You are on page 1of 87

EFT

Duygusal Özgürlük Teknikleri TM


İyileştirme için evrensel bir yardım

Yeni İyileştirme Gökdelenine Giriş

m
o
.c
y
e
rk
tu

El Kitabı
ft

Beşinci Basım

“Bütün olumsuz duyguların nedeni


vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.”
.e
w
w
w

© Gary Craig 2004


Bu el kitabını web sitemizden
indirenlere özel not

Bu el kitabı EFT’yi size tanıtacak ve bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Size kapsamlı bir
eğitim vermek üzere tasarlanmış olan EFT videoları mevcuttur ve bu el kitabı tam bir
eğitimin yerine geçemez.

Bu el kitabını çalışın ve EFT’yi kendinize ve diğerlerine özenli bir şekilde uyguladığınızda


çabuk ve genellikle etkileyici sonuçlar almanız olasıdır. Bu EFT’nin sizlere olan sözüdür,
doğru bir şekilde uyguladığınızda verilen sözün gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Bazı

m
durumlarda kendinizi aşağıdaki soruları sorarken, ayağınızı yere vururken ve kafanızı
kaşırken bulacaksınız...

o
“Neden bu durumda işe yaramadı?” veya
“Neden herkeste işe yarıyor da bende yaramıyor?” veya
“Neden bazen kalıcı sonuçlar elde ediyoruz da, bazen elde ettiklerimiz geçici oluyor?”

.c
veya...veya...veya...

Bu soruların hepsinin yanıtları vardır, ama yanıtları böyle bir kitapçıkta bulamazsınız.
Yanıtlara ulaşmak için daha ayrıntılı bir eğitim ve deneyim gerekir. Bir cerrah bir ameliyat

y
tekniğini teorik olarak bir kitaptan öğrenebilir, ama o tekniği daha önce uygulamış
olanları seyrederek ve yardımcı olarak yaşamına geçirebilir. Bütün bunlar, video ve ses
e
kasetlerimizde EFT’yi size öğretirken göz önüne alındı. EFT uygulamalarınızı bir sanat
haline getirmek ve geliştirmek isterseniz videolardan yararlanabilirsiniz.
rk
tu
ft
.e
w
w
w
Terapistler, doktorlar, sosyal yardım uzmanları, rahipler
ve diğer profesyonel sağlık personeline not:

m
Bu kurs, alışageldiğiniz geleneksel tekniklerden farklı olarak radikal değişiklikler içerir.
Uygun bir şekilde kullandığınızda yeteneklerinizi birkaç katı arttıracaktır.

o
Ancak, hem profesyonellere hem de meslekten olmayanlara eşit şekilde hitap etmesi
istenildiğinden kolay bir dille yazılmıştır. Yazar bu el kitabının kolay anlaşılır olması,

.c
topluma yararlı bir iyileştirici yöntem olması ve klasik bir el kitabı olmaması için az sancı
çekmedi doğrusu!

Buna rağmen, metaforlar ve resimler arasında birbirine karıştırılmış olsa da

y
profesyoneller tarafından genellikle talep edilen doğruluk ve tamlık korunmuştur. Bu
elbette ki geleneklere uymayan bir şeydir, ama Duygusal Özgürlük Teknikleri de öyledir.
e
Zaten eski usul bir şeyler arıyorsanız, yanlış yerdesiniz.
rk
tu
ft
.e
w
w
w
Bu Kursu Almanın Kolay Yolları
Bu bölüm önemlidir. Size zaman kazandırır ve EFT’deki etkinliğinizi arttırır.

Yeni gelenlerin bu kitapçığa bir göz atıp ardından videoların derinliklerine dalması insanca
anlaşılabilir bir davranıştır, hatta bundan ben de sorumluyum. Uzun vadede bu size
pahalıya mal olacaktır, çünkü kursu düzensiz bir şekilde deneyimlemektesiniz. Örneğin,
sizin açınızdan sonraki videolarda bu el kitabında vaaz verdiğim şeyleri ihlal ediyormuş
gibi gözükebilirim. Ama öyle değil. Sadece kapsanan süreyi %50’den fazla azaltabilecek
etkili kestirmeler kullanıyorum ve kursun önceki bölümlerinde geliştirilmiş olan kavramlar
üzerine oturtuyorum. Ayrıca, gerekli geçmiş olmadan “bakış açıları”, “psikolojik tersine

m
çevrilme” ve “enerji toksinleri” gibi önemli terimler düzgün bir şekilde anlaşılamaz. Kursu
düzenli bir şekilde aldığınız takdirde, bunların tamamı kolay anlaşılır bir şekilde gelişecek
ve görünecektir.

o
EFT’yi bir araya getirmek ve kolay öğrenilir kılmak için iki yılımı ve bir tekne dolusu
parayı harcadım. Bu yüzden size EFT kursu sunulan düzende alınmadır diye üstüne basa

.c
basa söylüyorum. Düzensiz bir şekilde yapmak işin zor yoludur. İlk olarak birinci bölüme,
ardından sekizinci bölüme ve daha sonra dördüncü bölüme dönüp bakarak bir kitabı
okumak ve geri kalanını bildiğinizin farkına vararak diğer bölümleri göz ardı etmek
gibidir.

y
Yeteri kadar konuştum.

EFT Kursunu Almanın Kolay Yolları


e
rk
Kısım I – Temel Bilgiler

1. İlk olarak bölümlerin üzerinden geçerek bu el kitabının KISIM I’ini okuyunuz. Deneyimli
tu

bir terapist bile olsanız bu önemlidir, çünkü kursun sonraki bölümleri bu sayfalarda
kapsanan fikirler ve terminoloji üzerine kurulmaktadır.

Kısım I’deki ana bölümün adı “Temel Reçete”dir. Ayrıntılı bir şekilde EFT’nin temel
ft

iyileştirme rutinini kapsamaktadır ve EFT’deki diğer her şeyin başlatıldığı yoldur. Kısım
II’de öğreneceğiniz üzere, bütün Temel Reçeteyi nadiren uygulamanız gerekecektir.
Çeşitli kestirmeler neredeyse her zaman kafi gelir. Yine de, kestirmeleri en iyi şekilde
.e

kullanmak ve EFT sanatının ustası olmak için bir temel oluşturmak üzere bütün Temel
Reçeteyi bilmeniz gerekir. Kısım I’i okumayı bitirdiğinizde doğrudan Kısım II’ye geçmeyin.
O daha sonra gelmektedir.
w

2. Daha sonra Kısım I videolarını çalışın. Bunlar üç adettir ve etiketlerindeki mavi baskıyla
kolaylıkla ayırt edilebilirler.
w

Video 1a bu el kitabının Kısım I’ini değerlendirir ve size Temel Reçetede kapsanan her bir
değinilecek noktayı ve bütün rutinleri gösterir. Video 1b belirlenecek olan bütün Temel
Reçeteyi kullanan bir seans içerir ve Dave isimli bir adamın şiddetli su korkusu çözülür.
w

Lütfen bunun bütün EFT kursunda bu Temel Reçetenin tam olarak uygulandığı tek nokta
olduğuna dikkat ediniz. Bu sadece temel rutine tam bir bakış sağlamanız açısından
yapılmıştır. Bu kursun geri kalan bütün seansları kestirmeler kullanmaktadır. Dave’in su
korkusu, sorun yok olmadan önce halledilmesi gereken çeşitli bakış açılarının olduğu
karmaşık bir vakadır. EFT süreci başlamadan önce kapsamlı bir röportaj dahil olmak
üzere bütün seans sadece bir saat sürse de, bu EFT standartlarına göre sıkıcıdır.
Kestirmelerin kullanılmasıyla vaka daha kısa bir sürede tamamlanabilirdi.
Videolar 2a, 2b ve 3, bir seminere ve sayısız ayrı seanslara bakmanızı sağlayarak
eğitiminizin ilerlemesini sağlar. Geniş kapsamlı sorun dizilerinde Temel Reçetenin
uygulama halinde kestirme uyarlamalarını seyrettikçe EFT’nin gücünü daha çok
göreceksiniz. Bununla birlikte, kestirmeler henüz anlatılmadı. Kısım II’de anlatılacaklar.

3. Daha sonra, bu el kitabının ses kasetleri hakkındaki sayfa 43 – 45 arasını inceleyin ve


ardından dava fazla vaka hikayesi ve yorum için ses kasetlerini çalışın. Bu kasetlerin
amaçları size Temel Reçeteyi nasıl yapacağınızı öğretmek değildir. Bu, kursun başka bir
bölümünde yapılacaktır. Daha ziyade, amaçlar: (1) EFT’nin hitap ettiği çok çeşitli konular
hakkında size daha fazla deneyim kazandırmak, (2) “bakış açılarının” bu süreçte
oynadıkları rol hakkında bir düşünce sağlamak ve (3) insanların bu yöntemlere verdikleri
çeşitli tepkileri tecrübe etmenizi sağlamaktır.

m
Kısım II – Gelişmiş

o
1. İlk olarak, bölümlerin üzerinden sırasıyla geçerek, el kitabındaki Kısım II bölümünü
okuyun. Burada size Mükemmellik Engelleri (Enerji Toksinleri dahil), Kestirmeler ve

.c
EFT’nin büyük bir kısmını anlamanızı sağlayacak diğer yardımcı ipuçları ile tanışacaksınız.

2. Daha sonra Kısım II videolarını çalışın. Bunlar sekiz adettir ve etiketlerindeki kırmızı
baskıyla kolaylıkla ayırt edilebilirler. Kısım II Video #I, Kısım I ve Kısım II arasında bir

y
köprü hizmeti görür ve seyredilmesi önemlidir. Kısım II videolarının geri kalanı EFT
sanatını gösteren canlı seansları ve tartışmaları gösterir. Bunlar kendinizle veya
e
hastalarınızla yüzleşecekleriniz gibi gerçek seanslardır ve EFT’nin uygulama halinde
örnekleriyle dolu bir hazine sandığıdır. EFT sanatını geniş bir biçimde göstermektedirler
ve en etkin biçimde kullanmak için birkaç kez çalışılmalıdırlar.
rk
tu
ft
.e
w
w
w
İçindekiler

EFT Kısım I
Açık Mektup ................................................................................................................ 1
Paha Biçilmez Bir Hediye ............................................................................................... 3
Referans Mektupları ..................................................................................................... 4
Yasal Yazılar ................................................................................................................ 8
Bu Kurstan Neler Beklemelisiniz ..................................................................................... 10
Duygusal Özgürlük ................................................................................................. 10
Sadelik ................................................................................................................. 10
Sağlıklı Şüphecilik .................................................................................................. 11

m
Vaka Hikayeleri ...................................................................................................... 12
Tekrarlama ........................................................................................................... 13
EFT’nin Arkasındaki Bilim .............................................................................................. 14

o
Bir mühendisin psikoloji bilimine bakışı ..................................................................... 14
Vücudun enerji sistemi ........................................................................................... 16
Dr. Callahan’ın ilk deneyimi ..................................................................................... 17

.c
Buluş İfadesi ......................................................................................................... 17
%100 onarım kavramı ............................................................................................ 19
Temel Reçete .............................................................................................................. 20
Bir Pasta Pişirmek Gibi ............................................................................................ 20

y
Malzeme #1: Düzen ............................................................................................... 20
Malzeme #2: Sıra .................................................................................................. 23
Malzeme #3: 9 Gamut Prosedürü ............................................................................. 25
e
Malzeme #4: Sıra (tekrar) ......................................................................................
Anımsatıcı Cümle ...................................................................................................
26
26
rk
Takip Eden Turlarda Ayarlamalar .............................................................................. 27
EFT’nin Nasıl Uygulanacağına İlişkin İpuçları .................................................................... 28
Test Etme ............................................................................................................. 28
Bakış Açıları .......................................................................................................... 29
Israr Karşılığını Verir ............................................................................................... 29
tu

Mümkün Olduğunda Spesifik Olun ............................................................................ 30


Genelleştirme Etkisi ................................................................................................ 30
Bunu Her Şeyde Deneyin ........................................................................................ 30
Kısa ve Öz Olarak EFT ............................................................................................. 30
ft

Tek Sayfada EFT .......................................................................................................... 32


Sorular ve Cevaplar ..................................................................................................... 33
Vaka Hikayeleri ........................................................................................................... 36
Vaka Hikayesi #1 – Topluluk huzurunda konuşma korkusu .......................................... 36
.e

Vaka Hikayesi #2 – Astım ....................................................................................... 36


Vaka Hikayesi #3 – Cinsel Taciz ............................................................................... 37
Vaka Hikayesi #4 – Endişe ve tırnak yeme ................................................................ 37
Vaka Hikayesi #5 – Örümcek korkusu ....................................................................... 37
w

Vaka Hikayesi #6 – Kahve bağımlılığı ........................................................................ 38


Vaka Hikayesi #7 – Alkolizm .................................................................................... 38
Vaka Hikayesi #8 – Keder ....................................................................................... 38
w

Vaka Hikayesi #9 – İğne korkusu ............................................................................. 38


Vaka Hikayesi #10 – “M&M fıstık” bağımlılığı .............................................................. 39
Vaka Hikayesi #11 – Fiziksel ağrı ............................................................................. 39
w

Vaka Hikayesi #12 – Bel ağrısı ................................................................................. 39


Vaka Hikayesi #13 – Suçluluk ve uykusuzluk ............................................................. 39
Vaka Hikayesi #14 – Kabızlık ................................................................................... 39
Vaka Hikayesi #15 – Vücudundan utanma ................................................................. 40
Vaka Hikayesi #16 – Deri veremi ............................................................................. 40
Vaka Hikayesi #17 – Ülserli kolit .............................................................................. 40
Vaka Hikayesi #18 – Panik atak ............................................................................ 41
Vaka Hikayesi #19 – Asansör korkusu ................................................................... 41
Kısım I İçin Videolar .................................................................................................. 42
Video 1a ............................................................................................................ 42
Video 1b ............................................................................................................ 42
Video 2a ............................................................................................................ 42
Video 2b ............................................................................................................ 42
Video 3 ............................................................................................................. 42
Kısım I İçin Ses Kasetleri ............................................................................................. 43
Dinlemeden önce bunları okuyun .......... ................................................................ 43
Seans seans özet ................................................................................................ 44

EFT Kısım II ..................................... 47

m
Mükemmellik Engelleri .............................................................................................. 48
Bakış Açıları ....................................................................................................... 48
Psikolojik Tersine Çevrilme ................................................................................... 48

o
Köprücük Kemiği Nefes Alma Sorunu ..................................................................... 51
Enerji Toksinleri .................................................................................................. 52
Kestirmeler .............................................................................................................. 55

.c
Sırayı Kısaltma ................................................................................................... 55
Düzenin Elenmesi ............................................................................................... 55
9 Gamut Prosedürünün Elenmesi .......................................................................... 55
Aşağıdan Yukarıya Gözü Çevirme .......................................................................... 55

y
Kestirme Yapma Sanatı ....................................................................................... 56
Kısım II İçin Videolar ................................................................................................ 56
e
Video 1 – Genel Bakış .........................................................................................
Video 2 – Seyirci Örnekleri ...................................................................................
Video 3 – Duygusal Meseleler I .............................................................................
56
56
56
rk
Video 4 – Duygusal Meseleler II ............................................................................ 56
Video 5 – Fiziksel Sorunlar ................................................................................... 56
Video 6 – Bağımlılık Yaratan Tutkular .................................................................... 57
Video 7 – Enerji Toksinleri, Fobiler ve Israr ............................................................ 57
tu

Video 8 – Yaygın Sorunlar ve Sorular ve Cevaplar ................................................... 57

Ek .................................................... 58
Korkular ve Fobilerde EFT’nin Kullanımı ....................................................................... 59
Sorular ve Cevaplar ............................................................................................ 60
ft

Travmatik Anılarda EFT’nin Kullanımı ........................................................................... 60


Sorular ve Cevaplar ............................................................................................ 61
Bağımlılıklar İçin EFT’nin Kullanımı .............................................................................. 63
.e

Çekilme sorunu .................................................................................................. 64


Bağımlılık nasıl belirlenir ...................................................................................... 64
Tutku nasıl belirlenir ............................................................................................ 65
Endişenize neden olunan belirli olayların belirlenmesi ............................................... 65
w

Ne beklemeli ...................................................................................................... 67
Sorular ve Cevaplar ............................................................................................ 67
Fiziksel İyileştirme İçin EFT’nin Kullanımı ..................................................................... 69
Her şeyin üzerinde deneyin .................................................................................. 69
w

Sorular ve cevaplar ............................................................................................. 69


Öz İmgeyi Geliştirmek İçin EFT’nin Kullanımı ................................................................ 71
Zayıf bir öz imgenin nedeni .................................................................................. 71
w

Orman ve ağaçlar metaforu .................................................................................. 72


Genelleştirme ..................................................................................................... 72
Gözlemci olun .................................................................................................... 72
Nasıl ilerlemeli .................................................................................................... 72
EFT Video ve Ses Kasetlerinin Özeti ............................................................................ 73
EFT’yi Kullanmak İçin Bir Biçim ................................................................................... 79
EFT Kısım I

m
EFT’nin temelleri ve eyleme sokmak
için adım adım işlemler.

o
.c
Not: Kestirmeler ve diğer gelişmiş kavramlar
EFT Kısım II’de geliştirilmiştir. Ancak,
ilk olarak EFT Kısım I iyice öğrenilmelidir.

y
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

Burada içerilen küçük resimler şunlar tarafından sağlanmıştır: New Vision Technologies, Inc. Corel, 3G Graphics, Unc.,
Archive Arts, Image Club Graphics, Inc., Cartesia Software, One Mile Up, Inc., Techopol Studios, Totem Graphics, Inc.
Açık Mektup
Sahneyi hazırlayan ve bu kursun “niçin”ini anlatan bütün
Duygusal Özgürlük Teknikleri TM öğrencilerine.

“Birlikte içinizde kişisel huzur topraklarına bir köprü kuracağız.”

Sevgili Dostum, önemsemedik. Böylesine bir fırsat için çok daha


Bunu, bir Salı akşamı evde tek başımayken fazlasını ödeyebilirdik.
yazıyorum. Dışarıda pencereye çarpıp yumuşak Her neyse, seyretmekte olduğum video bu 6
sesler çıkartarak hafif bir yağmur yağmakta. İki gün boyunca olanların bir özetiydi. Bir bölüm

m
yıl boyunca yazmanın ve film çekmenin sonunda tamamen 17 yıldır PTSD nedeniyle terapi gören
EFT tamamlandı. “Basına çıkmaya” neredeyse Rich hakkındaydı. Şunlara sahipti:
hazırız.

o
Ve beş dakika önce yanaklarımdan aşağıya ** Her gün bir çoğundan kurtulduğu
gözyaşları döküldü. 100’den fazla akıldan çıkmayan savaş anısı.
Ve ardından neden bu kursu yazdığımı ** 50 kereden fazla paraşütle atlayarak

.c
buldum. Anlatmak istediğim, neden olduğunu ağırlaşan büyük bir yükseklik korkusu.
her zaman biliyordum... ama bunu nasıl ifade ** Uykusuzluk... oldukça güçlü ilaç
edeceğimi bilmiyordum. Ver artık kelimelere tedavisinde bile her gece 3 veya 4 saat
dökebilirim. İşte hikaye. uyumasına yol açan.
Beş dakika kadar önce iş ortağım Adrienne

y
Fowlie ile birlikte Los Angeles’taki Gazi EFT’yi Rich’in üzerinde kullandıktan sonra,
Bakımevinde çektiğimiz videoyu inceliyordum. bu sorunların bütün izleri yok oldu.
Vietnam gazilerimizin savaşın korkunç
anılarından kurtulmalarına yardımcı olmak için
EFT’yi kullanarak burada 6 gün geçirmiştik. Bu
e
Bir çok insanda olduğu gibi, Rich bu garip
görünümlü prosedürlerin işe yarayacağına
inanmada zor zamanlar geçirdi. Ama bunları
rk
kursun bir parçası olarak bu kaseti de denemeye istekliydi. Yükseklik fobisiyle başladık
göreceksiniz. ve EFT ile yaklaşık 15 dakika sonra bu fobisi yok
Bilinen duygusal bozuklukların en şiddetli oldu. Binada birkaç kat yukarı çıkarak ve bir
biçimleri arasında yer alan Travma Sonrası Stres yangın çıkışından aşağı bakarak bunu test etti.
Bozukluğu (PTSD) geçirmekteydiler. Bu adamlar Şaşkınlığına rağmen hiçbir fobik tepki
tu

her gün genç çocuklar dahil olmak üzere masum göstermedi. Daha sonra, bir çok şiddetli savaş
sivilleri vurmaya zorlanma, açık çukurlarda anısı üzerinde EFT’yi uyguladık ve bir saat
insanlara gömme ve kendi yakın arkadaşlarının içerisinde bunların tamamını etkisiz hale
ölmelerini veya parçalanmalarını seyretme gibi getirdik. Elbette bunları hala hatırlıyor, ama
ft

savaşın felaketlerini tekrar yaşamaktaydılar. artık herhangi bir duygusal yük taşımıyor.
Silahlı çatışma, bombalar ve çığlıklar gece Kendi başına geri kalan savaş anıları
gündüz kafalarında yankılanmaktaydı. Kimi üzerinde çalışması için Rich’e teknikleri öğrettik;
zaman, sadece ilaçlar savaşın geçmiş acılarını tıpkı bu kursta size öğretildiği gibi. Birkaç gün
.e

yatıştırabilmekteydi. içerisinde tamamı etkisiz hale gelmişti. Artık onu


Terliyorlar. Ağlıyorlar. Başları ağrıyor rahatsız etmiyorlardı. Sonuç olarak, uykusuzluk
ve endişe atakları geçiriyorlar. sona erdi ve doktorunun gözetiminde aldığı
uykusuzluk tedavisi de sona erdi. İki ay sonra
Bastırılmışlar ve acı içindeler. Korkuları
w

Rich’le telefonda konuştum. Hala sorunlardan


ve fobileri var ve kabuslar yüzünden uzak bir şekilde yaşamaktaydı.
geceleri uyuyamıyorlar. Bir çoğu çok az Bu gerçek duygusal özgürlüktür. Acı dolu
çare bulmakla birlikte 20 yıldır terapi yılların sonudur. Bir hapishaneden çıkmak
w

görüyor. gibidir. Ve... Ona anahtarları verme


VA Adrienne’i ve beni askerlerimize EFT’yi ayrıcalığına sahip oldum!!! Aman Tanrım,
sunmak için davet ettiğinde ne kadar ne harika bir duygu. Bu EFT’nin sizlere olan
w

heyecanlandığımı hala hatırlıyorum. Bu sözüdür. İyice öğrendiğinizde Rich’e olanları


adamlara istediğimiz şekilde nasihat vermek için hem kendinize hem de diğerlerine
bizi kendi başımıza bırakmışlardı. Bu ciddi uygulayabilirsiniz.
biçimde etkisiz kılınmış adamların yaşamlarında Daha sonra hepsi travmatik savaş anılarına
gösterişsiz ama fark edilir bir farklılık sağladıysa, sahip olan Robert, Gary, Phillip ve Ralph vardı.
bir çok kişi bunu başarılı olarak görür. Aslında, Birkaç dakika içerisinde EFT üzerinde çalıştığımız
çok daha fazlasını gerçekleştirdi. anılar için bir rahatlama sağladı. Gülümsemeleri
VA bize ödeme yapmadı. Bunun gibi bir görmek ve minnettarlığı duymak sadece
dışarıdan yardım için bir bütçeleri yoktu. gözyaşlarının ifade edebileceği bir keyif
Aslında, kendi uçak biletlerimiz, otel biçimiydi. Ve ardından Anthony ile yapılan video
faturalarımız, yemeklerimiz ve araba kiralarımızı röportajı geldi.
kendimiz ödemek zorunda kaldık. Ama

1
Anthony, bir Vietnamlı askerin elindeki göremeyebilir ve sıcaklığınızı bilemeyebilirim.
AK47’yi ateşleyerek içeri gireceği korkusuyla bir Tek bağlantımız bu kursla sınırlı olabilir. Ama bu
restoran gibi halka açık yerlere gitmeye bir sorun değil. Ne zaman insanlar iyileştirme
korkacak kadar savaş anılarından korkmaktaydı. amacıyla bir araya gelirse, onlar Tanrı’nın işini
Bunun sadece düşüncesi bile donup kalmasına yapmaktadırlar. Sevgi ne kadar büyük olursa
yetiyordu. Elbette ki bunun mantıklı olmadığını olsun aradaki boşluğu doldurur ve bunun
biliyordu, ama bu korkunun geçmesine meydana gelmesine yardımcı olur. Tanrı yüz
yetmiyordu. İşte PTSD böyle bir şey. yüze görüşüyor olmamızı gerektirmez.
EFT’yi kullandıktan sonra, Anthony bizimle Siz ve ben duygusal özgürlüğe doğru bir
birlikte kalabalık bir restoran gitti ve kendi yolculuğa çıkmak üzereyiz. Daha önce hiç
ifadesiyle “beş kuruşluk bir endişe duymadı”. yaşamadığınız bir şey olacak... Söz veriyorum.
Adrienne, Anthony ve ben 200’den fazla kişinin Bir sihirli halı üzerinde yanılsamayla biten bir
bulunduğu bu restoranda keyifli bir akşam hayali gezinti olmayacak. Gazilerimizde olduğu
yemeği yerken teklifsizce güldük ve şakalaştık. gibi size gerçek sonuçları vermek üzere
Anthony tamamen rahatlamıştı. Korkusu yok yöneltilen bir gezinti olacak. Doğrusu

m
olmuştu. Ne hareket ama! Bir insanın hayatında korkularınızı, fobilerinizi, travmatik anılarınızı,
böyle bir değişiklik yaratmak ne kadar harika bir öfkenizi, suçluluğunuzu, kederinizi ve diğer
duygu. bütün sınırlandırıcı duyguları başınızdan
Daha sonra, kamera karşısında yapılan atabilme yeteneğini geliştireceksiniz. Ve bu uzun

o
röportajda bir dakikalığına durdu ve “Yemin yıllar süren oldukça yavaş ve finansal açıdan
ederim Tanrı beni kutsadı. Sanırım sizinle tüketici seanslar gibi olmayacak. Genellikle, en

.c
karşılaşmamın zamanı gelmişti.” dedi. şiddetli olumsuz duygular bile birkaç dakika
Ve bu noktada, oturma odamda otururken, içerisinde ortadan kaybolacak. Ama kendimi
mutluluk gözyaşları yanaklarımdan aşağı geçeceğim. Bu kursu öğrendikçe ve teknikleri
süzüldü. kendinize uyguladıkça, ihtiyacınız olan bütün
Bu kurstaki insan değeri kendi zirvesini hak kanıtları göreceksiniz.

y
etmektedir. Bununla kendinizi yeni seviyelere Ayrıca sınırlamalarını da öğreneceksiniz. EFT
çıkartabilirsiniz. Ve, eğer istiyorsanız, bunu herkes için her şeyi yapmamaktadır. Ama
diğerlerine yardım etmek ve süreç içerisinde
kendi değerinizi büyütmek için kullanabilirsiniz.
Ne kadar fazla teşekkür istersiniz? Size daha
e
yapacağı şey sizi şaşkınlığa uğratacaktır. Uzun
yıllardır bunu yapmama rağmen beni hala
şaşkınlığa uğratmakta. Aklıma gelmişken, EFT
rk
büyük bir ödül veremem. Artık bu kursu bu yazıda kapsanandan çok daha fazlasını
yazmadaki motivasyonumu bildiğinizi yapmaktadır. Ben burada sadece kapağı bir
umuyorum. Çünkü yemin ederim Tanrı beni parça araladım ve içeriye bakmanıza izin
kutsadı. Sizinle karşılaşma zamanım geldi! verdim. Geri kalanı siz sayfaları çevirdikçe
Birlikte içinizde kişisel huzur topraklarına bir belirecektir.
tu

köprü kuracağız. Bu köprü kurulduğunda,


kendinizden diğerlerine duygusal özgürlüğü ve Saygılarımla,
neşeyi yaymak için kullanabileceğiniz bir ömür
boyu beceri haline gelecektir. Ve bu kalıcıdır... Gary H. Craig
ft

Altın gibi. Paslanmaz veya kararmaz ya da


modası geçmez. Her zaman sizin için orada
olacaktır.
Daha önce yüz yüze görüşmüş olmayabiliriz,
.e

bu yüzden Anthony’de olduğu gibi sizi


w
w
w

2
Paha Biçilmez Bir Hediye
Çabalarıyla EFT’yi başlatmaya yardımcı olan bu öncülere
özel bir ithaf ve bir teşekkür

“Bir İyileştirme Gökdeleninin zemin katındayız.”

Size ve bana paha biçilmez bir hediye verildi. İyileştirme Gökdeleninin inşa edildiği temeli
oluşturmuştur.
Esas katkılarının 5.000
yıl önce olması Bu prosedürlerle ilgili asıl tanıtımı aldığım Dr.

m
nedeniyle maalesef Roger Callahan tarihin ona verebileceği bütün
hayırseverlerimizin itibarı hak etmektedir. Önemli bir şekilde bu
bazıları ile hiçbir zaman teknikleri genele yayan ilk kişidir ve kendi
görüşemeyeceğiz. Bu mesleğinin açık düşmanlığına rağmen bunu

o
zeki insanlar EFT’nin yapmıştır. Sizin de takdir edebileceğiniz gibi,
merkezini, yani vücudun geleneksel düşüncenin kökleşmiş inançları
her tarafında akan gizli enerjileri bulmuş ve aracılığıyla ilerlemek çok büyük bir inanç

.c
haritasını yapmışlardır. gerektirir. Roger Callahan’ın misyoner dürtüsü
olmadan hala bu “ilginç şey” hakkında teoriler
Bu gizli enerjiler aynı zamanda akupunkturun da üretip duruyor olurduk.
merkezidir ve sonuç olarak EFT ve akupunktur

y
kuzenlerdir. Her iki disiplin de hızlı bir şekilde Bu dehaların omuzlarına mütevazice
büyümekte ve zaman geçtikçe hem duygusal yaslanmaktayım. Benim bu hızla gelişen alana
hem de fiziksel iyileştirme de en önemli role olan katkım yeni keşiflere doğru kaçınılmaz bir
sahip olmaya yöneltilmektedirler. e
şekilde kendi yolunu bulan karmaşıklığı
azaltmak olmuştur. EFT, profesyonellerin ve
rk
Çok daha yakın zamanlarda, bazı diğer adanmış mesleğe yabancı olanların bir çok sorunda
kişiler bu antik teknikleri kullanmamızı kullanabileceği bu prosedürlerin oldukça basit
geliştirmişlerdir. Bunların başlıcası Dr. George bir yorumudur.
Goodheart ve EFT’nin selefi olan Uygulamalı
Kinesyoloji alanına olan iyi yönde bir çok Bir İyileştirme Gökdeleninin henüz zemin
tu

katkısıdır. katındayız ve bu yüzden öğrenmemiz gereken


çok şey var. Bundan dolayı, web sitemizdeki
Dr. John Diamond’un çalışmaları, benim bildiğim (www.emofree.com) yenilikleriyle yorulmadan
kadarıyla, bu gizli enerjileri kullanan ve bunların katkıda bulunan bir çok EFT pratisyenine
hakkında yazı yazan ilk psikiyatr olması teşekkürü bir borç bilirim. Onlar bizi yeni
ft

nedeniyle olağanüstü bir takdir almıştır. seviyelere taşımaktalar.


Uygulamalı Kinesyolojiden gelişmiş fikirlerle
birlikte bir çok öncülük eden kavramı, bu yeni
.e
w
w
w

3
Aşağıda bazı gerçek EFT kullanıcılarından
Referans Mektupları
bulunmaktadır

m
INDEPENDENT DISTRIBUTOR
INTERIOR DESIGN
N U T R I T I O N A L S

o
BOB & DEBRA ACKERMAN
INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESS

.c
Gary ve Adrienne –

y
Her ikinize de beni EFT ile tanıştırdığınız için şahsen teşekkür etmek
istiyorum. Boynumda genellikle sağ kolumda ve elimde şiddetli ağrılara
e
neden olan ve bunları neredeyse kullanılamaz hale getiren bir sıkışmış
sinir var. Son olay en kötüsüydü ve sizin seminerinize kadar ne normal ilaç
rk
tedavisi ne de günler süren yöntemlerden herhangi bir rahatlama elde
edemedim. Sadece ağrıyı hemen durdurmakla kalmadım, yeniden
meydana geldiğinde onu tamamen kontrol altına bile aldım!
tu
ft

Teşekkürler!
Debra Ackerman
.e
w
w
w

4
Adrienne Fowlie
Gary Craig’in İş Ortağı
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947

Sevgili Adrienne:
21 Temmuz Salı günü Gary Craig’in bir “Kendi Otobüsünüzü Nasıl Kullanmalısınız”
seminerine katıldım. Çeşitli kişisel nedenlerden dolayı katıldım, ama yükseklik
korkumun çözülmesi için gitmemiştim. Gary odada yükseklikten korkan birinin olup

m
olmadığını sorana kadar bu korkudan kurtulabileceğimi bile düşünmüyordum. Elimi
kaldırdım ve anında gerildim, terlemeye ve titremeye başladım. Çok kötü bir yükseklik
korkum vardı ve bir sandalyenin üzerinde bile rahat bir şekilde ayakta

o
duramıyordum.
İnanılmaz bir şey oldu. EFT prosedürü boyunca bana yardımcı oldu ve korkum

.c
neredeyse anında yok oldu. O kadar çabuk oldu ki, hala inanmakta güçlük çekiyorum.
Senin de bildiğin gibi, seninle birlikte pencereden bakmak üzere üst kata çıkmıştık ve bu
beni hiç zorlamadı bile. Ertesi gün işteyken ikinci kat balkonundan aşağı baktım ve bu da
beni rahatsız etmedi.

y
Daha da inanılmaz olan, tüm hayatım boyunca dönme dolaba hayatım boyunca belki
3 kere binmiştim ve dün Sonoma Lunaparkına gittiğimde dönme dolaba bindim ve hiç
e
korkmadım!!! Bu gerçek testti! Diğer zamanlar ödüm kopuyordu. Nefes alamıyordum.
Aşırı hızlı nefes alıp veriyordum, terliyordum, titriyordum, hissettiklerim gerçek dışıydı.
Dün tamamen gevşedim ve rahatladım. Bu gerçekten bir mucize. Çocuklarım çok
rk
şaşırdı! Korkumun ne kadar gerçek olduğunu biliyorlardı ve şu anda sanki daha
önce bu korkuyu hiç yaşamamışım gibi.
Bu arada, Gary bana yardım ettiğinden beri EFT prosedürlerini sadece bir kere
tu

uyguladım ve bu da lunaparka gitmeden sadece birkaç gün önceydi. Lunaparka gittiğimiz


gün bile bunları uygulamadım.
Adrienne, her ikinizle de karşılaştığım için çok mutluyum ve sizi tekrar görmeyi ümit
ediyorum.
ft

Saygılarımla,

Barbara Woolman
.e

Barbara Woolman
Santa Rosa, Ca
w
w
w

5
Not: Clark, yıllardır Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) yaşayan,
Folsom Hapishanesinde bir mahkum. Ziyaret odasında EFT kullanarak
birkaç dakika geçirdi ve bütün semptomlar yok oldu. Bir daha hiç geri
gelmediler. Bu değer biçilmez mektup bir hapishane daktilosunda
yazılmış ve burada yazıldığı şekilde korunmuştur.

m
İLGİLİ KİŞİNİN DİKKATİNE

Gary’nin hayatıma getirdiği yardım hakkında bu basit yazı dışında ne ifade

o
edebileceğimi tam olarak bilemiyorum.

.c
1980 yılının Ocak ayında SAN QUENTIN’deki hücreye mahkum edildim. 1982
yılı Nisan ayındaki şartlı tahliyeme kadar bu sürdü. Bu süre içerisinde “TRAVMA
SONRASI STRES BOZUKLUĞU” (P.T.S.D.) vakasına uğradım.

y
Gary ile karşılaşana kadar bir yaşam şekli olarak bu stres bozukluğu ile
yaşadım. Neredeyse 12 sene. e
Artık bunun devam etmemesinden dolayı Gary’e teşekkür ederim. Beni
rk
ziyarete geldi (şu anda FOLSOM HAPİSHANESİ’ndeyim) ve beni ziyaret odasında
tedavi etti. Bu teorilere inanmayan biriydim ve artık bu görüşü paylaşmıyorum.
Dostuma teşekkürlerimle,
tu

SAYGILARIMLA,

TIMOTHY CLARK
ft
.e
w
w
w

6
Greenwood & Co.
COMMERCIAL REAL ESTATE
INCORPORATED

Bay Gary Craig


c/o Adrienne Fowlie
Emotional Freedom TechniquesTM

m
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947

o
Sevgili Gary,

.c
Geçen ay bize EFT’yi göstermiş olduğun Ulusal Gaziler Vakfı için ev sahipliği yaptığın
Los Angeles seminerine katılanlardan biriyim.
“Bütün olumsuz duygulara vücudun enerji sistemindeki bir dengesizlik tarafından
neden olunur” ifadesi cesur bir ifade.

y
Bu duygularda hızlı değişiklikler taratmak üzere vücuda vuruş görüşü kanıt olmadan
kendi inanç sistemimden verebileceğimden fazlasını istedi.
e
EFT’yi kullanarak fobilerin neredeyse hemen iyileştirilebilmesinin veya spor, iş ve
bağımlılıklarda olumlu sonuçların elde edilebilmesinin söylenmesi en azından inanılması
güç bir şey.
rk
Seminerinde birlikte çalıştığın insanlarla elde ettiğin olağanüstü sonuçlara şahitlik
ettikten sonra golf puanımı arttırmak için EFT’yi kullandım.
Tekniği üç kez uyguladıktan sonra sonucun şaşkınlığı ve keyfi içerisinde golf
tu

puanımı on doksanların ortalarından seksenlerin ortalarına düşürerek on (10)


vuruş azalttım.
Şu anda ve sizin tekniğinizi kullanmaya başladığımdan beri bir çok parkurda
sürekli olarak puanımı seksen civarında tutmaktayım.
ft

Artık kendim için seçmiş olduğum tekniğinizin sonraki uygulamasında benzer sonuçlar
almayı bekliyorum.
Bu ilginç eğlenceli araç için size teşekkür ediyorum.
.e

Saygılarımla,
w

Gray DeFevere
w

Gray DeFevere
w

1554 South Sepulveda Boulevard


Los Angeles, CA 90025

7
Yasal Yazılar
Önemli... lütfen dikkatlice okuyunuz

Sağduyunuz size EFT’den olumsuz yan hakkında çoğu zaman dönüşebilir olan bu
etkiler dışında bir şey beklememenizi tavsiye araçlara herkesin erişimi reddedilmeli ve bir çok
edebilir. Bunun nedeni şunlardır: insan için neden uygulanması hassas ve
kolaydır?
Cerrahi prosedürler yok. Örnek olarak şunu dikkate alın...
İğneler yok. Terapistler rutin olarak hastalarına evde

m
Hap veya kimyasallar yok. kullanım için süreci öğretirler.
Vücudu itme veya çekme yok. Öğretmenler bunu öğrencileriyle birlikte
kullanmak için öğrenirler.
Bunların yerine vuruşu, mırıldanmayı, Antrenörler bunu sporcularıyla birlikte

o
saymayı ve gözlerinizi çevirmeyi kapsayan bazı kullanmak için öğrenirler.
nispeten zararsız prosedürler var. Şu ana kadar Ebeveynler bunu çocuklarıyla birlikte
100.000’den fazla kişi EFT’yi kullandı ve kullanmak için öğrenirler.

.c
şikayetlerin sayısı %1’in oldukça altındadır. Doktorlar bunu hastalarıyla ağrı yönetimi
Bazen kimileri bir parça mide bulandırıcı için öğrenirler.
olduğunu ve bazıları da kendilerini “daha kötü Mesaj pratisyenleri daha uzun ve daha
hissettiklerini” bildirmektedir. Bu raporların dayanıklı sonuçlar için kendi mevcut

y
seyrek olması yüzünden sorunu aslında EFT’nin prosedürleriyle karıştırırlar.
yaratıp yaratmadığı bilinmiyor. Bu arada, bazı Ruhsal liderler bunu ihtiyacı olanlara
insanlar önemsiz bir şekilde kendi özel uygularlar.
sorunlarından bahsederek mide bulandırıcı veya
“daha kötü olduklarını” hissetmekteler. EFT’yle
e
Şiropraktörler, akupunkturcular
homeopati pratisyenleri kendi uygulamalarını
ve
rk
tanışmış olsunlar veya olmasınlar bunu arttırmaktadır ve bunu hastalarına kendilerinin
yapacaklardır. kullanabileceği şekilde öğretirler.
EFT hala başlangıç aşamalarındadır ve Ve bu böylece devam eder...
öğreneceğimiz çok fazla şey var. Bu yüzden, Şu anda ne kadar vuruş heveslisinin bu
EFT’nin kullanılmasının bazıları için zararlı olması prosedürleri başkaları adına kullandığından emin
tu

mümkündür. Bundan dolayı, hala deneysel değilim, ama bunun 100.000’i aştığını ve
aşamada olduğumuzu varsaymalı ve EFT’yi muhtemelen dünyada 1 milyon kereden fazla
tedbirli bir şekilde kullanmalısınız. uygulandığını tahmin edebilirim.
Bu satırların arasına, EFT e-mail destek (1) Önemli sonuçlar elde edilmese ve (2)
listesine göndermiş olduğum bir mesajı aşağıda algılanan tehlikeler veya olumsuz yan etkiler en
ft

ekliyorum. Dikkatli bir şekilde okunmalıdır. az seviyede olmasa bu elbette ki


gerçekleşmezdi.
Hiçbir deneyimli EFT uygulayıcısı önemli
.e

Ait olmadığınız bir yere gitmeyin sonuçlar gördüklerini inkar edemezken, kimi
zaman ciddi olabilecek yan etkilerin
bulunabileceğini çoğu kişi farkında değildir.
Herkese merhaba, Açıklamama izin verin.
Bazın insanlar çift kişilik, paranoya, şizofreni
w

Bu önemli bir mesajdır ve “doğruyu bulmak” ve diğer akıl bozuklukları gibi ciddi psikolojik
için saatlerce yazdım. Burada söyleyeceğim şey sorunlar geliştirecek kadar kötü derecede
kesinlikle sağduyu ile ilgili ve %99’unuz ne travma yaşamış ve/veya işkence çekmişlerdir.
w

söylemem gerektiğini zaten anlıyorsunuz. EFT bu ciddi durumlarda bile yardımcı


Ana nokta sağduyuyu EFT ile birlikte olabilirken, SADECE BU BOZUKLUKLARDA
kullanmamız gerektiği ve bunu yapmak için DENEYİME SAHİP OLAN BİR NİTELİKLİ
uygun deneyime sahip olmadan önce ciddi PROFESYONEL TARAFINDAN BU DURUMLARDA
w

meseleleri insanlara uygulamamamızdır. Bu UYGULANMALIDIR.


prosedürlere olan büyük merakımız büyük ilgiye Neden? Çünkü bu hastaların bazıları
neden olurken, bu büyük ilgiyi bazı sağduyu kontrolden çıkabildikleri duygusal boşalmalar
uyarılarına karşı zihnimizde tartmalıyız. yaşayabilirler. Bu duygusal boşalmalar sırasında
Meselenin her iki yönünü de açmama izin verin. kendileri ve diğerleri için zararlı olabilirler ve
Birincisi, insanların büyük bir çoğunluğu için sakinleştirilmeleri veya hastaneye kaldırılmaları
EFT’nin (ve bir çok kuzeninin) zevkli bakış gerekebilir.Bu, vuruş prosedürleri için ne kadar
açılarından birisi çok az veya hiç ağrı olmadan istekli olursa olsun kesinlikle acemilere uygun
uygulanabilmesidir. Nazik doğası sayısız bir şey değildir.
psikologun bu konu hakkında kitaplar yazmaya Bu arada aklıma gelmişken, aslında vuruşun
yöneltmiş ve böylece herkes bu prosedürlere bu duygusal boşalmalara neden olduğunu veya
erişebilmiştir. Neden olmasın? Bir çok mesele bu sorunları hızlandıran şeyin sadece kişinin

8
sorun çıkaran hafızası olduğunu bilmemekteyiz. ** Kişisel Performans Koçlarıyız ve
Yine de, bu alanlarda deneyiminiz yoksa lütfen misyonumuz başkalarının kişisel performans
ait olmadığınız yere gitmeyin. araçlarına dikkatini çekmektir.
Bu duygusal boşalmalar ne sıklıkta meydana ** Araştırmamız ruhsaldır ve bundan dolayı
gelmektedir? Bir psikiyatr hastanesinde oldukça her ikimizde papazlığa atanmış papazız.
yaygındır. Günlük yaşamda nadirlerdir. Yakın bir Bu kurs, oldukça etkileyici bir kişisel
zamanda çok çeşitli duygusal sorunlarla uğraşan geliştirme aracının kapsamlı gösterimi
birkaç usta vuruşçuyu aradım ve 1.000 şeklindedir. Psikoloji veya psikoterapi
hastadan 1’den azının böylesine şiddetli bir eğitimi değildir.
duygusal boşalma yaşadığını öğrendim. ** Bu sözleşmenin diğer şartlarına tabi
Bu en az yüzde sadece bakış açısı olarak olarak, EFT’yi kendiniz veya başkaları için
verilmiştir. EFT uygulayıcılarının “sıra dışı kullanabilirsiniz.
davranması” ve “ait olmadıkları yere gitmesi” ** Adrienne ve ben bu tekniklerle yapmış
anlamına gelmemektedir. Aksine, bir acemi EFT olduğunuz şeylerden dolayı sorumluluk
uygulayıcısı sağduyusunu kullanmalı ve KENDİ almamaktayız ve almayacağız.

m
KAPASİTESİ VEYA EĞİTİMİNİN ÖTESİNDEKİ Bundan dolayı...
RAHATSIZLIKLARI KESİNLİKLE YATIŞTIRMAYA ** Hem kursu alırken hem de sonrasında
ÇALIŞMAMALIDIR. kendi duygusal ve/veya fiziksel iyiliğinize
“Bunu her şeyin üzerinde deneyin!” dair tam sorumluluk almanız gerekmektedir.

o
tabirimle bilinirim. Bu tabir EFT el kitabında, EFT ** Ayrıca EFT’de yardımcı olduğunuz veya
Kursu ve web sitemizde de vardır. Bunun amacı EFT öğrettiğiniz kişilere yol göstermeniz ve

.c
EFT’nin olasılıklarına zihinlerimizi açmaktır. duygusal ve/veya fiziksel iyiliklerine dair
Sorumsuz hareketler için bir izin anlamına tam sorumluluk almanız gerekmektedir.
gelmemektedir. İnsanlar bunu makul bir bağlam ** EFT ile yardım etmek istediğiniz veya
içerisinde yorumlamakta ve birinin Empire State EFT öğrettiğiniz kişiler tarafından yapılan
binasının üzerinden uçması için EFT’yi hak taleplerine karşı Adrienne’i, beni ve EFT

y
kullanmamaktadır. ile uğraşan diğerlerini beri kılmayı kabul
Bazı durumlarda, EFT uygulanan kişiler etmelisiniz.
kendi sorunlu anılarını hatırlarken normal
gözyaşları veya diğer üzüntü biçimlerine sahip
olabilirler. Diğer durumlarda, bazı fiziksel
e
** Bu teknikleri vasıflı bir terapist veya
doktor gözetiminde kullanmanız gerektiğini
vurgulamaktayız.
rk
ağrılar, en azından geçici olarak, “daha kötüye ** Sağduyunuzun uygun olmadığını
gidebilir”. Uzman ve deneyimli profesyoneller bu söylediği bir sorunu çözmek için bu
tepkileri normal olarak karşılayacak ve teknikleri kullanmayınız.
çözümleri için EFT’yi uygun bir şekilde
uygulayacaklardır. Tekrar belirtmek gerekirse, Yukarıda anılanları kabul etmiyor veya
tu

bu tepkiler meydana geldiğinde sağduyu hüküm bunlara uygunluk sağlayamıyorsanız,


sürmelidir. EFT’yi uygulayan kişi buna vakıf lütfen bütün bu malzemeleri hemen tekrar
değilse, hastayı daha fazla deneyime sahip paketleyin ve geri ödeme almak için
birine göndermelidirler. gönderin. Aksi takdirde, bir sözleşmemiz
ft

var ve ben sizin buna uymanızı bekliyorum.


Sevgiyle kucaklıyorum, Gary Yukarıdaki sağduyunun oldukça farkındayım
ve sizinle 12 yaşında biriymişsiniz gibi
Bundan dolayı, aşağıdaki sağduyu ifadeleri konuştuğumu düşünüyorsanız özür dilerim.
.e

aramızda bir yasal sözleşme teşkil etmektedir. Bunu sadece avukatlarım ısrar ettiği için
Lütfen ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyunuz. yapmaktayım. Yeterince konuştum.

** Adrienne ve ben psikolog veya terapist İlerleyin.


değiliz ve hiçbir yetkimiz veya Stanford’daki
w

mühendislik derecemin haricinde üniversite


ortamında hiçbir resmi eğitimimiz yoktur.
w
w

9
Bu Kurstan Neler Beklemelisiniz
Duygusal Özgürlük -- Sadelik -- Sağlıklı Şüphecilik
Vaka Hikayeleri -- Tekrarlama

Duygusal Özgürlük ** Aylar veya yıllar sürmez.


