You are on page 1of 8

26 februari, 2010 | nummer 16 De Nederlandse krant in olympisch Vancouver

Wie pakt
de 100ste?

Nederlandse regisseert Elke dag dineren in Olympiër speelde voor


het schaatsen Pag. 2 The Lodge Pag. 4 Máxima gitaar Pag. 6
2 Nieuws
Algemene medaillespiegel
T
O
T
A
A
‘De cameralenze
Niet alleen in de spotlights presteren de Neder-
L landers goed in de Olympic Oval. Achter de
schermen zorgt Astrid Wisman voor de schaats-
1.VS 8 12 12 32 beelden en is zij bovendien verantwoordelijk
voor een nieuw fenomeen: de blauwe lijn.
2. Duitsland 8 11 7 26
3. Canada 8 6 3 17 Door Twan Clarijs
4. Noorwegen 7 6 6 19 Voor de meeste atleten zijn de Spelen het hoogst
5. Zuid-Korea 6 4 1 11 haalbare, ook regisseur Astrid Wisman ziet het als
het mooiste wat er te halen is in haar beroep. “Dit
6. Zwitserland 6 0 2 8 is natuurlijk een fantastische klus en ervaring. Het
wordt maar aan een paar mensen gevraagd om te
7. Oostenrijk 4 3 5 12
doen.”
8. China 4 2 3 9 Tijdens deze Olympische Spelen is Wisman voor
even door de NOS uitgeleend aan de Olympic
9. Zweden 4 2 2 8 Broadcast Services, het bedrijf dat alle olympische
10. Rusland 3 4 6 13 sporten in Vancouver in beeld brengt. Ze neemt het
stokje over van de Japanners die het op voorgaande
11. Nederland 3 1 2 6 Spelen deden. “Wij doen meer dan alleen rondjes
2 in beeld brengen. We kunnen verhalen vertellen
12. Frankrijk 3 5 10
omdat we de sport van binnen en buiten kennen.”
Wisman heeft een team van ongeveer 65 man,
waarvan veertig Nederlanders, bij zich. Met 29 ca-
mera’s, voorzien van de meest geavanceerde tech-
Schaatsspiegel nologieën, wordt alles vastgelegd. In de regiewagen
T komen alle beelden binnen op zo’n zestig schermen.
O “De lenzen van de camera’s zijn dus eigenlijk mijn
T ogen.”
A “Tijdens een World Cup gebruiken we bij de NOS
A vijf camera’s, bij een WK of EK veertien. Hier werk
L je met de allerbeste camera’s, want er wordt nergens
op bezuinigd. We gebruiken bijvoorbeeld super-
1. Zuid-Korea 3 2 0 5 slomo’s waarmee we vertraagde beelden heel mooi Vanuit de regiewagen volgt Astrid Wisman alle schaatswedstrijden in
2. Nederland 3 1 2 6 kunnen laten zien. En we beschikken over ‘virtual
reality’, dat kost veel geld.” Wisman bepaalt wanneer ze de lijn in beeld brengt.
3. Tsjechië 2 0 1 3 Met virtual reality kunnen op de ijsbaan vlaggen “Het moet wel interessant zijn om te tonen. Ik hou
van landen worden getoond en wordt ook de be- in de gaten wat de rondetijden zijn. Als ik merk dat
4. Canada 1 1 2 4 faamde blauwe lijn geprojecteerd, nieuw tijdens iemand dichtbij de snelste tijd komt, kies ik ervoor,
deze Spelen. Drie camera’s met een speciale lens maar dat moet je al wel weten voordat ze de bocht
kunnen precies uitrekenen hoe snel de lijn mee- uitkomen.” Bij de gouden races van Ireen Wüst en
De lijsten zijn gerangschikt op volgorde van de
loopt met de snelste tijd. “Ik gaf twee jaar geleden Mark Tuitert werkte het moderne snufje heel goed.
landen met de meeste gouden medailles. aan dat mij dit een goed extraatje leek. Je kan kij- “De 1.500 meter is er goed geschikt voor. Kort en
kers hiermee laten zien wat tijd is.” Volgens de regis- heftig.”
seur is het een verrijking. “Het maakt een wedstrijd Er gebeurt veel meer in de regiewagen dan alleen
Colofon The Daily Dutch de laatste honderd meter extra spannend.” kiezen voor de streep. Het is vooral goed opletten.

Redactie Hoofdredactie
Tobias Bos Twan Clarijs Knock-outschema ploegenachtervolging
Pim Brassien
Richard Geeve Vormgeving Mannen Vrouwen
Marlot Hak Marjolein Reezigt
VS VS
Rens Lieman
Ingrid van Rooijen Coördinatie (NED) (ZWE) Winnaars (JAP) (ZKO) Winnaars
kwartfinale kwartfinale
Femke van der Veen Paul de Lange
Mathijs Vuister Gert-Jan Peddemors VS VS
(VS) (JAP)
Finale (RUS) (POL)
Finale
The Daily Dutch is een uitgave van Heineken in samenwerking
VS VS
met NOC*NSF gemaakt door studenten van de School voor
Journalistiek in Utrecht. Mede mogelijk gemaakt door: (CAN) (ITA) Winnaars (DUI) (NED) Winnaars
kwartfinale kwartfinale
VS VS

(NOR) (ZKO) (CAN) (VS)


The Daily Dutch online? www.scribd.com/hollandheinekenhouse
3

e n zijn mijn ogen’ IOC-baas vindt


Kramer de beste
IOC-voorzitter Jacques Rogge noemt
.
Sven Kramer ‘de beste schaatser
van zijn generatie’, ondanks de fatale
wissel op de 10 kilometer afgelopen dinsdag,
die Kramer het goud kostte. Rogge betuigde
zijn medeleven, en moedigde hem aan om bij
de ploegenachtervolging voor een tweede
gouden medaille te gaan. Rogge zei verder nog
dat Kramer past in het rijtje van schaats-
helden als Eric Heiden, Ard Schenk, Kees
Verkerk en Johann Olav Koss.

Schaatsers trekken
nieuw schaatspak uit
De Nederlandse schaatsers rijden
niet meer in de allernieuwste pakken.
De KNSB ontwikkelde samen met
kledingbedrijf Sportconfex een zogenoemd
Delta-pak. Op het eind van het toernooi
draagt bijna iedereen de voorlaatste versie
van de pakken, zonder de delta’s die zijn
aangebracht om luchtstromen te beïnvloeden.
In deze pakken is de in zwemsport verboden
stof polyurethaan verwerkt.

‘IJshockeyniveau
vrouwen moet beter’
Wil het vrouwenijshockey haar
olympische status behouden dan
de Olympic Oval. Foto: Pim Ras/AD moet het niveau sterk omhoog. IOC-
voorzitter Jacques Rogge heeft de sport de
“Op het moment van Sven Kramer op de tien kilo- laten zien. Terwijl Skobrev en De Jong ook een me- wacht aangezegd. De Belg doelde niet op de
meter zag ik een gekke beweging van de camera. Ik daille winnen. Dat zijn lastige afwegingen, want je kwaliteiten van olympisch kampioen Canada
vroeg meteen aan mijn cameraman of hij iets deed. maakt beelden voor de hele wereld.” Het is daarom en de zilveren Verenigde Staten, maar vooral
‘Het was Kramer’, antwoordde hij meteen. Arjan belangrijk om objectief te blijven. “Mijn opdracht op de concurrentie. Buiten Noord-Ameri-
Hanekamp, die naast mij zit, is toen meteen gaan is duidelijk: ik doe regie voor de hele wereld. Ik kan kaanse teams stelt ijshockey voor vrouwen
terugkijken wat er gebeurde. Hij bleek verkeerd te beter een extra beeld van wat Koreanen laten zien internationaal niet veel voor. Verbetert
wisselen. Daarop moet je meteen inspelen. Ik ben dan oranje publiek. Bovendien heeft de NOS zelf dit niet, dan is het exit van de Olympische
meteen in beeld gaan brengen dat hij in dezelfde camera’s die ze over mijn beelden kunnen gooien.” Spelen.
baan als Skobrev reed. Na zijn finish wil je het mo- Stiekem hoopt Wisman er over vier jaar in Sochi
ment laten zien dat Kemkers het Kramer vertelt, ook weer bij te zijn. “Het is mijn stoutste droom
maar je moet ook Lee die zijn overwinning viert om het daar nog een keer te mogen doen.”

Sportprogramma Programma
Vandaag Vandaag
10.00 – Reuzenslalom (Sauerbreij) 20.30 De Coronas
12.30 – ¼ finale ploegenachtervolging (m) 22.30 Roel van Velzen
13.20 – ¼ finale ploegenachtervolging (v) 23.30 DJ Ronald tot sluitingstijd (2.00 uur)
14.07 – ½ finale ploegenachtervolging (m)
18.00 – Shorttrack 500m (m) (Kerstholt) Morgen
18.14 – Shorttrack 1.000m (v) (Van Doorn) 09.00 Holland Heineken House open
20.30 De Coronas
Morgen 22.30 Ben Liebrand
12.30 – ½ finale ploegenachtervolging (v) 23.30 DJ Ronald tot sluitingstijd (2.00 uur)
12.51 - Finale ploegenachtervolging (m)
13.13 - Finale ploegenachtervolging (v)
4 Holland Heineken House

‘Ik had drie tafels


moeten nemen’
Loop rond een uur of half negen naar het ach- reserveren. Zoveel mensen zijn zo gelukkig dat ze
terste gedeelte van restaurant The Lodge. Grote hier mogen verblijven, dat ze het liefst de volgende
kans dat je Martin van Keken tegenkomt, genie- dag terug willen komen. Ik heb zelfs een lijstje bij
tend van een stuk kalfsvlees. “Dit is zo’n unieke de bewaking af moeten geven wie mijn gasten ie-
ervaring, die wil je aan iedereen laten zien.” dere dag zijn. Mensen hebben geprobeerd met een
kopie van mijn uitnodiging binnen te komen. Zelfs
Door Mathijs Vuister nu nog krijg ik iedere dag twintig verzoeken van
bekenden of relaties die ook heel graag naar binnen
Vol trots toont Martin van Keken zijn mobiele tele- willen.”
foon. Op het display verschijnt een e-mail van Todd Maar acht personen aan tafel die eten en drinken,
Jeanotte, één van de hoge heren van hotelketen dat moet behoorlijk wat kosten. “Reken maar uit,
Four Seasons. Onder “What an incredible night” zo’n vijfhonderd Canadese dollar op een avond,
komt Jeanotte woorden tekort om zijn avond in keer zestien. Maar ach, daar maak ik me eigenlijk
het Holland Heineken House te beschrijven. Hij geen zorgen om. Al die mensen zijn zo blij met deze
ondertekent zijn bericht als ‘Todd Vandernotte’. ervaring, dat ik het geld er uiteindelijk dubbel en
“Kijk, zelfs hij is overgestapt op het Nederlands”, dwars uithaal. Wanneer relaties nu hulp met een
zegt Van Keken lachend. evenement nodig hebben, zullen ze het eerst aan
Hij emigreerde in 1983 naar Canada, samen met mij denken.”
wat toen nog zijn vriendinnetje was. “We hebben Slechts twee dagen is Van Keken niet aanwezig ge-
destijds gewoon de stoute schoenen aangetrokken. weest in het Holland Heineken House. “Soms heb
We hadden beiden wel iets van de wereld gezien ik alleen relaties van me die gezamenlijk in The
en toen we eenmaal de ruimte van Canada zagen, Lodge dineren. Geen probleem hoor, ze genieten
besloten we ons hier te vestigen. Ik vlieg iedere samen van de sfeer. Maar als er huldigingen zijn,
zes weken nog wel naar Nederland. Mijn dochter dan ben ik van de partij. Dat is een beleving die ik
studeert aan de hotelschool in Den Haag en ik wil niet aan mij voorbij laat gaan.”
mijn familie zo vaak mogelijk zien. KLM is ontzet- Hij vindt het jammer, maar over een paar dagen
tend blij met me.” wordt The Lodge weer afgebroken. “Ik zal moeten
Toen Van Keken hoorde dat het Holland Heineken afkicken”, zegt hij met spijt in zijn stem. “Alle vrij-
House naar Richmond kwam, besloot hij direct een willigers werken hier met zoveel passie en plezier.
tafel te reserveren. “Ik ben directeur van evenemen- Zelfs op deze laatste dagen worden mijn gasten en
tenbureau MVKA Productions. Ik vond het een ik nog altijd vriendelijk behandeld. De Nederlandse
prachtig idee om vrienden, medewerkers en relaties vriendelijkheid straalt van alle medewerkers af. Dat
kennis te laten maken met Nederland. Nu heb ik maakt dit Holland Heineken House tot een gewel-
voor zestien dagen een tafel voor acht personen.” dige ervaring. Ik ben blij dat ik over een paar we-
Van één ding heeft de geboren Leersummer echter ken naar Nederland vertrek. Dan hoef ik die oranje
spijt. “Ik had eigenlijk drie tafels van acht moeten kleur niet zo lang te missen.” Martin van Keken (links) dineerde ook gisteravond weer met zeven

Een biertje met....

Huisband De Coronas
Door Marlot Hak
Stand-up popband De Coronas speelt al Daar hebben we onze trucjes voor. Soms kennen
sinds de opening van het Holland Heine- we andere nummers van die artiesten, of we
ken House iedere avond de zaal plat. Het maken we er een leuke grap over. Als we een
publiek bepaalt de liedjes. nummer krijgen van een totaal onbekende ar-
tiest dan maken we bijvoorbeeld een geluid van
Is het lastig voor Canadezen op te treden? een telefoon die geen verbinding krijgt.
Nee, niet heel erg. Ze vragen wel andere num-
mers aan. Don’t stop believin’ van Journey wordt Met wie zouden jullie graag een biertje
al een week aangevraagd. We kwamen er op een drinken?
gegeven moment niet meer onderuit. Daar heb- Máxima, Annette Gerritsen, Hein Vergeer. We
ben we maar even een middagje op gezeten. hoorden dat een aantal buitenlandse schaatsers
hier een avondje wil komen. Zoals bijvoorbeeld
Wat doen jullie dan als jullie een nummer Shani Davis. Het zou leuk zijn als we met die
Foto: Sander Stoepker niet kennen? gasten wat kunnen drinken.
24/7 updates? Volg ons op www.twitter.com/heineken_house
5
Bezoeker van de dag
‘Ik heb maar vijf
dagen gemist’
Na een lange tijd in Canada vliegt de
19-jarige Mandy Miedema volgende
week weer naar Zwijndrecht. Ze stu-
deerde een tijd in Canada, verkocht
olympische souvenirs in de Oval en is
bijna elke dag in het Holland Heine-
ken House te vinden. “Ik vind het hier
superleuk, dus dat zal straks wennen
worden.”

Door Femke van der Veen

Hoe vaak kom je in het Holland Heine-


ken House?
De laatste drie dagen had ik even vrij geno-
men, want ik was heel moe. Maar met huldi-
gingen ben ik er altijd. Ik ben in totaal maar
vijf dagen niet naar het Holland Heineken
House geweest. Morgen en overmorgen ben
ik hier weer. De laatste avond maken we er
natuurlijk ook een feestje van!

Draag je dan een oranje outfit?


Vandaag moest alles de was in, dus nu heb ik
alleen een oranje boa bij me. Vorige keer heb
ik bij een quiz van NOC*NSF een oranje shirt
gewonnen van Suit Supply, dus meestal doe ik
die aan of een ander oranje T-shirt.

Wie neem je meestal mee?


Ik kom hier meestal samen met een Zwitsers
meisje dat ik op school heb leren kennen, of
met mijn vader. Maar ik ontmoet hier ook
veel mensen, iedereen praat met je. Toevallig
heb ik hier meer mensen uit Zwijndrecht
gasten in The Lodge. Per avond is hij zo’n vijfhonderd dollar kwijt. Foto: Sander Stoepker ontmoet! Ik denk dat ik contact met ze hou.

‘Je moet hier discreet zijn’


Misschien gaan we wel een keer uit in Rot-
terdam.

Het ligt in het uiterste puntje van het gebouw, Dat was ook grappig.” Elke Huisman, ook werk-
maar daardoor niet minder belangrijk: de Olym- zaam in de bediening: “Het leukste is dat de avond
pic Club. Belangrijke genodigden van het Hol- geslaagd is als er veel belangrijke gasten aanwezig
land Heineken House nuttigen daar een hapje en zijn geweest. We kregen zelfs applaus na afloop van
drankje in exclusieve sferen. het diner met prins Willem-Alexander en prinses
Máxima. Daar haal je voldoening uit.”
Door Tobias Bos Het personeel kreeg vooraf enkele instructies om
in de Olympic Club te mogen werken. Elke: “Er
De Olympic Club is de plek voor sponsoren, leden wordt van je verwacht dat je discreet bent en we zijn
van het Koninklijk Huis, politici, atleten en andere ingelicht hoe we de premier en het prinselijk paar
belangrijke mensen. Zo kwam het prinselijk paar moeten aanspreken, maar verder hebben we geen
recentelijk langs en komen atleten regelmatig een restricties gekregen.” De sfeer is volgens het perso-
hapje eten. Het leukste moment voor de bediening neel heel ontspannen. “Je merkt dat de mensen hier
was tot nu toe het bezoek van de prinsesjes Amalia, niet in hun hoge piefenfunctie zijn. De bezoekers
Alexia en Ariane. Medewerker Roy van den Broek: zijn hier ook heel leuk en tonen interesse in wat
“Het is grappig om die prinsesjes hier te zien rond- wij doen. Die mensen hebben hier ook de tijd van
dartelen en lekker aan de bitterballen te zien zitten.” hun leven.” Roy: “Er wordt veel genetwerkt. Je ziet
Angelique van Beelen: “Toen Mark Tuitert goud dat mensen hier elkaar opzoeken. Daar is deze plek
had gewonnen, kregen we de opdracht om tien ook geschikt voor. Het is werken in een informele Mandy (links) met vriendin. Foto: Tobias Bos
patatjes-met naar de atletenruimte te brengen. omgeving.”
6 In the picture

De kroon op het schaatst


Vandaag worden de kwart- en de halvefinales ge-
reden van de mannen ploegenachtervolging. De
Nederlanders zijn favoriet, alhoewel ze niet met
het team rijden waarmee ze furore maakte vorig
seizoen op het WK.

