You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

08-16-2015
08-23-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Alegoria uczty mdroci tumaczy si w osobie
Jezusa Chrystusa, ktry o sobie samym mwi,
e jest Chlebem, a nawet Ciaem i Krwi. Naley je
spoywa, jeli chce si y. Kiedy Jezus
wypowiada te sowa, nikomu nic nie mwiy. Wielu
nawet si zgorszyo. A On zbudowa Koci,
stajc si jego kamieniem wgielnym, z kamieni
odrzuconych jak i On. Stworzy Koci z ludzi,
ktrzy budowali si przykadem Jego ycia,
opierajc si na Tym, ktry jest ywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga
wybranym i drogocennym. My rwnie, niby ywe
kamienie, jestemy budowani jako duchowa
witynia, dla skadania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
On swoje Ciao i swoj Krew ofiarowa
w pomieszczeniu, ktre nie przypominao
ogromnej katedry, i poda ten Pokarm osobom,
ktrych nie znano w paacach. Bg jest skromny
i takich rwnie lubi mie przy sobie. Jest skromny
jak chleb, ale upajajcy jak wino. Jest cichy
i pokornego serca, ale gos Jego jest potniejszy
od gromu, a szczodro Jego serca jest
niedocigniona dla krlw

Wola utraci faszywych uczniw, ni zmieni


choby jeden akcent w swej wypowiedzi. Bardziej
Mu zaleao na prawdzie ni na popularnoci.
Nikogo na si nie zatrzymywa. Nie zagodzi
swych wypowiedzi nawet po zgorszeniu, jakie
wywoa, gdy swoje Ciao i Krew zdefiniowa jako
pokarm do jedzenia. Czowiek potrafi skama,
by nie utraci drugiego czowieka, Bg nie zmienia
nawet jednej litery w sowach prawdy, nawet gdyby
z tego powodu opucili Go ci, ktrych umiowa.
By miosierny, wspczujcy, wyrozumiay,
ale nieustpliwy, gdy chodzio o prawd. Nawet
swojego ziemskiego ycia nie ceni sobie tak jak
prawdy. Gdy Kajfasz zapyta Go, czy jest Synem
Boym, wola straci ycie, ni choby jedno sowo
uj z prawdy swej odpowiedzi. W Synu Boym
nie ma wahania, nie ma nawet pokusy czy
najmniejszej wtpliwoci, gdy mwi prawd.
Straci wszystko i wszystkich, byleby nie prawd
to pragnienie zapewne fascynujco przebiegao
przez umysy Jego prawdziwych uczniw. Ale i oni,
cho pozostali przy Nim, nie zapacili najwyszej
ceny za prawd przyznania si do Jezusa, gdy
uciekali z Getsemani! Prawd jest Boe sowo,
prawd jest sam Syn Boy. W Jezusie Chrystusie
prawda bya Nim samym, w nas prawda jest, co
najwyej, pragnieniem, bo ju rado z tego, e si
jest prawdomwnym, staje si z minuty na minut
nieszczeroci. Przecie dopki wiemy,
e jestemy kamcami, mamy kontakt z prawd.
Wystarczy jednak by dumnym ze swej
prawdomwnoci, by przesta si podoba Bogu
z powodu wyniosoci. yjemy zbyt krtko, by sta
si sob, i zbyt dugo, by pozby si udawania.
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


PONIEDZIAEK - 24 SIERPNIA

9:00 + Wojciech Krzyzanowski w 2 rocz. mierci


SOBOTA - 15 SIERPNIA

9:00 - Msza w. dzikczynna w 62 rocz. maestwa Jzefy i


Antoniego Topr
4:00 - W intencji Arcybractwa Serca Jezusa i M.B. Bolesnej oraz za
cierpicych i konajcych - Arcybractwo
5:30 + Jzef, Stanisawa, Andrzej, Irena

WTOREK - 25 SIERPNIA

9:00 + Henia Tondera - Jasia Grecki


RODA - 26 SIERPNIA

9:00 - Za parafian
CZWARTEK - 27 SIERPNIA

XX NIEDZIELA ZWYKA - 16 SIERPNIA

8:00 + Za zmarych z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Regina Jackiewicz - syn z rodzin
11:15 + Zygmunt Przyby - dzieci
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 + Jzef Pultanis w 24 rocz. mierci
1:00 + Stanisaw opacki w 11 rocz. mierci
1:00 + Aneta Kryzanowski w 3 rocz. mierci
1:00 + Eugenia Chrabolowski - rodz. dzieci, wnuki
1:00 + Lucyna Hudzik, Janina Nikonowicz
7:00 + ukasz Skowroski i zmarli z rodziny
PONIEDZIAEK - 17 SIERPNIA

9:00 + Henia Tondera - Anna Orzo


WTOREK - 18 SIERPNIA

9:00 + Stefan Czartoryski


RODA - 19 SIERPNIA

9:00 + Mieczysaw Kruszewski


CZWARTEK - 20 SIERPNIA

9:00 - Za parafian

9:00 + Adolfa-Anna
PITEK - 28 SIERPNIA

1:00 LUB - Magorzata Kopczyska & Kirk Samon


7:00 + Helena Niekra
7:00 + Micha Lewandowski
SOBOTA - 29 SIERPNIA

9:00 - O Boe b. dla Danuty Krzak z okazji 60 urodzin


4:00 + Stanisaw, Genowefa, Jan Mieczkowski - rodzina
5:30 + Tadeusz Gaj - crki z rodzinami
XXII NIEDZIELA ZWYKA - 30 SIERPNIA

8:00 - Msza w. dziekczynna z okazji 65 rocz. urodzin Anieli Nowak


9:30 + Antoni, Apolonia Zaskalski, Piotr, Apolonia Wgrzyn - wnuk
11:15 - O Boe b. dla Diany w dniu urodzin - rodzice
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 + Mirosaw Wilk - rodzina
1:00 + Maria, Jarosaw Kolasa
7:00 + Wacaw Dzioba - N. Stephenson

PITEK - 21 SIERPNIA

7:00 - O Boe b. dla Arnolda Somiskiego w dniu urodzin


7:00 - O ask zdrowia I potrzebne dary dla Franciszka, Stefanii i
Krzysztofa
SOBOTA - 22 SIERPNIA

9:00 - Msza w. dzikczynna w 30 rocz. lubu Jana i Teresy


Cieszkowskich - wujostwo
4:00 + Eugeniusz Herman - ona z dziemi
5:30 - For parishioners
XXI NIEDZIELA ZWYKA - 23 SIERPNIA

8:00 - Msza w. dzikczynna w 25 rocz. lubu Jadwigi i Mirosawa i z


prob o dalsze b.
9:30 + Wiesaw, Maria Chlebek
11:15 + Jan, Katarzyna Wgrzyn, Jzef, Maria Wgrzyn
1:00 - Msza w. dzikczynna w 25 rocz. lubu Ewy i Mirosawa
Cekaa i z prob o dalsze b.
1:00 - Msza w. dzikczynna w 40 rocz. lubu ucji i Leszka Nawrot
i z prob o dalsze b.
1:00 - O dary Ducha w. dla Arnolda Somiskiego z okazji urodzin
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - O Boe b. dla Oli i Eryka z dniu urodzin
7:00 + Wacaw Dzioba

CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 16 SIERPNIA 2015
PONIEDZIAEK - Sdz 2,11-19 Ps 106 Mt 19,16-22
WTOREK - Sdz 6,11-24a Ps 85 Mt 19,23-30
RODA -Sdz 9,6-15 Ps 21 Mt 20,1-16a
CZWARTEK- Sdz 11,29-39a Ps 40 Mt 22,1-14
PITEK - Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Ps 40 Mt 22,34-40
SOBOTA - Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 Ps 128 Mt 23,1-12
NIEDZIELA - Joz 24,1-2a.15-17.18b Ps 34 Ef 5,21-32
J 6,54.60-69
CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI
23 SIERPNIA 2015
PONIEDZIAEK - 1 Tes 1,1-5.8b-10 Ps 149 Mt 23,1.13-22
WTOREK - 1 Tes 2,1-8 Ps 139 Mt 23,23-26
RODA - 1 Tes 2,9-13 Ps 139 Mt 23,27-32
CZWARTEK - 1 Tes 3,7-13 Ps 90 Mt 24,42-51
PITEK - 1 Tes 4,1-8 Ps 97 Mt 25,1-13
SOBOTA - 1 Tes 4,9-11 Ps 98 Mt 25,14-30
NIEDZIELA - Pwt 4,1-2.6-8 Ps 15 Jk 1,17-18.21b-22.27
Mk 7,1-8.14-15.21-23

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Aby wszyscy ludzie pracujcy na polu wolontariatu


LEKTORZY
Sobota/Niedziela 22/23 sierpnia
4:00 - Olga Oko
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Elbieta Wolski, Anna Szklarska
9:30 - Eugenia Czaja, Anna Marchel, Zbigniew Purzycki
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
1:00 - Maria Grot, Zofia Duniec-Dmuchowska, Jzefa
Hoowiska
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
Sobota/Niedziela 29/30 sierpnia
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Celina Basta, Agnieszka Bryczkowska
9:30 - Alicja Karlic, Teresa liwicka, Alina Zielonka
11:15 - Alina Koodziej, Jolanta Gmurowska
1:00 - Mariola Vanderest, Monika, Jzef Majcher
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 22/23 sierpnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, M. Wach
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
Sobota/Niedziela 29/30 sierpnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KAWIARENKA
Dzikujemy za zorganizowanie wakacyjnych kawiarenek
19 lipca - Eugenia Czaja z ekipa ($920.00)
2 sierpnia - seniorzy i Magdalena Hondo z ekip ($1,209.00)
9 sierpnia - Renata Sikora z ekip, Siostry ($1,131.66).
Bg zapa za wszelk pomoc.
II TACA
30 sierpnia bdzie II taca przeznaczona na Lig Katolick.
OFIARY Z NIEDZIELI - 2 SIERPNIA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,026.00
Ofiary bez kopert - $ 1,142.00
CSA - $170.00
OFIARY Z NIEDZIELI - 9 SIERPNIA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,086.00
Ofiary bez kopert - $ 1,126.00
CSA - $20.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

wielkodusznie angaowali si w sub potrzebujcym.

Misyjna: Abymy, wychodzc poza siebie, potrafili stawa si


bliscy tym, ktrzy s na peryferiach wizi midzyludzkich
i spoecznych.

WAKACYJNE ZMIANY
Od 17 maja do 21 wrzenia
MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie.
W sobot, 22 sierpnia, bdziemy si radowali Maryj Krlow. Od
wiekw Koci wierzy w krlowanie Maryi. Wiele narodw i pastw
obrao Maryj za swoj Krlow. Take i nasz nard, odczytujc znaki
czasu, powierzy Jej swoje losy. Tak uczyni wanie krl Jan Kazimierz
1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dzikujc za ocalenie
podczas najazdu szwedzkiego. Uroczycie uzna ten fakt papie Pius
XII w 1954 roku. Pamitajmy, e Maryja jest Krlow wszystkich, gdy
wydaa na wiat Syna Krla i Pana wszystkiego.
W sobot, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Mczestwo w. Jana
Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego moe prowadzi
wierno prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstpi
od wzywania do przemiany ycia, nawet jeli w ostatecznoci wanie
przez to straci swoje ycie. Niech to wspomnienie stanie si dla nas
okazj do refleksji nad tym, na ile my jestemy gotowi unika
wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawd i yciow wierno
chrzecijaskiej hierarchii wartoci. Niech rozpoczynajcy si dzi
tydzie bdzie dla nas okazj do czynienia dobra, a tym samym do
dawania wiadectwa o naszej przynalenoci do Chrystusa.
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
17 VIII w. Jacek, prezbiter, dominikanin, ktry zaoy pierwszy
klasztor dominikanw w Polsce. Urodzi si w Kamieniu na
lsku pod koniec XII wieku, a zmar w Krakowie 15 VIII 1257
roku, wyczerpany prac misyjn
20 VIII w. Bernard, opat cystersw w Clairvaux we Francji i doktor
Kocioa, wielki czciciel Najwitszej Maryi Panny. y na
przeomie XI i XII wieku
21 VIII w. Pius X, papie, ktry odrodzi ycie eucharystyczne i
liturgi oraz odnowi studia biblijne i skodyfikowa prawo
kocielne. y na przeomie XIX i XX wieku
22 VIII Najwitsza Maryja Panna, Krlowa.
27 VIII w. Monika, matka w. Augustyna, ktremu modlitw i zami
wyjednaa u Boga ask nawrcenia. Zmara w Ostii w 387 roku
28 VIII w. Augustyn, biskup i doktor Kocioa, ktry y na
przeomie IV i V wieku i napisa wiele dzie teologicznych

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MIESIC TRZEWOCI
Sierpie to tradycyjnie miesic trzewoci. Do
powstrzymania si od spoywania alkoholu w tym
miesicu jestemy zachcani wszyscy, a nie tylko
ci, ktrzy maj z tym problem. Chodzi o to, bymy
przez swoj postaw przeciwstawili si kulturze
picia. Nasz gest moemy rwnie ofiarowa w
intencji kogo z naszej rodziny czy znajomych, ktrzy maj problemy
z naduywaniem alkoholu i sami ju nie potrafi z tego wyj. By
moe nasza ofiara poczona z modlitw wyprosi im ask odwrcenia
si od tego naogu.
ODPUST W PARAFII I PRZYWITANIE
KS. PROBOSZCZA ANDRZEJA MALEJAKA
23 sierpnia bdziemy przeywa ODPUST
PARAFIALNY przed uroczystoci Najwitszej Maryi
Panny Czstochowskiej Pani Jasnogrskiej, ktrej
cudowny wizerunek czcimy w naszej wityni. W tym
dniu podczas Mszy w. o godz. 11:15am bdziemy
wita nowego ks. Proboszcza Andrzeja Malejaka.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski,
Julia Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko,
Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara
Grudka, Eleonora, Edward Szymaski,
Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol Korkiewicz,
Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W,
Marek N, Janina Lojko, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Stella Lenart
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

PODZIKOWANIE Z UKRAINY
08.16-08.23
rodzina
Lebioda

08.30-09.06
rodzina
Bochenek

KALENDARIUM PARAFII

23 sierpnia - Odpust Parafialny Prywitanie ks.


Proboszcza Andrzeja Malejaka
29 sierpnia
- 33-lecie Konsekracji kocioa
19 wrzenia - Rozpoczcie Programu Katechetycznego
20 wrzenia - Msza w. na rozpoczcie Roku Szkolnego
33 ROCZNICA KONSEKRACJI KOCIOA
dokadnie 29 sierpnia bdziemy obchodzi 33 rocznic
konsekracji naszego Kocioa.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego
do wsplnoty Kocioa zostaa wczona:
Rita
Mikoajczyk.
yczymy Boego
bogosawiestwa oraz opieki Pani Jasnogrskiej,
patronki naszej parafii!
ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu dzieci
na lekcje religii na nastpny rok. Przypominamy
rodzicom, e kadego roku na nowo naley
wypeni kwestionariusz.
RELIKWIE WITEGO JANA PAWA II PAPIEA
W naszej kaplicy w. Maksymiliana Kolbe przy postaci w. Jana
Pawa II papiea w miejscu serca s umieszczone relikwie pierwszego
stopnia /odrobina krwi/. Relikwie wprowadzone zostay do naszej
wityni parafialnej w dniu wejcia VII Pieszej Pielgrzymki 2 sierpnia
2015.

ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Malgorzata Kopczynski & Kirk Simon
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie
w biurze parafialnym.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Jarosaw Rumin
Mariusz Szrek
Agnieszka Wrbel
Nina Orlik
Urszula Czachor

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Nastassja Mirowska

GRUPY NIE PARAFIALNE

Marcin Zajc

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Pawe Rakowiecki

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like