EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

TUGASAN 1 : PENULISAN ESEI

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis tiga ( 3 ) isu ketidakpatuhan terhadap
Kod Etika Keguruan Malaysia yang berlaku dalam kalangan guru di sekolah
anda. Sebagai pemimpin sekolah, cadangkan cara anda dapat menangani isuisu tersebut dengan mengaplikasikan teori-teori kepemimpinan.

1

Dalam kehidupan. Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin. Ia adalah suatu profesion yang mempunyai etikanya yang tersendiri di mana guru dianggap segala-galanya. Ia juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak atau tingkah laku bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. 2006). Perkara ini mendasari perkembangan etika dalam masyarakat tersebut. manusia perlukan satu sistem atau panduan untuk menentukan mereka bertingkah laku.kumpulan tersebut. dihormati dan disanjungi. yang bererti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan). iaitu ‘Mos’ dan dalam bentuk jamaknya ‘Mores’. Guru adalah seseorang yang akan dikenang jasanya oleh anak didikya hingga ke akhirnya. Sistem dasar meliputi aspek-aspek moral yang baik atau buruk serta yang betul atau salah sebagai panduan kepada ahli-ahli. Etika (etimologi) menurut modul KKD 2063 Pembangunan Sahsiah ialah berasal dari bahasa Yunani adalah ‘Ethos’ yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan (costum).EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1. dan menghindari perkara-perkara tindakan yang buruk (Keith. 2 .0 PENGENALAN Profesion perguruan adalah suatu profesion yang mulia.

Berdasarkan teori perhubungan manusia menyatakan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. Ada juga Antara mereka yang menggabaikan tanggungjawab yang penting seperti menyemak kerja rumah yang sememangnya satu tugas utama sebagai seorang guru. terdapat juga cadangan langkah dan tindakan yang boleh diambil oleh guru sebagai pemimpin disekolah berdasarkan teori-teori kepemimpinan yang sesuai. barang kraf seperti bakul. saya perlu mengambil langkah tertentu dengan mengambil kira mengapa guru-guru berniaga di 3 . Ditambah lagi dengan kesan pengenalan cukat perkhidmatan kerajaaan dan kenaikan harga barangan keperluaan adalah antata punca mengapa guru sanggup mengadakan jualan di sekolah. kadangkala suasanaf atau bau yang tidak menyenangkan di dalam bilik guru . Ini menyebabkan pada satu-satu masa bilik guru mampu bertukar menjadi sebuah pasar borong dan suasana riuh rendah . kain . Selain daripada itu. terdapat 3 isu yang menarik perhatian adalah iaitu isu guru berniaga di sekolah.Terdapat pelbagai jenis produk yang dijual antaranya makanan .Ada juga yang sanggup berhutang dan membayar secara ansuran barang-barang yang dibeli. 2.kosmetik.pinggan mangkuk. isu kesantunan dan isu Pengurusan Kewangan . Ada juga yang turut menjual hasil tanaman kepada rakan sekolah manah ada juga yang menjual kepada murid.EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 2. Kesan daripadanya keadan di bilik guru menjadi bising .0 ISU PELANGGARAN KOD ETIKA Dalam tugasan ini . saya perlu mengambil langkah bijak bagi menangani situasi tersebut .1 Isu 1 : Isu Guru Berniaga Di sekolah Sememangnya isu guru berniaga di sekolah ini banyak berlaku di sekolah saya. Sebagai seorang guru besar .Timbul persoalan adakah gaji yang diperolehi . Ini bermakna sebagai guru besar .

Greece (1975). Cara berbahasa sangat penting dikuasai oleh guru demi kelancaran komunikasi. Kita juga boleh menasihati guru-guru agar mengurangkan aktiviti perniagaan diluar waktu pengajaran dan pembelajaran dan lebih menumpukan kepada tanggungjawab mengajar murid fam . telah mengemukakan 4 prinsip iaitu Kuantiti (sempurna ) : memberikan maklumat yang cukup berguna dan tidak lebih Kualiti (betul): Menyebut sesuatu yang betul sahaja.. budaya dan keperibadian. Kesinambungan: Mempunyai maklumat relevan dan cara Penyampaian: yang sejelas mungkin. menyarankan 3 prinsip sekiranya sesuatu perbualan ingin mengekalkan keharmonian dalam perbualan iaitu jangan memaksa . bahkan tidak berbudaya. 2.berikan pilihan dan jadilah pendengar selesa. Manakala Lakoff (1978). Guru yang tidak dapat menggunakan kesantunan mungkin dianggap sebagai sombong. disekolah saya terdapat seseorang guru yang mengunyah gula-gula dengan mulut berbunyi akan menjadi kurang sopan kalau dilakukan di hadapan orang ramai. Interaksi dalam bilik darjah melibatkan juga interaksi fizikal. Oleh itu sebagai seorang pemimpin sekolah .saya sebagai guru besar mengetahuinya tetapi bagaimana guru-guru tersebut mengurusan pengurusan gaji dengan baik bagi mengelakkan guru berniaga di sekolah. tidak beradat.EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU sekolah . angkuh. menjalankan tugas yang sepatutnya sebagai seorang guru. seseorang guru haruslah mengetahui taraf sosial murid yang menunjukkan nilai kesantunan yang berbeza untuk kes individu. tempat perbincangan dan kewajaran pertuturan. Terdapat juga guru bercakap kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidakan sepatutnya yang dikeluarkan oleh seorang guru. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. verbal. 4 .2 Isu 2 : Kesantunan Kesantunan adalah tatacara. Sebagai contoh . Komunikasi 2 hala atau pelbagai hala sangat sesuai untuk digunakan oleh guru. Ini bukan bermakna segala maklumat kewangan atau gaji yang diperolehi oleh guru itu . Berdasarkan Model Leech (1995). egois. tak acuh. Greece ( 1975 ) mencetuskan bahawa guru perlu mengambil kira ketepatan apa yang dituturkan. Kesantunan guru memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun dalam pergaulan seharian. Usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh guru terlebih dahulu. kita perlu peka kepada isu ini.

Situasi ini merumitkan hal pengurusan kewangan oleh pihak sekolah. Antar masalah utama dalam pengurusan kewangan sekolah yang berlaku di sekolah saya ialah guru melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. selain ada juga yang mengisi borang pesanan selepas beberapa bulan. ada guru hanya menyerahkan resit pembelian atau invois pada tahun berikutnya. hubungan antara pemimpin dan pekerja berdasarkan kepada percaya dan hormat menghormati. 5 .Adalah menjadi tidak salah sekiranya kita sebagai pemimpin memulakan dan menunjukkan amalan budaya bersopan santun agar mencadi contoh yang terbaik kepada guru-guru di bawah kita serta anak murid yang kita ajar di sekolah. guru yang terbabit membelanjakan wang tersebut dan hal ini hanya diketahui oleh pihak sekolah apabila pelajar mengadu tidak menerima resit. terdapat guru yang membuat pembelian barang-barang atau peralatan tanpa menggunakan borang pesanan. Contohnya.2005). terdapat juga guru kelas yang menyerahkan kutipan yuran khas kepada sekolah beberapa minggu atau bulan kemudian dengan alasan hendak menunggu sehingga semua pelajarnya telah menjelaskan yuran (Wan Azman Wan Idris. Pengurusan Kewangan yang lemah adalah berbelanja melebihi pendapatan dan seterusnya terperangkap dalam masalah hutang yang bertimbun-timbun .EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Sebagai seorang permimpin sekolah. merancang masa depan dan dalam masa yang sama menyelesaikan masalah kewangan. Sebagai contoh.3 Isu 3 :Pengurusan Kewangan Pengurusan Kewangan yang betul adalah dengan merancang perbelanjaan. Terdapat 2 aspek pengurusan kewangan yang perlu kita uruskan Pengurusan kewangan Sekolah dan Pengurusan Kewangan Peribadi. saya perlu seharusnya menjadi teladan kepada murid dengan menerapkan prinsip kesantunan dalam setiap tutur kata. 2003 dalam Shahril @ Chahril. terdapat juga guru tingkatan yang mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkan wang kutipan kepada pihak sekolah. 2. Hal ini jelas melanggar tatacara kewangan dan pengetua berhak menolak pembayaran (Abdul Rahim Affandi. Selain itu. Sebaliknya. Seperti menurut teori kepemimpinan Fiedlier yang menyatakan bahawa. Kempen seperti Budaya Memberi salam apabila berjumpa boleh dipraktikan bagi guru dan muridmurid . 2002). Di samping itu.

