Trükkös beavatkozások

Kivonat a Lemma Coaching coach képzés jegyzetéből
2015, Készítette: Wiesner Edit

Trükkös beavatkozások
1. Vajon helyett biztosan, vagy legalábbis hogyan, miként, mit és melyeket…
Udvarias, sok feltételes módot használóknak
El tudnád képzelni, hogy… mondja a coach. És már látom az ügyfél tekintetében a zavart,
mert igen el tudja képzelni, de nem tudja, hogy most mit is várnak tőle. Igen vagy nem
választ? A kérdés ilyenforma megfogalmazása ezeket a válaszokat generálja. Vagy, az
óvatos ügyfél esetében gyakran inkább „nem”-et vagy „nem tudom”-ot kapunk. Amitől a
coach kezdi kiúttalannak érezni a helyzetet. Vérmesebbje ellenállást kiállt és talán még
meg is haragszik az ügyfelére.
Nézzük meg: Mi is ilyenkor a coach célja? Szeretné elindítani az ügyfél gondolatait egy
irányba… szeretné, ha a hogyanokról, a mitről és milyenről gondolkodna.

A kiutat abban látom, hogy vérmérsékletünk szerint egyrészt világos instrukciókat
adunk az ügyfélnek (pl. Képzeld el és meséld el!), másrészt segítjük a válaszirányok
megtalálásában, azzal, hogy pontos kérdéseket teszünk fel. ( Pl. meséld el, hogy mit
csinálsz akkor… milyen érzés az számodra… hogyan alakulnának akkor a
munkakapcsolataid)
2. Eddig… a múltban… Tükrözéses visszajelzéshez

Főleg a terápiás hátterű tanácsadó kollégáim kiválóan elsajátították a szépen
fogalmazott visszajelzések technikáját. Gyönyörű, néha erős érzelmi kifejezésekkel is
megrakott körmondatokkal erősítik meg abban az ügyfeleiket, hogy hallják,
meghallották és értik őket.

A lemma coachok tudják, hogy az egyik legerősebb eszközünk – nem a szép
megfogalmazás, sokkal inkább a szószerinti visszatükrözés.
Amikor teljes mondatokban jelezzük vissza az ügyfélnek, amit tőle hallottunk, akkor
technikaként javasolom – elsősorban azokra az esetekre, ha az ügyfél önmagát romboló,
gyengítő kijelentéseket tesz:

Tegyük hozzá a visszajelzéshez az „eddig”, „még”, „a múltban” kifejezést. A cél, az, hogy a
változás lehetőségét megcsillantsuk az ügyfelünk előtt. Azaz egy megoldás orientáltabb
hozzáállást alakítsunk ki benne.
Pl.

a. üf: Nem sikerült megcsináljam

coach: A múltban nem sikerült megcsináld
b. üf: Nem értem ezt a helyzetet

coach: Még nem érted a helyzetet
c. üf: Gyenge vagyok

coach: Eddig gyenge voltál

Ez a könyv Wiesner Edit mester coach coach képzéséhez kapcsolódik.
Edit 2006-ben tett először Coaching jegyzet címmel hallgatóinak tanulási segédletet közzé, azóta az
eszközgyűjtemény és leírások csak tovább bővültek – ebből ízelítő ez a most már az öncoachingra és
máshol végzett coachoknak is az alkalmazásra részletes útmutatást adó részlet is.

Edit a 2005-ben első csoportját tartó Lemma Coaching
iskola alapítója és oktatója. Közgazdászként Bécsben
végzett, majd vezetőként, ügyvezetőként elsősorban
vállalkozásfejlesztési és változáskezelési készségeire
alapozva dolgozott a vállalati életben. Ezekre a
tapasztalataira alapozva kezdett el coachként dolgozni
2002-ben. Később a vezetőfejlesztésben elismerést
vezetői kompetencia profil készítőként és komplex
értékelő és fejlesztő központi folyamatok tervezésével és
bonyolításával szerzett. Megoldásorientált executive és
business coachként azonban nem volt elégedett,
felvállalva az ügyfelet komolyabb szinten fejlesztő
coachingot és annak változatos és kreatívan alkalmazható
eszköztárát
tréning
módszertant,
NLP-t,
Tranzakcióanalízis,
Rendszerállítást,
Családterápiát,
Addiktológiát, Hipnoterápiát, Provokatív megoldásorientált módszertanokat, Mediációt, stb. tanult –
mára már ezekre a tanulmányokra alapozva viszi coaching praxisát és az akkreditált 100 órás fejlesztő
coach képzést is.
További részletek az aktuális képzési csoportokról: http://www.lemma-coaching.hu/coach-kepzes
A Lemma Coaching iskola alumni egyesülete a hazai legnagyobb taglétszámú coaching szakmai
szervezet a CoachOK Szakmai Szövetség. A Lemma Coaching végzősei a hazai aktív coachok - az
országos minősített coaching névsorában is szereplő legerősebb csapat.

.