You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

Testujemy nowego Nissana Qashqai

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 15 (192)

5 SIERPNIA 2015
ISSN: 2080-3664

Wicej na str.9 oraz na: GazetaInformator.pl

region wiadomoci

Krwiodawstwo pod obstrzaem


Fot. Leszek Iwulski

W wyniku naciskw Ministerstwo rozwaa inne warianty


ni poczenie naszego RCKiK z centrum w Katowicach.

region - policja

Graffiti za 3000 z
Nawet 5 lat wizienia
moe otrzyma 23-latek,
ktry pomaza elewacj
dwch budynkw.
Raciborscy kryminalni zatrzymali w ubiegym tygodniu
na terenie Kornicy sprawc
wandalizmu. Mody mczyzna pomaza elewacje dwch
budynkw. Okazao si, e tym
rodzajem malarstwa para si
23 letni mieszkaniec Raciborza. Straty jakie wyrzdzi
malujc graffiti to kwota okoo 3000 z. Nie by to pierwszy
wyczyn modego czowieka o

tym charakterze. Mczyzna


usysza ju dwa zarzuty zniszczenia mienia, do ktrych doszo w godzinach nocnych z
10/11 lipca br. na terenie Raciborza. W tym przypadku
sztuka moe drogo kosztowa
raciborskiego artyst. Sprawa moe mie dalsze konsekwencje, bo policjanci ledczy
ustalaj kolejne akty zniszczenia mienia jakie spowodowa
23-latek i poszukuj kolejnych
poszkodowanych.
l

racibrz - policja

Przepikna siedziba raciborskiego RCKiK kosztowaa ok. 30 milionw zotych. To wanie te pienidze w duej mierze przyczyniy
si do problemw finansowych placwki i w konsekwencji do projektu poczenia raciborskiego centrum z jego siostrzan
placwk w Katowicach.
leszek iwulski

Kopoty Raciborskiego
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa cign si od jakiego czasu.
Ich przyczyna ley przede
wszystkim w kondycji finansowej placwki. Poprzednie
kierownictwo

RCKiK w Raciborzu przeszarowao z inwestycj


w nowy budynek RCKiK i
doprowadzio do duych
dugw placwki. Sytuacja
finansowa okazaa si na
tyle za, e Ministerstwo
Zdrowia zaproponowao
poczenie placwki raciborskiej z Centrum Krwio-

Dwie niemal identyczne


kolizje, z udziaem trzech
samochodw. W obydwu
przypadkach sprawcami
byli kierowcy BMW.
Pierwsze zgoszenie o kolizji wpyno do raciborskiej komendy w poniedziaek 3 sierpnia o godz. 17.50. Na wysokoci
Madagu kierujcy BMW 19-latek nie zachowa naleytej odlegoci midzy pojazdami i wjecha w ty prowadzonego przez
38-latk opla omegi. Ta z kolei uderzya w jadcego przed
ni vw passata, za kierownic
ktrego siedziaa 65-letnia kobieta. W zdarzeniu nikt nie odnis obrae, uczestnicy byli
trzewi, sprawca zosta ukarany mandatem karnym.
Bardzo podobne zdarzenie miao miejsce w tym samym miejscu we wtorek rano.
Tym razem BMW prowadzone przez 78-letniego kierowc
wjechao w ty opla astry, ktry

Fot. Karol Burek

Dwie stuczki - Sze


uszkodzonych aut

W krtkim czasie w tym


samym miejscu miay
miejsce 2 bliniacze stuczki.
uderzy nastpnie w hond civic. Zarwno kierowca BMW,
jak i astry i civica (mczyni w
wieku 29 i 45 lat) nie znajdowali si pod wpywem alkoholu.
Tutaj sprawca rwnie zosta
ukarany mandatem.
ps

dawstwa w Katowicach.
Projekt
rozporzdzenia
nosi dat 10 lipca. Spraw
po poprzednikach przej
Minister Zdrowia Marian
Zembala.

Czytaj cig dalszy


artykuu na str. 4

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 7

Najtaniej w regionie

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

region komunikacja

komentarz na gorco

Bitwa o tory

Fot. Towarzystwo Entuzjastw Kolei

Rozstrzygaj si losy linii kolejowych nr 176 i 192.


Kolej chce je likwidowa, ale s i tacy, ktrzy widz dla nich zastosowanie.
leszek iwulski

Kolej od jakiego czasu jest


na ustach politykw z caego
kraju. Obok autostrad to wanie
tory maj sta si krgosupem
systemu komunikacji Polski.
Dziesitki lat zaniedba w tym
zakresie, gwatowny przeskok
Polakw z kolejek do kas biletowych za kierownic wasnego
auta i pogarszajcy si wizerunek PKP sprawiy, e moe to
by proces bardzo trudny. Tym
niemniej Polska musi przywrci kolei wysok pozycj,
bo Unia Europejska wanie w
tym elemencie widzi szans na
zrwnowaenie naszego transportu, zarwno pasaerskiego,
jak i towarowego. Alternatywa
wobec samochodw jest w opinii urzdnikw z Brukseli tasza, wydajniejsza i bardziej ekologiczna. Co wicej Unia chce
da na ten cel pienidze duo
wiksze ni na rozbudow sieci
drogowej. Z tego powodu coraz
czciej syszymy o inwestycjach
na torach, a nie o budowie kolejnych tras szybkiego ruchu.
PKP coraz czciej obecna jest
w reklamach telewizyjnych, na
szyny ruszaj coraz to nowoczeniejsze pocigi (budzc rwnie
kontrowersje, jak jest chociaby
w przypadku osawionego pendolino), gono jest take o modernizacji pocze kolejowych.
Na rewitalizacj lub zmoderni-

<< GazetaInformator.pl

Entuzjaci kolei na wasnorcznie skonstruowanych


drezynach dogldaj nieuywanych ju torowisk.
zowanie wielu tras wydawane
s setki milionw zotych. Przykadem moe by droga Rybnik
Chaupki, ktr remontuje
hiszpaskie konsorcjum Rubau. Jednoczenie z atlasu polskich linii kolejowych pewne odcinki maj znikn. S to odcinki
nieuywane, na ktrych ruch pasaerski zanik dziesitki lat temu, a ruch towarowy przesta
by opacalny lub ju w ogle
nie wystpuje. Ostatnia sytuacja
dotyczy linii kolejowych oznaczonych jako 176 i 192. Pierwsza
z nich prowadzi od Markowic do
Olzy, druga natomiast wiedzie
od nieczynnej kopalni w Pszowie do Syryni. Kolej chce si po-

zby tych linii, traktujc je jako


jednostk, z ktrej nie czerpie
adnych profitw, a do ktrej co
jaki czas musi dorzuca pienidze. Postpujc zgodnie z procedur, kolej przekazaa decyzje co do ich losu samorzdom,
po ktrych terenie biegn linie
(czyli gminom). Gminy mog
wyrazi zgod na zlikwidowanie
tych linii albo je przej. W tym
drugim przypadku zainteresowani przejciem musz jednak
przedstawi jaki konkretny cel,
ktry ma zosta osignity dziki pozostawieniu linii. Na przejcie linii kolejowych linii 176 i
192 licz szczeglnie czonkowie
Towarzystwa Entuzjastw Kolei

(TEK), ktrzy z zapaem dogldaj nieczynnych ju torowisk,


wykaszaj je, strzeg przed zodziejami zomu i jed specjalnie skonstruowanymi przez siebie drezynami po opuszczonych
ju szynach. Linie kolejowe nr
176 i 192 entuzjaci chcieliby
przywrci do ruchu kolejowego, wskazujc na ekonomiczne
uzasadnienie tej decyzji (moliwo wykorzystania transportu
kolejowego przy budowie zbiornika Racibrz Dolny oraz pniejsz szans wykorzystania
jej do transportu wiru). TEK
wskazuje rwnie, e opaci si
to rwnie drogowcom, ktrzy
nie bd musieli dopaca do remontw tras, po ktrych jed
tiry na teren budowy. Stowarzyszenie podkrela take, e trasy
mog by wykorzystane turystycznie i pasaersko jako drogi,
po ktrych mogyby porusza si
drezyny. Entuzjaci gotowi s
suy swoj wiedz, dowiadczeniem i prac, eby zwyciyo
wspomniane rozwizanie. Wedug nich, samorzdy s gotowe
je zaakceptowa. Na drodze do
realizacji ambitnych zamierze
stoi waciwie tylko jedna, niewielka przeszkoda - prezydent
Raciborza Mirosaw Lenk. Prezydent Raciborza jest bowiem
gorcym entuzjast likwidacji linii na odcinku Markowice
Syrynia i wedug stanowiska
Urzdu Miasta w Raciborzu ma

Jan Psota
Wiceprezes TEK
Jako Towarzystwo Entuzjastw
Kolei stoimy na stanowisku, e
nieuywane do tej pory linie kolejowe stanowi cenny element
naszego lokalnego dziedzictwa.
Mog one ponadto by wykorzystane w chwili obecnej i w przyszoci jako rozwizanie czci
problemw komunikacyjnych
naszego regionu. Wedug nas linia kolejowa nr 176 w dalszym
cigu posiada potencja przewozowy i mona ni przewozi np.
materiay na budow zbiornika
Racibrz Dolny oraz wir z lokalnych wirowni. Oprcz tego
wykorzystania linii zwracamy
uwag na to, e szlak ten mona wykorzysta take turystycznie. Ze swojej strony moemy
np. zapewni rekreacyjne przewozy drezynami, co moe sta
si du atrakcj. Dlatego te nie
moemy zgodzi si ze stanowi-

skiem raciborskiego magistratu,


ktry chce likwidacji linii kolejowej nr 176. Wedug naszej wiedzy uzasadnienie Urzdu Miasta
w Raciborzu jest bdne, poniewa zaoenia projektowe skrzyowania z ulic Brzesk oparto
na faszywych danych. Przyjto, e linia kolejowa musi mie
przewit 5,90 metra, natomiast
dla tego typu linii (niepodlegajcej elektryfikacji) wystarcza
przewit 4,90 metra. W ten sposb kwota 50 milionw z., ktra
pada w materiaach prasowych
jest wedug nas powanie przeszacowana. Wynika to wanie z
przyjtych zawyonych zaoe.
Wedug nas mona zastosowa
rozwizania, ktre sprawi, e
budowa drogi nie bdzie w adnym stopniu kolidowa z utrzymaniem linii kolejowej nr 176.
Utrzymanie tej linii kolejowej
natomiast moe suy rwnie
odcieniu raciborskich drg.

konkretny powd dla realizacji


tego celu. Waciwie 50 milionw konkretnych powodw. O
tak kwot bowiem podniesie
si koszt budowy najwikszej
inwestycji drogowej, na ktr region czeka przynajmniej
dwie dekady drogi Racibrz
Pszczyna. W opinii urzdnikw
i projektantw utrzymanie tej linii zmuszaoby do budowy niezwykle kosztownej konstrukcji
mostowo wiaduktowej na terenie Brzezia. Entuzjaci kolei
uwaaj natomiast, e liczba ta
jest wyssana z palca (przy czym
na chwil obecn nie podaj
konkretnych danych i czekaj na

opinie ekspertw). Pojawiaj si


gosy, e by moe najlepszym
rozwizaniem jest kompromis.
Trudno uwierzy, e prezydent
zgodzi si na istnienie na terenie jego gminy nieuywanej na
dzie dzisiejszy linii kolejowej,
po ktrej pocigi pasaerskie
jedziy 30 lat temu i narazi w
ten sposb najwiksz inwestycj drogow w regionie na podwyszenie kosztw o 50 milionw z. Z drugiej strony zapa
entuzjastw budzi podziw. Wac obie racje niektrzy uwaaj, e mona by zlikwidowa jedynie t cz linii, ktra ley w
powiecie raciborskim.

racibrz - gospodarka

ZOTT zwija si z Raciborza


leszek iwulski

Trzy lata temu raciborska


mleczarnia przeywaa trudnoci finansowe. Wwczas
przej j niemiecki ZOTT. Teraz w owiadczeniu dla prasy
ZOTT informuje, e wstrzymuje produkcj tradycyjnego twarogu. W konsekwencji
niemiecki potentat na rynku
spoywczym ogasza, e zamyka nasz mleczarni. Pracownicy zakadu (w liczbie 90)
pno zostali poinformowani,
e czeka ich bezrobocie. W
chwili obecnej prowadzone s
rozmowy ze zwizkami zawodowymi i Rad Pracownicz.
ZOTT w swoim owiadczeniu
sam wskazuje, e powodem

rezygnacji z produkcji twarogu jest to, e konsument odbiera go jako autentyczny,


jedynie w przypadku, gdy produkowany jest przez tradycyjn Spdzielni Mleczarsk.
ZOTT, przejmujc mleczarni,
chciao wzbogaci swoje portfolio o kategori twarogw. W
caej sytuacji nie bd raczej
pokrzywdzeni dostawcy mleka, ktrzy mleko ju od dawna
oddaj do centralnego oddziau w Opolu. Gdy dochodzio
do przejcia raciborskiej mleczarni, nie brakowao gosw,
e nie jest to najlepsza decyzja. Ju w artykule z GazetaInformator.pl Czy Zott zlikwiduje raciborsk mleczarni
dziennikarka informowaa
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

opini publiczn o strachu


pracownikw przed likwidacj zakadu. Wwczas ta sama
rzecznik, Ewelina Czuczman,
ktra informuje o zamkniciu naszej mleczarni, mwia:
- Zakad w Raciborzu ma si
bardzo dobrze i nie ma mowy o jego zamkniciu. Firma
Zott Polska nie przewiduje zamknicia zakadu produkcyjnego w Raciborzu. Zott, podpisujc umow kupna zakadu
od Raciborskiej Spdzielni
Mleczarskiej, podjo decyzj
o kontynuacji produkcji oraz
dalszej inwestycji w rozwj
nowego oddziau firmy. Przed
przejciem mleczarni ostrzega jednak rwnie byy przewodniczcy Rady Miasta Ra-

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. facebook

Firma zwalnia prawie 100 pracownikw. Mieszkacy chc bojkotowa jej produkty.

ukasz Winiarski, byy radny powiatowy komentuje przebieg protestu na facebooku:


- Akcja zapalenia znicza pod Mleczarni nie jest adnym zorganizowanym strajkiem, zgromadzeniem czy manifestacj. To apel do mieszkacw Raciborza o chwil refleksji i wyraenie
smutku w zwizku z likwidacj tylu miejsc pracy. Mona to wyrazi na stronie wydarzenia
na FB lub na miejscu przed Mleczarni. To ju indywidualna kwestia kadego z zainteresowanych. Jak sama nazwa mwi jest to protest milczcy i naley to uszanowa. Naley pamita
eby nie zakca ciszy, porzdku ani przepisw.
- Z ciekawoci czekaem na to jak przebiegnie protest. Cel wydawa si prosty... 90 zniczy.
Byo moe z 40 osb... w tym paru dziennikarzy i paru obserwatorw. Nie byo le, milczcy
protest si odby cho spodziewaem si wikszego zainteresowania. W kocu te 90 osb ma
rodziny, znajomych, ssiadw... s zwykli mieszkacy lubicy smak naszego serka, s te ludzie zbulwersowani moliwym przejciem RCKiK. Ludzie potencjalnie zainteresowani faktem,
e w Raciborzu jest problem z prac.
cibrz, Tadeusz Wojnar, ktry
w momencie przejcia wry:
- Oby mleczarnia nie podzielia losu innych zakadw, ktrych w Raciborzu ju nie ma.
W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczce losu pracownikw ZOTT odpowiedzia,
e nie znajd oni zatrudnienia ani w Raciborzu, ani w
siedzibie oddziau w Opolu.
Szczeglnie niepokojcy w
postpowaniu firmy jest sam

sposb poinformowania pracownikw spki o tym, e nie


s ju potrzebni w celu dalszej produkcji. Informacj t
bowiem otrzymali w ten sam
dzie, w ktrym poinformowana zostaa o tym opinia publiczna. Z tego powodu w Raciborzu pojawiy si opinie, e
spka nosia si z zamiarem
likwidacji raciborskiej mleczarni ju od duszego czasu.
Na chwil obecn nie s zna-

ne rwnie losy, jakie spotkaj


sam zakad. Niemiecka firma
nie zdecydowaa jeszcze, czy
mleczarni np. komu sprzeda. Cz raciborzan, w akcie
symbolicznego sprzeciwu wobec decyzji niemieckiego koncernu, pali znicze pod murami
zamknitego ju zakadu. Na
forach internetowych pojawiaj si rwnie informacje
o planowanym bojkocie produktw spki.

GazetaInformator.pl >>

Wszyscy ludzie Platformy

Raciborski aquapark czeka od 24 sierpnia przerwa


technologiczna. Potrwa ona 2 tygodnie.
tumaczy rwnie dlaczego wybrany koniec sierpnia na czas
przegldu: - chcielimy unikn sytuacji, w ktrej mieszkacy nie bd mogli znale
sobie miejsca do bezpiecznego wypoczynku nad wod. W
sierpniu bdzie jeszcze czynny
basen na oborze. Bdzie mona z niego korzysta bez ogranicze. Ponadto chcemy, aby
aquapark by wyszykowany na
rozpoczynajcy si rok szkolny,
na basenie bowiem odbywaj
si przecie zajcia pywania
dla szk. Nauk pywania pobieraj uczniowie z klas I - III.
Basen zostanie otwarty 6 wrzenia. Jeli kto posiada karnet
do H2Ostrg, wwczas termin
jego wanoci zostanie wyduony o dwa tygodnie, ktre
przewidziane s na niezbdne
prace konserwacyjne.
l

racibrz - uroczystoci

wito Policji
po raz drugi
poza Raciborzem
Wjt Gminy Krzyanowice
Grzegorz Utracki. Starosta
Ryszard Winiarski wskaza,
e: -Policjanci s coraz lepiej
wyposaeni i coraz bardziej
widoczni wrd mieszkacw powiatu raciborskiego. Przyczynia si to w duej mierze poprawy poczucia
bezpieczestwa mieszkacw regionu. Ze swojej strony starostwo stara si systematycznie wspiera policj
w wyposaeniu w nowsze
radiowozy i sprzt. W trakcie uroczystoci przemawia
take przedstawiciel Komendy Wojewdzkiej w Katowicach modszy inspektor
Cezary Czubaj. Podzikowa
on obecnym funkcjonariuszom za sub oraz wskaza,
e ich cika praca przyczynia si do systematycznego
podniesienia wysokiego ju
wskanika zaufania publicznego. Na obchodach obecni
byli rwnie gocie z Czech
(przedstawiciele Policji z
Hluczina i Opawy).
p

w skrcie

Kluzik na jedynce. Prus do senatu.


Tak wygldaj listy wyborcze Platformy Obywatelskiej.
Fot. Leszek Iwulski

Fot. Leszek Iwulski

Aquapark z przerw
technologiczn

W tym roku na awans zasuyo 66 funkcjonariuszy, w tym a 11 przedterminowo.


W pitek w krzyanowickim Urzdzie Gminy zorganizowano uroczystoci z okazji wita Policji. w tym roku
wito to przypadao w mniej
optymistycznych nastrojach
ni co roku. Mundurowi bowiem gono upominaj si o
swoje uprawnienia. W Krzyanowicach jednak panowa
raczej optymizm. 66 funkcjonariuszy awansowano na
stopnie wysze, a 11 z nich
na awans zasuyo przedterminowo. Szeciu policjantom wrczono nagrody za dugoletni i wzorow
sub (4 brzowe odznaki
dla zasuonego policjanta,
medal brzowy i srebrny za
dugoletni sub). Rwnie 6 funkcjonariuszy policji przeszo na emerytur. Na
uroczystociach obecny by
Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski,
zastpca prezydenta Raciborza Wojciech Krzyek oraz

region

region polityka

racibrz - h2ostrg

Na dwa tygodnie H2Ostrg zamknie swoje podwoje. Start - 24 sierpnia.


Przyczyna - przerwa technologiczna.
W trakcie przerwy technologicznej w aquaparku ma cakowicie zosta wymieniona
woda, a naprawie maj zosta
poddane wszelkie usterki, ktre mogy powsta w trakcie
uytkowania obiektu. Wicedyrektor Orodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Borkowski informuje, e tego typu przegld jest
coroczn koniecznoci wynikajc z potrzeby konserwacji.
Zarzdzajcy aquaparkiem podaje do publicznej wiadomoci,
e w trakcie prac z basenu zostanie spuszczona woda, nastpi prace porzdkowe, a
fachowcy przyjrz si w jakim
stopniu niezbdna jest naprawa lub konserwacja rnych
elementw obiektu, Borkowski

Wiadomoci 3

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

leszek iwulski

Skaldowie piewali, e ludzie listy pisz. Tej jesieni robi to wszystkim partie polityczne. Wyborcy mog si ju
zapozna z ofert zaproponowan im przez parti rzdzc. Platforma Obywatelska
w naszym okrgu na szczycie
swojej list postawia obecn
Minister Edukacji Narodowej,
Joann Kluzik Rostkowsk.
Na dwjce postawiono obecn wicewojewod i by szefow Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Gabriel Lenartowicz. W wiatku lokalnej
polityki przebija si gos, e
ta decyzja spowodowana jest
przede wszystkim pogarszajcymi si ostatnio wynikami
koalicji rzdzcej. Lenartowicz, ktra daa si pozna jako sprawny samorzdowiec i
skuteczny menager, jest ceniona w regionie i ma pocign
parti do gry. Na licie znajdzie swoje miejsce Krzysztof
Gadowski z Jastrzbia Zdroju
(pose, sprawozdawca ustawy
o funkcjonowaniu grnictwa
wgla kamiennego) oraz Ryszard Zawadzki z Wodzisawia
(zajmujcy si przede wszystkim usprawnieniem systemu
funkcjonowania szkolnictwa
zawodowego) i Marek Krzkaa z Rybnika (wykazujcy
du aktywno w pracy na
forum midzynarodowym).
Sidme miejsce na licie Platformy Obywatelskiej znalaz pose Henryk Siedlaczek,
ktry ostatnio bardzo mocno zaangaowa si w obron
RCKiK w Raciborzu. Sidma

Racibrz: Bezrobocie w lipcu spado


Wedug danych szacunkowych, z kocem lipca 2015
roku w Powiatowym Urzdzie
Pracy w Raciborzu zarejestrowanych byo 2548 osb. To
niewielki spadek w porwnaniu do czerwca, kiedy to w rejestrach widniao 2594 osb.
Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie 30
czerwca 2015r. wynosi 7,2 %.
Budowa kanalizacji
zakoczona
Od 1 do 30 czerwca br. trway
prace zwizane z budow 3
kilometrowej nitki kanalizacyjnej w Rudach. Budowa
obejmowaa ulice Rogera (od
mostu w stron kocika),
Gliwick, Krtk, Parkow,
Dworcow oraz Szkoln. Prace
prowadzone byy przez firm
SKANSKA. Wykonano w sumie 2522 metry kanalizacji
grawitacyjnej oraz 668 metry
kanalizacji cinieniowej. Koszt
projektu to 2 344 289, 64 z,
prace dodatkowe wyniosy 80
145,21 z. Miasto otrzymao na
realizacj zadania dofinansowanie w kwocie 1 429 444,91
z.

