You are on page 1of 389

H

Υπέρτατη
Μύηση

«Ίσως δεν είναι πια ο Χριστός


ή ο Αλλάχ που καθορίζουν τη μοίρα μας,
αλλά αντίθετα, ήρθε η σειρά των Ελλήνων θεών
να καθοδηγήσουν το πεπρωμένο μας».

Νόρμαν Μέϊλερ- Συγγραφέας


(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο "Νew York Review of Books"
τον Οκτώβριο τον 2004, σε άρθρο που εξέφραζε
τους φόβους επανεκλογής τον Τ. Μπούς στις ΗΠΑ).
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Περιεχόμενα
Πρόλογος 9

Εισαγωγή 15
Η Αμφισβήτηση 16
Τα Δόγματα 21

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ 28


Θεωρίες και Ευρεσιτεχνίες 28
Ψυχική Φόρτιση 44
Προειδοποιήσεις Αυτοάμυνας 50
Η Προετοιμασία Έρευνας 77
Το Ηλιακό Φάσμα 82
Η Ενέργεια των Πυραμίδων 88
Η Μυστηριώδης Σφαίρα 94
Αθάνατοι Θνητοί 97

Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ 112


Ουράνιες Οντότητες 112
Κοσμικές Δυνάμεις 124
Ουράνιοι Δίαυλοι 136
Σπουδαιότεροι Δίαυλοι της Ελλάδας 157
Σπουδαιότεροι Δίαυλοι της Γης 161
Άορνος Πέτρα 162
Το Σκήπτρο του Ερμή ή Στέμμα των Πτερύγων ή
Κηρυκείο 166
Η 7η Αποστολή 179

6
Περιεχόμενα

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 210
Γενικά 210
Το Άρρητο των Μυστηρίων 213
Τι ήταν τα Μυστήρια 216
Σκοπός των Μυστηρίων 220
Ο Μύστης 222
Η Αναζήτηση της Μύησης 224
Ο Θάνατος και ο Μύστης 225
Ιερατείο Μυστηρίων 232

ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ 240


Γενικά 240
Ορολογία Μύησης 241
Μύστης. Πρώτος Βαθμός Μύησης 243
Επόπτης Μύστης. Δεύτερος Βαθμός Μύησης 277
Τέλειος Μύστης. Τρίτος Βαθμός Μύησης 316
Ιεροφάντης. Τέταρτος Βαθμός Μύησης 339
Μέγας Ιεροφάντης. Πέμπτος Βαθμός Μύησης 355

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 370

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 382

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 426

Βιβλιογραφία 428

7
Γεράσιμος Καλογεράκης

Η Υπέρτατη Μύηση

Πρόλογος

Είθε οι ύπατοι θεοί να μου δώσουν την εύνοια τους,


να υμνήσω και να τελέσω τα μυστήρια αυτών, ιδιαιτέ­
ρως ο βασιλεύς των όλων Ήλιος Απόλλων.
Ιουλιανός
Ρωμαίος Αυτοκράτορας
Πρόλογος

Η Ελληνική μυθολογία είναι η πραγματική ιστο­


ρία του ανθρώπινου γένους που χάνεται στα
βάθη του χρόνου. Αυτό που δεχόμαστε σαν
ιστορία, είναι μια άκομψη συρραφή ιστορικών
ψεμάτων που οδηγούν μακριά από την αλή­
θεια, η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί γιατί
θα ανατρέψει το θρησκευτικό κατεστημένο.

Οι θρησκόληπτοι ερευνητές, όταν ανακα­


λύπτουν ευρήματα που ανήκουν σε εποχές
εκτός της βιβλικής δημιουργίας αιφνιδιάζονται,
κλονίζεται το πιστεύω τους. Γι' αυτό αποκρύ­
πτουν την αλήθεια, παραποιούν την ιστορία
και υποτάσσονται στους μύθους του δόγμα­
τος. Η έρευνα όμως δεν είναι δόγμα, ούτε
προϊόν τυφλής δοξασίας. Είναι μια επίπονη
και μακροχρόνια προσπάθεια συνθέσεων και
συναρμολογήσεων διαφορετικών στοιχείων,
που οδηγούν στη γνώση.
Η προσέγγιση της κρυμμένης γνώσης συ­
ναντά ανυπέρβλητα εμπόδια και απαιτείται
υπεράνθρωπη προσπάθεια για την παράκαμψη
τους. Ο δρόμος της ιστορικής αλήθειας είναι
μακρύς, με πολλές διασταυρώσεις. Οι δρόμοι
που οδηγούν στην γνώση αλλοιώθηκαν από
τον χρόνο και δεν βγάζουν πουθενά. Οι επι­
γραφές που έδειχναν την αλήθεια έχουν παρα­
ποιηθεί από σκοτεινές δυνάμεις και δείχνουν
λάθος κατεύθυνση.

10
Αν και διατυπώνονται συνεχώς νέες θεωρίες,
δεν είναι αποδεκτές από τους κουρασμένους
επιστήμονες του κατεστημένου, που κρύβουν
πεισματικά το κεφάλι τους στην άμμο σαν τη
στρουθοκάμηλο.
Εμείς ας προχωρήσουμε.
Το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να
διορθωθεί· μπορεί όμως να χρησιμεύσει σαν
οδηγός για να χαράξουμε την πορεία του
μέλλοντος.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί σήμερα
τη γη είναι η αδράνεια και η αδιαφορία των
πολλών, για τον επερχόμενο αφανισμό και κα­
ταστροφή του πλανήτη, όπως προειδοποιούν
οι διεθνείς οργανισμοί. Και όμως υπάρχει μια
ένοχη ευτυχία, ένας οκνηρός ευδαιμονισμός,
που απαγορεύει στον άνθρωπο να σκεφτεί
λογικά και να πειθαρχήσει στη λογική και στο
πνεύμα.
Το πνεύμα, το οποίο σαν από θεϊκή νομοτέ­
λεια αφυπνίστηκε, επιστρέφει πάλι εκεί που
γεννήθηκε, στην Ελλάδα. Κουράστηκε να
είναι πηγή εσόδων για τους λίγους και ζητά
την αναγνώριση των πολλών. Ζητά να πάρει
τη θέση από την οποία το εξοστράκισε το
μαυροφορεμένο ασκέρι. Διεκδικεί το δικαίωμα
να καθαρίσει τον βούρκο του υλισμού και της
διαφθοράς, που πλημμύρισε όλον τον κόσμο
και την Ελλάδα. Έσπασε τη σιωπή του και μι-

11
Πρόλογος

λάει δυνατά, τόσο που το ακούνε όλοι, ακόμη


και εκείνοι που έχασαν την ακοή τους από τις
φωνές του δόγματος και τις φωτιές της ιερής
εξέτασης.
Χίλια εφτακόσια χρόνια το πνεύμα γελοιοποι­
ήθηκε, υβρίστηκε, χλευάστηκε, ταπεινώθηκε
και καταδιώχτηκε σαν να ήταν ο μεγάλος πα­
ράνομος, γιατί, κάποιοι ανόητοι, το ταύτισαν
με ένα άσπρο περιστέρι και από τότε έπεσε σε
λήθαργο και σε αφάνεια.
Τα ελεύθερα πνεύματα που δεν φοβούνται
τους αφορισμούς και τις κατάρες και δεν
νοιώθουν σαν πρόβατα στο μαντρί του ιερα­
τείου ούτε σαν δούλοι του Κυρίου, πρέπει να
ετοιμάσουν την υποδοχή του. Οι Έλληνες που
είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το μαντρί του
δόγματος και να επιστρέψουν στο φως της
Ελληνικής σκέψης, στην ιστορική αφετηρία και
την ουράνια μοίρα τους, πρέπει να καταλάβουν
ότι ήρθε η στιγμή της απόδρασης.
Το βιβλίο αυτό ας αποτελέσει μια φωνή δια­
μαρτυρίας γιά τη γεμάτη από εβραιολαγνεία
θρησκευτική κατήχηση των Ελληνοπαίδων και
για τις ιστορικές ανακρίβειες που διδάσκονται
σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν ποιοι αφάνισαν
το ιστορικό παρελθόν της πατρίδας τους. Είναι
αυτοί που σήμερα συκοφαντούν και βρίζουν
την ιστορική μας παράδοση από τα μέσα

12
Πρόλογος

μαζικής ενημέρωσης.
Μην τους ακούτε.
Ακούστε μόνο το νανούρισμα της ελπίδας.
Ακούστε τη φωνή των ουρανών. Θαυμάστε
τη μεγαλοπρέπεια του Ολύμπου και των θεών
του και παραμερίστε αυτούς που σώριασαν
την Ελλάδα σε ερείπια και αφάνισαν την ιστο­
ρία της. Οι Ελληνες είναι τέκνα των Ολυμπίων,
έχουν θεϊκή μοίρα και ανήκουν στη γενιά των
αθανάτων. Δεν είναι ποίμνιο και δούλοι κανε­
νός. Είναι ελεύθεροι.
Η πνευματική αναγέννηση άρχισε. Είναι χρέος
όλων η ιστορική αποκατάσταση της πανάρχαι­
ας παράδοσης της Ελλάδας.
Οι οιωνοί είναι ευνοϊκοί περισσότερο από
κάθε άλλη φορά.

13
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Η Αμφισβήτηση

Δεν θέλω ούτε το χρήμα, ούτε την κόρη σον.


Γι αυτό, όσα θα σου πω, είναι αληθινά.
Αραβική Παροιμία

Τα παράξενα στοιχεία που παραθέτω στο βιβλίο τα


θεωρώ απολύτως αληθινά για τον εαυτό μου· όμως
δεν έχω την αξίωση να τα αποδεχτούν σαν τέτοια και
να τα πιστέψουν οι αναγνώστες, εάν δεν τα ερευνή­
σουν μόνοι τους. Κάθε τι που διαβάζουμε πρέπει να
το ελέγχουμε και να εξετάζουμε τι πιθανότητες έχει
για να είναι αληθινό ή όχι. Η αμφισβήτηση από τον
αναγνώστη αυτών που γράφω δεν με θίγει ούτε με
μειώνει στο ελάχιστο· το αντίθετο, θα με προβλημάτι­
ζε, αν πίστευε χωρίς έρευνα.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι θεωρεί­
ται αυταπόδεικτο, όπως απαιτούν η θρησκεία, η πίστη
και το δόγμα. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να διακρίνει
το ψέμα από την αλήθεια. Η αλήθεια αν και είναι μια
πολύ ευγενική λέξη, δυστυχώς χρησιμοποιείται από
τους ψεύτες για να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώ­
σουν τα ψέματα τους.
Από σεβασμό στον εαυτό μου προσπαθώ τα γραφό-
μενά μου να είναι αληθινά και να υποστηρίζονται από
τα σύγχρονα επιτεύγματα και θεωρίες της επιστήμης.
Για τον λόγο' αυτό παραθέτω μερικές επιστημονικές

16
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

θεωρίες που τις έκρινα απαραίτητες, για να καταλά­


βουν οι αναγνώστες πως λειτουργούν οι κοσμικές
δυνάμεις, που είναι τα κλειδιά για την «Άρρητη»
γνώση.
Αν και ο δημιουργός μας έδωσε μυαλό, δυστυχώς
δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, αρκούμενοι στις γνώ­
σεις που μας δίνουν οι άλλοι, χωρίς να εξετάζουμε αν
αυτές είναι σωστές ή λάθος.
Η ιστορία του κόσμου είναι ένα ποτάμι που δημι­
ούργησε ο χρόνος. Αλλού κυλάει ήσυχα τα νερά του
και αλλού ορμητικά· αλλού είναι θολό και αλλού
πεντακάθαρο. Εμείς καλούμαστε να ακολουθήσουμε
τη δύσκολη διαδρομή και να το διασχίσουμε αντίθε­
τα προς το ρεύμα του, για να φθάσουμε στις πηγές
του. Θα χρειαστεί να πάμε πέρα από τον ορίζοντα
των γεγονότων, έξω από την πραγματικότητα των
αισθήσεων και θα αναγκαστούμε να περπατήσουμε
στις παρυφές του μυστηρίου για να φθάσουμε στην
ουτοπία, όπου όλα, υπάρχουν και δεν υπάρχουν.
Πολλά σημαντικά γεγονότα και έννοιες που ηχούν
παράξενα στα αυτιά μας, ο ανθρώπινος εγκέφαλος
έχει τη φυσική τάση να τις απορρίπτει, όταν δεν συμ­
βαδίζουν με το πλαίσιο των επιστημονικών ή φιλο­
σοφικών πεποιθήσεων της εποχής, ή δεν εντάσσονται
στο πλαίσιο των γνώσεων του.
Η φύση όμως δεν έβαλε φραγμούς στο έργο της
αναζήτησης της αλήθειας· φραγμούς έβαλαν τα

17
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

δόγματα και το κατεστημένο. Αν σταματήσει η παρά­


τολμη έρευνα, τότε η ζωή του κόσμου θα παραμείνει
στο σημείο που βρίσκεται. Εμείς λοιπόν, ξεκινάμε
την έρευνα πέρα από το σημείο που σταματούν οι
αισθήσεις· ας μην ξεχνάμε ότι η επιστήμη προχώρησε
πολλές φορές από το γόνιμο θάρρος των τολμηρών.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται ένας ανε­
ξήγητος πνευματικός ξεσηκωμός και μια συνεχώς
αυξανόμενη δυσπιστία των Ελλήνων γι αυτά που
διδάσκονται στα σχολεία. Ο ξεσηκωμός αυτός που
έχει πάρει θεαματικές διαστάσεις, δεν αποσκοπεί στη
δημιουργία μιας νέας θρησκευτικής αφετηρίας, ή μιας
θρησκευτικής αίρεσης, ή ενός νέου θρησκευτικού
δόγματος. Θέλει μόνο να πείσει τους Έλληνες ότι
πρέπει να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα
του ιστορικού τους παρελθόντος και ότι πρέπει να
διεκδικήσουν τη θέση που τους ανήκει τόσο από την
ιστορική τους παράδοση όσο και από την ουράνια
μοίρα τους.
Επιδιώκει να απομυθοποιήσει τις ιερές απάτες, τον
θρησκευτικό παγανισμό των εικόνων που κλαίνε,
που γελάνε, ιδρώνουν ή ματώνουν, με τη φροντίδα
του ιερατείου, που θέλει να συντηρεί την πνευματική
παρακμή, κλέβοντας και την τελευταία δραχμή του
κοσμάκη.
Η αφύπνιση που επιχειρείται, συναντά τον θόρυβο
και τις φωνασκίες της θρησκείας, που με τρόμο βλέπει

18
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

να παρακμάζει το δόγμα της. Αν και παρουσιάζεται


σαν φύλακας του πνεύματος, αποδεικνύει την αγιότη­
τα της μέσα από τα ροζ σκάνδαλα των ιεραρχών, από
τους δίσκους συγκέντρωσης χρημάτων που περιφέρει
στις εκκλησίες και τους σάκους μεταφοράς χρημάτων
από τα παγκάρια της.
Η ανθρωπότητα σήμερα δεν έχει ανάγκη από έναν
ουράνιο θεό αλλά από έναν γήινο θεό, που θα τη σώσει
από την κόλαση της αθλιότητας και της δυστυχίας. Το
να αποδίδουμε ευθύνες στον θεό για την υλιστική πα­
ρακμή του κόσμου είναι λάθος, γιατί απαλλάσσουμε
έτσι τον εαυτό μας από τις ευθύνες του. Ας κοιτάξουμε
γύρω μας την ανθρώπινη καταπίεση από τα ιερατεία,
ας ακούσουμε τις κραυγές παρακμής του υλισμού
και του ηθικού ξεπεσμού και θα καταλάβουμε γιατί
ανησυχεί η εκκλησία, η οποία κατάντησε να είναι
ο απόλυτος εκφραστής της ύλης όπως δείχνουν οι
σημερινές συμπεριφορές της.
Η προσπάθεια μας στοχεύει στο να αποκαταστή­
σουμε το δικαίωμα του πνεύματος να κυβερνά την
ύλη και να σηκώσει τον άνθρωπο πιο ψηλά.
Στο βιβλίο περιέχεται ένας μεγάλος αριθμός φω­
τογραφιών, που συνδέονται με παράξενες εμπειρίες
αυτών που τις φωτογράφησαν. Αν τις συσχετίσουμε
και με τα μηνύματα που παίρνουμε στον υπολογιστή,
πιστεύω ότι όλα μαζί αποτελούν βάσιμες ενδείξεις ότι
βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανεξήγητη πραγματικό-

19
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τητα που ζητά την ερμηνεία της. Το δικό μου συμπέ­


ρασμα είναι ότι, αυτά που γράφω, αν και μυστηριώδη,
είναι τελείως αληθινά.
Σήμερα πάρα πολλοί Έλληνες επισκεπτόμενοι τους
αρχαίους ιερούς χώρους της πατρίδας μας, παίρνουν
τα μηνύματα τους, άλλοι με υπολογιστές, άλλοι με
φωτογραφικές μηχανές, άλλοι με βιντεοκάμερες και
άλλοι πιο τυχεροί δια ζώσης. Υπάρχουν όμως πολλοί
που δεν κατάφεραν ν' ανοίξουν δρόμο προς το φως.
Ας μην απελπίζονται, όποιος ψάχνει πάντα βρίσκει·
είναι συμπαντικός νόμος.
Οι εμπειρίες που βιώνει ένας μεγάλος αριθμός Ελ­
λήνων ερευνητών, δίνουν απάντηση στο πως απέκτη­
σαν τη γνώση και τη σοφία οι αρχαίοι μας πρόγονοι,
οι οποίοι έπαιρναν τη γνώση με τα μυστήρια και με
απ' ευθείας επαφή με τις ουράνιες οντότητες και τους
θεούς τους.
Σε καμία περίπτωση αυτά που γράφω δεν πρέπει να
συσχετιστούν με αποκρυφισμό, παγανισμό, μαντικές
προβλέψεις, μελλοντολογίες και διάφορες άλλες
ύποπτες καταστάσεις και απάτες που ευδοκιμούν
στην εποχή μας από διάφορους επιτηδείους αγύρτες.
Θα εμφανιστούν άτομα που θα προσπαθήσουν να
εκμεταλλευτούν τα στοιχεία που αποκαλύπτω στο
βιβλίο, για να κερδίσουν χρήματα, εμφανιζόμενοι
σαν μύστες και ιεροφάντες, με ανύπαρκτες γνώσεις
και προσόντα. Αγνοήστε τους, προσπαθούν να σας

20
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

εξαπατήσουν.
Τα στοιχεία αυτά που δίνω δεν ανήκουν σε μένα ούτε
σε κανέναν άλλο· ανήκουν στην Ελληνική ειμαρμένη.
Είναι μηνύματα προετοιμασίας, προειδοποίησης και
προστασίας των Ελλήνων.
Η θέα των ουρανών την ημέρα και το φως των
άστρων τη νύχτα, είναι για μας το κλειδί για την
κατανόηση του μεγάλου πνεύματος της δημιουργίας
και όλων των κοσμικών δυνάμεων. Μέσα στο φως
των αστεριών και το ουράνιο άπειρο, υπάρχουν και
κινούνται όλες οι στρατιές των Ελλήνων θεών και
ηρώων. Η εποχή του Ελληνισμού άρχισε να πλησιάζει
και πάλι.
Πιστεύω ότι η επιστροφή του πνεύματος του Δία και
του Φοίβου Απόλλωνα, θα είναι ένα κοσμικό γεγονός,
που δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν οι αποστάτες
και τα κρόνεια ιερατεία τους.

Τα Δόγματα

Οι άνθρωποι συγχωρούν όλα τα ελαττώματα, όλους


τους αθεϊσμούς, αλλά ουδέποτε συγχωρούν εκείνους που
αποκαλύπτουν το προσωπείον αυτών.
Σωκράτης

Δόγμα είναι ένα καθορισμένο πλαίσιο σκέψης, θρη­


σκευτικού, πολιτικού ή επιστημονικού περιεχομένου,

21
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

έξω από το οποίο κάθε αντίθετη άποψη χαρακτηρίζε­


ται αίρεση και ανοησία. Έτσι ο δογματισμός επικρά­
τησε σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας και πρέπει
να πειθαρχούμε υποχρεωτικά σε αυτόν για να είμαστε
αποδεκτοί από το σύστημα.
Η ελληνική σκέψη μεγαλούργησε γιατί παρέμεινε
αδογμάτιστη και αγωνίστηκε για την ελευθερία του
πνεύματος. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που δεν
εκτίμησε σωστά την εβραϊκή επιδημία που εισέβαλε
σαν θρησκευτική δεισιδαιμονία στην Ελλάδα.
Αυτή η θρησκευτική ασθένεια αποδείχτηκε ένας
ανελέητος πνευματικός δυνάστης, με έναν αιμοχαρή
θεό, που δεν άφησε χώρο στη φιλοσοφία να αναπτυ­
χθεί και την πολέμησε μέχρι αφανισμού, επιβάλλοντας
τα δικά της πλαίσια σκέψης. Έτσι το Ελληνικό πνεύμα
έχασε το προνόμιο του ορθού λόγου και τη δυνατό­
τητα να απαντήσει στη θρησκευτική παράκρουση
που υποτιμούσε τελείως τη γνώση. Υποχρέωσε με τη
βία τους Έλληνες να πιστεύουν ότι δεν χρειάζονται
αποδείξεις για τους θρησκευτικούς μύθους. Μπροστά
σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, το ποίμνιο παρα­
φρόνησε, έχασε την αίσθηση του θείου, περιέπεσε σε
ψυχικό μαρασμό, σε πνευματική παρακμή και υποτά­
χθηκε στην ασιατική αίρεση.
Ο σύγχρονος άνθρωπος, 2000 χρόνια και πλέον,
τυφλώθηκε από το πνευματικό σκοτάδι των εβραϊκών
παραμυθιών. Τα όνειρα και οι ελπίδες του βάλτωσαν
μέσα στη θρησκευτική πλάνη και κυριεύτηκε από
απελπισία. Δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στη βοήθεια

22
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

του θεού. Οι παραδοσιακές συνταγές για τον θεό


και τον άνθρωπο έπαψαν να τον ικανοποιούν, αφού
ο Γιαχβέ έχει μεταβληθεί σε έναν ξιπασμένο αριστο­
κράτη και έναν παρανοϊκό εγκληματία, που διαβιεί
σαν Κροίσος σε πολυτελή ανάκτορα και φανταχτερές
θαλαμηγούς.
Η ανθρωπότητα βγήκε από το νηπιακό λίκνο και
μεγάλωσε πλέον. Όλοι μπορούμε σαν ελεύθερα άτομα
να λέμε τη γνώμη μας και να αμφισβητούμε την πνευ­
ματική τρέλα. Δεν υπάρχει ωραιότερο αίσθημα από το
να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και ας μας θεωρεί
τυφλούς το κατεστημένο. Εμείς προσπαθούμε να
ανοίξουμε παράθυρα προς τον ουρανό και τη γνώση
αδιαφορώντας για τις επικρίσεις.
Η επιστήμη έφτιαξε το δικό της δόγμα. Ερευνά μόνο
τον υλικό κόσμο, αδιαφορώντας για τον πνευματικό.
Εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια έρευνας της ψυχής και
αποκάλυψης του υπερβατικού γιατί τα θεωρεί πλάνη.
Έτσι άφησε το πεδίο της ψυχής ελεύθερο για να ασχη-
μονεί πάνω του η εκκλησία. Από την αντίπερα όχθη οι
πνευματικοί ταγοί, δημιούργησαν την κλειστή κάστα
των θεοποιημένων επιστημόνων, κατασκεύασαν ένα
απρόσιτο κύκλωμα πνευματεμπόρων, μιμήθηκαν
τη θρησκευτική ακαμψία και συναγωνίστηκαν την
εκκλησία στον δογματισμό. Επιτίθενται σε όποιον
διαφωνεί μαζί τους και πνίγουν, από την απελπισία
τους, κάθε πρωτότυπη έρευνα που δεν κινείται μέσα
στα πλαίσια που έχουν καθορίσει ή δεν τα έχουν
σκεφτεί αυτοί.

23
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Από την άλλη πλευρά δεν φρόντισαν να θεσπίσουν


κανόνες επιστημονικής συμπεριφοράς να προτάξουν
λογικά επιχειρήματα για να τροχοπεδήσουν τους
ψευδοεπιστήμονες - ερευνητές, τους απατεώνες,
τους αγύρτες, τους τυχοδιώκτες, τους εισαγόμενους
τσαρλατάνους που επικαλούνται την επιστήμη και
εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη αγωνία, με απο­
τέλεσμα να επικρατήσει η πνευματική αγυρτεία, η
απόλυτη σύγχυση και να ανθίσουν οι επιστήμες και οι
παραεπιστήμες της αδίστακτης αισχροκέρδειας.
Η αδιαφορία των επιστημόνων δημιούργησε επικίν­
δυνες πνευματικές παρενέργειες. Ο ευτελισμός του
πνεύματος έγινε επάγγελμα. Οι νεοβάνδαλοι πνευ-
ματέμποροι καταρράκωσαν το πνεύμα. Οι πλασιέ της
γνώσης, οι πνευματικοί γυρολόγοι, οι μεσαιωνιστές
της μάθησης, των οποίων οι σκέψεις δεν ενηλικιώ­
θηκαν ποτέ γιατί ποτέ δεν έφθασαν στην εφηβεία,
καλλιεργούν μεθοδικά την πνευματική παρακμή.
Αυτόκλητοι προστάτες του Ελληνισμού που φυλάνε
σαν φυλαχτά τις αρρωστημένες ιδέες τους, παριστά­
νουν τους σοφούς της εποχής μας, διαφημίζοντας την
πνευματική τους παράνοια.
Το να έχει κάποιος ένα πτυχίο Ανωτάτης Σχολής
στα χέρια του, δεν σημαίνει ότι είναι επιστήμονας
αλλά ένας ανειδίκευτος απόφοιτος μιας σχολής του
Πανεπιστημίου, που αν δεν αγαπά την επιστήμη του,
δεν πρόκειται ποτέ να γίνει επιστήμονας.
Υπάρχουν επιστήμονες πραγματικά αστέρια, υπάρ­
χουν όμως και οι μετριότητες που δεν τιμούν τους

2-1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

τίτλους τους και οι οποίοι θεωρούν τους μη ειδικούς


επιστήμονες ασήμαντες οντότητες. Έχουν εκτοπίσει
τον θεό από τη θέση του και κάθισαν αυτοί στον θρόνο
του. Έγιναν παντογνώστες και αλάνθαστοι· πιστεύουν
ότι η σοφία του δημιουργού χωρά μέσα στον σωλήνα
του τηλεσκοπίου ή του μικροσκοπίου.

Μερικοί Έλληνες επιστήμονες, παρουσιαζόμενοι


στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξηγούν όλα τα ανεξή­
γητα φαινόμενα των ουρανών με τα μετεωρολογικά
μπαλόνια και τον πλανήτη Αφροδίτη και πρόσφατα
επινόησαν τους «σφαιρικούς κεραυνούς από πλάσμα»
για να βγούνε από την αμηχανία τους. Ο σφαιρικοί
κεραυνοί, κινούνται όπως θέλουν οι επιστήμονες!...
Φθάνουν μέχρι τη γη και ανεβαίνουν πάλι στους
ουρανούς!... Φωτίζουν ή δεν φωτίζουν!... Αλλάζουν
χρώματα!... Σχήματα!... Μέγεθος!... Εμφανίζονται
μέσα σε σπηλιές!... Σε διαμερίσματα!... Και πολλά
άλλα για να στηρίξουν την άγνοια τους.
Η φυσική διδάσκει ότι η μάζα του ηλίου είναι από
πλάσμα το οποίο είναι διάπυρο, κίτρινο και φωτεινό.
Ακολουθεί τους νόμους της φυσικής και δεν πειθαρχεί
στις αυθαιρεσίες των επιστημόνων... για να εξηγή­
σουν τα ανεξήγητα.
Σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι «δ»[Σίγμα] της
Κύπρου (26 Ιουνίου 2004 και ώρα 17.30) σε συνομιλία
μου με καθηγητή Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου, άκουσα να μιλά για εξωγήινους πολι­
τισμούς, για άλλα σύμπαντα και άλλες δημιουργίες

25
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

και πολλές άλλες αιρετικές θεωρίες. Αν αυτά τα έλεγε


σε Ελληνικό πανεπιστήμιο και ήταν φοιτητής, θα τον
πέταγαν από το παράθυρο και αν ήταν καθηγητής,
θα τον έδιωχναν με τις κλωτσιές. Μου είπε μάλιστα:
«Δεν απορρίπτω τίποτε από αυτά που γράφεις. Πρέπει
όμως να μελετήσουμε περισσότερο τα στοιχεία που
διαθέτεις». (Το όνομα του καθηγητού δεν το αναφέρω γιατί δεν
τον ρώτησα αν μπορώ να το κοινοποιήσω, μπορεί όμως όποιος
επιθυμεί, να το βρει από τον τηλεοπτικό σταθμό].
Πολλοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν
απόρρητες επιστημονικές πληροφορίες όταν ακούνε
κάτι που δεν γνωρίζουν. Ας επισκεφτούν τις εγκατα­
στάσεις του ΧΑΑΡΠ στην Αλάσκα ή της ΝΑΣΑ στις
ΗΠΑ, ή του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και διάφορες άλλες
υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ. Θα διαπιστώσουν
ότι έχουν πρόσβαση σε αυτές ελάχιστα άτομα και ο
θεός ούτε καν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής δεν μπορεί να πλησιάσει.
Οι επιστήμονες είναι ίδιοι σε όλες τις εποχές· ας θυμη­
θούμε τι έλεγε ο Γάλλος χημικός Λαβουαζιέ, κορυφαία
αυθεντία της εποχής του, όταν δήλωνε στη Γαλλική
Ακαδημία Επιστημών: «Μετεωρίτες δεν υπάρχουν,
ούτε μπορεί να πέφτουν βράχοι από τον ουρανό, γιατί
απλούστατα δεν υπάρχουν βράχοι στον ουρανό».
Μερικοί Έλληνες επιστήμονες, διατυπώνουν στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης το δικό τους δόγμα: «Δεν
ήρθαν στο παρελθόν ούτε τώρα έρχονται στη γη
ιπτάμενοι δίσκοι, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν
ιπτάμενοι δίσκοι». Προσκυνείστε τους νέους θεούς
της διανόησης.

26
Γεράσιμος Καλογεράκης

Η Υπέρτατη Μύηση

Κεφάλαιο 1°

ΣΤΑ ΙΧΝΗ
ΤΗΣ ΧΑΜΈΝΗΣ ΜΎΗΣΗΣ
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ΣΤΑ ΙΧΝΗ
ΤΗΣ ΧΑΜΈΝΗΣ ΜΎΗΣΗΣ

Ο μόνος τρόπος για να βρεθούν


τα όρια του δυνατού, είναι να πάει κανείς
πιο πέρα από αυτά, στο αδύνατο.
Άρθουρ Κλάρκ
Αστροφυσικός

Θεωρίες και Ευρεσιτεχνίες


Η επιστημονική άρνηση σε κάθε νέα ιδέα έχει γίνει
πλέον δόγμα χωρίς εξαιρέσεις. Κατά καιρούς έχουν
ανακοινωθεί απίστευτες ανακαλύψεις και έχουν
διατυπωθεί απίθανες θεωρίες, οι οποίες θα έλυναν τα
προβλήματα υγείας και ενέργειας της ανθρωπότητας
και όμως αφανίστηκαν γιατί θίγονται τα συμφέροντα
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Πρέπει να υποβοηθήσουμε την προσπάθεια αφύ­
πνισης του κόσμου από την πνευματική αδιαφορία
του, ώστε να αντιληφθεί τι γίνεται γύρω του και να
αντιδράσει πριν να είναι αργά. Μέχρι τώρα τα πόδια
οδηγούσαν το κεφάλι. Καιρός είναι να πούμε την
αλήθεια και να αναλάβει το πνεύμα τις ευθύνες του·
να αποκαλύψουμε τα σκόπιμα ψέματα που προκαλούν
τον πνευματικό σκοταδισμό.
Η αλήθεια, η γνώση και η πραγματικότητα δεν είναι

28
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

ένας πνευματικός αντικατοπτρισμός τυχαίων εκδη­


λώσεων των διαφωνούντων με το σύστημα, αλλά
πνευματικές εκφάνσεις του δημιουργού, του Απόλυ­
του Νου, στις οποίες όλοι πρέπει να συμμετέχουν.
Όσοι επιστήμονες τόλμησαν να μιλήσουν για να
βελτιώσουν τη ζωή της ανθρωπότητας και να βοη­
θήσουν στην κατανόηση των κοσμικών δυνάμεων,
πλήρωσαν το τόλμημα τους αυτό πολλές φορές με
την ίδια τους τη ζωή.
Στη συνέχεια αναφέρω μερικές έξυπνες και πρωτό­
τυπες προτάσεις που θα έλυναν πολλά προβλήματα
της ανθρωπότητας αλλά πολεμήθηκαν από τα οικο­
νομικά τραστ, που σήμερα κυβερνούν τον κόσμο μας.

Μετασχηματιστής Ενέργειας Κενού.


Ο μετασχηματιστής αυτός θα μπορούσε να εξαλεί­
ψει τη χρήση υγρών και στερεών καυσίμων, αφού
για να λειτουργήσει δεν χρειάζονται καύσιμα και
αποθήκες καυσίμων, ηλεκτρισμό λειτουργίας, ή μπα­
ταρίες. Θα λειτουργούσε αντλώντας ενέργεια από την
αόρατη πηγή ισχύος του διαστήματος, το ενεργειακό
πεδίο του χώρου, που είναι γνωστό στους φυσικούς
σαν κβαντικές ταλαντώσεις μηδενικού σημείου του
κενού.
Μια τέτοια γεννήτρια κατασκευάστηκε στην Γιούτα
των ΗΠΑ το 1930 από τον φυσικό Τ. Henry Moray
αλλά δεν συνέφερε στα μεγάλα οικονομικά τραστ

29
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

και την εξαφάνισαν. Με τη γεννήτρια αυτή, κάθε


οικογένεια με ελάχιστα χρήματα θα κάλυπτε τις όλες
ενεργειακές της ανάγκες, από την κουζίνα μέχρι το
αυτοκίνητο.
Μετά τον Henry Morey, ακολούθησε ο Τέσλα, ο John
Worell με τον κινητήρα Hydro Pneymo- Pulsating-
Vacuo motor και ακολούθησαν πολλοί εξαίρετοι επι­
στήμονες. Σήμερα ο πρώην εκτελεστικός Διευθυντής
της επιστημονικής και τεχνολογικής επιτροπής του
Κεντάκι καθηγητής Wingate Lambertson Ph.D. έχει
επιτύχει τη μετατροπή ταλαντώσεων της ενεργείας
σε ηλεκτρισμό, που ανάβει μερικούς ηλεκτρικούς
λαμπτήρες σε διαφορετικές θέσεις και αποστάσεις.

Ψυχρή Σύντηξη ή Ενέργεια Νέου Υδρογόνου.


Ψυχρή σύντηξη ονομάζεται η ενέργεια εκείνη που
μπορούμε να πάρουμε από το υδρογόνο του νερού.
Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται από τη σύντηξη των
πυρήνων του υδρογόνου που επιτυγχάνεται με
απλούστατες συσκευές, και δεν έχει καμία σχέση με
πυρηνική αντίδραση.
Μέχρι σήμερα οι εταιρίες πετρελαιοειδών κατα­
δίωξαν κάθε τέτοια σκέψη με τελευταία αντίδραση
τους τον Απρίλιο του 2004 στο Μόντε Κάρλο στην
5η Διεθνή Διάσκεψη για την Ψυχρή Σύντηξη. (Η
εταιρεία Clean Energy Technologies της Φλόριντα απέδειξε ότι
ένα στοιχείο ψυχρής σύντηξης των πυρήνων απελευθερώνει
τεράστιες ποσότητες-ενεργείας. 0 Ρουμάνος καθηγητής Dr Peter
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Gluck κάνει λόγο για την ενέργεια του μηδενικού σημείου που θα
επαυξήσει τα αποτελέσματα).

Νερό Καύσιμο.
Από το νερό σε φυσιολογικές συνθήκες θερμο­
κρασίας και πίεσης, παίρνουμε αέριο οξυγόνο και
υδρογόνο. Δεν απαιτούνται θέρμανση, ηλεκτρισμός
και πολυδάπανες εγκαταστάσεις, αλλά μόνο ένας
συνδυασμός ήχων και δονήσεων και απλούστατες
συσκευές.
[Ευρεσιτεχνία US 4394230/1983 του Dr Αndrija Puharich ο
οποίος χρησιμοποιούσε νερό για καύσιμο στο αυτοκίνητο του.
0 Fransco Pachero από το New Jersey με την ευρεσιτεχνία U.S.
5.089.107 χρησιμοποιούσε θαλασσινό νερό. Τέλος ο Αμερικανός
φυσικός John Worell Kelly κατάφερε να διασπάσει το νερό σε
οξυγόνο και υδρογόνο χωρίς θέρμανση και ηλεκτρισμό).

Ασύρματη Παραγωγή και Μεταφορά Ηλεκτρισμού.


Τη συλλογή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
από την ατμόσφαιρα, πέτυχαν πρώτα ο Ν. Τέσλα
και αργότερα στα μέσα του περασμένου αιώνα ο
Βίλχεμ Ράιχ, ο οποίος το τόλμημα αυτό πλήρωσε με
τη ζωή του, αφού συκοφαντήθηκε καταδιώχτηκε και
κλείστηκε στις φυλακές, όπου πέθανε από τις άθλιες
συνθήκες κράτησης του.
(Όποιος θέλει περισσότερα στοιχεία θα τα βρει στην τεράστια
βιβλιογραφία που κυκλοφορεί για τους δύο αυτούς εξέχοντες
επιστήμονες.)

31
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Αντιβαρύτητα.
Από το 1923 ο Townsend T. Brown κατοχύρωσε
την ευρεσιτεχνία του [U.S. 2,949,550.3,018.394] για την
ηλεκτροστατική μέθοδο προώθησης και το 1981 ο
Γερμανός Rudolf Zinsser παρουσίασε μια αυτοπροω-
θούμενη μηχανή, με ειδικά διαμορφωμένους παλμούς
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που μπορούσαν
να μεταβάλλουν το τοπικό βαρυτικό πεδίο. [Ευρεσιτε­
χνία U.S.. 4.085.384).
Ο άνθρωπος μπορεί να υπερνικήσει με τη δύναμη
του μυαλού του τη βαρύτητα.

Μεταστοιχείωση Στοιχείων.
Δεν πρόκειται για αλχημεία αλλά για πρόσφατα
πειράματα που έγιναν δίχως μοριακούς επιταχυντές
και με τα οποία κατάφεραν να αλλάξουν τον ατομικό
αριθμό των χημικών στοιχείων. Πριν μια δεκαετία,
οι μηχανικοί του Κολοράντο των ΗΠΑ, Ron Kovac
& Toby Grotz, βοηθούμενοι και από τον Dr Tim
Binderκαι με βοήθημα το αρχείο του μεταφυσικού
επιστήμονα Walter Russell [1871-1963] που ανέφερε
το 1926 το δευτέριο, το τρίτιο, το πλουτώνιο και άλλα
στοιχεία, πειραματιζόμενοι πάνω στις ιδέες του που
είχε γραμμένες και βρήκαν ότι μπορούν να αλλάξουν
την αναλογία οξυγόνου - υδρογόνου στο νερό ή να
μετατρέψουν τελείως τα στοιχεία του νερού, ή να
πλατύνουν τους πυρήνες κάποιων στοιχείων.

32
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Τα πειράματα μεταστοιχείωσης γίνονται σε δι­


αφοροποιημένο μαγνητικό πεδίο. Δεν χρειάζεται
κύκλοτρο ατομικών συγκρούσεων των μορίων, αλλά
μια απλή ώθηση και σωστή χρήση των καταλλήλων
συχνοτήτων, συγκέντρωσης και αποκέντρωσης των
φωτονίων τα οποία παράγουν δίνες φωτός, που ελέγ­
χονται εύκολα.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παραμένουν
μυστικά γιατί φοβούνται μήπως υλοποιηθεί το όραμα
των αλχημιστών να μετατρέψουν τον μόλυβδο σε
χρυσό και ανατρέψουν την οικονομία του κόσμου.
Και ο άνθρωπος μπορεί να μεταστοιχειωθεί σε φως,
στους διάφορους ενεργειακούς χώρους και διαύλους
επικοινωνίας, με κατάλληλη προετοιμασία.

Συσσωρευτής Οργόνης του Βίλχεμ Ράιχ.


Κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία πολλά εγχειρίδια
του Συσσωρευτή Οργόνης, κατασκευαστικές λε­
πτομέρειες και αποτελέσματα χρήσης αυτού, αφού
χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία των ανιάτων
ασθενειών. Όμως ένας τέτοιος συσσωρευτής θα
προκαλέσει ανεργία σε εκατομμύρια ανθρώπους που
ασχολούνται στη βιομηχανία θεραπείας του καρκίνου
και άλλων ανιάτων ασθενειών, καθώς και σε φαρμα­
κοβιομηχανίες.

33
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Συννεφοθραύστης του Βίλχεμ Ράιχ.


Κατασκευάστηκε από τον Βίλχεμ Ράιχ και προκα­
λούσε βροχή χωρίς ψεκασμό των νεφών με χημικά
στοιχεία.
Ο Συννεφοθραύστης βασίζεται στη μηχανική
αιθερικών καιρικών συνθηκών [μελέτη αιθέρα] και
χρησιμοποιεί τεχνολογία χαμηλών απαιτήσεων, που
προϋποθέτει γνώση μετεωρολογίας και οργοτρονικής
από τον κατασκευαστή. (οργοτρονική είναι ο κλάδος που
ασχολείται με τη μελέτη της οργόνης].

Μικροσκόπιο και Γεννήτρια Συχνοτήτων.


Το 1920 στο Σαν Ντιέγκο ο Royal Raymond Rife
εφεύρε ένα υψηλής μεγέθυνσης και ανάλυσης οπτικό
μικροσκόπιο, που μπορούσε να ιδεί εύκολα τα ζωντα­
νά κύτταρα του οργανισμού καθώς και τα μικρόβια
των ασθενειών.
Στο μικροσκόπιο αυτό προσάρμοσε μια γεννήτρια
ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, την οποία μπο­
ρούσε να συντονίσει στη φυσική συχνότητα των
μικροβίων. Όταν αύξανε τη συχνότητα μπορούσε να
προκαλέσει επιλεκτική έκρηξη και να σκοτώσει τα
μικρόβια, τα βακτηρίδια, τα καρκινικά κύτταρα και
να απαλλάξει το άρρωστο σώμα από την ασθένεια.
Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο δεν καλωσορίστηκε
από τον πανίσχυρο ιατρικό σύλλογο των ΗΠΑ αλλά
και πολεμήθηκε μέχρι αφανισμού.

34
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Συσκευή Ηλεκτρονικής Τηλεπάθειας.


Είναι μια συσκευή τρισδιάστατου ολογραφικού ηχη­
τικού συστήματος, που μπορεί να μεταφέρει ήχους σε
οποιονδήποτε χώρο. Με απευθείας δερματική επαφή
κάνει κωφούς να ακούσουν και τυφλούς να ιδούν.
Η συσκευή αυτή μετά την αναγνώριση της ευρεσιτε­
χνίας χαρακτηρίστηκε από την Αμερικανική υπηρεσία
Αμυντικών Πληροφοριών [ΟΙΑ] Άκρως Απόρρητη
και απαγορεύτηκε με νόμο να ξαναμιλήσουν γι αυτή.

Συσκευή "Alpha Learning.".


Ο Σον Άνταμ καθηγητής κβαντοφυσικής
(Έδρα Λουγκάνο της Ελβετίας Ινστιτούτο Alpha Learning
(www.alphalearning.ch) ανακάλυψε από το 1996 την
ανωτέρω συσκευή, η οποία αυξάνει τον δείκτη νοη­
μοσύνης των ανθρώπων και μπορεί να θεραπεύσει τη
δυσλεξία με 100% επιτυχία σε 20- 30 ώρες.
Το 1996 ενώπιον 600 γιατρών, σε ιατρικό συνέδριο
στη Φλόριντα, παρουσίασε τη συσκευή και τα επιτυ­
χή αποτελέσματα της. Στο τέλος του συνεδρίου, του
είπαν: «Η έρευνα σου είναι σωστή αλλά στις ΗΠΑ
θα προκαλέσει ετησίως ζημιά δύο δισεκατομμυρίων
δολαρίων και ανεργία σε 200.000 ανθρώπους και δεν
την υιοθετούμε.»
Η σημερινές φωνές αντιλογίας θεωρούνται επικίν­
δυνες γιατί επιτρέπουν να ακούγονται οι κραυγές της
δυστυχίας των ανθρώπων· όμως οι κραυγές αυτές

35
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

προαναγγέλλουν την προσπάθεια ανάστασης του


πνεύματος και την απαλλαγή της αποκαμωμένης
ανθρώπινης ψυχής από την απερίγραπτη μιζέρια.

Τα Μυστήρια της Δημιουργίας.


Ο άνθρωπος συμβιώνει με έναν ορατό και έναν αόρατο κόσμο,
που χαρακτηρίζεται από την απειρία των μορφών τον. Τους
κόσμους αυτούς τους επισκεπτόμαστε και επικοινωνούμε μαζί
τους δια ζώσης, με τη σκέψη μας, με τη φαντασία μας, ακόμη
και στον ύπνο με τα όνειρα μας.

Ο ύπνος είναι μια προσωρινή κατάσταση θανάτου,


όπου η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα και επισκέπτεται
τον κόσμο από τον οποίον προέρχεται και στον οποί­
ον ζει περισσότερο χρόνο, από ότι ζει στη γήινη υλική
κατάσταση.
Το αστρικό σώμα του ανθρώπου είναι ο ταξιδευτής
του απείρου και του χάους. Αναχωρεί οικειοθελώς για
το σύμπαν και επισκέπτεται τα υπερβατικά πεδία.
Διασχίζει τα αστρικά ρεύματα, δέχεται οράματα και
πληροφορίες τις οποίες ακολούθως μετατρέπει σε νο­
ητικές εικόνες που αποθηκεύει στο υποσυνείδητο του.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τον αόρατο
κόσμο που επισκέπτεται ο άνθρωπος στον ύπνο του,
ή και στον ξύπνιο του. Και όμως υπάρχουν πολύπλο­
κες επιστημονικές συσκευές που φωτογραφίζουν τα
ανθρώπινα όνειρα και τις ανθρώπινες σκέψεις που
είναι ενεργειακές οντότητες.

36
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Η φαντασία μεταφέρει τον άνθρωπο πέρα από την


πραγματικότητα σε γνώριμους κόσμους που ξέχασε
με την ενσάρκωση του στη γη.
Τι είναι η φαντασία; Είναι η αναδρομή του ανθρώ­
που σε μέρη που έζησε σε προηγούμενες ενσαρκώσεις
του, στη γη ή σε άλλα αστρικά συστήματα και τις
εκδηλώνει πότε με εικόνες και πότε με περιγραφές ή
αφηγήσεις.
Προβάλλει η ανάγκη να ερευνήσουμε τον κόσμο
που μας περιβάλλει και να ενταχθούμε μέσα σε αυτόν
με τον αρμονικότερο τρόπο, αν θέλουμε να συμβαδί­
ζουμε με τη λογική του σύμπαντος.
Ο δημιουργός προίκισε το έργο του με άπειρες δυ­
νατότητες και μυστικά, που δεν μπορεί να συλλάβει η
ανθρώπινη σκέψη και η σύγχρονη επιστήμη, η οποία
αρνείται να διδαχθεί από τη σοφία του δημιουργού,
γιατί διεκδικεί τη θέση του.
Ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τον δημιουργό
με αόρατες γέφυρες και μ' ένα μυστηριώδες πλέγμα
ενέργειας και οντοτήτων, που του δίνει τη δυνατότη­
τα να επικοινωνεί μαζί του. Είναι μια πολύπλοκη ενερ­
γειακή οντότητα, που ανήκει σε πολλά επίπεδα και
διαστάσεις. Ανήκει στον ουρανό και τη γη, τον ορατό
και αόρατο κόσμο, στον υλικό και τον άϋλο, τον θεϊκό
και τον ανθρώπινο, είναι μέρος του σύμπαντος και
του δημιουργού.
Συνυπάρχουμε με τις συχνότητες και τους κραδα-

37
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σμούς, τις υπερβατικές και τις ουράνιες οντότητες,


χωρίς ο κόσμος της ύλης να αντιλαμβάνεται την ύπαρ­
ξη τους ή να ενοχλείται από την αόρατη παρουσία τους,
γιατί είμαστε δύο χωριστές πραγματικότητες.
Η γη σύμφωνα με τις πανάρχαιες φιλοσοφικές θεω­
ρίες, είναι ο τόπος της υλικής δοκιμασίας της ανθρώ­
πινης ψυχής, από την οποία όποιος βγαίνει νικητής,
ανέρχεται στον ανώτερο βαθμό μακαριότητας στους
ουρανούς.
Για να βγει νικητής ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρ­
χήσει στις επιθυμίες του, να αποφύγει τη θανατηφόρα
αποπλανητική μαγεία των παθών και τη λαγνεία της
ύλης που ρίχνουν σε λήθαργο την ψυχή και το πνεύμα
και τον οδηγούν στην άβυσσο της ανυπαρξίας, στην
οποία υπάρχει μόνο ο ναός του σκότους και του αφα­
νισμού.
«Περιβάλλεστε από πολύχρωμη αβρογενή ουσία Απολ­
λώνιου φωτός. Όσο ανέρχεται η θετική ενεργειακή σας
δόνηση τόσο πιο πολύ ελέγχετε τις υλικές επιθυμίες σας
και ενισχύεται η αύρα σας που έλκει, τις ουράνιες οντότη­
τες του σύμπαντος.
Αν η οντότητα που σας προσεγγίζει είναι θετική τότε ο
νους συγκινείται και επιτρέπει την επικοινωνία μαζί της.
Αν η οντότητα είναι αρνητική δεν της επιτρέπει να πλησι­
άσει και την απωθεί.
Είστε αυτόφωτες οντότητες και απαστράπτετε σαν
φωτεινά άστρα που κινούνται στην επιφάνεια της Γαίας

38
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

και είναι ορατά από πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι σας


εντοπίζουμε με την τεχνολογία των σκαφών μας όταν μας
καλείτε με την προσευχή σας. Με το φως που εκπέμπετε
σας εντοπίζουν και οι εξωγήινοι πολιτισμοί.
[Σήμερα παρόμοιες φορητές συσκευές ανίχνευσης των ανθρώ­
πων διαθέτει και ο Ελληνικός στρατός και είναι δορυφορικές].
Όταν θα βελτιώσουμε την πνευματική σας κατάσταση
με την ενεργοποίηση της ουδετέρας υπόφυσης του εγκε­
φάλου σας, θα επανέλθουν οι αρχέγονες δυνάμεις σας και
θα δύνασθε να ζείτε χωρίς τους περιορισμούς της ύλης του
χρόνου και της βαρύτητας.
Θα σας αφαιρεθεί η δυσαρμονία του πνεύματος με το
σώμα που έχετε σήμερα, θα μπορείτε να κινείσθε στη Γαία
και στον αέρα και να επικοινωνείτε κατά βούληση νοητικά
ή δια ζώσης τόσο μεταξύ σας όσο και με τις υπερβατικές
οντότητες».Έλεγε το μήνυμα που πήραμε.

Υπάρχουμε και δεν υπάρχουμε ανάλογα με τα κρι­


τήρια, το σύστημα αναφοράς και τη μονάδα μέτρησης
που χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε τη ζωή.
Αν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους γιγαντιαί­
ους αστέρες, μοιάζουμε μπροστά τους όπως μοιάζουν
τα αόρατα μικρόβια μπροστά μας, τα οποία φαίνονται
μόνο με ισχυρότατα ηλεκτρονικά μικροσκόπια.
Αν συγκρίνουμε τη διάρκεια της ζωή μας σε σχέση
με την ηλικία του σύμπαντος, μοιάζει με τη ζωή των
υποατομικών σωματιδίων συγκρινόμενη με τη δική
μας, γιατί αυτά ζουν μερικά δισεκατομμυριοστά του

39
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

δευτερολέπτου.
Αν συγκρίνουμε τη δομή των κυττάρων του αν­
θρώπινου σώματος σε σχέση με την πυκνότητα των
άστρων του γαλαξία μας, τα κύτταρα παρουσιάζουν
μεγαλύτερα κενά από ότι τα άστρα του γαλαξία με­
ταξύ τους.
Σύμφωνα με τις νεώτερες επιστημονικές θεωρίες η
ύλη παρουσιάζει 95% κενό. Τα άτομα δεν συνδέονται
μεταξύ τους και μόλις που εφάπτονται οι τροχιές των
ηλεκτρονίων τους.
Οι κραδασμοί, οι δονήσεις και οι συχνότητες του
ηλιακού μας συστήματος και του ανθρώπινου σώ­
ματος, ως προς τις αόρατες ενεργειακές οντότητες,
βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, «στον πάτο
του πηγαδιού», γιατί οι οντότητες αυτές κινούνται
πέρα από τις συχνότητες του φάσματος του ηλιακού
φωτός.
Οι μορφές της ύλης και οι μεταβολές της είναι
άγνωστες στον σύγχρονο άνθρωπο. Ο οποίος με
την κατάλληλη γνώση μπορεί να αλλάζει και αυτός
μορφές και καταστάσεις όπως το νερό, που κατά πα­
ράξενο τρόπο οι περίεργες ιδιότητες του φαίνεται να
μην συγκινούν ιδιαίτερα τους ειδικούς.
Τα περισσότερα επιστημονικά όργανα κατασκευ­
άστηκαν έτσι ώστε να βλέπουν μόνο την ύλη που
γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις, πλην του υπε­
ρηχογράφου του φασματογράφου, των ακτινών «γ»,
«χ» κ.α.
Οι αισθήσεις δημιουργούν απατηλές πραγματικό-

40
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τητες και μας παραπλανούν· αυτό δεν σημαίνει ότι


είναι άχρηστες, όμως δεν λειτουργούν με τον ίδιο
τρόπο σε όλους τους ανθρώπους· άλλος δεν βλέπει
ή δεν ακούει καλά· άλλος δεν έχει καλή όσφρηση
ή γεύση, ή υπολειτουργεί η αφή του. Σε μερικούς
λειτουργεί η τηλεπάθεια και η έκτη αίσθηση και σε
άλλους όχι. Για ποιους λόγους υπάρχουν αυτές οι
διαφορές; Μήπως για να επικοινωνούμε ή όχι με τον
υπερβατικό κόσμο;
Ονομάζουμε επιστημονική έρευνα κάθε τι που
βλέπουν οι ειδικοί με το μικροσκόπιο, το τηλεσκόπιο
και τα διάφορα όργανα μέτρησης και το εντάσσουν σε
μια κατηγορία ή το δικαιολογούν με εξισώσεις. Είναι
η παραδοχή των πολλών, έστω και αν ξεκίνησαν με
λαθεμένες εκτιμήσεις και αρχές, και βασίζεται κατά
κανόνα μόνο σε ότι αντιλαμβάνονται οι πέντε αισθή­
σεις του ανθρώπου και σε ότι μπορεί να μετρήσει με
τα επιστημονικά όργανα. Η επιστήμη χαρακτήρισε
τις φιλοσοφικές και τις θρησκευτικές θεωρίες πλάνη
και επειδή δεν μπορούσε να εντάξει την ψυχή στις
μαθηματικές εξισώσεις, ή να την παρατηρήσει στο
εργαστήριο με το μικροσκόπιο ή στον ουρανό με τα
διαστημικά τηλεσκόπια, την αγνόησε τελείως και
αρνείται την ύπαρξη της.
Οι επιστημονικές απόψεις περί ψυχής, κατεβάζουν
τον άνθρωπο σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στο ίδιο επί­
πεδο με τους πιο ασήμαντους μικροοργανισμούς, που

π
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

δεν έχουν κανένα άλλο προορισμό από την αυτοσυ­


ντήρηση και την αναπαραγωγή τους. Έτσι η επιστήμη
παρέμεινε παγερά αδιάφορη για τις μεταθανάτιες δο­
ξασίες και εξάντλησε όλη τη δραστηριότητα της γύρω
από την ύλη, για να βελτιώσει τις υλικές απαιτήσεις του
ανθρώπου ή να τον σκοτώσει ή να τον καταστρέψει,
αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ψυχή.
Ο σύγχρονος άνθρωπος συμφώνησε με τους επι­
στήμονες από ανάγκη και έθεσε σκοπό της ζωής του
τον απόλυτο υλισμό. Έτσι όταν ακούει για αορασία,
ενέργεια, κραδασμούς και συχνότητες, δεν νοιώθει
τίποτε, γιατί δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Και όμως
αυτά μπορούν να εξηγήσουν όλα τα ανεξήγητα που
συμβαίνουν γύρω του.
Οι άνθρωποι δεν βλέπουν στο απόλυτο σκοτάδι
αλλά και όταν κοιτάζουν κατ' ευθεία τον ήλιο· δεν
βλέπουν όμως και τα αόρατα μικρόβια, τους ιούς και
τα ατομικά σωμάτια, που είναι όλα υπαρκτές πραγμα­
τικότητες, αλλά δεν φαίνονται λόγω της ατέλειας των
αισθήσεων.
Η δομή του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από
μικροσκοπικά κύτταρα και ενεργειακά πλέγματα, τα
οποία κάτω από ορισμένες συνθήκες συχνοτήτων
και κραδασμών, μπορούν να μεταβάλλουν τη δομή
τους και να μετατρέψουν το ανθρώπινο σώμα σε ένα
ενεργειακό αόρατο σκεπτόμενο σύνολο.
Για να συμβούν αυτά χρειάζονται οι κατάλληλοι

42
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

ενεργειακοί χώροι, οι χρονολογικές προϋποθέσεις, η


ψυχολογική και σωματική προετοιμασία του ανθρώ­
που.
Η σημερινή ανθρωπότητα έχει πολώσει όλες της
τις προσπάθειες της γύρω από υλιστικά θέματα και
απολαύσεις, έτσι αδράνησε το πνεύμα και έχασε ο
άνθρωπος την ουράνια λάμψη της ψυχής και του
σώματος του.
Ο υλισμός μας έκανε να φοβόμαστε τον θάνατο, αν
και είναι αναπόφευκτος και ενώ θα έπρεπε να είμαστε
προετοιμασμένοι γι αυτόν, δεν θέλουμε να πιστέψου­
με ότι κάποτε θα έρθει και η δική μας σειρά για να τον
αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε να ζήσουμε ευτυχείς
και να πεθάνουμε γαλήνιοι, θα πρέπει να προσπερά­
σουμε τις φοβίες του θανάτου και να πιστέψουμε ότι
μπορούμε να γίνουμε αθάνατοι αν το επιδιώξουμε, ή
ότι θα ξαναεπιστρέψουμε ενσαρκωμένοι και πάλι στη
γη αν το θελήσουμε.
Είναι συμπαντική νομοτέλεια ο συνεχής κύκλος
των ενσαρκώσεων, όχι μόνο στη γη και σε άλλους
πλανήτες, αλλά και σε άλλα σύμπαντα, μια δοξασία
που πρέπει να αποτελέσει την πίστη μας που εκφράζει
τη σοφία και την αγάπη του δημιουργού. Πρέπει να
εξαλείψουμε τα ελαττώματα μας, την αρνητικότητά
μας, να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας και να
γίνουμε μυσταγωγοί της αρχαίας Ελληνικής σκέψης,
των αρχαίων Ελληνικών μυστηρίων για να μπορέσου-

43
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

με να κατανοήσουμε τον Υπέρτατο Νου.


Όσο πιο γρήγορα εγκαταλείψουμε το μαντρί του δόγ­
ματος τόσο πιο γρήγορα θα αντιληφθούμε τι γίνεται
γύρω μας.
Τα δόγματα ευθύνονται για την αποκτήνωση των
ανθρώπων και την παρακμή των κοινωνιών. Τα ιερα­
τεία είναι οι εμπνευστές και κήρυκες των πολέμων·
αυτά τους ευλογούν και τους συντηρούν. Θρησκεία
εναντίον θρησκείας, πιστοί εναντίον απίστων.

Ψυχική Φόρτιση
Ο άνθρωπος σήμερα ζει στην εποχή του άκρατου υλισμού
και υποβάθμισης του πνεύματος- θεοποίησε το σώμα του,
έκανε αντικείμενο λατρείας την εμφάνιση του και άφησε
απροστάτευτη την ψυχή του. Έτσι είναι μόνιμα βαριεστημένος,
κουρασμένος και απογοητευμένος, χωρίς χαρά, αν και τα έχει
όλα.

Για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, πρέπει


να προωθήσουμε τις πνευματικές αναζητήσεις και να
περιορίσουμε την υλιστική ασυδοσία της εποχής μας,
για να διατηρήσουμε τη νεανικότητα της ψυχής και
τη φρεσκάδα του πνεύματος μέχρι τα γεράματα.
Πρέπει να αντισταθούμε στον φαύλο κύκλο της
παγκοσμιοποίησης, της καταναλωτικής κοινωνίας
και του αδηφάγου κατεστημένου, που προσπαθεί να
μετατρέψει τις ανθρώπινες ψυχές σε στάνη απογοη-

44
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τευμένων και κουρασμένων προβάτων.


Πρέπει να γίνουμε ενσυνείδητες πνευματικές
οντότητες για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές
καταστάσεις, όπως τον θυμό, την οργή, τη λύπη, τη
στεναχώρια, τη ζήλια και προ παντός το άγχος για την
απόκτηση χρήματος. Το εξουσιαστικό κατεστημένο
υποθάλπει αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ώστε να
αφανίζονται όλα τα αποθέματα θετικής ενέργειας του
ανθρώπινου οργανισμού και να δημιουργούνται προ­
βλήματα υγείας, ώστε να μην μπορούν να σκεφτούν
και να αντιδράσουν.
Το περιβάλλον στο οποίο ζει ο σύγχρονος άνθρω­
πος είναι μολυσμένο από βιολογικούς και χημικούς
ρύπους. Όμως η χειρότερη μορφή ρύπανσης την
οποία αποσιωπούν όλοι είναι η ψυχολογική, η πνευ­
ματική και η συναισθηματική, που οφείλονται στις
αρνητικές ενέργειες και στις αρνητικές σκέψεις που
εκπέμπουν οι προβληματικοί και μονίμως ευερέθιστοι
άνθρωποι. Η ψυχολογική μόλυνση που προκαλούν
στο περιβάλλον που κινούνται και εργάζονται, είναι
συνήθως νευρική έκρηξη, ψυχολογική κατάπτωση και
καταπίεση, κόπωση και απογοήτευση.
Μεγάλα ποσά αρνητικής ενέργειας εκπέμπουν οι
ζητιάνοι, για να προκαλέσουν τον οίκτο των περαστι­
κών, των οποίων διασαλεύουν αρνητικά την ψυχική
τους διάθεση για τη δημιουργία οίκτου.
Όταν τους δίδεται βοήθεια εκπέμπουν ακόμη με-

45
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

γαλύτερη αρνητική ενέργεια, για να αντισταθμίσουν


αυτή που εισέπραξαν από την αρνητικότητα του οίκτου
της ελεημοσύνης. Ο ζητιάνος αντιπαθεί πιο πολύ αυτόν
που τον βοήθησε από αυτόν που περνά αδιάφορος.
Όταν ελεείς ένα ζητιάνο δεν λύνεις το μόνιμο πρόβλη­
μα του, αλλά τον ενθαρρύνεις να γίνει επαγγελματίας
ζητιάνος και επαγγελματίας τεμπέλης που φοβάται την
εργασία.
Εκπομπή αρνητικής ενέργειας παρατηρείται στα
νεκροταφεία και τις κηδείες, στα στέκια των κάθε
είδους εξαρτημένων και περιθωριακών ατόμων, στις
χαρτοπαικτικές λέσχες, στα δικαστήρια, στα καζίνο.
Αρνητική ενέργεια διαχέουν οι ψευδείς ειδήσεις και
τα ακατάλληλα θεάματα των τηλεοπτικών μέσων, τα
οποία είναι έξω από τα παραδεκτά ισχύοντα πρότυπα.
Έτσι αποσυντονίζουν τον ανθρώπινο ψυχισμό, που
δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα κοινωνική
δομή που του παρουσιάζουν.
Αρνητική ενέργεια υπάρχει και στις εκδηλώσεις των
αναρχικών που είναι όλοι εναντίον όλων και κάποιοι
αναλαμβάνουν τον ρόλο του δικαστή ή του δημίου,
που τιμωρεί όποιον θέλει με ζημιές, εμπρησμούς,
τραυματισμούς. Η ιδιότυπη αυτή απόδοση δικαιοσύ­
νης, δημιουργεί αισθήματα αρνητικότητας, απόλυτης
ανασφάλειας και παράγει ένα φαύλο κύκλο μίσους.
Υπάρχουν και οι εριστικοί τύποι, που επιζητούν
την πολυκοσμία, τις συγκεντρώσεις, τα γήπεδα, τις

46
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

εκκλησίες, για να πυροδοτήσουν με τη διαγωγή τους


νευρική έκρηξη του κόσμου και να εισπράξουν την
ενέργεια που εκτονώνεται με την αντίδραση αυτών.
Στις περιπτώσεις αυτές αρνητικότητας αισθανόμαστε
ότι κάτι δεν πάει καλά. Για να αποφύγουμε κάθε φόρ­
τιση, ο καλύτερος τρόπος είναι η φυγή ή η αδιαφορία,
οπότε όλη η αρνητικότητα επιστρέφει στον ίδιο που
την προκαλεί.
Παρατηρούνται όμως και εκπομπές θετικής ενέρ­
γειας, στα πανηγύρια, στους γάμους και διάφορες
χαρούμενες κοινωνικές εκδηλώσεις και διασκεδάσεις.
Δυστυχώς όμως ξεχάσαμε πως να διασκεδάζουμε. Τα
συναισθήματα των ανθρώπων που διασκεδάζουν, δι­
αχέουν θετική ενέργεια η οποία, επηρεάζει και αυτούς
που δεν έχουν σχέση με τη διασκέδαση.
Οι εξουσιαστές φρόντισαν και μετέτρεψαν τις
κοινωνίες σε αγέλες, θρησκευτικές, κομματικές,
ποδοσφαιρικές, αγέλες κοινωνικών οργανώσεων, των
αναρχικών, των ναρκομανών και πολλές άλλες. Οι
αγέλες χάνουν την κρίση και τη λογική τους, ομαδο­
ποιούνται και κατευθύνονται πιο εύκολα από ότι ένας
άνθρωπος μόνος του.
Τα μονότονα σπίτια, οι ψηλές και άκομψες οικοδο­
μές, η έλλειψη πρασίνου, η κατακόρυφη συγκατοίκη­
ση, οι ασφαλτόδρομοι, η συμπεριφορά των ανθρώπων,
η πειθαρχία σε λάθος πρότυπα που μας ενοχλούν, τα
μποτιλιαρίσματα των αυτοκινήτων, οι ουρές των λεω-

47
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

φορείων και των τραπεζών, δημιουργούν ανία, μονο­


τονία, εκνευρισμό και σχεδόν απέχθεια για τον τρόπο
με τον οποίο ζούμε. Αδυνατούμε να ανανεωθούμε, να
συγκεντρωθούμε πνευματικά από την καθημερινή
φθορά και παθαίνουμε ψυχολογικό μαρασμό,που είναι
χειρότερος από τον θάνατο. Αποτέλεσμα όλων αυτών
είναι η αύξηση των ψυχολογικών παθήσεων.
Σαν αντιστάθμισμα των αρνητικών καταστάσεων
προβάλλει ο έλεγχος της οργής, του θυμού, και
όλων των συναισθημάτων, μια προσπάθεια που είναι
πολύ κουραστική. Πρέπει να εναρμονιστούμε με το
περιβάλλον της εργασίας μας και να βοηθήσουμε,
όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους που
εργάζονται μαζί μας για μια ευχάριστη διαβίωση.
«Μην νομίζετε ότι οι πολλοί έχουν δίκιο επειδή είναι
πολλοί. Όταν διαφωνείτε με κάποιον δεν χρειάζεται να
τον πείσετε επιμένοντας στις απόψεις σας. Με τη βία δεν
μαθαίνει κανένας. Αφήστε τους ήσυχους και συνεχίστε
την προσπάθεια της πνευματικής αναζήτησης. Ακολου­
θείστε τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας και ας είστε
μόνοι σας· συνεχίστε να περπατάτε· κάπου θα σας βγάλει·
αυτό το κάπου οι άλλοι δεν το γνωρίζουν.
Όταν φθάσετε στο τέρμα, θα είστε όμοιοι με αστέρια
που λάμπουν πιο πολύ από τον ήλιο, για τις ουράνιες οντό­
τητες που θα σας βλέπουν και οι οποίες θα σας βοηθήσουν
να βαδίσετε στον δρόμο που διαλέξατε. Μπορείτε να απο­
φύγετε την πνευματική φθορά αν το θελήσετε. Μπορείτε

48

1
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

να γίνετε «μαχητές του φωτός» για την υπεράσπιση του


πλανήτη σας από τις επιθέσεις των αποστατών.
Η ενημέρωση των ανθρώπων πρέπει ν' αρχίσει από
αυτούς που συμφωνούν μαζί σας. Πρέπει να βοηθήσετε
τους Ελλάνιους να σπάσουν τα δεσμά που τους έχει φο­
ρέσει το σύστημα, η θρησκεία και όλοι οι μη Ελλάνιοι, που
κυβερνούν την Ελλάνια πατρίδα.»

Δεν αρκεί ένας άνθρωπος να είναι ισορροπημένος


και να έχει γνωρίσει τον εαυτό του· πρέπει και να
πασχίζει να βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο ζει
και κινείται, για να μπορέσει να παραμείνει ισορρο­
πημένος.
Οι διαπιστώσεις της καθημερινότητας βοηθούν να
κάνουμε τη ζωή μας καλλίτερη. Καθένας μόνος του
μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και μπορεί να το
πετύχει. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον,
εκτός από το να τον ενημερώσει. Οι άνθρωποι που
δεν μπορούν να συμβιώσουν με τους άλλους, απο­
κόβονται και γίνονται περιθωριακοί· αυτοί έχουν το
πρόβλημα και όχι οι άλλοι.
Αυτά που ανέφερα τα θεωρώ απαραίτητα για την
ψυχική ηρεμία και γαλήνη του ανθρώπου, προκειμέ­
νου να επιτύχουμε αυτό που επιζητούμε με τη μύηση.

49
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Προειδοποιήσεις Αυτοάμυνας
Οι τολμηρές ιδέες έπαψαν να σοκάρουν, γιατί άντεξαν στον
χρόνο, ωρίμασαν, ένιναν παντοδύναμες και σπρώχνουν το
ανθρώπινο γένος να ανέβει πνευματικά.

Τα νέα στοιχεία που ακολουθούν θα πυροδοτήσουν


ένα πνευματικό ξάφνιασμα για τον καθένα και περισ­
σότερο γι αυτούς, οι οποίοι σε προηγούμενες ενσαρ­
κώσεις τους στη γη, έζησαν τις δοκιμασίες μύησης
των μυστηρίων.
Ο αναγνώστης πρέπει να πάρει θέση αυτοάμυνας,
γιατί υπάρχουν πολύμορφες και καλοστημένες πλε­
κτάνες αποπροσανατολισμού από την εκκλησία και
το εξουσιαστικό κατεστημένο, που προσπαθούν να
προκαλέσουν σύγχυση με τους επαγγελματίες Έλλη­
νες, που παρουσιάζονται σαν μύστες ή ιεροφάντες ή
υπερασπιστές του Ελληνισμού.
Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, πρέπει να επιβιώ­
σουν οι έξυπνοι για να γίνουν δάσκαλοι και συνεχι­
στές της παράδοσης. Πρέπει να ξεπεραστούν όλες
οι φοβίες, οι δισταγμοί και αισθήματα ενοχής που
νοιώθουν κάποιοι όταν βγαίνουν από το μαντρί του
ιερωμένου. Ο μόνος σύμμαχος τους στην προσπάθεια
αυτή, θα πρέπει είναι ο καλύτερος εαυτός τους.
Όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον δογμα­
τισμό και χάνονται στην αβεβαιότητα. Η θρησκεία
και η πίστη είναι προσωπικό ζήτημα επιλογής. Ούτε

50
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

η μία ούτε και η άλλη δίνουν χειροπιαστές αποδείξεις,


για το αν είναι αληθινά ή όχι αυτά που λένε και όμως
πιστεύουμε δογματικά τους ιερούς μύθους χωρίς αντιρ­
ρήσεις.
Οι διάφορες αδελφότητες των Ελληνικών μυστηρί­
ων δεν χάθηκαν. Αναγκάστηκαν μόνο να ζήσουν μέσα
στη σιωπή δυο χιλιάδες χρόνια, για να ξεχαστούν
από τη συνείδηση των Ελλήνων, ώστε να μη κινδυ­
νεύουν να αφανιστούν από τη θρησκευτική μανία.
Οι πάνσοφοι Ιεροφάντες και οι ανώτεροι μύστες των
Ελληνικών μυστηρίων βρισκόταν και βρίσκονται στη
γη για την αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας
και τη σωτηρία του πλανήτη από την οικολογική
καταστροφή.
Από μας εξαρτάται αν με τη βοήθεια των θεών θα
γίνουμε αντάξιοι του πεπρωμένου μας. Οι Θεοί και οι
Ιεροφάντες επιλέγουν τους αδιάφθορους αγωνιστές,
για να τους παραδώσουν τη γνώση που δεν πρέπει να
πέσει στα χέρια διεφθαρμένων ανθρώπων.
Η καθολική αφύπνιση θα επιτευχθεί αν αποβάλουμε
την αρνητικότητα, που προκαλεί την πνευματική
απάθεια και δείξουμε ήθος, εντιμότητα, λογική και
σύνεση. Πρώτα αποκτάται η γνώση και μετά η δύ­
ναμη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δεν χρειάζεται
ανυπομονησία ή περιέργεια.
Ατομα ασταθή και ασύνετα, εγωιστικά και φιλο­
χρήματα, ψευδολόγοι και τυχοδιώκτες που είναι

51
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

υποταγμένοι σε σκοτεινές οργανώσεις και πολύμορφα


ιερατεία, θα ήταν τραγικό να πιστεύουν ότι θα μπορέ­
σουν να πάρουν επαφή με τον υπερβατικό κόσμο.
Εμφανίστηκαν πολλοί μυθομανείς και αγύρτες, που
εξαπατούν τους εαυτούς τους και τους άλλους, διη-
γούμενοι ταξίδια στον ουρανό σαν ευνοούμενοι των
θεών και αφήνουν να εννοηθεί, ότι έχουν καθημερινές
συναντήσεις με τους Ολυμπίους στον Όλυμπο και
αλλού. Αυτοί είναι κοινοί απατεώνες που διαφημίζουν
τη βλακεία σαν εμπορεύσιμο είδος, του οποίου είναι
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι.
Άλλο παρακμιακό είδος είναι οι αυτοχρηζόμενοι
ενσαρκωμένοι Ολύμπιοι, Ήρωες και Ημίθεοι. Κύριο
γνώρισμα τους είναι η προκλητικότητα και αυθάδεια.
Υποτιμούν τη νοημοσύνη των άλλων και εντυπω­
σιάζουν τους αφελείς. Παρασιτούν αδιάντροπα και
πολλές φορές αποσπούν χρηματικά ποσά για δήθεν
εθνικούς σκοπούς. Αποδοκιμάστε τους, είναι όλοι
επαγγελματίες απατεώνες.
Είναι προτιμότερο να αργήσει κάποιος να πάρει
επαφή με το υπερβατικό και ουράνιο, παρά να πέφτει
θύμα του κάθε αγύρτη. Πρέπει να στηριχθεί μόνο
στον εαυτό του και η αλήθεια θα του αποκαλυφθεί·
δεν χρειάζονται επικίνδυνα δεκανίκια.
Τα μηνύματα που παίρνουμε στον υπολογιστή, ή
με φωτεινά οράματα, ή φωτεινές οντότητες, ή με μυ­
στηριώδεις φωνές , ακόμη και με πολύ έντονα όνειρα,

52
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

είναι ουράνια προμηνύματα προς τον άνθρωπο δέκτη.


Πολλές φορές ο καθένας από μας έχει πάρει τα μηνύ­
ματα του, αλλά δεν τα γνώριζε ή δεν τα πρόσεξε ή τα
ξέχασε.
Οι Ολύμπιοι εγκατέλειψαν τη γη μόνο με τη φυσική
παρουσία τους. Υπερβατικά βρίσκονται πάντα κοντά
μας, παίρνουν τα μηνύματα μας και στέλνουν απαντή­
σεις σε όσους το ζητούν.
Όλες οι θρησκείες του κόσμου ενώ υποτίθεται ότι
γνωρίζουν τόσα πολλά για τον θεό και τους αγγέλους,
καμιά δεν αναφέρει από πού ήρθαν, οι θεοί, οι άγγελοι
και οι άνθρωποι. Το ίδιο γίνεται και με τις ψυχές, που
δεν μας λένε οι θρησκείες από πού έρχονται και που
πάνε, και σε ποιο σημείο του σύμπαντος καταλήγουν,
γιατί δεν ξέρουν.
Όποιος θέλει να πάρει, πρέπει πρώτα να δώσει· πρέ­
πει να θυσιάσει τον εγωισμό του και τις υπερβολικές
υλιστικές επιθυμίες και αν προσεγγίσει τους ουράνι­
ους, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει
τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους, ή ότι είναι
εκλεκτός των θεών, γιατί τότε θα χάσει τα πάντα.
Οι πύλες της γνώσης είναι ανοιχτές και περιμένουν
να τις διαβούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι οι υλικές χαρές
της ζωής είναι πρόσκαιρες. Οι λύπες γίνονται πιο
γλυκές όταν ξεπερνάμε την πικρία που τις γέννησε
και σταματήσουμε να τις θυμόμαστε.

53
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Κραδασμοί & Συχνότητες


Η Νέα Θεωρία της Δημιουργίας
Πολλά από τα παράξενα στοιχεία που παραθέτω, όταν είχαν
ανακοινωθεί, πολεμήθηκαν τόσο από την επιστήμη όσο και
από την εκκλησία. Άλλα από αυτά ξεχάστηκαν και άλλα έχουν
γίνει σήμερα αντικείμενα μελέτης από την επιστήμη, ή βρήκαν
εφαρμογές από τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η νέα θεωρία της Δημιουργίας ή Global Scaling


(Σφαιρική Ανεμόσκαλα), διατυπώθηκε το 1989 από
την Ακαδημία Σοβιετικών Επιστημών σαν αποτέλε­
σμα της έρευνας του Ανατολικογερμανού καθηγητή
Φυσικής και Φιλοσοφίας Dr.. Χέρτμουτ Μίλλερ.
[Hartmut Muller].
Η θεωρία αυτή από το 2000 και μετά φαίνεται να
κερδίζει συνεχώς έδαφος, και είναι γνωστή στους
επιστημονικούς κύκλους σαν Θεωρία των Βαρυτικών
Πεδίων, ή του Βαρυτικού Αιθέρα ή του Αιθερικού
Πεδίου ή της Ελεύθερης Ενέργειας.
Η θεωρία αυτή φαίνεται να δίνει πιο πειστικές απα­
ντήσεις από τη γνωστή σε μας θεωρία της Μεγάλης
Έκρηξης [Big-Bag].
Σύμφωνα μ αυτή, τα βαρυτόνια, είναι υποατομικά
σωμάτια πάρα πολύ μικρά, που δημιουργούν τα βα-
ρυτικά κύματα και τον βαρυτικό αιθέρα που καλύπτει
όλο το σύμπαν. Εκπέμπουν βαρυτική ακτινοβολία, και
δημιούργησαν τον κόσμο και τον αναδημιουργούν
συνεχώς.

54
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του βαρυτονίου


αρκεί να σκεφτούμε πως εάν μεγεθύνουμε ένα βα-
ρυτόνιο σε σφαίρα ενός χιλιοστού του μέτρου τότε η
διάμετρος του πρωτονίου θα πρέπει να είναι σφαίρα με
διάμετρο ίση με τη διάμετρο του Γαλαξία, 1018 χιλιόμε­
τρα. Εάν γεμίσουμε ένα κυβικό χιλιοστό με βαρυτόνια
τότε το βάρος αυτού φθάνει στους 10.000.000.000.000.
[Δέκα τρισεκατομμύρια] τόνους.
Έχει διαπιστωθεί ότι στο σύμπαν υπάρχουν ακίνητες
αλυσίδες στάσιμων βαρυτικών κυμάτων ελλειψοει­
δούς μορφής.
Τα κύματα αυτά κινούμενα αρχικά, συνάντησαν
κάποιο εμπόδιο που δεν μπόρεσαν να διασπάσουν,
επιστρέφοντας δε συνάντησαν τον εαυτό τους. Έτσι
δημιούργησαν ένα στάσιμο ελλειπτικό κύμα που
πάγωσε και δεν μετακινείται, αλλά είναι γεμάτο
βαρυτόνια με τρομακτικές δυνάμεις ενέργειας και
βάρους. Δίπλα στο πρώτο πάγωσε το δεύτερο κ.ο.κ
πάλι σε ελλειπτική μορφή και δημιούργησαν τεράστια
βαρυτικά συμπαντικά πλέγματα που κρατούν τους
γαλαξίες και τα άστρα στις θέσεις τους.
Τα βαρυτόνια είναι αυτά που πιέζουν τα σώματα
πάνω στη γη και όχι η έλξη που δεν υπάρχει[!!!].
(Μορφή και διάταξη βαρυτικών κυμάτων φαίνονται στο βιβλίο
μου Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΘΕΩΝ, σελίδες 237. 238, 239).
Τα βαρυτικά κύματα εκμηδενίζουν την έννοια του
χωροχρόνου, εξασφαλίζουν την ακαριαία επικοινωνία
με όλα τα σημεία του σύμπαντος χωρίς χωροχρονι-

55
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

κούς περιορισμούς. Ο Αιθέρας βαρυτονίων επιτρέπει


αλληλοεπιδράσεις σε κάθε σημείο του απείρου, σε χρόνο
μηδέν. Κάθε τι που γίνεται στη γη γίνεται γνωστό μέχρι
τα ακρότατα σημεία του γαλαξία. Τηλεπάθεια, τηλεκί-
νηση, συλλογική μνήμη, υπερβατικές καταστάσεις, όλα
εξηγούνται με τα βαρυτικά κύματα.
Η νέα θεωρία μιλά για πεπερασμένο σύμπαν και άλλα
σύμπαντα. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν από την
ανάκλαση των βαρυτικών κυμάτων που προσκρούουν
σε αδιαπέραστα άκρα. «ΦΡΑΓΜΑ ΦΩΤΟΝΙΩΝ» ή
«ΦΩΤΟΝΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ» χαρακτηρίστηκε από τους
Ολυμπίους. (Βλ. «ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ», σελίδες, 154,155
εκδ. «ΔΙΟΝ»).
Η ενέργεια του Σύμπαντος ανανεώνεται από τα
παράλληλα ή εφαπτόμενα σύμπαντα που υπάρχουν·
τριάντα δύο σύμπαντα υπάρχουν στο φωτονικό πεδίο,
μας είπαν οι Ολύμπιοι.
Τα βαρυτικά κύματα καμπυλώνουν τις ακτίνες
φωτός όταν περνούν πλησίον τους, όπως ο ήλιος
καμπυλώνει το φως των άστρων που οδεύουν προς
τη γη. Στρεβλώνουν τους δίσκους των γαλαξιών και
δημιουργούν βαρυτικές γέφυρες μεταξύ αυτών, σω­
ληνοειδούς μορφής, μέσα από τις οποίες διέρχονται ή
διαφεύγουν άστρα.
Σήμερα έχουμε μια επιστημονική αμφισβήτηση του
χωροχρόνου, της δομής της ύλης και της θεωρίας της
δημιουργίας. Επειδή αγνοούμε τη φύση του φωτονίου,
σημαίνει ότι αγνοούμε τελείως την ύπαρξη μας και

56
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τον άνθρωπο.
Η θεωρία αυτή θα μας βοηθήσει στη συνέχεια να κα­
ταλάβουμε πως λειτουργούν οι συμπαντικές δυνάμεις
που ψάχνουμε να βρούμε.

O Άνθρωπος.
Ο άνθρωπος είναι το ευγενέστερο και το πιο βάρβαρο πλάσμα
της δημιουργίας, θνητό και αθάνατο, εξελισσόμενο προς τη θεία
κατεύθυνση ή αφανιζόμενο στον βούρκο του υλισμού. Δεν είναι
τυχαίο δημιούργημα των τυφλών φυσικών δυνάμεων. Είναι ένα
πολυσύνθετο θεϊκό δημιούργημα, που ζει αιώνια με τις συνεχείς
ενσαρκώσεις του.

Όλες οι ενέργειες του ανθρώπου είναι δεμένες μετα­


ξύ τους και συσχετίζονται με προγενέστερα αίτια, που
οφείλονται στις διαδοχικές ενσαρκώσεις του.
Ο εγκέφαλος παράγει τρία είδη ενεργειών: τις σκέ­
ψεις, που είναι νοητική ενέργεια, τις επιθυμίες, που
είναι αστρική ενέργεια και τις πράξεις, που είναι υλική
ενέργεια.
Όλες οι λειτουργίες στο σώμα ρυθμίζονται από
τον εγκέφαλο που είναι και το πιο άγνωστο τμήμα
του ανθρωπίνου σώματος σε ότι αφορά τον τρόπο
λειτουργίας του. Ο εγκέφαλος ενεργοποιείται από τον
νου με ακτίνες νιονικής ενέργειας, οι οποίες δονούν
τα κύτταρα των εγκεφαλικών νευρώνων και αυτά
ερμηνεύουν τις πληροφορίες που παίρνουν. Αμέσως
προκαλούνται κυτταρικές δονήσεις που αποστέλ-

57
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

λονται υπό μορφή ακτινοβολιών σε όλα τα σημεία του


σώματος και τα οποία παράγουν με τη σειρά τους προ­
καθορισμένα αποτελέσματα δονήσεων και ενέργειας.
Οι δονήσεις αυτές ονομάζονται νοητική ενέργεια, που
εκδηλώνεται με ισχύ και ένταση, ανάλογη των γνώσε­
ων και της ευφυΐας του ατόμου και διαφοροποιείται από
την κατάσταση της υγείας του εγκεφάλου.
Όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος ευρί­
σκονται σε συνεχή δόνηση και παράγουν διάφορες
μορφές ενέργειας, οι οποίες μετατρέπονται σε πληρο­
φορίες από τα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου.
Οι επιθυμίες του ανθρώπου είναι υλικές, ψυχικές και
πνευματικές και ονομάζονται αστρική ενέργεια, επει­
δή δημιουργούνται από το αστρικό σώμα του ανθρώ­
που. Ό,τι αγαθό επιθυμεί περισσότερο ο άνθρωπος, αν
το ζητήσει με πίστη, η φύση του το προσφέρει πάντα
στον κατάλληλο χρόνο. Η ιεράρχηση των επιθυμιών
είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από
τα ζώα.
Όλες οι πράξεις του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της
υλικής ενέργειας και των πληροφοριών που συλλέγει
και αξιολογεί ο εγκέφαλος με τις αισθήσεις του και
ενεργεί ανάλογα.

58
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Κραδασμοί - Δονήσεις και Συχνότητες.


Η πολυπλοκότητα και οι μορφές της ύλης είναι άπειρες και η
κίνηση στη φύση αέναη. Ξεκινά από τα τερατώδη άστρα, έως τα
αόρατα υποατομικά σωματίδια. Υπάρχει κίνηση σε κάθε σημείο
του χώρου και τον χρόνου, σε ορατά και αόρατα. Ακίνητα
σώματα είναι τα νεκρά- δεν υπάρχει όμως τίποτα απόλυτα νεκρό
και επομένως, δεν υπάρχει ακινησία.

Το ανθρώπινο σώμα ακολουθώντας τον παγκόσμιο


νόμο της ύλης, είναι δομημένο με σωμάτια [κύτ­
ταρα] και ενεργειακές δέσμες, που λειτουργούν με
άγνωστους τρόπους, που μόλις σήμερα άρχισε να
υποψιάζεται η επιστήμη. Η κίνηση των ατόμων, των
ηλεκτρονίων, των σωματιδίων και των κυττάρων,
προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις στη μάζα τους
και παράγουν ενέργεια την οποία εκπέμπουν προς το
περιβάλλον.
Όλα τα είδη των μετάλλων, των πετρωμάτων και
των κρυστάλλων, λόγω κινήσεως και κραδασμού των
μορίων τους, παράγουν καθορισμένη ενέργεια. Την
ενέργεια αυτή την ακτινοβολούν στο περιβάλλον με
μια χαρακτηριστική συχνότητα, με αποτέλεσμα να
γνωρίζουμε τι μεταλλεύματα βρίσκονται μέσα στο
έδαφος. Σε αυτή ακριβώς την ιδιότητα στηρίζονται
και οι διάφοροι ανιχνευτές μετάλλων ή πετρωμάτων
ακόμη και νερού.
Ο Αιθέρας ή Οργόνη, είναι η λεπτοδομημένη εκεί­
νη ύλη, μέσω της οποίας κινούνται τα φωτόνια του

59
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ηλιακού φωτός και των άστρων που έρχονται στη γη,


πληροί όλο το σύμπαν, αποτελεί τη συνδετική ύλη των
σωμάτων του σύμπαντος τα οποία εμποτίζει και περι­
βάλλει, όσο σκληρά και αν είναι. Δεν υπάρχει κενό στο
σύμπαν. Είναι γεμάτο αιθέρα, ενέργεια και υπερβατικές
οντότητες.
Η φλόγα της φωτιάς ή το πυρ των άστρων, προκα­
λούν κραδασμούς στον αιθέρα που μας περιβάλλει.
Οι κραδασμοί του αιθέρα προκαλούν κραδασμούς
στον αέρα και μεταφέρουν τη θερμότητα μακριά από
την πηγή της. Όσο μεγαλώνουν οι κραδασμοί τόσο
αυξάνει η συχνότητα τους και πολλαπλασιάζονται τα
θερμοκρασιακά φαινόμενα.
Αν θελήσουμε να συσχετίσουμε το φαινόμενο με­
τάδοσης της θερμότητας με τις αντίστοιχες δυνάμεις
του ανθρώπου, αυτό μοιάζει με τις ψυχικές και τις
νοητικές δυνάμεις που αποστέλλονται μακριά από το
σώμα. Είναι το εσωτερικό πυρ του ανθρώπου.
«Αν κάποιος επισκεφθεί έναν ενεργειακό χώρο σε αρ­
χαιολογικά μνημεία και αντιλαμβάνεται την ιερότητα του
χώρου και η ψυχή του επιθυμεί να ιδεί κάτι υπερφυσικό,
τότε το πνεύμα προκαλεί έντονους κραδασμούς νιονικής
ενέργειας στον εγκέφαλο και τη συνείδηση. Οι κραδασμοί
αυτοί μεταφέρονται σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Ο
εγκέφαλος αρχίζει να ανεβάζει σταδιακά τη συχνότητα
των κραδασμών. Αν η συχνότητα των κυττάρων φθάσει
το μήκος κύματος του ηλιακού φωτός, τότε βαθμηδόν

60
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

αρχίζει ο υλικός κόσμος να χάνεται από μπροστά του


και στα μάτια του εμφανίζεται ένας κόσμος διάφανος
και αιθερικός. Χωρίς να χάνει τίποτε από τη νοητική του
κατάσταση, απομακρύνεται από την τρισδιάστατη πραγ­
ματικότητα και μεταπίπτει σε αιθερική μορφή. Όταν οι
συχνότητες του σώματος ξεπεράσουν τις συχνότητες του
φάσματος του φωτός, τότε εισέρχεται στην υπερβατική
πραγματικότητα, σε άλλη διάσταση και βρίσκεται σε απ'
ευθείας επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, σε απόλυτη
συνειδησιακή κατάσταση.
Εάν δεν φοβηθεί και εάν μπορέσει να ελέγξει αυτή την
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, τότε μπορεί να
ταξιδεύσει στο σύμπαν με το φυσικό του σώμα που έχει
μεταπέσει σε άλλη διάσταση και αντίστροφα μπορεί να
εισέρχεται στον υλικό κόσμο. Δεν εννοούμε ταξίδια του
αστρικού σώματος όταν το πνεύμα εγκαταλείπει το φυ­
σικό σώμα και επανέρχεται· εννοούμε τον αφανισμό του
φυσικού σώματος που αλλάζει μοριακή δομή.» Έλεγε το
μήνυμα που πήραμε.

Οι υπερφυσικές ιδιότητες του ανθρώπου επιτυγχά­


νονται και με τη διάρρηξη της ουδετέρας υπόφυσης
του εγκεφάλου, η οποία αποτελεί το αρχείο πληρο­
φοριών των προηγουμένων ενσαρκώσεων, όπως για
τον εγκέφαλο οι πέντε αισθήσεις, είναι το αρχείο
του υλικού σώματος. Οι κραδασμοί της ουδετέρας
υπόφυσης, εκπέμπονται με ακαριαία ταχύτητα προς

61
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

κάθε κατεύθυνση και γίνονται αντιληπτές από τις


υπερβατικές οντότητες.
Για παράδειγμα αν κάποιος είναι έτοιμος και
σκέπτεται το Όλον Φως, τον Δία, τον Απόλλωνα ή
την Αθηνά, αυτομάτως δημιουργεί στον εγκέφαλο
τις σκεπτομορφές τους, που τις κατευθύνει προς
τις οντότητες αυτές, οι οποίες παίρνουν το νοητικό
μήνυμα σε κάθε περίπτωση.
Η ανθρώπινη συνείδηση πολλές φορές δέχεται
κραδασμούς και ωθήσεις από υπερβατικές οντότητες,
όταν αυτές θέλουν να μας δώσουν διάφορα μηνύμα­
τα, ή να ενεργοποιήσουν τον εγκέφαλο μας. Το ίδιο
συμβαίνει όταν ο άνθρωπος έρχεται σε πνευματική
επαφή με κάποιον, ο οποίος γνωρίζει πιο πολλά από
αυτόν. Οι σκεπτοκραδασμοί του δασκάλου προκα­
λούν κραδασμούς στις σκέψεις των μαθητών που πα­
ρακολουθούν τη διδασκαλία του, οι οποίοι μαθαίνουν
ή δεν μαθαίνουν, ανάλογα με τον βαθμό ευφυΐας του
καθενός.
Οι κραδασμοί του μαγνητικού πεδίου της γης, του
ηλιακού φωτός, του αέρα, της θερμότητας, ρυθμίζουν
τους βιορυθμούς του πλανήτη μας. Ο σπόρος ενός
φυτού που βρίσκεται στο χώμα θαμμένος, κρύβει μέσα
του τον σπινθήρα της ζωής. Πως αντιλαμβάνεται ότι
η στιγμή είναι κατάλληλη για να βλαστήσει; Η ζωή
ξυπνά από τους κραδασμούς που προκαλούν στο έδα­
φος οι σταγόνες της βροχής αλλά και οι ακτίνες του

62
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

ηλίου και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης, που


δημιουργεί διαφορετικούς κραδασμούς στις διάφορες
εποχές του έτους.

0 Εγκέφαλος.
Τα στοιχεία που παραθέτω για τον εγκέφαλο είναι παρμένα
από επιστημονικά, εγχειρίδια ιατρικής και αναφέρονται στη
σύσταση και τη λειτουργία του.

Το βάρος του εγκεφάλου κατά μέσο όρο είναι 1.360


γραμμάρια για τον άνδρα και 1.275 γραμμάρια για τη
γυναίκα.
Στους έξη πρώτους μήνες της ζωής ο εγκέφαλος
στον άνθρωπο διπλασιάζεται και στο πέμπτο έτος
έχει ολοκληρωθεί κατά τα εννιά δέκατα. Μέχρι το
εικοστό έτος ολοκληρώνεται τελείως και έχει το
μέγιστο βάρος. Από το εικοστό πρώτο έτος και μετά
αρχίζει η συρρίκνωση του με απώλεια βάρους ένα
γραμμάριο ετησίως. Στα 70, 80, και 90 χρόνια η μείω­
ση του βάρους του εγκεφάλου είναι 5%, 10%, και 20%
αντίστοιχα και τα κύτταρα γίνονται μικρότερα, με
ανώμαλο περίγραμμα και εμφανίζουν τις γεροντικές
πλάκες αμνησίας του Αλτσχάϊμερ.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από εκατό
δισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία υπάρχουν όταν
γεννιέται το άτομο, που σημαίνει ότι παράγονται
στους εννιά μήνες εγκυμοσύνης εκατό δισεκατομμύ-

63
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ρια κύτταρα δηλαδή παράγονται 257.000 το λεπτό ή


4.300 κύτταρα το δευτερόλεπτο. Κάθε κύτταρο έχει
χίλιες χημικές ουσίες. Τα νευρικά κύτταρα αναγνω­
ρίζονται μεταξύ τους λόγω της χημειοσυγγένειας που
υπάρχει.
Οι συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων είναι 1.015 και ο
καθένας νευρώνας δέχεται πληροφορίες από άλλους
χίλιους. Κάθε νευρώνας έχει ένα εκατομμύριο αντλίες
που μετακινούν διακόσια εκατομμύρια ιόντα νατρίου
το δευτερόλεπτο.
Η μετάδοση μιας πληροφορίας από ένα νευρικό σύ­
στημα σε ένα άλλο, χρειάζεται χρόνο τρία δέκατα του
εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Ο εγκέφαλος,
αυτό το μυστηριώδες όργανο του ανθρώπου, μπορεί
να στείλει με την άγνωστη δύναμη του, τον άνθρωπο
στους ουρανούς σαν μαχητή φωτός, χωρίς τα σκάφη
της τεχνολογίας.
Η ταχύτητα των κυμάτων "Α" του εγκεφάλου,
βρίσκεται στη συχνότητα μεταξύ 7,49 και 7,86 του
ηλιακού φωτός. Τα σωμάτια "Α" έχουν ταχύτητα
15-25.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Το 7,49 είναι
η συχνότητα μαγνητικού συγχρονισμού του πλανήτη
[Μαγνητικό Πεδίο Βαρύτητας] και το 7,86 είναι η συ­
χνότητα της ακτίνας φωτός όταν κάνει τον γύρο της
γης. Όταν ο εγκέφαλος συντονίζεται μεταξύ αυτών
των συχνοτήτων, αποκτά την απόλυτη ηρεμία.
Πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και τι

64
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

μηνύματα εκπέμπει; Προς τα πού τα στέλνει; Με τι δυ­


νάμεις είναι συνδεδεμένος; Πως λειτουργεί η διόραση
και η έκτη αίσθηση;
Όλα αυτά είναι ερωτήματα που προσπαθούμε να
ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε, προκειμένου
να δώσουμε διέξοδο στις μεταφυσικές αναζητήσεις
μας. Με λίγη άσκηση και πολύ γνώση μπορούμε να
απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά.
Ο εγκέφαλος, αυτό το ανεξιχνίαστο ανθρώπινο όρ­
γανο μπορεί να αχρηστευθεί από το εναλλασσόμενο
άναμμα και σβήσιμο πηγών υψηλών συχνοτήτων, που
εκπέμπουν φως πάνω από 40 Hertz, το οποίο προκα­
λεί κρίσεις επιληψίας. Σε μερικά κέντρα διασκέδασης
η εκπομπή φωτός φθάνει τα 200 Hertz και στα ρέϊβ-
πάρτι τα φώτα αυτά μαζί με τα χάπια «Έκσταση»,
αχρηστεύουν τα κύματα "Β" του εγκεφάλου και μπο­
ρούν να οδηγήσουν στην απώλεια της συνείδησης,
την παραφροσύνη και τον θάνατο.

Μνήμη.
Πολλοί άνθρωποι απορούν γιατί δεν μπορούμε να θυμηθούμε
προηγούμενες ενσαρκώσεις μας. Αν θυμόμασταν προηγούμενες
ενσαρκώσεις πιθανότατα δεν θα είμασταν ποτέ ευτυχισμένοι.
Το ότι δεν θυμόμαστε τίποτε, πρέπει να το θεωρήσουμε θεϊκή
παροχή προς τον άνθρωπο. Αλλά ούτε τις εμπειρίες του πρώτου
έτους τις ζωής μας θυμόμαστε. Σημαίνει πως δεν υπάρχουν;

Ο κοινός άνθρωπος είναι αδύνατο να θυμηθεί

65
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

προηγούμενες ζωές του. Αυτό όμως ήταν κάτι που


μπορούσε να κάνει ο μύστης της αρχαιότητας.
Η άρρητη γνώση δίνει την ικανότητα στον εγκέ­
φαλο να συλλαμβάνει τις ακτίνες που συνδέουν το
φυσικό ανθρώπινο σώμα με τον αιώνιο υπερβατικό
εαυτό του, που τον ακολουθεί. [Διόραση, Διακοή,
Διαίσθηση, μεταβίβαση ή υποκλοπή σκέψεων].
Όταν ο εγκέφαλος εξασκηθεί και φθάσει στην ανώ­
τερη βαθμίδα κατανόησης του κόσμου, τότε μπορεί
να πάρει επαφή με το παρελθόν του και να θυμηθεί
τις ενσαρκώσεις του, γιατί έχει ενσαρκωθεί χιλιάδες
φορές.

Σκέψεις και Σκεπτομορφές.


Από την επίδραση υπεριωδών και υπέρυθρων ακτινών,
παράγονται εντυπώσεις που προέρχονται από αόρατες
πραγματικότητες, που βρίσκονται έξω από τις συχνότητες του
φάσματος του ηλιακού φωτός. Τι ήθελε ο δημιουργός να κρύψει
από τις ανθρώπινες αισθήσεις και δεν τις φανέρωσε;

Πολλά είναι αυτά που δεν βλέπουμε και δεν ακούμε,


αλλά ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν.
Οι σκεπτομορφές ανήκουν στην κατηγορία των αό­
ρατων αιθερικών πραγματικοτήτων.
Η νόηση σε ώρες λειτουργίας είναι μια διεργασία
απείρου ομορφιάς· δημιουργεί ιριδίζοντες χρωμα­
τισμούς που οφείλονται στην ακαριαία κίνηση των
νιονίων του εγκεφάλου. Όσο οι σκέψεις ανέρχονται

66
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

σε υψηλότερα επίπεδα, τόσο τα χρώματα γίνονται πιο


έντονα και ακτινοβολούν. Η νόηση παράγει δονήσεις
και κραδασμούς, που αποστέλλονται με νοητικά κύ­
ματα στα κύτταρα του εγκέφαλου. Ο εγκέφαλος τα
μετατρέπει σε σκέψη. Κάθε σκέψη προκαλεί και αυτή
συχνότητες, ταλαντώσεις και κραδασμούς που μορφο­
ποιούνται και μετατρέπονται σε σκεπτομορφές.
Για να έχουμε μια ανώτερης ποιότητας σκεπτομορ-
φή, απαιτείται η ενεργή συμμετοχή της ψυχής, του
πνεύματος και της νόησης που δημιουργούν έναν
διαυγέστατο τριπλό κραδασμό. Η σκεπτομορφή είναι
ζωντανή λεπτοφυής αιθερική ύλη, φωτίζεται από το
πνεύμα, εμψυχώνεται από την ψυχή, ζωογονείται από
τη νόηση, κινείται στο νοητικό και αστρικό πεδίο και
εμφανίζεται πολύχρωμη. Τα χρώματα των σκεπτο-
μορφών ιριδίζουν, γιατί δημιουργούνται από νιονική
ενέργεια και είναι ορατά από τις ουράνιες οντότητες,
καθώς και από υπερευαίσθητα άτομα, τα οποία
μπορούν να τις ζωγραφίσουν, και από τη σύγχρονη
τεχνολογία η οποία μπορεί και τις φωτογραφίζει.
Όταν διαμορφωθεί, η σκεπτομορφή εξέρχεται
από τον εγκέφαλο, αιωρείται με ένταση και δύναμη
ανάλογη με την πνευματικότητα της σκέψης, την
επιθυμία και το πάθος του ανθρώπου. Εάν οι σκέψεις
είναι πνευματικής φύσης και ανιδιοτελείς, εμφανίζο­
νται καθαρές, ισχυρές και μπορούν να διεγείρουν τις
σκέψεις και άλλων ανθρώπων και να ενεργοποιήσουν

67
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

θετικά τα αισθήματα τους.


Καλές ή κακές σκέψεις που αποστέλλονται από έναν
άνθρωπο σε κάποιον άλλον, μπορούν να προκαλέσουν
συμπαθητική ανταπόκριση άρνησης ή αποδοχής.
Ο υλιστής άνθρωπος παράγει αδύναμες σκέψεις από
βαριά σωμάτια· η ένταση τους είναι χαμηλή και συ­
γκεχυμένη· το χρώμα τους είναι θαμπό και σκοτεινό·
δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτόν που τις
παράγει και γρήγορα χάνονται και σβήνουν.
Η μορφοποιημένη σκεπτομορφή όταν δεν απο­
στέλλεται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, σαν
δημιούργημα νιονικού φωτός και αιθερικής ουσίας,
αποσπάται, αιωρείται στον αέρα και πλανάται στον
χώρο, εκπέμποντας δονήσεις. Αν δεν έρθει σε επαφή
με άλλο νοητικό σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
διαλύεται. Εάν όμως προκαλέσει κραδασμό σε κάποιο
άλλο νοητικό σώμα, αυτό ενεργοποιεί την ελκτική
δύναμη του και την απορροφά. Μπορεί όμως να
συλληφθεί από κάποιον άλλον εγκέφαλο, ο οποίος
την αντιλαμβάνεται από μακρινές αποστάσεις με τη
φυσική του όραση ή με τη διόραση που επίσης την
απορροφά.
Οι σκεπτομορφές διακρίνονται σε ανώτερες και κα­
τώτερες, ανάλογα με το ποιος τις εκπέμπει και το είδος
της μορφής της. Δεν είναι αυταπάτες ή παραισθήσεις
ή δαιμονικά πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι
υπάρχουν και κάποιες αισθήσεις που βρίσκονται έξω

68
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

από το πλέγμα των γήινων φυσικών νόμων.


Σήμερα η επιστήμη μπορεί και τις φωτογραφίζει
πριν βγούνε από τον εγκέφαλο, όταν βρίσκονται στο
στάδιο διαμόρφωσης τους, όμως δεν την ικανοποιεί το
επίτευγμα αυτό· προσπαθεί με τεχνικά μέσα να συλ­
λαμβάνει τις πλανώμενες σκεπτομορφές σε δέκτες,
όπως συλλαμβάνονται οι εικόνες της τηλεόρασης από
την τηλεοπτική συσκευή. Μια τέτοια τεχνολογία θα
υποβαθμίσει τελείως την ανθρώπινη προσωπικότητα
και θα κάνει τον άνθρωπο να μη θέλει να σκέπτεται.
Μια ορισμένη σκεπτομορφή, καθαρή, έντονη και
με καθορισμένη κατεύθυνση, γίνεται πανίσχυρη και
μπορεί εύκολα να φθάσει στον προορισμό της και
να δημιουργήσει τον εαυτό της στο ορατό οπτικό
φάσμα. Οι δονήσεις της σκέψης, όταν προσκρούουν
σε άλλο νοητικό σώμα, προκαλούν κραδασμό της
αυτής εντάσεως και του αυτού επιπέδου. Το αποτέ­
λεσμα της επίδρασης είναι ανάλογο με την απόσταση,
τη δύναμη πρόσκρουσης και την καθαρότητα της
σκέψης. Οι κραδασμοί των σκέψεων ενός δασκάλου,
αναταράσσουν τους κραδασμούς και τις συχνότητες
των σκέψεων των μαθητών του.
Οι Ιεροφάντες των μυστηρίων είχαν επιτύχει τον
απόλυτο συντονισμό πνεύματος, ψυχής και σώματος
και γνώριζαν τις σκέψεις των μυστών κάθε στιγμή,
καθώς και τις ουράνιες παρουσίες στο ηλιακό μας
σύστημα.

69
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Οι κραδασμοί του Ιεροφάντη επενεργούσαν στους


κραδασμούς του εγκεφάλου των μυστών και προκα­
λούσαν πνευματική και ψυχική διέγερση, που αύξανε
την κραδασμιακή τους ικανότητα. Έτσι μπορούσαν
να συλλαμβάνουν σκεπτομορφές οι οποίες σε άλλες
περιπτώσεις θα ξέφευγαν ή δεν θα μπορούσαν να τις
συλλάβουν μόνοι τους.
Τα κύματα συναισθημάτων των ανθρώπων προκα­
λούν συναισθηματικές δονήσεις και κυρίως την ώρα
της προσευχής. Η συγκέντρωση των σκέψεων των
προσευχομένων στο πρόσωπο του θεού ή κάποιου
αγίου, διεγείρουν συναισθήματα και αφυπνίζουν
σκεπτομορφές, που γίνονται πολύ έντονες και ορατές
από τις ουράνιες οντότητες.
Όταν έχουμε τη σκέψη μας προσηλωμένη σε γνω­
στά μας πρόσωπα, η ένταση της σκέψης που αποστέλ­
λουμε είναι ανάλογη με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ
μας. Η σκεπτομορφή εξερχόμενη από τη νόηση μας
κινείται προς το πρόσωπο που σκεπτόμαστε, επικά-
θεται στο νοητικό του πεδίο και ενεργοποιείται όταν
το θελήσει.
Η σκέψη της μάνας όταν προσεύχεται στον θεό για
να προστατεύει το παιδί της, δημιουργεί σκεπτομορ­
φές που αποστέλλονται σε αυτό, επικάθονται γύρω
του σε κύκλους προστασίας, που είναι ορατοί από τις
ουράνιες οντότητες αλλά και υπερευαίσθητα άτομα.
Οι σκεπτομορφές που δημιουργούνται από βρώμι-

70
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

κες σκέψεις, υλιστικές επιθυμίες ή κακές ιδέες, είναι


βαριές και σκοτεινές και δεν μπορούν να εκτοξευτούν
μακριά από αυτόν που τις παράγει. Περιβάλλουν το
σώμα του σαν βαρύ μαύρο σύννεφο, περιφέρονται
γύρω από αυτό και τελικά επικάθονται πάνω του. Η
συσσώρευση πολλών αρνητικών και ρυπαρών σκε-
πτομορφών, αποσυντονίζουν τελείως τον εγκέφαλο
που τις δημιουργεί, κυριεύουν την ψυχή και το πνεύμα
και ο άνθρωπος αρρωσταίνει ψυχικά, γίνεται παράλο­
γος και τότε λέμε ότι μπήκε στον πειρασμό ή κατά τη
λαϊκή φράση «Μπήκε ο διάβολος μέσα του» και έκανε
τις όποιες κακές πράξεις. Όταν κάνουμε κακές σκέψεις
για κάποιον που βρίσκεται κοντά μας, οι σκεπτομορ-
φές που του αποστέλλονται είναι άσχημες και απο­
κρουστικές. Όταν ο δέκτης είναι πιο ισχυρός από τον
πομπό τότε αυτές προσκρούουν με ορμή στον δέκτη
και επιστρέφουν με μεγαλύτερη ορμή πίσω στον ίδιο
τον πομπό, που αρχίζει να υφίσταται τα καταστροφικά
αποτελέσματα τους.
Γεννιόμαστε με γνώσεις, αντιλήψεις και ιδέες που
είναι καταχωρημένες στον εγκέφαλο από προηγού­
μενες ενσαρκώσεις και ονομάζονται έμφυτες γνώσεις·
υπάρχουν και οι επίκτητες που είναι αποτέλεσμα της
παιδείας και της αναζήτησης του ατόμου.
Ο νους αναπτύσσεται μόνο με τη σκέψη. Διάβασμα
και πολύ σκέψη και όχι διάβασμα για το διάβασμα. Αν
συσσωρεύουμε σκέψεις που δεν τις έχουμε επεξεργα-

71
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

στεί, είναι κόπος χωρίς ουσιαστικό όφελος.


Το διάβασμα οικοδομεί τη γνώση και το βιβλίο
παρέχει τα ερεθίσματα για μελέτη, έρευνα και για
σκέψεις. Όποιος διαβάζει ένα βιβλίο για να δεχθεί
κραδασμούς από τη μελέτη του, θα πρέπει να συ­
ντονιστεί με τους κραδασμούς του συγγραφέα για να
εισχωρήσει στη σκέψη του και να πετύχει τη δική του
νοητική διέγερση, που μπορεί να προσπεράσει όλα τα
όρια.

Έρευνα Υπερβατικού.
Ο ερευνητής που ερευνά το υπερβατικό, θα πρέπει να ξέρει
ότι ποτέ δεν θα έχει χειροπιαστές αποδείξεις για να υποστηρίξει
τις απόψεις του και τις εμπειρίες του. Γιατί οι υπερβατικοί και
ουράνιοι κόσμοι δεν δίνουν διαπιστευτήρια σε κανέναν.

Μπορεί ο ερευνητής να ταξιδέψει κατά βούληση με


το αιθερικό του σώμα, μακριά από το φυσικό, με την
ταχύτητα της σκέψης, με απόλυτη διαύγεια νοημοσύ­
νης και αυτοσυνείδηση. Μπορεί να βιώσει εμπειρίες,
να συλλέξει πληροφορίες και να τις καταχωρήσει σαν
γνώση στον εγκέφαλο του. Μπορεί στα ανώτατα
επίπεδα να αποκτήσει γνώσεις και να κάνει τα ταξί­
δια αυτά με το φυσικό του σώμα, αλλά ποτέ δεν θα
μπορέσει να φέρει σαν απόδειξη, όντα που ανήκουν
σε άλλη διάσταση, ή να αποδείξει την ύπαρξη τους με
υλικά πειστήρια.
Οι κόσμοι της ψυχής και του πνεύματος, είναι

72
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

υπαρκτοί, μόνο που δεν μπορούμε να τους ψηλαφί­


σουμε, όπως γίνεται με τον υλικό μας κόσμο. Πολλοί
απογοητεύονται και παραιτούνται γιατί είναι ανυπό­
μονοι και άλλοι θεωρούν τις εμπειρίες επαφής με τις
υπερβατικές οντότητες ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις
ή οφθαλμαπάτες.
Χρειάζεται υπομονή και έρευνα γιατί οι υπερβατικές
εμπειρίες από μόνες τους περιέχουν το στοιχείο του
μυστηρίου και του φόβου.

Φόβος.
Ο φόβος είναι ένας κυματισμός δόνησης συναισθηματικής
φύσεως που προκαλεί κραδασμούς στην αύρα του σώματος.
Ανάλογα με την ένταση του κραδασμού δημιουργείται φόβος ή
πανικός.

Όταν οι δονήσεις ενός πανικόβλητου ατόμου


επεκταθούν, επηρεάζουν την αύρα και των άλλων,
που φοβούνται χωρίς να ξέρουν το γιατί. Ανάλογες
δονήσεις προκαλούνται και από την υπερβολική χαρά
ή τη λύπη.
Ο ερευνητής του υπερβατικού και του ουράνιου,
πρέπει να διαθέτει θάρρος και ψυχραιμία, γιατί όσο
θα προχωρεί η έρευνα του, κάθε εμπειρία που θα βιώ­
νει θα είναι πρωτόγνωρη και μοναδική, που συνεχώς
θα τον συγκλονίζει. Ο ψυχικός αιφνιδιασμός σε κάθε
περίπτωση θα είναι απόλυτος.
Πρέπει να προετοιμάσει τον εαυτό του για το μέ-

73
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

γεθος της χαράς ή του φόβου που μπορεί να αντέξει,


πριν ξεκινήσει την προσπάθεια της έρευνας. Πρέπει να
γνωρίζει ότι ο δρόμος που βαδίζει βρίσκεται ακριβώς
στο σύνορο μεταξύ ζωής και θανάτου.
Όσο θα προχωρά η έρευνα της γνώσης και των
αρρήτων μυστικών, θα συναντά εμπειρίες που δεν
θα μπορούν να εννοήσουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά
και τις εμπειρίες αυτές δεν θα πρέπει να τις κάνει
τηλεοπτικό σήριαλ, γιατί είναι αυστηρά προσωπική
υπόθεση.
Οι φυσικές μας αισθήσεις δεν μας επιτρέπουν να
ιδούμε τον υπερβατικό και ουράνιο κόσμο, γιατί δεν
είμαστε προετοιμασμένοι να δεχτούμε τόσο έντονες
συγκινησιακές καταστάσεις. Θα κατέρρεε ο άνθρωπος
ψυχολογικά. Ο γνώστης της αλήθειας διατηρεί την
εσωτερική του γαλήνη, τη σιγουριά, την αυτοκυριαρ­
χία του και δεν πανικοβάλλετε, αλλά απολαμβάνει τη
θεϊκή ευαρέσκεια.
Ο άνθρωπος, με τις συνεχείς ενσαρκώσεις του είναι
φορέας της αιωνιότητος. Ο θάνατος είναι διαφορε­
τικό γεγονός γι αυτόν που περιμένει καρτερικά την
έλευση του και διαφορετικό γι αυτόν που ανεβαίνει
καθημερινά τα σκαλοπάτια του.
Εάν ο ερευνητής δεν αποβάλλει τον φόβο των αι­
ώνιων βασανιστηρίων της κόλασης και πιστεύει στα
παραμύθια που επινόησαν στενόμυαλοι και αμαθείς
ιερωμένοι, είναι καλλίτερα να σταματήσει την έρευ-

74
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

να, γιατί θα κουράζεται άδικα. Υπάρχει μια περίοδος


εξιλέωσης, δοκιμασίας και εξαγνισμού των ψυχών, πριν
εισέλθουν στη μακαριότητα των Ηλυσίων πεδίων, που
δεν έχει καμία σχέση με τους μύθους των θρησκευτικών
παραμυθιών.
Η αξιοθρήνητη δοξασία που καλλιέργησε το αμα­
θέστατο ιερατείο για αιώνιες τιμωρίες, τρομάζει τις
αδύναμες ψυχές, που δεν αντιλαμβάνονται τη θρη­
σκευτική βλασφημία, που θέλει τον δημιουργό έναν
ασπρομάλλη και ιδιότροπο γέροντα, τύραννο και
δυνάστη των ανθρώπινων ψυχών, που ευχαριστιέται
με τα βασανιστήρια των ανθρώπων.

Η πνευματικότητα του Ανθρώπου.


Στην πνευματική ζωή του ανθρώπου υπάρχουν νόμοι όπως
και στην αντίστοιχη υλική.

Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στους νόμους αυτούς


χρειάζεται ειδική προσπάθεια ώστε να χτυπήσουμε
την πόρτα των ουρανών και να μας ακούσουν. Δεν
χρειάζεται φόβος και τρόμος, παρακάλια και τάματα,
προσκυνήματα και λατρεία προσώπων, όπως στον
εβραιοχριστιανισμό. Χρειάζεται ψυχική προετοιμασία
και σεβασμός του υπερβατικού κόσμου, αλλιώς καμία
προσπάθεια δεν πρόκειται να ευοδωθεί.
Ο πνευματικός άνθρωπος, ή ο άλλος μας εαυτός,
ή φωνή της συνείδησης, ή φωνή της λογικής, που

75
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

κρύβει ο καθένας μέσα του, είναι πιο σιωπηλή και από τη


σιωπή και ακούγεται μόνο στη βαθιά ηρεμία της σιγής.
Δυστυχώς η φωνή αυτή έχει τεθεί εκτός ενέργειας από
τις υλικές επιθυμίες, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός
του ανθρώπου. Αυτός ο άλλος μας εαυτός, μπορεί να
δαμάσει την κατώτερη φύση τις επιθυμίες και τα έν­
στικτα, ανεξάρτητα με τα εμπόδια που θα συναντήσει.
Μπορεί να μας κατευθύνει στις σωστές ενέργειες και
να πάρει τον έλεγχο των πράξεων του ανθρώπου, με τις
εμπειρίες που μεταφέρει από προηγούμενες ενσαρκώ­
σεις. Η προσπάθεια είναι δύσκολη όμως πολλές φορές
έχει θετικά αποτελέσματα.
Η μεγαλύτερη προϋπόθεση για να πάρει ο άνθρω­
πος επαφή με το υπερβατικό και το θείο, είναι η αγάπη
που πρέπει να πλημμυρίζει την καρδιά του. Η αγάπη
είναι το ένδυμα της μακαριότητας, είναι η εξιλέωση
των ανομημάτων, είναι η αναγέννηση της ζωής. Όταν
αγαπά ο άνθρωπος μπορεί και χαίρεται, όχι μόνο με
τη δική του χαρά, αλλά και με τη χαρά των άλλων
και τότε ανοίγουν οι πόρτες των ουρανών διάπλατα.
Η υγιής πνευματική αγάπη είναι αιώνια και ακολουθεί
τον άνθρωπο και μετά τον θάνατο.
Για να μάθεις να γράφεις χρειάζεται κάποιος να σου
μάθει τα γράμματα. Για να αναζητήσεις το υπερβατικό
και το ουράνιο, κάποιος πρέπει να σου πει ότι υπάρχει
και πως θα το συναντήσεις. Για να σου πει κάποιος
πως θα αγαπάς δεν γίνεται, αν δεν το καταλαβαίνεις.

76
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Είναι βέβαιο ότι η αλήθεια πρέπει να αποκαλύπτεται


μόνο στους άξιους, που μπορούν να τη σεβαστούν και
να την καταλάβουν, για να αποκτήσουν τις αρετές της
σεμνότητας, της πιστότητας, της ελευθεροφροσύνης
της δικαιοσύνης και της εγκράτειας, που ανεβάζουν
ψηλά τον άνθρωπο.

Η Προετοιμασία Έρευνας
Όσοι ψάχνουν την άρρητη γνώση των μυστηρίων χρειάζονται
ψυχοπνευματική προετοιμασία και τήρηση ορισμένων κανόνων
και αρχών.

Πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν


αυτό που σκοπεύουν να επιχειρήσουν. Η σύγχρονη
ψυχολογία διδάσκει ότι μπορούμε να πετύχουμε ό,τι
σκεφτόμαστε.
Ο ερευνητής πρέπει:
• Να γνωρίζει ότι η θέληση είναι παντοδύναμη και
ανεξερεύνητη, επηρεάζει δε θεούς και ανθρώπους.
• Να μην πιστεύει στην τύχη, τη μοίρα και το πεπρω­
μένο γιατί αλλάζουν συνεχώς. Να πιστεύει μόνο
στις δυνάμεις του.
• Να είναι τολμηρός. Ο τολμών νικά.
• Να μην υποτιμάει τον εαυτό του, γιατί νεκρώνει τη
δύναμη και τη θέληση του.
• Να υπάρχει υπομονή και επιμονή. Η υπομονή

77
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ανατρέπει αυτό που λένε πεπρωμένο και η επιμονή


αυτό που λένε τύχη.
• Να μην είναι ανυπόμονος. Να μην χρονοτριβεί με
αναβολές και να μην αμφιβάλλει για την επιτυχία
του σκοπού του.
• Να μην τρομάζει από τα λάθη και τις αποτυχίες·
από αυτά μαθαίνει. Για κάθε αποτυχία ή επιτυχία,
υπάρχει μια αιτία· ας ψάξει να τη βρεί. Η αποτυχία
είναι μια απλή καθυστέρηση του επιδιωκόμενου
σκοπού.
• Να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια όταν αποτύ­
χει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια σημαντική ευκαι­
ρία στη ζωή τους, που πάντα έρχεται, αρκεί να την
περιμένουν.
• Να μην υπάρχει εγωισμός, υπεροψία, το αίσθημα
ανωτερότητας και του εκλεκτού· είναι εκδηλώσεις
διαταραγμένων ανθρώπων.
• Να έχει εννοήσει το «Γνώθι σ' αυτόν», που είναι η
δυσκολότερη προσπάθεια.
• Αν δεν καταφέρει να επικοινωνήσει, το λάθος δεν
είναι των Ολυμπίων, αλλά δικό του και πρέπει να το
διορθώσει.
Για να προχωρήσει κάποιος στην άρρητη γνώση,
πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης
και επικέντρωσης της σκέψης και του πνεύματος στο
θείο, τη δεδομένη στιγμή.
Η αυτοσυγκέντρωση είναι:

78
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

• Η προσπάθεια της ενσυνείδητης συλλογής του


Απολλώνιου φωτός από τους ουρανούς, το οποίο
εξασφαλίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις
ουράνιες οντότητες και τη βάση της δημιουργίας.
• Η αυτοδίδακτη επιστήμη, η οποία ξεκινά πάντα με
νοητική συγκέντρωση και τη σκέψη προσηλωμένη
στην Υπέρτατη Θεότητα, με την οποία ζητάμε
απαιτητικά την επικοινωνία και την επαφή μαζί
της.
Η αυτοσυγκέντρωση δεν είναι:
• Μια προσευχή, γιατί στην προσευχή παρακαλάμε
για κάτι. Παρακαλάμε σαν ζητιάνοι για ψίχουλα
και τα παρακάλια από μόνα τους φανερώνουν
αδυναμία, η οποία εξασθενίζει την ψυχική ενέργεια
και την κάνει να φαίνεται σαν αρνητική. Οι ουρά­
νιες οντότητες λυπούνται όταν βλέπουν τις πολλές
ικεσίες, αντί να προσπαθεί μόνος του ο άνθρωπος
να επιλύσει τα προβλήματα του. (Αυτό οι ιερωμένοι το
διδάσκουν με «Το πολύ το κύριε ελεησον το βαριέται και ο
θεός»].
• Μια ευχαριστία που αναπέμπουμε στο θείο όταν
βρισκόμαστε σε στιγμές ψυχικής ευδαιμονίας και
ευτυχίας και αισθανόμαστε την ανάγκη να το
ευχαριστήσουμε. Στην περίπτωση αυτή η ψυχική
ενέργεια είναι πιο έντονη.
Τέλος η αυτοσυγκέντρωση σε συνδυασμό με τη
μύηση καταφέρνει να εκτοξεύσει το πνεύμα του αν­
θρώπου στο άπειρο και να χτυπήσει την πόρτα των

79
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ουρανών, όχι παρακαλώντας σαν ικέτης, αλλά σαν


απαιτητικός πνευματικός επισκέπτης της Παγκόσμιας
Ψυχής και να ζητήσει να πάρει αυτά που του οφείλουν
οι θεοί. Καλλιεργείται έτσι η διάθεση συνομιλίας με
τον Υπέρτατο Νου και επιτυγχάνεται η συνάντηση
μόνο με τη χρήση του μυαλού, του πνεύματος και της
ψυχής.
Με την αυτοσυγκέντρωση γίνεται έντονη συγκρά­
τηση της προσοχής σε ένα σημείο και προπαντός στο
θείο, χωρίς να αποσπάται σε κάτι άλλο. Υποβοηθείται
πολύ από τη φαντασία η οποία αποτελεί την πύλη που
οδηγεί στον θεό, με τον απόλυτο έλεγχο της συνειδή­
σεως μας.
Ο διαλογιζόμενος πρέπει να ξέρει ότι τη στιγμή του
διαλογισμού, το πνεύμα αντιμάχεται την ύλη στην
οποία είναι πολωμένος ο άνθρωπος και προσπαθεί
να απαλλαγεί από τα δεσμά της. Η διακαής επιθυμία
πρέπει να είναι η αποκατάσταση επικοινωνίας με το
υπερβατικό και το θείο. Αυτή την ιερή στιγμή ο άν­
θρωπος ψάχνει να μιλήσει με την ψυχή του και τον
θεό ταυτόχρονα.
Η αυτοσυγκέντρωση επιτυγχάνεται κλιμακωτά και
σε διαφορετικά επίπεδα· αλλιώς ο αμύητος, αλλιώς ο
νεοφώτιστος και σε διαφορετικά επίπεδα ο μύστης
και ο Ιεροφάντης.
Η άσκηση πρέπει να είναι καθημερινή. Πρέπει να
γίνεται σε απόλυτη ησυχία και ήρεμο περιβάλλον και

80
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

με πολύ μεγάλη άνεση του σώματος.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψυχική και πνευμα­
τική ηρεμία. Ουδέποτε επιχειρείται αυτοσυγκέντρω­
ση αν δεν είναι γαληνεμένη η ψυχή του ανθρώπου.
Η οργή, το μίσος, ο θυμός, η κακία, η ταραχή, το
κλάμα, η ζήλια, η εκδίκηση, οι φωνές, οι θόρυβοι, η
υπερβολική χαρά, τα οικογενειακά και επαγγελματικά
προβλήματα, δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να αυτο-
συγκεντρωθεί.
Αν υπάρχει κούραση ή γίνεται σαν αγγαρεία, τότε
καλό είναι να αποφεύγεται κάθε προσπάθεια αυτοσυ­
γκέντρωσης. Το ιδανικό είναι να γίνεται την ίδια ώρα,
δύο ή τρεις φορές την ημέρα για πέντε ή δέκα λεπτά
και το πολύ-πολύ δέκα πέντε, κάθε φορά. Δεν χρειάζε­
ται να κάθεται σε στάση λωτού της γιόγκα. Απλά είναι
απαραίτητο ένα κάθισμα που του παρέχει μια αναπαυ­
τική θέση. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να είναι ίσια
και τα χέρια με ανοιχτές παλάμες αναπαύονται πάνω
στους μηρούς. Οι πατούσες των ποδιών να είναι στις
φτέρνες ενωμένες και τα μάτια μισόκλειστα-.
Επιζητούμε την επαφή με τη συμπαντική ψυχή και
τη διεύρυνση της θεϊκής συνειδήσεως της ψυχής μας.
Στους χώρους των ιερών ποτέ δεν παρακαλούμε το
θείο. Ζητάμε την επαφή μαζί του, ζητάμε μόνο να μας
ακούσει. Εμφανιζόμαστε σαν πολεμιστές, με σκοπό
να πολεμήσουμε και να νικήσουμε το πρόβλημα της
άγνοιας μας. Ζητάμε από τον θεό να μας δώσει «Τα

81
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

οφειλόμενα» και να μας φωτίσει, γιατί πρέπει να το


κάνει. Είμαστε τμήμα της θεϊκής ουσίας και αυτός είναι
ο κοσμικός νόμος: Ο δημιουργός να μεριμνά για τα
δημιουργήματα του και να μην τα εγκαταλείπει.
Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία για όποιον ήθελε
να μάθει περισσότερα πράγματα για τον διαλογισμό, αν
και τα περισσότερα από αυτά αναμασούν τα ίδια πράγ­
ματα και είναι γραμμένα από ανθρώπους με τελείως
διαφορετική πολιτιστική παράδοση και νοοτροπία από
αυτή των Ελλήνων.

Το Ηλιακό Φάσμα
Γύρω μας κυλάνε αναρίθμητα πνευματικά ποτάμια, τα οποία
μπορούν να ξεπλύνουν τον ρύπο της άγνοιας μας αν πέσουμε
μέσα σε αυτά.

Υπάρχουν τα ποτάμια αμφισβήτησης του θεού και


της θρησκείας, ποτάμια απαξίωσης της σοφίας και της
γνώσης, ποτάμια απειλών και εχθρότητας, γιατί δεν
δεχόμαστε την επιστημονική δικτατορία και τη δογ­
ματική εικόνα του ανθρώπου και του κόσμου όπως
την κατασκεύασε το θρησκευτικό κατεστημένο.
Κανένας δεν θα μπορέσει να ανοίξει τις πύλες των
ουρανών αν δεν καταλάβει πως εκδηλώνεται το έργο
του δημιουργού.
Η εκκλησία απέτυχε παταγωδώς σε όλους τους

82
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τομείς, αν αφήσουμε δε την επίλυση των υπερβατικών


ανησυχιών στην επιστημονική αδιαφορία και απαξί­
ωση, θα περιμένουμε πολύ ακόμη. Η επιστήμη μπορεί
να προόδευσε αλλά δεν κατάφερε ακόμη να μας πει
τι είναι το φως. Άλλοτε το θέλει σωμάτιο, άλλοτε
κυματισμό, άλλοτε συχνότητα, ακτινοβολία, δόνηση
και αρκετά άλλα, τα οποία ,όπως μας βεβαιώνει τα
ερευνά.
Το βασικό φως είναι το λευκό, το οποίο όταν διαπερ­
νά ένα κρυσταλλικό πρίσμα αναλύεται σε εφτά διαφο­
ρετικά χρώματα και ενδιάμεσες αποχρώσεις, χωρίς να
υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ τους. Όλα μαζί τα
χρώματα συνθέτουν το φάσμα του ηλιακού φωτός
που δίνει τα χρώματα της Ίριδας. Το χρώμα οφείλεται
στην επιλεκτική απορρόφηση μιας ορισμένης ακτινο­
βολίας του φωτός από το αντικείμενο. Το λευκό φως
οφείλεται στην ανάκλαση όλων των χρωμάτων, ενώ
το μαύρο στην απορρόφηση όλων των αποχρώσεων
του φάσματος. Τα χρώματα με τη σημερινή έκφραση
του φάσματος είναι τα εξής:
• Μ ο β (ή ιώδες, ή Βυσσινί, ή Βιολετί, ή λιλά], μπορεί να
προκύψει και από την ανάμειξη κόκκινου με μπλε.
Έχει το μικρότερο μήκος κύματος και τη μεγαλύτε­
ρη ενέργεια.
• Μπλε.
• Πράσινο, μπορεί να γίνει και με ανάμειξη κίτρινου
με ανοιχτό μπλε.

83
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

• Κίτρινο, είναι το χρώμα του ήλιου.


• Πορτοκαλί, προκύπτει και από ανάμειξη κόκκινου
με κίτρινο
• Ροζ.
• Κόκκινο, έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος και τη
μικρότερη ενέργεια.
Αυτά είναι τα βασικά χρώματα. Η επιστήμη σήμερα
με συνδυασμούς χρωμάτων και ποσοτήτων, έχει
κατασκευάσει εννιά εκατομμύρια αποχρώσεις. Πέρα
από το κόκκινο και το ιώδες υπάρχουν και οι αόρατες
ακτινοβολίες που δεν φαίνονται γιατί δεν συλλαμβά­
νονται από το ανθρώπινο μάτι. Οι ακτινοβολίες αυτές
είναι οι εξής:
• Υπέρυθρες ακτινοβολίες: Μικροκύματα, ραδιο­
φωνικά και τηλεοπτικά κύματα.
• Υπεριώδεις ακτινοβολίες: Ακτίνες "Γ" και "Χ'

«Το πάλλευκο φως του Όλου Φωτός αναλύεται σε εφτά


χρώματα, όπως και το ηλιακό φως, στα οποία αντιστοι­
χούν οι επτά Ιεροί Άρχοντες Φωτός της δημιουργίας,
διαφορετικής συχνότητας και κραδασμού ο καθένας.
Οι Ιεροί άρχοντες Φωτός, προερχόμενοι από το Όλον
Φως, είναι πυρφόρες οντότητες παλλευκου πυρός το οποίο
αναλύεται επίσης στα εφτά χρώματα της Ίριδας.
Υπάρχει αντιστοιχία αυτών με τα χρώματα της ίριδας
η οποία είναι συνάρτηση των παλμοδονήσεων και της
ακτινοβολίας του φωτός, στην οποία ανήκει ο καθένας

84
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

από αυτούς.
Πρώτη ενσαρκωμένη κεντρική ακτίνα του Όλου Φωτός
που εκπορεύεται από τον Δία, είναι ο θεός Απόλλωνας με
δική σας ονομασία. Είναι πυρφόρα οντότητα, ενδεδυμέ-
νος με χιτώνες πυρός, ομοίους με το πυρ του δικού σας
ηλίου.»

Ο άνθρωπος σαν γέννημα του θεϊκού πυρός, συντη­


ρείται σε όλη του τη ζωή από το φως που ακτινοβολεί
ο δημιουργός η έλλειψη του οποίου εξασθενίζει το
υλικό σώμα και το οδηγεί στον θάνατο.
Στον χώρο των ειδικών πρέπει να υπάρχει και μια
μικρή θέση για τους ερασιτέχνες, μη ειδικούς, γιατί
πολλές φορές οι μη ειδικοί προχώρησαν πιο πέρα από
τους επιστήμονες και τους έχουν βοηθήσει, παρά την
εχθρότητα που αυτοί δείχνουν.
Ο άπειρος χώρος του σύμπαντος προκαλεί δέος και
η επιστήμη μέχρι αυτή τη στιγμή μελέτησε μία στα­
γόνα από τον ωκεανό της γνώσης, στον οποίον έχουν
θέση όλοι οι άνθρωποι για να ερευνούν.

Ενεργειακές Πηγές του Σύμπαντος.


Ο κάθε ερευνητής χρειάζεται τα κατάλληλα κλειδιά για να
ανοίξει μόνος του τις πύλες του χώρου, του χρόνου και του
σύμπαντος για να εισχωρήσει στα ουράνια μυστικά. Μυστικά
παράλογα, μυστηριώδη, ακατανόητα, αινιγματικά και
απίστευτα, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συλλάβει ο
ανθρώπινος νους.

85
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Οι ουράνιες ενεργειακές οντότητες, διακρίνονται σε


πύρινες, φωτοφόρες, φωτεινές και φωτιζόμενες, είναι
διαφόρων χρωμάτων και εντάσεων.
Όσα αναφέρονται για τις οντότητες αυτές δεν αποτε­
λούν μια δική μου αυθαίρετη επινόηση αλλά μας έχουν
δοθεί και φαίνεται να είναι αληθινά γιατί έχουν και
επιστημονική βάση.
Η ΝΑΣΑ κυκλοφόρησε ένα ειδικό CD με πολλά
νεφελώματα και γαλαξίες, που έχει φωτογραφήσει
το διαστημικό αστεροσκοπείο Hubble και το οποίο
το κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», σαν
προσφορά των αναγνωστών της.
Τα νεφελώματα αυτά μοιάζουν περισσότερο με
ζωγραφικούς πίνακες εμπνευσμένων ζωγράφων,
παρά με τυχαία συμπαντικά σχήματα, η δε πανδαισία
των χρωμάτων δημιουργεί κατάπληξη και θαυμασμό.
Άλλα είναι μονόχρωμα, άλλα δίχρωμα και άλλα
πολύχρωμα σε ασύλληπτα γεωμετρικά σχήματα, που
φαίνονται έργο νοημόνων όντων.
Οι ανώτατες ουράνιες οντότητες είναι από πυρ,
η ένταση του οποίου είναι ανάλογη με το επίπεδο
φωτός που κατέχουν.
Όπως ο άνθρωπος για να συντηρηθεί χρειάζεται
αέρα, νερό και τροφή, έτσι και οι ενεργειακές οντότη­
τες χρειάζονται ενέργεια, που την εξασφαλίζουν από
τα νεφελώματα και τους γαλαξίες του σύμπαντος.

86
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Το κέντρο Αστροφυσικής Χάρβαντ - Σμιθόνιαν,


ανακάλυψε στον αστερισμό της Τρoπιδας της Αργούς
και σε απόσταση εννιά χιλιάδες έτη φωτός, ένα τέτοιο
νέο νεφέλωμα που ανήκει σε ένα πολύ βαρύ νεκρό
άστρο που το ονόμασαν «Μάγκνεταρ». Είναι μια τερά­
στια άγνωστη πηγή ενεργείας που έχει 40 φορές μάζα
μεγαλύτερη από τον ήλιο και το μαγνητικό του πεδίο
είναι ένα δισεκατομμύριο φορές ισχυρότερο από αυτό
της γης. Περιστρέφεται χίλιες φορές το δευτερόλεπτο
γύρω από τον εαυτό του και περιβάλλεται από νέφος
που εκτείνεται σε πολλές δεκάδες έτη φωτός.
Σύμφωνα με τη δική μας πραγματικότητα, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι, τα διάφορα νεφελώματα
μοιάζουν με τους σταθμούς ανεφοδιασμού των καρα­
βανιών στις οάσεις των ερήμων.
Παρατηρώντας τον ουρανό νύχτα ή μέρα, όταν μας
δίνεται η ευκαιρία, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις
για να πάρουμε επαφή με τη φανταστική όψη της
εξωγήινης πραγματικότητας η οποία ίσως κάποτε
γίνει και για μας καθημερινό βίωμα.
Μέσα στον κόσμο που ζούμε υπάρχει και ένας άλλος
φωτεινός κόσμος που περιμένει, να παραμερίσουμε το
χώρισμα της άγνοιας που τον σκεπάζει, για να συνα­
ντηθούμε μαζί του.

87
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Η Ενέργεια των Πυραμίδων

Έχω ιδεί πράγματα που δεν περιγράφει κανείς από


φόβο μήπως κάνει τους άλλους να αμφιβάλλουν
για τη νοημοσύνη του, αλλά τα έχω ιδεί.
Αλ Μασουντι
Αιγύπτιος Αρχαιολόγος

Γιατί χτίστηκαν οι πυραμίδες και τι σκοπό εξυπη­


ρετούσαν; Ποιος τις έχτισε; Πότε τις έχτισε; Και αν
ήταν τάφοι γιατί από τις τριάντα μία πυραμίδες της
Αιγύπτου στις είκοσι πέντε από αυτές δεν βρέθη­
καν μούμιες Φαραώ; Αν ήταν τάφοι γιατί δεν ήταν
τετράγωνοι ή παραλληλόγραμμοι, αλλά προτίμησαν
τις τερατώδεις σε όγκο πυραμίδες με τα μύρια όσα
κατασκευαστικά προβλήματα, αφού και σήμερα η
κατασκευή τους ή αντιγραφή τους ή αναδημιουργία
τους είναι σχεδόν αδύνατη;
Ας ελπίσουμε ότι κάποτε οι πυραμίδες θα λύσουν τη
σιωπή τους και εμείς τις απορίες μας.
Η πυραμίδα του Χέοπα, είναι το μοναδικό κτίσμα
της γης του οποίου η σκιά δεν υπερβαίνει ποτέ το
πραγματικό της ύψος, ένα θαυμάσιο μνημείο της
πιο εύγλωττης σιωπής. Ένα μνημείο της απτής σκο-
τεινότητας του χρόνου και του χώρου, που στέκεται
σήμερα αμίλητο για να μας θυμίζει τα μυστήρια του
παρελθόντος, που έρχονται από την ατέλειωτη αιω-

88
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

νιότητα.
Εκεί που άλλοτε ανθούσε ένας ασύλληπτος πολιτι­
σμός, ξαφνικά η γνώση σιώπησε. Η έλλειψη πίστης για
τις δυνατότητες του παρελθόντος, μας οδήγησε στη
σκοτεινή άγνοια του σήμερα.
Ίσως ρωτήσει κάποιος τι σχέση μπορεί να έχουν οι
πυραμίδες στο βιβλίο αυτό. Θα μας βοηθήσουν να
μελετήσουμε και να καταλάβουμε πως λειτουργούν οι
άγνωστες δυνάμεις της φύσης και πως επιδρούν αυτές
πάνω στον άνθρωπο. Συνδυάζοντας τα μυστήρια των
πυραμίδων και με τις άλλες ανεξήγητες πανάρχαιες
γνώσεις, θα προσπαθήσουμε να εισχωρήσουμε στα
μυστικά των φυσικών δυνάμεων της δημιουργίας.
Οι υπερφυσικές ιδιότητες των πυραμίδων και ιδι­
αίτερα της πυραμίδας του Χέοπα, είναι ασύλληπτες
για τη σημερινή επιστημονική γνώση. Η πυραμίδα
του Χέοπα είναι ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής,
μηχανικής και αισθητικής, το οποίο δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να κατασκευαστεί χωρίς σύγχρονα
όργανα, αν μπορέσει ποτέ να κατασκευαστεί.
Οι αρχαιολόγοι δεν δέχονται καμιά διαφορετική
άποψη από τη δική τους σε ότι αφορά την κατασκευή
των πυραμίδων, την κοπή των γρανιτένιων υλικών,
και τη μεταφορά τεραστίων όγκων γρανίτη εκατο­
ντάδων τόνων, που είναι προβληματική ακόμη και
σήμερα. Κλείνουν τα αυτιά και το μυαλό τους για να
μην δέχονται παρατηρήσεις που κάνουν κάποιοι αμφι-

89
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σβητίες, που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να κοπεί ο


γρανίτης με τα χάλκινα εργαλεία της εποχής εκείνης
και ότι τα σχοινιά παπύρου ήταν τελείως ακατάλληλα
για την έλξη τεραστίων βαρών γρανίτη. Παραγνωρί­
ζουν όλους τους κανόνες μηχανικής, στατικής, παρα­
βλέπουν τις ιδιότητες και την αντοχή των υλικών, και
τους νόμους φυσικής και χημείας. Αφού διατύπωσαν
μια δογματική αφελέστατη ερμηνεία κατασκευής των
πυραμίδων, απορρίπτουν κάθε αντίθετη άποψη χωρίς
συζήτηση.
(Η ενεργειακή χρήση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες των
πυραμίδων, αναφέρονται στα βιβλία μου "ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΩΝ
ΘΕΩΝ" Σελ. 343 - 359, και "Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ" Σελ. 335
- 338).
Πίσω από τις αστήρικτες επιστημονικές θεωρίες
κατασκευής των πυραμίδων, εμείς θα συνεχίσουμε να
διατυπώνουμε τις αντιρρήσεις μας και θα επιμένουμε
στις απόψεις μας, ότι υπήρχε δηλαδή ένας πολύ με­
γάλος πολιτισμός, που ήταν ανώτερος του σημερινού,
γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το αίνιγμα της
κατασκευής τους.
• Τον Σεπτέμβριο του έτους 1968 το Πανεπιστήμιο
Εΐν Σαμς του Καΐρου, σε συνεργασία με Αμερικανι­
κό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής των ερευνών τον
Αιγύπτιο Dr. Αμρ Γκόχεντ, μάταια προσπάθησαν με
ακτινοβολήσεις και με τη βοήθεια του πανίσχυρου
ηλεκτρονικού υπολογιστή ΙΒΜ-1130 να διαπιστώ­
σουν τι υπάρχει κάτω από τη βάση της πυραμίδας.

90
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

• Σαν να είχαν ενοχληθεί οι θεοί και κάποια μυστη­


ριώδης δύναμη, αντίθετη προς τους νόμους της
επιστήμης, άλλαζε συνέχεια τα αποτελέσματα των
μετρήσεων. Κάθε μέτρηση έδινε διαφορετικές ενδεί­
ξεις και οι έρευνες εγκαταλείφθηκαν. Ο καθηγητής
Γκόχεντ είπε: «Η πυραμίδα αψηφά τους γνωστούς
νόμους της επιστήμης. Λειτουργεί κάποια μυστηρι­
ώδης δύναμη που καθιστά την έρευνα αδύνατη. Τα
αποτελέσματα των ερευνών είναι σύμβολα χωρίς
νόημα». Έτσι επαληθεύεται και ο πάπυρος Άνι
(Κεφ. 7) που φυλάσσεται στο Μουσείο του Λονδίνου
και γράφει «Το σχήμα της Πυραμίδας ξυπνά τους
θεούς».
• Όσοι επιστήμονες διανυκτέρευσαν μέσα στην
πυραμίδα είχαν ενοράσεις· έβλεπαν χρώματα,
άκουγαν μουσική από έγχρωμες σφαίρες σοφίας.
Δεχόταν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα σχετι­
κά με τις πυραμίδες και απόκτησαν διορατικότητα.
Όλη νύχτα δεχόταν θετική ενέργεια και αναζωογο­
νήθηκαν. Αλλοι πάλι απέβαλαν το άγχος και την
ανησυχία που είχαν στην αρχή και άλλοι ανάφεραν
ότι είχαν αναδρομές σε προηγούμενες ενσαρκώ­
σεις.
• Αλλοι έκαναν περιγραφές διαπλανητικών ταξιδιών,
τηλεπαθητικών επικοινωνιών και ότι δεχόταν απα­
ντήσεις σε αιτήματα προσευχής.
• Το Εργαστήριο Ψυχικών Ερευνών του Λος Αντζε-

91
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

λες, διαπίστωσε ότι το σχήμα της πυραμίδας λει­


τουργεί σαν εκκολαπτήριο σχημάτων και σκέψεων.
Αυξάνει τη δύναμη της προσευχής και ενισχύει την
πνευματική αναζήτηση.
• Η πυραμίδα διεγείρει και επιταχύνει τη δράση
ενζύμων που ενισχύουν το φαινόμενο της μουμιο­
ποίησης, αφού το σώμα αφυδατώνεται χωρίς σημάδι
σήψης. Οι επιστήμονες πήραν νεκρά βακτηρίδια από
μούμιες ηλικίας 4.500 ετών και τα έβαλαν σε διάλυμα
που περιείχε για τροφή ίχνη λιθίου, σε θερμοκρασία
δωματίου και σε 17 ώρες ζωντάνεψαν. Που σημαίνει
ότι ο θάνατος τερματίζει τη ζωή του ανθρώπου, όχι
όμως και τη ζωή του υλικού σώματος για το οποίο
πιστεύαμε ότι με τον θάνατο μετατρέπεται σε ανόρ­
γανη ύλη.
• Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης μεγάλη
συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού στην πυραμίδα
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Αιγύπτιοι
πιθανόν να παρήγαγαν ηλεκτρισμό από τον αέρα.
• Η πυραμίδα λειτουργεί σαν συσσωρευτής και μετα­
τροπέας διαφόρων μορφών ενέργειας. Παρουσιάζει
ενεργειακές δίνες και εστιάζει κοσμικές ενέργειες
σαν γιγαντιαίος φακός.
• Παρατήρησαν ότι η ενέργεια της πυραμίδας
ακονίζει ξυραφάκια που έχουν στομώσει από το
ξύρισμα, εξατμίζει ταχύτατα το νερό, αφυδατώνει
λουλούδια, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια, αυγά

92
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

και έντομα.
• Σπόροι, που αποθηκεύτηκαν στην πυραμίδα πριν
φυτευτούν, όταν τους έσπειραν βλάστησαν πολύ
γρηγορότερα από το κανονικό και τα φυτά ήταν πιο
υγιή, ο δε καρπός τους πιο ανθεκτικός και γερός.
• Σήμερα σκέφτονται να κατασκευάσουν πυραμι­
δοειδείς κατασκευές για τη συντήρηση οργάνων
που είναι για μεταμόσχευση, και για τη δημιουργία
ηλεκτρικού ρεύματος να χρησιμοποιήσουν μεταλλι­
κές πυραμίδες που θα είναι προσανατολισμένες με
κατεύθυνση Βορρά - Νότου.
• Επίσης μελετούν τον συνδυασμό ακτινών λέιζερ με
μεταλλικές πυραμίδες για τη διάλυση τυφώνων και
καταιγίδων.
• Η πυραμίδα του Χέοπα θα μπορούσε να χαρακτη­
ριστεί σαν μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να
περάσει ο άνθρωπος σε άλλους κόσμους και σε
άλλες διαστάσεις.

Γύρω και κάτω από τις πυραμίδες, όπως προέκυψε


από δορυφορικές παρατηρήσεις, υπάρχει ένα τερά­
στιο δίκτυο υπογείων σηράγγων που καλύπτουν
όλο το ύψωμα της Γκίζας στο οποίο βρίσκονται.
Εντοπίστηκαν επίσης και καταμετρήθηκαν υπόγειοι
διάδρομοι 4.500 μέτρων, που διατρέχουν την περιοχή
γύρω από τις πυραμίδες. Οι διάδρομοι έχουν δέκα και
δώδεκα ορόφους που φωτιζόταν αυτόματα καθώς το

93
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ανθρωπίνου σώματος


ενεργοποιούσε τον στατικό πιεζοηλεκτρισμό του
διαδρόμου στα σημεία σύνδεσης των γρανιτένιων
πλακών. Σήμερα τις έρευνες της περιοχής τις διεξάγει
η Αμερικανική αρχαιολογική σχολή η οποία παίρνει το
40% των αρχαιολογικών ευρημάτων και απαγόρευσε το
άνοιγμα των διαδρόμων αυτών καθώς και των 20.000
προϊστορικών τάφων που βρέθηκαν μεταξύ των πυρα­
μίδων της Γκίζας και Σακάρας. Και ο λόγος είναι «Για
να μην ανατραπεί η ιστορία της ανθρωπότητας» γιατί
κάποιες ενδείξεις δείχνουν ηλικία ενός εκατομμυρίου
ετών[!!!] για τις κατασκευές των υπογείων διαδρόμων.
(Περιοδικό HELLENIC NEXUS Δεκέμ.- Ιανουάριος 2005).
Οι διεθνείς συνωμότες κατευθύνουν την ανθρώπινη
ιστορία εκεί που θέλουν αυτοί γιατί πρέπει να μην
γνωρίζει ο κόσμος ούτε το παρελθόν του αλλά ούτε
να ελπίζει στο μέλλον του.

Η Μυστηριώδης Σφαίρα
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο γιατρός Dr.Tζ. Μπράουν
τον Πανεπιστημίου της Φλόριντα διέθεσε ένα ποσόν περίπου
ενάμισι εκατομμυρίων δολαρίων για υποθαλάσσιες έρευνες
στις ακτές μεταξύ των νησιών Άνδρου και Μπίμινι, μέσα στο
πασίγνωστο τρίγωνο των Βερμούδων το οποίο αρχίζει από την
ακτή της Φλόριντα των ΗΠΑ και προσδιορίζεται από τα νησιά
Βερμούδες και Μπαχάμες του Ατλαντικού.

94
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Ένα από τα πολλά ευρήματα των ερευνών, ήταν


μια τέλεια σφαίρα διαμέτρου εξήντα εκατοστών από
κρύσταλλο χαλαζία, της οποίας η τελειότητα κοπής και
λείανσης, ακόμη και σήμερα, παρουσιάζει σοβαρά προ­
βλήματα για τη γήινη τεχνολογία, λόγω της διάταξης
των κρυστάλλων του χαλαζία.
Η σφαίρα αυτή βρέθηκε στερεωμένη μέσα σε θήκη
από χρυσό στην κορυφή μιας βυθισμένης πυραμίδας,
της οποίας οι διαστάσεις της βάσης ήταν τριάντα εφτά
μέτρα. Το υλικό κατασκευής της πυραμίδας ήταν
λευκή λεία πέτρα, η οποία παρέμενε στιλπνή σαν
κάτοπτρο χωρίς να έχει στην επιφάνεια της φυτικές ή
ζωικές ουσίες, παρά τον μεγάλο χρόνο παραμονής της
στον βυθό. Υπολογίστηκε ότι η πυραμίδα βρίσκεται
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας από την εποχή
του μεγάλου κατακλυσμού που έγινε το 9.560 πΧ.
Ήταν χωμένη μέσα στην άμμο και ήταν μία από τις
πολλές, ενός συμπλέγματος μικρότερων και μεγαλυ­
τέρων πυραμίδων.
Στο κέντρο της σφαίρας υπάρχει μια τέλεια πυραμί­
δα από γκριζωπό χαλαζία που φαίνεται να έχει σχημα­
τιστεί φυσιολογικά και μέσα σε αυτή φαίνονται άλλες
δύο πυραμίδες η μία μέσα στην άλλη. Το φαινόμενο
είναι τελείως απίθανο για να είναι έργο της φύσης και
τελείως αδύνατο για τη γήινη τεχνολογία. Η σφαίρα
σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις δεν είναι

95
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

γήινο κατασκεύασμα και ούτε υπάρχει τέτοια μορφή


χαλαζία στη γη. Το εύρημα αυτό έχει εκτεθεί πέντε
φορές σε δημόσια θέα για το κοινό από το Πανεπιστή­
μιο. (Βιβλίο ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Πωλ Μπράντον.)
• Ο κρύσταλλος της σφαίρας συμπεριφέρεται άλλες
φορές σαν κρύσταλλος χαλαζία και άλλες φορές σαν
μέταλλο.
• Διαθλά το φως όπως ο χαλαζίας αλλά έχει το μισό
βάρος αυτού.
• Προκαλεί μεταβολές στο βάρος των μεταλλικών
αντικειμένων που βρίσκονται δίπλα της.
• Όταν την πλησιάσει άνθρωπος φορτίζεται από τη
σωματική ενέργεια και εκπέμπει φως προς μια κα­
θορισμένη κατεύθυνση και παράγει έναν περίεργο
ιονικό άνεμο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται όταν
μαζεύεται πολύς κόσμος γύρω της.
• Τα φαινόμενα ενέργειας και φωτεινότητας διαφο­
ροποιούνται, ανάλογα με τη σκέψη και την ενέργει­
α του ανθρώπου που πλησιάζει τη σφαίρα.
• Μεγαλώνει στο πολλαπλάσιο την ενέργεια του
σώματος που την πλησιάζει και ενισχύει τη δύναμη
σκέψης του.
• Υποβοηθά άριστα τον διαλογισμό και όποιος την
πλησιάζει βιώνει εξωσωματικές εμπειρίες.
• Αλλοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν ενοράσεις και ότι
είδαν περίεργες εικόνες.
• Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι μόλις άγγιξαν τη σφαίρα

96
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

γιατρεύτηκαν από το νόσημα που έπασχαν.


• Αλλοι πάλι, όταν άγγιζαν τη σφαίρα, αισθάνθηκαν
έντονο τσούξιμο από τα ιόντα που εκτοξεύει. Και
άλλοι ένοιωσαν ψυχρά η ζεστά ρεύματα να διατρέ­
χουν το σώμα τους.
Όλα αυτά πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στην κα­
τανόηση της μυστηριώδους αστρόπετρας που θα
συναντήσουμε στην ιεροτελεστία των Ελληνικών
μυστηρίων και των άλλων παντοδύναμων λίθων που
χρησιμοποιούταν σε όλα τα μυστήρια του κόσμου,
αλλά και τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στους διαύλους
επικοινωνίας.

Αθάνατοι Θνητοί
Υπάρχουν αρχαία κείμενα που ιστορούν υπερφυσικούς
άθλους και κατορθώματα μυστών, χάρη στους οποίους έμειναν
γνωστοί στην ιστορία του κόσμου. Υπάρχουν επίσης περιγραφές
μιας τεχνολογίας ασύλληπτης, που μόλις σήμερα μπορούμε να
καταλάβουμε τι μπορεί να ήταν αυτή.

Οι υπερφυσικοί άθλοι ήταν αποτέλεσμα υψηλής μύ­


ησης, ήταν ουράνια γνώση, ήταν απόκρυφη προετοι­
μασία που γνώριζαν οι μύστες. Η σημερινή επιστήμη
ερευνά όλες αυτές τις περιπτώσεις κρυφά, σε πολλά
κέντρα ψυχικών ερευνών του κόσμου και διστάζει να
κάνει ανακοινώσεις, φοβούμενη τις αντιδράσεις των
διαφόρων σκοτεινών κύκλων.

97
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ο άνθρωπος από τη φύση κρύβει μέσα του άγνω­


στες υπερφυσικές δυνατότητες που δεν τις γνωρίζει
και οι οποίες εκδηλώνονται πολλές φορές μόνες
τους, ή μετά από άσκηση και κατάλληλη γνώση. Αν
μπορέσουμε και επιτύχουμε τον συντονισμό και τον
έλεγχο, της σκέψης, της ψυχής και του σώματος, τότε
έχουμε πολλές πιθανότητες να επιτύχουμε, αυτά τα
οποία με τα σημερινά δεδομένα θεωρούμε αδύνατα
και απίστευτα.
Θα προσπαθήσω να εξηγήσω πως εκδηλώνονται
όλες αυτές οι λεγόμενες υπερφυσικές καταστάσεις
και πως ένας μύστης μπορεί να αγγίξει το θείο. Μετά
την ανάγνωση αυτού βιβλίου, ο καθένας θα μπορέσει
να καταλάβει πως ο Απολλώνιος ο Τυανέας είχε
μεταβληθεί σε θεϊκή οντότητα. Από εμάς τους ίδιους
εξαρτάται αν θα πετύχουμε παρόμοιους άθλους, με
τον μεγάλο Έλληνα μύστη, ακόμη και την ανάληψη
στους ουρανούς όπως αυτός.
Η μυστηριακή γνώση και η ακτινοβόλος προσωπι­
κότητα του Απολλώνιου του Τυανέα, δημιούργησε
ένα τεράστιο πνευματικό ρεύμ. για την εποχή του.
Δυστυχώς ελάχιστοι Έλληνες έχουν ασχοληθεί με
το έργο του μεγάλου Έλληνα μύστη και φιλόσοφου.
Από ιστορικό χρέος, πρέπει ο καθένας να μελετήσει
με προσοχή τη ζωή και το έργο του Απολλώνιου και
τότε θα διαπιστώσει πως είχε αρθεί σε μεγαλύτερο
πνευματικό ύψος από τον Χριστό των Ευαγγελίων

98
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

και γι αυτό κατασυκοφαντήθηκε, υβρίστηκε, και δια­


κωμωδήθηκε από το εβραιοχριστιανικό ιερατείο.
Ο Απολλώνιος ήταν συνομήλικος του Χριστού.
Ενσαρκώθηκε υπερφυσικά αλλά είχε την ατυχία να
είναι Έλληνας και όχι Εβραίος, αφού μας έπεισαν ότι
οι Εβραίοι είναι ο λαός του θεού και εκφράζουν το
θέλημα και το έργο του. (Εκτενή αναφορά για τον Απολλώ­
νιο κάνω στο βιβλίο μου Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΘΕΩΝ σελ. 293
- 305).
Ο Απολλώνιος γεννήθηκε το 4 π.Χ. όπως και ο
Χριστός (Σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο). Έζησε
μεταξύ μυστών, σοφών και φιλοσόφων της εποχής
του, όπως μαρτυρούν τα υπάρχοντα ιστορικά κείμενα.
Αντίθετα ο Χριστός έζησε μέσα σε ένα ξυλουργείο και
οι παρέες του ήταν εγκληματίες, παράνομοι, πόρνες
και ληστές με το πρόσχημα ότι αυτοί είχαν ανάγκη
αμφίβολης σωτηρίας.
Ο Απολλώνιος έκανε τα θαύματα με τη βοήθεια του
σατανά, ενώ ο Χριστός με τη βοήθεια του θεού, μας
λέει το χριστιανικό ιερατείο θέλοντας να αποτρέψει
κάθε σύγκριση των δύο αυτών προσωπικοτήτων, εκ
των οποίων, μόνο αυτή του Τυανέως είναι βεβαιωμέ­
νη ιστορικά.
Ο Απολλώνιος πήγε στο Θιβέτ και είδε τους Λάμα
να κινούνται μετέωροι δυο πήχεις πάνω από το έδα­
φος. Αργότερα και ο ίδιος μετεωρήθηκε με τον Λάμα
Ιάρχα. Σήμερα ο μετεωρισμός στο Θιβέτ αποτελεί
τουριστικό αξιοθέατο. Μυήθηκε στα Πυθαγόρεια και

99
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τα Ελευσίνια μυστήρια και έλαβε γνώση των αρρήτων


ουρανίων πληροφοριών που αφορούσαν τον Σείριο,
τον Ωρίωνα και τις Πλειάδες. Γνώρισε τις υπερβατικές
οντότητες και τις ουράνιες δυνάμεις και ασχολήθηκε με
την παροχή βοήθειας στην ανθρωπότητα.
Ο Απολλώνιος συνελήφθη με εντολή του Ρωμαίου
αυτοκράτορα Δομιτιανού και ενώ μεταφερόταν σιδε-
ροδέσμιος, καθ' οδόν απαλλάχτηκε από τα δεσμά του,
προς κατάπληξη των δεσμοφυλάκων του.
Όταν δικαζόταν μέσα στο δεσμώτηριο, απάντησε
στην πρόκληση του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομι­
τιανού, και έμπρακτα απέδειξε ότι ήταν γιος θεού,
αφού μεταβλήθηκε σε πηγή φωτός και έφυγε από το
παράθυρο του δεσμωτηρίου και υλοποιήθηκε την ίδια
στιγμή σε μια απόσταση πάνω από 150 χιλιόμετρα
μπροστά στους φίλους του, Δάμη και Δημήτριο.
Ενώ τον Χριστό τον προπηλάκιζαν οι ρωμαίοι στρα­
τιώτες, τον ειρωνευόταν, τον περιέπαιζαν και στο
τέλος τον σταύρωσαν, χωρίς να μπορέσει να κάνει
τίποτε. Την αδυναμία αυτή τη βάφτισαν ταπεινοφρο­
σύνη. Τα ρυπαρά και αδύναμα ανθρώπινα χέρια του
εβραϊκού ιερατείου μπόρεσαν και σταύρωσαν έναν
γιο θεού; Οι θεοί δεν σταυρώνονται, τιμωρούν τους
ασεβείς θνητούς.
Στην αρχαιότητα συμμετείχε πολύς κόσμος στα
μυστήρια, ελάχιστοι όμως γινόταν τέλειοι μύστες. Ας
δοκιμάσει ο καθένας τις δυνάμεις του για να ιδεί τι

100
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

μπορεί να πετύχει.
Πως πέθανε ο Απολλώνιος; Κανείς δεν τον είδε
να πεθαίνει. Αλλοι λένε ότι βρισκόταν στη Λίνδο
της Ρόδου, στον ναό της Αθηνάς, και εξαφανί­
στηκε μέσα από αυτόν. Αλλοι πάλι αναφέρουν
ότι πήγε στην Κρήτη, στο ιερό της Δικτύννης
Αρτέμιδας. Ό τ α ν πλησίασε στον ναό, τα ιερά
σκυλιά, φύλακες του ναού, όχι μόνο δεν τον γά­
βγισαν αλλά και τον υποδέχτηκαν χαρούμενα σαν
να τον γνώριζαν. Οι ιερείς που τον συνέλαβαν,
τον θεώρησαν ληστή και τον έβαλαν δεμένο στο
δεσμωτήριο. Τα μεσάνυχτα λύθηκε από τα δεσμά
του και φώναξε τους ιερείς του ναού. Ό τ α ν αυτοί
ήρθαν, ο Απολλώνιος τους άνοιξε την πόρτα του
δεσμωτηρίου και έτρεξε προς τον ναό, οι πύλες
του οποίου άνοιξαν μόνες τους και μόνες τους
έκλεισαν όταν μπήκε μέσα.
Τότε οι ιερείς άκουσαν ψαλμούς από υπερκόσμιες
μελωδίες και ψαλμωδίες των ιερών παρθένων του ναού
που έλεγαν «Στείχε γας, στείχ' ες ουρανόν, Στείχε»
{μετ. Φύγε από τη γη, φύγε στον ουρανό, Φύγε}.
Και από τότε κανένας δεν είδε τον Απολλώνιο τον
Τυανέα.
Παρόμοια περίπτωση για την εποχή μας πρέπει
να αποτελεί ο καθηγητής Πανεπιστημίου Δημήτριος
Λιαντίνης που εξαφανίστηκε και δεν τον είδε κανένας
να πεθαίνει. Οι αφηγήσεις φίλων και συγγενών ανα­
φέρουν, ότι τους είπε να ψάξουν να βρουν το πτώμα

101
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

του μετά την παρέλευση πενταετίας. Η εντολή αυτή


ήταν μια εντολή επιβεβαίωσης της ανάληψης του ή
όχι, γιατί δεν ήξερε αν θα επιτύχει και η νέα του προ­
σπάθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται
από το περιβάλλον στο οποίο ήταν μυημένος, σε δύο
προηγούμενες προσπάθειες απέτυχε. Είχε φθάσει μέχρι
τη φωτεινή πύλη, την πέρασε, αλλά δεν μπόρεσε να
παραμείνει μέσα. Δεν μπόρεσε να σφραγίσει τον δίαυλο
επιστροφής και να παραμείνει στη νέα του κατάσταση.
Αν δεν πετύχαινε και στην τρίτη του προσπάθεια τότε
θα πέθαινε.
Στο γράμμα που άφησε στην κόρη του Διοτίμα,
φαίνεται καθαρά τι θέλει να πει όταν γράφει:
«Αφανίζομαι όρθιος... Ετοίμασα τούτη την ώρα βήμα-
βήμα ολόκληρη τη ζωή μου... πάνω απ' όλα στάθηκε μια
προσεκτική μελέτη θανάτου... Θα δοκιμάσω να πορευτώ
τον ακριβό θάνατο του Οιδίποδα (Κανένας δεν τον είδε
τον Οιδίποδα να πεθαίνει). Αν όμως δεν αντέξω να υψωθώ
στην ανδρεία που αξιώνει αυτός ο τρόπος και ευρεθεί ο
νεκρός μου...».
Ποιος μπορούσε να καταλάβει τι ήθελε να πει αυτός
ο τεράστιος άνθρωπος της διανόησης;
Οι τέλειοι μύστες πετύχαιναν την κατά βούληση
άνοδό τους στους ουρανούς, την επικοινωνία με το
θείο, το υπερβατικό και το ουράνιο, γιατί κατείχαν την
άρρητη γνώση.
Οι παραδόσεις πολλών λαών, σε όλα τα μέρη της

102
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

γης, αναφέρουν ότι στα πανάρχαια χρόνια οι άνθρωποι


μπορούσαν να πετάνε στον ουρανό και πάνω από τα
σύννεφα. Οι θεοί όμως τους απαγόρευσαν να πετάνε,
όταν το σώμα τους άρχισε να χάνει τις θεϊκές του
ιδιότητες γιατί έγιναν υλιστές και ανήθικοι, όπως
ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με τον υλιστικό τρόπο
που ζούμε.
Η άνοδος στους ουρανούς με την αποσυμπύκνωση
του υλικού σώματος, ήταν η τελική επιδίωξη για τον
μύστη, ο οποίος επιχειρούσε το αντάμωμά με το άρ­
ρητο ένα, την παγκόσμια ψυχή, με το αιώνιο πυρ του
θεού που μιλά με ανθρώπινη φωνή και αποκαλύπτει
τις υπερκόσμιες αλήθειες, ένα ασύλληπτο μυστικό που
ισοδυναμούσε με την αθανασία.
Η ιστορία είναι γεμάτη από υπερφυσικούς άθλους
και υπερφυσικά φαινόμενα από τους μυημένους
ήρωες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
τη γη.
• Στο πεδίο της μάχης ο Έκτορας και ο Αντήνορας
άκουγαν τη φωνή του Απόλλωνα χωρίς να τον
βλέπουν και μετά έγιναν και αυτοί αόρατοι.
• Το 490 π.Χ. στην μάχη του Μαραθώνα, παρου­
σιάστηκαν στο πεδίο της μάχης οι οπτασίες της
Αθηνάς, του Ηρακλή και του Θησέα, ενώ ο μυ­
στηριώδης Εχετλαίος τύφλωνε τους Πέρσες από
απόσταση.
• Πάνω από την περικεφαλαία του Διομήδη (ήταν δώρο
του Ηφαίστου] άναβε το ακάματο πυρ του Σειρίου, οι

103
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

φλόγες του οποίου σκέπαζαν το κορμί του και τον


έκαναν άτρωτο, τόσο που μπόρεσε και τραυμάτισε
τον θεό Άρη στο πεδίο της μάχης.
Οι θεοί του Ολύμπου μπορούσαν να εμφανίζονται
με όποια ζωντανή μορφή ή φυσικό φαινόμενο ήθελαν·
εμφανιζόταν από το πουθενά και εξαφανιζόταν όπως
ήρθαν. Ας μην ξεχνάμε και τη μυστηριώδη Αιγίδα της
Αθηνάς και τα υπερφυσικά φαινόμενα που προκαλού­
σε, όπως:
• Συσσώρευση νεφών και πρόκληση καταιγίδας.
• Έκανε τον χρήστη της αόρατο ή τον μεταμόρφωνε.
• Πυρπολούσε από απόσταση και αφάνιζε τον αντί­
παλο.
• Προκαλούσε παράκρουση των αντιπάλων.
• Διακτίνιζε όλες τις μορφές ενέργειας και ακινητο­
ποιούσε κάθε κινούμενο σώμα, καθώς και πολλές
άλλες δεκάδες φαινόμενα.

Ένας άλλος μεγάλος μύστης της αρχαιότητας ήταν


ο Ιάμβλιχος, ο οποίος σε ώρες προσευχής μπορούσε
να μετεωρίζεται στον αέρα, σύμφωνα με τις μαρτυρί­
ες των μαθητών του. Όταν ο Ιάμβλιχος προσευχόταν,
το σώμα του ανέβαινε δέκα πήχεις πάνω από τη γη,
το πρόσωπο του έλαμπε σαν ήλιος και τα ρούχα
του άστραφταν σαν χρυσά. Η «Μεταμόρφωση» του
Χριστού ήταν ακριβώς ίδιο φαινόμενο με αυτό του
Ιάμβλιχου, αφού και αυτός ανυψώθηκε από τη γη και

104
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τα ρούχα του έγιναν σαν χρυσά. Οι αδαείς ιερωμένοι,


που είχαν άγρια μεσάνυχτα από μυστήρια, απέδωσαν
το φαινόμενο αυτό στον Γιαχβέ ενώ ήταν μια απλή
μυητική έκφραση του Χριστού μύστη.
Ο τρόπος με τον οποίον μπορεί ο άνθρωπος, να
μετεωρίζεται στον αέρα αλλά και να παίρνει επαφή με
το ουράνιο και το θείο, περιγράφεται στους Ελληνο-αι-
γυπτιακούς μαγικούς παπύρους.. (Papyri Gracae Magicae
έκδοση Preisendanz Stutt. 1974 Κεφ. IV-537).
«Πάρε δύναμη από τις ηλιακές ακτίνες... και θα δεις τον
εαυτό σου να χάνεται ψηλά στον ουρανό... δεν θα βλέπεις
τίποτε από τα γήινα γιατί θα βλέπεις όλα τα αθάνατα
...θα σε βλέπουν οι θεοί... περίμενε ν' ακούσεις τον ήχο
της ισχυρής βροντής που θα σε συνταράξει... θα δεις τ'
αστέρια να έρχονται από τον ηλιακό δίσκο μπροστά σου...
άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις τον θεϊκό κόσμο και το
πνεύμα σου θα αγαλλιάσει από την ευτυχία και τη χαρά
του θεάματος...θα δεις τον νεώτερο θεό {Απόλλωνα},
όμορφο, με πύρινα μαλλιά, λευκό χιτώνα, κόκκινη χλαμύ­
δα και θα φορά πύρινο στεφάνι... Είναι ο μεγάλος θεός, ο
μεγαλοδύναμος, μεγαλοκράτωρ βασιλιάς, ο μέγιστος θεός
ήλιος.»
Ο Άβαρις, ο ιερέας του Απόλλωνα, δεν είχε βάρος
και ζούσε χωρίς τροφή. Ήταν υπερβατική οντότητα
και ταξίδευε πάνω σ' ένα χρυσό βέλος που του είχε
χαρίσει ο Απόλλωνας.
Ο Αριστέος, ο γιος του Απόλλωνα, εμφανιζόταν
ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Έπαιρνε τη μορφή κόρακα

105
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

και συνόδευε τον πατέρα του. Εξαφανίστηκε και εμ­


φανίστηκε ύστερα από 240 χρόνια, γιατί η ψυχή του
ταξίδευε σε άλλους κόσμους.
Ο Ερμότιμος από τις Κλαζομενές, μπορούσε να
εγκαταλείπει το σώμα του όποτε ήθελε για πολλά
χρόνια.
Ο Επιμενίδης που εξάγνιζε τα δεινά που έστελναν οι
θεοί στους ανθρώπους, έπεσε και κοιμήθηκε 57 ολόκλη­
ρα χρόνια.
Ο Ορφέας, ο μέγιστος μύστης του κόσμου, απο­
τόλμησε ζωντανός όχι μόνο τη μετάβαση του στον
Αδη, αλλά κατάφερε να πάρει και την αγαπημένη του
Ευρυδίκη από το ταχυονικό σύμπαν, η οποία όμως δεν
μπόρεσε να περάσει το φωτεινό φράγμα φωτός και να
υλοποιηθεί στον δικό μας τρισδιάστατο κόσμο και
επανήλθε πάλι στην υπερβατική της μορφή. «Παιδί
είμαι της γης και του έναστρου ουρανού, γένος ουρά­
νιο», αναφωνεί ο Ορφέας.
Ο Ηρακλής, κατέβηκε ζωντανός στον Αδη και δά­
μασε το τρικέφαλο τέρας, τον Κέρβερο, κατανικώντας
όλα τα εμπόδια που έφραζαν τον δρόμο του.
Ο Οδυσσέας, ο αινιγματικός μύστης, ο πορθητής
της Τροίας, ο περιπλανώμενος ναυαγός, ο πονηρός
βασιλιάς της Ιθάκης, πήγε ζωντανός στον Αδη και
συνάντησε τους συμπολεμιστές του, τους φίλους και
συντρόφους του, αλλά και την αγαπημένη του μάνα,
την Αντίκλεια, που αυτοκτόνησε επειδή δεν άντεχε

106
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τον χαμό του.


Τα αρχαία Ελληνικά μυστήρια και η πανάρχαια
Ελληνική παράδοση, καθόριζαν τη ζωή και τον τρόπο
σκέψης των προγόνων μας για χιλιάδες χρόνια. Τα
θαύματα και οι υπερφυσικές ιδιότητες των μυστών
δεν βρίσκονται μόνο στα Ελληνικά μυστήρια, αλλά σε
όλα τα μυστήρια του κόσμου. Στα ιερά βιβλία Σίντχι,
του Θιβέτ, αναφέρονται οι υπερφυσικές ιδιότητες των
μυστών και σύμφωνα με τον Άγγλο ερευνητή Έρνεστ
Σκότ, στο μοναστήρι Σαρμούν του Αφγανιστάν εκ­
παιδευόταν οι μύστες Σούφι, οι οποίοι μπορούσαν να
κάνουν τα πάντα:
• Μπορούσαν να ακτινοβολούν δέσμες φωτός από το
σώμα τους.
• Όταν περπατούσαν κάτω από τον ήλιο το σώμα
τους δεν έκανε σκιά.
• Περνούσαν μέσα από τοίχους.
• Περπατούσαν πάνω στο νερό.
• Περνούσαν μέσα από φλόγες και δεν καιγόταν.
• Μπορούσαν να πετούν και να διασχίζουν βουνά.
• Διάβαζαν τις σκέψεις των άλλων.
• Μπορούσαν να κάνουν αστρικά ταξίδια σε ελάχιστο
χρόνο.
Όλα αυτά αναφέρονται, για να κατανοήσουμε τις
γνώσεις που υπήρχαν κρυμμένες στα αρχαία μυστήρι­
α. Στα Ελληνικά μυστήρια οι μύστες για να ανέλθουν
στην υπέρτατη μύηση έπρεπε να μπορούν να θερα-

107
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

πεύουν ασθενείς, να κλείνουν πληγές τραυμάτων,


να ανασταίνουν νεκρό και να επηρεάζουν θετικά το
κοινό των πιστών.
Ο αθέατος κόσμος που μας περιβάλει και με τον
οποίο συνυπάρχουμε, εξαιτίας του σημερινού τρόπου
σκέψης και της θρησκευτικής δαιμονολαγνείας, μας
φαίνεται σατανικός, χαώδης, αδιανόητος και απροσ­
διόριστος, ενώ είναι μια απτή πραγματικότητα και μια
έκφραση θεϊκής ευδαιμονίας.
Το ιερατείο τ' αποκαλεί όλα αυτά μαγεία και παγανι­
σμό, ενώ τα' αντίστοιχα της θρησκείας που υπηρετεί,
τα ονομάζει θαύματα και θεϊκές εκδηλώσεις. Η γνώση
δεν είναι δαιμονολατρία και σατανισμός, δεν είναι
αίρεση και δωδεκαθεϊσμός, όπως ισχυρίζονται οι δι-
αστρεβλωτές της αλήθειας της άρρητης γνώσης των
μυστηρίων. Είναι αλώβητη η σοφία του δημιουργού.
Η γνώση δεν μπορεί να δοθεί από κανένα αν δεν
την ανακαλύψουμε μόνοι μας. Όταν κατέχουμε τη
γνώση, οι ιερατικές επινοήσεις δεν μπορούν να μας
τρομάξουν, ώστε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια
έρευνας του υπερβατικού και του θείου.
Τα στοιχεία που δίδονται, επαρκούν για έναν επί­
μονο ερευνητή, αν θέλει να προχωρήσει στη δική του
έρευνα και να επιχειρήσει το υπερουράνιο και υπερ-
κόσμιο ταξίδι του. Είναι αρκετά για να επιτύχει την
υπερβατική αποκάλυψη, να εξασφαλίσει την επαφή με
την άρρητη γνώση και να επιδιώξει τη συνάντηση με

108
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

τους πέρα από κάθε σοφία θεούς και να συνομιλήσει


μαζί τους.
Οι θεοί δεν μας θέλουν πρόβατα σε μαντρί, ούτε
δούλους σε αδίστακτους αφέντες. Μας θέλουν επανα­
στάτες στη σκέψη και δύσπιστους στα θρησκευτικά
παραμύθια. Μας θέλουν σκεπτόμενους ανθρώπους
και ελεύθερα πνεύματα. Συνομιλήστε μαζί τους χωρίς
μεσίτες. Επιχειρείστε το ταξίδι των ουρανών σαν θε­
ϊκοί συνταξιδιώτες, σαν πραγματικοί Ελλάνιοι γόνοι
και θα πλημμυρίσετε από ευτυχία.

109
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Ουράνιες Οντότητες
Το πρώτο στοιχείο της φύσης που λάτρεψαν οι άν­
θρωποι ήταν η φωτιά και την υπέρτατη έκφραση της
τον ήλιο, πίσω από τον οποίο οι Έλληνες πίστευαν ότι
βρίσκεται ο θεός του φωτός Απόλλωνας.
Το πυρ είναι η υπέρτατη δύναμη και αρχή, που
ταυτίζεται με τον δημιουργό. Όλα τα σύμπαντα είναι
γεννήματα του πυρός· γεννήματα πυρός είναι οι
Θεοί του Ολύμπου, όλος ο υλικός κόσμος και όλες οι
υπερβατικές ουράνιες οντότητες και των τεσσάρων
κατηγοριών που θα αναφέρω:

1. Πυρφόρες οντότητες
«Ανώτατες Πυρφόρες Οντότητες είναι οι θεοί του
Ολύμπου, με δική σας ονομασία. Είναι οι κυρίαρχοι του
αναλίσκοντος πυρός της δημιουργίας. Είναι ενδεδυμένοι
με πάλλευκους πύρινους χιτώνες από τη θεία ουσία του
δημιουργού. Ακολουθούνται από ατέλειωτους ποταμούς
πυρός και καταυγάζουν αβύσσους φωτός.
Ο Ιερός Άρχοντας Φωτός, ο Ζευς, είναι τμήμα του Όλου
Φωτός, όμοιος με το πάλλευκο πυρ αυτού. Στην ορατή του
μορφή περιβάλλεται από χιτώνες πυρός απερίγραπτης δύ­
ναμης και έντασης. Η ενέργεια του είναι μεγαλύτερη από

112
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

την ενέργεια όλων των άστρων του δικού σας σύμπαντος.


Ο καθένας από τους άλλους, τους λεγόμενους θεούς
του Ολύμπου, φέρει ενέργεια που ισοδυναμεί με το πυρ
όλων των άστρων των δεκατριών γαλαξιών. Διαβιούν στο
φλεγόμενο νιονικόν περιβάλλον που παράγεται από την
ακτινοβολία του δημιουργού.
Το πυρ των οντοτήτων αυτών είναι πάναγνο και αμό­
λυντο, είναι ίδια η αγνότητα, γιατί κατακαίγει τα πάντα.
Κάθε ρύπος που ήθελε εισχωρήσει στο ανεκλάλητο πυρ
των οντοτήτων αυτών, πυρπολείται και εξαγνίζεται και
τίποτε δεν μπορεί να σκιάσει την αγνότητα τους».

2. Φωιοφόρες οντότητες
«Ανώτερες Φωτοφόρες Οντότητες είναι οι κατώτερες
θεότητες της 7ης Αποστολής. Είναι ενδεδυμένες με
απαστράπτοντες φωτεινούς χιτώνες, που παράγουν και
εκπέμπουν ποταμούς φωτός ασύλληπτης εντάσεως, που
ισοδυναμεί με το φως χιλίων ήλιων.
Τίποτε δεν μπορεί να προσεγγίσει στο φως τους και
παραμένουν αμόλυντες από κάθε ρύπο που ήθελε προ­
σεγγίσει το φως τους.
Όλες οι Φωτοφόρες Οντότητες κατέρχονται στη Γαία
και υποβοηθούν το έργο της δημιουργίας.»

3. Φωτεινές οντότητες
«Οι Φωτεινές Οντότητες δέχονται φως από το αείζωον
αναλίσκον πυρ του Σειρίου καθώς και από τις φωτοφόρες

113
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

οντότητες και το ανακλούν. Μερικές φορές προσβάλλο­


νται από ρύπους υψηλής έντασης των αποστατών». (Τέτοιες
οντότητες είναι οι άγγελοι και οι μύστες).

4. Φωτιζόμενες οντότητες
«Οι Φωτιζόμενες Οντότητες συλλέγουν το ουράνιο φως
των άστρων, λάμπουν και δεν εκπέμπουν οι ίδιες φως.»
(Τέτοιες οντότητες είναι οι ψυχές των αγαθών ανθρώπων).
«Οι τελειοποιηθείσες ψυχές των ανθρώπων που
εγκαταλείπουν το σώμα και σταματούν τον κύκλο των
ενσαρκώσεων, εντάσσονται στην ουράνια κοινωνία του
φωτός και έλκουν φως από τον δημιουργό του σύμπαντος,
το Όλον Φως.»

Οι παραπάνω οντότητες είναι οι τηρητές των


φυσικών νόμων με αλάθητη ακρίβεια, βοηθούμενες
από στρατιές κατωτέρων οντοτήτων των αγγέλων.
Οι άγγελοι είναι οι αγγελιαφόροι των θεών και είναι
οι αμέσως ανώτερες οντότητες από τις ανθρώπινες
ψυχές. Είναι αυτοί που προστρέχουν σε δύσκολες
στιγμές και βοηθούν τον άνθρωπο. Η επικοινωνία
μαζί τους γίνεται ακαριαία, αρκεί να επικαλεστούμε
την οντότητα με το όνομα της.
«Αυτούς που σεις ονομάζετε θεούς του Ολύμπου είναι
οι υπέρλαμπροι άρχοντες του αρχέγονου πυρός, είναι
όντα απαστράπτοντα, με τεράστια ισχύ πυρός και φωτός,
ακτινοβολα στην όψη, γαλήνια στην έκφραση, γεμάτα

114
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

πραότητα και ακατανίκητη δύναμη, λαμπρά και φωτεινά,


με αμέτρητα χρώματα και αποχρώσεις, που μεριμνούν
για τη σωτηρία της Γαίας. Ακτινοβολούν φως και θεϊκή
ενέργεια.»
Ο άνθρωπος που ανέβηκε τις βαθμίδες της γνώσης,
μπορεί να βλέπει με τα φυσικά του μάτια τις οντότητες
αυτές στη φυσική τους έκφραση. Μπορεί να βλέπει
πράγματα που βρίσκονται στη φυσική τους υπόσταση
και δεν τα βλέπουν οι αδιάφοροι, οι αμύητοι.
Η επαφή με ουράνιες ή υπερβατικές οντότητες
στα αρχικά στάδια της μύησης, προκαλεί δέος και
ερωτηματικά. Δεν πρέπει να γίνεται αφορμή αμφιβο­
λιών ή προσπάθειας να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που
βλέπουμε και γιατί το βλέπουμε. Δεν θα μπορέσουμε
να το εξηγήσουμε με τη λογική και θα βρεθούμε σε
λάθος δρόμο, μακριά από τον σκοπό μας. Όποιος έχει
τέτοιες εμπειρίες, βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο
φωτός από τους άλλους. Καλό είναι να αφήνεται στα
αισθήματα του, στο ένστικτο του και να απολαμβάνει
την εύνοια των θεών.
Οι προγονοί μας δεν λάτρευαν μάρμαρα και ούτε
ήταν ειδωλολάτρες, γιατί είχαν επαφή με το θείο.
Ειδωλολάτρες είμαστε σήμερα με τα τόσες χιλιάδες
είδωλα που προσκυνάμε.

!15
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Κοσμικές Ονομασίες Οντοτήτων.


Ανάλογα με την αποστολή που έχουν να επιτελέσουν
οι κατώτερες ουράνιες οντότητες που ενσαρκώνονται
στη γη, είναι και οι ονομασίες τους:
«Άρχοντες Φωτός, Αθάνατοι, Επιβλέποντες, Αγγελι­
αφόροι Ουρανών, Γήινοι Παρατηρητές, Διακανονιστές
Πλανητικής Ισορροπίας, Διακανονιστές Κοινωνικής
Ισορροπίας, Ηλιακοί Άρχοντες, Ηλιακοί Πρίγκιπες,
Ιεροί Παρατηρητές, Κοσμικοί Αρχηγοί, Μαχητές Φωτός,
Ουράνιοι Δάσκαλοι, Ουράνιοι Επιτηρητές, Πνεύματα
Φωτός, Πλανητικοί Πρίγκιπες, Πνευματικοί Δάσκαλοι και
Φρουροί προστασίας ή Ουράνιοι Άνθρωποι».
Όλες αυτές οι ονομασίες δεν έχουν να κάνουν με
τίτλους και αξιώματα όπως στους ανθρώπους, αλλά
με το επίπεδο φωτός στο οποίο βρίσκεται η κάθε
οντότητα.
Ενσαρκωμένες ή σε αποσυμπύκνωση, οι οντότη­
τες αυτές προστρέχουν σε βοήθεια ολόκληρου του
πλανήτη, για να εκπληρώσουν την αποστολή τους,
μόλις πάρουν την εντολή από τον Κραταιό Αρχοντα
Φωτός, τον Απόλλωνα, ή από τη γαλαξιακή Ιεραρχία
των Ολύμπιων θεών.

Ουράνιοι Φρουροί
Όταν σε πανάρχαιους χρόνους μεταφέρθηκε το
σπέρμα της ζωής πάνω στη γη από την Κραταιά
Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας, πάρθηκαν όλα τα

116
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

απαραίτητα μέτρα προστασίας για να μπορέσει αυτό


να επιβιώσει στο νέο φυσικό περιβάλλον. Οι ουράνιοι
φρουροί προστάτευαν τη ζωή στη γη όχι μόνο από
τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από τις επιθέσεις
διαφόρων αστρικών κοινωνιών που ήταν εχθρικές προς
την Κραταιά Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας.
«Μετά τη μεγάλη σύγκρουση, ενσαρκώθηκαν στη
Γαία ανώτερες υπερβατικές οντότητες, επονομαζόμενες
Ουράνιοι Δάσκαλοι, για παροχή βοηθείας και γνώσεων
στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς ενσαρκώθηκαν και οι
Φρουροί Προστασίας της Γαίας, για προστασία από τις
επιθέσεις των αποστατών. Και οι δύο αυτές κατηγορίες
οντοτήτων, διαβιούν σε ενεργειακή μορφή στους πλανή­
τες Ερμή, Αφροδίτη και Ουρανό και οι οποίοι πλανήτες
βρίσκονται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο φωτός από τη
Γαία».
Οι Φρουροί Προστασίας της γης, ήταν γνωστοί με
το όνομα άγγελοι, τους οποίους οικειοποιήθηκε ο χρι­
στιανισμός και τους ονόμασε αγγέλους προστάτες.
«Αρχηγός όλων των Ουρανίων Δασκάλων και των
Φρουρών Προστασίας της Γαίας ήταν ο «Ιερός Γέρων
Αίολος» ο οποίος ανέλαβε και την προαγωγή της γήινης
εξέλιξης σε ανώτερο επίπεδο φωτός. Σήμερα ευρίσκεται
ενσαρκωμένος στη Γαία και η αποστολή του είναι δυσχε­
ρής λόγω επικράτησης των αποστατών.
Οι οντότητες αυτές επαγρυπνούν συνεχώς για την προ­
στασία και αφύπνιση των ανθρώπων και υποβοηθούνται

117
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

από τον Κραταιό Αυτοκράτορα Απόλλωνα.


Στη Γαία έχουν κυριαρχήσει η δυσαρμονία, ο πόνος, η
θλίψη και ο θάνατος. Για να αποτρέψουμε τραγικές κα­
ταστάσεις για τον πλανήτη σας, μελετούμε την περίπτωση
επέμβασης με την 3η Ταξιαρχία της 7ης Αποστολής, χωρίς
να μας καλέσετε, για να αποφευχθεί ο αφανισμός της
Γαίας από τους αποστάτες και τους γήινους συνεργάτες
τους.
Με τη χρήση αναλίσκοντος πυρός Σειρίου και Απολλώ­
νιου φωτός, θα αποσυνθέσουμε τους αποστάτες, θα τους
εγκλωβίσουμε σε ηλεκτρομαγνητικά πλέγματα διπλής πο-
λικότητας και θα τους μεταφέρουμε στον αστερισμό του
Κάνωπος για συνετισμό, αποκαθιστώντας την οριστική
γαλήνη σε ολόκληρη τη Γαία».
Ήθελα να επισημάνω ότι οι υπερβατικές οντότητες
έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης από τον
άνθρωπο, που είναι εμποτισμένος από μεγάλη αρνη-
τικότητα.

Διακανονιστές Κοινωνικής Ισορροπίας


Η γη βρίσκεται από απόψεως ενδιαφέροντος των
Ουρανίων σε συνεχή παρακολούθηση, για την εξα­
σφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συμπαντικού
οργανισμού, λόγω της σοβαρής ανακολουθίας που
παρουσιάζεται μεταξύ του επιθυμητού και του πρα­
κτέου.
«Οι Διακανονιστές Κοινωνικής Ισορροπίας της Γαίας,

118
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

βρίσκονται ενσαρκωμένοι και έχουν σαν αποστολή τον


ψυχολογικό επηρεασμό των ανθρώπων με ακτινοβολή­
σεις, ώστε να διατηρούν τον ψυχισμό τους και να βιώνουν
με αρμονία στο περιβάλλον τους, γιατί ολόκληρος ο πλη­
θυσμός του πλανήτη βρίσκεται σε ψυχολογική πτώση και
χρειάζεται συγκράτηση.
Η Γαία δέχεται τις περισσότερες επισκέψεις υπερβα­
τικών οντοτήτων γιατί πρέπει να βελτιώσουν την κακή
ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Αποστολή τους
είναι η διάλυση των πυκνών νεφών της αρνητικότητας
που καλύπτουν τον πλανήτη σας.
Κατά την κάθοδο τους στη Γαία χρησιμοποιούν τους
ενεργειακούς διαύλους, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
διασάλευσης της μοριακής τους δομής και η κατανάλωση
πολύτιμης νιονικής ενέργειας.»
Όλα τα σημεία του σύμπαντος παρουσιάζουν ενερ­
γειακές ιδιομορφίες τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε
και γι αυτό πολλά στοιχεία μας φαίνονται άγνωστα
και ακατανόητα.

Ουράνια Ιεραρχία.
Υπάρχει η Ανώτατη Ουράνια Ιεραρχία των οντο­
τήτων, που αποτελείται από τους Ιερούς Άρχοντες
του Φωτός, όπως είναι ο Ζευς και οι οντότητες που
ονομάζαμε Θεούς του Ολύμπου και η Κατώτερη
Ουράνια Ιεραρχία που περιλαμβάνει τις μούσες,
τις νύμφες, τις νηρηίδες, τις μοίρες, τις χάριτες, τους

119
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ημίθεους, τους ήρωες και πολλές άλλες κατηγορίες


οντοτήτων, που συμπληρώνουν τον αριθμό «δέκα
χιλιάδες τάξεις». Οι ψυχές των ανθρώπων συμμετέχουν
και αυτές στην ουράνια πνευματική ιεραρχία.
«Η ανώτατη αρχή όλων των ουρανίων οντοτήτων και
δημιουργός των ΠΑΝΤΩΝ είναι το Όλον Φως, από το
οποίο εκπηγάζει ο Ιερός Άρχων Φωτός ο Ζευς.
Ο Ζευς αναθέτει αποστολές δημιουργίας σε ανώτερες
και κατώτερες ουράνιες οντότητες και αυτές μπορούν
να επιλέγουν ενσαρκωμένους γήινους συνεργάτες και να
τους αναθέτουν αποστολές προστασίας του πλανήτη.
Τμήματα των δυνάμεων της 7ης Αποστολής του Διός
πολλές φορές προσεγγίζουν στη Γαία, επεμβαίνουν με
την πανίσχυρη ενέργεια που εκπέμπουν, επουλώνουν ή
βελτιώνουν τις φθορές που προκαλούν οι αποστάτες και
η ανθρώπινη αδιαφορία στον πλανητικό οργανισμό και
κατόπιν αποχωρούν.»
Όσο και αν αυτά ακούγονται εξωπραγματικά και
απίστευτα, εν τούτοις αποτελούν μια πραγματικότητα
που δεν πρέπει να την αμφισβητούμε χωρίς εξέταση.
Ο Ζευς σύμφωνα με παλαιότερο μήνυμα είναι ο
Ιερός Αρχοντας Φωτός, εφτά συμπάντων και δεκα­
τριών γαλαξιών. Οι γαλαξίες αυτοί ανήκουν σε ένα
από τα εφτά σύμπαντα που εισχώρησαν στο δικό μας
σύμπαν. Η διακυβέρνηση όλων αυτών, που φθάνει
μέχρι αστερισμούς, ηλιακά συστήματα και πλανήτες,
μπορεί να εξομοιωθεί με τη διακυβέρνηση μιας κοινο­

120
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

πολιτείας, ή ενός κράτους από τον κυβερνήτη του.


«Σε όλα τα σύμπαντα, ηλιακά συστήματα και πλανήτες,
ασκείται επίβλεψη και έλεγχος, για να μη διασαλευτούν οι
φυσικοί νόμοι και διαταραχτεί η διαβίωση των οντοτήτων
που τα κατοικούν.
Ένας μεγάλος αριθμός πλανητικών συστημάτων κα­
τοικείται από οντότητες που έχουν απαλλαγεί από τις
δουλείες του υλικού σώματος, το οποίο αντικατέστησαν
με το αιθερικό. Οι οντότητες αυτές υποβοηθούν τις δυνά­
μεις της 7ης Αποστολής στο έργο της παρακολούθησης των
φυσικών νόμων, υπό τη δική μας επίβλεψη.
Στους πλανήτες αυτούς δεν μπορεί να ζήσει ο γήινος
άνθρωπος, γιατί δεν έχει αντοχές για τις τόσο υψηλές
συχνότητες και κραδασμούς που επικρατούν εκεί.»
Οι ουράνιες οντότητες είναι κατανεμημένες σε εφτά
κατηγορίες και η κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει
πολλές εκατοντάδες υποκατηγορίες.
Στην κορυφή όλων των οντοτήτων βρίσκεται το
ΟΛΟΝ ΦΩΣ ο δημιουργός των πάντων.
Η ιεράρχηση κατά επίπεδο Φωτός είναι.
Πανύψιστοι: Ανώτατες Οντότητες,
γνωστές σαν Ιεροί Αρχοντες Φωτός.
Ολιγάριθμες οντότητες που η κάθε
μία διοικεί ένα αριθμό συμπάντων. Οι
Ιεροί Αρχοντες Φωτός είναι εφτά. (Όσα
και τα χρώματα της Ίριδας). Μία από τις
οντότητες αυτές είναι και ο Ζευς.

121
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ύψιστοι: Ανώτατες Οντότητες.


«Αρχηγοί ενός σύμπαντος. Υπάρχουν συ­
νολικά τριάντα δύο όσα και τα φωτονικά
σύμπαντα».
Υπέρτατοι: Ανώτατες Οντότητες.
«Επόπτες ομάδος Γαλαξιών»
Μέγιστοι: Ανώτατες Οντότητες.
«Αρχηγοί Γαλαξιών όπως οι θεοί του
Ολύμπου».
Υπέρτεροι: Ανώτερες Οντότητες.
«Επόπτες ομάδος αστρικών συστημά­
των».
Μείζονες: Ανώτερες Οντότητες.
«Αρχηγοί ηλιακών συστημάτων»
Μεγάλοι: Ανώτερες Οντότητες.
«Αρχηγοί ενός αστρικού συστήματος».

Όλοι αυτοί οι επιβλέποντες των ουρανίων σχεδίων


υποβοηθούνται και από άλλες οντότητες οι οποίες
δεν μπορούν να πάρουν απόφαση για κάποιο κοσμικό
σχέδιο, αλλά εκτελούν αποστολές.

«Όταν επεκράτησαν οι αποστάτες μόλυναν την επιφά­


νεια και την ατμόσφαιρα της Γαίας, για να αποτρέψουν
ης
την προσέγγιση σε αυτήν των Ολυμπίων της 7 Αποστο­
λής και να δώσουν την εντύπωση στην ουράνια κοινωνία
ότι είχαν επικρατήσει πλήρως.

122
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Η ζωή στη Γαία έχασε το φως της, έπαυσε ν' ακτινοβολεί


θετική ενέργεια και δύσκολα οι ουράνιοι μπορούσαν να
την εντοπίσουν. Οι σκέψεις και οι πράξεις των ανθρώπων
είχαν σκοτεινιάσει, η ζωή παρήκμασε τελείως γιατί οι άν­
θρωποι είχαν καλυφθεί από πυκνό νέφος αρνητικότητας.
Η ηλιακή ιεραρχία των Ολυμπίων πρότεινε ομόφωνα
στον Ιερό Άρχοντα Φωτός τον Δία, ότι ήταν προτιμότερο
να αφήσουν να αφανιστεί η ζωή στον πλανήτη και η Γαία
να περιέλθει για μια ακόμη φορά στον πρωτογονισμό,
παρά να συνεχίσει να ζει μέσα σε αυτή την αρνητικότητα.
Ο Ιερός Άρχων Φωτός ο Ζευς απέρριψε την πρόταση
αυτών και ο πλανήτης διασώθηκε.
Σήμερα η κρατούσα καθολική αρνητικότητα των κατοί­
κων της Γαίας είναι η χειρότερη από κάθε άλλη φορά. Έχει
φθάσει σε τέτοιο σημείο παρακμής, ώστε να λαμβάνονται
μέτρα προστασίας από τις ίδιες τις ουράνιες οντότητες για
να αποφύγουν τη μόλυνση, όταν κατέρχονται σε αυτήν.
Έχει αρχίσει η συλλογή και η μελέτη χρησίμων πληρο­
φοριών που θα μας χρειαστούν κατά την επέμβαση μας.
Μην αναλίσκεστε για την προσωπική σας ανέλιξη όπως
οι αποκαλούμενοι άγιοι των Κρονίων ιερατείων, αλλά να
βοηθάτε τους συνανθρώπους σας και την ανθρωπότητα
ολόκληρη αν μπορείτε, για να διασωθεί ο πλανήτης σας.»
Αν δεν αντιληφθούμε ότι η υπόθεση της σωτηρίας
του πλανήτη από την οικολογική καταστροφή είναι
ευθύνη όλων μας, τότε είναι βέβαιο ότι θα αφανιστεί
ο άνθρωπος από τη γη για άλλη μια φορά και αυτοί

123
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

που γνωρίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και


δεν αντιδρούν, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από τους
άλλους.

Κοσμικές Δυνάμεις
Όλον Φως.
Οι ακτίνες φωτός που εκπέμπονται από τον ήλιο
μοιάζουν με αόρατες γέφυρες που τον συνδέουν με
κάθε ανθρώπινο σώμα που φωτίζει. Αυτές οι γέφυρες
μεταφέρουν όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του φωτός
πάνω στον άνθρωπο που περιλούζουν· τον ζωογονούν
και συντηρούν τη ζωή, χωρίς αυτός να αντιλαμβάνε­
ται άμεσα τις θετικές επιδράσεις αλλά ούτε και τη
σύνθεση του φωτός.
Έτσι ακριβώς επενεργεί και το ζωοποιό άφατο φως
νιονικής ενέργειας του Δημιουργού των κόσμων, που
συντηρεί όλα τα πλάσματα της δημιουργίας.
«Οι πάλλευκες ακτίνες του Όλου Φωτός, νιονικής
ενέργειας, κατακλύζουν όλα τα σύμπαντα με συνεχόμενα
κύματα, που ζωογονούν το σπέρμα της ζωής.
Η ακτίνες αυτές είναι οι ιεροί δεσμοί που κρατούν τον
άνθρωπο σε επαφή με τον Δημιουργό του, είναι οι γέφυρες
επικοινωνίας μεταξύ τους, είναι οι δίαυλοι με τους οποίους
ο δημιουργός μεταβιβάζει τα μηνύματα και τις εντολές του
σε όσους ζητούν την προστασία του.
Οι ακτίνες αυτές διεγείρονται τη στιγμή της επίκλησης

124
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

και αυξάνουν τη ζωογόνο ενέργεια τους στον ανθρώπινο


οργανισμό. Τη διέγερση αυτή την αντιλαμβάνονται οι
ουράνιες οντότητες και εντοπίζουν εύκολα την ανθρώπινη
παρουσία. Διαβάζουν τη σκέψη και τι ζητά ο άνθρωπος
στην προσευχή του και ενεργούν ανάλογα.
Την κεντρική ακτίνα του Όλου Φωτός τη συνιστούν οι
επτά Ιεροί Άρχοντες Φωτός, όπως την ακτίνα του ηλίου τη
συνθέτουν τα επτά χρώματα της ίριδας.
Ο Ζευς και κάθε Ιερός Άρχοντας Φωτός, εκπέμπει τη
δική του κεντρική ακτίνα φωτός νιονικής ενέργειας, η
οποία αναλύεται και δημιουργεί τους γνωστούς σε σας
θεούς του Ολύμπου.
Η πρώτη ενσαρκωμένη κεντρική ακτίνα του Ιερού Άρ­
χοντα Φωτός στη Γαία ήταν ο Φαέθων Φοίβος Απόλλων,
που γεννήθηκε από θνητή μητέρα.
Ο υπέρμετρος υλισμός της εποχής σας, η αντιανθρώπινη
συμπεριφορά των λεγομένων από σας ισχυρών της Γαίας
και η αρνητικοτητα του πληθυσμού της, ελαττώνει την
ένταση της θετικής ενέργειας που εκπέμπουν οι άνθρω­
ποι, με αποτέλεσμα την καθολική εξάπλωση του σκοτεινού
αρνητικού νέφους, που απομονώνει τον πλανήτη σας από
το υπόλοιπο σύμπαν.
Ο Απόλλων σας προστατεύει με το φως του από τα
πυκνά νέφη αρνητικότητας που περιβάλουν τη Γαία.
Η δυσαρμονία λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος,
οφείλεται στην πόλωση της ψυχής στις υλικές επιθυμίες,
οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σκοτεινού

125
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

νέφους αρνητικότητας που σας επικαλύπτει. Το θεϊκό φως


δεν φθάνει στον άνθρωπο γιατί ανακλάται από το νέφος
αυτό και απαιτείται μεγάλη πνευματική προσπάθεια για
την αποκατάσταση του.»
Σήμερα όλη η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από
την υλική αδηφαγία των ισχυρών σε βάρος των
ασθενέστερων. Η απληστία και ο μισανθρωπισμός
εκπέμπουν τεράστια ποσά αρνητικής ενέργειας, που
πυκνώνουν όλο και πιο πολύ το νέφος της δυστυχίας
των ανθρώπων.

Τριπλή Κοσμική Φλόγα: {Ερυθρά, Ιώδης, Κυανή}


Σε ερώτηση τι ήταν η φλόγα της αναλήψεως του
Χριστού, το φως του Απολλώνιου, και οι λάμψεις του
Ιαμβλίχου μας είπαν τα εξής:
«Η φλόγα αυτή ήταν τριπλή κοσμική φλόγα υψηλής
εντάσεως και συχνότητας, που συντίθεται από το πυρ
της παγκόσμιας ψυχής [Ερυθρά], το πυρ του κοσμικού
πνεύματος [Ιώδης] και το πυρ της συμπαντικής νόησης
[Κυανή] και ονομάζεται φλόγα της κοσμικής αναλήψεως.
Όταν το ανθρώπινο σώμα πάλλεται σε υψηλούς κρα­
δασμούς σε στιγμές αυτοσυγκέντρωσης και προσευχής,
έλκει την τριπλή κοσμική φλόγα η οποία το περιλούζει
και ανεβάζει την κραδασμιακή του ενέργεια σε υψηλά
επίπεδα, όταν το επιτρέψουν οι ουράνιες συνθήκες, η
προετοιμασία και η ικανότητα του προσευχομένου.
Το σώμα επιταχύνει- τις δονήσεις του τόσο, που ξεπερ-

126
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

νούν τη συχνότητα των ακτίνων του ηλιακού φωτός. Από


τη στιγμή αυτή και μετά ο άνθρωπος μπορεί να μεταπέσει
σε φωτεινό σκεπτόμενο σύνολο, να παραμείνει στη θέση
του ή να αναληφθεί στους ουρανούς και να γίνει μέλος της
ουράνιας κοινωνίας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις γι αυτό.
Η ενέργεια της τριπλής κοσμικης φλόγας είναι νιονικής
υφής. Ενισχύεται από την ενέργεια του κέντρου του
γαλαξία, συντονίζεται απόλυτα με τα αιθερικά πεδία,
προστατεύεται από το αείζωον πυρ του Σειρίου που την
επικαλύπτει και έλκεται από τη νιονική ενέργεια του εγκε­
φάλου του προσευχόμενου ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος
άρει με τη γνώση και τη μύηση τον πέπλο του σκότους και
της αγνοίας που περιβάλλει τον νου του, τότε μπορεί να
αποκτήσει ασύλληπτες ικανότητες. »
Αυτοί που έφτιαξαν τον χριστιανισμό ήξεραν για την
τριπλή κοσμική φλόγα των Ελληνικών μυστηρίων,
αλλά δεν γνώριζαν ούτε τι ήταν, ούτε πως δημιουρ-
γείτο ούτε και τις επιδράσεις της και το πρόσθεσαν
στη δική τους θρησκεία σαν θαύμα του Γιαχβέ προς
τον γιο του.
Είναι η φλόγα της αναλήψεως του Απολλώνιου
Τυανέα όταν έφυγε μέσα απο το δεσμωτήριο, αλλά
και όταν αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού είχε
ολοκληρώσει το γήινο έργο του.
Είναι η φλόγα του Ιαμβλίχου, που τον σήκωνε δέκα
πήχεις πάνω από το έδαφος, ενώ το πρόσωπο του

127
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

έλαμπε σαν ήλιος και τα ρούχα του σαν χρυσά.

Ανθρώπινη Πνευματική Ακτίνα.


Ο μύστης χωρίς την άρρητη γνώση που διαφύλαττε
το ιερατείο, δεν θα μπορούσε να επιτύχει την επικοι­
νωνία με την ουράνια κοινωνία. Η άσκηση και οι δο­
κιμασίες της μύησης, διέγειραν τη πνευματική ακτίνα
του ανθρώπου και έπαιρνε επαφή με τις υπερβατικές
οντότητες.
«Η Ανθρώπινη Πνευματική Ακτίνα, είναι η πάλλευκη
ακτίνα νιονικής ενέργειας που παράγει το ανθρώπινο
πνεύμα σε στιγμές διέγερσης του νου, επιχειρώντας την
επικοινωνία με το θείο, και αυτή συνδέει τον άνθρωπο με
τον δημιουργό.
Η πνευματική ακτίνα είναι ίδια με τις ιερές ακτίνες της
παγκόσμιας νόησης, δημιουργείται ταυτόχρονα με την
υλική σύλληψη του ανθρώπου και ενεργοποιείται με την
πνευματική αφύπνιση του.
Για τους Ελλανίους η ακτίνα αυτή διεγείρεται και
συντηρείται από πλήθος ακτινοβολιών που δέχεται ο
Ελλάνιος χώρος, καθώς και από άγνωστη σε σας ενέργεια,
που εκπέμπεται από το «Σημείο της Αιώνιας Ελευθερίας»
που βρίσκεται πάνω από το νησί της Κρήτης σε μέγα
ύψος και το άλλο είναι το «Σημείο του Αιωνίου Φωτός»
που βρίσκεται πάνω από την Ολυμπία στο ίδιο ύψος με το
προηγούμενο. Εκείθεν διαχέουν την ενέργεια τους επί της
Ελλανίας και σε ολόκληρο τον πλανήτη της Γαίας.

128
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Οι ακτίνες αυτές προέρχονται από την ακτινοβόληση


του σώματος της Παλλάδας Αθηνάς για το πρώτο και από
το σώμα του Φοίβου Απόλλωνα για το δεύτερο.»
Η εκπεμπόμενη ενέργεια από τα σημεία αυτά
εξαγνίζει και ισχυροποιεί την αύρα του ανθρώπινου
σώματος, η οποία αποτελεί τον θώρακα προστασίας
του.
Αυτές οι άγνωστες πραγματικότητες, ακούγονται
σαν παραμυθένιες, φανταστικές ιστορίες και όμως,
υπάρχουν πολλά στοιχεία, που ενισχύουν την πεποί­
θηση μας ότι μπορεί να είναι αληθινά.

Αναλίσκον Πυρ Σειρίου.


Το άστρο του Σειρίου σύμφωνα με την αρχαία Ελ­
ληνική παράδοση ήταν το άστρο της δημιουργίας της
ζωής στη γη και το τιμούσαν σε όλη την Ελλάδα, με
ιερά αφιερωμένα στον Κύνα και τον Κυναίο Δία.
Υπάρχουν πολλές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες
καταλήγουν ενεργειακοί δίαυλοι «αναλίσκοντος
πυρός Σειρίου», που μεταφέρουν ζωογόνο ενέργεια
υψηλής εντάσεως και στις οποίες περιοχές αναπτύ­
χθηκαν απαράμιλλες φιλοσοφικές θεωρίες και αρχι­
τεκτονικά θαύματα.
Τα μηνύματα σχετικά με το «αναλίσκον πυρ του
Σειρίου» έλεγαν τα εξής:
«Το Αναλίσκον Αεΐζωον Πυρ του Σειρίου είναι το ιό-
χρουν πανίσχυρο πυρ της τετάρτης διάστασης, από ουσία

129
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

του Όλου Φωτός.


Εκπέμπεται από τον αστερισμό του Σειρίου και κα­
λύπτει ακαριαία τον προσφερόμενο χώρο. Ενισχυόμενο
από τη φλόγα του Απολλώνιου πυρός, μετουσιώνεται σε
πάλλευκο αόρατο φως υψηλής συχνότητας και ενέργειας,
μη αντιληπτό από την ανθρώπινη όραση και προσεγγίζει
σε ένταση την ακτίνα του Όλου Φωτός.
Η ενέργεια του πυρός αυτού ενισχύει τον αόρατο αιθερι-
κό ήλιο του δικού σας ήλιου, για να διατηρεί την ενέργεια
του σταθερή (Έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά, ότι ο ήλιος δέχεται
τεράστια ποσά ενέργειας από το φως του Σειρίου!
Όταν το αναλίσκον πυρ Σειρίου πάρει τις μέγιστες τιμές,
τότε μετασχηματίζεται σε φωτονικές ενεργειακές δέσμες.
Το ανθρώπινο σώμα καλυπτόμενο από αυτές και εφ όσον
βρίσκεται στον κατάλληλο κοσμικό δίαυλο και συντρέ­
χουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, καθορισμένο
σημείο, ορισμένη ημέρα και ώρα του εικοσιτετραώρου και
κατάλληλη προετοιμασία, τότε αυξάνονται οι κραδασμοί
του και οι συχνότητες των κυττάρων του συντονίζονται
απόλυτα με τις ενεργειακές συνθήκες του χώρου.
Όταν τα κύτταρα αρχίσουν να δονούνται σε συχνότητες
μεγαλύτερες από αυτές του φωτός, τότε μπορούν να συμ­
βούν πολλά υπερφυσικά φαινόμενα. Η δυσκολία έγκειται
στο αν αυτός που προσπαθεί, θα μπορέσει να κρατηθεί
στην υπερβατική κατάσταση που μεταπίπτει, ή αν θα
γυρίσει πίσω. Όταν κάποιος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
γνώσης, μπορεί να σύρει πίσω του τις αποφρακτικές δυ­
νάμεις του διαύλου που θα απαγορεύσουν την επιστροφή

130
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

του. Σε κάθε περίπτωση -επιτυχίας, ή αποτυχίας, ή άγνοι­


ας- μπορεί σε ελάχιστο χρόνο ο άνθρωπος να διατρέξει
την ακτίνα του σύμπαντος, ν' αποκτήσει ασύλληπτες
εμπειρίες και να επιστρέψει πίσω χωρίς να καταλάβει τι
έγινε. (Η παράδοση αναφέρει ό,τι ο Έλληνας φιλόσοφος Εμπεδο­
κλής, με τη δύναμη του πυρός αυτού που τον επικάλυψε την ώρα
της προσευχής, ανάστησε τη νεκρή γυναίκα Πανθεία και αυτός
αναλήφθηκε στους ουρανούς.]
Όταν συσσωρευμένη ποσότητα φωτός από το αναλίσκον
πυρ του Σειρίου επικαλύψει ένα ανυποψίαστο και άσχετο
άνθρωπο, που δεν γνωρίζει τίποτε για υπερβατικές κατα­
στάσεις, τον καθιστά διαφανή προσωρινά και δεν παράγει
σκιά. (Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στον ναό του Λυκαίου Διός
στον Ταΰγετο.)
Το αναλίσκον πυρ του Σειρίου ενισχύει την ενέργεια των
φωτοφόρων και φωτεινών οντοτήτων. Επιδρά θετικά στην
αποκατάσταση των νοητικών ατελειών των ανθρώπων και
εξαλείφει τις αρνητικές σκιές δυσαρμονίας από τις ψυχές
τους, όταν παρουσιάζουν ψυχολογικές καταπτώσεις από
τους επηρεασμούς των αποστατών, που αποστέλλονται
προς τη Γαία.
Ενισχύει και ανανεώνει τη γήινη ατμόσφαιρα. Ζωογονεί
και συντηρεί κάθε μορφή υλικής ή ενεργειακής ζωής που
υπάρχει σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού σας συστή­
ματος.
Κάτω από τη θετική επίδραση της ενέργειας αυτής και
όταν υπάρχει η ανάλογη γνώση, ο άνθρωπος συνειδητο­
ποιεί την ουράνια υπόσταση του και καθορίζει μόνος του

131
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

την υπερβατική πορεία του. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται


την υπόσταση του θείου.
Οι φωτεινές οντότητες, οι ενδεδυμένες με χιτώνες του
αναλίσκοντος πυρός Σειρίου, συνοδεύουν τις ανώτερες
ψυχές που έρχονται στη Γαία από τα Ηλύσια Πεδία του
Σειρίου για να ενσαρκωθούν, προκειμένου να διατηρή­
σουν την καθαρότητα τους, μέχρι τη στιγμή της σύλληψης
τους από την υλική ζωή.
Μέσα στο αναλίσκον πυρ του Σειρίου, υπάρχουν κατα­
χωρημένες πληροφορίες και ενεργειακές καταστάσεις του
παρελθόντος της Γαίας και φτάνουν μέχρι τα ακρότατα
σημεία του γαλαξία σας.
Πολλές φορές οι εμπνεύσεις των ανθρώπων οφείλονται
στη διέγερση της ουδετέρας υπόφυσης του εγκεφάλου
από το αναλίσκον πυρ του Σειρίου, το οποίο μπορεί και
συγκρατεί πληροφορίες και σκεπτομορφές που πλανώ­
νται μέσα σε αυτό, με ασύλληπτες ταχύτητες.
Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται δύο φορές το εικοσι­
τετράωρο. Διαρκούν περίπου μία με δύο ώρες μέσα στους
διαύλους, παίρνουν δε τις μέγιστες τιμές τέσσαρες φορές
τον χρόνο, στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια. Ολόκληρο
τον χρόνο τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται σε χαμηλότε­
ρες τιμές και είναι συνάρτηση της διάταξης των αστέρων
και των κοσμικών συνθηκών.»
[Συμπληρωματικά στοιχεία και λεπτομέρειες για τους διαύλους
υπάρχουν στο βιβλίο μου «ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗ­
ΝΩΝ» σελ. 153-160].

132
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Ενεργειακός Στρόβιλος Ψυχής - Θώρακας φωτός.


Ο ενεργειακός στρόβιλος της ψυχής του ανθρώπου
συντηρείται από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια της
καρδιάς, η οποία μεταφέρεται σε όλο το σώμα με το
δίκτυο των αρτηριών, των νεύρων, των ιστών και των
κυττάρων, που συνθέτουν ολόκληρο το ενεργειακό
πλέγμα των γνωστών και αγνώστων λειτουργιών του
σώματος, του πνεύματος και της νόησης, συντηρούν
δε τον Ενεργειακό Στρόβιλο Ψυχής και δημιουργούν
τον Θώρακα Φωτός.
«Ο Ενεργειακός Στρόβιλος Ψυχής κάθε ανθρώπου, είναι
ανάλογος με το επίπεδο φωτός στο οποίο βρίσκεται το
άτομο. Παράγεται από την ψυχική δύναμη, συντηρείται
από την καρδιά και εστιάζεται στο κέντρο της φαιάς ου­
σίας του εγκεφάλου, τον οποίον ενισχύει, και μέσω αυτού
υποστηρίζει όλες τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπινου
σώματος.
Γίνεται αντιληπτός απο τους μύστες και από υπερευαί­
σθητα άτομα που γνωρίζουν την ύπαρξη του. Ενισχύεται,
δυναμώνει και γίνεται εντονότερος όταν ο άνθρωπος βρί­
σκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και η καρδιά του
είναι πλημμυρισμένη από αισθήματα αγάπης και αλτρου­
ισμού. Τότε είναι η καταλληλότερη στιγμή για ψυχικές
αναζητήσεις. Κατά την ώρα του θανάτου ο ενεργειακός
στρόβιλος γίνεται πρασινωπός, παίρνει τις μέγιστες τιμές
και είναι ορατός από τους ανθρώπους.
Όσοι επικαλούνται προσευχόμενοι τις Ολύμπιες οντότη-

133
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τες και έχουν την κατάλληλη προετοιμασία, ο στρόβιλος


της ψυχής τους αρχίζει να πάλλεται σε υψηλές συχνότητες
και δημιουργεί κραδασμούς.
Όταν οι κραδασμοί του ανθρώπου συντονιστούν με
τους κραδασμούς της οντότητας την οποία επικαλείται, ο
ανθρώπινος οργανισμός που μοιάζει με σκοτεινή σκιά από
τις αρνητικές πράξεις του ή από επηρεασμούς αποστατών,
αρχίζει να απορρίπτει την αρνητική δύσμορφη ενέργεια
που έχει συλλέξει και σταδιακά μεταμορφώνεται σε φω­
τεινή οντότητα.
Η αρνητική ενέργεια που αποβάλλει ο άνθρωπος εκτο­
ξεύεται προς κάθε κατεύθυνση. Ανεβαίνοντας προς τα
πάνω συναντά το κέλυφος του εξαγνιστικού πυρός που
έχουμε δημιουργήσει, εξαγνίζεται, μετατρέπεται σε θετική
ενέργεια, ενισχύεται και αποστέλλεται πίσω στον προσευ-
χόμενο, ο οποίος σταδιακά μεταβάλλεται από σκοτεινή σε
φωτεινή οντότητα. Αντίθετα όταν το άτομο κατέχεται από
αρνητικές σκέψεις ή είναι άρρωστο, ο ψυχικός στρόβυλος
ατονεί και παραμένει σκοτεινός.»

Ο θώρακας φωτός είναι η γνωστή σε όλους έγχρω­


μη αύρα ή - κατά τους αποκρυφιστές- το αστρικό
πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα, το οποίο
μεταβάλλει χρωματισμούς και ένταση, ανάλογα με
την υγεία, τα συναισθήματα και την ψυχολογική
διάθεση του ανθρώπου. Η αύρα παράγεται από τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εγκεφάλου και συ-

134
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

ντηρείται από τον αιθέρα[Οργόνη] του σύμπαντος.


Βρίσκεται σε διαρκή δόνηση, η οποία μεγιστοποιείται
ανάλογα με τις μεταβολές της συνειδήσεως. Η αύρα
μορφοποιείται ανάλογα με τη σκέψη του ανθρώπου και
αλλάζει συνεχώς μορφή.
«Όταν ο άνθρωπος καταγίνεται με αρνητικές πράξεις,
κατέχεται από αρνητικές σκέψεις και υποτάσσεται εύκολα
στις υλικές επιθυμίες, τις οποίες ταυτίζει με την ευτυχία,
τότε η αύρα εξασθενίζει, χάνει την ένταση της και γίνεται
ο οργανισμός ευάλωτος στους εξωτερικούς ψυχοπνευμα-
τικούς επηρεασμούς. Ανοίγονται οι πύλες μολύνσεως του
σώματος, γιατί η αύρα δεν μπορεί να απωθήσει και να
εξουδετερώσει τους ιούς, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια.
Η δυστυχία στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα των
σκιερών νεφών που παράγονται από την αρνητικότητα
των πράξεων και των σκέψεων του. Τα σκιερά αυτά νέφη
επικάθονται στην αύρα του ανθρώπινου σώματος και τη
μολύνουν. Οι φωτεινές οντότητες καταυγάζουν φως, το
οποίο αραιώνει και διαλύει τα νέφη αυτά και έτσι ενισχύ­
εται η αύρα του ανθρώπινου σώματος.»
Μέχρι χθες η επιστήμη απέρριπτε κάθε συζήτηση
για την ύπαρξη της αύρας και των άλλων ενεργειακών
συνόλων του ανθρώπινου σώματος. Η φωτογράφηση
της αύρας με τις μηχανές Κίρλιαν τους υποχρέωσε να
αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να ασχοληθούν
σοβαρά με την περίπτωση αυτή.

135
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ουράνιοι Δίαυλοι

Ενεργειακά Ρεύματα.
Τα ουράνια ενεργειακά ρεύματα είναι τριών ειδών:
κοσμικά, ηλιακά και πλανητικά, υψηλής ή χαμηλής
εντάσεως, ανάλογα με τον χρόνο δημιουργίας τους.
Τα ρεύματα αυτά είναι κάτι ανάλογο με τους ηλιακούς
ανέμους που διατρέχουν το διάστημα και δημιουργούν
τις ενεργειακές συνθήκες που επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά τη ζωή στη γη.
«Τα κοσμικά ρεύματα προέρχονται από το σύμπαν,
κυρίως από το κέντρο του γαλαξία, από τον ζωδιακό,
τους αστερισμούς και τα νεφελώματα που περιβάλλουν
το ηλιακό σας σύστημα. Όταν τα ενεργειακά ρεύματα
από διαφορετικές πηγές συναντηθούν, δημιουργούν
ενεργειακούς βρόγχους, που συνεχίζουν την πορεία τους
σαν ενιαίο σύνολο.
Τα ρεύματα ποικίλουν μεταξύ τους, ως προς την προ­
έλευση, την ένταση, τον χρωματισμό και το εύρος, με
επικρατέστερα τα μεγάλα γαλάζια ρεύματα της οργόνης
[αιθέρα], που είναι για το σύμπαν ότι το αίμα για τον αν­
θρώπινο οργανισμό, καθώς και ένα πλήθος πολύχρωμων
ρευμάτων, που διαρρέουν το διάστημα και περιλούζουν,
άστρα, πλανήτες και οντότητες, υλικές και ενεργειακές.
Τα κοσμικά ρεύματα καταλαμβάνουν όλον τον συμπα­
ντικό χώρο και δεν αφήνουν κενό.»
Τα ηλιακά ρεύματα οφείλονται στις διεργασίες του

136
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

πλάσματος της ηλιακής μάζας, στις ηλιακές κηλίδες,


στις ηλεκτρομαγνητικές θύελλες και τους ηλιακούς
ανέμους. Είναι ρεύματα κίτρινης προς το κόκκινο από­
χρωσης και επηρεάζουν την κίνηση της γης και τη ζωή
που υπάρχει πάνω σε αυτή καθώς και στους υπόλοιπους
πλανήτες του ηλιακού συστήματος.
Λόγω της γήινης ατμόσφαιρας τα ηλιακά ρεύματα
διαφοροποιούνται, εκτονώνεται η ένταση τους και
φθάνουν με χαμηλή ένταση στη γη, δρώντας ευερ­
γετικά στους ζωντανούς οργανισμούς. Πολλές φορές
όμως, λόγω κλιματολογικών συνθηκών και διατάξεως
των άστρων, φθάνουν στη γη εντονότερα και δημι­
ουργούν ακραίες ενεργειακές καταστάσεις, καθώς και
πολλά ανεξήγητα φαινόμενα.
Τα ρεύματα αυτά, πολλές φορές υποβοηθούν τις
επικοινωνίες με τις ουράνιες οντότητες, ενώ άλλες
φορές δυσχεραίνουν τις ασύρματες και δορυφορικές
ανθρώπινες επικοινωνίες.
Σε πολλά σημεία του πλανήτη, τα κοσμικά, τα ηλι­
ακά και τα γήινα ενεργειακά ρεύματα συναντώνται, ή
συγκλίνουν σε βρόγχους ή κόμβους, και δημιουργούν
ή ενισχύουν τους διαύλους και τα διάφορα ενεργειακά
κέντρα. (Όταν υπάρχουν πολλοί δίαυλοι σε μικρή έκταση όπως
οι Δελφοί, η Ακρόπολη των Αθηνών, το Αγιο Όρος και αλλού τότε
η περιοχή ονομάζεται ενεργειακό κέντρο).
Τα γήινα ενεργειακά ρεύματα οφείλονται στις δι­
εργασίες του διαπύρου μάγματος στο εσωτερικό της
γης, στην κίνηση του πλανήτη γύρω από τον εαυτό

137
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

του και τον ήλιο, στην κοσμική και ηλιακή ενέργεια που
δέχεται.
Τα κοσμικά και ηλιακά ρεύματα, επενεργούν σαν
γέφυρα σύνδεσης της γης με τους γειτονικούς πλανή­
τες, με τον ήλιο και με τα άλλα ηλιακά συστήματα και
γαλαξίες. Δεν έχουν σταθερή πορεία και κατεύθυνση,
όμως, κατά μυστηριώδη και ανεξήγητο τρόπο, η Ελ­
λάδα βρίσκεται κάτω από την επίδραση πολλών ενερ­
γειακών βρόγχων και ρευμάτων, που την περιλούζουν
από πολλές κατευθύνσεις.
Σαν επιβεβαίωση αυτών που γράφω θα ήθελα να
αναφέρω το παρακάτω γεγονός.
Το νησί Δήλος είναι ακατοίκητο και απαγορεύεται
η διανυκτέρευση ατόμων πάνω σε αυτό. Όχι τόσο για
λόγους ασφαλείας των αρχαιοτήτων όπως ισχυρίζο­
νται κάποιοι, όσο για να μη βλέπουν οι άνθρωποι τα
φωτεινά φαινόμενα που εμφανίζονται τα βράδια.
Οι μόνοι που διαμένουν στο νησί είναι οι φύλακες
αρχαιοτήτων και οι φρουροί δύο κλιμακίων μυστικών
υπηρεσιών, του τμήματος Ε της Ελληνικής ΕΥΠ και
της Αμερικανικής CΙΑ, με επικεφαλής ανώτερους
Αξιωματικούς της αεροπορίας Έλληνες και Αμερικα­
νούς. (Διανυκτερεύουν στην Μύκονο).
Ένα μικρό κτίριο βρίσκεται στην είσοδο ενός υπο­
γείου τούνελ της Δήλου, μήκους πολλών χιλιομέτρων
αν και οι διαστάσεις του νησιού είναι μικρές. (Η Δήλος
έχει μήκος περίπου έξη χιλιόμετρα και μέσο πλάτος χίλια τριακό­
σια μέτρα.) Στεγάζει υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά

138
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

όργανα και ένα τεράστιο υπολογιστή σαν αυτούς που


χρησιμοποιούν επιχειρήσεις των 25.000 ατόμων.
Τα κλιμάκια αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα
μετρούν με υπερσύγχρονα όργανα τους «Την περίερ­
γη αυτή δυναμική», που παρουσιάζεται όχι μόνο στη
Δήλο αλλά και σε πολλούς ιερούς αρχαιολογικούς
χώρους της Ελλάδας, όπως στην Ακρόπολη, στο
Σούνιο, στον Αθωνα, τον Όλυμπο, τους Δελφούς κ.α.
όπου άλλες φορές είναι πολύ έντονη και άλλες δεν
παρουσιάζουν τίποτε.
Το πρόγραμμα με το οποίο γίνονται οι έρευνες αυτές,
φέρει την ένδειξη «Ακρως Απόρρητον» και την κωδική
ονομασία «Αλκυονίδες». Στη γλώσσα των ουρανίων
συνομιλητών μας, το δικό μας σύμπαν λέγεται «Αλ-
κυών».
«Έγινε μπροστά μου κάτι απίστευτο, είδα από μια
διαφανή ηλεκτρονική υδρόγειο σφαίρα να φεύγει ένα
φωτεινό σήμα από τη Δήλο να διαπερνά τον κορμό
της γης και να φθάνει στη Χαβάη, όπου εκεί το πήραν
για αποκρυπτογράφηση» μου είπε διαπιστευμένος
υψηλόβαθμος επισκέπτης.
«Κύρια όμως αποστολή των κλιμακίων αυτών είναι
η λήψη και αποκρυπτογράφηση ανεξήγητων και
παράξενων μηνυμάτων που λαμβάνονται από το διά­
στημα με ανορθόδοξους τρόπους και καταγράφονται
πάνω σε ειδικές γυάλινες πλάκες».
Γενικά υπάρχει μια παγκόσμια συνομωσία για να

139
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

αποσιωπάται κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να


ρίξει φως στα μεγάλα μυστικά των ουρανών και σε
αυτή συμμετέχει το κατεστημένο του εξουσιασμού, της
θρησκείας και της επιστήμης.
Ζητώ συγνώμη από την ΕΥΠ, αλλά κάποτε ο Έλλη­
νας πρέπει να μάθει πόσο ιερός είναι ο χώρος που ζει.

Ιδιότητες Διαύλων
Ο υποψιασμένος επισκέπτης μέσα στους ενεργει­
ακούς διαύλους, ανάλογα με το είδος του διαύλου,
μπορεί να βιώσει πολλά, ένα, ή και κανένα υπερφυ­
σικό φαινόμενο. Αυτό εξαρτάται από τον δίαυλο, τον
χρόνο, την προσπάθεια και την προετοιμασία του
ανθρώπου που προσπαθεί να αποκαταστήσει επαφή
με τον κόσμο του υπερβατικού.
Στον επισκέπτη που επισκέπτεται κάποιον ενεργει­
ακό δίαυλο μπορεί να του συμβούν μία ή και περισσό­
τερες από τις παρακάτω περιπτώσεις.
• Να αποκατασταθεί επικοινωνία με υπολογιστές με
τις ουράνιες οντότητες. Αυτό συμβαίνει κατά κανό­
να σε όλους τους διαύλους και ποτέ εκτός διαύλων.
• Να αποκατασταθεί οπτική επαφή με ουράνιες
οντότητες και να υπάρξει νοητική επικοινωνία μαζί
τους.
• Να αποκατασταθεί μόνο νοητική επικοινωνία,
δηλαδή να σκέφτεται κάτι ο άνθρωπος και να του
έρχεται αμέσως η απάντηση.

140
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

• Να αποκατασταθεί τυχαία οπτική επαφή με τις


ουράνιες οντότητες, χωρίς νοητική επικοινωνία,
γιατί χρησιμοποιούν τον δίαυλο και ασχολούνται
με άλλα θέματα και η ανθρώπινη παρουσία τους
αφήνει αδιάφορους ή μερικές φορές μπορεί και να
τους ενοχλεί.
• Να μεταμορφωθεί σε φωτεινή οντότητα, να επιτύ­
χει μετεωρισμό αρκετά μέτρα πάνω από τη γη και
να κατέβει.
• Να επικαθίσει στο κεφάλι του ανθρώπου φλόγα
μιας ή τριών κορυφών.
• Να περιπέσει στην Τετάρτη διάσταση χωρίς καμιά
προετοιμασία και να βρεθεί σε άλλο χωροχρονικό
συνεχές, να αφανιστεί για ελάχιστο χρόνο και να
επιστρέψει.
• Να ακούει φωνές και μελωδίες χωρίς να βλέπει
αυτούς που του μιλούν ή ψάλλουν.
• Να πλημμυρίσει ο δίαυλος από εκτυφλωτικό φως
με το οποίο νοιώθει απόλυτα συντονισμένος και
αισθάνεται μια απέραντη ευδαιμονία.
• Να εξαϋλωθεί και να μεταβληθεί σε φωτεινό
σκεπτόμενο σύνολο και με δική του βούληση αν
καταφέρει να κλείσει τον δίαυλο πίσω του και να
αφανιστεί. Αν όχι επανέρχεται μετά από ελάχιστο
χρόνο στη φυσιολογική του κατάσταση, γεμάτος
υπερβατικές εμπειρίες.
• Μπορεί να αντικρίσει το υπερβατικό και ουράνιο

141
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

κόσμο με τις φυσικές του αισθήσεις.


• Μπορεί να γίνει προσωρινά διάφανος ή αόρατος,
να κάνει άλματα στον χώρο και τον χρόνο, να
συναντηθεί κατά βούληση με ουράνιες και υπερβα­
τικές οντότητες, με ψυχές ανθρώπων και με τους
Ολυμπίους.
• Μέσα στους διαύλους οι άνθρωποι καθοδηγούνται
νοητικά από τις υπερβατικές οντότητες, αντι­
λαμβάνονται και εγκλωβίζουν όλες τις ελεύθερες
σκεπτομορφές που πλανώνται στο διάστημα και
βρίσκονται πλησίον του διαύλου με αποτέλεσμα
να έχουν απίθανες εμπνεύσεις όταν εξέλθουν από
αυτούς.
• Μπορεί να συναντήσουν απόλυτο σκοτάδι την
ημέρα, αν ο δίαυλος μεταβληθεί σε τρύπα χωρο­
χρόνου.

Είστε δημιουργήματα του φωτός. Μεταφερθήκατε στη


Γαία για τη συνέχιση του έργου της δημιουργίας. Μέσα
στους διαύλους μπορείτε να αντιληφθείτε την αποστολή
σας.»Έλεγαν τα μηνύματα που πήραμε.

Στάδια Αποϋλοποίησης. [Εξαΰλωση]


Η προσπάθεια αποϋλοποίησης [Εξαΰλωσης], είναι
ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και η επιτυχία του αμφί­
βολη. Οι αναγνώστες πρέπει να ξέρουν ότι στην αρ­
χαιότητα είχαμε μόνο μερικές περιπτώσεις εξαΰλωσης

142
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

και ανάληψης στους ουρανούς. Πως μπορεί να συμβεί


μια αποϋλοποίηση;
Για να συμβεί πρέπει να πληρούνται ορισμένες
χωροχρονικές προϋποθέσεις. Ο χώρος πρέπει να είναι
ενεργειακός δίαυλος και να γνωρίζουμε το κέντρο του.
Ο χρόνος πρέπει να είναι κατάλληλος, μια καθορισμέ­
νη ημέρα του έτους (Ισημερίες, ή Ηλιοστάσια) και η κα­
τάλληλη ώρα της μεγίστης έντασης του ενεργειακού
χώρου, που είναι δύο φορές το εικοσιτετράωρο μία
την ημέρα και μία τη νύχτα. Η διάταξη των άστρων
αυξάνει την ένταση των φαινομένων και έχει καταλυ­
τική επίδραση στην εμφάνιση αυτών. Σχετικά με το
εγχείρημα μας είπανε:
«Για να επιτύχει μια προσπάθεια αποϋλοποίησης πρέπει
αυτός που θα επιχειρήσει το τόλμημα να πιστεύει σε αυτό
που κάνει, να θέλει συμβεί και να επιμένει αν αποτύχει.
Να συνεργάζονται το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα, να έχει
αποβάλλει το άγχος και όλες της αρνητικές καταστάσεις
της ψυχής του και να είναι πλημμυρισμένος από ηρεμία,
γαλήνη και αγάπη.
Να είναι βιολογικά έτοιμος και ψυχικά προετοιμασμέ­
νος. Να έχει εξαγνιστεί με νηστεία (Αποφυγή ζωικών τροφών
και κουκιά) και προσευχή, για να μπορέσει να μετουσιωθεί
σε υπερβατική οντότητα, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει
τίποτε. Η διάρκεια της προσπάθειας αυτής πρέπει να
είναι ολιγόλεπτη (λιγότερη των 15'). Αν αποτύχει η πρώτη
προσπάθεια η δεύτερη πρέπει να επαναληφθεί μετά από

143
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

μερικούς μήνες, ανάλογα με το πως κρίνει καθένας έτοιμο


τον εαυτό του.»
Όταν ο άνθρωπος είναι γνώστης αρρήτων μυστικών,
όταν βρίσκεται σε κίνηση μέσα στον δίαυλο, όταν
κατέχεται από θετική σκέψη, όταν το πνεύμα και η
ψυχή είναι καθαρά και έχει προηγηθεί κατάλληλη
προετοιμασία, τότε μπορεί να προκαλέσει ρήγμα χωρο­
χρόνου. Όταν εισέλθει στο ρήγμα χωροχρόνου, βιώνει
προσωρινά υπερφυσικές εμπειρίες και μεταφέρεται μαζί
με το φυσικό του σώμα σε άλλη διάσταση. Η παραμονή
του στη νέα διάσταση είναι πολύ δύσκολη υπόθεση,
σχεδόν αδύνατη, εάν το άτομο δεν βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα γνώσης.
«Μπορεί ο άνθρωπος που κινείται μέσα σε ενεργειακό
δίαυλο να επιταχύνει τα φαινόμενα αποϋλοποίησης με
ρήγμα χωροχρόνου και να μεταπέσει σε άλλη διάσταση με
πλήρη εξαΰλωση.
Όταν η επιτάχυνση των κραδασμών φθάσει στο ανώτε­
ρο σημείο, το σώμα αποβάλλει όλα τα ίχνη της αρνητικής
ενέργειας που παρεμποδίζουν την απόκτηση υπερβατικών
ικανοτήτων και συντονίζεται με τις ενεργειακές συνθήκες
του χώρου.
Όταν επιτευχθεί ο απόλυτος συντονισμός του σώματος
με τις κρατούσες συνθήκες του χώρου, επιταχύνονται
ακόμη περισσότερο οι παλμοδονήσεις των κυττάρων, τα
οποία αρχίζουν να αλλάζουν μοριακή δομή καθώς και όλο
το σώμα και όταν ξεπεράσουν τη συχνότητα των δονήσεων

144
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

του ηλιακού φωτός, τότε το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει


αφύσικες καταστάσεις.
Όταν ο δίαυλος αποκτήσει τη μεγίστη φωτεινότητα, οι
ενεργειακές δίνες παίρνουν τη μορφή φωτεινής στήλης
και ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε αυτόν, σταδιακά
μεταβάλλεται σε φωτεινό σώμα. Όταν τα φαινόμενα
κορυφωθούν, ακαριαία εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο
του παρατηρητή, μαζί και η φωτεινή στήλη του διαύλου.
Εξέρχεται από τον τρισδιάστατο χώρο και μεταπίπτει
στην τετάρτη διάσταση.
Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μη μπορέσουν να
κρατηθούν στη νέα φωτεινή πραγματικότητα όταν στα­
ματήσουν τα ενεργειακά φαινόμενα και να επανέλθουν
στη φυσιολογική τους κατάσταση. Τις πρώτες στιγμές
που επανέρχονται, μοιάζουν με φωτεινά όντα που ακτι­
νοβολούν φως στο περιβάλλον τους. Για να καταφέρουν
να σφραγίσουν τον δίαυλο επιστροφής χρειάζεται μύηση
και μεγάλη προσπάθεια η οποία μερικές φορές μπορεί να
αποβεί μοιραία.
Εάν δεν επιτευχθεί η μετάπτωση σε άλλη διάσταση,
μπορεί να συμβούν άλλες καταστάσεις: να ιδούν φωτεινά
οράματα, να επικοινωνήσουν με το σύμπαν, να καλέσουν
τους ουράνιους και να έρθουν, να συνομιλήσουν νοητικά
με αυτούς και να πάρουν απαντήσεις στις απορίες τους.
Μπορεί για πολύ ελάχιστο χρόνο να αποσυμπυκνωθούν
και να γίνουν αόρατοι και πολλές φορές να θεραπευτούν
από ανίατα νοσήματα.

145
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Όσοι άσχετοι βρεθούν τυχαία μέσα σε διαύλους την ώρα


των ακραίων φαινομένων, τη στιγμή που αυτά παίρνουν
τις μέγιστες τιμές τους, μπορεί να διαπιστώσουν ότι ο
αέρας πάλλεται, το φως γίνεται φωτεινότερο, αλλάζει
χρωματισμούς και ακούγονται ουράνιες φωνές και
μελωδίες. Μπορεί να ιδούν υπερβατικές μορφές, να επι­
κοινωνήσουν μαζί τους, να αντλήσουν κοσμική ενέργεια
και το σώμα τους να αποκτήσει μια προσωρινή ανεξήγητη
φωτεινότητα.
Οι άνθρωποι που επιχειρούν υπερβατικά άλματα, κα-
ταβάλουν μεγάλη πνευματική και νοητική προσπάθεια,
κατά τη διάρκεια της οποίας προστατεύονται από τους
ουράνιους φρουρούς.
Εκτός διαύλων μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία ΔΙΑ
ΖΩΣΗΣ με τη συνοδό οντότητα και με άλλες οντότητες.»
Σε βραχώδεις κορυφές οι βράχοι παρουσιάζουν
έντονα πιεζοηλεκτρικά φαινόμενα. Σε υψηλές κορυ­
φές έχουμε συσσώρευση ηλεκτρομαγνητικής ενέρ­
γειας. Σε ένα ωραίο τοπίο διεγείρονται οι αισθήσεις
και ο άνθρωπος αισθάνεται ψυχική και πνευματική
ανάταση και αντλεί ενέργεια από το περιβάλλον. Τότε
μπορεί να επιχειρήσει την επικοινωνία με υπερβατικές
οντότητες.
«Εάν στον χώρο του διαύλου υπάρχουν μεγαλιθικές
πύλες, περνώντας από αυτές, ο άνθρωπος, κάνει άλματα
στον χωροχρόνο και επιστρέφει πίσω σε προγενέστερες
εποχές του γήινου παρελθόντος.»

146
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Πολλές φορές τα φαινόμενα των διαύλων ενισχύ­


ονται στο πολλαπλάσιο, από την ενέργεια κοσμικών
υπάρξεων που κινούνται μέσα σε αυτούς.
Μετά από κάποια στιγμή, τα μηνύματα που έρχονται
στους υπολογιστές, μας χρειάζονται, μόνο σαν χειρο­
πιαστή επιβεβαίωση των όσων βιώνει ο ερευνητής, που
είναι οι ζωντανές εμπειρίες.
Τους διαύλους αυτούς μπορεί να τους ενεργοποιήσει
η ομαδική προσευχή πολλών ανθρώπων. Η ενέργεια
αυτή μπορεί να μετατρέψει τον χώρο της προσευχής
σε πάμφωτο δίαυλο επικοινωνίας και να πολλαπλασι­
άσει την ένταση των φαινομένων.
«Υπεύθυνοι για την τήρηση ανοικτών των Διαύλων
επικοινωνίας για το δικό σας ηλιακό σύστημα, είναι ο
Απόλλων και η Αθηνά, με τις οντότητες που διαθέτουν για
τον σκοπό αυτό.»

Πύρινοι Δίαυλοι
Οι πύρινοι δίαυλοι χρησιμοποιούνται για μετακινή­
σεις από τις ανώτατες πυρφόρες οντότητες όπως είναι
ο Ζευς και οι θεοί του Ολύμπου.
«Όλα τα είδη διαύλων μπορούν να μεταβληθούν
προσωρινά σε πύρινους διαύλους, αν χρησιμοποιηθούν
από ανώτατες πυρφόρες οντότητες. Την ώρα που χρησι­
μοποιούνται αναπτύσσονται μέσα σε αυτούς τεράστιες
θερμοκρασίες και συσσωρεύεται ενέργεια μεγαλύτερη
από την ενέργεια του ηλιακού σας συστήματος.

147
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Μετά τη διέλευση της οντότητας από τον δίαυλο,


δημιουργείται απόλυτο κενό, εκδηλώνονται τερατώδεις
ηλεκτρομαγνητικές θύελλες, πέρα από κάθε γήινη
πραγματικότητα, που ανατρέπουν όλους τους γνωστούς
φυσικούς νόμους για ελάχιστο χρόνο.
Όταν τις στιγμές χρησιμοποίησης των διαύλων από τις
πυρφόρες οντότητες, εισέλθουν και άνθρωποι μέσα σε
αυτούς, τότε αφανίζονται ακαριαία μεταβαλλόμενοι σε
φως.»
Πολλά ξένα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να μετρούν
με σύγχρονα όργανα τη δυναμική των ενεργειακών
χώρων και των διαύλων, για να εξακριβώσουν τον
τρόπο λειτουργίας, σε αντίθεση με τα Ελληνικά Πανε­
πιστήμια που αρνούνται ακόμη και την ύπαρξη τους.
Το τραγικό ατύχημα του ελικοπτέρου «Σινούκ»
τον Σεπτέμβριο 2004, που μετέφερε τον πατριάρχη
Αλεξανδρείας στο Άγιο Όρος, πιθανόν να οφείλεται
σε υπερδιέγερση του διαύλου του «Αθώου Διός», στον
οποίο πρέπει να επικρατούσαν τεράστιες ηλεκτρομα­
γνητικές θύελλες που διέλυσαν το ελικόπτερο.
Μήπως οι υπεύθυνοι πρέπει να συσχετίσουν την
πτώση του ελικοπτέρου με αυτό της συντριβής του
αεροπλάνου C-130 της πολεμικής αεροπορίας τον Φε­
βρουάριο 1991 στο βουνό Όθρυς βόρεια της Εύβοιας;
Στην περιοχή εκείνη υπάρχουν δύο αλληλοεπικαλυ-
πτόμενοι ενεργειακοί δίαυλοι οι οποίοι αχρήστευσαν
τελείως και για μεγάλο διάστημα τα όργανα του

148
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

αεροπλάνου και σε συνδυασμό με την περιορισμένη


ορατότητα προκλήθηκε το ατύχημα.
« Οι πύρινοι δίαυλοι συλλέγουν κοσμικό πυρ και άγνωστη
ενέργεια που διαφοροποιούν όλες τις αρχές φωτισμού, τις
οπτικοακουστικές συνθήκες και τις φυσικές δυνάμεις του
χώρου και αφανίζουν τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε
αυτούς. Ο άνθρωπος κάτω από την επίδραση των δυνά­
μεων αυτών ενδύεται τον φωτεινό χιτώνα της αθανασίας
και καταχωρείται μεταξύ των αθανάτων στις τάξεις των
«Μαχητών Φωτός».
Με τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατή η ασφαλής
πλοήγηση των ιπτάμενων μέσων.

Αιθερικοί Δίαυλοι
Ο αιθέρας είναι η λεπτοφυής εκείνη ύλη που κα­
ταλαμβάνει όλο το σύμπαν και δεν αφήνει πουθενά
κενό.
«Υπάρχουν οι αιθερικοί δίαυλοι ή δίαυλοι οργόνης,
κυανού χρώματος, που συνδέουν τη Γαία με το σύμπαν.
Έχουν ισχυρά ενεργειακά τοιχώματα, τα οποία είναι δύ­
σκολο να τα διασπάσουν οι αποστάτες και έτσι εξασφαλί­
ζεται η απρόσκοπτη κίνηση των ουράνιων οντοτήτων στα
αιθερικά πεδία του ηλιακού σας συστήματος.
Πολλοί αιθερικοί δίαυλοι ξεκινούν από το κέντρο του
γαλαξία και καταλήγουν στην επιφάνεια της Γαίας. Μέσω
αυτών μεταφέρονται τα αιθερικά ρεύματα ενέργειας, που
προστατεύουν και αναζωογονούν όλες τις μορφές ζωής

149
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

που υπάρχουν σε αυτή. Είναι οι δρόμοι κυανού φωτός,


τεραστίων διαστάσεων, που ενισχύονται συνεχώς από
την ταχυονική και νιονική ενέργεια του σύμπαντος και
την ενέργεια που εκπέμπουν οι ανώτατες υπερβατικές
οντότητες που τους χρησιμοποιούν.
Ο ήλιος του πλανητικού σας συστήματος αποτελεί την
υλική έκφραση του αιθερικου σας ήλιου. Η ατέλεια της
ανθρώπινης όρασης δεν της επιτρέπει να ιδείτε τον ήλιο
αυτό.
Σε αιθερική μορφή μπορούν να αναχθούν όλες οι μορφές
της ύλης, στερεά, υγρή και αέρια. Αέρια υγροποιούνται
και στερεοποιούνται (Λαβίδες στερεού Οξυγόνου) και τα στε­
ρεά γίνονται αέρια· έτσι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός
των διαφόρων καταστάσεων της ύλης».
Η προσπάθεια μελέτης των διαύλων της οργόνης ή
του αιθέρα, έχει αρχίσει συστηματικά, προκειμένου
να επιλυθούν σοβαρότατα ενεργειακά και βιολογικά
προβλήματα που θα συναντήσει στο μέλλον ο πλα­
νήτης.

Δίαυλοι Φωτός
Στον διαστρικό χώρο υπάρχουν οι αχανείς Κοσμικοί
Δίαυλοι Φωτός όλων των αποχρώσεων του φάσμα­
τος.
«Οι δίαυλοι φωτός αρχίζουν από τα κέντρα των γαλαξι­
ών, από τα νεφελώματα και τα αστέρια, διασταυρώνονται
μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ενεργειακό πλέγμα, με

150
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

συμβολές και ενεργειακούς βρόγχους και συνδέουν τα


ουράνια σώματα μεταξύ τους. Οι φωτεινοί δίαυλοι είναι
ισχυρές πηγές ενέργειας από τις οποίες αντλούν ενέργεια
οι υπερβατικές οντότητες στις μετακινήσεις τους.
Μεταξύ των ουρανίων σωμάτων, υπάρχει το απέραντο
και πολύχρωμο ενεργειακό πλέγμα διαύλων σεληνοειδούς
μορφής, τούνελ, μέσα στα οποία επιπλέουν τα ουράνια
σώματα.
Μέσα στους διαύλους αυτούς αναπτύσσονται υψηλές
ενεργειακές συχνότητες, οι οποίες επιταχύνουν τα φω­
τόνια τα οποία αποκτούν ιλιγγιώδεις ταχύτητες, χιλιάδες
φορές μεγαλύτερες από αυτές του φωτός. Δημιουργούνται
περιδινούμενες ενεργειακές δέσμες φωτός υψηλής συχνό­
τητας και τεράστιας έντασης, που προκαλούν τη φωτεινή
εξαΰλωση των όντων που βρίσκονται μέσα σε αυτές.
Όταν οι δίαυλοι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν από
ουράνιες δυνάμεις, ανοίγονται με απόσυρση της εμφρα-
κτικής δύναμης, για όσο διάστημα απαιτείται.
Η Γαία περιβάλλεται από μεγάλο αριθμό διασταυ­
ρούμενων διαύλων και ακτινοβολείται θετικά από τους
περισσότερους γιατί είναι προσανατολισμένη προς την
κατεύθυνση ροής τους.»
Το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που περιβάλλει τη Γη,
σε άλλες περιοχές ενισχύει την ένταση των διαύλων
αυτών και σε άλλες την αποδυναμώνει.

151
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ειδικοί Δίαυλοι
Οι Ολύμπιοι θεωρούν την κατασκευή, τη χρήση, και
τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων σαν τη μεγαλύτερη
έκφραση της ανθρώπινης παράνοιας.
«Από τις 15 Αυγούστου 1945 και μετά τη χρησιμοποί­
ηση δύο ατομικών βομβών από τους αποστάτες πάνω
σε ανθρώπους, ενεργοποιήθηκε και ενισχύθηκε από την
Παλλάδα Αθηνά ο Δίαυλος Λευκού Πυρός, ή Δίαυλος της
Θείας Αρμονίας του Ιδαίου Άντρου της Κρήτης. Ο δίαυλος
αυτός πυρπολείται από νιονική ενέργεια και ενεργοποιεί­
ται στις περιπτώσεις καθόδου των Ολυμπίων στη Γαία, για
παροχή ενεργειακής προστασίας σε αυτήν.
Μόνο οι μυημένοι Δραβίδες της «Αδελφότητας των
Μυστηρίων του Λαβύρινθου» της Κρήτης γνωρίζουν
την ύπαρξη του και έχουν πρόσβαση στα φαινόμενα του
διαύλου αυτού. Είναι οι μύστες που έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους στη διάσωση της πνευματικής κληρονομιάς των
Ελλανίων.
Ο μύστης που θα πάρει επαφή με το ιερό φως του
διαύλου αυτού, ολοκληρώνει τη μύηση του στα άρρητα
μυστήρια.
Η άνοδος ή κάθοδος του διαύλου αυτού από άλλες υπερ­
βατικές οντότητες είναι δύσκολη και απαιτεί διαδρομή
ανόδου τετρακοσίων επιπέδων φωτός. Ο δίαυλος αυτός
οδηγεί προς το άφατο φως του Δημιουργού.
Την ίδια ημέρα ανοίχτηκε και ο Δίαυλος Θεϊκής Φλόγας ή
Δίαυλος Ιόχρου Πυρός των Δελφών, που χρησιμοποιείται

152
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

από τον Απόλλωνα και τις άλλες πυρφόρες οντότητες για


την κάθοδο τους στη Γαία. Η «Αδελφότης του Μαντείου
των Δελφών» διαφυλάττει ακόμη και σήμερα τα ουράνια
μυστικά του διαύλου με τους μύστες Δελφίνους.
Οι Δελφίνοι προετοιμαζόταν για μύστες από μικρή
ηλικία, ώστε να εξασφαλιστεί η αγνότητα της ψυχής και
του σώματος τους.
Οι προβλέψεις του Μαντείου των Δελφών υπαγορευό­
ταν από οντότητες των στρατευμάτων της 7 ης Αποστολής
με εντολή του Φοίβου Απόλλωνα.
Πολλά από τα αρχεία του μαντείου φυλάσσονται
στην περιοχή αλλά και στον Λαβύρινθο της Κρήτης, από
αρχαιότατες εποχές. (Υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους όπως
και με τα άλλα μαντεία όπως προκύπτει από τις κοινές λέξεις και
τελετές που έχουν διασωθεί) Οι μυημένοι του Λαβύρινθου της
Κρήτης φέρουν λευκούς χιτώνες και στο στήθος το έμβλη­
μα κλάδου ελαίας, ενώ των Δελφών φέρουν κόκκινους
χιτώνες και στο στήθος το έμβλημα του απαστράπτοντος
ακτινοβόλου ηλίου.
Όποιος από τους μυημένους ζητήσει τη βοήθεια της
Αθηνάς και του Απόλλωνα, του δίδεται, αρκεί τη στιγμή
της προσευχής να προφέρει το όνομα τους, όπου και να
βρίσκονται, ενώ οι αμύητοι πρέπει να βρίσκονται σε χώρο
αρχαίων ιερών».
Η προφορά του ονόματος της οντότητας αποσκοπεί
στην ενεργοποίηση της ώστε να ακούσει το μήνυμα
που δέχεται.

153
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Δίαυλοι Επικοινωνίας
Οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ειδικοί ενεργειακοί
χώροι, που ήταν γνωστοί και στους αρχαίους Έλληνες
και μέσα σε αυτούς είχε αποκατασταθεί η επικοινωνία
με τις ουράνιες οντότητες. Οι γνώσεις των προγόνων
μας είχαν δοθεί από τους Ολυμπίους με άγνωστους για
τη σημερινή επιστήμη τρόπους.
Η γνώση αυτή είτε δόθηκε από όντα εκτός του
ηλιακού μας συστήματος, είτε είναι πανάρχαια κληρο­
νομιά κατεστραμμένου πολιτισμού όπως ισχυρίζονται
κάποιοι, είτε είναι και τα δύο μαζί, δεν έχει μεγάλη
σημασία. Σημασία έχει να ανταποκριθούμε εμείς στις
νέες πληροφορίες που μας δίνονται και να κάνουμε
βήματα εξανθρωπισμού για τη βοήθεια της δοκιμαζό­
μενης ανθρωπότητας.
Υπάρχουν τα ρεύματα του αέρα που χρησιμοποιούν
τα πουλιά ή τα αεροπλάνα για εξοικονόμηση ενέργειας
και επιτάχυνση του ταξιδιού· υπάρχουν τα θαλάσσια
ρεύματα που χρησιμοποιούν τα ψάρια ή τα καράβια
για οικονομία καυσίμων· υπάρχουν τα τελουρικά
ρεύματα ενέργειας της γης, που δρουν ευνοϊκά πάνω
στους ανθρώπινους οργανισμούς· υπάρχουν και τα
ενεργειακά ρεύματα του σύμπαντος την ύπαρξη των
οποίων αγνοούμε.
Τα ρεύματα των διαύλων χρησιμεύουν για την απο­
κατάσταση επικοινωνίας των ανθρώπων με υπερβα­
τικές οντότητες τόσο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

154
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

όσο και δια ζώσης.


Όλα αυτά, μπορούν να επιβεβαιωθούν από τους
ανθρώπους εκείνους που κατέκτησαν την άρρητη
γνώση και ερευνούν τα μυστήρια, για να δώσουν απά­
ντηση στον λόγο ύπαρξης τους.
«Οι δίαυλοι επικοινωνίας του ηλιακού σας συστήματος,
συνδέουν τον ήλιο με τους πλανήτες του και με τα ηλιακά
συστήματα του Σείριου, του Λαγού, του Ωρίωνα, των
Πλειάδων και με το κέντρο του γαλαξία. Η Γαία συνδέεται
με τους γειτονικούς της πλανήτες, τον ήλιο και τον γαλα­
ξία, με παρόμοιους διαύλους. Ομοίως και τα παραπάνω
ηλιακά συστήματα και όλοι γενικά οι πλανήτες συνδέο­
νται μεταξύ τους.
Οι δίαυλοι που συνδέουν τους γαλαξίες μεταξύ τους
ονομάζονται κοσμικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμο­
ποιηθούν στις διαστρικές και διαγαλαξιακές αποστολές
της Γαίας, στα μελλοντικά διαστημικά προγράμματα της.
Παραμένουν τον περισσότερο χρόνο ανοικτοί και ενεργο­
ποιούνται με δική μας επέμβαση. Τις περισσότερες φορές
χρησιμοποιούνται από κατώτερες φωτεινές οντότητες,
ης
καθώς και από τα μέσα της 7 Αποστολής του Δία όταν
κατεβαίνουν στη Γαία.
Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι δίαυλοι σφραγίζονται
από υπερβατικές οντότητες με εντολή του Απόλλωνα και
της Αθηνάς, για να απαγορεύσουν την ενσάρκωση ή την
κάθοδο ή την προσέγγιση των αποστατών και ανεπιθύμη­
των επισκεπτών στη Γαία.

155
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Σφραγίζονται επίσης όταν παρατηρείται συσσώρευση


της αρνητικής ενέργειας που εκπέμπουν οι άνθρωποι, για
να μην επιτρέψουν τη διαφυγή της προς το σύμπαν.
Σε κάθε περίπτωση και όταν οι δίαυλοι είναι ανοιχτοί,
προστατεύονται από τις ουράνιες δυνάμεις της 7ης Απο­
στολής, που απαγορεύουν τη χρήση τους χωρίς τη δική
τους συγκατάθεση.»
Τα ίχνη των διαύλων επικοινωνίας καταλήγουν
στην επιφάνεια της γης. Ακριβώς πάνω στα ίχνη αυτά
οι προγονοί μας έχτιζαν ιερά και ναούς για την ταχύ­
τερη εμφάνισης του θείου σε αυτούς.

Πυλώνες Επικοινωνίας
Οι διάφοροι χαρακτηρισμοί των διαύλων είναι απο­
τέλεσμα της έντασης, της ενέργειας, του χρώματος,
της έκτασης και των φαινομένων που παρουσιάζονται
μέσα σε αυτούς.
«Οι Ουράνιες οντότητες, ανώτατες και ανώτερες,
πυρφόρες και φωτοφόρες, πάλλονται σε πολύ υψηλές
συχνότητες εκτός του φάσματος του ηλιακού φωτός, για
να παραμένουν αόρατες.
Πολλές από αυτές τις οντότητες υλοποιούνται στις συ­
χνότητες του κυανού φωτός και είναι γνωστές σαν οντότη­
τες της Κυανής Φλόγας. Για να γίνουν ορατές χρειάζονται
πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας που δεν υπάρχουν στο
ηλιακό σας σύστημα, αλλά τις αντλούν από νιονικές πηγές
του σύμπαντος, που απολήγουν στη Γαία σαν Ενεργειακοί

156
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Πυλώνες».
Όταν λέμε πυλώνες επικοινωνίας εννοούμε τη
συμβολή αριθμού διαύλων σε μικρή έκταση, που προ­
εξέχουν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή της
θάλασσας. Μέσα στους Πυλώνες, όπως για παράδειγμα
στο τρίγωνο των Βερμούδων, επενεργούν κολοσσιαίες
δυνάμεις, που μπορούν να αφανίσουν τα πάντα και
κυρίως τον άνθρωπο χωρίς να είναι απαραίτητο να
προϋπάρξει κάποια προετοιμασία.

Σπουδαιότεροι Δίαυλοι της


Ελλάδας
Έχω γράψει και σε άλλα βιβλία μου ότι υπάρχουν,
5.679 ενεργειακοί δίαυλοι επικοινωνίας στο Ελληνικό
έδαφος, μέσα στους οποίους μπορούν οι άνθρωποι
να παίρνουν μηνύματα με τον υπολογιστή και να
βιώνουν ασύλληπτες καταστάσεις, ανάλογα με την
ένταση, την έκταση και το είδος του διαύλου.
«Οι δίαυλοι επικοινωνίας πάνω στην επιφάνεια της Ελ-
λανίας και ολόκληρης της Γαίας είναι κατανεμημένοι σε
τέλεια γεωμετρικά σχήματα, και διέπονται από άγνωστες
σε σας μαθηματικές σχέσεις.»

Όλυμπος - Ζευς
Ο Όλυμπος είναι στο σύνολο του ενεργειακός
χώρος, αλλά σε τρεις κορυφές υπάρχει η μεγαλύτερη

157
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ένταση.
- Δίαυλος της Αιωνιότητας. [Μύτικας-2918μ].
- Δίαυλος της Δημιουργίας. [Σκολίον-2904μ].
- Δίαυλος της Ουράνιας Επιθυμίας. [Πρφ. Ηλίας-
2787μ].

Ακρόπολη Αθηνών - Αθηνά


Ολόκληρη η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη και
μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός, είναι ενεργειακός
δίαυλος με επίκεντρο τον Παρθενώνα.
- Δίαυλος της Θεϊκής Σοφίας.

Σούνιο Αττικής - Ποσειδών


Εκτός από τον ναό, ο δίαυλος καλύπτει ολόκληρο
τον αρχαιολογικό χώρο.
- Δίαυλος Ελευθερίας.

Δελφοί - Απόλλων
Ολόκληρη η περιοχή των ιερών είναι δίαυλος επι­
κοινωνίας.
- Δίαυλος Θείας Παρουσίας. [Κασταλία].
- Δίαυλος του Αιωνίου Φωτός. [Θέατρον].
- Δίαυλος Ελέους. [Ναός].
- Δίαυλος Αναστάσεως. [Ναός Προναίας]

Ελευσίνα - Δήμητρα
- Δίαυλος θείας Ευσπλαχνίας.

158
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Όρος Άθως - Άρτεμις


Και στα είκοσι μοναστήρια του σημερινού Αγίου
Όρους, υπάρχουν δίαυλοι μεγάλης ισχύος γιατί αυτά
είναι χτισμένα πάνω σε Ιερά της Αρτέμιδος.
- Δίαυλος θείας Γαλήνης. [Αθώου Διός-2033].

Δωδώνη - Ζευς
- Δίαυλος Ουρανίων Μυστικών. [Περιοχή Θεάτρου].

Άκτιο - Ερμής
- Δίαυλος Θείας Μακαριότητας.

Κρήτη Ιδαίον Άνδρο


- Δίαυλος Παντοδυναμίας. [Ζευς]
- Δίαυλος Ουράνιας Αρμονίας. [Αθηνά].

Κνωσός
- Δίαυλος Αιώνιας Δόξας.

Φαιστός
- Δίαυλος Ουράνιου Φωτός.

Ταΰγετος - Ζευς
- Δίαυλος Ουράνιας Παρουσίας.

159
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Μυκήνες
Η περιοχή ανακτόρων και οι τάφοι είναι δίαυλοι
επικοινωνίας.
- Δίαυλος Ουράνιας Ισχύος.

Ρόδος-Λίνδος - Αθηνά
- Δίαυλος Ουράνιας Επέμβασης. [Ο χώρος των
ιερών].

Δήλος - Απόλλων Αρτεμις


- Δίαυλος Θείας Ενσάρκωσης. [Ολόκληρο το νησί].

Βόλος - Γορίτσα
- Δίαυλος Ουράνιας Προστασίας.

Ολυμπία - Ηρακλής
- Δίαυλος Ουράνιας Δυνάμεως. [Ναός Διός και Στά­
διο].

Επίδαυρος
Όλος ο χώρος των ιερών είναι δίαυλος με ισχυρότα­
το επίκεντρο το θέατρο
- Δίαυλος θεϊκής Θεραπείας.

Κόρινθος - Ήρα
- Δίαυλος θεϊκής πίστεως. {Ακροκόρινθος, Ποσειδώ­
νιο Ηραίο Περαχώρας κ.ά.]

160
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Σπουδαιότεροι Δίαυλοι της Γης


Πλην των πανίσχυρων διαύλων επικοινωνίας που
βρίσκονται στην Ελλάδα, υπάρχουν εξίσου πανίσχυ­
ροι δίαυλοι στην επιφάνεια του πλανήτη οι οποίοι είναι
οι εξής:
• Τρίγωνο των Βερμούδων ή του Διαβόλου.
• Τρίγωνο Αφανισμού. [Εκτενής μελέτη στο Βιβλίο μου
"ΕΛΛΗΝΕΣ 0Ι ΓΙΟΙ ΤΟΝ ΘΕΩΝ* σελίδες 288-314].
• Τρίγωνο Ραπάμπο Ιαπωνίας.
• Τρίγωνο Αφανισμού. (Νοτίως Ιαπωνίας).

Υψίπεδα Περού στην λίμνη Τιτικάκα και γύρω από


αυτήν.
- Δίαυλος της Ουράνιας Νήσου.
Στο Θιβέτ των Ιμαλαΐων.
- Δίαυλος Ουράνιας Σιωπής.
Στο Μεξικό [Γιουκατάν].
- Δίαυλος του Αιωνίου Φωτός.
Στο βουνό Φούτζι της Ιαπωνίας.
- Δίαυλος του Ιερού Πυρός.
Στο Κασμίρ των Ινδιών.
- Δίαυλος της Υπέρτατης Σοφίας.
Στην Σαουδική Αραβία πλησίον της πέτρας
Καάβα.
- Δίαυλος Θεϊκής Παρουσίας.
Στην έρημο Γκόμπι της Κίνας και στο Πεκίνο.
- Δίαυλοι της Αιώνιας Ελευθερίας.

161
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Οι τρεις πυραμίδες της Αιγύπτου με επίκεντρο τη


μεγάλη του Χέοπα.
- Δίαυλοι της Αιώνιας Μαρτυρίας.
Η Σφίγγα της Αιγύπτου.
- Δίαυλος των Ουράνιων Μυστικών.
Στα Βραχώδη Όρη του Καναδά.
- Δίαυλος Πίστεως
Στις Ανδεις της Ν. Αμερικής.
- Δίαυλος της Ουράνιας Δόξας.

Τέλος ισχυρότατοι δίαυλοι υπάρχουν στην Κεϋλάνη


και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Αορνος Πέτρα
Πολλές φορές έχω ερωτηθεί τι ήταν η Αορνος πέτρα
του Αφγανιστάν, την οποία κατά την παράδοση πήγε
να σφραγίσει ο Μέγας Αλέξανδρος, ή γιατί πήγε να
την κατακτήσει ο Έλληνας στρατηλάτης;
Η Αορνος πέτρα είναι ένα μικρό απόκρημνο ύψωμα
με τρεις κορυφές, η ψηλότερη των οποίων έχει ύψος
741 μέτρα και είναι αντέρεισμα του ορεινού όγκου
Μαχαμπάν που βρίσκεται πλησίον του Ινδού ποτα­
μού.
Η παράδοση αναφέρει ότι το ύψωμα της Αόρνου
Πέτρας δεν είχε καταφέρει να το εκπορθήσει ούτε ο
θεός Κρίσνα, αλλά ούτε και ο Ηρακλής. Και στις τρεις

162
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

κορυφές υπήρχαν οχυρωμένα φρούρια τα οποία ήταν


απόρθητα λόγω του κρημνώδους εδάφους.
Ο θρύλος έλεγε ότι στην ψηλότερη κορυφή της
Αόρνου Πέτρας υπήρχε μια τεράστια τρύπα που έφθα­
νε μέχρι τα έγκατα της γης και όποιο πουλί περνούσε
πάνω από αυτή το τραβούσε μέσα και χανόταν.
Δεν υπάρχει και ούτε φαίνεται να υπήρχε στο πα­
ρελθόν καμιά τέτοια τρύπα. Τα πουλιά όταν πετούσαν
πάνω από την Άορνο πέτρα λόγω ηλεκτρομαγνητι­
κών ανωμαλιών έχαναν τον προσανατολισμό τους,
πάθαιναν περιδίνηση και αρκετές φορές έπεφταν στο
έδαφος. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σήμερα
σε πολλά μέρη της γης και οφείλεται σε βαρυτικές και
ηλεκτρομαγνητικές στρεβλώσεις της ατμόσφαιρας,
τις οποίες τα πουλιά αντιλαμβάνονται και τις αποφεύ­
γουν. Πολλά υψώματα ή βράχοι ονομαζόταν άορνες
πέτρες, όπως παλαιά η Ακρόπολη των Αθηνών, οι
Δελφοί και άλλες περιοχές.
Η Ολυμπιάδα, η μάνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
ήταν Ιέρεια στα μυστήρια των Καβείρων και είχε ενη­
μερώσει τον γιο της, ότι υπήρχε στην περιοχή πύλη
μεγάλου κοσμικού διαύλου, που χρησιμοποιούταν
από τους αποστάτες για την κάθοδο τους στη γη.
Ο Έλληνας στρατηλάτης εκπόρθησε τα φρούρια που
ήταν στις κορυφές της Αόρνου Πέτρας και κατά την
προσφιλή του μέθοδο μπήκε πρώτος μέσα στο οχυρό
σκαρφαλώνοντας τα τείχη. Ο Αλέξανδρος πίστευε

163
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ότι θα μπορούσε να λύσει οριστικά το πρόβλημα και


να σφραγίσει τον διαστατικό δίαυλο που υπήρχε στην
κορυφή των υψωμάτων με χτίσιμο ναών, με θυσίες
και ιερουργίες, που του είχε εμπιστευθεί η Ολυμπιάδα.
Πέτυχε προσωρινά το σφράγισμα του διαύλου, γιατί
τριακόσια χρόνια αργότερα ο μεγάλος Έλληνας μύστης
ο Απολλώνιος ο Τυανέας πέρασε και αυτός από την
Άορνο πέτρα και προσευχήθηκε στους θεούς.
Η σημερινή καταστροφή του Αφγανιστάν, του Ιράκ
και οι συνεχείς απειλές κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ,
είναι έργο των αποστατών και των γήινων συνεργα­
τών τους, των σιωνιστών, που θέλουν ελεύθερο τον
δίαυλο. Σήμερα ο δίαυλος παρουσιάζει προβλήματα
λειτουργίας από τον θρησκευτικό φανατισμό των
Ισλαμιστών και τις συνεχείς προσευχές τους που
παρεμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των απο­
στατών.
«Πάνω από την Άορνο Πέτρα και σε μέγα ύφος αρχίζει
μια σκοτεινή ουράνια πύλη, ένα απόλυτο κενό χωροχρό­
νου, ένας τεράστιος σκοτεινός διαστατικός δίαυλος, που
αρχίζει από τα όρη Ινδοκούχ[ή Ινδοκούχο] του Αφγανι­
στάν με δικές σας ονομασίες, διέρχεται από το Ιράν και
Ιράκ και καταλήγει στην Ιερουσαλήμ. Τον δίαυλο αυτόν
χρησιμοποιούν ο Γιαχβέ και οι αποστάτες για την κάθοδο
τους στη Γαία.
Η διατήρηση του σφραγίσματος του διαύλου αυτού
από τις φωτεινές οντότητες των Ολυμπίων είναι δύσκολη

164
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

γιατί οι ενεργειακές τοπικές συνθήκες είναι ασυνήθιστα


ευμετάβλητες.
Η σημερινή καταστροφή της περιοχής από τις ΗΠΑ
αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του
διαύλου για την κάθοδο των αποστατών και του Γιαχβέ
στη Γαία, και την εξάλειψη των εμποδίων που προκαλεί ο
θρησκευτικός φανατισμός των μουσουλμάνων.»
Από τους διαύλους φωτός δεν μπορούν να κατέβουν
οι αποστάτες γιατί φυλάσσονται από τις δυνάμεις της
7 ης Αποστολής αλλά και αυτοί τους αποφεύγουν, γιατί
η είσοδος τους σε αυτούς πολλές φορές τους προκαλεί
αυτανάφλεξη.
Το αίσθημα της αλαζονείας που επικρατεί σήμερα
στο Ισραήλ, προέρχεται από την πεποίθηση ότι οι
ουράνιοι και οι γήινοι αποστάτες είναι μαζί του. Είναι
μέσα στα σχέδια των σιωνιστών να χρησιμοποιηθεί ο
δίαυλος αυτός μελλοντικά για να κατεβάσουν το ολο­
γραφικό είδωλο του Χριστού στη γη, για να φέρουν
τη Δευτέρα παρουσία με τη τεχνολογία, όπου ο Χρι­
στός θα κρίνει «Ζώντας και νεκρούς» και σύμφωνα με
την αποκάλυψη θα πρέπει να πεθάνουν τουλάχιστον
τα δύο τρίτα του πληθυσμού της γης, για να επιβληθεί
και η παγκόσμια κυριαρχία του σιωνισμού.
Εσχατολογικές προσδοκίες; Θεϊκά μηνύματα; Θε­
ότρελες προφητείες ή αποτροπιαστική θρησκευτική
παράνοια, όταν μιλάνε για δισεκατομμύρια νεκρούς
κατά την κρίση του Χριστού; Ποιος είναι αυτός και

165
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ποιος τον εξουσιοδότησε να κρίνει την ανθρωπότητα;


Τι αιμοχαρή ένστικτα είναι αυτά; Δεν ικανοποιήθηκε
ο Χριστός με την αποτυχία της πρώτης του έλευσης;
Τόσες σφαγές και τόσο αίμα απίστων έχυσαν τα ιερά
και άγια τέκνα του για να επιβάλλουν τη θρησκεία
του. Γιατί δεν αφάνισε αυτά τα αιμοχαρή τέρατα αλλά
απειλεί τον κόσμο;Έτσι είναι η αγάπη;
Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» πρόσφατα κυκλοφόρη­
σαν το βιβλίο «2012 Η Επιστροφή του Χριστού» που
θα φέρει την ειρήνη στη γη, αφού πρώτα πνίξει την
ανθρωπότητα στο αίμα. Χρειάζεται, φαίνεται, μερικά
δισεκατομμύρια νεκρούς η πραγματική χριστιανική
αγάπη για να ικανοποιηθεί.

Το Σκήπτρο του Ερμή


ή Στέμμα των Πτερύγων ή
Κηρυκείο
Σύμφωνα με τις περιγραφές της πανάρχαιας Ελληνι­
κής ιστορίας το κηρυκείο του Ερμή:
«Έδινε μορφή σε άμορφα όντα και αντικείμενα. Θε­
ράπευε όλες τις ασθένειες. Έδινε και αφαιρούσε ζωή
και ανάσταινε νεκρούς.
Έκρυβε μέσα του ανίκητες δυνάμεις που υπολόγιζαν
άνθρωποι και θεοί.»
Και σύμφωνα με το μήνυμα που πήραμε:
«Ήταν ιερό σύμβολο της Γαλαξιακής Συνομοσπονδίας

166
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

των «Ε'».
«Το παντοδύναμο σκήπτρο του Ερμή ή Κηρυκεΐον ή
Στέμμα των Πτερύγων, ήταν δώρο του θεού Απόλλωνα
που το έφερε από τον αστερισμό της Λύρας.
Ήταν η ράβδος της πνευματικής δύναμης. Υλοποιούσε
τις σκέψεις του παγκοσμίου πνεύματος και κρατούσε
μέσα σε αυτό τις ψυχές των ανθρώπων που είχαν πάρει
εντολή ενσάρκωσης.
Διάνοιγε κοσμικούς διαύλους για την κάθοδο των ψυχών
που ερχόταν να ενσαρκωθούν στη Γαία ή τις υποβοηθούσε
στην αναχώρηση τους, μετά τον θάνατο, οδηγώντας αυτές
στον Άδη όπου ο ίδιος ο Ερμής τις υπερασπιζόταν.
Το σκήπτρο έλαμπε σαν ήλιος και περιέκλειε ενέργεια
που ισοδυναμούσε με την ενέργεια ολόκληρου του ηλια­
κού σας συστήματος.»
Όλες αυτές οι αφηγήσεις δεν είναι φανταστικές
ιστορίες· φαίνεται να έχουν μεγάλη δόση αληθείας.
Είναι η απώτατη Ελληνική παράδοση, που μόλις
σήμερα μπορούμε να εννοήσουμε τι ακριβώς θέλει να
πει. Είναι επιστημονικά οράματα του περασμένου και
του προπερασμένου αιώνα, πολλά των οποίων σήμε­
ρα έχουν βρει εφαρμογή σαν επιστημονικές αλήθειες
και χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία.
Επιστήμονες όπως ο Νικόλα Τέσλα, ο λεγόμενος άν­
θρωπος από την Αφροδίτη, κατά τους φίλους του, και
ο Βίλχεμ Ράϊχ, μίλησαν για ένα ενιαίο σύμπαν που είναι
ενωμένο υλικά και πνευματικά.

167
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Μίλησαν για σκεπτομορφές, για εκλάμψεις, οράματα


και διαίσθηση. Πέτυχαν να αντλήσουν ηλεκτρική
ενέργεια υψηλής συχνότητας από το διάστημα χωρίς
κολόνες και αγωγούς, χωρίς σύρματα και γεννήτριες.
Μίλησαν για το ψυχρό φως που αναζωογονεί το αν­
θρώπινο σώμα και από τη θεωρία τους αυτή προέκυψαν
οι λαμπτήρες διαθερμιών.
Ο Τέσλα μπορούσε να έλκει κεραυνούς από την
ατμόσφαιρα και να συλλέγει ρεύμα από το διάστημα,
τάσεως πάνω από 20.000 Βολτ, το οποίο ενώ τον
διαπερνούσε όπως και οι κεραυνοί που ο ίδιος δημι­
ουργούσε, αυτός δεν πάθαινε τίποτε, αλλά γινόταν
φωτεινός και έβγαζε σπίθες.
Παρήγαγε 10.000 - 12.000 τεχνητούς έγχρωμους
κεραυνούς, οι περισσότεροι γαλάζιου χρώματος, που
προκαλούσαν εκκωφαντικούς θορύβους και αποσυ-
ντονίζαν ανθρώπους και ζώα σε πολλά χιλιόμετρα
απόσταση, χωρίς αυτός να παθαίνει τίποτε.
Μελέτησε την ακτίνα θανάτου που σήμερα έχει
κατασκευαστεί από την τεχνολογία.
Το 1898 προκάλεσε τοπικό τεχνητό σεισμό σε μια
εκτεταμένη περιοχή, όπως κάνουν σήμερα οι ΗΠΑ με
το ΗΑΑRΡ, όταν θέλουν να τιμωρήσουν κάποιους απεί­
θαρχους χωρίς να τους αντιληφθεί κανένας και χωρίς να
χρειάζεται να λογοδοτήσουν για τα θύματα τους ή να
προκαλέσουν αντιδράσεις.
Τόσο ο Τέσλα όσο και ο Ράϊχ αντιμετωπίστηκαν με

168
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

μεγάλη εχθρότητα, γιατί έθιγαν τα συμφέροντα των


μεγάλων οικονομικών τραστ.

Ουράνιες Κοινωνίες.
Το μήνυμα που πήραμε σχετικά με τις ουράνιες
κοινωνίες και τα κοσμικά σχέδια έλεγε τα εξής:
«Οι διάφορες κοινωνίες του σύμπαντος είναι ορ­
γανωμένες σε πλανητικά, αστρικά, γαλαξιακά και
συμπαντικά συστήματα. Οι ουράνιοι οργάνωσαν τις
αρχικές κοινωνίες των ανθρώπων πάνω στη Γαία,
σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα. (Τοπική εξουσία
- Κρατική εξουσία - Συμμαχίες).
Όλος ο ουράνιος πληθυσμός, άστρων και οντοτή­
των, είναι οργανωμένος σύμφωνα με τα εξής σχέδια:
«Κοσμικό Σχέδιο»: Αφορά τον έλεγχο όλων των
συμπάντων και των γαλαξιών.
«Συμπαντικό Σχέδιο»: Αφορά τους γαλαξίες και τα
αστρικά συστήματα του Σύμπα­
ντος.
«Γαλαξιακό Σχέδιο»: Αφορά τα αστρικά συστήματα
του Γαλαξία, και τους πλανή­
τες.
«Αστρικό Σχέδιο»: Αφορά τα ηλιακά συστήματα
και τους πλανήτες τους.
«Πλανητικό σχέδιο»: Αφορά τα πλανητικά συστή­
ματα όπως και τη γη με τη
σελήνη.

169
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Τα Εφτά Σύμπαντα του Διός


Σε παλαιότερο μήνυμα που είχαμε πάρει μας είπαν.
«Ο Ιερός Άρχων Φωτός, ο Ζευς, είναι αρχηγός εφτά
συμπάντων (Φωτονικών Συμπάντων ή συμπάντων της Ίριδας) και
δεκατριών Γαλαξιών.
Από τις επονομαζόμενες θεότητες του Ολύμπου, οι εφτά
από αυτές είναι γνωστές και στα εφτά σύμπαντα που
διοικεί ο Ζευς (Μία για το καθένα) και αντιπροσωπεύουν τις
ιδιότητες με τις οποίες εμφανίζονται και στο δικό σας.
Στα σύμπαντα αυτά ο δικός σας τρόπος ζωής είναι
αδιανόητος, αφού ο Κρόνος δεν κατάφερε να εισχωρήσει
σε κανένα.
Το πρώτο σύμπαν είναι το πιο μεγάλο και παρουσιάζει
σαν κύριο γνώρισμα την απόλυτη τήρηση της ιεραρχικής
εξουσίας. Το εκπροσωπεί η Ήρα, η θεά της ιερής εξουσίας
των ουρανών της δικαιοσύνης και της αυστηρότατης
τήρησης των νόμων.
Το όνομα του σύμπαντος αυτού είναι *Ταώς* (Παγώνι).
Το δεύτερο σύμπαν και το πιο φωτεινό, εκπροσωπείται
από τον Απόλλωνα, που είναι το σύμβολο του φωτός και
του πνεύματος της ελευθερίας. Είναι το σύμπαν που έχει
φθάσει στο τελευταίο επίπεδο φωτός και οι οντότητες
βιώνουν τη μακαριότητα και απαστράπτουν σαν φωτεινοί
αστέρες. Το όνομα του σύμπαντος αυτού είναι «Λύρα»,
ονομασία που έδωσε ο Απόλλωνας στον αστερισμό της
Λύρας, στην οποία είναι «Μέγας Αυτοκράτωρ Φωτός».
Το τρίτο σύμπαν είναι το πιο τέλειο, στο οποίο τα πάντα

170
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

διέπονται από τη σοφία και την τέλεια αρμονία της δημι­


ουργίας. Το εκπροσωπεί η Αθηνά που είναι το πνεύμα της
σοφίας, της αληθείας, της δικαιοσύνης του μεγάλου πα­
τέρα Δία. Το όνομα του σύμπαντος αυτού είναι «Γλαύξ»
(Κουκουβάγια).
Η Δήμητρα εκφράζει το πνεύμα της αγάπης και της
αληθείας, της μητρικής στοργής και της τέλειας σχέσης
μεταξύ των ανθρώπων που κυριαρχούν στο σύμπαν
αυτό, το πνεύμα του απόλυτου αλτρουισμού. Στο τέταρτο
σύμπαν υπάρχει η απόλυτη φυσική αρμονία και η ιδανική
καλλιέργεια των φυτών. Το σύμπαν αυτό ονομάζεται
«Στάχυς».
Η Εστία εκφράζει τις ιδιότητες του πέμπτου σύμπαντος,
δηλαδή το πνεύμα της οικογενειακής θαλπωρής, της μη­
τρικής στοργής, της οικογενειακής συνοχής, της αγάπης,
της ελπίδας, του αιωνίου φωτός και της αληθείας. Το
όνομα του σύμπαντος αυτού είναι «Ελευθερία».
Ο Ερμής εκφράζει το έκτο σύμπαν, στο οποίο επικρατεί
το πνεύμα του ελέους, της συγχώρησης και της μεγαλοψυ­
χίας προς τον άνθρωπο. Είναι υπηρέτης των ψυχών και
αγγελιαφόρος του Πανυψίστου Διός. Οι άνθρωποι του
σύμπαντος αυτού έχουν απαλλαγεί από τις δουλείες του
υλικού σώματος. Πολλές είναι οι αρετές που εκφράζονται
στο μεγαλύτερο μέρος του έκτου σύμπαντος. Το όνομα
του είναι «Ουτοπία» και είναι το πιο αρμονικό σύμπαν
συνύπαρξης των όντων του.
Τέλος το έβδομο σύμπαν που εκφράζει το πνεύμα του

171
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

αιωνίου πυρός, της ανανέωσης των κόσμων, της συνεχούς


αναγέννησης και αναδημιουργίας, το εκπροσωπεί ο
Ήφαιστος και ονομάζεται «Πυρά».
Το σύμπαν το οποίο οι γήινοι επιστήμονες ονομάζουν
δικό σας σύμπαν φέρει το όνομα «Αλκυών», μέσα σε αυτό
έχουν εισχωρήσει από το δεύτερο σύμπαν, που ανήκει
στην κυριαρχία του Διός, δεκατρείς γαλαξίες που διοικού­
νται από την ηλιακή ιεραρχία των ονομαζόμενων θεών του
Ολύμπου και τα ονόματα των οποίων σας έχουμε δώσει με
άλλο μήνυμα». (Οι δεκατρείς γαλαξίες είναι: Μεγάλη Ανδρομέδα,
Μικρή Ανδρομέδα {Μ-321, Μικρή Ανδρομέδα {Μ-110}, Παρθένος,
Τοξότης, Πήγασος, Πλειάδες, Μεγάλη Αρκτος, Κένταυρος, Κάμινος,
Κασσιόπεια, Κόμη Βερενίκης και ο Σπειροειδής).

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι υπάρχουν πάνω


από 2.000.000 υπερπολιτισμοί στο δικό μας σύμπαν. Το
μήνυμα που πήραμε ανατρέπει τελείως τον αριθμό αυτό
και μας λέει τα εξής:
«Στο σύμπαν Αλκυών υπάρχουν 12.000.000.000 πολι­
τισμοί από τους οποίους τα 7.000.000.000 είναι υπερπο­
λιτισμοί, η εξέλιξη των οποίων είναι ασύλληπτη από την
ανθρώπινη νοημοσύνη.
Το δικό σας σύμπαν είναι ένα από τα τριάντα δύο της
δημιουργίας που περιστρέφονται γύρω από την παγκό­
σμια ψυχή που είναι το κέντρο της αιωνιότητας. Ο αριθμός
των κατοικημένων πλανητών αυξάνει συνέχεια από τις
εποικήσεις που γίνονται με βάσει τα συμπαντικά σχέδια.
Η περιοχή του γαλαξία που βρίσκεται το ηλιακό σας σύ-

172
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

στημα είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.


Υπάρχουν τέλεια σύμπαντα για τα οποία ο ανθρώπινος
τρόπος σκέψης είναι άγνωστος και αδιανόητος, αφού
βιώνουν καταστάσεις ουράνιας ευδαιμονίας.»
Η προσωρινή επικράτηση του Γιαχβέ πάνω στη γη,
έχει καταστήσει τον πλανήτη παγερή έρημο με αιώνιο
πολικό ψύχος αφού μόλυνε το ανθρώπινο πνεύμα με τη
σκοτεινιά της σκέψης του.
Η ελπίδα επέμβασης του μεγάλου πατέρα Δία, μας
δίνει δύναμη να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τα
αντιανθρώπινα και μισάνθρωπα σχέδια των αποστατών
του Γιαχβέ.

Γαλαξίας
Το μήνυμα που πήραμε σχετικά με τον γαλαξία
έλεγε τα εξής.
«Ο σπειροειδής γαλαξίας ανήκει στην εξουσία του Ιερού
Άρχοντος Φωτός, του Διός.
Για την παραπέρα προώθηση του Γαλαξία και κοσμική
άνοδο του σε ανώτερα επίπεδα φωτός, απαιτείται η
εναρμόνιση της Γαίας, με όλους τους άλλους πλανήτες
του ηλιακού σας συστήματος και με την κραδασμιακή
συχνότητα του Γαλαξία, γιατί βρίσκεται χαμηλά λόγω της
αρνητικότητας των κατοίκων της.»
Ο γαλαξίας ήταν γνωστός στους Έλληνες από τα
πανάρχαια χρόνια και υπήρχαν και οι ιστορίες της
δημιουργίας του.

173
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ζωδιακός
Ο ζωδιακός για τους αρχαίους μύστες, κρυπτογρα­
φούσε την ανώτατη μύηση στα ουράνια μυστικά των
δώδεκα ήλιων ή των δώδεκα ακτινών του ηλίου. Υλο­
ποιείται στον ουρανό με δώδεκα πανίσχυρα ηλιακά
συστήματα, τα οποία περιβάλλονται από εκτεταμένες
ενεργειακές ζώνες, που επιδρούν έντονα στη γη.
Οι προκατακλυσμιαίες ονομασίες των ζωδίων ήταν
ίδιες με τα ονόματα των δώδεκα θεών του Ολύμπου.
Σε συνεχώς επαναλαμβανόμενη σειρά των τριάντα
ή τριάντα μίας ημερών, δώδεκα φορές τον χρόνο, η
γη διαρρέεται και πλημμυρίζεται από διαφορετικής
συχνότητας, εντάσεως και συνθέσεως, ακτινοβολίες,
οι οποίες ζωογονούν και επηρεάζουν τους ζωντανούς
οργανισμούς στην επιφάνεια της.
«Σε κάθε ζώδιο αντιστοιχεί μία Ολύμπια πυρφόρος
οντότητα της ηλιακής ιεραρχίας του γαλαξία, οι λεγόμενοι
από σας θεοί του Ολύμπου. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη
λειτουργία του Ζωδιακού κύκλου, η ακτινοβολία του οποί­
ου επηρεάζει την προσωπικότητα και τους χαρακτήρες
των ανθρώπων της Γαίας.
Στην εκλειπτική (Ζωδιακός κύκλος ή Ζωδιακή Ζώνη) υπάρ­
χουν εκτός των ζωδίων και δεκατρείς τελειότατες αστρο-
πολιτείες υπό μορφή τεραστίων πλανητών, της Κραταιός
Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας, που φιλοξενούν την τε­
χνογνωσία των εφτά συμπάντων και δεκατριών γαλαξιών
και η κάθε μία διευθύνεται από έναν θεό του Ολύμπου με

174
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

δική σας ορολογία.


Σε κάθε ζώδιο του ζωδιακού κύκλου αντιστοιχεί μία
αστροπολιτεια. Είναι επανδρωμένες με στρατεύματα της
7ης Αποστολής, με υπερβατικές και ενσαρκωμένες ουράνι­
ες οντότητες.
Ο ισχυρότερος πλανήτης - αστροπολιτεια βρίσκεται
στην περιοχή του Κριού άνωθεν της Ελλάνιας και είναι
αυτός από τον οποίο διέρχεται ο Ιερός Άρχων Φωτός, ο
Ζευς, όταν κατέρχεται στη Γαία.»
Ο Πυθαγόρας είναι αυτός που έχει ασχοληθεί εκτε­
νώς με τον ζωδιακό και είναι ο πρώτος που συνέταξε
τους πίνακες χαρακτηριστικών των ανθρώπων με
βάση την ημερομηνία γέννησης τους.

Ωριων
Οι Ιεροφάντες των αρχαίων Ελληνικών μυστηρίων
γνώριζαν κάθε τι που σχετιζόταν με τους πλανήτες
του ηλιακού μας συστήματος και γι' αυτό τους είχαν
δώσει τα ονόματα του θεού του Ολύμπου (Ερμής, Αφρο­
δίτη, Αρης, Ζευς, κλπ).
Διέθεταν επίσης πολλές πληροφορίες περί Σειρίου,
Ωρίωνα, Πλειάδων και Αρκτων και δίδασκαν στους
Τέλειους μύστες, τις απόκρυφες γνώσεις που υπήρχαν
γύρω από αυτά τα αστρικά συστήματα.
Οι πυραμίδες που υπήρχαν σε όλα τα σημεία της γης,
ήταν ενεργειακές γεννήτριες και σχετιζόταν με τις
δοξασίες για τον Ωρίωνα, το κοσμικό ταξίδι και τη με-

175
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τενσάρκωση της ψυχής. Η διάταξη των τριών γνωστών


πυραμίδων της Αιγύπτου, συμφωνεί απόλυτα με τη δι­
άταξη των βασικών άστρων της ζώνης του Ωρίωνα, μια
ένδειξη που ενισχύει κατά τους επιστήμονες τη σχέση
αυτών με τον γνωστό μας αστερισμό.

Σείριος
Ο Σείριος είναι το ζωοποιό άστρο της γης. Είναι το
άστρο που έχει την απόλυτη ευθύνη για την πορεία
της ανθρωπότητας.
«Ο Ιεροφάντης των Ελληνικών μυστηρίων ήταν γνώστης
της δραστηριότητας των Αρείων κατοίκων του αστερισμού
του Σειρίου, γιατί αυτοί έφεραν τη ζωή στη Γαία.
Γνώριζε ότι στο κοσμικό αρχείο του Σειρίου φυλάσσο­
νται η ιστορία του σπειροειδή γαλαξία, του ηλιακού σας
συστήματος και ολοκλήρου του παρελθόντος του πλανήτη
σας.
Απαιτείται χρόνος για να μεταβληθεί η Γαία σε απα­
στράπτον θεϊκό διάδημα του ηλιακού σας συστήματος,
όπως ήταν στο παρελθόν. Αν και διέπεται η ανθρωπότητα
από τη φιλοδοξία να θέσει τον θρόνο της εξουσίας της πιο
πάνω και από την εξουσία του δημιουργού, εμείς θα τη
βοηθήσουμε να πάρει τη θέση που πρέπει για την άνοδο
της στο ανώτερο επίπεδο φωτός».
Ο Σείριος είναι το άστρο εκείνο για το οποίο γίνεται
λόγος σε ολόκληρο τον κόσμο, από τους πιο γνωστούς
αρχαίους λαούς μέχρι τις άγριες φυλές των ανθρώπων

176
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

που ζουν στις αφρικανικές ζούγκλες, τα Ιμαλάια και τις


Ανδεις.

Ηλιακό Σύστημα
Η άρρητη γνώση των μυστηρίων περιείχε πληροφο­
ρίες για όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος
και τη σελήνη. Από τον Πανάρχαιο Ορφέα μέχρι τη
στιγμή που τα μυστήρια τέθηκαν σε διωγμό από τη χρι­
στιανική θρησκεία, μιλούσαν για ανθρώπους και πόλεις
της σελήνης, για δρόμους και ταξίδια στα αστέρια. Ο
Πυθαγόρας έβγαλε τη μαθηματική σχέση που έχουν οι
μουσικές νότες μεταξύ τους, αναλογικά με τις αποστά­
σεις των πλανητών του ηλιακού συστήματος. Πως το
ήξερε άραγε;
Γνώσεις που διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας από
πανάρχαιες Ελλάνιες αδελφότητες, σε πείσμα της
συμβατικής ιστορίας που διδάσκεται σήμερα.
«Ολόκληρο το ηλιακό σας σύστημα έχει επιταχύνει τους
κραδασμούς του πλην της Γαίας, οι δονήσεις της οποίας
είναι πολύ χαμηλές.
Οι δυνάμεις της 7ης Αποστολής του Διός επιφορτίστηκαν
με το έργο επιτάχυνσης των κραδασμών του πλανήτη σας.
Για την επιτυχία του έργου τους απαιτείται εξαφάνιση
των αναθυμιάσεων αρνητικότητας των ανθρώπων, με
πρόσθετες ακτινοβολήσεις για την αλλαγή νοοτροπίας
αυτών. Είναι ανάγκη να συντονιστεί η Γαία το ταχύτερο
δυνατό με τους υπόλοιπους πλανήτες.

177
Η Υπέρτατη Μύηση
Γεράσιμος Καλογεράκης

Πρέπει να ανυψωθεί και από ουράνιο «Σώμα σκιάς»


που είναι τώρα, να γίνει «Άστρο φωτός». Στις επερχόμε­
νες τρεις δεκαετίες, πρέπει να γίνει διεύρυνση της ανθρώ-
πινης συνειδήσεως, για να αποφευχθεί μια νέα σοβαρή
κατάσταση κρίσεως και δοκιμασιών, που θα οδηγούσε τη
Γαία στον πρωτογονισμό.
Μέχρι στιγμής παρατηρείται αδιαφορία και ανικανό­
τητα των ανθρώπων να βοηθήσουν τον εαυτόν τους και
τον πλανήτη, γιατί αρνούνται να καταλάβουν τον τρόπο
λειτουργίας του συμπαντικού οργανισμού και τη σημασία
της Γαίας για το ηλιακό σας σύστημα.
Η Γαία αδυνατεί να συντονιστεί με τους υπόλοιπους
πλανήτες και πολύ περισσότερο αδυνατεί να τους κατα­
κτήσει».
Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν οι γήινοι ηγέτες και
επιστήμονες και το αποσιωπούν για να μην φανεί η
αδυναμία τους.

Σελήνη
Η έκλειψη ηλίου με την παρεμβολή της σελήνης
μεταξύ αυτού και της γης, έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση των ελκτικών δυνάμεων του ηλίου πάνω στη
γη. Απόρροια αυτού είναι η διαστολή των ρηγμάτων
των τεκτονικών πλακών και εκτόνωση μεγαλύτερης
ποσότητας ενέργειας από το εσωτερικό της γης, με
αποτέλεσμα την αύξηση της σεισμικής δραστηριότη­
τας.

178
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Την περίπτωση αυτή το αρχαίο ιερατείο την απέδιδε


στην οργή της θεάς Αρτεμης, που ήταν βασίλισσα της
Σελήνης. Αλλά και σήμερα κάποιοι ευφάνταστοι και
για λόγους εντυπωσιασμού, αποδίδουν το φαινόμενο
αυτό στην οργή των θεών ή την επαλήθευση κάποιας
προφητείας.

Η 7η Αποστολή
Γενικά
Πριν από μισό αιώνα άρχισε να διαφαίνεται το
ζοφερό μέλλον του πλανήτη μας, όταν η ανθρώπινη
παράνοια έφθασε στο αποκορύφωμα της με τη χρήση
δύο πυρηνικών βομβών από τις ΗΠΑ, εναντίον των
πόλεων Χιροσίμα και Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Η
πράξη αυτή δείχνει ότι αφανισμός της γης από ανθρώ­
πινες ενέργειες είναι θέμα χρόνου.
Σήμερα το φάσμα του οικολογικού αφανισμού προ­
βάλλει σαν μια τραγική πραγματικότητα και κανένας
δεν ενδιαφέρεται για τη λήψη μέτρων, αν και υπάρχει
ακόμη χρόνος αντιδράσεως.
«Αποστέλλεται συνέχεια στις παρυφές του ηλιακού
σας συστήματος μεγάλος αριθμός σκαφών με ισχυρές
δυνάμεις της 7ης Αποστολής από τον αστερισμό της Λύρας,
του Ωρΐωνα, του Σειρίου και των Πλειάδων. Αποστολή των
δυνάμεων αυτών είναι να βοηθήσουν τη Γαία να εξέλθει
από την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και

179
Η Υπέρτατη Μύηση
Γεράσιμος Καλογεράκης

να αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή της.


Ολόκληρο το σύμπαν είναι γεμάτο με λογικά όντα και
άπειρες μορφές ζωής και μόνο οι κάτοικοι της Γαίας έχουν
εκτραπεί τόσο πολύ από τη φωνή της λογικής.
Οι πλανήτες του ηλιακού σας συστήματος, (Ερμής,
Αφροδίτη, Ουρανός), κατοικούνται από φωτεινές οντότητες
ενεργειακής υφής, αραιάς υλικής σύνθεσης και είναι
προσαρμοσμένες στις ενεργειακές συνθήκες του πλανήτη
τους. Πολλές από τις οντότητες αυτές σε τακτά χρονικά
διαστήματα, παίρνουν εντολή ενσάρκωσης στη Γαία,
προκειμένου να τη βοηθήσουν να βγει από τη δυσμενή
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.
Οι επιστήμονες της Γαίας, σας παραπλανούν και δεν σας
αποκαλύπτουν την αλήθεια, γιατί είναι υποταγμένοι στα
κρόνεια ιερατεία και τον σιωνισμό.»
Υπάρχει μια παγκόσμια συνομωσία που δεν επιτρέ­
πει να ανακοινωθεί οτιδήποτε που θα κλόνιζε τους
θρησκευτικούς μύθους περί του Γιαχβέ. Υπάρχουν
αρχαιολογικά ευρήματα που αν έβλεπαν το φως της
δημοσιότητας θα ανέτρεπαν την ιστορία της ανθρω­
πότητας. Και όμως έχει επιβληθεί η απόλυτη σιγή.

Αποστολές
Αν η γη είχε αφεθεί στην τύχη της, θα είχε αφανιστεί
από την ανθρώπινη απερισκεψία των πυρηνικών δο­
κιμών, από τον διασκορπισμό των χημικών και πυρη­
νικών αποβλήτων, από τη μόλυνση των θαλασσών και

180
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

υδάτων, από τη χρήση των φυτοφαρμάκων και τους


εγκληματικούς πειραματισμούς στην ατμόσφαιρα και
την ιονόσφαιρα.
Για να μην καταστραφεί η ζωή στον πλανήτη,
επεμβαίνουν οι Ολύμπιοι για την αποκατάσταση των
φθορών και επιτρέπουν σε τακτά χρονικά διαστήματα
την ενσάρκωση ουράνιων οντοτήτων, για την παροχή
πνευματικής βοήθειας στους ανθρώπους και βελτίωση
της ευφυΐας των Ελλάνιων γόνων.
«Το 1952 με δική σας χρονολόγηση, ο Ιερός Άρχων
του Φωτός, Ζευς, επέτρεψε σε τριάντα τρεις Ηλιακούς
Πρίγκιπες και τριακόσιους Δασκάλους Τέλειας Αρετής,
ενεργειακές οντότητες πορτοκαλόχρου κοσμικού φωτός
που διαβιούν στην Αφροδίτη, να διαβούν τα ενεργειακά
κελύφη της και να ενσαρκωθούν στη Γαία, για να ανανεώ­
σουν το γονίδιο «Ε» των Ελλανίων.
• Να επιλέξουν τους κατάλληλους ανθρώπους άνδρες και
γυναίκες για ν' αναλάβουν την προσπάθεια βελτίωσης
της Ελλάνιας νοοτροπίας.
• Να ενημερώσουν την ανθρωπότητα για τους κινδύνους
που διατρέχει ο πλανήτης και να φροντίσουν για τη
σωτηρία του.
• Να προωθήσουν την πνευματικότητα των κατοίκων της
Γαίας αφυπνίζοντας αυτούς με κάθε τρόπο.
Πολλοί κάτοικοι της Γαίας και πολλοί Ελλάνιοι αντι­
μετώπισαν θετικά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι
οντότητες αυτές και οι οντότητες της 7ης Αποστολής των

181
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ολυμπίων. Είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί


μας χωρίς προβλήματα όταν θα επέμβουμε για τη σωτηρία
του πλανήτη.

Το έτος 1963 λόγω της μεγάλης αρνητικότητας των


κατοίκων της Γαίας, ενσαρκώθηκαν στον πλανήτη σας
δώδεκα Άρχοντες Ερυθρού Φωτός και πενήντα δύο Δια­
κανονιστές Πλανητικής Ισορροπίας Κυανού Φωτός από
τον πλανήτη Ερμή και ανέλαβαν αποστολή να βοηθήσουν
τον πλανήτη για να ανέλθει σε ανώτερο ουράνιο πεδίο
φωτός.
Η Γαία ανήκει στην κατηγορία των ελαχίστων πλανητών
του σύμπαντος που εκπέμπουν τεράστια ποσά αρνητικής
ενέργειας. Η αρνητικότητα αυτή παρεμποδίζει την ομαλή
πορεία ανόδου του ηλιακού συστήματος αλλά και ολόκλη­
ρου του γαλαξία στο ανώτερο ψυχοπνευματικό επίπεδο
φωτός.
Ολόκληρο το ηλιακό σας σύστημα μαζί με άλλα πενήντα
ένα κατοικημένα ηλιακά συστήματα του γαλαξία σας
είχαν καταληφθεί από τις δυνάμεις των αποστατών και
παρεμποδίστηκε η εξέλιξη που προβλεπόταν από τα σχέ­
δια, της Κραταιός Αυτοκρατορίας «Ε» της Ανδρομέδας.
Τα ηλιακά συστήματα αυτά κατάφεραν να ανέλθουν
στα ανώτερα πεδία φωτός της γαλαξιακής κοινωνίας,
πλην του δικού σας λόγω μη συντονισμού της Γαίας και γι
αυτό παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

182
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Το έτος 1975 ο Ιερός Άρχοντας Φωτός ο Ζευς έδωσε


εντολή προς τη μεγάλη συμμαχική Αυτοκρατορία του
Ωρίωνα, να επιβλέψει την ενσάρκωση μεγάλου αριθμού
ανωτέρων οντοτήτων, Αρχόντων Φωτός, Πνευμάτων
Φωτός, Πνευματικών Δασκάλων και Ηλιακών Πριγκίπων
για παροχή βοηθείας και στα 52 ηλιακά συστήματα για
την ταχεία εξέλιξη των οντοτήτων τους ώστε να εναρμονι­
στούν πλήρως με τα υπόλοιπα συστήματα του γαλαξία.
Η Γαία δέχτηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των οντοτήτων
αυτών λόγω της αρνητικότητας των κατοίκων της.
Με την επέμβαση των οντοτήτων αυτών βελτιώθηκε η
πνευματικότητα των ανθρώπων της Γαίας και ανανεώ­
θηκε το γονίδιο των Ελλανίων ώστε να είναι έτοιμοι να
ανταποκριθούν στην πνευματική αποστολή που θα τους
ανατεθεί.
Αν και η βελτίωση του Ελλάνιου γονιδίου πέτυχε
απόλυτα, η Γαία όμως δεν ανταποκρίθηκε στην προσπά­
θεια ανόδου της. Αντιθέτως οπισθοδρόμησε, κατά τρόπον
ανεύθυνο και επιπόλαιο, αφού οι άνθρωποι αδιαφορώ­
ντας τελείως για το μέλλον του πλανήτη πολλαπλασίασαν
τις πυρηνικές δοκιμές, οι οποίες εκτός της ραδιενεργού
μόλυνσης, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στο
ηλεκτρομαγνητικό μανδύα αυτής.
Η οπισθοδρόμηση αυτή εμποδίζει και σήμερα την ανέλι­
ξη ολοκλήρου του γαλαξία.
Με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός του Δία, προς τον
Κραταιό Άρχοντα Φωτός, Απόλλωνα, παραχωρήθηκαν

183
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

χρονικά περιθώρια αναμονής, για ανάκαμψη της Γαίας


και έξοδο της από την τραγική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται, για να συντονιστεί με τον γαλαξία όπως και οι
άλλοι πλανήτες.
Σε περίπτωση που η Γαία θα συνεχίσει να μην ανταπο­
κρίνεται στις ουράνιες προσδοκίες και να παρεμποδίζει τα
ουράνια σχέδια, θα εγκαταλειφθεί και θα οδηγηθεί στον
πρωτογονισμό για μία ακόμη φορά, με τραγικές επιπτώ­
σεις για όλες τις μορφές ζωής του πλανήτη, προκειμένου
να εξυγιανθεί το ηλιακό σας σύστημα.
Ουδέποτε άλλοτε η Γαία βρέθηκε σε τέτοιο σημείο
καθολικής κατάπτωσης. Η σοβαρότητα της κατάστασης,
απαιτεί άμεση αντίδραση του κόσμου που θα ενισχυθεί και
από εμάς. Η ουράνια κοινωνία παρακολουθεί συνεχώς την
κατάσταση και προσπαθεί να σας βοηθήσει ώστε να μην
πέσετε θύματα της δική σας μανίας αυτοκαταστροφής.
Σε περίπτωση μη ευόδωσης αφύπνισης των ανθρώπων,
έχει προετοιμαστεί άλλος μικρότερος πλανήτης για τη
μεταφορά των Ελλανίων των φερόντων το γονίδιο «Ε»
στο αίμα τους, μαζί με το σύνολο των νέων ανθρώπων του
πληθυσμού της Γαίας και θα εγκαταλειφθεί ο πλανήτης να
παρακμάσει και πάλι για μία ακόμη φορά.
Η διαβίωση στον νέον πλανήτη που θα μεταφερθείτε θα
είναι φυσιολογική όπως στη Γαία· εμείς θα σας κατευθύ­
νουμε εκ νέου, στα αρχικά στάδια, στον τρόπο συμπερι­
φοράς σας, όπως είχαμε πράξει και στο παρελθόν. Θα σας
παρασχεθούν τεράστιες δυνατότητες, ώστε να μπορέσετε

184
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

χρησιμοποιήσετε τις πύλες των ουρανών που συνδέουν τη


Γαία με το διάστημα, όταν θα είστε έτοιμοι.

Το έτος 1986 με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός, του


Διός, είκοσι δύο Διακανονιστές Κοινωνικής Ισορροπίας,
Πορτοκαλόχρου Φωτός από τη γαλαξιακή κοινωνία του
Ωρίωνα, τριάκοντα Πλανητικοί Άρχοντες Ερυθρού Φωτός
από τον πλανήτη Ερμή και 300 Πλανητικοί Πρίγκιπες
Κυανού Φωτός από τον αστερισμό του Σειρίου, ενσαρκώ­
θηκαν στη Γαία. Με την κάθοδο των οντοτήτων αυτών η
ατμόσφαιρα της Γαίας ενισχύθηκε με θετική ενέργεια, με
ευνοϊκές επιπτώσεις στους ανθρώπους.
Η αποστολή των οντοτήτων αυτών ήταν η υποβοή­
θηση της πνευματικής ανύψωσης της ανθρωπότητας, η
βελτίωση της ευφυΐας των Ελλανίων και η παρεμπόδιση
των αποστατών που ερχόταν κατά κύματα από άλλους
πλανήτες να ενσαρκωθούν στη Γαία και να εκφυλίσουν το
γονίδιο «Ε» των Ελλανίων.
Χρησιμοποιήθηκε το αναλίσκον πυρ του Σειρίου και η
ταχυονικής ενέργειας αναλίσκουσα ιόχρους φλόγα της
Στυγός του Ωρίωνα, για την αφύπνιση όλων εκείνων που
βρισκόταν σε πνευματικό λήθαργο και οι οποίοι θα μπο­
ρούσαν να υποβοηθήσουν το ουράνιο έργο τους.
Πολλοί επιλεγμένοι γήινοι νόες αφυπνίστηκαν. Η
γενική αδιαφορία του συνόλου των ανθρώπων μας υπο­
χρεώνει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, για την επέμβαση
διάσωσης του ανθρώπινου είδους και τη μεταφορά του σε

185
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

άλλον πλανήτη.
Για την ασφαλή διαβίωση σας θα οριστούν Ουράνιοι
Επιτηρητές ώστε να μην διασαλευτεί η ομαλή εξέλιξη
σας. Θα δημιουργήσουμε μια νέα αρχέτυπη κοινωνία, με
υψηλότερα και ευγενέστερα ιδανικά και έναν βιολογικά
και πνευματικά τέλειο άνθρωπο.
Η κατάσταση της Γαίας προς το παρόν είναι τραγική· η
βελτίωση γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και δεν θα μπο­
ρέσει χρονικά να διεκδικήσει τη θέση της στη γαλαξιακή
κοινωνία, παρεμποδίζοντας και την άνοδο των πλανητών
Ουρανού, Αφροδίτης και Ερμού που βρίσκονται σε πολύ
ανώτερο επίπεδο από εσάς.
Τα όντα που ζουν σε πλανήτες άλλων ηλιακών συστημά­
των, τα οποία βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα φωτός, γνω­
ρίζουν ακόμη και τη στιγμή του θανάτου τους. Όταν έρθει
η στιγμή αυτή ετοιμάζονται και εγκαταλείπουν τα σώματα
τους κατά βούληση, χωρίς τίποτε το πένθιμο αλλά σαν να
πρόκειται να φύγουν για ταξίδι. Μπορούν και υλοποιούν
τις σκέψεις τους, τις ιδέες και τις επιθυμίες τους.
Οι μύθοι και οι παραδόσεις των λαών είναι αλήθειες που
διασώθηκαν από την εποχή που ο άνθρωπος είχε επαφή
με τις ουράνιες κοινωνίες.
Στο απώτατο και απώτερο παρελθόν διάφοροι πολιτι­
σμοί της Γαίας, όπως και άλλοι πολιτισμοί σε άλλους πλα­
νήτες του γαλαξία, ανήλθαν πνευματικά και κατέπεσαν
λόγω επικράτησης του κακού και της αλαζονείας, γιατί θε­
ώρησαν τους εαυτούς τους θεούς. Οι κόσμοι τους έπαυαν

186
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

να εκπέμπουν φως και οι πλανήτες τους δεν μπορούσαν


να δώσουν σημεία ζωής και παρήκμασαν τελείως.
Έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας ώστε να εμποδιστεί η
μόλυνση των πλανητών του ηλιακού σας συστήματος και
άλλων αστρικών συστημάτων, από την αρνητική ενεργεία
που εκπέμπουν οι άνθρωποι της Γαίας.
Εάν ο δημιουργός σας έδινε τη δυνατότητα να κατανο­
ήσετε τη σοφία του σύμπαντος, ή θα κάνατε κατάχρηση
αυτής και θα αφανιζόσαστε ή θα την αφήνατε να ξεχαστεί
όπως και έγινε.»

Ο άνθρωπος πρέπει να συμβαδίζει με την εποχή του,


ούτε πολύ μπρος, ούτε πολύ πίσω. Να απαλλαγεί από
τον βραχνά του υπερκαταναλωτισμού και της μόδας,
να ελευθερωθεί από το άγχος συσσώρευσης αγαθών
και από κάθε είδους εξαρτήσεις, να μείνει μακριά
από κάθε είδους φανατισμούς και ακρότητες, για να
μπορέσει να ισορροπήσει τον ψυχισμό και την ύπαρξη
του.
Για να πάρουμε τα μηνύματα των ουρανών και
των άστρων χρειάζεται συνεχής αναζήτηση, και προ
παντός ψυχική προετοιμασία. Η προσπάθεια είναι δύ­
σκολη, ας μην νομίσουμε ότι θα ανοίγουμε συζήτηση
με τους ουράνιους όταν δεν έχουμε να κάνουμε κάτι
άλλο.
Ο κίνδυνος του οικολογικού αφανισμού της γης
είναι πλέον ορατός. Η ανθρωπότητα βρίσκεται στο

187
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τελευταίο σκαλοπάτι ηθικού ξεπεσμού (Καταστροφή Ιράκ,


Αφγανιστάν, Σερβία, ναρκωτικά, εκφυλισμός, εξαφάνιση ιδανικών
κ.ά.) και εκπέμπει τεράστια ποσά αρνητικής ενέργειας
σε τέτοιο βαθμό ώστε να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης.
Αν και οι ουράνιες οντότητες ενσαρκώνονται στη γη
για να βγάλουν την ανθρωπότητα από τον λήθαργο, το
έργο τους είναι πολύ δύσκολο, αφού ο άνθρωπος πα­
ραμένει αδιάφορος γιατί τα κρόνεια ιερατεία ελέγχουν
την κατάσταση και τροχοπεδούν το έργο τους.
Η οικολογική κατάσταση του πλανήτη σύμφωνα
με τις εκθέσεις διεθνών οικολογικών οργανισμών
είναι πολύ χειρότερη απ' ότι την περιγράφω. Αν δεν
ληφθούν μέτρα θα έχουμε εκτεταμένη μόλυνση της γης
στα επόμενα είκοσι χρόνια και η οποία θα προκαλέσει
την εξαφάνιση πολλών χιλιάδων ειδών του φυτικού και
ζωικού βασιλείου.
Ενώ η ανθρώπινη αδιαφορία προκαλεί την ανησυχία
των ουράνιων οντοτήτων σχετικά με το μέλλον της
γης, δυστυχώς ο άνθρωπος παραμένει αδιάφορος.
Η επιστήμη, ο πνευματικός κόσμος και οι διάφορες
οικολογικές οργανώσεις δεν έχουν μόνο χρέος να
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου· πρέπει να υπο­
δείξουν και τον τρόπο σωτηρίας του πλανήτη και
συσπειρωμένη ολόκληρη η ανθρωπότητα να απαιτήσει
την εφαρμογή του, ώστε να προστατευτεί η γη από τον
επερχόμενο οικολογικό αφανισμό.
Ενώ ο άνθρωπος παραπαίει και αυτοκαταστρέφεται

188
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

παρουσιάζεται τελείως αδιάφορος για το μέλλον του


και κατέχεται από μια αισιόδοξη αδιαφορία ότι κάποιοι
άλλοι θα λύσουν τα προβλήματα του.

Γαία Ώρα Μηδέν


Αν και δεν θέλω να δημιουργήσω ανησυχία με αυτά
που γράφω υπενθυμίζοντας συνεχώς τα σοβαρά οικο­
λογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, εν
τούτοις πρέπει να επισημάνω τα πορίσματα διαφόρων
ερευνών που δημοσιεύονται καθημερινά στον τύπο
συνήθως περνούν απαρατήρητα, παρά τη σοβαρότητα
τους.
Πάνω από μια δεκαετία, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί,
αν και γνωρίζουν ότι η καταστροφή της ζούγκλας
του Αμαζονίου θα δημιουργήσει σοβαρά οικολογικά
προβλήματα στον πλανήτη, εν τούτοις δεν παίρνουν
μέτρα για να τη σταματήσουν.
Όλες οι μεγάλες χώρες ξέρουν ότι τα κάθε είδους
αεροζόλ [σπρέι], είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία
της τρύπας του Όζοντος και όμως συνεχίζουν να τα
παράγουν να τα χρησιμοποιούν και αρνούνται να τα
καταργήσουν.
Η ανθρώπινη παράνοια αυτοκαταστροφής δεν έχει
προηγούμενο. Έχει φθάσει στο απόγειο της και αντί
να μελετούν τη σωτηρία του πλανήτη από τον οικο­
λογικό αφανισμό, οι «Αιωνίως εκλεκτοί», μελετούν
μια νέα κιβωτό που θα διασώσει το «Αγιο Σπέρμα

189
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τους» στο διάστημα αλλά και σε μερικά ασφαλή


σημεία του πλανήτη, και ας αφανιστεί ολόκληρη η
ανθρωπότητα.
Υπεύθυνοι για τη σημερινή παράνοια είναι οι
επιστήμονες με τις εγκληματικές τους ανακαλύψεις.
Φροντίζουν πάντα μια ωφέλιμη ανακάλυψη να φέρνει
και το κακό μαζί της, όπως οι παρενέργειες των φαρ­
μάκων, η πυρηνική ενέργεια με τις πυρηνικές βόμβες
κ.α. με μόνο κίνητρο την αυτοπροβολή και το χρήμα.
Οι τεχνητοί ιοί 'Ειτζ, ΣΑΡΣ, Κοξάκι και άλλοι, δείχνουν
τη διαστροφή του επιστήμονα και την ταυτόχρονη
υποκρισία του, όταν φαίνεται να πασχίζει για να βρει το
εμβόλιο τους.
Ο σημερινός άνθρωπος φαίνεται αποφασισμένος
να επιταχύνει το τέλος του πλανήτη. Μόνος του
δημιουργεί σκηνές αποκάλυψης, με μόνο κίνητρο το
οικονομικό συμφέρον, που τον φέρνει πιο κοντά στον
Αρμαγεδδώνα.
Η υπερκατανάλωση, η υπερθέρμανση του πλανήτη,
ο υπερπληθυσμός, είναι τα κυριότερα αίτια που οδη­
γούν τη γη στον γύρο του θανάτου. Τα σημάδια είναι
πλέον καθαρά, τα μηνύματα εμφανή και όμως παντού
βασιλεύει μια ανεξήγητη ευτυχισμένη αδιαφορία.
Οι κάθε είδους βιολογικές και πυρηνικές μολύνσεις,
η τήξη των πάγων, η τρύπα του όζοντος και τα ακραία
καιρικά φαινόμενα που έγιναν καθημερινότητα, δεν
αφήνουν περιθώρια για αισιόδοξες προβλέψεις.

190
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Πρέπει όλοι να σημάνουμε συναγερμό κρούοντας


τον κώδωνα κινδύνου, πρώτα για μας τους ίδιους
προσέχοντας περισσότερο τις επιλογές στη ζωή μας,
μήπως και βγούμε από τη διεφθαρμένη αμεριμνησία
μας και από την απονεκρωμένη αίσθηση του καθή­
κοντος.
Αυτοί που εμποδίζουν την ανθρώπινη αφύπνιση
είναι η δικτατορία του χρήματος και η σκληρότητα του
δόγματος, που υπέταξαν την ανθρωπότητα καλλιεργώ­
ντας τον εκφυλισμό, τη βία, την εγκληματικότητα, την
οκνηρία την αδιαφορία και θεοποίησαν τις υλιστικές
απολαύσεις. Απονέκρωσαν την ψυχή και το πνεύμα,
και οδήγησαν τον άνθρωπο στην απόλυτη παρακμή.
Ο συμπαντικός οργανισμός για να θεραπευτεί από την
καρκινική συμπεριφορά του ανθρώπου θα φροντίσει
να τον αποβάλλει σαν κακό απόστημα και θα τον
αφανίσει.
Μαζί με τον κίνδυνο της οικολογικής καταστροφής
αναπτύχθηκε και η βιομηχανία των ψευτοθαυμάτων,
ενέσκηψε η ψυχοφθόρα επιδημία των προφητειών που
κυνηγούν τον άνθρωπο σαν θεϊκή κατάρα, και άνοιξε
ο οχετός εκκλησία με την εκπόρνευση, τον εκφυλισμό
και τη φιλαργυρία των ιεραρχών, που αποβλάκωσαν
ακόμη και τους πιο λογικούς και πιστούς ανθρώπους.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής
ένωσης στην εκπομπή επικινδύνων ρύπων [39,2%]
σύμφωνα με τη μελέτη του Αστεροσκοπείου των

191
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Αθηνών και αντί να ανησυχούν οι Έλληνες με το φαι­


νόμενο, αποκαμώθηκαν τελείως από τις προφητείες
και άρχισαν να βλέπουν παντού σατανάδες. Και το πιο
αστείο συμβάν το αποδίδουν στον σατανά.
Με λεκτικές αλχημείες προσπαθούν να επαληθεύ­
σουν κάποια προφητεία ενώ τρέχουν να αγοράσουν
ιερά φετίχ, εικονίτσες, σταυρουδάκια, κομποσχοίνια,
και λιβάνια για εξορκισμούς, για να εξασφαλίσουν την
εύνοια του δημιουργού που θα τους προστατέψει από
τα προβλεπόμενα δεινά των προφητειών. Προβλέψεις
παρανοϊκές και απάνθρωπες, αφού φαντάζονται τον
παγκόσμιο Νου σαν ένα ασπρομάλλη εκδικητικό
γέροντα, που είναι έτοιμος να κατασπαράξει τον
άνθρωπο για να ικανοποιήσει τα αιμοβόρα ένστικτα
του. Το φαινόμενο των παρανοϊκών προφητειών έχει
αποκλειστικό του αντιπρόσωπο την ορθοδοξία των
ομοφυλοφίλων ιεραρχών του εβραιοχριστιανισμού,
γιατί οι χριστιανοί των άλλων χωρών τις προφητείες
αυτές «Τις έχουν γραμμένες στα παλιά τους παπού­
τσια».
«Υπάρχει πρόβλημα στον συμπαντικό οργανισμό και
προβληματισμός στην Ηλιακή Ιεραρχία των Ολυμπίων
για το μέλλον της Γαίας.
Η Γαία έχει χαρακτηριστεί «Σβησμένο Αστρο» ή «Αστέ­
ρι Σκιάς» από την ουράνια κοινωνία, λόγω της αρνητικό-
τητας, της αδιαφορίας και της μανίας αυτοκαταστροφής
των κατοίκων της.

192
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Η νέφωση που προκαλείται από την εκπεμπόμενη αρ-


νητικότητα των ανθρώπων απαιτεί τεράστιες ποσότητες
φωτεινής ενέργειας για τη διάλυση της και την επίτευξη
διέγερσης και αφύπνισης αυτών από τον πνευματικό
λήθαργο στον οποίο βρίσκονται. Η φωτεινή ενέργεια
που σας αποστέλλουμε απορροφάται από το πυκνό νέφος
αρνητικότητας που σας καλύπτει και φθάνει μειωμένη
σε σας. Η πνευματική υστέρηση του πλανήτη σας έναντι
των άλλων πλανητών οφείλεται στη δράση των κρονείων
ιερατείων των αποστατών.
Το έτος 1990 ενσαρκώθηκαν στην Ελλάνια χίλιοι Μεγα­
λοπρεπείς Άρχοντες και υπερδιπλάσιες Ανώτερες Φωτο-
φόρες Οντότητες από τα αστρικά συστήματα του Σειρίου,
των Πλειάδων, του Ωρίωνα και του Λαγού οι οποίες έχουν
δαπανήσει εκατοντάδες έτη στα σχολεία των διδασκάλων
της σοφίας του γαλαξία.
Η βασική αποστολή τους είναι να επηρεάσουν τη νο­
οτροπία του κόσμου και σε σύντομο χρονικό διάστημα
να προκαλέσουν την αφύπνιση των Ελλανίων και της
ανθρωπότητας, για να μπορέσουν να αραιώσουν τα νέφη
αρνητικότητας που την καλύπτουν. Η υπάρχουσα κατά­
σταση στη Γαία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ή θα πρέπει
οι άνθρωποι να επαναπροσδιορίσουν την πορεία τους
εκ νέου ή θα αφανιστούν και θα σβήσει οριστικά η ιερή
φλόγα της ζωής από τον πλανήτη σας.»
Αυτό το μήνυμα μόνο του μπορεί να δικαιολογήσει
τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης των σημερινών νέων

193
Γεράσιμος. Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

παιδιών [2005] της Ελλάδας.


«Έχουμε δημιουργήσει σε απόσταση 400.000 χιλιο­
μέτρων γύρω από τη γαία φωτονικό προστατευτικό και
απαγορευτικό περίβλημα. Ελέγχουμε κάθε προσέγγιση
εξωγήινων σκαφών ή διαφυγής γήινων σκαφών προς το
διάστημα. Το περίβλημα αυτό δεν διασπάται χωρίς τη
δική μας έγκριση και θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για
την αδρανοποίηση του σχεδίου ΗΑΑRΡ, τη στιγμή της
επέμβασης μας.
Δεν υπάρχει στον Γαλαξία άλλος πλανήτης σαν τη Γαία
που να παρουσιάζει τόσο μεγάλο ποσοστό αρνητικότητας.
Η ανθρωπότητα έχει μεταβληθεί σε επικίνδυνη εστία
μολύνσεως και γι αυτό την παρακολουθούμε συνεχώς.
Γύρω από τους άλλους πλανήτες του ηλιακού σας
συστήματος έχουμε δημιουργήσει επίσης προστατευτικά
κελύφη, για διαφύλαξη και προστασία τους από την
προσέγγιση γήινων σκαφών, επειδή τα σκάφη σας είναι
εμποτισμένα από την πυκνή αρνητικότητα αυτών που τα
κατασκευάζουν. Επίσης θέλουμε να τους προστατέψουμε
από τις επικίνδυνες αναθυμιάσεις αρνητικότητας της
Γαίας και από ενέργειες των αποστατών.
Η Γαία είναι ένας πολύ δύσκολος πλανήτης και χρη­
σιμοποιείτε σαν σχολείο και δοκιμαστήριο των ψυχών.
Όταν η ψυχή βγει νικήτρια από τις υλιστικές δοκιμασίες
της Γαίας, αναλαμβάνει υψηλότερα καθήκοντα. Τουλά­
χιστον μία φορά στα 2.000 χρόνια (Διάρκεια ζωδίου), η
κάθε ψυχή ενσαρκώνεται στη Γαία για να βοηθήσει στην

194
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

κοσμική άνοδο του πλανήτη.


Ο πλανήτης σας οπισθοδρόμησε τελείως και έχει απομο­
νωθεί αφού δεν μπορεί να παρακολουθήσει την κοσμική
εξέλιξη.»

Αν κρίνουμε τα μηνύματα και την κρατούσα κατά­


σταση στη γη φαίνεται ότι οι ουράνιοι έχουν απόλυτο
δίκιο να κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου,
που δεν τον ακούμε γιατί γίναμε βαρήκοοι και αδιά­
φοροι.
Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ένας νέος
Μεσσίας μας λέει θεότρελα πράγματα: πως διαβάζει
κάθε πρωί τη Βίβλο και το βράδυ αφανίζει ολόκλη­
ρους λαούς, γιατί «Έχει πλάκα να σκοτώνεις», όπως
είπε στην τηλεόραση Αμερικανός στρατηγός και
κανένας δεν συγκινήθηκε από αυτή την κυνικότητα
του κτηνανθρώπου αξιωματικού.
Οι χώρες που διαθέτουν κοιτάσματα πετρελαίου,
πολυτίμων λίθων ουρανίου και άλλου ορυκτού
πλούτου κινδυνεύουν με αφανισμό, τα αρπακτικά
των ΗΠΑ καραδοκούν να τις κατασπαράξουν με
ψεύτικες δικαιολογίες, χωρίς να δώσουν λογαριασμό
σε κανέναν. Αυτοί οι αυτόκλητοι σωτήρες μετέτρεψαν
τον πλανήτη σε τρελοκομείο. Οι αποστάτες έδωσαν
τις εντολές και τα όργανα τους τις εκτελούν χωρίς
ενδοιασμούς.
Χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής η τελευταία παράγρα-

195
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

φος της γραπτής ομιλίας του σύγχρονου Καίσαρα των


ΗΠΑ, Μπους, όταν ανάλαβε τη νέα προεδρική θητεία
του. [2005].
«Πρέπει να προωθήσουμε την ελευθερία στο εξω­
τερικό και να φτιάξουμε έναν ασφαλέστερο κόσμο.
Πρέπει να ενθαρρύνουμε την ελευθερία στην πατρί­
δα μας και να κάνουμε την Αμερική πιο αισιόδοξη.
Όπως οι προηγούμενες γενεές έτσι και εμείς, έχουμε
κληθεί πέρα από τα αστέρια να υπερασπιστούμε την
ελευθερία.» (20.1.2005)
[By promoting liberty abroad , we will build a safer
world. By encouraging libertry at home , we will build
a more hopeful America. Like generations before us,
we have a calling from beyond the stars to stand for
freedom.] (Περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο μου "Η ΑΓΝΩ­
ΣΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" σελίδες 325 - 333).
Η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ πριν εκφωνηθεί
πέρασε από πολλούς ελέγχους και η φράση αυτή δεν
είναι μια ακόμη λεκτική «κοτσάνα» που πέρασε τυχαία.
Είναι μια συγκαλυμμένη και επικίνδυνη απειλή προς
την ανθρωπότητα, που θα την ελευθερώσει με τους
Αμερικανούς ως «Αφεντικά», που δεν θα σέβονται
καθόλου την ελευθερία των Εθνών, όπως τόσο απάν­
θρωπα δεν σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα των
αιχμαλώτων της βάσης Γκουαντανάμο της Κούβας. Η
ομιλία αυτή του Μπους ήταν μια αναφορά υποταγής
στα «άγνωστα» αφεντικά του, ότι θα εκτελέσει τις
εντολές τους.

196
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Μόνο μερικοί Έλληνες δημοσιογράφοι και γελοιο­


γράφοι αποθανάτισαν σκωπτικά την επίμαχη φράση,
αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι για γέλια, αλλά
για κλάματα.
Στο βιβλίο μου «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»
(Σελ. 284 - 287) γράφω για τους επικίνδυνους πειρα­
ματισμούς της ΝΑΣΑ πάνω στον ηλεκτρομαγνητικό
ιστό της γης. Αναπτύσσω τους τρομερούς κινδύνους
καταστροφής που διατρέχει ο πλανήτης από πιθανά
λάθη που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν την τροχιά
της γης και να προκαλέσουν τον αφανισμό της ανθρω­
πότητας.
Ήθελα να περάσω ένα συγκαλυμμένο μήνυμα στους
υποψιασμένους για τους επικείμενους κινδύνους. Δυ­
στυχώς ελάχιστοι πήραν το μήνυμα· οι περισσότεροι
δεν ανησύχησαν, γιατί θεωρούν ότι οι επιστήμονες
εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας.
Οι επιστήμονες και πολιτικοί έχουν πάρει «Εντολή
πέρα από τ' άστρα» να καταστρέψουν τον κόσμο. Οι
πυρηνικές βόμβες, οι θανατηφόροι ιοί, οι κάθε είδους
μολύνσεις, τα φυτοφάρμακα, οι μεταλλάζεις και όλοι
οι επικίνδυνοι ρύποι, είναι έργο των επιστημόνων για
να σταματήσουν τον υπερπληθυσμό, από τον οποίον
κινδυνεύουν να εξαντληθούν όλες οι πηγές πρώτων
υλών και διατροφής που διαθέτει ο πλανήτης.
Επειδή δεν τελεσφόρησαν οι παραπάνω τρόποι,
όπως προκύπτει από συνεχώς ογκούμενες φημο-

197
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

λογίες, οι αποστάτες σκοπεύουν να καταστρέψουν τον


πλανήτη με ελεγχόμενο κατακλυσμό, χωρίς να χρεια­
στεί να απολογηθούν.
Οι λόγοι αυτοί με υποχρεώνουν να δημοσιεύσω το
μήνυμα που ακολουθεί αν και δεν είχα σκοπό να το
κάνω γιατί δεν θέλω να παριστάνουμε τους προφήτες.
«Η εντολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ δόθηκε από τους
αποστάτες του αστερισμού του Όφεως σε αντιπυρηνικό
καταφύγιο στρατιωτικής βάσης της Βόρειας Καρολίνας
τις 11-Σεπτεμβρίου-2001 με δική σας χρονολόγηση.
Η εντολή είναι να επιβάλλουν τον έλεγχο τους σε όλη
τη Γαία ώστε να φανεί η απόλυτη επικράτηση των απο­
στατών και να αποτρέψουν την επέμβαση των δυνάμεων
της 7ης Αποστολής με τον Κραταιό Άρχοντα Φωτός τον
Απόλλωνα.
Η Γαία θεωρείται ζωτικής σημασίας για τα σχέδια των
αποστατών και για να προλάβουν την εξάντληση των
πρώτων υλών και ειδών διατροφής, θα προκαλέσουν
τεχνολογικά εκτεταμένες καταστροφές στην ανθρωπό­
τητα.
Λόγω των γεωλογικών και οικολογικών δεδομένων, η
Γαία κινδυνεύει να γείρει προς την πλευρά του βορείου
τμήματος της Αμερικανικής ηπείρου σε μερικές δεκαετίες,
χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση επίσπευσης που
θα οφείλεται σε λάθη πειραμάτων. Μια τέτοια κίνηση θα
προκαλέσει έναν νέο παγκόσμιο κατακλυσμό.
Μελετούν συνεχώς τη συμπεριφορά της Γαίας και

198
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

προετοιμάζουν σε περίπτωση ανάγκης την πρόκληση


ελεγχόμενου κατακλυσμού με μια καθορισμένη ταχύτητα
επιβράδυνσης του πλανήτη, ώστε η αδράνεια των υδατί­
νων όγκων να μην προκαλέσουν κυματισμούς μεγαλύτε­
ρους των εξακοσίων μέτρων και να αποφευχθεί καθολική
καταστροφή του πλανήτη.
Εκτιμούν ότι ο κατακλυσμός που θα προκαλέσουν θα
αφανίσει τις περισσότερες χώρες της Ν. Α. Ασίας, σχεδόν
όλες τις παράλιες πόλεις της Γαίας και τις μικρότερες
καταστροφές θα τις υποστεί η Αυστραλιανή Ήπειρος.
Υπολογίζουν πως αν δεν συμβούν λάθη, θα επιβιώσουν
ενάμιση με δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι, τα οποία θα
αναπαράγονται με αυστηρά ελεγχόμενες γεννήσεις, ώστε
να παραμένει σταθερός ο πληθυσμός για τα επόμενα χίλια
χρόνια.
Το «Τσουνάμι» της Ν. Α. Ασίας δεν οφείλεται στα αίτια
που ανακοίνωσαν οι επιστήμονες της Γαίας, αλλά σε λάθος
των μελετωμένων πειραμάτων, το οποίο λάθος λίγο έλειψε
να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή που αποφεύχθηκε
από δική μας επέμβαση.
Το κύμα μετανάστευσης Αμερικανών των ΗΠΑ προς
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία διότι δεν μπορούν να υπο­
φέρουν τη διακυβέρνηση Μπους είναι πρόσχημα. Όλοι
αυτοί είναι οι ενημερωμένοι σιωνιστές που γνωρίζουν
τι πρόκειται να συμβεί. Όταν θα πάρουν το μήνυμα θα
καταφύγουν στα καταφύγια διάσωσης-Κιβωτούς- από
τον κατακλυσμό που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. Το

199
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ίδιο ακριβώς έγινε και στην καταστροφή των «Διδύμων


Πύργων» [11.9.2001] των ΗΠΑ όπου κανένας σιωνιστής
σκοτώθηκε αν και εργαζόταν σε αυτούς πάνω από εφτά
χιλιάδες άτομα.
Σε όσους επιζήσουν από την καταστροφή θα τους πα­
ρουσιάσουν σε ολόγραμμα την κάθοδο του Χριστού από
τους ουρανούς και στην συνέχεια θα εμφανίσουν ζωντανό
τον άνθρωπο του ολογράμματος σαν απεσταλμένο του
Γιαχβέ.
Την κάθοδο αυτή θα την ονομάσουν Δευτέρα Παρουσία
όπως σας έχουμε πει και σε παλαιότερο μήνυμα μας.
Τα κρόνεια ιερατεία που θα διασωθούν, θα παρου­
σιάσουν το γεγονός σαν επαλήθευση των γραφών της
αποκάλυψης και το δέσιμο του σατανά για χίλια χρόνια,
και έτσι η επικράτηση των αποστατών και του σιωνισμού
θα είναι απόλυτη.
Πρόθεση μας είναι να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό.
Οι ουράνιοι αποστάτες ευρίσκονται σε δυσχερή κατά­
σταση· παίζουν το τελευταίο και πιο επικίνδυνο παιχνίδι
τους.
Για επίσπευση της επέμβασης μας καλέστε μας και θα
έρθουμε. Είμαστε παρά το πλευρό σας.
«Ο Ιερός Άρχων Φωτός, μεθ' υμών»
Έρρωσθε.