Door Pim Brassien

De kwartfinale. We hoeven nog niet tegen de favo-


riet, dus we gaan nog niet volle bak. We kunnen ons
nog sparen. Of moeten we voluit gaan?
Net gewonnen. Door naar de halve finales. Maar
het viel toch tegen, we hebben allemaal enorm diep
moeten gaan. Er bestaat hier niet iets als op halve
kracht spelen.
Halve finale. Eitje. Tegenstander was nergens. Maar
de benen voelen het wel. Twee loodzware wedstrij-
den op een dag. Hopelijk morgen uitgerust.
De finale. De kroon op het hele toernooi kan van-
daag behaald worden. Het moet niet mis gaan. Niet
zoals in die halve finale een paar jaar geleden.
Nee. We staan hier niet aan de vooravond van de
finale van een WK voetbal. Het is de ploegenach-
tervolging op de Olympische Winterspelen. Een Het
onderdeel wat debuteerde op de spelen in 2006 in
Turijn. Nu staat het groots op het programma, met
de finales een dag voor de sluitingsceremonie. De
perfecte gelegenheid om de Spelen te bekronen, of
uur
van de
om de Spelen te redden.
Het is een zwaar onderdeel. De schaatsers rijden
constant binnenbochten, en dat gecombineerd met
de hoge topsnelheden die je met zijn drieën kan be-
waarheid
reiken maakt het loodzwaar. Komt daarbij ook nog
Van voor naar achter: Mark Tuitert, Jan Blokhuijsen, Sven Kramer en Simon Kuipers op de laatste trainingsdag.
het knock-outsysteem. Drie wedstrijden in twee da-
gen, terwijl je al een hele Spelen in de benen hebt. delijk: revanche moet er komen in Vancouver. het grootst, de pieken het hoogst en de dalen het
In 2006 ging het mis. Dramatisch mis. De jonge Drie jaar later. diepst. Er is wel een flinke hindernis op het pad
Sven Kramer maakte een funeste fout: hij stapte Onze mannen hebben vorig seizoen al de hoogste naar de overwinning gekomen: de samenstelling
op een blokje, en nam Carl Verheijen mee. Erben trede van het podium behaald op de WK afstanden. van het team. Het droomteam van maart 2009
Wennemars greep meteen naar zijn gezicht. De Op dezelfde baan waar vanmiddag de finale bereikt mag niet op herhaling: je mag pas meedoen met de
droom was voorbij. Verheijen hielp Kramer om- moet worden. Het was een solide race van de Ne- ploegenachtervolging als je je voor een individuele
hoog. Kramer kon alleen nog maar heftig geëmo- derlanders en de nummer één positie is nooit echt afstand gekwalificeerd hebt.
tioneerd ‘sorry’ uitbrengen tegen het publiek. De bedreigd geweest. Wouter Olde Heuvel gaat slechts mee als trainings-
troostfinale wonnen ze nog wel van Noorwegen. Nu in Vancouver, bijna 11 maanden later, moet het maatje van onder andere Sven Kramer. Carl Verhe-
Maar vanaf de eerste seconde na de val was het dui- weer gebeuren. Dit is het moment, nu is de druk ijen was dit jaar niet goed genoeg op beide OKT’s.

De olympische herinnering gelegenheidsserenade voor de prins en prinses,


tijdens de Spelen van Turijn.

Cees Juffermans 2006


Ik was even aan het uitrusten in mijn kamer in het
olympische dorp. Een beetje op mijn electrische
gitaar aan het spelen, iets wat ik altijd graag doe om
te ontspannen. Ik weet niet meer precies op welke
Door Rens Lieman dag het was, maar het zal ergens halverwege de
Met een zelf gespeeld Wilhelmus stal hij de periode daar zijn geweest. Onaangekondigd zag ik
harten van het Nederlands prinselijk paar. Ex- opeens prinses Máxima en prins Willem-Alexander
shorttracker Cees Juffermans blikt terug op mijn kamer binnengluren. Ze mochten van mij bin-
zijn mooiste olympische herinnering. nenkomen, natuurlijk. Best speciaal, dat zij opeens in
je slaapkamer staan.
“Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Ik wist natuurlijk niet dat dit zou gebeuren, dus ik
Spelen in Salt Lake City stond ik opeens naast de zag er niet heel verzorgd uit of zo. Waarschijnlijk ge-
president van Amerika en kregen we een koetjes- woon in trui en trainingsbroek, zittend op mijn bed.
en-kalfjesgesprek. Heel bijzonder natuurlijk, maar Máxima zag mij spelen en vroeg of ik het Wilhelmus
Cees Juffermans in 2006. Foto: ANP als één moment me echt zal bijblijven, is het mijn ten gehore wilde brengen. Nu moest ik haar teleur-
Video’s? Ga naar www.youtube.com/hollandheinekenhouse
7

