opsøgende og finde de her børn, siger hun.

Vigtig del af Danmark

Det er dog langt fra kun de mere håndgribelige opgaver, som DUI ifølge Mette Frederiksen løfter. Også i sager, som man ikke kan lovgive sig ud af, er det en værdifuld organisation, mener hun. - Det handler også om at give børn lov til at bidrage til nogle værdifulde fællesskaber, og det har DUI altid været gode til. DUI er jo selv et fællesskab, og det synes jeg sådan set stadigvæk er en af DUIs fornemste opgaver, siger Mette Frederiksen, som også i den forbindelse har meget respekt for det store stykke frivillige arbejde, der bliver lagt.

- Den indsats, de frivillige medarbejdere laver, er fuldstændig uundværlig. De frivillige i DUI og andre organisationer er ikke alene vigtige i konkrete sammenhænge, hvor der er et behov, som de kan være med til at dække. DUI er også en del af det kit, som gør, at Danmark overhovedet er et samfund. Du kan lave nok så meget lovgivning, men det er ikke lovgivningen, der skaber samfundet. Det er civilsamfundet, det gør det. Og jo stærkere foreninger og dertil hørende fællesskaber, der er, desto stærkere bliver Danmark. Derfor gør de frivillige i DUI et uundværligt stykke arbejde, og er en meget, meget vigtig del af Danmark, siger hun.

“DUI er også en del af det kit, som gør, at Danmark overhovedet er et samfund. Du kan lave nok så meget lovgivning, men det er ikke lovgivningen, der skaber samfundet.” Mette Frederiksen

“Det handler også om at give børn lov til at bidrage til nogle værdifulde fællesskaber, og det har DUI altid været gode til.“ Mette Frederiksen

rådet er det vigtigste socialpolitiske område. Dels fordi børn ganske enkelt har krav på, at vi passer på dem og skaber et samfund, der er godt at leve i, også når man er barn. Men også fordi, at hvis ikke vi får løst nogle af de grundlæggende problemer og samtidig får skabt nogle stærkere familier, så er der alt for Børn er den mange børn, der omsorgssvigtes og derfor potentielt bliver risikobørn bedste investering Mette Frederiksen er selv Børneam- og måske kommer til leve et rigtig bassadør hos DUI, og ser det blandt dårligt liv. Så både menneskeligt og andet som en ekstra platform til samfundsøkonomisk er børneomat argumentere for det, som hun rådet det bedste sted at investere mener er det vigtigste socialpoli- sine penge. Det argument kan jeg forhåbentlig fremføre, både som tiske område; børneområdet. socialdemokratisk socialordfører, - Jeg arbejder rigtig meget med bør- men også som børneambassadør neområdet, og har gjort det i alle de for DUI, siger Mette Frederiksen. år, jeg har været socialordfører for Socialdemokraterne. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg synes børneom-

LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

11

Nykøbing Mors
Portræt af DUI-LEG og VIRKE i

- Legeland, dilettantteater og familiecafe
DUI-LEG og VIRKE er noget nær en fast institution i Nykøbing Mors, men det får bestemt ikke afdelingen til at ligge stille. Der bliver løbende iværksat nye tiltag, som skal tiltrække og aktivere børn og unge på Limfjordsøen – og deres forældre.
Af Rasmus Horn Langhoff Organisationskonsulent

Det går på mange måder rigtig godt for DUI-afdelingen i Nykøbing Mors. Både økonomisk, medlemsmæssigt og aktivitetsmæssigt. Læg oven i det, at lokalafdelingen er blevet noget nær en fast institution i Nykøbing Mors, med et tæt og gensidigt samarbejde med såvel det lokale erhvervsliv som Morsø Kommune. Ifølge afdelingsformand Poul Olsen, skyldes succesen i høj grad en ihærdig og mangeårig indsats fra lokalafdelingens bestyrelse og frivillige medarbejdere.

som de andre foreninger ikke tilbyder. Så når idrætsforeningerne satser på eliten, så satser DUI på bredden. Der skal nemlig være sjovt at være med i DUI og der skal være plads til hele familien. I den følgende tid vil afdelingen sætte ind på at få flere frivillige medarbejdere, som de håber at kunne finde blandt deres medlemmers forældre.

Fakta om afdelingen
Formand: Stiftelse: Medlemstal: Kommune: Poul Olsen 1933 165 Morsø

Legeland

”Det skal være sjovt at være med i DUI og der skal være plads til hele familien.”
Men afdelingen vil ikke stille sig tilfreds med, at det går godt nu og her. Det skal også gå godt for DUI Nykøbing Mors i fremtiden, og derfor har det også været vigtigt for bestyrelsen fortsat at udvikle afdelingens aktiviteter og tilbyde noget,

En af afdelingens helt store aktiviteter er ’Legeland’, der foregår i skolernes vinterferie og efterårsferie. Nykøbing Hallen fyldes op med alskens hoppeborge til børnene, og der stilles borde og stole frem til forældrene. Der er plads til hele familien, uanset alder. Familien kan tage madpakke med, og der kan desuden købes mad og drikke hos DUI. Ved sidste arrangement fik DUI-afdelingen da også mange nye medlemmer, som nu får tilbud om afdelingens faste aktiviteter, som bl.a. er familiesvømning, familiecafe, bankoaftener og dilettantteater. DUI-afdelingen ser gerne at succesen med Legeland spreder sig til resten af organisationen. DUI Nykøbing Mors, vil i hvert fald gerne hjælpe med råd og vejledning, hvis andre afdelinger har mod på at stable et Legeland på benene i deres lokalområde.

Fotos af: Lars Dahl
LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

13

Kan du gætte ordet?
Løs de seks opgaver. Skriv dit svar ud for hvert tal og find det hemmelige ord i den røde ramme.

Side 14 - LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010

Vi skal have løsningen senest den 3. maj 2010

Navn:

VIND EN T-SHIRT

Adresse: Postnr.: By:

Løs opgaverne på siderne her, udfyld kuponen og send den ind. Så er du med i lodtrækningen om en lækker DUI T-shirt fra DUI-butikken.

Mågevej 22, 2650 Hvidovre

SEND DIN LØSNING

Løsningen til opgaverne er:

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE +++ 13030 +++ 0893 Sjælland USF B

BEMÆRK

Løsningen kan også sendes via mail til dui@dui.dk
LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 - Side

15

B

Magasinpost retuneres ved varig adresseændring Bladnr. 46134

Praktiske oplysninger
Tid:

Lørdag den 24. april kl. 11.00 til søndag den 25. april kl. 14.00

Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17-19, 8700 Horsens
HUSK: DUIs nye Solidaritetsfond, hvor der kan søges tilskud til kurser, hvis afdelingerne ikke får tilskud fra anden side.

Hvem: For de frivillige medarbejder i DUI Pris: 1.200 kr. Sidste tilmelding: fredag den 9. april

Gå ikke glip det store midtvejskursus, som markerer, at vi er halvvejs igennem Landsmødeperioden. Kurset har fået titlen ‘Et større og bedre DUI med plads til alle’, hvilket vil afspejle sig i kursets eksterne oplæg og moduler, hvor vi blandt andet skal beskæftige os med hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi bliver endnu flere. Kurset er åbent for alle frivillige medarbejdere, som på den måde får mulighed for at sætte præg på organisationen.

Modul 1:

Modul 2:

Modul 3:

Hvad er DUI?
Hvad er kendetegnet ved DUI? Hvad er vores værdigrundlag, og hvilken retning skal vi bevæge os i fremadrettet?

Hvordan bliver vi flere?
Hvordan fortæller vi folk om DUI på en måde, så de får lyst til at blive en del af organisationen?

Hvordan tager vi mod de nye?
Hvordan tager vi imod de nye medlemmer, og hvordan fastholder vi dem?

Programmet for weekenden kan læses på DUIs intranet for frivillige medarbejdere - log dig ind via www.dui.dk

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 · 2650 Hvidovre

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful