KURSUS SHP 3123 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PENGAJARAN MIKRO) Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tingkatan Tarikh Kelas

Bidang Pembelajaran Unit Pembelajaran/Tajuk Kecil Objektif Umum : Tingkatan 2 : 3/4/2009 : Teori/Amali Kedatangan Masa : 20 / 20 : 15 minit

Pemakanan dan Pengurusan Sajian Penyediaan dan penyajian makanan - Pelajar dapat menerangkan maksud peranggu meja - Pelajar mengetahui alatan peranggu meja untuk hidangan utama - Pelajar dapat menyediakan peranggu meja

Objektif Khusus/Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat - Menerangkan maksud peranggu meja - Mengenal pasti alatan peranggu meja untuk hidangan utama - Menyediakan peranggu meja dengan betul

Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni

Semua murid telah menggunakan alatan peranggu meja untuk penyediaan dan penyajian makanan di rumah dan di makmal. - Yakin diri - Ikut arahan

Alat/Bahan Bantu Mengajar Sumber Rujukan Langkah Keselamatan (jika ada)

- Alatan peranggu meja - Lembaran kerja. 1) Buku rujukan - Focus ACE PMR (Kemahiran Hidup Bersepadu)

LANGKAH PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/MASA PENGENALAN Set Induksi ISI KANDUNGAN Menunjukkan pinggan yang mengandungi makanan. PENYAMPAIAN Langkah 1 Mengenal pasti alatan peranggu meja. Menyediakan Langkah 2 peranggu meja - Guru menunjukkan pinggan yang mengandungi makanan kepada pelajar. - Guru bertanya beberapa soalan kepada pelajar - Guru menyusun peranggu meja Sajian Cara Barat dan Sajian Cara Melayu sambil menerangkan maksud peranggu meja - Pelajar dipecahkan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan perlu menyusun kembali peranggu meja yang telah ditunjukkan. - Setelah murid menyiapkan peranggu Langkah 3 meja, guru mengedarkan kertas jawapan cara susunan peranggu - Pelajar memerhati cara susunan peranggu meja yang ditunjukkan oleh guru. - Pelajar menyusun peranggu meja yang telah ditetapkan oleh guru. - Pelajar menyemak cara susunan kumpulan yang lain - Pelajar menjawab setiap soalan yang ditanya oleh guru. Alatan sebenar (pinggan, sudu, garfu, gelas, alas meja dan lain-lain). Alatan sebenar (pinggan, sudu, garfu, gelas, alas meja dan lain-lain). Alatan sebenar (pinggan, sudu, garfu, gelas, alas meja dan lain-lain). Alatan sebenar (pinggan, sudu, garfu, gelas, alas meja dan AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR CATATAN Kaedah P & P A/BBM khusus

meja yang betul untuk setiap kumpulan. PENUTUP Rumusan/kesimpulan Sesi soal jawab Penilaian Memberi latihan Pengayaan pengukuhan Guru membuat rumusan tentang topik pembelajaran hari ini Guru bertanyakan beberapa soalan kepada pelajar. Guru memberi latihan pengukuhan kepada pelajar - Meminjam peralatan sebenar dari Tugasan Persediaan Mengajar Guru makmal masak Murid memberi perhatian kepada guru. Murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

lain-lain).

Refleksi (i) Guru Pelatih (ii) Penyelia Pensyarah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful