You are on page 1of 2

Nieuwsbrief #1

Utrecht, 21 augustus 2015


Beste mensen,
Voor de zomervakantie hebben jullie interesse getoond in het initiatief ScratchMatch en aangegeven dat
jullie komend schooljaar willen meehelpen om ScratchMatch van de grond te krijgen. In deze eerste
nieuwsbrief komen verschillende onderwerpen aanbod:

Wat is ScratchMatch?
Website
Tijdpad
Codeweek
Platform Bta Techniek
Partners
Wanted
Contact

Wat is ScratchMatch?
Vlak voor de zomervakantie kwam Gerard Dummer met het lumineuze idee om ScratchMatch te starten.
Het is een onderwijsgedreven initiatief om programmeren in het onderwijs te stimuleren. Leerlingen
(zowel PO als VO) kunnen gratis meedoen en bouwen een zo gaaf mogelijke project in Scratch. In
verschillende rondes (eerst op school, daarna in de regio en tot slot landelijk) spelen en strijden kinderen
om de eerste plaats!
Website
Op dit moment staat op http://www.scratchmatch.nl een eerste versie van de website. Hier staat al veel
informatie om een goed beeld te krijgen van ScratchMatch. Deze website staat nu nog een priv server
van Gerard Dummer, maar zal moeten migreren naar een plek waar meerdere mensen kunnen beheren.
Daarnaast zal de website aangevuld moeten worden met meer concrete informatie, gave
voorbeeldprojecten van Scratch en lesmateriaal voor leerkrachten om met Scratch aan de slag te gaan.
Tijdpad
Zaterdag 10 oktober 2015 kickoff ScratchMatch
Zaterdag 13 februari 2016 regiofinales
Zaterdag 23 april 2016 landelijke finale
Daarnaast zijn er nog meer belangrijke momenten: scholen kunnen zich aanmelden tot 1 december 2015.
Ook plannen we eind oktober/begin november in elk geval in Utrecht en Amersfoort s avonds een
workshopavond voor leerkrachten.

Codeweek
Van 10 t/m 17 oktober is dit jaar de Codeweek (http://codeweek.nl/codeweek-2015) We hebben ons
officieel als activiteit aangemeld op zaterdag 10 oktober. Op de Hogeschool Utrecht (locatie Uithof)
bieden we diverse workshops rondom Scratch aan voor kinderen, leerkrachten en ander
gentereseerden. Dit zal de kickoff zijn van ScratchMatch 2015.
Platform Bta Techniek
Vanuit Platform Bta Techniek (www.kiezenvoortechnologie.nl/home) is het mogelijk om subsidie te
krijgen voor ScratchMatch. Daarvoor is het noodzakelijk om een heldere vraag en kostenoverzicht in te
dienen. We denken hierbij aan websitehosting, catering tijdens events, eventuele locatiekosten,
prijzengeld, etc. Dit zou betekenen dat ScratchMatch een Stichting wordt om kosten te kunnen maken.
Ook wil Platform Bta Techniek hun netwerk actief inzetten voor verspreiding van ruchtbaarheid over
ScratchMatch. De informatie moet de scholen in en kinderen moeten enthousiast worden!
Partners
Op dit moment hebben diverse partijen aangegeven (eventueel) te willen meewerken aan ScratchMatch,
in welke vorm dan ook. Hieronder een overzicht tot nu toe. Dit zijn ook de personen die deze eerste
mailing hebben ontvangen.
Naam
Mirjan Albers
Erik van den Brink
Annika Embrechts
Sacha van de Griendt
Rahel Hermes
Jeroen van Kesteren
Bernolf Kramer
Sandra Legters
Anna Levie
Sjoerd Dirk Meijer
Frank Thuss
Karin Winters

Organisatie
Cubiss
Haagse Hogeschool
Saxion
INHOLLAND
Bibliotheken Zuidoost Frysln
Hogeschool Leiden
Fontys
OPONOA
Platform Bta Techniek
iQMaak
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Hogeschool Rotterdam

Wanted
Een nieuwe landelijke wedstrijd schud je niet zomaar uit je mouw, dus er moet nog veel werk verzet
worden! Jouw hulp kunnen we goed gebruiken! Misschien spreekt n van bovenstaande onderwerpen je
al aan om mee te helpen. Verder hebben we nog hulp nodig bij het volgende:
Zoveel mogelijk je netwerk gebruiken om ScratchMatch te verspreiden. Denk hierbij aan sociale
media, nieuwsbrieven, stagescholen, etc.
Voor de regiofinale zijn er locaties nodig. Dit kunnen Pabos zijn, maar bibliotheken of andere
instellingen zijn ook perfect. Mits er natuurlijk voldoende computers met internet aanwezig zijn!
Gerard Dummer en Don Zuiderman kunnen wat hulp gebruiken bij de organisatie van de kickoff
en de landelijke finale in Utrecht (denk hierbij naast praktische zaken ook aan juryleden). Ook de
regiofinales moeten georganiseerd worden!
Workshops voor leerkrachten (en of leerlingen) op diverse locatie moeten verzorgd worden.
Het liefst in de periode tussen de kickoff en de uiterlijke aanmelddatum!
Contact
Waarschijnlijk zijn er nog veel meer dingen die jullie wel te binnen schieten, maar waar wij momenteel
even niet aan denken. Neem gerust contact met ons op via gerarddummer@hotmail.com en
donzuiderman@gmail.com. Laten we er met elkaar een feestje van maken!

You might also like