You are on page 1of 26

ROMÂNIA

CREDINCIOASĂ:
Percepţii şi
comportament
religios
Raport de cercetare
August 2015

METODOLOGIE

Volumul eșantionului:

Tipul eșantionului:

Reprezentativitate:
Metoda:
Perioadă de desfășurare:

1001 subiecți 18+

Multi-stratificat, probabilist

Eroare maximă tolerată ± 3,16%
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

13-14 august 2015

Dumneavoastră credeți…?

Da

0%

Nu

10%

Nu știu

20%

Nu răspund

30%

40%

în Dumnezeu

50%

89%

în Păcat

89%

în Îngeri

în Diavol

în Iad
în Viața după moarte

70%

80%

90%

8%

13%

75%

66%
64%

2% 1%
10% 1%

85%

66%

100%

3% 1%

96%

că există suflet

în Rai

60%

18%

31%
26%
25%

2%
7% 1%

3%
7% 1%
10% 1%

Sunteți de acord sau în dezacord cu următoarele afirmații?

Acord
0%

10%

20%

Dezacord
30%

40%

50%

În fecare om există bine și rău

Nu răspund
60%

70%

80%

90%

100%

99%

Moartea este un lucru natural

1%

97%

2% 1%

Trebuie să profiți din plin de viață

92%

7% 1%

Viața este plină de sens, deoarece există
Dumnezeu

91%

8% 1%

Moartea are un rost dacă crezi în Dumnezeu

84%

Tristețea are un rost dacă crezi în Dumnezeu

Viața nu are sens

13%

63%
18%

32%
80%

3%
5%
2%

Dumneavoastră cât de des vi se întâmplă să regretați că ați făcut ceva?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

35%

7%

Foarte des

22%

Destul de des

34%

Destul de rar

24%

Foarte rar

8%

Niciodată

Nu știu/nu răspund

30%

4%

40%

Care dintre următoarele afirmații se potrivește cel mai bine felului în
care vedeți dumneavoastră lucrurile?

0%

10%

20%

Există o delimitare foarte clară
între ceea ce înseamnă bine și rău

40%

50%

30%

Uneori este neclar ce este bine și
ce este rău

19%

Binele și răul se pot judeca doar în
context

42%

7%

Nu știu

Nu răspund

30%

1%

Credeți că religia înseamnă adevăr?

Nu
17%

Da
77%

Nu știu
5%
Nu răspund
1%

În familia dumneavoastră, când erați copil, religia era considerată
importantă?

Nu
11%
Da
89%

Cât de important este Dumnezeu în viața dumneavoastră?

0%

20%

40%

60%

80%

72%

Foarte important

22%

Destul de important

Destul de puțin important

3%

Deloc important

3%

În opinia dumneavoastră, biserica oferă răspunsuri pentru…?

Da
0%

10%

20%

Nu
30%

40%

Nevoile spirituale ale oamenilor

70%

80%

90%

21%

72%

61%

59%

100%

11% 3%

76%

Problemele din viața de familie

Problemele sociale

60%

86%

Problemele morale

Problemele tinerilor

50%

Nu răspund

25%

34%

37%

3%

3%

5%

4%

Cât de des aveți momente în care vă rugați sau meditați?

0%

10%

20%

50%

42%

Zilnic

13%

De câteva ori pe săptămână

6%

De câteva ori pe lună

2%
5%

Mai rar
Niciodată

40%

27%

De mai multe ori pe zi

De câteva ori pe an

30%

3%

Nu știu

1%

Nu răspund

1%

În ce măsură ați spune că v-a ajutat rugăciunea de-a lungul vieții?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

43%

În foarte mare măsură

40%

În mare măsură

7%

În mică măsură

În foarte mică măsură

4%

Nu știu/Nu răspund

5%

Cărei religii îi aparțineți?

0%

20%

1%

Romano-catolică

4%

Protestantă

4%

Neoprotestantă

3%

Sunt ateu/agnostic

Alta

60%

80%

100%

83%

Ortodoxă

Greco-catolică

40%

1%
4%

Dumneavoastră obișnuiți să vă spovediți?
Întrebare filtrată – respondenți care au religia ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, protestantă sau neoprotestantă - 95%

Nu
39%

Da
59%

Nu răspund
2%

Cât de des obișnuiți să vă spovediți?
Întrebare filtrată – respondenți care au religia ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, protestantă sau neoprotestantă - 95%
și care obișnuiesc să se spovedească – 59%

0%

De câteva ori pe lună
O dată pe lună

10%

20%

30%

51%
26%
6%

O dată la 2-3 ani

Mai rar

60%

3%

O dată pe an

O dată la 6-10 ani

50%

1%

De câteva ori pe an

O dată la 4-5 ani

40%

3%
1%
8%

Cât de des participați la slujbe/alte evenimente religioase?

0%

5%

10%

15%

25%

30%

35%

8%

De câteva ori pe săptămână

14%

O dată pe săptămână

23%

De câteva ori pe lună

31%

De câteva ori pe an

5%

O dată pe an

13%

Mai rar

5%

Niciodată
Nu știu/Nu răspund

20%

1%

Ați fost vreodată într-un pelerinaj?

Nu
74%

Da, o dată
5%

Da, de mai
multe ori
21%

Unde ați fost în pelerinaj?
Întrebare filtrată – respondenți care au fost cel puțin o dată în pelerinaj – 26%
0%
Mănăstirile din Moldova
Prislop
La mormântul lui Arsenie Boca
Nicula
Cacica
Ierusalim/Israel
Sâmbăta de Sus
În Grecia/Muntele Athos
Putna
Lainici
Bodrog
Cuvioasa Parascheva
Voroneț
Râmeți
Curtea de Argeș
Șumuleu-Ciuc
Izbuc
Frăsinei
Tismana
Rohia
Bușteni
Alt răspuns
Mănăstiri din alte țări
Nu răspund

5%

3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
3%

10%

6%

8%

15%

13%

20%

25%

18%

24%

30%

Obișnuiți să mergeți în pelerinaj la biserici sau mănăstiri cu ocazia unor
sărbători?
Întrebare filtrată – respondenți care au fost cel puțin o dată în pelerinaj – 26%
0%

10%

30%

40%

50%

60%

12%

Da, frecvent

32%

Da, uneori

56%

Nu

Nu răspund

20%

1%

Cu ocazia căror sărbători religioase obișnuiți să mergeți în pelerinaj?
Întrebare filtrată – respondenți care au fost cel puțin o dată în pelerinaj – 26% și care obișnuiesc să
meargă în pelerinaj de sărbători frecvent sau uneori – 44%

0%

10%

20%

13%

Paște

8%

Sfânta Parascheva

5%

Hramuri ale bisericilor/mănăstirilor

5%

Crăciun
Rusalii

2%

Sfinții Constantin și Elena

2%

Sfântul Gheorghe

2%
1%

Alt răspuns

10%

Nu știu

10%

Nu răspund

40%

39%

Sfânta Maria (Mare sau Mică)

Sfântul Ilie

30%

3%

50%

Intenționați să mai mergeți în pelerinaj în viitor?
Întrebare filtrată – respondenți care au fost cel puțin o dată în pelerinaj – 26%

Nu
13%

Da
83%

Nu știu
4%

Unde v-ați dori cel mai mult să mergeți în pelerinaj în viitor?
Întrebare filtrată – respondenți care au fost cel puțin o dată în pelerinaj – 26% și care intenționează să meargă în viitor – 83%
0%

5%

10%

15%

15%

Mănăstirile din Moldova

13%

Ierusalim/Israel

11%
11%

Alt răspuns
Prislop

7%

La mormântul lui Arsenie Boca
Peste tot în țară
Cuvioasa Parascheva
Mănăstiri din alte țări

Muntele Athos
În Grecia (nespec.)
Nicula
Maramureș

Putna
Râmeți
Rohia

3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
19%

Nu știu

Nu răspund

20%

4%

25%

Obișnuiți să plătiți o cotizație anuală la biserica de care aparțineți?

Nu
29%

Nu răspund
1%
Da
70%

Obișnuiți să faceți donații atunci când mergeți la biserică?

Nu
21%

Da
77%

Nu răspund
2%

Care este suma pe care apreciați că o donați anual la biserică?
Întrebare filtrată – respondenți care obișnuiesc să facă donații la biserică – 77%
0%

10%

20%

12%

51-100 RON

151-200 RON

Peste 200 RON

3%

5%
11%

33%

Nu știu

Nu răspund

40%

24%

1-50 RON

101-150 RON

30%

12%

Credeți că un politician care nu crede în Dumnezeu este potrivit pentru
a ocupa o funcție publică?

0%

20%

60%

80%

22%

Este potrivit

63%

Nu este potrivit

13%

Nu știu

Nu răspund

40%

2%