** Kısa bir sürede gerçekleşir ve
Belki de bununla ilgili olarak biraz daha genellikle birkaç dakika içerisinde yapılır.
alçakgönüllü olmalıyım, ama EFT’nin
dünyanızı çarpıcı bir şekilde değiştireceğini İnsanlar genellikle kalıcı olarak basit bir

m
düşünmekteyim. şekilde kendi duygusal ağırlıklarının
Bu noktada bir ötesine geçerler ve yaşamlarını daha
parça esnek etkin bir şekilde devam ettirirler.

o
gözüktüğünü
biliyorum, ama bu EFT, vücudun enerji sistemindeki
teknikler Bağımsızlık dengesizliklerin kişinin psikolojisinde derin

.c
Bildirgesi ile önem etkilere sahip olduğu bulgusuna
açısından yarışabilirler. dayanmaktadır. Vücudun belirli noktaları
Bazıları için bunlar üzerine vurarak bu dengesizliklerin
Bağımsızlık düzeltilmesi genellikle hızlı çarelere yol açar.

y
Bildirgesidir. Hızlıdan kastım bir çok sorunun birkaç
Bağımsızlıktan kastım olumsuz dakika içerisinde yok olmasıdır!!! (Bu
özellikle sorunları yaşamınızdaki belirli
duygulardan özgürlüktür. Gelişmenizi ve sizi
kapasitenizi gerçekleştirmekten alıkoyan gizli
engelleri aşmanızı sağlayan şey özgürlüktür.
e
olumsuz olaylara indirgediğinizde olur. Daha
fazlasını sonra vereceğim.)
rk
Yıllar süren kendinden şüphe etmeden Bu, tekrarlı bir şekilde bu kursta dahil
veya konuşma yapma isteksizliğinden veya edilen vaka hikayelerinde ve canlı seanslarda
sevilen birinin kaybından duyulan üzüntüden gösterilmiştir. Bazı sorunların çözümü daha
veya öfkeden veya tecavüz ya da diğer uzun sürebilir, belki iki veya üç kısa seans. En
zor olanları birkaç günden birkaç haftaya
tu

işkence biçimlerini kapsayan olumsuz


anılardan özgürlüğü kastediyorum. kadar süre gerektirebilir. Neyse ki bunlar
Daha fazla gelir kazanma, bu iş azınlıktadır.
konuşmalarını yapma, yeni bir işe başlama,
golf puanınızı arttırma, kilo verme, insanlarla
ft

rahatlıkla yakınlaşma veya bir konuşmacı,


şarkıcı ya da komedyen olma özgürlüğünü Sadelik
kastediyorum.
.e

Bu hapları kullanmanıza, alkol almanıza,


bu sigaraları içmenize veya buzdolabını talan Bu kurs size bu bulgularla ilgili bütün
etmenize neden olan endişeden özgürlüğü karışıklıkları öğretme iddiasında değildir. Bu
kastediyorum. yüzlerce sayfa sürer ve kuantum fiziği ve
Sevgiyi kolaylıkla ifade edebilme ve bu morfogenetik alanlar gibi oldukça teknik
w

gezegende incelikle ve güvenle yürüme alanları araştırmayı gerektirir. Bunların


özgürlüğünü kastediyorum. tamamını burada kısalttık ve her günkü
Şiddetli korkulardan veya fobilerden veya vatandaş için basit, oldukça işe yara bir
w

endişeden veya panik ataklardan veya yorumunu sağladık.


travma sonrası stres bozukluğundan (PTSD) Bu kursun alınması bir arabayı sürmeyi
veya bağımlılık yaratıcı tutkulardan veya öğrenmeye benzer. Nasıl süreceğinizi
w

depresyondan veya suçluluktan ve bunlar gibi öğrenmek için bir otomobilin bütün fizik,
şeylerden özgürlüğü kastediyorum. kimya, mühendislik ve matematiğini bilmeniz
Daha önceden de söylediğim gibi, EFT’nin gerekmez. Ama gaz pedalı, fren, direksiyon
dünyanızı çarpıcı bir şekilde değiştireceğini ve vites kolunu bilmeniz gerekir. Bu
düşünmekteyim. temellerle bir çok yolda kolaylıkla arabayı
sürebilirsiniz.
** EFT’de uzun, aşırı fazla süren “bana Buradaki amacım oldukça karmaşık bir
hayat hikayenizi anlatın” özelliği yoktur. konuyu birkaç basit, anlaşılması kolay
** Hap yoktur. prosedüre (gaz pedalı, fren vs.)
** Acı vererek iyileştiren geçmiş travma indirgemektir. Bunları ne kadar kısa ve özlü
olayları yoktur. yapabilirsem öğrenilmeleri ve kullanılmaları o

10
kadar kolay olacaktır. Ve bedelini ödediğiniz “Aktörlerin konuşmasını kim duymak
kişisel performansınızı geliştirmek için ister?” Harry M. Warner, Warner Brothers
kullanımı kolay, güçlü bir prosedür. Bundan Pictures, 1923
dolayı, bu kurs kavranması kolay örnekler,
resimler ve metaforlarla çekici bir hale Her ne kadar
getirilmiş ve böylece EFT sürecinin her bir şüpheciliğe sahip
parçası anlaşılır ve açık olmuştur. olmasanız ve
benim yaptığım
Sağlıklı Şüphecilik gibi çabuk ve
hevesli bir şekilde
bunu kabul
İnsanların inançlarını bozması nedeniyle etmeseniz de,
genellikle şüphecilikle karşılaşan bir yeni yardım etmeye çalıştığınız diğer kişilerden
buluş. Ve EFT psikoloji ve duygusal daha fazla şüpheciliğe sahip olacaksınız. Bunu

m
iyileştirme hakkındaki neredeyse bütün nasıl bileceğim? Yılların getirdiği deneyim.
inançları hiçe saymaktadır. “Zor” duygusal Ancak, bu şüphecilik eleştirilmemelidir. Ama
sorunlar için bazı çevrelerde hızlı çareler anlaşılması gerekir, çünkü EFT’ye ilişkin
olarak bazı benzersiz özellikleri vardır.

o
imkansız olarak düşünülür ve bunu hızlı bir
şekilde yapmayı amaçlayan kişiler şarlatan İşte bir örnek. Bir çok durumda bu
olarak nitelendirilir. “Bununla birlikte”, inanç teknikleri (yeni gelenlere) seyircilerin

.c
“bu şeylerin insanların içinde kökleştiği ve bu arasından 5 veya 10 gönüllü ile sahnede
nedenle iyileştirilmesinin uzun bir süre alması gösterdim. Birkaç dakika içerisinde, en az
gerektiği” yönündedir. %80’i fiziksel veya duygusal sorunlarda
İnançlar oldukça güçlüdür. Bunlar için belirgin önemli azalma veya tamamen yok

y
savaşırız. Bunlar için anıtlar yaparız. Tıp, olma yaşadılar. Korkular dindi, baş ağrıları
psikoloji ve politika sistemleri bunlar üzerine geçti, nefes alıp verme çözüldü ve duygusal
kuruludur. Ancak ne yazık ki kimi zaman travma yok oldu. Daha sonra seyircilere
bunlar doğru değildir. Biz sadece öyle
olduklarını düşünürüz. Kimi zaman peri
e
sordum, “Buna kim şüphecilikle yaklaşıyor?”
ve her zaman olduğu gibi ellerin en az yarısı
rk
masallarına inanırız. kalktı.
Önceki sayfalarda verilen sözlere olan Daha sonra bu insanlardaki değişikliklerin
tepkiniz “iyi olamayacak kadar gerçek” veya gerçek olduğunu düşünüp düşünmediklerini
benzeri bir şey içeriyorsa, muhtemelen daha sordum ve her zaman olduğu gibi
şimdiden inançlarınızı bozdum. Bu sağlıklı ve değişikliklerin gerçek olduğunu kabul ettiler.
tu

beklenen bir şeydir. Yeni fikirler dikkatli Bununla birlikte, değişiklikleri yaşayan
incelemelere tabi olmalıdır. Bu, uzun vadede insanlar genellikle benim tanımadığım kişiler
bunları daha kuvvetli kılar. ve seyircilerin arkadaşları. İnsanların dürüst
Elinizde önemli bir buluş tutuyorsunuz. bir şekilde anlattıklarını biliyorlar. Onlara
ft

Sizin de göreceğiniz gibi, bilimsel ilkelerin en sordum, “Peki neden şüphecisiniz?”. Ver
sağlamına dayanmaktadır. “Geleneksel ardından neden bunun işe yaradığına ilişkin
bilgelikten” çarpıcı olarak çok farklı olması nedenlerle onları yaylım ateşine tuttum...
.e

nedeniyle, sürekli olarak ve anlaşılabilir bir


şekilde şüphecilikle karşılanmaktadır. EFT ** İnsanları hipnotize ettiğim söyleniyor.
bunda tek başına değildir. Diğer bulular da Bu ilginç, çünkü hipnoz hakkında hiçbir
aynı tutumlarla karşılaşmıştır. Aşağıda şey bilmiyorum... ve insanların hiçbiri bu
tarihten bazı alıntılar bulacaksınız: nedeni sunmadı.
w

** Bana bunun sadece olumlu düşünme


“Havadan ağır uçan makineler olduğu söylendi. Daha önce olumlu
imkansızdır.” Lord Kelvin, Bilim Derneği düşünmenin bu kadar hızlı bir şekilde
w

Başkanı değişiklik yarattığını hiç görmemiş


olmalarına rağmen.
“Keşfedilecek her şey keşfedilmiştir.” ** Bana insanların sadece sorunlarının
w

Charles H. Duell, ABD Patent Ofisi Yöneticisi, üstesinden gelmek istedikleri söylendi. Bu
1899 sadece bir “sorun hakkında düşünme”
durumu. Peki neden o zaman sahneye
“Hassas ve sorumlu kadınlar oy vermek çıkmadan önce sorunlarının üstesinden
istemez.” Gover Cleveland, 1905 gelmediler?
** Bana bunun devam etmeyeceği, çünkü
“Atom gücünü kullanmaya başlayacak “çabuk onarım” diye bir şey olmadığı
olan insan yoktur”. Robert Milikan, Fizik söylendi. Diğer rahatsızlıkları “çabuk
alanında Nobel Ödülü kazanmış biri onarmak” için penisilin gibi ilaçlar
kullanıyorlar.
** Bana vuruş tekniklerinin insanların
zihinlerini sorunlarından uzaklaştırmak

11
olduğu söylendi. Bu, EFT’nin işe yaraması nedeniyle gözlemlemek ve anlamak
için insanların sorunlarını “açma” önemlidir. Aslında, bir çok insan bunu yaşar
gereksinimini göz ardı eder. ve sizinde bunların arasında olmanız
yüksek bir olasılıktır.
Ve şimdi bu fenomen hakkında gerçekten Bu nedenle size bunu söylüyorum. Bunun
etkileyici şey... verilen nedenlerin hiçbiri farkında olmazsanız “bir bahane öne sürerek
EFT’yi içermemektedir. EFT bir şekilde mazur gösterebilir” ve sırtınızı duygusal
olasılıklar listesinden çıkartılmış! özgürlüğe ve onun sunduğu bir ömür boyu
Ne garip bir tepki. Bu açık faydaları faydaya çevirebilirsiniz.
gördükten sonra insanların süreci daha iyi Şüpheciliğin bir başka nedeni ise EFT’nin
anlamak için tekniklerin ne şekilde işe garip gözükmesidir. Gerçekten garip. Bu
yaradığı ile ilgili soru bombardımanına teknikler kendinizle konuşmanıza, gözlerinizi
tutacağını düşünebilirsiniz. Aksine, süreci çevirmenize ve vücudunuzun çeşitli yerleri
görmezden gelmekte ve başka açıklamalar üzerine vururken bir şarkı mırıldamanıza

m
sunmaktadırlar. Bana ne olduğunu neden olacaktır. Bir çok insanın bildiği gibi
sormuyorlar. Bunun yerine bana ne olduğunu psikolojiye uzaktan bile benzemiyorlar ve
söylüyorlar. inanç sisteminin oldukça dışında olabilir.
Her biri kendi bilgi çantalarına ulaşıyor ve Ancak, arkalarındaki mantığı bir kez

o
“doğru” olduklarına inandıkları şeyle anladığınızda bu teknikler açık bir hal alır. Ve
gerçekleşen şeyi deneyimliyor ve bağlantı bunları neden daha önce bulmadığınızı

.c
kuruyorlar. EFT (henüz) bu çantada değil ve düşünebilirsiniz.
bu yüzden bağlantıyı kurmakta güçlük Söylendiği gibi ilginç bir yanı vardır. İşe
çekiyorlar. Artık birkaç yüzyıl önce bilim yaramaları için bu tekniklere inanmanız
adamlarımızın dünyanın düz olduğuna gerekmez. Bazı insanlar hatalı bir şekilde

y
inanlara dünyanın yuvarlak olduğunu EFT’nin insanlar ona inandığı için sonuç
söylediklerinde nasıl hissettiklerini biliyorum. verdiği kararını verirler. Bu oldukça tuhaf bir
Neredeyse hiçbir zaman birisi çıkıp bana karardır, çünkü genellikle şüpheci olan kişiler
“Evet, aynı sizin söylediğiniz gibi. Onlar
sorunlarını açarken siz onların enerji sistemini
e
tarafından verilmişlerdir.
rk
dengelediniz ve böylece nedeni giderdiniz.”
demiyor. Şu anda olanda bu. Ve son yarım Vaka Hikayeleri
saatimi seyirciye neyin olabileceğini
anlatmakla geçirdim. Bu insanların sahnede Bir çocukken beysbol çok ilgimi çekerdi
oldukları birkaç dakika süresince meydana ve New York Yankees’in orta sahasında
tu

gelen tek şey buydu ve değişiklikleri getiren oynamayı isterdim. Sopayla topa vurmak çok
tek şey yine buydu. kolay görünürdü. Sadece kale işaretinin orada
Bunun hakkında eleştirel olmaya alışkınım durur ve size doğru fırlatıldığında topa
ve insanların kavgacı, inatçı veya ahmak vurursunuz.
ft

olduklarını düşünürdüm. Kendime sorardım, Topa vurmak bir beceridir ve


“Bu kadar belirgin bir şeyi nasıl göremezler?” uzmanlaşmak için deneyim gerektirir. Ne
Ancak daha sonra, bu tepkinin yaşamlarının kadar fazla hızlı top, kavis ve kayma
her adımında olması nedeniyle kavgacı, inatçı
.e

görürseniz o kadar iyi olursunuz. Aynısı EFT


veya ahmak olmadıklarını fark ettim. Otobüs için de geçerlidir.
şoförü veya doktor olmaları önemli değildi. En EFT’nin mekaniğini ezberlemek kolaydır.
yakın arkadaşlarımdan bazıları bu güzel Uygulamakta bir o kadar basittir ve birkaç
sonuçları basit bir şekilde “bir bahane öne denemenin ardından mekaniklerde uzman
w

sürerek makul gösterebilir” ve sürecin haline gelebilirsiniz. Ancak, bunda


“ahmaklığı”na gülebilirlerdi. uzmanlaşmak istiyorsanız, becerinizi
Çoğu zaman değişiklikleri yapan kişiler mükemmel bir hale getirmek için EFT
w

bile bu değişikliği yaratan şey olarak bir kursundaki kasetleri ve diğer kaset setlerimizi
başka şeye inanır. Ve bu genellikle yakın bir özenli bir şekilde çalışmanız ve çeşitli
zamanda meydana gelen bir deprem veya sorunlarda (hızlı toplar, kavisler, kaymalar)
w

maaşlarına yapılan zam gibi tamamen denemeniz gerekmektedir. Kısaca, bu el


alakasız bir şeyler olur. Aslında, meydana kitabında gördüğünüzden çok daha fazla
gelen değişikliği veya bunun EFT eğitim ve deneyime ihtiyaç duyacaksınız.
uygulanırken gerçekleştiğini inkar etmezler. Belki de EFT’yi kullanırken
Sadece bunun vuruş teknikleri ile olan karşılaşacağınız en büyük sınır bunu ne kadar
bağlantısını kuramazlar. Onlar açısından bu yapabileceğinizdir. Bu kursta sizi vaka
hesaba katılmaz. Bir anlamı olmaz. Başka bir hikayeleriyle doldurmamın sebebi bu. Bunları
açıklaması olmalıdır. Bu prosedürleri ilk bu el kitabında yazılı olarak bulacaksınız.
aldığım kişi olan Dr. Roger Callahan bunu Daha da önemlisi, videolarda bunlardan
APEX sorunu olarak adlandırmaktadır. saatlerce var ve ses kasetlerinde ise çok daha
Tekrar ediyorum, bu eleştirilemez. Ama, fazlası. Bu kasete alınan seanslar, EFT’yi
bunun çok sık bir şekilde meydana gelmesi

12
yazılı sayfalardan çıkartmaları ve gerçek
yaşamdaki etkinliğini göstermesi nedeniyle Tekrarlama
bu tekniklerde uzmanlaşmanız açısından
kritiktir. Lütfen bunları ayrıntılı bir şekilde Tekrarlamaya çok fazla inananlardanım.
çalışın. Gerçek insanlar ve gerçek sorunlarla Dünyada en çok onurlandırılan öğretme
yapılmış olan gerçek hikayelerdir ve ufkunuzu aracıdır ve devamlı olarak bunu kullanırım.
genişletebilirler. Bir şeye ne kadar maruz kalırsanız o
Bazı kişilerin ömürleri boyunca süren kadar iyi öğrenirsiniz. Bu nedenle bu kursta
sorunlarından bir anda kurtulmalarına ve bu fikirlere bir çok bakış açısından varışımı
bazılarının da ısrar gerektirdiğine şahit duyacaksınız. Bu el kitabında, videolarda ve
olacaksınız. Bazı şiddetli duygusal sorunlarda ses kasetlerinde aynı kavramları tekrar tekrar
EFT’nin uygulandığını duyacak ve kasette ziyaret ediyorum.
eriyip gittiklerini seyredeceksiniz. Ayrıca, Bir düşünceyi tekrar tekrar duymaktan
tamamen yok olmayan bazı kısmi yorgun düşerseniz müteşekkir olun. Bu, o

m
rahatlamalar göreceksiniz. Kısaca, bu kasetler düşünceyi öğrendiğiniz ve sizi sıkacak kadar
size mekanik EFT’den uzmanlığa mezun iyi öğrendiğiniz anlamına gelmektedir. Bu, bir
olmak istiyorsanız gerçek deneyim ve gerekli düşünceye sadece bir kez maruz kalmak ve
geçmişi sağlayacaktır.

o
hafızanızın derinliklerine almamanızdan çok
Sizi bu kadar çok vaka hikayesine daha iyidir. Bu tekniklerin yaşam kaliteniz
boğmamın bir başka sebebi ise şüpheci üzerindeki büyük önemi nedeniyle, bu son

.c
olamayacağınız kadar çok kişinin EFT’yi derece önemli düşünceleri evde çalmazsam
kullanarak çarpıcı değişiklikler yaşadığını size size utanç verici bir zarar vermiş olurum.
göstermek istememdir.
En sağlam şekilde yerleştirilmiş olan Bu yüzden... Tekrar ediyorum... Bu

y
şüphecilik bile bu belirgin kanıt barajına kursta tekrarlamalar bekleyin.
dayanamayacaktır. EFT olduğunu söylediğim
her şey ve çok daha fazlası.
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

13
EFT’nin Arkasındaki Bilim
Bir mühendisin psikoloji bilimine bakışı -- Vücudun enerji sistemi
Dr. Callahan’ın ilk deneyimi
Buluş İfadesi -- %100 onarım kavramı

Bir mühendisin psikoloji bilimine kullanmadığımı anlayın. Her zaman insanlara


bakışı yönelik meslekler seçtim ve aynı zamanda
her an bir Kişisel Performans Koçu olarak
gerçek tutkumun peşinden gittim.
Ancak bu bilimsel eğitimim tarafından

m
Bu kurs Stanford’lu bir mühendis
etkilendiğim şeklinde anlaşılmamalıdır.
tarafından yazılmıştır. Adımın önünde uzun
Aslında, bu eğitim beni bir çok kişisel
bir unvan listesine sahip olan bir psikolog
performans aracına yöneltmiştir.
değilim. İnsanlar bana Gary veya Dr. derler.

o
Görüyorsunuz işte, mühendislik tam bir
Geleneksel bir düşünürseniz, bu sizi
bilimdir. Oldukça pratiktir. İki artı iki dörde
sıkabilir. Buna rağmen, bir mühendisin
eşit olmalıdır. her şeyin bir nedeni vardır. Bir

.c
psikoloji alanına girmesinin ne anlamı olabilir?
mühendisin düşüncesinde mantık hüküm
Fizik bilimleri ve
sürer.
akıl bilimlerinin
Bu yüzden, kişisel gelişim araçlarını
ortak bir yanı
aramaya başladığımda bu kafa yapısını da
yoktur. Bu

y
yanıma aldım. Bana göre bir araç mantıklı
gerçektir.
olmalıdır, pratik olmalıdır, bilimsel olmalıdır.
Ancak 40 yıl
önce insanın yaşam
kalitesinin
doğrudan duygusal
e
Kısaca, gerçek dünyada işe yaramıyorsa
ilgilenmedim.
Böylece psikoloji hakkında kitaplar
rk
okumaya ve seminerlere katılmaya başladım.
sağlığı ile ilişkili
Bu, yapılabilecek olan “mantıklı” şeydi. Ama
olduğunu fark ettim. Duygusal sağlık
psikoloji benim için bir bilmece gibiydi. Bir
özgüvenin altındaki temeldir ve özgüven de
mühendis olarak kullandığım aynı mantık ve
yaşamın her adımında başarının sıçrama
hassasiyetle bakıyordum, ama bir türlü
tu

tahtasıdır. Bu yeni bir düşünce değildir.


olmuyordu. Psikoloji olarak ilinen yerleşmiş
Neredeyse herkes bunu kabul eder ve
geleneği araştırarak geçen uzun yıllardan
kendine yardım bütün büyük kitapçılardaki
sonra size mühendislik bilimi ve psikoloji
konuyla ilgili kitaplarda tomurcuklanmaktadır.
biliminin birbirleriyle az bir ilişkiye sahip
ft

Bir çok insan bu düşünceyi kabul eder ve


olduğunu temin edebilirim.
bununla ilgili bir kitap okur veya bir seminere
Yüzeysel olarak, psikoloji oldukça bilimsel
katılır. Ancak ben bunu oldukça ciddi olarak
gözükmektedir. Amerika’da neredeyse bütün
ele alıyorum. Bu dünyada yaşadığım sürece
.e

önemli üniversitelerde psikolojik konuları


bunu kendim ve başkaları için keyifli bir
araştırmaya adanmış laboratuarlar vardır.
deneyim haline getirebilirim. Bu nedenle,
Teoriler ileri sürülmekte ve dikkatli bir şekilde
insanlara buna ilişkin olarak yardımda
test edilmektedir. Daha sonra “kontrollü”
bulunabilecek araçları aramak için 40 yılımı
çalışmalar, alanındaki en çok saygı gören
w

verdim.
pratisyenler tarafından araba dolusu
Yüzlerce kitap okudum ve seminerler ve
profesyonel yazıların temelini oluşturur. Hepsi
kasetler için binlerce dolar harcadım. “Büyük
etkileyici gözükmektedir ve bir çok yönden
w

hikaye” peşindeki bir gazetecinin hevesiyle


öyledirler.
bulabildiğim her şeyi takip ettim. Neyin işe
Bütün bu araştırmalar düşünme sürecimiz
yaradığını bulmak için her çeşit psikiyatr,
ve davranışlarımıza ilişkin bir çok değerli
psikolog ve psikoterapistle görüştüm. Ve şu
w

bakış açısını ortaya çıkartır. Satış ve reklam


ana kadar, EFT kişisel gelişim için bulduğum
ve diğer birçok alanda etkin bir şekilde
en şaşırtıcı, en ödüllendirici ve en etkili araç
kullanılırlar. Ancak, bunların büyük bir
oldu. Adını hak ediyor ve gerçekten de
çoğunluğu insanların kendi duygusal
olumsuz duygulardan özgürlük sağlıyor.
sorunlarından çok az miktarda hızlı ve
Ama ben kendimi aşıyorum. Bu ustaca
uzun süreli kurtuluş sağlamaktadır.
yapılmış olan keşfi sizlere tanıtmak için
Bunun biraz saygısızca göründüğünü
önemli bir temel oluşturmaları nedeniyle
biliyorum ve kabalık yapmak istemiyorum.
araştırmamın bazı dönüm noktalarını takip
Ama bir mühendisin standartlarında oldukça
etmek istiyorum.
doğru bir ifadedir. Elbette bazı istisnalar
İlk olarak, lütfen bir mühendis olarak
eğitimimi hiçbir zaman resmi olarak

14
mevcuttur, ama geleneksel tekniklerin büyük psikolojik teorinin geçerli olup olmadığı için
bir çoğunluğu kötü kayıtlara sahiptir. tek bir kriter vardır. Yani... hasta için işe
Lütfen bunun psikoterapistlerin bir yarıyor mu?
eleştirisi olmadığını anlayın. Bu mesleğin Örneğin, bir mühendis bir bilgisayar
üyelerinin dünya üzerindeki kendini işe en tasarlarsa gerçek dünyada işe yaraması ve
fazla adamış insanlar arasında görüyorum ve kusursuz bir şekilde çalışması gerekir. Aksi
bir çoğunu şahsi arkadaşım olarak sayıyorum. takdirde, tüketiciler paralarını geri almak için
Hastalarına karşı oldukça fazla ilgiye sahip hemen geri gönderecektir ve kötü bir mektup
olan son derece yardımsever bireyler. Uzun gönderebilirler. Bununla birlikte, duygusal
saatler boyunca çalışıyorlar ve sürekli olarak sağlık açısından eğer yeni bir yöntem işe
üzerinde çalıştıkları araçları geliştirmek için yarıyor gözüküyorsa ve çok fazla radikal
yeni yollar arıyorlar. EFT, “insanlara yardımcı olmadığı sürece, genellikle büyük bir buluş
olma alet çantaları” için tamamen farklı bir olarak ilan edilir ve yöntemi bulan kişi
bilimsel öğe içeren yeni bir araçtır. Bu kitaplar yazarak ve konferanslar vererek

m
bilimsel öğe en fazla talepte bulunan bir zengin olur. İlginç, ama bu şekildedir.
mühendisi bile tatmin edebilir. Terapistlerin Kişisel gelişim araçlarına ilişkin
performansını arttırması gerekir. araştırmamın ilk yıllarında psikolojide
Bazı insanlar korkuları, öfke, suçluluk, dereceler almayı düşündüm. Ancak bu alana

o
keder, depresyon, travmatik anılar vs.’den maruz kaldıkça bunun benim zararıma olacağı
kurtulmak için aylar veya yıllar süren sonucuna vardım. Neden? Çünkü, en

.c
terapiler geçirmekte ve biraz ilerleme azından benim standartlarıma göre, işe
kaydetmek veya hiçbir ilerleme yaramayan yöntemleri öğrenmem
olmamaktadır. Böylece, başkasının “cevaba” gerekiyordu.
sahip olduğu umuduyla terapist Benim açımdan sorgulanabilir bir değer

y
değiştirmektedir. Sonuçlar genellikle aynıdır. olan bir şeyi öğrenmek için bu eğitimden
Tekrar ve tekrar değiştirirler. Para harcalar. geçmenin değerlerini göremedim. Paradoksal
Zamanlarını harcarlar. Duygusal açıdan acı olarak beni işe yarayan kişisel gelişim
verici seanslardan geçerler. Ama
insanların bir çoğu için olumlu herhangi bir
bu e
araçlarını bulma hedefimden saptırabilirdi.
Yıllar geçtikçe, kendim için kullandığım ve
rk
şey meydana gelirse, bu çok fazla başkalarına öğrettiğim bir yardımcı araçlar
olmayacaktır. listesi keşfettim. Bunların hiçbiri psikoloji ders
Bunu oldukça tuhaf bulmaktayım. Benim kitaplarından gelmemekteydi. Tamamı
açımdan kullanılan yöntemlerle ilgili olarak düzgün bir şekilde uygulandığında doğru
kesinlikle yanlış bir şeyler var, çünkü (1) işe olarak alınmakta ve etkili olmaktaydı.
tu

yaramıyorlar (en azından benim Oldukça yardımcı olduğunu düşündüğüm


standartlarıma göre) ve (2) acı verecek kadar araçlardan biri aynı zamanda NLP olarak
yavaşlar. Bu yüzden terapistlere ve hastalara bilinen Duygusal İletişim Planlamadır. İlk
sordum, “Çok az bir yol kat etmek neden bu olarak buna daldım ve bu konuda oldukça
ft

kadar uzun sürüyor?” Cevaplar farklılık uzmanlaştım. Bir Usta Pratisyen olarak tasdik
gösterdi, ama genellikle aşağıdakilere benzer edildim ve bir çok insana bununla yardım
şeyler söylediler... ettim. Kişisel gelişime ilgi duyanların bunu
çalışmasını tavsiye ederim.
.e

** ”Sorun oldukça kökleşmiş durumda” Ardından, güvenilir kişisel gelişim


veya araçlarına ilişkin araştırmam yeni bir seviyeye
** “Bu derin bir yara” veya geçiş yaptı. Güney California’da birkaç dakika
** “Emin değiliz... sizde biliyorsunuz ki içerisinde insanlara şiddetli korkularından
w

zihnin gizemleriyle uğraşıyoruz” (fobilerinden) kurtulma sağlayan Dr. Roger


Callahan adındaki bir psikologdan bahsedildi.
Benim mühendislik düşüncem bu Görevine fazlasıyla bağlı biri olarak,
w

cevapları bir bahane öne sürerek mazur yöntemlerini sormak üzere derhal aradım.
gösterme veya yöntemlerin çok fazla işe Bana yöntemlerinin sadece fobilerle sınırlı
yaramamasını haklı göstermeye çalışmak olmadığını söyledi. Bütün olumsuz
w

olarak algıladı. Ama bir çoğuna göre doğru duygulara uygulanmaktaydılar.


gibi gelmekteydi. Makul gelmekteydi. Bu Depresyon, suçluluk, öfke, keder, travma
yüzden kabul etmiş ve izlemişlerdi. Ayrıca, sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve adını
başka ne yapılabilirdi ki? Gerçek cevaplar sayabileceğim diğer olumsuz duyguları
mevcut değildi. kapsamaktaydı. Ayrıca, yöntemin
Ayrıca, terapiden yardım veya kurtuluş uygulanması sadece birkaç dakika sürüyordu
alan birilerinin olmadığını söylemek ve sonuçlar genellikle kalıcıydı.
istemiyorum. Bazıları bunu alıyor. Ama Bir yandan iddiaları hakkında
genelde dünya üzerindeki en yavaş ve en hevesliydim. Ama yeterince şüpheci
etkisiz bilimler arasında yer almaktadır. davrandığımı da kabul etmeliyim. İfade bana
Bu mühendis için önemli olan tek bilimsel bile biraz gösterişli görünmekteydi. Ama hala
laboratuar gerçek dünyadır ve belirli bir dinliyordum. Ardından, bana yöntemin

15
vücudun enerji meridyenlerinin uç noktalarına kadar çabuk hissedersiniz. Vücudu ne olduğu
parmak uçlarıyla vurmaktan meydana hakkında bilgilendirmek için elektrikli
geldiğini söyledi. mesajlar sürekli olarak gönderilir. Bu enerji
“Akupunkturdaki gibi meridyenler mi akışı olmadan göremeyebilir, duyamayabilir,
diyorsunuz?” dedim. hissedemeyebilir, tat alamayabilir veya
“Tamamen,” diye cevap verdi. koklayamayabilirdiniz.
“Hmmm, bu biraz tuhaf,” diye düşündüm. Vücutta elektrik
Karşımda bazı irkiltici iddialarda bulunan (enerji) bulunduğuna
ve vücutta dolaşan gizli elektrik miktarları ilişkin bir başka
açısından bunları açıklamaya çalışan bir PhD belirgin kanıt ise
bulunmaktaydı. Psikoloji ve elektrik bana elektroensefalogram
oldukça uzak gözüktü, ama bir ispatını (EEG) ve
görebilmek için videolarından bazılarını satın elektrokardiyograftır
aldım. (EKG). EEG beynin

m
Gördüklerim beni şoke etti. Açık bir elektrik aktivitesini kaydeder ve EKG ise
biçimde insanlar en şiddetli duygularının kalbin elektrik aktivitesini kaydeder. Bu
ötesine geçiyordu ve bunu bir anda cihazlar yıllardır tıp biliminde kullanılmaktadır
yapıyorlardı ve sonuçlar çok uzun ve TV’deki hastane dramlarında ölen

o
süreliydi. hastalara takılırken gördüklerinizdir. Ekran
Buna yakın bir şeyi hiçbir yerde daha sinyal vermeyi durdurduğunda hasta

.c
önce görmemiştim. ölmüştür.
Hala duygular ve vücudun enerji sistemi Elektrik sistemlerimiz fiziksel sağlığımız
arasındaki bağlantıyı göremiyordum, ama için son derece önemlidir. Bundan daha açık
benim açımdan bilimsel bir bağlantı vardı. ne olabilir? Enerji akışı durduğunda ölürüz.

y
Belki de psikolojiye gerçekten bilimsel bir Bununla ilgili olarak doktorunuza danışın.
yaklaşım bulmak üzereydim. Aslında, Bunun doğruluğundan kimse şüphe edemez.
bulduğum şey buydu. Olumsuz duyguların Aslında, medeniyet bunu binlerce yıldır
gerçek nedeni herkesin olduğunu düşündüğü
şey değildi. Psikologların baktıkları yerde
e
bilmekte. Yaklaşık 5.000 yıl önce, Çinliler
vücudun içerisinde çalışan karmaşık bir enerji
rk
değildi. Bu yüzden bulamadılar. Yanlış yere devreleri sistemi buldu. Bu enerji devreleri,
bakıyorlardı. Bütün olumsuz duyguların veya söylendikleri gibi meridyenler, Doğu
nedeni vücudun enerji sisteminde sağlık uygulamalarının merkezidir ve modern
kapsanmaktaydı. Biraz garip görünse de, bu zamanların akupunktur, akubasınç ve çok
önemli, paradigma değiştirici bir kavramdır. çeşitli diğer iyileştirme tekniklerinin temelini
tu

Ama kanıt sonuçlardadır. Benim için oluştururlar.


önemli olan tek laboratuar gerçek dünyadır Bu enerji vücut içerisinde akar ve gözle
ve bu tekniklerin üstün olduğu yer burasıdır. görülemez. Yüksek teknolojiye sahip
Bunu bu kursta kapsanan canlı kasetlerde ekipmanlar olmadan görmek imkansızdır.
ft

tekrar tekrar göreceksiniz. Bu tekniklerin hızı, Örnekseme açısından, bir TV setinde akan
etkinliği ve uzun süren doğaları 40 yıllık enerjiyi göremezsiniz. Ancak, yüksek etkileri
yoğun araştırmam sırasında karşılaştığım her nedeniyle orada olduğunu bilirsiniz. Sesler ve
şeyin ötesindedir. görüntüler enerji akışının var olduğuna dair
.e

Bu keşif EFT’yi yöneten motordur. Bu kanıtlarınızdır.


olmadan bu kurs var olmaz. Bu nedenle, Aynı şekilde, orada olduğunu bilmenizi
anlayışınızı daha iyi kurabilmeniz için bu çok sağlayan etkiler yaratmasından dolayı EFT
önemli enerji sistemine daha fazla size vücudunuzdaki enerji akışı hakkında
w

odaklanmamız gerekmektedir. çarpıcı bir kanıt sunar. Enerji


meridyenlerinizin uç noktalarına basit bir
şekilde vurarak duygusal ve fiziksel
w

Vücudun enerji sistemi sağlığınızda bazı büyük değişiklikler


yaşayabilirsiniz. Bir enerji sistemi olmasaydı
Vücutlarımız büyük bir elektrik özelliğine bu değişiklikler meydana gelmezdi.
w

sahiptir. Anatomideki başlangıç dersleri bunu Batı tıp bilimi vücudun kimyasal doğasına
kapsar. Ayaklarınızı bir halıda sürüyün ve odaklanır ve son birkaç yıla kadar bu gizli
ardından metalden yapılmış bir maddenin ama güçlü enerji akışlarına çok fazla dikkat
üzerine koyun. Kimi zaman parmak etmemiştir. Ancak, bunlar varlar ve
uçlarınızdan statik elektriğin boşaldığını genişleyen bir araştırmacılar grubunu
görebilirsiniz. Vücudunuzda elektrik özelliği çekmektedir. Daha fazla ayrıntı için aşağıyı
olmasaydı bu mümkün olamazdı. okuyunuz:
Sıcak bir fırına dokunduğunuzda acı
hemen hissedilir, çünkü acı sinirlerden doğru ** Robert O. Becker ve Gary Selden.
beyne elektriksel olarak iletilir. Acı elektrik Vücut Elektriği. Morrow, NY, 1985.
hızında yolculuk eder ve bu yüzden acıyı bu ** Robert O. Becker . Çapraz akımlar.
Tarcher, NY, 1992.

16
** H.S. Burr. Ölümsüzlük projesi:
yaşamın elektrik modelleri. Neville
Spearman, Londra, 1972.
** B. Nordenstorm. Biyolojik olarak
kapalı elektrik devreleri: ilave bir dolaşım
sistemi için klinik, deneysel ve teorik
kanıt. Nordic, Stockholm, 1983.
Giderek artan bir sayıda sağlık pratisyeni, Bunu Mary’nin su fobisi açısından
fiziksel iyileşmeye yardımcı olmak üzere bu düşünelim. O korkuyu yaşarken mide
çok önemli enerji sistemini kullanmanın meridyenindeki enerji akışı bozulmuştu. Bu
yollarını aramaktadır. Akupunktur, masaj enerji dengesizliği duygusal yoğunluğuna
terapisi ve şiropraktik bunlardan sadece bir neden olan şeydi. Göz altlarına vurulması
kaçıdır. Kitapçıların rafları sağlam fiziksel meridyen aracılığıyla atımlar göndermiş ve
sağlığı tanıtmak için enerji meridyeni bozukluğu düzeltmiştir. Onu dengelemiştir.

m
teknikleri hakkındaki kitaplarla dolup Enerji meridyeni dengelendiğinde duygusal
taşmıştır. yoğunluk ve korku yok olmuştur. Bunun
içerisinde istenmeyen duygularınız hakkında

o
öğrenebileceğiniz en güçlü şey
Dr. Callahan’ın ilk deneyimi bulunmaktadır. Bunlara enerji bozulmaları
neden olur.

.c
Şimdi, buluş ifadesini daha ayrıntılı olarak
EFT’nin arkasındaki bilim diğer bir çok inceleyelim. İlk olarak ne söylemediğini fark
keşif gibi gelişmemiştir. Bunun nedeni bir edin. Olumsuz bir duygunun bir geçmiş
laboratuar ortamında yaratılıp ardından travma deneyiminin anısı tarafından neden

y
gerçek dünyada test edilmediği içindir. Bunun olunduğunu söylemez. Bunun farkına
yerine, ilk olarak gerçek dünyadaki şaşırtıcı varılması önemlidir, çünkü travmatik anıların
olaylar yolu göstermiştir. olumsuz duygulara varsayılan bağlantısı
1980 yılında Dr. Roger Callahan şiddetli
su fobisi olan bir hasta, Mary, üzerinde
e
geleneksel
dayanaktır.
psikoterapide bir başlıca
rk
çalışmaktaydı. Her ikisi de suya duyduğu Bazı çevrelerde, “anıyı tedavi etmek”
korkuyla ilişkili olarak sık baş ağrıları ve kabul edilen uygulamadır ve süreç içerisinde
korkutucu kabuslar yaşamaktaydı. Yardım hastadan defalarca bazı duygusal olarak acı
bulabilmek için yıllardır bir terapistten bir verici olaylardan kurtulması istenir. Bunun
başka terapiste gitmekteydi ve hiçbir önemli aksine, EFT anıya saygı gösterir ama vücudun
tu

gelişme olmamıştı. enerji sisteminde bir bozulma olan asıl nedeni


Dr. Callahan bir buçuk yıl süresince belirler.
geleneksel araçlarla yardımcı olmaya çalıştı. Ülkenin her yanından insanlar telefondan
O da çok fazla bir ilerleme kaydedemedi. doğru yardımcı olmam için beni arıyorlar. Her
ft

Ardından, bir gün psikoterapinin normal zaman ben sormadan geçmiş travmaları
“sınırlarının” dışına adım attı. Merakı hakkındaki ayrıntıları anlatmaya başlıyorlar.
nedeniyle vücudun enerji sistemini Bunun nedeni, onlara yardımcı olabilmem için
.e

çalışmaktaydı ve Mary’nin gözlerinin altına yanlış bir şekilde bütün ayrıntılara ihtiyacım
(mide meridyeninin bir uç noktası) parmak olduğuna inanmalarıdır. Onlar için, bu anılar
uçlarıyla vurmaya karar verdi. Bu, Mary’nin sorunlarının nedenidir.
mide rahatsızlığına yol açtı. Bütün bu duygusal olarak yüklü anıları
Dr. Callahan’ı şaşırtarak Mary aniden gereksiz bir şekilde taşıyan insanlara yardım
w

fobisinin yok olduğunu söyledi ve yakındaki etmeyi gerçekten istiyorum. Ama, EFT’nin
bir yüzme havuzuna koştu ve yüzüne su kendilerine yardımcı olması için bütün bu
vurmaya başladı. Korku yok. Baş ağrısı yok. korkunç ayrıntılardan acı verici bir şekilde
w

Kabuslar dahil olmak üzere hepsi yok kurtulmalarına gerek olmadığını söylediğimde
olmuştu. Ve bir daha asla meydana insanlar bunu her zaman garip karşılıyorlar.
gelmedi. Su fobisinden tamamen Bu anılar istenmeyen bir anıya katkıda
w

kurtulmuştu. Sonuçlar psikoterapi alanında bulunabilir (daha sonra nasıl olacağını


nadir rastlanabilecek sonuçlardı, ama EFT’de göreceksiniz), ama bunlar doğrudan neden
bunlar yaygındı. değildir. Bundan dolayı, acı verici bir şekilde
bunların üzerinde durmak için zaman
Buluş İfadesi harcamamız gerekmez. Bunu yapmak
gereksizdir.
Ve şimdi, bunu aklımızda tutarak, EFT’nin Bu yüzden, EFT’de nispeten daha az bir
arkasındaki temel. Bundan böyle bunu “Buluş duygusal güçlük vardır. Nispeten daha az acı
İfadesi” olarak adlandıracağız. verir. Kısaca sorununuzu hatırlamanız
istenecek (burada bir parça rahatsızlık
duyabilirsiniz), ama hepsi bu kadar. Acıyı

17
rahatlatmaya gerek yok. Aslında, EFT ile uzun
süreli rahatsızlığın üretilmesi uygun
görülmemektedir. Bu, EFT’nin geleneksel Ara adım olan adım 2’nin meydana
yöntemlerden radikal farklılıklarına bir gelmemesi durumunda adım 3’ün imkansız
örnektir. olduğuna dikkat ediniz. Diğer bir ifadeyle, anı
Öğrenmenize daha fazla yardımcı olmak vücudun enerji sisteminde bir bozulmaya
amacıyla, vücudunuzdaki enerji akışını bir TV yol açmıyorsa, olumsuz duygu meydana
setindeki enerji akışıyla karşılaştırmanız gelmez.
yardımcı olabilir. Elektrik TV’nizde normal Bu yüzden bazı insanlar anılarından
olarak aktığı sürece ses ve görüntünün ikisi rahatsız olurken bazıları ise rahatsız olmaz.
de nettir. Ama TV setinin arkasını Aradaki fark, bazı insanların enerji
çıkarttığınızda ve bütün o “elektronik sistemlerinin dengesinin bozulması için bir
spagetti” içerisine bir tornavida soktuğunuzda eğilime sahipken diğerlerinin böyle bir
ne olur? Kesinlikle eğilimde olmamasıdır.

m
elektrik akışını bozabilir Bunu aklımızda tutarak, “anıyı tedavi et”
veya yönünü yönteminin asıl noktayı nasıl kaçırdığını
değiştirebilirsiniz ve görmek kolaydır. Adım 1’i belirler ve adım
içeride bir elektrikli 2’yi görmemezlikten gelir.

o
“zzzzzt” meydana Bu yüzden geleneksel psikoloji nedeni
gelebilir. Görüntü ve (enerji bozulması) değil de anıyı hedef

.c
ses birden değişiverir ve TV “olumsuz duygu” aldığında bazı insanlar kötüleşme eğilimi
biçimini gösterebilir. göstermektedir. Birinin üzücü bir anıdan canlı
Aynı şekilde, enerji sistemlerimizin bir şekilde kurtulmasını gerektirerek adım 1’in
dengesi bozulduğunda, içeride bir elektrikli belirlenmesi enerji sisteminde daha fazla

y
“zzzzzt” etkisi yaşarız (vuruş ile – kimi zaman bozulmaya neden olur. Ve bu daha fazla acı
becerikli sanatçılık gerekir – kasetlere anlamına gelir, daha az değil. Genellikle
bakınız) ve olumsuz duygu uzaklaşır. Bu sorunu kötüleştirir. Adım 1 yerine adım 2
kadar basit. Bunun en azından ilk bakışta ne
kadar garip göründüğünün ve inanmanın ne
e
belirlenmiş olursa, nispeten daha az bir acı
olabilir. Enerji sistemi uygun vuruşla
rk
kadar güç olduğunun farkındayım. Bu dengelenebilir ve olumsuz duygunun yerini iç
teknikleri uyguladıktan sonra insanlarda bir dinginlik alır. Doğru neden belirlendiği için
çok olağanüstü değişikliği görmemiş olsaydım sonuç hızlı rahatlama olabilir. Bu EFT ile
buna ben de inanmazdım. defalarca meydana gelir.
Ara adım... eksik parça. Bir kez kabul Tekrar “Buluş İfadesine” dönelim. Lütfen
tu

ettiğinizde, “içeri girmesine” izin verdiğinizde, bunun tamamının içlemci olduğuna dikkat
mantığı inkar edilemez bir hal alır. ediniz. “BÜTÜN olumsuz duyguların nedeninin
Belirginleşir ve diğer yöntemlerdeki bütün vücudun enerji sisteminin bozulması”
zayıflıkları görmeye başlarsınız. olduğunu söyler. Bu korkuları, fobileri, öfkeyi,
ft

Örneğin, yukarıda sözü edilen “anıyı kederi, endişeyi, depresyonu, travmatik


tedavi et” yöntemi bu keşiflerin ışığında göze anıları, PTSD’yi, kaygıyı, suçluluğu ve spor, iş
çarparak hatalı olmaya başlamaktadır. Bu ve yapılan sanattaki bütün sınırlayıcı
yöntemde, kişideki duygusal bozukluğun duyguları içerir. Bu kapsamlı bir listedir ve
.e

doğrudan nedeninin geçmiş travmatik anı yaşayabileceğimiz neredeyse bütün kısıtlayıcı


olduğu varsayılır. Ama değildir. Bir ara adım duyguları kapsar.
vardır; anı ve duygusal bozukluk arasındaki Farklı olarak ifade edildiğinde, bütün bu
kayıp parça. Ve bu ara adım vücudun enerji olumsuz duyguların aynı nedene sahip olduğu
w

sisteminin bozulmasıdır. Duygusal anlamına gelir... vücuttaki bir elektrikli


bozukluğun doğrudan nedeni olan “zzzzzt”. Bu aynı zamanda tamamının
bozulmadır, “zzzzzt”tır. Bu, aşağıda grafiksel benzer bir şekilde rahatlatılabileceği
w

olarak resmedilmiştir. anlamına gelmektedir.


w

18
Bu yüzden, keder travma, suçluluk, korku mı aşırıya kaçıyor? Kesinlikle! Ama önemli
ve bir beysbol oyuncusunun boşa vurması ile olan soru “Sorunu çözmesi olası mı?”
aynı temel nedene sahiptir. Bu nedenle, sorusudur. Ve bir kez daha kesinlikle!
bütün bu sorunlar için aynı genel yöntem Aslında, her şeyi yenisiyle değiştirdiğinden
kullanılabilir. Bu “tek neden” düşüncesi ayrıca yaklaşımı %100’dür.
akıl sağlığı profesyonelleri için de bir lütuftur. TV parazitin bulunduğu zayıf bir alım
Hastalarının sayısız duygusal endişesi için noktasında bulunuyorsa, elbette onarım sınırlı
sonsuz ve sürekli olarak değişen sayıda olacaktır. Ama genellikle durum bu değildir.
açıklamaya alışkındırlar. Sadece tek bir Aynı özellikle, alerjik tipte reaksiyonlarla çok
nedenin olduğunu örenmek çabalarını oldukça az kişinin (%5’ten az) enerji sistemleri önemli
basitleştirecektir. bir müdahaleye tabidir. Bu başlık hakkında
Enerji dengesizliklerini teşhis edebilir daha sonra ayrıntılı olarak konuşacağız.
misiniz? Evet, herhangi bir enerji Temel Reçete. %100 onarım kavramı
dengesizliğinin mevcudiyeti bazı benzersiz EFT’nin teşhis çevresinde son çalışmasıdır.

m
kas testi teşhis teknikleri kullanılarak tespit Bunu gereğinden fazla kullanıyoruz. Tüm
edilebilir. Bu tekniklerde usta olan kişiler enerji sistemini onarmak üzere yeterince
hangi enerji meridyeninin/meridyenlerinin vuruş prosedürü uyguladığımız, Temel Reçete
dengesinin bozulduğunu ayırt edebilir ve en isimli ezberlenmiş bir süreç kullanmaktayız.

o
azından teori olarak ardından tam olarak Bu şekilde, teşhis etme kabiliyetimiz olmasa
nereye vuracağını bilebilir. Kas testinin çok bile, spesifik enerji dengesizliğini veya

