You are on page 1of 27

NEML FLLER

Bu liste YDS iin nemli zellikle seilmi fiilleri ierir.

Fiil
Toplam

600 adet
600 adet

Bu dokman, YDS ye hazrlananlar iin dinamik olarak oluturulmutur.

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

Trke

Tr

1.

surpass

amak, gemek

Fiil

acquisition

edinim

sim

acquisitive

mal dkn

Sfat

2.

affect

etkilemek

Fiil

acquirer

alc firma

sim

11.

act

hareket etmek, rol almak Fiil

affecting

etkileyici, dokunakl

Sfat

affected

etkilenmi, yapmack

Sfat

12.

adapt

uyum salamak

Fiil

affectedly

yapmack bir ekilde

Zarf

affectation

yapmack tavr

sim

adaptation

uyarlama

sim

adaptive

uyarlanabilir

Sfat

adapter

adaptr

sim

Dier Yaplar

3.

abandon

Dier Yaplar

terketmek, brakmak

Fiil

adaptability

uyarlanrlk

sim

abandonment

terk etme

sim

adapted

uyarlanm

Sfat

abandoned

terk edilmi

Sfat

adaptable

uydurulabilir

Sfat

absorb

emmek, sourmak

Fiil

add

eklemek, ilave etmek

Fiil

absorption

emme, iine ekme

sim

addition

ekleme

sim

abuse

istismar etmek

Fiil

additional

ilave , ek

Sfat

in addition to

-e ilaveten

P. Phrase

Dier Yaplar

additionally

ayrca

Zarf

abusively

Zarf

additive

katk maddesi

sim

eklenmi

Sfat

Dier Yaplar

4.

13.

Dier Yaplar

5.

6.

Dier Yaplar

az bozuk bir ekilde

abuser

kt davranan kii

sim

added

abusive

kt davranan, yolsuz

Sfat

in addition

ayrca

Bala

accept

kabul etmek

Fiil

adjust

ayarlamak, uydurmak

Fiil

14.

Dier Yaplar

Dier Yaplar
Sfat

adjustment

ayarlama

sim

adjustable

ayarlanabilir

Sfat

admire

hayran olmak

Fiil

admiration

hayranlk

sim

admirer

hayran, beenen

sim

Dier Yaplar

admiringly

hayranlkla

Zarf

accompanist

elik eden kii

sim

admiring

hayranlk gsteren

Sfat

accompaniment

elik, vokal

sim

admirably

hayran brakan bir ekilde

Zarf

admirable

hayranlk uyandran

Sfat

admit

kabul etmek, itiraf


etmek

Fiil

admission

kabul, giri

sim

admittedly

gerekte, itiraf edilmelidir ki

Zarf

admitted

kabul edilmi

Sfat

admittance

kabul

sim

admissibility

kabul edilebilirlik

sim

admissible

kabul edilebilir

Sfat

adopt

benimsemek, evlat
edinmek

Fiil

adoption

kabullenme, benimseme

sim

adopted

evlat edinilmi

Sfat

adoptive

vey, evlat edinen

Sfat

acceptable

7.

8.

kabul edilebilir

accepted

kabul edilmi, kabul grm

sfat

acceptance

kabul, alma

sim

acceptability

kabul edilebilirlik

sim

acceptably

kabul edilebilir ekilde

Zarf

accompany

elik etmek

Fiil

accuse

sulamak

15.

Dier Yaplar

Fiil
16.

Dier Yaplar
accused

sulu, zanl

sim

accusingly

sulayc bir ekilde

Zarf

accusing

sulayc

Sfat

accuser

9.

sulayan kii

sim

accusatory

sulayc

Sfat

accusation

sulama

sim

achieve

baarmak, ulamak

Fiil

achievement

baar

sim

achievable

baarlabilir

Sfat

achiever

baaran

sim

17.

Dier Yaplar

10.

acquire
Dier Yaplar

Dier Yaplar

kazanmak, edinmek

Fiil

Dier Yaplar

18.

ngilizce

Trke

Tr

advance

ilerlemek, gelimek

Fiil

ngilizce

Sfat

grnte, grne baklrsa

Zarf

appearance

grn, ortaya kma

sim

apply

uygulamak, bavurmak,
kullanmak

Fiil

application

uygulama, bavuru

sim

applied

uygulamal

Sfat

sim

advancement

ilerleme

sim

in advance

nceden, pein

Phrase

advanced

ileri, gelimi

Sfat

advise

tavsiye vermek, t
vermek

Fiil

applicant

aday

sim

adviser

danman

sim

applicability

uygulanabilirlik

sim

advisory

t veren, akl veren

Sfat

applicable

uygulanabilir, ilgili

Sfat

advisedly

iyice dnerek

Zarf

advisability

tavsiye edilebilirlik

sim

appoint

atamak

Fiil

advisable

akla yatkn

Sfat

afford

gc yetmek( maddi)

Fiil

appointee

atanan kii

sim

appointed

atanm

Sfat

appointment

atama, randevu

sim

appreciate

beenmek, takdir etmek

Fiil

appreciation

takdir, teekkr

sim

appreciatively

mteekkir durumda

Zarf

appreciative

deer bilen

Sfat

approach

yaklamak

Fiil

approach

yaklam

sim

approachable

yaklalabilir

Sfat

approve

onaylamak

Fiil

approval

onay

sim

approved

onaylanm

Sfat

approvingly

onaylayarak

Zarf

approving

onaylayc

Sfat

argue

tartmak, ileri srmek

Fiil

argument

tartma, iddia

sim

arguably

tartlr ekilde

Zarf

arguable

tartmal

sfat

34.

arise

ortaya kmak, meydana


gelmek

Fiil

35.

arrange

dzenlemek

Fiil

arranger

dzenleyici

sim

arrangement

dzenleme

sim

arrive

varmak, ulamak

Fiil

var, geli

sim

28.

Dier Yaplar

29.

Dier Yaplar

affordability

denebilirlik

sim

affordable

satn alnlabilir

Sfat

agree

ayn fikirde olmak

Fiil

agreement

anlama

sim

agreeable

uysal, anlalabilir

Sfat

agreeably

kabul edilebilir bir ekilde

Zarf

allow

izin vermek, olanak


tanmak

Fiil

30.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

22.

ak, belli

apparently
ilerleme

Dier Yaplar

21.

apparent

advance

Dier Yaplar

20.

Tr

Dier Yaplar

Dier Yaplar

19.

Trke

31.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

23.

allowable

izin verilebilir

Sfat

alter

deitirmek

Fiil

32.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

24.

alteration

deiiklik

sim

announce

ilan etmek, duyurmak

Fiil
33.

Dier Yaplar

25.

announcement

duyuru, ilan

sim

announcer

sunucu, spiker

sim

anticipate

beklemek, ummak

Fiil

anticipated

beklenilen, umulan

Sfat

unanticipated

beklenmeyen

Sfat

anticipation

mit, beklenti

sim

appeal

cezbetmek, bavuruda
bulunmak

Fiil

Dier Yaplar

26.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar

27.

appealing

cazip, ekici

Sfat

appear

grnmek, ortaya
kmak

Fiil

36.

Dier Yaplar
arrival

ngilizce

Trke

Tr

37.

ask

sormak, istemek

Fiil

38.

assess

deerlendirmek

Fiil

ngilizce

Trke

Tr

belong

ait olmak

Fiil

belongings

eya

isim

50.

benefit

faydalanmak

Fiil

51.

blame

sulamak

Fiil

52.

book

yer ayrtmak

Fiil

booking

rezervasyon

sim

borrow

dn almak

Fiil

borrowing

dn alma

sim

borrower

dn alan kii

sim

54.

bring

getirmek

Fiil

55.

build

ina etmek, kurmak

Fiil

builder

inaat

sim

built

yapl

Sfat

56.

bury

gmmek, gizlemek

Fiil

57.

buy

satn almak

Fiil

buyer

mteri, alc

sim

call

adlandrmak, armak

Fiil

49.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

39.

assessment

deerlendirme

sim

assessor

deneti, eksper

sim

assessable

deerlendirilebilir

Sfat

associate

ilikilendirmek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar

40.

associated

ilikili, balantl

sfat

association

iliki, kurum, balant

sim

assure

garanti etmek, sz
vermek

Fiil

53.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

41.
42.

assurance

zgven

sim

assuredly

emin olarak, kesinlikle

Zarf

assured

gvenli, garantili

Sfat

attempt

abalamak, kalkmak,
girimek

Fiil

attend

katlmak

Fiil

Dier Yaplar

43.

Dier Yaplar

attendance

katlm, yoklama

sim

attendant

grevli, hizmetli

sim

attention

dikkat

sim

attract

ekmek, cezbetmek

Fiil

Dier Yaplar

58.
Dier Yaplar

44.

attractive

ekici

Sfat

Dier Yaplar

attractiveness

ekicilik

sim

caller

arayan kii, ziyareti

sim

attractively

ekici bir ekilde

Zarf

attraction

ekicilik, cazibe

sim

59.

capture

ele geirmek

Fiil

avoid

saknmak, kanmak

Fiil

60.

care

bakmak, ilgilenmek

Fiil

caring

efkatli, sevecen

Sfat

carer

bakc

sim

carry

tamak

Fiil

carrier

tayc

sim

Dier Yaplar

Dier Yaplar

45.

avoidable

kanlabilir

Sfat

avoidant

sakngan

Sfat

avoidance

kanma, saknma

sim

balance

dengelemek

Fiil

61.

Dier Yaplar

Dier Yaplar
balanced

dengeli

Sfat

62.

cast

rol vermek, ekil almak

Fiil

46.

base

dayandrmak

Fiil

63.

cause

sebep olmak

Fiil

47.

become

olmak

Fiil

48.

believe

inanmak, gvenmek

Fiil

causative

nedensel

Sfat

causation

neden

sim

causal

nedensel

Sfat

causality

nedensellik

sim

cease

durdurmak

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
belief

inan

sim

believer

iman sahibi

sim

believable

inanlabilir

Sfat

64.

ngilizce

Trke

Tr

ceaselessly

durmakszn

Zarf

ceaseless

aralksz, durmayan

Sfat

change

deitirmek, deimek

Fiil

changeable

deiebilir

Sfat

changed

deitirilmi

Sfat

changing

deien

Sfat

choose

semek

Fiil

seim

sim

Dier Yaplar

65.

Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

complete

tamamlamak

Fiil

completely

tamamen

Zarf

completion

tamamlama, bitme

sim

79.

comprise

iermek, kapsamak

Fiil

80.

conclude

sonu karmak

Fiil

conclusion

sonu

sim

conduct

yrtmek, iletmek

Fiil

conductivity

iletkenlik

sim

conducting

iletken, geiren

Sfat

conductive

iletken

Sfat

conduction

s iletimi

sim

confine

snrlandrmak,
hapsetmek

Fiil

confined

snrl, kstl

sfat

confinement

hapsedilme

sim

confirm

dorulamak

Fiil

confirmation

dorulama, onaylama

sim

confirmed

dorulanm, onayl

Sfat

consider

dnmek (grmek)

Fiil

consideration

dnme

sim

considerately

dnceli bir ekilde

Zarf

considerate

dnceli, nazik

Sfat

considering

dikkate alarak

Preposition

85.

consist

-den olumak

Fiil

86.

constitute

oluturmak

Fiil

87.

construct

ina etmek

Fiil

construction

yapm

sim

78.

Dier Yaplar

Dier Yaplar

66.

81.

Dier Yaplar
choice

Dier Yaplar

67.
68.

claim
close

iddia etmek
kapatmak, son vermek

Fiil
Fiil

69.

collapse

kmek

Fiil

70.

combine

birletirmek

Fiil

bileim, birleim

sim

82.

Dier Yaplar
combination

71.

come

gelmek

Fiil

72.

comment

yorum yapmak

Fiil

73.

commit

ilemek, yapmak

Fiil

74.

communicate haberlemek

Dier Yaplar

84.

communication

iletiim

sim

communicator

iletiimci

sim

communicative

konukan

Sfat

compare

83.

Fiil

Dier Yaplar

75.

Dier Yaplar

karlatrmak

Dier Yaplar

Fiil

Dier Yaplar

76.

comparison

karlatrma

sim

comparatively

nispeten, ksmen

Zarf

comparable

benzer, kyaslanabilir

Sfat

comparative

karlatrmal

Sfat

compete

rekabet etmek, yarmak Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar

77.

competition

rekabet, yarma

sim

constructive

yapc, faydal

Sfat

competitive

rekabetci

Sfat

constructively

yapc bir ekilde

Zarf

competitiveness

rekabet yetenei

sim

competitor

rakip, yarmac

sim

consult

danmak

Fiil

complain

ikayet etmek

Fiil

consultancy

danmanlk

sim

consultation

danma, grme

sim

88.

Dier Yaplar

Dier Yaplar
complaint

ikayet

sim

consultative

danma ile ilgili

Sfat

complainant

ikayeti, davac

sim

consultant

danman

isim

complainer

ikayeti

sim

contain

iermek, kapsamak

Fiil

89.

ngilizce

Trke

Tr

contained

kapsanan

Sfat

containment

kapsama, ierme

sim

continue

devam etmek

Fiil

Dier Yaplar

90.

ngilizce

Trke

Tr

98.

cut

kesmek, azaltmak

Fiil

99.

damage

zarar vermek

Fiil

bozuk, hasarl, zarar grm

sfat

karar vermek

Fiil

decision

karar

sim

decisive

kesin, kati , nihai

Sfat

decided

kararlatrlm, belli

Sfat

decidedly

kararl bir ekilde

Zarf

decisively

kararl bir ekilde

Zarf

beyan etmek

Fiil

ilan, bildiri

sim

azalmak, reddetmek

Fiil

gerileyen, azalan

Sfat

103. defeat

yenmek

Fiil

104. defend

savunmak

Fiil

defence

savunma, mdafaa

sim

defensible

savunulabilir

Sfat

defensive

savunmal, koruyucu

Sfat

defensibility

savunabilir olma

sim

defense

savunma, mdafaa

sim

defenceless

savunmasz

Sfat

defender

savunucu

sim

tanmlamak, aklamak

Fiil

definition

tanm, tanmlama

sim

definable

tanmlanabilir

Sfat

defining

tanmlayan

Sfat

106. delay

geciktirmek

Fiil

107. deliver

teslim etmek

Fiil

teslimat

sim

108. demand

talep etmek,
gerektirmek

Fiil

109. demonstrate

gstermek, kantlamak

Fiil

Dier Yaplar
damaged

Dier Yaplar
continuous

devaml, srekli

Sfat

continually

srekli

Zarf

continuously

aralksz, durmakszn

Zarf

continuity

devamllk

sim

continual
continuation

91.

contribute

srekli, devaml
devam, sreklilik

Sfat
sim

katkda bulunmak, sebep Fiil


olmak

100. decide
Dier Yaplar

101. declare
Dier Yaplar

92.

contribution

katk

sim

Dier Yaplar

contributory

yardmc, katk salayan

Sfat

declaration

contributor

katlmc, desteki

sim

control

kontrol etmek,
denetlemek

Fiil

controllable

kontrol edilebilir

Sfat

controller

denetleyici

sim

controlling

kontrol etme, denetim

sim

controlled

kontrol edilmi

Sfat

convert

dntrmek

Fiil

Dier Yaplar
conversion
converter

94.

dnm, evirme
dntrc

Dier Yaplar
declining

Dier Yaplar

93.

102. decline

sim
sim

convertible

dntrlebilen

Sfat

convince

ikna etmek

Fiil

convincing

ikna edici

Sfat

convinced

ikna edilmi, emin

sfat

Dier Yaplar

105. define

Dier Yaplar

convincingly

ikna edici ekilde

Zarf

95.

cost

mal olmak, tutmak

Fiil

96.

cover

kaplamak, iermek

Fiil

kapak, rt

sim

Dier Yaplar

Dier Yaplar
cover

Dier Yaplar
delivery

97.

create

yaratmak

Fiil

creation

yaratma, oluum

sim

creative

yaratc

Sfat

creature

yaratk

sim

Dier Yaplar

creatively

yaratc bir ekilde

Zarf

demonstration

gsterme, gsteri

sim

creativity

yaratclk

isim

demonstrably

kantlanabilir ekilde

Zarf

creator

yaratc

isim

demonstrable

kantlanabilir

Sfat

Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

110. deny

inkar etmek, reddetmek

Fiil

111. depend

bal olmak, gvenmek

Fiil

Dier Yaplar
dependent

baml

Sfat

dependence

bamllk

sim

dependability

gvenilebilirlik

sim

dependant

baml, muhta

sfat

dependency

bamllk

sim

tremek, kaynaklanmak

Fiil

derivative

trev, tretilen

Sfat

derivation

kken, kaynak

sim

112. derive
Dier Yaplar

113. describe

Trke

Tr

farkl olmak

Fiil

difference

ayrm, farkllk

sim

differentially

farkl alardan

Zarf

differentiate

ayrt etmek

Fiil

differentiation

ayrm, fark

sim

differently

farkl bir ekilde

Zarf

differential

ayrmsal, farksal

Sfat

different

farkl

Sfat

ynlendirmek, ynetmek

Fiil

direction

yn, talimat

sim

directly

dorudan

Zarf

director

mdr, ynetici

sim

directory

rehber, klavuz

sim

directive

ynerge, talimat

sim

gzden kaybolmak

Fiil

ortadan kaybolma

sim

hayal krklna
uratmak

Fiil

disappointed

hayal krklna uram

Sfat

disappointing

hayal krklna uratc

Sfat

disappointingly

hayal krklna urayarak

Zarf

disappointment

hayal krkl

sim

kefetmek, bulmak

Fiil

keif, bulgu

sim

125. display

sergilemek, gstermek

Fiil

126. dispute

tartmak

Fiil

tartmal

sfat

ayrt etmek, ayrm


yapmak

Fiil

120. differ
Dier Yaplar

121. direct
Dier Yaplar

tanmlamak

Fiil

Dier Yaplar
descriptive

tanmlayc

Sfat

description

tanmlama

sim

hak etmek

Fiil

114. deserve

ngilizce

122. disappear
Dier Yaplar
disappearance

Dier Yaplar
deservedly

hak ederek

Zarf

115. design

tasarlamak

Fiil

116. destroy

ykmak

Fiil

Dier Yaplar
destroyed

harap olmu

Sfat

destroying

tahrip edici

Sfat

sezmek, bulmak

Fiil

117. detect

123. disappoint

Dier Yaplar

124. discover
Dier Yaplar

Dier Yaplar

discovery

detection

bulma, kefetme

sim

detector

tarayc, dedektr

sim

detective

dedektif

sim

detectable

alglanabilir

Sfat

belirlemek, saptamak

Fiil

determination

azim, kararllk, belirleme

sim

determined

kararl, belirlenmi

Sfat

determinative

belirleyici

Sfat

Dier Yaplar

determinant

belirleyici faktr

sim

distinguished

nl

Sfat

distinguishable

ayrt edilebilir

Sfat

128. distribute

datmak

Fiil

118. determine
Dier Yaplar

119. develop

gelimek, bymek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
disputable

127. distinguish

development

geliim, ilerleme

sim

Dier Yaplar

developing

gelien

Sfat

distribution

datm

sim

developed

gelimi

Sfat

distributor

datmc

sim

developmentally

geliimsel olarak

Zarf

developmental

geliimsel

Sfat

Fiil

underdeveloped

az gelimi

Sfat

rahatsz etmek,
kartrmak

underdevelopment

az gelimilik

sim

129. disturb

Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

disturbing

rahatsz edici

Sfat

Dier Yaplar

disturbance

rahatszlk

sim

disturbingly

rahatsz edici ekilde

Zarf

disturbed

rahatsz olmu

sfat

130. divide

blmek

Fiil

131. do

yapmak, etmek

Fiil

132. dominate

egemen olmak,
hkmetmek

Fiil

dominant

egemen, hakim

Sfat

domination

hakimiyet, egemenlik

sim

dominated

hakim olunan

Sfat

dominance

hakimiyet

sim

phelenmek

Fiil

doubtless

phesiz, kesin

Zarf

doubtfully

pheyle

Zarf

doubtful

pheli

Sfat

134. draw

izmek, ekmek

Fiil

135. eat

yemek yemek

Fiil

yenilebilir

Sfat

ortaya kmak

Fiil

Dier Yaplar

133. doubt
Dier Yaplar

Trke

Tr

engagement

nianllk, szleme

sim

engaged

ilgili, megul, nianl

sfat

holanmak, elenmek

Fiil

enjoyable

elenceli, zevkli

Sfat

enjoyment

beenme, holanma, zevk

isim

144. ensure

garanti altna almak

Fiil

145. entitle

vermek

Fiil

grevlendirme

sim

146. escape

kamak

Fiil

147. establish

kurmak, belirlemek

Fiil

establishment

kurulu, tesis

sim

established

kurulu, kurulmu, sabit, yerleik

sfat

148. estimate

tahmin etmek, deer


bimek

Fiil

149. examine

incelemek, muayene
etmek

Fiil

examination

inceleme, muayene, snav

sim

examining

inceleme

sim

examiner

denetmen

sim

150. exchange

deitirmek, takas
etmek

Fiil

151. exclude

hari tutmak

Fiil

143. enjoy
Dier Yaplar

Dier Yaplar
entitlement

Dier Yaplar

Dier Yaplar
edible

136. emerge
Dier Yaplar

Dier Yaplar

emerging

ortaya kan, meydana gelen, gelien

sfat

emergence

belirme, kma, oluma

isim

ie almak, kullanmak

Fiil

employee

ii

sim

excluding

hari

P. Phrase

employer

i veren

sim

exclusion

ayrma, dlama, hari tutma

isim

employment

i, istihdam

sim

152. excuse

affetmek, mazur grmek

Fiil

138. enable

olanak tanmak

Fiil
153. exist

var olmak

Fiil

139. encounter

karlamak, rastlamak

Fiil

140. encourage

tevik etmek

Fiil

existence

varolu

sim

existing

mevcut, hali hazrdaki

Sfat

existentialism

varoluuluk

sim

geniletmek

Fiil

expansion

genileme, yaylma

sim

expanse

aklk, geni alan

sim

expansionist

yaylmac

Sfat

expansive

geni

Sfat

expanding

byyen, genileyen

Sfat

ummak

Fiil

137. employ
Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar
encouraging

tevik edici, cesaret verici

Sfat

encouragement

cesaretlendirme

sim

sona ermek, bitirmek

Fiil

141. end
Dier Yaplar
endless

sonsuz

Sfat

ending

biti

sim

endlessly

sonsuz bir ekilde

Zarf

megul olmak

Fiil

142. engage

154. expand
Dier Yaplar

155. expect

ngilizce

Trke

Tr

expectation

beklenti

sim

unexpectedly

beklenmedik ekilde

Zarf

expected

beklenen

Sfat

expectant

beklentisi olan

Sfat

expectance

umut, bekleyi

sim

expectancy

beklenti, umut

sim

unexpected

beklenmedik

Sfat

156. experience

yaamak, geirmek

Fiil

157. explain

aklamak

Fiil

explanation

aklama

sim

explanatory

aklayc

Sfat

aratrmak, kefetmek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar

158. explore
Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

169. fill

doldurmak

Fiil

170. find

bulmak, anlamak

Fiil

171. fire

ate etmek, iten atmak

Fiil

172. flow

akmak, dklmek

Fiil

173. focus

odaklanmak

Fiil

174. follow

izlemek, takip etmek

Fiil

follower

takipi, desteki

sim

following

takip eden, sonraki

Sfat

zorlamak

Fiil

forcible

zorla yaplan

Sfat

forced

mecburi, zorunlu

Sfat

Dier Yaplar

175. force
Dier Yaplar

explorer

kaif, aratrmac

sim

forcibly

zoraki

Zarf

exploration

aratrma

sim

forceful

etkili, gl

Sfat

exploratory

aratrmaya ynelik

Sfat

forcefully

iddetli bir ekilde

Zarf

aa karmak, maruz
brakmak

Fiil

176. form

oluturmak

Fiil

177. gain

kazanmak

Fiil

178. gather

toplamak, biriktirmek

Fiil

toplant

sim

oluturmak, retmek

Fiil

retim, nesil

sim

180. get

almak, elde etmek

Fiil

181. give

vermek, sunmak

Fiil

182. go

gitmek, uymak

Fiil

159. expose

Dier Yaplar
exposure

maruz kalma

sim

exposed

maruz kalm, korunmasz

Sfat

ifade etmek

Fiil

160. express

Dier Yaplar
gathering

179. generate

Dier Yaplar
expression

ifade

sim

expressive

anlaml, ifadeli

Sfat

uzatmak

Fiil

extension

geniletme, uzatma

sim

extended

uzatlm, geni

Sfat

162. face

kar karya kalmak

Fiil

183. grant

vermek, balamak

Fiil

163. fail

baarsz olmak

Fiil

184. grow

bymek, gelimek

Fiil

baarszlk

sim

growth

byme, gelime

sim

growing

byyen, artan

Sfat

grown

olgun, yetimi

sfat

185. guide

yol gstermek,
ynlendirmek

Fiil

186. happen

olmak, meydana gelmek

Fiil

187. heat

stmak

Fiil

heater

stc

sim

heating

stma, snma

sim

heated

kzgn, snm

sfat

161. extend
Dier Yaplar

Dier Yaplar
failure

generation

Dier Yaplar

164. fall

dmek, inmek

Fiil

165. fear

korkmak

Fiil

166. feel

hissetmek, duymak

Fiil

Dier Yaplar
feeling

Dier Yaplar

his

sim

167. fetch

gidip getirmek

Fiil

168. fight

savamak, mcadele
etmek

Fiil

Dier Yaplar

ngilizce

188. help

Trke

Tr

yardm etmek, yarar


olmak

Fiil

ngilizce

Trke

Tr

increasingly

artarak, artan bir ekilde

Zarf

increasing

artan, oalan

sfat

gstermek, iaret etmek

Fiil

indication

belirti, iaret, iz

sim

indicative

gsteren, belirtici

Sfat

indicator

gsterge, sinyal

sim

indicated

gsterilen, belirtilen

sfat

200. influence

etkilemek

Fiil

201. inform

haber vermek, bildirmek

Fiil

information

bilgi

sim

informant

bilgi kayna

sim

informative

bilgi verici

Sfat

informed

bilgili, haberli

Sfat

srar etmek, diretmek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
helpfulness

yardmseverlik

sim

helpfully

yardmseverlikle

Zarf

helper

yardmc

sim

helpful

yardmsever

Sfat

189. hold

tutmak, dzenlemek,
iddia etmek

Fiil

tanmlamak, saptamak

Fiil

identity

kimlik

sim

identifiable

tanlabilir

Sfat

identification

tanma, kimlik

sim

190. identify
Dier Yaplar

191. illustrate

199. indicate
Dier Yaplar

Dier Yaplar

rneklerle anlatmak,
resimlemek

Fiil

illustrative

rnekleyici, tanmlayc

Sfat

illustrator

resimleyen kii

sim

Dier Yaplar

illustration

resim, rnekleme

sim

insistence

srar

sim

insistent

srarl

sfat

niyet etmek, amalamak

Fiil

intention

niyet, ama

sim

intentionally

kasten, bilerek

Zarf

intent

niyet, ama

sim

intended

kastl, planlanm

Sfat

intentional

kastl

Sfat

yorumlamak, evirmek

Fiil

interpretation

yorum, eviri

sim

interpreting

tercmanlk

sim

interpreter

tercman, yorumcu

sim

ortaya koymak,
tantrmak

Fiil

Dier Yaplar

192. implement

202. insist

uygulamak

Fiil
203. intend

Dier Yaplar
implementation

193. imply
194. impress

uygulama

sim

ima etmek, anlamna


gelmek

Fiil

etkilemek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
impression

izlenim, etki

sim

impressive

etkileyici

Sfat

impressively

etkileyici ekilde

Zarf

impressed

etkilenmi

sfat

195. improve

gelimek, ilerlemek

Fiil

204. interpret
Dier Yaplar

205. introduce

Dier Yaplar
improvement

gelime, ilerleme

sim

improving

gelitirici, gelien

Sfat

Dier Yaplar

improved

gelimi, yksek

Sfat

introduction

tantm, balang

sim

introductory

giri niteliinde

Sfat

yatrm yapmak

Fiil

196. include

iermek

Fiil

206. invest

Dier Yaplar
including

dahil

P. Phrase

Dier Yaplar

inclusion

dahil etme, ierme

sim

investment

yatrm

sim

investor

yatrmc

sim

invested

yatrlm

Sfat

davet etmek, armak,


neden olmak

Fiil

davet

sim

197. incorporate

birletirmek, iermek

Fiil

incorporation

birleme

sim

incorporated

birlemi

Sfat

artrmak, oalmak

Fiil

Dier Yaplar

198. increase

207. invite

Dier Yaplar
invitation

ngilizce

Trke

Tr

inviting

davetkar, ekici

Sfat

208. involve

iermek, gerektirmek

Fiil

209. join

katlmak, birletirmek

Fiil

joint

ortak

Sfat

joined

birletirilmi

Sfat

jointly

ortaklaa, birlikte

Zarf

Dier Yaplar

210. justify

Trke

Tr

222. lift

kaldrmak, armak

Fiil

223. like

holanmak, sevmek

Fiil

224. limit

snrlandrmak

Fiil

limit

snr

sim

limited

snrl

Sfat

limitless

snrsz

Sfat

limitation

snrlama, kstlama

sim

225. link

balamak, birletirmek

Fiil

226. live

yaamak, ikamet etmek

Fiil

227. locate

yerini belirlemek,
oturmak

Fiil

location

yer, konum

sim

located

bulunan, saptanan, konumlanm

sfat

localize

yerini belirlemek

Fiil

228. look

bakmak, grnmek

Fiil

229. lose

kaybetmek

Fiil

loss

kayp, zarar, ziyan

sim

lost

kayp, kaybolmu

Sfat

loser

malup kii

sim

sevmek, ak olmak

Fiil

sevgili, ak

sim

korumak, muhafaza
etmek, iddia etmek

Fiil

bakm, koruma

sim

Dier Yaplar

hakl gstermek,
aklamak

Fiil

justification

dorulama, ispat

sim

justified

doru, hakl

Sfat

justifiable

savunulabilir

Sfat

211. keep

tutmak, saklamak

Fiil

212. kill

ldrmek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
killer

ldrc

sim

killing

ldrme

sim

bilmek, tanmak

Fiil

213. know

ngilizce

Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar
known

bilinen, tannan

Sfat

knowingly

bilerek, anlayla

Zarf

knowing

bilgili, anlayl

Sfat

214. lack

yoksun olmak

Fiil

215. last

srmek, devam etmek

Fiil

216. laugh

glmek

Fiil

laughably

gln bir ekilde

Zarf

Dier Yaplar

laughable

glnesi

Sfat

maintenance

laughing

gl

sim

laughter

kahkaha

isim

232. make

yapmak, retmek

Fiil

217. launch

frlatmak, balatmak

Fiil

233. manage

ynetmek, baarmak

Fiil

218. lead

ynetmek, nderlik
etmek

Fiil

management

idare, ynetim

sim

manager

ynetici, idareci

sim

manageable

idare edilebilir

Sfat

manageress

kadn ynetici

sim

managerial

idari, ynetimsel

Sfat

evlenmek

Fiil

married

evli

Sfat

marriage

evlilik

sim

elemek, uymak

Fiil

230. love
Dier Yaplar
lover

231. maintain

Dier Yaplar

Dier Yaplar
leader

nder, lider

sim

leadership

liderlik, nderlik

sim

renmek, haber almak

Fiil

learning

renme, renim

sim

learner

renci

sim

220. leave

ayrlmak, terketmek

Fiil

221. let

izin vermek

Fiil

219. learn
Dier Yaplar

Dier Yaplar

234. marry
Dier Yaplar

235. match
Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

matched

elemi, uyumlu

Sfat

Dier Yaplar

matching

eletirme

sim

236. mean

anlamna gelmek, demek Fiil


istemek

Dier Yaplar

Trke

Tr

observation

gzlem

sim

observant

gzlemleyen

Sfat

observatory

gzlem evi

sim

observable

gzlenebilir

Sfat

observer

gzlemci

sim

elde etmek

Fiil

elde edilebilir

Sfat

meaning

anlam

sim

means

ara, yntem, olanak

sim

meaningless

anlamsz

Sfat

Dier Yaplar

meaningful

anlaml

Sfat

obtainable

lmek

Fiil

248. occupy

igal etmek

Fiil

249. occur

meydana gelmek, olmak

Fiil

measurement

lm, l

sim

measurable

llebilir

Sfat

olay, meydana gelme

sim

238. mention

bahsetmek, sylemek

Fiil

239. mix

kartrmak, uyumak

Fiil

237. measure
Dier Yaplar

247. obtain

Dier Yaplar
occurrence

250. induce

ikna etmek, sebep olmak Fiil

251. offer

teklif etmek, sunmak

Fiil

neri, teklif

sim

Dier Yaplar
mixed

kark, karma

Sfat

Dier Yaplar

mixture

karm, eit

sim

offering

hareket etmek ,
tanmak

Fiil

252. open

amak, balatmak

Fiil

253. order

emretmek, sipari
vermek

Fiil

movement

hareket, eylem

sim

moveable

hareket ettirilebilir

Sfat

254. organize

planlamak, dzenlemek

Fiil

241. name

adlandrmak

Fiil

organization

tekilat, kurulu

sim

242. need

ihtiya duymak

Fiil

organized

dzenli, planl

Sfat

organizational

rgtsel, kurumsal

Sfat

organizer

dzenleyici

sim

255. overcome

yenmek, stesinden
gelmek

Fiil

256. owe

borlu olmak

Fiil

borlu

Sfat

sahip olmak

Fiil

owner

sahip

sim

ownership

sahiplik, mlkiyet

sim

deimek

Fiil

variation

deiiklik

sim

variety

eitlilik

sim

various

eitli, farkl

Sfat

240. move

Dier Yaplar

Dier Yaplar
need

ihtiya, gereksinim

sim

needy

muhta

Sfat

needless

gereksiz

Sfat

need to

-e mecbur olmak, gerekmek

Modal

grmek, mzakere
yapmak

Fiil

grme

sim

farkna varmak

Fiil

243. negotiate

244. notice
Dier Yaplar
noticable

fark edilebilir

Sfat

noticeably

fark edilebilir ekilde

Zarf

itiraz etmek, kar


kmak

Fiil

245. object

Dier Yaplar
owed

Dier Yaplar
negotiation

Dier Yaplar

Dier Yaplar

257. own
Dier Yaplar

258. vary
Dier Yaplar

objection

itiraz, kar kma

sim

variable

deiken

Sfat

objectionable

itiraz edilebilir

Sfat

varying

deiken

Sfat

gzlemek

Fiil

a variety of

bir ok farkl

P. Phrase

katlmak

Fiil

246. observe

259. participate

ngilizce

Trke

Tr

participation

katlm

sim

participant

katlmc

sim

participatory

katlmc

Sfat

demek, vermek

Fiil

payment

deme, cret

sim

payable

denecek

Sfat

payer

deme yapan kii

sim

alglamak, sezmek

Fiil

perception

alglama

sim

tercih etmek

Fiil

preference

tercih

sim

preferably

tercihen

Zarf

preferable

tercih edilir

Sfat

hazrlamak, hazrlanmak

Fiil

preparation

hazrlk

sim

prepared

hazr

Sfat

preparatory

hazrlayc

Sfat

sunmak, vermek

Fiil

presentation

sergileme, sunum, tren

sim

presenter

tantc, sunucu

sim

korumak, muhafaza
etmek

Fiil

preservative

koruyucu, saklayan

Sfat

preservation

koruma

sim

preservationist

korumac

sim

274. pretend

gibi davranmak

Fiil

275. prevent

nlemek, alkoymak

Fiil

preventive

koruyucu, nleyici

Sfat

Dier Yaplar

perceptive

anlayl, kavrayl

Sfat

perceptible

fark edilebilir, alglanabilir

Sfat

Dier Yaplar

272. present

Dier Yaplar

262. perform

Tr

271. prepare

Dier Yaplar

261. perceive

Trke

270. prefer

Dier Yaplar

260. pay

ngilizce

yapmak, sergilemek

Fiil

performance

gsteri, oyun, performans

sim

performer

oyuncu, sanat

sim

Dier Yaplar

273. preserve

Dier Yaplar

263. permit

izin vermek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
permission

izin, msaade

sim

permissible

izin verilebilir

Sfat

ikna etmek

Fiil

264. persuade
Dier Yaplar

Dier Yaplar

persuasion

ikna

sim

preventable

nlenebilir

Sfat

persuasively

ikna edici bir ekilde

Zarf

prevention

nlem, koruma

sim

persuasive

ikna edici

Sfat

basmak, yaymlamak

Fiil

koymak, yerletirmek

Fiil

265. place

276. print
Dier Yaplar

Dier Yaplar

printing

matbaaclk, basmclk

isim

placement

printer

yazc, matbaac

sim

Fiil

yerletirme

sim

266. plan

planlamak, tasarlamak

Fiil

277. proceed

ilerlemek

267. play

oynamak, almak

Fiil

278. produce

retmek, yapmak, neden Fiil


olmak

player

oyuncu, sanat

sim

playfully

akac bir ekilde

Zarf

playful

akac, oyunbaz

Sfat

268. point

iaret etmek, gstermek

Fiil

269. predict

tahmin etmek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar
producer

retici, yapmc

sim

279. profit

faydalanmak

Fiil

280. promote

ilerletmek, terfi ettirmek Fiil

Dier Yaplar
promotion

terfi, ilerleme

sim

promoter

dzenleyici, organizatr

sim

teklif etmek, sunmak

Fiil

predictable

tahmin edilebilir

Sfat

prediction

tahmin

sim

predictably

tahmin edilebilir bir ekilde

Zarf

predictive

n grc

Sfat

Dier Yaplar

predictor

kahin, ngrc

sim

proposal

teklif

sim

proposed

nerilen

Sfat

281. propose

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

Trke

Tr

proposition

teklif, neri

sim

readable

okunabilir

Sfat

reader

okuyucu

sim

reading

okuma

sim

fark etmek,
gerekletirmek

Fiil

anlama, fark etme

sim

282. protect

korumak

Fiil

protection

koruma

sim

protective

koruyucu

Sfat

protectively

koruyucu biimde

Zarf

Dier Yaplar

protector

koruyucu ey

sim

realization

ispatlamak, kantlamak

Fiil

297. recall

hatrlamak, geri
armak

Fiil

proof

kant

sim

298. receive

almak

Fiil

proven

ispatlanm

Sfat

salamak, temin etmek

Fiil

alc

sim

tanmak, kabul etmek

Fiil

recognition

tannma, dorulama

sim

recognizable

tannabilir

Sfat

recognizably

fark edilir ekilde

Zarf

recognized

tannm, geerli

Sfat

tavsiye etmek

Fiil

tavsiye, neri

sim

kaydetmek

Fiil

recording

kayt etme

sim

recorder

kayt cihaz

sim

iyilemek

Fiil

iyileme

sim

azaltmak

Fiil

reduction

azalma

sim

reducing

hafifletici, indirgeyici

sfat

304. refer

bahsetmek

Fiil

305. reflect

yanstmak

Fiil

reflection

yansma, grnm

sim

reflective

yanstc

Sfat

reflecting

yanstma

sim

reddetmek

Fiil

red, kabul etmeme

sim

dnmek, grmek

Fiil

Dier Yaplar

283. prove
Dier Yaplar

284. provide

provided

kouluyla

Bala

providing

kouluyla

Bala

provider

tedariki kii

sim

yaynlamak, basmak

Fiil

publisher

yaync

sim

publishing

yaynclk

sim

286. purchase

satn almak

Fiil

287. pursue

takip etmek

Fiil

Dier Yaplar

receiver

Dier Yaplar

300. recommend
Dier Yaplar
recommendation

301. record
Dier Yaplar

Dier Yaplar
pursuit

Dier Yaplar

299. recognize

Dier Yaplar

285. publish

296. realize

kovalama, takip

sim

288. put

koymak

Fiil

289. question

sorgulamak, phe
etmek

Fiil

302. recover
Dier Yaplar
recovery

Dier Yaplar
questioning

sorgulama

sim

questionable

pheli, kukulu

Sfat

yamur yamak

Fiil

290. rain
291. raise

ykseltmek, oalmak

Fiil

292. range

deimek, sralanmak

Fiil

293. reach

ulamak, erimek

Fiil

ulalabilir

Sfat

Dier Yaplar
reachable

294. react

tepki gstermek

Fiil

303. reduce
Dier Yaplar

Dier Yaplar

306. refuse

Dier Yaplar
reaction

tepki, reaksiyon

sim

Dier Yaplar

reactive

tepkili

Sfat

refusal

okumak

Fiil

295. read
Dier Yaplar

307. regard

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

piman olmak, zlmek

Fiil

319. replace

regrettable

zc

Sfat

Dier Yaplar

regretful

piman

Sfat

replacement

glendirmek,
salamlatrmak

Fiil

glendirme, takviye

sim

308. regret

Trke

Tr

yerini almak,
deitirmek

Fiil

yerine geme

sim

320. reply

cevap vermek

Fiil

321. report

rapor vermek, bildirmek

Fiil

reporter

muhabir, sunucu

sim

reportedly

sylenenlere gre

Zarf

temsil etmek

Fiil

representation

temsil, sembol, tasvir

sim

representative

temsilci, delege

sim

gerektirmek

Fiil

requirement

gereksinim, koul

sim

requisite

gerekli

Sfat

yer ayrmak, tahsis


etmek

Fiil

reservation

rezervasyon

sim

reserved

rezerve edilmi, ayrlm

Sfat

kar koymak

Fiil

resistance

diren

sim

resistant

direnli

Sfat

326. resolve

halletmek, zmek

Fiil

327. respond

yant/tepki vermek

Fiil

response

cevap, yant

sim

respondent

cevaplayan

sim

onarmak

Fiil

onarma, yenileme

sim

snrlandrmak

Fiil

restriction

kstlama

sim

restricting

kstlayc

Sfat

restricted

snrl, kstl

sfat

restrictive

kstlayc

Sfat

sonucu olmak

Fiil

sonucu olan

Sfat

Dier Yaplar

309. reinforce

Dier Yaplar
reinforcement

310. reject

reddetmek

Fiil

red, geri evirme

sim

iliki kurmak

Fiil

322. represent

Dier Yaplar
rejection

Dier Yaplar

Dier Yaplar

311. relate
Dier Yaplar
related

balantl, ilikili

Sfat

relation

iliki

sim

relationship

iliki

sim

dinlenmek, gevemek

Fiil

relaxed

sakin, rahat

Sfat

relaxation

dinlenme

sim

relaxing

rahatlatc

Sfat

312. relax

rahatlatmak, hafifletmek Fiil

314. remain

Dier Yaplar

325. resist

Dier Yaplar
relief

Dier Yaplar

324. reserve

Dier Yaplar

313. relieve

323. require

rahatlama

sim

kalmak

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
remaining

kalan, hala var olan

Sfat

remainder

artan, geriye kalan

sim

315. remember

hatrlamak, anmsamak

Fiil

316. remove

ortadan kaldrmak

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
removal

ortadan kaldrma

sim

remover

temizleyici

sim

onarmak, dzeltmek

Fiil

onarm, tamirat

sim

tekrar etmek, yinelemek

Fiil

317. repair

318. repeat

Dier Yaplar
restoration

329. restrict

Dier Yaplar
reparation

328. restore

Dier Yaplar
repeatedly

ard ardna, tekrar tekrar

Zarf

repeated

tekrarlanan

Sfat

repetitive

tekrarl

Sfat

repetition

tekrar, yineleme

sim

repeatable

tekrarlanabilir

Sfat

Dier Yaplar

330. result
Dier Yaplar
resultant

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

Trke

Tr

resulting

ortaya kan

Sfat

seeking

aray

sim

seeker

arayc

sim

gibi grnmek

Fiil

grnte

Zarf

ele geirmek

Fiil

el koyma, yakalama

sim

semek

Fiil

selection

seim

sim

selectively

seerek

Zarf

selective

seici

Sfat

selectivity

seicilik

sim

ayrmak

Fiil

separate

ayr, ayrlm

Sfat

separation

ayrma

sim

separately

ayr bir ekilde

Zarf

348. set

kurmak, ayarlamak

Fiil

349. settle

yerlemek

Fiil

settlement

yerleim

sim

settler

yerleimci

sim

350. share

paylamak

Fiil

351. show

gstermek

Fiil

showman

gsteri yapan kii

sim

showing

gsteri, sergi

sim

352. sound

gibi gelmek

Fiil

353. specify

belirlemek

Fiil

specific

belli, zel

Sfat

specifically

zellikle

Zarf

harcamak

Fiil

spent

harcanm

Sfat

spending

harcama

isim

bozmak, martmak

Fiil

mark, bozulmu

Sfat

yaymak, dalmak

Fiil

331. retain

tutmak, korumak

Fiil

332. retire

emekli olmak

Fiil

344. seem
Dier Yaplar

Dier Yaplar

seemingly

retirement

emeklilik

sim

retired

emekli

Sfat

333. return

dnmek, geri vermek

Fiil

334. reveal

aklamak, ortaya
karmak

Fiil

gerekleri gsteren

Sfat

tersine evirmek, geri


geri gitmek

Fiil

reversal

tersine evirme

sim

reverse

ters, kart

Sfat

reversible

tersine evrilebilir

Sfat

345. seize
Dier Yaplar
seizure

346. select

Dier Yaplar
revealing

335. reverse

Dier Yaplar

Dier Yaplar

336. rise

artmak, ykselmek

Fiil

337. rule

ynetmek

Fiil

ynetici, hkmdar

sim

komak, ynetmek,
iletmek

Fiil

Dier Yaplar
ruler

338. run

347. separate
Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar
run out of

tketmek, bitmek

P. Verb

runner

koucu

sim

tatmin etmek

Fiil

satisfied

memnun, tatmin olmu

Sfat

satisfaction

tatmin

sim

satisfactory

tatmin edici

Sfat

satisfying

tatmin edici

Sfat

satisfactorily

memnun eder ekilde

Zarf

sylemek, demek

Fiil

339. satisfy
Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar

340. say
Dier Yaplar
saying

341. search

sz, atasz, deyim

sim

aratrmak, aramak

Fiil

Dier Yaplar
searching

342. see
343. seek
Dier Yaplar

aratrc

Sfat

grmek, izlemek,
anlamak

Fiil

aratrmak, abalamak

Fiil

354. spend
Dier Yaplar

355. spoil
Dier Yaplar
spoiled

356. spread

ngilizce

Trke

Tr

357. stamp

damgalamak

Fiil

358. start

balamak, altrmak

Fiil

start

balang

sim

starter

balang

sim

ifade etmek

Fiil

ifade, sz

sim

Dier Yaplar

359. state

durdurmak, bitirmek

Fiil

361. store

depolamak

Fiil

depolama

sim

vurgulamak

Fiil

stressed

gerilmi, vurgulanan

Sfat

stressor

stres etkeni

sim

stressful

gergin, stresli

Sfat

vurmak, grev yapmak

Fiil

Dier Yaplar

363. strike
364. struggle

abalamak

Fiil

365. study

almak, okumak,
aratrmak

Fiil

366. submit

sunmak, gndermek,
boyun emek

Fiil

367. succeed

baarl olmak

Fiil

success

baar

sim

successful

baarl, bilinen

Sfat

successfully

baarl bir ekilde

Zarf

ekmek, ac ekmek

Fiil

sufferer

hasta, dertli kii

sim

suffering

ac, keder

sim

nermek, ileri srmek

Fiil

370. supply

neri

sim

salamak, temin etmek

Fiil

tedariki, satc

sim

desteklemek

Fiil

Dier Yaplar
supplier

371. support

373. survive

hayatta kalmak

Fiil

survival

hayatta kalma

sim

survivor

hayatta kalan

sim

phelenmek

Fiil

suspicion

kuku, phe

sim

suspicious

pheli, kukulu

Sfat

375. sustain

srdrmek

Fiil

sustainable

srdrlebilir

Sfat

sustainability

srdrlebilirlik

sim

sustainably

srdrlebilir bir ekilde

Zarf

376. sweep

silmek, sprmek

Fiil

377. swim

yzmek

Fiil

swimming

yzme

sim

swimmer

yzc

sim

378. tackle

ele almak, zmek

Fiil

379. take

almak

Fiil

380. talk

konumak, grmek

Fiil

konukan

Sfat

381. tell

sylemek, anlatmak

Fiil

382. tend

eiliminde olmak

Fiil

eilim

sim

sanmak, dnmek

Fiil

thinker

dnr, filozof

isim

thinking

dnce, dnme

sim

tehdit etmek

Fiil

threat

tehdit

sim

threatening

tehditkar, korkutucu

Sfat

eitmek

Fiil

trainer

ko, eitici

sim

training

eitim

sim

trainee

kursiyer, stajer

sim

374. suspect

Dier Yaplar

talkative

Dier Yaplar
tendency

Dier Yaplar

384. threaten

Dier Yaplar
suggestion

Fiil

383. think

Dier Yaplar

369. suggest

aratrmak

Dier Yaplar

Dier Yaplar

368. suffer

372. survey

Dier Yaplar

Dier Yaplar

362. stress

Tr

Dier Yaplar

360. stop

storage

Trke

Dier Yaplar

Dier Yaplar
statement

ngilizce

Dier Yaplar
supporter

destekleyen, taraftar

sim

supportive

destekleyen

Sfat

Dier Yaplar

385. train
Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

dntrmek

Fiil

transformation

dnm, deiim

isim

transformative

dnebilir, dntrc

sfat

transformable

dntrlebilir

Sfat

tedavi etmek,
davranmak, ele almak

Fiil

386. transform
Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

397. want

istemek, gerekmek

Fiil

398. waste

israf etmek

Fiil

399. win

kazanmak, yenmek

Fiil

kazanan kii

sim

ekilmek

Fiil

geri ekilme

sim

401. wonder

merak etmek

Fiil

402. work

almak, ilemek

Fiil

403. worry

kayglanmak,
endielenmek

Fiil

Dier Yaplar

387. treat

winner

400. withdraw
Dier Yaplar
treatment

tedavi, davran

sim

gvenmek

Fiil

Dier Yaplar
withdrawal

388. trust
Dier Yaplar
trusted

gvenilen, gvenilir

Sfat

trusting

kolay inanan

Sfat

trustworthy

gvenilir, salam

Sfat

389. try

abalamak, denemek

Fiil

390. turn

dnmek, evirmek

Fiil

worried

kaygl, endieli

Sfat

worrying

endie verici

Sfat

391. understand

anlamak, kavramak

Fiil

worrier

kayglanan kimse

sim

worrisome

kayg verici

Sfat

derlemek, toplamak

Fiil

derleme, toplama

sim

405. enact

yasa karmak

Fiil

406. aid

yardm etmek

Fiil

407. prosper

zenginlemek

Fiil

prosperity

zenginlik, refah

sim

prosperous

zengin

Sfat

408. misuse

yanl kullanmak

Fiil

409. discourage

cesaretini krmak

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
understanding

anlay, kavrama

sim

understandably

anlalabilir ekilde

Zarf

understandable

anlalabilir

Sfat

stlenmek, yklenmek

Fiil

teebbs, giriim

sim

393. urge

zorlamak, ikna etmek

Fiil

394. use

kullanmak

Fiil

404. compile
Dier Yaplar
compilation

392. undertake
Dier Yaplar
undertaking

Dier Yaplar

Dier Yaplar

used

alkn, kullanlm

Sfat

use

kullanm, fayda

sim

used to

-erdi/ ard

Modal

useful

kullanl

Sfat

user

kullanc

sim

Dier Yaplar

use up

tketmek, harcamak

P. Verb

discouraging

kullanm

sim

cesaret krc, hayal krklna


uratan

Sfat

usage
useless

yararsz

Sfat

discouragement

cesaretin krlmas

sim

usability

kullanlabilirlik

sim

ilham vermek

Fiil

usable

kullanlabilir

Sfat

usefully

yararl bir ekilde

Zarf

Dier Yaplar

usefulness

yararllk

sim

inspiration

ilham

sim

inspirational

ilham verici

Sfat

inspiring

ilham veren

Sfat

daralmak, klmek

Fiil

ekme, klme

sim

duygu uyandrmak

Fiil

395. visit

ziyaret etmek, gezmek

Fiil

ziyareti

sim

beklemek

Fiil

(erkek) garson

sim

Dier Yaplar
visitor

410. inspire

411. shrink
Dier Yaplar

396. wait
Dier Yaplar
waiter

shrinkage

412. arouse

ngilizce

Trke

Tr

arousal

uyarlma

sim

aroused

tahrik edilmi

Sfat

kurmak

Fiil

foundation

temel, kurulu

sim

founder

kurucu

sim

founding

kurulu

sim

414. originate

balamak

Fiil

415. cite

alnt yapmak,
bahsetmek

Fiil

Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

exploitable

smrlebilir

Sfat

exploitative

smrc

Sfat

korumak

Fiil

conservation

koruma

sim

conservationist

evreci, doac

sim

conservative

tutucu, muhafazakar

sfat

icat etmek

Fiil

invention

icat

sim

inventor

mucit

sim

inventiveness

yaratclk

sim

inventive

yaratc

Sfat

yaygn olmak

Fiil

prevalently

yaygn ekilde

Zarf

prevalent

yaygn

Sfat

prevalence

yaygnlk, prevelans

sim

prevailing

yaygn, egemen

Sfat

blmek, araya girmek

Fiil

425. conserve
413. found
Dier Yaplar

Dier Yaplar

426. invent

Dier Yaplar
citation

416. consolidate

alnt yapma, bahsetme

isim

glendirmek

Fiil

417. inflict
418. compel

427. prevail
Dier Yaplar

Dier Yaplar
consolidation

Dier Yaplar

salamlatrma

sim

vermek, yklemek

Fiil

zorlamak

Fiil
428. disrupt

Dier Yaplar
compulsive

kompulsif, takntl, dzenli

Sfat

Dier Yaplar

compulsion

zorunluluk, drt

sim

disruption

kesinti, aksama

sim

compulsory

zorunlu

Sfat

disruptive

rahatsz edici, bozucu

Sfat

araya girmek, bozmak

Fiil

429. combat

dvmek, mcadele
etmek

Fiil

mdahale, karma

isim

430. depict

anlatmak

Fiil

ortaya karmak, bulmak

Fiil

tarif, tasvir

sim

patlamak (yanarda)

Fiil

eruption

patlama

sim

erupted

patlam

Sfat

patlamak

Fiil

explosion

patlama

sim

explosive

patlayc

Sfat

explosively

patlayc ekilde

Zarf

bestelemek, oluturmak

Fiil

besteci

sim

419. interfere
Dier Yaplar
interference

420. unearth

Dier Yaplar
depiction

Dier Yaplar
unearthly

tuhaf, acayip

Sfat

421. manufacture

retmek

Fiil

Dier Yaplar

431. erupt
Dier Yaplar

manufacturer

imalat, retici

sim

manufacturing

retim, imalat

sim

manufacture

retim

isim

422. overlook

gz ard etmek

Fiil

423. consume

tketmek

Fiil

consumer

tketici

sim

consumption

tketim

sim

Dier Yaplar

consumable

tketilir

Sfat

composer

faydalanmak, smrmek

Fiil

434. devise

dnmek, icat etmek

Fiil

435. infer

sonu karmak

Fiil

karm, varsaym

isim

Dier Yaplar

424. exploit

432. explode
Dier Yaplar

433. compose

Dier Yaplar
exploitation

smr, faydalanma

sim

exploited

smrlm

Sfat

Dier Yaplar
inference

ngilizce

Trke

Tr

engel olmak

Fiil

ngilizce

Trke

Tr

modifiable

deitirilebilir

Sfat

modification

deiiklik

sim

447. plant

dikmek

Fiil

448. conform

uymak, boyun emek

Fiil

conformity

benzerlik, uygunluk

sim

conformation

ekil, uyarlama

sim

449. discard

atmak

Fiil

450. dispose

imha etmek

Fiil

Dier Yaplar

436. hinder
Dier Yaplar
hindrance

engel

sim

dzenlemek

Fiil

regulation

dzenleme, mevzuat

sim

regulator

dzenleyici, reglatr

sim

regulatory

dzenleyici

Sfat

yaymak

Fiil

437. regulate
Dier Yaplar

438. emit

Dier Yaplar

Dier Yaplar
emitter

yayc

sim

Dier Yaplar

emission

yaylma, salnm

sim

disposable

tek kullanmlk

Sfat

disposal

imha etme

sim

eitmek

Fiil

439. abolish

yrrlkten kaldrmak

Fiil

451. educate

Dier Yaplar
abolition

feshetme, iptal

sim

Dier Yaplar

abolished

yrrllkten kalkm

Sfat

education

eitim

sim

abolitionist

iptal etme taraftar

sim

educational

eitimsel

Sfat

educator

eitimci

sim

uneducated

eitimsiz

Sfat

educated

eitimli

sfat

educating

eitme, okutma

sim

educationalist

eitmen

sim

yasaklamak

Fiil

prohibition

yasaklama

sim

prohibitively

yasaklayc bir ekilde

Zarf

prohibited

yasaklanm, yasak

sfat

453. refrain

saknmak, ekinmek

Fiil

454. shift

deitirmek

Fiil

455. scatter

datmak, samak

Fiil

456. signify

belirtmek, bildirmek

Fiil

457. deter

caydrmak

Fiil

deterrent

caydrc

sim

deterrence

caydrclk

sim

458. dismay

can skmak

Fiil

459. encompass

kapsamak, kaplamak

Fiil

460. trigger

tetiklemek

Fiil

461. initiate

balatmak

Fiil

initiation

balatma

sim

initiative

giriim, teebbs

sim

440. attribute

balamak, yormak,
atfetmek

Fiil

Dier Yaplar
attributively

niteleyici olarak

Zarf

attributive

niteleyici

sim

attribution

atf

sim

attributable

atfolunabilir, dayandrlabilir

Sfat

441. undermine

zayflatmak, baltalamak

Fiil

442. accomplish

baarmak, tamamlamak

Fiil

accomplishment

baar, tamamlama

sim

accomplished

yetenekli

Sfat

zarar vermek

Fiil

Dier Yaplar

443. harm
Dier Yaplar
harmful

zararl

Sfat

harmfully

zararl bir ekilde

Zarf

harmless

zararsz

Sfat

aydnlatmak

Fiil

aydnlanma

sim

istila etmek

Fiil

444. illuminate
Dier Yaplar
illumination

445. invade
Dier Yaplar
invasive

akn eden, saldran

Sfat

invader

istilac

sim

invasion

istila

sim

deitirmek

Fiil

446. modify

452. prohibit
Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar

ngilizce

Trke

Tr

faydalanmak, kullanmak

Fiil

utilization

kullanm

sim

utility

fayda

sim

hzlandrmak

Fiil

accelerator

gaz pedal

sim

acceleration

hzlanma

sim

ayn zamana rastlamak

Fiil

coincidentally

tesadfen

Zarf

coincidental

tesadfi

Sfat

coincidence

tesadf

isim

tehis koymak

Fiil

462. utilize
Dier Yaplar

463. accelerate
Dier Yaplar

464. coincide

ngilizce

Trke

Tr

yrrlle koyma

sim

uyarmak, tevik etmek

Fiil

stimulating

uyarc

Sfat

stimulant

uyarc

sim

stimulator

uyarc

sim

stimulation

tevik, uyarm, drt

sim

477. confer

danmak, grmek

Fiil

478. stipulate

art komak

Fiil

art

sim

ayrmak, tahsis etmek

Fiil

allocated

tahsis edilmi

Sfat

allocation

tahsisat, ayrma

sim

480. revolt

ayaklanmak, isyan
karmak

Fiil

481. upgrade

bir st seviyeye
kartmak

Fiil

482. evaluate

deerlendirmek

Fiil

deerlendirme

sim

ibadet etmek

Fiil

worshipper

ibadet eden kii

sim

484. migrate

g etmek

Fiil

migration

sim

migrant

gmen

sim

migratory

gmen, gezici

Sfat

485. outlaw

yasaklamak, feshetmek

Fiil

486. compensate

telafi etmek

Fiil

compensation

tazminat, telafi

sim

compensatory

telafi edici

Sfat

(yetki) kullanmak,
abalamak

Fiil

gayret, aba

sim

488. mistrust

gvenmemek, phe
etmek

Fiil

489. eradicate

kkn kurutmak

Fiil

Dier Yaplar
enforcement

476. stimulate
Dier Yaplar

Dier Yaplar

465. diagnose
Dier Yaplar
diagnosis

tan, tehis

isim

diagnostic

tansal

Sfat

466. decay

rmek

Fiil

467. defy

kar gelmek

Fiil

468. accustom

altrmak

Fiil

alkn

Sfat

ayplamak, sulamak

Fiil

ayplama, sulama

sim

470. comply

uyumlu olmak

Fiil

471. execute

idam etmek, yrtmek

Fiil

Dier Yaplar
accustomed

469. condemn

ynetici, idareci

sim

executor

icra eden

sim

execution

idam

sim

-den gelmek, kmak

Fiil

stem from

den gelmek, den kaynaklanmak

P. Verb

stem

kk

sim

473. withhold

alkoymak, saklamak,
vermemek

Fiil

474. violate

ihlal etmek, inemek

Fiil

472. stem
Dier Yaplar

475. enforce

Dier Yaplar

evaluation

483. worship

Dier Yaplar

Dier Yaplar

487. exert

Dier Yaplar
exertion

Dier Yaplar
violation

479. allocate

Dier Yaplar

Dier Yaplar
executive

stipulation

Dier Yaplar

Dier Yaplar
condemnation

Dier Yaplar

ihlal, bozma

sim

glendirmek, yrrl
koymak

Fiil

ngilizce

Trke

Tr

imha, yok etme

sim

engellemek, snrlamak

Fiil

Trke

Tr

iletmek, nakletmek

Fiil

transmission

yaynlama, iletme

sim

transmittable

iletilebilir

Sfat

502. transmit

Dier Yaplar
eradication

ngilizce

Dier Yaplar

490. restrain
Dier Yaplar
restraint

491. deplete

kstlama, snrlama

sim

503. harvest

hasat etmek, bimek

Fiil

azalmak, tkenmek

Fiil

504. impair

zarar vermek, bozmak

Fiil

azalma, d

sim

impaired

zrl, kusurlu

Sfat

impairment

sakatlk

isim

505. compromise

anlamaya varmak

Fiil

506. dislike

holanmamak

Fiil

507. overwhelm

etkisi altna almak

Fiil

508. confuse

kafasn kartrmak

Fiil

confused

arm

Sfat

confusing

kafa kartrc

Sfat

confusion

karklk, karmaa

sim

ima etmek, kapsamak

Fiil

ima, karm

sim

ertelemek

Fiil

erteleme

sim

alklamak

Fiil

alk

sim

elde etmek, ulamak

Fiil

attainment

baar

sim

attainable

elde edilebilir

Sfat

atmak, elimek

Fiil

conflicting

elien, atan

Sfat

confliction

atma

sim

klmek, ksaltmak,
szleme yapmak

Fiil

bzlme, kaslma

sim

artmak

Fiil

astonished

arm

Sfat

astonishment

aknlk

sim

Dier Yaplar
depletion

492. signal

Dier Yaplar

iaret etmek, sinyal


vermek

Fiil

azalmak, azaltmak

Fiil

decrease

azalma

sim

decreasing

azalan, eksilen

Sfat

decreased

azaltlm

Sfat

ilan etmek, duyurmak

Fiil

493. decrease
Dier Yaplar

494. proclaim
Dier Yaplar
proclamation

495. conquer

ilan, duyuru

sim

fethetmek

Fiil

Dier Yaplar

509. implicate
Dier Yaplar

Dier Yaplar

implication

conquest

fetih

sim

conqueror

fatih

sim

alalmak, inmek

Fiil

496. descend

510. suspend
Dier Yaplar
suspension

Dier Yaplar
descent

497. infect

ini, alalma

sim

bulatrmak

Fiil

511. applaud
Dier Yaplar
applause

Dier Yaplar
infection

enfeksiyon, hastalk

sim

infected

bulam, enfekte

Sfat

infectious

bulac

Sfat

498. evolve

ortaya kmak, gelimek

fiil

499. trace

izini srmek, takip


etmek

Fiil

512. attain
Dier Yaplar

513. conflict
Dier Yaplar

Dier Yaplar
traceable

izlenebilir

Sfat

yetitirmek, ekmek

Fiil

cultivation

gelitirme, yetitirme, retme

sim

Dier Yaplar

cultivator

yetitirici

sim

contraction

gelimek, bymek

Fiil

500. cultivate

514. contract

Dier Yaplar

501. thrive

Dier Yaplar

Dier Yaplar
thriving

515. astonish

gelien, baarm

Sfat

ngilizce

Trke

Tr

astonishingly

artc bir ekilde

Zarf

astonishing

artc

Sfat

arzu etmek

Fiil

516. desire

ngilizce

Trke

Tr

529. supplement

takviye etmek

Fiil

530. cure

tedavi etmek

Fiil

curable

tedavi edilebilir

Sfat

curative

iyiletirici, ifal

Sfat

iddia etmek

Fiil

assertive

kendinden emin

Sfat

assertiveness

iddiallk

sim

assertively

iddial bir ekilde

Zarf

assertion

aklama, ileri srme

sim

ilikisi olmak

Fiil

iliki, oran

sim

533. research

aratrmak

Fiil

Dier Yaplar
Dier Yaplar
desirable

arzu edilir, istenir

Sfat

desire

istek, arzu

sim

undesirable

istenmeyen

Sfat

gelimek, ilerlemek

Fiil

517. progress
Dier Yaplar

531. assert
Dier Yaplar

progressive

gelien, ilerleyen

Sfat

progression

ilerleme

sim

progressively

artan biimde

Zarf

518. safeguard

korumak

Fiil

519. jeopardize

tehlikeye sokmak

Fiil

jeopardous

tehlikeli

Sfat

jeopardy

risk, tehlike

sim

534. curtail

ksaltmak

Fiil

520. merge

birlemek, kaynamak

Fiil

535. fluctuate

dalgalanmak, deimek

Fiil

521. navigate

yolunu bulmak,
seyretmek

Fiil

dalgalanma, deiim

sim

536. strive

abalamak

Fiil

navigation

navigasyon, sefer

sim

navigator

rota grevlisi

sim

537. interact

etkileimde olmak

Fiil

ihmal etmek

Fiil

interaction

etkileim

sim

interactive

etkileimli

Sfat

interactively

etkileimli ekilde

Zarf

bytmek

Fiil

magnification

bytme

sim

magnificent

byk

Sfat

539. omit

karmak, dahil
etmemek

Fiil

540. dedicate

adamak

Fiil

dedication

adama, ballk

sim

dedicated

kendini adam

Sfat

kkrtmak, neden olmak

Fiil

provocative

kkrtc

Sfat

provocation

provokasyon, tahrik

sim

dl vermek

Fiil

dllendirici, tatmin edici

Sfat

532. correlate
Dier Yaplar

Dier Yaplar

Dier Yaplar
negligible

nemsiz, gzard edilebilir

Sfat

negligence

ihmarkarlk, ihmal

sim

neglect

ihmal

sim

negligent

ihmalkar, dikkatsiz

Sfat

betimlemek,
canlandrmak

Fiil

roln yapma

sim

524. recreate

canlandrmak

Fiil

525. resent

gcenmek, krlmak

Fiil

523. portray

Dier Yaplar
portrayal

Dier Yaplar
resentful

ierlemi, kzgn

Sfat

resentment

ierleme, kzma

sim

526. resume

yeniden balatmak

Fiil

527. revise

gzden geirmek

Fiil

gzden geirme

sim

sahnelemek, hazrlamak

Fiil

Dier Yaplar
revision

Dier Yaplar
fluctuation

Dier Yaplar

522. neglect

correlation

Dier Yaplar

538. magnify
Dier Yaplar

Dier Yaplar

541. provoke
Dier Yaplar

542. reward
Dier Yaplar

528. stage

rewarding

ngilizce

Trke

Tr

grevlendirmek

Fiil

atama, grev, dev

sim

n grmek, tahmin
etmek

Fiil

ngrlebilir

Sfat

btnlemek,
birletirmek

Fiil

integration

birletirme

sim

integrity

btnlk

sim

pazarlamak

Fiil

543. assign
Dier Yaplar
assignment

544. foresee

545. integrate

Trke

Tr

556. denounce

knamak, sulamak

Fiil

557. disgust

tiksindirmek

Fiil

558. embark

(gemiye) binmek

Fiil

559. endanger

tehlikeye atmak

Fiil

nesli tkenmekte olan

Sfat

560. entail

gerektirmek

Fiil

561. shape

ekillendirmek

Fiil

562. foster

bytmek, gelitirmek

Fiil

563. interest

ilgisini ekmek

Fiil

Dier Yaplar

Dier Yaplar
foreseeable

ngilizce

endangered

Dier Yaplar

546. market

Dier Yaplar

Dier Yaplar

interested

ilgili, merakl

Sfat

marketing

pazarlama

sim

interesting

ilgin, ilgi ekici

Sfat

marketer

pazarlamac

sim

interestingly

ilgin ekilde

Zarf

marketable

pazarlanabilir

Sfat

564. rank

yer almak ; saylmak

Fiil

elimek, kar kmak

Fiil

565. aim

amalamak, hedeflemek

Fiil

contradictory

elikili

Sfat

566. reclaim

Fiil

contradiction

eliki, itiraz

sim

geri istemek, slah


etmek

engellemek, tkanmak

Fiil

567. recruit

askere almak,
kaydetmek

Fiil

obstruction

engel

sim

askere alma, kaydetme

sim

obstructive

engelleyici

Sfat

reete yazmak

Fiil

568. span

srmek, kapsamak

Fiil

569. uphold

desteklemek, onaylamak

Fiil

570. venture

tehlikeye atlmak, cret


etmek

Fiil

571. alienate

yabanclatrmak

Fiil

547. contradict
Dier Yaplar

548. obstruct
Dier Yaplar

549. prescribe

Dier Yaplar
recruitment

Dier Yaplar
prescription

reete

sim

ilemek

Fiil

processor

bilgi ilemci

sim

Dier Yaplar

processing

ilem

sim

alien

yabanc, farkl

Sfat

alienation

yabanclatrma, aralarn ama

sim

572. counter

kar koymak

Fiil

573. respect

sayg gstermek

Fiil

574. deduce

sonu karmak

Fiil

deduction

karm, kesinti

sim

deductive

sonu karlabilir

Sfat

tartmak

Fiil

tartmal

sfat

550. process
Dier Yaplar

551. request

rica etmek, istemek

Fiil

552. discharge

tahliye etmek, grevden


karmak

Fiil

553. bargain

pazarlk etmek

Fiil

554. view

bakmak, grmek

Fiil

Dier Yaplar
viewer

555. corrupt

izleyici

sim

bozulmak

Fiil

Dier Yaplar

575. debate
Dier Yaplar

Dier Yaplar
corruption

debatable
yolsuzluk, bozulma

sim

ngilizce

Trke

Tr

ngilizce

birisini karmak

fiil

587. irrigate

abduction

adam karma

sim

abductor

karan kii

sim

ima etmek, deinmek

Fiil

allusive

imal

Sfat

allusiveness

imal olma

sim

576. abduct
Dier Yaplar

577. allude

Trke

Tr

sulamak

Fiil

sulama

sim

588. witness

ahitlik etmek

Fiil

589. adhere

yapmak

Fiil

adherent

yanda

sim

adhesion

yapkanlk

sim

adhesive

yaptrc, bant

sim

590. forego

vazgemek

Fiil

591. deem

dikkate almak,
varsaymak

Fiil

Dier Yaplar
irrigation

Dier Yaplar

allusion

578. frustrate

ima, kinaye

sim

Dier Yaplar

sinirlerini bozmak

fiil

frustrated

fkelenmi

Sfat

frustrating

sinir bozucu

sfat

frustration

fke

sim

592. exhale

nefes vermek

Fiil

kandrmak

fiil

593. refund

geri demek

Fiil

594. confide

gvenip srrn amak

Fiil

deceit

hilekarlk

sim

deceitful

hilekar

sfat

595. deduct

karmak, azaltmak

Fiil

kandrmak, aldatmak

Fiil

596. reinstate

eski grevine vermek

Fiil

ihanet

sim

grevine iade

sim

birletirmek

Fiil

597. target

hedeflemek

Fiil

598. fulfill

yerine getirmek

Fiil

united

birlemi

Sfat

unity

birlik, btnlk

sim

599. pertain

ilgili olmak

Fiil

582. compliment

iltifat etmek

fiil

600. exceed

amak, gemek

Fiil

583. expend

harcamak

fiil

exceedingly

ar derecede

Zarf

exceeding

ar, aan, geen

Sfat

expenditure

masraf, gider

sim

expense

masraf

sim

expensive

pahal

Sfat

Dier Yaplar

579. deceive
Dier Yaplar

580. betray

Dier Yaplar

Dier Yaplar
betrayal

581. unite
Dier Yaplar

Dier Yaplar

584. correspond

benzemek, haberlemek, Fiil

Dier Yaplar
correspondent

muhabir

sim

correspondence

yazma, haberleme

sim

deney yapmak

Fiil

experimental

deneysel

Sfat

experimentally

deneysel olarak

Zarf

experimentation

deneyim, tecrbe

sim

experimenter

deneyci

sim

yetki vermek,
glendirmek

Fiil

585. experiment
Dier Yaplar

586. empower

reinstatement

Dier Yaplar