Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata

Nosivost na smicanje se dokazuje kroz tri uticaja:

uticaj toka kablova uticaj statičkog sistema uticaj promjenljivog toka sile i otvaranja prslina u elementu Ovaj uticaj se može analizirati pomoću štapnih modela! Računski uticaj:

Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Nosivost na smicanje bez poprečne armature

- Neispucala pritisnuta zona - Efekat luka sa zategom - Uklinjavanje pukotine - Efekat trna - Nosivost na zatezanje u vrhu prsline

Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Nosivost na smicanje bez poprečne armature

Agregat

Uklinjavanje pukotine
Cementni kamen

Efekat trna (moždanika)

Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Nosivost na smicanje bez poprečne armature
Mali efekat luka sa zategom

Veliki efekat luka sa zategom

Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Pritisnuta zona i zona procesa otvaranja prslina
lch zavisi od svojstava betona k zavisi od visine elementa

Kroz prednaprezanje povećanje nosivosti na smicanje

VRd ,ct = VRd , AB + VRd , predn

Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Dimenzioniranje:

VEd ≤ VRd ,ct

površina zategnute armature

Kombinacije opterećenja za dokaz SLS

Rijetka kombinacija

Nečesta kombinacija

Česta kombinacija

Kvazi-stalna kombinacija

Minimalna armatura i dokaz prslina

σ c,nč < −1MN / m 2 σ c,nč > −1MN / m 2

Dokaz nije potreban – površinska armatura Minimalna armatura Ograničenje širine prslina za mjerodavnu kombinacijun opterećenja.

σ c,nč > k ⋅ fctm

Stanja betonskog elementa
Kompatibilnost
Prije otvaranja prslina

Nakon otvaranja prslina

Stanja betonskog elementa

Ravnoteža AB PB

Test prionljivosti

Napon prionljivosti τ

Proklizavanje s

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika
Čvrstoća prionljivosti čelika za prednaprezanje je manja nego kod armaturnog čelika.

τ pm =ξ <1 τ sm
Efikasnost prednapregnutog čelika u ograničenju prslina je manja od armaturnog čelika. Kod dokaza upotrebljivosti različite čvrstoće prionljivosti moraju se uzeti u obzir.

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika
Jedna prslina

Ravnoteža

Kompatibilnost

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Čelik za prednaprezanje

Armaturni čelik

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Iz uslova kompatibilnosti

Prednapregnuti/armaturni čelik

Naprezanje u armaturnom čeliku

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Otvorene prsline Ravnoteža

Kompatibilnost

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika
Armaturni čelik

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika
Prednapregnuti čelik

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika
Iz uslova ravnoteže

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

sa uvođenjem

Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

gdje je

Jedna prslina

sa

Otvorene prsline

- Duž elementa je - Ne sudjeluje cijela zategnuta zona u procesu otvaranja prslina nego samo dio Ac,eff - Dilatacija betona može biti maksimalno fctm/Ec Neophodan je model za određivanje razmaka prslina!

Efektivna površina zategnutog betona Ac,eff.

Otvorene prsline

Razmatranje stanja prslina

Maksimalan razmak prslina

Srednja razlika dilatacija

Proračunska širina prslina

Granični promjer šipki

Pretpostavke: pojedinačna prslina mjerodavna kvazi-stalna opterećenja kombinacija

Granični promjer šipki i naprezanje čelika

Granični promjer šipki-otvorene prsline

Granični promjer šipki-otvorene prsline

Granični promjer šipki-otvorene prsline

Granični promjer šipki-otvorene prsline

Potrebna armatura za ograničenje prslina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful