kerja amal 2

Objektif
:i) Menunjukkan kasih sayang yang berkekalan terhadap ibu bapa.
ii) Menghargai jasa ibu bapa yang banyak berkorban untuk kita.
pelaksaan projek
Pada tarikh 2 April 201_ saya telah merancang untuk membantu ibu membuat kerja
rumah pada masa lapang saya. Ibu saya banyak berkorban untuk menjaga dan
mengasuh saya dengan penuh kasih sayang sejak kami dilahirkan. Saya amat
bersyukur kerana mempunyai seorang ibu yang sanggup meluangkan segala masanya
demi kebahagiaanhidup saya. Oleh itu, saya ingin menunjukkan penghargaan
sayaserta membalas jasa ibudengan membantunya membuat kerja rumah.
Semasa membuat kerja-kerja rumah ini, saya banyak menyumbang tenaga
saya untuk memastikan pinggan mangkuk dicuci dengan baik dan lantai disapu
sehingga bersih. Saya tidak mementingkan diri tetapi telah meluangkan masa
saya untukmembantu ibu membuat kerja rumah supaya beliau dapat beristirahat buat
seketika. Selepas semua kerja rumah dilakukan, saya a berasa gembira kerana dapat
membantu ibu dengan kerja rumahnya serta mengurangkan bebannya.
kesan yang diperolehi.

Aktiviti membantu ibu membuat kerja rumah telah menyebabkan saya berasa
insaf kerana kebanyakan anak-anak pada masa kini tidak pedulikan ibu yang
selalu membuatsegala kerja rumah bersendirian.. Aktiviti initelah memberi
kesedaran kepada saya bahawa sikap tolong-menolong dan kasih sayang antara
keluarga amat diperlukan untuk membina keluarga yang bahagia dan keadaan
rumah yang selesa.Iktibaryang telah saya dapat ialah kita mestilah menghargai
jasa ibudengan membantunya kerana beliau banyak berjasa kepada kita. Aktiviti
ini telahmenyebabkan perubahan sikap dalam diri saya untuk membantu ibu
pada setiap masatanpa mengira apa, di mana atau bila.

Kami telah mendapat kebenaran guru kelas kita iaitu Pn. Aktiviti ini telah menyebabkan perubahan sikap dalam diri saya.kerja amal 1 Objektif: 1.membina kretiviti pelajar dalam melahirkan idea untuk mewujudkan kelas yang ceria perjalanan projek Pada 27 Jun yang lalu. KESAN YANG DIPEROLEHI Aktiviti keceriaan kelas telah menyebabkan saya berasa insaf kerana kebanyakan murid sekolah pada masa kini tidak pedulikan terhadap kelas yang kotor yang selalu menganggu murid apabila PDP dijalankan. saya telah merancang untuk menceriakan bilik darjah denganrakan-rakan saya. Sebelum saya melaksanakan tugas ini. Dengan itu. sayatelah sedar bahawa beliau memerlukan pertolongan menceriakan bilik darjahnya keranaposter-poster di belakang kelas sudah lama tidak ditukarkan. saya telah diberi peluang untuk menceriakan bilik darjah dengan bantuan daripada rakan-rakan saya.mewujudkan bilik darjah yang ceria serta bermaklumat 2. Saya telah prihatin terhadapkeadaan ini dan menyumbang idea kepada beliau supaya membenarkan sayamembantu menceriakan kelas pada waktu rehat.Iktibar yang telah saya dapat ialah kita mestilah menghargai kelas kita supaya dapat belajar dengan selasa. Ain untuk menceriakan bilik darjahnya. Aktiviti ini telah memberi kesedaran kepada saya bahawa sikap tolong-menolong dan kerjasama antara sat sama lain amat diperlukan untuk menceriakan kelas dengan lebih cepat dan cantik. .

saya telah pergi ke Taman herba. saya telah insaf tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan di taman. Menunjukkan sikap prihatin terhadap alam sekitar demi keselesaan pengguna tamanlain.Mewujudkan taman yang mempunyai lebih bersih dengan menceriakan lokasi tersebut. Selepas diizinkan untuk menanam pokok.Saya dan rakan-rakan telah belajar iktibarselepas menjalankan kerja amal ini. Saya telah rajin mengutip sampah sarap yang berkeliaran danmembuangnya ke dalam tong sampah. saya dan rakan-rakan telah membuang semua beg plastik kita yang penuh dengan sampah ke dalam tong sampah kesan yang diperolehi Apabila saya dan rakan-rakan menanam pokok-pokok di taman. Hal ini demikian kerana taman yang cantik akan menceriakan suasana di daerah kediaman.kerja amal 3 Objektif :i. . Saya dan rakan-rakan sayatelah mengamalkan nilai kerjasama dengan membantu satu sama lain semasamembersihkan taman. Semasa membersihkan kawasan di taman dengan rakan-rakan saya. sayatelah menyumbang tenaga dan meluangkan masa membeli beberapa beg plastic yangbesar dan sarung tangan serta memanggil beberapa kawan membantu saya. saya bertanggungjawab untuk menentukan tempat-tempat yang kita akan bersihkan sertasiapa yang akan membersihkan kawasan-kawasan tersebut. Saya danrakan-rakan telah mengalami perubahan sikapdan akan terus melakukan aktiviti ini ditaman pada masa yang akan datang. iaitukita haruslah membantu mewujudkan suasana yang lebih ramah lingkungan. Di taman.Selepas aktiviti tersebut. saya telah menunjukkan sifat kepimpinan dengan mengawal keadaan semasa membersih taman denganmengarahkan rakan saya supaya matlamat tercapai. Saya telah menyumbang idea menulis surat kepada Majlis Perbandaran supaya mendapat pengizinan bagimembersihkan kawasan taman tersebut. pelaksaan projek Pada Julai 2010. ii. .

kesihatan masyarakat jugaterjamin. saya serta setiap anggota keluarga saya berasa puashati kerana dapat menyumbang kepada kepentingan dan kebaikan alam sekitar kesan yang diperolehi.ii) Mewujudkan keadaan sekeliling yang bersih dan tidak tercemar pelaksanaan projek Pada tarikh 9 September 2010. Tanpa membuang masa. Dengan kewujudan alam sekitar yang bersih. saya telah mendengar pelbagai berita tentang pencemaran alam. saya telah menyumbang tenaga dengan mengumpul segala kertas dan surat khabar lama yang tidak diperlukan lagi untuk dikitar semula. Saya telah meluangkan masa saya dengan mengumpul kertas-kertas dan surat khabar lama di rumah untuk dikitar semula. Program ini telah memberi kesedaran besar kepada saya bahawa alamsekeliling perlu dijaga dengan sebaik mungkin supaya orang ramai pada masa kini dan juga generasi yang akan datang dapat hidup dengan selesa dan harmoni bersama alamsekeliling.Berita ini telah menjana idea saya untuk mejalankan satu program kitar semula. saya telah mengitar semula segala kertas dan surat khabar lama yang tidak diperlukan lagi.Semasa program kitar semula. saya telah merancang untuk mengadakan programkitar semula memelihara sertamemulihara alam sekitar.Selepas program ini dijalankan. Denganusaha semua pihak ini. Sejak kebelakangan ini. kita juga dapat mengurangkan pencemaran alam.kerja amal 4 Objektif :i) Menunjukkan sikap prihatin dan peka terhadap kepentingan alam sekitar .Pengajaranyang telah saya peroleh daripada program ini ialah kerjasamadaripada semua pihak amat penting dan diperlukan untuk menjaga alam sekitar. Aktiviti ini telahmenyebabkan perubahan sikap dalam diri saya untuk selalu berusaha memelihara danmemulihara alam sekeliling demi kebaikan dan kesejahteraan hidup . Sebelum melakukan program kitar semula ini di rumah.