PENGAJIAN AM STPM

TUISYEN EKSLUSIF CIKGU THIAGA

KOLEJ BANDAR (KL)* DOMAIN (KAJANG)* IDAMAN (RAWANG)* VERMOND (KLANG)
ESEI: LARAS SASTERA TAJUK: Wanita memainkan peranan yang amat besar dalam sesebuah negara. sumbangan mereka pada zaman ini sungguh standing dengan kaum lelaki. bincangkan pernyataan tersebut.

ISI PENDAHULUAN: 2 DEFINISI/LATAR AYAT DEFINISI KENAPA

Memberikan kepimpinan Aktif berkecimpung dalam bidang politik Menjadi alternative kepada lelakimenjadi pilihan lain. Mencurah idea/wawasan/suar akan pandangan mereka.

Dalam bidang professional Memiliki kepakaran, kebolehan,keupay aan Cemerlang dalam bidang teknokrat (bidang teknologi) dan kemahiran Semakin Berjaya dalam bidang keusahawanan terutamanya tokoh korprat (industri dan perdagangan) Nama tokoh:Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. penerimaan masyarakat secara umum.

Dalam Badan Bukan Kerajaan (NGO) Terlibat dalam badan amal dan social (kebajikan) Turut membantu mencurahkan bakti kepada golongan yang memerlukan. Membantu menjayakan propaganda (mesej) demi kerajaan Malaysia

Peranan sebagai ibu di rumah Orang yang mengasuh dan mendidik/membel ai kasih sayang Membentuk perwatakan / keperibadian seseorang anak Mengelak insane menjadi burukmelahirkan insan kamil,dengan keupayaan JERI

ISI: 4 SEBAB,KESAN,LANGKAH,P ERISTIWA

KESAN1

KESAN 2 PENUTUP:2 RINGKASKAN/RANGKUMK AN BERIKAN PENDAPAT CONTOH

Tan Sri Rafidah Aziz-Sharizat Abdul Jalil

BAKTI PUSPANITA

Mengelakkan kepincangan masyarakat dan mengurangkan gejala sosial.

wanita pada zaman dulu diangggap sebagai hina dan tidak bermaruah. mereka hanyalah mampu untuk berfungsi di ceruk dapur semata-mata. namun, wanita pada zaman kini memiliki segala kapasiti untuk menyaingi kaum lelaki. Wanita semakin menyerlah dalam memberikan sumbangan pada peringkat kebangsaan mahupun di peringkat global/sejagat. mereka kini begitu aktif (lantang bersuara) berkecimpung dalam arena politik yang rata-rata didominasi/dikuasai/dimonopoli oleh gologan lelaki. Kehadiran wanita memberikan sinar harapan/pilihan alternatif kepada lelaki yang sering difikirkan sebgai ketua (ikon politik/pemimpin). Kehadiran wanita dalam politik turut menyumbang dari segi idea dan wawasan kea rah pemodenan dan pembangunan negara. tokoh politik tempatan seperti Tan Sri Rafidah Aziz sesungguhnya melambangkan wanita memiliki karisma (daya kepimpinan) yang setanding dengan anggota kabinet lelaki.
Golongan wanita sekali pun didiskriminasikan, namun, mereka semakin menonjol/menyerlah/menempa nama/memposisikan diri/meletakkan diri dalam bidang professional. Wanita hari ini memiliki segala kemampuan/kepakaran/kebolehan mengikut tuntutan kontemporari (semasa). mereka juga semakin berjaya dalam bidang keusahawanan termasuklah sebgai tokoh korprat yang disegani. kapasiti mental dan penguasaan ilmu dalam wanita tidak lagi boleh dipandang remeh/dipandang rendah/diperkecilkan dalam bidang ekonomi. kehadiran wanita dalam badan bukan kerajaan (NGO) Malaysia terus berkembang saban hari. Wanita begitu aktif memimpin dan menggangotai badan-badan amal dan sosial. melalui NGO, mereka banyak mencurahkan bakti khususnya golongan yang memerlukannya. mereka turut membantu menjayakan propaganda kerajaan dengan menganjurkan pelbagai program dan akdtiviti . NGO seperti BAKTI dan Puspanita sesunguhnya dihormati dan disanjungi kerana kredibiliti/ sumbangan kebajikan yang begitu besar. peranan wanita yang tiada tolok bandingannya adalah memainkan peranan sebgai seorang ibu. mereka inilah yang mengasuh dan membelai kasih sayang terhadap anak-anak mereka. wanita membentuk perwatakan dan keperibadian mulia pada seseorang individu. ibu jugalah menjadi orang ynag menjauhkan anak-anak dari gejala negatif /anasir jahat sekali gus melahirkan insan kamil. peranan wanita yang begitu mulia dapat mengelakkan segala kepincangan masyarakat khususnya dalam kalangan belia/pemuda/warga muda. golongan wanita zaman kini memiliki segala kekuatan dan keutuhan minda untuk cemerlang dalam pelbagai disiplin dan mereka buka sahaja mengukir nama dalam ekonomi, sosial dan politik malah sebagai perancang kepada idea-idea pemikiran moden. justeru itu/lantaran itu,masyarakat harus mengikis tanggapan/perspektif sentiment prejudis berasaskan gender.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful