You are on page 1of 5

ANSWER PAPER 1.

1. D
2. A
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. A
9. B
10. C
11. A
12. C
13. D
14. B
15. A
16. C
17. B
18. B
19. D
20. A
21. C
22. B
23. D
24. C
25. C
26. A
27. B
28. D
29. C
30. C
31. C
32. D
33. A
34. B
35. A
36. B
37. A
38. D
39. A
40. B

SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 1


PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A
B
C
D
D
B
C
A
B
A
A
B
D
B
C
C
B
D
D
A
B
C
A
C
A
A
C
C
C
C
B
A
D
A
D
C
B
C
C
B

SULIT

015/2

SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 2015

Soalan

Jawapan

1
3
4

565 000
Jarum jam lebih pendek dari jarum minit, tunjuk antara 2 dan
3
900g
Segiempat sama

84

4
8 8

Markah
Kecil

Jumlah

P1

P1

P1
P1
P1

1
1
1

K1
N1

7
6

=
7

8
9
10

8
43.00
18.65 Susunan betul dan cubaan untuk menolak
24.35
8
x350
100
= 28
RM8.25+ RM2.35
RM10.60
5 jam 95 minit 60 minit
= 6 jam 35 minit

K1
N1

K1
N1

K1
N1
K1
N1

11

3826 + 74
3900

K1
N1

12

1.19 x 100
= 119cm

K1
N1
K1
N1
K1
K1
N1

13
14

15

16

17

18

19

20

7-2
=5
RM2.95 x 40 atau RM3.20 x 30 atau RM 50 x5
RM250.00 RM214.00
RM36.00
RM84 + RM63 atau

7
x RM84
4

= RM147
11
x 96 atau setara
4
2.64 0.96
= 1.68
1
1
x 2.8 atau
x 480 atau setara
2
4
1400 + 120
= 1520
23
x 1500 ml atau setara
6
5750ml 1000
= 5.75 liter
3
60 9 atau setara
54
155 + 208 + 195
atau 558 3
3
=186

K1
N1

2
2
2
2
2
3

K1
K1
N1

K1
K1
N1

K1
K1
N1

P1
K1
N1

K1
2
N1

SULIT

SULIT

015/2

SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 2015

SULIT

Skema Jawapan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
B
C
D
C
A
B
B
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
D
A
C
A
B
A
C
B
A

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
B
B
D
D
A
A
A
A
D