toernooi Foto’s
Uit het Holland Heineken House
Volg ons via

www.flickr.com/hollandheinekenhouse

Achter de schermen
‘Ons doel is zo min
mogelijk klanten te hebben’
Paspoort kwijt? Vragen over verlies of wilden zingen met Nederlandse liedjes. “Toen
diefstal van een portemonnee? Om derge- heb ik ze doorverwezen naar de crew van het
lijke vragen te kunnen beantwoorden, zit Holland Heineken House, een half uur later
er een afvaardiging van het Nederlandse konden ze de teksten ophalen.”
consulaat-generaal in het Holland Heine- Veel vragen die het consulaat krijgt gaan over
ken House. Margrit Sebeka helpt samen nationaliteitskwesties. “Oud-Nederlanders
met haar collega’s Nederlanders die hulp vragen bijvoorbeeld of en hoe zij hun Neder-
nodig hebben. landse nationaliteit weer terug kunnen krijgen”,
vertelt Sabeka. “Verder waren er ouders hun
Door Ingrid van Rooijen kindje kwijt en collega’s hebben geholpen om
het kindje weer terug bij de ouders te krijgen.”
“Het consulaat-generaal zit hier om Nederlan- En dan was er ook nog een Canadese meneer
Foto: ANP
ders te helpen als ze een probleem hebben en met Nederlandse roots, die graag het recept van
Hij verklaarde tegen de GPD: ‘Ik ben altijd een voor als er onverwachte gebeurtenissen plaatvin- de kroket wilde want ‘met het overlijden van
belangrijk lid van de ploeg geweest, ik heb nooit ge- den. Mocht er bijvoorbeeld een ongeluk gebeu- mijn moeder is ook het recept van kroketten
lost bij Sven Kramer. En nu kan ik door dit systeem ren, dat gaan we samen met de alarmcentrale aan verloren gegaan’.
niet mee doen. Balen.’ Erben Wennemars is alleen de slag”, vertelt Sebeka van het consulaat. Gemiddeld komen er rond de twintig bezoekers
op de ijsbaan om bij de NOS aan te schuiven. Niet alle vragen die langskomen behoren tot de per dag langs met vragen voor het consulaat.
Het team bestaat nu in de kwartfinales uit Sven taken van het consulaat. Zo zijn er veel Canadese “Waar anderen zo veel mogelijk klanten willen,
Kramer, Jan Blokhuijsen en Simon Kuipers. Halen Nederlanders die even een praatje maken om het is ons doel om zo min mogelijk klanten te heb-
we de halve finale, dan wordt Kuipers vervangen Nederlandse gevoel weer even terug te krijgen. ben”, aldus Sabeka. “Dat houdt tenslotte in dat
door gouden medaillewinnaar Mark Tuitert. De te- En zo waren er ook Canadezen die graag mee er geen grote problemen zijn.”
genstanders in de kwartfinale is Zweden.

stellen dat ik niet alle coupletten uit mijn hoofd


kende, maar toevallig had ik voordat ik naar de
Spelen ging het Wilhelmus geoefend. Niet omdat
ik deze gebeurtenis had voorzien, maar gewoon
voor de grap. Voor dit moment kwam het mooi
uit, dus ik begon te spelen.
Hmm, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik het
precies heb gespeeld. Ik herinner mij nog wel dat
het met een behoorlijke ‘drive’ was. Ik speelde
het volkslied en volgens mij konden ze het
wel waarderen. Willem-Alexander riep bij het
weglopen nog – heel grappig - iets in de trant van
dat het maar te hopen was dat ik beter schaatsen
kon dan dat ik gitaar speelde. Ze liepen weer
verder om nog wat met de andere sporters in
het dorp te babbelen. Ik bleef achter in mijn
kamer. Weer verder spelend op mijn gitaar.” Margrit Sebeka helpt bij alle Nederlandse problemen. Foto: Sander Stoepker
8 Achterop
En dan
3
Citius, Altius, Fortius
Marianne Timmer
Ard Schenk
3.Yvonne van Gennip
3
3

3
0
1

0
0

0
0
De Duitse vrouwen leken in de aanloop naar de
Spelen in 1988 onklopbaar, maar er was één Haar-
lemse die daar anders over dacht. Yvonne van Gen-
nip moest vlak voor aanvang van de Spelen nog een
operatie ondergaan vanwege een slijmbeursontste-
king aan haar rechtervoet. Met de hulp van trainer
dit nog...
Erben Wennemars zat gisterochtend bij
4. Gianni Romme 2 1 0 Tjaart Kloosterboer lukte het Van Gennip alsnog de Amerikaanse zender NBC aan tafel. Hij
om de Spelen te halen. Ze werd met drie gouden Twitterde achteraf: “I speek english very well
5. Jochem Uytdehaage 2 1 0 medailles de koningin van de Olympische Spelen. nog niet zo schnell maar that comt nog well”.
Zeges op de 1.500, 3.000 en 5.000 meter zorgden Hebben wij niets aan toe te voegen.
6. Kees Verkerk 1 3 0 voor het Wilhelmus in Canada en een waar volks-
7. Sven Kramer * 1 feest bij haar terugkomst in Nederland. Morgen moet trouwens onze nieuwe held
1 1
Kwame Nkrumah-Acheampong aan de bak.
8. Sjoukje Dijkstra 1 1 0 Onze Ghanese vriend gaat de berg af bij de
mannen slalom op de ski.
9. Piet Kleine 1 2 0
Bij onze vorige held - Robel Teklemariam uit
10. Stien Kaiser 1 1 2 Ethiopie – was het niet mogelijk geld op ‘m
in te zetten. Bij Nkrumah-Acheampong ook
11. Bob de Jong 1 1 1 niet. Schande. Wat moet de redactie van The
Daily Dutch nu doen met hun fooi?
12. Gerard van Velde 1 0 0

13. Carry Geijssen 1 1 0 Nkrumah-Acheampong skiet trouwens in een


pak met een luipaardprintje.
14. Ireen Wüst * 2 0 1
Van Gennip met medailles onderweg van Calgary naar “Ik heb geen geld om mijn team te betalen.
15. Ids Postma 1 1 0 Amsterdam Foto: ANP Iedereen die me helpt, de coach, de fysio, ze
The Daily Dutch heeft een ranglijst gemaakt van wat volgens doen het voor niets. Ze hebben er zelfs hun
16. Bart Veldkamp 1 0 1 de redactie de beste Nederlandse sporters op de Winterspelen baan voor opgegeven.” Hmm. Minpuntje voor
aller tijden zijn. Dagelijks wordt een nieuwe sporter onthuld. Kwame. Baangrapjes zijn te makkelijk.
17. Rintje Ritsma 0 2 4
* Komen deze Spelen nog in actie en kunnen nog stijgen in
18. Ans Schut 1 0 0 de ranglijst. Kwame heeft zelf geen geld om een huisje te

F cus
huren in Whistler. Hij moet elke dag een dik
uur rijden naar de piste. Kwame is trouwens
wel gewend te improviseren: bij internatio-

in
nale wedstrijden slaapt hij meestal in zijn auto
langs de weg.

Onze fooi gaat daarom gewoon naar zijn


persoonlijke rekening.

De Ghanees hoopt dat hij na Vancouver 2010


wordt opgevolgd door geïnspireerde landge-
noten. Hij probeert jonge Ghanezen enthou-
siast te maken door ze van een grasheuvel af
te laten glijden. Ook neemt hij ze mee naar
een vispakhuis om hen in een koelcel te laten
wennen aan de kou. Held!

Hollandse lekkernijen vliegen over de toonbank. De Canadezen willen graag proberen hoe ons Nederlandse
eten nou precies smaakt. Foto’s: Sander Stoepker

Related Interests