Sememangnya banyak isu yang timbul atau ditimbulkan melibatkan guru. guru juga perlu berdepan dengan tanggapan dan persepsi pelajar dan masyarakat yang pelbagai terhadap etika dan profesion keguruan.kita boleh membantu guru-guru berkenaan dengan cara memberikan khidmat nasihat atau kursus pengurusan kewangan dengan memanggil pakar atau individu yang khusus dalam bidang pengurusan kewangan yang baik. Rumusan: Sebagai kesimpulannya seseorang itu termasuklah yang bergelar guru perlu mendalami diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran yang dapat mengimbangi pemikiran sedar dan bawah sedarnya supaya setiap tindakan yang diambil tidak menjejaskan etika profesionnya yang akan meninggalkan kesan ke atas semua pihak termasuklah dirinya sendiri. Nilai etika dan gaya ini haruslah di pupuk dalam program pendidikan guru lagi agar mereka dapat mengetahui lebih mendalam tentang objektif sebenar menjadi seorang pendidik. Kesedaran kepada etika dalam memartabatkan profesion perguruan perlu datang dari pengalaman guru-guru sebagai pendidik itu sendiri. Guru perlu memastikan pencapaian matlamat dan objektif dasar pendidikan. Pelanggaran etika perguruan sebagai profesionnya akan mengakibatkannya dilabel sebagai individu gagal dan bersahsiah negatif. Etika seorang guru yang perlu dipatuhi melibatkan tanggungjawabnya terhadap semua pihakyang terlibat dengannya secara langsung atau tidak langsung.EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Sebagai seorang pemimpin sekolah . dilihat sebagai melanggar etika perguruan. Apabila guru Oleh itu . Nilai etika dan gaya professional keguruan perlu diterapkan dalam organisasi pengurusan guru dan aspek pedagogi keguruan agar matlamat pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dimanfaatkan kepada pelajar. 6 .

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU TUGASAN 2 : : Penulisan Reflektif ( 30% ) Menyediakan sebuah penulisan reflektif tentang pelaksanaan tugasan berdasarkan Model Donald Schon (1987). iaitu: a) Reflection-In-Action b) Reflection-on-Action 7 .

Menulis Membuat “online”. Boleh berlaku secara formal sewaktu kerja . Ia agak menarik perhatian saya yang telah berkhidmat selama 15 tahun di sekolah dan memberi kesedaran bahawa ada aspek-aspek isu tersebut yang pada satu ketikanya saya juga melanggar etika perguruan secara tidak sengaja.EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Refleksi telah diperkenalkan oleh Donald Schon dalam bukunya “The Reflective Practitioner” dalam tahun 1983. menilai . Menurut beliau. a) Reflection – In Action Tugasan subjek EDU 3083 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru semester 7 ini meminta saya mengupas isu-isu yang berkaitan dengan profesion perguruan dan tindakan dan langkah yang boleh diambil dalam menangani isu tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalan teori-teori kepemimpinan. menganalisa membincang dengan rakan sejawat . perlakuan mengenai “Offline”. amalan reflkesi merangkumi pengalaman dalam minda apabila menggunakan pengetahuan teori yang berubah menjadi aplikasi praktikal DAN refleksi itu terbahagi kepada dua Reflection-in -action ( Refleksi Sewaktu Bertindak) Refleksi sewaktu bertindak berlaku semasa anda bertugas dan anda menyedari perlakuan anda u. atau secara tidak formal sewaktu makan atau minum dengan rakan atau dengan keluarga Secara ringkasnya . Melalui pengalaman 8 . tindakan Refleksi refleksi ) mengenai selepas peristiwa dan mendokumentasikannya: berfikir .Refleksi Reflection yang – Refleksi yang tindakan merujuk berlaku on – berlaku ke action selepas pada semasa amalan (Refleksi perlakuan reflektif. refleksi boleh dikatakan sebagai satu amalan mengimbas kembali perlakuan asal serta pemperbaiki kelemahan dan langkah penambahbaikan amalan yang perlu dan memenuhi objektif mengikut keperluan dua-dua pihak .

