You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

Testujemy nowego Nissana Qashqai

DWUTYGODNIK

rok X, nr 15 (192)

5 SIERPNIA 2015
ISSN: 2080-3664

Wicej na str. 9 oraz na GazetaInformator.pl

wodzisaw lski rozrywka

region - policja

Trzy Wzgrza ju na chodzie

Wyrodny Synu

Otwarcie Rodzinnego Parku Rozrywki


przycigno tysice ludzi z caego regionu.
leszek iwulski

take starsi mczyni, ktrzy


chcieli skonfrontowa swoje
obecne umiejtnoci z przebyt jaki czas temu sub
wojskow. W sektorze przeznaczonym dla mniej aktywnych rwnie nie brakowao
zainteresowanych. Stanowiska z grillami produkoway
zapach pieczonej kiebasy bez
ustanku. Parkingi byy tak zapchane, e cz zainteresowanych zostawia swoje auta
na specjalnie wydzielonej czci pasa ulicy Matuszczyka.
Otwarcie przycigno jednak
nie tylko mieszkacw powiatu wodzisawskiego. Rejestracje samochodw zdradzay, e
chtni do odwiedzenia Parku
Rozrywki przyjechali z powiatu raciborskiego, pszczyskiego, rybnickiego czy orskiego.
Nie zabrako rwnie oficjeli.
Na otwarciu pojawili si m.in.

senator Adam Zdziebo, pose


Ryszard Zawadzki, wicewojewoda Gabriela Lenartowicz,
prezydent Rybnika Piotr Kuczera, starosta Tadeusz Skatua, etatowy czonek zarzdu
powiatu Dariusz Prus i przewodniczcy Rady Miejskiej
Jan Grabowiecki. Inwestycj
powici ksidz proboszcz
Parafii w. Herberta, Janusz
Badura. W przemwieniu
otwarcia Trzech Wzgrz
Prezydent Wodzisawia Mieczysaw Kieca podzikowa
wszystkim zaangaowanym w
prace nad budow obiektu, a
take zwrci si do mieszkacw z przeprosinami za niedogodnoci powstae w wyniku
inwestycji. Prezydent zaapelowa ponadto do mieszkacw
o to, by rwnie sami zgaszali swoje propozycje dotyczce
funkcjonowania parku.

stety w jego przypadku resocjalizacja nie daa rezultatu.


Mczyzna nie tylko nie zaniedba swojego haniebnego
procederu, ale wrcz nasili
ataki na rodzicw. Ignorowa rwnie rodki zapobiegawcze w postaci dozoru
policyjnego i zakazu opuszczania miejsca zamieszkania.
W opinii gorzyckich policjantw i wodzisawskiego prokuratora miarka si przebraa i
sprawa zostaa przekazana do
sdu. Sd nakaza tymczasowe aresztowanie zwyrodnialca. Teraz grozi mu nawet 10
lat wizienia, bo popenione
przez niego przestpstwo stanowi recydyw.
l

Fot. Leszek Iwulski

W niedziel 26 lipca z
wielkim rozmachem otwarto
wodzisawski Rodzinny Park
Rozrywki. W cigu upalnego
dnia po terenie najnowszej i
najdroszej miejskiej inwestycji przewiny si tysice ludzi.
Na ciekach pojawiy si osoby w najrniejszym wieku, a
samemu otwarciu towarzyszyo mnstwo atrakcji. Mieszkacy mogli uczestniczy w
nauce taca z finalist You
Can Dance - Pawem Porwoem, warsztatach z jazdy na
BMX-ach pod okiem Bartosza
Giemzy czy szkoleniu z dirt-jumpingu prowadzonym pod
okiem jednego z czoowych
zawodnikw w tej dyscyplinie
- Szymona Godka. Ci, ktrzy pojawili si na uroczystociach otwarcia, zetknli si z

arem lejcym si z nieba. Z


tego powodu na terenie parku
rozstawiono kurtyny wodne, z
ktrych mogli skorzysta rozgrzani mieszkacy. Szczeglnym wziciem cieszy si rejon
parku przeznaczony do rekreacji najmodszych mieszkacw. Plac zabaw, hutawki,
piaskownice byy wyjtkowo
oblegane przez dzieci. Osawione 13-metrowe linarium
wygldao jak gigantyczna pajczyna, na ktr pieczoowicie wspina si po kilkanacie
maych owadw jednoczenie.
Na strzelnicy zarwno dziewczta, jak i chopcy, wiczyli
swoje oczy i nerwy, strzelajc
z karabinw (oczywicie bro
dziaaa na zasadzie impulsu
laserowego, ktry trafia ma
w cel). Do karabinkw uywanych take w czasie wicze
biatlonowych ustawiali si

Znca si nad rodzicami.


Sd w Wodzisawiu zdecydowa, e najblisze 3 miesice 50-letni mieszkaniec Turzy lskiej spdzi w areszcie.
Mczyzna jest podejrzany o
to, e znca si nad rodzicami. Po pijaku ly, ponia
i wszczyna awantury. Grozi, e spali ich wraz z domostwem. W mieszkaniu stale
zakca cisz nocn i niszczy
sprzty domowe. Sytuacja taka trwaa od kilku lat. Krtk
chwil wytchnienia starsi ludzie mieli w 2010 roku, gdy
wyrodny synu trafi za kratki. Powd tamtej wycieczki
do zakadu karnego by taki
sam zncanie si nad bliskimi. W czerwcu ubiegego
roku wrci do domu, ale nie-

Policjanci zatrzymali sprawc ustawicznego zncania si


nad wasnymi rodzicami. Grozi mu 10 lat wizienia.
WODZISAW LSKI - policja

Zwoki w stawie

W dniu otwarcia (26 lipca) przez wodzisawski Rodzinny Park Rozrywki przetoczyy si tysice ludzi z caego regionu.
R E K L A M A

26 lipca kobieta spacerujca w pobliu zbiornika


wodnego przy ul. Modzieowej zauwaya pywajce tam ciao.
Wodzisawscy policjanci
wyjaniaj okolicznoci utonicia 62-letniego mczyzny.
Ciao znalaza w zbiorniku
wodnym przypadkowa kobieta. Zdarzenie miao miejsce 27 lipca. Tego samego
dnia okoo 16.00 oficer dyurny wodzisawskiej komendy przyj zgoszenie o znalezieniu zwok mczyzny w

zbiorniku wodnym przy ulicy


Modzieowej w Wodzisawiu
lskim. Na miejsce zostay
skierowane suby ratunkowe. Przybyy na miejsce lekarz stwierdzi zgon. Policjanci ustalili, e zmarym jest
62-letni mieszkaniec dzielnicy Zawada. Prokurator zarzdzi przeprowadzenie sekcji
zwok. ledczy prowadzcy
spraw ustalaj szczegowe
okolicznoci caego zdarzenia.
d

2 Wiadomoci

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski komunikacja

Bitwa o tory

komentarz na gorco

leszek iwulski

Kolej od jakiego czasu jest


na ustach politykw z caego
kraju. Obok autostrad to wanie tory maj sta si krgosupem systemu komunikacji
Polski. Unia w tym elemencie
widzi szans na zrwnowaenie
naszego transportu. Alternatywa wobec samochodw jest w
opinii urzdnikw z Brukseli
tasza, wydajniejsza i bardziej
ekologiczna. Co wicej Unia
chce da na ten cel pienidze
duo wiksze ni na rozbudow
sieci drogowej. Na rewitalizacj
lub zmodernizowanie wielu tras
wydawane s setki milionw
zotych. Jednoczenie z atlasu
polskich linii kolejowych pewne odcinki maj znikn. S to
odcinki nieuywane, na ktrych
ruch pasaerski zanik dziesitki
lat temu, a ruch towarowy przesta by opacalny lub ju w ogle nie wystpuje. Ostatnia sytuacja dotyczy linii kolejowych
oznaczonych jako 176 i 192.
Pierwsza z nich prowadzi od
Markowic do Olzy, druga natomiast wiedzie od nieczynnej kopalni w Pszowie do Syryni. Kolej
chce si pozby tych linii, bo nie
czerpie z niej adnych profitw,
a musi dorzuca pienidze. Po-

stpujc zgodnie z procedur,


kolej przekazaa decyzje co do
ich losu gminom, po ktrych terenie biegn linie. Gminy mog
wyrazi zgod na zlikwidowanie
tych linii albo je przej. W tym
drugim przypadku zainteresowani przejciem musz jednak
przedstawi jaki konkretny cel,
ktry ma zosta osignity dziki pozostawieniu linii. Na przejcie linii kolejowych linii 176 i
192 licz szczeglnie czonkowie Towarzystwa Entuzjastw
Kolei (TEK), ktrzy z zapaem
dogldaj nieczynnych ju torowisk, wykaszaj je, strzeg
przed zodziejami zomu. Linie
kolejowe nr 176 i 192 entuzjaci
chcieliby przywrci do ruchu
kolejowego, wskazujc na ekonomiczne uzasadnienie tej decyzji (moliwo wykorzystania
transportu kolejowego przy budowie zbiornika Racibrz Dolny oraz pniejsz szans wykorzystania jej do transportu
wiru). TEK wskazuje rwnie,
e opaci si to rwnie drogowcom, ktrzy nie bd musieli dopaca do remontw tras,
po ktrych jed tiry na teren
budowy. Stowarzyszenie podkrela take, e trasy mog by
wykorzystane turystycznie i pasaersko jako drogi, po ktrych

Fot. Towarzystwo Entuzjastw Kolei

Rozstrzygaj si losy linii kolejowych nr 176 i 192.


Kolej chce je likwidowa, ale s i tacy, ktrzy widz dla nich zastosowanie.

Entuzjaci kolei na wasnorcznie skonstruowanych


drezynach dogldaj nieuywanych ju torowisk.
mogyby porusza si drezyny. Entuzjaci gotowi s suy
swoj wiedz, dowiadczeniem
i prac, eby zwyciyo wspomniane rozwizanie. Wedug
nich, samorzdy s gotowe je
zaakceptowa. Na drodze do
realizacji ambitnych zamierze
stoi waciwie tylko jedna, niewielka przeszkoda - prezydent
Raciborza Mirosaw Lenk. Prezydent Raciborza jest bowiem
gorcym entuzjast likwidacji
linii na odcinku Markowice

WODZISAW LSKI - rozrywka

Fot. Leszek Iwulski

Koncertowa promocja

Festiwal Najcieplejsze Miejsce na Ziemi w Wodzisawiu lskim


to dzisiaj marka uznana w caej Polsce.
Wodzisaw w cigu ostatnich dwch miesicy
przyciga
odwiedzajcych du liczb imprez
kulturalnych i sportowych.

Sposobw na promocj
miasta s tysice. Narzdzi komunikacji, ktre mona dla
niej wykorzystywa, jest coraz
wicej. Przestrze internetowa pokazuje coraz to nowsze
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

moliwoci w tej sferze. Portale


internetowe, Facebook, Twitter, YouTube, fora dyskusyjne,
newslettery to tylko niektre z
licznych platform, ktre mona wykorzysta do skutecznego

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Syrynia i wedug stanowiska


Urzdu Miasta w Raciborzu ma
konkretny powd dla realizacji
tego celu. Waciwie 50 milionw konkretnych powodw. O
tak kwot bowiem podniesie
si koszt budowy najwikszej
inwestycji drogowej, na ktr region czeka przynajmniej
dwie dekady drogi Racibrz
Pszczyna. W opinii urzdnikw i projektantw utrzymanie
tej linii zmuszaoby do budowy
niezwykle kosztownej konstrukpromowania miejscowoci. Pokazywa mona rwnie wiele.
Mona skupi si na walorach
estetycznych. Wskazywa na
pikno natury, unikatowe w
skali regionu lub kraju zabytki.
Mona promowa gospodark. W tym segmencie fachowcy najczciej pokazuj zalety
terenw inwestycyjnych, wskazuj na udogodnienia oferowane przez samorzd. Mona
rwnie promowa si dziki
aktywnoci miasta. W t stron
idzie ostatnio Wodzisaw lski. W stosunkowo niedugim
czasie mieszkacy miasta mieli
moliwo uczestnictwa w szeregu imprez o sporym rozmachu. Organizujcy te imprezy
urzd miasta buduje w ten sposb mark miasta aktywnego,
ktre w ten sposb chce przycign do turystw, inwestorw oraz skoni mieszkacw
do pozostania w Wodzisawiu.
W czerwcu i lipcu zorganizowano z przytupem Dni Miasta,
na ktrych nie zabrako takich
gwiazd, jak Agnieszka Chyliska, Natalia Szroeder czy zesp
LUX TORPEDA. Organizacj
tej imprezy miasto zlecio stacji
radiowej Eska. W lipcu wodzisawian czekaa impreza, ktra
od kilku lat wpisaa si ju chyba na trwae w kalendarz fanw
muzyki reggae w caym kraju.
Miasto na dwa dni zostao najgortszym miejscem na ziemi.
W parku miejskim rzdziy jamajskie rytmy, gona muzyka,
entuzjazm nastolatkw. I tutaj
miasto nie dziaao samodzielnie. Du cz organizacji bierze na siebie zesp Tabu, ktry
jest ulubiecem nie tylko lokalnej publicznoci. Festiwal goci
ju na swojej scenie gwiazdy takie, jak Kamil Bednarek, ale na

Jan Psota
Wiceprezes TEK
Jako Towarzystwo Entuzjastw Kolei stoimy na stanowisku, e nieuywane do
tej pory linie kolejowe stanowi cenny element naszego
lokalnego dziedzictwa. Mog one ponadto by wykorzystane w chwili obecnej i w
przyszoci jako rozwizanie
czci problemw komunikacyjnych naszego regionu.
Wedug nas linia kolejowa
nr 176 w dalszym cigu posiada potencja przewozowy
i mona ni przewozi np.
materiay na budow zbiornika Racibrz Dolny oraz
wir z lokalnych wirowni.
Oprcz tego wykorzystania linii zwracamy uwag na to, e
szlak ten mona wykorzysta
take turystycznie. Ze swojej
strony moemy np. zapewni
rekreacyjne przewozy drezynami, co moe sta si du
atrakcj. Dlatego te nie moemy zgodzi si ze stanowi-

skiem raciborskiego magistratu, ktry chce likwidacji


linii kolejowej nr 176. Wedug
naszej wiedzy uzasadnienie
Urzdu Miasta w Raciborzu
jest bdne, poniewa zaoenia projektowe skrzyowania z ulic Brzesk oparto na
faszywych danych. Przyjto,
e linia kolejowa musi mie
przewit 5,90 metra, natomiast dla tego typu linii (niepodlegajcej elektryfikacji)
wystarcza przewit 4,90 metra. W ten sposb kwota 50
milionw z., ktra pada w
materiaach prasowych jest
wedug nas powanie przeszacowana. Wynika to wanie z przyjtych zawyonych
zaoe. Wedug nas mona
zastosowa rozwizania, ktre sprawi, e budowa drogi
nie bdzie w adnym stopniu
kolidowa z utrzymaniem linii kolejowej nr 176. Utrzymanie tej linii kolejowej natomiast moe suy rwnie
odcieniu raciborskich drg.

cji mostowo wiaduktowej na


terenie Brzezia. Entuzjaci kolei
uwaaj z kolei, e liczba ta jest
wyssana z palca.Pojawiaj si
gosy, e by moe najlepszym
rozwizaniem jest kompromis.
Trudno uwierzy, e prezydent
zgodzi si na istnienie na terenie jego gminy nieuywanej linii

kolejowej i narazi w ten sposb


najwiksz inwestycj drogow w regionie. Z drugiej strony
zapa entuzjastw budzi usprawiedliwiony podziw. Std te
opinia niektrych, e mona by
zlikwidowa jedynie t cz linii, ktra ley w powiecie raciborskim.

komentarz na gorco
Anna Szweda Pigua
Rzecznik Urzdu Miasta
Wodzisaw lski
Miasto stara si promowa na rne sposoby. Rnorodno oznacza szans
dotarcia do jak najwikszej
liczby mieszkacw caego
regionu. Chcemy by nasza
promocja przyczyniaa si
rwnie do rozwoju gospodarczego miasta. Zachcaa
inwestorw, ale take napdzaa koniunktur dla nasze-

go rodzimego biznesu. Organizujc imprezy staramy si


wsppracowa z jak najszersz liczb podmiotw: z organizacjami pozarzdowymi,
innymi samorzdami, firmami prywatnymi, a nawet indywidualnymi osobami. Dziki
temu nie tylko oszczdzamy
czas i pienidze, ale take zyskujemy na autentycznoci
wsporganizowanych przez
nasze Biuro Strategii i Promocji wydarze.

plakatach mona znale take


nazwiska zagranicznych wykonawcw. Na pocztku lipca, za
spraw Wombat Dirt Jumping
Cup, czyli zdobywcw pucharu
wiata w tej kategorii sportw
ekstremalnych, na wodzisawskim rynku zawitali specjalici od podniebnych akrobacji
na rowerach. Przez cae wakacje otwarty jest Balaton, czyli
miejskie kpielisko zarzdzane
przez MOSiR, na ktrym prywatni przedsibiorcy organizuj imprezy. Ostatnim akordem
tej formy promocji miasta byo otwarcie Rodzinnego Parku Rozrywki, podczas ktrego
mieszkacy mogli uczestniczy
w wiczeniach fitness, a take
przypatrywa si zawodom w
jedzie na bmx, akrobacjom na
deskorolkach czy te prawdziwym wycigom samochodzikw sterowanych dziki kontrolerom radiowym. Ta forma
promocji ma nie tylko zachci
mieszkacw do tego, by odkrywali swoje miasto, byli zainteresowani jego yciem, ale

rwnie by na stale si z nim


zwizali. Ma rwnie doprowadzi do wzrostu poziomu rozwoju gospodarczego. Argument
ten przywouje prezydent Mieczysaw Kieca, ktry zauwaa,
e ju teraz pojawiaj si deweloperzy zainteresowani budow
wyszych budynkw na osiedlu
ssiadujcym z parkiem rozrywki. Na wszystkich tych imprezach pojawiaj si mieszkacy Rybnika, Raciborza,
Pszczyny, Jastrzbia Zdroju
czy or. Oznacza to, e w miecie zostaj pienidze. Dlatego
te imprezy te s albo inicjowane przez Urzd Miasta (wydzia
promocji), albo te wodzisawski magistrat jest ich wsporganizatorem. Pojawiaj si jednak take opinie, e taka forma
promocja nie trafia w cel. Pienidze wydawane na koncerty
nie przekadaj si na zahamowanie procesu emigracji ekonomicznej, a w miecie nie pojawi
si jeszcze aden duy inwestor.
l

GazetaInformator.pl >>

miejsce patrol policji otrzyma


od napadnitego mieszkaca Rybnika dokadny rysopis
sprawcw. Funkcjonariusze
nie mieli duych kopotw, by
namierzy bandytw. Okazao
si, e s ju wietnie znani organom cigania. Jeden z nich
to 26-latek z Rybnika, drugi to
37-letni mieszkaniec Wodzisawia lskiego. Obaj przyznali si do winy. Ich dziaalno
wyjazdowa moe okaza si
niesamowicie kosztowna. Za
przestpstwo rozboju grozi
im nawet 12 lat wizienia. Ju
teraz prokurator zastosowa
rodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Przy
okazji rozwizano jeszcze jedn spraw. Napadnity mczyzna pojawi si na miejscu
zdarzenia, poniewa prbowa
pomc przyjacice, ktra do
niego zadzwonia. Okazao si,
e figuruje ona w rejestrze osb
zaginionych.
l

GORZYCE - POLICJA

Motocyklista
uderzy w barierki
wyniku czego wypad z drogi,
uderzajc w barierki energochonne. 20-letni motocyklista
dozna cikich obrae ciaa. Potrzebna bya interwencja migowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny
zosta przetransportowany do
szpitala w Sosnowcu. Ze wstpnych ustale wynika, e mczyzna nie posiada uprawnie
do kierowania motocyklem.
ledczy wyjaniaj dokadny
przebieg tego zdarzenia.
l
d

rydutowy - kultura

Unijny Konkurs
fotograficzny
Zrb zdjcie dokumentujce inwestycj wykonan
ze wspudziaem rodkw unijnych i wygraj wycieczk do Brukseli.
Rydutowski Urzd Miasta
informuje swoich mieszkacw, e maja mozliwo wzi
udzia w konkursie fotograficznym. Gwn nagrod jest
wycieczka do Brukseli na Europejski Tydzie Regionw i
Miast Open Days w dniach
12-15 padziernika. Aby wygra bilety naley tylko uwieczni na zdjciu miejsca, na ktrych oprcz samej inwestycji
wykonanej ze wspudziaem
rodkw unijnych, znajduje si
jeszcze tablica bd baner informujcy o tym fakcie. Takich
inwestycji na terenie Rydutw
i w ich okolicach jest sporo.
Dziki pienidzom unijnym w
miecie wyremontowano niezwykle nowoczesny budynek
Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks, park sensoryczny oraz rydutowsk fikokowni, ktr zwaszcza w letnie
dni chtnie odwiedzaj dzieci.

Dodatkowe punkty w konkursie zdobd te prace, ktre zobrazuj pozytywny wpyw inwestycji unijnych na poziom
ycia mieszkacw. Dokadn
list obiektw wspfinansowanych z pienidzy unijnych
mona znale w internecie.
Kady uytkownik portalu
spoecznociowego Facebook
mieszkajcy na stae w jednym
z 28 pastw czonkowskich UE
lub w kraju ubiegajcym si o
czonkostwo (Albania, Bonia
i Hercegowina, bya Jugosowiaska Republika Macedonii, Kosowo, Czarnogra, Serbia lub Turcja) bdzie mg
zagosowa na wybrane zdjcie. Gosowanie rozpocznie si
31 sierpnia i potrwa do 8 wrzenia. Ostatecznego werdyktu
wyaniajcego trzech zwycizcw dokona midzynarodowe
jury skadajce si ze specjalistw w dziedzinie fotografii i
komunikacji. Wyniki konkursu
zostan ogoszone 19 wrzenia
2015 roku.
l
d

Wszyscy ludzie Platformy

w skrcie

Kluzik na jedynce. Prus do senatu. Tak wygldaj listy


wyborcze Platformy Obywatelskiej.
Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

Chuligan
na wyjedzie

Policjanci wyjaniaj okolicznoci zdarzenia drogowego, do ktrego doszo


26 lipca na ulicy Wolnoci
w Poomi. Powanie ranny zosta 20-letni motocyklista.
Do wypadku doszo w godzinach wieczornych.
Ze
wstpnych ustale policjantw ruchu drogowego wynika,
i kierujcy motocyklem marki
Kawasaki, jadc ulic Wolnoci w kierunku wierklan, nie
dostosowa prdkoci do natenia ruchu drogowego, w

region

region polityka

region - policja

37-letni mieszkaniec Wodzisawia sprawc rozboju w Rybniku.


Niestety wodzisawskim
chuliganom nie wystarcza ju
lokalne podwrko. Eksportuj
swoj przestpcz aktywno
take poza granice miasta, a
nawet powiatu. Rybnicka policja podaa ostatnio do wiadomoci, e wydzia kryminalny
zatrzyma dwch podejrzanych o rozbj mczyzn. W
pnych godzinach nocnych
zdecydowali si oni na napa
na 42-latka z Rybnika. Wedug
ofiary, dwch mczyzn zabrao mu kluczyki do samochodu, a nastpnie zmusio go do
wejcia do pojazdu. Przy okazji
uderzono go w twarz. W samochodzie sprawcy, groc mu,
zadali, by wypaci z bankomatu 5 tys. z. W trakcie wyprawy do bankomatu mczyzna
zdoa zbiec sprawcom i schroni si na stacji benzynowej.
Z tego miejsca zawiadomi o
zdarzeniu policj. Przybyy na

Wiadomoci 3

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

leszek iwulski

Skaldowie piewali, e ludzie listy pisz. Tej jesieni robi to wszystkim partie polityczne. Wyborcy mog si ju
zapozna z ofert zaproponowan im przez parti rzdzc. Platforma Obywatelska w
naszym okrgu na szczycie
swojej list postawia obecn
Minister Edukacji Narodowej, Joann Kluzik Rostkowsk. Na dwjce postawiono obecn wicewojewod
i by szefow Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Gabriel Lenartowicz.
W wiatku lokalnej polityki
przebija si gos, e ta decyzja spowodowana jest przede
wszystkim pogarszajcymi
si ostatnio wynikami koalicji
rzdzcej. Lenartowicz, ktra
daa si pozna jako sprawny samorzdowiec i skuteczny menager, jest ceniona w
regionie i ma pocign parti do gry. Na licie znajdzie
swoje miejsce Krzysztof Gadowski z Jastrzbia Zdroju
(pose, sprawozdawca ustawy
o funkcjonowaniu grnictwa
wgla kamiennego) oraz Ryszard Zawadzki z Wodzisawia
(zajmujcy si przede wszystkim usprawnieniem systemu
funkcjonowania szkolnictwa

Wicewojewoda Gabriela Lenartowicz ma pocign


Platform Obywatelsk do zwycistwa.
zawodowego) i Marek Krzkaa z Rybnika (wykazujcy
du aktywno w pracy na
forum midzynarodowym).
Sidme miejsce na licie Platformy Obywatelskiej znalaz pose Henryk Siedlaczek,
ktry ostatnio bardzo mocno zaangaowa si w obron
RCKiK w Raciborzu. Sidma
pozycja dla posa z raciborszczyzny niekoniecznie musi
oznacza dla niego niewielkie szanse na reelekcj. W poprzednich wyborach, startujc
z dalszych pozycji, pose osign bardzo dobry rezultat.
Na licie do senatu pojawi si
tylko jedno nazwisko (tu wy-

bory odbywaj si wedug ordynacji wikszociowej). Nie


bdzie to nazwisko wiceministra w rzdzie Donalda Tuska
- Adama Zdzieby. Senator
zdecydowa si nie startowa
w tych wyborach. Zamiast
niego najprawdopodobniej
wyborcy Platformy bd mogli postawi krzyyk przy nazwisku etatowego czonka
Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego, Dariusza Prusa. Czeka
go jednak niezwykle trudne
zadanie. Na jego drodze najwiksza formacja opozycyjna
postawia byego posa, obecnie radnego sejmiku wojewdzkiego, Adama Gawd.

region - samorzd

Bo z rankingami nigdy nie jest le


W rankingu Wsplnoty
Wodzisaw awansowa o
ponad 70 pozycji. Wedug
Rzeczpospolitej jest ju
gorzej.
W lipcu Rzeczpospolita
opublikowaa swj ranking samorzdw. W tym prestiowym zestawieniu znalaz si
rwnie Racibrz. I to bardzo
wysoko. Niestety w tym rankingu nie znalaz si Wodzisaw,
ktry jednak otrzyma wyrnienie w dziedzinie innowacyjnoci w zarzdzaniu miastem.
Samorzdy zostay uporzdkowane w trzech kategoriach:
miast na prawach powiatu,
gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Ranking przeprowadzony zosta
podobnie jak w latach ubiegych - w dwch etapach. W kategorii gmin miejsko - wiejskich
miasto uplasowao si na bardzo dobrej, bo 8 pozycji. Gmina
uzyskaa cznie 56,22 punkty.
Analitycy dziennika przyznali
miastu 28,97 punktw za za-

rzdzanie i 27,25 punktw za


sytuacj finansow. Zwycizc
w klasyfikacji oglnopolskiej w
kategorii gmina miejsko - wiejska zosta Koobrzeg. Dziennikarze oglnopolskiej gazety zaznaczaj, e, przyznajc
punkty, kierowali si przede
wszystkim: "wietnymi wynikami w zarzdzaniu swoimi
finansami oraz dbaoci o jako ycia mieszkacw". Prace nad rankingiem przebiegay dwuetapowo. W pierwszym
etapie eksperci Rzeczpospolitej, bazujc na danych z Ministerstwa Finansw, ocenili
jako zarzdzania finansami
miasta w korelacji z liczb inwestycji w latach 2011-2014.
W ten sposb powstaa wstpna lista 565 samorzdw, ktre
zakwalifikoway si do II etapu.
Na tym etapie samorzdy musiay odpowiedzie na ankiet przygotowan przez dziennik. W pytaniach zadanych
urzdnikom poruszone zostay
kwestie m.in. dynamiki wzro-

stu wydatkw majtkowych w


przeliczeniu na jednego mieszkaca, warto rodkw unijnych, ktre w latach 2011-2014
wpyny na rachunek budetu
oraz tzw. indywidualny wskanik zaduenia. Eksperci wzili rwnie pod uwag stosunek
nakadw inwestycyjnych do
przyrostu zaduenia w latach
2011 2014. W tym samym tygodniu swj ranking opublikowao jednake inne samorzdowe czasopismo Wsplnota. W
tym wypadku niestety miasta
naszego regionu nie wypady a
tak dobrze. Wedug rankingu
raciborzanie s bogatsi ni rok
temu, ale samo miasto spado
najniej od 2006 r. Racibrz
w tym zestawieniu zaj 105.
miejsce na 267 sklasyfikowanych samorzdw. Wodzisaw
natomiast uplasowa si na 153.
pozycji, co oznacza awans o ponad 70 pozycji w porwnaniu z
rokiem poprzednim.
l

Konkurs Domu Ksiki


Ile ksigar liczy nasza sie Dom Ksiki?
Nagrod ksika Sobotnia szkoa piknoci
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Racibrz: Bezrobocie
w lipcu spado
Wedug danych szacunkowych,
z kocem lipca 2015 roku w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych byo
2548 osb. To niewielki spadek
w porwnaniu do czerwca, kiedy to w rejestrach widniao 2594
osb. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie 30
czerwca 2015 r. wynosi 7,2%.
Budowa kanalizacji
w Rudach
zakoczona
Od 1 do 30 czerwca br. trway
prace zwizane z budow 3 kilometrowej nitki kanalizacyjnej
w Rudach. Budowa obejmowaa ulice Rogera (od mostu
w stron kocika), Gliwick,
Krtk, Parkow, Dworcow
oraz Szkoln. Prace prowadzone
byy przez firm SKANSKA. Wykonano w sumie 2522 metry kanalizacji grawitacyjnej oraz 668
metry kanalizacji cinieniowej.
Koszt projektu to 2 344 289, 64
z, prace dodatkowe wyniosy 80
145,21 z. Miasto otrzymao na
realizacj zadania dofinansowanie w kwocie 1 429 444,91 z.
Upay bij rekordy
Lipiec w Raciborzu by miesicem znacznie cieplejszym
od normy i rwnie bardzo
suchym. W okresie od 1966 r.
cieplejsze lipce wystpiy tylko
dwukrotnie: w 2006 i 1994 r.
Wystpio a 20 dni gorcych,
w tym 12 dni byo upalnych, z
temperatur maksymaln przekraczajc 30oC.
Kadki dla pieszych
nad torami
PKP PLK S.A. Zakad Linii Kolejowych w Tarnowskich Grach
poinformowa Urzd Gminy w
Ndzy o zamiarze wystpienia
z wnioskiem inwestycyjnym
w sprawie budowy kadek dla
pieszych w Ndzy nad liniami
nr 140 Katowice Ligota-Ndza
oraz lini nr 151 Kdzierzyn-Chaupki.
Przybyo milionerw
W 2014 roku w powiecie raciborskim 26 osb zadeklarowao
roczny dochd powyej miliona
zotych. cznie zarobili oni blisko 45,5 mln z. Milionerw jest
wicej ni rok temu, daleko do
wikszoci pozostaych lskich
miast. W powiecie wodzisawskim bez zmian - 37 milionerw.
Pielgrzymka wyruszy
17 sierpnia
Tegoroczna pielgrzymka opolska do Czstochowy z Raciborza
wyruszy 17 sierpnia (z Opola
dzie wczeniej). Ptnicy wyrusz ju po raz 39. Tradycyjnie z
Ostroga. Grupy z Raciborza do
gwnego strumienia opolskiego
docz 3 dni pniej. Do celu
pielgrzymi dotr 22 sierpnia.
wito Policji
w Kdzierzynie
Uroczystoci odbyy si 31 lipca
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu. Wzi w nich udzia
m.in. zastpca starosty Jzef
Gisman, prezydent Kdzierzyna
Sabina Nowosielska. W trakcie
uroczystoci 84 funkcjonariuszy
otrzymao promocj na kolejny
stopie policyjny.
Rowerowy atak na
marihuan
W dniu 30 lipca Policjanci na
patrolu rowerowym zatrzymali w Zdzieszowicach w czasie
patrolu dwch mczyzn. Przed
interwencj prbowali si oni
pozby podejrzanego pakunku.
Okazao si, e zawiera on 5 gramw marihuany. Zatrzymani to
24 i 26-latek.

4 Edukacja

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

region nauka

Tam grb, gdzie serce Twoje. Odkrycia na grabwce


dominika szczyrba

Legenda mwi, e zgodnie z


yczeniem wacicielki Grabwki, jej ciao miao by zoone w
prostej drewnianej trumnie.
Miaa zosta pochowana tam,
gdzie trzy razy zatrzymaj si
biae woy, ktre wiozy jej ciao. W drugiej poowie czerwca
prowadzono badania archeologiczne w miejscu pomnika Bordynowskiej Pani, gdzie
przypuszczalnie miaa zosta
pochowana. Na czele nich sta
Sawomir Kulpa, dyrektor wodzisawskiego Muzeum, wsppracowa z nim Adrian Podgrski oraz Marian Scheithauer i
Kazimierz Student. Badania na
temat Grabwki trwaj od ponad trzech lat. Przez ten czas
dyrektor wodzisawskiego muzeum ledzi archiwalia i stare metryki. Badacze studiowalimy take dokumentacj
archeologiczn, jak stworzy

prof. Jerzy Szydowski prowadzcy, ktry jako pierwszy bada to miejsce w 1968 r. Niestety jego prace musiay zosta
przerwane z powodu wamania
do grobowca. Podczas obecnie
prowadzonych bada udao si
znale kolejne szcztki, ktre
s teraz szczegowo analizowane. Zdaniem Sawomira Kulpy
to jedno z najwikszych odkry
na ziemi wodzisawskiej. Fakt,
e Zofia Eleonora von Bodenhausen jest osob z wielkiego
wiata by bodcem do podjcia
dalszych bada. Ujmujcy jest
powrt bordynowskiej Pani na
miejsce narodzin. Jej skromn
wol jest spocz na ojcowinie.
Na dobrach, ktrych nie bya
ju wacicielk.
Badania magnetyczne wykluczyy istnienie wikszego
cmentarzyska na terenach wok pomnika. Archeolodzy natrafili w grobowcu na szkielet
dorosej osoby i koci nalece

do dziecka. Znaleli rwnie elazne uchwyty trumienne i detale architektoniczne, ktrymi


wyoona bya trumna. Obecnie
trwa analiza zgromadzonego
materiau pod ktem genetycznym, antropologicznym, historycznym, paleobotanicznym,
medycyny sdowej i architektonicznym. W celu odkrycia wielkiej tajemnicy Grabwki wodzisawskie muzeum wsppracuje
z wieloma innymi muzeami w
kraju i za granic.
Jak mwi Sawomir Kulpa:
Wstpne ekspertyzy pozwalaj przypuszcza, e w grobowcu
spoczywa dwoje dzieci w wieku
14-16 lat oraz 16-20 lat i kobieta w wieku powyej 65 lat, a to
z kolei zbiene jest z wynikami
bada rde historycznych na
temat losw Zofii Eleonory von
Bodenhausen przeprowadzonych przez Sawomira Kulp.
Okazuje si, e miaa ona nie 5
a 7 dzieci, dwjka z nich w mo-

R E K L A M A

dym wieku pochowana zostaa


na Grabwce. Byli to Henryk
Erpo i Anna Magdalena. Co
jeszcze wiadomo? Kobieta miaa okoo 160 cm wzrostu, cierpiaa na zwyrodnienia staww
oraz na kostniaka, niezoliwy
nowotwr gowy. By moe dobrze zachowana czaszka pozwoli na odtworzenie twarzy kobiety. Ponadto na czaszce zachowa
si wyrany zielony lad wskazujcy na to, e nosia ona ozdob najprawdopodobniej wykonan z miedzi. Ciekawostk jest
zamieszczony na supie kartusz, ktry nie jest ani herbem
Bodenhausenw ani Reiswitzw. To herb typu Lubicz, co
jest zaskakujce. By moe to
sygnatura fundatora supa. O
tym wiadcz te cegy, z jakich
zosta wykonany, bo znacznie
rni si od tych, ktre s wewntrz, pod ziemi. Trudno w
identyfikacji tej zagadki polega
na tym, e herbu typu Lubicz
uywao 1200 rodzin. To szukanie igy w stogu siana.
Zofia Eleonora to posta
szczeglna. Nic wic dziwnego,
e wiele osb odwiedza miejsce jej pochwku. Sawomir
Kulpa wraz z historykiem Romanem Copem z Berlina wiele
czasu powicili na zbadanie jej
losw. W 1695 roku Zofia Eleonora odziedziczya Grabwk
po sowim zmarym ojcu. Ele-

Fot. Muzeum Wodzisaw

Znaleziska archeologiczne na Grabwce to jedna z najwikszych zagadek ziemi wodzisawskiej.


Mowa o szcztkach Zofii Eleonory von Bodenhausen, ktra niegdy rzdzia dobrami Grabwki.

Pracami archeologicznymi na Grabwce


kieruje Sawomir Kulpa.
onora wysza za Melchiora Otto von Bodenhausena. By to
czowiek dobrze sytuowany i
wyksztacony, ale mao gospodarny zaduy swj majtek.
balansowali midzy. Maestwo balansowao pomidzy
Dreznem, a Mhltroff w Saksonii. Nastpnie przeprowadzili si do posiadoci maonki
w Tworkowie i Grabwce. W
1731 Zofia z nieznanych powodw dokonuje sprzeday Grabwki. Nastpnie przeniosa
si do Brzegu, gdzie spdzia
reszt swojego ycia. Warto
zaznaczy, e e wrd zaznaczonych najwaniejszych budynkw w miecie, w legendzie

uwzgldniona zostao miejsce


zamieszkania Zofii Bodenhausen. Dokumenty wskazuj jednoznacznie, e Zofia Eleonora
zmara 12 kwietnia w 1751 w
Brzegu, a 17 kwietnia zwoki zostay przewiezione do Grabwki
i tam pochowane.
Jeeli badania potwierdz
przypuszczenia, wodzisawskie
Muzeum bdzie chciao przywrci pami tego miejsca.
Pojawi si pomys zorganizowania wystawy tematycznej,
zrekonstruowania grobowca,
gdzie z naleytym szacunkiem
miayby zosta ponownie pochowane szcztki Zofii Eleonory.

Zesp Szk Technicznych


w Rybniku
ul. Kociuszki 5, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 18 13, 32 432 98 10
sekretariat@zstrybnik.pl
www.zstrybnik.pl

PROWADZI NABR
na rok szk. 2015/2016

Do Szkoy Policealnej
dla Dorosych nr 1 im. Stanisawa Staszica
(w systemie wieczorowym) w zawodach:
Technik BHP - 3 semestry
Technik elektroniki i informatyki medycznej - 4 semestry
Technik wiertnik - 4 semestry
Technik informatyk - 4 semestry
Technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej - 4 semestry
(NOWY KIERUNEK)

Dokumenty naley skada


w sekretariacie szkoy w terminie
do 26 sierpnia 2015 r.
NAUKA JEST BEZPATNA!
- NIE WYMAGAMY MATURY ZAPRASZAMY

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 15 /2015

GazetaInformator.pl 5 sierpnia 2015 nr 14 (192)

region gospodarka

Program wsparcia dla modych rolnikw


Fot. Leszek Iwulski

Pocztkujcy rolnik moe uzyska nawet do 100 tys. z wsparcia ze rodkw europejskich.
leszek iwulski

R E K L A M A

Rolnictwo jest tym sektorem gospodarki, ktry skorzysta w olbrzymim stopniu z akcesji Polski w struktury europejskie.
Jednak i w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego konstruowane s projekty takie jak program wsparcia dla modych rolnikw.
bdzie mg skorzysta np.
z instrumentw typu premie dla modych rolnikw. System przyznawania pomocy ma charakter
punktowy. Punkty otrzymuje si np. za area, na
ktrym si gospodaruje (w
programie mog uczestniczy tylko ci, ktrzy posiadaj grunt o powierzchni

wikszej ni rednia krajowa), kwalifikacje zawodowe (ubiegajcy powinni mie ukoczone studia
rolnicze, ogrodnicze, weterynaryjne lub zootechniczne), rodzaj planowanej
produkcji (np. rolin wysokobiakowych) czy kompleksowo przedstawionego biznesplanu (punkty w

tym przypadku przyznaje


si np. za planowany udzia
w szkoleniach). Moliwo
uczestnictwa w programie
uzaleniona jest od zdobycia przynajmniej 15 punktw. Aby uzyska wsparcie,
gospodarstwo musi take
prezentowa okrelony potencja ekonomiczny. Nie
moe by on mniejszy ni

13 tys. euro, ale jednoczenie nie moe by wikszy


ni 150 tys. euro. Wsparcie
moe zosta przyznane tylko raz, jednej konkretnej
osobie, na jedno gospodarstwo. Mody rolnik moe otrzyma a 100 tys. z,
przy czym 80% z tej sumy
ju w terminie do 9 miesicy po otrzymaniu decyzji, a

pozostae 20 % po realizacji zaoe biznesplanu.


Wnioski bd przyjmowane w biurach powiatowych
ARMiR w dniach od 20
sierpnia do 2 wrzenia tego roku. Cao programu
realizowana jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarw wiejskich na lata 2014
2020.

wodzisaw lski - gospodarka

Fot. ratusz.wodzislaw-slaski.pl

Rolnictwo jest tym obszarem dziaalnoci gospodarczej, w ktrym najwicej si zmienio od czasu
naszej akcesji do struktur
Unii Europejskiej. Jednoczenie wanie w tym
obszarze wida, e w dalszym cigu potrzebne s
zmiany. Proces przeobrae polskiego rolnictwa
nie jest bowiem jeszcze na
tyle dynamiczny, aby sprosta wymogom konkurencyjnoci na rynkach europejskich. Dlatego te w
nowym rozdaniu rodkw
unijnych pooony zostanie
nacisk na wdraanie takich
rozwiza, ktre zapewni
szybk i skuteczn modernizacj naszego rolnictwa. Jednym z elementw
wsparcia jest rozpoczcie
programu Pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych
rolnikw. Na program
przeznaczono ponad 718
milionw euro. Bdzie on
realizowany przez Agencj
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pienidze bd przyznawane tym
rolnikom, ktrzy maj nie
mniej ni 40 lat, posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz po raz pierwszy
rozpoczynaj prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej
jako kierujcy gospodarstwem. W ramach programu pocztkujcy rolnik

Wakacje z drogami
Lato nie jest martwym
w pracach budowlanych
prowadzonych na drogach Wodzisawia.
Zarwno starostwo jak i
magistrat dokonuj remontw na administrowanych
przez siebie ulicach. Najwikszy z nich (ale i budzc
ostatnio kontrowersje) jest
remont ulicy Chrobrego sygnowany przez powiat, a realizowany przez firm Skanska. Miasto natomiast ogasza
przetarg na remont ulicy Batalionw Chopskich. W ramach modernizacji tej drogi
wymieniona bdzie nakadka
asfaltowa oraz zostan zabudowane krawniki. Urzd
Miasta poszukuje take wykonawcw, ktrzy podejm si modernizacji odcinka
jezdni na ulicy Czarneckiego
do skrzyowania z ulic Kolbego. Uwaga miejskiej administracji nie ogranicza si
do remontu poszczeglnych
drg, ale obejmuje rwnie
lobbing na rzecz rozwizania

problemw zwizanych z drogami wojewdzkimi. W sprawie ulicy Pszowskiej (w cigu drogi wojewdzkiej 933)
interweniowa po raz kolejny
w Zarzdzie Drg Wojewdzkich zastpca prezydenta Wodzisawia lskiego Dariusz
Szymczak. Szymczak przypomnia, e przez miasto przebiega ponad 15 kilometrw
drg wojewdzkich i e wymagaj one gruntownej i bardzo
szybkiej modernizacji. Zastpca Mieczysawa Kiecy w swoim pimie zaznaczy, e ubytki
w jezdni s tak due, e gro one uszkodzeniem pojazdu
lub nawet spowodowaniem
gronej kolizji. Wiceprezydent jasno wskaza rwnie,
e dotychczasowe remonty
nie stanowi wystarczajcych
dziaa do utrzymania drg
i chodnikw zarzdzanych
przez wojewdztwo. W tym
celu Szymczak zwrci si do
Zarzdu Drg Wojewdzkich.
l

Droga wojewdzka nr 933 na wialu


odcinkach jest w katastrofalnym stanie.

6 PLUSY BIZNESU

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

racibrz usugi

wodzisaw lski - gospodarka

Raciborska Rowerownia
- rusza wielka wyprzeda ROMETA!

Chodnikowa karuzela

Wyprzeda Rometa
Rowerownia to rwnie sklep oraz wytwrnia
rowerw. Kupi tutaj mona modele zaprojektowane
i wykonane przez lokalnych
rzemielnikw oraz modele znanych, polskich marek.
Ostatnio do ask powrciy
popularne niegdy Romety.
Do Raciborskiej Rowerowni zgaszaj si zarwno osoby, ktre maj starsze modele
Rometa i chciayby je odrestaurowa, jak i osoby, ktre
poszukuj nowych modeli. 1
sierpnia w Rowerowni ruszya
wyprzeda tegorocznych modeli marki Romet.
Profesjonalny serwis
Rowerownia, jako jedyny
serwis w regionie, dziaa w terenie. Pogotowie Rowerowe,
jeli zajdzie taka konieczno,
przyjedzie do domu swojego
klienta. - Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta,
profesjonalna obsuga klienta,
a przede wszystkim niska cena - tumacz waciciele RaR E K L A M A

ciborskiej Rowerowni. Mona


tutaj take przechowa rower
poza sezonem. Firma oferuje
bowiem tzw. zimowanie. Proponuje rwnie peny serwis
oraz serwis gwarancyjny.
Renowacja
starych rowerw
Rowerownia synie nie tylko z profesjonalnego, dobrego
i taniego serwisu. Wykonuje
si tam rwnie renowacje malowanie, piaskowanie. Zainteresowanie t usug ronie z miesica na miesic.
Tutaj rower z dug histori,
wygldem przypominajcy
rower rodem z epoki PRL-u
na pewno otrzyma drugie ycie. - Masz stary rower? Przywie go do nas lub zadzwo, a
to my przyjedziemy do ciebie.
Zrobimy wycen i odpicujemy - dowiadujemy si w Rowerowni.

Raciborska Rowerownia
ul. Wadysawa Reymonta 10
47-400 Racibrz
tel. 784 944 409,
664 031 119
www.mkbicycle.eu

Artyku sponsorowany

Fot. MK Bicycle

Serwis i sprzeda rowerw. Raciborska Rowerownia


jako jedyna w razie potrzeby dojeda do klienta.
Raciborska Rowerownia,
mimo tego e nie jest firm z
dugim staem, ma na swoim
koncie wiele udanych projektw oraz przede wszystkim,
spore grono zadowolonych
klientw.

<< GazetaInformator.pl

Poszerzony chodnik ma
zachci pasaerw do
korzystania z komunikacji publicznej.
Mieszkacy Wodzisawia
ju od dawna skar si, e
ich dworzec autobusowy pod
galeri handlow Karuzela
jest niezbyt wygodny i niezbyt funkcjonalny. Pasaerowie maj za mao miejsca, by
swobodnie oczekiwa na przyjedajce autobusy. W godzinach szczytu cinita ponad
wszelk miar ciba nie moe znale dla siebie miejsca.
Ludzie wpadaj na siebie i gorczkowo przepychaj do autobusw. W takich warunkach
nietrudno o kuksaca zarobionego w bok, zniszczone zakupy, czy nieprzyjemne sowo.
Wszystko dlatego, e chodnik
w tym miejscu jest stanowczo
zbyt wski jak na potrzeby komunikacyjne 50 tysicznego
miasta. Z uwagi na to, e pierwotne zaoenia projektantw
nie zday egzaminu magistrat
postanowi zainwestowa w
poszerzenie przylegajcego
do skrajni jezdni chodnika.
W tym celu musia jednak
porozumie si z prywatnym
wacicielem gruntu i zagwarantowa sobie podpisanie
umowy o uyczenie tej czci
nieruchomoci. Umowa taka
zostaa podpisana ju 20 lutego ubiegego roku. Uzyskanie
przez miasto gruntw przekada si na moliwo duo
sprawniejszego poruszania
si ludzi oraz bezpieczniejszego podjazdu dla autobusw. Przetargi na wykonanie

Chodnik przy dworcu autobusowym


obok karuzeli jest stanowczo za wski.
prac polegajcych na poszerzeniu chodnika umoliwiajcych take przesunicie wiat
przystankowych zostay rozpisane ju w ubiegym roku,
ale z uwagi na zaangaowanie
rodkw w budow Rodzinnego Parku Rozrywki termin
inwestycja nie zostaa cakowicie zrealizowana. Na chwil obecn temat powrci. W
ramach modernizacji ma zosta pooone dodatkowe 60
metrw chodnika z kostki

betonowej szarej o szerokoci 2 metrw oraz 11 metrw


chodnika z kostki granitowej
(o tej samej szerokoci). Wykonanie remontu moe mie
bardzo due znaczenie dla losw projektowanego Centrum
Przesiadkowego, poniewa zapewnienie wikszego komfortu pasaerom prawdopodobnie zwikszy ch korzystania
z transportu publicznego.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

rekl amy

autoryzowany partner:

gratis!
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

nowo!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

R E K L A M A

8 PLUSY BIZNESU
DLA

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

marklowice rozrywka

Tropikalna Wyspa moe by tylko jedna


pawe strzelczyk

Tropical Island to ogromny kompleks rekreacyjno-rozrywkowy. Oprcz basenw w


jej skad wchodz plae, olbrzymie zjedalnie, sauny,
restauracje, mini golf a nawet
las deszczowy. Wszystko to na
powierzchni 6,6 hektara. Ley 60 kilometrw na poudnie
od Berlina, niedaleko granicy
z Polsk, std jest te chtnie
i tumnie odwiedzana przez
naszych rodakw, a z atrakcji
mona korzysta ca dob.
Marklowickie Centrum
Rekreacji Tropikalna Wyspa powstao w ramach programu rewitalizacji obszarw
poprzemysowych. Na 5 hektarach usytuowano centrum
sportowo-rekreacyjno-usugowe z nowoczesnym placem
zabaw, scen, skate park, mini-staw z wysp, sztuczny wodospad, punkt maej gastronomi, fontanny. Obiekt nie
ma charakteru stricte komercyjnego - co prawda w sezonie
pobierane s opaty za wstp,
ale symboliczne. 3,5 z za bilet rodzinny niczyjego portfela
nie zrujnuje. Rwnie opaty
za niektre atrakcje do wygrowanych nie nale.
W czym wic tkwi problem? Wiosn tego roku reprezentujca interesy Niemcw kancelaria prawnicza z
Poznania zadaa od Urzdu
R E K L A M A

Gminy w Marklowicach zaprzestania uywania nazwy


Tropikalna Wyspa jako zastrzeonego znaku towarowego na ca Europ. Niezastosowanie si do wezwania
cignoby na gmin olbrzymie kary finansowe, std
wadze - cho od pocztku
pojawiy si gosy e to marklowicka wyspa jako pierwsza
bya tropikalna - zdecydoway
si ulec i zmieni nazw. Ale
to nie wszystko, gmina musi
te zadba, aby nie pojawiay si wzmianki z zastrzeon
nazw jako o obiekcie w Marklowicach. Pki co obiekt nie
ma oficjalnej nazwy, a w Biuletynie Informacji Publicznej
urzdu gminy pojawi si komunikat o nastpujcej treci:
Tropical Island Management GmbH jest wacicielem
zarejestrowanych
wsplnotowych znakw towarowych sownych i sowno-graficznych. Oznaczenie
Tropikalna wyspa uywane przez Gmin Marklowice
jako oznaczenie Gminnego
Centrum Rekreacji w Marklowicach naruszao prawa
wyczne Tropical Island
Management GmbH jako
waciciela znakw towarowych. W zwizku z powyszym Gmina Marklowice
zaprzestaa uywania w obrocie oznaczenia Tropikalna
wyspa.

Fot. Marcin Burszczyk/Urzd Gminy Marklowice

Rekreacyjny kolos ze stolicy Niemiec wymg na malekich Marklowicach zmian nazwy orodka.

Orodek rekreacyjno-rozrywkowy w Marklowicach nie moe uywa dotychczasowej nazwy.


Gmnina Marklowice musi zadba te o to by nazwa Tropikalna Wyspa nie pojawiaa si w obiegu.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

racibrz motoryzacja

Testujemy nowego Nissana Qashqai

Samochd do testu
udostpnia firma
Mad Mobil Rybnik,
autoryzowany dealer
firmy NISSAN
www.madmobil.pl
Fot. Robert Hoszycki, Ireneusz Burek

Dziki firmie Mad Mobil w Rybniku otrzymalimy do dyspozycji


samochd z najlepszym pakietem wyposaenia TEKNA.

Samochd zwraca na siebie uwag now stylistyk - LEDowe reflektory, chromowane relingi, 17-calowe
aluminiowe felgi i muskularna sylwetka... Nissan Qashqai w nowej odsonie i bogatym wyposaeniem
to bardzo ciekawa propozycja na wakacyjne wyprawy po szosach i bezdroach.
ireneusz burek

W upalne lato jazda samochodem nie zawsze naley do przyjemnoci. Do wakacyjnego podrowania wymagamy komfortu i
bezpieczestwa. Sprawdzamy jakie wraenia z jazdy daje podr
nowym Nissanem Qashqai.
Wntrze nowego SUVa stajni NISSAN bardzo przyjemnie
skrojone i zaskakuje obszernoci. Wstawki ze skry na siedzeniach, kierownicy i lewarku
zmiany biegw dodaj elegancji.
Plastiki mikkie i bardzo dobrze
spasowane - cao wyglda nowoczenie i solidnie. Na rodku deski
rozdzielczej znajdziemy konsol z
5-calowym dotykowym wywietlaczem, za pomoc ktrego moemy
sterowa praktycznie wszystkimi
systemami, ktrych swoj drog
Nissan w nowy model napakowa cakiem sporo. Znajdziemy
tu m.in. 6-gonikowy system audio (gra cakiem przyzwoicie po
lekkim skorygowaniu ustawie
fabrycznych), nawigacj GPS, inteligentny system gonomwicy
bluetooth, ktry daje spore moliwoci (np. zarzdzanie ksik
R E K L A M A

telefoniczn i wykazem pocze


bezporednio z pamici telefonu)
- obsug wyranie uatwiaj due
i czytelne klawisze a cao, co najwaniejsze, dziaa bardzo szybko.
Dobrze rozwizany system wspomagajcy parkowanie - obraz z
czterech kamer o bardzo szerokim
kcie widzenia, umieszczonych
wok samochodu, obrazuje sytuacj wok samochodu z lotu ptaka
- bardzo pomocny przy parkowaniu, zwaszcza, e nasz muskularny
Nissan troch traci na widocznoci
z kabiny poprzez szerokie supki i
niewielk szyb z tyu.
Z udogodnie wpywajcych
na bezpieczestwo odnajdujemy
powiadomienia typu Safety Shield
- informacje o samochodzie znajdujcym si w martwym polu lusterek, ostrzeenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, a take o
tym, e na drodze pojawi si jaki obiekt - na przykad sarna lub
nieoznakowany pieszy. System
nawigacji wspiera kierowc wywietlaniem znakw drogowych,
ktre obowizuj na danym odcinku drogi, a kompas wskazuje biecy kierunek geograficzny.
Przydatnym udogodnieniem jest

system wspomagania ruszania


pod gr (po puszczeniu hamulca
przez 3 sekundy samochd stoi
na hamulcu USS).
Bardzo pozytywne wraenia odbieramy z jazdy Nissanem.
Wntrze jest dobrze wyciszone,
fotele oraz tylna kanapa wygodne
(dla osb o wzrocie do 180cm),
dodatkowo niesamowitych wrae z jazdy - zwaszcza dla osb
podrujcych z tyu - dostarcza
panoramiczny dach.
W testowanym przez nas modelu zastosowano doadowany
benzynowy silnik DIG-T o pojemnoci 1.2l i osigajcy moc 115KM
wsppracujcy z 6-stopniow manualn skrzyni biegw.
Pocztkowo do sceptycznie
przyjlimy informacj o konfiguracji samochodu o niemaej masie wasnej z niewielk jednostk
benzynow. Pierwszy test na trasie z czterema osobami na pokadzie pokaza jednak, e silnik radzi sobie niele, zarwno na krtej
trasie Rybnik - Racibrz - Opole,
na ktrej mielimy okazj sprawdza przyspieszenie podczas wyprzedzania jak i testowa motor
w do szybkiej jedzie poza mia-

stem. Jazda w miecie rwnie odbywaa si bardzo pynnie i mocy


jako szczeglnie nie brakowao.
Musimy jednak pamita, e jest
to samochd bardziej rodzinny
ni sportowy. Aby zadba o wraenia sportowej jazdy, obroty silnika musimy utrzymywa powyej
2500 obrotw, poniej bowiem
dysponujemy momentem odpowiednim do jazdy rekreacyjnej.
Warto doda, i Nissan oferuje te
jednostk benzynow 160KM oraz
silniki diesla.
Zawieszenie w nowym Qashqaiu pracuje sprycie i dzielnie
znosi szutrowe nierwnoci, garby zwalniajce oraz wszechobecne na lokalnych drogach dziury i
studzienki. Na zakrtach Nissan
ma tendencj do niewielkich przechyw, jednak kierowca czuje si
bardzo pewnie, gwnie z uwagi
dobrze zestrojony, dajcy poczucie bardzo bezpiecznego, ukad
kierowniczy.
Spalanie w cyklu mieszanym wynioso okoo 7l/100km
(testowalimy nissana przy do
dynamicznej jedzie i wysokich
obrotach silnika przy wczonej
klimatyzacji).

Peny tekst, obszerna fotorelacja


oraz wideo na:

GazetaInformator.pl

Artyku sponsorowany

raciborz.com.pl

10 PLUSY BIZNESU

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region wypoczynek

Uwaa na wakacjach
leszek iwulski

Wakacje to okres, w ktrym modzie ma duo wicej swobody i moliwoci aktywnego spdzania wolnego
czasu, ale take gdy styka si
z szeregiem zagroe. Zarwno urzdy, jak i spdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarzdowe staraj si w
tym czasie zorganizowa jak
najszerzej wolny czas dla najmodszych i tych troch starszych. W Wodzisawiu np.
organizowane s nawet warsztaty archeologiczne, w czasie
ktrych mona pozna kawa
historii miasta, ale i zaznajo-

mi si z podstawowymi reguami tej fascynujcej nauki.


Warsztaty kocz si uzyskaniem przez dziecko dyplomu
Modego Odkrywcy. W Raciborzu spdzielnia Nowoczesna zorganizowaa dla dzieci
wycieczk do opactwa Cystersw w Rudach, gdzie mogy
one zetkn si ze specyficznym klimatem lskiego redniowiecza. W tym przypadku
wyjazd podsumowany zosta
przez warsztaty plastyczne.
Wodzisawskie Centrum Kultury w ramach akcji Lato w
miecie proponuje modziey
zajcia tematyczne, projekcje
filmowe, festyny plenerowe.

R E K L A M A

Fot. Leszek Iwulski

Dzikie kpieliska, narkotyki, alkohol to letnie zagroenia dla dzieci i modziey.

W czasie wakacji miasta w Polsce oferuj


dzieciom i modziey wiele atrakcji, w tym take
moliwo aktywnego wypoczynku.

Modzi dostali na te wakacje


od miasta wspaniay prezent
w postaci Rodzinnego Parku
Rozrywki, gdzie mog bardzo
aktywnie spdza wolny czas
(chociaby na ciekach zdrowia). Jeszcze modsi maj do
dyspozycji olbrzymi plac zabaw. W Kdzierzynie wakacje na sportowo organizuje
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Na miejskich orlikach
rozgrywane s turnieje piki
siatkowej, zawody pikarskie i
zajcia z tenisa. Oprcz atrakcji jednak modzi mog szereg
zagroe. Starszy aspirant Cezary Koczy z wodzisawskiej
policji powiedzia nam: - wa-

EWEL-LUX

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

EWEL-LUX

kacje to okres, w ktrym nasilaj si pewne zagroenia dla


dzieci i modziey. Pewne niebezpieczestwa pyn z samej
natury. Wysokie temperatury,
czsto przekraczajce 30 stopni Celsjusza, wycigaj nas nad
wod. Dzieci i modzie powinny szczeglnie uwaa na dzikich kpieliskach. Wystrzega
si brawury, ryzykownych zachowa. Std nasza obecno
w takich miejscach. Pouczamy
kapicych si, wskazujemy na
rdo niebezpieczestw, rozmawiamy. Zagroenia tworz
take rnego rodzaje substancje, ktrych modzie powinna
si wystrzega alkohol, do-

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

% 01
5 8.2
- 31.0

zw
o
r
ze

r
e
i
b
Wy

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE


CH Auchan Racibrz

665 223 279

/MydlarniaSkarbyZiemi

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

PLUSY BIZNESU11

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

DLA

Fot. Leszek Iwulski

GazetaInformator.pl >>

Take ruch drogowy moe okaza si niebezpieczny


dla naszych dzieci. Zwikszeniu ich bezpieczestwa
sprzyja nie tylko kask, ale przede wszystkim stosowanie
si do przepisw.

W lipcu i sierpniu temperatura moe przekracza


nawet 30 stopni Celsjusza. Takie upay mog
powanie zaszkodzi dzieciom.

palacze, narkotyki, papierosy. Jako policja staramy si w


okresie wakacyjnym intensyfikujemy dziaania prewencyjne zwizane z uywaniem takich rodkw. Rozmawiamy z
modzie o ich szkodliwoci,
przekonujemy, e s lepsze
sposoby spdzania wolnego
czasu. Jednoczenie prowadzimy kontrole punktw, w
ktrych sprzedaje si alkohol.
Policjanci przeprowadzaj je

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

Modzie jest szczeglnie naraona na kontakt z uywkami


w trakcie imprez masowych takich jak dni miasta czy festiwale muzyczne.
R E K L A M A

TA 2015 R. Cakowita kwota kredytu: 2.000,00 z. Czas obowizywania umowy: 12 m-cy.


tosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie poyczki: 5% od cakowitej kwoty poyczki.
176,90 z. Cakowity koszt kredytu wynosi: 176,90 z, na ktry skada si: suma odsetek do zapaty:
poyczki patna w dniu uruchomienia poyczki: 100,00 z. Poyczka wraz z nalenymi odsetkami
h (raty kapitaowe i malejce raty odsetkowe z tym, e ostatnia rata poyczki jest rat wyrwnawcz).
osi 173,08 z. Data sporzdzenia informacji 01.07.2015 r. Ostateczny cakowity koszt poyczki oraz
ndywidualnej oceny wiarygodnoci kredytowej. Decyzja kredytowa zaley od indywidualnej oceny
stanowi oferty w rozumieniu przepisw k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

ROT
SKOK

Racibrz, ul. Wojska Polskiego 11


32 417 32 11
Rydutowy, ul. Leona 2
32 457 63 46
www.powszechna-skok.pl

take po cywilnemu. Do zada prewencyjnych naley take legitymowanie nieletnich


po godzinie 22.00. Do grupy
zagroe naley zaliczy take
ruch drogowy. W okresie wakacyjnym notujemy zwikszon liczb zdarze drogowych z
udziaem nieletnich. Poruszajc si na rowerze, skuterze,
motorowerze warto stosowa
przepisy ruchu drogowego i
zachowa ostrono.

12 Sylwetki

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

region kultura

Taniec caym yciem

Rozmowa z Dominik Brzoza-Piprek, kierownikiem zespou Vladislavia,


ktry od ponad 30 lat promuje folklor i tace ludowe.
dominika szczyrba

Od blisko 18 lat jeste


zwizana z zespoem Vladislavia. Najpierw, jako
maa dziewczynka zostaa czonkiem zespou,
gdzie przez lata zdobywaa nowe umiejtnoci. Pniej przyszed
czas na przekazanie wiedzy i dowiadczenia modym adeptom taca, a od
niedawna penisz funkcj kierownika zespou.
Rzadko zdarza si, e zainteresowanie z dziecistwa przeradza si w pasje i sposb na ycie. Jak
zacza si Twoja przygoda z tacem i co sprawio,
e trwa ona a do dzisiaj?
15 wrzenia tego roku
minie 18 lat odkd postawiam pierwsze kroki w Zespole
Pieni i Taca Vladislavia. Od
dziecka marzyam o tym, eby
mc taczy, bardzo chciaam
to robi i wiele razy prosiam
rodzicw, aby zapisali mnie
do jakiego zespou. Pewnego dnia przyszli do mojego
pokoju i oznajmili, e trwaj
zapisy do zespou tanecznego.
Zapytali, czy chciaabym pojecha na przesuchania. Bardzo si ucieszyam. Do dzi
pamitam te emocje zwizane z oczekiwaniem na swoj
kolej przed sal nr 18. Kiedy
otwary si drzwi do owej sa-

li, nie miaam jeszcze pojcia, e wanie otwieraj si


przede mn drzwi do wspaniaej przygody na cae ycie. Paradoksalnie, pierwsze
zajcia mi si nie spodobay.
Byam bardzo niezadowolona, poniewa nic mi nie wychodzio, nikogo nie znaam,
a sowa 8 taktw cwaem w
prawo brzmiay jak w obcym
jzyku. Oczywicie baam si
przyzna rodzicom, e zajcia
nie przypady mi do gustu.
Gdyby nie to, pewnie bym si
poddaa. Wyszam jednak z
zaoenia, e skoro ju mnie
tam przywieli, to zostan i
tym sposobem spdziam w
zespole kolejne 18 lat. Z kadym kolejnym dniem i z kadym krokiem rozwijao si we
mnie zamiowanie do taca
ludowego. W pewnym okresie taczyam nawet w kilku
grupach jednoczenie. Na pocztku by tylko taniec, ale z
czasem zaczam take mwi
gawdy i prowadzi koncerty.
W ubiegym roku spotka
Ci zaszczyt przejcia kierownictwa nad zespoem.
Zdaj sobie spraw, e
jest to dla Ciebie ogromne wyzwanie. Jak to przyja ?
Odkd tylko zaczam taczy chciaam zosta instruktorem. Moje kolejne marzenie
spenio si w 2008 roku, kie-

dy ktrego dnia Pani Wanda


Bukowska (zaoycielka i wczesna kierowniczka zespou)
oznajmia mi, e od wrzenia
(2008 roku) poprowadz grup dziecic. Bardzo mnie ta
informacja ucieszya, bo jak
ju powiedziaam, byo to
moim wielkim marzeniem.
Chcc naleycie przygotowa si do nowej roli, wiele
dni spdziam w domu Pani
Wandy, gdzie uczyam si od
niej, jak by dobrym instruktorem. Z czasem Pani Wanda
zacza mnie rwnie przygotowywa do roli kierownika
zespou. Jej lekcje byy bardzo
owocne, przekazaa mi wiedz, ktrej nie zdobyabym
w adnej szkole. Dzielia si
ze mn swoim dugoletnim
dowiadczeniem. Oczywicie
niektre umiejtnoci wydaway mi si na tamt chwil
niepotrzebne, ale teraz wiem,
e si myliam. Moje relacje
z Pani Wand okreliabym
jako relacje mistrz - ucze,
a czasami babcia i wnuczka
(miech). Bardzo wiele jej zawdziczam i dzikuj za to, e
daa mi szanse sprawdzenia
si w roli instruktora, a pniej obdarzya wielkim zaufaniem i powierzya mojej
opiece dorobek swojego ycia, swoje dziecko Vladislavi. Bycie kierownikiem
zespou to wielkie wyzwanie,
tym bardziej, kiedy ma si ta-

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

kiego poprzednika jak Pani


Wanda Bukowska. Kierowanie Zespoem to praca 7 dni
w tygodniu 24h na dob. To
wymylanie tematw koncertw, dobieranie muzyki, tworzenie choreografii, szukanie
informacji o danych tacach
i regionach, pisanie tekstw,
nauka ukadw tanecznych,
dobieranie strojw, a po za
tym organizacje koncertw,
wyjazdw itd. Jest tego sporo, ale bardzo to lubi i kiedy widz, e ukad ktry pojawi si w mojej wyobrani,
staje si rzeczywistoci, jestem niesamowicie szczliwa. Dlatego te uwielbiam
dzie koncertu. To chwila,
kiedy wszystko to, co zrodzio
si wczeniej w mojej gowie,
nagle staje si faktem, a kiedy na widowni jest cho jedna
osoba, wtedy satysfakcja jest
jeszcze wiksza.
W ostatnim czasie za
spraw programw telewizyjnych taniec sta si
niezwykle popularn form rozrywki. Czy taniec
ludowy rwnie wpisuje
si w ten trend? Czy da
si zaobserwowa wzrost
zainteresowania tacami ludowymi wrd modziey?
To prawda, taniec jest
obecnie bardzo modny i niezmiernie mnie to cieszy, bo

jak mwi Havelock Ellis:


Taniec jest najwzniolejsz, najbardziej wzruszajc,
najpikniejsz ze wszystkich
sztuk, bo nie jest tylko prost interpretacj czy wyobraeniem ycia; jest samym yciem. Myl, e programy
telewizyjne zrobiy dla popularyzacji taca bardzo wiele
dobrego. Szkoda tylko, e zapomniano w nich o tacu ludowym, z ktrego zrodzio si
duo innych, obecnie popularnych tacw. Jeli chodzi
o zainteresowanie tacem ludowym, to uwielbiam jedzi
do Maopolski. Tam w okolicach Nowego Scza czy Limanowej nie ma wsi, w ktrej nie
byoby zespou ludowego, tam
tacz wszyscy, a kada wie
zabiega o to, by ich repertuar by najbardziej oryginalny, a strj najbliszy temu z
dawnych lat. Podobnie jest w
Krakowie, gdzie w zespoach
studenckich jest mnstwo
osb, a grupy rywalizuj ze
sob jak druyny pikarskie i
to naprawd cieszy. Oczywicie mwi o rywalizacji w
pozytywnym znaczeniu tego
sowa. U nas troszeczk za du rol odgrywaj stereotypy
zwizane z tacem ludowym.
Prosz mi uwierzy, e kto raz
sprbuje, ten zostanie na duej. Dowodem na to moe by
fakt, e z roku na rok w zespole Vladislavia mamy co-

raz wicej osb i wierz, e ta


tendencja si utrzyma.
Jak liczny jest obecnie zesp i jak to wygldao na
przestrzeni lat?
Obecnie zesp liczy okoo 120 osb w 10 grupach tanecznych plus kapele. Taczy mona u nas od 3 roku
ycia. 2 lata temu powstaa rwnie grupa dorosych
skadajca si z rodzicw,
czonkw zespou oraz sympatykw. W historii zespou
nigdy nie byo tylu grup dziecicych, ile mamy obecnie.
To dla mnie kolejny powd
do radoci.
Mam wraenie, e dzisiejszych
nastolatkw
wychowanych na teledyskach MTV trudno przekona do tacw ludowych. Jak zachciaby
dzisiejsz modzie do tej
formy taca?
Nie chciaabym nikogo przekonywa do zespou i
tacw ludowych, bo z pewnoci sowa mi nie wystarcz. eby przekona si o
wyjtkowoci tacw ludowych trzeba po prostu zrobi
pierwszy krok.

Czytaj cay wywiad na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

racibrz sylwetki

Kolej twojego ycia


Fot.Towarzystwo Entuzjastw Kolei

Czonkowie Towarzystwa Entuzjastw Kolei chroni linie kolejowe


powiatu raciborskiego i wodzisawskiego przed dewastacj.
leszek iwulski

Towarzystwo
Entuzjastw Kolei od kilku lat
dziaa w obronie dziedzictwa, jakim jest polska kolej. Ta kolej towarzyszya
wielu pokoleniom Polakw.
Pocigi poykay kilometry
torowisk w czasie zaborw,
w odrodzonej Rzeczpospolitej, za okupacji i w okresie PRL. Dzisiaj z uwagi na
to, e wielu z nas przesiada si za kko, transport kolejowy traktowany
jest po macoszemu. Chocia w nowej perspektywie
unijnej Bruksela chciaaby,
eby tiry czciej trafiay
na tory, a kierowcy stanli przed kasami biletowymi, to coraz czciej wiadectwa minionej chway
kolei znikaj. Nieuywane
torowiska zarastaj chaszcze, a obrotni mieszkacy radz sobie z szynami
za pomoc palnikw acetylenowych. W regionie
s jednak ludzie, ktrym
los ladw elaznego konia nie jest obojtny. To
czonkowie TEK (Towarzystwa Entuzjastw Kolei).
Walcz o przywrcenie kolei nalenego jej miejsca.
Uwaaj, e jest to rodek
transportu bardziej eko-

Jednym z gwnych celw, ktre wyznaczyli sobie entuzjaci


kolei jest opieka nad nieuywanymi ju liniami kolejowymi.

Inicjatywa czonkw TEK jest powodem radoci nawet najmodszych.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

nomiczny i bardziej ekologiczny ni transport samochodowy. Jan Psota z TEK


powiedzia nam: - Staramy
si zwrci uwag spoeczestwa na problem ratowania le funkcjonujcej,
bo le zarzdzanej, kolei
od zniszczenia, kradziey i rozprzedania. Po to,
by w nadchodzcych, lepszych jak wierzymy, czasach mona j byo przywrci do ycia. Dzielc
si swoimi przemyleniami
dotyczcymi organizacji
transportu z instytucjami
samorzdowym i pastwowymi, bierzemy udzia w
stanowieniu planw i przepisw. Piszemy artykuy, a
jeszczeczciej bywamy ich
tematem. Wsppracujemy
z innymi organizacjami:
TOZK, Kn, KMTZ. Niektrzy zbudowali wasne
pojazdy szynowe, w tym
tak specjalistyczne, jakimi
nie dysponuje nawet PKP.
Jak ju wspomniano, w
skali lokalnej TEK zajmuje
si jednak przede wszystkim obron miejscowych
linii kolejowych przed dewastacj. Psota chwali si
pracami Towarzystwa: uratowalimy przed rozszabrowaniem i rozebraniem
linii kolejowych 176 (Mar-

kowice - Olza) i 192 (Syrynia - Pszw), a zaczynamy


dba o kolejne. Linie kolejowe, ktrymi si opiekujemy, chronimy przed zodziejami (czonkw szajki
zajmujcej si tym procederem oddalimy w rce
wadz), pielgnujemy torowiska (np. przez usuwanie
krzeww i traw porastajcych szyny). Samorzdy
namawiamy do przejcia linii, ktrych chc si pozby
Polskie Koleje Pastwowe.
Za zgod PKP i PLK pilnujemy, by nie nastpowaa ich degradacja, o czym
moe przekona si kady, kto miaby ochot wybra si z nami drezyn na
patrol - wystarczy napisa
lub zadzwoni. Jan Psota
zwraca rwnie uwag na
ekologiczny aspekt funkcjonowania kolei: - Wane, eby ludzie zdali sobie
spraw, e o kolej trzeba
zadba nie dlatego, e parowz jest pikny (zdaniem
niektrych), ale przede
wszystkim dlatego, e kolej jest najbardziej przyjaznym rodowisku rodkiem
transportu. A zakadamy,
e rodowisko jest tym, co
wykoczy czowieka. Prdzej czy pniej. Wic lepiej pniej.

14 Zdrowie

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

R E K L A M A

30 sierpnia 2015 r.
start: godz. 10:00
szczegy: www.raciborz.pl
Urzd Miasta Racibrz
1 Rafako Pmaraton Racibrz

Dugo trasy:

21097 m

Nagrody finansowe i rzeczowe!


PAKIET STARTOWY DLA BIEGACZA:

Profesjonalna koszulka techniczna


Numer startowy
Worek na odzie do depozytu wraz z naklejk
Materiay promocyjne

ORGANIZATOR:

PATRONAT:

Urzd Miasta
Racibrz Orodek
Sportu i Rekreacji

Mirosaw Lenk
Prezydent
Miasta Racibrz

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSOR TYTULARNY:

PARTNERZY:
Federacja
Sportowa
Energetyk

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
racibrz zdrowie

Wsparcie dla niepenosprawnych


Stowarzyszenia z Rydutw i Wodzisawia otrzymay dotacje z powiatu.
dominika szczyrba

Do zdobycia w ogoszonym przez powiat konkursie byo w sumie 30 tys. z.


czna kwota wsparcia, jak
otrzymay stowarzyszenia, to
20 tys. z. Organizacje , ktre
dostay wsparcie to Stowarzyszenie Rodzin i Osb Niepenosprawnych w Rydutowach
i wodzisawskie Amazonki.
Rydutowskie
stowrzyszenie zgosio projekt Ja i mj
wiat skierowany do niepenosprawnych mieszkacw
powiatu wodzisawskiego wyonionych w drodze otwartego naboru. Jeszcze w sierpniu
tego roku zadanie przewiduje
R E K L A M A

Zdrowie 15

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

czterodniowy wyjazd, w czasie ktrego bd prowadzone


zajcia warsztatowe dla osb
niepenosprawnych (21 osb)
i ich opiekunw. Zajcia
warsztatowe maj poprowadzi wykwalifikowani pedagodzy przy pomocy wolontariuszy. Rodzaj zaj zostanie
dostosowany do moliwoci
uczestnikw. Stowarzyszenie
wnioskowao o przyznanie
kwoty 15 tys. z potrzebnej na
realizacj projektu tyle te
otrzymao.
Drugi projekt pod hasem Nie tylko leki lecz
zosta zgoszony przez wodzisawskie amazonki. Ma
on charakter wyjazdu in-

tegracyjnego do Wisy dla


25 niepenosprawnych kobiet z terenu powiatu wodzisawskiego. Celem inicjatywy, oprcz integracji, jest
mobilizacja do dalszej aktywnoci yciowej oraz poprawa kondycji psychicznej
kobiet, ktre w wyniku choroby nowotworowej stay si
niepenosprawne. Zadanie
przewiduje take wyjazd integracyjny do ogrodw w Goczakowicach oraz zajcia relaksacyjne. Podobnie jak w
pierwszym przypadku, Wodzisawskie Stowarzyszenie
Amazonek otrzymao pen
wnioskowan kwot dotacji,
czyli 6,6 tys. z.

WIZYTWKI, ULOTKI

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Przed nami dugo oczekiwany wyjazd na wymarzony


urlop. Jeszcze tylko szybkie
pakowanie bagay i w drog. Przewanie okazuje si, i
zmieszczenie wszystkiego do
naszego samochodu wcale nie
jest takie proste. Jeli zrobimy to niewaciwie, auto moe si gorzej prowadzi. Ale
to nie wszystko. Przedmioty
bezmylnie ulokowane w kabinie bd stanowi zagroenie dla pasaerw.
Pakujc samochd walizkami i innymi torbami powinnimy przestrzega kil-

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

jak przygotowa auto do urlopu

ku podstawowych zasad. W
kocu sama podr, czasem
nawet
kilkunastogodzinna, powinna upyn w do
komfortowych warunkach, a
nie bdc wcinitym pomidzy bagae.
Pakujc, starajmy si,
by wszystkie torby zmieci
do baganika, tak by w kabinie pasaerskiej pozostay
tylko niezbdne rzeczy - torebka z dokumentami, co
do picia, jedzenia, jaka mapa i inne niezbdne w czasie podry przedmioty (np.
ksika lub jaka zabawka
dla dziecka).. Jedn z waniejszych zasad jest umiesz-

NAPRAWY POWYPADKOWE

czanie cikich przedmiotw


na dole baganika i dokadne
dociskanie ich do tylnego siedzenia. W ten sposb ograniczymy ryzyko zwizane z ich
przemieszczeniem do przodu pojazdu, w czasie ewentualnego wypadku. Wszelkie
mniejsze, lejsze przedmioty zapakujmy w taki sposb,
aby wypeniy puste miejsce
wok ciszych przedmiotw oraz tak mocno i ciasno,
jak tylko si nam uda. Unikajmy natomiast umieszczania bagay powyej linii tylnych siedze(chyba, e auto
posiada kratk lub specjaln
siatk). Absolutnie nie mo-

MECHANIKA POJAZDOWA

na umieszcza adnych wikszych, a szczeglnie twardych, przedmiotw na tylnej


pce. Podczas kolizji czy wypadku lecc w stron pasaerw mog spowodowa powane obraenia.
Jeli mimo wszystko baganik naszego auta okaza
si za may, wwczas moemy skorzysta z baganikw
lub boksw dachowych. To w
ostatecznoci. W takim przypadku umiemy tam rzeczy
due objtociowo, ale stosunkowo lekkie. W adnym
przypadku nie moemy przekroczy dopuszczalnych wartoci wagowych. Jeli chcemy

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

ze sob wzi take sprzt


sportowy (rower, deska surfingowa, narty) to powinnimy skorzysta z rnych
dostpnych baganikw (dachowych, na ty samochodu,
na hak holowniczy).
Wane, by przed sam
podr sprawdzi dokadnie
wszelkie mocowania baganika zewntrznego i nawet
przejecha prbnie minimum

kilkanacie kilometrw. Warto te, ju w podry, po kilkudziesiciu


kilometrach
zatrzyma si i jeszcze raz
sprawdzi, czy wszystko jest
dobrze pozapinane.
Pamitajmy te, i mocno obciony samochd powinien mie dopompowane
opony. Wartoci te znajdziemy np. w instrukcji obsugi
lub na klapce wlewu paliwa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

WODZISAW LSKI rozrywka

Otwarcie Rodzinnego Parku Rozrywki


w obiektywie
Fot. Leszek Iwulski

Tysice ludzi, cae mnstwo atrakcji w tym 13-metrowe linarium i pokazy akrobatw na bmx-ach. To wszystko mozna byo zobaczy w dniu otwarcia wodzisawskich Trzech Wzgrz.

Chlub Parku jest 13-metrowe linarium.

Dzieciaki znajd bez wtpienia co dla siebie...

W dniu otwarcia RPR przez inwestycj pyna rzeka ludzi.

Kurtyny wodne studziy rozpalone gowy.

Na maych rowerkach mistrzowie skacz a pod niebo.

wodzisaw lski - rozrywka

Wodzisaw najcieplejsze miejsce na ziemi


Fot. Leszek Iwulski

Przez dwa dni w parku miejskim krloway gorce, jamajskie rytmy.

Publiczno nie chciaa puci swoich ulubiecw ze sceny.

Zesp TABU by prawdziw gwiazd tegorocznej edycji festiwalu.


R E K L A M A

Nie tylko bongosy, ale i dciaki krloway w muszli koncertowej parku miejskiego.

18 Ogoszenia
OGOSZENIA

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,n
w inter
35,10,- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl


FINANSE

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Do 25.000 z
na dowolny cel.
Tel. 696 458063
Nowa firma na rynku oferuje
chwilwki od 100 z do 500 z.
Akceptujemy komornika. Zadzwo ju dzi. Dojedamy do
klienta. Radlin, tel. 510 346 187.
ODSZKODOWANIA!
SPRAWD CZY PRZYSUGUJE CI ODSZKODOWANIE BEZ
OPAT! W wypadku doznae obrae ciaa jako: pasaer
, kierowca, pieszy, rowerzysta
lub motocyklista. Miae wypadek w pracy, stracie w wypadku blisk osob, doznae
uszczerbku na zdrowiu, jeste
ofiar bdu medycznego, zdarzy si wypadek w gospodarstwie rolnym i inne przypadki.
Dodatkowo roszczenia z tytuu
utraconej pracy zwrotw kosztw leczenia rehabilitacyjnego,
zwrotw kosztw przejazdu...
itp. DOPACIMY DO TWOJEGO ODSZKODOWANIA NAWET JELI TO BYO 20 LAT
TEMU! Wodzisaw l. ul. Rynek
6, Rydutowy ul. Ofiar Terroru
37. Tel. 32 455 11 97, 660 780
775, 606 588 812, DOJAZD DO
KLIENTA!
UBEZPIECZENIA! Najtasze
Opcje! komunikacyjne, majtkowe, na ycie, tanie ubezpieczenie pod kredyt ,OC w yciu
prywatnym, NNW, w podry
i wiele innych. Otwarte Grupowe Ubezpieczenia bardzo mae
skadki. Zadzwo i dowiedz si
ile kosztowa moe Ci skadka na rok. Ubezpieczamy do 85
roku ycia. Dojazd do klienta!
Wodzisaw l. ul. Rynek 6 , Rydutowy ul. Ofiar Terroru 37, tel.
32 455 11 97, 606 588 812, 660
780 775.

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

nieruchomoci
Sprzedam adny dom w
Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry, posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy
605 742 269
Wynajm gara na ul. Leszka w
Wodzisawiu. Cena 200z. Zachcam do kontaktu 886 666
493
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,3m, I pitro, czciowo umeblowane, dobra
lokalizacja. Racibrz ul. Chodkiewicza, tel. 605 279 458
Sprzedam dom w Tworkowie,
o pow. 150m2, dziaka 1200m2,
rok budowy 1939, pomieszczenie gospodarcze, gara, OCwglowe, okna plastikowe, instalacja elektryczna. Kontakt
telefoniczny: 4923170021681.
Dziaka rolna o powierzchni
2800m2 w Radlinie. Do dnia
dzisiejszego dziaka jest uprawiana. Cena 25000 z, tel. 604
454 319
Do wynajcia mieszkanie na
osiedlu Piastw, zadbane, umeblowane, gotowe do wprowadzenia. Cena 1250z, tel. 530
255 607
Do wynajcia m4 w Radlinie, 3
pokoje, kuchnia umeblowana,
azienka w kafelkach, 2 szafy w
zabudowie, wolne od zaraz, odstpne z czynszem 1100 z, tel.
508 255 973
Do wynajcia lokal usugowo
handlowy w pawilonie handlowym w Pszowie przy ul Traugutta 4. Lokal znajduje si na
parterze, przy wejciu gwnym.
Kontakt tel. 698 465 804
Pikna dziaka pod lasem w
Rogowie. Gwarancja spokoju
i piknych widokw. Idealna
dziaka o pow. prawie 1500 m2.
Dla osb ktre ceni sobie spokj i prywatno. Cena 55 500
z, tel. 606 389 344

tel. 508272057

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Sprzedam Dziak budowlan


na ul. Okrnej w Marklowicach. Media w granicy, droga
asfaltowa. Cena 70000z. Wicej informacji telefonicznie 513
136 310
Pikna dziaka budowlana Wodzisaw lski/ Zawada. Powierzchnia 2000m, dojazd
asfaltowy, media: prd, woda,
gaz. Spokojna okolica, kontakt
880 301 867

usugi
USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721
Stawianie potw, ukadanie
kostki do 100 m. Dokonuj
wszelkich robt budowlanych
oraz ogrodowych. Rydutowy,
tel. 509-943-100
Pokrycia dachowe, ciesielka,
blacha trapez, blachodachwka,
obrbki blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199
USUGI TRANSPORTOWE Potrzebujesz transportu? Chcesz
si przeprowadzi? lub pozby
starych i niepotrzebnych mebli?
Zapraszamy! Wodzisaw lski
733 545 321
Wynajem samochodu wraz z
elegancko ubranym i miym kierowc. Samochd to BMW e39
528i o mocy 193KM, auto zawsze jest nawoskowane, czyste
i pachnce. Wodzisaw lski,
tel.724951347
Oferuje usugi transportowe na
terenie caego kraju. Samochd

Wynajm lokal na magazyn w


centrum Wodzisawia lskiego (parter), cena 500 z, tel. 502
021 083

SPRZEDAM
st do ping-ponga
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

Wynajm lokal na magazyn.


30m, bardzo blisko rynku,
centrum! Cena 700z, tel. 660
748 291

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW

Wynajm lokal o pow.90m2 w


Rydutowach na przeciw Intermarche na dziaalno gospodarcz, biura itp. Lokal posiada
swj parking, cena 1500z, tel.
505 971 160
Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

w miejscowoci Mszana, dziaka jest uzbrojona, prd i gaz na


dziace, woda i kanalizacja w
pobliu, dziaka jest w ksztacie
prostokta. Pooona w cichej
okolicy, dojazd do dziaki drog asfaltow. Cena 90000z, tel.
693 445 925

Sprzedam dziak budowlana


pooon w Gorzyczkach. Cicha
i spokojna okolica.W tylnej czci dziaka graniczy z lasem. Cena 35000z, 998m. Polecam,
tel. 665 524 935
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Radlinie, 3 pitro, ogrzewanie gazowe (CO i ciepa woda). Czynsz 150 z miesicznie
bez wody, gazu i prdu. Cena
77000z, tel. 723 507 433
Sprzedam dziak budowlan

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Peugeot Boxer MAX. Zapraszam do kontaktu. GWARANCJA NAJNISZEJ CENY!!!


Skrzyszw, tel. 782 387 483
Oferuje pranie i czyszczenie tapicerki meblowej oraz samochodowej jak rwnie czyszczenie dywanw urzdzeniami
i produktami marki Karcher.
Wodzisaw lski, tel. 609 432
763.

Zatrudni
pracownikw na stanowiska: kelner/barman,
kierowca
kat B, pomoc kuchenna.
Praca w pizzerii w Wodzisawiu lskim. Tel. 690
944 800

Zatrudni fachowcw do
ocieple. Dla fachowcw
gwarantuje dobr stawk i
cigo pracy w zim. Tel.
798 384 571.

zdrowie
Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886


praca
ATERIMA MED

Opiekunki osb starszych


w Niemczech
tel. 32 506 55 87

Zatrudni lakiernika samochodowego z okolic Wodzisawia lskiego, tel. 881


738 666
Przyjm do pracy pracownika z dowiadczeniem do
ocieple i innych robt budowlanych. Radlin, tel. 601
468 299
Pilnie poszukuj fryzjerki do
pracy od zaraz. Salon mieci
si w Rydutowach. Zainteresowane osoby prosz o
kontakt po godzinie 18, tel.
608 267 686
Pizzeria & Restauracja
w Wodzisawiu lskim
(dzielnica Zawada) zatrudni kucharza, kuchark z
dowiadczeniem oraz z aktualn ksieczk sanitarnoepidem. Tel. 506 131 243
Zatrudni
gospodarza
obiektu przy domu przyj
Radlin. Do obowizkw nalee bdzie m.in.: utrzymanie porzdku wok obiektu,
koszenie, odnieanie, podstawowe i drobne naprawy
itp. Szczegy telefonicznie
505 014 537
Przyjm do pracy fachowca
od ocieple. Bez naogw.
Radlin, tel. 503 112 598
Zatrudni operatora dwiga
samochodowego typ PPM
280 ATT POTAIN o udwigu 25 TON. Praca na terenie powiatu wodzisawskiego, rybnickiego, orskiego i
jastrzbskiego. Tel. 501 764
734
Zatrudni pani do prowadzenia zaj rytmiczno-tanecznych w przedszkolu,
powiat wodzisawski. Praca 3-4 razy w tygodniu od
godz: 12.00 do 14.30. Wymagane dowiadczenie w
pracy z maymi dziemi, posiadane kwalifikacje do prowadzenia zaj muzycznych.
Tel. 603 333 975

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

tel. 509 289 833

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

lyski - plac przy ug - 28 sierpnia

MAGIA ROCKA 2015


W ostatni weekend wakacji
w Lyskach krlowa bd rockowe brzmienia. Po raz pierwszy Festiwal Magia Rocka odby si w 2002 roku w Lyskach.
Od tamtej pory na scenie MG
gocio cae mnstwo polskich
i zagranicznych gwiazd muzyki rockowej. Pod koniec sierp-

nia odbdzie si ju 14 edycja


tego kultowego festiwalu muzyki rock na lsku. Na scenie
pojawi si m.in.: Kukiz i Pierski, Illusion, Frontside i Kabanos. Przedsprzeda biletw
potrwa do 27 sierpnia. Bilet
normalny: 25 z, bilet motocyklowy 15 z (cena biletu doty-

czy tylko kierowcy motocykla).


Bilet mona zamwi rwnie
za pomoc przelewu bankowego wpacajc rwnowarto biletu, bd jego wielokrotno.
Adres do przelewu znajduje
si na oficjalnej stronie Magii
Rocka www.magiarocka.com
oraz na naszym profilu na Fa-

cebooku Magia Rocka Festival.


Bilety bd dostpne w nastpujcych punktach sprzeday:
Rybnik: Celtic Pub Rynek 8,
Rybnik: Hurtownia Muzyczna
TAKT ul. Ogrdki 12, Pszw:
Kantor wymiany walut w
MOK ul. Traugutta 1, Rydutowy: Piwiarnia WARKA Rynek,

Sumina: Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ARWENA ul.


Wolnoci 3B, Gaszowice: Delikatesy Centrum ul. Rybnicka
11B, Knurw: Centrum Okien
i Drzwi PROST ul. Niepodlegoci 16, Lyski: PHU IRENA
(sklep spoywczy) ul.Dworcowa, Sie sklepw Rondo

music, Rybnik: RONDO MUSIC ul. Wodzisawska 56, Zabrze: RONDO MUSICCentrum Handlowe M1 (pasa),
Racibrz: RONDO MUSIC ul.
Bankowa 6, ory: Ozi Pub ul
Moniuszki 9, Czerwionka-Leszczyny: PIZZERIA MIKETA ul. Pojdy 5

dami wieczoru bd: zesp Vavamuffin oraz Wilki. Koncerty tych zespow
powinny przypa do gustu zarwno modszym,
jak i starszym miesz-

kacom miasta, powiatu i wojewdztwa, ktrzy zechc wczy si w


obchody Dni Rydutw.
Niedziela bdzie miaa charakter Festiwalu Stowarzy-

sze. Prezentacje stowarzysze bd odbyway si do


pnego wieczora. Wystpi
Kapela ze lska, Orkiestra KWK Rydutowy-Anna. Organizatorzy przewi-

duj mnstwo atrakcji dla


dzieci. Tradycyjnie zostan
wrczone nagrody Rydutowika roku. Ma si pojawi wesoe miasteczko oraz
stoiska gastronomiczne.

RYDUTOWY - wck - 29-30 sierpnia

XXIII DNI RYDUTW


Dni Rydutw odbd
si jak zwykle na terenach
rekreacyjnych przy ul. Bema. W tym roku zmianie
ulega formua wita miasta. Mimo, i impreza po-

trwa dwa dni koncertowa


bdzie wycznie sobota.
Na scenie wystpi najpierw lokalne zespoy, a
pniej odbd si dwa
koncerty gwne. Gwiaz-

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
12,19,26 SIERPNIA - WCK - Wodzisaw
Wodzisawskie Centrum Kultury i Kino Pegaz przygotowa dla
modych mionikw sztuki filmowej spor dawk projekcji
filmowych. Ostatnie seanse w sierpniu: Przyjaciel na balkonie (12.08. godz.10.00 ) ,Krokodyle z przedmiecia (19.08.
godz.10.00), Mecz ycia(26.08. godz 10.00).
9 SIERPNIA - WCK- Wodzisaw
Prezydent Miasta Wodzisawia lskiego Mieczysaw Kieca oraz
Partnerzy w tym Wodzisawskie Centrum Kultury zapraszaj
na FESTYN RODZINNY Z OKAZJI WITA PATRONA
W. WAWRZYCA, ktry odbdzie si 9 sierpnia o godz.
14.00 na wodzisawskim rynku. W programie m. in.: 14:00 rozpoczcie festynu, 14:30 konkurs - trzymanie kanistra z paliwem
na czas - nagrody modele samochodw, 15:00 pokaz - zabezpieczenie miejsca wypadku, 15:10 quiz, 15:30 konkurs PIT STOP
- szybka wymiana koa, 16:00 pokaz - ewakuacja osoby poszkodowanej, 16:10 quiz, 16:30 pocztek konkursu jazdy sprawnociowej w symulatorach, w tecie stewarta/trolejach, 16:30
konkurs z wykorzystaniem refleksomierza, 17:00 pokaz - udzielanie pierwszej pomocy, 17:10 quiz, 17:30 konkurs w symulatorze
dachowania, 18:00 konkursy - przeciganie busa na linie, jazda
gokartem w alkogoglach, 19:00 zakoczenie.
16 SIERPNIA - STRZELNICA - WODZISAW lski
O godzinie 10:00 na strzelnicy PTHU Matuszek w Wodzisawiu
lskim - Zawadzie rozpoczynaj si historyczne zawody
strzeleckie DLA KADEGO, a w szczeglnoci dla tych ktrzy
jeszcze nigdy nie trzymali broni w rkach. Blisze informacje i
regulamin ju wkrtce, zapisy odbywaj si drog elektroniczn, adres mailowy: zawody@js2023.pl Patronat honorowy nad
wydarzeniem obja Wojskowego Komendanta Uzupenie w
Rybniku. Zawody wspfinansowane ze rodkw Urzdu Miasta
Wodzisaw lski w ramach realizacji zadania publicznego 10
strzaw ku chwale Ojczyzny.
18 SIERPNIA - OSIEDLE MARCEL - WODZISAW
WCK Wodzisaw zaprasza wraz ze Spdzielni Mieszkaniow

Marcel na kolejne odsony imprez plenerowych dla dzieci


pn. Artystyczne podwrko. Impreza ta organizowana dla
dzieci przez WCK w ramach akcji Lato w miecie od lat cieszy
si duym powodzeniem. Soneczna aura, zabawa przy znanych
i lubianych przebojach i w kocu atrakcje przygotowane przez
wykwalifikowanych instruktorw przycigaj na boisko osiedlowe
wielu mieszkacw miasta. Chtni bd mogli skorzysta z warsztatw plastycznych, wzi udzia w konkurencjach zrcznociowych, pobawi si z Kreatorni, sprbowa swoich si w ciekawych
konkursach i wygra nagrody. Taniec, wszdobylski miech i
wietna zabawa to wyznaczniki tej imprezy. W ramach Artystycznego podwrka WCK spotka si z najmodszymi jeszcze 18
sierpnia. Szczegy akcji Lato w miecie dostpne s na stronie
www.wck.wodzislaw.pl.
22 SIERPNIA - MOK - Pszw
MOK Pszw organizuje wyjazd do wrocawskiego Afrykanarium. To unikalny na skal wiatow kompleks przedstawiajcy rne ekosystemy zwizane ze rodowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Koszt wynosi 65/75 z. Szczegowe informacje
pod nr tel. 600 481 153
22, 23 SIERPNIA - korty La Mirage - Skrzyszw
Przed nami kolejna edycja Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Wodzisawskiego. Dwudniowe
zawody, ktre odbd si w sobot i niedziel 22 i 23 sierpnia rozegrane zostan tradycyjnie na kortach tenisowych LA
MIRAGE w Skrzyszowie. Do rywalizacji zgasza si mog kobiety
i mczyni urodzeni w 1999 r. i starsi. Osoby, ktre nie ukoczyy
18 lat mog wzi udzia w turnieju wycznie po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoszenia przyjmowane s do 17 sierpnia (poniedziaek): telefonicznie pod numerami
32 412 09 49 i 32 412 09 61 i (w godzinach pracy Starostwa) bd
pod numerem 665 665 605;osobicie korty tenisowe LA MIRAGE w Skrzyszowie, ul. 1 Maja 18;O miejscu na licie startowej
decyduje kolejno zgosze liczba uczestnikw jest ograniczona! Udzia w turnieju jest bezpatny.

28 SIEPRNIA - WDK - Czyowice


WDK Czyowice zaprasza na spyw kajakowy meandrami
Odry, ktry odbdzie si 28 sierpnia 2015 r. Wpisowe wynosi
60 z. Cena obejmuje: sprzt kajakowy z kamizelkami asekuracyjnymi, opiek instruktora kajakarstwa, ubezpieczenie, ognisko integracyjne przy bazie Klubu Kajakowego "Meander",
gry i zabawy. Uczestnicy powinni zabra ze sob ubrania na
zmian, obuwie do wody. Dzieci mog uczestniczy w spywie
wycznie pod opiek dorosych. Mile widziane przebrania lub
akcenty zwizane z Czyykiem. Zapisy potrwaj do 17 sierpnia
w biurze WDK Czyowice.
28-30 SIERPNIA - HANYSY FG - Pszw
W dniach 28-30 sierpie odbdzie si V Jubileuszowy
Zlot Motocyklowy HANYSY 2015 organizowany przez
Klub Motocyklowy HANYSY FG PSZW. Odbdzie si on na
pszowskiej strzelnicy przy ul. Kusociskiego. Zagraj: Alcoholica, The Bill, Lady Pank Show - Tacy Sami, Coria, Blues
Station, Tata Sawek, River of Time, G5, D.P.S.A.Odbd si
liczne konkursy z cennymi nagrodami. W sobot o godz. 14:00
parada motocyklowa ulicami Pszowa i okolic. Do dyspozycji
uczestnikw: pole namiotowe, smaczne jedzenie, zimne napoje i nie tylko. Dodatkowe atrakcje: SYMULATOR JAZDY NA
KOLE!
30 SIERPNIA - WCK - Wodzisaw
Pies, czyli kot Wakacyjny Zwierzyniec - Parada Labradorw i innych potworw. Wszystkich mionikw
zwierzt zapraszamy ostatniego dnia wakacji na wodzisawski
rynek. Pies, czyli kot Wakacyjny Zwierzyniec to impreza, ktra ju od lat przyciga do nas zapalonych wielbicieli
domowych pupili Ju stao si tradycj, e ostatnim etapem
wakacyjnej akcji Lato w miecie jest festyn, ktrego bohaterami s urocze czworonogi, sympatyczne domowe gryzonie i
inne zwierzaki. Impreza odbdzie si 30 sierpnia. Wodzisawskie Centrum Kultury, jako gwny organizator przygotowa
wiele atrakcji dla mieszkacw, ktrzy zdecyduj si spdzi
to popoudnie na wodzisawskim rynku.

20 Reklama

5 sierpnia 2015, nr 15 (192)

<< GazetaInformator.pl

Podrujesz Travel-Busem?
Zapoznaj si ze zmianami rozkadw!

Zmiana w kursowaniu autobusw Travel-Bus nastpia 28-30 czerwca.


Poniej zamieszczamy nowe kursy.
Linia Racibrz - Krakw

Linia Racibrz - Katowice


(przez Kornowac, Rydutowy, Rybnik)

(przez Kornowac, Rydutowy, Pszw, Wodzisaw l.,


Jastrzbie-Zdrj, Pawowice l., Pszczyn, Brzeszcze, Owicim)

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

kursy od poniedziaku do pitku


kursy w soboty

5.15
-

6.45 8.15

10.45 13.15 14.45

kursy codziennie

6.45

10.45

kursy w soboty

Odjazdy: Katowice DA, ul. P. Skargi, stanowisko nr 1


kursy od poniedziaku do pitku
kursy w soboty

6.45
-

kursy codziennie

9.00

kursy w soboty

12.45

6.30

12.20

5.10

6.30

12.20

Odjazdy: Krakw MDA

9.00 10.45 12.45 15.00 16.30


-

12.35 17.30

9.30

12.35 17.30

Dodatkowo od wrzenia 2015 roku autobusy: z Raciborza do Katowic o godz.


17.15 i z Katowic do Raciborza o godz. 18.45 bd kursowa od poniedziaku do
pitku oraz z Raciborza do Katowic o godz. 14.45 i z Katowic do Raciborza o
godz. 16.30 bd kursowa w soboty.

Ceny biletw do Krakowa online z rezerwacj miejsca to:


20 z - normalny oraz 15 z ulgowy.
Ceny biletw do Krakowa u kierowcy to: 22 z - normalny oraz 16 z - ulgowy.
Czas przejazdu z Raciborza do Krakowa: 3 godz. 15 min.

Czas przejazdu z Raciborza do Katowic: 1 godz. 20 min.


Czas przejazdu z Raciborza do Rybnika: 30 min.

Travel-Bus oferuje rwnie wynajem autobusw od 16 do 60 miejsc.

Bilety w konkurencyjnej cenie, od lipca 2015 r. dostpne rwnie online z rezerwacj miejsc.

PKS TRAVEL-BUS Sp. j.


47-400 Racibrz, ul. Nowomiejska 24
tel. 721 300 330. tel. fax: 32 415 31 62
www.travel-bus.com.pl

You might also like