.c
fazla pratik gerektirdiğini ve bu konuda çok “zzzzzt”i onarma şansımız artmaktadır.
az kişinin usta olduğunu bilmelisiniz. TV tamircisi ve EFT arasındaki tek farklılık
Teşhis çevresinde son çalışma. bizim onarımımızın günler değil sadece birkaç
Bununla birlikte, EFT’de başarılı olmak için dakika sürmesidir. Bu nedenle, uygulanması

y
teşhis hakkında bir şeyler bilmeniz gerekmez. oldukça pratiktir.
Bu, EFT’nin teşhis çevresinde etkili bir son %100 onarım kavramı, hangisinin
çalışma oluşturduğu bu keşiflere olan bozulmuş olmadığını bilmeden sayısız enerji
katkımdır. Bu, teşhis edebilmenin önemsiz
olduğu anlamına gelmemelidir. Aslında, “En
e
meridyeninin uç noktalarının
vurmayı gerektirir. Bu şekilde “fazladan
yakınına
rk
İyi Terapist Olma Yolunda Adımlar” kaset vurursanız” ve süreç içerisinde normal olarak
setimizde teşhisin zarif bir biçimini akan bazı enerji meridyenlerine vurursanız.
öğretmekteyim. Özellikle klinik olarak Bunun herhangi bir zarar verip vermeyeceğini
dengesiz hastalarla uğraşan profesyonel merak edebilirsiniz. Cevap hayırdır. EFT’nin
terapistler bu fazladan adımı atmak gerektirdiği bu “fazladan vurma” bir TV
tu

isteyecektir. setinin onarımı ile aynı etkiye sahiptir. Hiçbir


Ancak, buradan sonra anlatılacak olan zarar verilmez ve muhtemelen yanlış olan bir
“%100 onarım kavramı” bir yedek olarak şeyi düzeltirsiniz.
takdire değer bir şekilde işe yaramaktadır. Şu ana kadar özet. Bu noktaya kadar
ft

Teşhis, insanların büyük bir kısmını kapsayan bazı temel geçmişi kapsadık ve ne
sorunların çoğu için gerekli değildir. beklememiz gerektiğini tartıştık. Ayrıca,
tekniklerin arkasında bulunan bilimi geliştirdik
ve “Bütün olumsuz duyguların nedeninin
.e

%100 onarım kavramı vücudun enerji sistemindeki bozulma”


olduğunu öğrendik. Bu radikal olarak yeni bir
keşiftir ve doğru bir şekilde takdir edilmesi
için normal sınırların dışında düşünmeyi
Bu son çalışmanın ne şekilde işe
w

gerektirir.
yaradığını görmek için TV seti benzerliğine
Ayrıca, enerji dengesizliklerinin teşhis
geri dönelim. TV görüntünüzün bulanık
edilmesinin önemli ama uygulanamaz
olduğunu düşünün, içeride bir yerde bir
w

olduğunu ve bu kursta öğretilmesinin


“zzzzzt” var ve onun tamir edilmesini
gereksiz olduğunu öğrendik. Neyse ki, %100
istiyorsunuz. Şimdi TV tamircinizin sorunu
onarım kavramını kullanarak vakaların büyük
teşhis etmek için kullanabileceği aletleri
w

bir çoğunluğunda teşhis önlenebilir.


olmadığını düşünün. Yeni bir görüntü tüpü
%100 onarım kavramı ezberlenmiş
gibi büyük veya yeni bir kapasitör gibi ufak
bir vurma prosedürü gerektirir. Bu
bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını
prosedür EFT’nin merkezidir ve Temel
söyleyebilmesinin hiçbir yolu yok. O zaman
Reçete olarak söz edilir. Bu, duygusal
TV’nizi nasıl tamir edecek?
özgürlük için sizin ana aracınız ve “en iyi
İşte cevabı. TV’nizi tamir etmek için, bir
arkadaşınızdır”. Artık gücünü takdir
otomobil makine ustasının bütün bir motoru
etmek gerekli geçmişi biliyorsunuz.
onarması gibi bütününü onarır. Görüntü
Sonraki bölümde bunu kapsayacağız.
tüpü, rezistanslar, bütün kablolar, her bir
kapasitör vs. dahil olmak üzere görünen
bütün elektronik aygıtı değiştirir. Biraz fazla

19
Temel Reçete
Bir Pasta Pişirmek Gibi – Düzen –
Sıra – 9 Gamut Prosedürü – Sıra (tekrar)
- Anımsatıcı Cümle – Takip Eden Turlarda Ayarlamalar

Bir Pasta Pişirmek Gibi 4. Sıra

Bu kurstaki son hedefimiz, duygusal Her biri aşağıda ayrıntısı verildiği


özgürlüğünüzü genişletmek için sizi şekilde ele alınır.
kullanımı kolay bir tarifle donatmaktır. Ben

m
bunu Temel Reçete olarak adlandırıyorum Malzeme #1: Düzen
ve bundan sonraki sayfalar bunun
gelişimine adanmıştır. Temel Reçeteyi uygulamak bowlinge

o
Elbette bir gitmek gibidir. Bowlingde, yolun sonunda
tarifin belirli bir lobutları toplayarak ve kusursuz bir sırada

.c
sırada eklenmesi düzenleyen bir makine vardır. Bu “düzen”
gereken belli tamamlandığında, tek yapmanız gereken
malzemeleri lobutları devirmek için topu
vardır. Örneğin, yuvarlamanızdır.

y
bir pasta Benzer bir şekilde, Temel Reçetenin de
pişiyorsanız biber bowling lobutlarının ayarlanmasında olduğu
yerine şeker gibi enerji sisteminizin “düzenlenmesini”
kullanmalı ve şekeri pastayı
koymadan önce eklemelisiniz. Aksi takdirde
fırına e
içeren bir başlangıç rutini vardır. Düzen
olarak adlandırılan bu rutin bütün süreç için
rk
pasta olmaz. oldukça önemlidir ve Temel Reçetenin (top)
Temel Reçete bir istisna değildir. Her geri kalanının işini yapabilmesi için enerji
bir malzeme anlatıldığı şekilde tam olarak sistemini hazırlar.
uygulanmalı ve uygun sırada Enerji sisteminiz gerçekte bowling
tu

yerleştirilmelidir. Aksi takdirde sonuç lobutları değildir. Bir gizli elektrik devreleri
alınmaz. kümesidir. Bowling benzerliğini sadece size
Ayrıntılı olarak açıklamak için biraz Düzen hakkında bir fikir vermesi ve
uzun tutacak olsam da, Temel Reçetenin bozuklukları yok etmeden önce enerji
ft

yapılması oldukça basit ve kolaydır. Bir kez sisteminizin düzgün bir şekilde
ezberlendiğinde, her turu yaklaşık 1 yönlendirilmesinden emin olma ihtiyacı
dakikada yapılabilir. Elbette biraz pratik için gösterdim.
gerektirecektir, ama birkaç denemenin Enerji sisteminiz, bu vuruş
.e

ardından bütün sürece aşina olursunuz ve prosedürlerinin dengeleyici etkisini


uykunuzdaki o duygusal özgürlük pastasını engelleyebilecek bir elektrik müdahalesi
pişirebilirsiniz. Ardından, EFT’de biçimine tabidir. Mevcut olduğunda, bu
ustalaşmak ve sağlayıcı ödüller için müdahale edici engelleme kaldırılmalıdır,
w

yeterince iyi olacaksınız. aksi takdirde Temel Reçete işe


Çeşitli kestirmelerin bulunduğunu ve yaramayacaktır. Bunun kaldırılması
bunların bu el kitabı Kısım II’de ve Kısım II Düzenin işidir.
w

Video #1’de açıklandığını arada belirteyim. Teknik olarak konuşmak gerekirse, bu


Burada tam Temel Reçeteyi anlatıyorum, müdahale edici engelleme enerji sisteminiz
çünkü bütün süreçle ilgili olarak önemli bir içerisinde bir polaritenin tersine çevrilmesi
w

temel sağlar. Ancak, uzman pratisyen biçiminde yer alır. Bu, olumsuz
ortalama süreyi en az yarı yarıya duygularınıza neden olan enerji bozulmaları
azaltmasından dolayı kestirmeleri ile aynı şey değildir.
kullanmak isteyebilir. Bir başka benzerlik bize burada
Tam Temel Reçete, iki tanesi aynı olan yardımcı olabilir. Ses kaydedici gibi tipik bir
dört malzemeden oluşur. Bunlar: elektronik el cihazı düşünün. Bütün
cihazlarda olduğu gibi, çalışmak için pile
1. Düzen ihtiyaç duyar ve eşit derecede önemli
2. Sıra olarak piller düzgün bir şekilde
3. 9 Gamut Prosedürü yerleştirilmelidir. Pillerin üzerlerinde + ve –

20
işaretleri olduğunu eminim fark durduracaktır. Bu nedenle, Temel
etmişsinizdir. Bu işaretler polaritelerini Reçetenin geri kalanı işe yarayacaksa
gösterir. Bu + ve – işaretlerini talimatlara düzeltilmelidir.
göre yerleştirirseniz elektrik normal olarak Bulunmasa bile, Psikolojik Tersine
akar ve ses kaydediciniz düzgün bir şekilde Çevrilmeyi düzeltmek için %100 onarım
çalışır. kavramı kullanılır. Yapmak sadece 8 – 10
Pilleri tersine koyarsanız ne olur peki? saniye alır ve bulunmuyorsa bir zarar
Bir ara deneyin. Ses kaydedicisi vermez. Ancak, bulunuyorsa, başarınızın
çalışmayacaktır. Piller çıkartılmış gibi önünde büyük bir engel olacaktır.
hareket edecektir. Enerji Düzenin nasıl çalıştığını aşağıda
sisteminizde polaritenin bulacaksınız. İki parçası vardır...
ters çevrilmesi mevcut
olduğunda olan budur. 1. Aşağıda verilmiş olanı uygularken

m
Pillerinizin ters takılması bir doğrulamayı 3 kez tekrar
gibidir. Ayaklarınızı havaya edersiniz...
dikip ölmüşsünüz gibi 2. “Hassas Noktayı” ovalayın veya
tamamen çalışmanızın alternatif olarak “Karate Noktasına”

o
durduğu anlamında vurun (bunlar kısaca açıklanacaktır.
söylemiyorum, ama gelişmeniz bazı

.c
alanlarda kesilmiştir. Doğrulama
Bu polaritenin tersine çevrilmesinin
resmi bir adı vardır. Psikolojik Tersine Psikolojik Tersine Çevrilmenin nedeni
Çevrilme olarak adlandırılır ve bütün olumsuz düşünmeyi kapsadığından, bunu

y
iyileştirme ve kişisel performans düzeltmenin bir etkisiz hale getirici
alanlarında çok çeşitli uygulamalarda doğrulama içermesi şaşırtıcı olmayacaktır.
etkileyici bir keşfi temsil eder.
Bazı hastalıkların kronik olması ve
geleneksel tedavilere zayıf bir şekilde tepki
e
Durum budur ve aşağıdaki gibidir.

Bu ______________ sahip olsam da,


rk
vermesi bu yüzdendir. Bu aynı zamanda kendimi derinden ve tamamen kabul
bazı insanların neden kilo vermede veya ediyorum.
bağımlılık yapıcı maddelerden vazgeçmede
zor anlar yaşamalarının bir nedenidir. Bu Boşluk, hitap etmek istediğiniz sorunun
tu

tam anlamıyla kendini sabotaj etme kısa bir tanımıyla doldurulur. Aşağıda bazı
nedenidir. Bütün bir kurs bunun örnekler vardır.
kullanımlarına ithaf edilmiş olabilirdi ve
ayrıntılı olarak bu kursun Kısım II’sinde ** Bu topluluk önünde konuşma
ft

kapsanmıştır. korkusuna sahip olsam da, kendimi


Bununla birlikte, şu an için EFT’ye derinden ve tamamen kabul ediyorum.
uygulanmakta olan Psikolojik Tersine ** Bu baş ağrısına sahip olsam da,
Çevrilme hakkında sadece bazı temel
.e

kendimi derinden ve tamamen kabul


şeylere ve daha da önemlisi bunun ne ediyorum.
şekilde düzeltileceğini bilmemiz gerekiyor. ** Bu babama karşı olan öfkeye sahip
Psikolojik Tersine Çevrilmeye, olsam da, kendimi derinden ve
genellikle bilinçsiz olarak meydana gelen tamamen kabul ediyorum.
w

ve bu nedenle sizin farkında olmadığınız ** Bu savaş anısına sahip olsam da,


olumsuz düşünce olan kendini bozguna kendimi derinden ve tamamen kabul
uğratma tarafından yol açılır. Hazır ediyorum.
w

bulunacaktır ve böylece her seferinde ** Bu boynumdaki gerginliğe sahip


EFT’nin yaklaşık %40’ını engelleyecektir. olsam da, kendimi derinden ve
Kimi insanlar nadir olarak buna çok az tamamen kabul ediyorum.
w

sahipken, diğerleri yine nadir bir şekilde ** Bu kabuslara sahip olsam da,
zamanın büyük bir kısmında bununla kendimi derinden ve tamamen kabul
kuşatılacaktır. İnsanların büyük bir kısmı ediyorum.
bu iki uç noktanın arasında bulunurlar. ** Bu alkol tutkusuna sahip olsam da,
İçinizde herhangi bir his yaratmaz, bu kendimi derinden ve tamamen kabul
yüzden olup olmadığını bilemezsiniz. Buna ediyorum.
siz de dahil olmak üzere, en olumlu ** Bu yılan korkusuna sahip olsam da,
insanlar bile bununla karşı karşıyadır. kendimi derinden ve tamamen kabul
Mevcut olduğunda, EFT dahil olmak ediyorum.
üzere iyileştirmeyle ilgili çabaları

21
** Bu depresyona sahip olsam da, bulunurlar ve bunları şu şekilde
kendimi derinden ve tamamen kabul bulabilirsiniz:
ediyorum. Gırtlağın bir erkeğin kravatını bağladığı
alt kısmına gidin. Bu alanı incelediğinizde
Bu sadece kısmi bir listedir, çünkü EFT göğüs kemiğinin üstünde U şekilli bir çentik
tarafından belirlenebilen olası sorunlar bulacaksınız. Bu çentiğin üst kısmından
sonsuzdur. Bu kursta kapsanan videolarda göbeğinize doğru yaklaşık 10 cm aşağı inin
ve ses kasetlerinde Adrienne ve benim bu ve sola (veya sağa) doğru yaklaşık 10 cm
doğrulamanın çeşitli biçimlerini gidin. Şu anda göğsünüzün sol (veya sağ)
uyguladığımıza dikkat ediniz. Bizi buna üst kısmında olmalısınız. Bu alana yaklaşık
benzer doğrulamaları kullanırken 6 cm’lik bir yarıçapta kuvvetli bir şekilde
duyabilirsiniz... bastırdığınızda bir “Hassas Nokta”
bulacaksınız. Doğrulamayı söylerken

m
“Bu _______________ sahip olsam da ovalayacağınız yer burasıdır.
kendimi kabul ediyorum.” Kuvvetli
veya bir şekilde
“Bu ______________ sahip olsam da, ovaladığınızda

o
kendimi derinden ve son derece kabul bu nokta acır,
ediyorum.” çünkü lenf

.c
veya tıkanması
“Bu ______________ sahip olsam da burada
kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. gerçekleşir.
Ovaladığınızda

y
Bütün bu doğrulamalar doğrudur, bu tıkanıklığı
çünkü aynı genel biçime uymaktadırlar. dağıtırsınız.
Böylece, sorunu kabul ederler ve sorunun
mevcudiyetine rağmen bir kendini kabul
etme yaratırlar. Bu, doğrulamanın etkili
e
Birkaç bölüm
sonrasında
tıkanıklık
rk
olması için gerekli olan şeydir. Bunların tamamen
herhangi birini kullanabilirsiniz, ama ben dağılır ve acı yok olur. Daha sonra
kolaylıkla ezberlenebildiğinden ve işin herhangi bir rahatsızlık olmadan
yapılması için iyi bir deneyimi olması ovalayabilirsiniz.
tu

nedeniyle tavsiye edileni kullanmanızı Hissedebileceğiniz acıyı abartın


öneririm. demiyorum. Bu Hassas Noktayı ovalarken
Aşağıda doğrulama ile ilgili bazı ilginç güçlü, şiddetli bir ağrı hissetmeyeceksiniz.
noktalar bulacaksınız... Kesinlikle katlanılabilir bir ağrıdır ve çok
ft

fazla bir rahatsızlığa neden olmamalıdır.


** Doğrulamaya inanıp inanmamanız Oluyorsa, uyguladığınız baskıyı biraz
önemli değil... sadece söyleyin. hafifletin.
** Hissederek ve vurgulayarak Ayrıca, göğsün bu alanında daha
.e

söylenmesi daha iyidir, ama rutin önceden herhangi bir ameliyat


olarak söylenmesi de genellikle işe geçirdiyseniz veya bu alanın etrafını
yarar. yoklamamanızı gerektiren herhangi bir
** Sesli söylenmesi daha iyidir, ama tıbbi neden varsa, diğer tarafa geçin. Her
w

içinizden mırıldanmayı tercih edeceğiniz iki taraf da eşit derecede etkilidir. Bir
veya sessizce yapmayı isteyebileceğiniz şüphe olması durumunda devam etmeden
bir sosyal durumdaysanız devam edin. önce sağlık pratisyeninize danışın veya
w

Muhtemelen etkili olacaktır. bunun yerine “Karate Noktası”na vurun.

Doğrulamanın etkinliğine katkıda Karate Noktası


w

bulunmak üzere, Düzen aynı zamanda bir


“Hassas Nokta”nın eş zamanlı olarak Karate Noktası (kısaltması KN), el
ovalanmasını veya “Karate Noktası”na bileğinin üst kısmı ve
vurulmasını içerir. Aşağıda anlatılmışlardır. küçük parmağın
tabanı arasında
Hassas Nokta elinizin dış kısmındaki
etli kısmın ortasında
İki adet Hassas Nokta vardır ve
bulunur, veya farklı
hangisini kullandığınız önemli değildir.
bir şekilde ifade etmek
Göğsün sol ve sağ üst kısımlarında
gerekirse elin karate

22
vuruşunun yapılması için kullanılan yapabilirsiniz. Düzeni düzgün bir şekilde
kısımdır. uyguladıktan sonra, artık Temel
Hassas Noktada olduğu gibi Reçetenin bir sonraki malzemesi olan
ovalamak yerine, diğer elin işaret Sıraya hazırsınız.
parmağı ve orta parmağının uçlarıyla
Karate Noktasına güçlü bir şekilde Malzeme #2: Sıra
vurursunuz. Karate Noktasını her iki
elinizle de kullanabilmekle birlikte, Sıra kavram olarak basittir. Vücuttaki
genelde kullandığınız elinizin iki parmak önemli enerji meridyenlerinin uç
ucuyla kullanmadığınız elin Karate noktalarına vurmayı içerir ve enerji
Noktasına vurmak genellikle daha sistemindeki “zzzzzt”in dengelendiği
rahattır. Örneğin, sağ elinizi yöntemdir. Kendiniz için bu noktaları
kullanıyorsanız, sağ elinizin parmak bulmadan önce, vuruş işleminin nasıl

m
yürütüleceği hakkında birkaç ipucuna
uçlarıyla sol elinizdeki Karate Noktasına
ihtiyaç duyacaksınız.
vurabilirsiniz.
Vuruş ipuçları: İstediğiniz elinizle

o
vurabilirsiniz, ama genellikle sıkça
Hassas Noktayı mı yoksa Karate kullandığınız elle yapmak daha rahat
Noktasını mı kullanmalısınız? Her iki olacaktır (örn. sağ elinizi kullanıyorsanız

.c
yöntemle uzun yıllar süren deneyimin sağ elle).
ardından, Karate Noktasına vurulmasına İşaret parmağınızın ve orta
oranla Hassas Noktanın ovalanmasının parmağınızın parmak uçlarıyla vurun. Tek
biraz daha etkili olduğu belirlenmiştir. bir parmak ucu ile vurmaya oranla biraz

y
Herhangi bir şekilde belirgin bir daha büyük bir alanı kapsar ve vuruş
üstünlüğü yoktur, ama Hassas Nokta noktalarını daha kolay kapsamanızı sağlar.
tercih edilir.
Temel Reçetenin geri kalanının işe
e
Sağlam bir şekilde vurun ama hiçbir
zaman canınızı yakmayın veya çürüğe
neden olmayın.
yaraması için yolu temizlemede Düzen
rk
önemli olduğundan, Karate Noktası Her bir vuruş noktasına yaklaşık 7 kez
yerine Hassas Noktayı kullanmanızı vurun.7 kez diyorum, çünkü vururken daha
vurguluyorum. İhtimalleri biraz daha sonra anlatılacak olan bir “anımsatıcı
cümle”yi tekrarlıyor olacaksınız ve aynı
tu

sizin lehinize çevirir. Ancak, Karate


Noktası kusursuz bir şekilde faydalıdır ve anda saymak güç olacaktır. 7’nin biraz
üzerinde veya biraz altındaysanız (örneğin,
vakaların büyük bir çoğunluğunda
5’ten 9’a kadar), bu yeterli olacaktır.
müdahale edici engellemeleri yok
Vuruş noktalarının çoğu vücudun her iki
ft

edecektir. Herhangi bir nedenden dolayı


yanındadır. Hangi tarafı kullandığınız veya
Hassas Nokta uygun değilse, Karate Sıra süresince tarafları değiştirmiş olmanız
Noktasını kullanmaktan çekinmeyin. fark etmez. Örneğin, sağ gözünüzün altı
Videolarda, Hassas Noktayı ovalamak
.e

noktasına vurabilir ve Sırada daha sonra


yerine insanlara sıkça Karate Noktasına sol koltuk altınıza vurabilirsiniz.
vurmaları talimatını verdiğimi
göreceksiniz. Bunun nedeni, sahnede Noktalar: Her bir enerji meridyeninin
olduğumda bunu öğretmemin daha kolay
w

iki uç noktası vardır. Temel Reçetenin


olmasıdır. amaçları açısından, mevcut olabilecek
bozuklukları dengelemek için sadece bir
w

Bunun Sayesinde Adım Atmak tanesine vurmanız gerekecektir. Bu uç


noktalar vücudun yüzeyine yakındır ve bu
Düzenin parçalarını anladığınız için yüzden derinlere gömülü olan diğer
w

artık uygulaması kolaydır. Doğrulama noktalara oranla daha kolay bir şekilde
içerisindeki boşluğu doldurmak için bir erişilebilirler. Temel Reçete açısından
kelime veya kısa bir cümle oluşturuyor önemli olan bu meridyenlerin uç
ve ardından sürekli olarak Hassas noktalarının nasıl bulunacağına ait
talimatlarla devam edeceğiz. Birlikte
Noktayı ovalarken veya Karate
alındıklarında ve verilen düzende
Noktasına vururken 3 kez
yapıldıklarında Sırayı oluştururlar.
vurgulayarak doğrulamayı tekrar
ediyorsunuz. ** Kaşın başlangıcında, burnun hemen
Bu kadar. Birkaç uygulama turundan üzerinde. Bu nokta Kaşın kısaltması
sonra Düzeni 8 saniye veya civarında olarak KK ile gösterilir.

23
** Gözün dış yan dikişinin altındaki
kenarında noktadadır. Koltuk
kemiğin hemen Altının kısaltması
üzerindedir. Bu olarak bu nokta KA ile
nokta Şakağın gösterilir.
kısaltması
olarak Ş ile
gösterilir.

** Gözbebeğinizin yaklaşık 3 cm
altında gözün altındaki kemiktedir. Göz ** Erkekler
Altının kısaltması olarak bu nokta GA ile için göğüs
gösterilir. ucunun 3 cm

m
altında.
** Burnunuzun altı ve üst dudağınızın Kadınlar için
üstü arasındaki ufak alandadır. Burun memenin alt
Altının kısaltması olarak bu nokta BA kısmının

o
olarak gösterilir. göğüs
duvarıyla

.c
** Çenenizin ortasında ve alt buluştuğu
dudağınızın altındaki nokta. Doğrudan yerde. Kaburga kısaltması olarak bu
çene üzerinde olmasa da bunu çene nokta KB ile gösterilir. Aşağıda söz
noktası olarak adlandırırız, çünkü edildiği üzere, bu nokta bu basım için

y
insanların kolaylıkla anlaması için eklenmiştir.
yeterince açıklayıcıdır. Çenenin
kısaltması olarak bu nokta Ç olarak
gösterilir.
e
** Başparmak
tırnağının tabanı
ile aynı hizada,
rk
** Göğüs kemiği, köprücük kemiği ve başparmağınızın
ilk kaburganın buluştuğu birleşme dış kısmında.
yeridir. Bu noktayı bulmak için, ilk Başparmağın
olarak işaret parmağınızı göğüs kısaltması olarak
tu

kemiğinin (bir erkeğin kravatını bu nokta BP ile


bağladığı nokta) üzerindeki U şekilli gösterilir.
çentiğe yerleştirin. U’nun altından
işaret parmağınızı yaklaşık 3 cm kadar ** Tırnağın tabanı ile aynı hizada,
ft

göbeğinize işaret parmağınızın başparmağınıza


doğru bakan tarafında. İşaret Parmağının
indirin ve kısaltması
ardından 3 olarak bu
.e

cm sola nokta İP ile


(veya sağa) gösterilir.
gidin.
Köprücük ** Tırnağın tabanı ile aynı hizada, orta
w

kemiği parmağınızın başparmağınıza yakın


(klavikula) olan tarafında.
üzerinde Orta
w

olmasa bile Parmağının


Köprücük kısaltması
Kemiğinin kısaltması olarak bu nokta olarak bu
w

KK ile gösterilir. Köprücük kemiğinin nokta OP ile


başlangıcındadır ve “göğüs kemiği, gösterilir.
köprücük kemiği ve ilk kaburganın
buluştuğu birleşme yeri” demekten ** Tırnağın tabanı
daha kolay olduğu için bunu köprücük ile aynı hizada,
kemiği olarak adlandırmaktayız. küçük parmağınızın
başparmağınıza
** Vücudun yan tarafında, erkeklerde yakın olan tarafının
göğüs ucu hizasında veya kadınlarda iç kısmında. Küçük
koltuk altının 4-5 cm altında giysinin Parmağının

24
kısaltması olarak bu nokta KP ile olan sağ tarafı bir şarkı mırıldandığınızda
gösterilir. meşgul olur ve sayısal olan sol tarafı
** Son nokta, Düzen bölümünde daha saydığınızda meşgul olur.
önce açıklanmış olan karate noktasıdır. 9 Gamut Prosedürü, vücudun enerji
El bileğinin üst noktalarından biri olan Gamut noktasına
kısmı ve küçük sürekli olarak vururken bu “beyin uyarıcı”
parmağın eylemlerin 9’unun uygulandığı bir 10
tabanı arasında saniyelik süreçtir. Uzun yıllar süren
elinizin dış deneyimin ardından bu rutinin EFT’ye
kısmındaki etli etkinlik eklediği ve özellikle Sıra boyunca 2
kısmın yolculuk arasında sıkışıldığında duygusal
ortasında özgürlüğe doğru ilerleyişinizi hızlandırdığı
bulunur. Karate görülmüştür.

m
Noktasının Temel Reçetenin ezberlenmesine
kısaltması yardımcı olacak bir yol da buna bir
olarak KN ile gösterilir. jambonlu sandviç gibi bakılmasıdır. Düzen
jambonlu sandviçin hazırlanmasıdır ve 9

o
Bu noktaların kısaltmaları yukarıda Gamut Prosedüründe olduğu gibi ortasında
verilmiş olan sırayla aşağıda özetlenmiştir. jambonla iki dilim ekmekten (Sıra)

.c
meydana gelir. Şuna benzer...

KK = Kaş Noktası Başlangıcı Düzen


Ş = Şakak Noktası
Jambonlu

y
GA = Göz Altı Noktası Sıra (Ekmek)
BA = Burun Altı Noktası Sandviç 9 Gamut (Jambon)
Ç = Çene Noktası
KK = Köprücük Kemiği Noktası
KA = Koltuk Altı Noktası
e Sıra (Ekmek)

9 Gamut Prosedürünü uygulayabilmek


rk
KB = Kaburga Noktası için, ilk olarak Gamut noktasını
BP = Başparmak Noktası bulmalısınız.
İP = İşaret Parmağı Noktası Her iki elin
OP = Orta Parmak Noktası arkasında ve
tu

KP = Küçük Parmak Noktası yüzük parmağı


KN = Karate Noktası ve küçük
parmağın
Bu vuruş noktalarının vücudun altına tabanındaki
ft

doğru devam ettiğine dikkat ediniz. Yani, eklemlerin arasında orta noktanın yaklaşık
her bir vuruş noktası kendinden öncekinin 1.5 cm gerisindedir. Yüzük parmağı ve
altındadır. Bu, ezberlemeyi küçük parmağın tabanındaki eklemler
kolaylaştırmalıdır. arasında hayali bir çizgi çizerseniz ve bu
.e

çizginin diğer kenarların el bileği yönünde


Ayrıca, bu kursa eşlik eden videolar bir noktaya (tepe) doğru yöneldiği bir
nedeniyle KB noktasının eklenmiş olduğuna eşkenar üçgenin tabanı olduğunu
da dikkat ediniz. Sosyal durumlardayken düşünürseniz, gamut noktası bu üçgenin
w

(restoranlar vs.) vurmanın kadınlar için tepe noktasında olacaktır.


uygunsuz olması nedeniyle aslında hariç
tutulmuştu. Bu olmadan EFT sonuçları Ardından, Gamut noktasına sürekli bir
w

mükemmel olsa da, bütünlük için bunu da şekilde vurarak 9 farklı eylem uygulayın. 9
dahil ettim. Gamut eylemi şunlardır:
w

Malzeme #3: 9 Gamut Prosedürü 1. Gözler kapalı.


2. Gözler açık.
9 Gamut Prosedürü belki de EFT 3. Başınız dik durumdayken gözlerinizi
içerisinde en garip görünümlü süreçtir. sağa doğru indirin.
Amacı beynin “ince ayarını” yapmaktır ve 4. Başınız dik durumdayken gözlerinizi
bunu bazı göz hareketleri ve bazı sola doğru indirin.
mırıldanmalar ve saymalarla yapmaktadır. 5. Burnunuz bir saatin ortasıymış ve siz
Sinirlerin birleştirilmesiyle beynin belirli de bütün sayıları sırasıyla görmeye
bölümleri gözler hareket ettirildiğinde çalışıyormuş gibi gözlerinizi bir daire
uyarılır. Benzer biçimde, beynin yaratıcı şeklinde yuvarlayın.

25
6. 5 numarayla aynı, sadece gözlerinizi “Bütün olumsuz duyguların nedeni
yuvarladığınız yönü değiştirin. vücudun enerji sisteminin
7. 2 saniye bir şarkıyı mırıldanın (Doğum bozulmasıdır.”
Günü Şarkısı tavsiye edilir).
8. 1’den 5’e kadar hızlı bir şekilde sayın. Enerji sisteminizin bozulmasına yol
9. Tekrar bir şarkıyı 2 saniye boyunca açabilecek belirli düşüncelere veya
mırıldanın. durumlara kendinizi açtığınızda olumsuz
duygular meydana gelebilir. Aksi takdirde,
Bu 9 eylemin belirli bir sırada olduğuna normal olarak işlev gösterirsiniz. Kişi pazar
dikkat edin ve bunları verilen sırayla günü gazetesinde komik bir bölümü
ezberlemenizi öneririm. Ancak, 9 eylemin okurken ve böylece soruna kendini
tamamını yapmak istediğiniz sürece sırayı açmamış durumdayken yükseklik korkusu
karıştırabilir ve 7, 8 ve 9’u bir birim olarak mevcut değildir.

m
yapabilirsiniz. Yani, 2 saniye süresince bir Bir soruna kendini açma sadece onun
şarkıyı mırıldanıp ardından sayabilir ve hakkında düşünerek yapılabilir. Aslında,
daha sonra tekrar şarkıyı kendini açma onun hakkında düşünme
mırıldanabilirsiniz. Yılların getirdiği deneyim anlamına gelmektedir. Sorun hakkında

o
bunu önemli olduğunu kanıtlamıştır. düşünme, sadece Temel Reçetenin
Ayrıca, mutsuz doğum günlerine dair uygulanmasıyla dengelenebilecek enerji

.c
anıları canlandırdığından bazı insanların bozulmalarına neden olacaktır. Soruna
doğum günü şarkısını söylemeye direnç kendini açmadan ve böylece bu enerji
gösterebileceklerini aklınızda bulundurun. bozulmalarını yaratmadan Temel Reçete
Bu durumda, EFT’yi bu mutsuz anılar hiçbir şey yapmaz.

y
üzerinde kullanabilir ve bunları Kendini açmak oldukça basit bir
çözebilirsiniz veya bir başka şarkıyı süreçtir. Temel Reçeteyi uygularken sadece
mırıldanmalarını sağlayarak bu sorunu
şimdilik atlayabilirsiniz.
e
sorunu düşünürsünüz. Yani, en azından
teoride.
Ancak, vururken, mırıldanırken,
rk
Malzeme #4: Sıra (tekrar) sayarken vs. sorunu bilinçli bir şekilde
düşünmeyi zor bulabilirsiniz. Bu yüzden sizi
Temel Reçetedeki dördüncü ve sonuncu Temel Reçeteyi uygularken sürekli olarak
malzemeden yukarıda söz edilmiştir. Sıra tekrar edebileceğiniz bir Anımsatıcı Cümle
tu

ile aynı kısa yolculuğa sahiptir. ile tanıştırmaktayım.


Anımsatıcı Cümle, sorunu tanımlayan
Anımsatıcı İbare ve Sıradaki noktalardan birine her
vurduğunuzda sesli olarak tekrar ettiğiniz
ft

Ezberlendiği zaman Temel Reçete bir basit bir kelime veya kısa bir cümledir. Bu
ömür boyu arkadaş haline gelir. Neredeyse şekilde, sürekli olarak sisteminize üzerinde
sonsuz bir duygusal ve fiziksel sorunlar çalıştığınız sorunu “hatırlatırsınız”.
.e

listesine uygulanabilir ve bir çoğundan Kullanılabilecek en iyi Anımsatıcı Cümle


kurtuluş sağlar. Ancak, Temel Reçeteyi genellikle Düzende kullandığınız doğrulama
belirli bir soruna uygulamadan önce için seçtiğiniz şeydir. Örneğin, topluluk
geliştirmemiz gereken bir başka kavram huzurunda konuşma korkusu üzerinde
daha vardır. Buna Anımsatıcı Cümle çalışıyorsanız, Düzen onaylaması şu şekilde
w

denmektedir. olabilir...
Bir futbol oyun kurucusu pas verirken
bunu belirli bir tutucuya hedefler. Sadece Bu topluluk önünde konuşma korkusuna
w

topu havaya atıp birinin topu yakalamasını sahip olsam da, kendimi derinden ve
beklemez. Benzer şekilde, Temel Reçetenin tamamen kabul ediyorum.
de belirli bir sorunu hedeflemesi gerekir.
w

Aksi takdirde, çok az bir etkiye sahip olarak Bu doğrulama içerisinde, altı çizilmiş
veya hiçbir etki göstermeden hedefsiz bir olan topluluk önünde konuşma korkusu
şekilde etrafta yansıyacaktır. kelimeleri Anımsatıcı Cümlesi olarak
Kurtulmak istediğiniz soruna kullanılmak üzere ideal adaylardır.
“ayarlarken” Temel Reçeteyi uygulayarak Bu kursta içerilen kasetlerde kimi
“hedeflersiniz”. Bu sisteminize hangi zaman Adrienne ve benim insanlarla
sorunun alıcı olması gerektiğini söyler. ilgilenirken bu Anımsatıcı Cümlenin biraz
Aşağıdakini ifade eden buluş ifadesini daha kısasını kullandığımı görebilirsiniz.
hatırlayın... Örneğin, yukarıda verilen daha uzun biçim
yerine “topluluk huzurunda konuşma

26
korkusu” veya “topluluk huzurunda eksiksiz olması amacıyla aşağıda birkaç
konuşma”yı kullanabiliriz. Bu tekniklerde örnek vermekteyim:
yıllar süren deneyimin ardından alıştığımız
kestirmelerden sadece biridir. Bununla ** baş ağrısı
birlikte, kendi amaçlarınız doğrultusunda ** babama karşı öfke
Düzende doğrulama için kullandığınız gibi ** savaş anısı
Anımsatıcı Cümle için sadece benzer ** boynumda sertlik
kelimeler kullanarak yaşamınızı ** kabuslar
basitleştirebilirsiniz. Bu şekilde hata ** alkol tutkusu
olasılığınızı en aza indireceksiniz. ** yılan korkusu
Şimdi ses kasetlerinde ve bazı ** depresyon
videolarda kesinlikle fark etmiş olacağınız
ilginç bir noktaya geldik. Adrienne ve ben Takip Eden Turlarda Ayarlamalar

m
EFT ile insanlara yardım ederken her
zaman bir Anımsatıcı Cümleyi Bazı sorunlar (korku, baş ağrısı, öfke
tekrarlatmıyoruz. Çünkü zamanla Düzen vs.) için Temel Reçeteyi kullandığınızı
süresince doğrulamanın basit bir şekilde düşünelim. Kimi zaman bir turun sonunda

o
ifade edilmesinin genellikle söz konusu sorun basitçe yok olurken, kimi zaman bir
soruna “kendini açma” için yeterli olduğunu tur sadece kısmi rahatlama sağlar. Sadece

.c
keşfettik. Bütün vuruş, mırıldanma, sayma kısmi rahatlama elde edildiğinde, bir veya
vs. dikkat dağıtıcı gözükse de Temel daha fazla ek tur yapmanız gerekecektir.
Reçete boyunca bilinçaltı genellikle soruna Bu takip eden turların en iyi sonuçlar
kilitlenir. için biraz ayarlanması gerekir. Nedeni: İlk

y
Ancak bu her zaman doğru değildir ve turun her zaman sorunu tam olarak
yoğun eğitim ve deneyimimizle Anımsatıcı gidermemesinin temel nedenlerinden birisi,
Cümlenin kullanılıp kullanılmamasının
gerekli olduğunu fark edebilmekteyiz. İfade
edildiği şekilde, genellikle gerekli değildir,
e
Düzenin düzeltmek üzere tasarlandığı
müdahale edici engelleme olan Psikolojik
Tersine Çevrilmenin yeniden ortaya
rk
ama gerekli olduğunda gerçekten çıkmasıdır.
gereklidir ve kullanılmalıdır. Psikolojik Tersine Çevrilme bu sefer
EFT ile ilgili güzel olan şey buna ilişkin farklı bir biçimde ortaya çıkar. İlerleyişinizi
deneyimimize sahip olmanızın engellemek yerine geri kalan ilerlemeyi
tu

gerekmemesidir. Anımsatıcı Cümlenin engeller. Daha önceden belirli bir ilerleme


gerekli olup olmadığını anlayabilmeniz kaydettiniz, ama Psikolojik Tersine
gerekmez. Sadece her zaman gerekli Çevrilmenin sizi daha iyisini elde etmekten
olduğunu varsayabilir ve böylece talimat uzaklaştıracak şekilde girişi nedeniyle tem
ft

verildiği şekilde basitçe Anımsatıcı İbareyi rahatlamaya doğru giderken ortada bir
tekrar ederek kendinizi soruna her zaman yerde durdunuz.
açmanızı temin edebilirsiniz. Gerekli Bilinçaltı oldukça gerçek olma
olmadığında Anımsatıcı Cümleyi tekrar
.e

eğiliminde olduğundan, Temel Reçetenin


etmenin bir zararı yoktur ve gerekli takip eden turlarının geriye kalan sorun
olduğunda paha biçilmez bir araçtır. Bu, üzerinde çalıştığınız gerçeğini belirlemesi
daha önceden bahsedilmiş olan %100 gerekir. Bundan dolayı, Düzen içerisinde
onarım kavramının bir parçasıdır. Temel kapsanan doğrulamanın Anımsatıcı
w

Reçetenin her bir turunda belirli bir sorun İbare’de olduğu gibi ayarlanması gerekir.
için gerekli olmayan bir çok şey yaparız. Düzen doğrulaması için ayarlanan biçim
Ama, Temel Reçetenin belirli bir parçası
w

aşağıdadır:
gerekli olduğunda kesinlikle kritiktir.
Gereksiz olan şeyler bile olsa her şeyi Hala bu _____________ bir kısmına
dahil etmenin hiçbir zararı yoktur ve tur
w

sahip olsam da, kendimi derinden ve


başına sadece 1 dakika sürer. Bu, Sıra tamamen kabul ediyorum.
süresince bir noktaya her vuruşunuzda
Anımsatıcı Cümlenin her zaman tekrar Vurgulanan kelimelere (hala ve ;bir
edilmesini içerir. Bunun dahil edilmesi kısmına) ve sorunun geri kalanına yönelik
zaman bile almaz, çünkü her bir enerji olarak doğrulamanın hamlesini nasıl
noktasına 7 kez vururken geçenle aynı süre değiştirdiğine dikkat ediniz. Bu ayarlamayı
içerisinde tekrarlanabilir. yapmak kolay olmalıdır ve bir parça
Anımsatıcı Cümle hakkındaki bu deneyimin ardından bunu gayet doğal bir
kavram kolay bir kavramdır. Ancak, şekilde yapabileceksiniz.

27
Aşağıdaki ayarlanmış doğrulamaları ** Hala bu depresyonun bir kısmına
çalışın. Bu bölümün önceki kısımlarında sahip olsam da, kendimi derinden ve
gösterilen asıl doğrulamaların tamamen kabul ediyorum.
ayarlamalarını yansıtırlar.
Anımsatıcı Cümle de kolaylıkla
** Hala bu topluluk önünde konuşma ayarlanabilir. Sadece, daha önceden
korkusunun bir kısmına sahip olsam kullanılan cümlenin öncesine geri kalan
da, kendimi derinden ve tamamen kelimelerini ekleyin. Örnek olarak aşağıda
kabul ediyorum. önceki Anımsatıcı Cümlelerin ayarlanan
** Hala bu baş ağrısının bir kısmına biçimleri verilmiştir.
sahip olsam da, kendimi derinden ve
tamamen kabul ediyorum. ** geri kalan baş ağrısı
** Hala bu babama karşı olan öfkenin ** geri kalan babama karşı olan öfke

m
bir kısmına sahip olsam da, kendimi ** geri kalan savaş anısı
derinden ve tamamen kabul ediyorum. ** geri kalan boynumdaki sertlik
** Hala bu savaş anısının bir kısmına ** geri kalan kabuslar
sahip olsam da, kendimi derinden ve ** geri kalan alkol tutkusu

o
tamamen kabul ediyorum. ** geri kalan yılan korkusu
** Hala bu boynumdaki sertliğin bir ** geri kalan depresyon

.c
kısmına sahip olsam da, kendimi
derinden ve tamamen kabul ediyorum. Bu, Temel Reçetenin özelliklerini
** Hala bu kabusların bir kısmına tamamlar. Artık bununla etkili olabilecek iki
sahip olsam da, kendimi derinden ve şey biliyorsunuz. Bunu ezberlemeniz

y
tamamen kabul ediyorum. gerekiyor ve bunun nasıl uygulanacağı
** Hala bu alkol tutkusunun bir hakkında bazı ipuçlarına ihtiyacınız var. Bu
kısmına sahip olsam da, kendimi
derinden ve tamamen kabul ediyorum.
** Hala bu yılan korkusunun bir
e
ipuçları aşağıda verilecektir.
rk
kısmına sahip olsam da, kendimi
derinden ve tamamen kabul ediyorum.
tu

EFT’nin Nasıl Uygulanacağına İlişkin İpuçları


Test Etme -- Bakış Açıları -- Devam Eden Karşılık -- Mümkün Olduğunda Spesifik
Olun -- Genelleştirme Etkisi -- Bunu Her Şeyde Deneyin -- Kısa ve Öz Olarak EFT
ft

EFT’nin uygulanması dikkat çekecek kadar olan bir ölçekte (10 maksimum yoğunluğu
derecede basittir. Sadece, sorununuzu hedef temsil ederken 0 bir yoğunluk ifade
.e

alan bir Düzen doğrulaması ve Anımsatıcı Cümle etmemektedir) değerlendirmelerini istediğimizi


ile birlikte 1 dakikalık Temel Reçete duyacaksınız. Bu, ilerlemenizi ölçebileceğiniz bir
uyarlayabilirsiniz. Ardından, sorun yok olana ölçüt sağlar. Örneğin, Temel Reçetenin çeşitli
kadar gerekli olduğu miktarda tur yapın. turları uygulandıkça 6’dan başlayabilir ve 3’e
Bu kolay süreç, genel anlamıyla kadar gidebilir, ardından 1’e ve son olarak 0’a
w

sisteminizin yeniden yapılanması için ısrarlı varabilirsiniz.


bir şekilde uygulanabilir. Her zaman için, hakkında düşündüğünüzde
İnsanların yaşamları boyunca frenlerini veya düşünmediğiniz O
w

basılı tutarak gitmelerine neden olan korkular, AN var olan yoğunluğu


öfke, keder, depresyon ve diğer olumsuz ölçün. Hatırlayın, Temel
duyguları boşaltır. Ve yol boyunca size baş Reçete düşünce veya
w

ağrıları, astım, ağrı ve bitmez gözüken fiziksel duruma kendinizi


rahatsızlık listesinden kurtarabilir. açtığınızda enerji
Kursun bu bölümü bazı faydalı anlayışlarla sisteminde O AN var olan
ipuçları vermekte ve böylece EFT’yi daha iyi bozuklukları dengeler.
kullanmanızı sağlayabilmektedir. Sizi sahne
arkasına götürür ve yeni becerilerinizin altında Ne şekilde işe
daha sıkı bir temel kurmanızı sağlar. yaradığına bir örnek.
Geride bırakmak
Test Etme istediğiniz bir örümcek
korkunuz olduğunu
Videolarda ve kasetlerde Adrienne ve benim düşünelim. Herhangi bir
insanlara sürekli olarak sorunlarını 0’dan 10’a duygusal yoğunluk yaşamanıza neden olabilecek

28
bir örümcek yoksa, gözlerinizi kapatın ve bir toplanmış görünebilir. Aslında, ayrı sorunlardır
örümceği hayal edin veya bir örümceğin sizi ve EFT tarafından ayrı olarak belirlenmeleri
korkuttuğu bir geçmiş anı hayal edin. Onu gerekir.
düşünürken O ANDA var olan yoğunluğunuzu EFT ile belirlemek istediğiniz herhangi bir
0’dan 10’a kadar bir ölçekte değerlendirin. sorunla ilgili farklı bakış açıları mümkündür.
Örneğin, 7 olarak değerlendiriyorsanız, Kimi zaman savaş anıları, işkence veya taciz gibi
ilerlemenizi ölçebileceğiniz bir ölçüte sahip bir travmatik anılar serisi biçiminde olabilirler.
olursunuz. Bu anıların her biri ayrı bir sorun veya bakış
Şimdi bir tur daha Temel Reçete yapın ve açısı olabilir ve tam rahatlama elde edilmeden
tekrar örümceği hayal edin. Önceki duygusal önce ayrı olarak belirlenmelidir.
yoğunluğunuzdan herhangi bir iz yoksa Lütfen bir duygusal sorunun birkaç bakış
başardınız demektir. Diğer yandan, bu sefer 4 açısının bulunduğunu kavrayın, bütün bakış
olarak değerlendirirseniz 0’a ulaşana kadar takip açıları Temel Reçete tarafından 0’a düşürülene
eden turları uygulamanız gerekir. kadar herhangi bir rahatlama fark
edemeyebilirsiniz. Fiziksel iyileştirmede

m
Bakış Açıları mukabilini karşılaştırdığınızda bu daha da
belirgin bir hal alır. Örneğin, eşzamanlı olarak
Bu noktada, sadece bir örümcek hakkında baş ağrısı, diş ağrısı ve mide ağrısı
geçiriyorsanız, 3’üde geçene kadar kendinizi

o
düşünürken 0’a ulaşmanın gerçek bir örümcekle
karşılaştığınızda korunup korunmayacağını sağlıklı hissetmezsiniz. Ağrı yön değiştirebilir,
merak edebilirsiniz. Cevap genellikle evettir!! ama yine de ağrıdır. Bu nedenle, duygusal

.c
Bir çok durumda, örümcek hakkında sorunlar da farklı bakış açıları içerir. Bütün bakış
düşünürken meydana gelen enerji bozulmaları açıları giderilene kadar, 1 veya daha fazla bakış
gerçek bir örümceğin olduğu durumlarla aynıdır. açısını halletmiş olsanız bile rahatlama aldığınızı
Bu nedenle orijinal enerji dengeleme gerçek hissetmezsiniz.

y
durumlarda korunma eğilimindedir.
Hakkında düşündüğünüz sırada o an aklınıza Israr Karşılığını Verir
gelmeyebilen sorunla ilgili başka bir bakış
açısının meydana gelmesi buna istisnadır.
Örneğin, hareket etmeyen sabit bir örümceği
düşünmüş
e
EFT’ye yeni başlayan biri olarak, belirli bakış
açılarını tanımlayabilme ve Temel Reçete ile
bunları belirleme deneyimi yönünden eksik
rk
olabilirsiniz. Eğer olabilirsiniz. Bu normaldir. Sadece sahip
bu hareket olduğunuz duyguya yönelin ve Temel Reçete ile
korkunuzun bu duyguyu belirleyin. Bilinçaltınız ne üzerinde
önemli bir bakış çalıştığınızı bilebilir. Bu “duyguyu”, “Bu duyguya
tu

açısıysa ve asıl sahip olsam da, kendimi derinden ve tamamen


turları kabul ediyorum” diye giden bir Düzen
tamamladığında doğrulaması ve “bu duygu” diyen bir Anımsatıcı
düşünmeniz Cümle ile belirleyebilirsiniz.
sırasında orada Lütfen Temel Reçete ile belirlenen
ft

değilse, hareket sorunların büyük bir kısmının sayısız bakış


eden bir açısıyla yüklü olmadığını kavrayınız. Bir çok
örümcek sorunun tanımlanması kolaydır ve aynı kolaylıkla
gördüğünüzde rahatlatılır. Daha karışık sorunlardan birine
.e

korkunun bu sahip olmanız ve bunun belirli bakış açılarını


kısmı ortaya tanımlayamamanız durumunda, size 30 gün
çıkacaktır. Bu boyunca günde bir kez (yaklaşık günde 3
oldukça yaygın dakika) “bu duygu” ve “bu sorun” için 3 tur
w

bir olaydır ve Temel Reçete uygulamanızı öneririm.


EFT’nin işe yaramadığı anlamına gelmemektedir. Bilinçaltınızın gerekli olanı ortaya çıkarma yolu
vardır ve 30 gün dolmadan rahatlamış
Sadece daha yapılacak çok şey olduğu olmalısınız. Sizin de söyleyebileceğiniz gibi, EFT
w

anlamına gelir. Duygusal tepkiniz 0’a ulaşana oldukça esnek bir süreçtir ve genellikle sizin
kadar sadece Temel Reçeteyi yeni bakış açısına farkında olmadığınız sorunlarda ilerleme sağlar.
(hareket eden örümcek) uygulayın. Bütün bakış
w

açıları giderildiğinde, örümceklere karşı olan Mümkün Olduğunda Spesifik Olun


fobik tepkiniz tarihe karışacak ve onlar
etrafınızdayken tamamen sakin olacaksınız. Mümkün olduğunda spesifik olmak en
Bakış açıları düşüncesi EFT’de önemlidir. iyisidir. Bu şekilde tam bir korku, acı, anı vs.yi
Yukarıdaki örümcek örneğinde olduğu gibi, bazı kolaylıkla sıfıra indirebilir ve sınırlandırıcı
sorunların bir çok parçası veya bakış açısı vardır çantanızdan çıkartabilirsiniz.
ve bunların tamamı belirlenene kadar sorun tam Kimi zaman belirli sayıda sorunu aynı büyük
olarak rahatlatılmayacaktır. Aslında, hepsi bir başlık altında bir araya getiririz. Bu, EFT’de
araya toplanmış gözüküyor olsa da, bu bakış ilerlemenizi engelleyebilir. Örneğin, bir çok insan
açılarının her biri ayrı bir sorun olarak potansiyel geri çevrilme ile karşılaştıklarında
nitelendirilir. Örneğin, bir sabit örümcek korkusu enerji bozulmasına neden olarak ve böylece
ve bir hareket eden örümcek korkusu bir araya olumsuz duygulara yol açarak kendi zayıf öz

29
imgelerine katkıda bulunurlar. Bundan dolayı, Bu bazı insanlar için irkilticidir, çünkü
fırsatlar verildiğinde sürekli olarak “yeterince iyi” yaşamlarında bu tekniklerle bitmek bilmeyen
hissetmezler ve yaşamlarında bulundukları seanslar süreceğini düşündükleri çok fazla
yerde sıkışıp kalma eğilimindedirler. Diğer travma vardır. Durum bu değildir, en azından
olumsuz duygularla bir araya getirildiğinde, öz genellikle. EFT çoğu kez sadece birkaç ağacı
imge sorunları daha geniş bir biçimde kestikten sonra bütün ormanı temizler.
genelleştirilirler ve kişi hatta daha fazla alanda Bu Genelleştirme Etkisine bir örnek olarak,
kendini durdurulmuş hisseder. bu kursta içerilen “VA’da 6 gün” başlıklı
Öz imge ve diğer genel duygusal videodaki ilk Gazi olan Rich’in vakasını inceleyin.
nitelendirmeleri uygun EFT bakış açısına sokmak
için bir metafor kullanırım. Genel sorunu Bunu Her Şeyde Deneyin
temelinde yatan belirli meselelerin her
birinin bir olumsuz ağaç olduğu hastalıklı Bu kurs vaka hikayeleriyle doludur. Bunların
bir ormana benzetirim. İlk başta, orman amacı, EFT’nin gerçek dünyada nasıl işe
yolunuzu bulmanızın imkansız olacağı kadar yaradığını öğrenmenizi sağlamaktır. Bu el

m
yoğunlukta ağaçla doludur. Kimileri için bir kitabında bunlara dair bir bütün bölüm vardır ve
cangıl olarak bile görülebilir. videolar ve ses kasetleri çok daha fazlasını
Yaşamlarımızdaki belirli olumsuz olayların kapsamaktadır. Aşağıda verilmiş olanlara ait
her birini Temel Reçete ile etkisiz hale

o
sorunları kapsarlar...
getirdiğimizde, etkin bir şekilde olumsuz ağacı
kesmekteyiz. Ağaçları kesmeye devam ** topluluk huzurunda konuşma

.c
ettiğinizde, bir süre sonra orman içinde korkusundan şiddetli savaş anılarına,
yürümenin daha kolay bir hale gelecek kadar ** çikolata tutkusundan uykusuzluğa, ve
seyrelir. Devrilen her ağaç bir başka duygusal ** hıçkırıktan çoklu doku sertleşmesine
özgürlük derecesini gösterir ve Temel Reçete kadar.
konusunda ısrarcıysanız, negatif tepkilerinizin

y
giderek azaldığını göreceksiniz. Yeni fırsatlarla EFT tarafından belirlenebilecek duygusal ve
karşılaştığınızda kendinizi rahatlamış ve sakin fiziksel sorunlarda sınır olmadığını biliyorum.
hissedeceksiniz ve “yeterince iyi” olmama
korkusundan çok yeni bir macera hissi
tarafından size rehberlik edilecektir.
e
Bundan dolayı, BUNU HER ŞEYDE DENİYORUM!
Ve sizin de aynısını yapmanızı teşvik ediyorum.
İnsanlar bana durmadan “_________ işe
rk
Buradaki oldukça faydalı kavramlardan birisi yarayacak mı?” diye soruyorlar ve ben de her
sorunların altlarında bulunan belirli olaylara zaman “Deneyin!” yanıtını veriyorum. Sonuçlara
ayrılması ve bu belirli olayların her biri üzerinde şaşırmaktan artık vazgeçtim. İlerleme
EFT’nin uygulanmasıdır. Örneğin, babanız size çoğunlukla elde edilmektedir.
işkence ettiği için öfkeliyseniz, “Ben 8
tu

Ancak, bu “Her şeyin üzerinde dene”


yaşındayken babam bana mutfakta vurduğunda” düşüncesi sağduyuyla yorumlanmalıdır. Amacı,
gibi EFT’yi belirli olaylara uygulayın. Bu EFT’nin olasılıkları hakkında farkındalığınızı
genellikle EFT’yi “babam bana işkence etti” gibi arttırmaktır. Bundan dolayı, EFT’yi ciddi akıl
daha geniş çaplı bir soruna uygulamaktan daha rahatsızlıklarında veya bu alanda düzgün bir
ft

üstün niteliklidir. şekilde eğitim almadığınız ve hak


Belki de yeni başlayanların yapmış kazanmadığınız SÜRECE denemeyin.
olduğu en büyük hata EFT’yi çok geniş
kapsamlı meselelerde kullanmaya
Kısa ve Öz Olarak EFT
.e

çalışmalarıdır. Israrlı bir şekilde devam


ettiklerinde iyi bir ilerleme elde edebilirler,
ama sonuçları hemen fark etmeleri düşük Açıklığa değer veririm ve öğrettiğim şeye
olasılıktır. Sonuç olarak, çok çabuk bunu sokmaya çalışırım. Benim için, açıklığın
vazgeçebilirler. Sorunları belirli olaylara temel kanıtı konuyu basit bir paragrafa
w

ayırdığınızda, bu belirli olaylara ilişkin indirgeyebilmektir. Bunu EFT’ye uyguladım ve


sonuçları hemen fark edeceksiniz. Bunun aşağıda bulabilirsiniz.
yapılması ayrıca gerçek nedeni de belirler
w

ve genellikle daha etkilidir. Kısa ve Öz Olarak EFT

Genelleştirme Etkisi Temel Reçeteyi ezberleyin. Uygun bir


w

Düzen doğrulaması ve Anımsatıcı Cümle ile


uyarlayarak herhangi bir duygusal veya
Daha önceden söylemiş olduğum gibi, sizi
fiziksel soruna doğrultun. Mümkün
EFT’nin etkileyici bir özelliğini tanıtmak
olduğunda spesifik olun ve EFT’yi kişinin
istiyorum. Buna Genelleştirme Etkisi diyorum,
yaşamında sorunun temelinde olabilecek
çünkü EFT ile birkaç ilişkili sorunu belirledikten
belirli duygusal olaylara doğrultun. Gerekli
sonra süreç bu sorunların tamamı üzerinde
olduğunda, sorunun bütün bakış açıları yok
genelleşmeye başlar. Örneğin, işkenceye dair
olana kadar ısrarcı olun. Her şeyde
100 travmatik anıya sahip olan birisi EFT’yi
deneyin!
kullandıktan sonra sadece 5 veya 10 tanesini
etkisiz hale getirdikten sonra tamamının
Bu kadar. Burada öğrenmekte olduğunuz
yok olduğunu görebilir.
şeyin özü bu. Bu özetin geniş bir biçimini

30
isterseniz, bunu sonraki sayfada bulabilirsiniz. Bunu tek sayfada EFT olarak adlandırdım. Bu
Tek bir sayfada hepsini kapsadım... Buluş prosedürlerde ustalaşana kadar bir hızlı referans
İfadesi, Temel Reçete ve Kısa ve Öz Olarak EFT. olarak kullanmak isteyebilirsiniz.

m
o
.c
y
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

31
Tek Sayfada EFT

KISA VE ÖZ OLARAK EFT

Temel Reçeteyi ezberleyin. Uygun bir


BULUŞ İFADESİ Düzen doğrulaması ve Anımsatıcı
Cümle ile uyarlayarak herhangi bir

m
“Bütün olumsuz duyguların nedeni duygusal veya fiziksel soruna
vücudun enerji sisteminin doğrultun. Mümkün olduğunda
bozulmasıdır.” spesifik olun ve EFT’yi kişinin

o
yaşamında sorunun temelinde
olabilecek belirli duygusal olaylara

.c
doğrultun. Gerekli olduğunda, sorunun
bütün bakış açıları yok olana kadar
ısrarcı olun. Her şeyde deneyin!

y
TEMEL REÇETE
e
1. Düzen... Hassas Noktayı sürekli ovalarken veya Karate Noktasına vururken aşağıdaki
doğrulamayı 3 kez tekrarlayın:
rk
Bu ______________ sahip olsam da,
kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum.

2. Sıra... Her noktada Anımsatıcı Cümleyi tekrar ederken aşağıdaki enerji noktalarının
tu

her birine yaklaşık 7 kez vurun.

K, Ş, GA, BA, Ç, KK, KA, KB, BP, İP, OP, KP, KN


ft

3. 9 Gamut Prosedürü... Aşağıdaki 9 eylemin her birini uygularken sürekli olarak


Gamut noktasına vurun.
(1) Gözler kapalı (2) Gözler açık (3) Gözler sağ aşağı (4) Gözler sol aşağı
.e

(5) Gözleri yuvarla (6) Gözleri diğer yöne yuvarla (7) 2 saniye bir şarkıya
mırıldan (8) 5’e kadar say (9) Bir şarkıyı 2 saniye mırıldan

4. Sıra (tekrar)... Her noktada Anımsatıcı Cümleyi tekrar ederken aşağıdaki enerji
w

noktalarının her birine yaklaşık 7 kez vurun.


w

K, Ş, GA, BA, Ç, KK, KA, KB, BP, İP, OP, KP, KN

Not: Takip eden turlarda, Düzen doğrulama ve Anımsatıcı Cümle geri kalan
w

sorunu belirlediğiniz gerçeğini yansıtmak üzere ayarlanır.

32
EFT hakkında
sıkça sorulan
Sorular ve Cevaplar
Bazı insanlar EFT’de gördükleri şeyle Bu örnekler elbette sürer gider, önemli olan
şaşkınlığa uğramaktadırlar. Soruları açıkça nokta bu tekniklerin duygusal sağlık lehine
meraklıdır. etkisiz olan diğer tüm yöntemlerin yerini
Diğerleri ne şekilde tepki vereceklerini aldığıdır. Çok güç gözüken duygusal sorunlarda
bilemezler, çünkü EFT kişisel gelişim hakkındaki hızlı iyileşme sağlamaları bu tekniklerin gerçek
inançlarını bozmaktadır. Yarı açık olmalarına iyileştirici olduklarını gösteren etkili delillerdir.
rağmen hala kendi inançlarını koruma ihtiyacı Çok az etkiyi neredeyse sonsuz kadar uzun
duyduklarından soruları bir tedbir öğesi içerir. zamanda sağlasalardı, onlarda diğer sözde
Kaynakları ne olursa olsun, anlayışınızda teknikler gibi geçmişe gömülürlerdir.

m
sahip olabileceğiniz boşlukları doldurmaya Ancak değiller. Hedefi tam ortadan vurdular
yardım etmelerinden dolayı bu sorular EFT ve gerçek bir çare olduklarını gösterdiler. Hızlı,
eğitiminizde önemlidir. Bu amaç doğrultusunda, kolay ve kalıcı bir biçimde.

o
bu bölümde yıllar boyunca almış olduğum
standart soruların cevaplarını vereceğim. S. Devam eder mi? Bu soru genellikle
yukarıdaki “hızlı onarım” sorusuna eşlik eder.

.c
S. EFT sonuçları bir “çabuk onarım”dan Buna rağmen, bu kadar hızlı bir şekilde
nasıl farklılık gösterir? “Çabuk onarım” rahatlatılan bir sorun geçici olmalıdır “mantığı”
sınıflandırması genelde olumsuz bir anlam taşır hakimdir. En azından bir çok insanın zihnindeki
ve genellikle çığırtkanların ve dolandırıcıların devam etme sonuçlarının üretilmesi zaman

y
şüpheli iyileştirme tekniklerini nitelendirmek için alacaktır.
kullanılır. Terim, “üçkağıtçı” terimi ile bir arada Bu şekilde değildir. EFT’nin sonuçları
düşünülür ve kullanıldığında genellikle şüphe ve genellikle kalıcıdır.
tedbir düşüncelerini doğurur.
EFT, genelde olumsuz algılanan “çabuk
onarım” tanımlamasını hak etmeden sayısız
e
Bu kurstaki vaka hikayeleri, sorun birkaç
dakika içerisinde rahatlatılmış olsa da uzun
süreli sonuçlara sahip olan insanlarla doludur.
rk
duygusal ve fiziksel rahatsızlıktan hızlı bir Bu, EFT’nin sorunun gerçek nedenini
kurtuluş sağlar. Bu, kurstaki vaka hikayelerinde belirlediğinin bir kanıtıdır. Aksi takdirde,
ve birinci elden bunu deneyimleyen öğrenciler iyileştirme çok uzun sürmezdi.
için zaten aşikardır. Aynı fikri olumsuz bir ima Bununla birlikte, EFT’nin herkeste işe
tu

olmadan etkili bir şekilde iletmek için “çabuk yaramadığını lütfen hatırlayınız. Bazı sorunlar
onarım” yerine hızlı kurtuluş terimini tekrar meydana gelebilir ve buna genellikle daha
kullanmaktayım. sonra tekrar ortaya çıkan asıl sorunun farklı
Önemli bir not: Tarih boyunca çeşitli bakış açıları tarafından neden olunur. Deneyimli
iyileştirme teknikleri, rahatsızlık için gerçek çare EFT öğrencisi bunu fark edecek ve bu yeni bakış
ft

bulunana kadar genellikle yavaş ve etkisiz açısı için sadece Temel Reçeteyi tekrar
olmuştur. Gerçek çare bulunduğunda her şey uygulayacaktır. Deneyimli öğrenci ayrıca sorunu
değişir ve eski yöntemler geçmişin kalıntıları belirli olaylara bölecek ve temelinde yatan bu
haline gelir. nedenlere EFT uygulayacaktır. Zamanla, bütün
.e

Çocuk felci buna tipik bir örnektir. Salk Aşısı bakış açıları ve belirli olaylar belirlendikten
bulunana kadar, Poliomyelit tedavi edilemez sonra, sorun genellikle tamamen yok olur ve bir
olarak düşünülmekteydi ve bu hastalıktan ötürü daha ortaya çıkmaz.
acı çeken kimselere yardım etmek üzere tüm
w

ilaç tedavileri ve hatta yapay çelik ciğer dahi S. EFT oldukça şiddetli olan ve/veya
kullanılmıştı. Elbetteki çok fazla faydaları kişinin uzun zamandır sahip olduğu
olmamıştır. Sadece rahatsızlığı bir parça duygusal sorunları nasıl ele alıyor? Aynı
kolaylaştırmış ve hastalığın neden olduğu uzun diğer duygusal sorunları ele aldığı şekilde.
w

vadeli bazı hasarları sınırlandırmışlardır. Hepsi EFT için sorunun şiddeti veya ne kadar
bu kadar. süredir var olduğu önemsizdir. Neden her
Ve ardından Salk Aşısı geldi. Çocuk felcini zaman bir bozulmuş enerji sistemidir ve şiddeti
w

tedavi etmede bütün modası geçmiş, etkisiz ne olursa olsun dengelemek için Temel
girişimleri ortadan kaldırmış ve bunların yerine Reçetenin kullanılması onu rahatlatır.
gerçek bir çare getirmiştir. Aslında, negatif yan Bu soru genellikle inancın yoğun olması
anlam olmadan o da bir “çabuk onarım”dı. ve/veya uzun süreli yerleşik sorunların diğer
Çocuk felcinin yok edilişi, etkisiz sorunlara oranla daha “derin bir şekilde
yöntemlerin yerlerini nasıl gerçek tedavilere kökleşmesi” nedeniyle sorulur. Bu nedenle,
bıraktığı örneklerinden sadece birisidir. Örneğin, bunları rahatlatmak için daha fazla çaba
penisilin solunum hastalıklarından bel gereklidir. Geleneksel yaklaşımlar doğrudan
soğukluğuna kadar bir çok hastalık için anında gerçek nedeni belirlemediğinden, geleneksel
tedavi sağlayan bir başka mucizevi “çabuk yaklaşımlar açısından bakıldığında bu oldukça
onarma” ilacıdır. mantıklıdır.

33
Geleneksel yaklaşımlar kişinin zihnini veya vermekteyiz. Stres ve endişe tanım açısından
diğer zihinsel süreçlerini hedefleme ve gerçek aynı kategoriye girer.
nedenin bulunduğu enerji sistemini göz ardı Bunları yaratan durumlar sürekli
etme eğilimindedir. Yavaş ilerleme olduğundan stres ve endişe sürekli sorunlar
kaydedildiğinde suçu soruna atmak daha olma eğilimindedir. Sövgü dolu bir aile durumu
rahattır, çünkü “derin bir şekilde kökleşmiş” veya stresli iş ortamları uzun olasılıklar listesinin
olduğu veya ele alınmasının güç olduğu içeriğinde sadece ikisidir. EFT elbette durumları
varsayılır. Bu şekilde, geleneksel yaklaşımlar ortadan kaldırmamaktadır, ama endişeli
etkisiz sonuçları bahane gösterebilir ve tepkilerini azaltmada önemli bir yardımcıdır. Bir
göstermektedir. çok durumda, stresli durumlar her gün meydana
EFT ısrar gerektirdiğinde, bunun nedeni bir geldiğinden EFT’nin ısrarlı bir şekilde,
sorunun yoğunluğu veya uzunca bir süredir muhtemelen daha çok günlük olarak,
yerleşik olması değildir. Genellikle sorunun kullanılması gerekecektir.
karmaşıklığından dolayıdır. EFT için karmaşıklık, Bir süre sonra, zor olaylara karşı
toplam iyileşmeden önce bir sorunun her birinin tepkilerinizin çok daha sakin olduğunu fark

m
rahatlatılması gereken bir çok bakış açısına etmelisiniz. Olaylar artık eskiden oldukları gibi
sahip olması anlamına gelmektedir. Bakış açıları olmayacak. Daha fazla güleceksiniz. Sağlığınız
düşüncesi bu el kitabında, videolarda ve ses düzelecek ve hayat daha kolay görünecek.
kasetlerinde defalarca kapsanmıştır.

o
Not: Yukarıdaki yorumlar ciddi akıl S. EFT spor performansına nasıl
hastalıklarına uygulanabilir veya yardımcı oluyor? Başarılı bir sporcuya

.c
uygulanamayabilir. EFT’nin bu rahatsızlıklara sorduğunuzda size emin adımlarla zihinsel
uygulanmasının faydalı olduğu kanıtlanmıştır, durumlarının performansları açısından kritik
ancak sadece bu alanda uzman bir profesyonel olduğunu söyleyeceklerdir. Sporcu için iyi günler
tarafından uygulanmalıdır. ve kötü günler arasındaki farklılık neredeyse her
zaman duygusal nedenlerden dolayıdır. Hastalık

y
S. EFT kişinin kendi sorununu anlaması olmazsa, sporcu her zaman savaş alanına aynı
ihtiyacını nasıl ele almaktadır? Bu, EFT oldukça becerikli vücudu sokacaktır. Değişen tek
hakkındaki en şaşırtıcı özelliklerden biridir. Bir
kişinin kendi sorununu anlayışındaki değişiklik
rahatlama ile birlikte eşzamanlı olarak meydana
e
şey duyguların vücut üzerindeki etkisidir.
Sporcular dahil olmak üzere herkes kendi
olumsuz düşüncesine ve kendinden şüphe
rk
gelir. EFT’den sonra, kişi kendi sorunu hakkında etmeye sahiptir. Şu an itibariyle zihnin bu
farklı bir şekilde konuşur. Sağlıklı bir bakış olumsuz durumlarının vücudun enerji sistemini
açısından görürler. Örneğin, tipik bir tecavüz bozduğu ve olumsuz duygulara neden olduğu
kurbanı artık erkeklere karşı derin bir korku gerçeğini biliyorsunuz. Bu olumsuz duygular
veya güvensizlik taşımaz. Aksine, kendisine vücutta çeşitli şekillerde ortaya çıkar (küt küt
tu

saldıran kişinin/kişilerin bir sorunu olduğunu ve atan kalp, gözyaşları, ter vs.) ve bu kaslarda
yardıma ihtiyaç duyduklarını düşünür. gerginliği de içerir.
Suçluluk duygusundan kurtulmak için EFT’yi Atletizmde zamanlama her şeydir ve hatta
kullanan kişiler, suçluluk duygusuna neden olan kaslardaki en ufak bir gerginlik bile bunu etkiler.
ft

olay için artık sorumluluk kabul etmezler. Öfke Bir beysbol topuna, tenis topuna veya golf
nesnelliğe döner. Keder, sevilen bir kişinin topuna vurmak mükemmel bir zamanlama
ölümüne sağlıklı, daha huzurlu bir bakış açısına gerektirir ve bir cm’nin sekizde biri kadar
döner. ıskalamak bir koşu yapma ve oyundan çıkma
.e

Kendinizin ve başkalarının önceki veya iyi bir servisi yapma veya fileye çarpan bir
sorunlarınıza nasıl tepki verdiğine dikkat servis veya topu deliğe sokmak için iyi bir atış
ettiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. yapma veya bu atışı kaçırma arasındaki farktır
Anlayışınız iyileşme ile birlikte değişmektedir. ve bu böyle gider.
EFT’nin anlayışı nasıl güçlü bir şekilde Sporcular bu sorunun oldukça farkındadır ve
w

değiştirdiğine son bir not. Adrienne ve benim bir çoğu bu konuda yardım almak için spor
EFT ile yardımcı olduğumuz yüzlerce kişiden psikologları tutarlar. En ılımlı olanlar ve bilinçaltı
hiçbiri sorunlarını daha iyi anlamak için istekte olanlar olsa bile, herhangi bir olumsuz duygu bir
w

bulunmadı. Neden istesinler ki? Buna ihtiyaç sporcunun performansı için kritik olabilir.
yoktu. EFT bu soruna dikkat çekecek derecede
etkili bir çözüm sağlar. Temel Reçetenin amacı
w

S. EFT stres ve endişeyi nasıl ele olumsuz duyguları ve bunların etkilerini etkisiz
almaktadır? EFT’de stres ve endişe diğer bütün hale getirmektir. Buna karşı yapılan en yaygın
olumsuz duygularla aynı nedene sahiptir: tepkilerden birisi kaslarındaki gerginliğin
vücudun enerji sisteminde bir bozulma. Bundan geçtiğini söylemenin bir başka yolu olarak
dolayı, diğer duygusal meselelerle aynı şekilde insanın kendini gevşemiş hissetmesidir. Atletik
Temel Reçete ile belirlenirler. yeteneklerinin geri kalanını etkilemeden
Endişenin klinik psikolojide belirli bir anlamı kaslardaki gereksiz duygusal gerginliği etkisiz
vardır. Kesin bir neden veya belirli bir tehdit hale getirmesi nedeniyle sporcu için idealdir.
olmadan şiddetli bir korku veya dehşetten söz Kaslarda herhangi bir dirençle karşılaşmadan
eder. Bununla birlikte, EFT’de daha yaygın bir potansiyellerinin akmasını sağlar.
şekilde endişe olarak bilinen genel huzursuzluk
durumunu içeren daha kapsamlı bir tanım

34
S. EFT neden şaşırtıcı bir şekilde ağrısı gibi bir fiziksel semptoma uyguladığınızda
fiziksel sorunlardan iyi bir kurtuluş sağlar? “duygusal sahnelerin” arkasında neler olduğunu
Zihin-vücut bağlantısının varlığına yönelik ortaya merak edebilirsiniz. Farklı bir şekilde ifade
çıkan tutumlar ışığında bunu anlamak kolaydır. etmek gerekirse, fiziksel semptoma bazı
EFT bu bağlantıya ilişkin çarpıcı kanıtlar sağlar. duygusal sorunlar neden olduysa, belirli bir
Vücudun enerji sistemine vurmanın bir sonucu duygu belirlenmediğinde fiziksel semptom
olarak hem zihin hem de vücutta meydana iyileşme yaşamaktadır?
gelen değişiklikleri seyretmekten başka ne kanıt Pek emin değilim. Bu teknikler hakkında
istenebilir ki? öğrenecek çok şey var ve eminim ki gelecek
Ancak kanıt bundan daha derindedir. bize bir çok cephede heyecan verici keşifler
EFT’nin duygusal sorunlar için uygulanması getirecektir. Şimdilik, bilinçaltının fiziksel
genellikle fiziksel sorunların kesilmesini sağlar. semptomun nedenine katkıda bulunan duygusal
Nefes sorunları yok olur. Baş ağrıları ortadan sorunları ortaya çıkarttığına inanıyorum. Temel
kaybolur. Eklem ağrıları azalır. Çoklu doku Reçetenin uygulanması otomatik olarak bu
sertleşmesi semptomları düzelir. Bu fenomene duyguyu belirlemektedir.

m
yıllardır şahitlik ediyorum. EFT tarafından
sağlanan fiziksel düzelmelerin listesi sonsuzdur. S. EFT’deki en son gelişmelerle ilgili
Bunun mantıklı sonuç çıkarması EFT’nin olarak kendimi nasıl güncel tutabilirim? EFT
kişinin fiziksel semptomlarına duygusal olarak ile etkileyici sonuçlar meydana getirebilseniz de

o
katkıda bulunanları belirlemesidir. Duygusal daha yeni başladığınızı fark etmelisiniz. EFT bu
olarak katkıda bulunanlar yoldan çekildiğinde kursta öğrendiğiniz şeyden çok daha fazlasıdır.

.c
semptom azalır. Aşağıda 3 kaynak bulabilirsiniz:
Fiziksel hastalıkların tek nedeninin kişinin
duygularının veya zihni süreçlerinin olduğuna 1. ileri seviye video ürünlerinin bir listesi için
inanalar da vardır. Bu düşünceyi ne şekilde www.emofree.com/products.htm
kanıtlayacağımı veya çürüteceğimi bilmiyorum, 2. en son tekniklerin ve bulguların bazılarının

y
ama duyguların en azından kişinin fiziksel tanımı için www.emofree.com/tutorial.htm
sağlığına önemli derecede katkıda bulunduğuna 3. sıkça sorulan soruların bir listesi için
dair belirgin gerçekler sunabilirim. Ve EFT buna
ilişkin iyileşmede etkili bir araçtır.
Bununla ilgili son bir not. Temel Reçeteyi
e www.emofree.com/faw.htm
rk
belirli bir duyguyu sıfırlamadan doğrudan baş
tu
ft
.e
w
w
w

35
Vaka Hikayeleri
Topluluk huzurunda konuşma korkusu – Astım – Cinsel Taciz
Endişe ve tırnak yeme – Örümcek korkusu – Kahve bağımlılığı
Alkolizm – Keder – İğne korkusu
M&M fıstık bağımlılığı – Fiziksel ağrı – Bel ağrısı
Suçluluk ve uykusuzluk – Kabızlık
Vücudundan utanma – Deri veremi – Ülserli kolit
Panik atak – Asansör Korkusu

Aşağıda EFT ile gerçek sonuçlardan bazı araya geldiğinde, topluluk huzurunda

m
örnekler bulacaksınız. EFT’yi çok çeşitli konuşma korkusunu test etmek için onu
sorunlarda eylem halinde gösterir ve size ne sahneye davet ettim. Sahneye doğru
beklemenize dair paha biçilmez bir kanı yürürken korkusunun tekrar ortaya çıktığını
sağlar. Kimisi doğrudan sizinle alakalı olmasa ama bu sefer “sadece 3” olduğunu söyledi.

o
bile hepsini okuyun. Bu tekniklerin nasıl işe Bu, genellikle hissettiği 10’dan çok daha azdı,
yaradığı ve bir soruna uygulanabilen bir ama hala bir parça korku vardı. Bu, mola
tekniğin bir başkasına uygulanabileceğine sırasında düşüncelerinde var olmayan

.c
dair bir çok örtüşme vardır. korkusuna ait yeni bir bakış açısının
Ayrıca, EFT eğitiminizin önemli bir bölümü ortaya çıktığının önemli bir kanıtıdır.
çok çeşitli rahatsızlıklarda kullanılabilecek Yüzü seyirciye dönükken sahnede bir tur
olan çeşitli YAKLAŞIMLARI tanımanızdır. EFT daha Temel Reçete uyguladık ve korku sıfıra

y
insan tarafından bilinen nerdeyse bütün düştü. Ardından mikrofonumu aldı, oturmamı
duygusal ve fiziksel rahatsızlıklara uygulanır istedi ve mola sırasında neler olduğu
ve prosedürün kendisi her bir rahatsızlık için
temelde aynıdır. Ancak, YAKLAŞIMLAR çok
fazla değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki vaka
e
hikayesini anlatırken 100 kişilik bu seyirci
topluluğunu büyüledi. Sakinlik ve özgüvenle
doluydu. Konuşma özrü hala oradaydı. Ama
rk
hikayeleri size çeşitli yaklaşımlar hakkında korku gitmişti.
bazı kanılar sağlarken, bu kursa eşlik eden Topluluk huzurunda konuşma korkusunun
videolar bu konuda çok daha faydalıdır. Yazılı giderilmesi bir insanı harika bir konuşmacı mı
olan sayfalarda yapabileceklerimizle sınırlıyız. yapar? Tabi ki hayır. Topluluk huzurunda
tu

konuşmak bir sanattır ve mükemmel olması


Vaka Hikayesi #1 – Topluluk huzurunda için çalışma gerektirir. Yaptığı şey küt küt
konuşma korkusu atan kalbi, kuruyan ağzı ve diğer korku
Sue’nun topluluk huzurunda konuşma semptomlarını ortadan kaldırarak kişiyi
korkusuyla sonuçlanan bir konuşma özrü topluluk huzurunda konuşma becerilerini
ft

vardı. Seminerlerimizden birine katıldı ve geliştirmede özgür ve rahat kılmaktır.


Adrienne ve benden öğle yemeği arasında
yardım istedi. Boynunda gırtlak kanseri Vaka Hikayesi #2 – Astım
.e

ameliyatının Kelly sunumlarımdan birinde ön sırada


gerçekleştiği oturmaktaydı. Konuşmam sırasında güçlükle
yerde bir yara izi nefes alıp verdiğini duyduğumdan astımı
gösterdi. belliydi. Hafif bir horlama gibi ses çıkartacak
w

Ameliyatının bir kadar şiddetliydi ve açıkça yanındaki


sonucu olarak insanların bazılarını rahatsız etmişti.
normal Sunumdan sonra
konuşamıyordu topluluk huzurunda
w

ve onu anlamak konuşma korkusu için ona


zordu. Açık bir yardım etmemi istedi.
şekilde topluluk İlginç, EFT’nin astımını
w

huzurunda rahatlatabileceğini
konuşmak onu anlamamıştı ve bu belirgin
çok korkutuyordu sorunu için yardım istememişti. Ona göre
ve daha da sadece ilaçlar yardım edebilirdi.
kötüsü orduda bir Böylece onun topluluk huzurunda
çavuştu ve sıkça askerleri önünde “toplu konuşma korkusunu belirledik. EFT
konuşma” yapması gerekiyordu. prosedürlerinin yaklaşık 3. dakikasında,
sesindeki şaşkınlıkla nefesinin rahatladığını
2 tur Temel Reçete uyguladık ve hiç fark etti. Ve gerçekten de olmuştu. Astımdan
değilse korkusunu düşünürken birkaç dakika iz yoktu.
içerisinde korkusunu aştı. Seminer tekrar bir

36
Çoğu zaman böyle “bonus sonuçlar” elde Daha önceden çok güçlü olan bir
ederiz. Vücudun enerji sisteminin malzemenin eksik olması nedeniyle artık
dengelenmesi diğerlerine de fayda bunu düşünmüyor gözüküyorlar. Bu tabi ki ne
sağlayabilir. istediğinizdir. Burada duygusal özgürlük
Bu yazıyı yazdığım tarih itibariyle astım, arıyoruz, amnezi değil.
nefes ve sinüsle ilgili sorunları kapsayan Ancak, bu durumda EFT %100 başarılı
sadece birkaç sorun (belki 8 veya 10) olmamıştır, çünkü Bob hala anılarıyla ilgili ara
belirledim. Her vakada açık bir ilerleme sıra, nispeten daha hafif, nöbetler
gördüm. Bununla, EFT’nin her uygulanışında geçirmekteydi. Ama eskiden olduğu gibi
ani bir rahatlama olduğunu söylemek değil. Bu teknikleri kullandığı takdirde
istiyorum. Bununla birlikte, duygusal zamanla bunu tamamen yok edebilecektir.
sorunlarda genellikle durum bu olsa da,
EFT’nin sorunu sonsuza kadar yok ettiğini Vaka Hikayesi #4 – Endişe ve tırnak
söylemiyorum. Kimi zaman nefes sorunları yeme

m
geri gelir ve ilave EFT turları gerektirir. Susan’ın sürekli olarak devam eden bir
EFT’yi sayabildiğimden fazla kişiye endişe seviyesi vardı ve gün boyunca sık bir
uyguladığımı ve bunların tamamını takip şekilde EFT uygulamayı seçti. Bunu birkaç ay
edebilmemin yapılamayacak bir şey olduğuna boyunca yaptı ve endişe seviyesi azalmaya

o
anlayış gösteriniz. Bu nedenle, kaç kişinin başladıkça denemeden tırnaklarını yemeyi
astım semptomlarından kurtulmak için bıraktı (çok uzun süredir alışkanlığıydı). Bir

.c
tekrara ihtiyaç duyduğunu bilemiyorum. gün gitarını eline aldı
Sadece iyileşme için büyük bir olasılık ve tırnaklarının gitarı
olduğunu biliyorum. Siz de astımdan çalmak için çok uzun
mağdursanız, sorununuzdan kurtulmak için olduğunu fark etti.

y
harika bir şansınız var. Ancak, bunu lütfen EFT kimi zaman
doktorunuzun yardımıyla yapınız. gizli şekillerde işe
yarar ve bunun gibi
Vaka Hikayesi #3 – Cinsel Taciz
Bob bir delikanlı olarak
e
olumlu yan etkileri siz
farkında olmadan meydana gelir. Endişe gibi
rk
defalarca cinsel bazı alanlarda hayatınız normale
tacize maruz döndüğünde, oldukça normale döner. Ziller
kalmıştı. Buna ait veya ıslıklar yoktur, sadece göreceli huzur
anıları çok vardır. Genellikle birisi dikkatinizi
şiddetliydi ve içerisinde çekmedikçe değişikliği fark etmezsiniz
tu

büyük bir öfke yaratmıştı. Taciz olayları bile.


neredeyse 30 sene önce olmuştu ve bu sahip Susan ve tırnaklarına olan da buydu. EFT
olduğu öfkenin mantıksal olarak huzurunu gizli ama güçlü bir şekilde endişesini
bozduğu bilmekteydi. Bununla birlikte, tırnaklarının yemenin artık gerekli olmadığı
ft

duygusal olarak bunu kaldıramıyordu. bir noktaya azalttı.

Bu konuda rahatlama sağlamak iki Vaka Hikayesi #5 – Örümcek korkusu


alışılmamış seans sürdü. Alışılmamış diyorum, Molly örümcekleri sadece düşünürken bile
.e

çünkü diğer insanların önünde bir seminer oldukça gergin oluyordu ve haftanın 5 günü
ortamında yapıldı. Açık bir şekilde bunu bunlarla ilgili kabuslar görüyordu. Sadece iki
diğerleriyle tartışmak istemiyordu, bu yüzden EFT seansı ile korkularından kurtuldu.
kendi zihninde mahremiyetini koruyarak Birinci seansta, Molly
w

anılarına EFT uygulamasına yardımcı oldum. sadece örümcekler


EFT ile kolaylıkla bunu başardık, çünkü hakkında düşünürken
tek gereken vuruş tekniklerini uygularken korkusunu sıfıra
w

hastanın kendini soruna açmasıdır. “Kendini indirmek için Adrienne


açma” özel olarak yapılabilir. EFT uyguladı. Genellikle
Yaklaşık 1 ay sonra Bob’a gittiğimde bu yeterlidir ve gerçek
w

“artık eskisi kadar bunu düşünmüyorum” bir örümcekle karşılaşıldığında bile korku
dedi. Bu, EFT’yi kullandıktan sonra tipik bir sıfırda kalır.
tepkidir. En şiddetli sorunlar bile yavaş yavaş Ancak emin olmak için Adrienne Molly’i
yok olur. EFT’den sonra kimi zaman insanlar bir tarantulaya bakmak için bir hayvan
o anıyı bile düşünemediklerini bildiriyorlar. Bu dükkanına götürdü. Molly bir kez daha korktu
yanlış. Ancak bu şekilde gözüküyor. ve hayvan dükkanından ağlayarak kaçtı. Bu,
Anı gerçekte kaybolmaz, çünkü onlardan EFT’nin ilk turunun hatası değildi. Aksine,
bu anıyı tarif etmelerini istediğimde ayrıntılı gerçek örümceğin o an düşüncede
olarak bunu hala yapabiliyorlar. Olan şey bulunmayan yeni bakış açıları getirdiğini
duygusal acının yok olması ve böylece anının göstermektedir.
tekrar aynı şekilde ortaya çıkmamasıdır. O Birkaç dakika daha EFT uygulanmasının
artık geçmişten gelen hafif bir olay. ardından Molly tekrar hayvan dükkanına gitti

37
ve sakin bir şekilde tarantulaya baktı. Korku yatağa sarhoş giriyordu ve günlerini içki
gitmişti. sersemliğiyle geçiriyordu. Onun ifadesiyle,
Birkaç gün sonra Molly, cerrahi olarak “İçki benim Tanrımdı”.
zararsız kılınan bir tarantula besleyen bir kız EFT ile birkaç seansa ihtiyaç duyduk ve
arkadaşının evinde olduğunu söylemek üzere günde birkaç kez rutinleri gerçekleştirdi.
Adrienne’i aradı. Örümceği kafesinden Sonuç olarak, geri çekilme kolay oldu.
çıkarttıklarını ve Molly’nin örümceğin Bu iyileşmenin ilk aşamalarında, süper
üzerinde yürümesine izin verdiğini markette daha önceden gözde olan birasının
söyledi. önünden bir gurur ifadesiyle yürüyüp geçti.
İşte bu tekniklerin gücüne klasik bir Ve şu anda, bir yıl geçtikten sonra, bunu
örnek. Dikkate değer bir biçimde örümcek iğrenç buluyor. Alkole artık tutku duymuyor.
korkusu olan insanlar bile artık tehlikeli Hayatını geri kazandı. Bir yılbaşı gecesini bile
olmasa bile bir tarantulanın üzerlerinde “bir sürü sarhoş arasında olmak istemediği”
yürümesine izin veriyorlar. Ancak Molly bu için atladı.

m
konuda tamamen rahatlamıştı ve normal İşte bir sağduyu notu. Bir bağımlılığın yok
kişilerden daha az korkuya sahipti. Ancak, edilmesi tekrar bağımlı hale gelmeyeceğiniz
EFT’nin insanları aptal durumuna anlamına gelmez. Alkol veya başka bir şeye
düşürmediğine lütfen dikkat ediniz. Örümcek karşı olan bağımlılığınızdan kurtulduğunuzda

o
tehlikeli olsaydı Molly örümceğin üzerinde bundan uzak durun, aksi takdirde bağımlılığı
yürümesine izin vermezdi. EFT fobik tekrar yok etmeniz gerekebilir. EFT, bağımlı

.c
korkuların mantıksız kısımlarını ortadan olduğunuz maddeden “şimdilik bir parça
kaldırmakta, ama normal tedbiri alayım, gerisini sonra düşünürüm”e izin
azaltmamaktadır. vermez.
Aylar sonra Molly’le konuştuğumuzda

y
korku tekrar ortaya çıkmamıştı. Ayrıca, artık Vaka Hikayesi #8 – Keder
bunlar hakkında kabuslar görmüyordu. Alicia, erkek kardeşinin ölümünden 2 yıl
sonra bile bunun hakkında konuşamayacak
Vaka Hikayesi #6 – Kahve bağımlılığı
Joe kahve içmeyi bıraktı.
kadare bir kedere sahipti. Duyguları,
kelimelerin çıkartmak için çok yoğundu.
rk
Seminerlerimden birine katıldı ve kahve Katılmış olduğu ve
tutkusundan kurtulmak isteyen birine EFT sunumdan bir önceki gece
uygularken beni gözlemledi. Arka planda az miktarda gönüllüye bu
yapmış olmasına teknikleri uygulamasına
rağmen bizimle izin verildiği bir toplantıda
tu

birlikte vurdu ve bir seminere katılmasını


kahve tutkusu kalıcı istedim. Alicia gönüllü oldu
olarak gitti. Bu içtiği ve diğer 7 kişi ile birlikte
son kahve oldu. EFT 15 dakikalık bir seansta kederi üzerinde
ft

bu vakada bir çalıştı.


uygulamayla Ertesi sabah, seminerin ortasında
bağımlılığı atlattı. gönüllü olarak 80 kişinin karşısına geçti
Sizin de bildiğiniz ve kardeşinin ölümü hakkında sakin bir
.e

gibi bu her zaman şekilde konuşabilmesinin şaşkınlığını


olmaz. EFT tutkulardan anında kurtulmak için ifade etti.
harika bir araçtır ve bu nedenle geri çekilmiş Hala en gözde konularından biri değil,
semptomları iyileştirmede önemli bir ama kederi yok oldu.
w

yardımdır. Ancak, bağımlılık yok olmadan Bu arada, bu ufak gruptaki herkes 15


önce genellikle birkaç kez tekrar edilmiş dakikalık seans sırasında ilerleme kaydetti.
uygulama gerektirir. İnsanların yaklaşık %5’i Bir bayan yükseklik korkusundan kurtuldu
w

Joe’nun verdiği tepkiye sahiptir. Geri kalanı (birkaç dakika sonra yüksek bir otel
daha uzun sürer. balkonundan aşağı baktığında sorun yoktu),
Bununla birlikte, bir psikoterapist olan bir adam geçmişe ait bir duruma karşı olan
w

Susan iki dakikalık bir seansla alkolsüz içecek öfkesinden kurtuldu ve diğerleri de çeşitli
bağımlılığından kurtuldu ve Robb da aynı şeyi duygusal sorunlardan dikkate değer bir
çikolata için yaptı. iyileşme sağladı.

Vaka Hikayesi #7 – Alkolizm


Aaron alkol Vaka Hikayesi #9 – İğne korkusu
bağımlılığının Connie iğnelerin
üstesinden geldi. Bu yakınında olduğunda
elbette kahve, alkolsüz endişe duymaktaydı.
içecekler ve çikolatan Kan alınması
çok daha ciddi bir gerektiğinde midesi
bağımlılık. Her gece bulanmakta ve

38
genellikle bayılmaktaydı. Düzenli fiziksel belirleyebilmektedir. Ancak, yeni duygusal
muayene olması ve sağlığını koruması stresler ağrıyı geri getirebilir. Bu olursa,
açısından bu kısıtlayıcıydı. Adrienne Connie’ye EFT’nin tekrarlanarak uygulanmasının
sadece birkaç dakika EFT uyguladı. Korkusu iyileştirme sağlaması muhtemeldir.
yok oldu ve iğnelerle bir sonraki karşılaşması
korkusuz oldu. Vaka Hikayesi #12 – Bel ağrısı
Özellikle bunun gibi fobik tepkiler Donna bu satırlara bir başka örnektir. O
olduğunda bu tipiktir. Genellikle tekniklerin da benim seminerlerimden birine katılmıştı ve
birkaç dakika uygulanması uzun süreli bir bir günlük seminerin tamamında
sonuç yaratır. Fobideki nesne (bu vakada kalamayacağını düşünmesine neden olacak
iğne) o an mevcut olmasa bile bu doğrudur. kadar şiddetli bir bel ağrısı vardı. “O kadar
Gerçek durumun korkunun bir kısmını geri uzun oturamıyorum” demişti.
getirdiği zamanlarda, kalıcı olarak yok etmek EFT ile ona yardımcı oldum ve sırtı bütün
için genelde sadece tek bir tur EFT daha gün boyunca onu rahatsız etmedi.

m
uygulanması işe yaramaktadır.
Vaka Hikayesi #13 – Suçluluk ve
Vaka Hikayesi #10 – “M&M fıstık” uykusuzluk
bağımlılığı Audrey bir terapistin talebi üzerine

o
Nancy bir ameliyat geçirecekti ve doktoru tanıştığım oldukça huzursuz bir kadındı.
ameliyatın daha rahat olması için ona kilo Bütün hayatı boyunca fiziksel, zihinsel ve

.c
vermesini önermişti. Kilo vermede güçlüğü cinsel olarak işkence görmüştü ve herhangi
“M&M fıstıklarını” yemeyecek olmasıydı. bir terapist için oldukça zorlayıcı olacak bir
Yıllardır buna bağımlıydı. uzun duygusal sorunlar listesi vardı.
Acil tutkularını azaltmak için EFT’yi Audrey ile sadece 45 dakika görüştüm.

y
kullandı ve şaşkınlık içerisinde yaklaşık 3 Bu süre içerisinde, evinin yanmasından dolayı
dakikada bağımlılıktan tam olarak büyük bir suçluluk duyduğunu öğrendim. Bir
kurtuldu. gece mum yanarken uyuyakalmış. Sonradan
Bu “bonus sonuç” şimdi ve daha sonra da
meydana gelir. Bunun ardından, Nancy “M&M
e
kedisi mumu devirmiş ve yangın başlamış.
Burada suçluluğun bulunmadığı açık bir
rk
fıstığının” yanından geçmekten hiç şekilde belli olsa da, Audrey için durum bu
zorlanmadı. değildi. Gözyaşı dökmeden bu konu hakkında
Bağımlılıklar çeşitli endişe biçimleriyle konuşamıyordu. Bütün görüşme boyunca
bağlantılıdır ve bunlar tarafından neden kendini suçladı.
olunurlar. EFT ile de oldukça güçlü olarak Onda EFT uyguladım ve suçluluk duygusu
tu

yapılabildiği üzere, endişeyi yok oldu. Test etmek için, konuyu başka
belirleyebilirseniz, bağımlılık yaratıcı yerlere çekerek 20 dakika geçmesine izin
maddelere olan ihtiyaç azalır. verdim. Ardından bana evinin yanması ile
ilgili hikayeyi anlatmasını istedim. Terapistinin
ft

Vaka Hikayesi #11 – Fiziksel ağrı şaşkınlığı ile birlikte sıradan bir şekilde
Lea, hipnoterapi öğrencileri için yapmış “Benim hatam değildi” dedi ve bir başka
olduğum bir seminere katılmıştı. Seminerden konuya geçti. Gözyaşları yok. Duygusal
önce bana gergin kaslara ve fiziksel ağrıya yoğunluk yok. Suçluluk birkaç dakika
.e

sahip olduğunu söylemişti. Boynunun ve içerisinde kolay bir şekilde yok oldu.
omuzlarının etrafındaki ağrıyı iyileştirmek için Size bunu bir noktayı örneklemek için
ona EFT uyguladım. İki dakika içerisinde anlatıyorum. EFT, değişikliklerin oldukça
ağrılar azaldı. normal hissedileceği kadar güçlüdür. Bundan
w

3 saatlik seminerin bitmesine yaklaşık bir dolayı, suçluluk gibi belirli sorunlar için EFT’yi
saat kaldığında kendisine boynundaki ve kullanırken “herhangi bir farklılık
omuzlarındaki ağrının tekrar başlayıp hissetmeyebilirsiniz”. Ancak zaman geçtikçe
w

başlamadığını sordum. Hayır dedi ve ardından ne dediğinize dikkat edin. Sorunun


vücudundaki ağrının geri kalanının azaldığını uzaklaşmasına izin verme eğiliminde
ama tam olarak geçmediğini söyledi. olacaksınız ve duygusal alanınızın
w

İşte EFT ile bir sorunu nasıl belirlediğimiz herhangi bir kısmını işgal etmeyi
ve diğer iyileşmelerin bununla birlikte bırakacaktır.
meydana gelmesine bir örnek. Lea’nın Herhangi bir gösteri olmadan yok
vakasında, boyun ve omuz ağrısı için ona olacaktır. Bu güçlüdür ve aslında tam olarak
verdiğimiz rahatlama vücudun geri istediğiniz şeydir. Duygusal özgürlükte
kalanına da yayıldı. sondur.
Ardından bir başka EFT turu daha yaptık Audrey ayrıca uykusuzluk sorunu
ve ağrının geri kalanı da yok oldu ve çekmekteydi. Çok az uyuyordu, belki de
seminerin sonuna kadar bu şekilde kaldı. gecede iki saat ve bunun için ilaç alması
Bunun gibi ağrılar genellikle duygusal gerekiyordu. Seansımızın sonunda onu
üzüntüden meydana gelir ve bu yüzden EFT terapistin ofisindeki masaya yatırdım ve
oldukça etkili bir şekilde bunu uykusu için EFT uyguladım. 60 saniye

39
içerisinde uykuya daldı. 30 dakika kadar daha Ancak, bu sorunu tamamen aştığını
terapistle konuşmak için kaldım ve bu sürenin düşünmüyorum. Belirgin bir ilerleme kaydetti,
sonunda Audrey gürültülü bir şekilde ama tişörtünü çıkarttığında tekrar geri
horluyordu. “Baygın” gibiydi. İlaç yok, hap giyecekmiş gibi elinde tuttu. Bir kenara
yok, sadece kötü derecede bozulmuş enerji fırlatmadı. Sorunundan tamamen kurtulmak
sistemine vuruş vardı. için birkaç tur EFT’ye daha ihtiyaç
duymaktaydı.
Vaka Hikayesi #14 – Kabızlık Ancak şunu lütfen unutmayınız, bu
Richard 25 yıldır kabızdı. Günde iki kez mümkün olabilecek en elverişsiz koşullar
Metamucil kullanmakta ve hala “düzenli altında yapıldı; sahnede. Bu ortamda, bana
olarak tuvalete çıkmada” zorluk göre %70 olan elde edilen ilerleme dikkate
yaşamaktaydı. değerdir.
Bu sorun için ona EFT’yi öğrettim ve
günde birkaç kez rutini dikkatli bir şekilde Vaka Hikayesi #16 – Deri veremi

m
uyguladı. İki haftanın sonunda dikkate değer Carolyn, bu tekniklerin fiziksel sorunlarda
bir gelişme yoktu. Ona ısrarlı olmasını ve ne kadar iyi işe yarayabileceği hakkında ilk
devam etmesini söyledim. Kimi zaman böyle önemli şaşkınlığımdır. EFT’ye ilk başladığım
şeyler biraz daha fazla zaman almaktadır. yıllarda yapmış olduğum seminerlerden birine

o
Onunla iki ay sonra konuştuğumda somut katılmıştı. Nasıl çalıştığına dair önemli
olarak ilerlemeler vardı. Artık Metamucil’i noktaları göstermek için sadece bir saat

.c
günde iki kez yerine sadece haftada iki kez harcadım ve Carolyn dahil olmak üzere birkaç
almaktaydı. kişiye yükseklik fobilerinden ve acil çikolata
Bir EFT öğrencisi olarak, kimi zaman tutkularından kurtulmalarına yardımcı oldum.
ısrarın önemli olduğunu anlamalısınız. Carolyn’de ciddi bir dejeneratif hastalık

y
Duygusal sorunlar genellikle hızlı bir şekilde olan deri veremi olduğunu bilmiyordum. Bir
yok olurlar ve bir çok fiziksel sorun için de çok kişiyle aynı anda ilgilendiğimden, ellerinin
aynısı geçerlidir. Ancak, bazı durumlar daha ve ayaklarının hastalıktan dolayı şişmiş
uzun bir zaman alır ve bunların hangisi
olduğunu kestirmek güçtür. Richard ikinci
e
olduğunu fark edemeyecek kadar yoğundum.
Aslında, daha sonra bana şişler yüzünden
rk
haftanın sonunda vazgeçmiş olsaydı, bu normal ayakkabılar giyemediğini söyledi.
ilerlemeyi hiçbir zaman kaydedemezdi. Seminer sırasında, bu kursta
Mesaj?... dayanın. öğrendiğinizin kısaltılmış halini öğrettim.
Carolyn deri veremi durumu için günde birkaç
Vaka Hikayesi #15 – Vücudundan kez vurmaya karar verdi ve şaşkınlık
tu

utanma içerisinde bütün semptomları azaldı.


Adrienne ve ben Bingo’ya İki ay sonra bir başka sunumuma geldi ve
Los Angeles’te vermiş neler olduğunu anlattı. Ellerini ve ayaklarını
olduğumuz bir seminerde gösterdi ve şişlerin tamamen yok olduğunu
ft

karşılaştık. Bir vücut söyledi. Ayrıca, enerji seviyesinin sıkça dansa


geliştiriciydi ve kendisini gidebilecek kadar arttığını söyledi. Bu daha
fitness dergileri sıkça önce yapamadığı bir şeydi.
fotoğraf çekimleri için şekilde Yani... bu EFT’nin deri veremini tedavi
.e

binlerce dolar teklif edecek edeceği anlamına mı gelmektedir? Meydana


kadar geliştirmişti. gelen şeyi inkar etmek güç olsa da, tam
Ancak vücudunu halka olarak bunu söylemiyorum.
sergilemeyle ilgili olarak Semptomlarına yardımcı olduğu açıktır.
w

yoğun duygusal rahatsızlık hissettiğinden Bunu EFT’nin gücünün kanıtı ve ciddi


Bingo bu teklifleri geri çeviriyordu. Asyalıydı hastalıklar için bile uygulamaya teşvik etmek
ve ailesinde vücudu göstermenin utanç verici için iyi bir örnek olarak sunuyorum. Ama
w

bir şey olduğunu açıkladı. lütfen bunu doktorunuzun gözetiminde


Bu sorunun üstesinden gelmek için yapınız.
sahneye çıktı ve anında sinirleri gerildi. Durumu takip etmek amacıyla, birkaç ay
w

Aslında, “Tişörtümü çıkartmamı sağlayacak sonra deri vereminin ne durumda olduğunu


olursanız sizi öldürürüm” dedi. Elbette bunu öğrenmek için Carolyn’i aradım. Günlük
gerçek anlamda söylemedi, ama bu konuda vuruşlarını bırakmış ve semptomlar tekrar
duygularının ne kadar güçlü olduğunun bir ortaya çıkmaya başlamış. Bazen fiziksel
göstergesiydi. sorunlar vuruşu bıraktıktan sonra tamamen
EFT ile 3 veya 4 dakikanın ardından, yok olur ve bazen olmaz. Bu bir bazen olmaz
gülümsedi ve seyircilerin meraklı alkışları vakasıdır.
arasında sakin bir şekilde tişörtünü çıkarttı. Burada farkına varılması önemli olan
Bir veya iki gün sonra 3.000 dolar nokta ne olduğudur, ne olmadığı değil. Enerji
karşılığında bir dergiye poz vermeyi sistemini dengelerken ciddi semptomlar
kabul etti. azalmıştır. Bu göz ardı edilmemelidir.

40
Vaka Hikayesi #17 – Ülserli kolit Ellen asansör korkusunu gidermek için
Ciddi bir hastalıkla bir başka vaka. EFT’yi kullandı. Seminerlerimden birinde, bir
Dorothy’de ülserli kolit vardı ve bir çok mola sırasında bana yaklaştı ve bu ömür
olumsuz yan etkisi bulunan ağır bir ilaç boyu süren korku konusunda ona yardımcı
tedavisi görüyordu. olup olamayacağımı sordu. Bunun gibi yoğun
Ülserli kolit ağrılı bir kolon hastalığıdır ve korkulardan sıkıntı duyan bir çok kişinin
Dorothy’nin vakasında şiddetliydi. Doktorlar olduğu gibi, isteği konusunda ürkek ve
bunu muayene ettiklerinde, düz bir ifadeyle tedbirliydi. Geleneksel psikoloji fobiklerin
“%90’ının enfekte olduğunu” söylediler. genelde korkularını kafalarında çözmelerini
Adrienne ile çalıştı ve iki şeyi başardı: (1) ister. Korku yüklü kişiden tipik olarak dişlerini
vejetaryen oldu ve (2) hastalığı için günlük gıcırdatmaları, yumruklarını sıkmaları ve o
olarak EFT’yi kullanmaya başladı. Birkaç hafta asansöre binmeleri istenir. Bu şekilde, mantık
içerisinde kendini çok daha iyi hissetmeye yok olur ve korkulu kişinin “hassasiyeti
başladı ve ilaç tedavisini azaltmayı seçti. azaltılır” veya korkuya “alışır”. EFT’nin

m
(Not: Doktoruna danışmadan kimseye ilaç gereksiz bir ağrı yaratması ile
tedavisini bırakmayı tavsiye etmemekteyiz.) karşılaştırıldığında benim için bu iyi niyetli
Yaklaşık 6 ay sonra, doktorları onu tekrar ama gereksiz bir uygulamadır.
muayene ettiklerinde “%10’unun enfekte Genellikle insanları korkutmaya yarar ve

o
olduğunu” söylediler. Bu 3 yıl önceydi ve o üstesinden gelmeleri gereken bir başka
zamandan beri en ufak bir sorun travma yaratır. Bu uygulamalar artık gerekli

.c
yaşamadı. Nitekim, bir yıl önce bir çocuk değildir.
doğurdu. EFT mümkün olduğunca acısız
Hastalığının azalmasına neden olan şeyin olduğundan, Ellen’e kendini bu konuda
ne olduğunu düşünüyorsunuz? Vejetaryen tamamen rahat hissedene kadar bir

y
diyet mi yoksa EFT mi ya da her ikisi birden asansörün yakınına gidemeyeceğimizi
mi? Bunu tam olarak söylemenin bir yolu söyledim.
yoktur. İnsanlar genellikle eşzamanlı olarak Böylece seminer odasında kaldık ve
birden fazla iyileşme yöntemi kullanırlar ve
böylece en fazla hangisinin katkıda
e
yaklaşık 3 veya 4 dakika EFT uyguladık. Daha
sonra, asansörler konusunda kendini daha
rk
bulunduğunu söylemek güç olur. önce hiç bu kadar rahat hissetmediğini ve bir
EFT’de daha fazla deneyim asansöre girmeye hazır olduğunu söyledi.
kazandığınızda, benim yapmış olduğum gibi, Neyse ki bir oteldeydik ve asansörden 30
bunun iyileştirme tekniklerinden biri olarak adım uzaktaydık. Normalde, bir tedbir olarak
her zaman dahil edilmesi gerektiği sonucuna asansöre binmeden önce Ellen’i durdurup
tu

varabilirsiniz. vuruş prosedürlerini tekrar ederdim. Ama bu


sefer öyle bir şansım olmadı çünkü Ellen
Vaka Hikayesi #18 – Panik atak hızlı bir şekilde kapısı açık olan bir
asansöre girdi ve belirgin bir
ft

Kerry Lake Tahoe otelden Adrienne’i bir neşeyle düğmelere


panik atağın ortasında aradı. Panik atağı basmaya başladı.
biliyorsanız, neden oldukları aşırı derecedeki Kapılar tam kapanmak
dehşeti de bilirsiniz. Bir panik atağın orasında üzereyken ben de asansöre
.e

olan kişiler genellikle öleceklerini düşünürler. bindim ve sonraki 10


Kerry’nin de durumu böyleydi. dakikayı asansörde geçirdik.
Sesinde açık bir panikle Yukarı çıktık, aşağı indik,
Adrienne’i aradı ve hemen durduk, yeniden çalıştırdık, kapıları açtık,
w

birinin gelip onu bulması kapıları kapattık ve mümkün olan her şekilde
için oda numarasını verdi. korkunuzu test ettik. Tamamen rahatlamıştı,
Adrienne telefon herhangi bir korku yoktu, hatta izi bile yoktu.
w

üzerinden EFT’yi uyguladı ve Ömür boyu süren korkusu yok olmuştu.


birkaç dakika içerisinde Vietnam gazilerimizde ve bu kursta
paniğinin büyük bir kısmını geçirdi. Bu gördüğünüz diğer vaka hikayelerindekiler
w

duruma uğrayan kişiler genellikle saatlerce gibi, bir kez daha birine duygusal özgürlüğün
süren yoğun bir korkuya tahammül ederler. anahtarlarını verme ayrıcalığına sahip
Birkaç dakika içerisinde gerginliği azaltmak olmuştum.
aslında hoşa giden bir iyileştirmedir. Kerry’nin Aynı yeteneği kazanma yolundasınız.
durumunda, sakinleştirmek için 20 dakika Bu kurs, EFT anlayışınızı genişletmek için,
gerekmiştir. videolarda ve ses kasetlerinde hala bir sürü
vaka hikayesi içermektedir. Sırada bu Kısım I
Vaka Hikayesi #19 – Asansör korkusu maddelerinin önemli bir açıklaması vardır...

41
Kısım I İçin Videolar
(Kolay başvuru için bütün EFT videoları bu Ekte özetlenmiştir)

Not: Aslında, Kısım I’de üç video kaseti **Stephen: 6 yaşındaki bu erkek


vardı. Daha sonra, videolar maliyeti çarpıcı çocuğuna babası tarafından bu teknikler
bir biçimde düşürerek CD’lere yerleştirildi. öğretildi ve tırnaklarını yemeyi bıraktı.
Bu, uzun video kasetler 1 ve 2’yi Videolar 1a, **Adam: Bu, golf skorunu 14 vuruş
1b, 2a ve 2b’ye ayırmayı gerektirdi. Video azaltmak için EFT’yi kullanan oğlum.
kaseti 3’ü ayırmak gerekmiyordu. **Cheryl: Seminerlerimizden birinde
çıkageldi ve topluluk huzurunda
Video 1a konuşma korkusu için benimle birlikte

m
EFT’yi nasıl kullandığını anlattı. Asıl
Bu videoda Adrienne ve ben, her bir seansımız bir yıl önceydi ve o zamandan
vuruş noktasını ve Temel Reçetenin her bir beri korku duymuyordu.
**Jackie: 10 yıl önce bir kaza geçirdi ve

o
adımının nasıl yapılacağını size görsel olarak
göstererek bu el kitabını değerlendirmekteyiz. bu kaza yüzünden omzunda şiddetli bir
Bu bölümde el kitabını daha önceden ağrı olmadan kolunu birkaç santimetre

.c
okumuş olduğunuzu varsaymaktayız. yukarı bile kaldıramıyordu. Sahnede
Adrienne ve beni takip etmeniz ve bütün birkaç dakika içerisinde sorunundan
bir dakikalık süreci ezberleyene kadar bu tamamen iyileşme sağladı ve ağrı
bölümü gözden geçirmeniz oldukça önemlidir. duymadan kolunu kaldırabildi. Bu seans,

y
Ezberlenildiğinde sonsuza kadar sizindir. seminer sonrasında bu “mucizeyi” ele
aldığımız sohbeti göstermektedir.
Video 1b **Cindy: Yukarıda bahsedilen Jackie’de

Bu video, ömür boyu yaşadığı şiddetli bir


e
olduğu gibi, Cindy’de 3 yıl önce bir kaza
geçirmişti ve ağrı duymadan kolunu
rk
su korkusunun üstesinden gelmeye kaldıramıyordu. Herhangi bir olumlu
çalıştığımız Dave isimli hoş bir beyefendi ile sonuca ulaşmadan sayısız doktor ve
bütün Temel Reçetenin tam bir gösterimidir. terapisti ziyaret etmişti. EFT ile birkaç
Bu bölümü çalışın. Birkaç kez seyredin. Bakış dakika içerisinde hiç ağrı duymadan
açılarının ne şekilde ele alınacağını kolunu mümkün olduğunca yukarı
tu

gösterdiğinden mükemmel bir eğitici seanstır. kaldırabiliyordu.


**Veronica: Sigaraya karşı yüksek bir
arzuyla başlamakta ve daha sonra
Video 2a
tutkuyu gidermek için EFT’yi
ft

kullanmaktadır. Daha sonra babası


Bu video, EFT’nin arkasındaki teorinin
tarafından tecavüze uğramaya ilişkin
açıklandığı ve daha sonra EFT’nin sahnedeki
kuvvetli duygular çekti. Tamamen
iki gruba uygulandığı bir canlı seminerin
izleyecek olduğunuz bu seansın ardından
.e

önemli anlarını içermektedir. Bir grup


bu travmatik anıdan tamamen kurtuldu.
korkuları ele alırken, diğer grup ağrıyı ele
**Norma: Disleksisi vardı ve
almaktadır.
anlamadan önce yazılı olan şeyleri 4 veya
5 kez okuması gerekiyordu. Birkaç dakika
w

Video 2b içerisinde bunun üstesinden geldi ve


insanlara sesli okuma yapmasını
Bu videoda size uygulama halinde EFT ile gerektiren yeni bir iş buldu.
w

daha fazla vaka hikayesi göstermekteyiz.


Video 3
**Larry: En gergin anlarından biri
w

olabilecek şekilde, San Francisco’nun


Bu videonun başlığı “VA’da 6 Gün”dür
yoğun trafiğinde ufak bir arabanın arka
ve duygusal açıdan özürlü Vietnam savaşı
koltuğunda otururken yoğun
gazilerine yardımcı olmak üzere Los
klostrofobinin üstesinden geldi.
Angeles’teki Gazi Bakımevi ziyaretimizin
**Pam: Bir çikolata bağımlısı artık
önemli anlarını göstermektedir. Bu, EFT’yi en
çikolata istemiyor.
büyük teste sokmaktadır, çünkü bu askerlerin
**Becci: Fare korkusu sadece fare
20 yılı aşkın süredir çok az bir ilerlemeyle
düşündüğünde bile ellerinin terlemesine
veya hiçbir ilerleme kaydetmeden terapi
neden oluyordu. Artık canlı bir farenin
görmektedir. Duygusal yoğunluklarının birkaç
parmaklarını yalamasına izin veriyor ve
dakika içerisinde kaybolduğunu göreceksiniz.
“Bunu yaptığıma inanamıyorum. Bunu
yapıyorum.” diyor.

42
Öğrenmekte olduğunuz şeyin gücüyle Bu seansların ana amacı, bu tekniklerin
ilgili daha büyük bir referans yoktur. Bu gerçek dünyada, gerçek insanlarla ve çok
dokunaklı bölümü el kitabının başlangıcındaki çeşitli sorunlarla nasıl işe yaradıklarını size
“Açık Mektup” kısmımda belirttim. göstererek deneyim yönünde bir başlangıç
yapmanızı sağlamaktır. Sizi sınıf ortamından
Önemli not çıkartırlar ve bu tekniklerin nasıl yönetildiğini
ve insanların nasıl tepki verdiklerini
Videolar 2a, 2b ve 3 boyunca Adrienne ve gösterirler.
benim yıllar geçtikçe öğrenmiş olduğumuz Ayrıca, bazı vakalarda, seansın filmde
çeşitli kestirmeler kullandığımıza dikkat “ilerlemesi” için vuruşların bazıları
ediniz. Kapsamlı eğitimimizle süreci ne zaman düzenlenmiştir. Bu, kursun başka yerinde
kısaltacağımızı bilmekteyiz ve etkinlik öğrenmiş olduğunuz prosedürlerin sürekli
açısından bunu her zaman yapmaktayız. tekrarlanma yükü olmadan daha fazla
Genellikle şüpheci yabancılarla ilgilendiğimizi deneyim sağlamaya izin verir. Burada Temel

m
ve çoğu zaman bunu sahne gibi en zor Reçete videolar 2a, 2b ve 3’tedir. El kitabının
koşullarda yaptığımızı unutmayınız. Bundan önceki bölümlerinde ve video 1’de daha tam
dolayı, mümkün olduğunda bu kursun Kısım bir şekilde ele alınmıştır. Videolar 2a, 2b ve 3
II’sinde anlatılmış olan kestirmeleri deneyim hakkındadır.

o
kullanmakta ve bütün Temel Reçeteyi nadiren
uygulamaktayız.

.c
Kısım I İçin Ses Kasetleri
Burada videoların içeriğinde neler olduğu vardır

y
EFT deneyiminizi daha da genişletmek
e
size EFT’yi kendinize ve başkalarına
rk
için, ses kasetlerine saatlerce sürecek olan uyguladığınızda bekleyebileceğiniz bir
vaka hikayeleri dahil ettim. Videolarda olduğu paha biçilemez “his” verecektir.
gibi, sadece teoriyi dinliyor olmayacaksınız. ** Diğer seanslar EFT’yi geçmişte
Gerçek sorunlara sahip gerçek insanlar kullanan ve bunun ardından yaşadıklarını
olacak. anlatan kişilerledir. Bu size bu
tu

Bazı insanların birkaç dakika içerisinde tekniklerin kalıcı özelliği hakkında iyi
ömür boyu çektikleri sorunların üstesinden bir fikir verecektir.
gelirken, bazılarının ise ısrar gerektirdiğini ** Bu ses kasetlerinin amacı, bu
duyacaksınız. Adrienne ve benim bazı şiddetli tekniklerde olan deneyiminizi
ft

duygusal sorunlara EFT uygulayışımızı geliştirmektir. Vuruş prosedürlerini


duyacak ve kasette bunların yok oluşunu öğretmek değildir. Bu, el kitabı ve Video
dinleyeceksiniz. Ayrıca, tamamen yok 1a ile yapılmaktadır. Bu yüzden, videolar
olmayan rahatsızlıklar için kısmi iyileşmeler 2a, 2b ve 3’te olduğu gibi, insanların
.e

de duyacaksınız. Kısaca, bu ses kasetleri tepkilerine ve tekniklerde kapsanan diğer


deneyim gökkuşağınıza katkıda bulunacak ve ayrıntılara odaklanabilmeniz için
böylece size EFT’yi uygularken vuruşların büyük bir kısmını düzenledim.
kullanabileceğiniz faydalı bir geçmiş ** Bazı oldukça kişisel sorunlar
w

sağlayacaktır. dinleyeceksiniz ve bunu katılanların


izniyle yapacaksınız. Sizin olduğunu gibi
Dinlemeden önce bunları okuyun diğerlerinin de bu harika tekniklerden
w

faydalanabilmeleri için bunu yapmışlardır.


** Bu ses kasetleri iş ortağım Adrienne Hepsine teşekkür borçluyuz.
Fowlie ve kendim tarafından yürütülen ** Tekrarlama öğrenmek için oldukça
w

bazı telefon seansları içermektedir. Bir önemlidir. Bundan dolayı, bu kasetler


masaüstü ses kayıt cihazı ile kaydedilen sırasında bazı önemli noktaları bir çok kez
bir gerçek seanslar koleksiyonudur. Ses farklı açılardan tekrar ettiğimi
kalitesi kesinlikle kalitelidir ve kayıtlar bir duyacaksınız. Bu sizi sıkmak için değildir.
kayıt stüdyosu ortamında yapılmamıştır. Önemli kavramların düşüncenize
** Bu seansların bir kısmı gerçekten EFT yerleşmesi içindir.
uygulanan kişilerledir. Bunları dinledikçe, ** Bazıları oldukça eğlenceli olsa bile, bu
insanlar bu teknikleri çok çeşitli seanslar eğlenmeniz için değil
duygusal ve fiziksel sorunlara eğitiminiz içindir. Her seferinde birkaç
uygularken tam anlamıyla birinci hızlı noktayı gösterip ardından devam
elden bir “gözlemci” olacaksınız. Bu edecek şekilde bunları kısa ve çok canlı

43
tuttum. Bunun yapılması, bu süreçlerin Ayrıca, vuruş sonrasında insanların çoğu
“his” ve “derinliğinin” bir kısmını sizden zaman oldukça rahatlamış bir “iç
çalabilir. Diğer yandan, bazı sohbetler çekme” sergilediğine dikkat edin. Bu,
konunun dışına çıkmakta ve bu kursun duygusal yükten kurtulmanın kanıtıdır.
çıkarı dışındaki alanları araştırmaktadır.
Eğitiminiz için bu ses kasetlerini Ses kasetlerinin bazılarının arka planında
düzenlerken, mümkün olduğunca çok “güm güm güm” diye bir ses
faydalı bilgi dahil edebilmek için bu iki uç duyacaksınız. Bu, birinin kalp atışı değil
nokta arasında bir karışım yaptım. benim ses kayıt cihazımdaki bir arıza
** Bu ses kasetlerinde duyacağınız nedeniyledir.
vuruşların size öğretilenden farklı
görünebileceğine dikkat ediniz. Aşağıdaki “Seans Seans Özet”e bakmak
Aslında farklı değildir. Sadece daha ve ardından ses kasetlerinde “kendi
kısadır ve biraz farklı bir biçimdedir. sorununuzla” devam etmek

m
isteyebilirsiniz. Bu insanın doğasında
Videolar bölümünde sözünü ettiğim gibi, vardır, ama lütfen o an için sizi
Adrienne ve ben bu tekniklerin gelişmiş ilgilendirmediği nedeniyle geri kalan
pratisyenleriyiz ve bunları uzun yıllardır ses kasetlerini göz ardı etmeyin. EFT

o
yapmaktayız. Bundan dolayı, daha yeteneklerinizi büyütecek değerli
önceden sözü edilmiş olan aynı anlayışlar içermektedirler.

.c
kestirmelerini bir kısmını kullanmaktayız.

Ancak, ses kasetlerinde kullanılan bir Seans seans özet


başka teknik vardır.

y
9 Barbara’dan Paulette’e kadar
Adrienne ve ben vuruş noktalarını,
Psikolojik Tersine Çevrilmenin varlığını vs.
daha iyi değerlendirebilmek için Dr. Roger
Callahan’ın Ses Teknolojisini öğrenmek
e
Barbara (7 dakika 35 saniye): Bir
travmatik anıdan (bir arabanın ön camına
çarpma) bir baş ağrısından ve
rk
üzere zaman ve para yatırımı yaptık. Her
uykusuzluktan kurtulma.
zaman için öğrenmekte olduğunuz aynı
vuruş noktalarını kullanarak zaman
Del (9 dakika 56 saniye): Elinde bir cep
kazanmak için bu teşhis biçimini ses
telefonuyla çatıda duruyor ve bir ömür boyu
kasetlerinde kullandık. Ses Teknolojisini
tu

çok şiddetli bir şekilde sahip olduğu


ilk öğrendiğimde, bu prosedürleri
yükseklik korkusunun üstesinden geliyor.
uygulamada önemli bir yardım olduğunu
Fobisi gökyüzü dalışı yapacak kadar tamamen
düşünmüştüm. Ancak, yılların getirmiş
geçti. Boyun ve eklem ağrıları da azaldı.
olduğu deneyimle bunun fazladan değer
ft

kattığına artık inanmıyorum ve bunu


Mike (3 dakika 28 saniye): Psikoloji
kullanmaya devam etmiyorum.
alanındaki mezuniyet dereceleriyle, bu süreci
şaşırtıcı buluyor. Bayan arkadaşıyla
Video setimizde daha ayrıntılı bir şekilde
.e

ayrıldıktan sonra yaşadığı aşk acısının


öğretilen daha kullanışlı bir teşhis tekniği
üstesinden oldukça hızlı geldi, ama bunu
geliştirdim: “En İyi Terapist Olma Yolunda
inanması güç buluyor.
Adımlar”. Bu gelişmiş eğitimle ilgilenenler
bu videolara başvurmalıdır.
Ingrid (9 dakika 23 saniye): Yıllardır
w

neredeyse sürekli irritabl bağırsak


Daha önceden ifade edildiği üzere, teşhis
sendorumu, baş ağrıları, “yanan gözler”
bu kursun kapsamı dışındadır. Bunun
ve kabızlık çekmekteydi. Hepsinden tatmin
w

yerine %100 onarım kavramını kullanan


edici bir şekilde kurtuldu ve bu seansın
Temel Reçete öğretilmektedir, çünkü
sonlarına doğru kabızlığı konusunda oldukça
vakaların büyük bir çoğunluğu için yeterli
esprili oldu.
w

bir ikamedir. Uygulanması tur başına


birkaç saniye daha uzun sürer ve aynı
Paulette (4 dakika 40 saniye): Ömür boyu
sonuçları almak için ısrarlı bir şekilde
süren uçma korkusu yok oldu. EFT’den
birkaç fazla tur yapmanız gerekebilir.
sonra hiçbir endişe duymadan iki kez uçağa
Zaten burada sorun başına fazladan
bindi.
saniyeler veya dakikalardan söz ediyoruz,
haftalar veya aylardan değil.
9 Buz’dan Bruce’a kadar
Bu ses kasetlerinde sadece insanların
Buz (9 dakika 10 saniye): Şiddetli bir
söylediklerine değil, aynı zamanda EFT’yi
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)
kullanmadan önceki ve sonraki
seslerindeki farklılıklara da dikkat edin.

44
mağduru. En şiddetli savaş anısını adeta bir Bonnie (8 dakika 38 saniye): Duygusal
alışveriş gezisi gibi anlatışını dinleyin. bozukluklar yemeği normal olarak
yutmasını engelliyordu. Bir seansta bazı
Donna (1 dakika 35 saniye): Görüşüne tanımlanamayan duyguların üstesinden
yardımcı olmak için EFT’yi kullanıyor. geldi ve ardından yemeği kolayca yuttu.

Kieve (9 dakika 45 saniye): Buna özellikle 9 Steve’den Doris’e kadar


dikkat edin. Kieve bu teknikleri sizi
öğrendiğiniz gibi öğrendi ve şaşırtıcı Steve (13 dakika 0 saniye): Çok az bilinen
sonuçlarla 150 kişiye uyguladı. Fobiler, PMS, Hemolitik Anemi hastalığının mağduru
migren baş ağrıları, kalça ağrısı, nasır olan bu kişi yorgunluk, ağır veya kaşıntılı
ağrısı ve diğer sorunlar için yardımcı olduğu gözler, sırt ağrısı (kas spazmlarıyla
kişilerden sadece bazılarını anlatıyor. Bu birlikte) ve diğer sayısız semptomdan
tekniklerde uzmanlaştığınızda siz de aynısını kurtuldu. Ayrıca öfke ve bununla ilişkili

m
yapabilirsiniz. kabuslardan da kurtuldu.

Cathy (7 dakika 23 saniye): Bu bayan 24 Rachel (3 dakika 3 saniye): Bir erkek


yıl önce geçirdiği bir araba kazasından beri arkadaşı tarafından kendisine gerçekleştirilen

o
her gün sırt ağrısı çekmekteydi ve iyileşmek cinayet teşebbüsünü hatırlamaktan dolayı
için akla gelebilecek her yöntemi denemiş geçirdiği şiddetli duyguyu etkisiz hale

.c
ama sonuç alamamıştı. Bu vuruş tekniklerini getirdi ve süreç içerisinde bir nefes alma
kullandıktan sonra bu ağrıların nasıl tamamen sorununun üstesinden geldi.
azalmaya başladığını anlatıyor. Ayrıca,
şaşırtıcı bir şekilde her gün yaşadığı endişe Geoff (11 dakika 50 saniye): Geçmişte 5

y
ve uykusuzluğunu düzeltti. psikiyatra gitmiş ancak depresyon sorunu
için bir çare bulamamıştı. EFT ile iki oldukça
Bruce (11 dakika 22 saniye): 7 yıldır kısa seansın ardından depresyon azaldı.
çoklu doku sertleşmesi vardı ve bacakları
dikkate değer bir şekilde yeniden güçlendi. Karen
e (6 dakika 17 saniye):
rk
Bir tekerlekli sandalyeye hapisti ve seans Uykusuzluğun neden olduğu yorgunluk
sırasında ayağa kalkıyordu. Tekrar ellerini vardı ve bu yüzden hiçbir zaman
ve ayaklarını hissetmeye başladı ve sırt dinlenemiyordu. EFT ile bir seansın ardından
ağrısı ve uyuma bozukluğunu azalttı. iyileşme gerçekleşti.
tu

9 Geri’den Bonnie’ye kadar Mike (7 dakika 50 saniye): Aşırı topluluk


huzurunda konuşma korkusu durumu
Geri (10 dakika 15 saniye): Bu profesyonel şaşırtıcı bir şekilde düzeldi. EFT’yi
psikoterapistin önemli bir dişçi korkusu kullandıktan sonra bir sunumu sorunsuz bir
ft

vardı. Ortaya çıktığında, düşündüğünden şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor.


daha fazla korkmuştu. Bu seans
korkularımızın ve diğer olumsuz Doris (1 dakika 44 saniye): Bir kanser
duygularımızın kimi zaman farklı bakış açıları hastası olan Doris, EFT’yi kullanarak yaşadığı
.e

kapsadığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. duygusal rahatlamayı anlatıyor ve bunu “yeni


bir vücuda” sahip olmak olarak tanımlıyor.
Shad (4 dakika 43 saniye): EFT ile etkili bir
şekilde günlük stres ve endişeyi 5. Bonnie
w

yönetmekte. Ayrıca, tekniği golf skorunu 10


vuruştan fazla düzeltmek için kullanmakta. Bonnie (35 dakika 9 saniye): EFT’nin
ısrarlı kullanımıyla bütün öz imgesinde
w

Margie (3 dakika 50 saniye): Birkaç şaşırtıcı bir düzelme yaşamaktadır. Bonnie


dakika içerisinde alışkanlık yapan çikolata sayısız çocukluk dönemi işkencesine
tutkusunu azalttı. Artık tadının güzel bile maruz kalmış ve 28 yıldır 50.000 $ tutarında
w

olmadığını söylüyor. geleneksel terapi görmekteydi. Sayısız


travmatik anı, baş ağrıları, vücudundan
Mary (12 dakika 16 saniye): Global ve utanç duyma, yetersizlik duyguları,
dünyasal korku olarak adlandırdığı şeyin tırnak yeme, bir fobi, endişe, uykusuzluk
üstesinden geliyor ve dizindeki ve ve depresyon konularında eşsiz bir düzelme
sırtındaki ağrıları azaltıyor. gerçekleştirdi.

JoAnn (4 dakika 11 saniye): Gırtlak 9 Jim’den Dorothy’e kadar


rahatsızlığı ve alerjik semptomların hızlı
bir şekilde giderilmesi. Jim (2 dakika 40 saniye): 5 dakika
içerisinde karanlık bir tuvalette kalma
klostrofobisi yok oldu.

45
Patricia (5 dakika 11 saniye): Bu tecavüz Geri Nicholas (9 dakika 28 saniye): Bu
kurbanı, bu travmatik deneyime ilişkin iki profesyonel psikiyatr bu kasetlerde ikinci kez
ayrı bakış açısından 10’dan 0’a düştü. gözüküyor. Bu sefer, kişisel EFT kullanımıyla
ve başkaları için EFT’yi nasıl kullandığıyla ilgili
Juanita (1 dakika 57 saniye): Devam eden daha fazla anlayış vermektedir.
endişesi birkaç dakika içerisinde iyileştirildi.
Dorothy Tyo (12 dakika 1 saniye): En
Susan (2 dakika 12 saniye): Golf sonunda, insanlara fiziksel ağrıdan
parkurundaki bir sırt yaralanması nedeniyle topluluk huzurunda konuşma korkusu,
duyduğu ağrı bir dakikadan daha az bir örümcek korkusu, sigara içme ve
sürede geçirildi. hıçkırığa kadar değişik sorunlarda yardım
etmek üzere, aynı sizin öğrendiğiniz gibi
EFT’yi kullanan bir profesyonel hipnoterapistle
büyüleyici bir röportaj.

m
o
.c
y
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

46
EFT Kısım II

m
NOT: Bu bölüm EFT Kısım I’i çalışmış olduğunuzu ve kişisel gelişim için Temel
Reçeteyi sürekli olarak kullandığınızı varsayar.

Buradan sonra EFT’nin gelişmiş bölümü vardır. Burada, EFT Kısım I’in iç çalışmalarının

o
ötesine geçecek ve bu benzersiz teknikteki becerilerimizi arttıracağız. Bu bölümde...

.c
Kimi zaman EFT’yi engelleyen engelleri inceleyecek ve bunlar için neler
yapılabileceğini öğreneceğiz.
Temel Reçeteyi parçalara ayıracak ve daha hızlı sonuçlar için bazı kestirmeler
öğreneceğiz.

y
Çok çeşitli sorunlar hakkındaki sayısız video gösterimiyle size derinlemesine EFT
sanatını göstereceğiz.
e
Bu gelişmiş alanlarda kazanılacak çok şey vardır ve her bir parçası şu ana kadar
rk
öğrenmiş olduklarınız kadar büyüleyicidir. Ancak daha ileriye geçmeden, EFT Kısım I’e
ilişkin olarak önemli bir bakış açısı sağladığımdan emin olmak istiyorum. Yani, gelişmiş
ayrıntılar olmasa bile Temel Reçete oldukça güçlü bir aygıttır ve...
tu

... sorununuza “kendinizi açarken”


Temel Reçeteyi ısrarlı
bir şekilde uygularsanız,
sorunun yavaş yavaş
ft

yok olması olasılığı vardır.

Gelişmiş kavramlar bilmeniz açısından önemli olsa da, Temel Reçete konusunda ısrarlı
.e

olmak genellikle işe yarayacaktır. Temel Reçete bir hediyedir ve yılların getirdiği
deneyimin bir özetidir. Bu bölümde bilginizi genişletirken lütfen bunu sürekli olarak
aklınızda bulundurunuz.
w
w
w

47
Mükemmellik Engelleri
Nispeten yetenekli yeni başlayanların ... bağımlılıkların üstesinden gelmek
ellerinde bile, özellikle kişinin yaşamındaki çok güçtür? Unutulmamalıdır ki, bağımlı
belirli olumsuz olaylara uygulandığında, genellikle zararlı gidişatlarından
Temel Reçete sürenin %80 oranında etkili uzak olmak ister.
sonuçlar üretir. Bu olağanüstü bir başarı Bağımlılıklarının sağlıklarına,
oranıdır ve sadece birkaç geleneksel teknik ilişkilerine ve hatta hayatlarına
aynı iddiada bulunabilir. Ancak, mükemmellik mal olduğunu bilir ve genellikle
engellerini nasıl ele alacağınızı bildiğinizde itiraf ederler! Ama yine de
çok daha yüksek bir başarı oranı mümkündür. devam ederler. Neden?
Temel Reçetenin sonuçlarını engelleyebilecek ... depresyonun düzeltilmesi çok

m
dört engel vardır. Bunlar: güçtür? Ele alınabilecek en
zor psikolojik sorunlardan
1. Bakış Açıları biridir. Depresyondan
2. Psikolojik Tersine Çevrilme kurtulmak için kişi

o
3. Köprücük Kemiği Nefes Alma geleneksel terapi görürse,
Sorunu bunlar genellikle yıllar süren

.c
4. Enerji Toksinleri. pahalı prosedürlerdir. Ve
ilerleme, eğer elde edilebilmişse, genellikle
Engel #1 ufak adımlarla elde edilir. Neden?
Bakış Açıları ... kimi zaman neden kendimizi
Daha önceden ele alınmış olmaları sabote ederiz? Örneğin, kilo

y
nedeniyle, burada bakış açıları üzerinde çok vermeyi veya daha hızlı okumayı
fazla zaman harcamaya gerek yoktur. denediğimizde genellikle
Gerçekte engel olmasalar da, onları burada
engellerin içerisine dahil ettim. İlerlemeyi
engelleyebilmeleri nedeniyle bunlar açık
bir
e
“kendimizi durdururuz” ve çok az

ilerleme
ilerlemeyle
olmadan
veya hiçbir
önceki
rk
engellerdir. “rahatlık bölgelerimize” geri
Her bir bakış açısı, sorunun tam bir çekiliriz. Neden?
iyileşme elde edilmeden önce belirlenmesi ... iyileşme kimi zaman
gereken yeni bir bölümüdür. Ayrı bir nende uzun sürer? Bir türlü
tu

sorunmuş gibi (ki öyledir) Temel Reçete geçmeyen soğuk algınlığı,


tarafından ele alınır. Sayısız EFT Kısım II iyileşmesi sonsuza kadar süren
videolarında defalarca bunun gösterildiğini burkulmuş veya kırılmış kemik, bir
göreceksiniz. Diğer engellerin hiçbiri yolunuza türlü geçmek bilmeyen baş ağrısı
ft

çıkmıyorsa, ısrarlı olmak bakış açılarını sıkça veya ağrı. Kimi zaman bazı şeyler
etkisiz hale getirecektir. normal olarak iyileşmez. Neden?

Engel #2 Nedeni vücudun enerji sistemidir. Bu,


.e

Psikolojik Tersine Çevrilme yaygın bir şekilde kendini sabote etme olarak
EFT Kısım I size Dr. Roger Callahan adlandırılan asıl nedendir. Kimi zaman
tarafından türetilen, ancak aslında Dr. John kendimizin en kötü düşmanı olarak
Diamond tarafından yayılan bir terim olan görünmemizin ve gerçekten istediğimiz bu
w

Psikolojik Tersine Çevrilme olarak bilinen “yeni seviyelere” ulaşmamamızın nedeni


daha teknik bir fenomen için bir nitelendirici budur.
olarak Düzeni tanıtmıştır. Yukarıdaki örneklere ek olarak, insanların
w

genellikle için kibirli görünmeleri ve elde


Neden olduğunu hiç düşündünüz mü... edebileceklerini bilmelerine rağmen diğer
sayısız uğraşa varamamaları da bu yüzdendir.
Ayrıca, psikolojik tıkanıklıklar (“yazma
w

...sporcular neden
düşüş yaşarlar? Bu, normal sendromu” gibi) ve öğrenme kısıtlamalarının
mantığa karşı gelmektedir. (disleksi gibi) yardımcısıdır.
Performanslarının bu kadar Bu buluştan önce, insanların kendileri için
altına düşmelerinin hiçbir belirgin bir şekilde önemli olan alanlarda
fiziksel nedeni yoktur. ilerleme sağlayamamasının suçu “irade
Sporcu düşüş öncesinde, eksikliği”, “zayıf motivasyon”, “araların
sonrasında ve sırasında aynı oldukça açılması” veya diğer varsayılan karakter
antrenmanlı kişidir. Ancak bütün sporcular bozukluğu biçimleri gibi şeylere atılmıştır.
kariyerleri boyunca bu duruma pek çok kez Ancak böyle değildir. Bir başka neden vardır
düşer. Neden? ve düzeltilebilirdir.

48
Bu neden Psikolojik Tersine Çevrilmedir sorunlu hastalar bir çok şekilde adlandırılır:
(veya kısaca PTÇ). Bir çok disiplinde kendi inatçı hastalar, olumsuz kişilikler, kendine
yolunu bulan oldukça önemli ve pratik bir zararlı bireyler – ama durumları her zaman
keşiftir. aynıdır, hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın
Psikoloji, tıp, bağımlılıklar, kilo kaybı ve bütün yardımlara direnç gösterirler. Tedavi
spor ve iş performansı dahil olmak üzere edilmek istediklerini iddia ederler, ama
sayısız çalışma alanında son derece tedaviye yanıt vermezler.
önemlidir. PTÇ’nin bulunduğu durumlarda çok İncelmek istediğini açıkça söyleyen aşırı
az ilerleme kaydedilir veya hiç ilerleme kilolu bir kadınla çalışırken bu olumsuz
olmaz. Tam anlamıyla ilerlemeyi engellemeyle karşılaştım. Yıllar boyunca çok
engellemektedir. az başarı ile diyet yapmaktaydı. Yine de,
Psikolojik Tersine Çevrilme nedir? yemek yemeyi kesmedeki başarısızlığına
Herkes bunu yaşar. Vücuttaki enerji sistemi rağmen, kilo vermek istediği konusunda ısrar
polaritesini değiştirdiğinde meydana gelir ve ediyordu.

m
genellikle siz farkında olmadan gerçekleşir. Kas testini uygulayarak kendisine istediği
Çoğunlukla meydana geldiğini hissetmezsiniz. gibi ince halini düşünmesini istedim. Sonuç
Vücudunuzun enerji sisteminde tam bir beni irkiltti. Verdiği kilolarla kendini
polarite çevrilmesidir ve EFT Kısım I’de düşünmede başarılı olduğunda kolu zayıfladı.

o
açıklandığı üzere “pillerinizin ters takılması” Her ikimizde şaşırdık. Olumsuz sonuçlara
gibidir. rağmen kilo vermek istediği konusunda

.c
İlginç bir şekilde, genellikle psikologların ısrarcıydı.
“ikincil kazanç veya kayıp” olarak Bu yüzden farklı bir yaklaşım denedim.
adlandırdıkları biçimi alır. Örneğin, kilo Kendisini şu an olduğundan 15 kg daha kilolu
vermek istediğine bilinçli bir şekilde inanan olarak düşünmesini istedim. Bu sefer testten

y
kişi genellikle “Kilo verirsem tekrar kilo güçlü çıkmıştı.
alacağım ve bu bana dolabımı değiştirmede Soruyu daha da doğrudan tekrar ifade
çok pahalıya mal olacak” gibi bilinçsiz bir ettim.Sesli bir şekilde “Kilo vermek istiyorum”
“durdurucu” ile karşılaşacaktır. Bu kişi kilo
vermeye karşı psikolojik olarak tersine
e
demesini istedim. Test ifadesinin doğru
olmadığını gösterdi.
rk
çevrilmiştir. Bu sefer ondan “Kilo almak istiyorum”
PTÇ nasıl bulunmuştur? Psikolojik demesini istedim. Açık bir şekilde, istediğini
Tersine Çevrilmenin kökleri Uygulamalı söylediği ve testin ne istediğini gösterdiği
Kinesyoloji olarak bilinen alana arasında bir farklılık vardı.
dayanmaktadır. Bu disiplinin araçlarından Meraklı bir şekilde, aylardır veya yıllardır
tu

birisi kas testi olarak bilinmektedir. Doktor başarısız bir şekilde diyet yapan altı farklı
hastanın gücünü değerlendirmek üzere kolu hasta üzerinde aynı testi denedim. Hepsi de
aşağı doğru bastırırken hasta da vücudundan aynı modeli gösterdi. Aynı kas testini
doğru kolunu bükülmeyecek şekilde ileri kullanarak test ettiğimde, istediklerini
ft

uzatır. söyledikleri şey istediklerini gösterdikleri


Daha sonra doktorun hastayla bir şeyin tersi oldu.
diyalogu olur ve hasta ifadelerde bulunurken Bu kesinlikle tedaviye karşı dirençle
kolu aşağı bastırır. İfadeyle ilgili bir bilinçaltı karşılaştığım ilk sefer değildi. Ancak şimdi
.e

çekişmesi olursa kaslar zayıflar ve kol bunu tanımlayabilmek ve muhtemelen


kolaylıkla aşağı bastırılır. Aksi takdirde, kol üstesinden gelmek için bir araca sahibim. Bu
güçlü durmaya devam eder. Bu, doktorun duruma bir isim vermek ve ayrıca
“vücutla konuşmasına” izin verir ve sorunun tanımlamak için buna Psikolojik Tersine
w

nerede olabileceğini teşhis etmesine yardımcı Çevrilme olarak isimlendirmekteyim.


olur. ... Önemli sorunlarına (örn. “Endişe
Dr. Roger Callahan bu tekniği kilo vermek nöbetlerimin üstesinden gelmek istiyorum”,
w

isteyen bir bayanda kullanmaktaydı.Bir bakış “Karım/kocam/sevgilimle daha iyi bir ilişkiye
açısı olarak, kitabında bundan şu şekilde söz sahip olmak istiyorum”, “Cinsel soğukluk /
etmekteydi, “Yöneticiler Topluluk Huzurunda iktidarsızlık / erken boşalmanın üstesinden
w

Konuşma Korkusu ve Diğer Fobilerin gelmek istiyorum” veya “Başarılı ve/veya iyi
Üstesinden Nasıl Gelir”. bir oyuncu/şarkıcı/müzisyen/besteci olmak
“Terapi ne kadar etkili olursa olsun veya istiyorum” vs.) ilişkin olarak diğer bütün
hasta ve doktor kendilerini görevi ne kadar hastalarımı test etmeye başladım. Her bir
özenli bir şekilde uygularsa uygulasın, tedavi vakada hastanın bir ters ifadede bulunmasını
edilemeyecek bir hastayla karşılaşmamış olan istedim (örn. “Endişe nöbetlerimin üstesinden
bir terapist yoktur. Tedaviye olan bu direnç gelmek istemiyorum” vs.). Ve her seferinde
terapist için bir engellenme ve hastaları için kol testini kullanarak test ettim.
bir baş belasıdır. Bir çok şekilde Bu testlerin sonuçları beni şaşırttı.
adlandırılmaktadır; örneğin: ölüm içgüdüsü, Hastalarımın daha iyi olmayı düşündüklerinde
kaybeden sendromu, kendini bozguna zayıf düşmelerine ve daha kötü olmayı
uğratma davranışı veya olumsuzluk. Bu düşündüklerinde güçlü olmalarına üzüldüm.

49
Psikoterapinin ne kadar güç olduğuna Bazı Psikolojik Tersine Çevrilme
şüphe yok...” örnekleri

PTÇ’ye ne yol açar? Ana nedeni Öğrenme güçlükleri. Yazma sendromu


olumsuz düşünmedir. Aramızdaki en olumlu ve bir çok öğrenme güçlüğü genellikle PTÇ’nin
düşünürler bile bilinçaltında olumsuz, kendini doğrudan bir sonucudur. Örneğin, bir öğrenci
bozguna uğratıcı düşünceler taşır. PTÇ olağan bir tanesi (kimya gibi) hariç bütün konularda
sonuçtur. Genel bir kural olarak, bu çeşit başarılı olabilir ve kötü olan konunun
düşünme ne kadar yayılırsa, psikolojik olarak arkasında PTÇ olma olasılığı yüksektir.
geri çevrilmeye o kadar eğilimli oluruz. Öğrenciler, fenomenin var olduğu
Bazı kişilerde bu tamamen yayılmış bir hakkında bile bilgileri olmaması nedeniyle
fenomendir. Neredeyse her gittikleri yerde psikolojik olarak tersine çevrildiklerini
onları durdurur. Genellikle bu kişilerin kim bilmiyorlardır.
olduklarını söyleyebilirsiniz, çünkü onlar için Ancak “yetersizlikleri”

m
hiçbir şey işe yaramaz. Çok fazla şikayet için nedenler göstermeye
ederler ve kendilerini dünyanın bir kurbanı eğilimdirler. “Kimyaya
olarak düşünürler. Tersine çevrilmenin bu uygun değilim” veya
“sınırın ötesi” biçimindeki kişiler ağır şekilde “Kimyaya konsantre

o
tersine çevrilmiş olarak adlandırılır. olamıyorum” veya
PTÇ aynı zamanda depresyona “Kimyadan nefret

.c
uğrayanların kronik eşidir. Depresyon, ediyorum” diyebilirler.
olumsuz düşünme ve PTÇ aynı evde yaşarlar. Bu nedenler genellikle
Lütfen PTÇ’nin bir karakter bozukluğu hatalıdır. Gerçek neden
olmadığını anlayınız. Bu kişiler vücutlarında genellikle PTÇ’dir. Kötü oldukları konu

y
bilmeden elektrik polaritesinin bir kronik hakkında düşündüklerinde, polariteleri tersine
tersine çevrilmesine uğramaktadırlar. Enerji çevrilir ve performans bundan etkilenir. PTÇ
sistemleri tam olarak onlara karşı çalışır. düzeltildiğinde notlar genellikle düzelecektir.
Sonuç olarak, neredeyse gittikleri her yerde
hemen fark edilirler. Onlara karşı olan dünya
e
Bazı öğrenciler genel olarak
konusunda PTÇ’dir. Bu, kötü notların önemli
oluş
rk
değil kendi enerji sistemleridir. Pilleri ters bir yardımcısıdır ve genellikle belirlenemez.
yerleştirilmiştir. Öğrenciler “yavaş” veya “öğrenme özürlü”
Bir çok insan, sezgisel de olsa, bu olarak dikkate alınır. Gereksiz bir şekilde
olumsuz düşünmenin ilerlemelerini ömür boyu taşınacak bir nitelendirme!
engellediğini bilir. Bu nedenle olumlu Sağlık. PTÇ kanser, AIDS, çoklu doku
tu

düşünme hakkında pek çok kitap ve seminer sertleşmesi, fibromiyalji, deri veremi, mafsal
vardır. Ancak, şu ana kadar, bunu düzeltmek iltihabı, şeker hastalığı vs. gibi dejeneratif
için olumsuz düşünmenin bu engelleri nasıl hastalıklarda her zaman mevcuttur. EFT bakış
yarattığını açıklayabilen biri olmamıştır. açısından, iyileşmenin en büyük engellerinden
ft

Psikolojik Tersine Çevrilme her ikisini de birisidir. Zamanla, batı tıp disiplinlerinin bu
yapmaktadır. gerçeği kabul edeceğini ve PTÇ’yi diğer kendi
Bir çok insanda PTÇ belirli alanlarda tekniklerine katacaklarını tahmin ediyorum.
ortaya çıkar. Bir kişi hayatının bir çok Düzeni belirli bir rahatsızlığa yönelterek,
.e

alanında başarılı olabilir ama, örneğin, kişinin kendini normale çevirmesi vücudun
sigarayı bırakmak ulaşamayacakları bir şey doğal iyileştirme sürecinin daha akıcı bir
gibi gözükür. Bilinçli olarak bırakmayı şekilde olmasına izin verir. Vücutta uygun
isteyebilirler ve bunu yapmayı çok fazla enerji akışının önemini dikkate aldığınızda bu
w

istiyor olabilirler. Aslında, bir süreliğine mantıklı gelir. “Pilleriniz doğru olarak
alışkanlıklarını bırakabilirler. Ama PTÇ’lerse, yerleştirildiğinde” kırık kemikler daha hızlı
eninde sonunda kendi çabalarını sabote iyileşir ve bir çok fiziksel rahatsızlık daha
w

edecek ve tekrar sigara içmeye başlayacaktır. fazla ilerleme kaydeder.


Zayıf değiller. Sadece PTÇ’ler. Hastaları tatmin edici bir ilerleme
Potansiyelimizi gerçekleştirmek istiyorsak kaydetmeyen doktorlar, akupunkturcular,
w

vücutlarımızdaki enerji düzgün bir şekilde şiropraktörler ve diğer pratisyenler kendi


akmalıdır. Psikolojik Tersine Çevrilme bunun hastalarına kendilerini normale çevirmeyi
engellendiği önemli yollardan biridir. öğretmek isteyebilirler. Bu, daha fazla
Ayrıca PTÇ düzeltilebilir ve EFT’de Düzen iyileşme gücü sağlayabilir ve iyileşmeyi
olarak adlandırılan bu düzeltme sadece birkaç hızlandırır.
saniye sürer. Süreç Temel Reçetede ayrıntılı Atletizm. Yaşamlarında
olarak kapsanmıştır. bazı ilerleme alanlarında
PTÇ insan çabalarında mümkündür. Tam düşük kaldıklarında
olarak binlerce olasılık vardır. Sadece insanların PTÇ olması
örneklemek amacıyla aşağıda bazı örnekler kaçınılmazdır. Sporcular
vermekteyiz. bunun başlıca örnekleridir.

50
Serbest atışlarda kötü olan harika bir Örneğin, bir kişi astımdan kurtulma da PTÇ
basketbol oyuncusunun, serbest atış atmada olabilirken bir başkası olmayabilir.
PR olması neredeyse kesindir. Geri çevrilmeyi PTÇ ile karşılaştığınızı nasıl bileceksiniz?
düzeltmenin şaşırtıcı bir geliştirme sağlaması Bilemezsiniz. Bu nedenle Temel Reçete bunun
muhtemeldir. için otomatik bir düzeltme olan Düzeni
Aynısı vurucular, yüksek atlamacılar, içermektedir. Uygulanması sadece birkaç
beysbol vurucuları ve diğer her çeşit sporcu saniye sürer ve PTÇ orada olmasa bile
için geçerlidir. Profesyonel spor takımlarının düzeltme herhangi bir zarar vermez. Bu
sahipleri ve koçları bu kolay kavramı harika nedenle, PTÇ düzeltilene kadar, bu
bir şekilde kullanabilir. yöntemlerle başarı oranınız çarpıcı bir şekilde
Disleksi. Bunun hakkında düşünecek aşağı düşecektir.
olursanız, disleksi klasik bir geri çevrilme Bu yüzden PTÇ için düzeltme Temel
örneğidir. Aslında, geri çevrilme asıl Reçetenin içerisine yerleştirilmiştir.
semptomudur. Diğer şeylerin yanında, kişi

m
sayıların ve harflerin sıralarını değiştirir ve Engel #3
böylece öğrenme güçlüğü çeker. Köprücük Kemiği Nefes Alma Sorunu
Seminerlerimden birinde Annie bana Az sayıda durumda, belki %5, Temel
yaklaştı ve çocukluğundan beri sahip olduğu

o
reçetenin ilerlemesini engelleyen benzersiz
disleksi konusunda ona yardımcı olup bir enerji karışıklık biçimi vücutta meydana
olamayacağımı sordu. 49 yaşındaydı. Telefon gelir. Ayrıntıları bu kursun kapsamının

.c
numaralarını doğru olarak yazamadığını ötesindedir, ama size bunu nasıl
söyledi. “İlk 3 numarayı doğru alıyorum, ama düzeltebileceğinizi gösterebilirim. Kişinin
son 4 taneyi karıştırıyorum” dedi. köprücük kemiği veya kişinin nefesinde sorun
Ona 10 telefon numarasını ezbere olduğundan bunu Köprücük Kemiği Nefes

y
söylettim ve bunları yazmasını istedim. Alma Sorunu olarak adlandırmıyorum. Aksine,
Beklendiği gibi. 10’u da yanlıştı. düzeltmesinden sonra adlandırılmıştır...
PTÇ’sini düzeltmeye yardımcı oldum ve Köprücük Kemiği Nefes Alma Egzersizi.
10 telefon numarasını daha ezbere söylettim.
Bu sefer 9 tanesi doğruydu ve hiçbir çaba
e
Bu düzeltme Dr. Callahan tarafından
geliştirilmiştir ve sadece Temel Reçetede
rk
harcanmamıştı. ısrarcı olmanın sonuç vermediği durumlarda
Yanlış bir izlenim bırakmak istemiyorum. “ilave edilmelidir”. Uygulanması yaklaşık 2
Disleksisini tamamen gidermedik. Yapılan şey dakika sürer ve aksi bir durumda Temel
Psikolojik Tersine Çevrilmesini yoldan çekmek Reçeteyi engelleyen normal operasyonun
ve o yokken normal olarak yerine getirmesini yolunu açar.
tu

sağlamaktı. Bu, PTÇ’nin gücü hakkında çok iyi Aşağıda sözlü olarak anlatmış olsam da,
bir örnektir. Disleksi durumunda, PTÇ’nin canlı bir gösterim için EFT Kısım II’deki
zaman içerisinde yeniden meydana gelmesi videolara başvurmanız tavsiye edilmektedir.
muhtemeldir ve bununla birlikte uzvun görev
ft

yapmaması da gelecektir. Annie’nin daha Köprücük Kemiği Nefes Alma Egzersizi


yapacak çok şeyi var. Ancak PTÇ’yi Herhangi bir elinizle başlayabileceğiniz
anlamadan, bir ilerleme kaydedecekse bunun gibi, ben sizin sağ elinizle başladığınızı
çok yavaş olması muhtemeldir. varsayacağım. Dirseklerinizi ve kollarınızı
.e

PTÇ ilerlemeyi engeller. EFT açısından vücudunuzdan uzak tutun, böylece tek
önemli yere sahip şeylerden biri PTÇ dokunan şeyler anlatıldığı üzere parmak
olduğunda vuruş prosedürünün işe uçlarınız veya eklemleriniz olur.
yaramayacağıdır. PTÇ’nin ilerlemeyi gerçek Sağ elinizin iki parmağını sağ Köprücük
w

anlamda engellediğini ve diğer tekniklerde Kemiği Noktanıza yerleştirin. İki parmağınız


olduğu gibi bunun EFT’de de doğru olduğunu sol kısımdayken, aşağıdaki 5 nefes alma
unutmayın. egzersizini uyguladığınız sırada sürekli olarak
w

Psikoterapist olan çok fazla arkadaşım var Gamut Noktasına vurun.


ve hepsinin en iyi tekniklere bile yanıt
vermeyen sayısız hastası var. Psikolojik ** 7 vuruş boyunca yarım nefes alıp
w

Tersine Çevrilmeyi öğrenene kadar bu tutun.


engelleme onlar için bir gizemdi. ** 7 vuruş boyunca tam nefes alın ve
EFT ile uzun yıllar deneyimin sonrasında, tutun.
artık PTÇ’nin ne sıklıkta ortaya çıktığını ** 7 vuruş boyunca yarım nefes verip
biliyoruz. PTÇ, insanların EFT ile belirledikleri tutun.
sorunların yaklaşık %40’ında mevcut. Ancak, ** 7 vuruş boyunca tam nefes verin ve
bazı sorunlarda PTÇ neredeyse her zaman tutun.
ilerlemeyi engellemektedir. Depresyon, ** 7 vuruş boyunca normal nefes alıp
bağımlılıklar ve dejeneratif hastalıklar ana verin.
örneklerdir. Ancak, bir çok sorun için PTÇ
belirli bir bireyde olabilir veya olmayabilir.

51
Sağ elinizin iki parmağını sol Köprücük Kıyafetlerimizi yıkadığımız çamaşır
Kemiği Noktanıza yerleştirin ve Gamut sabunundan gelen kimyasal kalıntılar gün
Noktasına sürekli vururken 5 nefes alma boyunca vücudumuzla temas eder. Aynı
egzersizini yapın. kalıntılara sahip çarşaflar arasında uyuruz.
Sağ elinizin parmaklarını bükün, böylece Evlerimizde ve
ikinci boğum veya “eklemler” çıkıntılı bir şekil ofislerimizde hoş
alır. Ardından bunları sağ Köprücük Kemiği kokulu olan ama
Noktanıza yerleştirin ve 5 nefes alma havamızı yabancı
egzersizini uygularken Gamut Noktasına maddelerle
sürekli olarak vurun. Bunu, sol Köprücük dolduran kimyasal
Kemiği Noktasına sağ eklemleri yerleştirerek hava tazeleyiciler
tekrar edin. ve deodorantlar
Yarıya ulaştınız. Köprücük Kemiği var.
Egzersizini sol elin parmak uçları ve Sinemalarda

m
eklemlerini kullanıp bütün prosedürü tekrar tuz dolu kokmuş
ederek tamamlayın. Sağ elinizin parmak mısırları yeriz. Kimyasal kokteylden başka bir
uçlarıyla Gamut Noktasına vuruyor şey olmayan “alkolsüz içecekleri” içeriz.
olacaksınız. Oldukça yüksek miktarlarda rafine şeker

o
Köprücük Kemiği Egzersizini nasıl tüketiriz. Yiyeceklerimiz ufak bir telefon
kullanacaksınız? İlk olarak, buna ihtiyacınız defteri kalınlığında bir boya, koruyucu madde

.c
olmadığını varsayın ve Temel Reçete ile ve böcek ilacı listesi ile yüklüdür.
normal bir şekilde devam edin. Bir çok insan Alkol, nikotin, aspirin, antihistamin ve
için bu sorun EFT’yi engellemediğinden, bu sayısız ilaçlar sindirmekteyiz. Arabalardan,
mantıksal bir varsayımdır. sanayi bacalarından ve evlerimizdeki

y
Ancak, Temel Reçeteyi ısrarlı bir şekilde yalıtımdan pis kokulu gazları soluruz. Kısaca,
kullandıysanız ve sonuçlarınız yavaş veya günün 24 saati boyunca bir kimyasal davetsiz
mevcut değilse, Temel Reçetenin her bir misafir ordusuyla karşılaşırız.
turuna Köprücük Kemiği Egzersizi
başlayın. “Yolu açtığını” ve çarpıcı bir
ile e
Dediğim gibi, bir lağımda yaşıyoruz.
rk
rahatlama sağladığını görebilirsiniz.
Farklı bir çeşit “alerji”
Engel #4
Enerji Toksinleri Vücutlarımız toksinlerin etkilerini
Bir lağımda yaşıyoruz. savuşturmak üzere tasarlanmıştı ve bütün
tu

Bu sabah yeni bir sabun açtım ve etiketi her şey dikkate alındığında takdire değer bir
okudum. İçerisinde adını daha önce iş yapmaktadırlar. Ama yeter! Er veya geç bu
duymadığım 8 kimyasal madde vardı. Ben şiddetli saldırı sağlımızda çıkagelecektir.
duş alırken hepsi vücuduma giriyordu. Alerjiler, bu zehirli maddelerin tamamına
ft

Tıraş kremimin bunun gibi 7 malzemesi verdiğimiz en yaygın tepkiler arasındadır.


vardı ve el losyonumun 13. Bunlarda benim Yaralar, döküntüler ve sinüs sorunları
vücuduma giriyordu. çekmekte olduğumuz alerjik semptomlardan
sadece bazılarıdır.
.e

Diş macunumda bu tarz malzemeler


görünmüyordu, ama eminim ki hiçbir Alerjilerin genellikle kimyasal olarak
doktorun bana yememi tavsiye etmeyeceği meydana geldiği düşünülür. Yani, toksinler
bir çok kimyasal madde vardı. Yine de, vücutlarımızda daha sonra tahriş edici
ağzımdaki hassas zarlar aracılığıyla sistemime semptomlarımızın sorumlusu olan kimyasal
w

sızıyorlardı. reaksiyonlara neden olur.


Ve içerisinde 9 yabancı kimyasal madde
bulunan koltukaltı deodorantım. Eğer bir Bir enerji sistemi “alerjisi”
w

kadın olsaydım sayısız kozmetik ürüne maruz


kalacaktım. Göz kalemi ve ruj bunlardan Ancak, burada tanıtılması gereken farklı
sadece ikisi. bir çeşit alerji vardır. İç kimyamızı tahriş
w

Yüz kremleri, saç spreyi, kolonya, etmesi gerekli değildir ve bu nedenle klasik
parfüm, şampuan ve saç kremi gibi şeyler alerji tanımına uymamaktadır. Aksine, enerji
aracılığıyla vücutlarımıza ne kadar zararlı sistemimizi tahriş eden bir alerji gibidir. Daha
kimyasalın girdiğini merak ediyorum. Göz iyi bir terim olmadığından bunları “enerji
korkutucu bir liste olmalıdır ve şu ana kadar toksinleri” olarak adlandırmaktayız.
henüz banyoyu bile terk etmedik.
Musluklardan gelen su bir başka zehirli
maddeler listesi içerir. İçerisinde yıkanıyoruz, Enerji toksinlerinden kaçınma yolları
onunla yemek pişiriyoruz ve sabah kahvemizi
onunla yapıyoruz. EFT’yi çok az bir başarıyla veya herhangi
bir başarı olmadan defalarca denediyseniz VE
sorunun bütün bakış açılarını kapsamlı bir

52
şekilde belirlediyseniz VE sorunun temelinde Bu nedenle, ilerlemenize bu tarz şeylerin
yatabilecek olan belirli olaylara EFT’yi müdahalede bulunması durumunda, bir duş
uyguladıysanız, muhtemel suçlu enerji almanız veya banyo yapmanız ve sabun
sisteminizi tahriş eden ve böylece bu beziyle sabunsuz bir şekilde ovalayarak
prosedürler ile boy ölçüşen bir enerji toksini temizlemeniz gerekecektir.
biçimi olabilir. Bu, EFT’nin işe yaramaması Koltukaltı ve cinsel organlar gibi hassas
nedeniyle değildir. Aksine, uygun ortam bölgeleri dahil ettiğinizden emin olun. Parfüm
sağlandığında harika bir şekilde işe yarar. veya kozmetik uygulamış olabileceğiniz
Sizi etkileyen toksinin ne olduğunu alanlarda daha dikkatli olun. Saçınızı iyice
bilmeseniz bile, enerji toksinlerinin durulayın. Kendi içeriğinden kalıntı
etkilerinden kaçınmanın çeşitli yolları vardır. bırakabileceğinden, bu süreçte sabun veya
Bu yolları aşağıda sıraladım: şampuan kullanmayın. Bunların yapılması
Enerji toksinlerinden kaçınma genellikle vücudunuzdaki kimyasalları
yöntemi #1: Olduğunuz yerden uzaklaşın. çıkartacaktır.

m
Kimi zaman, yakın çevrenizde soruna neden Tazelenmiş bir şekilde EFT ile başlayın.
olan bir şeyler vardır. Bu bir bilgisayar veya Ancak bu sefer tutkulu bir şekilde yapın.
TV gibi bir elektronik cihaz veya bir fabrika, Bunun bir parça garip göründüğünü
halınız veya havalandırma sisteminizden biliyorum, ama bu genellikle işe yarar. Bu

o
gelen pis kokulu gazlar olabilir. Belki de şekilde, bütün kimyasallar vücudunuzdan
oturduğunuz sandalyeye karşı herhangi bir çıkar ve bunların enerji sisteminize müdahale

.c
hassasiyetiniz var veya belki de etmesi şansını en aza indirirsiniz. Sandalye,
bulunduğunuz oda yeni boyanmış olabilir. yatak veya diğer olası rahatsız edici
Bu nedenle, sadece maddelerle temastan kaçınmak için ayakta
fiziksel uzaklaşma hareketi durduğunuzdan emin olun. Elbette ayaklarınız

y
sizi rahatsız eden şeyden çıplak olacak ve sert keresteden yapılmış bir
uzaklaştırabilir. Ayağa yerin veya bir tahta ya da bir parça plastik
kalkmak ve odada başka bir üzerinde durmanız en iyisi olacaktır. Bu
yere gitmek isteyebilirsiniz.
Bu başarısız olursa, bir
e
şekilde halınızdan ve üzerinde olabilecek
kimyasallardan sakınırsınız.
rk
başka odaya gidin veya açık Yukarıdaki prosedür EFT ile başarılı bir
alana çıkın. şekilde sonuçlanırsa, bir enerji toksininin
EFT’nin uygulanması çok fazla yolunuza çıkmış olma ihtimali yüksektir.
sürmediğinden, bir çok farklı yere gidebilir ve Ancak, bu çabaya rağmen herhangi bir
EFT’yi deneyebilirsiniz. Uzaklaşmayla başarılı ilerleme kaydetmezseniz şunu kullanın…
tu

olursanız, geri kalanı enerji sisteminizden Enerji toksinlerinden kaçınma


bazı toksinleri çıkartmanızı sağlar. Hala şanslı yöntemi #3: Bir veya iki gün bekleyin.
değilseniz şunu kullanın... Yöntemler #1 ve #2 aradığınız sonuca
Enerji toksinlerinden kaçınma ulaşmanızı sağlamazsa, muhtemelen enerji
ft

yöntemi #2: Kıyafetlerinizi çıkartın ve toksinleri üzerinizde değil içinizdedir.


sabunlanmadan bir duş alın veya banyo Bu, toksinlerin sindirilmiş olduğu
yapın. Giydiğimiz kıyafetlerin üzerinde enerji anlamına gelmektedir.
sistemimize müdahalede bulunabilecek Bunları ya yemiş ya da
.e

kimyasallar vardır. Üretildikleri çeşitli içmişsinizdir. Bir veya iki


kimyasallar nedeniyle gün beklerseniz, sindirilen
kumaşların kendisi de toksinlerin yok edilmesine
hassasiyete neden izin verirsiniz. Ve yok
w

olabilir. Çamaşırhaneler edildiklerinde, bu tekniklerle


ve kuru temizlemeciler boy ölçüşmek üzere
tarafından kullanılan ortalıkta olmayacaklardır.
w

kimyasallar ve ayrıca Ancak, sindirilen toksin


çamaşır sabununuzun sürekli olarak tükettiğiniz bir şeyse,
kalıntıları da enerji sisteminiz EFT’nin başarılı bir şekilde
w

sisteminizi tahriş edebilir. yönetilebileceği sadece ufak zaman


Diğer sayısız maddeden vücudunuzda pencerelerine sahip olacaktır. Örneğin, kahve
kalıntılar olabilir. Parfüm, tıraş kremi, sabun, sizin için bir enerji toksiniyse, günlük tüketim
kozmetikler, saç spreyi, şampuan, saç kremi EFT’nin işe yaraması fırsatınızı en aza
vs. Deneyimlerim bana bir dakika bile zehirli indirecektir. Daha önceden içeride bulunan
bir maddeye maruz kalmanın bir sorun düşmanla boy ölçüşmeye zorlanacaktır.
yaratabileceğimi göstermiştir. Genellikle sürekli olarak tükettiğimiz
Enerji sisteminiz için zehirli olan bir şeylere bağımlıyızdır ve bu yüzden bunlardan
maddenin bir başkası için zehirli vazgeçmek bir sorun teşkil eder. EFT, bu
olmayabileceğini unutmayınız. Enerji bağımlılık yaratıcı tutkulardan kurtulmak
toksinlerinin bireyselleştirilmiş etkileri vardır. isteyenler için değerli bir yardım sağlar. Bu,
kursun bir başka yerinde kapsanmıştır.

53
Bu bizi ilginç bir noktaya götürür. Enerji zaman EFT’yi kullanarak alerjik reaksiyonun
toksinleri her zaman sizin için genellikle kötü kendisini çökertebiliyoruz. Örneğin…
olarak bilinen şeyler değillerdir. Örneğin,
kızarmış patates ülkedeki her besin Buğdaya karşı hassas olsam da…
uzmanının “sağlıklı gıdalar listesinde” yer Kedime karşı alerjik olsam da…
almaz. Ancak bu sizin enerji sisteminize Sabunum cilt tahrişine neden olsa da…
müdahale ettiği anlamına gelmez. Aksine, Ve böyle devam eder.
kızarmış patatesin çoğunlukla bu tekniklerin
önünü kesmediğini görmekteyim. Bu elbette EFT’nin kullanımıyla alerjik reaksiyonların
yenmesini tavsiye etmez. Diğer yandan, diğer tamamen yok olduğu bir çok vaka gördüm.
sağlıklı gıdalar enerji sisteminiz için oldukça Her zaman durum böyle değildir, ama
rahatsız edici olabilir. kesinlikle denemeye değer.
Genel bir kural olarak, çok fazla Bazı durumlarda sadece belirli bir
tükettiğiniz şeyler sizin için enerji toksini maddeyi kişinin beslenme biçiminden veya

m
olma eğilimindedir. Bu en sağlıklı yiyecekler, ortamdan çıkartmanın şaşırtıcı iyileşme
hatta kıvırcık salata için bile geçerlidir. Diğer sonuçları sağlayabileceğini belirtmeme izin
bütün bitkiler gibi kıvırcık salata da yırtıcı verin. Örneğin, bir arkadaşımın uzun yıllar
hayvanları defetmek için kendi iç toksinlerini boyunca depresyon hastalığı vardı. Prozac ve

o
yaratır. Bu kendini korumanın doğal bir diğer bütün ilaçları kullanıyordu ve sadece
biçimidir. Ana bitkiyi yediğimizde bu toksinleri sorunu geçici olarak gizleyerek bir sonuç

.c
sindiririz. Normalde, vücutlarımız bu toksinleri alamıyordu. Sonunda buğdaya karşı hassas
kolaylıkla idare eder. Ancak, çok fazla kıvırcık olduğunu buldu ve buğdayı beslenme
salata yersek, sistemimizi bu “kıvırcık salata biçiminden çıkarttığında depresyon tamamen
toksinleriyle” aşırı yükleriz. Bu aşırı toksinler ortadan kalktı. Hap, EFT veya başka bir şey

y
vücudu rahatsız edici olmaya başlarlar ve olmadan. Sadece beslenme biçiminden
özellikle vücudun enerji sistemini tahriş buğdayı keserek.
edebilirler.
Bu patates, bezelye, erik ve yemekte
olduğumuz diğer gıdalar için de geçerlidir.
e Israrın Değeri
rk
Kısaca, aşırıya kaçtığımız gıdalar enerji EFT Kısım II’ye şu anımsatıcı ile
toksini adayı olur. Tüketimlerinin azaltılması başladım…
tavsiye edilebilir. Neredeyse her şey enerji
sisteminiz için zehirli olabilirken, sıklıkla ... sorununuza “kendinizi açarken”
ortaya çıkan bazı maddeler vardır. Sizin Temel Reçeteyi ısrarlı
tu

açınızdan toksin olabilir veya olmayabilirler, bir şekilde uygularsanız,


ama yaygındırlar. Bunları aşağıda sıraladım: sorunun yavaş yavaş
yok olması olasılığı vardır.
Parfüm Rafine Şeker Alkol
ft

Bitkiler Kahve Nikotin Israrın kendisi bir çok engelin etkilerinden


Buğday Çay Süt ürünleri kaçınmaya yarar. Israrla, Temel Reçeteyi
Mısır Kafein Karabiber farklı kıyafetler giyerken ve farklı beslenme
biçimleri kullanırken içeride ve dışarıda,
.e

Hangi gıdaların Temel Reçetenin işe ofiste, evde ve günün farklı saatlerinde
yaramasını engelleyecek kadar enerji uygularsınız. Bu, zehirli ortamın sürekli olarak
sisteminizi tahriş edebileceğini nasıl değişmesi ve sizin için bir sorsun
bileceksiniz? Bilemezsiniz. Ancak yukarıdaki yarattıklarını varsayarak enerji toksinlerinin
w

maddeleri beslenme biçiminizden bir hafta yolunuza çıkmadığı bir veya daha fazla zaman
boyunca çıkartırsanız, Temel Reçetenin penceresini bulmanızın muhtemel olduğu
harikalarını yaratmaya başlama şansı o kadar anlamına gelmektedir.
w

mükemmel olur. Eğer bu işe yaramazsa, Ayrıca, Köprücük Kemiği Nefes Alma
sezgisel olarak kendinize bunun ne olduğunu Sorunu sürekli olarak bulunmaz. Gider ve
sorun. Sezginiz genelde doğrudur. gelir, ve bunun ilk sırada olduğunu
w

Herkes toksinleri yaşar, ama bu varsayarak muhtemelen ısrarcı olarak


tekniklere müdahale edeceği anlamına Köprücük Kemiği Nefes Alma Egzersizinin
gelmez. Aksine, bir çok insan bu harika gerekli olmadığı bir zaman penceresi
teknikleri bozacak kadar enerji toksini bulacaksınız.
tarafından rahatsız edilmez. Ve ısrarcı olarak defalarca Düzeni
uygulayabilir ve Bakış Açılarını belirleyebilir,
Diğer yandan, bazı rahatsızlıklara alerji ve böylece bu fenomen tarafından sunulan bir
yapan maddeler veya diğer kirlilik biçimleri çok sorunu rutin olarak idare edebilirsiniz.
tarafından neden olduğunu aklımızda Burada anlatmak istediğim ısrarcılık
bulundurmalıyız. Bu sadece sağduyudur. Yine karşılığını verir.
de, nedeni çevre olsa bile genellikle Sizi ilgilendiren soruna dikkatli ve ısrarcı
semptomu iyileştirebiliyoruz. Aslında, kimi bir şekilde Temel Reçete uyguladığınızda, bu

54
engellerin teknikliği üzerinde durmaya gerek uygularsanız başarı oranınız daha da
kalmadan başarı oranınızı arttırmanız artacaktır.
muhtemeldir. Belirlemekte olduğunuz
sorunlara katkıda bulunabilecek
yaşamınızdaki bütün belirli olaylar için EFT’yi

Kestirmeler
Temel Reçetenin uygulanması sadece Videolarda bunu defalarca yaptığımı
birkaç dakika sürdüğünden, neden göreceksiniz. Bütün Sırayı nadiren
kestirmeler fikrini anlatmak istediğimi merak yapmaktayım. Daha açık olması açısından,
edebilirsiniz. Buna rağmen, ihtiyacınız olan Sıranın kestirmesi aşağıdaki gibi

m
bir dakikadan ne kadar kısa olabilir? gözükmektedir:
Bu bölümü tamamen atlamak ve hala KK = Kaş Noktası Başlangıcı
EFT’de oldukça etkili olmak mümkün olsa da, Ş = Şakak Noktası
bu kestirmeleri araştırmak size iki avantaj GA = Göz Altı Noktası

o
sağlar: BA = Burun Altı Noktası
1. Kestirmelerin büyük bir kısmı süreci Ç = Çene Noktası

.c
parçalara ayırdığından ve ayrı parçaları KK = Köprücük Kemiği Noktası
ayrıntılı olarak verdiğinden, Temel Reçete KA = Koltuk Altı Noktası
anlayışınızı arttırabilirsiniz.
2. Terapistler, doktorlar ve insanlara
Düzenin Elenmesi
yardımcı olan diğer kişiler kapsanan

y
zaman verimliliğini takdir edecektir.
Lütfen Psikolojik Tersine Çevrilmenin
Genellikle Temel Reçetenin 15 veya 20
saniyelik biçimini uygulayacaksınız ve bir
çok hastayla ilgileniyorsanız bu zaman
tasarrufu size çok fazla şey katacaktır.
e
depresyon, bağımlılıklar ve dejeneratif
hastalıklarda her zaman mevcut olduğunu ve
bu yüzden bu gibi durumlarda Düzenin
rk
uygulanmasının neredeyse her zaman gerekli
olduğunu hatırlayınız.
Temel Reçeteyi yeniden ziyaret ederek
Ancak diğer durumlarda, PTÇ’nin yaklaşık
başlayalım. Aşağıdaki biçimi alır...
%40 oranında ortaya çıktığı görülmektedir.
tu

Bu, Düzenin gerekli olmadığı %60 anlamına


Düzen
gelmektedir. Bunu elemeye ve PTÇ’nin
bulunduğu %40’ın başarısızlığını risk etmeye
Sıra
cesaret edebilir miyiz?
9 Gamut
Kesinlikle. Bunu yapmanın bir yolu vardır.
ft

Sıra
Ancak, sadece birkaç saniye sürmesi
nedeniyle rutin olarak Düzeni genellikle dahil
Bu adımların herhangi birini eler veya
etmekteyim. Ancak, Düzeni atlamayı tercih
daha kısa yaparsak, zaman verimliliği elde
.e

edersem, hızlı bir şekilde geri dönüp yapmam


ederiz.
gerektiğini bilmemi sağlayan bir prosedür
vardır.
Sırayı Kısaltma Sadece 10 saniye süren kısa biçimiyle
Sırayla başlarım ve ardından durup herhangi
w

Sıra Temel Reçetenin eğitim atıdır. Düzen bir ilerleme olup olmadığını değerlendiririm.
işini yaptıktan sonra bu duygusal bowling Kişiye yoğunluğunun asıl sayıdan (mesela 8)
lobutlarını devirmede ana yardımcıdır. Ancak, aşağı inip inmediğini sorarım. Cevap evet
w

bunu eleyemediğimizden çoğunlukla olursa Düzenin gerekli olmadığını bilirim ve


kısaltabilmekteyiz. Temel Reçeteye devam ederim.
Bu yapıldığında, vücutta dolaşan enerji Düzenin gerekli olmadığını nasıl
w

meridyenlerinin tamamı birbirine bağlanır ve biliyorum? Basit... PTÇ’nin takip edilen yolda
kazanılan deneyimle bir meridyene vurmanın hareketsiz olan ilerlemeyi engellediğini ve bu
genellikle diğerlerini de etkilediği görülür. Bu örnekte ilerleme kaydedildiğinden PTÇ’nin
yüzden, deneme ve yanılma yöntemiyle, daha orada olamayacağını biliyorum. Diğer yandan,
az meridyene vurmanın genellikle işe bir ilerleme kaydedilmemiş olsaydı, PTÇ’nin
yaradığını buldum. KK (kaş noktası bulunduğundan şüphe duymalı ve bu kez
başlangıcı) ile başlamakta ve KA (koltukaltı Düzenle başlayarak Temel Reçeteyi en baştan
noktası) ile bitirmekteyim. Parmak ve el yapmalıydım.
noktalarına vurarak devam etmek genellikle Deneyim kazandıkça siz de bazı insanların
gerekli değildir. baş edilmesi gereken az veya hiç PTÇ’ye
sahip olmadığını göreceksiniz. Bunu

55
keşfetmek zevklidir, çünkü inanılmaz bir hızla aşağıdan yukarıya doğru yuvarlayın. Bunu
genellikle sorunlarını çabucak yaparken anımsatıcı cümleyi tekrar edin.
geçirmektesiniz. Bu süreç sizin için videolarda
gösterilmiştir. Adrienne, Kısım II video
9 Gamut Prosedürünün Elenmesi serisinde birinci videonun kestirme
bölümünde bunu nasıl yapacağınızı
9 Gamut Prosedürü de her zaman gerekli göstermektedir.
değildir. Aslında, sadece yaklaşık %30 Kestirme Yapma Sanatı
oranında gereklidir. Bunun da kimi zaman
elenmesi gerekir. %70’înde gereksiz olduğu Biraz sanat içerdiğinden, gerçek
için çoğunlukla bunu elerim. İstediğin durumlarda bu kestirmelerin nasıl
ilerlemeyi kaydedemiyorsam her zaman buna kullanılacağını kağıda yazmak zordur. Bu
geri dönebilirim. Gerekli olmuş olsaydı, kursa sayısız video gösterimi dahil etmemin
ilerleme kaldığı yerden devam ederdi. nedenlerinden biri budur. Bu kestirmeleri

m
sayısız durumda kullandığımı seyredeceksiniz
Aşağıdan Yukarıya Gözü Çevirme ve ne şekilde devam edileceği hakkında bir
fikir edinebilirsiniz. Kestirmelerin kullanımı

o
Bu, sorunun yoğunluğunu 0’dan 10’a söz konusu olduğunda deneyim en iyi
kadar olan bir ölçekte 1 veya 2 gibi düşük bir öğretmendir. Bu bölüm basit bir şekilde size
seviyeye getirdiğinizde faydalı bir kestirmedir. temelleri tanıtacaktır.

.c
Uygulanması sadece 6 saniye sürer ve Bununla birlikte, Temel Reçetenin
başarılı olduğunda, bir başka Temel Reçete uygulanmasının sadece bir dakika
turunu uygulamaya gerek olmadan sıfıra sürdüğünü unutmayınız. Kestirmelere
ulaşırsınız. yapmanıza aslında gerek yoktur. Daha

y
Bunu uygulamak için, sadece elinizi sabit hızlı ve daha kullanışlı olmalarının
tutarken Gamut noktasına sürekli olarak dışında bir şey yoktur.
vurun ve 6 saniye boyunca gözlerinizi

Kısım II İçin Videolar


e
rk
(Kolay başvuru için bütün EFT kasetleri de burada özetlenmiştir)

Video 1 – Genel Bakış Bu kasette 3 seans vardır. Birincisi,


tu

karısının kendini terk etmesinin ve kızını


Bu kaset, Kısım I’in önemli noktalarının görmesini yasaklayan kısıtlama emrinin bir
özetlendiği ve Kısım II’de içerilen bir çok yeni sonucu olarak öfke ve hıyanet üzerinde
kavramın gözden geçirildiği, Kısım I ve Kısım çalışılan Jason’dur.
ft

II arasında bir köprüdür. Burada İkinci seans Veronica’yladır. Kısım I’de


mükemmellik engellerini, kestirmeleri ve ikinci videoda babası tarafından tecavüz
orman ve ağaçlar metaforunu tartışmaktayız. edildiği için EFT’yi kullanan bayan olarak onu
hatırlayacaksınız. 3 veya 4 ay sonra burada
.e

Video 2 – Seyirci Örnekleri görünüyor ve hala bu spesifik olayla ilgili


herhangi bir duygusal sorunu yok. Bu,
Videoların geri kalanı iki adet 3 günlük sorunların en şiddetlisinde bile EFT’nin
seminerin yoğun bir birleşimini kapsar. Bu gücünün inkar edilemez bir kanıtıdır.
w

video bu seminerlerin başlamasıyla yola çıkar Bu videoda, tamamen farklı bir sorun
ve hem duygusal hem de fiziksel çok çeşitli üzerinde çalışıyor. Ufak bir çocukken
sorunları inceler ve EFT’nin geniş kapsamlı terkedilmiş, yalnız ve sevilmemiş olması
w

gücüne dair paha biçilemez bir bakış açısı hakkında şiddetli duygulara sahip. EFT
sağlar. Topluluk huzurunda konuşma seansımızı sorunu gideriyor ve bir sonraki
korkusu, agorafobi, endişe, migren baş gün “bir tüy kadar hafif” olduğunu bildirmek
w

ağrıları, fiziksel ağrı, uçma korkusu, için geliyor.


depresyon, fibromiyalji, ve yüksek kan Üçüncü seans, babasının II. Dünya
basıncı gibi sorunları ele alır. Savaşı Katliamı sırasında yaşadıklarına
Ayrıca, Buluş İfadesi aşamasından bir ilişkin duyguları üzerinde çalışan Sandhya
tartışma ve Psikolojik Tersine Çevrilmeye ait iledir.
bazı gösterimler de vardır. Bu gösterimler
çalışmalarınız için oldukça önemlidir. Video 4 – Duygusal Meseleler II

Video 3 – Duygusal Meseleler I Bu videoda iki seans vardır. Birinci


seansta, Maryls romantik ilişkilerin sürekli
olarak kaybedileceği endişesi olan “aşk

56
acısının” üstesinden gelmek için EFT’yi Ardından, (1) bağımlıkların nedenleri
kullanıyor. Bu EFT seansı başladığında, bir hakkında önemli bir tartışma ve (2) acil
çok bakış açısı ortaya çıkıyor ve sorunlar çikolata, sigara ve alkol tutkularının
papatya dizimi şeklinde değişiyor. Sonunda, üstesinden gelmek için EFT’nin bir grup insan
EFT’yi kullandıktan sonra annesinin onu üzerinde kullanıldığı bir seansın tamamı gelir.
sevmediği gerçeği ortaya çıkıyor ve buna Video 7 – Enerji Toksinleri, Fobiler
gülüyor. ve Israr
İkinci seansta, Kathy’nin üç sorunu var:
(1) dokunulma (kucaklanma) korkusu, Bu önemli video enerji toksinlerinin
(2) annesinin ona kaynar su attığı etkisini ve EFT’yi kullanırken ısrarın değerini
travmatik bir olay ve (3) dayaktan vurgular.
uzaklaşmasıyla ilgili bir ağrıyan omuz. Birinci bölüm, enerji toksinlerinin yoluna
EFT’ye harika bir şekilde tepki veriyor ve çıkması nedeniyle seminer sırasında hiçbir
sayısız miktarda EFT uygulanmış olmasına sonuca ulaşamayan Todd’la yapılan bir

m
rağmen Düzen (Psikolojik Tersine Çevrilme) röportajdır. Bir ay sonra, başka bir seminerin
gerekli olmuyor. üyelerine beslenme biçimindeki değişikliğin
uyku bozukluğu, göz ağrısı ve
Video 5 – Fiziksel Sorunlar

o
depresyonu üzerinde yarattığı şaşırtıcı
etkileri anlatmak için geri gelir.
Bu videoda dört seans var. Bir sonraki, bir çok insanın yılan fobileri

.c
İlkinde, Connie J.’nin geceleri dişlerini konusunda düzelme yaşadıkları sıra dışı bir
sıkmasından dolayı meydana gelen çene seanstır. Ancak, geleneksel standartlarla
sıkılığı var. Dişlerini sıkma olayı, dişlerini gelişmeler şaşırtıcı olsa da, EFT
korumak için gece diş koruması takacak standartlarıyla karşılaştırıldıklarında yavaş ve

y
kadar şiddetli. 2 veya 3 yıldır bu sorunu nispeten etkisiz olarak düşünülürler. Bunun
çekmesine rağmen, EFT ile birkaç dakika nedeni odanın içerisinde olduğu tahmin edilen
içerisinde bu sorunundan tamamen kurtuldu. enerji toksinleridir. Bu insanların büyük bir
Ayrıca, EFT’yi kendisi kullanarak yok ettiği bir
baş ağrısı da vardı.
e
kısmı için iyileşme sağlamak için ısrar
gereklidir.
rk
İkincisinde, 10 yıldır yaşadığı astım Son olarak, şiddetli depresyon ve diğer
olayıyla Patricia sahneye çıktı. EFT ile şaşırtıcı pek çok sorunun rahat bırakmadığı Grace’le
bir iyileşme sağladı ve sonraki sabaha kadar yapılan bir seansta ısrarın değerini
ortaya çıkmadığını bildirdi. Ayrıca, bel fıtığı göstermekteyiz. Sahnede biraz ilerleme
nedeniyle yaşadığı sırt sorununda önemli bir kaydettik, ama sonraki haftalarda ısrarı ve
tu

iyileşme yaşadı. beslenme biçimine dikkat etmesi duygusal


Dorothy, EFT’nin daha önceden hiç refahında önemli gelişmeler oluşturmuştur.
kullanılmadığı bir rahatsızlık olan düzensiz Bunu hevesli bir şekilde bir telefon
kalp atışı ile sahneye geldi. EFT’yi her şeyde sohbetinde anlatmaktadır.
ft

denediğimizden, buna EFT’yi uyguladık ve


mükemmel sonuçlar aldık. Video 8 – Yaygın Sorunlar ve Sorular
Connie M., ona göre duygusal sorunlarda ve Cevaplar
ortaya çıkan boyun ağrısı için EFT
.e

kullanmakta. Tamamen iyileşti. Bu, EFT’nin spor (golf), iş, topluluk


huzurunda konuşma, erteleme, öz imge
Video 6 – Bağımlılık Yaratan ve ilişkiler gibi alanlarda EFT’nin kullanımını
Tutkular anlatan bir videodur.
w

Ayrıca, anlayışınızı arttırmak için


Bu seans bir yeme bozukluğu kliniği seyirciden sayısız ortak soruyu içermektedir.
işleten iki bayanla başlar. Bu sohbetteki
w

kavramlar, yeme bozuklukları dahil olmak


üzere bütün bağımlılık yaratıcı davranışların
temelindeki nedenlere rehberlik etmektedir.
w

57
m
o
.c
Ek
Gary Craig tarafından aşağıda verilmiş olan konular hakkında yazılan makaleler

y
Korkular ve Fobilerde EFT’nin Kullanımı
Travmatik Anılarda EFT’nin Kullanımı
Bağımlıklar İçin EFT’nin Kullanımı
e
Fiziksel İyileştirme İçin EFT’nin Kullanımı
rk
Öz İmgeyi Geliştirmek İçin EFT’nin Kullanımı
EFT Kasetlerinin Özeti
tu
ft
.e
w
w
w

58
Korkular ve Fobilerde EFT’nin Kullanımı

Nüfusun yaklaşık %10!u bir veya daha fobik kişi için çok kötü bir duruma neden
fazla fobiden mustariptir. Şiddetli korkuya olmaya yararlar.
neden olabilirler ve genellikle bunlara sahip Faydasız olan, normal tedbir veya
olan kişilerin yaşamlarını önemli derecede endişenin ötesinde olan ve fobi olarak
kısıtlarlar. Yüzlerce olası fobi vardır ve EFT tanımladığımız bu “aşırı korku”dur.
bunların hepsinde etkili olabilir. En yaygın Buna ilişkin olarak EFT hakkında
olanların bazılarını aşağıda verdim. büyüleyici olan şey korkunun fobik kısmını
gidermesi, ama normal tedbir veya endişeyi
Topluluk huzurunda konuşma tek başına bırakmasıdır. İnsanlar genellikle

m
Yükseklik ömür boyu çektikleri fobinin ne kadar çabuk
Yılanlar, örümcekler ve böcekler yok olduğu konusunda şaşırırlar. Ancak süreç
Klostrofobi onları aptallaştırmaz. Bir anda yüksek
Dişçi binalardan atlamazlar veya boz ayıları

o
İğne öpmezler.
Araba sürme İlginç olan, EFT ile bir fobiyi yok eden

.c
Asansör kişilerin fobik durumlarda diğerlerine oranla
Uçma daha az korkma eğiliminde olmasıdır.
Köprü Örneğin, neredeyse herkesin yüksekliğe karşı
Kabul edilmeme fobik bir tepkisi vardır. 100 kişiden yüksek bir
Seks binanın tepesinden aşağı bakmalarını

y
Su istediğinizde bir çoğu kendini midesi bulanmış
Hız hissedecektir. Bu fobik bir tepkidir, ama bir
Telefon
Evlilik
Erkekler
e
çok insan için nispeten daha yumuşaktır.
Günlük yaşamlarında gerçek bir soruna neden
olmaz.
rk
Başarısızlık Bunun aksine, EFT ile yükseklik fobisini
Hastalık yok eden kişiler mide bulantısı bile
Köpek hissetmezler. Sadece normal tedbirlerini
Bilgisayar alırlar ve bütün günü sakin bir şekilde binanın
tu

Arı tepesinden aşağıyı seyrederek geçirirler.


Yalnız kalma Fobinin ne kadar şiddetli olduğu veya ne
kadar süredir bu fobiye sahip olduğunuz
Fobi nedir? Bizim amaçlarımız önemli değildir. Geleneksel bilgeliğin bizlere
ft

doğrultusunda, fobi normal tedbir veya yıllardır uzun süreli, şiddetli fobilerin “derin
endişenin üzerindeki “aşırı korku”dur. bir şekilde kökleştiğini” ve yok edilmesinin
Açıklamama izin verin. aylar veya yıllar sürmesi gerektiğini söylemiş
Korkularımız bir noktada gereklidir. olması nedeniyle bir çok insan için bu
.e

Hayatta kalmamız için önemlidirler. Onlar şaşırtıcıdır.


olmadan yüksek binaların tepelerinde Bazı fobilerin çözülmesi diğerlerine oranla
yürüyebilir, arsenik yiyebilir veya otoyolda daha uzun sürer, ama bu şiddeti veya
tenis oynayabilirdik. Tehlikenin hareket uzunluğundan dolayı değildir. Aksine,
w

halinde olduğunu gösteren otomatik karmaşıklığı nedeniyledir. Örneğin, kapsanan


mekanizmalardır. Bizi frenlerler ve zarar bakış açılarının sayısı.
görmekten uzak tutarlar. Bir fobi EFT’ye karşı “inatçıysa”, EFT’yi
w

Ancak kimi zaman korkular işlevlerini korkunun temelinde yatan belirli olaylar
gereğinden fazla yerine getirirler. Normal üzerinde kullanmayı deneyin. Bunun örnekleri
tedbir sınırlarının oldukça ötesine geçerler ve şu şekilde olabilir...
w

gereksiz bir korku tepkisi oluştururlar.


Örneğin, bir yılan veya örümcek ** Ben 8 yaşındayken o yılan beni ısırmış
gördüğünüzde dikkatli olmanız bir şeydir. olsa da...
Bazıları tehlikeli olabilir ve size zarar ** 4. sınıftayken okulun çatısından
verebilirler. Ancak küt küt atan bir kalp, baş düşmüş olsam da...
ağrısı, mide bulantısı, kusma, terleme, ** Konuşmamdaki kelimeleri
gözyaşları veya diğer aşırı korku unuttuğumda bütün sınıf bana gülmüş
semptomlarının uzun listesi farklı bir şeydir. olsa da...
Bu son tepkiler, normal tedbirin haricinde
güvenliğiniz için katkıda bulunmadığından Ve daha bir çoğu.
faydasızdır. Bunlar “aşırı korku”dur ve sadece

59
Bunu aklımızda tutarak bu el kitabının
önceki bölümlerinde öğrendiklerimizi Sorular ve Cevaplar
uygulayalım. Lütfen EFT’nin üzerine kurulu
olduğu buluş ifadesini hatırlayın: S. Fobi yok edildiğinde, sonuç kalıcı
mı olacak? Evet. Ancak, “geri gelecek”
“Bütün olumsuz duyguların nedeni olursa bunun her zaman nedeni ilk seferde
vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.” düzgün olarak belirlenmemiş olan yeni bakış
açılarının olmasıdır. Hastayı ne olduğu
Bütün fobik tepkiler olumsuz duygulardır konusunda sorguya çekerseniz, genellikle
ve enerji sisteminizdeki bir “zzzzzt” korkudan farklı bir biçimde söz ettiklerini
tarafından neden olunurlar. Bu, sorununuzun duyacaksınız. Örneğin, yılan fobiği yılanın
çözümünün kavramsal olarak oldukça kolay hareket eden dili hakkındaki ters tepkisini ele
olduğu anlamına gelmektedir. Sadece alabilir. EFT’yi kullanırken bu bakış açısı
“zzzzzt”ı giderin ve ardından fobi sıfıra ortaya çıkmazsa bir sorun olarak kalmaya

m
düşecektir. Baş ağrısı yok... Küt küt atan kalp devam eder. Hareket eden dil için EFT’nin
yok... Ne olursa olsun sorun yok... Duygusal kullanılması bu bakış açısını yok etmeli ve bir
yoğunluk etkisiz hale getirilecektir. başka belirlenmeyen bakış açısı olmadıkça
Bunun için aracımız Temel Reçetedir.

o
fobiden tamamen kurtulma sağlamalıdır.
Bunun üzerinde birkaç kısa yolculuk sorunu Diğer durumlarda, çok yeni bir travmatik
sonsuza kadar yok etmelidir. Ancak, kaç kısa deneyim fobiyi tekrar baştan başlatabilir. Bu

.c
yolculuğa ihtiyaç duyduğunuz fobi için kaç durumda, yeni bir fobiymiş gibi sadece süreci
bakış açısının olduğuna bağlıdır. tekrar etmeniz gerekir. İyileşme birkaç
Bakış açıları önemlidir. Daha önceden dakika kadar yakındır.
ele alındığı üzere, bakış açıları duygusal

y
yoğunluğunuza katkıda bulunan fobilerin S. Birden fazla fobim varsa ne
farklı bölümleridir. Bu düşüncenin açıklığa yapmalıyım? Her seferinde bir tanesini
kavuşması için yükseklik fobikleri örneğini belirleyin. Örneğin, klostrofobinizi
tekrar ele alalım. Bir çok yükseklik fobiğinin
yaşamlarında yüksekte oldukları ve fobik
e
belirlemeden önce örümcek
tamamen etkisiz hale getirildiğinden emin
fobinizin
rk
tepkilerinin endişelendirici anılar bıraktığı olun. Ardından, araba sürme fobinizi
belirli olaylar vardır. Örneğin, yükseklik fobisi belirlemeden önce klostrofobinizin tamamen
konusunda yardımcı olduğum bir etkisiz hale getirildiğinden emin olun, vs.
beyefendinin ufak bir çocukken bir su Bazı fobiler, bir fobinin içerisinde birkaç
kulesine oturmayla ilişkili bir korkulu anısı fobinin olması nedeniyle karmaşık olarak
tu

(bakış açısı) varmış. Aşağı inmenin hiçbir yolu nitelendirilir. Uçma korkusu (1) klostrofobi,
yokmuş ve çok fazla korkmuş. Bunun gibi (2) düşme korkusu, (3) ölme korkusu, (4)
anılar, bir korku tepkisi yaratıyorlarsa, ayrı türbülans korkusu, (5) kalkış korkusu, (6) iniş
olarak hatırlandıklarında bir yükseklik korkusu, (7) insan korkusu vs.
ft

korkusunun farklı bakış açılarıdır. içerebildiğinden kimi zaman bu şekilde bir


Bir çok fobinin sadece bir bakış açısının karmaşık fobidir. Bunları zihninizde
belirlenmesi gerektiğinden, Temel Reçetede ayırabilirseniz, farklı bakış açıları olarak
1-3 arasında kısa gezinti genellikle işe
.e

nitelendirilirler ve ayrı olarak


yarayacaktır. Birkaç dakika içerisinde belirlenmelidirler.
sorununuzdan kurtulacaksınız ve bir çok Karmaşık bir fobiniz var ve bunun
durumda tekrar geri dönmeyecektir. farkında değilseniz, Temel Reçetenin ısrarlı
Bu noktada, fobinizin belirlenmesi kullanımı işe yaramalıdır. Ancak, bütün
w

gereken kaç bakış açısı olduğunu ne siz ne de “zzzzzt”lar etkisiz hale getirilene kadar
ben biliyorum. Yine de, oldukça etkili bir süreçte birkaç kısa gezinti yapılması
şekilde devam edebiliriz. Tek yapmamız gerekebilir. “Sahnenin arkasında” farklı bakış
w

gereken belirlenmesi gereken bir çok bakış açıları ele alındığından yoğunluk artabilir ve
açınız olduğunu varsaymak ve duygusal düşebilir.
yoğunluğunuz kalmayana kadar bunları tek
w

tek belirlemektir. Duygusal yoğunluğunuz yok


olduğunda, bunu tamamlamış olduğunuzu ve
bütün ilgili bakış açılarının belirlenmiş
olduğunu bileceksiniz.

60
Travmatik Anılarda EFT’nin Kullanımı
(Savaş, Kaza, Tecavüz, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) ve bütün
geçmiş işkenceler dahil. )

Bu bölüm bütün geleneksel yaklaşımların Zihninizde kısa bir film. Zihninizdeki


sert bir şekilde karşısındadır. Burada, sinemada kısa bir film olarak oynayan bir
neredeyse sonsuz duygusal sorunlar listesini travmatik anı düşünün. Bir başlangıcı vardır.
travmatik anılar olmak üzere tek bir Ana karakterleri ve olayları vardır. Ve bir
kategoride topluyoruz ve bunları benzermiş sonu vardır.
gibi ele alıyoruz. Aslında, hepsi aynı nedene Genellikle, “film” büyük bir hızla geçer ve
sahip oldukları için benzerdirler... vücudun iyi bilinen bir istenmeyen duyguyla biter. Film
enerji sisteminde bozukluk. çok hızlı oynadığından, olumsuz duyguya

m
İnsanlar hatırladıklarında, travmatik katkıda bulunan farklı bakış açıları
anılar çok çeşitli duygusal tepkiler üretirler. olabileceğinin farkında olmayız. Filmden bir
Bazıları oldukça şiddetli olur. Baş ağrıları veya bütün olarak gelmiş görünür.

o
mide ağrıları çekerler. Kalpleri küt küt atar. Filmi yavaş çekimde oynatırsak, farklı
Terlerler. Ağlarlar. Cinsellik açısından bakış açıları bulunabilir ve ardından
görevlerini yerine getiremeyebilir, kabus, belirlenebilir. Bizim yaptığımız da işte budur.

.c
keder, öfke, depresyon ve diğer duygusal Filmi yavaş çekimde oynatırız.
veya fiziksel sorunlara sahip olabilirler. Filmi anlatın. Bunu yapmanın en iyi yolu
Bu el kitabının önceki bölümlerinde filmi SESLİ bir şekilde anlatmaktır. Bir
öğrendiklerimizi uygulamakla başlayalım. arkadaşınıza veya bir aynaya ya da bir ses

y
Lütfen EFT’nin üzerine kurulu olduğu buluş kaydedicisine anlatın. Ve en önemlisi bunu
ifadesini hatırlayın: ayrıntılı olarak anlatın. Bu, otomatik olarak

“Bütün olumsuz duyguların nedeni


vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.”
filmie yavaşlatır, çünkü
düşüncelerden çok daha yavaştır.
kelimeler

Siz ayrıntılı olarak anlattıkça, her bir


rk
bakış açısı kendini bilmenizi sağlar. Herhangi
Bu yüzden, bir travmatik anıya ilişkin bir yoğunluk hissettiğinizde durun (burada
bütün olumsuz duygulara enerji acıyı en aza indirdiğimizi hatırlayın) ve ayrı
sisteminizdeki bir “zzzzzt” tarafından neden bir travmatik anıymış gibi üzerinde Temel
tu

olunmaktadır. Bu, sorununuzun çözümünün Reçeteyi uygulayın. Aslında, ayrı bir


kavramsal olarak oldukça kolay olduğu travmatik anıdır. Sadece daha büyük bir
anlamına gelmektedir. Sadece “zzzzzt”ı filmin içerisinde kaybolmuştur.
giderin ve ardından duygusal etki sıfıra Ardından, bütün hikayeyi hiçbir olumsuz
düşecektir. Baş ağrısı yok... Küt küt atan kalp duygu olmadan anlatana kadar her birini
ft

yok... Ne olursa olsun sorun yok... Elbette o sıfırlayarak bakış açılarıyla devam edin.
anıya hala sahip olacaksınız. Ama bu kadar. Daha önceden ifade edildiği üzere, bir çok
Duygusal yük etkisiz hale getirilecektir. travmatik anının sadece tek bir bakış açısı
.e

Bunun için aracımız Temel Reçetedir. vardır. Diğerleri 2 veya 3 tane bakış açısına
Bunun üzerinde birkaç kısa yolculuk sahip olabilir. Nadiren 3’ten fazladır ama
rahatlama sağlamalıdır. Ancak, kaç kısa olabilir. Eğer bu şekildeyse ısrarcı olun.
yolculuğa ihtiyaç duyduğunuz belleğin kaç İyileşme uzak değildir.
bakış açısının olduğuna bağlıdır.
w

Bakış açıları önemlidir. Hatırladıkça, Sorular ve Cevaplar


bakış açıları duygusal yoğunluğunuza katkıda S. Birden fazla travmatik anım varsa
bulunan anıların farklı bölümleridir. ne yapmalıyım? Her seferinde birini
w

Bir çok travmatik anının sadece bir bakış belirleyin. İlk olarak en şiddetli duygunuzu
açısına sahiptir. Bu yüzden, Temel Reçetede alın ve bir sonrakine geçmeden önce onu
1-3 arasında kısa gezinti genellikle yetecektir. sıfırlayın. Bütün travmatik anılarınız etkisiz
w

Ancak, fazladan kısa gezintilerin gerekli hale getirilene kadar bu şekilde devam edin.
olması durumunda, burada genellikle sadece Travmatik anılarınızı “çantaya” koyma
dakikalardan bahsetmekteyiz. Belki 5 veya 6 sürecinde, coşkuyu sınırlayabilecek bir
dakika yerine 20 veya 30 dakika. özgürlük hissetmeniz muhtemel olacaktır.
İhtiyacımız olan şey kesinlikle bu bakış Bunun gibi gereksiz bagajları boşaltmak için
açılarını bulmak için bir yoldur. Bu yol inanılmaz bir hediyedir.
bulunduğunda, anının bütün bakış açıları Savaş gazileri gibi bazı kişiler yüzlerde
etkisiz hale getirilene kadar sadece bunları travmatik anıya sahip olabilir. Siz de
tek tek belirlemek gerekir. Bunu “zihninizde bunlardan biriyseniz, genelleştirme etkisinin
kısa film” kavramını kullanarak daha etkili bir sizin için işe yaramasını bekleyebilirsiniz.
şekilde yapabiliriz. Örneğin, yüz tane travmatik anınız varsa,

61
muhtemelen bunlardan sadece 10 veya 15 oldum. EFT’yi kullandıktan sonra, tek bir kişi
tanesini belirlemeniz gerekecektir. Bunun bile daha fazla incelemek veya “temeline
ardından, geri kalanlar üzerinde duygusal inmek” istemedi. Onlar için, sorun tamamen
yoğunluk yaşamada zorlanmanız olasıdır. çözüldü ve minnettar bir şekilde bunun
Genelleştirme etkisi onları etkisiz hale yükünden kurtuldular.
getirmiştir. Benim deneyimlerime göre, EFT sorunun
s. Duygusal sorunların hızlı bir temeline inmektedir ve bunu oldukça güçlü
şekilde yok edilmesi kişiden derindeki bir şekilde yapmaktadır. İnsanların anı
sorunun incelenmesinin ve “temeline hakkındaki tutumları anında değişmektedir.
inmenin” önemini çalabilir mi? Geleneksel Onun hakkında daha farklı konuşurlar. Sesleri
yöntemler bu “derine koyulmuş” duygusal korkudan anlayışa döner. Davranış ve
sorunların nedeninin bir şekilde keşfedilmesi duruşları anı hakkında çarpıcı bir şekilde
ve ortaya çıkartılması gereken zihnin bazı değiştirilmiş bir yapıyı açığa vurur. Bakış
gizli yerlerine dayandığını varsayar. Bunun açısına koyulmuş olduğundan konuyu daha

m
aksi hastayı “aldatmak” ve sorunu çözümsüz fazla açmazlar. Bunların tamamı EFT rahatsız
bırakmaktır. EFT bu düşünceyi tamamen edici “zzzzzt”ı enerji sisteminden çıkarttığında
görmezden gelir. meydana gelir. Bu yüzden “zzzzzt” gerçek
Travmatik anılar konusunda bazıları nedendir.

o
oldukça şiddetli olan yüzlerce kişiye yardımcı

.c
y
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

62
Bağımlıklar İçin EFT’nin Kullanımı
(Bağımlılıkların nedeninin yeniden düşünülmesi)

Bağımlılıklar bir çok profesyonel için bir duyguyu doğrudan birbirine


gizemdir. Bağımlı insan yardım için onlara bağlayamamışlardır.
gider ve bağımlılığından gerçekten kurtulmak Bunu düşündüğünüzde, bu bağlantı
ister. Ancak, iyi niyetlerine ve yüksek açıktır. Örneğin:
miktarlarda zaman ve para harcamalarına
rağmen genellikle eski davranışlarına geri Bağımlılar genellikle bağımlılıklarından
dönerler. kaygılı (endişeli) alışkanlıklar olarak söz
Ve birisi bir bağımlılıktan kurtulduğunda, ederler, ve
bir şekilde onun yerine bir başkasını koyar. Bağımlılar artan stres (endişe)
Örneğin, çoğu insan sigarayı bırakmak ister altındayken kullanımlarını hızlandırırlar.

m
ama sigaranın yerine yemeği koyduğu için
genellikle kilo alır. Benzer şekilde, alkolden Bir bağımlının maddesini (sakinleştirici)
kurtulan kişiler çoğunlukla yüksek sigara ve aldığınızda oldukça huzursuz (endişeli)
kahve kullanımına dönerler. Bu durumda olurlar. Aslında, sadece maddenin

o
bağımlılığın üstesinden gelinmez, sadece uzaklaştırılması tehdidinden endişeli olurlar.
yönü değiştirilir. Bağımlılıkları hakkında bağımlıları

.c
Bir çok bağımlılık tedavisinin kötü dinlediğinizde çoğunlukla “Beni rahatlatıyor”
performansının sebebi gerçek nedeni dediklerini duyacaksınız. Bu en belirgin
belirleyemiyor olmalarıdır!! Bunu yapmış ipucudur. Bir çeşit endişe duymasalar neden
olsalardı, insanlar bir bağımlılığı bir başka rahatlamaya ihtiyaç duysunlar? Başka neden
bağımlılıkla değiştirmeye ihtiyaç duymazlardı. dolayı rahatlamaları gereksin?

y
Peki bağımlılık yaratıcı davranışın asıl Bağımlılıkların sadece “kötü alışkanlıklar”
nedeni nedir? İlk olarak ne olmadığını olduğu görüşündeki yanlış düşünceyi göz
sıralayarak başlayalım. Uzun yıllardır
geleneksel yöntemlerin yapmaya çalıştıkları
şey değildir. Örneğin:
e
önünde bulundurarak bunu biraz daha
inceleyelim. Bazı alışılmış
kapsansa da, bağımlılıklar sadece kötü
davranışlar
rk
alışkanlıklardan daha fazlasıdır. Alışkanlıkların
Kötü bir alışkanlık değildir. bırakılması kolay olduğundan bu açıktır.
Kalıtsal değildir. İşte bir örnek. Sabahları sol
Ailede olduğu için değildir. ayakkabımdan önce sağ ayakkabımı giyme
tu

Bağımlı kişinin zayıf olması nedeniyle alışkanlığım var. Bu alışkanlığı değiştirmek


değildir. istersem bunu yapmak çok kolay olur. Sadece
İrade eksikliği dolayısıyla değildir. ilk olarak sol ayakkabımı giymemi hatırlatan
Bağımlığının bir “ikincil kazancı” olduğu bir notu ayakkabılarımın üzerine koyabilirim.
ft

için değildir. Bu süreci birkaç kez tekrar ettikten sonra


alışkanlığım değişebilir ve not artık gerekli
Deneyimlerime göre, bu istenmeyen olmayabilir. Bunun gibi saf bir alışkanlığı
davranışın açıklaması olarak gözüktükleri için değiştirmek kolaydır çünkü endişe içermez.
.e

bu “nedenler” ileri sürülmüştür. Mantıklı Ancak, sigara içme “alışkanlığına”


gelmektedirler ve bu yüzden de uygulandığında aynı yöntem başarısız olabilir.
sürdürülmektedirler. Ancak, hepsinin ortak Sadece sigara içmemek için etrafa notlar
bir yanı vardır; bir kişiyi bağımlılığından konulması faydasız olacaktır. Bu notlar endişe
w

kurtarmak için kötü bir sicil. Burada gerekli yönlü bir tutkuya sahip kişide herhangi bir
olan şey bir öyle olabilir listesi değil gerçek güce sahip değildir.
nedendir. Bağımlılar bir tutkuya sahip olduklarında,
w

endişelerini sakinleştirmek için sık kullanılan


“Bütün bağımlılıkların gerçek nedeni bazı bir madde (sigara, alkol, vs.) ararlar. Bunu
maddeler veya davranışlarla geçici olarak rahatlamak, sinirlerini sakinleştirmek,
gizlenen veya sakinleştirilen bir huzursuz zihnilerini bazı şeylerden uzaklaştırmak ve bir
w

his olan endişedir.” mola vermek vs. gibi nedenlerden yaparlar.


Bunların tamamı, kendilerini bağımlılık
Bir çoğu için, ne şekilde ifade yaratıcı madde veya davranışa doğru iten
edilebileceğini bilmedikleri bir nedeni ortaya farklı endişe biçimlerini yansıtır.
çıkardığı için değişik bir “Aha”dır. İçlerinde Bu nedenle, bağımlılık yaratıcı davranış
sigara içmek, alkol almak, fazla yemek vs. sadece kötü bir alışkanlıktır. İyileştirilmesi
gibi şeylere olan ihtiyaçlarının bir huzursuzluk gereken şey endişe yönlü bir ihtiyaçtır.
seviyesini sakinleştirme ihtiyaçları tarafından Bağımlı için gerçek sorun madde veya
sevk edildiğini bilmektedirler. Ama, davranışının kendisini sadece geçici olarak
bağımlılıklarının gerçek nedeni olarak bu rahatlatmasıdır. Sorunu bir süreliğine sadece
gizler. Bu nedenle bir sakinleştiricidir.

63
Sakinleştiricinin etkisi geçtiğinde, endişe çıkarlarına ters bir şekilde davranmaları bu
tekrar yüzeye çıkar. nedenledir.
Bu açıkça bu şekildedir. Aksi takdirde, Bütün bağımlılar, kendi bağımlılık yaratıcı
kişinin bağımlılık yapıcı madde veya davranışı davranışlarının onları yanlış yöne doğru
kullanımı sorunu kalıcı olarak rahatlatırdı. İyi götürdüğünü bilirler. Bir çoğu defalarca
bilindiği gibi, bu hiçbir zaman gerçekleşmez. bunun üstesinden gelmeye çalışır ve bir
Daha sonra bağımsız bir şekilde büyürler ve ilerleme kaydetmiş olsalar bile önceki
endişeyi sakinleştirici ile birleştirerek sona davranışlarına geri dönerek kendilerini
ererler. Bu, tuzağa düştükleri bir tehlikeli bir bozguna uğratırlar. Bu, PTÇ’nin klasik bir
ortam halini alır. örneğidir.
Sakinleştiricilerden mahrum edildiklerinde Bütün bağımlılık yaratıcı davranışların
genellikle endişeleri daha da şiddetli bir hal %90’ında PTÇ meydana gelmektedir. Bu
alır. Bu, çekilme semptomlarını arttırır ve nedenle bağımlılıkları arkamızda bırakmayı bu
bağımlılığı bırakmaya karşı bir engel kadar güç görüyoruz. Enerji sistemimiz

m
oluşturur. Çekilmenin acısı ödenmesi gereken polaritesini değiştirmekte ve iyi yöndeki
yüksek bir bedel olur. Bağımlılıklarının çabalarımıza karşı gizli bir şekilde
risklerini daha fazla kabul ederler. çalışmaktadır.
Ayrıca, bu nedenle bağımlılık yaratıcı

o
Çekilme sorunu tutkuları yok edemiyoruz ve bağımlılık
Bu beni EFT’nin çekici bir özelliğine yaratıcı davranışımızı bırakmayı güç

.c
götürür. Çekilme acısını çarpıcı bir şekilde buluyoruz. Bunun biraz garip göründüğünü
azaltır ve genellikle tamamen yok eder. Bu, biliyorum, ama bu sürekli olarak meydana
EFT’yi diğer bütün yöntemlerden ayıran bir gelmektedir. Defalarca bir bağımlılığı
çok özellikten sadece biridir. arkanızda bırakmada başarısız olduysanız,

y
Çekilme hem fiziksel hem de duygusal PTÇ’nin en önemli etken olduğunu garanti
etkenlerden oluşur. Kişi bağımlılık yaratıcı bir edebilirim.
maddeyi bıraktığında, buna dair fiziksel Etkili olabilmek için, hem acil tutkuları
ihtiyaç genellikle 3 gün içerisinde yok olur.
Bu, vücudun kendini istenmeyen toksinlerden
e
hem de Psikolojik Tersine Çevrilmeyi yok
etmeliyiz. Bizim aracımız Temel Reçete
rk
kurtulduğu doğal bir süreçtir. Ancak duygusal olacaktır. PTÇ için yerleşik bir düzeltme olan
etken (endişe) haftalarca veya aylarca sürme Düzeni içermesi nedeniyle görevimize tam
eğilimindedir ve kimi zaman asla terk etmez. olarak uymaktadır.
Deneyimlerime göre, çekilmenin en
büyük bölümü endişedir. Birkaç dakika Bağımlılık nasıl belirlenir
tu

içerisinde endişe genellikle sıfıra indiğinden,


EFT’yi uyguladığınızda bu belirgindir. Ve Bu apaçık ortadadır. Sadece Temel
endişe terk ettiğinde, çekilme semptomlarının Reçeteyi bağımlılığa yöneltin ve gün boyunca
büyük bir kısmı da terk eder. tekrar edin. Bağımlılığa neden olan endişeleri
ft

Şimdi çözüme dönelim. Bu el kitabının ilk azaltmaya yardımcı olacak ve Psikolojik


bölümlerinde öğrenmiş olduğunuz şeyleri Tersine Çevrilmeleri düzeltecektir.
uygulayarak başlayacağız. Lütfen EFT’nin Ancak, Düzenin PTÇ’yi kalıcı olarak yok
üzerine kurulu olduğu buluş ifadesini etmediğini hatırlamalıyız. PTÇ genellikle geri
.e

hatırlayın: gelir ve bağımlılıklar durumunda bu daha


sıktır.
“Bütün olumsuz duyguların nedeni Bu yüzden önemlidir... Temel Reçeteyi
vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.” günde en az 15 kez uygulamanız
w

gerekecektir. Günde 25 kez tavsiye edilir.


Endişe olumsuz bir duygu olduğundan, Bu, endişenizi ve böylece tutkularınızı
vücudun enerji sisteminin bozulmasını takip düşük bir seviyede tutacak ve sürekli olarak
w

eder. Ve Temel Reçeteyle kolaylıkla PTÇ’nin gizli ama hasar verici etkilerini
belirlenebilir. “zzzzzt”ı yok ettiğinizde tutkuyu yolunuzdan kaldıracaktır. Zamanla, PTÇ bir
da yok edersiniz. Neredeyse bu kadar basittir. sorun olarak yavaş yavaş yok olacak ve
w

Neredeyse diyorum, çünkü eksiksiz azalacaktır.


olması için yolunuzdaki bir başka önemli Günde 25 kez tavsiyesi, gün boyunca
engel olan Psikolojik Tersine Çevrilmeyi ele vuruş yapılacak şekilde aralıklara
almalıyım. Önemini vurgulamak için, bu el bölünmelidir. Bunu yapmak için (1) size
kitabının önceki bölümünde PTÇ’ye bütün bir anımsatmak için her yarım saatte bir sesli
kısmı ayırdım. Bağımlılıkları önemli şekilde uyarı verecek bir saat alın veya (2)
içerdiğinden şu anda tekrar okumanızı aşağıdakiler gibi alışılmış günlük rutinlerinizle
isteyeceğim. birlikte yapın...
PTÇ’nin kendini sabote etmenin nedeni
olduğunu hatırlayınız. İnsanların kendi Sabah uyandığınızda.
çabalarını engellemeleri ve kendi en iyi Gece yatağa gittiğinizde.

64
Her yemekten önce. Sizin için gözler önüne sereceğim Kişisel
Banyoya her gidişinizde. Huzur Prosedürü sadece bir “biraz daha
Arabaya her binişinizde veya inişinizde. huzurlu hissetme” yolu değildir. Düzgün bir
Telefonu her kapattığınızda. biçimde anlaşıldığında, bu teknik dünya
Her oturuşunuzda. üzerindeki her insan için iyileştirme merkezi
Her ayağa kalkışınızda. olmalıdır. Dünyadaki bütün doktorlar,
Evinize her girişinizde veya çıkışınızda. terapistler, ruhsal danışmanlar ve kişisel
Bir girişten her geçişinizde. performans koçları diğerlerine ve kendilerine
yardım etmede bunu temel araç olarak
İnsanların farklı rutinlere sahip olduğu ve kullanıyor olmalıdır.
bunların bazılarının sizin için pratik olmadığı
bellidir. Size bir fikir vermek açısından Esasında, Kişisel Huzur Prosedürü kişinin
sıralanmışlardır. Kendi durumlarınız için kendi yaşamındaki bütün rahatsız edici BELİRLİ
listenizi uyarlayın. OLAYLARIN bir listesinin yapılmasını ve

m
Kimi zaman kendinizi Temel Reçetenin etkilerinin yok edilmesi için sistematik olarak
yapılmasının diğerlerinin sizin akıl sağlığınız EFT’nin uygulanmasını içerir. Bunun dikkatli
hakkında şüphe duymasına neden olabileceği bir şekilde yapılmasıyla, bütün olumsuz
partiler veya restoranlar gibi sosyal ağaçları duygusal ormanlarımızdan çekip

o
durumlarda bulursunuz. Bu durumda, izin çıkartır ve böylece duygusal ve fiziksel
isteyin ve banyoya veya arabanıza ya da rahatsızlıklarımızın en önemli nedenlerini yok

.c
rahat olan başka herhangi bir yere gidin. ederiz. Bu elbette her bir bireyi güçlü bir
şekilde dünya huzuruna katkıda bulunan
Tutku nasıl belirlenir kişisel huzura doğru yönlendirir.

y
Yukarıda verilenleri tam olarak Aşağıda bazı kullanımlarını bulacaksınız...
uygularsanız, gün boyunca çekilme veya
tutkunun yolunuza çok fazla çıkması pek olası 1. Bir doktor veya terapistle yapılan
değildir. Ancak, bunu yapacaksanız, tutkular
azalana kadar bir veya daha faza tur Temel
e
seansların arasında bir “ev ödevi” olarak.
Bunun iyileştirme sürecini hızlandırması ve
rk
Reçete uygulamalısınız. Bu, bağımlılık için derinleştirmesi kesindir.
tavsiye edilen 25 tekrara ilavedir.
2. Bir ömür boyu birikmiş olan duygusal
Endişenize neden olunan belirli döküntüyü toplayıp atmak için bir günlük
olayların belirlenmesi prosedür olarak. Bu öz imgeyi geliştirecek,
tu

kendinden şüphe etmeyi azaltacak ve derin


Dikkatli bir şekilde takip ediyorsanız bir özgürlük hissi sağlayacaktır.
yukarıdaki rutin size bağımlılığınızdan
kurtulmak için yardım etmesi gerektiğinden, 3. Önemli bir hastalığın büyük bir
ft

bağımlılık yaratıcı davranışların yardımcısını yok etmek üzere bir araç olarak
sakinleştirilmeye çalıştığı endişelerin (tek neden değilse). Kişinin belirli olayları
temelinde yatan belirli olayları belirlemenizi arasında bir hastalık olarak görünen öfkeler,
korkular ve travmalar vardır. Bunların
.e

bütünlük açısından istemekteyim.


Görünüşe bakılırsa, bir çok insan hepsinin belirlenmesiyle, hastalıktan sorumlu
bağımlılık yaratıcı davranışa doğrudan katkıda olan bu şeyleri örtmeniz olasıdır.
bulunan belirli olayların farkında olmadığı için
bu göz korkutucu bir süreç olabilir. Peki, 4. Ana sorunları bulmak için faydalı bir
w

farkında olmadan, EFT’yi nasıl yedek olarak. Bütün belirli sorunları etkisiz
uygulayabilirler? Ayrıca, kişiye bağlı olarak bu hale getirirseniz, otomatik olarak ana
belirli olaylara ait sonsuz bir liste olabilir. sorunları da buna dahil edeceksiniz.
w

Neyse ki, EFT web sitesine yerleştirmiş


olduğum bir çözüm var. Buna Kişisel Huzur 5. Bir sürekli rahatlama aracı olarak.
Prosedürü deniyor. Buradaki değeri
w

hayatınızda endişe, bağımlılık veya herhangi 6. Mümkün olanı göstermek üzere


bir çeşit sınırlandırmaya neden olan bütün diğerlerine örnek olmak için.
belirli olayları sistematik olarak çökertmektir.
Aşağıda incelemeniz için Kişisel Huzur Bu basit kavram bütün iyileştirme alanını
Prosedürünün bir kopyasını bulacaksınız. değiştirmelidir. Bunu bir cümle olarak ifade
edebilirim.
Kişisel Huzur Prosedürü
Duygusal ve fiziksel sorunlarımızın bir
çoğuna, büyük bir kısmının EFT ile kolaylıkla
Herkese merhaba,
idare edilebildiği çözülmemiş belirli olaylar
neden olur veya katkıda bulunur.

65
Sadece bir mühendis için hiçte kötü değil. çözülmeyen öfkeler, travmalar, suçluluk
Bütün iyileştirme pratisyenleri ve hastaları duygusu, keder ve benzeri şeyler tarafından
tarafından benimsenirse, bu cümlenin (1) neden olunduğu veya katkıda bulunulduğu
maliyetlerimizi yüksek derecede düşürürken giderek daha fazla kabul edilmektedir.
(2) şaşırtıcı bir şekilde iyileşme oranlarımızı Geçmiş yıllarda doktorlarla bir çok
arttırması muhtemeldir. tartışmalarım oldu ve bir çoğu duygusal
çatışmayı ciddi hastalıkların en önemli nedeni
Lütfen bu düşüncenin tıbbi model olarak tekrarladı. Ancak, şu ana kadar bu
tarafından ileri sürülenler gibi kimyasal sağlık haydutlarını yok etmek için etkili bir
nedenlere önem vermediğine dikkat ediniz. yöntem olmadı. Bunları ilaçlarla gizleyebiliriz,
Bu nedenle ilaçların ve diğer kimyasal ama gerçek tedavilerin bulunması güçtür.
solüsyonların kötü bir şekilde başarısız olduğu Neyse ki, EFT ve bir çok kuzeni artık hastanın
hastalarda defalarca gelişme gördüm. yerine hastalığın temel nedenlerini öldürmede
ciddi sağlık pratisyenlerine yardımcı olacak

m
Ancak, o ilaçların, düzgün beslenmenin ve kolay ve zarif araçlar sunmaktadır.
benzerinin yeri olmadığı anlamına
gelmemelidir. Çoğunlukla hayati bir öneme Burada paylaştığım şey ne kaliteli EFT
sahip olabilirler. Bununla birlikte, eğitimi için bir yedek ne de uzman EFT

o
deneyimlerime göre, çözülmemiş belirli pratisyenlerinin kaliteli yardımına bir
olaylarımızın hastalığın temel nedeni olması yedektir. Aksine, düzgün olarak

.c
diğer şeylere göre daha yakındır. Bu yüzden uygulandığında çok çeşitli iyileşmeler
asıl dikkatimizi onlara vermemiz gerekir. sağlayabilecek bir araçtır (kaliteli eğitim veya
kaliteli yardım etkinliğine katkıda
Ne kadar açık! Deneyimli EFT bulunacaktır). Basitliği ve çok geniş kapsamlı

y
uygulayıcıları, zihinsel duvarlarımızdan etkinliği, en zor sorunlar için bile yardım
olumsuz belirli olayları çıkartıp atmada arayan kişiler için zorunlu bir yöntem adayı
EFT’nin yeteneğinin farkındadırlar. Burası en olmasını sağlar. Bunun cesur bir ifade
yüksek başarı oranlarının ortaya çıktığı yerdir.
Ancak, bugüne kadar çabalarımızı fobi, baş bunun
e
olduğunu biliyorum, ama on yılı aşkın süredir
içerisindeyim ve bu ifadenin
rk
ağrısı veya travmatik olay gibi belirli bir söylenmesinin kolay olduğunu gösteren çok
rahatsızlığın temelinde yatan bu olumsuz çeşitli sorunlarda çok fazla etkileyici sonuçlar
belirli olaylara odakladık. Bu iyidir, çok iyidir gördüm.
ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. Diğer
yandan, neden EFT’yi birkaç tanesi aşağıda Buradaki yöntem basittir (EFT’yi nasıl
tu

verilmiş olan daha genelleştirilmiş, ama uygulayacağınızı bildiğinizi varsayıyorum)...


oldukça önemli sorunların arkasında bulunan
diğer BÜTÜN belirli olaylar için 1. Hatırlayabildiğiniz bütün rahatsız edici
kullanmıyoruz... belirli olayların bir listesini yapın.
ft

Yapamıyorsanız, en azından 50 tanesini


Öz imge çıkartın, aksi takdirde bir başka gezegende
Endişe yaşıyor olmalısınız. Bir çok insan yüzlercesini
Depresyon bulacaktır.
.e

Sürekli uykusuzluk
Bağımlılıklar 2. Listenizi hazırlarken, bazı olayların o
İçtepiler anda rahatsızlığa neden olmadığını
Terk edilmişlik duyguları görebilirsiniz. Bu normaldir. Yine de bunları
w

listeye dahil edin. Bunları hatırlıyor olmanız


Belirli olaylarınızdan duygusal çantayı gerçeği çözüm için bir ihtiyaç olduğu
çıkardığınızda elbette sisteminizin mücadele izlenimini bırakır.
w

etmesi gereken çok daha az iç çatışmaya


sahip olursunuz. Daha az iç çatışma daha 3. Her bir belirli olaya bir mini filmmiş
yüksek bir kişisel huzur seviyesine ve daha az gibi bir başlık verin. Örnekler: Babam
w

duygusal ve fiziksel acıya dönüşür. Bir çoğu mutfakta bana vurdu – Suzie’nin sandviçini
için, bu prosedürün diğer yöntemlerin yanına çaldım – Neredeyse Büyük Kanyon’da kayıp
bile yaklaşamadığı bir ömür boyu süren düşüyordum – O konuşmayı yaptığımda
sorunların tam olarak kesilmesi ile üçüncü sınıf arkadaşlarım benimle alay etti –
sonuçlanması muhtemel olacaktır. Bir Annem beni 2 gün tuvalete kilitledi – Bayan
paragrafta huzur için bu nasıl? Adams bana aptal olduğumu söyledi.

Aynısı fiziksel rahatsızlıklar için de 4. Liste tamamlandığında, olumsuzluk


geçerlidir. Burada baş ağrıları, solunum ormanınızdan en büyük kızılağaçları çıkartın
güçlükleri ve sindirim güçlüklerinden AIDS, ve bunlara gülene veya “bunlar hakkında
MS ve kansere kadar her şeyden söz artık düşünemiyorum” diyene kadar her
ediyorum. Fiziksel hastalıklarımızın birine EFT uygulayın. Ortaya çıkabilecek bakış

66
açılarının farkında olun ve bunları olumsuzluk günlerde daha yumuşamalı ve daha az
ormanınızdaki ayrı ağaçlar olarak düşünün. sıklaşmalıdır. Sonuç olarak hiçbir tutkuya
Her birine bu şekilde EFT’yi uygulayın. sahip olmamalı ve içerilen bağımlılıklar itici
Çözülene kadar her bir olaya devam görünecektir. Özgür olacaksınız. Buna karşı
ettiğinizden emin olun. olan tutumunuz değişecek ve ilk olarak
bağımlılıkta ne bulduğunuzu merak
Belirli bir filmde 0-10 yoğunluk seviyesini edeceksiniz.
elde edemezseniz, bunu bastırın ve Bunlar sağlık işaretleridir. Bu noktaya
düşünebildiğiniz her açıdan buna 10 tam tur ulaştığınızda, birkaç gün daha “bunu kilit
EFT uygulayın. Bu size çözmek için yüksek bir altına almak” için bütün günlük rutine devam
olasılık sağlar. etmelisiniz.
Ancak, bağımlılıktan kurtulduğunuzda
Büyük kızılağaçlar yok olduktan sonra, bir hala yeniden bağımlı olmaya açıksınızdır.
sonraki büyük ağaçlara geçin. İleride istek uyandırabilecek şeylerden

m
kaçınılması tavsiye edilir. Bu, bütün
5. 3 ay boyunca günde en az bir tercihen bağımlılıktan kurtulmalar için geçerlidir.
üç, film (belirli olay) yapın. Günde sadece bir
dakika sürer. Bu hızla 3 ay içerisinde 90 – Sorular ve Cevaplar

o
270 kadar belirli olayı çözmüş olacaksınız.
Ardından vücudunuzun nasıl daha iyi S. Bağımlılığımdan kurtulmam ne

.c
hissettiğini fark edin. “Üzülme eşiğinizin” nasıl kadar sürecek? Bu çok farklılık gösterir.
daha düşük olduğuna dikkat edin. Deneyimlerime göre, çikolata, kahve, alkolsüz
İlişkilerinizin ne kadar iyi olduğuna ve terapi içecekler ve çeşitli gıdalar gibi nispeten daha
tarzı sorunlarınızın kaç tanesinin artık yumuşak maddelere olan bağımlılık genellikle

y
olmadığına dikkat edin. Bu belirli olayların bir birkaç gün içerisinde geçer. Bağımlı için itici
kısmını yeniden tekrarlayın ve daha önceden gelmeye başlarlar. Kısa bir zaman önce
yoğun olan bu olayların nasıl hiçbir şeye alkolsüz içecekler, domuz pastırması, soğan
dönüştüklerini görün. Kan basıncı, nabız ve
solunum kabiliyetinizdeki gelişmelere dikkat
e
halkaları, çikolata, yapışkan şekerler ve
kızarmış patateslere karşı bağımlılığı olan bir
rk
edin. bayanın her bir madde için bir veya iki kısa
Temel Reçete gezintisiyle üstesinden
Bunları bilinçli olarak fark etmenizi gelmesine yardım ettim. Artık bunlara
istiyorum, çünkü bunu yapmazsanız geçirmiş özenmiyor. Elbette diğer insanlar daha da
olduğunuz kaliteli iyileşme fark uzun sürebilir.
tu

edemeyeceğiniz kadar gizli kalır. “O kadar Sigara, alkol, kokain vs. gibi güçlü
sorun değildi” diyerek bunu kafanızdan bile maddelere olan bağımlılıklar genellikle daha
çıkartabilirsiniz. EFT’de bu defalarca meydana uzun sürer, belki bir veya iki hafta. Uzun
gelir ve bu yüzden bunun farkına varmanızı yıllar süren alkol bağımlılığı olan bir adamın
ft

istiyorum. bağımlılığını 3 veya 4 kısa Temel Reçete


gezintisiyle yok ettim. Bu sonuç nadir
6. İlaç tedavisi görüyorsanız, bunlara değildir, ama sizin için tahmin edebileceğim
devam etmeme isteği duyabilirsiniz. Bunu bir şey değildir.
.e

SADECE nitelikli bir doktorun tavsiyesiyle Burada katı veya hızlı kurallar yoktur.
yapın. Bittiği zaman biter ve bunun ne zaman
olduğunu bilirsiniz, çünkü artık o maddeyi
Kişisel Huzur Prosedürünün dünya istemeyeceksiniz. Çekilme semptomları çok
w

çapında bir rutin olması benim umudumdur. düşük olmalıdır.


Günde sadece birkaç dakika okul
performansı, ilişkiler, sağlık ve yaşam S. Temel Reçetede aynı kısa
w

kalitemizde muazzam bir farklılık gezintiyle birden fazla bağımlılığı


yaratacaktır. Ancak, düşünceyi pratiğe belirleyebilir miyim? Hayır, her seferinde
koymadığınız sürece bunlar anlamsız sadece bir bağımlılığı belirleyebilirsiniz. Temel
w

kelimelerdir. Reçete içerisinde aynı kısa gezintide iki veya


daha fazla bağımlılığı birleştirmeyin. Her bir
Herkese Kişisel Huzur, Gary bağımlılık için ayrı bir kısa gezinti kullanın.
Ancak, dikkatli bir şekilde takip edilen bir
bağımlılığın diğer bağımlılıkları da yok
ettiğinde şaşırmayın. Vuruşun bir endişeye bir
Ne beklemeli sakinleştirici olarak hiçbir şeye gerek
olmayacak şekilde düşmesi nedeniyle bu
Yukarıda tarif edildiği şekilde EFT’yi bazen olabilir. Bu nispeten keyifli fenomeni
uyguladığınızda, birinci günde tutkularınız tahmin etmek için bir yol yoktur, ama
çarpıcı bir şekilde azalmalı ve sonraki meydana gelir.

67
S. Kilo verme konusunda EFT nasıl çok yerden gelebilir. Ailedeki veya iş
yardımcı olur? Kilo vermek istiyorsanız, yerindeki bir gerginlikten gelebilir veya sövgü
temel nedeni belirlemelisiniz. Ve bu neden, dolu çocukluk deneyimleri ya da travmatik
diğer bağımlılıklarda olduğu gibi, endişe anılardan gelebilir.
tarafından neden olunan gıdaya karşı olan Kilo vermek için, aşırı yeme davranışına
bağımlılıktır. Aslında, Amerika’daki bir neden olan endişeyi yok etmelisiniz. EFT’den
numaralı bağımlılık yaratıcı madde gıdadır. başka kullanılacak daha iyi bir araç var mı?
Tütün, alkol vs.ye benzer bir şekilde endişeyi Yukarıda anlatılmış olan Kişisel Huzur
geçici olarak gizler. Aslında aç olmadığınız Prosedürüne ek olarak, temelde yatan endişe
zaman buzdolabına kaç kere akın ettiniz? azalacak şekilde aşırı yeme davranışınız için
Bunu neden yaptınız? Bir endişe duygusunu günde 25 kere ısrarlı bir şekilde Temel
gizlemek için mi? Bunu endişe olarak Reçeteyi uygulayın. Bunu ortaya çıktıklarında
adlandırmayabilirsiniz. Bunu bir sıkıntı veya gereksiz gıda tutkularını azaltmak için tekrar
“sinirden yemek” olarak adlandırabilirsiniz, kullanın (Bu turtayı çok istesem de...) ve

m
ama yine de bu bir endişe çeşididir. zamanla gıda bağımlılığınızın nedeni ve
Gıdaya veya diğer madde veya böylece fazla kilo durumunuz yok olacaktır.
davranışlara bağımlılığa neden olan endişe bir

o
.c
y
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

68
Fiziksel İyileştirme İçin EFT’nin Kullanımı

Zihin-vücut ilişkisinin mevcudiyeti almaz. Diğer iyileştirme pratisyenleriyle


hakkında EFT’den daha açık bir kanıt yoktur. birlikte çalışmak en iyisidir.
Şu ana kadar bir çok seviyede şaşırtıcı fiziksel EFT’nin fiziksel iyileşme alanının en iyileri
iyileşmeye şahitlik ettiniz ve umarım arasında göze çarpan bir yere sahip olması
yaşadınız. inkar edilemez. En dikkatsiz gözlemci bile
Aşağıda kısmi veya tam başarıyla EFT sonuçları büyük bir saygıyla karşılamalıdır.
tarafından belirlenmiş olan fiziksel Ancak belirgin olan soru neden işe
rahatsızlıkların bir başlangıç listesi vardır: yaradığıdır.
Asıl tasarımı duygusal sorunları

m
Baş ağrıları, sırt ağrısı, boyunda ve belirlemekse, neden aynı süreç fiziksel
omuzlarda sertlik, eklem ağrıları, kanser, sorunlarda bu kadar göze çarpan bir şekilde
kronik yorgunluk sendromu, deri veremi, işe yaranmaktadır? İyileştirme bilimini
ülserli kolit, psoriyazis, astık, alerjiler,

o
çevreleyen bir çok gizem vardır ve bu
kaşıntılı gözler, vücut yaraları, döküntüler,
uykusuzluk, kabızlık, irritabl bağırsak nedenle bu alandaki araştırmalar sonu
sendromu, görüş, kas sıkılığı, arı sokmaları, olmayan bir süreçtir. EFT bir istisna değildir.

.c
idrar sorunları, sabah bulantısı, PMS, cinsel Vücutta kanın düzgün akışının kişinin
işlevsizlik, terleme, zayıf koordinasyon, karpal fiziksel sağlığı için hayati bir önem taşıması
tünel sendromu, mafsal iltihabı, parmaklarda gibi, vücudun enerji sisteminin düzgün akışı
hissizlik, mide ağrıları, diş ağrıları, titreme, da hayati bir önem taşır. Bu yüzden, bunun

y
çoklu deri sertleşmesi. EFT ile dengelenmesi fiziksel iyileşmeyi
desteklemelidir.
Bunlardan daha çok vardır. Tam bir liste Olumsuz duyguların fiziksel rahatsızlıklara
bundan birkaç kat uzundur. e
katkıda bulunduğu inkar edilemez. EFT’nin bu
olumsuz duyguları etkisiz hale getirdiği
rk
Her şeyin üzerinde deneyin kapsamda, fiziksel semptomların azaldığı
EFT’yi bana sunulan bütün fiziksel görülmektedir.
rahatsızlıklarda kullandım ve defalarca
şaşırtıcı sonuçlar elde ettim. %100 başarı Sorular ve cevaplar
elde etmedim (zaten kim eder), ama EFT
tu

genellikle hiçbir şeyin işe yaramadığı S. Kurtulmak ne kadar sürecektir?


durumlarda irkiltici bir rahatlama sağladı. Bunun katı veya hızlı bir kuralı yoktur.
İyileştirme bilimlerinin geniş çapta çareler Semptomlar genellikle birkaç dakika
geliştirdiği insanın başına gelen binlerce içerisinde yok olsalar da birkaç saatlik bir
ft

fiziksel rahatsızlık vardır. Bu çareler ilaçlar ve gecikmiş tepki vardır. Temelde yatan
cerrahiden zihinsel betimle orucuna kadar hastalıktan kurtulmak günler, haftalar veya
değişmektedir. Kimi zaman insanların bazıları aylar sürebilir. Bu yüzden ısrarcı olun. Ve
için sonuç vermektedirler. Ancak, hiçbiri
.e

doktorunuza danıştığınızdan emin olun. Bir


bütün insanlar için her zaman işe çok insan iyileşme gerçekleştiğinden ilaç
yaramamaktadır. Deneyimlerime göre, EFT tedavisine devam etmemeyi ister. Bu sadece
her iyileştiricinin çantasına koyması gerektiği doktorunuzun rehberliğinde yapılmalıdır.
kadar işe yaramaktadır. Ve bir adım ileriye S. Bir kerede birden fazla semptomu
w

geçeceğim. Bir iyileştiricinin kullandığı ilk belirleyebilir miyim? Hayır. Temel Reçeteyi
araçlardan biri olması gerektiğini her semptomda bağımsız olarak kullanın. En
düşünüyorum. İşte nedenleri: şiddetli semptomla başlayın ve şiddet sırasına
w

göre devam edin. Bir semptom üzerinde


Semptomlardan kurtulma genellikle çalışmanın diğerlerinden kurtulma sağlaması
anidir. durumunda şaşırmayın. Bu sıkça meydana
w

Hiçbir şeyin işe yaramadığı yerlerde gelir.


genellikle işe yarar. S. EFT’den uzun süreli, şiddetli
Uygulanması kolaydır. hastalıklar konusunda gerçekten sonuç
Çok az zaman alır. beklemeli miyim? Geleneksel bilgeliğin bir
Alışkanlık yaratmaz. çok uzun süreli hastalığın kişinin sağlık
profilinin kalıcı demirbaşı olduğunu ileri
Diğer iyileştirme tekniklerinin bu sürdüğünün oldukça farkındayım. Bundan
iddialarda bulunup bulunamayacağını dolayı, enerji sistemine yöntemli bir şekilde
bilemiyorum. Siz? Yine de, EFT tıbbın veya vurarak bunların oldukça azalacağı veya yok
diğer iyileştirme uygulamalarının yerini edileceğini ileri sürmek radikal olur.
Karşılaştığım neredeyse herkesin inançlarının

69
dışında bir şey. Ancak, bunun bir çok irkiltici kadar süre devam ettiğini bilemiyorum. Bu,
örneğini şahsen gördüm ve bunları size sorunun tekrar geri gelme eğiliminde olduğu ve
bildirmezsem ihmalkar davranmış olurum. ilave vuruşun gerekli olabileceği çeşitte bir
S. Temel Reçeteyi sorunuma ne sorundur.
sıklıkla uygulamalıyım? Baş ağrıları, ağrı,
mide bozulması vs. gibi semptomlar için Psoriyazis
Temel Reçeteyi ne zaman rahatlamak Donna’nın psoriyazisi ayakkabılarını
giymekte güçlük çektirecek kadar kötüydü. İlaç
isterseniz o zaman kullanın. Temelde yatan
tedavisi yardımcı olmuyordu. Birkaç gün
hastalık için, sonuçlar sizi tatmin edene kadar
boyunca düzenli olarak vuruş uyguladı ve %90
günde 10 kere yapılmalıdır. Temel Reçete ile iyileşme sağladı.
günlük 10 kısa gezinti güne dağıtılmalıdır.
Bunun yapmanın iyi bir yolu, bunu günlük Alerjiler
alışkanlıklarınıza bağlayarak bir alışkanlık Bunlar genellikle iyi tepki verirler. Bir çok
şeklinde yapmanızdır; örneğin: insanın sinüs akıntısı, kaşıntılı gözler, hapşırma

m
ve diğer alerjiyle ilgili semptomları yok
Sabah uyandığınızda ettiklerini gördüm.
Gece yatağa gittiğinizde
Her yemekten hemen önce Kabızlık

o
Banyoyu her kullandığınızda Sonuçlar burada çok farklılık
göstermektedir, ama deneyimlerime göre
Ayrıca, EFT’nin fiziksel rahatsızlığa neden

.c
genellikle başarı elde edilir. Kişi bir vuruş
olabilecek bütün belirli olaylara kullanmak seansında ani ve kalıcı iyileşme sağlar.
önemlidir. Kişisel Huzur Prosedürünün Diğerlerinin yıllar süren kabızlığın azalması için
kullanılması da yardımcı olacaktır. birkaç hafta boyunca günlük olarak vuruş
S. Çeşitli fiziksel rahatsızlıklarla olan uygulaması gerekir.

y
deneyimlerinizden bazıları anlatabilir Lütfen fiziksel rahatsızlığınızdan her zaman
misiniz? Aşağıda sıralanan örneklerin, hemen kurtulamayacağınız ve kimi zaman
EFT2nin belirleyebileceği
rahatsızlıklardan sadece ufak bir bölüm
olduğunu hatırlayınız.
olası e
vuruşun işe yaramıyor olabileceğini hatırlayınız.
Sabırlı ve ısrarcı olun. Tek harcadığınız şey
zamandır. Buna devam ederseniz şans sizin
rk
yanınızda olacaktır. Bu sadece kabızlık için değil
Sırt ağrısı bütün rahatsızlıklar için geçerlidir.
Sırtlarında önemli hasarlara neden olan ve
ağrılarının nedeni röntgenlerinde açık olan bir Görüş
EFT ile en azında geçici bile olsa görüşlerini
tu

çok kişi tanıdım. Yine de, EFT’nin birkaç dakika


uygulanmasının ardından ağrıları şaşırtıcı bir düzelten bir çok insan gördüm. İnsanlar benimle
şekilde yok oldu. sahneye çıkar, görüş için Temel Reçeteyi
Bu, kaslarda gerginliğin ortaya çıkması ve uygular ve ardından daha net bir görüş bildirir.
bunun eklemlerimizde anormal zorlamalar Bunu devam ettirmedim ve bu nedenle kalıcı
ft

yapılması gerektirdiğini fark edene kadar değişiklikler söyleyemiyorum. Ancak, kalıcı


anlamlı gelmeyebilir. EFT ile kastaki gerginliğin düzelmenin ısrarcı olunduğunda
azaltılması böylece eklemlerdeki gereksiz sağlanabileceğini tahmin ediyorum.
gerginliği azaltır. Sonuç daha az ağrıdır. Bugüne
.e

kadar azalttığım sırt ağrısının sayısını unuttum. Mafsal İltihabı


Bazı ağrılar tamamen yok olur ve hiç geri Mafsalla ilgili ağrı genellikle Temel Reçeteyle
gelmezken, bazıları ağrıyı uzak tutmak için azaltılır. Bunu bir çok kez gördüm. Ancak,
günlük bir vuruş rutini gerektirir. temelde yatan durum yüzünden geri dönebilir.
Bu yüzden, semptomları ve temelinde yatan
w

Baş ağrıları ve mide ağrıları hastalığı belirlemelisiniz.


Bu semptomlara ilişkin olarak şahitlik EFT ile mafsal iltihabını geri çevirebilir ve
ettiğim vakaların en az %90’ının iyi tepki sonsuza kadar kurtulabilir misiniz? Bunu
w

verdiğini tahmin etmekteyim. Bir çoğu, Temel bilmiyorum, çünkü edindiğim bilgilere göre bu
Reçeteyi kullanarak birkaç dakika içerisinde amaçlar doğrultusunda hiç kimse bu teknikleri
tamamen yok olmuştur. ısrarlı bir şekilde kullanmamıştır. Geleneksel
w

bilgelik bize mafsal iltihabının geri çevrilemez


Karpal tünel sendromu olduğunu söylemektedir. Tedavi edilemez.
Karpal tünel bilek ağrısı 7’de olan Anne’le Sadece yakalanabilir.
bir akşam iş yemeği yiyorduk. Temel Reçeteyi 2 Ancak, 1986 yılında bana mafsal iltihabı
dakikadan az uyguladıktan sonra ağrı tamamen teşhisi kondu ve bugüne kadar hiçbir izini
yok oldu ve görüşmemizin sonuna kadar geri görmedim. O an EFT’yi kullanmadım, çünkü
gelmedi. daha bilmiyordum. Oruç ve beslenme
Başka hiçbir şey ona bu rahatlamayı biçimimde, yaşam tarzımda ve zihnimde
sağlamadığı için elbette şaşırdı. Yollarımız değişikliklerin bir sonucu olarak kaldı. EFT’nin
bundan sonra bir daha kesişmedi, bu yüzden ne tedavimi hızlandırabileceğine ikna oldum.

70
Öz İmgeyi Geliştirmek İçin EFT’nin Kullanımı

Zayıf bir öz imgenin nedeni yardımcı olmak için hayalde canlandırmalar


ve doğrulamaları vurgularlar. Bunların hepsini
“Zayıf öz imge” terimi genellikle birinin alkışlıyorum.
kendi hakkındaki olumsuz düşüncesinden söz Yardımcı olan her şeyin yanındayım ve bu
eder. Konunun yetkilileri bunun için ne tam yaklaşımların büyük bir kısmı insanlara öz
bir tanım geliştirmiş ne de tam nedenini imgelerini geliştirmede yardımcı olmaktadır.
saptamışlardır. Bundan dolayı, bunu ele Ancak sonuçlar biraz eksiktir. Burada bir
almanın kabul edilen bir yolu yoktur. gelişim var. Burada yeni bir tutum var. Bu
Aksine, EFT bu yaklaşımda daha hassastır araçlarla insanlar nadiren sınırın ötesine

m
ve tam nedenini saptamıştır. Şu şekildedir: geçerek öz imgeyi çarpıcı bir şekilde geliştirir.
Bu tekniklerin bir çoğunun eksik
Zayıf öz imgenin nedeni kişinin kendi olmasının nedeni, öz imgeye neden olan
hakkındaki olumsuz duygularının bir kendine duyduğu şüpheler ve olumsuz

o
birikimidir. duyguların tamamını çok az etkisiz hale
getirmeleridir. Aksine, yüksek dozlarda
olguculukla bunları kaplamayı

.c
Bu açıktır ve burada ifade edilmiştir,
çünkü bu terimlerle EFT son derece sağduyu denemektedirler.
göstermektedir. Olumsuz duyguları yok Bu elbette övgüye değer bir çabadır, ama
edebilirsek nedeni de yok ederiz. Ve neden kişinin saptanan kendine duyduğu şüpheler
olmadan, zayıf öz imge yok olur gider. ve olumsuz duygular daha da inatçı olabilir.

y
Ve EFT’nin haricinde olumsuz duyguları Yaşamdaki yolculuğunuz bir otobüs gezintisi
yok etmek için bir araç var mı? gibiyse, bu kendine duyduğu şüpheler ve
Zayıf öz imge dünyanın bir numaralı
rahatsızlığı olabilir. Neredeyse herkeste bir
derecesi bulunduğu için çok yaygındır. Kendi
e
olumsuz duygular otobüsünüzdeki yolculardır.
Siz direksiyondasınız ve onlar da ön
koltuklara sahip olduklarını düşünen “arka
rk
öz imgemiz genellikle kendimize olan güvenle koltuk sürücüleri”nizdir. Geleneksel yöntemler
eşdeğerdir. Yapmacıklığımız, duruşumuz, bunları çok fazla kımıldatamayacaktır.
kelimelerimiz ve el ve kol hareketlerimizle EFT bu soruna çarpıcı, sınırın ötesinde
bunları yayma eğilimindeyiz ve diğerleri de değişikliklerin meydana geldiği bir yeni
tu

bunları isteyip istemediğimizi alırlar. Bundan yaklaşım sunmaktadır. Bu tekniklerle


dolayı, işimiz, sosyal ve kişisel değiştirilen bir çok insan gördüm.
performanslarımız üzerinde önemli bir etkiye Yapmacıklıkları, duruşları, kelimeleri ve el ve
sahiptir. kol hareketleri daha olumlu, kendine güvenen
bir kişiyi yansıtacak şekilde değişti.
ft

Kimi zaman, iç düşüncelerimizi


diğerlerine ne şekilde yaydığımıza bağlı Arkadaşları ve iş arkadaşları gözleri önünde
olarak işler, terfiler ve satışlar kazanılır veya gelişen bu kişi için “yeni biri” yorumunu
kaybedilir. Arkadaşlıklar ve romantik yaparlar.
.e

karşılaşmalar kendimiz hakkındaki Geleneksel yöntemlerin yapmış olduğu


düşüncelerimizi ne şekilde yansıttığımıza gibi yeni tutumları ve bakış açılarını
bağlı olarak ilerler veya ölür. Öz imgemiz ne yerleştirmek yerine, EFT etkin bir şekilde
kadar düşükse, üzülmek o kadar kolay olur kişiyi kendine duyduğu şüphelerden ve
w

ve öfke, suçluluk, kıskançlık ve diğer olumsuz duygulardan özgür kılar. Bu


duygusal tepkilerimiz o kadar yoğun olur. Öz istenmeyen yolcuları ön koltuktaki
imgemiz düşük olduğunda, bir yerde sıkışıp yerlerinden kaldırır ve otobüsten aşağı atar.
Otobüsten atıldıklarında, zayıf öz imgeye artık
w

kalma eğiliminde oluruz. Yeni bir işi veya o


kötü ilişkiden çıkmayı veya yeni bir şey katkıda bulunamazlar.
denemeyi göze almayız. Yaşamlarımızın bazı Zayıf öz imgeyi oluşturan kendine
kısımları oldukça sönük ve üzücü olabilir. duyulan şüpheler ve olumsuz duygular,
w

Kısaca, öz imgemiz duygusal gücümüzün EFT’nin ele almak üzere tasarlanmış olduğu
merkezidir. Yaşamlarımızın kalitesi çoğunlukla “olumsuz duyguların” bir biçimidir. EFT’nin
buna bağlıdır. üzerine kurulu olduğu buluş ifadesini
Herhangi bir kitapçının kendine yardım hatırlayın:
etme bölümüne gittiğinizde öz imge sorununa
çözümlerle ilgili sayısız kitap göreceksiniz. “Bütün olumsuz duyguların nedeni
Genelde, olumlu tutumları vurgularlar ve vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.”
yaşamın daha parlak yanına bakmak için
egzersizler verirler. Zayıflıklarınızdan çok Bunu akılda tutarak, öz imgenizi
güçlü yanlarınıza odaklanmanızı teşvik geliştirme süreci basittir. Sadece sahip
ederler ve bazıları da bunları elde etmenize olduğunuz her olumsuz duyguya Temel

71
Reçeteyi uygulayın. Tek tek giderler ve bunlar edebilirsiniz. Bu şekilde, 100 ağaçlık orman
gittikçe olumlu ve olumsuz düşünceleriniz yaklaşık 30 ağaç keserek temizlenebilir.
arasındaki denge kaçınılmaz bir şekilde
olumluya doğru döner. Yenileyici ve Gözlemci olun
kendinden emin yeni öz imge yüzeye çıkar.
Bagaj otobüsünüzden atılmıştır. EFT ile öz imgede değişimler geleneksel
Bu, daha önceden bahsedilmiş olan yöntemlere oranla çok daha hızlı ve çok daha
Kişisel Huzur Prosedürünü kullanmak için güçlü bir şekilde gerçekleşir. Ancak
mükemmel bir yerdir. Sağlıklı bir öz imgeyi değişimler fobiler ve üzücü anılar kadar hızlı
istila eden bütün bu olumsuz belirli olayları gerçekleşmez. EFT sık bir şekilde öz imge
otomatik olarak belirler. değişikliklerinin tamamlanmasının genellikle
haftalar sürdüğü anıları ele alır. Bunun
Orman ve ağaçlar metaforu nedeni, öz imgelerdeki değişimlerin sayısız
olumsuz duygunun (ağaçlar) zaman alan tek

m
İşte bu kavramı daha fazla anlamanıza seferde yok edilmesinin sonucu olmasıdır.
yardımcı olacak bir metafor. Olumsuz Öz imgenin tam olarak değişmesinin
duygularınızın veya belirli olaylarınızın bir genellikle haftalar süreceğini söylerken, bu

o
olumsuz öz imge ormanındaki ağaçlar süre içerisinde hiçbir şey olmayacağını
olduğunu düşünün. Geçmişteki geri söylemiyorum. Aksine, ormandan çıkartılan
çevrilmelerinizin, işkencelerinizin, her ağaç kişinin öz imgesinde meydana gelen

.c
başarısızlıklarınızın, korkularınızın bir değişikliktir. Ancak, bu bir ağacın
suçluluklarınızın vs. yansımaları olabilirler. çıkartılması ile meydana gelen ani duygusal
Yüzlercesi olabilir ve bir cangıla benzer özgürlük genellikle çok daha büyük olan öz
şekilde çok kalın olabilirler. imge sorununda hemen fark edilmez. Ancak,

y
Öz imge ormanınızda 100 tane hastalıklı bir çok ağacın çıkartılmasıyla meydana gelen
ağaç olduğunu varsayalım. EFT ile etkisiz hale birikmeli değişiklik, ne olduğu hakkında iyi bir
getirerek bir tanesini keserseniz geriye 99 “gözlemci” olursanız fark edilebilirdir.
tane kalır. O bir ağacı ortadan kaldırarak
dikkate değer ve takdir edilir bir duygusal
e
İçinizde meydana gelen değişiklikler
aşamalı, gizli ve güçlüdür. Değişikliğin
rk
rahatlama yaşarken, öz imge ormanınıza meydana geldiğini fark edemeyeceğiniz kadar
henüz çok fazla giriş yapmadınız. doğal görünürler. Sonuç olarak,
Yöntemsel olarak her gün bir ağacı arkadaşlarınız sizdeki değişiklik hakkında
kesseniz ne olur? Yavaş yavaş ormandaki yorumlar yapacak ve tartışılmaz bir kanıt elde
ağaçlar azalır. İçerisinde hareket edecek bir edeceksiniz. Ancak, o ana kadar bir
tu

alana sahip olursunuz ve oturmak için daha “gözlemci” olmalı ve kendinizi olan şeylere
serbest bir yer olur. açmalısınız.
Sonuç olarak, EFT’nin ısrarlı kullanımıyla Örneğin, yakın zamanda olan bir geri
bütün ağaçlar yok olur ve yerlerine sizin için çevrilmeyi eskiden olanlara oranla ne kadar
ft

çok daha duygusal bir boşluk sağlanır. Orman normal karşıladığınızı fark edin. Nasıl daha sık
veya cangıl yok olduğunda ve yeni öz imge bir şekilde konuştuğunuzu ve kendinize nasıl
ortaya çıktığında dünya daha farklı görünür. daha iyi baktığınızı gözlemleyin. Kendi
konuşmalarınızın tonunun nasıl olumluya
.e

Genelleştirme doğru döndüğünü dinleyin. Daha güvenli bir


öz imge yayarken diğerlerinin size karşı olan
Neyse ki sonuç almak için 100 ağacı tepkilerini izleyin.
birden kesmenize gerek yok. Bunun nedeni, O olmadan bir şeylerin olduğu sonucuna
w

belirli çeşitte birkaç olumsuz duygunun etkisiz varamayacağınız ve süreçten vazgeçeceğiniz


hale getirilmesi için EFT’nin kullanılmasının nedeniyle “gözlemci” olmak önemlidir.
aynı çeşitteki geri kalan olumsuz duyguları
w

genelleştirme eğiliminde olacağıdır. Nasıl ilerlemeli


Örneğin, “sövgü dolu deneyimler” olarak
bilinen 10 ağaçlık bir kümenin olduğu bir Buradaki yöntem basittir. Kişisel Huzur
w

ormanda olduğunuzu varsayın. Bu kümedeki Prosedürünün temelidir. Sadece iki adım


en büyük (en yoğun) ağaçları ilk olarak alın vardır:
ve EFT ile kesin. 3 veya 4 tanesini
kestiğinizde, genellikle geri kalan 6 veya 7 1. Aklınıza gelen bütüne eski olumsuz
tanenin kendiliğinden düştüğünü duyguların bir listesini yapın. Korku, geri
göreceksiniz. Bazı ağaçlar için enerji çevrilme, suçluluk, öfke, işkence, gözyaşı
sisteminin dengelenmesi aynı çeşitte diğer veya diğer olumsuz duyguları ekleyin. En
ağaçlara da yayılır. büyükleri ve en küçükleri ekleyin, ama en
Bu genelleştirme kavramını büyükler üstte olsun. Bunun nedeni ilk olarak
“başarısızlıklar” veya “geri çevrilmeler” olarak onları etkisiz hale getirecek olmanızdır. İlk
adlandırılabilecek diğer kümelerde tekrar seferinde hepsi aklınıza gelmediğinde

72
endişelenmeyin. Zaman içerisinde meydana kereden fazla yapabilir ve seans başına
geldiklerinde listeye ekleyebilirsiniz. birden fazla ağaç kesebilirsiniz. Ancak, her bir
ağacı ayrı olarak ele almalısınız. Temel
2. Ardında, her gün listenizden “bir ağaç Reçete ile aynı kısa gezinti sırasında hepsini
kesmek” için Temel Reçeteyi kullanın. bir araya toplamayın. Süreci uyguladıktan
Olumsuz duygu (ağaç) kalmayana kadar birkaç gün sonra “büyük ağaçların” artık
günlük olarak bunu yapmaya devam edin. yaşamınızda gözükmediğini fark edeceksiniz.
İlerlemenizi “gözlemlediğinizden” emin olun. Bu tipik bir şeydir ve içerisinde çok fazla
Programınız izin veriyorsa bunu günde bir özgürlük vardır. Keyfini çıkartın.

EFT Video ve Ses Kasetlerinin Özeti


Not: EFT videoları ve ses kasetleri buy el kitabının çeşitli bölümlerinde ele alınmıştır.

m
Belirli bir kasete alınmış seansa başvurmak için el kitabının sayfaları arasında geçiş
yapma sıkıcılığını ortadan kaldırmak için burada bir kez daha özetlenmişlerdir.

Kısım I İçin Videolar

o
Not: Aslında, Kısım I’de üç video kaseti **Larry: En gergin anlarından biri

.c
vardı. Daha sonra, videolar maliyeti çarpıcı olabilecek şekilde, San Francisco’nun
bir biçimde düşürerek CD’lere yerleştirildi. yoğun trafiğinde ufak bir arabanın arka
Bu, uzun video kasetler 1 ve 2’yi Videolar 1a, koltuğunda otururken yoğun
1b, 2a ve 2b’ye ayırmayı gerektirdi. Video klostrofobinin üstesinden geldi.

y
kaseti 3’ü ayırmak gerekmiyordu. **Pam: Bir çikolata bağımlısı artık
çikolata istemiyor.
Video 1a

Bu videoda Adrienne ve ben, her bir


e
**Becci: Fare korkusu sadece fare
düşündüğünde bile ellerinin terlemesine
neden oluyordu. Artık canlı bir farenin
rk
vuruş noktasını ve Temel Reçetenin her bir parmaklarını yalamasına izin veriyor ve
adımının nasıl yapılacağını size görsel olarak “Bunu yaptığıma inanamıyorum. Bunu
göstererek bu el kitabını değerlendirmekteyiz. yapıyorum.” diyor.
Bu bölümde el kitabını daha önceden **Stephen: 6 yaşındaki bu erkek
tu

okumuş olduğunuzu varsaymaktayız. çocuğuna babası tarafından bu teknikler


Adrienne ve beni takip etmeniz ve bütün öğretildi ve tırnaklarını yemeyi bıraktı.
bir dakikalık süreci ezberleyene kadar bu **Adam: Bu, golf skorunu 14 vuruş
bölümü gözden geçirmeniz oldukça önemlidir. azaltmak için EFT’yi kullanan oğlum.
Ezberlenildiğinde sonsuza kadar sizindir. **Cheryl: Seminerlerimizden birinde
ft

çıkageldi ve topluluk huzurunda


Video 1b konuşma korkusu için benimle birlikte
EFT’yi nasıl kullandığını anlattı. Asıl
.e

Bu video, ömür boyu yaşadığı şiddetli bir seansımız bir yıl önceydi ve o zamandan
su korkusunun üstesinden gelmeye beri korku duymuyordu.
çalıştığımız Dave isimli hoş bir beyefendi ile **Jackie: 10 yıl önce bir kaza geçirdi ve
bütün Temel Reçetenin tam bir gösterimidir. bu kaza yüzünden omzunda şiddetli bir
ağrı olmadan kolunu birkaç santimetre
w

Bu bölümü çalışın. Birkaç kez seyredin. Bakış


açılarının ne şekilde ele alınacağını yukarı bile kaldıramıyordu. Sahnede
gösterdiğinden mükemmel bir eğitici seanstır. birkaç dakika içerisinde sorunundan
tamamen iyileşme sağladı ve ağrı
w

duymadan kolunu kaldırabildi. Bu seans,


Video 2a
seminer sonrasında bu “mucizeyi” ele
aldığımız sohbeti göstermektedir.
w

Bu video, EFT’nin arkasındaki teorinin


**Cindy: Yukarıda bahsedilen Jackie’de
açıklandığı ve daha sonra EFT’nin sahnedeki
olduğu gibi, Cindy’de 3 yıl önce bir kaza
iki gruba uygulandığı bir canlı seminerin
geçirmişti ve ağrı duymadan kolunu
önemli anlarını içermektedir. Bir grup
kaldıramıyordu. Herhangi bir olumlu
korkuları ele alırken, diğer grup ağrıyı ele
sonuca ulaşmadan sayısız doktor ve
almaktadır.
terapisti ziyaret etmişti. EFT ile birkaç
dakika içerisinde hiç ağrı duymadan
Video 2b kolunu mümkün olduğunca yukarı
kaldırabiliyordu.
Bu videoda size uygulama halinde EFT ile **Veronica: Sigaraya karşı yüksek bir
daha fazla vaka hikayesi göstermekteyiz. arzuyla başlamakta ve daha sonra

73
tutkuyu gidermek için EFT’yi Önemli not
kullanmaktadır. Daha sonra babası
tarafından tecavüze uğramaya ilişkin Videolar 2a, 2b ve 3 boyunca Adrienne ve
kuvvetli duygular çekti. Tamamen benim yıllar geçtikçe öğrenmiş olduğumuz
izleyecek olduğunuz bu seansın ardından çeşitli kestirmeler kullandığımıza dikkat
bu travmatik anıdan tamamen kurtuldu. ediniz. Kapsamlı eğitimimizle süreci ne zaman
**Norma: Disleksisi vardı ve kısaltacağımızı bilmekteyiz ve etkinlik
anlamadan önce yazılı olan şeyleri 4 veya açısından bunu her zaman yapmaktayız.
5 kez okuması gerekiyordu. Birkaç dakika Genellikle şüpheci yabancılarla ilgilendiğimizi
içerisinde bunun üstesinden geldi ve ve çoğu zaman bunu sahne gibi en zor
insanlara sesli okuma yapmasını koşullarda yaptığımızı unutmayınız. Bundan
gerektiren yeni bir iş buldu. dolayı, mümkün olduğunda bu kursun Kısım
II’sinde anlatılmış olan kestirmeleri
Video 3 kullanmakta ve bütün Temel Reçeteyi nadiren

m
uygulamaktayız.
Bu videonun başlığı “VA’da 6 Gün”dür Bu seansların ana amacı, bu tekniklerin
ve duygusal açıdan özürlü Vietnam savaşı gerçek dünyada, gerçek insanlarla ve çok
çeşitli sorunlarla nasıl işe yaradıklarını size

o
gazilerine yardımcı olmak üzere Los
Angeles’teki Gazi Bakımevi ziyaretimizin göstererek deneyim yönünde bir başlangıç
önemli anlarını göstermektedir. Bu, EFT’yi en yapmanızı sağlamaktır. Sizi sınıf ortamından

.c
büyük teste sokmaktadır, çünkü bu askerlerin çıkartırlar ve bu tekniklerin nasıl yönetildiğini
20 yılı aşkın süredir çok az bir ilerlemeyle ve insanların nasıl tepki verdiklerini
veya hiçbir ilerleme kaydetmeden terapi gösterirler.
görmektedir. Duygusal yoğunluklarının birkaç Ayrıca, bazı vakalarda, seansın filmde

y
dakika içerisinde kaybolduğunu göreceksiniz. “ilerlemesi” için vuruşların bazıları
Öğrenmekte olduğunuz şeyin gücüyle düzenlenmiştir. Bu, kursun başka yerinde
ilgili daha büyük bir referans yoktur. Bu öğrenmiş olduğunuz prosedürlerin sürekli
dokunaklı bölümü el kitabının başlangıcındaki
“Açık Mektup” kısmımda belirttim.
e
tekrarlanma yükü olmadan daha fazla
deneyim sağlamaya izin verir. Burada Temel
rk
Reçete videolar 2a, 2b ve 3’tedir. El kitabının
önceki bölümlerinde ve video 1’de daha tam
bir şekilde ele alınmıştır. Videolar 2a, 2b ve 3
deneyim hakkındadır.
tu

Kısım II İçin Videolar (8 Video)


ft

Video 1 – Genel Bakış bazı gösterimler de vardır. Bu gösterimler


çalışmalarınız için oldukça önemlidir.
Bu kaset, Kısım I’in önemli noktalarının
.e

özetlendiği ve Kısım II’de içerilen bir çok yeni Video 3 – Duygusal Meseleler I
kavramın gözden geçirildiği, Kısım I ve Kısım
II arasında bir köprüdür. Burada Bu kasette 3 seans vardır. Birincisi,
mükemmellik engellerini, kestirmeleri ve karısının kendini terk etmesinin ve kızını
orman ve ağaçlar metaforunu tartışmaktayız. görmesini yasaklayan kısıtlama emrinin bir
w

sonucu olarak öfke ve hıyanet üzerinde


Video 2 – Seyirci Örnekleri çalışılan Jason’dur.
İkinci seans Veronica’yladır. Kısım I’de
w

Videoların geri kalanı iki adet 3 günlük ikinci videoda babası tarafından tecavüz
seminerin yoğun bir birleşimini kapsar. Bu edildiği için EFT’yi kullanan bayan olarak onu
video bu seminerlerin başlamasıyla yola çıkar hatırlayacaksınız. 3 veya 4 ay sonra burada
w

ve hem duygusal hem de fiziksel çok çeşitli görünüyor ve hala bu spesifik olayla ilgili
sorunları inceler ve EFT’nin geniş kapsamlı herhangi bir duygusal sorunu yok. Bu,
gücüne dair paha biçilemez bir bakış açısı sorunların en şiddetlisinde bile EFT’nin
sağlar. Topluluk huzurunda konuşma gücünün inkar edilemez bir kanıtıdır.
korkusu, agorafobi, endişe, migren baş Bu videoda, tamamen farklı bir sorun
ağrıları, fiziksel ağrı, uçma korkusu, üzerinde çalışıyor. Ufak bir çocukken
depresyon, fibromiyalji, ve yüksek kan terkedilmiş, yalnız ve sevilmemiş olması
basıncı gibi sorunları ele alır. hakkında şiddetli duygulara sahip. EFT
Ayrıca, Buluş İfadesi aşamasından bir seansımızı sorunu gideriyor ve bir sonraki
tartışma ve Psikolojik Tersine Çevrilmeye ait gün “bir tüy kadar hafif” olduğunu bildirmek
için geliyor.

74
Üçüncü seans, babasının II. Dünya üzere bütün bağımlılık yaratıcı davranışların
Savaşı Katliamı sırasında yaşadıklarına temelindeki nedenlere rehberlik etmektedir.
ilişkin duyguları üzerinde çalışan Sandhya Ardından, (1) bağımlıkların nedenleri
iledir. hakkında önemli bir tartışma ve (2) acil
çikolata, sigara ve alkol tutkularının
Video 4 – Duygusal Meseleler II üstesinden gelmek için EFT’nin bir grup insan
üzerinde kullanıldığı bir seansın tamamı gelir.
Bu videoda iki seans vardır. Birinci Video 7 – Enerji Toksinleri, Fobiler
seansta, Maryls romantik ilişkilerin sürekli ve Israr
olarak kaybedileceği endişesi olan “aşk
acısının” üstesinden gelmek için EFT’yi Bu önemli video enerji toksinlerinin
kullanıyor. Bu EFT seansı başladığında, bir etkisini ve EFT’yi kullanırken ısrarın değerini
çok bakış açısı ortaya çıkıyor ve sorunlar vurgular.
papatya dizimi şeklinde değişiyor. Sonunda, Birinci bölüm, enerji toksinlerinin yoluna

m
EFT’yi kullandıktan sonra annesinin onu çıkması nedeniyle seminer sırasında hiçbir
sevmediği gerçeği ortaya çıkıyor ve buna sonuca ulaşamayan Todd’la yapılan bir
gülüyor. röportajdır. Bir ay sonra, başka bir seminerin

o
İkinci seansta, Kathy’nin üç sorunu var: üyelerine beslenme biçimindeki değişikliğin
(1) dokunulma (kucaklanma) korkusu, uyku bozukluğu, göz ağrısı ve
(2) annesinin ona kaynar su attığı depresyonu üzerinde yarattığı şaşırtıcı

.c
travmatik bir olay ve (3) dayaktan etkileri anlatmak için geri gelir.
uzaklaşmasıyla ilgili bir ağrıyan omuz. Bir sonraki, bir çok insanın yılan fobileri
EFT’ye harika bir şekilde tepki veriyor ve konusunda düzelme yaşadıkları sıra dışı bir
sayısız miktarda EFT uygulanmış olmasına seanstır. Ancak, geleneksel standartlarla

y
rağmen Düzen (Psikolojik Tersine Çevrilme) gelişmeler şaşırtıcı olsa da, EFT
gerekli olmuyor. standartlarıyla karşılaştırıldıklarında yavaş ve
nispeten etkisiz olarak düşünülürler. Bunun
Video 5 – Fiziksel Sorunlar e
nedeni odanın içerisinde olduğu tahmin edilen
enerji toksinleridir. Bu insanların büyük bir
rk
Bu videoda dört seans var. kısmı için iyileşme sağlamak için ısrar
İlkinde, Connie J.’nin geceleri dişlerini gereklidir.
sıkmasından dolayı meydana gelen çene Son olarak, şiddetli depresyon ve diğer
sıkılığı var. Dişlerini sıkma olayı, dişlerini pek çok sorunun rahat bırakmadığı Grace’le
korumak için gece diş koruması takacak yapılan bir seansta ısrarın değerini
tu

kadar şiddetli. 2 veya 3 yıldır bu sorunu göstermekteyiz. Sahnede biraz ilerleme


çekmesine rağmen, EFT ile birkaç dakika kaydettik, ama sonraki haftalarda ısrarı ve
içerisinde bu sorunundan tamamen kurtuldu. beslenme biçimine dikkat etmesi duygusal
Ayrıca, EFT’yi kendisi kullanarak yok ettiği bir refahında önemli gelişmeler oluşturmuştur.
ft

baş ağrısı da vardı. Bunu hevesli bir şekilde bir telefon


İkincisinde, 10 yıldır yaşadığı astım sohbetinde anlatmaktadır.
olayıyla Patricia sahneye çıktı. EFT ile şaşırtıcı
.e

bir iyileşme sağladı ve sonraki sabaha kadar Video 8 – Yaygın Sorunlar ve Sorular
ortaya çıkmadığını bildirdi. Ayrıca, bel fıtığı ve Cevaplar
nedeniyle yaşadığı sırt sorununda önemli bir
iyileşme yaşadı. Bu, EFT’nin spor (golf), iş, topluluk
Dorothy, EFT’nin daha önceden hiç huzurunda konuşma, erteleme, öz imge
w

kullanılmadığı bir rahatsızlık olan düzensiz ve ilişkiler gibi alanlarda EFT’nin kullanımını
kalp atışı ile sahneye geldi. EFT’yi her şeyde anlatan bir videodur.
denediğimizden, buna EFT’yi uyguladık ve Ayrıca, anlayışınızı arttırmak için
w

mükemmel sonuçlar aldık. seyirciden sayısız ortak soruyu içermektedir.


Connie M., ona göre duygusal sorunlarda
ortaya çıkan boyun ağrısı için EFT
w

kullanmakta. Tamamen iyileşti.

Video 6 – Bağımlılık Yaratan


Tutkular

Bu seans bir yeme bozukluğu kliniği


işleten iki bayanla başlar. Bu sohbetteki
kavramlar, yeme bozuklukları dahil olmak

75
Kısım I İçin Ses Kasetleri

EFT deneyiminizi daha da genişletmek ** Tekrarlama öğrenmek için oldukça


için, ses kasetlerine saatlerce sürecek olan önemlidir. Bundan dolayı, bu kasetler
vaka hikayeleri dahil ettim. Videolarda olduğu sırasında bazı önemli noktaları bir çok kez
gibi, sadece teoriyi dinliyor olmayacaksınız. farklı açılardan tekrar ettiğimi
Gerçek sorunlara sahip gerçek insanlar duyacaksınız. Bu sizi sıkmak için değildir.
olacak. Önemli kavramların düşüncenize
Bazı insanların birkaç dakika içerisinde yerleşmesi içindir.
ömür boyu çektikleri sorunların üstesinden ** Bazıları oldukça eğlenceli olsa bile, bu
gelirken, bazılarının ise ısrar gerektirdiğini seanslar eğlenmeniz için değil

m
duyacaksınız. Adrienne ve benim bazı şiddetli eğitiminiz içindir. Her seferinde birkaç
duygusal sorunlara EFT uygulayışımızı hızlı noktayı gösterip ardından devam
duyacak ve kasette bunların yok oluşunu edecek şekilde bunları kısa ve çok canlı

o
dinleyeceksiniz. Ayrıca, tamamen yok tuttum. Bunun yapılması, bu süreçlerin
olmayan rahatsızlıklar için kısmi iyileşmeler “his” ve “derinliğinin” bir kısmını sizden
de duyacaksınız. Kısaca, bu ses kasetleri çalabilir. Diğer yandan, bazı sohbetler

.c
deneyim gökkuşağınıza katkıda bulunacak ve konunun dışına çıkmakta ve bu kursun
böylece size EFT’yi uygularken çıkarı dışındaki alanları araştırmaktadır.
kullanabileceğiniz faydalı bir geçmiş Eğitiminiz için bu ses kasetlerini
sağlayacaktır. düzenlerken, mümkün olduğunca çok

y
faydalı bilgi dahil edebilmek için bu iki uç
Dinlemeden önce bunları okuyun nokta arasında bir karışım yaptım.
** Bu ses kasetlerinde duyacağınız
** Bu ses kasetleri iş ortağım Adrienne
Fowlie ve kendim tarafından yürütülen
e
vuruşların size öğretilenden farklı
görünebileceğine dikkat ediniz.
rk
bazı telefon seansları içermektedir. Bir Aslında farklı değildir. Sadece daha
masaüstü ses kayıt cihazı ile kaydedilen kısadır ve biraz farklı bir biçimdedir.
bir gerçek seanslar koleksiyonudur. Ses
kalitesi kesinlikle kalitelidir ve kayıtlar bir Videolar bölümünde sözünü ettiğim gibi,
Adrienne ve ben bu tekniklerin gelişmiş
tu

kayıt stüdyosu ortamında yapılmamıştır.


** Bu seansların bir kısmı gerçekten EFT pratisyenleriyiz ve bunları uzun yıllardır
uygulanan kişilerledir. Bunları dinledikçe, yapmaktayız. Bundan dolayı, daha
insanlar bu teknikleri çok çeşitli önceden sözü edilmiş olan aynı
duygusal ve fiziksel sorunlara kestirmelerini bir kısmını kullanmaktayız.
ft

uygularken tam anlamıyla birinci


elden bir “gözlemci” olacaksınız. Bu Ancak, ses kasetlerinde kullanılan bir
size EFT’yi kendinize ve başkalarına başka teknik vardır.
.e

uyguladığınızda bekleyebileceğiniz bir


paha biçilemez “his” verecektir. Adrienne ve ben vuruş noktalarını,
** Diğer seanslar EFT’yi geçmişte Psikolojik Tersine Çevrilmenin varlığını vs.
kullanan ve bunun ardından yaşadıklarını daha iyi değerlendirebilmek için Dr. Roger
anlatan kişilerledir. Bu size bu Callahan’ın Ses Teknolojisini öğrenmek
w

tekniklerin kalıcı özelliği hakkında iyi üzere zaman ve para yatırımı yaptık. Her
bir fikir verecektir. zaman için öğrenmekte olduğunuz aynı
** Bu ses kasetlerinin amacı, bu vuruş noktalarını kullanarak zaman
w

tekniklerde olan deneyiminizi kazanmak için bu teşhis biçimini ses


geliştirmektir. Vuruş prosedürlerini kasetlerinde kullandık. Ses Teknolojisini
öğretmek değildir. Bu, el kitabı ve Video ilk öğrendiğimde, bu prosedürleri
w

1a ile yapılmaktadır. Bu yüzden, videolar uygulamada önemli bir yardım olduğunu


2a, 2b ve 3’te olduğu gibi, insanların düşünmüştüm. Ancak, yılların getirmiş
tepkilerine ve tekniklerde kapsanan diğer olduğu deneyimle bunun fazladan değer
ayrıntılara odaklanabilmeniz için kattığına artık inanmıyorum ve bunu
vuruşların büyük bir kısmını düzenledim. kullanmaya devam etmiyorum.
** Bazı oldukça kişisel sorunlar
dinleyeceksiniz ve bunu katılanların Video setimizde daha ayrıntılı bir şekilde
izniyle yapacaksınız. Sizin olduğunu gibi öğretilen daha kullanışlı bir teşhis tekniği
diğerlerinin de bu harika tekniklerden geliştirdim: “En İyi Terapist Olma Yolunda
faydalanabilmeleri için bunu yapmışlardır. Adımlar”. Bu gelişmiş eğitimle ilgilenenler
Hepsine teşekkür borçluyuz. bu videolara başvurmalıdır.

76
Ingrid (9 dakika 23 saniye): Yıllardır
Daha önceden ifade edildiği üzere, teşhis neredeyse sürekli irritabl bağırsak
bu kursun kapsamı dışındadır. Bunun sendorumu, baş ağrıları, “yanan gözler”
yerine %100 onarım kavramını kullanan ve kabızlık çekmekteydi. Hepsinden tatmin
Temel Reçete öğretilmektedir, çünkü edici bir şekilde kurtuldu ve bu seansın
vakaların büyük bir çoğunluğu için yeterli sonlarına doğru kabızlığı konusunda oldukça
bir ikamedir. Uygulanması tur başına esprili oldu.
birkaç saniye daha uzun sürer ve aynı
sonuçları almak için ısrarlı bir şekilde Paulette (4 dakika 40 saniye): Ömür boyu
birkaç fazla tur yapmanız gerekebilir. süren uçma korkusu yok oldu. EFT’den
Zaten burada sorun başına fazladan sonra hiçbir endişe duymadan iki kez uçağa
saniyeler veya dakikalardan söz ediyoruz, bindi.
haftalar veya aylardan değil.
2. Buz’dan Bruce’a kadar

m
Bu ses kasetlerinde sadece insanların
söylediklerine değil, aynı zamanda EFT’yi Buz (9 dakika 10 saniye): Şiddetli bir
kullanmadan önceki ve sonraki Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)
seslerindeki farklılıklara da dikkat edin.

o
mağduru. En şiddetli savaş anısını adeta bir
Ayrıca, vuruş sonrasında insanların çoğu alışveriş gezisi gibi anlatışını dinleyin.
zaman oldukça rahatlamış bir “iç

.c
çekme” sergilediğine dikkat edin. Bu, Donna (1 dakika 35 saniye): Görüşüne
duygusal yükten kurtulmanın kanıtıdır. yardımcı olmak için EFT’yi kullanıyor.

Ses kasetlerinin bazılarının arka planında Kieve (9 dakika 45 saniye): Buna özellikle

y
“güm güm güm” diye bir ses dikkat edin. Kieve bu teknikleri sizi
duyacaksınız. Bu, birinin kalp atışı değil öğrendiğiniz gibi öğrendi ve şaşırtıcı
benim ses kayıt cihazımdaki bir arıza sonuçlarla 150 kişiye uyguladı. Fobiler, PMS,
nedeniyledir. e
migren baş ağrıları, kalça ağrısı, nasır
ağrısı ve diğer sorunlar için yardımcı olduğu
rk
Aşağıdaki “Seans Seans Özet”e bakmak kişilerden sadece bazılarını anlatıyor. Bu
ve ardından ses kasetlerinde “kendi tekniklerde uzmanlaştığınızda siz de aynısını
sorununuzla” devam etmek yapabilirsiniz.
isteyebilirsiniz. Bu insanın doğasında
vardır, ama lütfen o an için sizi Cathy (7 dakika 23 saniye): Bu bayan 24
tu

ilgilendirmediği nedeniyle geri kalan yıl önce geçirdiği bir araba kazasından beri
ses kasetlerini göz ardı etmeyin. EFT her gün sırt ağrısı çekmekteydi ve iyileşmek
yeteneklerinizi büyütecek değerli için akla gelebilecek her yöntemi denemiş
anlayışlar içermektedirler. ama sonuç alamamıştı. Bu vuruş tekniklerini
ft

kullandıktan sonra bu ağrıların nasıl tamamen


azalmaya başladığını anlatıyor. Ayrıca,
Seans seans özet şaşırtıcı bir şekilde her gün yaşadığı endişe
ve uykusuzluğunu düzeltti.
.e

1. Barbara’dan Paulette’e kadar


Bruce (11 dakika 22 saniye): 7 yıldır
Barbara (7 dakika 35 saniye): Bir çoklu doku sertleşmesi vardı ve bacakları
travmatik anıdan (bir arabanın ön camına dikkate değer bir şekilde yeniden güçlendi.
w

çarpma) bir baş ağrısından ve Bir tekerlekli sandalyeye hapisti ve seans


uykusuzluktan kurtulma. sırasında ayağa kalkıyordu. Tekrar ellerini
ve ayaklarını hissetmeye başladı ve sırt
w

Del (9 dakika 56 saniye): Elinde bir cep ağrısı ve uyuma bozukluğunu azalttı.
telefonuyla çatıda duruyor ve bir ömür boyu
çok şiddetli bir şekilde sahip olduğu 3. Geri’den Bonnie’ye kadar
w

yükseklik korkusunun üstesinden geliyor.


Fobisi gökyüzü dalışı yapacak kadar tamamen Geri (10 dakika 15 saniye): Bu profesyonel
geçti. Boyun ve eklem ağrıları da azaldı. psikoterapistin önemli bir dişçi korkusu
vardı. Ortaya çıktığında, düşündüğünden
Mike (3 dakika 28 saniye): Psikoloji daha fazla korkmuştu. Bu seans
alanındaki mezuniyet dereceleriyle, bu süreci korkularımızın ve diğer olumsuz
şaşırtıcı buluyor. Bayan arkadaşıyla duygularımızın kimi zaman farklı bakış açıları
ayrıldıktan sonra yaşadığı aşk acısının kapsadığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.
üstesinden oldukça hızlı geldi, ama bunu
inanması güç buluyor. Shad (4 dakika 43 saniye): EFT ile etkili bir
şekilde günlük stres ve endişeyi

77
yönetmekte. Ayrıca, tekniği golf skorunu 10 kullandıktan sonra bir sunumu sorunsuz bir
vuruştan fazla düzeltmek için kullanmakta. şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor.

Margie (3 dakika 50 saniye): Birkaç Doris (1 dakika 44 saniye): Bir kanser


dakika içerisinde alışkanlık yapan çikolata hastası olan Doris, EFT’yi kullanarak yaşadığı
tutkusunu azalttı. Artık tadının güzel bile duygusal rahatlamayı anlatıyor ve bunu “yeni
olmadığını söylüyor. bir vücuda” sahip olmak olarak tanımlıyor.

Mary (12 dakika 16 saniye): Global ve 5. Bonnie


dünyasal korku olarak adlandırdığı şeyin
üstesinden geliyor ve dizindeki ve Bonnie (35 dakika 9 saniye): EFT’nin
sırtındaki ağrıları azaltıyor. ısrarlı kullanımıyla bütün öz imgesinde
şaşırtıcı bir düzelme yaşamaktadır. Bonnie
JoAnn (4 dakika 11 saniye): Gırtlak sayısız çocukluk dönemi işkencesine

m
rahatsızlığı ve alerjik semptomların hızlı maruz kalmış ve 28 yıldır 50.000 $ tutarında
bir şekilde giderilmesi. geleneksel terapi görmekteydi. Sayısız
travmatik anı, baş ağrıları, vücudundan
Bonnie (8 dakika 38 saniye): Duygusal utanç duyma, yetersizlik duyguları,

o
bozukluklar yemeği normal olarak tırnak yeme, bir fobi, endişe, uykusuzluk
yutmasını engelliyordu. Bir seansta bazı ve depresyon konularında eşsiz bir düzelme

.c
tanımlanamayan duyguların üstesinden gerçekleştirdi.
geldi ve ardından yemeği kolayca yuttu.
6. Jim’den Dorothy’e kadar
4. Steve’den Doris’e kadar

y
Jim (2 dakika 40 saniye): 5 dakika
Steve (13 dakika 0 saniye): Çok az bilinen içerisinde karanlık bir tuvalette kalma
Hemolitik Anemi hastalığının mağduru klostrofobisi yok oldu.
olan bu kişi yorgunluk, ağır veya kaşıntılı
gözler, sırt ağrısı (kas spazmlarıyla
e
Patricia (5 dakika 11 saniye): Bu tecavüz
kurbanı, bu travmatik deneyime ilişkin iki
rk
birlikte) ve diğer sayısız semptomdan ayrı bakış açısından 10’dan 0’a düştü.
kurtuldu. Ayrıca öfke ve bununla ilişkili
kabuslardan da kurtuldu. Juanita (1 dakika 57 saniye): Devam eden
endişesi birkaç dakika içerisinde iyileştirildi.
Rachel (3 dakika 3 saniye): Bir erkek
tu

arkadaşı tarafından kendisine gerçekleştirilen Susan (2 dakika 12 saniye): Golf


cinayet teşebbüsünü hatırlamaktan dolayı parkurundaki bir sırt yaralanması nedeniyle
geçirdiği şiddetli duyguyu etkisiz hale duyduğu ağrı bir dakikadan daha az bir
getirdi ve süreç içerisinde bir nefes alma sürede geçirildi.
ft

sorununun üstesinden geldi.


Geri Nicholas (9 dakika 28 saniye): Bu
Geoff (11 dakika 50 saniye): Geçmişte 5 profesyonel psikiyatr bu kasetlerde ikinci kez
psikiyatra gitmiş ancak depresyon sorunu gözüküyor. Bu sefer, kişisel EFT kullanımıyla
.e

için bir çare bulamamıştı. EFT ile iki oldukça ve başkaları için EFT’yi nasıl kullandığıyla ilgili
kısa seansın ardından depresyon azaldı. daha fazla anlayış vermektedir.

Karen (6 dakika 17 saniye): Dorothy Tyo (12 dakika 1 saniye): En


w

Uykusuzluğun neden olduğu yorgunluk sonunda, insanlara fiziksel ağrıdan


vardı ve bu yüzden hiçbir zaman topluluk huzurunda konuşma korkusu,
dinlenemiyordu. EFT ile bir seansın ardından örümcek korkusu, sigara içme ve
w

iyileşme gerçekleşti. hıçkırığa kadar değişik sorunlarda yardım


etmek üzere, aynı sizin öğrendiğiniz gibi
Mike (7 dakika 50 saniye): Aşırı topluluk EFT’yi kullanan bir profesyonel hipnoterapistle
w

huzurunda konuşma korkusu durumu büyüleyici bir röportaj.


şaşırtıcı bir şekilde düzeldi. EFT’yi

78
EFT’yi Kullanmak İçin Bir Biçim
Aşağıda, EFT ile birlikte kullanmak üzere bir biçim veya bir akış verilmiştir. Sürecin
içerisinde nerede olduğunuzu bilmek için faydalı bir rehberdir ve birkaç kez kullandıktan
sonra bir alışkanlık haline gelir. Kullanımı en iyi şekilde videoda tanımlanmıştır ve Kısım II
video serisinde birinci videonun sonuna doğru buna adanmış bir seans bulacaksınız.

m
o
.c
y
e
rk
tu
ft
.e
w
w
w

79