Blackhead Diet--Fight Blackheads With That Which You Eat!

Frazy dieta jest umieszczany w dyskusji, bardzo pierwsz? rzecz?, któr? wi?kszo?? ludzi my?li o b?dzie
ostatni i najwi?kszy fanaberia (h) do utraty wagi szybko. Diety oznacza równie? unikanie dieta
sportowca prawie wszystkie ?mieci, które s? dobre, grzesznie jeszcze ca?kowicie ?le dla naszego
zdrowia. Jednak zwykle zaleca si? konsultacje dietetyka lub lekarza przed start poza wszelkie diety
planu that\ kalorii ograniczony zw?aszcza tak niskie, jak 1000 kalorii. Je?li nie czyta?e? artyku?
przedstawiaj?cy co Michael Phelps

Allegedly eats\ ", b?dzie zarys jej poni?ej: ?niadanie: 3 jajko
sma?one kanapki z serem, sa?ata, pomidory, sma?on? cebul? i majonezem. Powa?nie to naprawd?
dzia?a.
?ycia z odpowiedni? diet? w przeciwie?stwie do diety jest ze zrozumia?ych wzgl?dów trudne w
czasach. Dr Nicholas posiada rozbudowany dzia? obejmuj?cy, jakie suplementy do podj?cia.
Odchudzania zdarza si? tylko z powodu tego ograniczenia kalorii, wi?c wa?ne jest, aby trzyma? do
kwoty oko?o lista ?ywno?ci, a nie mo?e je?? nic poza planem diety. S? jaskrawo kolorowe i
obskurnych, w?a?ciwo?ci indykatywne pot??ny przeciwutleniacz zawarto?ci w postaci ró?nych
zwi?zków chemicznych i sporo kwasów t?uszczowych.
Cena Amazon: $50. Dianne Neumark-Sztainer pokazuje rodzicom, jak mo?e uderzy? w delikatn?
równowag? pomi?dzy wzmocni? poczucie w?asnej warto?ci i oferowanie konstruktywne porady. 'T,
co pami?tasz, kiedy twoja mama przyzwyczajona do powiedzie?, aby nie chodzi? na basen na godzin?
lub tak po eatingh sam g?ówny stosuje si? tutaj. Dianne Neumark-Sztainer pokazuje rodzicom,
sposób na trudne równowagi mi?dzy wzmocni? poczucie w?asnej warto?ci i oferowanie
konstruktywne porady. Phelps najprawdopodobniej zjada 8 mniejszych posi?ków w ci?gu dnia, które
s? ?atwo przyswajalne.

Je?li jeste? nie tylko fanem wody w sobie, mo?e nawet pi? concotion sk?ada si? z pó? ogórka z 1/4
szklanki wody. Popcorn ma mniejsz? zawarto?? kalorii i mo?e by? dobrym ?ród?em witamin i
minera?ów, co jeden czas zapewniaj?c ci sprawdzaj dobroci przyjemno?ciach. Popcorn ma mniejsz?
zawarto?? kalorii i jest naprawd? dobre zaopatrzenie witamin i minera?ów, co jeden podczas oferuj?c
z bite wielko?ci dobroci przyjemno?ciach. Cukry proste dostarczania energii tymczasowe, gdy
sportowiec jak Phelps potrzebuje w?glowodanów, które s? o niskim IG, która zapewnia d?ugotrwa?e
energii. S? to najwi?ksze powody Phelps\ "domniemanego posi?ki s? fa?szywe, mam nadziej?, ?e
uniemo?liwia to kilka 12-letni Szczecinianin skoki o Michael Phelps dieta mod? i karanie ich
w?asnego zdrowia z straszne ?ywienia.

Dla diety planu wyniki szybkiego i bezpiecznego i zdrowego, nale?y z pewno?ci? burnFat ju?
przechowywane w organizmie cz?owieka, nie tylko dietsthat odchudzania je??, podczas gdy w tym

samym czasie dostarczy? codziennej diety elementu. . S? to najwi?ksze powody Phelps\ "rzekomej
utraty wagi jest fa?szywe, mam nadziej?, ?e uniemo?liwia to kilka 12-letni Szczecinianin skoki o
Michael Phelps dieta mod? i karanie ich organów z straszne ?ywienia.
Fitness. . Ale to jest warto skoro mo?na cieszy? si? razem z dzie?mi, nie maj? do funduszu
miesi?cznych tabletki i wykonywa? rzeczy, które naprawd? chcesz sta? si? robi.

Related Interests

Allegedly eats\ ", b?dzie zarys jej poni?ej: ?niadanie: 3 jajko
sma?one kanapki z serem, sa?ata, pomidory, sma?on? cebul? i majonezem. Powa?nie to naprawd?
dzia?a.
?ycia z odpowiedni? diet? w przeciwie?stwie do diety jest ze zrozumia?ych wzgl?dów trudne w
czasach. Dr Nicholas posiada rozbudowany dzia? obejmuj?cy, jakie suplementy do podj?cia.
Odchudzania zdarza si? tylko z powodu tego ograniczenia kalorii, wi?c wa?ne jest, aby trzyma? do
kwoty oko?o lista ?ywno?ci, a nie mo?e je?? nic poza planem diety. S? jaskrawo kolorowe i
obskurnych, w?a?ciwo?ci indykatywne pot??ny przeciwutleniacz zawarto?ci w postaci ró?nych
zwi?zków chemicznych i sporo kwasów t?uszczowych.
Cena Amazon: $50. Dianne Neumark-Sztainer pokazuje rodzicom, jak mo?e uderzy? w delikatn?
równowag? pomi?dzy wzmocni? poczucie w?asnej warto?ci i oferowanie konstruktywne porady. 'T,
co pami?tasz, kiedy twoja mama przyzwyczajona do powiedzie?, aby nie chodzi? na basen na godzin?
lub tak po eatingh sam g?ówny stosuje si? tutaj. Dianne Neumark-Sztainer pokazuje rodzicom,
sposób na trudne równowagi mi?dzy wzmocni? poczucie w?asnej warto?ci i oferowanie
konstruktywne porady. Phelps najprawdopodobniej zjada 8 mniejszych posi?ków w ci?gu dnia, które
s? ?atwo przyswajalne.

Je?li jeste? nie tylko fanem wody w sobie, mo?e nawet pi? concotion sk?ada si? z pó? ogórka z 1/4
szklanki wody. Popcorn ma mniejsz? zawarto?? kalorii i mo?e by? dobrym ?ród?em witamin i
minera?ów, co jeden czas zapewniaj?c ci sprawdzaj dobroci przyjemno?ciach. Popcorn ma mniejsz?
zawarto?? kalorii i jest naprawd? dobre zaopatrzenie witamin i minera?ów, co jeden podczas oferuj?c
z bite wielko?ci dobroci przyjemno?ciach. Cukry proste dostarczania energii tymczasowe, gdy
sportowiec jak Phelps potrzebuje w?glowodanów, które s? o niskim IG, która zapewnia d?ugotrwa?e
energii. S? to najwi?ksze powody Phelps\ "domniemanego posi?ki s? fa?szywe, mam nadziej?, ?e
uniemo?liwia to kilka 12-letni Szczecinianin skoki o Michael Phelps dieta mod? i karanie ich
w?asnego zdrowia z straszne ?ywienia.

Dla diety planu wyniki szybkiego i bezpiecznego i zdrowego, nale?y z pewno?ci? burnFat ju?
przechowywane w organizmie cz?owieka, nie tylko dietsthat odchudzania je??, podczas gdy w tym

samym czasie dostarczy? codziennej diety elementu. . S? to najwi?ksze powody Phelps\ "rzekomej
utraty wagi jest fa?szywe, mam nadziej?, ?e uniemo?liwia to kilka 12-letni Szczecinianin skoki o
Michael Phelps dieta mod? i karanie ich organów z straszne ?ywienia.
Fitness. . Ale to jest warto skoro mo?na cieszy? si? razem z dzie?mi, nie maj? do funduszu
miesi?cznych tabletki i wykonywa? rzeczy, które naprawd? chcesz sta? si? robi.