Disamping itu. Bagi menyempurnakan tugasan ini . kita perlu bijak dalan menangani setiap isu-isu yang timbul dan tindakan yang sepatutnya dengan menggunakan cara yang betul dan untuk mengubah situasi yang agar boleh menberi kebaikan kepada semua pihak tanpa mengenakan tidakan yang tidak sepatutnya kepada guru-guru di bawah penyeliakan kita sebagai seorang pemimpin di sekolah. Saya juga belajar bagaimana menguruskan masa dengan betul disamping tugas utama sebagai seorang guru . saya telah mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber seperti buku dan perpustakaan . Oleh itu .EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU menjalankan tugasan ini . b) Reflection on action Saya berasa bersyukur kerana dapat menyempurkan tugasan ini. Ini memberikan sedikit sebanyar kesedaran kepada saya tentang keperluan sebenar anak didik saya. Ia membuatkan saya lebih memahami tugas-tugas sebagai seorang pemimpin disekolah. Namun begitu . Tugasan ini telah banyak memberikan kesedaran dan pengetahuan baru bagi membantu diri saya sebagai seorang pelajar dan juga sebagai guru di sekolah Antaranya adalah saya lebih memahami tentang teori-teori kepemimpinan . Pada awal tugasan ini dijalankan saya menghadapi banyak masalah seperi memahani kehendak tugasan . sebagai seorang pemimpin sekolah. Selain daripada itu. Saya berpendapat bahawa mungkin ia dilakukan secara tidak sengaja terutamanya jika guru itu terlalu lama disesebuah sekolah yang akan membuatkannya sebagai rutin disekolah tersebut. Saya juga memdapakan maklumat menerusi laman web yang banyak mengandungi isu-isu yang berkaitan dengan tugasan. tugasan ini juga membuatkan saya menimbas kembali pengalaman saya semasa berada di 6 buah sekolah yang pernah saya ajar serta meneliti kembali isu-isu ini yang pada saya memang berlaku disekolah . Keluarang buku rujukan dan kesukaran yang untuk berhubung dengan pensyarah dan rakan rakan dalam memahami tugasab ini menyebabkan saya merasakan tugasan ini amat sukar sekali dan aras soalan yang dikemukaan pada saya adalh soalah KBAT .saya telah menyedari peranan sekiranya sebagai seorang pemimpin sekolah tentang apakan tindakan yang patut dan harus dilakukan berdasarkan kriteria dalam teoriteori kepemimpinan tersebut. saya juga menjalankan pemerhatian tentang amalan-amalan guru disekolah dan apakah tindakan yang diambil oleh sebagai seorang pemimpin di sekolah serta menemubua murid-murid dan meminta pandangan mereka tentang isu-isu ini. tugasan ini juga membuatkan saya perlu mencari dari 9 .

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU pelbagai sumber maklumat seperti buku dan internet dan meningkatkan pengetahuan saya dari segi akses maklumat.Amalan guru yang baik akan memberikan kesan kepada anak didik menjadi insan yang baik satu hari nanti. Ilmu yang diperolehi ini akan saya gunakan dengan sebaik mungkin dalam rutin sebagai guru serta membantu saya sebagai pelajar dalam menjawab soalan pada peperiksaan akhir kursus nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus EDU 3083 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru . Begitu juga dengan rakan-rakan sepejuangan . serta rakan-rakan guru di sekolah serta guru besar sekolah saya yang banyak memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada saya dalam tugasan ini. saya juga tidak lari dari menmbuat kesilapan semasa menjalankan tugasan ini . Saya juga lebih memahani dan menyedari kesilapan-kesilapan yang pernah saya lakukan sebelum ini yang menyalahi akauntabiliti sebagai seorang guru . Kekangan tugas dan pengurusan masa menyebabkan saya menyiapkannya dnegan tergesa-tergesa . Tidak ketinggalan juga kepada suami . Namun begitu . Pn Alice Pu Ting Kosin yang banyak memberikan panduan dan penjelasan yang kompresif bagi saya dalam menyiapkan tugasan ini. anak-anak dan ahli keluarga yang lain yang amat memahami dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyempurnakan tugasan ini 10 .

Mac. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU RUJUKAN Arbak Othman (1998). Etika Untuk Mahasiswa. Abdul Aziz (2004). Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Modul EDU 3083 Nazirmudin Ahmad.com/2011/12/24/guru-ponteng-isu-serius/ yang telah diakses pada 11. Husin & Siti Hajar Hj. Laman Sesawang : http://www. Pedagogi Asas Pendidikan. Bhd Kamarudin Hj. Kuala Awang & Lumpur Azlita : Yonus@Ahmad Pustaka Salam Syed Ismail Syed Mustapa (2013 ) Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional .theborneopost. Bhd. Ibrahim Kuala Mamat (2000). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kamus Pelajar Baru. Puchong .Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. 2015 11 . Penghantar Etika Taib Ariffin. Bhd.Mohd (2005). Edisi Marinah Ketiga.