200
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Η Αφύπνιση
Στις εποχές της Ιεράς Εξέτασης χρησιμοποιούσαν
ισοβίτες κατάδικους, άνδρες και γυναίκες, σε υπόγεια
μεταλλεία κάτω από την επιφάνεια της γης.
Τα παιδιά που γεννιόταν, μεγάλωναν μέσα στις σκο­
τεινές στοές και δεν είχαν δει ποτέ το φως του ήλιου.
Κάποτε ένα από αυτά ξέφυγε από την προσοχή των
φρουρών και έφτασε μέχρι την έξοδο.
Δεν πίστευε στα μάτια του με αυτά που έβλεπε.
Γύρισε πίσω χαρούμενο και μίλησε στα άλλα τα παι­
διά για το φως, τον ήλιο, τον ουρανό, τα πουλιά, τα
δέντρα τον αέρα. Αυτά αντί να πάνε να ιδούνε γιατί
πράγματα τους μίλαγε, θύμωσαν μαζί του· τον είπαν
τρελό, παραμυθά, τον χτύπησαν και έπαψαν να του
μιλούν.
Πολλά άτομα αφυπνίζονται. Αντιλαμβάνονται τη
νέα πραγματικότητα και ανταποκρίνονται στο κάλε­
σμα που τους γίνεται. Οι πολλοί όμως δεν θέλουν να
ακούσουν ούτε να ιδούν και συμπεριφέρονται όπως
συμπεριφέρθηκαν τα παιδιά των μεταλλείων.
Στην ψυχή των σημερινών Ελλήνων συμβαίνουν
ανεξήγητες καταστάσεις. Μια ιερή μυσταγωγία, μια
σιωπηλή παράξενη δύναμη, τους οδηγεί στην αναζή­
τηση της ιστορικής αλήθειας. Ερευνούν το παρελθόν
και προσπαθούν να αποκαταστήσουν επαφή με την
άρρητη γνώση, για να γίνουν συνεχιστές της ιερής
παράδοσης των πατέρων τους.

201
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Οι άνθρωποι του πνευματικού ζόφου, άρχισαν να


τρομάζουν από το φως της πνευματικής αναγέννησης.
Οι τσαρλατάνοι και οι φιλοχρήματοι, όπως πάντα
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κερδοσκοπικά τη
γνώση, που τη θεωρούν πνευματική μόδα για να
πλουτίσουν. Έχουν όμως εμφανιστεί και φαινόμενα
πνευματικής κατάπτωσης. Οι ανώριμοι δεν μπορούν
να καταλάβουν τη γνώση και την προσπερνούν σαν
άχρηστη· οι περίεργοι φλυαρούν για τα άρρητα, για
να παραστήσουν τους σπουδαίους· οι φαύλοι προσπα­
θούν να την υποβαθμίσουν και να την εκφυλίσουν
και οι ανθέλληνες προσπαθούν να βεβηλώσουν την
πνευματική αναζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, για
να μην πετύχει.
Και όταν λέω γνώση δεν εννοώ μόνο τη σοφία των
προγόνων μας που διασώθηκε από τη χριστιανική
μανία, αλλά και αυτή που προέκυψε από αρχαιολο­
γικές και ιστορικές έρευνες και από νεώτερες ανακα­
λύψεις των κοσμικών δυνάμεων και των ουρανίων
φαινομένων από την επιστήμη.
Ο Έλληνας σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας του
κόσμου ήταν ο πνευματικός ηγέτης. Το Ελληνικό
πνεύμα ήταν αυτό που οδηγούσε τον άνθρωπο προς
τη μεγάλη αλήθεια, τον συμπαντικό νου και τον εξαν­
θρώπιζε, τον έκανε άνθρωπο.
Σήμερα νέος κόσμος που περιμένουμε να ανατείλει
θα είναι ένας καλλίτερος κόσμος που θα έχει γονιμο-

202
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

ποιηθεί από το πνεύμα και τη σκέψη των Ελλήνων. Ο


πυρσός της αρχαίας παράδοσης άναψε. Οι μούσες των
Πιερίων έστησαν τον χορό τους, οι αρχαίοι παιάνες
ηχούνε και οι Πυθίες ετοιμάζονται να χρησμοδοτήσουν
και πάλι.
Ο Ιεροφάντης θα φέρει το ιερό φως του ήλιου του
μεσονυκτίου των Ελληνικών μυστηρίων, που θα
σκορπίσει τον πνευματικό ζόφο της εβραιολατρίας.

Η Αναζήτηση
Όσα ανέπτυξα στα προηγούμενα κεφάλαια αποτε­
λούν διαπιστώσεις, γνώσεις και ιστορικά γεγονότα
που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των Ελληνικών
μυστηρίων.
Ο συνδυασμός της αρχαίας Ελληνικής σκέψης, με
την άρρητη γνώση των μυστηρίων, με την απόκρυφη
τεχνολογία των ιερών όπλων των Ελλήνων και με
τα σημερινά επιτεύγματα της επιστήμης, μας δίνει τη
βεβαιότητα ότι οι πανάρχαιες γνώσεις των προγόνων
μας βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τους φυσικούς
νόμους και τις δυνατότητες του ανθρώπου.
Προσπάθησα να γεφυρώσω το σήμερα με το χθες,
το άρρητο με το φανερό, το ανθρώπινο με το θείο, το
γήινο με το ουράνιο, το υλικό με το υπερβατικό και
να δείξω τους μυστικούς δεσμούς που συνδέουν τον
άνθρωπο με το σύμπαν.
Η εποχή μας ωρίμασε. Χαράσσονται νέοι δρόμοι για

203
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

το μέλλον. Σκέψεις, που παλαιότερα θα προκαλούσαν


αντιδράσεις, διατυπώνονται ελεύθερα. Ο τρόμος της
θεοφοβίας που μας τύφλωνε και μας έδειχνε το σκοτά­
δι, σήμερα έχει αρχίσει να υποχωρεί.
Η αποκάλυψη της κρυμμένης αλήθειας θα κλονίσει
τα ιερά ψέματα και θα γκρεμίσει τους θρησκευτικούς
πύργους της θρησκείας των ονείρων. Πρέπει να
συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να χρειάζεται να
σταυρωνόμαστε καθημερινά στον σταυρό της θρη­
σκευτικής απάτης.
Όσοι δεν θέλουν να βγούνε από τον εαυτό τους και
αμύνονται με κάθε τρόπο εναντίον της Ελληνικής
αφύπνισης, πιστεύοντας ότι η εβραϊκή θρησκεία του
χριστιανισμού είναι θεόπνευστη, τους συμβουλεύ­
ουμε να πάψουν να συκοφαντούν την πατρίδα τους
και να συνεχίσουν να πιστεύουν στα θρησκευτικά
παραμύθια των προφητειών.
Τα αρχαία μυστήρια δεν ήταν μια απλή απόκρυφη
γνώση ή μια θρησκευτική ιερουργία για κάποιους
μυημένους. Ήταν μια γνώση γύρω από το υπερβατικό
και την ουράνια κοινωνία και πολύ ανώτερη της ση­
μερινής επιστήμης.
Η γνώση των αρχαίων μυστηρίων από τους σημε­
ρινούς Έλληνες θα τους χρησιμεύσει σαν εφαλτήριο
για να επιχειρήσουν τον υπεράνθρωπο άθλο, το υπέρ­
τατο τόλμημα ώστε να γίνουν ισότιμοι των ουράνιων
οντοτήτων. Οι υπερβατικές ικανότητες τους θα απο­
καλυφθούν με τη σταδιακή κατάκτηση της αλήθειας
και όχι αμέσως, γιατί οι απροετοίμαστοι δεν θα μπο-

204
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

ρέσουν να αντέξουν στις σωματικές μεταβολές και τις


ψυχοπνευματικές δοκιμασίες.
Το ταξίδι στη χώρα των αρχαίων μυστηρίων είναι
ανηφορικό με πρωτόγνωρες εκπλήξεις. Ας το ξεκινή­
σουμε αμέσως τώρα και ας αφήσουμε την παράδοση
και τον Μέγα Ιεροφάντη των Μυστηρίων, να μας
οδηγήσουν στον λαβύρινθο της μύησης και στα Ηλύ­
σια πεδία.

Η Θεϊκή Αρμονία
Έχω δεχθεί αρκετά τηλέφωνα από αναγνώστριες
που δεν ήξεραν ότι στα αρχαία μυστήρια συμμετείχαν
και γυναίκες ιέρειες χωριστά βέβαια από τους άντρες.
Αν σήμερα η γυναίκα φορά μπούργκα στον
ισλαμισμό ή μακριά φουστάνια και μαντίλα στον
χριστιανισμό δεν ευθύνεται ο θεός αλλά τα ιερατεία.
Όλοι, άνδρες και γυναίκες, γεννηθήκαμε γυμνοί και
κλαίγοντας. Οι διαχωρισμοί που υπάρχουν έγιναν από
κάποιους επιτήδειους μισάνθρωπους και μισογύνηδες,
που έβλεπαν τη γυναίκα σαν κατώτερο άνθρωπο και
όχι σαν το υπόλοιπο μισό τους εαυτού τους.
Και τα δύο φύλα αρσενικό και θηλυκό είναι ισότιμα
θεϊκά δημιουργήματα, δύο ισοδύναμες οντότητες της
υπέρτατης διάνοιας. Έχουν την ίδια θεϊκή γενεαλογία
και ζητάνε ολοκλήρωση και βοήθεια, ο ένας στην
παρουσία του άλλου, χωρίς ο ένας να υπερτερεί του
άλλου βιολογικά, πνευματικά και ψυχικά. Ζητάει ο
ένας στο πρόσωπο του άλλου τον ίδιο τον θεό και
επενδύει όνειρα, ιδανικά, και ελπίδες.

205
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Η θεά Δήμητρα μάνα, η Παναγία μάνα, η γυναίκα


μάνα, είναι η μάνα του καθενός, είναι το νόημα του
απείρου, είναι το ίδιο το άπειρο που γίνεται ένα με τη
ζωή και τη δημιουργία ολόκληρη. Η γυναίκα μάνα ξέρει
μόνο να αγαπά. Ξεχνάει τον εαυτό της, βυθίζεται στη
θάλασσα της αγάπης και μεταβάλλεται σ' ένα υπέροχο
υπεργήινο πλάσμα. Γίνεται η θεά φύση, η καθαγιασμέ­
νη φύση, με πολλαπλούς ρόλους, που συνδέει τη ζωή με
τους ουρανούς.
Ο άντρας στον ρόλο του πατέρα γίνεται η ανίκητη
δύναμη. Αντιμετωπίζει με αυτοθυσία τους κινδύνους
που απειλούν την οικογένεια του και επωμίζεται όλες
τις ευθύνες προστασίας, για να αισθάνονται η γυναίκα
και τα παιδιά του ασφαλείς και προστατευμένοι.
Η αγάπη μέσα στην οικογένεια δεν ζητά ανταπόδο­
ση, ούτε ευγνωμοσύνη. Δεν έχει ανάγκη αναγνώρισης
και επαίνων, γιατί αυτός που τη δίνει έχει αντιληφθεί
το νόημα της.
Η όποια διαμάχη μεταξύ των φύλων, με αφορμή τη
βιολογική ανωτερότητα, ή για το ποιος θα επικρα­
τήσει, συνιστά ένα τραγικό λάθος. Η αντιπαράθεση
αυτή μόνο ανοησία δείχνει και μόνο δυστυχία φέρνει.
Τα δύο φύλα δεν είναι αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Είναι το
ένα συμπλήρωμα του άλλου, είναι φίλοι, είναι σύζυγοι
και εραστές, είναι ουράνιοι συνταξιδιώτες, που ήρθαν
στη γη για να εκπληρώσουν τη θεϊκή αποστολή τους.
Ο άνδρας είναι η δύναμη του θεού και η γυναίκα το
χαμόγελο του. Και η δύο μαζί δημιουργούν τη θεϊκή
αρμονία.

206
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΗ

Στην εποχή μας τα αισθήματα πολεμήθηκαν. Ο


έρωτας περιβλήθηκε τη χυδαιότητα και η γυναίκα
δικαίως επαναστάτησε κατά του εγωισμού και της
κτηνωδίας του άνδρα. Και ο άντρας πάλι δίκαια αντέ­
δρασε στις απιστίες, την ψευτιά και τη ματαιοδοξία
της γυναίκας.
Δημιουργούνται αγχωτικές καταστάσεις, πόνος,
θλίψη, οικονομικά προβλήματα, που σπρώχνουν
τον άνθρωπο και την οικογένεια στον αφανισμό, με
αποδέκτες και θύματα τα αθώα παιδιά. Συμπεριφορές
που δεν κοσμούνται από την ευγένεια της ψυχής των
συντρόφων, αλλά είναι εχθρικές, εμποδίζουν την
κοσμική αποστολή τους η οποία δεν θα μπορέσει να
ολοκληρωθεί ποτέ.
Στην αρχαία Ελλάδα η σχέση των δύο φύλων ρυθ­
μιζόταν από τον ωραιότερο θεό της δημιουργίας, τον
φτερωτό Έρωτα. Όταν αναφέρομαι στον έρωτα, δεν
εννοώ τον αισθησιακό έρωτα που φλέγεται μόνο από
την ομορφιά του σώματος και τη λαγνεία του πάθους.
Έρωτα εννοώ τη λατρεία ενός αφηρημένου θεϊκού
ιδανικού, που προκύπτει από τον συνδυασμό της αι­
σθησιακής και της ψυχικής έλξης μαζί. Μια έλξη που
έχει φωτοστέφανο την ελευθερία και των δύο φύλων
και που σε απόλυτη ατομική αρμονία, μετουσιώνει
τον έρωτα σε αγάπη, κάτω από τη δύναμη της οποίας
οι δύο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα, είναι ισότιμοι
και ισοδύναμοι.
Έρωτα εννοώ την κοσμολογική, την ιερή εκείνη
πράξη, με την οποία δυο ψυχές αποφασίζουν να κά-

207
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

νουν το κάλεσμα μιας ουράνιας ψυχής να ενσαρκωθεί


στη γη, ένα κάλεσμα γεμάτο μυστήριο και φαντασία.
Μέσα σε αυτή την ουράνια βύθιση της αγάπης και
του έρωτα, σμιλεύεται η απόλυτη αναγέννηση των
ψυχών, που κερδίζουν το θεϊκό φωτοστέφανο και την
καταξίωση της ύπαρξης τους. Η εμφάνιση της νέας
ζωής, εξαντλεί όλη την τρυφερότητα της μητρικής
στοργής που μεταβάλλεται σε άρωμα της ψυχής, όταν
η μάνα αγκαλιάζει στοργικά το παιδί της. Τότε μετα­
μορφώνεται σε μια θεϊκή οντότητα σε γήινη έκφραση.
Ο τέλειος ρόλος της συζύγου και της στοργικής μητέ­
ρας, μεταμορφώνει τη γυναίκα σε θεά, την ανεβάζει
στους ουρανούς και κυοφορεί το φως όπως η Λητώ.
Τα δύο φύλα πρέπει να σταθούν άξια του πεπρωμέ­
νου τους. Όλα τα αποθέματα αγάπης που διαθέτουν,
πρέπει να κατατίθενται στην κοινή τράπεζα των
αισθημάτων τους για να ζουν ευτυχισμένα. Ο άντρας
είναι η δύναμη και η γυναίκα η φύση. Αν η μία δύ­
ναμη περιβάλλει την άλλη, τότε γίνονται ισότιμοι
και ισοδύναμοι συνδημιουργοί του σύμπαντος χωρίς
διακρίσεις.
Αν σταματήσουν οι ανούσιοι διαχωρισμοί των δύο
φύλων, θα γίνει ο κόσμος καλλίτερος, πιο όμορφος,
πιο γοητευτικός, και πιο ανθρώπινος.

208
Γεράσιμος Καλογεράκης

Η Υπέρτατη Μύηση

Κεφάλαιο 3°

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ο μυημένος είναι αιωνίως ανεξάρτητος, ανέκφραστος,


άφοβος, αδιάφθορος, απρόσβλητος από οτιδήποτε. Κατέχει
απεριόριστη σοφία και δύναμη.
Άλιστερ Κροουλεϋ
[1875-1947]

Γενικά
Οι περισσότεροι ερευνητές σύγχρονοι και παλαιό­
τεροι που έχουν ασχοληθεί με τα μυστήρια, παρουσι­
άζουν σχεδόν όλοι τις ίδιες πληροφορίες με ελάχιστες
διαφορές μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν
προχώρησαν πιο πέρα από στοιχεία που επιτρέπουν
οι ειδικοί να κυκλοφορήσουν, και έτσι έχασαν την
ευκαιρία να βρούνε τη χαμένη γνώση.
Προσωπικά ακολούθησα τον δύσκολο δρόμο και
προχώρησα πιο πέρα από τις απαγορευτικές πινακίδες
που έδειχναν το τέλος της διαδρομής. Αν έγραφα και
εγώ, για ένα τόσο σημαντικό θέμα, τα ίδια με τους
άλλους, θα ήταν σαν να άνοιγα ανοιγμένες πόρτες.
Χρησιμοποίησα την κλασσική Ιστορία, την Ελληνική
γραμματεία, τη Μυθολογία [Πανάρχαια παράδοση],
σύγχρονες αρχαιολογικές έρευνες και ανακοινώσεις,
σκόρπιες ιστορικές πηγές που συγκέντρωσα, καθώς
και ξεχασμένες μελέτες καταξιωμένων ιστορικών.

210
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Μου δόθηκαν κείμενα που ανήκουν σε πανάρχαιες


σιωπηλές αδελφότητες Ελλανίων, οι οποίες διασώθη­
καν από τη χριστιανική μανία με τη λήθη που φέρνει
ο χρόνος.
Πολλά κείμενα που νομιζόταν χαμένα βρέθηκαν να
κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο, φυλαγμένα σε απρόσιτες
βιβλιοθήκες και σκοτεινές καταπακτές. Κείμενα που
δεν πρέπει να διαβάσουν οι άνθρωποι για χάρη της
ευτυχίας τους, γιατί αν τα διαβάσουν θα ανατραπούν
όλα όσα γνωρίζουν μέχρι σήμερα, έτσι τουλάχιστον
ισχυρίζονται κάποιοι ειδικοί. Χρησιμοποίησα επίσης
τα μηνύματα που πήραμε από τους ουράνιους συνομι­
λητές μας με τον υπολογιστή.
Η σύζευξη όλων αυτών των στοιχείων, ρίχνει φως
στους ξεχασμένους δρόμους που ακολουθούσαν χι­
λιάδες χρόνια πριν οι προγονοί μας.
Δεν φιλοδοξώ να ανατρέψω την ιστορία γιατί δεν
είμαι ιστορικός. Φιλοδοξώ όμως να προκαλέσω την
αμφισβήτηση για να βρούμε την αλήθεια, που δεν
υπάρχει πλέον λόγος να μένει μυστική. Δίνω τον
μίτο της Αριάδνης σε όσους θέλουν να ψάξουν για
να τη βρουν, αποφεύγοντας τους Μινώταυρους που
φράζουν τον δρόμο της γνώσης και να φθάσουν στο
τέρμα νικητές. Ελπίζω οι αναγνώστες να σπρώξουν
τη γνώση πιο πέρα από μένα και να ξεφύγουν από
τα απαρχαιωμένα πρότυπα, που ερμηνεύουν όλα τα
γεγονότα με παραδοχές, αυθαιρεσίες και νόμους, που

211
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

έπαψαν να ισχύουν.
Μπορεί στην αρχαιότητα η κοινοποίηση της άρρη­
της γνώσης των μυστηρίων να επέσυρε τον θάνατο,
μπορεί να λέμε ότι τα μυστήρια χάθηκαν και δεν
διασώθηκε τίποτε, η αλήθεια όμως είναι διαφορετική.
Τα μυστήρια έχουν διασωθεί και επέζησαν, παρά τον
απηνή διωγμό των χριστιανών αυτοκρατόρων και της
χριστιανικής εκκλησίας.
Όσοι θελήσουν να γνωρίσουν τα μυστήρια της
μακάριας αθανασίας των προγόνων μας, θα πρέπει να
ταξιδέψουν στους ουρανούς της μύησης, να δοκιμά­
σουν το νέκταρ από το ποτήρι των Ελλήνων θεών και
να γευτούν την αμβροσία τους.
Όσοι Έλληνες επιχειρήσουν να εισέλθουν στην
Υψίστη Μύηση χωρίς να είναι έτοιμοι, ας μην το
προσπαθήσουν. Πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να υπάρξει
προετοιμασία, πνευματική αφύπνιση, νοητική επα­
νάσταση, συνειδησιακή αντίδραση και έξοδος από το
μαντρί του δόγματος, που στραγγαλίζει το πνεύμα και
τροχοπεδεί τη σκέψη. Πρέπει να υπάρξει ψυχολογική
προετοιμασία για να αισθάνονται θριαμβευτές του
πνεύματος και όχι να θεωρούν τους εαυτούς τους
μαύρα πρόβατα, επειδή δεν ακολουθούν τον δρόμο
των πολλών και του όχλου.
Μια τέτοια νοοτροπία πιθανόν να δημιουργήσει
αισθήματα υπεροψίας στους αφυπνισμένους Έλληνες
και να νομίσουν ότι είναι διαφορετικοί από τους

212
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

άλλους, ότι είναι εκλεκτοί, μοναδικοί και αθάνατοι.


Αυτό πρέπει να το πολεμήσουν, γιατί αν δεν σταυρώ­
σουν πρώτα το εγώ τους στον Καύκασο της μύησης
να μην περιμένουν να πετύχουν τίποτε.
Η προσέγγιση του ουράνιου και του θείου με την
Υψίστη Μύηση, δεν απαιτεί ακαδημαϊκές περγαμηνές,
τίτλους ευγενείας, καταθέσεις σε τράπεζες, ούτε να
είναι τηλεοπτικοί αστέρες. Απαιτεί πίστη ψυχής,
φλόγα καρδιάς, πύρινο πνεύμα, ακάματη θέληση,
γνώση της Ελληνικής γραμματείας και σεβασμό της
πανάρχαιας Ελληνικής παράδοσης.

Το Άρρητο των Μυστηρίων


Η δύναμη της πειθαρχίας των μυστών ήταν τόση
που δεν άφηνε τίποτε να διαρρεύσει προς τα έξω, ώστε
να αποφευχθεί η κακή χρήση της μυητικής δύναμης.
Όποιος παραβίαζε τον όρκο σιωπής και κοινολογού­
σε στους αμύητους έστω και ελάχιστες λεπτομέρειες,
εθεωρείτο βλάσφημος και ασεβής.
«Ο Όλυμπος εσείετο, οι θεοί οργιζόταν, σαν η ασέβεια
του μύστη να απειλούσε το σύμπαν. Ο Άρειος Πάγος
συνεδρίαζε αμέσως και ο λαός ψήφιζε την καταδίκη σε
θάνατον του βλάσφημου και τη δήμευση της περιουσίας
του ασεβή».
Ίδια ποινή ίσχυε και για όποιον άκουγε, ή ρωτούσε,
ή συζητούσε για τα μυστήρια με αμύητους, ή για

213
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

όποιον έγραφε περί μυστηρίων. Ακόμη και η ελάχιστη


υποψία περί αυτού επέσυρε την ποινή του θανάτου.
Όσοι περιέγραφαν τη διαρρύθμιση του ναού και
όσοι αμύητοι έμπαιναν μέσα στον ναό, έστω και από
λάθος, καταδικαζόταν σε θάνατο. Οι Αθηναίοι έδιναν
ένα τάλαντο για όποιον σκότωνε τον βέβηλο των
μυστηρίων και δύο σε όποιον τον έφερνε ζωντανό για
να δικαστεί.
Οι χριστιανοί θεολόγοι και ιερωμένοι, αποκαλούν
τις τελετές των Ελληνικών μυστηρίων σατανισμό και
τις διάφορες αδελφότητες των αρχαίων μυστηρίων
σατανιστικές οργανώσεις· σατανιστές αποκαλούν
επίσης και όλους τους Νεοέλληνες που διαφωνούν με
τη σοφία του ιερωμένου και αρνούνται να μπούνε στο
μαντρί.
Σατανιστές είναι όλοι εκείνοι που υπηρετούν την
καταστροφική εβραϊκή δεισιδαιμονία και την αδίστα­
κτη τυραννία της θρησκείας των παραμυθιών και των
ψευτοθαυμάτων και είναι έτοιμοι για άλλη μια φορά
να σωριάσουν την Ελλάδα σε ερείπια προκειμένου να
υπερασπιστούν την εβραϊκή ειδωλομανία τους.
Είναι οι ίδιοι με τα στίφη των αιματοβαμμένων
καλόγερων που συνόδευαν τον Γότθο Αλάριχο, που
δεν άφησαν τίποτε Ελληνικό όρθιο στο πέρασμα
τους. Είναι οι ίδιοι «Οι τα φαιά φέροντες», οι οποίοι
στις 3 προς 4 Σεπτεμβρίου το 396 μ.Χ, στην Ελευσίνα
πυρπόλησαν τα ιερά και έριξαν ζωντανό στη φωτιά

214
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

τον Μέγα Ιεροφάντη των Μυστηρίων τον Ιλάριο.


Ευτυχώς για τον πλανήτη μας που δεν φρόντισαν οι
ανόητοι ιερωμένοι να πληροφορηθούν τις πανάρχαιες
ΙΕΡΕΣ ΛΕΞΕΙΣ των βαθμών μύησης όπως και την
ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΙΕΡΗ ΛΕΞΗ που έλεγε ο αποχωρών Ιε-
ροφάντης στο αυτί του διαδόχου του, όταν του παρέ­
διδε τα ιερά σκεύη. Οι ιερές αυτές λέξεις υπήρχαν από
την εποχή των θεών και του Δία και τις διαφύλαττε με
απόλυτη αυστηρότητα το ιερατείο.
Έτσι το έγκλημα αυτό καταδίκασε τον χριστιανισμό
σε αμάθεια, παγανισμό και βαρβαρότητα. Οι ιερές
λέξεις διασώθηκαν από τους «Δελφίνους» των Δελ­
φικών μυστηρίων, όταν αυτοί πήραν τον δρόμο του
ξεριζωμού από την πατρίδα, μακριά από τη χριστιανι­
κή θηριωδία για να φιλοξενηθούν σε ξένες βασιλικές
αυλές.
Ο Πρόκλος αναφέρει ότι στην εποχή του, δηλαδή
τον 5ον μ.Χ. αιώνα τα μυστήρια ετελούντο κανονικά
αλλά με προφυλάξεις.
Ο Μιχαήλ Ψελλός αναφέρει ότι τον ενδέκατο μετά
Χριστό αιώνα, γινόταν τελετουργίες των μυστηρίων
από ένα χριστιανό αρχιεπίσκοπο ο οποίος από οικο­
γενειακή παράδοση είχε γίνει μύστης των Ελευσίνιων
μυστηρίων και έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα.

215
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Τι ήταν τα Μυστήρια
Μυστήριο, σημαίνει το απόρρητο, το ανεξήγητο
μυστικό, την απόκρυφη διδασκαλία των μυστών, με
την οποία μπορούσαν να καλέσουν τις θεότητες και
τις ουράνιες οντότητες να παρουσιαστούν μπροστά
τους. Μυστήριο ήταν η απόκρυφη λατρεία και μυστι­
κή τελετή, στην οποία συμμετείχαν μόνο αυτοί που
είχαν λάβει ειδική μύηση.
Στη φιλοσοφική της διάσταση η λέξη «μυστήριο»,
φανέρωνε το θείο δράμα της ψυχής το οποίο εξηγού­
σε το γήινο μαρτύριο του ανθρώπου.
Στη σύγχρονη εποχή, μυστήριο είναι η άρνηση
της κοινής λογικής. Είναι ο εχθρός της επιστήμης, η
οποία, αν και περιβάλλεται από ανεξήγητα μυστήρια
αρνείται να τα μελετήσει, γιατί ο κύκλος των ερευνών
της περιορίζεται γύρω από την ύλη και ότι αντιλαμβά­
νονται οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου.
Η καταγωγή των μυστηρίων χάνεται στην αχλή των
αιώνων, αγγίζει την αρχή της ιστορίας των Ελλήνων
και ξεφεύγει της γνώσης του ιστορικού.
Η παράδοση αναφέρει ό,τι πρώτος ο Ζευς δίδαξε
τα μυστήρια στον Ιασίωνα, τον γιο του Σάωνα, του
εκπολιτιστή της Σαμοθράκης που ήταν γιος του Ερμή
και μιας νύμφης.
Τα πιο γνωστά μυστήρια ήταν τα Καβείρια της
Σαμοθράκης, στα οποία λατρευόταν η Αξίερος [Δήμη­
τρα] η οποία ονομαζόταν και Καβειρία, ο Αξιόκερσος

216
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

{Πλούτωνας], η Αξιόκερσα [Περσεφόνη] και ο Κάδμι-


λος [Ερμής]. Οι ίδιες θεότητες λατρευόταν σε όλα τα
Ελληνικά μυστήρια.
Οι Κάβειροι ήταν οι γιοι του Ηφαίστου στους οποί­
ους είχε διδάξει ο πατέρας τους όλη την ουράνια τε­
χνολογία. Άλλοι τους αναφέρουν σαν ενσαρκωμένους
ουράνιους βασιλιάδες από τη θεϊκή δυναστεία του
Δία. Λατρευόταν σε όλη την Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία,
Ιβηρική, Μεσογειακή Αφρική, στις Θήβες (Λούξορ)
και τη Μέμφιδα της Αιγύπτου, την Ιωνία, μέχρι και
την Ινδία. Ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφθασε στην
Ινδία βρήκε επιγραφή κοντά στον ποταμό Ύφαση που
έλεγε «Πατρί Αμμωνι και Ηρακλεί αδελφώ και Αθηνά
Πρόνοια και Διί Ολυμπίω και Κάβειρους Σαμοθράκης
και Ινδόν 'Ηλιον και Απόλλωνα των Δελφών».
(μετ: Στον πατέρα Αμμωνα {Δία}, στον αδελφό Ηρακλή, στην
Αθηνά που προβλέπει και στον Ολύμπιον Δία, στους Καβείρους
της Σαμοθράκης και στον Ινδό Ήλιο και στον Απόλλωνα των
Δελφών].
Τα μυστήρια των Καβείρων της Σαμοθράκης θεσπί­
στηκαν στην Ελλάδα από τον μυστηριώδη Ορφέα ή
Άρφα. (Αυτός που θεραπεύει με το φως.)
Ήταν εμπνευσμένα από τις μυστικές ιερουργίες των
Ορφικών Μυστηρίων των Τεμπών τα οποία περιείχαν
πολλά ουράνια μυστικά και σημαντικές αστρονομικές
γνώσεις που χρονολογούνται από το έτος 11.835 π.Χ.
σύμφωνα με τη μελέτη του αστρονόμου Κ. Χασάπη
η οποία έχει κυκλοφορήσει με τα «ΟΡΦΙΚΑ» του Ι.

217
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Πασά.
Πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι όπως Πλάτωνας, ο
Πυθαγόρας και άλλοι, είχαν δανεισθεί πολλές πληρο­
φορίες από τους Ορφικούς. Αυτές μιλούσαν: «Για τη
σφαιρική σελήνη όπως την αποκαλούσαν οι αθάνατοι
θεοί, η οποία είχε πολλά βουνά, πόλεις, δρόμους και
κατοικίες», (Πρόκλος: Σχόλια στον Τίμαιο) και για κατοικη­
μένα αστέρια του σύμπαντος.
Τα Ελληνικά μυστήρια ανεξάρτητα από τις ονο­
μασίες τους, Ελευσίνια, Δελφικά, Καβείρια, Ηραία,
Βοιωτικά και άλλα, ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΙΔΙΑ και συνέχεια
των Καβειρίων. Οι διάφορες ονομασίες ήταν παραλ­
λαγές των τυπικών μύησης. Όλα όμως φύλαγαν με
αυστηρότητα την άρρητη γνώση.
Στην παρούσα μελέτη δεν θα ασχοληθώ με τις
τυπικές λεπτομέρειες των μυστηρίων, γιατί υπάρχουν
εκτενείς περιγραφές σε αρχαία κείμενα. Θα αναφέρω
μόνο τις εκδηλώσεις εκείνες της μύησης που άνοιγαν
την ψυχή, το πνεύμα και το μυαλό του μύστη και τον
οδηγούσαν στους ουρανούς.
Ας ακούσουμε τον Ιεροφάντη των Ορφικών μυστη­
ρίων τι έλεγε στους μύστες:
«Ακούστε τις αλήθειες που πρέπει να κρατάτε κρυφές
από το πλήθος και τους αμύητους.
Ο θεός δημιουργός είναι Ένας, Αγέννητος Απειρος
και Αιώνιος και τίποτε δεν μοιάζει με αυτόν. Δεσπόζει
παντού. Βλέπει και ακούει τα πάντα, γιατί τα πάντα

218
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

προέρχονται από το θείο φως του, από το Αρχικό Φως.


Ο δημιουργός είναι ένας, αλλά οι θεότητες είναι απει­
ράριθμες.
Χαίρεστε οι προσελθόντες μύστες για να αναγεννηθεί­
τε. Λάβετε από το φως του ναού, εσείς οι μυημένοι που
βγήκατε από το σκοτάδι της άγνοιας.
Αγαλλιάστε όσοι δεινοπαθήσατε στη ζωή σας.
Αναπαυθείτε όσοι αγωνιστήκατε.
Ο ήλιος τον οποίον επικαλούμαι να σας φωτίσει, δεν
είναι ο ήλιος που βλέπουν τα μάτια των θνητών, είναι
το αγνό φως του θεού, ο μέγας ήλιος των μυημένων στα
μυστήρια.
Αν πιστεύετε στους λόγους του θεού έχετε νικήσει.
Μετά την εκτενή περιέλιξη της ζωής σας από τις σκο­
τεινές υπάρξεις, στην οποία ζούσατε μέχρι τώρα, ελευ­
θερωθήκατε με τα μυστήρια, βγήκατε από τον οδυνηρό
κύκλο των γεννήσεων και βρεθήκατε μέσα στο φως του
θεού. Ο θεϊκός σπινθήρας που σας καθοδηγεί υπάρχει
μέσα σας. Αυτός γίνεται δάδα στον ναό και αστέρι στον
ουρανό. Έτσι μεγαλώνει το φως της αλήθειας.
Αγαπάτε -γιατί το Παν αγαπά- τους θεούς της αβύσ­
σου, τους θεούς του αιθέρα.
Αγαπάτε το φως και όχι το σκοτάδι.
Να θυμάστε τον σκοπό του ταξιδιού σας. Οι ψυχές που
επανέρχονται στο φως φέρουν, σαν πολύ άσχημες κηλί­
δες στο αστρικό τους σώμα, όλα τα παραπτώματα της
ζωής. Για να εξαλειφθούν αυτά απαιτείται εξαγνισμός

219
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

των ψυχών για να μπορέσουν να επανέλθουν και πάλι


στη γη.
Οι αγνοί πηγαίνουν στον θεϊκό ήλιο Απόλλωνα.
Χαίρεστε εσείς μύστες, γιατί τώρα δεν είστε πια άνθρω­
ποι, είστε θεοί.
Και τώρα ψάλετε μαζί μου το «Ευοί... .Ευάν»
Με την προετοιμασία των μυστηρίων εξαγνιζόταν η
ψυχή, η σκέψη και ο νους του υποψηφίου μύστη και
απελευθερωνόταν από τα πάθη.
Στα μυστήρια γινόταν βαθμιαία αποκάλυψη της
αλήθειας στους μύστες, σχετικά με τους θεούς, ώστε
να μπορούν να ελέγχουν την ένταση των συναισθη­
μάτων τους από τη θέα των υπερβατικών οντοτήτων.

Σκοπός των Μυστηρίων


Τα Μυστήρια τα υπηρετούσε η σιωπηλή στρατιά
των δοξασμένων μυστών της πατρίδας μας, των
ηρώων, των σοφών και των ημιθέων.
Ο σκοπός των μυστηρίων ήταν:
• Η διδασκαλία θρησκευτικών και φιλοσοφικών
αρχών και η ηθική τελείωση των μυστών.
• Ο έλεγχος του πνεύματος και της ψυχής από
τους μύστες ώστε να κυριαρχήσουν στις υλικές
επιθυμίες και κάθε υλική απόλαυση να τους αφήνει
αδιάφορους.
• Η απόκτηση της άρρητης γνώσης και η εξοικείωση

220
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

των μυστών με την ιδέα του θανάτου, για να μπορέ­


σουν να γίνουν «Υιοί Φωτός» και «Τέκνα Θεού».
• Η γνώση συμπαντικών μυστικών, για να ανοίξουν
τις πύλες των ουρανών και να γίνουν συνομιλητές
των θεών.
Μέσα από στις τελετές της μύησης, οι μύστες μάθαι­
ναν για το μυστήριο της ζωής, άκουγαν τις ουράνιες
φωνές που απαντούσαν στην επίκληση του Ιεροφά-
ντη. Ακουγαν την αιώνια φωνή της συνείδησης τους
να μιλά. Μόνο η συνείδηση του μύστη μπορεί να γίνει
ο φύλακας των ιερών μυστηρίων, από σεβασμό προς
αυτά που βλέπει και ακούει.
Όταν το πνεύμα σκέπτεται, μπορεί να αναλύει και
να συνθέτει τα τμήματα της αλήθειας.
Όταν η ψυχή συνταυτίζεται με τη σκέψη τότε
βρίσκεται στο κέντρο της αλήθειας. Οι συνεχείς
συγκινήσεις των μυστών και το μυστηριώδες φως
του ήλιου του μεσονυκτίου, (γίνεται εκτενής αναφορά
στη συνέχεια), τους δημιουργούσαν το συναίσθημα
της ιδεώδους ζωής και βοηθούσαν την εγκατάλειψη
της υλικής.
Η ιδεώδης ζωή ήταν αποτέλεσμα των διεργασιών
της ψυχής που συνέδεαν τον μύστη με το άπειρο, την
ανθρωπότητα και τον θεό.

221
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ο Μύστης
Ο υποψήφιος μύστης που ήθελε να μυηθεί στα μυ­
στήρια, έπρεπε να κυριαρχήσει πάνω στις υλικές επι­
θυμίες του· να είναι αποφασισμένος να εγκαταλείψει
το παρελθόν του και να φλέγεται από την επιθυμία να
κατακτήσει την άρρητη γνώση, που θα τον καθιστού­
σε συνομιλητή των θεών.
Θα έπρεπε να είναι αποφασισμένος να ελέγξει την
ψυχή και το πνεύμα του για να αντέξει τις συγκινήσεις,
όταν θα έπαιρνε επαφή με το άγνωστο, το υπερβατικό
και το ουράνιο και να έχει κατανοήσει το «Γνώθι σ'
αυτόν», που αποτελούσε τον πνευματικό πυρήνα της
προσωπικότητας του.
Η ομαδική ιερή μυσταγωγία, βοηθούσε τις ψυχές
και τις σκέψεις των μυστών να προσεγγίσουν με
σαφήνεια την έννοια του θείου, να ενωθούν μαζί του
και να γίνουν ένα. Ανάλογα με τις ικανότητες του
καθενός ήταν και αυτό που έπαιρνε με τη μύηση.
Ο Πλωτίνος γράφει ότι: «Ο μύστης μιλούσε με τις
υπάρξεις που γινόταν ορατές στις μυήσεις των μυστη­
ρίων και οι οποίες ήταν αόρατες από τους αμύητους».
Η σιωπηλή μούσα των μυστηρίων, [απαγορευόταν η
ομιλία], γινόταν η θεϊκή ιέρεια που καλούσε τον μύστη
στο συναπάντημα με τους αθάνατους θεούς και του
φανέρωνε την πορεία σταύρωσης του εγώ του.
Ο μύστης στην ανώτερη μύηση ξεπερνούσε τα
ανθρώπινα όρια. Έλαμπε σαν ήλιος και η λάμψη του

222
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ξεπερνούσε την ανθρώπινη φαντασία. Παρουσίαζε


απίστευτους ιριδισμούς και το φως του θεού φώτιζε
το πρόσωπο του. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν περιέχει
λέξεις που θα μπορούσαν να περιγράψουν το φωτεινό
μεγαλείο του μύστη. Αποκτούσε ικανότητες ώστε να
μπορεί να ταυτιστεί όπως, το πεπερασμένο με το άπει­
ρον, η σταγόνα με τον ωκεανό, ο άνθρωπος με το θείο.
Ανοιγε η νόηση του και μπορούσε να βλέπει τον εαυτό
του ταυτόχρονα στον ουρανό και τη γη.
Με την ανώτερη μύηση αφυπνιζόταν τα πνευματικά
και τα ψυχικά χαρίσματα του μύστη και αντιλαμβα­
νόταν την υπερβατική πραγματικότητα, την υπέροχη
αλήθεια για τις ουράνιες οντότητες των Ολυμπίων.
Μάθαινε τα άρρητα μυστικά των ουρανών τα οποία
βρισκόταν πέρα από κάθε προσέγγιση της λογικής
και γνώσης των αμύητων. Οι πιο υπέροχες αλήθειες
ξεφεύγουν από τις αισθήσεις και τη λογική μας και
δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Πράγματα πολύ εκτυ­
φλωτικά ή πολύ θολά, που είναι αόρατα από τα μάτια
των κοινών ανθρώπων, για τον μύστη ήταν μια θεϊκή
πραγματικότητα.
Ο μύστης που γινόταν γιος του θεού, προσπαθούσε
να βοηθήσει τον κόσμο αδιαφορώντας για τον εαυτό
του. Ταύτιζε τη θέληση του με το πνεύμα της αλή­
θειας και της δικαιοσύνης και φωτιζόταν από το φως
της πνευματικής ευτυχίας. Μια ευτυχία που δεν έχει
καμιά σχέση με κοινωνικές διακρίσεις, τίτλους και

223
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

αξιώματα, ούτε με τις υλικές απολαύσεις και καμία


τελείως σχέση με τα σαρκικά πάθη που οδηγούν
στην σωματική κατάπτωση και την πνευματική
αποβλάκωση.

Η Αναζήτηση της Μύησης


Τι ήταν αυτό που ωθούσε τον άνθρωπο να γίνει
μύστης;
Ήταν η εσωτερική επιθυμία που νοιώθει ο καθένας
να επικοινωνήσει με το θείο. Έτρεφε την ελπίδα ότι με
τα μυστήρια θα επιτύχει το γαλήνεμα της ψυχής του
και τη μακαριότητα αν υπάρχει. Πίστευε πως θα μπο­
ρέσει να μάθει ποιος είναι ο δημιουργός του, τι είναι
το σύμπαν και ποιοι το κατοικούν, αν το κατοικούν.
Ήλπιζε να βρει απάντηση στα φυσικά και κοσμικά
μυστικά, στο μυστήριο της δημιουργίας και της προ­
έλευσης των όντων, της σύστασης του κόσμου, την
πορεία και την τύχη της ψυχής μετά θάνατον.
Είχε την ακλόνητη πεποίθηση ότι με τη μύηση θα
γίνει μέλος της ουράνιας κοινωνίας, την πόρτα της
οποίας ετοιμαζόταν να χτυπήσει, αφού θα είχε νικήσει
τον φόβο του θανάτου και θα μπορούσε να ανέβει στα
Ηλύσια πεδία θριαμβευτής.
Ήθελε να υπερνικήσει τη θλίψη που δημιουργεί ο
αποχωρισμός των αγαπημένων προσώπων με τον
θάνατο, αφού θα μάθαινε ότι ο θάνατος δεν είναι πέν-

224
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

θιμο γεγονός, αλλά η απελευθέρωση της ψυχής από


τα δεσμά του σώματος. Ήλπιζε ότι θα προσεγγίσει το
θείο ανερχόμενος την κλίμακα θέωσης, πίστευε ότι θα
πλημμυρίσει από την αγάπη του θεού και θα αποκτήσει
τη μακάρια γαλήνη των ουρανών.
Ήταν ο διακαής πόθος συμμετοχής σε μια καθαρή
θεουργία, για να γίνει μέλος της πανελλήνιας και
ταυτόχρονα παγκόσμιας κοινωνίας των μυστών, κα­
τέχοντας ανώτερα ιδανικά, ανθρωπιά και αλτρουισμό.
Ήταν η υποχρέωση που ένοιωθε να γίνει θεματοφύ­
λακας των αρχαίων ιερών μυστικών. Όσοι μυούνταν
σε αυτά, ασκούσαν την ψυχή, το πνεύμα και τον νου,
ώστε να είναι απαλλαγμένοι από τα γήινα δεσμά.

Ο Θάνατος και ο Μύστης


Ο μύστης, στα ανώτερα επίπεδα μύησης, έβλεπε
τον θάνατο σαν ένα φυσιολογικό γεγονός. Γνώριζε
πως θα περάσει την πύλη του θανάτου χωρίς προ­
βλήματα, γνώριζε τη μεγάλη αλήθεια και κάθε τι που
σχετιζόταν με τον θάνατο.
Θεωρούσε τον θάνατο σαν εύνοια των θεών, σαν
απόδραση της ψυχής από τη σκοτεινή φυλακή του
σώματος και την εγκατάσταση της στα φωτεινά πεδία.
Γνώριζε ότι κόσμος που ζούμε είναι μια αυταπάτη, μια
σκοτεινή φυλακή, έξω από την οποία υπάρχει ένας
άλλος κόσμος όμορφος και φωτεινός, γαλήνιος και

225
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

μακάριος. Απόκοπτε τον κατώτερο εαυτό του με τον


θάνατο και προετοιμαζόταν για την προσέγγιση με
τον υπέρτατο νου. Πέθαινε γαλήνιος γιατί είχε διαβεί
πολλές φορές τις πύλες του Άδη, με πλήρη συνείδηση
και είχε τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση
του θανάτου.
Με τη μύηση διδάχτηκε ότι μπορεί να πεθαίνει και
να επανέρχεται στη ζωή κάθε μέρα. Αποκτούσε την
ικανότητα να παίρνει επαφή με το φως της θεότητας.
Μπορούσε να περιπλανιέται στα ουράνια πεδία, να
βλέπει τους άλλους κόσμους, να επισκέπτεται τον
κόσμο των ψυχών και να επιστρέφει πίσω.
Γνώριζε τι είναι η ζωή και ποιος ο σκοπό της δικής
του ύπαρξης. Γνώριζε πως έπρεπε να διατρέξει την
οδό των ψυχών και πόσες φορές είχε ενσαρκωθεί στη
γη. Μπορούσε να ζει στα μακάρια πεδία της εξόχου
πραγματικότητας της ζωής, ενώ ταυτόχρονα γνώριζε
και τι γίνεται στα ανώτερα πνευματικά επίπεδα.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι μετά τη
μύηση δεν υπήρχαν πια μυστήρια για τον μύστη, γιατί
είχε απαλλάξει τον εαυτό του από την αγωνία του
θανάτου και προσδοκούσε ένα γαλήνιο τέλος και μια
αιώνια γαλήνη.
Ο θάνατος δεν τον τρόμαζε, γιατί τρομάζει μόνο
τους υλιστές, τους αποτυχημένους και τους αδύνα­
τους χαρακτήρες. Ο θάνατος χρησιμοποιήθηκε από τα
ιερατεία για την καλλιέργεια του τρόμου των ψυχών,

226
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ώστε να τις ελέγχουν.


Ο Πρόκλος στα σχόλια στην Πλάτωνος Πολιτεία
[11-184] γράφει:
«Οι μύστες είχαν επικοινωνία με τους θεούς, οι οποίοι
γοήτευαν τις ψυχές τους και τους βοηθούσαν να τε­
λειοποιήσουν τις γνώσεις τους. Οι θεοί δίδασκαν τους
μύστες, καθάριζαν το πνεύμα αυτών με θείο φως και
τους έδειχναν οράματα γεμάτα μακαριότητα και γαλήνη.
Τους επέτρεπαν να κατανοήσουν την αιώνια ζωή και να
θυμούνται προηγούμενες ενσαρκώσεις τους. Τους βοη­
θούσαν να φθάσουν στα έσχατα σημεία του σύμπαντος,
ώστε να ακούνε τις θεϊκές φωνές και ν' απολαμβάνουν
τα αγαθά που δίνει η Περσεφόνη, όταν θα απαλλαγούν
από τα φθαρτά σώματα τους.
Οι θεοί παρουσιάζονται με πολλές μορφές και σχήμα­
τα, όμοιοι με πυρ που αναπηδά σαν μεγάλο κύμα θαλάσ­
σης, ή άμορφο πυρ από το οποίο ακούγονται φωνές, η
φως πλούσιο που περιβάλλει τη γη και φαίνεται σαν να
φυτρώνει από αυτή, ή και σαν φωτεινό άλογο απαστρά­
πτοντος φωτός, ή και σαν ταχυκίνητο παιδί πυρφόρο
πυκνού πυρός, ή ολόχρυσο παιδί καβάλα πάνω σε άλογο,
ή γυμνό ή να τοξοβολεί από τη ράχη του αλόγου.»
Το μήνυμα σχετικά με τα μυστήρια έλεγε.
«Η ψυχική δύναμη που συσσωρευόταν στον άνθρωπο
μύστη μέσα στα ιερά κατά τη στιγμή της επίκλησης,
ήταν τεραστία. Η δύναμη αυτή προκαλούσε αυτοϊάσεις,
μορφοποιούσε τις σκέψεις του τις οποίες μπορούσε να

227
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

βλέπει, δημιουργούσε μορφοποιημένα φωτεινά οράματα,


μετουσιωνόταν και ο ίδιος ο μύστης σε φωτεινή οντότητα
και επανερχόταν σε φυσιολογική κατάσταση με τη θέληση
του.
Η ψυχική δύναμη του μύστη ήταν αποτέλεσμα της
ικανότητας συμπύκνωσης της αβρογενούς κοσμικής ενέρ­
γειας, που τον περιβάλλει με μορφή ακτινοβολιών ισχυρής
εντάσεως, ανάλογης με τον βαθμό μύησης.
Αναζητούσε τον ανώτερο εαυτόν του, και ανέπτυσσε τις
προσωπικές του δυνάμεις στον μεγαλύτερο βαθμό που
μπορούσε, ώστε να ελέγχει την ψυχή, το πνεύμα και το
σώμα του».
Οι διανοητικές διεργασίες, που δεν είναι ορατές από
τις αισθήσεις των ανθρώπων, γινόταν αντιληπτές από
τον μύστη, ο οποίος μπορούσε να διαβάζει την ψυχή
των άλλων.
Πολύ λίγοι μύστες ανέρχονταν τελικά ολόκληρο
τον Γολγοθά της υπέρτατης μύησης και ελάχιστοι
μπορούσαν να φθάσουν στην κορυφή της για να
γίνουν αθάνατοι.
Ο θεός για τον μύστη ήταν υπεράνω κάθε αντιλογί-
ας και αντιθέσεως. Ήταν ο υπέρτατος και μοναδικός,
ο αιώνιος και απόλυτος, μια πραγματικότητα τέλεια
κατά πάντα. Ήταν πάνω και πέρα από κάθε ανθρώπι­
νη λογική, σκέψη, ή φαντασία.
Κανένας αμύητος δεν μπορούσε να αντιληφθεί πόσο
μακάρια, ήταν τα πνευματικά πεδία των μυστών και ότι

228
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ο μύστης από συμπαντική νομοτέλεια συμμετείχε στο


έργο του θεού. Οι μύστες μπορούσαν να περιφρονούν
τις εντολές της ύλης, οι θιασώτες της οποίας δίδασκαν
και τότε και τώρα, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός
από τον υλικό κόσμο, ούτε θεός, ούτε ψυχή, αλλά ένα
τεράστιο τίποτε.
«Οι μύστες και ιεροφάντες ήταν ελευθερωμένοι από τα
υλικά δεσμά, γιατί μπορούσαν να συμμετέχουν στον υλικό
κόσμο με το σώμα και στον άυλο με τη μύηση τους στα
μυστήρια.
Ήταν πάνω από θρησκείες και φυλετικούς, ρατσιστι­
κούς ή εθνικούς διαχωρισμούς.
Εκινούντο σε ενεργειακά επίπεδα άγνωστα σε σας και
σε συχνότητες έξω από το οπτικό σας φάσμα. Μπορούσαν
να επιδράσουν δημιουργικά σε χαμηλά πεδία φωτός και
να μεταβάλλουν τα γεγονότα που υπήρχαν μέσα σε αυτά.
Έτσι γινόταν κύριοι του υλικού πεδίου με τον έλεγχο των
υπερβατικών καταστάσεων.
Είχαν τη δυνατότητα να αντλούν πρότυπες ιδέες,
σκέψεις και διανοήματα από την Πρώτη Παγκόσμια
Νοημοσύνη και να ζητούν τη συνδρομή της στην εκτέλεση
του έργου τους.
Μπορούσαν να ζουν ταυτόχρονα στο φυσικό, το υπερ­
βατικό, το ψυχικό και το πνευματικό πεδίο. Είχαν βιώσει
τη μυστική γνώση και την έκσταση, για την οποία τίποτε
δεν γνώριζαν οι κοινοί άνθρωποι και η οποία τους μετέφε­
ρε σε κόσμους άγνωστους για τους αμύητους.

229
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Η έκσταση του μύστη δεν συνδέεται με ονειροπολήματα


ή με νοερή περιπλάνηση του πνεύματος. Όταν η σκέψη
και ο νους κλείνουν, η γνώση του μύστη ανοίγει τις πύλες
του απίθανου, του ουράνιου και του ασύλληπτου που δεν
μπορούν να ανοίξουν οι κοινοί θνητοί.
Ο μύστης ήλεγχε τις καταιγίδες της ψυχής του, έβλεπε
πέρα από την ομίχλη και τα νέφη του νου, αφού είχε
αντικρίσει τον λαμπερό ήλιο του μεσονυκτίου. Ήξερε τα
πάντα για το ταξίδι στη χώρα του θανάτου και των ψυχών.
Οι γνώσεις αυτές είχαν δοθεί σε πανάρχαιες εποχές στους
Ελλάνιους Ιεροφάντες από εμάς και μεταφέρθηκαν από
τους μύστες σε ολόκληρη τη Γαία.»Έλεγε το μήνυμα που
πήραμε.

Δεν νοείτο Μέγας Ιεροφάντης εάν δεν μπορούσε να


επιδράσει θετικά πάνω στη σκέψη των μυστών και
των ανθρώπων, να θεραπεύσει αρρώστιες να επουλώ­
σει πληγές και να αναστήσει νεκρό με τη χρήση του
μυστηριώδους φωτός του Ηλίου του Μεσονυκτίου.
Κατά τη διάρκεια της τέλεσης των Ελληνικών μυ­
στηρίων παρατηρούνταν ΠΛΗΘΟΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ,
τα οποία αντέγραψε ψευδεπίγραφα το χριστιανικό
ιερατείο.
Η περιφρόνηση του πνεύματος των Ελλήνων από
το σημερινό ιερατείο, που φαντάζεται το πνεύμα σαν
άσπρο περιστέρι και η καταστροφή του αρχαίου Ελ­
ληνικού κόσμου από αυτούς, είχε σαν αποτέλεσμα τη

230
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

σημερινή κατάπτωση του πνεύματος και της γνώσης.

Οι μεγαλύτεροι μύστες της αρχαιότητας ήταν:


Ο Ορφέας, ο πρώτος κήρυκας του μονοθεϊσμού,
που θεμελίωσε την Ελληνική θρησκεία με τα Ορφικά
μυστήρια από τη χαραυγή της ανθρώπινης ιστορίας.
Ο Πυθαγόρας, ήταν αυτός που προκάλεσε την
έκρηξη της εσωτερικής επιστήμης και της φιλοσοφίας
από τα αρχαία χρόνια.
Ο Απολλώνιος, ήταν το φωτεινό μετέωρο του
κόσμου πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε η χριστιανική
θρησκεία, με αλλαγή μόνο του ονόματος του.
Και οι τρεις ήταν απεσταλμένοι των ουρανών και
πάνω τους έλαμπε θεϊκή ακτίνα, η πραότητα και η
γαλήνη.
«Οι περισσότεροι από τους αρχαίους Ελλάνιους μύστες,
ήταν ενσαρκωμένες ουράνιες οντότητες, που συντέλεσαν
στην αναμόρφωση της ανθρωπότητας.
Κατέβηκαν στη Γαία για παροχή βοήθειας στους ανθρώ­
πους, σοφοί διδάσκαλοι και θεϊκοί θεραπευτές [Ασκληπιός,
Ιπποκράτης κ.α.], που έκαναν θαύματα και μπορούσαν να
αναστήσουν ακόμη και νεκρούς.
Μπορούσαν να ενδύονται την επιθυμητή μορφή που
ήθελαν, όπως ενδύεται ο άνθρωπος της εποχής σας τη
στολή του δύτη.
Αυτοί οι ίδιοι πολλές φορές σας μιλούν στα όνειρα σας,
τις ονειροπολήσεις και τις σκέψεις και σας δίνουν τις

231
. , . Η Υπέρτατη Μύηση
Γεράσιμος Καλογεράκης

πληροφορίες που χρειάζεστε.


Υποβοηθούσαν την ανθρωπότητα όχι σαν ηγέτες αλλά
σαν πνευματικοί καθοδηγητές, εισάγοντας νέες ιδέες και
διορθώνοντας την πορεία της όταν απαιτείτο. Δεν ήταν
αυταρχικοί και καταπιεστές. Θεωρούσαν την ανθρώπινη
ελευθερία απαραβίαστη, γι αυτό μόνο επηρέαζαν, προέ-
τρεπαν και έπειθαν τους ανθρώπους να κάνουν το καλό.
Οι ενσαρκωμένοι δάσκαλοι, ήταν μεγαλύτερης ευφυΐας
από τον άνθρωπο. Αυτοί διαμόρφωσαν και καθοδήγησαν
την ιστορία της ανθρωπότητας και ήταν οι φύλακες της
ανθρώπινης εξέλιξης.
Σήμερα υποβοηθούν την προσπάθεια της πνευματικής
αφύπνισης οι πανάρχαιες Αδελφότητες της Παλλάδας
Αθηνάς που είναι μυημένες στα μυστήρια του Ιδαιου
Άντρου της Κρήτης και των Δελφίνων, μυστών των μυστη­
ρίων του Μαντείου των Δελφών. Ταυτόχρονα υποβοηθούν
και άλλες αδελφότητες σε άλλα μέρη του πλανήτη που
εργάζονται για το καλό των ανθρώπων της Γαίας.»

Ιερατείο Μυστηρίων
Σε κάθε ιερατείο, σε κάθε θρησκεία και σε κάθε
εποχή, υπάρχουν οι μυημένοι ιερείς που μοιάζουν με
λαμπερά αστέρια και ζουν βυθισμένοι μέσα στο όνειρο
της μακάριας αιωνιότητας και ακτινοβολούν φως.
Υπάρχουν όμως και οι ιερείς μιάσματα που μολύνουν
την έννοια του θεού με τη διαγωγή τους.

232
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Στην αρχαία Ελλάδα οι ιερωμένοι των μυστηρίων, δεν


ήταν άγιοι· και αυτοί ιερείς ήταν, όμως, οι περισσότεροι
είχαν επίγνωση της αποστολής τους. Ήταν άριστοι
ψυχολόγοι, γνώριζαν τη συμπεριφορά της μάζας και
ότι με τις νοητικές και φυσικές δραστηριότητες των
προσευχομένων, αποκαθίστατο η επικοινωνία με τον
παγκόσμιο νου και την υπερκόσμια κοινωνία. Όσο
πιο πολλοί ήταν οι προσευχόμενοι, τόσο πιο γρήγορα
μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τις μυστηριακές
και απόκρυφες δυνάμεις του αόρατου κόσμου και να
επέμβουν υπέρ αυτών.
Ήταν πανεπιστήμονες. Γνώριζαν ιατρική, θεραπευ­
τική, μαντική, αστρονομία, μεταλλουργία και ήταν
τέλειοι γνώστες της γλώσσας και των μαθηματικών.
Ήταν γνώστες ουράνιων μυστικών και κατείχαν την
άρρητη τεχνολογία των ιερών όπλων, την οποία
αναφέρουν πολλοί αρχαίοι ιστορικοί και σύγχρονοι
ερευνητές,Έλληνες και ξένοι.
• Στη Ναύπακτο κάποιοι αμύητοι πολίτες ιερούργη-
σαν τα μυστήρια των Καβείρων όπως αυτά γινόταν
στα ιερά των Θηβών και μετά από λίγο πέθαναν
όλοι από ανεξήγητη αιτία. (Περιηγήσεις Παυσανία].
• Οι στρατιώτες του Ξέρξη που παρέμειναν στη Βοι­
ωτία μπήκαν στο ιερό των Καβείρων για να βρουν
χρήματα· βγήκαν όμως αλλόφρονες από τον ναό
και τρέχοντας πήδηξαν στον γκρεμό και σκοτώθη­
καν.

233
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

• Οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν


μπήκαν στο ιερό των Καβείρων των Θηβών, άλλοι
τυφλώθηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν από τους
κεραυνούς και τις αστραπές που έπεφταν από τον
ουρανό.
• Το 480 π.Χ. Ο Ξέρξης έστειλε 4.000 στρατιώτες να
πάρουν τους θησαυρούς των Δελφών. Ο Μέγας
Αρχιερέας Ακήρατος με εξήντα ιερείς, χρησιμοποί­
ησαν τα τηλεχειριζόμενα όπλα και δημιούργησαν
σφοδρή καταιγίδα, πολλούς κεραυνούς και προ­
κάλεσαν σεισμούς που ξερίζωναν τους βράχους του
Παρνασσού. Ενώ δύο πανύψηλοι σιδερένιοι άνδρες
[Ρομπότ] κατέσφαξαν τους Πέρσες.
• Το 279 π.Χ. ο Γαλάτης Βρέννος επικεφαλής στρα­
τιάς 29.000 ανδρών, Γαλατών και Κιμρίων επιτέ­
θηκε στους Δελφούς για να πάρει τους θησαυρούς
και να καταστρέψει τα ιερά. Καθ' όλη τη διαδρομή
προς Δελφούς γινόταν σεισμοί, βράχια έπεφταν
από το βουνό ενώ ισχυρές βροντές και κεραυνοί
από τους ουρανούς έπεφταν συνεχώς. Στο ύψος
της Προναίας Αθηνάς παρουσιάστηκαν οπτασίες
ηρώων από τον ουρανό μπροστά στους Γαλάτες
και Κιμρίους. Μόλις νύχτωσε ξέσπασε θύελλα με
τεράστιο χαλάζι και ακολούθησε πολικό ψύχος.
Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν και όλη την επόμενη
ημέρα. Τη νύχτα έπαθαν ψυχολογική παράκρουση
και άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους,

234
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ενώ στον αέρα πλανιόταν λευκές οπτασίες όμοιες


με τα αγάλματα δύο Μοιρών που υπήρχαν στο ναό
των Δελφών. Από τις 29.000 στρατιώτες διασώθηκαν
μόνο 3.000.
• Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας η σύγκριση των
ναυτικών δυνάμεων ήταν συντριπτικά υπέρ των
Περσών. Όταν άρχισε η ναυμαχία, από το Θρειάσιο
πεδίο, στο οποίο βρισκόταν τα ιερά της Ελευσίνας,
ακούστηκε τέτοιος θόρυβος, όσο το ποδοβολητό
30.000 ανδρών. Ένα σύννεφο σηκώθηκε από τα ιερά
και μέσα από αυτό ακουγόταν η φωνή του μυθικού
Ιάκχου, το οποίο σταμάτησε πάνω από τα πλοία
των Ελλήνων. Μέσα στο νέφος αυτό φαινόταν
μορφές στρατιωτών που άπλωναν προστατευτικά
τα χέρια τους πάνω από τα πλοία. Στο πεδίο της
μάχης παρουσιάστηκε η Αθηνά οι οποία εμψύχωσε
τους Έλληνες που τελικά νίκησαν.
• Στη Λίνδο της Ρόδου, όταν πολιορκείτο από τους
Πέρσες του Δάτη, οι ιερείς προκάλεσαν τοπικά
κλιματολογικά φαινόμενα. Ήταν τόση η εντύπωση
που προξένησαν τα φαινόμενα αυτά στους Πέρσες,
ώστε έλυσαν την πολιορκία και έφυγαν, ενώ προσέ­
φεραν βαρύτιμα δώρα στον ναό της Αθηνάς.
• Ο Αγαμέμνονας, ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων
στον Τρωικό πόλεμο, ήταν μυημένος στα Καβείρια
μυστήρια. Όταν επαναστάτησε το στράτευμα, φόρε­
σε τη χρυσή ζώνη στη μέση και έδεσε τη χρυσοκόκκι-

235
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

νη ταινία των μυστηρίων στο κεφάλι. Κρατώντας το


σκήπτρο του μύστη στο δεξί του χέρι, παρουσιάστηκε
μπροστά στο επαναστατημένο στράτευμα, το οποίο
ως δια μαγείας ηρέμησε και άρχισε να ετοιμάζεται και
πάλι για τον πόλεμο.

Οι ασχολούμενοι ιερείς με τα μυστήρια έπρεπε απα­


ραιτήτως να είναι μύστες, και οι βαθμοί ιεροσύνης
ήταν ήταν οι εξής: Αρχιερέας Μέγας Ιεροφάντης,
Ιεροφάντες, Μυσταγωγοί, Βασιλείς, Πρυτάνεις και
Ιεροδιδάσκαλοι, και τέσσερις επιμελητές που φρόντι­
ζαν τα της μύησης.
Έπρεπε να είναι μορφωμένοι, να γνωρίζουν τα
μυστήρια, τη θεολογία, να είναι εγκρατείς, σώφρονες
και άμεμπτοι κατά βίον. Έπρεπε να είναι αρτιμελείς
και να εμπνέουν σεβασμό.
Η στολή των ιερέων, έπρεπε να είναι πάντα καθαρή,
λαμπερή και μεγαλοπρεπής. Οι ιερείς των ουράνιων
θεών φορούσαν πορφυρά, των γήινων λευκά και των
χθονίον μαύρα όπως οι σημερινοί υμνητές του θανά­
του και της κόλασης. Φορούσαν στο κεφάλι στεφάνι,
ή ταινία πορφυρή ή χρυσοκέντητη, ανάλογα με την
τελετή.
Τις μυήσεις και τις τελετές των μυστηρίων τις κα-
τηύθυναν τέσσερις ιερείς.
• Ο Μέγας Αρχιερέας Ιεροφάντης των μυστηρίων.
Κατείχε τον Ύπατο Βαθμό Μύησης. Ήταν αυτός που
είχε ανεβεί στην υψηλότερη κορυφή της μύησης.
Ερχόταν μέσα από τους σιωπηλούς διαδρόμους

236
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

της μύησης σε επαφή με τον απέραντο νου του δημι­


ουργού, τον πατέρα όλων. Ήταν αυτός που φανέρωνε
τα ιερά στους μύστες και τους εξηγούσε τα της θρη­
σκείας, της οποίας ήταν βαθύς γνώστης.
Φορούσε μεγαλοπρεπή πορφυρή αμφίεση που ήταν
στολισμένη με χρυσά άστρα και έδενε τα μαλλιά
του με διάδημα, γιατί απεικόνιζε τον δημιουργό
μπροστά στον μυούμενο. Στις τελετουργίες φο­
ρούσε μακρύ λευκό χιτώνα, πορφυρή αισθήτα με
χρυσοκέντητες παραστάσεις, αδαμαντοποίκιλτη
μήτρα στο κεφάλι στολισμένη με τους πολύτιμους
λίθους και στο χέρι του κρατούσε σκήπτρο όμοιο με
το κηρύκειο του Ερμή υψωμένο προς τον ουρανό με
λοξή κλίση.
Για να εκλεγεί κάποιος Μέγας Ιεροφάντης έπρεπε
να είναι αρτιμελής και άγαμος (Το ίδιο θα κάνουν και οι
εβραιοχριστιανοί αρχιερείς.)
• Δαδούχος ή λαμπαδούχος.
Απεικόνιζε τον ήλιο, και ξεχώριζε από τα ενδύματα
του, που είχαν πάνω τους παραστάσεις του ήλιου.
• Επιβώμιος.
Ήταν ο επιστάτης του βωμού και απεικόνιζε τη
σελήνη.
• Ιεροκήρυκας.
Δεν άφηνε τους αμύητους να μπουν στον ναό, δίδα­
σκε τους νεοφώτιστους και ήταν ντυμένος όπως ο
Ερμής, με τα φτερωτά πέδιλα που έφταναν μέχρι το
γόνατο, τη φτερωτή περικεφαλαία και τον κοντό
μέχρι το γόνατο χιτώνα.

237
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

• Οι Πεπλοφόρες Ιέρειες [Μέλισσες].


αποτελούσαν τον χορό των μυστηρίων των ανδρών
και ήταν υπεύθυνες για τη μύηση των γυναικών.
Η διαδικασία μύησης των γυναικών ήταν ανάλογη
με αυτή των ανδρών. Η γυναίκα Αρχιέρεια Ιεροφά-
ντης εκλεγόταν από τις Ιέρειες.

Τα αρχαία Ελληνικά μυστήρια τέθηκαν υπό διωγμό


από τον χριστιανισμό, για να μπορέσει να μετατρέψει
τον άνθρωπο σε ένα αποτυχημένο εγωιστικό υβρίδιο,
σε ένα υπερφίαλο ον που θυσιάζει τα πάντα στα αρ­
ρωστημένα του εγώ, σε έναν ασυγχώρητο αμαθή που
περιφρονεί την ψυχή και το πνεύμα για χάρη της ύλης,
αφανίζοντας εντελώς κάθε ευγενικό αίσθημα.
Η ζοφερή εικόνα του σημερινού πολιτισμού, όπου
ο πλούτος είναι το μοναδικό προσόν για να σε σεβα­
στούν, το ψέμα και η απάτη είναι τα μοναδικά μέσα
επιτυχίας, όπου οι γυναίκες αντάλλαξαν τη μητρότη­
τα με τη σαρκική ικανοποίηση, οφείλεται στον χρι­
στιανικό αμοραλισμό που οδήγησε την ανθρωπότητα
στην απόλυτη παρακμή.
Πρέπει να επιταχυνθεί η μυητική διαδικασία των
Ελλανίων, για να αναδυθούν και πάλι πνευματικοί
άνθρωποι, που με τις πνευματικές αρετές τους θα
επωάσουν μια νέα κοινωνία, που θα αναστρέψει τη
σημερινή πνευματική αποχαύνωση του ανθρώπου.

238
Γεράσιμος Καλογεράκης

Η Υπέρτατη Μύηση

Κεφάλαιο 4°

ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

••
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Γενικά
Η αποκάλυψη της άρρητης γνώσης των μυστηρίων,
αποτελεί για μένα ένα προσωπικό τόλμημα, γιατί
διαφώνησα με κάποιους που επέμεναν ότι έπρεπε να
παραμείνει κρυφή, ώστε να μην την εκμεταλλευτούν
διάφοροι τυχοδιώκτες. Πιστεύω όμως, ότι θα προκα­
λέσω το ενδιαφέρον κάποιων σημαντικών ανθρώπων,
και θα επιδιώξουν να εισχωρήσουν μόνοι τους στις
μεγάλες αλήθειες της μύησης και να βοηθήσουν στην
Επανελλήνιση των Ελλήνων.
Για τα αρχαία μυστήρια έχουν χυθεί ποταμοί μελάνης
σχετικά με την αξία τους και την αποτελεσματικότητα
της μύησης που πρόσφεραν.
Στην εποχή μας υπάρχουν πανάρχαιες πνευματικές
αδελφότητες που ζούνε στη σιωπή για να ελέγχουν
καλλίτερα τις καταστάσεις. Αυτή η πνευματική τάξη
δρα για το καλό της ανθρωπότητας και παίρνει εντο­
λές από τις ουράνιες οντότητες. Εμείς καλούμαστε να
αναζητήσουμε αυτόν τον δρόμο προς τη γνώση και
την αλήθεια, αφού περάσουμε σε άλλα νοητικά πεδία,
θεσπίζοντας ένα νέο πλαίσιο σκέψης.
Οι βαθμοί μύησης των περισσοτέρων μυστηρίων,
Ελευσίνιων, Καβειρίων, Δελφικών, Πυθαγορείων,
Ορφικών και άλλων ήταν πέντε. Τρεις ήταν οι πρώτοι

240
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

βαθμοί μύησης, του Μύστη, του Επόπτη Μύστη και


του Τέλειου Μύστη. Ο τέταρτος βαθμός του Ιερο-
φάντη ήταν ιερατικός και ο Μέγας Ιεροφάντης ήταν
ο βαθμός που προέκυπτε από εκλογή στην οποία
συμμετείχαν όλοι οι ιεροφάντες.
Ελπίζω ότι το ταξίδι στον λαβύρινθο της άρρητης
γνώσης των μυστηρίων θα βοηθήσει τον αναγνώστη
να συμμετάσχει νοητικά σ' αυτά και έστω, και ασυ­
νείδητα, θα εντάξει τον εαυτό του στην ατέλειωτη
στρατιά των μυστών.
Μπορεί σήμερα, ο ναός της θρηνούσας μητέρας
Δήμητρας στην Ελευσίνα, να εξαφανίστηκε από τα
εργοστάσια τσιμέντου, μπορεί να μην υπάρχει τίποτε
που να θυμίζει την ιερότητα του χώρου, μπορεί οι
ιεροφάντες να μην ακούγονται πια, μπορεί οι Έλληνες
να εκβαρβαρίστηκαν με τον χριστιανισμό, αυτό όμως
δεν θα μας εμποδίσει να αναστηλώσουμε τα ιερά των
προγόνων μας στην ψυχή και την καρδιά μας.
Η θλίψη, η απογοήτευση και η άσχημη εικόνα που
προκαλεί μέσα μας το σημερινό θέαμα της Ελευσίνας,
δεν είναι ικανά να μας αποθαρρύνουν και να μας
αποτρέψουν από το να ακούσουμε και πάλι την ιερή
μυσταγωγία των μυστηρίων.

Ορολογία Μύησης
Η Μύηση ήταν ένα ασφαλές μέσον εξαγνισμού,
γιατί έδινε τη δυνατότητα στον μύστη να επικοινωνή-

241
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σει με το θείο, να διαπλάσει τη θρησκευτική ψυχή της


πατρίδας του, να αποκαλύψει την αλήθεια σε όσους
μπορούσαν να την καταλάβουν και να ανοίξουν τα
μάτια της ψυχής και του πνεύματος.
Η λέξη Μυώ και Μύηση σημαίνει ότι εισάγω κάποιον
στα μυστήρια, κατηχώ στα μυστήρια. Σημαίνει επίσης
κλείνω τα μάτια και τα χείλη και κατά τον Απουλήϊο
«Μύηση είναι η παράδοση σε θάνατο και η αναγέννηση
σε νέα πνευματική ζωή».
Μυσταγωγία είναι η διδασκαλία και κατήχηση περί
των μυστηρίων και Μυσταγωγός λεγόταν αυτός που
κατηχούσε τους αμύητους.
Η λέξη Όργια σημαίνει τα «ιερά έργα», τη μυστική
θρησκευτική λατρεία. [Όχι σεξουαλικά όργια κατά τις σύκο-
φαντίες του εβραιοχριστιανισμού.]
Η μύηση παρέμεινε ανά τους αιώνες επτασφράγιστο
μυστικό από τον φόβο της βεβήλωσης των μυστηρίων
από την απαίδευτη μάζα. Ήθελαν να προφυλάξουν τη
γνώση των θεϊκών αρρήτων από τους εγωιστές και
τους τυχοδιώκτες, οι οποίοι για λόγους προβολής και
συμφέροντος θα επιχειρούσαν να εκχυδαΐσουν τη
θεία και ιερή γνώση.
Αν αποκάλυπταν στον όχλο την άρρητη γνώση των
μυστηρίων θα ήταν σαν έδιναν στα πρόβατα εγχειρί­
δια βοτανολογίας, αντί για χόρτο, για να μπορούν να
διαλέγουν μόνα τους τα πιο θρεπτικά χόρτα για να
διατηρούν τη σιλουέτα τους.

242
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Η μύηση επειδή ήταν περιορισμένη για τους λίγους,


άφησε τη μάζα απροστάτευτη από τη θρησκευτική
αγυρτεία και άνοιξε την πόρτα στη χριστιανική ειδω­
λολατρία, που εισέβαλε ανενόχλητη, σαν θανατηφόρα
επιδημία, με το ξόανο του Σινά.

Μύστης. Πρώτος Βαθμός Μύησης


Η μύηση δεν ήταν για την εποχή της ένα κοινωνικό
γεγονός, με τη σημερινή σημασία της λέξεως, στο
οποίο συμμετείχε όποιος ήθελε. Δεν ήταν μια εποχι­
ακή γιορτή ή φοίτηση σε μια φιλοσοφική σχολή στην
οποία γινόταν ανάγνωση κάποιων παπύρων σοφίας, ή
ασχολούταν με πνευματικά θέματα.
Η μύηση ήταν για τον μύστη μια μάχη με τον εαυτό
του, για να εισέλθει στον νοητικό κόσμο και να ακο­
λουθήσει η θριαμβευτική είσοδος του στα πεδία της
άρρητης γνώσης, της σοφίας, του πνεύματος και της
ψυχής και στη χορεία των υπερανθρώπων, εγκαταλεί­
ποντας οριστικά την ύλη.
Όποιος ήθελε να συμμετάσχει στα μυστήρια
υπέβαλλε αίτηση στον Ιεροφάντη των μυστηρίων.
Έπρεπε να είναι Έλληνας, έντιμος πολίτης, να τιμά
τους θεούς, να σέβεται τους νόμους και την πολιτεία.
Αποκλείονταν οι κλέφτες, οι δολοφόνοι, οι ανήθικοι,
οι ιερόσυλοι, όποιος είχε ψυχολογικά προβλήματα και
όποιος δεν μιλούσε καλά τα Ελληνικά. Για τη διαπί-

243
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

στωση της ψυχολογικής υγείας, έστω και αν ξέφευγε


κάποιος, υπήρχαν οι ψυχοπνευματικές δοκιμασίες της
μύησης που ήταν αδύνατο να τις ξεπεράσει κάποιος
ασθενής.
«Τα τε άλλα καθαροίς είναι τοις μύσταις εν κοινώ
προσαγορεύουσι, οίον τας χείρας, την ψυχήν, τη φωνήν
Έλληνας είναι.
Όστις χείρας καθαρός και φωνήν συνετός όστις αγνός
από παντός μίσους και ότω η ψυχή ουδέν σύνοιδε κακόν
και ότω εύ και δικαίως βεβίωται.» [Λιβάνιος ομιλία προς
Κορινθίους].
Για να δεχτούν έναν αλλοεθνή στα μυστήρια, ερευ­
νούσαν το παρελθόν του που έπρεπε να ήταν άμεμπτο.
Στη συνέχεια και μετά από εγγύηση μερικών ευυπό­
ληπτων πολιτών, οι οποίοι ονομαζόταν θετοί γονείς,
και οι οποίοι βεβαίωναν ότι ήταν ηθικός και ενάρετος,
τον πολιτογραφούσαν Έλληνα, και τότε μόνο άρχιζαν
οι προετοιμασίες της μύησης.
Ο Μέγας Ιεροφάντης των μυστηρίων εξέταζε όλες
τις αιτήσεις και έκρινε ποιες θα κάνει δεκτές και ποιες
όχι.
Η πολιτεία βεβαίωνε την αρίστη διαγωγή του υπο­
ψηφίου μύστη και έδινε την έγκριση αποδοχής της
αίτησης μύησης.
Ο Μέγας Ιεροκήρυκας ανακοίνωνε τα ονόματα
αυτών που απορρίφτηκαν και οι οποίοι δεν είχαν
πλέον δικαίωμα υποβολής νέας αιτήσεως για μύηση.
Την έναρξη των μυστηρίων την έδινε ο Αρχοντας

244
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Βασιλιάς της Πολιτείας με τους τέσσαρες εκλεγμέ­


νους επιμελητές ιερείς.
Οι ιερείς και οι ιέρειες, όλοι μαζί στην αρχή, χωριστά
στη συνέχεια, ανέπεμπαν ευχές στους θεούς και κατό­
πιν άρχιζαν οι τελετές των μυστηρίων.
Τι ήξερε η αμύητη μάζα για τα μυστήρια; Απολύτως
Τίποτε.
Αν όμως ήξερε τι θα γινόταν;
Επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει θα επιθυμούσε
να ευτελίσει τα μυστήρια για να μην αισθάνεται κα­
τώτερη από τους μύστες και γι αυτό και επιβλήθηκε
ο όρκος της σιωπής των μυστών. Ο λαός έβλεπε από
μακριά τις τελετές με ευλάβεια και δέος και δοκίμαζε
τον ιερό τρόμο χωρίς να καταλαβαίνει τίποτε άλλο.

θεολογική Διδασκαλία του Μύστη


Ο πρώτος βαθμός μύησης ήταν ουσιαστικά η προε­
τοιμασία για την ύψιστη αποκάλυψη των μυστηρίων
των υπολοίπων βαθμών. Οι υποψήφιοι μύστες που
είχαν γίνει δεκτοί, εκαλούντο στον ναό για επτάμηνη
μαθητεία και προετοιμασία για τα μυστήρια.
Με εντολή του Μεγάλου Ιεροφάντη, ο Ιεροκήρυκας
εξηγητής των μυστηρίων, εξηγούσε στους μύστες τη
σημασία του εξαγνισμού και του ελέγχου των σαρκι­
κών επιθυμιών.
Στην πρώτη διδασκαλία του Μεγάλου Ιεροφάντη
ακουγόταν τα εξής:

245
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

- Εις θεός έστι, μόναρχος, αθέσφατος, αιθέρι ναίων,


αυτοφυής, αόρατος, ορώμενος αυτός άπαντα.
- Εις θεός, μόνος άρχει, υπερμεγέθης, αγέννητος, αλλά
θεός μόνος, εις πανυπέρτατος, ος πεποίηκεν ουρανόν,
ηέλιον,...
- Ος καθορών άμα πάντας, υπ ουδενός αυτός οράται.
(Μετάφραση:Ένας θεός υπάρχει, απόλυτος άρχοντας, υπερφυ­
σικά μεγάλος, ζει στους ουρανούς, αυτογέννητος, αόρατος, ενώ
αυτός βλέπει τα πάντα.
Ένας θεός μόνος κυβερνά, άπειρος, αγέννητος, πανυπέρτατος,
που έφτιαξε τον ουρανό τον ήλιο...
0 θεός μας βλέπει όλους και κανένας δεν μπορεί να τον ιδεί).
Και συνέχιζε λέγοντας:
- Ω υποψήφιοι μύστες είστε οι ηλιακοί ήρωες που βρε­
θήκατε στο σκοτάδι από τον κύκλο των ενσαρκώσεων.
Ξεχάσατε τη θεϊκή σας φύση και θα την ανακτήσετε με
τη μύηση. Θα ταυτιστείτε ξανά με το φως.
- Διαλέξατε τον δρόμο της μεγάλης προσπάθειας, για να
βρει ξανά η ψυχή σας το φως, το φως που λάμπει μέσα
στον κόσμο του σκότους που ζείτε σήμερα.
- Είναι απαράβατος κανόνας, να μην γίνεται κανένας
μύστης χωρίς τη θέληση του. Για να μυηθείτε στην άρ­
ρητη γνώση της δημιουργίας, πρέπει να απαρνηθείτε
τελείως τον παλαιό σας εαυτό.
- Για να γίνετε μύστες, αληθινοί ήλιοι, αληθινοί γιοι
θεού, πρέπει να ξεπεράσετε όλα τα υλικά εμπόδια, με
τη θέληση του πνεύματος σας και να αναζητήσετε την
αλήθεια και τη γνώση. Η γνώση είναι η αναζήτηση

246
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

της κάθε λογικής έννοιας από τον άνθρωπο και η


παντογνωσία είναι γνώρισμα των θεών που θα κληρο­
νομήσουν οι μύστες.
- Καλλιεργείστε τον νου σας. Εξασκηθείτε στη σιωπή.
Περιορίστε την ομιλία σας, για να ελέγξετε τη σκέψη
σας η οποία πρέπει να εκφράζεται με λίγα λόγια. Η
πολυλογία δημιουργεί λαθεμένες σκέψεις. Δεν θα
μπορέσετε να ανεβείτε στο τελευταίο σκαλοπάτι της
μύησης και στο πνευματικό βασίλειο με τη φλυαρία
- Όλα τα μυστήρια είναι ίδια, διαφέρουν μόνο οι βαθ­
μίδες της αληθείας, που αποκαλύπτουν τη συνειδητο­
ποίηση της αθανασίας και την προσέγγιση με τον θεό.
- Όλοι οι μύστες, όλων των μυστηρίων, είστε μεταξύ σας
αδελφοί.
- Με τη μύηση θα αναστήσετε τις θαμμένες μνήμες του
μυαλού σας και θα γνωρίσετε τα μυστικά του θανάτου
του φυσικού σώματος. Θα μάθετε ότι ο θάνατος μας
φέρνει στη ζωή από άλλους κόσμους, και μας παίρνει
από τη ζωή για να μας οδηγήσει στη φωτεινή αιωνιό­
τητα.
- Τα μυστήρια είναι η ιερή ιστορία του κόσμου. Μας
φέρνουν πίσω στον πρωταρχικό χρόνο της δημιουρ­
γίας και της ανθρώπινης ιστορίας, γι αυτό τα μυστικά
τους δεν κοινοποιούνται ποτέ στους βέβηλους.

Όταν ήθελαν να τους συστήσουν να μη μιλάνε, ο


Ιεροκήρυκας έλεγε τακτικά στους μύστες «Ευθυμείτε,

247
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ευθυμείτε, σιγάτε, σιωπάτε».


Η σιωπή θεωρείτο ο καλλίτερος τρόπος έκφρασης
της μυστηριακής μακαριότητας. Ήταν ο δρόμος που
οδηγούσε τον άνθρωπο μύστη στην ουράνια γαλήνη,
την οποία για να αποκτήσει, έπρεπε να περάσει από
πολλά στάδια ελέγχου και δοκιμασιών.
Η σιωπή είναι η σκληρότερη δοκιμασία στην οποία
μπορεί να υποβληθεί άνθρωπος. Ο άνθρωπος που
δεν μιλά σκέφτεται συνεχώς. Όποιος αμφιβάλλει ας
δοκιμάσει να μείνει μερικές μέρες αμίλητος.
Όλα τα μυστήρια του κόσμου από την Ινδία μέχρι
την Εσπερία, ήταν μια κωδικοποίηση της πρωταρχι­
κής θρησκείας του ανθρωπίνου γένους και δίδασκαν
την ένωση του ανθρώπου με το θείο.

Με το τέλος της ομιλίας του Μεγάλου Ιεροφάντη, ο


Ιεροκήρυκας των μυστηρίων δίδασκε για τον ένα θεό,
δημιουργό των πάντων, πάνσοφο και παντογνώστη,
που ακούει και βλέπει τα πάντα:
«Ο Ζευς είναι ο ύψιστος και τέλειος νους. Η αρχή και
το τέλος των πάντων. Είναι αυτός που δημιούργησε το
σύμπαν και τους κατώτερους θεούς, οι οποίοι με δική του
εντολή έκαναν τη ζωή και τον άνθρωπο.
Οι θεοί είναι οι οντότητες που ήρθαν από τον αστερισμό
του Σειρίου και έφεραν τον σπινθήρα της ανθρώπινης
ζωής στη γη στα πανάρχαια χρόνια. [Γι αυτό και υπήρχαν
πάρα πολλοί ναοί αφιερωμένοι στον Κυναίο Δία].»

248
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Η θεογονία του Ησιόδου, αποτελούσε τη θρησκεία


της μάζας και των αμύητων, ενώ η θρησκεία των μυ­
στών και των ολίγων ήταν μονοθεϊστική.
Η θεολογική διδασκαλία των μυστών αφορούσε τα
εξής:
• Τη δημιουργία του κόσμου. Την ουράνια καταγωγή
και τον σκοπό του ανθρώπου.
• Τη ζωή, τον θάνατο και τη λύτρωση.
• Τη μετενσάρκωση, την αθανασία του πνεύματος και
της ψυχής, περί του κόσμου των ψυχών, του Άδη, των
Ταρτάρων και των Ηλυσίων πεδίων, την ανταμοιβή
και την τιμωρία της ψυχής στην άλλη ζωή.
• Τις γνώσεις περί αιωνίου παρελθόντος και αιωνίου
μέλλοντος.
• Το καλό και το κακό.
• Την ιατρική, θεραπευτική, βοτανολογία, ορυκτολογία,
αρχιτεκτονική, μουσική, τα μαθηματικά και τα ιερά
όπλα.
Αφού ολοκληρωνόταν η προκαταρτική διδασκαλία
άρχιζε η πνευματική προετοιμασία των μυουμένων
για τις δοκιμασίες των μυστηρίων και κυρίως για
τη στιγμή εκείνη που θα αποκαθιστούσαν επαφή με
ουράνιες οντότητες του υπερβατικού κόσμου.
Η αποκατάσταση της επαφής αυτής γινόταν στο
δεύτερο στάδιο της μύησης με την ψυχική και πνευ­
ματική διέγερση που προκαλούσαν οι δοκιμασίες οι

249
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

οποίες βοηθούσαν στην ενεργοποίηση μεγαλύτερης


έκτασης της φαιάς, ουσίας του εγκεφάλου. Η επαφή
αυτή αποτελούσε το μεγαλύτερο μυστικό των
μυστηρίων, το οποίο κανένας ποτέ δεν τόλμησε να
περιγράψει και να αποκαλύψει, πειθαρχώντας απόλυ­
τα στον όρκο που έδινε στον ιεροφάντη, ότι δεν θα
αποκαλύψει ότι θα ιδεί και ότι θ' ακούσει.
Τις άρρητες γνώσεις τις αποκτούσε ο μύστης σταδι­
ακά, κατά τις διάφορες διαδικασίες της μύησης.

Διαδικασίες Μύησης
Όταν ο μυούμενος εισέρχονταν από τον περίβολο
στον χώρο των ιερών, ο Ιεροφάντης τον καλούσε να
απαντήσει σε ερωτήσεις, σχετικά με το ποίος ήταν
αυτός και η οικογένεια του, χωρίς να αποκρύψει
τίποτε από τη ζωή του, καθώς και σε ποιο ναό είχε
διδαχθεί τα περί θεού. Αυτό λεγόταν εξομολόγηση,
που θα γίνει αργότερα από κάποιους, «Ιερό μυστήριο
της εξομολόγησης».
Του συνιστούσε να φύγει αν ήθελε να μυηθεί από
περιέργεια ή για να κάνει κακό στα μυστήρια. Όταν ο
υποψήφιος του δήλωνε ότι ήθελε να προχωρήσει από
ενδιαφέρον, τον έβαζαν να πλύνει τα χέρια του και
έδινε τον εξής όρκο:
«Λαμβάνω μάρτυρα του όρκου μου τους θεούς του
ουρανού, της γης και του Άδη, ότι θα σας αποκαλύψω
ό,τι σχετίζεται με τον πρότερο βίο μου.

250
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Επικαλούμαι την εκδίκηση αυτών επί της κεφαλής


μου, εάν ποτέ γίνω δυστυχής και επίορκος.»
Για να υποχρεώσουν σε φυγή όσους δεν πήγαιναν
με καλό σκοπό στα μυστήρια, η ιέρεια Προφαντής
με αυστηρό βλέμμα και με δυνατή φωνή, έριχνε την
τρομερή κατάρα που επαναλάμβανε ο χορός των
ιερειών.
«Κατάρα σε όσους ήλθαν για να βεβηλώσουν τα μυστή­
ρια. Γιατί η Περσεφόνη θα καταδιώκει τις διεστραμμένες,
ασεβείς και κακούργες αυτές καρδιές σε όλη τους τη ζωή,
αλλά και μετά θάνατο στο βασίλειο των σκιών.»
Ήταν τόσο μεγάλη η εντύπωση που προκαλούσε η
κατάρα, ώστε όσοι δεν είχαν καλό σκοπό έφευγαν.
Ενώπιον του Ιεροφάντη, του δαδούχου, του ιε­
ροκήρυκα, και του ιερέα του ναού, ο μυσταγωγός,
έριχνε νερό στο κεφάλι του υποψηφίου μύστη με
ένα κύπελλο, για κάθαρση, γιατί πίστευαν ότι ο θεός
εμφανιζόταν μόνο στους καθαρούς.
Τη στιγμή αυτή ο Ιεροφάντης έλεγε:
«Ξένε να προσέρχεσαι με αγνότητα στον ναό του θεού
και να πίνεις από το πάναγνο τούτο νερό. Για την αγαθή
ψυχή λίγες σταγόνες του καθαγιασμένου αυτού νερού
αρκούν, ενώ τον μιαρό άνθρωπο, ολόκληρες θάλασσες
δεν μπορούν να τον καθαρίσουν.»
Κατόπιν έδινε όρκο ότι δεν πρόκειται να μαρτυρήσει
ότι ιδεί και ότι ακούσει στα μυστήρια.
«Ορκίζομαι ότι ποτέ δεν θα αποκαλύψω, αυτά που θα

251
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ιδώ έστω και αν κινδυνέψει η ζωή μου».


Μόλις τελείωνε ο επτάμηνος κύκλος εκπαίδευσης, ο
μυούμενος έπαιρνε τον πρώτο βαθμό της μύησης και
ονομαζόταν Μύστης και του κοινοποιούνταν η ιερή
λέξη των Μυστών που ήταν «. . . .». Εάν δεν συνέχιζε
στους επόμενους βαθμούς μύησης, κρατούσε τον
τίτλο του μύστη και επέστρεφε στην καθημερινή του
ζωή.

Η Διδασκαλία της Μύησης.


Στη διδασκαλία της μύησης δεν υπήρχε τίποτε το
δογματικό. Οι μύστες μπορούσαν να έχουν απορίες,
να ρωτούν αλλά και να υποβάλλουν προτάσεις.
Δεν ήταν δε υποχρεωτικό να συμφωνήσουν με ότι
δίδασκε ο Ιεροφάντης. Του έδιναν έτσι έναυσμα να
σκέφτεται να κρίνει και να δημιουργεί τη δική του
άποψη, σχετικά με ότι άκουγε
Η μύηση στα πρώτα στάδια φαινόταν ανυπόφορο
μαρτύριο. Ο δρόμος ήταν ανηφορικός γεμάτος
εμπόδια και στερήσεις. Ήταν ένας δρόμος δακρύων
και οδύνης αλλά στο τέρμα του ο μύστης διαπίστωνε
ότι μπορούσε να δώσει απάντηση στις απορίες και τις
αναζητήσεις του και διαπίστωνε ότι άξιζε ο κόπος των
δοκιμασιών.
Σε σχετική ερώτηση αν πραγματικά η μύηση άνοιγε
τον δρόμο του υπερβατικού στον μύστη, η απάντηση
που πήραμε ήταν η εξής:

252
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

«Ήταν τόσο έντονες οι δοκιμασίες και τα αποτελέσματα


της μύησης, ώστε η απόχρωση της αύρας του Τέλειου
Μύστη γινόταν λευκή, όμοια με τη φλόγα του ανεκλάλη-
του φωτός του Δημιουργού. [Ενώ των υπολοίπων ανθρώπων
είναι πολύχρωμη.]
Η φλόγα της πίστεως του γινόταν γαλάζια, της νόησης
του χρυσίζουσα και του πνεύματος του ιόχρους.
Η φλόγα του ιόχρου πυρός του πνεύματος, έδινε στον
μύστη υπερβατικές δυνατότητες που έφταναν μέχρι του
σημείου να μπορεί να αναληφθεί στους ουρανούς, ανάλο­
γα με την ένταση της.
Με τη μύηση επιτυγχάνονταν η αφύπνιση της συνείδη­
σης, ο έλεγχος της ψυχής και της λογικής, από την πίστη
στον επιδιωκόμενο σκοπό, που ήταν η επαφή με το θείο.»

Πίστη δεν είναι το να πιστεύεις σε κάτι που λένε οι


άλλοι, αλλά να πιστεύεις σε αυτό το οποίο συ ο ίδιος
έχεις ανακαλύψει πως είναι η χαμένη αλήθεια
Η μύηση βοηθούσε τον μύστη να άρει τις αδυναμίες
του και να γίνει δυνατός. Ο ήλιος των μυστηρίων δι-
έλυε τα σκοτάδια της αυταπάτης και παρουσιαζόταν
μπροστά στον μύστη, γυμνή, η αλήθεια της δημιουρ­
γίας, της ζωής και του θανάτου.

Η Άρρητη Γνώση.
Όσοι αναγνώστες θέλουν να βαδίσουν τον λαβύριν­
θο της γνώσης και να ανοίξουν τις πύλες των ουρανών
και του μυστηρίου, πρέπει να το επιχειρήσουν μόνοι

253
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τους και χωρίς τη βοήθεια κανενός. Στο χέρι τους είναι


να αποφύγουν όλους τους Μινώταυρους που φράσσουν
τον δρόμο τους και να φθάσουν νικητές στο τέρμα, που
είναι η επαφή με το θείο.
Με τα στοιχεία που δίνω θα οδηγηθούν μέχρι την
είσοδο της άρρητης γνώσης. Τα κλειδιά για να μπουν
μέσα πρέπει να τα βρουν μόνοι τους, να κάνουν την
υπέρβαση τους. Εάν τα έδινα δεν θα είχε κανένα
νόημα, γιατί δεν θα έφθαναν ποτέ στην κορυφή.
Το κάνω αυτό για να προστατεύσω τον διασυρμό
της γνώσης και τους αναγνώστες από τους αδίστα­
κτους τυχοδιώκτες που καραδοκούν σε κάθε βήμα,
από τους αποτυχημένους που προσπαθούν από κάπου
να πιαστούν για να κρύψουν την πνευματική τους γύ­
μνια, από τους ανερμάτιστους που έγιναν έμποροι πα­
ραμυθιών για την προσωπική τους προβολή και από
τους επαγγελματίες συκοφάντες, που θυσιάζουν τα
πάντα για να εισπράξουν τα αργύρια της συκοφαντίας
τους. Όλα τα κακά μπορεί να τα πολεμήσει και να τα
νικήσει ο άνθρωπος· το μόνο κακό που δεν πρόκειται
να νικήσει ποτέ είναι βλακεία γιατί είναι αήττητη.
Οι σοβαροί ερευνητές θα καταφέρουν να ανοίξουν
τις πύλες της γνώσης και των ουρανών, θα πετύχουν
αυτό που θεωρούσαν ανώτερο των δυνάμεων τους
και τελείως αδύνατο. Θα μπορέσουν να φθάσουν στο
τέρμα της μεγάλης προσπάθειας που είναι η κατάκτη­
ση της άρρητης γνώσης.

254
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Θάνατος
Οι θρησκευτικές γνώσεις του μύστη πριν τη μύηση
του ήταν οι λαϊκές θρησκευτικές δοξασίες. Μετά τη
μύηση του ανατρεπόταν τα πάντα.
Άκουγε τον Ιεροφάντη να λέει ότι δε έπρεπε να φο­
βάται τον θάνατο, αλλά πως έπρεπε να προετοιμάζετε
γι αυτόν:
- «Ο θάνατος είναι η άλλη όψη της ζωής, γεννά τη ζωή
και η ζωή συντηρεί τον θάνατο. Είναι οι δυο όψεις της
ύπαρξης μας.
- Χωρίς τον θάνατο δεν υπάρχει ζωή και χωρίς τη ζωή
δεν νοείται θάνατος.
- Ο θάνατος οδηγεί την ψυχή στην αιώνια ζωή και η
ζωή, μας οδηγεί στον θάνατο. Όταν φεύγει μια ψυχή
από τον κόσμο των θνητών, σε κάποιον άλλο κόσμο
ένας άνθρωπος γεννιέται. Και όταν γεννιέται ένας άν­
θρωπος στη γη, σε κάποιον κόσμο των ουρανών ένας
άνθρωπος πεθαίνει.
- Ο θάνατος είναι θεϊκή έκφραση. Είναι το ωραιότερο
δώρο του θεού μετά το δώρο τη ζωής, γιατί μας χαρίζει
τη λύτρωση από τα δεσμά και τα δεινά του σώματος,
μας φέρνει σε επαφή με τον δημιουργό και μας οδηγεί
στην αιωνιότητα. Δίνει στην ψυχή τη δυνατότητα να
θυμηθεί το παρελθόν της και να βρει τον αιώνιο προο­
ρισμό της. Να επιστρέψει στο αιώνιο φως από το οποίο
προέρχεται.
- Ο θάνατος ελευθερώνει την ψυχή από τα σκοτάδια της

255
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

αγνοίας της γήινης ζωής και την οδηγεί στο φως της
θεϊκής γνώσης.
- Εκεί που πηγαίνει η ψυχή δεν υπάρχει θάνατος και
εκεί που υπάρχει θάνατος δεν μπορεί να παραμείνει η
ζωή.
- Αν δεν πλανηθεί η ζωή σας από την ύλη, τότε ανέρχε­
ται στο φως του Απόλλωνα, στη μακάρια αιωνιότητα
και την ευδαιμονία των ουρανών.»

Το μήνυμα που πήραμε έλεγε κάτι ανάλογο με τη


διδασκαλία του Ιεροφάντη.
«Ο Θάνατος σε πολλές ουράνιες κοινωνίες είναι ένα
απλό γεγονός που σηματοδοτεί το πέρασμα της ψυχής σε
μια άλλη διάσταση με δική σας ορολογία. Εκεί συνεχίζει
να συνυπάρχει με τις ουράνιες οντότητες, χωρίς καμιά
αλλαγή της κατάστασης.
Η στιγμή του θανάτου συμπίπτει πάντα με την ώρα
έναρξης του ταξιδιού επιστροφής της ψυχής στην ουράνια
αφετηρία της.
Όταν η ψυχή ολοκληρώσει το έργο της και τον κύκλο
των γήινων δοκιμασιών και υποχρεώσεων της, πρέπει να
τερματίσει τη διαδρομή της υλικής ζωής, αναζητώντας την
ελευθερία της, γιατί κάπου αλλού, στα υπερβατικά πεδία,
έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις που την περιμένουν. Τότε
αφήνει τη ζωή της να τερματισθεί.
Την ώρα αναχώρησης, την έχει προεπιλέξει η ίδια η
ψυχή πριν ενσαρκωθεί και τερματίζει το ταξίδι της στον

256
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

κόσμο της ύλης, βάσει του κοσμικού σχεδίου, το οποίο της


επέτρεψε να εκφράσει και αναπτύξει τις αρετές της στη
Γαία.
Οι θάνατοι από αστάθμητους παράγοντες, ανεξαρτήτως
ηλικίας, είναι αποτέλεσμα των επιλογών αυτών που έχει
κάνει η ψυχή, πριν γεννηθεί.
Το ότι οι άνθρωποι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για
τη ζωή και τον θάνατο τους, φαίνεται στις περιπτώσεις
αυτοκτονιών, αφού ο καθένας μπορεί να τερματίσει τη
ζωή του κατά βούληση.
Όλες οι ενσαρκώσεις είναι προσωπικές επυλογές της
ίδιας της ψυχής.»

Και ο Ιεροφάντης συνέχιζε τη διδασκαλία της άρ­


ρητης μύησης:
«Όσοι θα γίνουν Επόπτες Μύστες, πρέπει να γνωρίζουν
ότι με τη μύηση θα φθάσουν στον Άδη και θα επισκε­
φτούν το σκοτεινό βασίλειο του Ταρτάρου, εκεί που
μεταβαίνουν οι ψυχές με τον θάνατο τους.
Ο θάνατος έρχεται στην ώρα του, όταν η μοίρα
Άτροπος δώσει στον Ερμή την εικόνα του ανθρώπου. Ο
Ερμής εμφανίζεται στον κόσμο των ψευδαισθήσεων και
της πλάνης και αγγίζει τον άνθρωπο με το κηρυκείο του.
Αμέσως η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα και τον ακολουθεί
πετώντας μαζί του και ο φτερωτός θεός έχοντας υψωμέ­
νο το κηρυκείο του, την οδηγεί στον Άδη.
Η ψυχή φεύγοντας παίρνει μαζί της όλες τις αναμνήσεις

257
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

της επίγειας ζωής, οι οποίες δημιουργούν χαρά και ευτυ­


χία ή δυστυχία και τύψεις, ανάλογα με το αν ο άνθρωπος
έζησε σύμφωνα ή όχι με τον θεϊκό νόμο. Το ταξίδι τερμα­
τίζεται στην Αχερουσία λίμνη όπου ο Χάρων [Χάρος] με
το πορθμείο του θα οδηγήσει την ψυχή στην πύλη του
Άδη για να την παραδώσει στη μοίρα Κλωθώ.
Η ψυχή, περνά την είσοδο του Άδη που φυλάσσεται
από τον τρικέφαλο Κέρβερο για να μην την περνούν οι
ζωντανοί και οδηγείται στο δικαστήριο των ψυχών όπου
τη δικάζει η Ερινύα Τισιφόνη και την υπερασπίζεται
ο Ερμής. Δικαστές είναι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και
ο Αιακός. Οι καλές ψυχές θα οδηγηθούν στα Ηλύσια
Πεδία, θα πιουν το νερό του ποταμού της Λήθης και δεν
θα θυμούνται τη γήινη ζωή.
Οι μετρίως κακές ψυχές, οδηγούνται στο Καθαρτήριο
του Ταρτάρου για καθαρισμό και αφού ολοκληρωθεί η
κάθαρση, θα οδηγηθούν και αυτές στα Ηλύσια Πεδία,
θα πιούνε από το νερό του ποταμού της Λήθης και θα
ξεχάσουν τις δοκιμασίες του Ταρτάρου.
Από το νερό της Λήθης πίνουν και οι ψυχές που πρό­
κειται να ενσαρκωθούν στη γη, για να μη θυμούνται την
ουράνια ζωή τους.
Οι ασεβείς και κακούργες ψυχές, οδηγούνται στον
Τάρταρον. Εκεί βρίσκονται οι φυλακές των ψυχών, όπου
ψυχές δοκιμάζονται ώστε να εξαλειφθούν οι κακίες τους
και να επιστρέψουν μετά την εξιλέωση τους στα Ηλύσια
Πεδία. Όλες οι διαδικασίες κρίσεων και καθαρμών διαρ-

258
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

κούν σαράντα γήινες ημέρες.


Στα Ηλύσια πεδία υπάρχει άλλος ουρανός, άλλος ήλιος
και άλλα αστέρια. Εκεί διαμένουν οι ψυχές που έχουν
καθαριστεί στο καθαρτήριο πυρ του Άδη.
Οι ψυχές των δικαίων, των αμώμων, των ηρώων και
όσων πεθαίνουν για την πατρίδα ή την ωφέλησαν με
κάθε τρόπο, δένουν λευκό περίδεσμο στο κεφάλι τους
και πηγαίνουν στα νησιά των Μακάρων.
Οι ψυχές στο ουράνιο ταξίδι τους περνούν την Αχε­
ρουσία λίμνη στην οποία χύνεται ο Αχέροντας ποταμός.
Το νερό της είναι πικρό από την πίκρα που σταλάζουν
οι ψυχές που έφυγαν από τη ζωή. Ο Κωκυτός ποταμός
χύνεται στον Αχέροντα και συγκεντρώνει τα δάκρυα των
ψυχών που κλαίνε γιατί πέθαναν ή γιατί θυμούνται τα
κακά που έχουν κάνει στη ζωή τους.
Μπροστά από τον Άδη υπάρχει ο Περιφλεγέθων
ποταμός, ο γιος της Στυγός, που έχει αντί νερού φωτιά,
που ανανεώνεται από τους στεναγμούς των νεκρών. Η
λίμνη της Στυγός βρίσκεται στον Άδη και στο νερό της
ορκίζονται αθάνατοι και θνητοί. Όποιος από τους αθανά­
τους παρέβαινε τον όρκο αυτόν, έμενε για εννέα χρόνια
ημιθανής, άφωνος και ακίνητος.
Όποιος έπινε το νερό της Στυγός πέθαινε.»

Τα λόγια του Ιεροφάντη και όλη η αφήγηση για


την πορεία της ψυχής μετά θάνατο, είχε δοθεί στα
πανάρχαια χρόνια από τους Ολυμπίους στο Ιερατείο
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

των μυστηρίων.
Το μήνυμα σχετικά με αυτή τη διδασκαλία του
Ιεροφάντη έδωσε την εξής απάντηση:
«Η διδασκαλία του Ιεροφάντη είχε δοθεί από εμάς
στα Ελλάνια ιερατεία σε πανάρχαιους χρόνους. Με την
παρέλευση των αιώνων πολλές πληροφορίες ξεχάστηκαν
ή αποκρύφτηκαν ή προστέθηκαν καινούργιες.
Η ψυχή κρινόταν από τις οντότητες που αναφέρει η Ελ­
λάνια παράδοση. Σε αυτές προΐστατο η Παλλάδα Αθηνά,
εκπρόσωπος της σοφίας, της αληθείας και της δικαιοσύ­
νης. Η τελική απόφαση ανήκε στον Φοίβο Απόλλωνα, ο
οποίος χάριζε το έλεος του, μετριάζοντας ή διαγράφοντας
τελείως τις ποινές στην ευλικρινή μεταμέλεια.
Όλες οι διαδικασίες κρίσεων και καθαρμών των ψυχών
μετά θάνατο, γινόταν στις ουράνιες περιοχές του αστε­
ρισμού Ωρίωνα. Για την ουράνια πραγματικότητα, τα
Τάρταρα βρίσκονται στον αστερισμό του Κάνωπος [α της
Αργούς], τα Ηλύσια Πεδία στον αστερισμό του Κυνός [Σεί­
ριος], ενώ τα νησιά των Μακάρων βρίσκονται στο σημείο
τομής όλων των παραλλήλων του σύμπαντος.
Όταν η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα, βιώνει την υπέρ­
τατη ευδαιμονία ή δυστυχία, ανάλογα με τις πράξεις της
ζωής της. Ο θάνατος δημιουργεί θλίψη και δυστυχία στους
ζωντανούς συγγενείς, επειδή δεν γνωρίζουν τίποτε για
αυτόν.
Η ψυχή πρέπει να υποστεί όλες τις διαδικασίες κρίσεως
και καθαρμών στον αστερισμό του Ωρίωνα πριν την τελική

260
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

ουράνια κατοικία της. Αρχικά περνά από τον ποταμό του


καθαρτηρίου πυρός. Στην πραγματικότητα είναι δίαυλος
φωτός με τον οποίο εντοπίζονται και καταγράφονται όλες
οι αρνητικές σκιές της, οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν.
Διέρχεται από τον ποταμό του ιόχρου πυρός της Στυγός
που βρίσκεται πριν από τον Άδη. Εκεί προετοιμάζεται για
εξαγνισμό και αφαίρεση όλων των αρνητικών σκιών που
έχουν εντοπιστεί, για να εισέλθει εξαγνισμένη στα πεδία
των κοιμωμένων θνητών.
Μετά διέρχεται από το καθαρτήριο του ανεκλάλητου
πυρός και αφαιρούνται όλα τα αρνητικά στίγματα της
παρελθούσας ζωής που εντοπίστηκαν και συνεχίζει την
πορεία της ή για τον Τάρταρον ή τα Ηλύσια Πεδία, ανάλο­
γα με τη διαγωγή της όταν ζούσε.
Αυτός που εξέρχεται νικητής από τη δοκιμασία των
καθαρμών αντιλαμβάνεται την αξία της ζωής και του
θανάτου και καταλαμβάνεται από ενθουσιασμό ή θλίψη
ανάλογα με τον τρόπο που έζησε.»

Η σχετική μύηση για το μυστήριο του θανάτου,


εξοικείωνε τον μύστη με την ιδέα αυτή, για να μπορεί
να ελέγχει απόλυτα τον εαυτό του και τον φόβο.
Σε ερώτηση μας γιατί δεν γνωρίζουμε τον χρόνο
του θανάτου μας, απάντησαν τα εξής:
«Δεν γνωρίζεται τον χρόνο του θανάτου σας γιατί δεν
είστε έτοιμοι να αντέξετε σε μια τέτοια πραγματικότητα.
Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε τον άνθρωπο σώφρο-

261
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

να, να τον απαλλάξουμε από τον φόβο του θανάτου και


να τον οδηγήσουμε στο επίπεδο εκείνο, όπου θα επιμη­
κύνεται η ζωή του στους οκτώ αιώνες υλικής σύνθεσης,
χωρίς τη φθορά του χρόνου, όπως είμαστε και εμείς, αφού
είσαστε δική μας προέκταση.
Όταν θα πλησιάζει η στιγμή του θανάτου θα τη γνωρί­
ζετε, όπως συμβαίνει σε πολλές ουράνιες κοινωνίες. Αυτός
που πρόκειται να πεθάνει, θα επισκέπτεται προετοιμα­
σμένους εκ των προτέρων ισχυρότατους ενεργειακούς
χώρους, σαν μια φυσιολογική καθημερινότητα, χωρίς
τίποτε πένθιμο ή τραγικό. Θα μοιάζει περισσότερο με προ­
ετοιμασία για κάποιο μακρινό ταξίδι και πολύ λιγότερο με
θάνατο, αφού θα μπορεί να συνοδεύεται κατά βούληση
από τα οικεία του πρόσωπα μέχρι τον ενεργειακό χώρο,
για αποχαιρετισμό και κατευόδιο για τη νέα του ζωή.
Όταν εισέρχεται στο κατάλληλο σημείο του ενεργειακού
χώρου αμέσως περιβάλλεται από πυκνό στρώμα κυανού
αιθέρα [Οργόνης] ώστε το σώμα να αντέχει σε στις τερά­
στιες θερμοκρασίες και συγκρούσεις που προκαλούν οι
κοσμικές πηγές ενέργειας.
Κατόπιν πάνω στον κυανό αιθέρα επικάθεται η πα­
νίσχυρη Ιώδης Φλόγα του συμπαντικού πνεύματος και
τον καλύπτει τελείως. Η φλόγα αυτή λόγω των υψηλών
δονήσεων της, δημιουργεί τεράστιες δυνάμεις οι οποίες
αποϋλοποιούν τον άνθρωπο, που έχει προετοιμαστεί για
τον θάνατο του.
Στη συνέχεια η ψυχή του περνά από τον Άδη, για να

262
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

υποστεί όλες τις διαδικασίες του καθαρτηρίου πυρός και


κατόπιν οδηγείται στο σημείο τομής όλων των παραλλή­
λων όπου θα κάνει τις επιλογές της, εάν θα σταματήσει
τον κύκλο των ενσαρκώσεων της, ή εάν θα αποφασίσει
να επιστρέψει πίσω. Στην περίπτωση της επιστροφής οι
οικείοι του εκλιπόντος θα μπορούν να περιμένουν την
επιστροφή του λόγω της μακροζωίας τους. Ερχόμενος
πάλι στη ζωή ανεξάρτητα αν έχει επιλέξει νέους γονείς ή
όχι, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους προηγούμενους
γονείς όπως και οι γονείς το πρώην τέκνο τους.
Άτομα που εγκληματούν και σκορπούν δυστυχία και
άτομα πολύ κακού και δύστροπου χαρακτήρα, που κατα­
πατούν τον ηθικό νόμο, και διακόπτουν όλες τις γέφυρες
επικοινωνίας με το θείο και προκαλούν δυστυχία στο
περιβάλλον τους ή στον κόσμο, υφίστανται περισσότερες
δοκιμασίες εξιλέωσης. [Είναι τα άτομα εκείνα για τα οποία λέει ο
λαός ότι «Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο».]
Τα άτομα αυτά έχουν πάψει να ζουν πολύ πριν πεθάνουν
και προσμετρώνται σαν αρνητικές οντότητες του σύμπα­
ντος, γιατί οι επισωρευθείσες κακίες δεν τους επιτρέπουν
τη διαδικασία της σύντομης εξιλέωσης των ψυχών τους. Οι
ψυχές αυτές από ένα σημείο και μετά αποχωρίζονται από
το πνεύμα και ακολουθεί ο δεύτερος θάνατος. Τότε μόνες
και χωρίς συνείδηση, οδεύουν για τα σημεία καθαρμού,
εξιλέωσης και δοκιμασιών.
Από την ψυχή αυτή αφαιρείται η ιδιότητα της αθανασίας
προκειμένου να υποστεί τις βαρείες δοκιμασίες καθαρμών

263
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σε ειδικούς χώρους εξιλέωσης.»


Ο νόμος αυτός ονομάζεται ψυχικός θάνατος, ο
οποίος όμως δεν αποστερεί τη μετά από μακρόν χρο­
νικό διάστημα νέα ενσάρκωση για μια νέα ευκαιρία
εξιλέωσης.

Ψυχή
Πάνω στο θέμα της ψυχής ενέσκηψαν με σοβαρό­
τητα πολλοί Έλληνες σοφοί και φιλόσοφοι, όπως ο
Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Πλωτίνος,
ο Πυθαγόρας και άλλοι.
Η μελέτη της ψυχής παραμένει και σήμερα όπως
και στο παρελθόν ένα μυστήριο, απλησίαστο από το
ανθρώπινο μυαλό, που αδυνατεί να εισχωρήσει στα
μυστικά της δημιουργίας.
Ο Ιεροφάντης των μυστηρίων δίδασκε.
«Με τη μύηση, η ψυχή μπορεί να καθαριστεί και να
θυμηθεί προηγούμενες ενσαρκώσεις της και να συμμετά­
σχει εκ των προτέρων στις μεγάλες αλήθειες του άλλου
κόσμου.
Ήρθαμε με τη θέληση μας στη ζωή για να δοκιμαστού­
με, να διδαχτούμε και ν' ανέβουμε σε ανώτερα επίπεδα
φωτός.
Απαγορεύονται οι απουσίες από το σχολείο της ζωής
και η διακοπή της φοίτησης με τη δική σας θέληση.
Ότι δεν κάνουμε σε τούτη τη ζωή επιστρέφουμε και
πάλι να το ολοκληρώσουμε, όσες δυσκολίες και αν μας

264
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

περιμένουν.
Όταν γεννιέται ο άνθρωπος φέρνει μαζί του όλο το
πρόγραμμα της αποστολής που έχει να εκπληρώσει. Όσοι
καταφέρνουν να θυμηθούν την αποστολή τους αυτή, ξέ­
ρουν το έργο που έχουν να επιτελέσουν στη γη μέχρι τη
στιγμή που θα φύγουν και πάλι στην ουράνια αφετηρία
τους.
Η ψυχή ενσαρκώνεται για να μεταφέρει τις εμπειρίες
των ουρανών στη γη και πεθαίνοντας μεταφέρει στους
ουρανούς τις εμπειρίες της γης.
Κατά τις ενσαρκώσεις που ακολουθούν υπάρχουν
στιγμές έκστασης, όπου αναδύονται μνήμες, οι οποίες
οδηγούν την ψυχή σε υπερβατικές καταστάσεις, στις
οποίες ο άνθρωπος θυμάται όλο το παρελθόν του, γήινο
και ουράνιο.»

Στην εποχή μας το μετά θάνατο ταξίδι της ψυχής


παρουσιάζεται εφιαλτικό, πολύπλοκο και τρομακτικό,
από τους ψευδείς θρησκευτικούς μύθους. Το ιερατείο
επινόησε έναν αιμοβόρο θεό και μύθους γεμάτους
σκληρότητα και εμπάθεια, με τους οποίους επιδιώκει
τον απόλυτο έλεγχο της ψυχής, για την εκμετάλλευση
και τον έλεγχο των ζωντανών.
Αυτό που επιτείνει τη σύγχυση και τις θρησκευτι­
κές αυθαιρεσίες, είναι η άρνηση του επιστημονικού
κατεστημένου να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της
ψυχής και έτσι η θρησκεία κατέλαβε όλο τον χώρο

265
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

που σχετιζόταν με αυτή.


«Όταν η ψυχή του ανθρώπου εγκαταλείπει το σώμα με
τον θάνατο, πρέπει να φύγει από τη γήινη ατμόσφαιρα,
για να μην μολυνθεί από τις αναθυμιάσεις της αρνητικό-
τητας που εκπέμπει ο πλανήτης σας.
Την παραλαμβάνει η συνοδός οντότητα, η οποία έχει
αποστολή να κατευθύνει τις κινήσεις της και να την οδη­
γήσει με ασφάλεια στον προορισμό της.
Για να μην φορτιστεί με την αρνητική ενέργεια της Γαίας,
την περνά μέσα από το φως της κυανής φλογός, ώστε να
καταστεί απρόσβλητη από κάθε αρνητική μόλυνση.»
Σε ερώτηση τι σημαίνουν οι σαράντα ημερών προ­
ετοιμασίες της ψυχής μετά τον θάνατο και τι πορεία
ακολουθεί μας απάντησαν:
«Το πορφυρούν πυρ, είναι αυτό που συντηρεί τη ζωή
και το ιόχρουν πυρ ενισχύει το ενεργειακό φως της ψυχής
μετά τον θάνατο.
Όταν η ψυχή αποχωρίζεται το σώμα, πυροδοτείται ο
ενεργειακός στρόβιλος της από το ιώδες πυρ. Διευκολύ­
νεται η αναχώρηση της με τον εντοπισμό των διαύλων
φυγής, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσει για να συνε­
χίσει το ουράνιο ταξίδι της.
Οι φωτεινοί ουράνιοι δίαυλοι που χρησιμοποιούν οι
ψυχές μετά τον θάνατο τους, είναι αυτοί που συνδέουν
τη Γαία με τους αστερισμούς του Σειρίου, Ωρίωνα και
Κάνωπος. Είναι πάμφωτοι σαν θάλασσα φωτός, η οποία
δημιουργεί ανάλαφρα αισθήματα χαράς, ευδαιμονίας,

266
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

ευτυχίας και αγαλλίασης στις ψυχές που τους διατρέχουν.


Η ψυχή στα αρχικά στάδια και μέχρι να τελειώσει τις δια­
δικασίες κρίσεως του Ωριωνα, είναι ενδεδυμένη το ένδυμα
που αγαπούσε όταν ζούσε στον υλικό κόσμο της Γαίας.
Στο διάστημα αυτό των σαράντα ημερών δεν θέλει να
πιστέψει ότι πέθανε το υλικό σώμα.
Οι κινήσεις της περιορίζονται κυρίως μεταξύ της οικίας
της, στα μέρη όπου έζησε ευχάριστες καταστάσεις και
του μνήματος. Όταν βλέπει τ' αγαπημένα της πρόσωπα
να λυπούνται για τον χαμό της απορεί με τη λύπη τους.
Η θλίψη αυτή ταράζει την ψυχή. Την αφυπνίζει από τον
λαμπρό κόσμο που ζει και σκιάζει τα φωτεινά όνειρα της.
Τη δονεί δυσάρεστα και καταλαμβάνεται από δυσφορία.
Υποχρεώνεται να θυμηθεί τη γήινη ζωή της και να συνει­
δητοποιήσει την κατάσταση του θανάτου της και πολλές
φορές της γεννιέται η επιθυμία της επιστροφής. (Το νερό
της Λήθης το πίνει μετά τις σαράντα ημέρες).
Οι συγγενείς πρέπει να θυμούνται τον νεκρό και να του
αποστέλλουν νοητικά μηνύματα αγάπης που υποβοηθούν
τη γαλήνια διαμονή στα φωτεινά πεδία. Έτσι εξαλείφεται
από την ψυχή η θλίψη και ο πόνος.
Τα κλάματα, τα μνημόσυνα, η λύπη και η μαύρη ενδυμα­
σία των συγγενών, είναι δεσμά που δεν αφήνουν την ψυχή
να πετάξει ελεύθερα προς την ουράνια ευδαιμονία.
Τα μαύρα ρούχα απωθούν την ψυχή του νεκρού και
δεν της επιτρέπουν να επικοινωνήσει με τα αγαπημένα
της πρόσωπα και φοβάται να τα πλησιάσει. Αντίθετα τα
λευκά ρούχα υποβοηθούν την επικοινωνία της ψυχής με

267
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τους οικείους της.


Η ταφή στενοχωρεί την ψυχή του νεκρού και αισθάνεται
δυσφορία όταν παρακολουθεί μέσα στο μνήμα το νεκρό
σώμα να αποσυντίθεται.
Με τα μνημόσυνα καλείται η ψυχή πάνω από το μνήμα
και την υποχρεώνουν να συμμετάσχει στη λύπη των
ζωντανών για τον θάνατο της, δημιουργώντας έτσι ανε­
πιθύμητες καταστάσεις που δεν την αφήνουν να ηρεμήσει
και να γαληνέψει.
Η αποτέφρωση των νεκρών επισπεύδει την απομά­
κρυνση της ψυχής και την απαλλάσσει από το δυσάρεστο
θέαμα της σήψης του σώματος όταν το παρακολουθεί
νεκρό μέσα στο μνήμα. Υποβοηθά την ψυχή στην εξάλει­
ψη των επιθυμιών της για επιστροφή στην επίγεια ζωή και
αυτό επισπεύδει το ουράνιο ταξίδι της.
Το σκόρπισμα της στάχτης σε μέρος που αγαπούσε η
ψυχή, την υποχρεώνει να το πάρει απόφαση ότι πρέπει να
φύγει, αφού δεν υπάρχει ο τάφος με το νεκρό σώμα για να
τρομάζει το ξύπνημα της.»

Όσοι αγαπήθηκαν πνευματικά σε τούτη τη ζωή και


συνδέονται με συγγένεια αίματος, ή έρωτα, ή φιλία, ή
αλληλοβοήθεια, κάποτε θα ενσαρκωθούν ξανά στη γη
με συγγενικούς δεσμούς οικογενείας. Αυτοί αναγνω­
ρίζονται και στην άλλη ζωή.
Μετά τον θάνατο, το πνεύμα και η ψυχή είναι
συνδεδεμένα και αναγνωρίζουν φίλους και συγγενείς

268
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

στον χώρο των ψυχών. Οι δεσμοί αίματος φιλίας και


αγάπης δεν είναι σωματικοί, αλλά νοητικοί και συ­
ναισθηματικοί και διατηρούνται και μετά τον θάνατο.
Θυμόμαστε όλους όσους μας αγαπάνε, αλλά δεν θα
θυμόμαστε ποτέ τους εχθρούς μας ή αυτούς που μας
πόνεσαν πολύ.
Ο σταυρός του Γολγοθά που τοποθετούν οι ιερείς
πάνω στο φέρετρο, δημιουργεί προβλήματα καθυ­
στέρησης στη μετενσάρκωση, σε αντίθεση με τον
ισοσκελή σταυρό του Διός που την υποβοηθά.

Μετενσάρκωση
Οι άρρητες γνώσεις των προγόνων μας σχετικά
με τη μετενσάρκωση και επαναγέννηση, σύμφωνα
με τον συμπαντικό νόμο, θα μας βοηθήσουν να
απαλλαγούμε από τις αυταπάτες του υλισμού και να
ασχοληθούμε με τις υπερβατικές και ψυχολογικές
αναζητήσεις μας. Η μετενσάρκωση ή επαναγέννηση,
ήταν αρχαία Ελληνική δοξασία και κοσμικός νόμος
για τις περισσότερες θρησκείες της ανατολής.
Αν πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι η κορωνίδα και
η τελειότητα του σύμπαντος, τότε είμαστε παράλογοι
και εκτός πραγματικότητας.
Η χριστιανική θρησκεία διδάσκει ότι η ψυχή εμφα­
νίζεται από το πουθενά, ότι έχει μόνο ένα στιγμιαίο
παρόν και ένα άπειρο μέλλον, καταστρατηγώντας
όλους τους νόμους δημιουργίας των όντων με παρελ-

269
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

θόν- παρόν- μέλλον. Η χριστιανική θρησκεία στα αρ­


χικά της στάδια, δεχόταν τη μετενσάρκωση, μέχρι τον
έβδομον αιώνα. Επειδή όμως ήθελε τον απόλυτο έλεγχο
της ψυχής των πιστών και χωρίς αντιρρήσεις, αφόρισε
κάθε αντίθετη ιδεολογία και νόμισε πως έλυσε το
πρόβλημα της. Χρειάστηκαν πολλοί άγιοι[!!!] ιεράρχες
και εφτά τρισαναθέματα της Ζ' οικουμενικής συνόδου
για να αφανίσουν τη δοξασία της μετενσάρκωσης, που
είναι παγκόσμιος νόμος.
Τα νεογέννητα παιδιά τις τρεις πρώτες εβδομάδες
της ζωής τους, δεν γνωρίζουν κανένα άλλο εκτός από
τους γονείς τους και αυτούς αμυδρά, όπως μας λένε οι
γιατροί. {Αυτά διάλεξαν τους γονείς}. Όποιος ξένος τα
πλησιάσει κλαίνε γιατί τρομάζουν.
Πολλές φορές γελάνε στον ύπνο τους και βγάζουν
άναρθρες φωνούλες. Τι συμβαίνει άραγε; Κατά την
άποψη μου, τη στιγμή εκείνη το νεογέννητο ευρίσκε­
ται σε πνευματική επαφή με την ουράνια αφετηρία
του, από την οποία ξεκίνησε, και εκδηλώνει τη χαρά
του.
Ο Ιεροφάντης δίδασκε στους μύστες σχετικά με τη
μετενσάρκωση:
«Η μετενσάρκωση αποτελεί παγκόσμιο νόμο και
συνεχίζεται αιώνια, όπως αιώνιες είναι η δημιουργία και
η ζωή.
Η λειτουργία του νόμου αυτού εκφράζει τη θεϊκή
αγάπη, δίνοντας συνεχώς στον άνθρωπο ευκαιρίες

270
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

βελτίωσης και ανόδου σε ανώτερα επίπεδα φωτός. Όλοι


ενσαρκωνόμαστε χιλιάδες φορές με τη θέληση μας, μέχρι
να ανέλθουμε στα μακάρια πεδία.
Οι μετενσαρκώσεις σταματούν μόνο όταν η ψυχή το
θελήσει, γιατί μένει ικανοποιημένη από το επίπεδο φωτός
στο οποίο βρίσκεται, ή έχει φθάσει στην τελειότητα και
ξαναγυρνά κοντά στον παγκόσμιο νου.
Αυτός που πεθαίνει σε παιδική ηλικία μπορεί να μην
πρόλαβε να μολυνθεί από τα ελαττώματα του κόσμου, ή
να προστατεύτηκε από την κακή χρήση του χρόνου της
ζωής, αλλά έχει πρόβλημα στην απόκτηση πείρας και
παιδείας για την υποβοήθηση της ψυχής του.
Η ευαρέσκεια του δημιουργού προς τον άνθρωπο κατά
την ενσάρκωση, εκφράζεται με τη σφραγίδα της λήθης
που τοποθετεί σε αυτόν, για να μη θυμάται τις προηγού­
μενες ενσαρκώσεις του. Αν θυμόταν δεν θα μπορούσε να
ευτυχήσει στην παρούσα ζωή και να αντέξει το βάρος
των αναμνήσεων ανεπιθύμητων καταστάσεων του πα­
ρελθόντος.
Η ανάδυση των αναμνήσεων μιας ψυχής πολλές φορές
παραχωρείται σαν χάρη του δημιουργού, σε άτομα, που
πρέπει να αφυπνιστούν για να θυμηθούν την αποστολή
έχουν να εκτελέσουν.
Η ψυχή είναι θεϊκή έκφραση και γι αυτό δεν μπορούμε
να την κατανοήσουμε. Σαν έκφραση του θεού είναι
αιώνια και προϋπήρχε της υλικής δημιουργίας. Το υλικό
σώμα είναι μόνο ο σαρκικός φορέας για μια μορφή δοκι-

271
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

μασίας της ψυχής και το εγκαταλείπει όταν πρόκειται να


αναχωρήσει για το ουράνιο ταξίδι της.»

Η έρευνα ενός υπερβατικού θέματος ή μιας δοξασίας


δεν προεξοφλεί ότι ο ερευνητής θα βρει τις αποδείξεις
που θέλει και χρειάζεται. Η ψυχή είναι τμήμα της θε­
ϊκής ουσίας· δεν μπορούν να υπάρξουν χειροπιαστές
αποδείξεις που να βεβαιώνουν την ύπαρξη της. Είναι
σαν ζητάμε αποδείξεις για τον θεό.
Το να αρνούμαστε τη μετενσάρκωση μόνο από
θρησκευτικό φανατισμό δεν προάγουμε την αλήθεια,
γιατί ολόκληρη η φύση που μας περιβάλλει αναγεν-
νάται συνεχώς.
Μήπως ο χριστιανισμός δίνει πειστικές απαντήσεις
με το δόγμα του για τους άχαρους παραδείσους, τα
μαρτύρια της κόλασης ή για την πολυδιαφημισμένη
αλλά αναπόδεικτη ανάσταση νεκρών που ευαγγελί­
ζεται;
Η επιστήμη δίνει υλιστικούς ορισμούς της ψυχής και
αντί να προσφέρει βλάπτει. Στα ανώτερα υπερβατικά
πεδία υπάρχει η επαναγέννηση και είναι θέμα ενεργει­
ακών διαδικασιών.
«Η επαναγέννηση σε πεδία αραιώσεων γίνεται από
την επιθυμία της οντότητας να ανανεώσει το ενεργειακό
περίβλημα της ψυχής της.
Αυτός που πρόκειται να επαναγεννηθεί προεπιλεγεί
τους γονείς του με προσοχή και πάντα σε συνεννόηση μαζί

272
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

τους, για να σχηματίσουν τη μορφή που αυτός ο ίδιος έχει


επιλέξει. Η επαναγέννηση του ανθρώπου συντελείται με
την εκπομπή νιονικής ενέργειας του εγκεφάλου των δύο
γονέων, πάνω στο αιθερικό πεδίο. Εμφανίζονται δύο έντο­
νες κυανές φλόγες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους μόλις
γίνει εκπομπή της νιονικής ενέργειας του προς αναγέν­
νηση ανθρώπου. Τότε εμφανίζεται μια τρίτη πιο έντονη
φλόγα που είναι η μέλλουσα να αναγεννηθεί ψυχή. Πάνω
σε αυτή προβάλλεται όλο το αρχείο νόησης των γονέων
και του μελλοντικού τέκνου με νιονικές ακτίνες.
Μέσα από την τριπλή φλόγα και σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, εμφανίζεται το υπερβατικό σώμα του νεογέν­
νητου τέκνου το οποίο πρέπει να βιώσει μια μικρή περίοδο
προσαρμογής στις συνθήκες του ενεργειακού πεδίου που
ζει και κατόπιν συνεχίζει να ζει κανονικά τη ζωή του.
Στις περιπτώσεις αυτές το άτομο γεννιέται σοφό, γιατί
έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στη νέα του ζωή όλες
τις εμπειρίες του παρελθόντος που βρίσκονται καταχωρη­
μένες στην ουδετέρα υπόφυση του δικού του εγκεφάλου,
αλλά και των γονέων του και τις οποίες κληρονόμησε.
Μπορεί πριν αναγεννηθεί να παραδίδει στο κοσμικό
αρχείο φύλαξης όλο το αρχείο των ασχολιών της ζωής του
και να το παραλαμβάνει με την αναγέννηση του ώστε να
είναι σε θέση να συνεχίσει τις ίδιες ασχολίες στη νέα του
ζωή εφ' όσον το επιθυμεί.
Τον ίδιο τρόπο δημιουργίας εφαρμόζουν πολλοί εξωγή­
ινοι ανεπτυγμένοι πολιτισμοί τους σύμπαντος, που έχουν

273
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

μελετήσει τον τρόπο αναγέννησης των υπερβατικών


οντοτήτων.»

Καθένας από εμάς πολλές φορές έχει βιώσει τις δικές


του εμπειρίες που βρίσκονται έξω από τα όρια αντίλη­
ψης των αισθήσεων του. Η παραπάνω επαναγέννηση
δεν έχει καμία σχέση με τη γέννηση που γνωρίζουμε
εμείς σήμερα και ίσως στο κοντινό μέλλον να γίνει
μια γήινη πραγματικότητα. Μοιάζει περισσότερο με
στιγμή προσμονής και άφιξης αγαπημένου επισκέπτη
που έλειπε σε ταξίδι, παρά με γέννηση ανθρώπου.
Όλα αυτά γράφονται για να κατανοήσουμε την
ψυχή μας και να τη βοηθήσουμε στην άνοδο της στον
φωτεινό κόσμο του σύμπαντος, για να μην βρεθεί
άστεγη.
Το υλικό σώμα δεν θεωρείται σπουδαίο τμήμα του
συμπαντικού οργανισμού, αλλά μόνο η ψυχή. Εμείς
του δώσαμε μεγάλη αξία γιατί πολώσαμε την ύπαρξη
μας στην ύλη και αδιαφορήσαμε για το πνεύμα.

Συνοδός Οντότητα ή Φύλακας Αγγελος


Ο μύστης πρέπει να είναι σε θέση να αποκαθιστά
επαφή κατά βούληση με τη συνοδό οντότητα του και
να τη συμβουλεύεται όταν απαιτείται. Η οντότητα
αυτή είναι ο φύλακας άγγελος, τον οποίο πήρε από
την παράδοση μας η χριστιανική θρησκεία. Στο μήνυ­
μα που πήραμε έλεγε σχετικά:

274
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

«Η Συνοδός Οντότητα είναι οντότητα φωτός υψηλής


συχνότητας. Αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σκέψεις και
δίνει νοητικά απαντήσεις. Βρίσκεται πάντα κοντά σας,
παρέχει προστασία και γνώσεις που τις αντλεί από το
κοσμικό αρχείο, στο οποίο έχει πρόσβαση. Είναι η πηγή
της έμπνευσης και της γνώσης σας. Αυτή κατευθύνει τις
σκεπτομορφές προς σε εσάς και τις μεταβιβάζει στον
εγκέφαλο σας.
Ο κάθε άνθρωπος με την υλική σύλληψη του στη Γαία,
αυτόματα προσελκύει και τη συνοδό οντότητα, που είναι
συνοδός της ψυχής του.
Η ψυχή επιλέγει την οντότητα και αυτή από την επιθυμί­
α της να διαμορφώσει έναν τέλειο ανθρώπινο χαρακτήρα,
δέχεται την πρόσκληση. Τη συνοδεύει στη Γαία με πολύ
μεγάλη ευχαρίστηση, για να τη βοηθήσει να ανταποκριθεί
στο σχέδιο της δημιουργίας ή για βελτίωση ή για εκτέλεση
κοσμικής αποστολής που πιθανόν έχει αναλάβει η ψυχή.
Η συνοδός οντότητα είναι πάντα παρούσα σε κάθε
στιγμή, για παροχή βοηθείας στον άνθρωπο όταν απαι­
τηθεί. Πλην της παροχής προστασίας, οι οντότητες αυτές,
εκπέμπουν συνεχώς κύματα φωτός στον άνθρωπο για
θετικό επηρεασμό, ενδυνάμωση των προσπαθειών του
και βελτίωση του χαρακτήρα του».
Και ο Ιεροφάντης δίδασκε στον υποψήφιο μύστη:
«Η θεία πρόνοια και ευαρέσκεια τον δημιουργού προς
τον άνθρωπο εκδηλώνεται με τον φύλακα άγγελο που
του παρέχει προστασία.

275
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του ανθρώπου, από


την εποχή που οι θεοί κατοικούσαν στη γη, οι συνοδοί
οντότητες ήταν συνεχώς ορατές, ονομαζόταν ουράνιοι
δάσκαλοι και συμβίωναν αρμονικά με τους ανθρώπους.
Όταν οι θεοί έφυγαν στους ουρανούς, έμειναν οι δά­
σκαλοι για να διδάξουν στους ανθρώπους την ουράνια
γνώση. Επικοινωνούσαν νοητικά και καταλάβαινε ο ένας
τις προθέσεις και τις σκέψεις του άλλου με το βλέμμα.
Τη νύχτα οι δάσκαλοι και οι άνθρωποι ήταν ορατοί γιατί
φεγγοβολούσαν. Συνομιλούσαν πιο πολύ με τη σκέψη και
την όραση και λιγότερο με την ομιλία.
Ήταν η εποχή της θεϊκής διαπαιδαγώγησης, όπου οι
άνθρωποι κατευθυνόταν από την ανώτατη πνευματική
συνειδητότητα. Ήταν μακροβιότατοι, ζούσαν οκτώ
αιώνες και το γεγονός του θανάτου τους άφηνε τελείως
αδιάφορους. Απλά άλλαζε το περίβλημα της η ψυχής
και αναχωρούσε για τη συμπαντική της εκπαίδευση, έως
ότου επιστρέψει και πάλι φορώντας νέο σώμα.
Αργότερα ο κόσμος απώλεσε τις δυνατότητες αυτές,
διότι ο πλανήτης κάτω από την επίδραση του κακού
άρχισε να παρακμάζει και να πέφτει σε πολύ χαμηλά
επίπεδα πνευματικής και νοητικής ζωής.
Μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ο ανθρώπινος
εγκέφαλος έχασε τη λάμψη του και οι ικανότητες του
ατόνησαν, από την αλλαγή σύνθεσης της ατμοσφαίρας
και διαφοροποίησης των γεωλογικών συνθηκών.
Πολλές άρρητες γνώσεις θα σας αποκαλυφθούν όσο

276
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

συνεχίζεται η μύηση σας στα μυστήρια.»


Δυστυχώς η ανθρωπότητα σήμερα παρουσιάζει χα­
μηλότατο βαθμό πνευματικής εξέλιξης και οδηγείται
στην αυτοκαταστροφή, αν και ο δημιουργός έδωσε
στους ανθρώπους όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται, για να ζουν αρμονικά και να μπορούν να
εκπληρώσουν την ουράνια αποστολή τους στη γη.

Επόπτης Μύστης.
Δεύτερος Βαθμός Μύησης
Η μύηση στον δεύτερο βαθμό ήταν η πιο σημαντική
και από αυτήν εξαρτιόνταν η συνέχιση ή όχι των
επομένων βαθμών μύησης. Στον βαθμό αυτό γινόταν
ο έλεγχος αντοχής της ψυχής και του πνεύματος, των
πόθων και των παθών, των συγκινήσεων και των
αδυναμιών του μύστη και η μεγάλη αποκάλυψη του
θείου.
Με τις ψυχοσωματικές δοκιμασίες επιβεβαιωνόταν
η συνδρομή της ψυχής από τις δυνάμεις του ουρανού,
στην προσπάθεια της να πετύχει το ποθούμενο απο­
τέλεσμα, που θα καταξίωνε τον άνθρωπο σαν Μύστη
Επόπτη.

Προετοιμασία
Η δοκιμασία του Μύστη Επόπτη, άρχιζε μετά από
ένα έως και πέντε χρόνια από την απόκτηση του

277
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

βαθμού του μύστη. Στο διάστημα αυτό μπορούσε να


επισκέπτεται τα ιερά στα οποία θα τον μυούσαν και να
του γινόταν από το ιερατείο ειδική διδασκαλία για τα
μυστήρια ώσπου να έρθει ο χρόνος των δοκιμασιών.
Πριν την έναρξη μύησης στον δεύτερο βαθμό ο
Μέγας Ιεροφάντης ανακοίνωνε τα ονόματα αυτών
που έπρεπε να αποχωρήσουν από τα μυστήρια, γιατί
είχαν απορριφθεί λόγω κακής διαγωγής σαν μύστες.
Όσοι Μύστες κρινόταν κατάλληλοι για να αποκτή­
σουν τον ανώτερο βαθμό, επί εννέα ημέρες ζούσαν
μέσα στον χώρο των ιερών και ετοιμαζόταν για τη
μεγάλη μύηση και τις δοκιμασίες, με καθαρμούς,
προσευχές και νηστείες. (Από 15 εως και 23 Σεπτεμβρίου για
τα Ελευσίνια Μυστήρια].
Αντιπαρέρχομαι τις ανούσιες τυπολατρίες των
μυστηρίων γιατί υπάρχουν σε πάρα πολλά κείμενα,
για όποιον ήθελε να ασχοληθεί με αυτές. Στον ανα­
γνώστη θα παρουσιάσω την άρρητη γνώση των μυ­
στηρίων και τις διαδικασίες εκείνες που μετουσίωναν
τον άνθρωπο μύστη σε υπεράνθρωπο, σε συνομιλητή
των θεών.

Την παραμονή ενάρξεως των τελετών των μυστη­


ρίων, οι υποψήφιοι μύστες εισερχόταν στον φυλασσό­
μενο περίβολο των ιερών με τη συνοδεία των ιερέων
εξηγητών, για να παρακολουθήσουν τις εορτές και τις
τελετουργίες.
Γινόταν σωματικός καθαρμός και οδηγούντο από τον

278
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

ιεροκήρυκα στο ιερό άλσος, μέσα στο οποίο υπήρχε ο


Ειδικός Ναός των Μυστηρίων ή Τελεστήριο ή Ανάκτο­
ρο ή Μέγαρο ή Ιερό, για τις ψυχοσωματικές δοκιμασίες
που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της αντοχής του
μύστη.
Ο Ιεροκήρυκας συμβούλευε τους μύστες για το τι
έπρεπε να προσέξουν στη διάρκεια των δοκιμασιών.
Προηγουμένως οι μύστες είχαν νηστεύσει επί εννέα
ημέρες και είχαν εξομολογηθεί στον Ιεροφάντη παρα­
πτώματα που είχαν διαπράξει, για το διάστημα των
ετών που είχαν γίνει μύστες.
Ακολουθούσε ο καθαρμός με νερό, στη θάλασσα ή
σε ποτάμι, με εντολή του Ιεροφάντη. Κατόπιν τους
έδεναν μια κίτρινη κορδέλα στο δεξί χέρι και πόδι και
τους έλεγαν «Ψάξε να βρεις την αλήθεια».
Μέχρι την έναρξη των δοκιμασιών, οι υποψήφιοι
προετοιμαζόταν ψυχολογικά, προσεύχονταν, διαλο­
γίζονταν, επικαλούνταν τους θεούς, επιχειρούσαν την
αποκατάσταση επαφής με το θείο ενώ οι ιερείς τους
συμβούλευαν συνεχώς να παραμένουν ψύχραιμοι.
Μόλις έπεφτε το σκοτάδι γινόταν ο τελευταίος
καθαρμός με ζεστό νερό, άλλαζαν ρούχα και φορού­
σαν καθαρούς κατάλευκους χιτώνες, σαν ένδειξη της
καθαρότητας της ψυχής τους.
Δειπνούσαν με ψωμί και σταφύλια, έπιναν νερό και
τους οδηγούσαν στο άβατο του ναού όπου θα κοιμό­
ταν τη νύχτα.

279
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Με το χάραμα της ημέρας, ο ιερέας του ναού φώναζε:


«Εκάς οι βέβηλοι» που σήμαινε ότι έπρεπε να απο­
μακρυνθούν οι τυχόν αμύητοι. Στη συνέχεια γινόταν
ο πρωινός καθαρμός και συμπροσευχόταν ιερείς και
μύστες.
Η μύηση του δευτέρου βαθμού περιλάμβανε τρία
στάδια: ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ - ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ - ΤΑ
ΔΕΙΚΝΥΜΕΝΑ.
Ο Μέγας Ιεροφάντης έκανε την έναρξη των διαδι­
κασιών της μύησης με τα λεγόμενα.

Λεγόμενα
Οι μύστες έμπαιναν στον ναό στεφανωμένοι με
στεφάνι μυρτιάς σιωπηλοί και με σεβασμό αφού απα­
γορευόταν η ομιλία.
Όταν έμπαιναν στον χώρο του ναού έβλεπαν τον
χορό των ιερειών [ιεροφαντισσών] που φορούσαν
λευκούς πέπλους να περνά από μπροστά τους, ήταν
στεφανωμένες με στεφάνια κισσών και έψαλλαν:
«Ω υποψήφιοι των μυστηρίων. Να εσείς βρίσκεστε
πλέον στο κατώφλι της Περσεφόνης (θεά του Αδη). Θα
δείτε πράγματα εκπληκτικά. Αυτά που θα ιδούν τα μάτια
σας δεν θα τα πιστεύετε. Θα μάθετε ότι η παρούσα ζωή
δεν είναι παρά ένας ιστός απατηλών και συγκεχυμένων
ονείρων. Ο ύπνος που σας αγκαλιάζει, με μια σκοτεινή
ζώνη, παρασύρει τα όνειρα σας και τις ημέρες σας σαν
επιπλέοντα ναυάγια που χάνονται από τα μάτια σας.

280
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Πιο πέρα απλώνεται η ζώνη του αιωνίου φωτός. Είθε η


Περσεφόνη να σας λυπηθεί και να σας δείξει η ίδια, πως
θα περάσετε το ποτάμι του σκότους και θα φθάσετε ως το
θείο φως της γνώσης.
Το παρόν, δεν είναι παρά ένα μοιραίο όνειρο. Το πα­
ρελθόν και το μέλλον, αυτά μόνον υπάρχουν. Μάθετε να
θυμάστε».
Κατόπιν άρχιζε η διαδρομή ενημέρωσης στους
χώρους του ιερού που θα γινόταν η μύηση και επιβαλ­
λόταν η απόλυτη σιγή.
Από την ειδική κρύπτη έβγαζαν τα ιερά πέτρινα
βιβλία των μυστηρίων που περιείχαν θεϊκές και υπε-
ρουράνιες γνώσεις.
Τα βιβλία αυτά ήταν αντίγραφα των 42 βιβλίων της
Δημιουργίας του κόσμου που είχαν γραφεί από τον
θεό Ερμή τον Τρισμέγιστο, που έζησε σαν κυβερνήτης
της Αιγύπτου, πολύ πριν το 15.000πΧ.
Περιείχαν πολλές ουράνιες γνώσεις για τη δημι­
ουργία του σύμπαντος και του ανθρώπου, που τις
παρουσίασε αυτούσιες ο Μωυσής σαν δικές του στην
εβραϊκή βίβλο, πολλές χιλιάδες χρόνια αργότερα.
Τα βιβλία αυτά ήταν γραμμένα στη σφηνοειδή γραφή
και τα μετάφρασε γύρω στο 4000 π.Χ στην ιερατική
γραφή ο ιερέας Βούτης ή Βάτης της θεάς Αθηνάς στην
Αθήνα για να γίνουν προσιτά στο ιερατείο.
Ο Ιεροφάντης διάβαζε τα βιβλία, που ήταν γραμμέ­
να στην ιερατική γλώσσα, δυνατά, γιατί μόνο αυτός

281
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

μπορούσε να τα διαβάζει και τα οποία αναφερόταν:


• Στους θεούς και τη δημιουργία.
• Στις γνώσεις περί αόρατου κόσμου και υπερβατι­
κών οντοτήτων.
• Στη γένεση των κόσμων και το τέλος αυτών.
• Στην ουράνια αποστασία και τη γένεση του κακού.
• Στα Ηλύσια πεδία και τα Τάρταρα.
Ενώ μια απόκοσμη φωνή ακουγόταν να λέει:
«Ο θάνατος δεν ξεχνά, έρχεται πάντα στην ώρα του
για να οδηγήσει την ψυχή στη δικαία κρίση του υψίστου
θεού, που είναι ο Ζευς.»
Όταν ο Μέγας Ιεροφάντης τελείωνε την ανάγνωση
των βιβλίων έλεγε:
«Για τους αμύητους κλείστε τις πόρτες. Απευθύνω
τους λόγους αυτούς σε όσους πρέπει να με ακούσουν.
Θα μάθετε την αλήθεια και μη φοβηθείτε. Δεν υπάρ­
χουν πολλοί θεοί. Υπάρχει μόνον ένας θεός, αθάνατος,
αιώνιος, αυτογέννητος, δημιουργός των πάντων. Είναι
πανταχού παρών. Βλέπει, ακούει και παρακολουθεί τα
πάντα.
Κανένας θνητός δεν μπόρεσε να αντικρίσει το μεγαλείο
του θεού χωρίς να αφανιστεί από το αγέννητο πυρ. Αυτός
ο θεός είναι ο Ζευς, ο μέγιστος των θεών, ο πατέρας θεών
και ανθρώπων και κατοικεί στους ουρανούς. Να θυμάστε
τα λόγια μου αυτά και βάλτε τα καλά στο μυαλό σας.»

Τα λεγόμενα κατά κανόνα ήταν τα αναγνώσματα των

282
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

ιερών κειμένων, εντολές και παραινέσεις του Ιεροφά-


ντη, όπως:
«Ο πόνος θα διδάξει την ψυχή σας ώστε με τη γνώση να
πετύχει την άνοδο της στη γαλήνη. Με τη μύηση θα σας
αποκαλυφθούν φοβερές αλήθειες, πρωτάκουστες και δεν
πρέπει να τις ξεχάσετε όσο θα ζείτε. Για να γίνετε τέλειοι
μύστες πρέπει να κατακτήσετε την άρρητη γνώση. Να
αγαπάτε τους συνανθρώπους σας μέχρι αυτοθυσίας και
να προστρέχετε σε βοήθεια τους όταν τη χρειάζονται.
Από τη στιγμή που θα γίνετε τέλειοι μύστες, συμμετέχετε
στο θεϊκό σχέδιο και δεν ανήκετε πλέον στον εαυτό σας,
αλλά στους άλλους.»
Και συνέχιζε:
«Ω εραστές των μυστηρίων, η ζωή σας είναι ακόμη
σκοτισμένη από την καταχνιά των παθών. Από τώρα
θα αρχίσει η πραγματική σας ζωή. Να θυμάστε πάντοτε
ό,τι θα ακούσετε. Η γέννηση είναι τρομερή καταστροφή,
γιατί μετακινεί τους ζωντανούς μεταξύ των θνητών.
Αλλοτε ζήσατε την αληθινή ζωή σε άλλους κόσμους και
σε άλλες σφαίρες φωτός. Κατόπιν σας σαγήνευσαν τα
γήινα θέλγητρα και πέσατε στην επίγεια άβυσσο, μέσα
στη φυλακή του σώματος.
Μάθετε να θυμάστε.
Μάθετε να προβλέπετε.
Μάθετε να υπομένετε.
Όσοι απερίσκεπτοι διάβηκαν την πύλη των μυστηρίων
από περιέργεια, δεν βγήκαν ζωντανοί. Πρέπει να ξέρετε

283
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ότι η μύηση μπορεί να σας στοιχίσει και τη ζωή σας. Ότι


διδαχτήκατε μέχρι τώρα για τον θάνατο, Θα το συναντή­
σετε μπροστά σας, στις δοκιμασίες της μύησης.
Οι κακοί και οι αδύναμοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους
άδικα, ενώ οι καλοί και οι δυνατοί βρίσκουν τη ζωή και
την αθανασία μέσα από τα μυστήρια. Μπήκατε σε μια
άβυσσο που οδηγεί στο φως τους ατρόμητους και τους
αδύνατους στο σκοτάδι.
Εγκαταλείψατε όσο είναι καιρός το εγχείρημα της δο­
κιμασίας, γιατί όταν προχωρήσετε, από τη στιγμή εκείνη
και μετά δεν θα μπορέσετε να οπισθοχωρήσετε.»
Εάν ο δόκιμος απαντούσε ότι θα συνεχίσει τη
μύηση, τότε ο ιεροφάντης έλεγε και επαναλάμβανε ο
χορός των ιεροφαντισσών:
«'Έτσι πεθαίνουν οι τρελοί που ονειρεύτηκαν τη γνώση
και τη δύναμη» και η φωνή επαναλαμβανόταν εφτά
φορές σαν μια απόκοσμη παράξενη ηχώ.
Κατόπιν ακουγόταν η φωνή του Ιεροφάντη να
λέγει.
«- Μην υποκύψετε στις επιθυμίες της ύλης.
- Προσπαθήστε να ανεβείτε στο φως γιατί ο κόσμος που
ζείτε είναι απατηλός και μάταιος όπως τα όνειρα.
- Σκοπός σας πλέον θα είναι να κερδίσετε τη μακαριό­
τητα και την αιωνιότητα.
- Όταν γυρίσετε πίσω στην ουράνια γαλήνη πρέπει οι
πράξεις σας να είναι τέτοιες που θα σας οδηγήσουν στο
Αιώνιο Φως.

284
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

- Προετοιμαστείτε να επιστρέψετε στην ουράνια πα­


τρίδα σας, στα μέρη που αφήσατε πίσω σας, με τη
γέννηση σας στη γη.»
Όταν τελείωναν οι παραινέσεις, ο Μέγας Ιεροφά-
ντης, καλούσε τους μύστες μπροστά στο άγαλμα της
θεότητας των μυστηρίων, να δώσουν τον τρομερό
όρκο, της σιωπής και της υποταγής, ο οποίος έλεγε:
«Καλώ μάρτυρα την Εκάτη την ακαταμάχητη βα­
σίλισσα του Άδη που ελέγχει τις ψυχές των νεκρών, ότι
δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της μύησης. Εάν από
κακόβουλες σκέψεις καταστώ επίορκος και αποκαλύψω
τα μυστικά αυτά, να επιπέσει η δικαία τιμωρία κατά των
επίορκων- περιφλεγής πυρετός να καταλάβει τα μέλη του
σώματος μου και να με οδηγήσει στον ασυγκίνητο Άδη
και στα ερέβη του Ταρτάρου και του μαύρου Αχέροντα».
Μετά τον όρκο αυτό οι μύστες ετοιμαζόταν για τα
Δρώμενα και τις δοκιμασίες του σκοτεινού λαβύρινθου
που υπήρχε στο υπόγειο του ναού των μυστηρίων.

Δρώμενα
Οι Ιεροφάντες οι σοφοί εκείνοι άνθρωποι μυστα-
γωγούσαν τους ευσεβούς διαγωγής μύστες ώστε να
τους καταστήσουν ενάρετους πολίτες με ευγενικά
αισθήματα.
Οι τελετές μύησης γινόταν νύκτα στο Τελεστήριο
για να φαίνονται μεγαλοπρεπέστερα και φοβερότερα
τα διάφορα συμβάντα.

285
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Αρχικά γινόταν περιήγηση των μυστών από τους


ιερείς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των ιερών.
Τους οδηγούσαν μπροστά στο Σπήλαιο των δοκι­
μασιών το οποίο είχε δύο πόρτες που φάνταζαν «Σαν
ανοιγμένα στόματα τεράτων της μαύρης αβύσσου».
Πάνω από την αριστερή πόρτα ήταν λαξευμένο ένα
γιγαντιαίο άγαλμα της Δήμητρας με την επιγραφή,
«Είμαι το ουράνιο φως και η πηγή των ψυχών». Πάνω
από τη δεξιά πόρτα υπήρχε το άγαλμα της Περσεφό­
νης με την επιγραφή «Είμαι ο θάνατος και κρατώ τα
μυστικά της ζωής» και ανάμεσα σε αυτά υπήρχε το
άγαλμα του Διονύσου με την επιγραφή «Είμαι η ζωή,
ο θάνατος και η αναγέννηση. Είμαι το στέμμα των
πτερύγων».
Μέσα από τις πόρτες οι βράχοι ήταν διακοσμημένοι
με τρομακτικές παραστάσεις μπροστά από τις οποίες
περνούσαν σιωπηλοί οι μύστες, και οι ιερείς τους
έλεγαν ότι αυτά τα τέρατα που έβλεπαν ζωντάνευαν
τη νύχτα.
Για να δοκιμάσουν τις ψυχικές τους αντοχές, τους
έλεγαν ότι θα έπρεπε να κοιμηθούν το βράδυ μέσα
στη σπηλιά από την οποία είχαν περάσει. Όσοι αρ­
νούνταν να διανυκτερεύσουν μέσα στη σπηλιά ή δεν
άντεχαν τις δοκιμασίες της μύησης, τους έδιωχναν και
δεν προχωρούσαν στη μύηση.
Αν παρ όλα αυτά που είδαν οι μύστες επέμεναν και
δεχόταν να κοιμηθούν στη σπηλιά για να μυηθούν στα

286
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

μυστήρια, τότε ο ιερέας τους οδηγούσε από τον περί­


βολο στις εγκαταστάσεις του ναού. Όταν έφθαναν στο
τέλος της διαδρομής τους ρώταγαν και πάλι αν ήθελαν
να συνεχίσουν.
Έπρεπε να υπάρξει τέτοια ψυχολογική πίεση και
προετοιμασία ώστε να αντέξουν το βάρος της συναι­
σθηματικής φόρτισης που προκαλείτο από τον φόβο
τη στιγμή των δοκιμασιών.
Μόλις νύχτωνε άκουγαν τον Ιεροκήρυκα των
μυστηρίων να λέγει «Πιείτε τον κυκεώνα για να λησμο­
νήσετε τις πλανεμένες αρχές τον κόσμου που ζούσατε».
Έπιναν το ζεστό ποτό κυκεώνα που περιείχε, χυμό
χορταρικών, μέλι, αλεύρι, άκρατο οίνο, και έτρωγαν
ψωμί. Κατόπιν οδηγούσαν τους υποψήφιους μύστες
σε μυστικό σημείο του ιερού δάσους για να παρακο­
λουθήσουν τα ιερά δρώμενα. (Εικονική αναπαράσταση της
αρπαγής της Περσεφόνης από τον θεό του Αδη τον Πλούτωνα].
Όταν τελείωναν τα ιερά δρώμενα, καθώς ήταν
ακόμα σκοτάδι, άναβαν πένθιμοι πυρσοί ανάμεσα στα
κυπαρίσσια και οι μύστες αποχωρούσαν με απόλυτη
σιγή. Οι ιέρειες των μυστηρίων κινούταν σαν σκιές
κάτω από τα κυπαρίσσια, έψαλλαν πένθιμα άσματα
και αναφωνούσαν «Ω! Περσεφόνη, Ω! Περσεφόνη»
και μια απόκοσμη φωνή, σαν να ερχόταν από τον
κάτω κόσμο, απόμακρη και τρομαγμένη έλεγε «Μάνα
μου, σώσε με, μάνα μου».
Κατόπιν τους οδηγούσαν στο δώμα μέσα στο οποίο

287
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

υπήρχε στρωμένη μια ερωτική κλίνη και ο Ιεροκήρυκας


τους έλεγε:
«Η δημιουργία είναι το δώρο του θεού στον άνθρωπο
και η ζωή μια προσφορά του ανθρώπου προς τον θεό. Η
ζωή, ο θάνατος και η ανάσταση, είναι η ώθηση της ψυχής
στην υπέρτατη αθανασία σαν ανταμοιβή για τις ενάρετες
πράξεις της.
Από σήμερα αναζητήστε την παγκόσμια ψυχή.
Η κλίνη που βλέπετε μπροστά σας είναι αυτή πάνω
στην οποία γεννηθήκατε και είναι στρωμένη για την
αθάνατη Περσεφόνη.
Μάθετε ότι όταν δύο σύζυγοι ενώνονται στον ιερό
έρωτα, μια ψυχή κατέρχεται από τον ουρανό συνοδευ­
όμενη από τον ίδιο τον θεό Έρωτα. Η γη δεσμεύει την
ψυχή για εννέα μήνες και η σελήνη την περιβάλλει με
τους μαγνητικούς κύκλους της. Έτσι λησμονεί πλέον το
ουράνιο ταξίδι της.
Ω μύστες μόνο με τα μυστήρια θα θυμηθείτε. Πρέπει
να ανοίξετε τις πόρτες της επουράνιας διαμονής, να
απογυμνωθείτε από το σώμα σας που βρέχεται από τον
εγκόσμιο ρύπο και να ενδυθείτε το αιθέριο σώμα σας. Η
ψυχή δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο με τον αγώνα της.
Είναι ελεύθερη να υπάρξει ή να μην υπάρξει, να χαθεί ή
να ανεβεί.»
Και συνέχιζε:
«Τη νύχτα αυτή θα δείτε τους πόνους της Περσεφόνης.
Έπειτα θα περάσετε το βάραθρο της Εκάτης και το στόμα

288
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

του τρόμου. Συνάξτε τις δυνάμεις σας και συγκεντρώστε


το θάρρος σας για να μείνετε στον δρόμο. Θα φθάσετε
μέχρι το κατώφλι της σελήνης, όπου η ψυχή θα εννοήσει
πλήρως την αλήθεια και θα πάρει το στέμμα των πτερύ­
γων». (Στέμμα πτερύγων· Οι Πτέρυγες του Κηρυκείου του Ερμή
που δήλωναν τα ουράνια μυστικά και την αθανασία των ψυχών).

Τα ιερά δρώμενα ήταν αναπαραστάσεις που γινόταν


στους ναούς και αποσκοπούσαν στην προετοιμασία
των ψυχοπνευματικών δοκιμασιών που θα ακολου­
θούσαν.
Οι ιεροί τόποι της Ελευσίνας, των Δελφών, της Σα­
μοθράκης, των Τεμπών είναι τόποι φωτός και κάλους,
αληθινές πατρίδες των μουσών. Είναι ιεροί χώροι που
φιλοξένησαν στο παρελθόν τα μυστήρια και τις μεγα­
λοπρεπείς μορφές του Ελληνικού πανθέου, οι οποίες
σήμερα καθυβρίζονται από μια στείρα πνευματική
μαφία που τιμά και σέβεται τον εβραίο Αυνάνα.
Σήμερα η εξόριστη ψυχή των αφυπνισμένων Ελλή­
νων, καλείται να φτερουγίσει σαν επισκέπτης στους
ιερούς αυτούς τόπους, να σταθεί με σεβασμό μπροστά
στον ναό της Δήμητρας της Ελευσίνας και να θυμηθεί
ότι εκεί γινόταν η λατρεία των πατρώων θεών, η
μύηση των μυστών, εκεί εκδηλωνόταν η σοφία των
φιλοσόφων και η τήρηση των παραδόσεων ενός
ευφυούς λαού, μιας ζώσας πραγματικότητας, μέχρι
που έφθασε ο ιερός πέλεκυς της μισαλλοδοξίας και

289
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

της θρησκευτικής παράνοιας και τους κατάσφαξε από


αγάπη.

Η Ιερή Νύχτα των Δοκιμασιών


Μόλις τελείωνε ο κοινός δείπνος ιερέων και μυστών,
οι μύστες οδηγούντο στον ναό μπροστά στην είσοδο
του οποίου υπήρχε η επιγραφή:
«Ο θνητός ο οποίος θα διατρέξει μόνος του την
οδόν αυτή, χωρίς να κοιτάξει πίσω του, θα καθαριστεί
στο σώμα την ψυχή και το πνεύμα, με αέρα, με νερό
και με φωτιά. Αν βγει νικητής από τον τρόμο του
θανάτου, θα είναι έτοιμος να του αποκαλυφθούν τα
ιερά μυστήρια των θεών».
Καθώς πήγαιναν για τον λαβύρινθο των δοκιμασιών,
με τις δύο πύλες, ο χορός των ιερειών έψαλλε.
«Από αυτή τη στιγμή οπλίζεστε με την Αιγίδα και το
δόρυ της Αθηνάς για να πολεμήσετε το τρικέφαλο τέρας
του σκότους, που σας αποκρύπτει τη γνώση.
Όταν Θα προχωρήσετε να ξέρετε ότι πηγαίνετε να το
σκοτώσετε και να αποκόψετε τα τρία κεφάλια του που
είναι, η άγνοια, οι αδυναμίες και οι αδικίες. Αν επιζήσετε
σας περιμένουμε να γυρίσετε πίσω νικητές».
Μόλις τελείωνε η προειδοποίηση αυτή από τον χορό,
έμπαιναν όλοι στον λαβύρινθο. Οι ιερείς εξαφανιζόταν
ως δια μαγείας και έμεναν μόνο οι μύστες.
Από αυτή τη στιγμή άρχιζαν οι δοκιμασίες του
σκοτεινού λαβύρινθου. Απότομα γινόταν ερεβώδες

290
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

σκοτάδι που έμοιαζε με τα σκοτάδια του Ταρτάρου, μια


κατάσταση που αιφνιδίαζε τους μύστες και προκαλούσε
πανικό.
Ξαφνικά ακουγόταν φωνές, απειλητικές και απόκο­
σμες που έλεγαν με σαρκασμό:
«Άφρονες, όσοι έχετε παρασυρθεί στη ζωή σας από τις
υλικές απολαύσεις ήρθε η ώρα της δικαίας τιμωρίας σας.
Τα φαντάσματα που θα αντικρίσετε είναι οι ψυχές των
πεθαμένων κακούργων που ήρθαν να σας εκδικηθούν για
τις δοκιμασίες που τους έδωσε ο θάνατος, για όσα κακά
έκαναν στη ζωή τους. Ήρθαν να σας ανταποδώσουν τα
ίδια που έπαθαν και αυτοί.
Όσοι μπορέσετε να υπομείνετε τη δικαία τιμωρία για
τα έργα σας, θα ελπίζετε ότι μετά θάνατον θα βρείτε τη
γαλήνη. Σε λίγο τα τέρατα του Ταρτάρου, τα φρικτά
φαντάσματα, θα έρθουν να σας περικυκλώσουν και θα
ζητούν εκδίκηση. Φύγετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
Ο πόνος του σώματος δεν είναι τίποτα μπροστά στον
πόνο της ψυχής που θα ζήσετε αν μείνετε. Πρέπει να
γνωρίζετε ότι οι νόμοι απόδοσης της δικαιοσύνης, αντα­
μοιβής ή τιμωρίας της ψυχής είναι αιώνιοι και κανένας
δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς».

Όταν οι φωνές σταματούσαν άρχιζε η συσσώρευση


νεφών πάνω από τα κεφάλια των μυστών.
Πανίσχυρα ψυχρά ρεύματα αέρος σφύριζαν σαν δαι­
μονισμένα και το σφύριγμα όλο και μεγάλωνε· ο αέρας

291
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

δυνάμωνε και οι μύστες μόλις και μετά βίας μπορούσαν


να κρατηθούν όρθιοι.
Μια βροντώδης σαρκαστική φωνή σε απειλητικό
τόνο ακουγόταν μέσα από το σκοτάδι που τους έδινε
την εντολή να προχωρήσουν, μέσα στον δαιδαλώδη
λαβύρινθο της μύησης «Προχωρήστε Άφρονες».
Και στον ίδιο πάντα τόνο η φωνή συνέχιζε.
«Η αφροσύνη σας οδήγησε εδώ. Αυτή τη στιγμή ει­
σήλθατε στο σκοτεινό βασίλειο της Εκάτης. Ήρθαν εδώ
τα πάθη που σεις οι ίδιοι δημιουργήσατε- είναι ζωντανά
τέρατα και θα σας τιμωρήσουν. Τα φρικτά αυτά τέρατα
τα εκθρέψατε εσείς με τις πράξεις σας, γι αυτό σας
διάλεξαν και ήρθαν για να κατασπαράξουν τις σάρκες
σας. Φιλόδοξοι, σκληροί και ασελγείς, υποκριτές και
καταχθόνιοι, αν μπορείτε υπερασπιστείτε τον εαυτό σας
από τα τερατώδη τέκνα που εκθρέψατε».

Μόλις έμπαιναν στον λαβύρινθο τους πλημμύριζε


μια ζεστή και αποπνικτική δυσοσμία που τους έκοβε
την ανάσα, ενώ οι αόρατες δυνατές φωνές τους διέτα-
ζαν να προχωρήσουν.
Η τρομακτική κατάσταση άλλαζε συνεχώς μορφές.
Ακουγόταν σαρκαστικά γέλια, ουρλιαχτά, στεναγ­
μοί και γοερές κραυγές ανθρώπων που ζητούσαν
βοήθεια.
Ακολουθούσαν ζωηροί φωτεινοί σπινθηροβολισμοί,
αστραπές, βροντές, τρομεροί κεραυνοί, που φώτιζαν

292
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

τα σκοτάδια. Υποχθόνιες μορφές πλανιόταν στον αέρα,


τέρατα αποκρουστικά και φίδια ορμούσαν να τους
κατασπαράξουν.
Ξαφνικά οι κεραυνοί σταματούσαν και ξεσπούσε
καταιγίδα με χοντρές παγωμένες σταγόνες βροχής
που πάγωναν το σώμα και την ψυχή των μυουμένων.
Εκκωφαντικοί κρότοι και τριγμοί δημιουργούσαν μια
τρομερή χαοτική κατάσταση και έδιναν την αίσθηση
ότι ο λαβύρινθος θα έπεφτε να τους καταπλακώσει.
Μόλις σταματούσαν οι τριγμοί ο λαβύρινθος γέμιζε
φτερωτά τέρατα με φρικτή όψη που ορμούσαν να τους
κατασπαράξουν με νύχια και με δόντια. Οι μυούμενοι
προχωρούσαν χαμένοι στους θεοσκότεινους διαδρό­
μους σαν να σπρωχνόταν βίαια από αόρατα χέρια· η
κατάσταση γινόταν όλο και πιο τραγική. Εμφανιζόταν
απαίσια φαντάσματα κολασμένων ψυχών που ζητού­
σαν να πάρουν την ψυχή των μυστών για ότι κακίες
είχαν κάνει. Ο Σίσυφος φαινόταν στο βάθος κατάκο­
πος από την προσπάθεια του να φθάσει τον βράχο
στην κορυφή του λόφου. Η όλη κατάσταση έμοιαζε
με την εικόνα του Ταρτάρου. Ενώ ασταμάτητες φωνές
τους φώναζαν με ουρλιαχτά να προχωρήσουν.
Μπροστά τους πρόβαλαν φρικιαστικά θεάματα. Αν­
θρωποι αιμόφυρτοι που τους καταβρόχθιζαν τα φρικτά
τέρατα του Αδη και άλλοι που ήταν περιτυλιγμένοι από
τερατώδη φίδια και έβγαζαν κραυγές αγωνίας ζητώ­
ντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ούτε στιγμή δεν σταμα-

293
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τούσαν να ακούγονται μέσα στα σκοτάδια θρηνώδεις


φωνές, φρικτοί οδυρμοί, βροντές και κρότοι και να
εμφανίζονται απαίσια, αποκρουστικά φαντάσματα,
ενώ λάμψεις αυλάκωναν τα σκοτάδια και φαινόταν
να αιωρούνται άνθρωποι στον αέρα σαν φωτεινές
σκιές και άλλα παρόμοια που έδιναν την εικόνα του
Ταρτάρου.
Η σκοτεινή και άνευ τέρματος πορεία, δαιδαλώδους
διαδρομής, με τις επικίνδυνες στροφές και τα τρομερά
φαντάσματα προκαλούσε υπέρμετρο φόβο, φρίκη,
τρόμο και παρέλυε τον μύστη.
Έφθαναν μπροστά σε μια απότομη γλιστερή κα­
τηφόρα και καθώς προχωρούσαν γλιστρούσαν και
έπεφταν μέσα σε μια λίμνη γεμάτη με λάσπες.
Μόλις περνούσαν τη λασπώδη λίμνη ένας σκοτεινός
διάδρομος τους έβγαζε μπροστά σε μια άλλη λίμνη
με νερό, η επιφάνεια της οποίας ήταν σκεπασμένη με
φλόγες και έπρεπε να την περάσουν. Από τον ουρανό
έπεφτε πύρινη βροχή ενώ η βροντερή φωνή συνέχιζε να
λέγει «Φθάσατε πλέον στον Αδη. Οι πόνοι της σάρ­
κας δεν είναι τίποτε μπροστά στους πόνους της ψυχής
που θα νιώσετε. Οι νόμοι της αιώνιας δικαιοσύνης
που εκπορεύονται από τους θεούς θα τιμωρήσουν
τους αδίκους χωρίς εξαιρέσεις.»
Όταν περνούσαν την πύρινη λίμνη, βρισκόταν μπρο­
στά σε μια σπηλιά από την οποία φαινόταν να ανατέλ­
λει η πανσέληνος. Μέσα από τα σκοτάδια ακουγόταν

294
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

η φωνή του Ιεροκήρυκα που έλεγε «Κοιτάξτε, φθάσατε


στη φωτισμένη πόρτα της σωτηρίας, προσέξτε όμως το
νερό της Στυγός που βρίσκεται μπροστά σας- αν το περά­
σετε θα σας αφανίσει».
Ένα φωσφορίζον σύννεφο έβγαινε από τη θεοσκό-
τεινη άβυσσο της σπηλιάς του Ταρτάρου γεμάτο απο­
κρουστικά φαντάσματα που πήγαιναν να φύγουν από
τη φωτισμένη πόρτα.
Οι σκιές έκλαιγαν και φώναζαν,
— «Εκάτη άφησε μας να βγούμε από τον φοβερό
κύκλο». Το νέφος με τις τερατώδεις μορφές ανέβαινε
και σκέπαζε τον μισό σεληνιακό δίσκο ενώ οι μορφές
ψιθύριζαν,
— «Είμαστε οι πονηρές σκέψεις σας, εσείς μας
δώσατε τη ζωή. Στο βάραθρο της Εκάτης είμαστε δαί­
μονες. Έχουμε υφάνει μπροστά από την πόρτα πέπλο
αδιαπέραστο. Ή εσείς θα μας αφανίσετε ή εμείς θα
αφανίσουμε εσάς.»
Αμέσως μετά οι σκιές αυτές χανόταν στην άβυσσο
με στεναγμούς και γοερές κραυγές.
Μόλις αυτές χανόταν εμφανιζόταν η τρομερή
Εκάτη του Άδη, όμορφη, μαυροντυμένη και χαμογε­
λαστή κάτω από ένα λευκό κυπαρίσσι. Έπαιρνε νερό
από την παρακείμενη πηγή και το προσέφερε στους
μύστες λέγουσα,
— «Πιείτε θρηνούσες ψυχές για να ξαναβρείτε τη
ζωή» και ο Ιεροκήρυκας μέσα από το σκοτάδι τους

295
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σταματούσε φωνάζοντας,
— «Προσέξτε μην πιείτε από την πηγή αυτή, αν θέλετε
να κερδίσετε μια θέση δίπλα στους ήρωες και τους θεούς.
Μια ρουφηξιά τυφλής επιθυμίας θα σας επαναφέρει στον
σκοτεινό κύκλο και θα υποφέρετε και πάλι τα βάσανα
του Άδη».
Αμέσως μετά δεξιά από τη φωτεινή πόρτα παρου­
σιαζόταν δύο άνδρες με ευγενική μορφή, φορώντας
λευκό χιτώνα και στεφάνι μυρτιάς στο κεφάλι. Ο ένας
από τους δύο άνδρες ρωτούσε τον πρώτο μύστη,
— «Ποιος είσαι και τι ζητάς στο βάραθρο της Εκά­
της;» και ο μύστης απαντούσε αυτά που του είχε διδάξει
ο Ιεροκήρυκας,
— «Είμαι τέκνο της γης και του έναστρου ουρανού. Η
καταγωγή μου είναι ουράνια. Αλλά ποιοι είστε σεις οι φύ­
λακες της διαυγούς πηγής;» Και απαντούσε ο δεύτερος
άνδρας,
— «Είμαστε απεσταλμένοι της ουράνιας οικογε­
νείας και ήρθαμε να σας βγάλουμε από το βάραθρο
της Εκάτης. Να μπροστά σας βρίσκεται η θεϊκή πηγή
που ρέει νερό από τη λίμνη της Μνημοσύνης. Πιείτε
ήσυχα και χωρίς δισταγμό από το δροσερό αυτό νερό
που θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε».
Έπιναν με το κύπελλο δροσερό νερό και πέρναγαν
από τη φωτεινή πόρτα. Αμέσως βρισκόταν στον κα­
θαρό αέρα κάτω από ένα απαλό φως σε ένα λιβάδι με
μυρτιές. Ανάμεσα τους περπατούσαν λευκοφορεμένα
ζευγάρια νέων που φαινόταν σαν φαντάσματα, μιλού­
σαν ψιθυριστά και έλεγαν λόγια ακατανόητα:

296
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

— «Μάταια ενθύμια της ζωής που φυλλορροήσατε


στα νερά της λήθης».
Απέναντι στο βάθος του λιβαδιού φαινόταν ο φωτα­
γωγημένος ο ναός από τον οποίον ακουγόταν γλυκύτα­
τοι ήχοι αυλού και λύρας.
Μια φωνή από το πουθενά τους έλεγε,
— «Ελάτε μύστες να δρέψετε τα τριαντάφυλλα του
φωτός και να απολαύσετε τη μεγάλη ανάμνηση μέσα
σε μάτια χορτασμένα από έρωτα αθάνατο για τη ζωή.»
Ξαφνικά οι οπτασίες των νέων ζευγαριών εξαφανι­
ζόταν. Οι μύστες οδηγούμενοι από τον Ιεροκήρυκα,
έφθαναν στο περιστύλιο του μεγάλου Ναού, όπου
τους περίμενε ο δαδούχος και τους έλεγε,
— «Να λοιπόν φθάσατε στο κατώφλι της Δήμητρας.
Θα σας επιτραπεί μόνο για λίγες στιγμές να ιδείτε
την εικόνα της Δήμητρας. Αργότερα θα εισέλθετε
στο φως της και θα παραβρεθείτε στην επάνοδο της
Περσεφόνης»
Μόλις έμπαιναν στον κατάφωτο και στολισμένο
ναό, αντίκριζαν το μεγαλοπρεπέστατο άγαλμα της
Δήμητρας κατασκευασμένο από χρυσό και ελεφαντό­
δοντο, που έδειχνε τη θεά καθισμένη να στηρίζεται
πάνω στο σκήπτρο της άφωνη, «Ενώ έμοιαζε να μιλά
με τους οφθαλμούς της που ήταν κατασκευασμένοι από
πολύτιμους λίθους». Οι μύστες έβλεπαν μπροστά τους
τη θαυμάσια μητέρα των ψυχών, τη θεία διάνοια, τη
θεά Δήμητρα, που θώπευε την ψυχή τους μετά από
τις δοκιμασίες του λαβύρινθου. Τα αυτιά των Μυστών
τα πλημμύριζε μια γλυκύτατη μουσική και εναρμόνια

297
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

υμνωδία. Οι ύμνοι βύθιζαν τον μύστη σε έκσταση. Μια


γαλήνια φωνή τους έλεγε,
— «Βρίσκεστε στα αγνά πεδία των Ηλυσίων. Ακού­
τε τη μουσική των Μακάρων».
Η όλη εικόνα μετά τον τρόμο του σκοτεινού λαβύριν­
θου, φαινόταν να απεικονίζει τη μορφή των Ηλυσίων
πεδίων και ο μύστης νόμιζε πως βρισκόταν σε αυτά.
Στην καρδιά του ερχόταν μια άγνωστη μακαριότητα
και μια απέραντη γαλήνη. Η υλική ζωή φαινόταν ητ­
τημένη, η ψυχή λυτρωμένη και ο κύκλος της υπάρξεως
του συμπληρωμένος. Καταλαμβανόταν από καθαρή
αγαλλίαση και είχε την πεποίθηση ότι συναντήθηκε με
το θείο και την παγκόσμια ψυχή.
Πολλοί από τους μύστες δεν άντεχαν τις δοκιμασίες
λιποψυχούσαν και έφευγαν.
Όλη αυτή η κατάσταση κατά τον Πλούταρχο: «Ε­
μοιαζε με την κατάσταση ανθρώπου που βρισκόταν στο
κρεβάτι της επιθανάτιας αγωνίας. Άφωνη οδύνη.»
Ο ρήτορας Αριστείδης περιγράφει τις εμπειρίες
του: «Νόμιζα ότι άγγιξα τον θεό και αισθανόμουν την
παρουσία του. Κανένας θνητός δεν μπορεί να εννοήσει ή
περιγράψει αυτά που συμβαίνουν εάν δεν είναι μύστης. Η
νέα αυτή ζωή δεν υπόκειται στους νόμους της κατώτερης
ζωής. Η γέννηση και ο θάνατος δεν την επηρεάζουν
πλέον.
Οι ομιλούντες περί αθανασίας χωρίς να μυηθούν, δεν
μπορούν να την εννοήσουν. Ο μύστης συνομιλεί με το
αιώνιο Ον».

298
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Ακολουθούσε καθαρμός. Τους έδιναν να φορέσουν το


ιερό ένδυμα, το οποίο ήταν ίδιο με τον λευκό χιτώνα
που φορούσαν την ώρα της δοκιμασίας και πήγαιναν
στον ναό.
Ο χιτώνας αυτός θα τους προστάτευε στο μέλλον
από κάθε κακό, όπως τους προστάτευε από την πύρινη
βροχή και τη φωτιά της λίμνης.
Φαίνεται πως το ένδυμα αυτό ήταν κατασκευα­
σμένο από κάποιο πυρίμαχο ύφασμα, άκαυστο, όπως
και ο σημερινός αμίαντος αφού δεν καιγόταν όταν ο
μύστης περνούσε μέσα από την πύρινη λίμνη.
Από τη στιγμή αυτή ο μύστης ονομαζόταν Μύστης
Επόπτης και του δινόταν η ιερή λέξη που ήταν «...».
Ο Μέγας Ιεροφάντης τους καλωσόριζε εκ μέρους
του Ιερατείου και τους έλεγε,
«Φθάσατε στα Ηλύσια Πεδία και τα νησιά των Μακά-
ρων. Ο δοκιμασίες σας οδήγησαν στο φως».
Μετά από αυτό έπαιρνε το μικρό κομμάτι του ψω­
μιού των μυστηρίων και μαζί με τους ιερείς έψαλλε.
«Αγνόν δε βίον τείνομεν, εξ ου Διός Ιδαίον μύστης
γενόμην» [Εξάγνισα τη ζωή μου και γι αυτό έγινα μύστης του
Ιδαίου Διός].

Μετά την ψαλμωδία, απευθυνόμενος στους νέους


Μύστες Επόπτες έλεγε:
«Σήμερα με τη μύηση σας εξασφαλίσατε την αθανασία
και μετέχετε της θείας φύσεως και της θείας ζωής. Η
αποκάλυψη των μυστικών των μυστηρίων, σας οδήγησε
μέχρι το βασίλειο του θανάτου.

299
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Βρεθήκατε στο υπόγειο κατώφλι της Περσεφόνης.


Έτσι γνωρίσατε τη μέλλουσα ζωή, και καταλάβατε την
παρούσα μορφή της. Έπρεπε να μπείτε στο βασίλειο του
θανάτου για να γνωρίσετε τη ζωή. Αυτή είναι η μοίρα των
μυημένων. Για να εισέλθετε στο φως πρέπει να νικήσετε
το σκοτάδι.
Εισήλθατε πλέον νικητές στην ουράνια οικογένεια.
Εισήλθατε σαν υπεράνθρωποι την πύλη του ναού του
σύμπαντος.
Ελευθερωθήκατε από τα πάθη και τις δεισιδαιμονίες.
Είστε εκφραστές της αβλάβειας των ανθρώπων, της αλη­
θείας, της αλληλοβοήθειας. Γνωρίσατε τον κόσμο που
σας περιβάλλει με περισσότερες από τις πέντε αισθήσεις
σας.
Το ψυχόδραμα που βιώσατε, σας έκανε να ζήσετε πραγ­
ματικότητες, που ξεχύθηκαν μέσα από τις αναμνήσεις
προηγουμένων ενσαρκώσεων σας από άλλες ζωές.
Με κάθε βαθμό μύησης θα ανοίγετε μια νέα είσοδο των
ουρανών και θα ανέρχεστε ακόμη ένα σκαλοπάτι στην
ουράνια κλίμακα.
Σας ονομάζω τέκνα θεού και φωτός. Από σήμερα είστε
οι εκλεκτοί του πνεύματος».
Κατόπιν ο Μέγας Ιεροφάντης και οι ιερείς των
μυστηρίων προσευχόταν μαζί με τους μύστες και τους
έδεναν στο κεφάλι τη χρυσοποίκιλτη ταινία του Επό­
πτη, που συμβόλιζε τη μύηση στην άρρητη γνώση .
Οι διάφορες δοκιμασίες ήταν ανάλογες με τον βαθμό

300
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

της μύησης του μύστη.


Ο Απουλήϊος ο οποίος ήταν αρχιερέας της Καρ­
χηδόνας επί εποχής Αδριανού, ήταν μυημένος στα Κα-
βείρια μυστήρια και είχε τον βαθμό του Επόπτη, γράφει
σχετικά με τη μύηση:
«Ο μύστης προσεγγίζει το θείο, ξεχνά τη ζωή και
επανέρχεται στη θεία φύση την αθάνατη. Σαν σε όνειρο
βλέπει τα παρελθόντα και τα μέλλοντα να συμβούν».
Και συνεχίζει για τον εαυτό του:
«Πέρασα από τις πύλες του Άδη, πέρασα το κατώφλι
της Περσεφόνης, κινήθηκα πάνω από όλα τα στοιχεία της
γης, του ύδατος, του αέρος και του πυρός και επέστρεψα
στη γη. Μέσα στα μεσάνυχτα είδα να λάμπει ο ήλιος.
Πλησίασα τους θεούς των ουρανών και του κάτω κόσμου
και προσευχήθηκα σε αυτούς, πρόσωπο με πρόσωπο, και
εκπλήρωσα τον φόρο ευλαβούς λατρείας προς αυτούς».
Ο Πρόκλος. (Σχόλια στην πολιτεία του Πλάτωνα) γ ρ ά φ ε ι :
«Οι θεοί στα μυστήρια παρουσιάζονται με διάφορες
μορφές. Άλλοτε σαν άμορφο πυρ, άλλοτε σαν φωτεινό
ανθρώπινο σχήμα και άλλοτε με διαφορετικό τρόπο.»
Και ο Πλάτων στον Φαίδωνα:
Ο Σωκράτης έλεγε ότι «Οι μυημένοι απολαμβάνουν
τη συντροφιά των θεών». Μόνο που αυτή η συντροφιά
σήμερα μειώνει τα έσοδα της εκκλησίας.
Ο Ευριπίδης γράφει:
«Ποιος ξέρει αν η ζωή δεν είναι θάνατος, και ο θάνατος
πάλι, αν εκεί πέρα δεν θεωρείται ζωή;»

301
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι:


«Όταν κάποιος βέβηλος μπήκε στο ιερό της Τιθωρέας
την ώρα των μυστηρίων, όλος ο χώρος ήταν γεμάτος
φαντάσματα. Όταν γύρισε στην πόλη και είπε τι είδε
ξεψύχησε αμέσως».

Μερικοί κυρίως ιερωμένοι και θεολόγοι, για να


υποβαθμίσουν την αξία των αρχαίων Ελληνικών
μυστηρίων, μιλούν για ύπνωση των μυουμένων. Σαν
απάντηση παραθέτω την έρευνα του Συγγραφέα
Πωλ Μπράτον, όπως την περιγράφει στο βιβλίο του
ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
«Ο μύστης παραδόξως διατηρούσε τη συνείδηση του σε
εγρήγορση, μα σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη διάστα­
ση, σε μια ουράνια πραγματικότητα, σε μια υπερβατική
εμπειρία.
Θα ήταν λάθος να συγχέουμε μια παρόμοια θεία
εμπειρία με την επίδραση πάνω στα νευρικά κύτταρα,
όπως κάνουν οι υπνωτιστές σήμερα που φέρνουν τον
υπνωτιζόμενο σε τέτοια περίεργη κατάσταση, ώστε δεν
έχει γνώση τι του γίνεται. Ενώ ο Ιεροφάντης των μυστη­
ρίων ασκούσε τη δύναμη του με πλήρη συνείδηση και
ο μύστης ήταν κοινωνός όλης της διαδικασίας μύησης.
Ο υπνωτιστής αποκτά γνώσεις μόνο γύρω από την ύλη
και φέρνει τον υπνωτιζόμενο να παρουσιάζει δείγματα
υπερφυσικών ικανοτήτων.
Ο Ιεροφάντης οδηγούσε τον νου του μύστη βήμα-βήμα

302
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

σε κόσμους πνευματικούς και παρουσίαζε φαινόμενα


πέρα από τη δύναμη των συγχρόνων υπνωτιστών. Ο
υπνωτισμός δεν απαιτεί καμία ιερή προετοιμασία. έχει
μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον και καμία πνευματική
αξία.
Αντίθετα η μύηση εφοδιάζει τον μύστη με ελπίδες χρή­
σιμες για την ώρα του θανάτου. Η ασύγκριτη έκσταση
του μύστη από αυτά που έβλεπε του άλλαζε τελείως τη
ζωή, σαν να είχε ξαναγεννηθεί με ένα υψηλότερο νόημα
της ζωής.
Καμία υπνωτιστική δύναμη δεν μπορούσε να δημιουρ­
γήσει τα αισθήματα που ένοιωθε ο μύστης, καμία μαγική
λειτουργία δεν μπορούσε να του αποκαλύψει αυτά που
έβλεπε. Κανένας δεν μπορούσε να του αποκαλύψει τον
κόσμο των θεών εκτός από τον Ιεροφάντη- γινόταν ο
ίδιος ο μύστης πνεύμα, άγγελος, θεότητα και μεταφε­
ρόταν στο απέραντο διάστημα για να συναντήσει τους
θεούς. Είχε επισκεφθεί τα Τάρταρα και τα Ηλύσια πεδία,
ήξερε μυστικά που έπρεπε να κρατήσει απόρρητα. Δεν
πίστευε στον θάνατο αλλά στην αιώνια ζωή. Ήξερε τι
είναι και που πηγαίνει».
Κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για χρήση παραισθησι­
ογόνων βοτάνων από τους μύστες και παραγνωρίζουν
τελείως τις άγνωστες ψυχικές δυνατότητες που έχει
ο άνθρωπος και ότι δεν του χρειάζονται παραισθησιο­
γόνα για να πάρει επαφή με το θείο. Ο νεοπλατωνιστής
Άγγλος συγγραφέας, Τόμας Τέϊλορ, απαντά στις συ-

303
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

κοφαντικές εικασίες: «Το ανώτατο μέρος της εποπτείας


ή της τελικής αποκάλυψη, συνίστατο στη θέα των ίδιων
των θεών [Ανωτέρων Πλανητικών Πνευμάτων], ενδεδυμένων
με ακτινοβόλο φως».

Ο Ήλιος του Μεσονυκτίου


Από το τελεστήριο άρχιζε η ιεροτελεστία των
μυστηρίων. Στο εσωτερικό του Τελεστηρίου φυλασ­
σόταν τα ιερά αντικείμενα και γινόταν οι μυστικές
τελετουργίες. Ο θρόνος του Ιεροφάντη ήταν έξω από
αυτό κοντά στην είσοδο. Γύρω από τον θρόνο υπήρ­
χαν κερκίδες για τους μύστες, που συνήθως στεκόταν
όρθιοι.
Εμφανιζόταν μπροστά στους μύστες, ο Μέγας
Αρχιερέας Ιεροφάντης Μυσταγωγός, ο ιερός δημι­
ουργός των Μυστηρίων, ο συνομιλητής των θεών.
Ήταν ντυμένος την επίσημη αστραφτερή αμφίεση
του. Φορούσε την ολόχρυση μήτρα στο κεφάλι, τη
στολισμένη με πολύτιμους λίθους. Στα μάτια των μυ­
στών φάνταζε ίδιος με τον μεγαλόπρεπο Δία, ίδιος με
τον παντοδύναμο ήλιο Απόλλωνα που έλαμπε, ίδιος
με τον θεό Ερμή καθώς κρατούσε το μυστηριώδες
σκήπτρο του.
Η τελετή των Μυστηρίων άρχιζε με τον ύμνο στην
θεά Δήμητρα:
Ω Δηώ μητέρα των πάντων, θεά,...
Σεβαστή Δήμητρα...

304
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Θεά μονογενής και πολυσέβαστη


Έλα ω μακάρια αγνή...

Εισερχόταν στο άβατο και έπαιρνε το μυστηριώδες


ιερό σκεύος, που ήταν όμοιο σε σμικρογραφία με τον
ομφαλό των Δελφών, σαν δισκοπότηρο ανεστραμμένο.
Στεκόταν ευθυτενής μπροστά στους μύστες και προ­
σευχόταν ψιθυριστά που μόλις άκουγε τη φωνή του
κανείς.
Έλα ω μακάριε Παιάν...
Ω άνακτα της Δήλου...
Άκουσε την προσευχή μου...
Άκουσε με μακάριε και σώσε τους
Μυημένους που σε παρακαλούν.

Με αργές κινήσεις σήκωνε γεμάτος ιερό δέος το


μυστηριώδες σκεύος που περιείχε μέσα την παντοδύ­
ναμη και πανίερη Αστροπετρα, γνωστή στους μύστες
σαν «Φως που καίει». Το σήκωνε πιο πάνω από τα
μάτια του [όπως οι σημερινοί ιερωμένοι σηκώνουν το άγιο δι­
σκοπότηρο και απορούσα που το έμαθαν και το σταματούσε
απέναντι από το μεγάλο διαμάντι της χρυσής μήτρας.
Η κρυσταλλική ενέργεια του διαμαντιού ενεργοποι­
ούσε την Αστροπετρα και έδινε τη δυνατότητα στον
Ιεροφάντη να αποκαταστήσει επαφή με τις ανώτερες
οντότητες. Την πέτρα αυτή την είχε φέρει από τον
αστερισμό της Λύρας ο Απόλλωνας και την είχε δωρίσει

305
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

στον Ορφέα.
Οι Αιγύπτιοι ιερείς ονόμαζαν τη δική τους πέτρα
των μυστηρίων, στέμμα του Ωρίωνα. Στο Θιβέτ ήταν
γνωστή με το όνομα Τσινταμάνι των Πλειάδων, στην
Ινδία σαν Παντάρβης του Ταύρου, στους Αζτέκους και
Μάγιας σαν το μάτι του Κυνός [Σειρίου] που το έφερε
η θεά Τεοκάλι [Αθηνά] και στους Ίνκας του Περού
σαν πέτρα της Αρκτου που την έφερε η θεά Ορεχόνα.
[Αφροδίτη].
Ο ιεροφάντης σήκωνε τα μάτια στον ουρανό και
παρακαλούσε τον θεό Απόλλωνα να στείλει το φως
του εξ ουρανού ν' ανάψει το ιερό πυρ των μυστηρίων
του ναού.
Την ίδια στιγμή από το πουθενά εμφανιζόταν πάνω
στο ιερό σκεύος μια μεγαλοπρεπής πύρινη ρομφαία
από το ιερό και ανεκλάλητο πυρ του φωτεινού θεού
Απόλλωνα που παλλόταν γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα
άρχιζε να πέφτει πύρινη βροχή σε όλον τον ναό χωρίς
να καίει τους μύστες.
Μόλις τα φαινόμενα κορυφωνόταν, η πύρινη ρομ­
φαία και η πύρινη βροχή έσμιγαν, δημιουργούσαν ένα
εκτυφλωτικό φως που έπαιρνε το σχήμα του ήλιου.
Ήταν ο «Ήλιος του Μεσονυκτίου» των μυστηρίων,
που πλημμύριζε τον ναό από εκτυφλωτικό φως,
πιο φωτεινό και από το φως του ήλιου. Η εμφάνιση
του ήλιου του μεσονυκτίου και όλη η μυστηριακή
τελετουργία, συγκλόνιζε τους υποψηφίους μύστες,

306
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

οι οποίοι καταλαμβανόταν από αισθήματα γαλήνης,


ευδαιμονίας και ιερού δέους.
Αλλοι έπεφταν σε έκσταση, άλλοι έκαναν αστρικά
ταξίδια της ψυχής, άλλοι αποκαθιστούσαν επαφή με
ανώτερες οντότητες και άλλοι διέτρεχαν τα Ηλύσια
πεδία, όπου συναντούσαν τους αόρατους θεούς.
Το σκεύος με την Αστρόπετρα καθώς και την
προσευχή που έλεγε χαμηλόφωνα ο Ιεροφάντης, την
παρέδιδε στον διάδοχο Ιεροφάντη και κανένας άλλος
δεν επιτρεπόταν να αγγίξει το σκεύος ή να ακούσει
την προσευχή. Γεγονός όμως είναι ότι ο Ιεροφάντης
με τη δύναμη της Αστρόπετρας μπορούσε να συγκε­
ντρώνει τις κοσμικές δυνάμεις, να προκαλεί πύκνωση
αυτών ώστε να σχηματίζουν τον μυστηριώδη Ήλιο
του Μεσονυκτίου.

«Υπάρχουν σε όλη την επιφάνεια της Γαίας κοσμικά


σημεία δύναμης, στα οποία παρατηρείται συσσώρευση
ενέργειας από τις ενεργειακές πηγές του σύμπαντος.
Οι μύστες όλων των βαθμών εκτός του πρώτου,
αντλούσαν την ενέργεια αυτή και οι ίδιοι μεταβαλλόταν
σε φωτεινά όντα που ακτινοβολούσαν φως και με τη
δύναμη της αστρόπετρας το μετασχημάτιζαν σε ήλιο του
μεσονυκτίου.
Εάν δεν ακολουθείτο η σωστή μυητική διαδικασία ή
γινόταν λάθη, μπορούσε να προκληθεί αυτανάφλεξη του
μύστη».Έλεγε το μήνυμα.

307
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Αν μελετήσουμε τον Τέσλα και τον Βίλχεμ Ράιχ,


μπορούμε να καταλάβουμε τι γινόταν στα μυστήρια
και τι μπορεί να ήταν η θαυματουργή Αστρόπετρα της
Λύρας, το αείζωον πυρ του Σειρίου, το ανέσπερο φως
των Δελφών, το μαγνητικό δυναμικό των σπηλαίων, οι
τεχνητοί κεραυνοί του Τέσλα, που αντλούσε τεράστια
ποσά ενέργειας από το διάστημα.
Και πάλι ο Μέγας Ιεροφάντης τους επανέφερε στην
υλική πραγματικότητα και τους απηύθυνε τις τελευ­
ταίες παραινέσεις.
«- Επιδίωξη σας θα είναι να καταστείτε ικανοί να δη­
μιουργήσετε το ιερό πυρ, να συγκρατήσετε και να
ελέγξετε την κοσμική δύναμη που παράγει το «Φως
που Καίει».
- Να σταθείτε όρθιοι μπροστά στο αείζωον πυρ χωρίς
φόβο και αδυναμίες για να μην αφανιστείτε.
- Να αποκαταστήσετε επικοινωνία με τις ουράνιες
οντότητες και να τις καλείτε να σας βοηθούν στο έργο
σας.
- Πρέπει να ανεβείτε σε ψηλά επίπεδα ώστε να μπορείτε
να θεραπεύετε ασθενείς, να επουλώνετε πληγές, να
νικήσετε το γήρας και να επιτύχετε την ανάσταση
νεκρών με τη δύναμη του ιερού πυρός.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τη νόηση σας και όταν χρει­
άζεται χρησιμοποιείστε τη δύναμη που σας δίνουν τα
μυστήρια.
Απερχόμενος τους έλεγε «Να θυμάστε τι είδατε.»

308
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Οι συγγενείς των μυστών παρακολουθούσαν από μα­


κριά τις φωτολάμψεις που διέφευγαν από τα ανοίγματα
του τελεστηρίου του ναού και έπεφταν σε κατάσταση
δέους και έκστασης.
Ο κάθε Μύστης Επόπτης έπαιρνε νέο όνομα από
τον Μέγα Ιεροφάντη που το ανακοίνωνε ο Μέγας
Ιεροκήρυκας στου καθενός το αυτί ψιθυριστά, όταν
έφευγαν από τον ναό, με το τέλος των μυστηρίων.
Μετά το τέλος της τελετής, ο Ιεροφάντης επέβαλλε
όρκο σιωπής και επί ποινή θανάτου τους μύστες, ώστε
να μην αποκαλύψουν ό,τι είδαν και άκουσαν στον νέο
τους βαθμό.
«Ορκίζομαι στα ιερά ύδατα της Στυγός, αν αποκαλύψω
τα μυστικά της μύησης να νεκρωθεί η ψυχή μου και οι
Ερινύες, οι καταχθόνιες κόρες του Άδη, να τρομάζουν τον
ύπνο μου δια βίου. Να με καταδιώκουν και να με τιμωρή­
σουν με μανία, πόνους και αγωνία αν κακοτροπησω στην
εκπλήρωση των καθηκόντων μου, που είναι η προστασία
των μυστηρίων και της δικαιοσύνης.»
Μόλις τελείωνε τον όρκο καλωσόριζε τους μυού-
μενους εκ μέρους όλης της ιεραρχίας των ιερέων του
ναού.
Όταν ξημέρωνε το πρωί, οι Ιερείς οδηγούσαν τους
νέους επόπτες σε ένα καθορισμένο σημείο του ναού,
από το οποίο θα παρακολουθούσαν την ανατολή του
Ηλίου Απόλλωνα, στον οποίον έδιναν την υπόσχεση
ότι δεν θα παραβούν τους όρκους που είχαν δώσει.

309
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ολόκληρη η ημέρα ήταν διαθέσιμη στους μύστες


για ανάπαυση και αυτοσυγκέντρωση μέσα στον ναό
και δεν τους επιτρεπόταν καμιά επαφή εκτός από
τους ιερείς. Κατόπιν τους εξηγούσαν την αλληγορία
των πλανητών του ηλιακού συστήματος ενώ μια
αόρατη φωνή τους ενθάρρυνε για το έργο που είχαν
αναλάβει.
Ο Μέγας Ιεροφάντης εξηγούσε:
«Βλέπετε το άπειρο διάστημα και τις εφτά μεγάλες
σφαίρες των εφτά συμπάντων; Είναι οι περιοχές που
κυβερνά ο Ζευς.
Βλέπετε τις σφαίρες των πλανητών του ηλιακού μας
συστήματος καθώς και την κοντινή μας Σελήνη, με το
αχνόφωτο χαμόγελο της; Αυτή εποπτεύει τις γεννήσεις
και τους θανάτους στη γη.
Ο πλανήτης Ερμής δείχνει με το κηρύκειο τον δρόμο
στις ενσαρκούμενες ψυχές ή στις απελευθερωμένες από
τον θάνατο.
Ο πλανήτης Αφροδίτη δείχνει στις ψυχές τον έρωτα
και ξεχνούν την ουράνια αποστολή τους.
ΟΉλιος συντηρεί τη ζωή και τις ανθρώπινες ψυχές με
το αιώνιο φως του.
Ο πλανήτης Άρης με τη ρομφαία της θείας δικαιοσύ­
νης στο χέρι τηρεί τον απαράβατο νόμο του Διός.
Ο πλανήτης Ζευς εκφράζει την υπέρτατη δύναμη και
τον παγκόσμιο νου.
Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει την ουράνια αποστασία με

310
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

τους δακτυλίους του.


Ο Ουρανός κρατάει τη σφαίρα της παγκόσμιας
σοφίας.
Κοιτάξτε τις ανώτατες ουράνιες οντότητες και τις
ψυχές των ανθρώπων να ταξιδεύουν μέσα και έξω από
τις σφαίρες των πλανητών. Οι ψυχές είναι τέκνα του
ουρανού και των άστρων. Ακολουθούν τον κύκλο των
ενσαρκώσεων, ξεχνούν τις αναμνήσεις της ουράνιας
καταγωγής τους και δοκιμάζουν την ηδονή, τον πόνο,
τον έρωτα τον θάνατο και ζουν στην απατηλότητα μιας
ανίσχυρης ευτυχίας.»
Και στο σημείο αυτό έκλειναν τα Δρώμενα.
Μπορεί κάποιοι να αμφιβάλουν αν οι ψυχοσωμα­
τικές διαδικασίες είχαν πραγματικά αποτελέσματα
στους μύστες.
Οι μόνοι που μπορούν να καταλάβουν τι αποτελέ­
σματα είχαν οι δοκιμασίες αυτές είναι οι παλαιότεροι
αξιωματικοί απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων, όπου τις πρώτες εφιαλτικές εβδομάδες
του κλειστού γυμναστηρίου ξεχνούσαν ακόμη και το
όνομα τους από τα πρωινά θορυβώδη εγερτήρια με
τις εξαντλητικές δοκιμασίες του στίβου μάχης, όπου
έχανες τελείως τον εαυτό σου.

Τα Δεικνύμενα
Την τελευταία ημέρα γινόταν η ειδική τελετή της
μύησης όπου Μέγας Ιεροφάντης, άνοιγε την πόρτα

311
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

του τελεστηρίου και έβγαζε έξω τα ιερά αντικείμενα.


Κατόπιν έδεναν μια κόκκινη κορδέλα στο μέτωπο του
μύστη Επόπτη, το ένα άκρο της οποίας έπεφτε στους
ώμους και το άλλο στο στήθος.
Έδινε στον καθένα μύστη από μια κίστη [καλάθι]
που περιείχε τα ιερά αντικείμενα. Ήταν σκεπασμένη
με λινό ύφασμα πάνω στο οποίο υπήρχαν κεντημένα
δώδεκα αστέρια και πίσω από κάθε αστέρι ήταν επίσης
κεντημένο ένα ζώδιο του ζωδιακού που ήταν γνωστός
με την ονομασία «Κατοικία των θεών και των μακαρίων
ψυχών».
Οι μύστες άνοιγαν την κίστη μόνο παρουσία του
ιεροφάντη και με εντολή αυτού, για να ιδούν τα ιερά
αντικείμενα που ήταν μέσα και τα οποία επεξηγούσε
μαζί και τους συμβολισμούς και τις παραστάσεις που
είχαν πάνω τους.
- Ισοσκελής σταυρός, σύμβολο του Δία, συμπαντι­
κό σύμβολο της δυαδικότητας και των αντιθέσεων.
Δώρο του Δία στον γιο του Μίνωα.
- Λευκός χαλαζίας ή Διαυγής κρύσταλλος, ή
Παγωμένο νερό, ή το Ιερό Πυρ των Ελευσίνι­
ων μυστηρίων, που αργότερα χρησιμοποιείτο για
το άναμμα της ιερής φλόγας του βωμού, όταν τα
μυστήρια είχαν παρακμάσει.
- Σιδερίτης ή Ομιλών λίθος, που συμπύκνωνε τις θε­
ϊκές φωνές του απείρου και τις μετέφερε ο χειριστής
του μέσα στον ναό.

312
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

- Χρυσή σφαίρα και χρυσό στεφάνι, σύμβολα του


κύκλου της ζωής, του σύμπαντος και του ήλιου.
- Τα χρυσά μήλα των εσπερίδων, σύμβολο της
παντοδύναμης θέλησης του ανθρώπου και της αθα­
νασίας.
- Μια σβούρα, που δήλωνε την κίνηση της γης.
- Ένα Στάχυ, σύμβολο της Δήμητρας και της αιώνιας
ζωής.
- Ένα Ρόδι, σύμβολο του σύμπαντος και των
άστρων.
- Ένα Κουκουνάρι, σύμβολο της γονιμότητας.
- Μαλλιά προβάτου, σύμβολο των συμπαντικών
ενεργειακών ρευμάτων και των ουρανίων οδών.
Όταν τελείωνε η τελετή άνοιγε ο ναός και έμπαιναν
μέσα οι συγγενείς και φίλοι των μυστών για να τους
συγχαρούν και να τους ευχηθούν.

Μετά τις δοκιμασίες αυτές οι νεοφώτιστοι απεκα-


λούντο Μύστες Επόπτες και επανερχόταν στις ερ­
γασίες τους και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Όσοι θα επιχειρούσαν να αποκτήσουν τον βαθμό του
τέλειου μύστη καθώς και όσοι ακολουθούσαν τον
ιερατικό κλάδο που θα διεκδικούσαν και τους υπό­
λοιπους βαθμούς της μύησης αναλάμβαναν επί πλέον
υποχρεώσεις.
Όποιος έβγαινε νικητής από τις δοκιμασίες και
θριαμβευτής του φόβου του θανάτου, έλεγχε απόλυτα

313
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

τον εαυτό και μπορούσε να αντλεί γνώσεις από το σύ­


μπαν. Όποιος όμως αποδεικνυόταν δούλος του φόβου
και των αισθήσεων, αν ήθελε μπορούσε να ζήσει μέσα
στον χώρο των ιερών σαν υπηρέτης του ναού, χωρίς να
του δοθεί δεύτερη ευκαιρία μύησης· αλλιώς πήγαινε και
αυτός στο σπίτι του.
Ο ήλιος λάμπει γι αυτούς που βλέπουν αλλά και για
τους τυφλούς· οι βροντές του ουρανού γίνονται και γι
αυτούς που ακούνε και για τους κωφούς. Τα μυστήρια
έδιναν σε όλους, μύστες και αμύητους τη θεία χάρη.
Και όπως το φως και ο ήχος γίνονται αισθητοί από αυ­
τούς που διαθέτουν τα υγιή αισθητήρια όργανα, έτσι
και η χάρη των μυστηρίων γινόταν αντιληπτή μόνο
από αυτούς είχαν αγαθή διάθεση για να αντιληφθούν
τα αποτελέσματα τους.
Όσοι μυούνταν, προσφωνούνταν μεταξύ τους αδερ­
φοί, ασχέτως αν ήταν άνδρας ή γυναίκα.
Η τελετή της μυήσεως ονομαζόταν Αναγέννηση.
Ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν όλοι τέλειοι μύστες.
Για να φτάσουν στην κορυφή και να πάρουν την
τελευταία μύηση του Ιεροφάντη, έπρεπε να υποστούν
και άλλες δοκιμασίες ικανοτήτων και να διδαχτούν
και τις πλέον άρρητες διδασκαλίες.
Οι μύστες που έβλεπαν διαφορετικά τον κόσμο από
τους πρώτους βαθμούς, ετοιμαζόταν για τη μεγάλη
αναγέννηση και για τους ανώτερους βαθμούς της
μύησης. Οι ιερείς τους βοηθούσαν με τη διδασκαλία,

314
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

τις υποδείξεις και τις συμβουλές να κατανοήσουν την


άρρητη σοφία.
Μετά την επικράτηση των Ρωμαίων και τον εκφυλι­
σμό των μυστηρίων, το ιερό σκεύος με την Αστρόπετρα
εξαφανίστηκε και στα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια
το ιερό σκεύος περιείχε αντί της μυστηριώδους πέτρας
τον σιδερίτη τον ομιλούντα λίθο και λευκό χαλαζία, με
τον οποίον άναβαν το πυρ του βωμού.
Οι ιεροφάντες και οι μύστες, είναι αυτοί οι οποίοι
συνέβαλαν στο να αναπτυχθεί κάτω από το φως των
μυστηρίων, η πιο καθαρή ανθρώπινη σκέψη και ο πιο
λαμπρός πολιτισμός του κόσμου που είναι ο Ελληνι­
κός πολιτισμός.
Η απόκρυφη σοφία και γνώση των μυστηρίων
είχε δοθεί σε όλους σχεδόν τους μεγάλους Έλληνες
σοφούς και φιλοσόφους.
Σήμερα οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έχουν χαθεί τα
ιερά μυστήρια των Ελλήνων επειδή ένας αιμοσταγής
άγιος [Θεοδόσιος], κήρυξε τον διωγμό τους. Λάθος.
Υπάρχουν οι μυστικές αδελφότητες των Ελλανίων
που διατηρούν τα μυστήρια αλώβητα μέχρι σήμερα.
Η Ελληνική ψυχή καλείται και πάλι να ζωντανέψει τα
μυστήρια και να υποδεχθεί τους πατρώους θεούς που
επιστρέφουν στην αιώνια γενέτειρα τους.
Ο άνθρωπος σήμερα σε μέρες δυστυχίας και πνευμα­
τικού σκότους, έχασε τον κοσμικό προορισμό του και
την επαφή με τους ουράνιους και παλεύει απεγνωσμένα

315
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

να επιστρέψει πίσω στον δημιουργό του.


Ανατέλλει μια νέα κοσμοσωτήρια ιδέα που είναι η
αναβίωση των Ελληνικών μυστηρίων, που θα προκα­
λέσει την Επανελλήνιση των Ελλήνων και θα βοηθήσει
τον άνθρωπο να κατανοήσει την ύπαρξη του.

ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ.
Τρίτος Βαθμός Μύησης
Στον τρίτο βαθμό ο μύστης ονομαζόταν Τέλειος
Μύστης. Μάθαινε τα άρρητα του βαθμού του και
πετύχαινε τον έλεγχο της νόησης με την αφύπνιση
και τη διέγερση της ψυχής και όλων των αισθήσεων.
Κυρίως ανάστρεφε την πολικότητα του σώματος του
από την υλική υπόσταση στην πνευματική.
Ο Τέλειος Μύστης διεκδικούσε την παντογνωσία
και την αθανασία, γιατί έπαυε να είναι ένας κοινός
άνθρωπος. Αντλούσε πληροφορίες από τον αόρατο
κόσμο και από τον κόσμο του απείρου που ήταν
άγνωστος στους κοινούς θνητούς και στους κατώτε­
ρους βαθμούς μύησης. Κινείτο σε ανώτερα επίπεδα
του πνεύματος και της ψυχής και συμμετείχε σε δύο
κόσμους, τον γήινο και τον ουράνιο.

Προετοιμασία Μύστη.
Εφ όσον ο Επόπτης Μύστης αποφάσιζε να διεκδι­
κήσει τον ανώτερο βαθμό της μύησης του Τέλειου

316
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Μύστη, έπρεπε να προετοιμάζεται για πέντε συνεχή


χρόνια. Εξεταζόταν και πάλι από τον Ιεροφάντη ως
προς τις γνώσεις και τις υπερβατικές του ικανότη­
τες, την ίδια περίοδο που γινόταν οι δοκιμασίες των
κανονικών μυστηρίων για τον βαθμό του Επόπτη. Οι
δοκιμασίες αυτές ήταν άγνωστες για το κοινό και τους
κατώτερους βαθμούς των μυστών.
Όσοι θα προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον
βαθμό του Τέλειου Μύστη, παρέμεναν στον ναό για
αρκετό καιρό, εβδομάδες ή μήνες ή και χρόνια, για να
παρακολουθήσουν τις ιερές άρρητες διδασκαλίες των
μυστηρίων.
Εκτελούσαν εργασίες που τους ανέθετε το ιερατείο
μέσα στους ναούς χωρίς διαμαρτυρία και δοκιμαζόταν
στην απόλυτη σιωπή και πειθαρχία για ένα χρονικό
διάστημα.
Κατά την παραμονή τους στον ναό, οι Επόπτες
Μύστες, συμμετείχαν στις τελετουργίες, εφάρμοζαν
την εκτεταμένη νηστεία, ασχολούνταν με καθαρμούς,
προσευχόταν συχνά και παρακολουθούσαν διδασκα­
λίες για το θείο και τη δημιουργία.
Καθ όλη τη διάρκεια της πενταετίας έπρεπε να είναι
υποδείγματα ήθους, να ζουν ενάρετα και να βοηθούν
τους συνανθρώπους τους, ενώ παρακολουθούντο δια­
κριτικά από το ιερατείο.
Το ιερατείο αξίωνε τη σχολαστική τήρηση των κα­
νονισμών και απαιτούσε την απόλυτη πειθαρχία και

317
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

υπακοή σε ότι τους διέταξαν.


Οι Ιερείς δεν έπαυαν να τους συμβουλεύουν συχνά
ότι:
«Την αλήθεια δεν μπορεί να σας την προσφέρει κανέ­
νας. Ή τη βρίσκετε μόνοι σας ή δεν τη βρίσκετε ποτέ.
Εμείς δεν μπορούμε να σας κάνουμε τέλειους μύστες, αν
δεν μπορείτε να γίνετε μόνοι σας. Κανένας δεν μπορεί να
σας βοηθήσει.»
Ο Ιεροφάντης ενθάρρυνε τους Τέλειους Μύστες
λέγοντας: «Πλησιάζει ο χρόνος που θα σας αποκαλυφθεί
ολόκληρη η αλήθεια την οποία εσείς τώρα αρχίσατε να
αντιλαμβάνεστε με τα μυστήρια, και την άσκηση.
Αρχίσατε να γίνεστε μέλη της ουράνιας κοινωνίας και
της απόρρητης γνώσης των μυστών, γιατί μέχρι τώρα
αποδείξατε ότι το αξίζετε.
Έπρεπε όμως να περάσετε από τα στάδια του τρόμου
και του θανάτου για να κυριαρχήσετε πάνω σε αυτόν.
Πρέπει να θυμάστε ότι κανένας δεν ξεφεύγει από
τον θάνατο. Κάθε ανθρώπινη ψυχή όπως και η δική
σας, έρχεται στη ζωή από τον θάνατο και στον θάνατο
οδηγείται. Ο τελικός ουράνιος προορισμός της είναι η
ανάσταση, μπροστά στο φως του Διός.
Έπρεπε να αναστηθείτε από την άγνοια και την ανυ­
παρξία για να μπορέσετε να ταξιδέψετε, μέσα στο φως
του Απόλλωνα και να αντικρίσετε την άφατη ύπαρξη
του φωτεινού θεού.
Έπρεπε να γνωρίσετε τη θεϊκή ψυχή σας για να μάθετε

318
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

την πορεία της ζωής σας.


Έπρεπε να θυμηθείτε τις προηγούμενες ζωές που έχετε
ξαναζήσει, αλλά και να ιδείτε αυτές που μελλοντικά θα
ζήσετε, για να φθάσετε στην τελειότητα.
Καλέστε πάντα την ουράνια ψυχή που σας συνοδεύει
και θα σας φανερωθεί, να σας διδάξει ό,τι θελήσετε να
μάθετε από αυτή.»

Ο Τέλειος μύστης μπορούσε να βυθιστεί στο φως


των μυστηρίων και να βλέπει ταυτόχρονα με τα μάτια
του σώματος της ψυχής και του πνεύματος.
Τα οράματα του μύστη ήταν το κατώφλι του μεγά­
λου απορρήτου και σχετιζόταν με τις αιώνιες αλήθει­
ες. Όσο ανέβαιναν οι βαθμοί της μύησης τόσο τα όρια
της γνώσης εκτεινόταν στο υπερβατικό και έτειναν να
καταλάβουν όλο το σύμπαν, ορατό και αόρατο.
Η αλήθεια και η γνώση αποκαλυπτόταν ανάλογα με
τη νοημοσύνη του καθενός. Η γνώση ήταν η δύναμη
του μύστη και των ενδόξων πνευμάτων, γιατί αν η
αλήθεια αποκαλυφθεί σε αδυνάτους, θα παραφρονή­
σουν.
Κατά την προετοιμασία της μύησης γινόταν σπον­
δές στον Δία και ακουγόταν από τον χορό των ιερειών
το κάλεσμα του θεού:
«Καλώ τον ηγεμόνα της φεγγοβόλου σοφίας των
μυστηρίων, τον Δία, να μου φανερώσει τα μυστήρια των
ουρανών και των άστρων, της ζωής και του θανάτου και
τις σημασίες των ιερών λόγων που φανερώνει πάντα σε
αυτούς που διάλεξαν την οδόν της μύησης, για να οδηγη-

319
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

θούν στο φως του.


Καλώ τον μεγάλο σωτήρα, τον Δία, που κρατά τα ηνία
του κόσμου και ανάβει το πυρ της ζωής. Να μου δώσει το
αγνό φως της γνώσης και να διώξει την αχλή της αγνοίας
από τον νου και τα μάτια μου.
Καλώ τον βασιλιά τον ιερού πυρός τον Δία, τον στε­
φανωμένο με πυρ, τον ευτυχισμένο θεό που κυβερνά το
φως, που διαφυλάσσει τη ζωή και κατευθύνει τον κόσμο,
να με καταστήσει ικανό να γνωρίσω τα μυστικά των
αθανάτων θεών.
Καλώ τον κεραύνιο Δία να γίνει αρωγός στη μάχη κατά
των παθών μου, να με απαλλάξει από αυτά και τις ανό­
σιες πράξεις μου, και να με καταστήσει κυρίαρχο νικητή
αυτών και τον εαυτού μου.
Καλώ τον Δία, τον πατέρα πάντων, να μου δώσει το
φως των ουρανών και της μύησης, να μου χαρίσει την
αρετή, για να ατενίσω το γαλήνιο φως της μακαριότητας
του.»
Στο βαθμό αυτό δεν υπήρχαν δοκιμασίες σωμα­
τικές. Δοκιμαζόταν όμως οι μύστες στις ικανότητες
που απέκτησαν με τη μύηση ώστε να μπορούν να
πετυχαίνουν επικοινωνία με υπερβατικές και ουράνιες
οντότητες και να κάνουν θαύματα.
Όταν τελείωνε το κάλεσμα του Διός και ο έλεγχος
ικανοτήτων του μύστη, η μύηση θεωρείτο περατωθείσα
για τον βαθμό του Τέλειου Μύστη. Η ιερή λέξη του
βαθμού του Τέλειου Μύστη ήταν «...».
Όταν ξημέρωνε και πριν την αναχώρηση τους από
τον ναό έδιναν υπόσχεση στον Απόλλωνα:

320
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

«Υποσχόμαστε στον θεό ήλιο Απόλλωνα, ότι θα διαφυ­


λάξουμε δια βίου μυστικά ό,τι είδαμε και ακούσαμε κατά
τη μύηση και ο, τι επί πλέον θα μας εμπιστευτούν.
Θα προστατεύσουμε τα μυστήρια από βέβηλες πράξεις
και ανόμους σκοπούς από φιλόδοξα άτομα.
Θα βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη. Θα υπηρετούμε τη δικαιοσύνη χωρίς
εξαιρέσεις και διακρίσεις.
Θα κηρύσσουμε τον θεϊκό λόγο στους βέβηλους και θα
προστρέχουμε σε βοήθεια τους όταν τη χρειάζονται».
Ο Ιεροφάντης έφευγε και έλεγε στους μυούμενους
«Αγρυπνείτε και να είστε καθαροί», κλείνοντας με τη
φράση Κονξ-Ομ-Παξ μια φράση που ακουγόταν όχι
μόνο στα Ελληνικά μυστήρια αλλά και στα μυστήρια
των Μάγια στο Μεξικό, των Ίνκας στο Περού, στην
Αίγυπτο, το Θιβέτ τις Ινδίες και σήμαινε «Φεύγετε
Τέλειοι».
Η συνέχιση στον επόμενο βαθμό μύησης γινόταν
με απόφαση του Αρχιερέα Μεγάλου Ιεροφάντη και
σε ειδική τελετή.
Για να διεκδικήσουν τον βαθμό του Ιεροφάντη, οι
Τέλειοι μύστες εισερχόταν σε νέα επίπεδα της άρρη­
της γνώσης, τις οποίες διδασκόταν στους ειδικούς
χώρους των Ιερών.

Η Άρρητη Διδασκαλία του Τέλειου Μύστη.


Η αρχαία Ελληνική θρησκεία, δεν ήταν γνωστή
στις λαϊκές μάζες αλλά μόνο στους μυημένους. Επειδή
απαγορευόταν η κοινοποίηση των μυστηρίων, ο λαός

321
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

δεν γνώριζε τίποτε περισσότερο για τους θεούς από ότι


αναφέρει ο Ησίοδος στην «Θεογονία» και ο Όμηρος
στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Ο λαός συμμετείχε στις τελετές των μυστηρίων, αλλά
δεν γνώριζε τίποτε γι αυτά, εκτός από ελάχιστες επιφα­
νειακές πληροφορίες. Την τέλεση των μυστηρίων και
τα υπερφυσικά φαινόμενα που γινόταν στο τελεστήριο
του ναού, οι αμύητοι τα παρακολουθούσαν από μακριά,
χωρίς να ξέρουν τι γινόταν σε αυτά.
Οι ιερείς αποκάλυπταν στους μύστες σταδιακά τα
θρησκευτικά μυστικά, για να έχουν δικλείδες ασφα­
λείας, αφ ενός για να μην εκφυλιστούν τα μυστήρια
και αφετέρου για να μην διαρρεύσουν.
Εφ όσον οι μυούμενοι πληρούσαν όλες τις προϋ­
ποθέσεις, τους αποκάλυπταν τις γνώσεις του βαθμού
τους.
Δεν υπήρχαν ιερές γραφές και ιερά κείμενα για τους
Έλληνες. Όπως συμβαίνει σήμερα με την ξενόφερτη
θρησκεία της παρακμής.
Αυτό μας επιβάλλει να δρομολογήσουμε μια νέα
αδογμάτιστη Ελληνική πορεία, να ανακεφαλαιώσου­
με όλες τις προγενέστερες εκδηλώσεις των Ελλήνων,
να διορθώσουμε τα ιστορικά λάθη που γεμίζουν το πα­
ρελθόν μας και που είχαν σαν αποτέλεσμα να επικρατή­
σει ο εβραϊκός σκοταδισμός που σκέπασε το Ελληνικό
πνεύμα. Είναι καιρός να βαδίσουμε προς το φως και την
Επανελλήνισή μας.

322
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Οι Έλληνες Θεοί
Οι κατεξοχήν εθνικοί θεοί των Ελλήνων ήταν οι
δώδεκα θεοί του Ολύμπου, από τους οποίους οι περισ­
σότερο τιμώμενοι ήταν ο Ζευς, η Ήρα, ο Απόλλων, η
Αθηνά και ο Ποσειδώνας

Ζευς Ήρα
Η διδασκαλία του Ιεροφάντη προς τον υποψήφιο
Τέλειο Μύστη έλεγε:
«Ο Πανύψιστος Ζευς, είναι ο υπέρτατος και παντοδύ­
ναμος θεός των πάντων, δημιουργός των Ολυμπίων θεο­
τήτων και του θνητού γένους των Ελλανίων, ο μακάριος
πατέρας που ζει στο αιώνιο φως.
Γαλήνιος και αυστηρός, μεγαλόκαρδος και αγαθός
στον υπέρτατο βαθμό, κυβερνά με σύνεση και επιβάλλει
τη φυσική τάξη στους κόσμους που διοικεί.
Διαφυλάσσει το έργο της δημιουργίας, παρακολουθεί
την πορεία της ανθρώπινης ζωής και ακτινοβολεί το δικό
του πνεύμα με την Αθηνά, για την ανύψωση των Ελλανί­
ων και του κόσμου.»

«ΗΉρα η μεγάλη βασίλισσα θεά των ουρανών, ισότιμη


του μεγάλου Διός, αποτελεί υπόδειγμα συζυγικής πίστης
και μητέρας. Αυστηρή και συνεπής επιβλέπει την τήρηση
των θεϊκών νόμων».

323
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Απόλλων
Η διδασκαλία του Ιεροφάντη έλεγε.
«Ο Φοίβος Απόλλων είναι ο ελεήμων θεός, θεός του
κάλους και του φωτός που αγωνίζεται κατά του πνευ­
ματικού σκότους. Είναι υπερασπιστής της αλήθειας και
εχθρός του ψεύδους, είναι ο εκφραστής του θείου και
φρουρός της αγιότητας του όρκου, είναι πηγή της δι­
καιοσύνης, αρχηγός και υπερασπιστής των φωτισμένων
ανθρώπων, από τους οποίους αξιώνει την αλήθεια, την
ειλικρίνεια, την ανδρεία, τη σωφροσύνη.
Είναι ο ευσπλαχνικός κριτής και σωτήρας των κακών
ψυχών και η καταφυγή των σωσμένων.»
Το μήνυμα που πήραμε σχετικά με τον Απόλλωνα
έλεγε τα εξής.
«Είναι παγκόσμια θεότητα που λατρεύτηκε σε ολό­
κληρη τη Γαία με διάφορα ονόματα. Έχει αποστολή να
συντηρεί με το φως του τη ζωή στη Γαία.
Στον Σείριο ονομάζεται θεός Σείριος και στον Ωρίωνα,
Κραταιός Άρχων Φωτός.»
Τον θεό αυτόν των Ελλήνων η μαυροφορεμένη
μαφία τον αποκάλεσε είδωλο και σατανά, ενώ δεν πα­
ρέλειψε να πάρει τις ιδιότητες του και να τις αποδώσει
στο Χριστό.

Αθηνά
Και η φωνή του Ιεροφάντη συνέχιζε:
«Η Παλλάδα Αθηνά που ονομάζουμε θεά της σοφίας,

324
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

εκτός αυτού, είναι και θεά της αλήθειας και της δικαι­
οσύνης. Είναι πνευματική κόρη του Διός και έκφραση
της μεγαλόπρεπης δύναμης του θεϊκού νου. Είναι η
πλέον ισχυρή κοσμική οντότητα, η οποία εξαπολύει την
ενέργεια του πνεύματος της για να αφυπνίσει το πνεύμα
των Ελλανίων μυστών και να επιτευχθεί η πνευματική
έγερση αυτών.
Η Αθηνά είναι το σύμβολο της αθάνατης ζωής. Η
εμφάνιση της δίνει την εικόνα της τελειότητας. Ανήκει
στην επταμελή επιτροπή υποδοχής και κρίσεως των
ψυχών των ανθρώπων που βρίσκεται στον αστερισμό
του Ωρίωνα. [Αθηνά, Μίνωας, Ραδάμανθυς, Αιακός, Ερμής,
Απόλλων, και Ερινύα Τισιφόνη]».
Με τη βοήθεια του πνεύματος της αποδιώχνει από
το Ελλάνιον πνεύμα, τα σκότη, τις σκιές και την
αποσύνθεση, προκειμένου να ανανεωθεί για τη δυο
χιλιάδων ετών αδράνεια, που το οδήγησαν στα όρια
της παρακμής.
Πρέπει να τελειώσει ο μυριόχρονος λήθαργος και η
φοβισμένη σιωπή του φωτεινού Ελληνικού πνεύμα­
τος.
Πρέπει να παρακάμψουμε τις σκόπιμες αντιρρήσεις
των αδαών, εβραιολατρών Ελλήνων που επιμένουν ότι
δεν χρειάζεται το πνεύμα αφού υπάρχει το εβραϊκό άγιο
περιστέρι.
Σε ό,τι αφορά τη θεά της σοφίας Αθηνά το μήνυμα
έλεγε:

325
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

«Η Παλλάδα Αθηνά είναι σπουδαιότατη ηλιακή οντό­


τητα, που ευεργέτησε πολλές φορές τον πλανήτη σας και
την Ελλάνια.
Η αποστολή της στη Γαία είναι να βοηθήσει το
Ελλάνιο πνεύμα να εξελιχθεί σε επίπεδο τελειότητας
και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ολόκληρη την
ανθρωπότητα.
Είναι η οντότητα εκείνη η οποία δημιουργήθηκε από
την πνευματική αντανάκλαση του Ιερού Άρχοντα Φωτός
και ευρίσκεται πλησίον της Γαίας για την παροχή βοη­
θείας.»
Τα ξανθιά προς το χρυσαφί μαλλιά της θεϊκής παρ­
θένας, ήταν δεμένα σε κότσο και έμοιαζαν σαν ήλιος.
Πάνω από το μέτωπο της φορούσε το απαστράπτον
διάδημα των επτά κορυφών που στόλιζαν το αφά­
νταστου γλυκύτητας θεϊκό πρόσωπο της. Σύμβολο
του ότι η θεά Αθηνά ήταν η θεά της σοφίας των επτά
συμπάντων και των δεκατριών γαλαξιών, που διοικεί
ο Ζευς.
Ντυμένη με ποδήρη αισθήτα και χιτώνα με πολλές
πτυχώσεις, σε χρωματισμούς άλλοτε πολύ απαλούς
πράσινους και άλλοτε βαθείς κόκκινους όπως η
φωτιά, κατέληγε σε χρυσοκίτρινο μαίανδρο που διέ­
τρεχε ολόκληρο το κάτω μέρος του χιτώνα γύρω από
τα πόδια της.
Το ήρεμο βλέμμα της και η επιβλητική πανοπλία της,
συνέθεταν μια υπερουράνια θεϊκή αρμονία που δεν

326
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

άφηνε περιθώρια για σκέψεις παράβασης του νόμου.


Δυστυχώς οι νεότεροι Έλληνες πιεζόμενοι από τον
βαρβαρικό χριστιανισμό την ονόμασαν είδωλο και την
εξάλειψαν από τη σκέψη, τη συνείδηση και τη μνήμη
τους. Έκλεισαν τα μάτια της ψυχής τους και δεν μπο­
ρούν να την ιδούν όταν επισκέπτονται τον Παρθενώνα
της στην Ακρόπολη.

Ποσειδώνας.
Ο Ιεροφάντης αποκάλυπτε στους μυούμενους.
«Ο Ποσειδώνας είναι ο μέγας κυρίαρχος των θαλασ­
σών, διαφυλάττει τα ουράνια μυστικά που διασώθηκαν
από τους κατακλυσμούς, για να φωτίσουν κάποια μέρα
την ανθρωπότητα.»
Η επιβλητική παρουσία του ουράνιου τιτάνα, στη
σκέψη του μύστη, γινόταν ακόμη εντονότερη από την
παντοδύναμη τρίαινα του και την αντηχητική φωνή
του, που έμοιαζε περισσότερο με μουσική, ξένη προς
τον δικό μας κόσμο και την ανθρώπινη ομιλία.

Θεολογούμενα
Ο Ιεροφάντης συνέχιζε τη διδασκαλία των μυστών
σχετικά με τη γένεση του κακού στη γη.
Παρόμοιο μήνυμα με αυτό που είχε δοθεί στους
Ιεροφάντες σε πανάρχαιες εποχές σχετικά με τα μυ­
στήρια της Ελλάδας και της γης ολόκληρης πήραμε και
εμείς όταν ρωτήσαμε σχετικά:

327
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

«Εμείς δώσαμε στους Ελλάνιους τη γνώση για την ου­


ράνια Αποστασία του Κρόνου, που άρχισε 50.000 χρόνια
πριν τη δική σας χρονολόγηση. Το όνομα του Κρόνου ποτέ
δεν αναφέρθηκε στα μυστήρια των Ελλανίων και ποτέ δεν
του έχτισαν ιερά στην Ελλάνια.
Η γένεση του κακού στη Γαία άρχισε με τον Κρόνο, ο
οποίος αποστάτησε από την ανώτερη συνειδητότητα, και
στράφηκε εναντίον της θεότητας του Όλου Φωτός και
της «Κραταιός Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας». Αρχικά
κυριάρχησε σε περισσότερους από 2250 κατοικημένους
πλανήτες του Σπειροειδή γαλαξία και κυρίως στους
αστερισμούς του Δράκοντα, του Όφεως, της Ύδρας, του
Ηρακλή και του Βοώτη.
Τα πνεύματα φωτός που προστάτευαν τη Γαία δεν
μπόρεσαν να προστατέψουν την ανθρωπότητα από την
επιθετικότητα των αποστατών του Κρόνου γιατί ήταν
πολυάριθμοι.
Δεν καταστείλαμε την αποστασία στη Γαία γιατί την
εποχή εκείνη υπήρχαν πιο επείγουσες καταστάσεις σε
άλλα ηλιακά συστήματα που απαιτούσαν την άμεση
επέμβαση μας.
Οι αποστάτες προκάλεσαν στους ανθρώπους τη δυσαρ­
μονία της σκέψης, του πνεύματος και του τρόπου ζωής
που παρατηρείται μέχρι και σήμερα στη Γαία.
Ο Κρόνος δημιούργησε την αυτοκρατορία της «Κρα­
ταιός Αποστασίας». Σκόπευε να εισχωρήσει σε 15.000
γαλαξίες και ηλιακά συστήματα και με τη βοήθεια αυτών

328
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

να κατακτήσει όλο το δικό σας σύμπαν.


Επί 25.000 χρόνια με δική σας αρίθμηση κατέστρεφε το
έργο της δημιουργίας.
Όπου κυριάρχησε επέβαλλε τις του απόψεις που ήταν
αντίθετες με τις αρχές της «Κραταιάς Αυτοκρατορίας «Ε»
της Ανδρομέδας.»
- Δεν δεχόταν τη θεότητα του Όλου Φωτός.
- Αυτοχρίστηκε ο ίδιος θεός και αξίωνε τιμές θεού. (Εγώ
είμαι κύριος ο θεός σου θα πει ο Γιαχβέ υπαρχηγός του Κρό­
νου).
- Απέρριπτε τη θεότητα του δημιουργού και τον εξίσωνε
με τις φυσικές δυνάμεις.
- Δεν αποδεχόταν την ελευθερία του ανθρώπου και
τη θεϊκή προέλευση της ψυχής. [Έβαλε τον Γιαχβέ και
εξαπάτησε τον άνθρωπο με το φίδι και τον υποδούλωσε με τα
αισθήματα ενοχής που του δημιούργησε).
- Τον σεβασμό στο Όλο Φως τον θεωρούσε αμάρτημα.
[Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα είπε ο Γιαχβέ, που
θεωρείται βλασφημία για την ουράνια κοινωνία).
- Δεν δεχόταν καμία άλλη δύναμη πλην της δικής του και
αρνιόταν κάθε εξουσία του δημιουργού.
- Αξίωνε τα αστρικά συστήματα να μην ανήκουν σε
κανένα, να είναι ελεύθερα ώστε να μπορέσει να τα
υποτάξει.
- Θεωρούσε την πνευματική άσκηση άσκοπη και αμαρτία.
Αρχικά η Κραταιά Αυτοκρατορία των «Ε» θεώρησε
άνευ σημασίας το γεγονός και δεν πάρθηκαν μέτρα
καταστολής γιατί πίστευαν στη μεταμέλεια του Κρόνου.

Ι 329
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ο Κρόνος όμως έπεισε τις αστρικές κοινωνίες για την


ορθότητα της ανταρσίας του και επειδή δεν τιμωρήθηκε,
το απέδιδε στην ανικανότητα των συμπαντικών δυνάμεων
να κυβερνήσουν.
Παρά την ήττα του Κρόνου στη σύγκρουση που επακο­
λούθησε με τις δυνάμεις της Κραταιάς Αυτοκρατορίας της
Ανδρομέδας, δεν καταδιώχτηκε. Η Αυτοκρατορία αρκέ­
στηκε μόνο στην ανατροπή του. Ακόμη περιμένουμε την
επιστροφή του ή αλλιώς θα κληθεί από τους Ολυμπίους να
λογοδοτήσει αυτός και ο υπαρχηγός του ο Γιαχβέ».
Έτσι εξηγείται γιατί δεν επεμβαίνουν οι Ολύμπιοι
για να απαλλάξουν τη γη από τους αποστάτες.

Η Μεγάλη Σύγκρουση.
[Επέμβαση Αυτοκρατορίας.]
Ο Ιεροφάντης θεολογούσε και αποκάλυπτε στους
Τέλειους Μύστες.
«Οι αποστάτες είναι δημιουργοί του κακού. Καταπνί­
γουν κάθε αγαθό ένστικτο και προσπαθούν να εμποδί­
σουν το έργο της δημιουργίας που μας έχουν αναθέσει οι
Ολύμπιοι.
Παραπλανούν τους αμύητους ώστε να αντιδρούν στην
προσπάθεια μας, για να μπορέσουν να υπερισχύσουν στη
Γαία.
Οι ψυχές των αποστατών είναι σκιώδεις, διατηρούν
μεγάλο μέρος από τα πάθη και τις επιθυμίες τους και
τους ακόρεστους πόθους, ακόμη και μετά θάνατον.

330
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Η μεταμέλεια και η προσπάθεια βελτίωσης είναι άγνω­


στες για τους αποστάτες.
Πήρατε επαφή με τις ουράνιες οντότητες και επισκε­
φθήκατε τα Ηλύσια Πεδία και τα νησιά των Μακάρων.
Πλημμύρισε η ψυχή σας από το υπέροχο φως του πνεύ­
ματος των ουρανών και του θείου. Μεταβληθήκατε σε
μύστες φωτός, σε γιους θεού. Είστε έτοιμοι να πολεμήσε­
τε το κακό και να βοηθήσετε το έργο των θεών στη γη».
Το μήνυμα σχετικά με την επέμβαση του Διός
έλεγε.
«Οι γενετικές επεμβάσεις του Κρόνου πάνω σε όλες τις
μορφές ζωής, ήταν η χειρότερη μορφή αταξίας που δεν
έχει προηγούμενο.
Η παραβίαση των κοσμικών νόμων και η δημιουργία
τεράτων με γενετικά πειράματα θεωρείται φρικαλέα
διαστροφή, η οποία πάντα τιμωρείται από το Όλον Φως,
το οποίο ρύθμισε τη ζωή έτσι ώστε κάθε είδος να παράγει
τον δικό του εαυτό.
Κατασκεύασε ανθρωποειδή με τα οποία ασκούσε απάν­
θρωπη εξουσία πάνω στον άνθρωπο και έκανε ευθανασία
σε αυτά με ακτινοβολίες.
Την καταστολή της ουράνιας αποστασίας ανέλαβε προ­
σωπικά ο ίδιος ο Ιερός Αρχοντας Φωτός ο Ζευς, ο οποίος
κάλεσε τον Κρόνο να εγκαταλείψει τα σχέδια του και να
επανέλθει στην ανώτερη συνειδητότητα. Αυτός αρνήθηκε
να υπακούσει και επιτέθηκε εναντίον των δυνάμεων της
7ης Αποστολής, στο ηλιακό σας σύστημα, με πεδία συ-

331
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

γκρούσεων τη Γαία και τη Σελήνη.


Οι σύμμαχοι του Κρόνου αντιλήφθηκαν το άνισο του
αγώνα και άρχισαν να αποσκιρτούν από τις δυνάμεις της
αποστασίας.
Αποστάτησαν συνολικά 183 κατοικημένοι πλανήτες
μεταξύ αυτών και η Γαία.
Οι συνασπισμένες δυνάμεις των αποστατών του Δράκο­
ντος, του Όφεως, της Ύδρας και του Ηρακλή μαζί με τους
αποστάτες από τον «ε» του Βοώτη συγκεντρώθηκαν στη
Γαία και τη Σελήνη.
Η Σελήνη αιχμαλωτίστηκε εύκολα από τους Ολυμπίους
της 7ης Αποστολής, όταν ήρθε το 26.174 π.Χ. απο τον
αστερισμό του Βοώτη, μεταφέροντας πολύ προηγμένη
τεχνολογία για ενίσχυση των δυνάμεων της αποστασίας
και υποχρεώθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γαία.
Η ατμόσφαιρα της Γαίας απορρόφησε την ατμόσφαιρα
της Σελήνης, η οποία έγινε άγονη και ακατοίκητη και ο
πληθυσμός αποσύρθηκε στο εσωτερικό της που είναι
κοίλο.
Η σύγκρουση έγινε μεταξύ Γαίας και Σελήνης και ήταν
σφοδρότατη και ορατή από όλους τους πλανήτες του
ηλιακού σας συστήματος. Οι αποστάτες ηττήθηκαν κατά
κράτος. Διαλύθηκαν στους ουρανούς και εξαφανίστηκαν
από το ηλιακό σας σύστημα.
Οι ενσαρκωμένες δυνάμεις των αποστατών που βρισκό­
ταν στη Γαία κατανικήθηκαν στις περιοχές του Ολύμπου
και της Αρκαδίας και σταμάτησε η καταστροφή του πλα-

332
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

νήτη και ο αφανισμός του ανθρώπινου γένους.


Οι ιερείς της σελήνης που πίστευαν ότι ήταν θεοί,
κατέβηκαν πετώντας στη Γαία χωρίς σκάφη, για να μη
γίνουν αντιληπτοί από της δυνάμεις της 7ης Αποστολής.
Συγκέντρωσαν τα διασωθέντα υπολείμματα των αποστα­
τών και κατάφεραν με ραδιουργίες και προφυλάξεις να
ανασυγκροτηθούν.
Για να μην γίνονται αντιληπτοί χρησιμοποιούσαν τα
σπήλαια σαν κατοικίες. Αυτοί δίδαξαν τον σημερινό
υλιστικό τρόπο ζωής στους ανθρώπους και έφεραν το
πνευματικό σκοτάδι.
Οι κάτοικοι της Σελήνης [Σεληνάνθρωποι] ήταν κοντοί
στο ανάστημα, με κιτρινωπή απόχρωση και αιθερική υφή,
σαν υλοποιημένες σκιές.
Μετά την επικράτηση της Αυτοκρατορίας, οι Ολύμπιοι
για να μη καταστρέψουν το μεταλλαγμένο ανθρώπινο
είδος διόρθωσαν τον γενετικό του κώδικα. Οι επεμβάσεις
αυτές επέφεραν βελτιώσεις αλλά δεν αποκαταστάθηκαν
τελείως οι εκτεταμένες μεταλλάξεις που είχαν γίνει από
τους αποστάτες.
Με το πέρασμα του χρόνου τα υπολείμματα των
αποστατών ενισχύθηκαν από τους αποστάτες της Λίλιθ
(Αστροσκάφος των αποστατών, από τον «ε» του Βοώτη το οποίο
βρίσκεται αιχμαλωτισμένο στην αθέατη πλευρά της σελήνης από τις
ης
δυνάμεις της 7 αποστολής των Ολυμπίων), υπό την καθοδήγη­
ση των οποίων άρχισαν να δρουν συνωμοτικά στη Γαία.
Οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν με τη βία να λατρεύουν τον
Γιαχβέ σαν θεό. Τα κρόνεια ιερατεία άρχισαν να κατα-

333
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

στρέφουν και πάλι τον πλανήτη. Έτσι προκάλεσαν νέα δυ­


σαρμονία στη Γαία, διατάραξαν το έργο της δημιουργίας,
τροχοπέδησαν την ανθρώπινη εξέλιξη και δημιούργησαν
τη νέα Κρόνεια εποχή των υλικών επιθυμιών, της κακίας,
της πνευματικής παρακμής, της αυτοκαταστροφής και της
ασέβειας προς το θείο.
Ο Κρόνος μπορεί να ηττήθηκε κατά κράτος αλλά η
αποστασία συνεχίζεται στη Γαία με αρχηγό τον Γιαχβέ σε
απόλυτη έξαρση.»
Η επικράτηση του Γιαχβέ με τα κρόνεια ιερατεία,
είναι η κυριότερη αιτία που έφερε τους κατοίκους της
γης στην τραγική κατάσταση αυτοκαταστροφής που
βρίσκεται σήμερα.

Κοσμική Αταξία
Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που λει­
τουργεί όπως το ανθρώπινο σώμα. και Προσπαθεί να
παραμείνει σταθερή για να επιβιώσει.
Κάθε κοσμική αταξία στη γη, έχει επίδραση και στους
άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Το ηλιακό
μας σύστημα επηρεάζει τα γειτονικά του και έτσι
δημιουργείται μια αλυσίδα αταξίας στον συμπαντικό
οργανισμό.
Το μαγνητικό πεδίο της γης παρουσιάζει οκτώ έως
δέκα έξη ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο, όσες κάνει
και ο ανθρώπινος εγκέφαλος που είναι συντονισμένος
στους βιορυθμούς και τις λειτουργίες του πλανήτη.

334
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Διαταράξεις του μαγνητικού πεδίου της γης με τα αν­


θρώπινα πειράματα στην ιονόσφαιρα και ατμόσφαιρα,
προκαλεί αποσυντονισμό του ανθρώπινου εγκέφαλου,
που αδυνατεί να λειτουργήσει ομαλά.
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο περιβάλλει τη γη σαν
ιστός αράχνης και μαζί με την ατμόσφαιρα, μετατρέ­
πουν όλες της μορφές ενέργειας του σύμπαντος που
την κατακλύζουν, σε χρήσιμες μορφές ενέργειας, που
είναι απαραίτητες για την επιβίωση των όντων.
Τους τελευταίους δύο αιώνες, ο πλανήτης παρουσι­
άζει σταθερή μετατόπιση των μαγνητικών πόλων και
πρόσφατα με πολύ ταχύ ρυθμό.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος [Ε5Α] παρα­
κολουθεί με ανησυχία το φαινόμενο και για τον λόγο
αυτό θα εκτοξεύσει μέχρι το 2009 τρεις δορυφόρους
για την παρακολούθηση των ηλεκτρομαγνητικών
μεταβολών του πλανήτη. Φαίνεται καθαρά ότι η γη
οδηγείται σε αναστροφή των μαγνητικών πόλων και
μείωση του μαγνητικού του της πεδίου, που θα είναι
ένα συγκλονιστικό γεγονός για τα χρονικά της ανθρώ­
πινης ιστορίας. Η αναστροφή αυτή δεν θα προκαλέσει
γεωλογικές μεταβολές αλλά βιολογικές, στα όντα, που
θα αποσυντονιστούν τελείως γιατί είναι συντονισμένα
με τους βιορυθμούς της γης.
Η μεγάλη καταστροφή θα συμβεί στην χλωρίδα και
πανίδα αφού η ζωή τους είναι απόλυτη συνάρτηση
του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της γης (Νάρκη, αποδη-

335
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

μία και προσανατολισμός ζώων, πτηνών, ψαριών, και ανθοφορία


δέντρων και φυτών].
Ο μαγνητικός βόρειος πόλος απέχει από τον γεω­
γραφικό 966 χιλιόμετρα και απομακρύνεται συνεχώς
με μια ταχύτητα σαράντα χιλιόμετρα ετησίως που
επιταχύνεται συνεχώς. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε
λίγα χρόνια θα σταθεροποιηθεί στον βόρειο Ειρηνικό,
με αποτέλεσμα το Βόρειο Σέλας να εμφανίζεται πάνω
από την Αϊτή για να καταλήξει οριστικά στον νότιο
πόλο. Κανείς δεν είναι σίγουρος πότε μπορεί να συμβεί
αυτό.
Αν δεν υπάρξουν έντονες γεωλογικές μεταβολές, η
αλλαγή των πόλων θα ολοκληρωθεί ομαλά μέσα σε μια
χιλιετία. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σταδιακή
προσαρμογή του ανθρώπου και όλης της έμβιας ζωής.
Αν όμως συμβούν εκρήξεις ηφαιστείων, συγκρούσεις
των τεκτονικών πλακών, σεισμοί, καταποντισμοί ξηράς
στην θάλασσα, πυρηνικοί πόλεμοι ή πέσει κάποιος με­
τεωρίτης, τότε η αναστροφή των μαγνητικών πόλων θα
συμβεί πολύ γρήγορα.
Μια τόσο αιφνιδιαστική αναστροφή θα προκα­
λέσει και αναστροφή πολικότητας του ανθρώπινου
σώματος και εγκεφάλου. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες
ότι θα επανέλθει η ανθρωπότητα στην αρχέγονη
πνευματική πόλωση, θα ανέλθει σε ανώτερα επίπεδα
συνειδητότητας και ο εγκέφαλος θα ανακτήσει τη
λάμψη του.

336
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Και ίσως, λέω ίσως, στις 24 Δεκεμβρίου 2011 σύμφω­


να με τη χαραγμένη επιγραφή των Μάγιας του Μεξικού,
υπάρξουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν
στον άνθρωπο να μεταβληθεί σε πνευματικό ον, όπως
ήταν στα αρχέγονα στάδια της δημιουργίας. Η εποχή
που φαίνεται να έρχεται μας επιφυλάσσει εκπλήξεις
τέτοιες, που η πραγματικότητα θα ξεπεράσει ακόμη και
αυτή τη φαντασία του ανθρώπου.
Το χειρότερο σενάριο προβλέπει ότι η εξασθένηση
του μαγνητικού πεδίου μπορεί και να αποβεί μοιραία.
Στην περίπτωση αυτή οι ακτίνες του ηλίου θα απορ­
ροφήσουν το όζον της ατμόσφαιρας και θα πυρπολή­
σουν τη γη.
Τα εβραιογενή ιερατεία εξέτρεψαν την ανθρωπό­
τητα από την ουράνια αποστολή της και προκάλεσαν
την οικολογική καταστροφή και τη χαοτική κατάσταση
που επικρατεί στον πλανήτη. Αυτό το χάος μετέβαλε
τη γη σε πλανήτη παραγωγής δυστυχίας, κακού και
απανθρωπιάς. Κατάσταση που εμποδίζει το ηλιακό μας
σύστημα να συντονιστεί με τον γαλαξία.
«Το αόρατο φως του δημιουργού, εξουδετερώνει την
αρνητικότητα που σας επικαλύπτει και σας επιτρέπει να
συνδεθείτε με τα ενεργειακά κέντρα του σύμπαντος εάν
εσείς το επιδιώξετε. Τα πάντα στο σύμπαν εκπορεύονται
από το αιώνιο Ένα.
Η ανθρωπότητα έχει φθάσει στο κατώτατο σημείο
εξαθλίωσης. Δεν προσφέρει τίποτε στη γαλαξιακή κοινω-

337
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

νια. Είναι ένα αρνητικό ουράνιο στίγμα, που επισωρεύει


κοσμική δυσαρμονία στο ηλιακό σας σύστημα. Μόνη της
οδηγείται στον αφανισμό και την αυτοκαταστροφή. Όλες
οι ευθύνες για τον επικείμενο όλεθρο ανήκουν σε αυτή.»
Έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο οι ενορχηστρω­
μένες ύβρεις και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του
Ελληνικού πνεύματος, που εξαπολύουν από τα μέσα μα­
ζικής ενημέρωσης εμπαθείς χριστιανοί. Θρησκόληπτοι
και φανατισμένοι διαστρέφουν τελείως τα γεγονότα
και τις παραδόσεις, με μόνα ιστορικά επιχειρήματα την
πνευματική τους ανεπάρκεια. Φοβούνται το Ελληνικό
πνεύμα γιατί οι 'Ελληνες ζητούν αποδείξεις. Και μόνο το
Ελληνικό πνεύμα μπορεί να βγάλει την ανθρωπότητα
από την παρακμή που βρίσκεται.
Μας οδηγεί στην παράνοια, η λογική των ευσεβών
χριστιανών ηγετών, που υπερηφανεύονται ότι το πρωί
μελετούν τη Βίβλο και το μεσημέρι δολοφονούν ολό­
κληρους λαούς εν ψυχρώ, για να τους πάρουν τη ζωή
και τα αγαθά τους.
«Όλο το σύστημα διοίκησης και δικαιοσύνης της Γαίας
στηρίζεται στην πλάνη, την αμάθεια και την εξάρτηση από
τους διοικούντες.
Έτσι καλλιεργείται η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, η
ωμότητα, η επιθετικότητα, η καταπίεση, η εκμετάλλευση,
η αδικία και γενικώς το κακό, με αποτέλεσμα την υποδού­
λωση των λαών στις επιθυμίες των ισχυρών». Έλεγε το
μήνυμα που πήραμε.

338
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ.
Τέταρτος Βαθμός Μύησης
Ο τέταρτος βαθμός του Μύστη Ιεροφάντη ήταν
ιερατικός βαθμός και δινόταν σε άτομα που είχαν
κερδίσει την κοινή αποδοχή με τον ενάρετο και
έντιμο βίο τους. Εξέλεγαν κατά κανόνα πάντα τους
καλλίτερους.
Τι χρειαζόταν ο Τέλειος Μύστης για να γίνει Ιερο­
φάντης;
1) Έπρεπε να έχει ευφράδεια λόγου. Να είναι άριστος
γνώστης της διδαχθείσης άρρητης σοφίας, ώστε να
μπορεί να τη μεταδώσει με τη διδασκαλία στους
μύστες.
2) Να μπορεί να ελέγχει τη δύναμη του πυρός ώστε να
είναι σε θέση να δημιουργήσει τον ήλιο του μεσονυ­
κτίου, αν εκλεγόταν Μέγας Ιεροφάντης.
3) Να έχει θεραπεύσει ασθενείς, να έχει επουλώσει
πληγές και να έχει αναστήσει νεκρό με τη δύναμη
του πυρός της Αστρόπετρας των μυστηρίων.
Θα λέγαμε με τις σημερινές προϋποθέσεις ότι περ­
νούσαν μια σειρά αυστηρών εξετάσεων με εξεταστές
όλους τους ενεργούς ιεροφάντες που ήταν ισόβιοι.
Στον βαθμό αυτό ο μύστης έπρεπε να βιώσει τη με­
γάλη απάρνηση του εαυτού του και να σταυρώσει το
εγώ του. Δοκιμαζόταν με σκληρές δοκιμασίες του σώ­
ματος, της ψυχής και του πνεύματος. Ο Ιεροφάντης
είχε υπερισχύσει στις υλικές επιθυμίες, κυριαρχούσε

339
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

απόλυτα πάνω στο πνεύμα και γινόταν συνομιλητής


των θεών κατά βούληση. Αυτοί που επιλεγόταν για
Ιεροφάντες τους το ανακοίνωνε ο ίδιος ο Μέγας Ιερο-
φάντης.
Οι Ιεροφάντες είχαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν
τον τίτλο του μεγάλου Ιεροφάντη που γινόταν με
εκλογή, όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου.

Τα Μυστήρια του Σειρίου


Ο Μέγας Ιεροφάντης αποκάλυπτε στους υποψήφι­
ους Ιεροφάντες την απόκρυφη γνώση του παρελθό­
ντος που σχετιζόταν με τα μυστήρια του Σειρίου και
τους απηύθυνε συμβουλές και παραινέσεις για το πως
θα γίνουν καλύτεροι.
«Μάθετε ότι η φύση εκφράζει τις αόρατες ενέργειες της
μέσα από ορατές μορφές. Όσο πιο πολλά γνωρίζετε τόσο
λιγότερα μπορείτε να πείτε γι αυτά.
Όλοι οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους και εκδηλώ­
νονται με διαφορετικούς τρόπους από εσάς. Γνωρίστε
το δίκαιο του εαυτού σας και σεβαστείτε το δίκαιο των
άλλων, που είναι διαφορετικό από το δικό σας.
Πρέπει να υπηρετείτε το πνεύμα της αβλάβειας του
ενός προς τον άλλον, για να αγαπήσετε πραγματικά τον
κόσμο.
Ο τροχός της ύπαρξης μας συνεχώς περιστρέφεται, το
νήμα της ζωής ξετυλίγεται και εμείς επιδιώκουμε την
υπέρτατη μύηση για να γίνουμε μέλη του συμπαντικού

340
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Όλου. Να εισέλθουμε στην οδό των αθανάτων.


Στη σκοτεινή χώρα την «Εσπερίδα» που βρίσκεται στην
άκρη του κόσμου, εκεί που δύει ο ήλιος, εκεί τελούνται τα
μυστήρια του άστρου της ζωής, του Σειρίου. Ο Σείριος
είναι ο «Αρχηγός του ουράνιου πλήθους», το σύμβολο
της παγκόσμιας ψυχής και το αείζωον πυρ.
Σε πανάρχαιες εποχές, ο Ηρακλής μυήθηκε στα ου­
ράνια μυστήρια του Άδη και των Ηλυσίων Πεδίων του
Σειρίου, που γινόταν στη μακρινή Εσπερία. Ήταν η εποχή
που έφερε τα Χρυσά Μήλα των Εσπερίδων, σαν αδιάψευ­
στη απόδειξη ότι κατέκτησε την υπέρτατη μύηση και την
αθανασία. Στα απρόσιτα από τους ανθρώπους όρη της
Εσπερίας, υπάρχουν υπόγειες πόλεις που δέχονται όλους
τους μυημένους του κόσμου που θέλουν να κατακτήσουν
την αθανασία. Η ιερότερη πόλη όλων είναι η πόλη της
«Ουράνιας Ευδαιμονίας», που είναι χτισμένη σε νησί υπό­
γειας λίμνης. Εκεί βρίσκεται «Ο Κήπος των Ουρανών»
στον οποίον τελούνται τα μυστήρια του Σειρίου. Αλίμονο
σε όποιον αποτύχει, γιατί πρέπει να θανατωθεί ώστε να
μην διαρρεύσουν στους αμύητους αυτά που είδε.
Ο Ηρακλής πέρασε τις δώδεκα πύλες της γνώσης της
ουράνιας πραγματικότητας, τους αστερισμούς του Ζωδι­
ακού, και σαν ισότιμος των θεών ανέβηκε στον ουράνιο
Όλυμπο του Σειρίου.
Τα μήλα των Εσπερίδων κρυπτογραφούν ουράνια
μυστικά των άστρων που φυλάσσονται στον «Κήπο
των Ουρανών» και είναι απλησίαστα από τους βέβη-

341
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

λους[αμύητους].
Ο Ηρακλής Ελευθέρωσε τον εαυτό του με τον εξαγνι­
σμό και την αυτοθυσία, υπηρετώντας με αγάπη τους
συνανθρώπους του. Βρήκε τη σωστή λύση και πέτυχε να
υψώσει τον υλικό άνθρωπο στον ουρανό. Έτσι ο γιος του
ανθρώπου, έγινε γιος του Διός. Η γνώση τον απελευθέ­
ρωσε από την αυταπάτη των αισθήσεων και μπόρεσε να
νικήσει όλες τις δυσκολίες που έφραζαν τον δρόμο του.
Η αλήθεια και οι γνώσεις βρίσκονται μέσα σας. Ψάξτε
και θα τις βρείτε για να μπορέσετε να ανεβείτε στους
ουρανούς.»
Η ιερότατη λέξη των Ιεροφαντών ήταν « », την
έλεγε συλλαβιστά ο Μέγας Ιεροφάντης στο αυτί ενός
εκάστου χωριστά και πρόσθετε τονίζοντας:
«Μια λέξη όταν λέγεται στην κατάλληλη ώρα με την
κατάλληλη ένταση και χροιά, μπορεί να θέσει σε λειτουρ­
γία άγνωστους συμπαντικούς μηχανισμούς. Μια λέξη
μόνο μπορεί να γαληνέψει τον εχθρό σας, να ημερέψει
το θηρίο που είναι έτοιμο να σας επιτεθεί, ή να σκορπίσει
ευτυχία σε όσους την ακούσουν.»
Σήμερα σε τεχνολογικά κατασκευάσματα κινητά
και σταθερά τηλέφωνα και στους υπερσύγχρονους
υπολογιστές, όταν δίνουμε μια κωδική λέξη, το τηλέ­
φωνο καλεί μόνο του έναν αριθμό και ο υπολογιστής
μπαίνει σε λειτουργία μόνος, του μιλάμε και γράφει
και αποκαθιστά πολλές ανθρώπινες εργασίες και
νοητικές ενέργειες.

342
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Στα υψίπεδα των Ανδεων του Περού, στα σύνορα με


η Βολιβία, υπάρχει η λίμνη Τιτικάκα [Ανεξιχνίαστο
Μυστήριο] στο μέσον της οποίας υπήρχε ένα νησί πάνω
στο οποίο ήταν χτισμένη η ιερή πόλη Τσουκάρα [Σπίτι
του Ήλιου]. Σήμερα το νησί αυτό φαίνεται βυθισμένο
στη λίμνη.
Σύμφωνα με τις πανάρχαιες παραδόσεις που δια­
σώθηκαν, «Η πόλη του νησιού επικοινωνούσε με μια
υπόγεια πόλη στην οποία κατοικούσαν λευκοί γενει­
οφόροι κάτοικοι, που ήταν απόγονοι των θεών» και
ονομαζόταν «Γιοι του Ήλιου». Οι Ισπανοί Γκαρσίας
Μπελτράν και Γκονζάλες ντε λα Ρόσα ονομάζουν «Ε­
ξωγήινους» τους λευκούς γενειοφόρους των Ανδεων.
Αυτοί είχαν χτίσει υπόγειους λαβύρινθους, πυραμίδες
και κτίρια. Τα ιερά της πόλεως ήταν προσανατολισμέ­
να προς τις Πλειάδες.
Χειρόγραφο που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του
Βατικανού από το 1625 μ.Χ. αναφέρει πολλές λεπτο­
μέρειες για την Πόλη Τσουκάρα [Τιουανάκο] και τις
υπόγειες πόλεις των Ανδεων και των κατοίκων τους.
Το χειρόγραφο αυτό ο επίσκοπος της πόλης Τσουκι-
σάκα[Τσούκρε] του Περού, Μπαρντολομέ Θερβάντες,
το παρέδωσε στον Ιησουίτη ιερέα Α. Ολίβα και αυτός
το παρέδωσε στο Βατικανό.
Ο Γάλλος φυσιοδίφης Αλσίντ ντ' Ορμινύ, στις αρχές
του περασμένου αιώνα, συνοδευόμενος από τους
συμπατριώτες του Τσουντί, Καστελνώ και Σκιέ, έφθα-

343
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σαν στα υψίπεδα του Περού των Ανδεων και είδαν


πολλές εισόδους από υπόγειες σκοτεινές στοές, που
οδηγούσαν σε μυστηριώδεις πόλεις, όπως έλεγαν οι
ιθαγενείς. Οι στοές είχαν μήκος πολλών χιλιομέτρων
και φοβήθηκαν να προχωρήσουν μήπως χαθούν και δεν
συνέχισαν.
Όσοι σύγχρονοι ερευνητές προσπάθησαν να μελε­
τήσουν τις στοές, τις σπηλιές και τους λαβύρινθους
των υψιπέδων του Περού και προχώρησαν, ή πέθαναν
μέσα σε αυτές από καρδιακή προσβολή, ή βγήκαν έξω
τρελοί.
Σήμερα [2005] ολόκληρη η περιοχή έχει χαρακτη­
ριστεί στρατιωτική και απαγορεύεται η προσέγγιση
στις σπηλαιώσεις. Τόσο τα μυστήρια των Μάγιας του
Μεξικού, όσο και των Ίνκας του Περού, τελείωναν
με τη μυστηριώδη φράση του Ιεροφάντη «Κόνεξ
Ομον Πάνεξ» και τα Ελληνικά με τη φράση «Κονξ
Ομ Πάνξ», που δείχνει ότι τα μυστήρια σε όλο τον
κόσμο είχαν κοινή προέλευση, που ήταν τα Καβείρια
Μυστήρια.
Ας μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν
και τα πανάρχαια κοσμοδρόμια που φαίνονται μόνο
από τον ουρανό στα οποία επίσης απαγορεύεται η
επίσκεψη.
Μετά την κατάληψη του Θιβέτ από τους Κινέζους
η ανώτερη πνευματική ηγεσία των Λάμα έφυγε και
πήγε στη φιλόξενη πόλη του ηλίου της «Ουράνιας

344
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Ευδαιμονίας» στο Περού. Εκεί έχουν εγκατασταθεί τα


μυητικά κέντρα των σημερινών δασκάλων που συμμε­
τέχουν στον ορατό και αόρατο κόσμο.

Η Πόλη του Ηλίου


Σε σχετικό μήνυμα για τα υψίπεδα του Περού,
αναφέρεται κάποια υπόγεια πόλη που βρίσκεται στη
μυθική Εσπερία, στις Ανδεις της νότιας Αμερικής.
«Στις ορεινές περιοχές των Άνδεων, στα υψίπεδα του
Περού και στη λίμνη Τιτικάκα με δικές σας ονομασίες,
υπάρχουν τεράστιες σπηλαιώσεις στα έγκατα της Γαίας,
μέσα στις οποίες βρίσκεται το πνευματικό άδυτο της αν­
θρωπότητας, από την εποχή που οι θεοί κατέβαιναν στον
πλανήτη σας.
Το άδυτο αυτό βρίσκεται πάνω στο νησί υπόγειας
λίμνης που ονομάζεται «Ουράνια Νήσος» και στο οποίο
είναι χτισμένη η «Πόλη του Ηλίου Σειρίου», στην οποία
βρίσκεται το Πνευματικό Άδυτο του Ηλίου, από την εποχή
της δημιουργίας.
Είναι πανομοιότυπο με αυτό της «Αιώνιας Πόλης
των Θεών» που υπάρχει στο άστρο της δημιουργίας τον
Σείριο.
Η πρόσβαση των ανθρώπων στην πόλη αυτή είναι αδύ­
νατη εάν δεν είναι μυημένοι στα ουράνια μυστήρια. Στο
καταφωτο κέντρο της, υπάρχει βράχος και ναός ακριβώς
ίδιος με την Ακρόπολη των Αθηνών και τον Παρθενώνα.
Ο βράχος ολόκληρος περιβάλλεται από πανίσχυρη ηλε-

345
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

κτρομαννητική νεφέλη, η οποία είναι αδιαπέραστη και


αδιάβατη από τους αμύητους. Οι δάσκαλοι που ανεβαί­
νουν στον ναό περνούν μέσα από τη νεφέλη και γίνονται
αόρατοι.
Η πόλη φωτίζεται από τον ήλιο του μεσονυκτίου που
αλλάζει φωτισμό τρεις φορές το εικοσιτετράωρο· γαλάζιο
το πρωί, λευκό το μεσημέρι και από τη δύση μέχρι την
ανατολή της επόμενης ημέρας το φως γίνεται πορτοκα-
λόχρουν, χρώματα που είναι απαραίτητα για την ομαλή
επιβίωση των δασκάλων.
Οι μυημένοι επισκέπτες υποβάλλονται στον όρκο της
Στυγός από τους ιερείς, μπροστά στην πηγή από την
οποία ξεπηδούν οι μαύρες φλόγες αφανισμού για όποιους
τις αγγίξουν.
Η «Πόλη του Ηλίου Σειρίου» είναι το άγνωστο σ' εσάς
ιερό πνευματικό κέντρο του πλανήτη. Εκεί διαμένουν οι
υπερβατικοί δάσκαλοι, μεγάλης συχνότητας και κραδα­
σμού, για να μπορούν να υλοποιούνται και να αποϋλοποι-
ούνται στα πεδία πυκνώσεως της Γαίας.
Οι δάσκαλοι αυτοί βρίσκονται έξω από τις δεσμεύσεις
του υλικού κόσμου, είναι μακρόβιοι, ευφυείς, σοφοί και
προσπαθούν να αναχαιτίσουν την πνευματική αποσύνθε­
ση της ανθρωπότητας.
Βρίσκονται στη Γαία από τις πρώτες εποχές της δημι­
ουργίας του ανθρώπου, για την προώθηση της εξέλιξης
του.
Σήμερα οι δάσκαλοι κατέρχονται στη Γαία με εντολή

346
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

του Ιερού Άρχοντα Φωτός, για να εξουδετερώσουν κατα­


στροφικές ενέργειες των αποστατών με πανίσχυρες πνευ­
ματικές ακτινοβολήσεις, που αλλάζουν την πολικότητα
των αποστατών και τους αφανίζουν.
Στην πόλη αυτή πριν πενήντα χρόνια, βρήκε καταφύγιο
και το ανώτερο πνευματικό κέντρο του Θιβέτ.»

Οι Γάλλοι ερευνητές Σαιντ Υβ ντ' Αλβέντρ, ο Ρενέ


Γκενόν και ο Φιλίπ Οσσεντόφσκυ, υποστηρίζουν ότι
ένας Θιβετιανός καλόγερος, ονόματι Τουργκούτ, τους
οδήγησε κοντά στο Σιγκάτσι του Θιβέτ (38° ανατολικό
γεωγραφικό μήκος και 28° βόρειο γεωγραφικό πλάτος] που
βρισκόταν το υπόγειο ιερό κέντρο των Ιμαλαΐων, στο
οποίο διαβιούσαν οι «Κυρίαρχοι του Κόσμου». Για την
αποκάλυψη τους αυτή αντιμετώπισαν την επίθεση
της εκκλησίας και την περιφρόνηση του κατεστημέ­
νου. Η συγγραφέας Ζιζί Γκενέα, υποστηρίζει ότι το
υπόγειο βασίλειο του Περού είναι πανομοιότυπο με
το πνευματικό κέντρο του Θιβέτ.
Αλλά και ο Φιλόστρατος στον «Βίο Απολλώνιου
του Τυανέα» μας περιγράφει παρόμοιες εμπειρίες που
είχε ο Απολλώνιος, όταν επισκέφτηκε την πόλη των
Λάμα των Ινδιών και γι αυτό χαρακτηρίστηκε μάγος
και αγύρτης από τη μαυροφορεμένη μαφία.
Στο κέντρο αυτό λειτουργεί το Ανώτατο Μυητικό
Πανεπιστήμιο της γης που ονομάζεται «Παραντέσα»
[Παράδεισος], ηγέτης του οποίου είναι ο Μαχάτμα
Μέγας Κυρίαρχος, Οικουμενικός Πάπας και Πατριάρ-

347
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

χης·
Μέχρι το 1900 αγνοείτο τελείως η ύπαρξη του.
Αλλάζει συνέχεια έδρα και ηγεσία για την προστασία
του.
Η ηγεσία αποτελείται από 5.000 σοφούς, 365 επι­
σκόπους και 12 αρχιερείς της υπέρτατης μύησης. Όλοι
τους είναι όντα ευφυέστατα χωρίς υλικό σώμα που
εκπέμπουν φως.
Κατέχουν πανίσχυρη πνευματική επιστήμη και
είναι σε θέση να κατακερματίσουν τον πλανήτη αν
παραστεί ανάγκη.
Εκεί υπάρχει η πλανητική βιβλιοθήκη σε στοές πολ­
λών χιλιάδων χιλιομέτρων, στην οποία φυλάσσονται
τα αρχεία των τελευταίων 50.000 ετών. Κανένας δεν
μπορεί να παραβιάσει τα αρχεία αυτά, και όπως μας
είπαν:
«Για προστασία από κάθε ανεπιθύμητη επέμβαση, το
κέντρο πλαισιώνεται από φύλακες πνεύματα, από ουρά­
νιες οντότητες και από το ενσαρκωμένο ιερατείο που το
προστατεύει.
Εκεί φυλάσσονται τα πανάρχαια αρχεία της ξεχασμένης
γνώσης των Ελλανίων και του κόσμου ολόκληρου.
Εκεί φυλάσσονται τα αρχεία γεωλογικής και ανθρωπο­
λογικής ιστορίας, της πλανητικής εξέλιξης και οι μεταβο­
λές της.
Εκεί είναι καταγραμμένες οι καταστροφές της Γαίας
από τους κατακλυσμούς και πως επανέρχονται με τα χρό-

348
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

νια τα απομεινάρια της ανθρωπότητας σε φυσιολογική


κατάσταση, ηρεμίας και γαλήνης.
Εκεί φυλάσσεται όλη η απόκρυφη τεχνολογία των Ελλα-
νίων, η οποία θα τους δοθεί και πάλι όταν θα είναι πνευ­
ματικά έτοιμοι να τη χειριστούν και να εναρμονιστούν με
τη φύση και το θείο, για να την παραλάβουν.
Τα αρχεία της Ελλάνιας γνώσης είναι φυλαγμένα στο
υπόγειο του ναού. Τα έφεραν στο παρελθόν οι μυημένοι
της Αδελφότητας του Δελφικού Μαντείου, της Ιερής
Αδελφότητας του Ιδαιου Άνδρου της Κρήτης και της
Πνευματικής Αδελφότητας της Παλλάδας Αθηνάς.
Τα κοσμικά αρχεία περιέχουν κάθε τι που έχει γραφεί
πάνω στη Γαία από καταβολής κόσμου. Μεταφέρθηκαν
εκεί μετά τους κατακλυσμούς. Διατηρούνται όλα στην
αρχική μορφή γραφής. Αντίγραφα των αρχείων αυτών
φυλάσσονται στα κοσμικά αρχεία του Σειρίου και του
Ωρίωνα.»
Προσωπικά δεν διατηρώ επιφυλάξεις για τα ανα­
φερόμενα στα μηνύματα γιατί από τα στοιχεία που
έχω στην κατοχή μου έχω τη γνώμη βρισκόμαστε
μπροστά σε μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα.

Τα Μυστήρια των Πλειάδων


Ο λεγόμενος μύθος του Θησέα κρύβει μέσα του
την άρρητη γνώση και απόκρυφες αλληγορίες που
σχετίζονται με τα ουράνια μυστήρια. Ο Ιεροφάντης
αποκάλυπτε στους μύστες ότι:
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

«Ο Θησέας πριν μυηθεί στα μυστήρια του Λαβύρινθου


της Κρήτης, είχε επιχειρήσει, αμύητος, κάθοδο στον
κόσμο των ψυχών και του Άδη, αλλά δεν μπόρεσε να
αποφύγει το τρομερό βλέμμα της Μέδουσας και τον
απολίθωσε το φάντασμα της.
Τον επανέφερε στον κόσμο των ανθρώπων ο Ηρακλής
ο οποίος κατέβηκε στον Άδη και τον ελευθέρωσε.
Για να μην απολιθωθεί ο μύστης έπρεπε να ήταν μυημέ­
νος στη γνώση των μυστηρίων των Πλειάδων.
Στον Λαβύρινθο της Κρήτης που τον είχε φτιάξει ο
Δαίδαλος σε πανάρχαιες εποχές, φυλάγεται η άρρητη
γνώση των μυστηρίων του αστερισμού του Ταύρου και
των Πλειάδων, στα οποία ήταν μυημένος, ο Μίνωας,
γιος του Δία, βασιλιάς της Κρήτης και Μέγας Αρχιερέας
Ιεροφάντης. Ο Μινώταυρος [Ταύρος + Μίνωας] λεγόταν
Αστερίας. {Αστερίας λέγεται ο «α» του Ταύρου και
σήμερα λέγεται Λαμπαδίας ή Αλτεμπαράν} και ήταν ο
Ιεροφάντης των μυστηρίων του Λαβύρινθου.
Φορούσε προστατευτική στολή και μάσκα με κεφάλι
ταύρου που δημιουργούσε τρόμο και αμηχανία στους
αμύητους. Οι αμύητοι που τολμούσαν να πλησιάσουν τη
λίμνη του Λαβύρινθου ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο.
Στο μέσον της λίμνης υπήρχε ο ναός των μυστηρίων με
τα εργαστήρια των πειραματισμών.
Πριν μυηθεί στα μυστήρια του Λαβύρινθου, ο Θησέας
σκότωσε στην Επίδαυρο τον ληστή Κορυνήτη, στον
Ισθμό της Κορίνθου σκότωσε τον ληστή Σίνην τον Πιτυ-

350
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

οκάμπτην, στο βουνό Κρώμμυον της Κορίνθου σκότωσε


την Κρωμμυονίαν γουρούνα που κατέστρεφε την περιοχή
και ήταν η μεταμορφωμένη μάγισσα Φαία, στα Μέγαρα
σκότωσε τον ληστή Σκίρωνα, στην Ελευσίνα τον Κερκύ-
ονα και τον Προκρούστη στον Κηφισό ποταμό. Έτσι έγινε
ήρωας του Απόλλωνα (Μυθολογία Στ. Κομήτα), εκπολι-
τιστής και σωτήρας της Αττικής που την απάλλαξε από
τα δεινά και κατόπιν ξεκίνησε για την Κρήτη.
Ο Θησέας σαν έφτασε στην Κρήτη και πριν μπει στον
Λαβύρινθο της μεγάλης πλάνης, της σύγχυσης και της
αμηχανίας, ήξερε ότι εάν δεν εύρισκε την αλήθεια, δεν θα
μπορούσε να βγει και θα χανόταν. Στην είσοδο συνάντη­
σε την Αρχιέρεια του Λαβύρινθου, την κόρη του Μίνωα,
Αριάδνη. Η Αριάδνη του έδωσε ένα κουβάρι νήμα να το
δέσει στην είσοδο και να το ξετυλίγει ώστε να μην χαθεί
στον λαβύρινθο του χρόνου αν αποτύγχανε στα μυστή­
ρια. Του φόρεσε στο κεφάλι το διάδημα της μύησης το
οποίο είχε ένα μεγάλο σμαράγδι που ακτινοβολούσε
γαλάζιο φως, ώστε ανενόχλητος να βλέπει και να βγει
από τον λαβύρινθο νικητής.
Το ιερό αυτό κόσμημα που ακτινοβολούσε φως το
φορούσαν οι μυημένοι στα μυστήρια του Ταύρου, οι
λεγόμενοι «Ουράνιοι Κομιστές της Φώτισης» στη γη.
Όταν ο Θησέας έφθασε στον ναό της ιερής λίμνης, τον
υποδέχτηκε ο Ιεροφάντης Αστερίας ο οποίος φορούσε
ένα πανομοιότυπο διάδημα σαν αυτό που είχε δώσει η
Αριάδνη.

351
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ο Αστερίας καλωσόρισε τον επισκέπτη και του είπε:


«Ο Λαβύρινθος της αγνοίας που κρατούσε τα μάτια
σου κλειστά έπαψε να υπάρχει. Θα σου αποκαλυφθεί το
πεπρωμένο των ουρανών που είναι η αλάθητη δημιουρ­
γία. Το μυστικό αυτό θα σε βοηθήσει να πορευθείς προς
το φως των αστεριών. Προς το φως του κόσμου που είναι
η συνείδηση του Διός.
Η ύλη οφείλεται σε δυνάμεις που προέρχονται από τον
θεό.
Οι νεαροί ιεροί απεσταλμένοι σας, εφτά αγόρια και
επτά κορίτσια, σύμβολα της ζωής και του φωτός, δεχθή-
κανε το ξέσπασμα του ιερού φωτός και ακολούθησαν τον
δρόμο των άστρων των Πλειάδων και των Ύάδων* γύρω
από τις οποίες περιστρέφεται το σπέρμα της ζωής».
*[Πλειάδες 7 άστρα: Αλκυόνη, Αστερόπη, Ηλέκτρα, Κελαινώ,
Μαία, Μερόπη. Υάδες 7 άστρα: Αίσουλα, Αμβροσία, Διώνη, Ευρυ-
δώρη, θυώνη, Κορωνίδα, Πολυξώ.]
Στη συνέχεια ο Αστερίας αποκάλυψε στον Θησέα
ότι Οι Πλειάδες και οι Υάδες δεχόταν τις αποστολές
των εφτά Αθηναίων αγοριών που πραγματοποιούσαν
από τον λαβύρινθο. Τις αποστολές των Αθηναίων
κοριτσιών τις δεχόταν Οι δύο Αρκτοι. Μάλιστα η
Μεγάλη Αρκτος (7 αστέρια) ονομάζεται, ο Χορός των
7 Παρθένων και η Μικρή Αρκτος (7 αστέρια) οι Επτά
Σοφοί.
Πίστευαν ότι η μεγαλύτερη ουράνια αποστολή για
τη γη ξεκίνησε από τη μεγάλη Αρκτο.

352
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Αδελφότητα Παλλάδας Αθηνάς


Επειδή η άρρητη γνώση των Ελλήνων, η απόκρυ­
φη τεχνολογία τους και τα ιερά όπλα ήταν σε πολύ
μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένα έπαιρναν αυστηρά
μέτρα ασφαλείας. Αν αυτά έπεφταν στην κατοχή
ακατάλληλων ανθρώπων, μπορούσαν να δημιουργη­
θούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό
μυστικές αδελφότητες, αποτελούμενες από Μύστες
και Ιεροφάντες, διαφύλαξαν την ανθρωπότητα από
την κακή χρήση των όπλων των θεών.
«Η πνευματική Αδελφότητα της Παλλάδας Αθηνάς,
συστήθηκε από την εποχή του Θησέα στην Αθήνα, για
να προστατέψει και διαφυλάξει την άρρητη γνώση των
μυστηρίων.
Οι Ελλάνιοι μύστες της αδελφότητας αυτής, μετά την
επικράτηση του χριστιανισμού, βρέθηκαν στη βασιλική
αυλή της Περσίας όπου και βρήκαν ασφαλή προστασία.
(Από αυτούς προέκυψε ο Αραβικός πολιτισμός).
Το σύνολο της πνευματικής κληρονομιάς των Ελλανίων
έχει διασωθεί και σας ανήκει. Θα παραλάβετε την Ελλάνια
τεχνολογία όταν θα είστε σε θέση να τη χειριστείτε με
σοφία και σύνεση, για να μην προκαλέσετε καταστροφές
στην ανθρωπότητα.»
Η αρχαία Ελλάνια σοφία δεν έχει καμιά σχέση με
τη σημερινή τεχνολογική εξέλιξη, που αποτελεί κατά­
πτωση των αξιών της σοφίας και του πνεύματος και
οδηγεί την ανθρωπότητα στον αφανισμό.
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ισημερίες Ηλιοστάσια
Οι υποψήφιοι Ιεροφάντες άκουγαν:
«Κατά τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες, αποστέλλεται η
θεία πνοή στη Γαία.
Στην Εαρινή ισημερία ανοίγουν οι πύλες του πυρός και
κατέρχονται οι πυρφόρες οντότητες.
Στην Φθινοπωρινή ισημερία ανοίγουν οι πύλες της
ουράνιας μακαριότητας για την κάθοδο των ανωτέρων
θεϊκών οντοτήτων.
Στο Θερινό ηλιοστάσιο ανοίγει η πύλη του ηλίου και
εμφανίζονται οι ηλιακοί θεοί. Αυτοί αίρουν όλους τους
περιορισμούς επαναγέννησης της ζωής και του πνεύματος
και επιτρέπουν στις ψυχές που θέλουν να ενσαρκωθούν
να κατέβουν στη Γαία χωρίς κινδύνους.
Στο Χειμερινό ηλιοστάσιο ανοίγουν οι πύλες φωτός
και ενσαρκώνονται στη Γαία οι γιοι Φωτός, που είναι και
γιοι Θεού, και οι ψυχές των θνητών ανεβαίνουν στους
ουρανούς.»

«Ιδανικότερες ημέρες για τις μυητικές διαδικασίες είναι


τα ηλιοστάσια και οι ισημερίες. Τις ημέρες αυτές ανοίγει
το φωτεινό περίβλημα της Γαίας, οι φωτεινοί δακτύλιοι
των πλανητών, των άστρων, των γαλαξιών και μαζί με αυ­
τούς ανοίγουν και όλοι οι ουράνιοι δίαυλοι. Σε ολόκληρο
το σύμπαν τις ημέρες αυτές κυριαρχεί η θεία ευαρέσκεια
του δημιουργού και σε γήινη έκφραση είναι ένα ουράνιο
πανηγύρι.»Έλεγε το μήνυμα που πήραμε.

354
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Οι ημερομηνίες αυτές ήταν ιερές και γινόταν οι μυή­


σεις και οι μεγάλες γιορτές.

ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ.
Πέμπτος Βαθμός Μύησης
Μετά την περάτωση της μύησης των Ιεροφαντών,
εκλεγόταν ο καλλίτερος για Μέγας Ιεροφάντης των
Μυστηρίων.
Ο Μέγας Ιεροφάντης έπρεπε να είναι ο ικανότε­
ρος τέλειος μύστης, ο τέλειος διδάσκαλος, ο μέγας
φιλόσοφος, ο άριστος Ιεροφάντης, ώστε να μπορεί
να παράγει και να ελέγχει το ιερό πυρ του Ήλιου του
Μεσονυκτίου, να ανοίγει τους ενεργειακούς διαύλους,
να γίνεται συνομιλητής των θεών κατά βούληση και
να αποκτά υπερβατικές ιδιότητες.
Οι Ιεροφάντες ανέρχονταν στην υπέρτατη βαθμίδα
της μύησης. Μετά τον θάνατο του φυσικού σώματος
σταματούσαν τον κύκλο των ενσαρκώσεων και συμμε­
τείχαν στην προστασία του έργου της δημιουργίας.

Ορφέας [Άρφας]:
Μέγας Μύστης - Μέγας Ιεροφαντης.
Ο Μέγας Ιεροφάντης άρχιζε τις αποκαλύψεις στον
διάδοχο του.
«Οι Μύστες είναι τέκνα του ουρανού και των
άστρων. Ο Άρφας [Ορφεΰς] ο θεραπεύων με το φως,

355
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ο Μέγας Ιεροφάντη, ο μέγας υμνωδός των μυστηρί­


ων, είναι ο πρώτος διδάσκαλος μας, «Όστις, εν ταις
Διαθήκες αυτού λέγει ένα είναι τον θεόν. Πατήρ μεν
ο πρώτος από του ενός. Ποιητής και πατήρ ο Ζευς, ος
και νυν λέγεται δημιουργός αφ' εαυτού. Τω μεν ουν
πατρί μόνος υπόκειται τα νοητά πάντα, τα νοερά,
τα υπερκόσμια, τα εγκόσμια. Ορφέας προ τοσούτων
χρόνων ειπόντα τριάδα ομοούσιον, δημιουργείσαι τα
πάντα. Ηθέλησε ούτος αποσπάσαι την Ευριδίκην από
τον Αδη και ανέβει εις ουρανούς. Ηθέλησε αποσπάσαι
την ψυχήν από τον τρόμον του θανάτου. Δια τούτο
κατεσπαράχθη υπό των Βακχών. Τούτο θα είναι η
αμοιβή και ο κλήρος, εκείνων που θα αποκαλύψουν
τα νέα απόρρητα των μυστηρίων. Με τον θάνατο η
ψυχή επιστρέφει στην πνευματική της πατρίδα.»
(Μετάφραση: Ο Ορφέας ο Μέγας Ιεροφάντης των μυστηρίων
μας λέγει στη διαθήκη του ότι ο θεός είναι ένας. 0 πατέρας
προϋπήρξε των πόντων. Δημιουργός και πατέρας ο Ζευς, ο
οποίος γεννήθηκε αφ' εαυτού. 0 μεν πατέρας είναι ο μόνος που
γνωρίζει τα νοητά, τα νοερά, τα υπερκόσμια και τα εγκόσμια.
Ο Ορφέας από τα παλιά χρόνια είπε ότι ο θεός είναι ομοούσιος
τριάδα που δημιούργησε τα πάντα, θέλησε να πάρει την Ευρυδίκη
[Σύζυγο του] από τον Αδη και ανέβηκε στους ουρανούς, θέλησε
έτσι να αποσπάσει την ψυχή (του ανθρώπου) από τον τρόμο του
θανάτου και γι αυτό κατασπαράχτηκε από τις Βάκχες. Αυτό θα
είναι η ανταμοιβή και η τύχη εκείνων που θα αποκαλύψουν τα νέα
απόρρητα των μυστηρίων. Με τον θάνατο η ψυχή επιστρέφει στην
πνευματική της πατρίδα.]

356
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Μύηση
Μέχρι την εκλογή τους στον βαθμό του Ιεροφάντη,
αποκτούσαν πρόσβαση και στο τελευταίο σκαλοπάτι
της γνώσης και ο απερχόμενος ιεροφάντης έλεγε
απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα και σε όσους ήταν
υποψήφιοι για το αξίωμα.
«Ακολουθήσατε την οδό της Περσεφόνης.
Διαβήκατε την Αχερουσία, τον πύρινο Αχέροντα και
τον Περιφλεγέθοντα ποταμό και φθάσατε στις πύλες του
Αδη.
Αντικρίσατε τα Ηλύσια πεδία και τα νησιά των Μακά-
ρων. Αντικρίσατε την κατοικία των θεών στον ουράνιο
Όλυμπο.
Περάσατε από τη ζώνη του λυκόφωτος και του λυκαυ­
γούς και συναντήσατε τα πεδία του φωτός και παραμεί­
νατε ζωντανοί και σώοι σαν πραγματικοί μύστες.
Ενατενίσατε τα ουράνια μυστικά και τη μακάρια αθα­
νασία των θεών.
Γευθήκατε από τη λήκυθο των θεών το νέκταρ και την
αμβροσία των αθανάτων.
Προσεγγίσατε τον δημιουργό και αντιληφθήκατε την
ουσία του θείου πατρός.
Ο πέπλος που σκέπαζε τους οφθαλμούς σας ανασύρ­
θηκε. Το ψευδές πλέγμα της πραγματικότητας και το
σκότος της άγνοιας διαλύθηκε και σας αποκαλύφθηκε
το θείο και το όνειρο της ζωής. Επισκεφθήκατε τους
ουρανούς, απαλλαγήκατε από τον φόβο του θανάτου και

357
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

επιστρέψατε στη γη για να βρείτε την αλήθεια.


Αποκτήσατε πλήρη επίγνωση και γνωρίσατε τα Μέγι­
στα Μυστήρια.
Ενδυθήκατε τη λεοντή της δυνάμεως του Ηρακλέους,
την πανοπλία της σοφίας της Αθηνάς και περιβληθήκατε
με το Απολλώνιο φως. Είστε έτοιμοι να διδάξετε τα
μεγάλα μυστικά».
Κατόπιν οδηγούσε τον διάδοχο του στο άδυτο του
τελεστηρίου. Ο νέος Μέγας Ιεροφάντης πριν παρα­
λάβει το ιερό κουτί με τη μυστηριώδη Αστρόπετρα
και πριν μάθει να διαβάζει τα πέτρινα βιβλία, τα οποία
στο εξής μόνο αυτός θα μπορούσε να διαβάζει, έδινε
υπόσχεση πίστης στον «Πανύψιστον, Υπέρτατον, Ιε-
ρώτατον και Αγιώτατον Ιερό Αρχοντα Φωτός ότι...»,
μπροστά στον αποχωρούντα Μέγα Ιεροφάντη. Μετά
την υπόσχεση, ο παραδίδων Μέγας Αρχιερέας
Ιεροφάντης, του ψιθύριζε στο αυτί συλλαβιστά την
ΠΑΝΙΕΡΗ, ΑΡΡΗΤΗ, ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΛΕΞΗ και του
παρέδιδε την αρχιερατική ράβδο που ήταν όμοια με το
σκήπτρο του Ερμή.
Αν κρίνουμε από τις υπερφυσικές ικανότητες του
Αρχιερέα Μεγάλου Ιεροφάντη, θα πρέπει η διδασκα­
λία γύρω από υπερφυσικά θέματα να αφορούσε τις
ουράνιες οντότητες και την επικοινωνία με αυτές.
Στα μηνύματα που πήραμε, μας απάντησαν ότι:
«Εμείς δώσαμε τις γνώσεις αυτές στα ιερατεία των
Ελλανίων».

358
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Από τις συγκρίσεις που έχουν γίνει φαίνεται ότι τα


μηνύματα που έχουμε πάρει μοιάζουν στο μεγαλύτερο
μέρος με τη διδασκαλία που γινόταν στον νεοφώτιστο
Αρχιερέα Ιεροφάντη.

Η Καταξίωση
Ο κάθε άνθρωπος με τη γέννηση του μεταφέρει
πλήθος από ουράνιες πληροφορίες και μυστικά, που
είναι αδρανοποιημένα στην ουδέτερη υπόφυση του
εγκεφάλου του και σχετίζονται με προηγούμενες
ενσαρκώσεις και ξεχασμένες γνώσεις.
Ο απερχόμενος Ιεροφάντης υπενθύμιζε στον αντι­
καταστάτη του.
«Κατέστης Αρχιερέας Μέγας Ιεροφάντης. Υπέταξες
τον εγωισμό σον και τις επιθυμίες σον για χάρη τον μεγά-
λον σκοπού. Έλαβες την υπέρτατη μύηση, αντίκρισες τις
οδύνες των προηγουμένων ενσαρκώσεων σου, θυμήθηκες
όλο το παρελθόν της ύπαρξης σον. Έχεις χριστεί πλέον
τέκνο φωτός και υιος θεού και είσαι κάτοχος συμπαντι-
κής εξουσίας.
Οι στιγμές πον έζησες στις προηγούμενες ενσαρκώσεις
σου, όχι μόνο στη Γαία αλλά και σε άλλους πλανήτες, θα
σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τον σκοπό της
ζωής σου και να ανταποκριθείς επάξια στα καθήκοντα
που ανέλαβες.
Οι μνήμες αυτές θα ισχυροποιούν τη γνώση σου και
θα γίνονται πιο διαυγείς όταν ενεργείς για το καλό των
άλλων, το γενικό καλό, που εκδηλώνεται με την παροχή

359
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

βοήθειας στους βέβηλους, γιατί έχουν άγνοια και τη


χρειάζονται.
Η ανάληψη των υποχρεώσεων αυτών είναι εθελοντική
και συνεπάγεται τη διάθεση για αυτοθυσία. Κατάκτησες
τον ύπατο βαθμό των μυστηρίων, τον βαθμό του Αρχιερέ­
α Μεγάλου Ιεροφάντη. Θα αναμένεις και την κατάκτηση
του Υπέρτατου βαθμού του Ιερότατου Ιεροφάντη, που θα
σου δοθεί από τις ουράνιες οντότητες των Ολυμπίων.
Διαφύλαξε την ιερότητα των μυστηρίων από τους ρύ­
πους των βέβηλων και ανέβα στα ουράνια πεδία. Είσαι ο
θριαμβευτής της γνώσης. Είσαι ο γιος του Διός στη γη.»

Από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας φαί­


νεται ότι τίποτε δεν έχει χαθεί. Ας προετοιμαστούμε
πνευματικά για να παραλάβουμε την άρρητη γνώση.
Ας προσπαθήσουμε να θυμηθούμε, ποιοι είμαστε και
ποια είναι η αποστολή μας, για να είμαστε παρόντες
όταν θα αποκρυπτογραφούνται τα ουράνια μυστικά.
Η μύηση στα ιερά μυστικά των προγόνων μας θα
μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το νόημα
τους.
Η μύηση στα αρχαία μυστήρια αφύπνιζε τον νου, το
πνεύμα και την ψυχή των μυστών ώστε να αντιλαμ­
βάνονται τη νέα πραγματικότητα, την υπέροχη αλή­
θεια και την επικοινωνία με τις φωτοφόρες οντότητες
των Ολυμπίων.

Δελφοί
Αναλογιζόμενος πόσο μεγάλες υπηρεσίες προσέφερε στους

360
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Έλληνες, το προ τριών χιλιάδων ετών Μαντείο των Δελφών,


κατά τους πολέμους, τις επιδημίες και τη δημιουργία νέων
πόλεων, θα ήταν αμάρτημα να μην αποδώσουμε την εύρεση και
τη δημιουργία αυτού στη θεία Πρόνοια, αλλά στην τύχη και τις
τυφλές συμπτώσεις.
Πλούταρχος

Τα περισσότερα μυστικά των μυστηρίων, τα γνώρι­


ζαν οι ιερείς της Δήμητρας στην Ελευσίνα, ο Ιεροφά-
ντης των Καβείρων της Σαμοθράκης, οι Πυθίες του
Απόλλωνα στους Δελφούς και οι Ιερείς του Μαντείου
της Δωδώνης.
Το μαντείο των Δελφών είναι πανάρχαιο και
χρονολογείται η ίδρυση του από την εποχή που οι
θεοί βρισκόταν ακόμη στη γη. Τη θεωρία που κατα­
σκεύασε και διέδωσε το χριστιανικό ιερατείο για τις
απάτες που δήθεν γινόταν στα ιερά δρώμενα των
Δελφών, ήταν μια αδιάντροπη συκοφαντία και την
επινόησε για να ισχυροποιήσει τα εβραϊκά παραμύθια
των κρίνων και των αγγέλων και των αναπόδεικτων
αναστάσεων.
Τα Δελφικά μυστήρια έζησαν χιλιάδες χρόνια. Η
μακροβιότητα τους αντικρούει τις χριστιανικές ύβρεις
και συκοφαντίες, επειδή η πλάνη και η απάτη είναι
βραχύβιες και δεν προλαβαίνουν να γεράσουν.
Ο Κικέρων δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της
αξίας των Δελφικών Μυστηρίων «Θα ανατρέψουμε
όλη την ιστορία του κόσμου αν δεν πιστέψουμε ότι το
μαντείο αυτό έλεγε αλήθεια για πολλούς αιώνες».
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ο Ισοκράτης και ο Στράβωνας έλεγαν «Το Μαντείο


των Δελφών εθεωρείτο από όλους το αρχαιότερο και
αληθέστερο από όλα τα μαντεία».
Για τους συκοφάντες της πανάρχαιας Ελληνικής
ιστορίας [Μυθολογίας], τους υβριστές της Ελλάδας,
τους επαγγελματίες απατεώνες, που θεοποίησαν την
πλάνη και την έκαναν δόγμα, τους εμπαθείς φανατι­
σμένους που αγιοποίησαν το μίσος, δυστυχώς ήρθε
η αρχαιολογική έρευνα για να αποκαλύψει, ότι δεν
γινόταν καμιά απάτη στα Ελληνικά μυστήρια.
Συκοφάντησαν τη σπουδαιότητα των μυστηρίων
και τον υψηλό σκοπό τους, για να θεοποιήσουν την
πνευματική παρακμή της εβραϊκής δεισιδαιμονίας που
μας επέβαλαν με τη βία.
Θεοποίησαν τον εγωισμό τους, άγιασαν τη φαυλό­
τητα τους, εξάγνισαν τα πάθη τους και μεταβλήθηκαν
σε σύγχρονους σατύρους, που βεβηλώνουν την Ελ­
ληνική ιστορία και τα ιερά μυστήρια των προγόνων
μας.
Περιυβρίζουν τους θεούς των πατέρων μας και
λασπολογούν σε βάρος των Ελλήνων σοφών, φιλοσό­
φων και ηρώων, με ανύπαρκτες συκοφαντίες.
Σκληρύνθηκε τόσο η ψυχή τους από την κενότητα
του δόγματος, ώστε έγιναν ειδωλολάτρες, που προ­
σκυνούν και φιλάνε πτώματα, παπούτσια, αλυσίδες,
νύχια, κουμπιά, παλιόρουχα και άλλες 54.000 είδωλα,
που προκαλούν αποχαύνωση των πιστών.
Αντίθετα με τη θρησκευτική αναρχία της εποχής
μας, οι μύστες του Απολλώνιου φωτός έπαιρναν το

362
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

αχνό φως της μύησης και της υπέρτατης γνώσης, από


τις ουράνιες δυνάμεις.
Ο Ιεροφάντης των Δελφικών Μυστηρίων, ήταν ο
θεματοφύλακας, ο μεγάλος εμπνευσμένος και κάτο­
χος των απορρήτων μυστικών, ήταν ο συνομιλητής
του Απόλλωνα, ήταν αυτός που διηύθυνε όλη την
πορεία της μύησης, ήταν πάντα ένας ενσαρκωμένος
ουράνιος επισκέπτης από τον αστερισμό της Λύρας.
Καλούσε τον μύστη να βρει το κλειδί που ανοίγει
τις πύλες των ουρανών και των άστρων, να αποσπα­
στεί από τα γήινα δεσμά και την ύλη και να αφήσει
το πνεύμα του να ανέλθει στους ουρανούς, για την
αναζήτηση του μεγάλου απορρήτου, ώστε να μπο­
ρέσει κάποια στιγμή να σταθεί όρθιος μπροστά στον
φωτεινό θεό τον Απόλλωνα.
Ο συκοφαντημένος από τον χριστιανισμό Αρχιερέ­
ας των Δελφικών μυστηρίων δίδασκε στους μύστες:
«Το μεγάλο απόρρητο των κόσμων είναι η ύπαρξη και
η φύση του δημιουργού. Μόνο ένα Ον αιώνιο και αναλ­
λοίωτο άρχει στην άβυσσο του χρόνου, ο υπέρτατος Ζευς,
ο μόνος θεός, ο μεγάλος δημιουργός και ο μέγιστος δά­
σκαλος. Βρίσκεται παντού βλέπει και ακούει τα πάντα.
Αυτός είναι η πνοή όλων των πραγμάτων, και η φλόγα
των άστρων.
Όσα θα σας αποκαλυφθούν με τα μυστήρια εκφράζουν
τη μοναδική αλήθεια. Ο απέραντος ουρανός, με τ' αστέ­
ρια, τους ήλιους, τους γαλαξίες, τους κόσμους, δηλώνουν
την απόλυτη παρουσία του μεγάλου θεού.
Με τη μύηση θα σας αποκαλυφθεί το μυστήριο της

363
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ζωής, του θανάτου και της ανάστασης των ψυχών.


Ο Ύψιστος Ζευς είναι το αρχικό φως και αποκαλύπτε­
ται με τη γνώση. Φανερώνεται μόνο στους μύστες, και σ
εκείνους των οποίων η ψυχή και η ζωή τους είναι αγνές,
γιατί το φως του αφανίζει τους αδύναμους και τους
βέβηλους.
Με τα μάτια του πνεύματος θα μπορέσετε δείτε τους
θεούς, γιατί είναι αδύνατο να τους αντικρίσετε με τα
φυσικά σας μάτια χωρίς να αφανιστείτε.
Οι θεοί όταν ευαρεστούνται παρουσιάζονται μπροστά
σας ζωντανοί και πλημμυρίζουν τις αισθήσεις σας με την
υπέρτατη ευδαιμονία.
Οι θεοί είναι άπειροι βγαλμένοι μέσα από το αιώνιο
πυρ του Δία.
Κατακτήστε τη δόξα της μύησης και ζήστε τα όνειρα
της ζωής σας. Ζήστε στο φως των μυστών και στην μακα­
ριότητα των ουρανών, στο φως του Απόλλωνα.
Ο Απόλλωνας είναι ο μοναδικός αιώνιος λόγος του
θεού, που εκδηλώνεται μέσα στον κόσμο. Μόνο οι σοφοί
και οι μύστες μπορούν να τον ιδούν- οι κοινοί θνητοί δεν
μπορούν να αντιληφθούν τίποτε από τη θεία παρουσία
του.
Η ουράνια οδός που ανοίγεται μπροστά σας μοιάζει με
φωτεινό μετέωρο. Είναι η οδός που ακολουθούν οι θεοί,
οι ημίθεοι, οι ήρωες και σεις οι μύστες. Πρέπει να μάθετε
όλα τα μυστικά της μέλλουσας ζωής, για να μπορέσετε
να ευτυχήσετε στην παρούσα, που είναι το σκαλοπάτι
για τους ουρανούς.
Επιβληθείτε στις επιθυμίες σας και μην αφήνετε να σας

364
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

κυριεύσουν τα πάθη σας και οι ηδονές, γιατί θα γίνετε


κατώτεροι από τον εαυτό σας και θα χαθείτε.
Με τη μύηση θα γίνετε αγγελιοφόροι του κόσμου και
της μεγάλης αλήθειας των ουρανών.
Δεν ανήκετε μόνο στον κόσμο αυτό, αν και γεννη­
θήκατε στη γη. Στην ουσία προορίζεστε για αλλού.
Προορισμός σας είναι τα ουράνια πεδία όπου κυριαρχεί
το θείο φως.
Από σας εξαρτάται για να προωθήσετε το θεϊκό με­
γαλείο στη γη, για να λάμψει το φως του Απόλλωνα.
Οι άνθρωποι είναι όπως τους έκαναν οι θεοί και οι θεοί
ακούνε και παρουσιάζονται στα δημιουργήματα τους
όταν τους επικαλούνται.
Η ψυχή του μύστη ανυψώνεται στο θείο φως και διεισ­
δύει μέσα στον ουράνιο κόσμο, όπου υπάρχουν οι θεϊκές
οντότητες και επικοινωνεί μαζί τους. Γνωρίζει τα ουράνια
μυστικά, αψηφά τον φόβο και τον θάνατο και ανέρχεται
στον κόσμο των ψυχών.»
Οι μύστες είχαν ανεπτυγμένη την όραση του πνεύ­
ματος και έβλεπαν καταστάσεις που δεν μπορούσαν
να ιδούν οι αμύητοι.
Η ψυχή σήμερα, περιφρονημένη από την επιστήμη
και τρομαγμένη από τη θρησκεία, προσπαθεί να
χτίσει τους δικούς της ουράνιους βωμούς πίστης και
αγωνιούσα ψάχνει μόνη της να βρει λύσεις.
Τα μυστήρια άρχισαν να εκφυλίζονται, όταν κυρι­
άρχησε η αναρχούμενη δημοκρατία και καθένας που
είχε χρήματα ήθελε να γίνει μύστης πληρώνοντας. Οι
Ιεροφάντες έγιναν ανίσχυροι, τα μυστήρια περιήλθαν

365
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

σε γνώση των βέβηλων και ακατάλληλων ανθρώπων


και έχασαν την αξία τους.
Αρκετά πριν την κατάκτηση της Ελλάδας από τη
Ρώμη, το ηθικό και διανοητικό επίπεδο του Ελληνικού
ιερατείου άρχισε να παρακμάζει.
Η τελευταία Ελληνική ψυχή που είχε απομείνει,
ήταν ο ιεροφάντης των ιερών της Ελευσίνας Ιλάριος
που τον έκαψε ζωντανό μέσα στον ναό το μισάνθρω-
πο χριστιανικό ιερατείο, οι αποκτηνωμένοι καλόγεροι
του Αλάριχου «Οι τα φαιά φέροντες», κατά την ιστο­
ρική αφήγηση. Μαζί με αυτόν τελείωσε και η φανερή
τέλεση των Ελληνικών μυστηρίων.
Μπορεί οι Ιεροφάντες και οι μύστες να πέθαναν
καταδιωκόμενοι από το βάρβαρο χριστιανικό πλήθος
και τα μυστήρια να καταργήθηκαν επί ποινή θανάτου.
Μπορεί η Ελληνική γη, που καθαγιάστηκε από τον
πατέρα Δία, να έχει μείνει χωρίς την ιερή παρουσία
του, και ο ίδιος να ονομάστηκε είδωλο.
Μπορεί οι πύλες της λήθης να έκλεισαν ερμητικά
πίσω από τα μυστήρια, το ιερό βήμα του Ιεροφάντη
να βεβηλώθηκε και κάθε ελπίδα αναβίωσης τους να
φαίνεται ότι χάθηκε.
Μπορεί πολλοί να νομίζουν, ότι το ιερό φως των
Δελφών έσβησε με την καταστροφή των ιερών από
τους μαυροφορεμένους μισέλληνες.
Μπορεί άλλοι να πιστεύουν ότι ο φωτεινός θεός
ξεχάστηκε, γιατί τον εκτόπισε από τα ιερά του η
χριστιανική αγιοσύνη και στη θέση του έβαλε το χάος
και το πνευματικό σκοτάδι που έπνιξε την Ελλάδα.

366
ΒΑΘΜΟΙ ΜΥΗΣΗΣ

Μπορεί οι περισσότεροι να πιστεύουν ότι η αναβίωση


του παρελθόντος είναι αδύνατη.
Κάνουν λάθος.
Τα Ελληνικά μυστήρια έζησαν κρυφά και σιωπηλά
και διασώθηκαν ανά τους αιώνες, κρυμμένα στην
αγκαλιά της λήθης. Το φως των Δελφών είναι αιώνιο
και ανέσπερο και θα διαλύσει τα σκοτάδια της εβρα­
ϊκής δεισιδαιμονίας. Όσοι πιστεύουν στην ανάσταση
του Ελληνικού πνεύματος, ας περιμένουν τη θριαμ­
βευτική επιστροφή του.
Ο Απόλλωνας και πάλι άρχισε να φωτίζει τον κόσμο
των Ελλανίων. Οι μυημένοι Δελφίνοι της σιωπηλής
Αδελφότητας του Μαντείου των Δελφών, θα κάνουν
και πάλι γνωστή την παρουσία τους, μετά από χίλια
εφτακόσια χρόνια σιγής και απόλυτης σιωπής.
Όλα τα φρικτά ψέματα που διαδίδονται ότι γινόταν
στους Δελφούς είναι επινοήσεις της εκκλησίας. Οι
Έλληνες τιμούσαν τους θεούς τους. Υπήρχε μεταξύ
τους μια σχέση ελεύθερη και Ελληνική και όχι σχέση
ανθρωποφάγων, όπου οι πιστοί καταβροχθίζουν τις
σάρκες του θεού τους, πίνουν το αίμα του και το
καυχώνται.
Καλούνται οι Ελλάνιοι να γίνουν και πάλι μύστες
των Ορφικών μυστηρίων, Ιεροφάντες των Ελευσίνιων,
Δαδούχοι των Δελφικών, Ιεροκήρυκες της Αριστοτέ­
λειας φιλοσοφίας, Αρχιερείς της Πλατωνικής σοφίας
και συνδιδάσκαλοι του μεγάλου σοφού Σωκράτη, για
να μπορέσει η πατρίδα μας να πρωταγωνιστήσει και
πάλι στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

367
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ, θάβονται, και η συμπα­


ντική νομοτέλεια τις ανασταίνει. Όταν θα ωριμάσουν
οι συνθήκες, οι κατάλληλοι άνθρωποι θα πάρουν την
υπόθεση πάνω τους, θα αναστήσουν το συκοφαντη­
μένο παρελθόν και θα λειτουργήσουν και πάλι τα
πανίερα Ελληνικά μυστήρια.
Τα προμηνύματα των Δελφών, της Ακρόπολης
των Αθηνών, του Σουνίου, της Ολυμπίας και χιλιά­
δων άλλων ιερών χώρων άρχισαν να καταφθάνουν
ελπιδοφόρα. Οι Έλληνες άρχισαν να θυμούνται το
παρελθόν τους και εμφανίζουν μια νέα αλλά και πα­
ράξενη πνευματική παντοδυναμία, η οποία τρομάζει
το Ελληνοφάγο δόγμα.
Το ανέσπερο φως των Δελφών, δεν έπαψε ποτέ
να φωτίζει με την ιερή του λάμψη τις ψυχές των
Ελλήνων. Αυτή η πραγματικότητα δημιούργησε την
ελπίδα ότι μπορούμε να το αναστήσουμε, να νικήσου­
με το σκοτάδι και τον κακό εαυτό μας και ν' ανεβούμε
νικητές στον ουράνιο Όλυμπο.
Το ανεκλάλητο θείο φως του Απόλλωνα, θα φωτίσει
και πάλι τα βάθη της ψυχής των Ελλήνων και θα μπο­
ρέσουν να καταλάβουν, ότι τους έλαχε βαρύ χρέος
και πάλι, να αποκαταστήσουν τη μεγαλοπρέπεια του
Ολύμπου και την ιερότητα των μνημείων τους.

368
Γεράσιμος Καλογεράκης

Η Υπέρτατη Μύηση

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Σε τι λοιπόν χρησιμεύουν οι προφητείες αφού τα


προφητευόμενα συμβάντα δεν αποφεύγονται;
Κικέρων

Η αγία γη των Ελλήνων, καθαγιασμένη από τα βή­


ματα των θεών, φιλοξένησε στο πανάρχαιο λίκνο της
Ελευσίνας, τα ιερά μυστήρια των Ελλήνων. Γαλούχησε
στις κορυφές του Παρνασσού και στους αινιγματικούς
Δελφούς την Απολλώνια θεουργία, νανούρισε στις
κοιλάδες του Κιθαιρώνα τον θεϊκό Ηρακλή, φωτί­
στηκε από το φως της σοφίας που ξεχύθηκε από τον
βράχο της Ακροπόλεως και άκουσε να τραγουδούν
στα καταπράσινα Τέμπη τους ορφικούς ύμνους που
έφθασαν από τη μυστηριώδη Σαμοθράκη.
Τα Ελληνικά μυστήρια δημιουργούσαν μια παράξε­
νη μυσταγωγία, ένα μυστηριακό ψυχισμό με άπειρα
συναισθήματα και απέραντη φιλοσοφική διάθεση.
Τα μάτια έβλεπαν, οι ψυχές αισθανόταν, οι σκέψεις
ζωντάνευαν, η πίστη δυνάμωνε και λυνόταν όλα τα
αιώνια μυστήρια του κόσμου και του σύμπαντος.
Οι άνθρωποι γεννιούνται με τη θρησκεία κληρονο­
μιά τους, η οποία τους απαγορεύει να σκεφτούνε κάτι
διαφορετικό έξω από το δόγμα.
Είναι αναγκαία η πνευματική αφύπνιση των
Ελλήνων, για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας
σκεπτόμενων ανθρώπων, μιας νέας πνευματικής

370
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

τάξης, μιας νέας ψυχικής και ηθικής αριστοκρατίας,


που θα ανυψώσει τον σύγχρονο άνθρωπο σε ανώτερα
νοητικά επίπεδα. Η θρησκεία απέτυχε οικτρά.
Η αδιαλλαξία του δόγματος στερεί από τον Έλληνα
το δικαίωμα της λογικής, της ελευθερίας και της
αντίρρησης, για να μην είναι αναγκασμένο να απαντά
σε λογικές ερωτήσεις και στις αμφισβητήσεις.
Στη θέση της Υπέρτατης Διανοίας, η αναιδής αμά­
θεια του ιερατείου, αποτόλμησε να τοποθετήσει έναν
αιμοχαρή θεό, ένα δημιούργημα νοσηρής φαντασίας,
μπροστά στο οποίο στέκει με φρίκη ο ορθός λόγος και
υποχωρεί με αποτροπιασμό η λέξη αγάπη.
Υπάρχουν προτάσεις δικαιότερες και λογικότερες,
από τις απαιτήσεις ενός αποπνικτικού δογματισμού με
επινοήσεις εξιλέωσης, με μεσίτες και ευνοούμενους,
που είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά και τη σήψη.
Σε αντικατάσταση των κηρυγμάτων του θρησκευ­
τικού μίσους, υπάρχει το ουράνιο θέλγητρο και το
παγκόσμιο φως της άφθαστης Ελληνικής σκέψης, η
οποία μπορεί να μετουσιώσει την παγκόσμια διανό­
ηση σε σοφία και να γονιμοποιήσει την ανθρώπινη
σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσει γίνει ανθρωπινότερη.
Πρόσφατα διαπιστώσαμε την τεράστια δύναμη της
Ελληνικής σκέψης, όταν η φλόγα του Απολλώνιου
φωτός άναψε τη δάδα στην Ολυμπία και η Ελλάδα
φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Μας θύμισε ποιοι είμαστε, ποια είναι τα ιερά μας, τα

37\
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ιδανικά μας, οι αρετές, οι ρίζες μας και ποιοι ήταν οι


πανάρχαιοι θεοί, που τους ξεχάσαμε, όταν αλλάξαμε
πίστη με τη βία του ιερατικού πέλεκυ και του θρη­
σκευτικού φανατισμού.
Η φλόγα που άναψε στην ιερή Δάδα ο Φοίβος
Απόλλωνας, ο θεός ήλιος, με τις ιερές ακτίνες του,
φώτισε όχι μόνο τις ψυχές των Ελλήνων, αλλά και τις
ψυχές όλης της ανθρωπότητας που συνάντησε στη
διαδρομή του παγκόσμιου ταξιδιού της.
Το λευκό περιστέρι που αφέθηκε ελεύθερο στην
Ολυμπία από την ιέρεια του Απόλλωνα, πέταξε στους
ουρανούς και μετέφερε σε όλον τον κόσμο, μέχρι τα
πέρατα της γης, το μήνυμα της αφής της ιερής φλό­
γας, μαζί με το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης, τις
αξίες, τα ιδανικά και τα οράματα της Ελληνικής φυλής
και της ανθρωπότητας ολόκληρης, για ένα καλλίτερο
κόσμο.
Στο διάστημα των 78 ημερών που διήρκεσε το ταξίδι
της φλόγας, κάνοντας τον γύρω του κόσμου, 3.600
εθελοντές δρομείς τη μετέφεραν στις χώρες τους,
άτομα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, αστέρια
του αθλητισμού του κινηματογράφου και κάθε λογής
διασημότητες, αλλά και ασήμαντοι άνθρωποι της κα­
θημερινότητας. Όλοι τους θεωρούσαν υπέρτατη τιμή,
να μεταφέρουν την ολυμπιακή φλόγα τρέχοντας.
Είδαμε συγκινημένοι δεκάδες άτομα με ειδικές
ανάγκες και σωματικές αναπηρίες, να μεταφέρουν τη

372
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

φλόγα του Απολλώνιου φωτός, η οποία έστελνε το


παγκόσμιο μήνυμα, πως όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτή­
τως φυλής ή χρώματος, φύλου ή υγείας, έχουν θέση
και ελπίδα κάτω από την πανίερη λάμψη της.
Κανένας δεν ρώτησε τους λαμπαδηδρόμους τι θεό
λατρεύουν, αν ήταν πιστοί ή άπιστοι, αν ήταν Έλληνες
ή αλλοδαποί, λευκοί ή έγχρωμοι, σπουδαγμένοι ή
αγράμματοι, τι κόμμα ψήφισαν και σε ποια παράταξη
ανήκουν. Όλοι όσοι κράτησαν την ιερή φλόγα του
Απολλώνιου φωτός, είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν
άνθρωποι χωρίς ετικέτες και διαχωρισμούς. Όλοι
μετέφεραν την παγκόσμια ιδέα της ελπίδας για έναν
κόσμο καλλίτερο. Έτσι εκφράζεται το Ελληνικό πνεύ­
μα με τη συναδέλφωση των λαών και την παγκόσμια
ειρήνη.
Ο κάθε Έλληνας ανεξάρτητα από σπουδές και πτυ­
χία, οφείλει από κοσμική νομοτέλεια να μεταβληθεί σε
φιλόσοφο και ερευνητή και να μεταφέρει το φως της
ελπίδας και της γνώσης, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Αρχισε πλέον να αναγεννιέται η πίστη μας, στις
ιερές αξίες του Ελληνικού πνεύματος. Αναβαπτίστηκε
η αγάπη μας για την Ελλάδα, γιατί υποψιαζόμαστε
την αληθινή προέλευση μας και ποιοι πραγματικά
είμαστε. Στο χέρι μας είναι να αναστήσουμε και πάλι
το πνευματικό παρελθόν μας, να σταθούμε όρθιοι, να
αγωνιστούμε ώστε να μην χαθούμε σαν έθνος, να μην
ξεχαστούμε σαν φυλή και η ιστορία να μην μπορέσει

373
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

να μας διαγράψει, όπως πιστεύουν κάποιοι, αλλά να


την υποχρεώσουμε να ασχοληθεί και πάλι μαζί μας
και μάλιστα με ηρωική διάθεση.
Ήρθε ο καιρός που κάθε Ελληνική ψυχή πρέπει να
μετουσιωθεί σε πνευματικό ιερουργό, σε δάδα του
Απολλώνιου φωτός, σε πυρσό των Δελφικών μυστη­
ρίων, σε ιερό πυρ του Προμηθέα, σε εθνικό παιάνα
και να αφυπνίσει την Ελλάδα και την ανθρωπότητα
ολόκληρη.
Άρχισε το αχνοφέγγισμα της νέας Ελληνικής επο­
χής, ανέτειλε και πάλι το ιερό φως των Δελφών και
ακούγονται ξανά οι ιεροί ύμνοι των Δελφικών μυστη­
ρίων. Οι προαιώνιες αρετές των πατέρων μας καλούν
από τα βάθη των αιώνων σε μια νέα Επανελλήνιση.
Ήρθε ο καιρός να τυλιχθούμε με τις φλόγες του
ιερού πυρός του Απόλλωνα, να πυρποληθούμε με τη
θεϊκή φωτιά του Προμηθέα, να φωτιστούμε από το
ιερό φως του ήλιου του μεσονυκτίου, για να έρθουμε
σε επαφή με τους πατρώους θεούς και τον δημιουργό
μας.
Ήρθε ο καιρός που η μυστηριώδης γοητεία του αχα­
νούς διαστήματος θα μας αποκαλυφθεί. Οι ουράνιες
μούσες θα μας υποδεχτούν. Η νέα εποχή που έρχεται
θα γεφυρώσει τους γαλαξίες και τ' αστέρια και θα μας
κάνει ουράνιους ταξιδιώτες.
Γι αυτούς που έπαψαν να πιστεύουν στα θαύματα
και εγκαταλείφθηκαν στην αμφιβολία και την άρνη-

374
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ση, γι αυτούς που έχασαν οριστικά την πίστη στον


εαυτό τους και έγιναν ποίμνιο, γι αυτούς που δεν
ελπίζουν ότι μπορούμε να νικήσουμε, τους απαντούμε
ας μην απελπίζονται. Η νέα Ελληνική πραγματικότη­
τα δεν τροχοπεδείται. Ο ήλιος της Ελλάδας άρχισε να
ανατέλλει και πάλι.
Πρέπει οι Πανέλληνες να δοκιμάσουνε να πιούνε
από την κούπα της σοφίας της Αθηνάς, να γευτούνε
τη θεϊκή αμβροσία και το νέκταρ της άρρητης γνώσης
από τα ποτήρια των θεών και να σπάσουνε όλα τα
ποτήρια με τα πνευματικά δηλητήρια της δολιότητας
που τους σερβίρει ο εβραιοχριστιανισμός, δήθεν για
τη σωτηρία της ψυχής τους, που δεν ξέρουνε γιατί και
από ποιόν κινδυνεύουν.
Ας γίνουμε ιεροφάντες της νέας Ελληνικής πραγ­
ματικότητας που έρχεται και ας προσπεράσουμε τους
αποστάτες που επιβουλεύονται την παγκόσμια συνεί­
δηση. Ας ακολουθήσουμε τον δρόμο του πεπρωμένου
με μετριοπάθεια, με σεμνότητα, χωρίς θόρυβο, χωρίς
κομπασμούς και τυμπανοκρουσίες, χωρίς φανφάρες
και επίδειξη και είναι βέβαιο ότι θα πείσουμε τον
κόσμο ότι πρέπει να ξεκινήσει την έρευνα.
Ας απομακρυνθούμε από τα κρόνεια ιερατεία,
τις επίσημες λεγεώνες της αποστασίας. Αυτά είναι
υπεύθυνα για το εμπόριο των ανθρώπινων ψυχών, για
τα πωλητήρια πίστης και σωτηρίας, για τις ψεύτικες
συνταγές της αγάπης και τη φρικτή πλάνη μέσα στην

375
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

οποία ρίχνουν τις ανυποψίαστες ψυχές όσων τους


εμπιστεύονται.
Μόνο οι φοβισμένες και αδύναμες ψυχές δεν μπο­
ρούν να ξεφύγουν από τα μαντριά και τις στρούγκες.
Μόνο αυτές δεν μπορούν να ψάξουν για να βρουν
τον παγκόσμιο νου και μόνο αυτές χρειάζονται θρη­
σκευτικά δεκανίκια, με τα οποία αντί ν' ανεβαίνουν
κατρακυλούν στην άβυσσο.
Τα ατίθασα πνεύματα δεν σκλαβώνονται, δεν υπο­
τάσσονται, δεν φοβούνται.
Μην ακούτε τη συκοφαντία των φανατισμένων
χριστιανών περί ειδωλολατρίας των προγόνων μας.
Προσπεράστε τους. Αυτή η ύβρις επαναλαμβάνεται
συνέχεια χίλια εφτακόσια χρόνια. Επειδή πνίγονται
μέσα στα ψέματα τους, τη σήψη και τη διαφθορά
τους, έχουν γίνει θρασείς και προκλητικοί, σε μια
προσπάθεια να κρατηθούνε ζωντανοί.
Οι θεοί είναι μαζί μας και ενδυναμώνουν τις προ­
σπάθειες των Ελλήνων σε όλους τους τομείς.

«Η παρουσία μας στο ηλιακό σας σύστημα αποσκοπεί


στην προστασία της Γαίας από τις επιθέσεις των αποστα­
τών με το σχέδιο ΗΑΑRΡ και τους συνεχείς αεροψεκα-
σμούς καρκινογόνων ουσιών, με πρόσχημα το κλείσιμο
της τρύπας του όζοντος.
Εμποδίσαμε τα σχέδια τους για τη δημιουργία ακραίων
καιρικών φαινομένων και τη ματαίωση των Ολυμπιακών

376
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

αγώνων.
Υποβοηθήσαμε τους Ελλανιους στις αθλητικές εκδηλώ­
σεις, με σκοπό να δοκιμάσουμε τη δυνατότητα αφύπνισης
του πληθυσμού της Γαίας από τις αντιδράσεις τους και τι
μπορούσαν να πετύχουν.
Παρασύρατε με τις εκδηλώσεις σας για τις επιτυχίες σας
στον αθλητισμό, μεγάλες μάζες των κατοίκων της Γαίας σε
στιγμές ψυχικής ευφορίας.
Η εκπομπή θετικής ενέργειας ήταν τεράστια. Οι ουρά­
νιοι αποδέκτες αυτής της θετικής ενέργειας, διαπίστωσαν
ότι ο πλανήτης δεν έχει παρακμάσει τελείως και ανέστει­
λαν την απόφαση εγκατάλειψης σας. Με τις εκδηλώσεις
αυτές προστατέψατε τη Γαία για μια ακόμη φορά.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες ανατέθηκαν στην Ελλάνια υπό
των αποστατών ελπίζοντας στον διασυρμό της σε ολόκλη­
ρο τον πλανήτη.
Πρόθεση τους ήταν η ακύρωση των αγώνων λίγο πριν
την έναρξη τους, λόγω μη ολοκληρώσεως σημαντικών
έργων υποδομής, προσχεδιασμένων τρομοκρατικών ενερ­
γειών και ακραίων καιρικών φαινομένων με το ΗΑΑRΡ.
Εμείς αποτρέψαμε τα σκοτεινά σχέδια αυτών. Το Ελλά-
νιον φως καταυγάζει τη Γαία, και μεταφέρει την ελπίδα
σωτηρίας της.
Η ευθύνη πλέον βαρύνει τους Ελλανίους δικούς μας
γόνους.»
Αυτά έλεγαν τα μηνύματα που πήραμε. Στις φωτο­
γραφίες του ειδικού κεφαλαίου του βιβλίου, φαίνεται

377
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

η παρουσία των σκαφών που εντοπίσαμε από τις αρχές


του 2004 μέχρι και σήμερα [Μάρτιος 2005].
«Οι Ελλάνιοι ευνοήθηκαν στην πρόσφατη αρχαιότητα
από τις ανώτερες και ανώτατες ουράνιες υπάρξεις των
Ολυμπίων που ενσαρκώθηκαν στην Ελλάνια.
Οι σημερινοί Ελλάνιοι γόνοι, αρνούνται να αποδεχτούν
το παρελθόν τους. Δεν θέλουν να δεχτούν την ύπαρξη των
Ολυμπίων, ούτε γνωρίζουν τη δική τους ουράνια προέλευ­
ση, γιατί έπεσαν στην παγίδα της ψεύτικης γνώσης των
αποστατών.
Ξέχασαν την ιστορία τους και θεωρούν τους Ολυμπίους
ανύπαρκτους. Τους ονομάζουν είδωλα και την απόδοση
σεβασμού σε αυτούς ονομάζουν ειδωλολατρία. Κάθε
σύνδεση τους με την ιστορία και την πραγματικότητα,
ονομάστηκε μυθολογία από τους αποστάτες.
ης
Οι Ολύμπιοι και όλα τα στρατεύματα της 7 Αποστολής
δεν είναι είδωλα και μύθοι, δεν είναι θεοί· είναι υπαρκτές
ουράνιες οντότητες που αγωνίζονται για το καλό του
κόσμου, της ανθρωπότητας και την προστασία της Γαίας
από τους αποστάτες.
Τα σκάφη των εξωγήινων πολιτισμών που σας επισκέ­
πτονται εισερχόμενα στη γήινη ατμόσφαιρα, λαμβάνουν
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μη μολυνθούν από την
πυκνή αρνητικότητα που εκπέμπουν οι άνθρωποι της
Γαίας.
Τα γήινα σκάφη που εξέρχονται από τη Γαία απολυμαί-
νονται τελείως' από εμάς, ώστε να μην μεταφέρουν την

378
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

αρνητικότητά σας σε άλλους πλανήτες.


Όταν βλέπετε εξωγήινα σκάφη ή παράξενα φαινόμε­
να, να παραμένετε γαλήνιοι, ήρεμοι και να εκδηλώνετε
συμπάθεια για τις οντότητες που τα χειρίζονται. Επειδή
λαμβάνουν τα μηνύματα σας θα επιστρέψουν και πάλι·
δεν επιστρέφουν ποτέ εκεί που δεν είναι ευπρόσδεκτοι.
'Ερρωσθε»
Έλληνες αντισταθείτε στην ύβρη.
- Όχι στη ζωώδη νοοτροπία του προβάτου που μας
ζητάνε.
- Όχι στην υποταγή και την πνευματική δουλεία που
αξιώνουν από εμάς οι μαυροφορεμένοι μισθοφό­
ροι.
- Όχι στη μοιρολατρική υποταγή που κάνει τον άν­
θρωπο ανίκανο να σκεφτεί και να κατανοήσει την
αλήθεια.
Οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν εγκλωβίζονται σε
πολιτικές παρατάξεις και θεωρίες, σε θρησκείες και
δόγματα, μαντριά και στρούγκες, σε τσοπάνηδες και
ποιμένες, γιατί έτσι γίνονται δούλοι και ελέγχονται
εύκολα. Παραμένουν ελεύθεροι και αυτό τα λέει όλα.
Ο αγώνας δεν είναι μάταιος. Δεν προκαλέσαμε μόνο
ένα ρήγμα στη θρησκευτική δουλεία και τη δογματική
αδιαλλαξία, αλλά έχουμε ανοίξει παράθυρα προς το
ουράνιο φως.
Τα ανανεωμένα αισθήματα αγάπης που νοιώθει ο
Έλληνας για την πατρίδα Ελλάδα, τη συκοφαντημένη

379
Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

Ελλάδα, την περιφρονημένη Ελλάδα και τη ρημαγ­


μένη από την εβραϊκή θεομανία Ελλάδα, τον κάνουν
περισσότερο αγωνιστή.
Είναι ιστορική ανάγκη να οικοδομήσουμε και πάλι
τα ιερά του Φοίβου, σε όλη τη γη, όπως ήταν στο πα­
ρελθόν και εμείς να προσπαθήσουμε να γίνουμε φιλό­
σοφοι, μύστες, Ελλάνιοι Ιεροφάντες, για να διώξουμε
τη μεγάλη νύχτα του εβραιοχριστιανισμού που πνίγει
την Ελληνική σκέψη με τα δογματικά σκοτάδια.
Ελάτε ν' αγγίξουμε και πάλι τις ιερές ακτίνες του
θείου φωτός του Απόλλωνα και τη σοφία της Παλλά­
δας Αθηνάς, σε μια πνευματική αναγέννηση, για να
λάμψει πάλι το φως της Ελληνικής σκέψης σε όλο τον
κόσμο.
Η κοσμική νύχτα που οδήγησε τον κόσμο μας στο
χάος, φεύγει. Το ευτυχισμένο όνειρο της ελπίδας ανα­
τέλλει. Οι ουράνιες μελωδίες που δονούν το άπειρο
διάστημα, μας καλούν στις αγκαλιές του ονείρου. Και
αυτό το όνειρο, είναι ένας κόσμος πιο ανθρώπινος,
στον οποίον θα έχουν θέση όλα τα πλάσματα του
δημιουργού.
Ας μην χάσουμε την ευκαιρία.

380
Γεράσιμος Καλογεράκης

Η Υπέρτατη Μύηση

ΤΑ ΣΗΜAΔΙΑ ΤΩΝ ΘΈΩΝ


Γεράσιμος Καλογεράκης Η Υπέρτατη Μύηση

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Έχουμε πολλά τεκμηριωμένα περιστατικά εμφανίσεως ΌΡΟ


από κάθε γωνιά της Σοβιετικής Ένωσης.
Οι οφθαλμαπάτες δεν καταγράφονται πάνω σε φωτογραφικά
Φιλμ και στις οθόνες των ραντάρ.
Φέλιξ Ζήγκελ
Ινστιτούτο Αεροναυτικής της Μόσχας [1967]

Οι φωτογραφίες έχουν παρθεί στους Δελφούς, Αγρί­


νιο, Παρνασσό τον Όλυμπο, την Αθήνα, το Γύθειο, τη
Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα και την
Αίγυπτο.
Τα περισσότερα αντικείμενα των φωτογραφιών
ήταν ορατά με γυμνό οφθαλμό και με τηλεσκόπιο.
Έτσι μπορούμε να αποκλείουμε το ενδεχόμενο της
οφθαλμαπάτης ή της ομαδικής υποβολής, σφάλματα
ή παιχνιδίσματα των φακών. Το τηλεσκόπιο βλέπει
και ο φωτογραφικός φακός φωτογραφίζει μόνο υπαρ­
κτά αντικείμενα που βρίσκονται στο οπτικό του πεδίο
τους.
Επειδή δεν είμαι ειδικός με τις φωτογραφίες, ζήτησα
τη βοήθεια των ειδικών, που ήταν επαγγελματίες-
επιστήμονες φωτογράφοι. Έκαναν πολύ αυστηρούς
ελέγχους στις φωτογραφίες οι οποίες συμπληρωματι­
κά εξετάστηκαν όλες και από φασματογράφο μεγάλης
κρατικής βιομηχανίας.
Περίπου τριακόσιες πενήντα φωτογραφίες απο­
κλείστηκαν με πολύ αυστηρό τρόπο.
Ευτυχώς που έδωσα μεγάλη βαρύτητα στην εξέ­
ταση του φασματογράφου γιατί διαπιστώθηκε μια

382
Η Υπέρτατη Μύηση

σατανική παγίδα από άτομα που με πλησίασαν και


τους εμπιστεύτηκα λόγω της ιδιότητας του ενός από
τους δύο.
Ο φασματογράφος αποκάλυψε την πλαστότητα
τεσσάρων φωτογραφιών τις οποίες είχαν χαλκεύσει
οι εκκολαπτόμενοι μάγοι που ενεργούσαν με εντολή
υπόπτων κύκλων. Σχεδίαζαν τον διασυρμό μου γιατί
ήλπιζαν να τις δημοσιεύσω στο βιβλίο και να με γε­
λοιοποιήσουν.
Εκτός της στημένης παγίδα, πίσω από τις πλάτες
μου χωρίς ίχνος ντροπής ή έστω στοιχειώδους ανθρω­
πιάς οργάνωσαν μια πρωτοφανή εκστρατεία λάσπης
και συκοφαντίας.
Η μόνη απάντηση μου είναι *Ντροπή* και λυπάμαι
πραγματικά για το κατάντημα τους.
Η φωτογράφηση έγινε:
- Με διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές και κινητά
τηλέφωνα.
- Από διαφορετικούς χειριστές κατόχους άγνωστους
μεταξύ τους.
Σε διαφορετικές τοποθεσίες φωτογράφησης, στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Σε διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες λήψης που
απέχουν μεταξύ τους, μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Με τελείως διαφορετικές συνθήκες φωτισμού,
λιακάδα, συννεφιά, νύχτα.
Καμία από τις φωτογραφίες δεν είναι αποτέλεσμα
σφάλματος ή παιχνιδίσματος του φακού.

383