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/274513346","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=274513346&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[3781675,60983682,60323601,53479107,60531232,54387722,72584374,54397866,60825813,54397860,53509306,53560531,196254172,60616686,53477520,324828251,53478150,281570397,215681814,53987516,53617576,72588091,124750802,60909003,72580821,49243770,288845355,213082665,229844205,263504218,282766939,239488191,244157917,212863738,253264900,224369806,224355300,238704340,225916486,224258670,163646054,224419023,182553141,211302755,202691564,239588474,293461549,224410295,224426877,224326250,224349281,234028503,273582508,273440534,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,224270540,163580087,235411767,224252178,224285255,250006950,235583696,231689346,224248577,182546874,249308781,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,224421552],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"J6yKiD26YFGzkl+9zPxios5kn+E=","module_id":"CUEsxfY+bifdCt3jCJtwgkt2rSQ=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[3781675,60983682,60323601,53479107,60531232,54387722,72584374,54397866,60825813,54397860,53509306,53560531,196254172,60616686,53477520,324828251,53478150,281570397,215681814,53987516,53617576,72588091,124750802,60909003,72580821,49243770,288845355,213082665,229844205],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Blackhead Diet--Fight Blackheads With That Which You Eat!","track_opts":{"compilation_id":"J6yKiD26YFGzkl+9zPxios5kn+E=","module_id":"y87iGiOMbgeORCD8mxi9bCSAu9w=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"3781675":{"type":"document","id":3781675,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/3781675/149x198/94448e293a/1359747331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/3781675/298x396/18976a5666/1359747331?v=1","title":"Kulturystyka i fitness","short_title":"Kulturystyka i fitness","author":"AdamHycnar","tracking":{"object_type":"document","object_id":3781675,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q9pmrc6i1EgxeTNphEOH5+ts8lM="},"url":"https://www.scribd.com/document/3781675/Kulturystyka-i-fitness","top_badge":null},"49243770":{"type":"document","id":49243770,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49243770/149x198/5be819bdcd/1298288021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49243770/298x396/acb95a5aae/1298288021?v=1","title":"10 rad żywieniowych","short_title":"10 rad żywieniowych","author":"Tomek","tracking":{"object_type":"document","object_id":49243770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NnJbc+UinmHXwSJWi7gLMKvPbkA="},"url":"https://www.scribd.com/document/49243770/10-rad-żywieniowych","top_badge":null},"53477520":{"type":"document","id":53477520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53477520/149x198/304fdc6c8c/1381720750?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53477520/298x396/552fc7fcb6/1381720750?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53477520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ipm/iJKZwJDeC63MoYKRalsvdM0="},"url":"https://www.scribd.com/document/53477520/Untitled","top_badge":null},"53478150":{"type":"document","id":53478150,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53478150/149x198/f2dfa82d53/1381720750?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53478150/298x396/87eefec990/1381720750?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53478150,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A4f/pN8GkxytVi4kcW5C3h4PSDE="},"url":"https://www.scribd.com/document/53478150/Untitled","top_badge":null},"53479107":{"type":"document","id":53479107,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53479107/149x198/b9ec175f2b/1381720750?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53479107/298x396/474c44a9bf/1381720750?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53479107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cW5Yos3PTk8/i1V+gLilAfbgyjk="},"url":"https://www.scribd.com/document/53479107/Untitled","top_badge":null},"53509306":{"type":"document","id":53509306,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53509306/149x198/45928eb019/1381720751?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53509306/298x396/26670f7094/1381720751?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53509306,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e17Ge3tL06+oVi9T/5F22/Oq72c="},"url":"https://www.scribd.com/document/53509306/Untitled","top_badge":null},"53560531":{"type":"document","id":53560531,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53560531/149x198/2b6ef33fe8/1381720753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53560531/298x396/96863d1a0d/1381720753?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53560531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6OtGGtKj3djbTCdAk7dxBTXwiFA="},"url":"https://www.scribd.com/document/53560531/Untitled","top_badge":null},"53617576":{"type":"document","id":53617576,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53617576/149x198/2622650a61/1381720757?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53617576/298x396/87103fd178/1381720757?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53617576,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LX5K0wk6N+lgh1mDnOA+y9IxvjQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/53617576/Untitled","top_badge":null},"53987516":{"type":"document","id":53987516,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53987516/149x198/6779d16e9f/1381720768?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53987516/298x396/951302389e/1381720768?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53987516,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+rl0z2E+4yJX+GNG+a+v295/iN0="},"url":"https://www.scribd.com/document/53987516/Untitled","top_badge":null},"54387722":{"type":"document","id":54387722,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54387722/149x198/e6c23e0490/1381720773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54387722/298x396/699cc5a45a/1381720773?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":54387722,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+32wvPW2LMidR2kJpn0Kr/nqQ7I="},"url":"https://www.scribd.com/document/54387722/Untitled","top_badge":null},"54397860":{"type":"document","id":54397860,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54397860/149x198/8f336b9163/1381720773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54397860/298x396/03f9a034b9/1381720773?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":54397860,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N2Wm+zhMi9daN6wV9kdXMUz8uR4="},"url":"https://www.scribd.com/document/54397860/Untitled","top_badge":null},"54397866":{"type":"document","id":54397866,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54397866/149x198/375f41b665/1381720773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54397866/298x396/169b302a29/1381720773?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":54397866,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZzW9AzZylYauDdmgWE/gczKYoFI="},"url":"https://www.scribd.com/document/54397866/Untitled","top_badge":null},"60323601":{"type":"document","id":60323601,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60323601/149x198/950f51cdbc/1405859577?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60323601/298x396/6e210fd02b/1405859577?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60323601,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b4voefIqnxs9c3TFQmZ8ZOYX5B0="},"url":"https://www.scribd.com/document/60323601/Untitled","top_badge":null},"60531232":{"type":"document","id":60531232,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60531232/149x198/86eed06b7e/1392831653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60531232/298x396/c75008b6f0/1392831653?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60531232,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o33xouUzj+gSiEyb8/Dasv2vMKI="},"url":"https://www.scribd.com/document/60531232/Untitled","top_badge":null},"60616686":{"type":"document","id":60616686,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60616686/149x198/c08425e2f5/1384421372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60616686/298x396/e94ec73e8f/1384421372?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60616686,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"f/T0THcv8z05bHuA+ORVzLad/TI="},"url":"https://www.scribd.com/document/60616686/Untitled","top_badge":null},"60825813":{"type":"document","id":60825813,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60825813/149x198/ef4594fc5b/1393078728?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60825813/298x396/9686959218/1393078728?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60825813,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L329FqRiHKTnZLzKVh57DEKTO9Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/60825813/Untitled","top_badge":null},"60909003":{"type":"document","id":60909003,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60909003/149x198/2422879183/1384421392?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60909003/298x396/500636a340/1384421392?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60909003,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y6BfHCL5N4tIO6dPOAG77XgrBfs="},"url":"https://www.scribd.com/document/60909003/Untitled","top_badge":null},"60983682":{"type":"document","id":60983682,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60983682/149x198/5e32222883/1384421398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60983682/298x396/12ee51fe62/1384421398?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60983682,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71RCd+d8uoIofj8nB0Tbci8nMnU="},"url":"https://www.scribd.com/document/60983682/Untitled","top_badge":null},"72580821":{"type":"document","id":72580821,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72580821/149x198/c6ed6301b1/1384421484?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72580821/298x396/0f31981ec1/1384421484?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":72580821,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3qndiHz4pQrKN8qS+N4N4pK0RZg="},"url":"https://www.scribd.com/document/72580821/Untitled","top_badge":null},"72584374":{"type":"document","id":72584374,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72584374/149x198/e097cf537c/1384421484?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/72584374/298x396/9c2a76d74d/1384421484?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":72584374,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zs2urtV/EMneG1zXR5UNZ3AazM0="},"url":"https://www.scribd.com/document/72584374/Untitled","top_badge":null},"72588091":{"type":"document","id":72588091,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72588091/149x198/ebd0b69e15/1384421485?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72588091/298x396/aef388d417/1384421485?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":72588091,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UH4h4udlyrFopuwIpJT+2bkg11M="},"url":"https://www.scribd.com/document/72588091/Untitled","top_badge":null},"124750802":{"type":"document","id":124750802,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124750802/149x198/e9d3843bc6/1360494133?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124750802/298x396/9c024e08e6/1360494133?v=1","title":"Dieta Proteinowa.20130210.120209","short_title":"Dieta Proteinowa.20130210.120209","author":"rule5frame","tracking":{"object_type":"document","object_id":124750802,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W9PnT0mgeJixjuzCNed/La2vDPY="},"url":"https://www.scribd.com/document/124750802/Dieta-Proteinowa-20130210-120209","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539766112?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539766112?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DhHyjH+qnEG6yrZNz6N0YN6wGEc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539789783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539789783?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X3NOTpZdVKMHS+02UlQ4x/NA2dA="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539790117?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539790117?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FJD8qUYM71LpjZ4cghdQUA/Qars="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539777427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539777427?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GczXCmzYTppEv+eoUy1xsiMneB0="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539765521?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539765521?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PK4nlu+K6PGFLmP2as1oDB8feno="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539765196?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539765196?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Dd85yMh7brrFy72xvvXotpUfCs="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539787293?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539787293?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0L/PlDge/GaHJvnx+uhJMEf1XMY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539773079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539773079?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rQ+HV4kQKLyZY1Hs+uxDJ+BALlA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539771829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539771829?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3kNM+nUCEnRzs7Z7/k5q36/heqc="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539782982?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539782982?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GTHKEc4usfnQ86vy10EodLLzcyM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539771606?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539771606?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mv72g98dGmsckFvBnzHaZ8qM0+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"196254172":{"type":"document","id":196254172,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/196254172/149x198/924a66ebb6/1388957410?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/196254172/298x396/ba302bbfeb/1388957410?v=1","title":"numer1_prev.pdf","short_title":"numer1_prev.pdf","author":"kamcio1","tracking":{"object_type":"document","object_id":196254172,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1THXFuDwM+VAdk081uJDAWvzCVY="},"url":"https://www.scribd.com/document/196254172/numer1-prev-pdf","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539774993?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539774993?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VwRKvoiTKfiVTrBOFZONyrDuERs="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539775768?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539775768?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oLdYxk5iEqK+PIKQh4CWr17LWY8="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539778603?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539778603?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aitmV7NMFT51Ukuuh2GU4TrEP64="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"213082665":{"type":"document","id":213082665,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/213082665/149x198/d5a2d1134b/1408408257?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/213082665/298x396/ec9349149d/1408408257?v=1","title":"Lifestyle","short_title":"Lifestyle","author":"CommunicationU","tracking":{"object_type":"document","object_id":213082665,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tiO29xLuIjIrIEVSxLbBV5b4Y3A="},"url":"https://www.scribd.com/document/213082665/Lifestyle","top_badge":null},"215681814":{"type":"document","id":215681814,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/215681814/149x198/45acca5484/1396354824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/215681814/298x396/90ff4a508f/1396354824?v=1","title":"Kulinarna Turcja_informator","short_title":"Kulinarna Turcja_informator","author":"tripstapl","tracking":{"object_type":"document","object_id":215681814,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rjnGuAJMYARVlU2GhCg/SEUSDks="},"url":"https://www.scribd.com/document/215681814/Kulinarna-Turcja-informator","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539766712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539766712?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4UnILgfzb/JliPyT1ZDallr+94U="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539776911?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539776911?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"62jjWNZowSx7lqgWCCMzRoLvLcw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539762925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539762925?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wf1s+LPm7z/XET3d8aPXAmVzsxY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539768660?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539768660?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F9k69vuOy5rGdT4dYKtjOh1IvPg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539779807?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539779807?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rK4Zk9SeShy1unb85cKMpPpVBWw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539780013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539780013?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PfBgp0cbH7p23/YPDuXiP0SDKpM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539779235?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539779235?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PxaaFz2ZyoJyWjj/L7I5YM3vAJw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539762555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539762555?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nYG+j3gv1izSpD3taWl3GUdZNkM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539776712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539776712?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/spRM/H6F2KrTdWKPKIHWn6qykw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539773299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539773299?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pwOGPHF/qJKtpb6ocO74OCNLd/s="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539781339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539781339?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8+wrytGrMIv+NVopvj4kJZkUhCg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539769740?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539769740?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KY7OXfGgDEFkHQqgNNNsVN3oAWg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539769799?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539769799?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZFCFBgcOeKu0d8uujPv2s+9NIzs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539769151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539769151?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"54WSvfP+FuL706nhhXazhCCLTL0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539769339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539769339?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s7WVwHlwL/T8UMHV6c/WpAZiTG8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224421552":{"type":"book","id":224421552,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/149x198/e4771e6ad3/1539769759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/298x396/ca6cceb93d/1539769759?v=1","title":"Good in Bed","short_title":"Good in Bed","author":"Jennifer Weiner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224421552,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XkXKLt9jszz7qAHkGUtiNRKEyS0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224421552/Good-in-Bed","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539766755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539766755?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"imcBqvRtH+dPfAUolnBeBl1HbIY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539772289?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539772289?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xQVaKb/ZwxsSEtZuZsJe/SNXuRw="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"229844205":{"type":"document","id":229844205,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/229844205/149x198/6edf607f5d/1402915410?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229844205/298x396/730983c39c/1402915410?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"api-244572173","tracking":{"object_type":"document","object_id":229844205,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XoHSJlfpM8CPi3PHOOD/Og/5Ls4="},"url":"https://www.scribd.com/document/229844205/Untitled","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539762851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539762851?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yf1q2/dbxbSeqOblIRsoUTChblg="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539775087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539775087?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kfbOd3jk3SM95qzGJh7aPcQ9Wig="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539769197?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539769197?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MRzDyn4fW9lFYV3fQT3yPijvOFw="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539775787?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539775787?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vMeYV6w3JRdd++v9FCAa0RFSFe8="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539772184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539772184?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nje8Ehpdcz9ZbWnGJh38swhxPvs="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539766166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539766166?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E5FaBASStZVUUpjIiDWSs6EekQU="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539776305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539776305?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GYOJfoywCuxeTheKjrioF/OMxP8="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539767044?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539767044?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"U/sjUWAjqhu7BFxXaFmllrRVf04="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539777497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539777497?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Qct1OPUrTIeoOBMdbQmiha6XjmM="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539766888?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539766888?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E9p4hv+ohIkUPL/GPMmVnYBJ8Jk="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539774409?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539774409?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1bhLjpVn1vvBol7JI8JVL8PVqjM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539767451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539767451?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WM4CRPZN6Q+0Sa5LbkG53hfvAYM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539767794?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539767794?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VOIxS2mwo3hDZhnS4NT4pkgZIX4="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539776259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539776259?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wkgnCrmDiHd+tCyK08gxmnFX2MU="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539772903?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539772903?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j+AeuorbSHG4EQvtoPL9dB9cHRo="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539774533?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539774533?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pNLRxgx8IFYaVlTaFWZPGtc59jk="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539773500?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539773500?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5IF6UQxEI9ke87Jky++yE+j6XAY="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539770282?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539770282?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oXRORShLi/5wMz8vg9o2nbbtceo="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"281570397":{"type":"document","id":281570397,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/281570397/149x198/7b15e22621/1442496108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/281570397/298x396/bb745ebb19/1442496108?v=1","title":"Forever","short_title":"Forever","author":"Adam Barański","tracking":{"object_type":"document","object_id":281570397,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RLn+D/5zRWQr/w/ae7gkzusj4F0="},"url":"https://www.scribd.com/document/281570397/Forever","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539774003?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539774003?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O5Z3MTSc9TqjnHGK1YaWCVvw/bc="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"288845355":{"type":"document","id":288845355,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/288845355/149x198/23defb2a08/1446906211?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/288845355/298x396/43d3b0f739/1446906211?v=1","title":"Cygaro i Jego Smak Format i Kaliber","short_title":"Cygaro i Jego Smak Format i Kaliber","author":"Bartosz Bieżyński","tracking":{"object_type":"document","object_id":288845355,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F7uZRieh7a3yCnAxmozYsyMKehA="},"url":"https://www.scribd.com/document/288845355/Cygaro-i-Jego-Smak-Format-i-Kaliber","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539770211?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539770211?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GoOcZYZKWYA8ISc5uENUbi9011w="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"324828251":{"type":"document","id":324828251,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324828251/149x198/8f03d5926f/1474494007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/324828251/298x396/4f54d14d79/1474494007?v=1","title":"Jedzenie po angielsku","short_title":"Jedzenie po angielsku","author":"Natalia","tracking":{"object_type":"document","object_id":324828251,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"y2pQIseVLDLr5z3x7dopVsW96ws="},"url":"https://www.scribd.com/document/324828251/Jedzenie-po-angielsku","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539777914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539777914?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jwTF5bJR11vKJomqMqDjUOdyhg8="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/274513346","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=x%2Btyq6Ntt2Z6yEBJREGOot7pNM0%3D&authenticity_token=KnDO%2BPNkSY6UNC4XaAxBoddytg1rrrVwdWlfhA%2BGih8lOBw%2BhjOLXy5R9EqHZZQOkCP99RDkFeKv1VzoPqmulQ%3D%3D&expires=1540422735&wordDocumentId=274513346&wordUploadId=279476667"},"renewal_nag_props":null}-->