Wicewojewoda Gabriela Lenartowicz ma pocign Platform Obywatelsk do zwycistwa w Subregionie Zachodnim.


pozycja dla posa z raciborszczyzny niekoniecznie musi
oznacza dla niego niewielkie szanse na reelekcj. W poprzednich wyborach, startujc
z dalszych pozycji, pose osign bardzo dobry rezultat. Na
licie do senatu pojawi si tylko jedno nazwisko (tu wybory
odbywaj si wedug ordynacji
wikszociowej). Nie bdzie to
nazwisko wiceministra w rzdzie Donalda Tuska - Adama
Zdzieby. Senator zdecydowa

si nie startowa w tych wyborach. Zamiast niego najprawdopodobniej wyborcy Platformy bd mogli postawi
krzyyk przy nazwisku etatowego czonka Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego, Dariusza Prusa. Czeka go jednak
niezwykle trudne zadanie. Na
jego drodze najwiksza formacja opozycyjna postawia byego posa, obecnie radnego sejmiku wojewdzkiego, Adama
Gawd.

rudnik - gospodarka

Upay bij rekordy


Lipiec w Raciborzu by miesicem znacznie cieplejszym
od normy i rwnie bardzo
suchym. W okresie od 1966 r.
cieplejsze lipce wystpiy tylko
dwukrotnie: w 2006 i 1994 r.
Wystpio a 20 dni gorcych,
w tym 12 dni byo upalnych,
z temperatur maksymaln
przekraczajc 30oC.
Kadki dla pieszych
nad torami
PKP PLK S.A. Zakad Linii
Kolejowych w Tarnowskich
Grach poinformowa Urzd
Gminy w Ndzy o zamiarze
wystpienia z wnioskiem inwestycyjnym w sprawie budowy kadek dla pieszych w
Ndzy nad liniami nr 140 Katowice Ligota-Ndza oraz lini
nr 151 Kdzierzyn-Chaupki.

Pomoc dla ubogich w gminie Rudnik

Przybyo
milionerw

W paczkach ywnociowych potrzebujcy mieszkacy znajd m.in. ser,


mleko, ry, olej, cukier i
makaron.
Gmina Rudnik informuje na swojej stronie internetowej, e mieszkacy, ktrzy
najbardziej potrzebuj wsparcia, mog otrzyma je ze rodkw unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
ywnociowa 2014 2020.
Pomoc moe powdrowa
do osb, ktrych dochody
nie przekraczaj 150% kwoty
uprawniajcej do korzystania
z opieki spoecznej (na chwil
obecn jest to 813 z dla osb
samotnie gospodarujcych

W 2014 roku w powiecie raciborskim 26 osb zadeklarowao roczny dochd powyej


miliona zotych. cznie zarobili oni blisko 45,5 mln z.
Milionerw jest wicej ni rok
temu, daleko do wikszoci
pozostaych lskich miast.
W powiecie wodzisawskim
bez zmian - 37 milionerw.

i 684 z dla osoby w rodzinie). Pomoc ta jest realizowana ju od maja. Osoby, ktre
speniaj powysze kryteria
dochodowe, do koca lutego przyszego roku mog korzysta ze wsparcia w postaci
tzw. paczek ywnociowych.
Pomoc ta przekazywana jest
w sposb cykliczny. Artykuy
odebra mona w Gminnym
Orodku Pomocy Spoecznej
w Rudniku. W paczkach potrzebujcy znajd m.in.: ry,
makaron, ser ty, mleko
UHT, cukier, olej rzepakowy,
mielonk, dem, koncentrat
pomidorowy, klopsiki i patki kukurydziane. Oprcz tego
w gminie realizowane bd

ponadto warsztaty aktywizujce oraz wsplne inicjatywy


lokalne na rzecz osb potrzebujcych wsparcia. Warsztaty maj by prowadzone
wsplnie ze lskim Bankiem
ywnoci. Warsztaty obejm
zagadnienia o charakterze
edukacyjnym. Maj one na
celu wzmocnienie samodzielnoci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Realizowany
program jest kontynuacj podobnego dziaania prowadzonego ju w roku 2014. Wwczas skorzystao z niego 185
osb.
l

Konkurs Domu Ksiki


Ile ksigar liczy nasza sie Dom Ksiki ?
Nagrod ksika Sobotnia szkoa piknoci w
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Pielgrzymka
wyruszy 17 sierpnia
Tegoroczna pielgrzymka
opolska do Czstochowy z
Raciborza wyruszy 17 sierpnia (z Opola dzie wczeniej).
Ptnicy wyrusz ju po raz 39.
Tradycyjnie z Ostroga. Grupy
z Raciborza do gwnego strumienia opolskiego docz 3
dni pniej. Do celu pielgrzymi dotr 22 sierpnia.
Lekarz na
znaczku pocztowym
Wybitnego kdzierzyskiego
chirurga Wadysawa Opolskiego doceni Polski Zwizek
Filatelistw. Jego podobizna
znalaza si na okolicznociowym znaczku wydanym przez
starostwo przy wsppracy z
PZF. Znaczek zosta wydany
w stulecie urodzin cenionego i
zasuonego lekarza. Wadysaw Opolski by pierwszym
dyrektorem szpitala w Kdzierzynie Kolu.

4 Edukacja

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

region wiadomoci

RCKiK w Raciborzu przyjmuje statystycznie najwicej


krwiodawcw na 1000 mieszkacw w caej Polsce.
W uzasadnieniu decyzji ministerstwo przywoao
take argumenty sugerujce
zy sposb zarzdzania placwk. Urzdnicy z Miodowej powoali si na raport
NIK, ktry wskazywa, e w
Raciborzu zbyt czsto dochodzi do utylizacji krwi. W
tym samym raporcie NIK
wskaza jednak, e najczciej dochodzio do utylizacji osocza, a za to win ponosi w duej mierze samo
Ministerstwo Zdrowia, ktre
do tej pory nie potrafio do-

prowadzi do wybudowania w Polsce centrum frakcjonowania tego skadnika


krwi. Ponadto w czasie kiedy w Raciborzu utylizowano
krew, placwka w Katowicach gorczkowo jej poszukiwaa. Niedobory wasnego surowca uzupeniaa
poprzez zakupy w Opolu i w
Krakowie, ale nie w Raciborzu. Pracownicy Centrum w
Raciborzu, ktrych poinformowano o ewentualnej fuzji obydwu placwek, nie s
zachwyceni z takiego obro-

tu sprawy. W swojej pamici


maj los placwek w Bielsku
Biaej i w Czstochowie,
gdzie poczenie oznaczao w istocie ich likwidacj. W
Centrum pracuje obecnie 137
osb. Wedug pracownikw
dua ich cz stanie si po
prostu zbdna, jeli dojdzie
do poczenia z RCKiK w Katowicach. Dotyczy to nie tylko pionu administracyjnego,
ale take wietnie wyszkolonego pionu laboratoryjnego.
Pracownicy alarmuj ponadto, e straci mog rwnie
pacjenci, bo dystrybucj krwi
rozporzdza bd Katowice, ktre mog faworyzowa
wasny region. Z tego te powodu pracownicy wystpili z
protestem przeciwko takiej
decyzji. W obronie centrum
wystpili liczni samorzdowcy i politycy z caego subregionu. Pod apelem pracownikw RCKiK podpisali si
m.in. prezydent Wodzisawia
lskiego, Mieczysaw Kieca i
prezydent Jastrzbia Zdroju, Anna Hetman. Swoje poparcie dla RCKiK wyraziy
take wadze starostwa powiatowego w Wodzisawiu.
W lobbing na rzecz centrum
wczy si rwnie pose z
regionu, Henryk Siedlaczek.
Niezwykle mocno w kwesti
obrony Centrum zaangaowali si wodarze Raciborza
(prezydent Mirosaw Lenk
wraz z wiceprezydentem
Wojciech Krzyekiem) oraz
przedstawiciele starostwa
raciborskiego (np. starosta
Ryszard Winiarski). Samo-

Fot. Leszek Iwulski

Fot. Leszek Iwulski

Krwiodawstwo pod obstrzaem c.d.

Zastpca prezydenta Raciborza Wojciech Krzyek jest


zdania, e rozwizanie problemw raciborskiego centrum
krwiodawstwa powinno zosta wypracowane w ramach
Wielokryterialnego Planu Rozwoju RCKiK.
rzdowcy wspieraj dyrekcj RCKiK w trakcie spotka
w Ministerstwie Zdrowia.
W ostatni czwartek zorganizowano konferencj dla
pracownikw RCKiK, ktrej
celem byo przedstawienie
zaodze przebiegu prowadzonych rozmw w Warszawie.
W skad delegacji weszli: po.
dyrektor RCKiK - Agnieszka
Wikliska, zastpca prezydenta Raciborza - Wojciech
Krzyek, starosta - Ryszard
Winiarski oraz wicewojewoda - Gabriela Lenartowicz.

Pracownikw placwki poinformowano, e efektem


rozmw byo otrzymanie od
Ministerstwa czasu do 30
sierpnia na wypracowanie
Wielokryterialnego
Planu Rozwoju RCKiK. Dokument ten to w istocie plan
naprawczy, ktry ma pozwoli Centrum na osignicie
stabilnoci finansowej i wypracowanie mechanizmw,
ktre umoliwi mu waciwe funkcjonowanie na paszczynie ekonomicznej w
przyszoci. Jest to duy po-

stp w negocjacjach, poniewa jeszcze na ostatnim spotkaniu Ministerstwo stao na


stanowisku, e jedynym rozwizaniem problemw Centrum jest fuzja. Przygotowywany plan rozwoju placwki
ma obejmowa 3 warianty.
Pierwszym rozwizaniem jest
utrzymanie obecnej struktury SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej). W wariancie drugim
rozwaane jest faworyzowane przez Ministerstwo poczenie placwek w Raciborzu
oraz w Katowicach. Wariant
trzeci zakada przeksztacenie RCKiK w spk. Zgoda
na opracowanie planu rozwoju w duej mierze osignita zostaa dziki silnemu
wsparciu RCKiK przez samorzdy, ktre podniosy w negocjacjach argumenty natury prawnej. Dyrektor RCKiK
podzikowaa samorzdowcom
(reprezentowanych
przez zastpc prezydenta, Wojciecha Krzyka oraz
starost, Ryszarda Winiarskiego) za ogromny wkad
w obron interesw krwiodawstwa. W trakcie konferencji gos zabraa rwnie
wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, ktra zaznaczya,
e strona rzdowa w adnej
mierze nie chce doprowadzi
do likwidacji Centrum w Raciborzu, zwaszcza w kontekcie plotek o ewentualnym
losie budynku krwiodawstwa
(zapewnia, e nikt nie bdzie
zamienia go na galeri handlow).

region - zdrowie

Mammografia
chroni przed mierci
Wedug ekspertw wczenie wykryty
nowotwr pierwsi jest najczciej cakowicie uleczalny.
Mammografia to radiologiczna metoda badania
piersi. Polega ona na przewietleniu
promieniami
rentgenowskimi badanego gruczou. Dziki temu
prostemu, nieinwazyjnemu badaniu mona bardzo
wczenie wykry zmiany,
ktre mog wskazywa na
wystpienie nowotworu.
Rak piersi jest w Polsce
najczciej pojawiajcym
si nowotworem u kobiet.
Stanowi rwnie przyczyn
zgonu wikszoci pacjentek ekologicznych. Umiera na niego blisko 13 proc.
chorych. Tymczasem wielu z tych tragedii mona by
unikn. Specjalici twierdz, e wczenie zdiagnozowany nowotwr piersi
R E K L A M A

jest cakowicie wyleczalny. Mammografia pozwala


wczenie wykrywa 90 do
95 proc. zmian nowotworowych. Badanie trwa jedynie kilka minut. Nie naley
take ba si promieniowania. Jest ono podobne do
tego, ktre emitowane jest
przy zdjciu RTG zba. W
Raciborzu badania przeprowadzi firma LUX MED.
Przeprowadzone bd przy
sklepie NETTO na ulicy
Opawskiej. Badania maj
cakowicie bezpatny charakter i przeznaczone s
dla dwch kategorii wiekowych kobiet. Pierwsza grupa obejmuje panie w wieku
50 do 69 lat. W tym przypadku mammografia jest
finansowana przez Naro-

dowy Fundusz Zdrowia w


ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka. Nie wymagane jest rwnie skierowanie
lekarskie. W drugiej grupie
badanych znajduj si natomiast kobiety w wieku
40 49 lat i 70-75 lat. W
tym przypadku mammografia jest finansowana z
funduszy europejskich i
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. W tym jednak przypadku wymagane
jest skierowanie od lekarza
dowolnej specjalizacji. Badania bd przeprowadzone w specjalnie do tego typu bada skonstruowanym
mammobusie.
l

Zesp Szk Technicznych


w Rybniku
ul. Kociuszki 5, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 18 13, 32 432 98 10
sekretariat@zstrybnik.pl
www.zstrybnik.pl

PROWADZI NABR
na rok szk. 2015/2016

Do Szkoy Policealnej
dla Dorosych nr 1 im. Stanisawa Staszica
(w systemie wieczorowym) w zawodach:
Technik BHP - 3 semestry
Technik elektroniki i informatyki medycznej - 4 semestry
Technik wiertnik - 4 semestry
Technik informatyk - 4 semestry
Technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej - 4 semestry
(NOWY KIERUNEK)

Dokumenty naley skada


w sekretariacie szkoy w terminie
do 26 sierpnia 2015 r.
NAUKA JEST BEZPATNA!
- NIE WYMAGAMY MATURY ZAPRASZAMY

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 15 /2015

GazetaInformator.pl 5 sierpnia 2015 nr 14 (192)

region gospodarka

Program wsparcia dla modych rolnikw


Fot. Leszek Iwulski

Pocztkujcy rolnik moe uzyska nawet do 100 tys. z wsparcia ze rodkw europejskich.
leszek iwulski

R E K L A M A

Rolnictwo jest tym sektorem gospodarki, ktry skorzysta w olbrzymim stopniu z akcesji Polski w struktury europejskie.
Jednak i w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego konstruowane s projekty takie jak program wsparcia dla modych rolnikw.
bdzie mg skorzysta np.
z instrumentw typu premie dla modych rolnikw. System przyznawania pomocy ma charakter
punktowy. Punkty otrzymuje si np. za area, na
ktrym si gospodaruje (w
programie mog uczestniczy tylko ci, ktrzy posiadaj grunt o powierzchni

wikszej ni rednia krajowa), kwalifikacje zawodowe (ubiegajcy powinni mie ukoczone studia
rolnicze, ogrodnicze, weterynaryjne lub zootechniczne), rodzaj planowanej
produkcji (np. rolin wysokobiakowych) czy kompleksowo przedstawionego biznesplanu (punkty w

tym przypadku przyznaje


si np. za planowany udzia
w szkoleniach). Moliwo
uczestnictwa w programie
uzaleniona jest od zdobycia przynajmniej 15 punktw. Aby uzyska wsparcie,
gospodarstwo musi take
prezentowa okrelony potencja ekonomiczny. Nie
moe by on mniejszy ni

13 tys. euro, ale jednoczenie nie moe by wikszy


ni 150 tys. euro. Wsparcie
moe zosta przyznane tylko raz, jednej konkretnej
osobie, na jedno gospodarstwo. Mody rolnik moe otrzyma a 100 tys. z,
przy czym 80% z tej sumy
ju w terminie do 9 miesicy po otrzymaniu decyzji, a

pozostae 20 % po realizacji zaoe biznesplanu.


Wnioski bd przyjmowane w biurach powiatowych
ARMiR w dniach od 20
sierpnia do 2 wrzenia tego roku. Cao programu
realizowana jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarw wiejskich na lata 2014
2020.

wodzisaw lski - gospodarka

Fot. ratusz.wodzislaw-slaski.pl

Rolnictwo jest tym obszarem dziaalnoci gospodarczej, w ktrym najwicej si zmienio od czasu
naszej akcesji do struktur
Unii Europejskiej. Jednoczenie wanie w tym
obszarze wida, e w dalszym cigu potrzebne s
zmiany. Proces przeobrae polskiego rolnictwa
nie jest bowiem jeszcze na
tyle dynamiczny, aby sprosta wymogom konkurencyjnoci na rynkach europejskich. Dlatego te w
nowym rozdaniu rodkw
unijnych pooony zostanie
nacisk na wdraanie takich
rozwiza, ktre zapewni
szybk i skuteczn modernizacj naszego rolnictwa. Jednym z elementw
wsparcia jest rozpoczcie
programu Pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych
rolnikw. Na program
przeznaczono ponad 718
milionw euro. Bdzie on
realizowany przez Agencj
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pienidze bd przyznawane tym
rolnikom, ktrzy maj nie
mniej ni 40 lat, posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz po raz pierwszy
rozpoczynaj prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej
jako kierujcy gospodarstwem. W ramach programu pocztkujcy rolnik

Wakacje z drogami
Lato nie jest martwym
w pracach budowlanych
prowadzonych na drogach Wodzisawia.
Zarwno starostwo jak i
magistrat dokonuj remontw na administrowanych
przez siebie ulicach. Najwikszy z nich (ale i budzc
ostatnio kontrowersje) jest
remont ulicy Chrobrego sygnowany przez powiat, a realizowany przez firm Skanska. Miasto natomiast ogasza
przetarg na remont ulicy Batalionw Chopskich. W ramach modernizacji tej drogi
wymieniona bdzie nakadka
asfaltowa oraz zostan zabudowane krawniki. Urzd
Miasta poszukuje take wykonawcw, ktrzy podejm si modernizacji odcinka
jezdni na ulicy Czarneckiego
do skrzyowania z ulic Kolbego. Uwaga miejskiej administracji nie ogranicza si
do remontu poszczeglnych
drg, ale obejmuje rwnie
lobbing na rzecz rozwizania

problemw zwizanych z drogami wojewdzkimi. W sprawie ulicy Pszowskiej (w cigu drogi wojewdzkiej 933)
interweniowa po raz kolejny
w Zarzdzie Drg Wojewdzkich zastpca prezydenta Wodzisawia lskiego Dariusz
Szymczak. Szymczak przypomnia, e przez miasto przebiega ponad 15 kilometrw
drg wojewdzkich i e wymagaj one gruntownej i bardzo
szybkiej modernizacji. Zastpca Mieczysawa Kiecy w swoim pimie zaznaczy, e ubytki
w jezdni s tak due, e gro one uszkodzeniem pojazdu
lub nawet spowodowaniem
gronej kolizji. Wiceprezydent jasno wskaza rwnie,
e dotychczasowe remonty
nie stanowi wystarczajcych
dziaa do utrzymania drg
i chodnikw zarzdzanych
przez wojewdztwo. W tym
celu Szymczak zwrci si do
Zarzdu Drg Wojewdzkich.
l

Droga wojewdzka nr 933 na wialu


odcinkach jest w katastrofalnym stanie.

6 PLUSY BIZNESU

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

racibrz usugi

wodzisaw lski - gospodarka

Raciborska Rowerownia
- rusza wielka wyprzeda ROMETA!

Chodnikowa karuzela

Wyprzeda Rometa
Rowerownia to rwnie sklep oraz wytwrnia
rowerw. Kupi tutaj mona modele zaprojektowane
i wykonane przez lokalnych
rzemielnikw oraz modele znanych, polskich marek.
Ostatnio do ask powrciy
popularne niegdy Romety.
Do Raciborskiej Rowerowni zgaszaj si zarwno osoby, ktre maj starsze modele
Rometa i chciayby je odrestaurowa, jak i osoby, ktre
poszukuj nowych modeli. 1
sierpnia w Rowerowni ruszya
wyprzeda tegorocznych modeli marki Romet.
Profesjonalny serwis
Rowerownia, jako jedyny
serwis w regionie, dziaa w terenie. Pogotowie Rowerowe,
jeli zajdzie taka konieczno,
przyjedzie do domu swojego
klienta. - Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta,
profesjonalna obsuga klienta,
a przede wszystkim niska cena - tumacz waciciele RaR E K L A M A

ciborskiej Rowerowni. Mona


tutaj take przechowa rower
poza sezonem. Firma oferuje
bowiem tzw. zimowanie. Proponuje rwnie peny serwis
oraz serwis gwarancyjny.
Renowacja
starych rowerw
Rowerownia synie nie tylko z profesjonalnego, dobrego
i taniego serwisu. Wykonuje
si tam rwnie renowacje malowanie, piaskowanie. Zainteresowanie t usug ronie z miesica na miesic.
Tutaj rower z dug histori,
wygldem przypominajcy
rower rodem z epoki PRL-u
na pewno otrzyma drugie ycie. - Masz stary rower? Przywie go do nas lub zadzwo, a
to my przyjedziemy do ciebie.
Zrobimy wycen i odpicujemy - dowiadujemy si w Rowerowni.

Raciborska Rowerownia
ul. Wadysawa Reymonta 10
47-400 Racibrz
tel. 784 944 409,
664 031 119
www.mkbicycle.eu

Artyku sponsorowany

Fot. MK Bicycle

Serwis i sprzeda rowerw. Raciborska Rowerownia


jako jedyna w razie potrzeby dojeda do klienta.
Raciborska Rowerownia,
mimo tego e nie jest firm z
dugim staem, ma na swoim
koncie wiele udanych projektw oraz przede wszystkim,
spore grono zadowolonych
klientw.

<< GazetaInformator.pl

Poszerzony chodnik ma
zachci pasaerw do
korzystania z komunikacji publicznej.
Mieszkacy Wodzisawia
ju od dawna skar si, e
ich dworzec autobusowy pod
galeri handlow Karuzela
jest niezbyt wygodny i niezbyt funkcjonalny. Pasaerowie maj za mao miejsca, by
swobodnie oczekiwa na przyjedajce autobusy. W godzinach szczytu cinita ponad
wszelk miar ciba nie moe znale dla siebie miejsca.
Ludzie wpadaj na siebie i gorczkowo przepychaj do autobusw. W takich warunkach
nietrudno o kuksaca zarobionego w bok, zniszczone zakupy, czy nieprzyjemne sowo.
Wszystko dlatego, e chodnik
w tym miejscu jest stanowczo
zbyt wski jak na potrzeby komunikacyjne 50 tysicznego
miasta. Z uwagi na to, e pierwotne zaoenia projektantw
nie zday egzaminu magistrat
postanowi zainwestowa w
poszerzenie przylegajcego
do skrajni jezdni chodnika.
W tym celu musia jednak
porozumie si z prywatnym
wacicielem gruntu i zagwarantowa sobie podpisanie
umowy o uyczenie tej czci
nieruchomoci. Umowa taka
zostaa podpisana ju 20 lutego ubiegego roku. Uzyskanie
przez miasto gruntw przekada si na moliwo duo
sprawniejszego poruszania
si ludzi oraz bezpieczniejszego podjazdu dla autobusw. Przetargi na wykonanie

Chodnik przy dworcu autobusowym


obok karuzeli jest stanowczo za wski.
prac polegajcych na poszerzeniu chodnika umoliwiajcych take przesunicie wiat
przystankowych zostay rozpisane ju w ubiegym roku,
ale z uwagi na zaangaowanie
rodkw w budow Rodzinnego Parku Rozrywki termin
inwestycja nie zostaa cakowicie zrealizowana. Na chwil obecn temat powrci. W
ramach modernizacji ma zosta pooone dodatkowe 60
metrw chodnika z kostki

betonowej szarej o szerokoci 2 metrw oraz 11 metrw


chodnika z kostki granitowej
(o tej samej szerokoci). Wykonanie remontu moe mie
bardzo due znaczenie dla losw projektowanego Centrum
Przesiadkowego, poniewa zapewnienie wikszego komfortu pasaerom prawdopodobnie zwikszy ch korzystania
z transportu publicznego.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

rekl amy

autoryzowany partner:

gratis!
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

nowo!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

R E K L A M A

8 PLUSY BIZNESU
DLA

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

marklowice rozrywka

Tropikalna Wyspa moe by tylko jedna


pawe strzelczyk

Tropical Island to ogromny kompleks rekreacyjno-rozrywkowy. Oprcz basenw w


jej skad wchodz plae, olbrzymie zjedalnie, sauny,
restauracje, mini golf a nawet
las deszczowy. Wszystko to na
powierzchni 6,6 hektara. Ley 60 kilometrw na poudnie
od Berlina, niedaleko granicy
z Polsk, std jest te chtnie
i tumnie odwiedzana przez
naszych rodakw, a z atrakcji
mona korzysta ca dob.
Marklowickie Centrum
Rekreacji Tropikalna Wyspa powstao w ramach programu rewitalizacji obszarw
poprzemysowych. Na 5 hektarach usytuowano centrum
sportowo-rekreacyjno-usugowe z nowoczesnym placem
zabaw, scen, skate park, mini-staw z wysp, sztuczny wodospad, punkt maej gastronomi, fontanny. Obiekt nie
ma charakteru stricte komercyjnego - co prawda w sezonie
pobierane s opaty za wstp,
ale symboliczne. 3,5 z za bilet rodzinny niczyjego portfela
nie zrujnuje. Rwnie opaty
za niektre atrakcje do wygrowanych nie nale.
W czym wic tkwi problem? Wiosn tego roku reprezentujca interesy Niemcw kancelaria prawnicza z
Poznania zadaa od Urzdu
R E K L A M A

Gminy w Marklowicach zaprzestania uywania nazwy


Tropikalna Wyspa jako zastrzeonego znaku towarowego na ca Europ. Niezastosowanie si do wezwania
cignoby na gmin olbrzymie kary finansowe, std
wadze - cho od pocztku
pojawiy si gosy e to marklowicka wyspa jako pierwsza
bya tropikalna - zdecydoway
si ulec i zmieni nazw. Ale
to nie wszystko, gmina musi
te zadba, aby nie pojawiay si wzmianki z zastrzeon
nazw jako o obiekcie w Marklowicach. Pki co obiekt nie
ma oficjalnej nazwy, a w Biuletynie Informacji Publicznej
urzdu gminy pojawi si komunikat o nastpujcej treci:
Tropical Island Management GmbH jest wacicielem
zarejestrowanych
wsplnotowych znakw towarowych sownych i sowno-graficznych. Oznaczenie
Tropikalna wyspa uywane przez Gmin Marklowice
jako oznaczenie Gminnego
Centrum Rekreacji w Marklowicach naruszao prawa
wyczne Tropical Island
Management GmbH jako
waciciela znakw towarowych. W zwizku z powyszym Gmina Marklowice
zaprzestaa uywania w obrocie oznaczenia Tropikalna
wyspa.

Fot. Marcin Burszczyk/Urzd Gminy Marklowice

Rekreacyjny kolos ze stolicy Niemiec wymg na malekich Marklowicach zmian nazwy orodka.

Orodek rekreacyjno-rozrywkowy w Marklowicach nie moe uywa dotychczasowej nazwy.


Gmnina Marklowice musi zadba te o to by nazwa Tropikalna Wyspa nie pojawiaa si w obiegu.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

racibrz motoryzacja

Testujemy nowego Nissana Qashqai

Samochd do testu
udostpnia firma
Mad Mobil Rybnik,
autoryzowany dealer
firmy NISSAN
www.madmobil.pl
Fot. Robert Hoszycki, Ireneusz Burek

Dziki firmie Mad Mobil w Rybniku otrzymalimy do dyspozycji


samochd z najlepszym pakietem wyposaenia TEKNA.

Samochd zwraca na siebie uwag now stylistyk - LEDowe reflektory, chromowane relingi, 17-calowe
aluminiowe felgi i muskularna sylwetka... Nissan Qashqai w nowej odsonie i bogatym wyposaeniem
to bardzo ciekawa propozycja na wakacyjne wyprawy po szosach i bezdroach.
ireneusz burek

W upalne lato jazda samochodem nie zawsze naley do przyjemnoci. Do wakacyjnego podrowania wymagamy komfortu i
bezpieczestwa. Sprawdzamy jakie wraenia z jazdy daje podr
nowym Nissanem Qashqai.
Wntrze nowego SUVa stajni NISSAN bardzo przyjemnie
skrojone i zaskakuje obszernoci. Wstawki ze skry na siedzeniach, kierownicy i lewarku
zmiany biegw dodaj elegancji.
Plastiki mikkie i bardzo dobrze
spasowane - cao wyglda nowoczenie i solidnie. Na rodku deski
rozdzielczej znajdziemy konsol z
5-calowym dotykowym wywietlaczem, za pomoc ktrego moemy
sterowa praktycznie wszystkimi
systemami, ktrych swoj drog
Nissan w nowy model napakowa cakiem sporo. Znajdziemy
tu m.in. 6-gonikowy system audio (gra cakiem przyzwoicie po
lekkim skorygowaniu ustawie
fabrycznych), nawigacj GPS, inteligentny system gonomwicy
bluetooth, ktry daje spore moliwoci (np. zarzdzanie ksik
R E K L A M A

telefoniczn i wykazem pocze


bezporednio z pamici telefonu)
- obsug wyranie uatwiaj due
i czytelne klawisze a cao, co najwaniejsze, dziaa bardzo szybko.
Dobrze rozwizany system wspomagajcy parkowanie - obraz z
czterech kamer o bardzo szerokim
kcie widzenia, umieszczonych
wok samochodu, obrazuje sytuacj wok samochodu z lotu ptaka
- bardzo pomocny przy parkowaniu, zwaszcza, e nasz muskularny
Nissan troch traci na widocznoci
z kabiny poprzez szerokie supki i
niewielk szyb z tyu.
Z udogodnie wpywajcych
na bezpieczestwo odnajdujemy
powiadomienia typu Safety Shield
- informacje o samochodzie znajdujcym si w martwym polu lusterek, ostrzeenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, a take o
tym, e na drodze pojawi si jaki obiekt - na przykad sarna lub
nieoznakowany pieszy. System
nawigacji wspiera kierowc wywietlaniem znakw drogowych,
ktre obowizuj na danym odcinku drogi, a kompas wskazuje biecy kierunek geograficzny.
Przydatnym udogodnieniem jest

system wspomagania ruszania


pod gr (po puszczeniu hamulca
przez 3 sekundy samochd stoi
na hamulcu USS).
Bardzo pozytywne wraenia odbieramy z jazdy Nissanem.
Wntrze jest dobrze wyciszone,
fotele oraz tylna kanapa wygodne
(dla osb o wzrocie do 180cm),
dodatkowo niesamowitych wrae z jazdy - zwaszcza dla osb
podrujcych z tyu - dostarcza
panoramiczny dach.
W testowanym przez nas modelu zastosowano doadowany
benzynowy silnik DIG-T o pojemnoci 1.2l i osigajcy moc 115KM
wsppracujcy z 6-stopniow manualn skrzyni biegw.
Pocztkowo do sceptycznie
przyjlimy informacj o konfiguracji samochodu o niemaej masie wasnej z niewielk jednostk
benzynow. Pierwszy test na trasie z czterema osobami na pokadzie pokaza jednak, e silnik radzi sobie niele, zarwno na krtej
trasie Rybnik - Racibrz - Opole,
na ktrej mielimy okazj sprawdza przyspieszenie podczas wyprzedzania jak i testowa motor
w do szybkiej jedzie poza mia-

stem. Jazda w miecie rwnie odbywaa si bardzo pynnie i mocy


jako szczeglnie nie brakowao.
Musimy jednak pamita, e jest
to samochd bardziej rodzinny
ni sportowy. Aby zadba o wraenia sportowej jazdy, obroty silnika musimy utrzymywa powyej
2500 obrotw, poniej bowiem
dysponujemy momentem odpowiednim do jazdy rekreacyjnej.
Warto doda, i Nissan oferuje te
jednostk benzynow 160KM oraz
silniki diesla.
Zawieszenie w nowym Qashqaiu pracuje sprycie i dzielnie
znosi szutrowe nierwnoci, garby zwalniajce oraz wszechobecne na lokalnych drogach dziury i
studzienki. Na zakrtach Nissan
ma tendencj do niewielkich przechyw, jednak kierowca czuje si
bardzo pewnie, gwnie z uwagi
dobrze zestrojony, dajcy poczucie bardzo bezpiecznego, ukad
kierowniczy.
Spalanie w cyklu mieszanym wynioso okoo 7l/100km
(testowalimy nissana przy do
dynamicznej jedzie i wysokich
obrotach silnika przy wczonej
klimatyzacji).

Peny tekst, obszerna fotorelacja


oraz wideo na:

GazetaInformator.pl

Artyku sponsorowany

raciborz.com.pl

10 PLUSY BIZNESU

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region wypoczynek

Uwaa na wakacjach
leszek iwulski

Wakacje to okres, w ktrym modzie ma duo wicej swobody i moliwoci aktywnego spdzania wolnego
czasu, ale take gdy styka si
z szeregiem zagroe. Zarwno urzdy, jak i spdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarzdowe staraj si w
tym czasie zorganizowa jak
najszerzej wolny czas dla najmodszych i tych troch starszych. W Wodzisawiu np.
organizowane s nawet warsztaty archeologiczne, w czasie
ktrych mona pozna kawa
historii miasta, ale i zaznajo-

mi si z podstawowymi reguami tej fascynujcej nauki.


Warsztaty kocz si uzyskaniem przez dziecko dyplomu
Modego Odkrywcy. W Raciborzu spdzielnia Nowoczesna zorganizowaa dla dzieci
wycieczk do opactwa Cystersw w Rudach, gdzie mogy
one zetkn si ze specyficznym klimatem lskiego redniowiecza. W tym przypadku
wyjazd podsumowany zosta
przez warsztaty plastyczne.
Wodzisawskie Centrum Kultury w ramach akcji Lato w
miecie proponuje modziey
zajcia tematyczne, projekcje
filmowe, festyny plenerowe.

R E K L A M A

Fot. Leszek Iwulski

Dzikie kpieliska, narkotyki, alkohol to letnie zagroenia dla dzieci i modziey.

W czasie wakacji miasta w Polsce oferuj


dzieciom i modziey wiele atrakcji, w tym take
moliwo aktywnego wypoczynku.

Modzi dostali na te wakacje


od miasta wspaniay prezent
w postaci Rodzinnego Parku
Rozrywki, gdzie mog bardzo
aktywnie spdza wolny czas
(chociaby na ciekach zdrowia). Jeszcze modsi maj do
dyspozycji olbrzymi plac zabaw. W Kdzierzynie wakacje na sportowo organizuje
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Na miejskich orlikach
rozgrywane s turnieje piki
siatkowej, zawody pikarskie i
zajcia z tenisa. Oprcz atrakcji jednak modzi mog szereg
zagroe. Starszy aspirant Cezary Koczy z wodzisawskiej
policji powiedzia nam: - wa-

EWEL-LUX

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

EWEL-LUX

kacje to okres, w ktrym nasilaj si pewne zagroenia dla


dzieci i modziey. Pewne niebezpieczestwa pyn z samej
natury. Wysokie temperatury,
czsto przekraczajce 30 stopni Celsjusza, wycigaj nas nad
wod. Dzieci i modzie powinny szczeglnie uwaa na dzikich kpieliskach. Wystrzega
si brawury, ryzykownych zachowa. Std nasza obecno
w takich miejscach. Pouczamy
kapicych si, wskazujemy na
rdo niebezpieczestw, rozmawiamy. Zagroenia tworz
take rnego rodzaje substancje, ktrych modzie powinna
si wystrzega alkohol, do-

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

% 01
5 8.2
- 31.0

zw
o
r
ze

r
e
i
b
Wy

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE


CH Auchan Racibrz

665 223 279

/MydlarniaSkarbyZiemi

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

PLUSY BIZNESU11

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

Fot. Leszek Iwulski

GazetaInformator.pl >>

Take ruch drogowy moe okaza si niebezpieczny


dla naszych dzieci. Zwikszeniu ich bezpieczestwa
sprzyja nie tylko kask, ale przede wszystkim stosowanie
si do przepisw.

W lipcu i sierpniu temperatura moe przekracza


nawet 30 stopni Celsjusza. Takie upay mog
powanie zaszkodzi dzieciom.

palacze, narkotyki, papierosy. Jako policja staramy si w


okresie wakacyjnym intensyfikujemy dziaania prewencyjne zwizane z uywaniem takich rodkw. Rozmawiamy z
modzie o ich szkodliwoci,
przekonujemy, e s lepsze
sposoby spdzania wolnego
czasu. Jednoczenie prowadzimy kontrole punktw, w
ktrych sprzedaje si alkohol.
Policjanci przeprowadzaj je

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

Modzie jest szczeglnie naraona na kontakt z uywkami


w trakcie imprez masowych takich jak dni miasta czy festiwale muzyczne.
R E K L A M A

TA 2015 R. Cakowita kwota kredytu: 2.000,00 z. Czas obowizywania umowy: 12 m-cy.


tosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie poyczki: 5% od cakowitej kwoty poyczki.
176,90 z. Cakowity koszt kredytu wynosi: 176,90 z, na ktry skada si: suma odsetek do zapaty:
poyczki patna w dniu uruchomienia poyczki: 100,00 z. Poyczka wraz z nalenymi odsetkami
h (raty kapitaowe i malejce raty odsetkowe z tym, e ostatnia rata poyczki jest rat wyrwnawcz).
osi 173,08 z. Data sporzdzenia informacji 01.07.2015 r. Ostateczny cakowity koszt poyczki oraz
ndywidualnej oceny wiarygodnoci kredytowej. Decyzja kredytowa zaley od indywidualnej oceny
stanowi oferty w rozumieniu przepisw k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

ROT
SKOK

Racibrz, ul. Wojska Polskiego 11


32 417 32 11
Rydutowy, ul. Leona 2
32 457 63 46
www.powszechna-skok.pl

take po cywilnemu. Do zada prewencyjnych naley take legitymowanie nieletnich


po godzinie 22.00. Do grupy
zagroe naley zaliczy take
ruch drogowy. W okresie wakacyjnym notujemy zwikszon liczb zdarze drogowych z
udziaem nieletnich. Poruszajc si na rowerze, skuterze,
motorowerze warto stosowa
przepisy ruchu drogowego i
zachowa ostrono.

12 Sylwetki

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

region kultura

Taniec caym yciem

Rozmowa z Dominik Brzoza-Piprek, kierownikiem zespou Vladislavia,


ktry od ponad 30 lat promuje folklor i tace ludowe.
dominika szczyrba

Od blisko 18 lat jeste


zwizana z zespoem Vladislavia. Najpierw, jako
maa dziewczynka zostaa czonkiem zespou,
gdzie przez lata zdobywaa nowe umiejtnoci. Pniej przyszed
czas na przekazanie wiedzy i dowiadczenia modym adeptom taca, a od
niedawna penisz funkcj kierownika zespou.
Rzadko zdarza si, e zainteresowanie z dziecistwa przeradza si w pasje i sposb na ycie. Jak
zacza si Twoja przygoda z tacem i co sprawio,
e trwa ona a do dzisiaj?
15 wrzenia tego roku
minie 18 lat odkd postawiam pierwsze kroki w Zespole
Pieni i Taca Vladislavia. Od
dziecka marzyam o tym, eby
mc taczy, bardzo chciaam
to robi i wiele razy prosiam
rodzicw, aby zapisali mnie
do jakiego zespou. Pewnego dnia przyszli do mojego
pokoju i oznajmili, e trwaj
zapisy do zespou tanecznego.
Zapytali, czy chciaabym pojecha na przesuchania. Bardzo si ucieszyam. Do dzi
pamitam te emocje zwizane z oczekiwaniem na swoj
kolej przed sal nr 18. Kiedy
otwary si drzwi do owej sa-

li, nie miaam jeszcze pojcia, e wanie otwieraj si


przede mn drzwi do wspaniaej przygody na cae ycie. Paradoksalnie, pierwsze
zajcia mi si nie spodobay.
Byam bardzo niezadowolona, poniewa nic mi nie wychodzio, nikogo nie znaam,
a sowa 8 taktw cwaem w
prawo brzmiay jak w obcym
jzyku. Oczywicie baam si
przyzna rodzicom, e zajcia
nie przypady mi do gustu.
Gdyby nie to, pewnie bym si
poddaa. Wyszam jednak z
zaoenia, e skoro ju mnie
tam przywieli, to zostan i
tym sposobem spdziam w
zespole kolejne 18 lat. Z kadym kolejnym dniem i z kadym krokiem rozwijao si we
mnie zamiowanie do taca
ludowego. W pewnym okresie taczyam nawet w kilku
grupach jednoczenie. Na pocztku by tylko taniec, ale z
czasem zaczam take mwi
gawdy i prowadzi koncerty.
W ubiegym roku spotka
Ci zaszczyt przejcia kierownictwa nad zespoem.
Zdaj sobie spraw, e
jest to dla Ciebie ogromne wyzwanie. Jak to przyja ?
Odkd tylko zaczam taczy chciaam zosta instruktorem. Moje kolejne marzenie
spenio si w 2008 roku, kie-

dy ktrego dnia Pani Wanda


Bukowska (zaoycielka i wczesna kierowniczka zespou)
oznajmia mi, e od wrzenia
(2008 roku) poprowadz grup dziecic. Bardzo mnie ta
informacja ucieszya, bo jak
ju powiedziaam, byo to
moim wielkim marzeniem.
Chcc naleycie przygotowa si do nowej roli, wiele
dni spdziam w domu Pani
Wandy, gdzie uczyam si od
niej, jak by dobrym instruktorem. Z czasem Pani Wanda
zacza mnie rwnie przygotowywa do roli kierownika
zespou. Jej lekcje byy bardzo
owocne, przekazaa mi wiedz, ktrej nie zdobyabym
w adnej szkole. Dzielia si
ze mn swoim dugoletnim
dowiadczeniem. Oczywicie
niektre umiejtnoci wydaway mi si na tamt chwil
niepotrzebne, ale teraz wiem,
e si myliam. Moje relacje
z Pani Wand okreliabym
jako relacje mistrz - ucze,
a czasami babcia i wnuczka
(miech). Bardzo wiele jej zawdziczam i dzikuj za to, e
daa mi szanse sprawdzenia
si w roli instruktora, a pniej obdarzya wielkim zaufaniem i powierzya mojej
opiece dorobek swojego ycia, swoje dziecko Vladislavi. Bycie kierownikiem
zespou to wielkie wyzwanie,
tym bardziej, kiedy ma si ta-

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

kiego poprzednika jak Pani


Wanda Bukowska. Kierowanie Zespoem to praca 7 dni
w tygodniu 24h na dob. To
wymylanie tematw koncertw, dobieranie muzyki, tworzenie choreografii, szukanie
informacji o danych tacach
i regionach, pisanie tekstw,
nauka ukadw tanecznych,
dobieranie strojw, a po za
tym organizacje koncertw,
wyjazdw itd. Jest tego sporo, ale bardzo to lubi i kiedy widz, e ukad ktry pojawi si w mojej wyobrani,
staje si rzeczywistoci, jestem niesamowicie szczliwa. Dlatego te uwielbiam
dzie koncertu. To chwila,
kiedy wszystko to, co zrodzio
si wczeniej w mojej gowie,
nagle staje si faktem, a kiedy na widowni jest cho jedna
osoba, wtedy satysfakcja jest
jeszcze wiksza.
W ostatnim czasie za
spraw programw telewizyjnych taniec sta si
niezwykle popularn form rozrywki. Czy taniec
ludowy rwnie wpisuje
si w ten trend? Czy da
si zaobserwowa wzrost
zainteresowania tacami ludowymi wrd modziey?
To prawda, taniec jest
obecnie bardzo modny i niezmiernie mnie to cieszy, bo

jak mwi Havelock Ellis:


Taniec jest najwzniolejsz, najbardziej wzruszajc,
najpikniejsz ze wszystkich
sztuk, bo nie jest tylko prost interpretacj czy wyobraeniem ycia; jest samym yciem. Myl, e programy
telewizyjne zrobiy dla popularyzacji taca bardzo wiele
dobrego. Szkoda tylko, e zapomniano w nich o tacu ludowym, z ktrego zrodzio si
duo innych, obecnie popularnych tacw. Jeli chodzi
o zainteresowanie tacem ludowym, to uwielbiam jedzi
do Maopolski. Tam w okolicach Nowego Scza czy Limanowej nie ma wsi, w ktrej nie
byoby zespou ludowego, tam
tacz wszyscy, a kada wie
zabiega o to, by ich repertuar by najbardziej oryginalny, a strj najbliszy temu z
dawnych lat. Podobnie jest w
Krakowie, gdzie w zespoach
studenckich jest mnstwo
osb, a grupy rywalizuj ze
sob jak druyny pikarskie i
to naprawd cieszy. Oczywicie mwi o rywalizacji w
pozytywnym znaczeniu tego
sowa. U nas troszeczk za du rol odgrywaj stereotypy
zwizane z tacem ludowym.
Prosz mi uwierzy, e kto raz
sprbuje, ten zostanie na duej. Dowodem na to moe by
fakt, e z roku na rok w zespole Vladislavia mamy co-

raz wicej osb i wierz, e ta


tendencja si utrzyma.
Jak liczny jest obecnie zesp i jak to wygldao na
przestrzeni lat?
Obecnie zesp liczy okoo 120 osb w 10 grupach tanecznych plus kapele. Taczy mona u nas od 3 roku
ycia. 2 lata temu powstaa rwnie grupa dorosych
skadajca si z rodzicw,
czonkw zespou oraz sympatykw. W historii zespou
nigdy nie byo tylu grup dziecicych, ile mamy obecnie.
To dla mnie kolejny powd
do radoci.
Mam wraenie, e dzisiejszych
nastolatkw
wychowanych na teledyskach MTV trudno przekona do tacw ludowych. Jak zachciaby
dzisiejsz modzie do tej
formy taca?
Nie chciaabym nikogo przekonywa do zespou i
tacw ludowych, bo z pewnoci sowa mi nie wystarcz. eby przekona si o
wyjtkowoci tacw ludowych trzeba po prostu zrobi
pierwszy krok.

Czytaj cay wywiad na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

racibrz sylwetki

Kolej twojego ycia


Fot.Towarzystwo Entuzjastw Kolei

Czonkowie Towarzystwa Entuzjastw Kolei chroni linie kolejowe


powiatu raciborskiego i wodzisawskiego przed dewastacj.
leszek iwulski

Towarzystwo
Entuzjastw Kolei od kilku lat
dziaa w obronie dziedzictwa, jakim jest polska kolej. Ta kolej towarzyszya
wielu pokoleniom Polakw.
Pocigi poykay kilometry
torowisk w czasie zaborw,
w odrodzonej Rzeczpospolitej, za okupacji i w okresie PRL. Dzisiaj z uwagi na
to, e wielu z nas przesiada si za kko, transport kolejowy traktowany
jest po macoszemu. Chocia w nowej perspektywie
unijnej Bruksela chciaaby,
eby tiry czciej trafiay
na tory, a kierowcy stanli przed kasami biletowymi, to coraz czciej wiadectwa minionej chway
kolei znikaj. Nieuywane
torowiska zarastaj chaszcze, a obrotni mieszkacy radz sobie z szynami
za pomoc palnikw acetylenowych. W regionie
s jednak ludzie, ktrym
los ladw elaznego konia nie jest obojtny. To
czonkowie TEK (Towarzystwa Entuzjastw Kolei).
Walcz o przywrcenie kolei nalenego jej miejsca.
Uwaaj, e jest to rodek
transportu bardziej eko-

Jednym z gwnych celw, ktre wyznaczyli sobie entuzjaci


kolei jest opieka nad nieuywanymi ju liniami kolejowymi.

Inicjatywa czonkw TEK jest powodem radoci nawet najmodszych.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

nomiczny i bardziej ekologiczny ni transport samochodowy. Jan Psota z TEK


powiedzia nam: - Staramy
si zwrci uwag spoeczestwa na problem ratowania le funkcjonujcej,
bo le zarzdzanej, kolei
od zniszczenia, kradziey i rozprzedania. Po to,
by w nadchodzcych, lepszych jak wierzymy, czasach mona j byo przywrci do ycia. Dzielc
si swoimi przemyleniami
dotyczcymi organizacji
transportu z instytucjami
samorzdowym i pastwowymi, bierzemy udzia w
stanowieniu planw i przepisw. Piszemy artykuy, a
jeszczeczciej bywamy ich
tematem. Wsppracujemy
z innymi organizacjami:
TOZK, Kn, KMTZ. Niektrzy zbudowali wasne
pojazdy szynowe, w tym
tak specjalistyczne, jakimi
nie dysponuje nawet PKP.
Jak ju wspomniano, w
skali lokalnej TEK zajmuje
si jednak przede wszystkim obron miejscowych
linii kolejowych przed dewastacj. Psota chwali si
pracami Towarzystwa: uratowalimy przed rozszabrowaniem i rozebraniem
linii kolejowych 176 (Mar-

kowice - Olza) i 192 (Syrynia - Pszw), a zaczynamy


dba o kolejne. Linie kolejowe, ktrymi si opiekujemy, chronimy przed zodziejami (czonkw szajki
zajmujcej si tym procederem oddalimy w rce
wadz), pielgnujemy torowiska (np. przez usuwanie
krzeww i traw porastajcych szyny). Samorzdy
namawiamy do przejcia linii, ktrych chc si pozby
Polskie Koleje Pastwowe.
Za zgod PKP i PLK pilnujemy, by nie nastpowaa ich degradacja, o czym
moe przekona si kady, kto miaby ochot wybra si z nami drezyn na
patrol - wystarczy napisa
lub zadzwoni. Jan Psota
zwraca rwnie uwag na
ekologiczny aspekt funkcjonowania kolei: - Wane, eby ludzie zdali sobie
spraw, e o kolej trzeba
zadba nie dlatego, e parowz jest pikny (zdaniem
niektrych), ale przede
wszystkim dlatego, e kolej jest najbardziej przyjaznym rodowisku rodkiem
transportu. A zakadamy,
e rodowisko jest tym, co
wykoczy czowieka. Prdzej czy pniej. Wic lepiej pniej.

14 Zdrowie

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

R E K L A M A

30 sierpnia 2015 r.
start: godz. 10:00
szczegy: www.raciborz.pl
Urzd Miasta Racibrz
1 Rafako Pmaraton Racibrz

Dugo trasy:

21097 m

Nagrody finansowe i rzeczowe!


PAKIET STARTOWY DLA BIEGACZA:

Profesjonalna koszulka techniczna


Numer startowy
Worek na odzie do depozytu wraz z naklejk
Materiay promocyjne

ORGANIZATOR:

PATRONAT:

Urzd Miasta
Racibrz Orodek
Sportu i Rekreacji

Mirosaw Lenk
Prezydent
Miasta Racibrz

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSOR TYTULARNY:

PARTNERZY:
Federacja
Sportowa
Energetyk

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
racibrz zdrowie

Wsparcie dla niepenosprawnych


Stowarzyszenia z Rydutw i Wodzisawia otrzymay dotacje z powiatu.
dominika szczyrba

Do zdobycia w ogoszonym przez powiat konkursie byo w sumie 30 tys. z.


czna kwota wsparcia, jak
otrzymay stowarzyszenia, to
20 tys. z. Organizacje , ktre
dostay wsparcie to Stowarzyszenie Rodzin i Osb Niepenosprawnych w Rydutowach
i wodzisawskie Amazonki.
Rydutowskie
stowrzyszenie zgosio projekt Ja i mj
wiat skierowany do niepenosprawnych mieszkacw
powiatu wodzisawskiego wyonionych w drodze otwartego naboru. Jeszcze w sierpniu
tego roku zadanie przewiduje
R E K L A M A

Zdrowie 15

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

czterodniowy wyjazd, w czasie ktrego bd prowadzone


zajcia warsztatowe dla osb
niepenosprawnych (21 osb)
i ich opiekunw. Zajcia
warsztatowe maj poprowadzi wykwalifikowani pedagodzy przy pomocy wolontariuszy. Rodzaj zaj zostanie
dostosowany do moliwoci
uczestnikw. Stowarzyszenie
wnioskowao o przyznanie
kwoty 15 tys. z potrzebnej na
realizacj projektu tyle te
otrzymao.
Drugi projekt pod hasem Nie tylko leki lecz
zosta zgoszony przez wodzisawskie amazonki. Ma
on charakter wyjazdu in-

tegracyjnego do Wisy dla


25 niepenosprawnych kobiet z terenu powiatu wodzisawskiego. Celem inicjatywy, oprcz integracji, jest
mobilizacja do dalszej aktywnoci yciowej oraz poprawa kondycji psychicznej
kobiet, ktre w wyniku choroby nowotworowej stay si
niepenosprawne. Zadanie
przewiduje take wyjazd integracyjny do ogrodw w Goczakowicach oraz zajcia relaksacyjne. Podobnie jak w
pierwszym przypadku, Wodzisawskie Stowarzyszenie
Amazonek otrzymao pen
wnioskowan kwot dotacji,
czyli 6,6 tys. z.

WIZYTWKI, ULOTKI

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Przed nami dugo oczekiwany wyjazd na wymarzony


urlop. Jeszcze tylko szybkie
pakowanie bagay i w drog. Przewanie okazuje si, i
zmieszczenie wszystkiego do
naszego samochodu wcale nie
jest takie proste. Jeli zrobimy to niewaciwie, auto moe si gorzej prowadzi. Ale
to nie wszystko. Przedmioty
bezmylnie ulokowane w kabinie bd stanowi zagroenie dla pasaerw.
Pakujc samochd walizkami i innymi torbami powinnimy przestrzega kil-

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

jak przygotowa auto do urlopu

ku podstawowych zasad. W
kocu sama podr, czasem
nawet
kilkunastogodzinna, powinna upyn w do
komfortowych warunkach, a
nie bdc wcinitym pomidzy bagae.
Pakujc, starajmy si,
by wszystkie torby zmieci
do baganika, tak by w kabinie pasaerskiej pozostay
tylko niezbdne rzeczy - torebka z dokumentami, co
do picia, jedzenia, jaka mapa i inne niezbdne w czasie podry przedmioty (np.
ksika lub jaka zabawka
dla dziecka).. Jedn z waniejszych zasad jest umiesz-

NAPRAWY POWYPADKOWE

czanie cikich przedmiotw


na dole baganika i dokadne
dociskanie ich do tylnego siedzenia. W ten sposb ograniczymy ryzyko zwizane z ich
przemieszczeniem do przodu pojazdu, w czasie ewentualnego wypadku. Wszelkie
mniejsze, lejsze przedmioty zapakujmy w taki sposb,
aby wypeniy puste miejsce
wok ciszych przedmiotw oraz tak mocno i ciasno,
jak tylko si nam uda. Unikajmy natomiast umieszczania bagay powyej linii tylnych siedze(chyba, e auto
posiada kratk lub specjaln
siatk). Absolutnie nie mo-

MECHANIKA POJAZDOWA

na umieszcza adnych wikszych, a szczeglnie twardych, przedmiotw na tylnej


pce. Podczas kolizji czy wypadku lecc w stron pasaerw mog spowodowa powane obraenia.
Jeli mimo wszystko baganik naszego auta okaza
si za may, wwczas moemy skorzysta z baganikw
lub boksw dachowych. To w
ostatecznoci. W takim przypadku umiemy tam rzeczy
due objtociowo, ale stosunkowo lekkie. W adnym
przypadku nie moemy przekroczy dopuszczalnych wartoci wagowych. Jeli chcemy

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

ze sob wzi take sprzt


sportowy (rower, deska surfingowa, narty) to powinnimy skorzysta z rnych
dostpnych baganikw (dachowych, na ty samochodu,
na hak holowniczy).
Wane, by przed sam
podr sprawdzi dokadnie
wszelkie mocowania baganika zewntrznego i nawet
przejecha prbnie minimum

kilkanacie kilometrw. Warto te, ju w podry, po kilkudziesiciu


kilometrach
zatrzyma si i jeszcze raz
sprawdzi, czy wszystko jest
dobrze pozapinane.
Pamitajmy te, i mocno obciony samochd powinien mie dopompowane
opony. Wartoci te znajdziemy np. w instrukcji obsugi
lub na klapce wlewu paliwa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 17

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

18 Ogoszenia

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

- tekstowe - graficzne -

14,-

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Dodatkowa gotwka na wakacje?!


Zapraszamy! tel. 882-19-33-33
lub 882-19-34-34

praca
Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka
na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 797 638 860
Zatrudnimy kucharza, kuchark
w Restauracji Dzika Ra w Raciborzu. Wymagane dowiadczenie.
Tel.608-455-912
Poszukiwany kierowca do rozwoenia pizzy w Raciborzu. Kontakt
w godz. 10-20 pod nr 608-455912

Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK
Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31
Operacja zamy w klinice okulistycznej Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu do kliniki
i rozliczenia z NFZ
Tel. 602 150 886

ATERIMA MED Opiekunki osb


starszych w Niemczech tel. 32 506
55 87

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

nieruchomoci
Sprzedam
wyremontowany dom w Pietrowicach Wielkich o pow. ok 125m2 z poddaszem uytkowym. Kuchnia,
2 azienki, 5 pokoi, garderoba, suszarnia, czciowo podpiwniczony. Cena 350 tys. z.
Kontakt 794 211 374 po 19.00.
Sprzedam adny dom w Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a.
Dom do zamieszkania, stan dobry, posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy 605
742 269
Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Wojska
Polskiego (3 pitro) od lipca
2015. Umeblowane. Atrakcyjne
warunki. Kontakt: 77 485 51 87

KREDYT

100 tys.

SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
tel. 602150886

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

tel. 509 289 833

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz,
ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

usugi

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

MECHANIKA
OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)


R E K L A M A

Zapowiedzi 19

racibrz - ZAMEK - 1 sierpnia

Intro Electronic Music Festiwal


1 sierpnia na dziedzicu Zamku Piastowskiego
w Raciborzu odbdzie si
druga edycja fetiwalu Intro
Electronic Music Festiwal.
Festiwal po raz pierwszy
odby si w 2014 roku na
bazie cyklicznych imprez
klubowych Drops Beats
Not Bombs. Eventy aktorskie, malarskie, rkodzielnictwo, take strefa mody
alternatywnej poszerzaj
format okoofestivalowy.
Na atmosfer Intro wpy-

wa niepowtarzalne miejsce - dziedziniec Zamku


Piastowskiego graniczcy z
Browarem Racibrz z 1567
roku. Pord historycznych
krugankw miesza si nowa fala i pozytywna energia
nie tylko u samych uczestnikw, ale i artystw wystpujcych na Intro. Warto tu by, a nawet trzeba.
Gdyby kto zapyta - gdzie
bdzie flow, gdzie poznasz
nowych ludzi i zataczysz
z morzem gw 1 sierpnia?

Odpowied jest prosta - w


Raciborzu, na historycznym granicie. Towarzyszy
Ci bdzie dobra kuchnia i
przed wszystkim muzyka.
Podczas II Intro Electronic Music Festiwal wystpi XXANAXX, The Dumplimgs, Yoachim, Band Of
Endless Noise, Sudarynja Electro, DJ Endr:u, DJ
Robbie, DJ Seb, DJ B. Project, DJ Furrier, DJ Larsen.
Pocztek imprezy o godz.
17.00. Bilety w cenie 30 z.

WODZISAW - PARK MIEJSKI - 24-25 LIPCA

racibrz - park roth - 9 sierpnia

Najcieplejsze
Miejsce na Ziemi

Koncert Olgi
Prochazkowej

Jeden z najwikszych w
Polsce festiwali muzyki reggae zblia si wielkimi krokami. 24-25 lipca w Parku Miejskim w Wodzisawiu lskim
odbdzie si festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Festiwal kadego roku odwiedza
kilka tysicy osb. Do dyspozycji uczestnikw jest strzeone pole namiotowe. - Amfiteatr w centrum miejskiego
parku tworzy niesamowity
klimat, a darmowa formua festiwalu ciga do miasta
cae rodziny i tworzy atmosfer jamajskiego festynu! Tu na
prawd da si poczu mio
jak niesie ze sob muzyka
reggae! - zapraszaj do udziau organizatorzy. Do tej pory
na festiwalu wystpili midzy
innymi Bednarek, Raggafaya,
East West Rockers, Jamal,
Habakuk i Dreadsquad. W
tym roku Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi odbdzie si ju
po raz dwunasty. Pierwszego dnia, tak jak w latach po-

9 sierpnia o godz. 17.00


w muszli koncertowej w Parku Roth w Raciborzu wystpi Olga Prochzkov. Olga Prochzkov to gwiazda
czeskiej opery. Wystpia
ju na deskach Raciborskiego Centrum Kultury, midzy
innymi w styczniu 2012 roku
wraz z grup teatraln Teresy Okaj TEREGREC.

przednich, zabrzmi dwiki soundsystemw. W pitek


dla publicznoci wystpi Dr
Love, Slaveah, Grizzlee, Kacezet, Splendid Sound, Blackaut Ja, Dreadsquad, Pozyton
Sound, Yardee Crew, Foliba &
Ablaye Badji. Odbd si take warsztaty na bbnach afrykaskich. W sobot wystpi
zespoy na ywo. Na scenie zobaczymy grupy Krzywa
Alternatywa, Sielska, Rootzmans, Tabu, United Flavour, Damian SyjonFam.

Wtedy take akompaniowa


jej pianista Frantiek md.
Razem z nim Olga Prochazkova wystpia take w ramach raciborskiego koncertu noworocznego w lutym
2013 roku. Artystka wystpia rwnie w koncercie witecznym w kociele
Wniebowzicia Najwitszej
Maryi Panny.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
23 LIPCA - WCK - WODZISAW
WDK Czyowice zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na
wycieczk do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze (www.energylandia.pl)
Koszt przejazdu 30 z + bilet wstpu
24 LIPCA - MOK - PSZW
Miejski Orodek Kultury w Pszowie oraz Astrohunters zapraszaj na niezwyke wydarzenie nocne ogldanie nieba.
24 lipca o godz. 21.00 na terenie stadionu TS Grnik Pszw
odbdzie si pokaz multimedialny oraz obserwacja nieba profesjonalnym sprztem.
26 LIPCA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
26 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Roth w Raciborzu wystpi Barbara Broda-Malon z zespoem. Wokalistka bdzie piewaa piosenki Marka Grechuty oraz Anny German.

Wadca Piercieni. Projekcja rozpocznie si o godz. 21.00 i


zostanie zorganizowana w ramach Objazdowego Kina Allegro.
1 SIERPNIA - ZAMEK - RACIBRZ
1 sierpnia o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastowskiego w
Raciborzu rozpocznie si Intro Electronic Music Festiwal.
Wystpi midzy innymi XXANAXX, The Dumplings, Yoachim,
Band Of Endless Noise, Sudarynja Electro. Bilety na festiwal w
cenie 30 z.
1 SIERPNIA - MAGIC - KRZYANOWICE
1 sierpnia w klubie Magic odbdzie si koncert Arona Chupy, twrcy hitu Im an Albatroz.
9 SIERPNIA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
9 sierpnia o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Roth w
Raciborzu odbdzie si koncert Olgi Prochazkowej.

26 LIPCA - SANKTUARIUM - RUDY


26 lipca o godz. 17.00 w Sanktuarium Marki Boej Pokornej w
Rudach odbdzie si koncert organowy Krzysztofa Kotoskiego z Gliwic. Koncert odbdzie si w ramach festiwalu
Muzyka w Starym Opactwie. Wstp wolny.

14 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE


14 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbd
si zajcia plastyczne dla dzieci. Dzieci tym razem bd
wykonyway ozdoby z masy papierowej i solnej.

29 LIPCA - RCK - RACIBRZ


29 lipca o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21 odbd si warsztaty cyrkowe. Koszt udziau 10 z.

14-16 SIERPNIA - G5 - RACIBRZ


Tegoroczna edycja Raciborskiego Konwentu Mionikw
Fantastyki i RPG Goblikon odbdzie si 14-16 sierpnia w
Gimnazjum nr 5. Tym razem konwent odbdzie si pod hasem
Wojny mitw.
16 SIERPNIA - park roth - RACIBRZ
16 sierpnia w muszli koncertowej Parku Roth w Raciborzu odbdzie si koncert W krgu opery i nie tylko. Wystpi
Joanna Wojnowska (sopran), Micha Goawski (baryton/fortepian), Ewa Lopocz (sopran), Andrzej Ros (fortepian/sowa).
20 SIERPNIA - PAAC - KROWIARKI
20 sierpnia o godz. 11.00 w Paacu w Krowiarkach rozpocznie
si 4. edycja zjazdu byych wychowankw tutejszego
Domu Dziecka.

30 LIPCA - RCK - RACIBRZ


30 lipca o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21 odbd si warsztaty teatru obrazkowego dla
dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Koszt udziau 10 z.
31 LIPCA - KSIGARNIA SOWA - RACIBRZ
31 lipca w godzinach od 10.00 do 16.00 w ksigarni Sowa w Raciborzu odbdzie si turniej gry w Carcassonne.
31 LIPCA - ZAMEK - RACIBRZ
31 lipca na zamkowym dziedzicu bdzie mona obejrze film

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

Podrujesz Travel-Busem?
Zapoznaj si ze zmianami rozkadw!

Zmiana w kursowaniu autobusw Travel-Bus nastpia 28-30 czerwca.


Poniej zamieszczamy nowe kursy.
Linia Racibrz - Krakw

Linia Racibrz - Katowice


(przez Kornowac, Rydutowy, Rybnik)

(przez Kornowac, Rydutowy, Pszw, Wodzisaw l.,


Jastrzbie-Zdrj, Pawowice l., Pszczyn, Brzeszcze, Owicim)

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

kursy od poniedziaku do pitku


kursy w soboty

5.15
-

6.45 8.15

10.45 13.15 14.45

kursy codziennie

6.45

10.45

kursy w soboty

Odjazdy: Katowice DA, ul. P. Skargi, stanowisko nr 1


kursy od poniedziaku do pitku
kursy w soboty

6.45
-

kursy codziennie

9.00

kursy w soboty

12.45

6.30

12.20

5.10

6.30

12.20

Odjazdy: Krakw MDA

9.00 10.45 12.45 15.00 16.30


-

12.35 17.30

9.30

12.35 17.30

Dodatkowo od wrzenia 2015 roku autobusy: z Raciborza do Katowic o godz.


17.15 i z Katowic do Raciborza o godz. 18.45 bd kursowa od poniedziaku do
pitku oraz z Raciborza do Katowic o godz. 14.45 i z Katowic do Raciborza o
godz. 16.30 bd kursowa w soboty.

Ceny biletw do Krakowa online z rezerwacj miejsca to:


20 z - normalny oraz 15 z ulgowy.
Ceny biletw do Krakowa u kierowcy to: 22 z - normalny oraz 16 z - ulgowy.
Czas przejazdu z Raciborza do Krakowa: 3 godz. 15 min.

Czas przejazdu z Raciborza do Katowic: 1 godz. 20 min.


Czas przejazdu z Raciborza do Rybnika: 30 min.

Travel-Bus oferuje rwnie wynajem autobusw od 16 do 60 miejsc.

Bilety w konkurencyjnej cenie, od lipca 2015 r. dostpne rwnie online z rezerwacj miejsc.

PKS TRAVEL-BUS Sp. j.


47-400 Racibrz, ul. Nowomiejska 24
tel. 721 300 330. tel. fax: 32 415 31 62
www.travel-bus.com.pl

You might also like